Innehåll. En fråga om identitet 1. Kuvert 11. Stadsvapnets historik 2. Annonser 12. Mölndals stads logotyp 3. Powerpointmallar och skyltar 13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. En fråga om identitet 1. Kuvert 11. Stadsvapnets historik 2. Annonser 12. Mölndals stads logotyp 3. Powerpointmallar och skyltar 13"

Transkript

1 Grafisk manual

2 Innehåll En fråga om identitet 1 Kuvert 11 Stadsvapnets historik 2 Annonser 12 Mölndals stads logotyp 3 Powerpointmallar och skyltar 13 Förvaltningsnamn 4 Fordon 14 Placering, mått och frizoner 5 Kläder Färg 6 Profilprodukter 17 Typsnitt 7 Flaggor 18 Brev- externt och internt 8 Grafisk ordlista Visit- och korrespondanskort 9 Checklista 22 Noteringsblock 10

3 En fråga om identitet I den här manualen vill vi beskriva vår grafiska profil och identitet; betydelsen, utmaningarna och några exempel på resultat. Allt för att få en ökad tydlighet. Varje organisation som har för avsikt att kommunicera med omvärlden måste ha en tydlig, enhetlig och konsekvent grafisk profil. Det underlättar för mottagaren att snabbt identifiera avsändaren. Den grafiska enhetligheten är inte bara viktigt externt utan också internt. Den är en symbol för samhörighet, gemensamma värden och mål. Tillsammans skapar vi en gemensam identitet och signalerar en organisation Mölndals stad. Att ta fram en grafisk manual är en process som förhoppningsvis resulterar i en trygg regelbok och verktygslåda för de framtida profilpoliserna att hålla i handen och säkerställa användningen av vår logotyp. Det handlar inte enbart om att bli tydligare utan också effektivare. I manualen ges riktlinjer och praktiska exempel på hur vår logotyp används för att underlätta beställning av kontorsmaterial och produktion av olika trycksaker. Se reglerna som ett hjälpmedel, inte som ett hinder. Meningen är att vi ska kunna koncentrera oss på vad vi vill åstadkomma med vår kommunikation, inte hur den ska se ut. Nästa gång du planerar att producera något material som omfattas av den här manualen, ta gärna kontakt med Mölndals stads informationsenhet så får du råd och tips. Vi hoppas att du, precis som vi på informationsenheten, ser fram emot att vara en del i marknadsföringen av Mölndals stad. Informationsenheten juni

4 Stadsvapnets historik Mölndals vapen fastställdes 1924, två år efter det att Mölndal blev stad. Vapnet är försett med en murkrona och består av en sköld med bjälke, kvarnhjul och skära. Bjälken syftar på Mölndalsån, kvarnhjulet symboliserar kvarndriften och skäran är emblem för jordbruket. Sköldens röda färg kom till på initiativ av riksheraldikern och har ingen symbolisk innebörd. Stadsvapnet ingår i logotypen men får inte användas fristående. Det kan i sällsynta fall göras undantag men först efter konsultation med informationsenheten. Det här är Mölndals stadsvapen. 2

5 Logotypen Logotypen är vårt varumärke och kännetecken. Den ska alltid finnas med på alla typer av material där Mölndals stad är avsändare. Det gäller såväl i tryckt som i digital form. Logotypen är uppbyggd av Mölndals stadsvapen och texten Mölndals stad. Den får inte på något sätt förändras vare sig till form eller färg. Mölndals stads logotyp finns i fyra versioner. Se rubrik Färg. Det finns riktlinjer för var logotypen ska placeras i förhållande till annan text, bilder och liknande och vilka frizoner som ska finnas runt logotypen. Se rubrik Mått och frizoner. Stadsvapnet ingår i logotypen men får inte användas fristående. Färg med svart text Färg med vit text för mörk bakgrund Grå med svart text Grå med vit text för mörk bakgrund 3

