Innehåll. En fråga om identitet 1. Kuvert 11. Stadsvapnets historik 2. Annonser 12. Mölndals stads logotyp 3. Powerpointmallar och skyltar 13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. En fråga om identitet 1. Kuvert 11. Stadsvapnets historik 2. Annonser 12. Mölndals stads logotyp 3. Powerpointmallar och skyltar 13"

Transkript

1 Grafisk manual

2 Innehåll En fråga om identitet 1 Kuvert 11 Stadsvapnets historik 2 Annonser 12 Mölndals stads logotyp 3 Powerpointmallar och skyltar 13 Förvaltningsnamn 4 Fordon 14 Placering, mått och frizoner 5 Kläder Färg 6 Profilprodukter 17 Typsnitt 7 Flaggor 18 Brev- externt och internt 8 Grafisk ordlista Visit- och korrespondanskort 9 Checklista 22 Noteringsblock 10

3 En fråga om identitet I den här manualen vill vi beskriva vår grafiska profil och identitet; betydelsen, utmaningarna och några exempel på resultat. Allt för att få en ökad tydlighet. Varje organisation som har för avsikt att kommunicera med omvärlden måste ha en tydlig, enhetlig och konsekvent grafisk profil. Det underlättar för mottagaren att snabbt identifiera avsändaren. Den grafiska enhetligheten är inte bara viktigt externt utan också internt. Den är en symbol för samhörighet, gemensamma värden och mål. Tillsammans skapar vi en gemensam identitet och signalerar en organisation Mölndals stad. Att ta fram en grafisk manual är en process som förhoppningsvis resulterar i en trygg regelbok och verktygslåda för de framtida profilpoliserna att hålla i handen och säkerställa användningen av vår logotyp. Det handlar inte enbart om att bli tydligare utan också effektivare. I manualen ges riktlinjer och praktiska exempel på hur vår logotyp används för att underlätta beställning av kontorsmaterial och produktion av olika trycksaker. Se reglerna som ett hjälpmedel, inte som ett hinder. Meningen är att vi ska kunna koncentrera oss på vad vi vill åstadkomma med vår kommunikation, inte hur den ska se ut. Nästa gång du planerar att producera något material som omfattas av den här manualen, ta gärna kontakt med Mölndals stads informationsenhet så får du råd och tips. Vi hoppas att du, precis som vi på informationsenheten, ser fram emot att vara en del i marknadsföringen av Mölndals stad. Informationsenheten juni

4 Stadsvapnets historik Mölndals vapen fastställdes 1924, två år efter det att Mölndal blev stad. Vapnet är försett med en murkrona och består av en sköld med bjälke, kvarnhjul och skära. Bjälken syftar på Mölndalsån, kvarnhjulet symboliserar kvarndriften och skäran är emblem för jordbruket. Sköldens röda färg kom till på initiativ av riksheraldikern och har ingen symbolisk innebörd. Stadsvapnet ingår i logotypen men får inte användas fristående. Det kan i sällsynta fall göras undantag men först efter konsultation med informationsenheten. Det här är Mölndals stadsvapen. 2

5 Logotypen Logotypen är vårt varumärke och kännetecken. Den ska alltid finnas med på alla typer av material där Mölndals stad är avsändare. Det gäller såväl i tryckt som i digital form. Logotypen är uppbyggd av Mölndals stadsvapen och texten Mölndals stad. Den får inte på något sätt förändras vare sig till form eller färg. Mölndals stads logotyp finns i fyra versioner. Se rubrik Färg. Det finns riktlinjer för var logotypen ska placeras i förhållande till annan text, bilder och liknande och vilka frizoner som ska finnas runt logotypen. Se rubrik Mått och frizoner. Stadsvapnet ingår i logotypen men får inte användas fristående. Färg med svart text Färg med vit text för mörk bakgrund Grå med svart text Grå med vit text för mörk bakgrund 3