6 Förvaltningsnamn Förvaltningsnamn får inte skrivas ihop med logotypen. Mölndals stads logotyp räcker som avsändare för den information som produceras av oss. Förvaltningens namn, adress, telefonnummer och liknande uppgifter kan skrivas i särskild redaktionsruta/adressfält som lämpligen placeras på sista sidan eller omslagets insida i en broschyr eller folder. Avsändaren bestämmer själv vilken information som skall finnas i redaktionsrutan/adressfältet. Redaktionsrutan/adressfältet kan placeras i anslutning till logotypen men inte närmare än vad frizonen tillåter. Varje förvaltning har egna digitala brevmallar där förvaltningsnamnet står i brevhuvudet. I särskilt fält finns plats att skriva till enhets- eller avdelningsnamn, handläggare, telefonnummer och e-postadress. Mölndals stad skrivs alltid med genitiv s i Mölndals och stad skrivs alltid med liten bokstav. Exempel på redaktionsrutor och adressfält för broschyrer, foldrar, nyhetsbrev och liknande: Miljö- och hälsoskyddskontoret Besöksadress: Göteborgsvägen Postadress: Mölndal Kultur och Fritid Mölndals stad, Mölndal Utgiven av Mölndals stad, kommunledningskontoret. Ansvarig utgivare: Pelle Persson, Redaktör: Eva Svensson, Text: Pia Larsson. Omslagsbild: Kalle Karlsson. Övriga bilder: Svea Andersson. Telefon: e-post: 4

7 Placering Logotypens placering styrs av utformningen av den produkt där logotypen ska ingå. På trycksaker, en broschyr eller liknande, ska logotypen finnas med någonstans på utsidan av omslaget, framsida eller baksida spelar ingen roll. Placeringen kan också variera, ibland gör sig logotypen bäst i övre vänstra hörnet medan den i andra fall kan komma bäst till sin rätt centrerad längst ner på sidan. Mått och frizoner Logotypen ska vara så placerad att både vapnet och texten syns tydligt. Utrymmet runt logotypen kallas för frizon. Ju större de fria ytorna är desto starkare intryck ger den. Minsta tillåtna frizon motsvarar bredden på versala bokstaven M i Mölndals stad. M Minsta storleken för logotypen är 20 mm. M M M Närmare än så får ingen text, några bilder eller andra logotyper placeras. 5

8 Färg Logotypen finns i fyra versioner: röd sköld med texten Mölndals stad i svart respektive vitt samt grå sköld med texten Mölndals stad i svart respektive vitt. Det är viktigt att det blir en tydlig kontrast mellan bakgrund och logotyp. Mot en mörk bakgrund eller i en bildyta som är mörk lämpar sig logotypen med den vita texten bäst. Lägg aldrig logotypen i en platta för att få den att framträda tydligare. Plattan upplevs som en del av logotypen och därmed har den förvanskats. CMYK Används i trycksaker som trycks i fyrfärg. C = Cyan (blå), M = Mangenta (röd), Y = Yellow (gul), K = Svart Den röda färgen har följande CMYK-blandning: C 0 % M 100 % Y 81 % K 4 % PMS Används vid tryck med dekorfärg, det vill säga en färg utöver den svarta. Den röda färgen har beteckningen PMS 186. RGB Används i elektroniska medier. R = Red, G = Green, B = Blue Den röda färgen har följande blandning: R 226 G 20 B 60 GRÅ Den grå färgen är 30 procent av svart och används i trycksaker som trycks eller kopieras i svart/vit. 6

9 Typsnitt Typografin är en viktig del av vår grafiska profil. För att ytterligare stärka intrycket av Mölndals stad som avsändare ska vi använda oss av våra utvalda typsnitt. I princip gäller familjen Arial för rubriker (det vill säga Arial, Arial Black, Arial Narrow) och Times New Roman i brödtext. Se nedan. Ibland kan undantag vara motiverat, exempelvis i marknadsföring av större, enstaka evenemang eller kampanjer. Kom dock ihåg att inte blanda för många typsnitt och storlekar då det kan ge ett rörigt och oprofessionellt intryck. Är du osäker kontakta gärna informationsenheten för stöd och råd. Arial ABCDEFGHIJKLM abcdefghijklmnopqr Arial Black ABCDEFGHIJKLM abcdefghijklmn Arial Narrow ABCDEFGHIJKLM abcdefghijklmnopqrstuvxyz Times New Roman ABCDEFGHIJKLM abcdefghijklmnopqrstuv ABab ABab ABab ABab 7

10 Brev externt och internt Varje förvaltning har egna digitala brevmallar för externa och interna brev. De typsnitt vi använder är Times New Roman i brödtext och Arial i rubriker. Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Datum 200X-XX-XX Ert datum Vår beteckning Er beteckning Externt brev I brevmallen för externt brev ligger logotypen samt förvaltningsnamnet som avsändare överst i brevhuvudets vänstra hörn. I ett särskilt fält därunder finns plats att skriva till enhets- eller avdelningsnamn, handläggare, telefonnummer och e-postadress. Längst ner finns en informationsruta med stadens alternativt förvaltningens adress, telefonnummer med mera. Handläggare, direkttelefon Internt brev I brevmallen för internt brev ligger logotypen samt förvaltningsnamnet som avsändare överst i brevhuvudets vänstra hörn. Vill man skriva till enhets- eller avdelningsnamn, handläggare eller liknande finns plats för det. Brevfoten i nederkant finns inte med i den interna brevmallen. Besöksadress Stadshuset, Göteborgsvägen Postadress Göteborgsvägen Mölndal E-post/webb Telefon/fax (vx) (fax) 8

11 Visitkort och korrespondenskort Våra visitkort är mallade och beställs av varje förvaltning enligt särskilda rutiner på vårt tryckeri. På ditt visitkort ska följande uppgifter finnas med: namn, titel, e-post, telefon direkt, förvaltning och eventuellt enhet/avdelning samt post- och besöksadress. Mölndals stads webbadress och telefon till stadens växel ligger fast i mallen. Engelsk text kan finnas på baksidan eller så beställs en helt engelsk variant. Korrespondanskorten trycks på ett exklusivare papper och är enhetliga och generella för Mölndals stad. Förnamn Efternamn Titel Förvaltningsnamn Telefon Mobil Fax Fax E-post Besöksadress Stadshuset, Göteborgsvägen 11-17, 11-17, Mölndal Mölndal Postadress Mölndals stad, Mölndal Växel Växel molndal.se molndal.se molndal.se Mölndals Mölndals stad, stad, Mölndal 82 Mölndal

12 Noteringsblock Noteringsblocken är personliga och här kan du få med uppgifter som namn, titel, e-post, telefon direkt, förvaltning och eventuellt enhet/ avdelning samt post- och besöksadress. Mölndals stads webbadress och telefon till stadens växel ligger fast i mallen. molndal.se Förnamn Efternamn Titel Förvaltningsnamn Telefon Mobil Fax E-post Besöksadress Stadshuset, Göteborgsvägen Postadress Mölndals stad, Mölndal Växel

13 Kuvert Kuvert finns i formaten C4 och C5. Logotypen och adressuppgifterna har samma placering på båda formaten Mölndals stad, Mölndal SVERIGE PORTOBETALT PORT PAYE 11

14 Annonser Platsannonser, kungörelser och annonser som är information från staden är mallade och beställs enligt särskilda rutiner hos den annonsförmedlingsbyrå som staden har avtal med. Principen är att alla tjänster som staden söker samlas i en gemensam annons. Se gärna anvisningar och rekommendationer i vårt intranät hur man gör. I annonser för publika evenemang, marknadsföring av större kampanjer eller liknande kan det vara motiverat att frångå mallen men Mölndals stads logotyp skall alltid finnas med som avsändare. Tänk på att renodla informationen så att budskapet är lätt att uppfatta. molndal.se Vård och omsorg söker Personalsekreterare Serviceförvaltningen söker Drifttekniker För mer information se vår hemsida eller ring molndal.se Vård och omsorg söker Personalsekreterare Serviceförvaltningen söker Drifttekniker Exempel på platsannonser För mer information se se vår hemsida eller ring

15 Powerpointmallar Med programmet Powerpoint skapar du presentationer på ett enkelt sätt. Tänk gärna på följande när du gör din presentation för ett bra resultat: - Ha inte för mycket information på varje bild. - Undvik versaler (stora bokstäver) eftersom det kan vara mer svårläst. Mallar för Powerpoint hittar du under Arkiv/nytt i programmet Powerpoint. molndal.se Informationsenheten i i Mölndals stad Skyltar För skyltar på husfasader där staden driver verksamhet finns ingen standardlösning. Beställning och uppsättning av skyltar måste alltid ske i samråd med Serviceförvaltningen och externa samarbetspartners. På informationskyltar vid entréer skall stadens logotyp alltid finnas med. All text skall skrivas med typsnittet Arial. Informations- och hänvisningsskyltar som placeras inomhus skall vara tydliga och utan onödig utsmyckning som ramar, grälla färger eller liknande Blå eller svart färg text på vit botten är att föredra. Använd typsnittet Arial. 13