6 Förvaltningsnamn Förvaltningsnamn får inte skrivas ihop med logotypen. Mölndals stads logotyp räcker som avsändare för den information som produceras av oss. Förvaltningens namn, adress, telefonnummer och liknande uppgifter kan skrivas i särskild redaktionsruta/adressfält som lämpligen placeras på sista sidan eller omslagets insida i en broschyr eller folder. Avsändaren bestämmer själv vilken information som skall finnas i redaktionsrutan/adressfältet. Redaktionsrutan/adressfältet kan placeras i anslutning till logotypen men inte närmare än vad frizonen tillåter. Varje förvaltning har egna digitala brevmallar där förvaltningsnamnet står i brevhuvudet. I särskilt fält finns plats att skriva till enhets- eller avdelningsnamn, handläggare, telefonnummer och e-postadress. Mölndals stad skrivs alltid med genitiv s i Mölndals och stad skrivs alltid med liten bokstav. Exempel på redaktionsrutor och adressfält för broschyrer, foldrar, nyhetsbrev och liknande: Miljö- och hälsoskyddskontoret Besöksadress: Göteborgsvägen Postadress: Mölndal Kultur och Fritid Mölndals stad, Mölndal Utgiven av Mölndals stad, kommunledningskontoret. Ansvarig utgivare: Pelle Persson, Redaktör: Eva Svensson, Text: Pia Larsson. Omslagsbild: Kalle Karlsson. Övriga bilder: Svea Andersson. Telefon: e-post: 4

7 Placering Logotypens placering styrs av utformningen av den produkt där logotypen ska ingå. På trycksaker, en broschyr eller liknande, ska logotypen finnas med någonstans på utsidan av omslaget, framsida eller baksida spelar ingen roll. Placeringen kan också variera, ibland gör sig logotypen bäst i övre vänstra hörnet medan den i andra fall kan komma bäst till sin rätt centrerad längst ner på sidan. Mått och frizoner Logotypen ska vara så placerad att både vapnet och texten syns tydligt. Utrymmet runt logotypen kallas för frizon. Ju större de fria ytorna är desto starkare intryck ger den. Minsta tillåtna frizon motsvarar bredden på versala bokstaven M i Mölndals stad. M Minsta storleken för logotypen är 20 mm. M M M Närmare än så får ingen text, några bilder eller andra logotyper placeras. 5

8 Färg Logotypen finns i fyra versioner: röd sköld med texten Mölndals stad i svart respektive vitt samt grå sköld med texten Mölndals stad i svart respektive vitt. Det är viktigt att det blir en tydlig kontrast mellan bakgrund och logotyp. Mot en mörk bakgrund eller i en bildyta som är mörk lämpar sig logotypen med den vita texten bäst. Lägg aldrig logotypen i en platta för att få den att framträda tydligare. Plattan upplevs som en del av logotypen och därmed har den förvanskats. CMYK Används i trycksaker som trycks i fyrfärg. C = Cyan (blå), M = Mangenta (röd), Y = Yellow (gul), K = Svart Den röda färgen har följande CMYK-blandning: C 0 % M 100 % Y 81 % K 4 % PMS Används vid tryck med dekorfärg, det vill säga en färg utöver den svarta. Den röda färgen har beteckningen PMS 186. RGB Används i elektroniska medier. R = Red, G = Green, B = Blue Den röda färgen har följande blandning: R 226 G 20 B 60 GRÅ Den grå färgen är 30 procent av svart och används i trycksaker som trycks eller kopieras i svart/vit. 6