16 Fordon Stadens fordon och maskiner ska betraktas som en del av Mölndals stads grafiska profil. Därför är det viktigt att profileringen överensstämmer med övriga riktlinjer i den grafiska profilen. Logotypen ska placeras på en obruten yta på framdörrarna och centrerad. Fordon som har bakdörrar eller annan bra exponeringsyta bakåt ska förses med logotyp även där. På våra fordon kan molndal.se placeras på ledig yta baktill. Tänk på att byta ut gamla och slitna dekaler och att inte använda andra typer av dekaler eller budskap på fordonen. molndal.se 14

17 Kläder Vi har två typer av kläder. Den ena är våra arbetskläder, den andra våra profilkläder. Profilkläder är de kläder som vår personal kan ha på sig i receptioner, utställningsmontrar vid speciella evenemang, mässor och liknande. Arbetskläder är de kläder som används i våra verksamheter. På kläder ska logotypen placeras synligt men ändå med stil och diskretion. Logotypen kan broderas eller tryckas på kläderna. 15

18 Baksida T-shirt 16

19 Profilprodukter Presentreklam och profilprodukter bör ibland ha högre kvalitet och ibland räcker det med billigare produkter att ge bort i stora mängder vid exempelvis mässor. Storleken på logotypen kommer variera beroende på storleken på den aktuella produkten men det viktigaste är att mottagaren vet att produkten kommer från Mölndals stad. Tänk på att alltid följa riktlinjerna om färger, typografi (typsnitt) och frizoner när du ska ta fram en profilprodukt. 17

20 Flaggor Vid beställning av flaggor och vimplar - kontakta informationsenheten. 18

21 Grafisk ordlista 4+0 Fyrfärgstryck på ena sidan av arket och inget tryck alls på den andra sidan. 4+4 Om man trycker fyrfärgstryck på båda sidorna av ett pappersark pratar man om 4+4, eller lite slarvigt uttryckt 4-färg. Bestruket papper Papper vars yta jämnats ut för att få bra tryckegenskaper. Bindning När man vill sätta ihop flera tryckta ark till en trycksak, till exempel metallhäftning (klammerhäftning), limhäftning (limbindning) eller textilhäftning. CMYK Den grafiska industrins beteckning på färgskalan. Bokstäverna står för Cyan (blå), Magenta (röd), Yellow (gul) och Key color (svart). Används i exempelvis fyrfärgstryck och fyrfärgsskrivare. CMYK-läge En bild sparad i CMYK-läge består tekniskt sett av fyra separata pixelbilder i gråskaleläge: en som representerar cyan (blå), en magenta (röd), en gul och en svart. Det innebär också att en CMYK-bild upptar fyra gånger så mycket minne som en gråskalebild i samma storlek och upplösning. Dekorfärger Tryckfärger i speciella kulörer, exempelvis i PMSsystemet. Används vanligen som komplement till svart eller för att uppnå en exakt kulör som inte fyrfärg kan ge. Blandas ihop efter recept. Digitaltryck Tryckpress som trycker information direkt från datorn på liknande sätt som en skrivare. Dummy Ett provexemplar av till exempel en utskjutning, bindning eller färdig trycksak. Provet kan visa den tilltänkta trycksakens form, papperskvalitet och omfång. EPS Encapsulated Postscript. Ett filformat för digitala bilder och illustrationer. Hanterar både objektgrafik och pixelgrafik. Folder En trycksak som enbart består av ett falsat ark, ingen bindning. Font En teckenuppsättning i en viss snittvariant lagrad i en fil utgör en font. Filtyper för fonter exempelvis Opentype, Truetype och Postscript Typ1. FTP File Transfer Protocol. Protokoll för filöverföring på internet. GIF Graphic Interchange Format. Ett filformat som i huvudsak används för webben. Kan innehålla upp till 256 kulörer. Glättat papper Papper som har behandlats för att få en glansig yta. Kallas även för gloss. 19

22 Grad Teckenstorlek anges i punkter. Högupplöst bild Bild med tillräckligt hög upplösning för trycket, kräver mycket digitalt lagringsutrymme, till exempel 300 dpi för färgbilder och 600 dpi för streckbilder. ICC-profil International Color Consortium. En standard för att beskriva kulöregenskaper hos scannrar, skärmar, skrivare, förprovtryck och tryck. JPEG/JPG Joint Photographic Experts Group. En förstörande komprimeringsmetod för bilder som dessutom fungerar som ett eget bildformat. Samma på alla datorplattformar. Kartong Kartong är en styv pappersprodukt. Pappersleverantörerna burkar ofta definiera kartong som ett papper vars ytvikt överstiger 170 g/m 2. En annan definition av kartong är papper som är sammansatt av flera skikt. Komprimering Att koda om och ibland minska informationsinnehållet i en fil så att den blir mindre minneskrävande. Används ofta vid transport av filer. Lågupplöst bild Bild med låg upplösning, ofta 72 ppi. Kräver lite lagringsutrymme. Används ofta som markeringsbild för att sedan manuellt eller automatiskt bytas ut mot en högupplöst bild vid utskrift. Länk Hänvisning, till exempel för en lågupplöst bild, till motsvarande högupplösta bild. Vid utskrift av ett dokument letar programmet med hjälp av länken rätt på den högupplösta bilden och låter den ersätta den lågupplösta. Länken håller reda på den högupplösta bildens namn och placering i datorns filstruktur. Obestruket papper Ett papper som inte har bestrukits. De flesta obestrukna papper ytlimmas för att få en god ytstyrka. Några exempel på obetrukna papper är brev- och kopieringspapper eller papper till pocketböcker. Offsettryck Tryckformen sätter av (därav offset) tryckfärgen på en gummicylinder som överför färgen/tryckbilden på pappret. PDF Portable Document Format. Ett filformat från Adobe som idag är standardformat när man levererar grafiska original. Kan skapas direkt i program från Adobe eller med programmet Acrobat Distiller. PMS-färger Pantone Matching System. Bygger på blandningar av nio olika färger. Används främst för dekorfärger i tryck. Provtryck Ett provtryck framställs i en tryckpress innan den slutliga upplagan trycks. RGB Rött, grönt och blått. Kulörsystem som används i exempelvis bildskärmar och scannrar. 20

23 Slutkorrektur Absolut sista korrektur innan man ska börja trycka. Var mycket noga med att kontrollera alla detaljer innan godkännande av ett slutkorrektur! Tabloidformat Vanligt dagstidningsformat som tidigare förknippades med kvällspress. Teckensnitt Se Typsnitt TIFF Tagged Image File Format, ett vanligt filformat för digitala bilder. Tilltryckning När man ska trycka upp ytterligare exemplar av samma trycksak utan större ändringar. Typsnitt/teckensnitt Utseende på bokstäver, en uppsättning tecken kännetecknad av ett speciellt utseende. Utfall Bilder eller objekt som ska ligga ända ut i sidans kant måste göras med utfall, det vill säga läggas en bit utanför sidans format, cirka 5 mm, i tryckoriginalet. Versaler Stora bokstäver i motsats till gemener små bokstäver. Ytvikt Ett mått på papprets vikt per ytenhet. Mäts i g/m 2. WMF Windows Metafile. Äldre filformat för bilder i Windows. Bygger på vektorer men kan även innehålla bitmapinformation. Källa: Grafisk kokbok 3.0, tredje upplagan. Kaj Johansson, Peter Lundberg, Robert Ryberg 2006 Typografi Att sätta och utforma text. Upphovsrättslagen Skyddar alster av andligt skapande, det vill säga skönlitteratur, journalistiska texter, handböcker, film, musik, konstverk med mera. Upplösning Beskriver informationstätheten i en digital bild. Kan även beskriva minsta skrivande eller läsande punkt i exempelvis sättare eller scannrar. Mäts i ppi eller dpi. 21

24 Checklista Här är en lathund som du kan använda för att snabbt göra en sista kontroll på material som du producerar och eventuellt skall trycka. Logotyp Kontrollera så att logotypen är korrekt placerad och att det är generöst med luft runt om (se avsnitt om frizon). Skall du skicka till tryckeri använd eps-format. EPS-format PMS färg CMYK färg Svart Vit Om du skall kopiera eller lägga ut på hemsidan använd jpg-format. JPG-format RGB Svart Vit Länkar Om du skall skicka till tryckeri kontrollera så att alla länkar (bilder, logotyper) finns med och att de är högupplösta (minst 300 dpi). Typografi Typsnitt: Arial till rubriker, Times New Roman till brödtext. Färger Mer information om färger hittar du på sidan 6. Bilder För tryck gäller upplösningen 300 dpi, CMYK För bildskärm gäller upplösningen 72 dpi och RGB. Utfall Om en bild skall vara utfallande kontrollera att den är minst 5 mm utanför sidans format. Detsamma gäller färgplattor. Pappersval Mer information om papper hittar du i vår grafiska ordlista på sidan