9 Typsnitt Typografin är en viktig del av vår grafiska profil. För att ytterligare stärka intrycket av Mölndals stad som avsändare ska vi använda oss av våra utvalda typsnitt. I princip gäller familjen Arial för rubriker (det vill säga Arial, Arial Black, Arial Narrow) och Times New Roman i brödtext. Se nedan. Ibland kan undantag vara motiverat, exempelvis i marknadsföring av större, enstaka evenemang eller kampanjer. Kom dock ihåg att inte blanda för många typsnitt och storlekar då det kan ge ett rörigt och oprofessionellt intryck. Är du osäker kontakta gärna informationsenheten för stöd och råd. Arial ABCDEFGHIJKLM abcdefghijklmnopqr Arial Black ABCDEFGHIJKLM abcdefghijklmn Arial Narrow ABCDEFGHIJKLM abcdefghijklmnopqrstuvxyz Times New Roman ABCDEFGHIJKLM abcdefghijklmnopqrstuv ABab ABab ABab ABab 7

10 Brev externt och internt Varje förvaltning har egna digitala brevmallar för externa och interna brev. De typsnitt vi använder är Times New Roman i brödtext och Arial i rubriker. Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Datum 200X-XX-XX Ert datum Vår beteckning Er beteckning Externt brev I brevmallen för externt brev ligger logotypen samt förvaltningsnamnet som avsändare överst i brevhuvudets vänstra hörn. I ett särskilt fält därunder finns plats att skriva till enhets- eller avdelningsnamn, handläggare, telefonnummer och e-postadress. Längst ner finns en informationsruta med stadens alternativt förvaltningens adress, telefonnummer med mera. Handläggare, direkttelefon Internt brev I brevmallen för internt brev ligger logotypen samt förvaltningsnamnet som avsändare överst i brevhuvudets vänstra hörn. Vill man skriva till enhets- eller avdelningsnamn, handläggare eller liknande finns plats för det. Brevfoten i nederkant finns inte med i den interna brevmallen. Besöksadress Stadshuset, Göteborgsvägen Postadress Göteborgsvägen Mölndal E-post/webb Telefon/fax (vx) (fax) 8

11 Visitkort och korrespondenskort Våra visitkort är mallade och beställs av varje förvaltning enligt särskilda rutiner på vårt tryckeri. På ditt visitkort ska följande uppgifter finnas med: namn, titel, e-post, telefon direkt, förvaltning och eventuellt enhet/avdelning samt post- och besöksadress. Mölndals stads webbadress och telefon till stadens växel ligger fast i mallen. Engelsk text kan finnas på baksidan eller så beställs en helt engelsk variant. Korrespondanskorten trycks på ett exklusivare papper och är enhetliga och generella för Mölndals stad. Förnamn Efternamn Titel Förvaltningsnamn Telefon Mobil Fax Fax E-post Besöksadress Stadshuset, Göteborgsvägen 11-17, 11-17, Mölndal Mölndal Postadress Mölndals stad, Mölndal Växel Växel molndal.se molndal.se molndal.se Mölndals Mölndals stad, stad, Mölndal 82 Mölndal

12 Noteringsblock Noteringsblocken är personliga och här kan du få med uppgifter som namn, titel, e-post, telefon direkt, förvaltning och eventuellt enhet/ avdelning samt post- och besöksadress. Mölndals stads webbadress och telefon till stadens växel ligger fast i mallen. molndal.se Förnamn Efternamn Titel Förvaltningsnamn Telefon Mobil Fax E-post Besöksadress Stadshuset, Göteborgsvägen Postadress Mölndals stad, Mölndal Växel

13 Kuvert Kuvert finns i formaten C4 och C5. Logotypen och adressuppgifterna har samma placering på båda formaten Mölndals stad, Mölndal SVERIGE PORTOBETALT PORT PAYE 11

14 Annonser Platsannonser, kungörelser och annonser som är information från staden är mallade och beställs enligt särskilda rutiner hos den annonsförmedlingsbyrå som staden har avtal med. Principen är att alla tjänster som staden söker samlas i en gemensam annons. Se gärna anvisningar och rekommendationer i vårt intranät hur man gör. I annonser för publika evenemang, marknadsföring av större kampanjer eller liknande kan det vara motiverat att frångå mallen men Mölndals stads logotyp skall alltid finnas med som avsändare. Tänk på att renodla informationen så att budskapet är lätt att uppfatta. molndal.se Vård och omsorg söker Personalsekreterare Serviceförvaltningen söker Drifttekniker För mer information se vår hemsida eller ring molndal.se Vård och omsorg söker Personalsekreterare Serviceförvaltningen söker Drifttekniker Exempel på platsannonser För mer information se se vår hemsida eller ring

15 Powerpointmallar Med programmet Powerpoint skapar du presentationer på ett enkelt sätt. Tänk gärna på följande när du gör din presentation för ett bra resultat: - Ha inte för mycket information på varje bild. - Undvik versaler (stora bokstäver) eftersom det kan vara mer svårläst. Mallar för Powerpoint hittar du under Arkiv/nytt i programmet Powerpoint. molndal.se Informationsenheten i i Mölndals stad Skyltar För skyltar på husfasader där staden driver verksamhet finns ingen standardlösning. Beställning och uppsättning av skyltar måste alltid ske i samråd med Serviceförvaltningen och externa samarbetspartners. På informationskyltar vid entréer skall stadens logotyp alltid finnas med. All text skall skrivas med typsnittet Arial. Informations- och hänvisningsskyltar som placeras inomhus skall vara tydliga och utan onödig utsmyckning som ramar, grälla färger eller liknande Blå eller svart färg text på vit botten är att föredra. Använd typsnittet Arial. 13

16 Fordon Stadens fordon och maskiner ska betraktas som en del av Mölndals stads grafiska profil. Därför är det viktigt att profileringen överensstämmer med övriga riktlinjer i den grafiska profilen. Logotypen ska placeras på en obruten yta på framdörrarna och centrerad. Fordon som har bakdörrar eller annan bra exponeringsyta bakåt ska förses med logotyp även där. På våra fordon kan molndal.se placeras på ledig yta baktill. Tänk på att byta ut gamla och slitna dekaler och att inte använda andra typer av dekaler eller budskap på fordonen. molndal.se 14

17 Kläder Vi har två typer av kläder. Den ena är våra arbetskläder, den andra våra profilkläder. Profilkläder är de kläder som vår personal kan ha på sig i receptioner, utställningsmontrar vid speciella evenemang, mässor och liknande. Arbetskläder är de kläder som används i våra verksamheter. På kläder ska logotypen placeras synligt men ändå med stil och diskretion. Logotypen kan broderas eller tryckas på kläderna. 15

18 Baksida T-shirt 16

19 Profilprodukter Presentreklam och profilprodukter bör ibland ha högre kvalitet och ibland räcker det med billigare produkter att ge bort i stora mängder vid exempelvis mässor. Storleken på logotypen kommer variera beroende på storleken på den aktuella produkten men det viktigaste är att mottagaren vet att produkten kommer från Mölndals stad. Tänk på att alltid följa riktlinjerna om färger, typografi (typsnitt) och frizoner när du ska ta fram en profilprodukt. 17

20 Flaggor Vid beställning av flaggor och vimplar - kontakta informationsenheten. 18

21 Grafisk ordlista 4+0 Fyrfärgstryck på ena sidan av arket och inget tryck alls på den andra sidan. 4+4 Om man trycker fyrfärgstryck på båda sidorna av ett pappersark pratar man om 4+4, eller lite slarvigt uttryckt 4-färg. Bestruket papper Papper vars yta jämnats ut för att få bra tryckegenskaper. Bindning När man vill sätta ihop flera tryckta ark till en trycksak, till exempel metallhäftning (klammerhäftning), limhäftning (limbindning) eller textilhäftning. CMYK Den grafiska industrins beteckning på färgskalan. Bokstäverna står för Cyan (blå), Magenta (röd), Yellow (gul) och Key color (svart). Används i exempelvis fyrfärgstryck och fyrfärgsskrivare. CMYK-läge En bild sparad i CMYK-läge består tekniskt sett av fyra separata pixelbilder i gråskaleläge: en som representerar cyan (blå), en magenta (röd), en gul och en svart. Det innebär också att en CMYK-bild upptar fyra gånger så mycket minne som en gråskalebild i samma storlek och upplösning. Dekorfärger Tryckfärger i speciella kulörer, exempelvis i PMSsystemet. Används vanligen som komplement till svart eller för att uppnå en exakt kulör som inte fyrfärg kan ge. Blandas ihop efter recept. Digitaltryck Tryckpress som trycker information direkt från datorn på liknande sätt som en skrivare. Dummy Ett provexemplar av till exempel en utskjutning, bindning eller färdig trycksak. Provet kan visa den tilltänkta trycksakens form, papperskvalitet och omfång. EPS Encapsulated Postscript. Ett filformat för digitala bilder och illustrationer. Hanterar både objektgrafik och pixelgrafik. Folder En trycksak som enbart består av ett falsat ark, ingen bindning. Font En teckenuppsättning i en viss snittvariant lagrad i en fil utgör en font. Filtyper för fonter exempelvis Opentype, Truetype och Postscript Typ1. FTP File Transfer Protocol. Protokoll för filöverföring på internet. GIF Graphic Interchange Format. Ett filformat som i huvudsak används för webben. Kan innehålla upp till 256 kulörer. Glättat papper Papper som har behandlats för att få en glansig yta. Kallas även för gloss. 19

22 Grad Teckenstorlek anges i punkter. Högupplöst bild Bild med tillräckligt hög upplösning för trycket, kräver mycket digitalt lagringsutrymme, till exempel 300 dpi för färgbilder och 600 dpi för streckbilder. ICC-profil International Color Consortium. En standard för att beskriva kulöregenskaper hos scannrar, skärmar, skrivare, förprovtryck och tryck. JPEG/JPG Joint Photographic Experts Group. En förstörande komprimeringsmetod för bilder som dessutom fungerar som ett eget bildformat. Samma på alla datorplattformar. Kartong Kartong är en styv pappersprodukt. Pappersleverantörerna burkar ofta definiera kartong som ett papper vars ytvikt överstiger 170 g/m 2. En annan definition av kartong är papper som är sammansatt av flera skikt. Komprimering Att koda om och ibland minska informationsinnehållet i en fil så att den blir mindre minneskrävande. Används ofta vid transport av filer. Lågupplöst bild Bild med låg upplösning, ofta 72 ppi. Kräver lite lagringsutrymme. Används ofta som markeringsbild för att sedan manuellt eller automatiskt bytas ut mot en högupplöst bild vid utskrift. Länk Hänvisning, till exempel för en lågupplöst bild, till motsvarande högupplösta bild. Vid utskrift av ett dokument letar programmet med hjälp av länken rätt på den högupplösta bilden och låter den ersätta den lågupplösta. Länken håller reda på den högupplösta bildens namn och placering i datorns filstruktur. Obestruket papper Ett papper som inte har bestrukits. De flesta obestrukna papper ytlimmas för att få en god ytstyrka. Några exempel på obetrukna papper är brev- och kopieringspapper eller papper till pocketböcker. Offsettryck Tryckformen sätter av (därav offset) tryckfärgen på en gummicylinder som överför färgen/tryckbilden på pappret. PDF Portable Document Format. Ett filformat från Adobe som idag är standardformat när man levererar grafiska original. Kan skapas direkt i program från Adobe eller med programmet Acrobat Distiller. PMS-färger Pantone Matching System. Bygger på blandningar av nio olika färger. Används främst för dekorfärger i tryck. Provtryck Ett provtryck framställs i en tryckpress innan den slutliga upplagan trycks. RGB Rött, grönt och blått. Kulörsystem som används i exempelvis bildskärmar och scannrar. 20

23 Slutkorrektur Absolut sista korrektur innan man ska börja trycka. Var mycket noga med att kontrollera alla detaljer innan godkännande av ett slutkorrektur! Tabloidformat Vanligt dagstidningsformat som tidigare förknippades med kvällspress. Teckensnitt Se Typsnitt TIFF Tagged Image File Format, ett vanligt filformat för digitala bilder. Tilltryckning När man ska trycka upp ytterligare exemplar av samma trycksak utan större ändringar. Typsnitt/teckensnitt Utseende på bokstäver, en uppsättning tecken kännetecknad av ett speciellt utseende. Utfall Bilder eller objekt som ska ligga ända ut i sidans kant måste göras med utfall, det vill säga läggas en bit utanför sidans format, cirka 5 mm, i tryckoriginalet. Versaler Stora bokstäver i motsats till gemener små bokstäver. Ytvikt Ett mått på papprets vikt per ytenhet. Mäts i g/m 2. WMF Windows Metafile. Äldre filformat för bilder i Windows. Bygger på vektorer men kan även innehålla bitmapinformation. Källa: Grafisk kokbok 3.0, tredje upplagan. Kaj Johansson, Peter Lundberg, Robert Ryberg 2006 Typografi Att sätta och utforma text. Upphovsrättslagen Skyddar alster av andligt skapande, det vill säga skönlitteratur, journalistiska texter, handböcker, film, musik, konstverk med mera. Upplösning Beskriver informationstätheten i en digital bild. Kan även beskriva minsta skrivande eller läsande punkt i exempelvis sättare eller scannrar. Mäts i ppi eller dpi. 21

24 Checklista Här är en lathund som du kan använda för att snabbt göra en sista kontroll på material som du producerar och eventuellt skall trycka. Logotyp Kontrollera så att logotypen är korrekt placerad och att det är generöst med luft runt om (se avsnitt om frizon). Skall du skicka till tryckeri använd eps-format. EPS-format PMS färg CMYK färg Svart Vit Om du skall kopiera eller lägga ut på hemsidan använd jpg-format. JPG-format RGB Svart Vit Länkar Om du skall skicka till tryckeri kontrollera så att alla länkar (bilder, logotyper) finns med och att de är högupplösta (minst 300 dpi). Typografi Typsnitt: Arial till rubriker, Times New Roman till brödtext. Färger Mer information om färger hittar du på sidan 6. Bilder För tryck gäller upplösningen 300 dpi, CMYK För bildskärm gäller upplösningen 72 dpi och RGB. Utfall Om en bild skall vara utfallande kontrollera att den är minst 5 mm utanför sidans format. Detsamma gäller färgplattor. Pappersval Mer information om papper hittar du i vår grafiska ordlista på sidan

25

GRAFISK MANUAL. Allmän version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation

GRAFISK MANUAL. Allmän version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation GRAFISK MANUAL Allmän version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation Vi har skapat en tydlig grafisk profil för SKOOPI. Tanken är att denna profil ska hålla i många år och dessutom vara

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Teknisk version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation

GRAFISK MANUAL. Teknisk version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation GRAFISK MANUAL Teknisk version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation Vi har skapat en tydlig grafisk profil för SKOOPI. Tanken är att denna profil ska hålla i många år och dessutom

Läs mer

Grafisk manual. www.byggebo.se

Grafisk manual. www.byggebo.se Grafisk manual www.byggebo.se Producerad av Daniel Byström Design, www.bystromdesign.se Byggebo Grafisk manual Den grafiska manualen samlar de grafiska regler och riktlinjer som gäller för Byggebo. Den

Läs mer

tranemo kommun grafisk manual

tranemo kommun grafisk manual tranemo kommun grafisk manual innehåll 1 Introduktion 1:1 Ett ansikte, en röst 1:2 Kommunvapnet en del av vår historia 2 Grundregler 2:1 Tranemo kommuns logotyp 2:2 Användning av logotypen 2:3 logotypens

Läs mer

GRAFISK PROFIL OCH INFORMATIONSPOLICY

GRAFISK PROFIL OCH INFORMATIONSPOLICY GRAFISK PROFIL OCH INFORMATIONSPOLICY VÄXJÖ KOMMUN 2009-09-01 INNEHÅLL INLEDNING 3 LOGOTYP 4 TYPOGRAFI 11 FÄRGER 15 BILDER 16 SPRÅK 21 TRYCKSAKER 23 KONTORSDOKUMENT 24 WEBB 27 PRESENTATIONSMATERIAL 28

Läs mer

IMs Grafiska riktlinjer

IMs Grafiska riktlinjer IMs Grafiska riktlinjer När bilden av IM blir tydligare syns vi bättre De grafiska riktlinjerna är till för alla som i något sammanhang kommunicerar visuellt, i såväl tryckt som digital form, med IM som

Läs mer

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28 Inledning 3 Varför en grafisk manual? 4 Vårt varumärke och vår strategi 6 Vårt budskap 8 Vårt namn och märke 9 Logotyp 9 Kvalitetsstämpeln 11 Logotyp vid samarrangemang 15 Färgbandet med aktiviteter 16

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 1 GRAFISK PROFIL Ett av syftena med en grafisk profil är att det ska finnas ett gemensamt uttryck för all kommunikation inom Staffanstorps kommun och mellan kommunen

Läs mer

Grafisk manual. regler och riktlinjer

Grafisk manual. regler och riktlinjer Grafisk manual regler och riktlinjer Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11.

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL Ny grafisk profil godkänd av kommunfullmäktige 8 maj 2013, 59 ersätter tidigare bestämmelser om grafisk profil antagen av kommunstyrelsen den 26 april 2006, 99.

Läs mer

Innehåll. Vi stärker vårt varumärke! Inledning

Innehåll. Vi stärker vårt varumärke! Inledning Grafisk manual Inledning Vi stärker vårt varumärke! Ale är en mångfacetterad kommun med många olika verksamheter på ett spritt geografiskt område alla med sina specifika målgrupper och kommunikationsbehov.

Läs mer

GRAFISK PROFIL. HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2. Högskolecentrum Bohuslän

GRAFISK PROFIL. HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2. Högskolecentrum Bohuslän GRAFISK PROFIL HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2 INNEHÅLL HÖG KVALITET OCH STARK IDENTITET 2 LOGOTYP Uppbyggnad, Internationell, Frizon, Med slogan och adress 4 FÄRGER Färgblandningar 10 TYPOGRAFI

Läs mer

Profilprogram för Lidköpings kommun

Profilprogram för Lidköpings kommun Profilprogram för Lidköpings kommun Innehåll Profilering av Lidköpings kommun...3 Logotypen...4 Symboler...7 Vårt platsvarumärke Lidköping vid Vänern...8 Profilfärger...10 Typografi...11 Kuvert, visitkort,

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Torsås. kommun. Grafisk profil

Torsås. kommun. Grafisk profil Grafisk profil Så här har vi tänkt I ett allt större och mer intensivt flöde av information blir identitet och tydlighet i budskapet allt viktigare. Detta gäller för såväl en liten, som en stor, för det

Läs mer

1 Varför en grafisk profil? 1.1 Varumärkesstrategi

1 Varför en grafisk profil? 1.1 Varumärkesstrategi Grafisk profil Innehåll Klicka på namnet för att komma till sidan. 1 Varför en grafisk profil? 1.1 Varumärkesstrategi 2 Grundprinciper 2.1 Den grafiska profilen element och regler 2.2 Namn 2.3 Logotyper

Läs mer

Grafisk profil - riktlinjer för dig

Grafisk profil - riktlinjer för dig Grafisk profil - riktlinjer för dig 1. Därför har vi en grafisk profil 3 1.1 Ansvar 3 1.2 En manual för dig 3 2. Logotyp 4 2.1 Olika alternativ 4 2.2 Tillåtna logotyper 4 2.3 Otillåtna logotyper 5 2.4

Läs mer

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Innehåll 2 Innehåll 3 Syfte Ansvar och kontakt 4 Kommunvapnet 5 Logotypen Grundlogotyp 6 Placering, frizon och storlek Logotyp

Läs mer

GRAFISK PROFIL. innehåll

GRAFISK PROFIL. innehåll GRAFISK MANUAL innehåll vår grafiska profil 3 logotyp 4 profilfärger 7 accentfärger 8 symbolen 9 grafiska element 10 logotyper för nedladdning 12 bild- och formspråk 13 speciallogotyp 14 placering av EU-flagga

Läs mer

Grafisk manual. November 2013

Grafisk manual. November 2013 Grafisk manual November 2013 Innehåll Den grafiska profilen 3 Logotyp 4 Logotypens placering och storlek 5 Logotypens frizon 6 Logotypens tillämpning 7 Logotyp och avsändare 9 Typsnitt 11 Typografi 13

Läs mer

Grafisk Ordlista. Innehåll Filformat 3 Layoutprogram 3 Format 3 Färger 4 Papper 4 Bilder 4

Grafisk Ordlista. Innehåll Filformat 3 Layoutprogram 3 Format 3 Färger 4 Papper 4 Bilder 4 Denna Grafiska Guide är framtagen för att underlätta för dig som arbetar med originalframställning av trycksaker eller annat grafiskt material. Målet är att minska de problem som kan uppstå och effektivisera

Läs mer

Vår vision tillsammans skapar vi framtidens Hjo

Vår vision tillsammans skapar vi framtidens Hjo Vår grafiska manual Vår vision tillsammans skapar vi framtidens Hjo Tillsammans Vi kan bara göra detta tillsammans. Hjo & Me! Vår metod är samarbete. Det betyder inte att vi är överens om allt. Bara att

Läs mer

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun GRAFISK PROFIL för Vadstena kommun Den grafiska profilen är fastställd av Vadstena Kommuns kommunfullmäktige 16 mars 2011. Producerad av: Sofia Boij, informatör Vadstena Kommun Framsidesbild: Lars Forsstedt/bildarkivet.se

Läs mer

GUIDE TILL DEN GRAFISKA PRODUKTIONSPROCESSEN

GUIDE TILL DEN GRAFISKA PRODUKTIONSPROCESSEN GUIDE TILL DEN GRAFISKA PRODUKTIONSPROCESSEN Att producera trycksaker är en komplicerad process, som kräver god förståelse av det grafiska språket. Den här lilla grafiska guiden avser att underlätta kommunikationen

Läs mer

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla.

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. Grafisk handledning för informationsmaterial från Handikappförbunden Författare/Redaktör:

Läs mer

TRYCKSAKSPRODUKTION. Målgrupp

TRYCKSAKSPRODUKTION. Målgrupp TRYCKSAKSPRODUKTION Det finns olika typer av trycksaker och det finns olika metoder som används för att trycka dessa. Exempel på trycksaker är broschyrer, kataloger, tidningar och foldrar. En broschyr

Läs mer

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 Grafisk profil Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 1 Innehåll GRAFISK PROFIL 4 SAMMANFATTNING 5 INLEDNING - Tala om vem du är 6 LOGOTYPEN

Läs mer

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12

Ronneby kommuns grafiska profil. Uppdaterad 2009--01-12 Ronneby kommuns grafiska profil Uppdaterad 2009--01-12 Innehåll Varför grafisk profil?...3 Tydlig avsändare, enhetlig form, hög kvalitet...3 Förenkla...3 De kommunala bolagen...3 Webb...3 Bilden av Ronneby...4

Läs mer

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg INNEHÅLL Inledning 4 1.0 Logotyp 5 1.1 Vår logotyp 6 1.2 Storlekar och varianter 7 1.3 Färgsättning 8 1.4 Frizon 9 1.5 Placering 10 1.6 Symbolen som grafiskt element 11

Läs mer