25

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok Förbundet Vi Ungas Grafiska handbok Innehållsförteckning INLEDNING 2 KAPITEL ETT 3 LOGOTYPEN 4 Vad man inte får göra med Vi Ungas logotyp 5 FÄRGER 6 TYPSNITT 7 FLÄTAN 8 KAPITEL TVÅ 9 GRAFISKA ELEMENT 10

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen Tanken bakom manualen En språngbräda för Norsjö... Vi har tagit fram den grafiska manualen för att stärka vår identitet och ge Norsjö Kommun en tydlig profil gentemot våra medarbetare, kommunmedborgare,

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Allmän version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation

GRAFISK MANUAL. Allmän version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation GRAFISK MANUAL Allmän version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation Vi har skapat en tydlig grafisk profil för SKOOPI. Tanken är att denna profil ska hålla i många år och dessutom vara

Läs mer

Grafiska regler för Lekebergs kommun

Grafiska regler för Lekebergs kommun Grafiska regler för Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-05-13 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: 13KS210 Policy Program Plan Riktlinje >Regler Regler 2 (18)

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

Innehåll. Ord och uttryck 3 Utfall och Marginal 6 Olika standardformat 7 Checklista 9

Innehåll. Ord och uttryck 3 Utfall och Marginal 6 Olika standardformat 7 Checklista 9 Grafisk Ordlista Innehåll Ord och uttryck 3 Utfall och Marginal 6 Olika standardformat 7 Checklista 9 2 Ord och uttryck Adressering Vid adressering printas mottagarens adress på den trycksak som ska postinlämnas.

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

6 Vår grafiska profil

6 Vår grafiska profil Vår grafiska profil Om vår grafiska profil En grafisk profil uttrycker en organisations värderingar. Den signalerar också mål och ambitioner. Det är nämligen med organisationer som med människor, att vi

Läs mer

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Vår profil. För att få en enhetlig profil och ett starkare varumärke är det viktigt att denna manual följs. Riktlinjerna har kommit till för att vi ska ge ett enhetligt och

Läs mer

1 VÅR GRAFISKA PROFIL

1 VÅR GRAFISKA PROFIL VÅR GRAFISKA PROFIL 1 VARFÖR EN GRAFISK PROFIL? 2 Grafisk profil för Västerviks kommun För Västerviks kommun liksom för andra myndigheter, organisationer och företag är det viktigt på vilket sätt omvärlden

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt. GRAFISK MANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande regler Logotyp Logotyp alternativ Färger Typsnitt Dekor och papper Visitkort Brevpapper Brevpapper internt Korrespondenskort Kuvert Sida 3 Sida 4 Sida 5

Läs mer

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Typografi Kommunikationsteckensnitt 12 Office och digital media 13 Färger

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006.

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Grafisk profil Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Innehåll Varför är en grafisk profil så viktig? 3 Vem kontaktar jag om jag har frågor? 3 Partille kommuns logotyp 4 Logotypens

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13 Varumärkesplattform och grafisk manual Hej! Vad roligt att du läser Rinkaby Rörs varumärkesplattform. Andelen hemmafixare som fortfarande gör VVS-arbeten själva blir färre och färre. Mycket på grund av

Läs mer

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Grafiskt program Fastställt av styrelsen 2012-04-21 Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Innehåll 1. Vår logotyp 2. Färg 3. Papper 4. Typsnitt 5. Kontorstryck 6. Dekaler, profilprodukter, presentreklam, standar

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR SMR. Sveriges Maskinringars Riksorganisation

GRAFISK PROFIL FÖR SMR. Sveriges Maskinringars Riksorganisation GRAFISK PROFIL FÖR SMR Sveriges Maskinringars Riksorganisation INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONCEPT 3 LOGOTYPE 4 HUVUDLOGOTYPE MED LOKALANPASSNING 5 LOGOTYPE OLIKA FILFORMAT 6 FÄRGER 10 TYPSNITT

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR GRAFISKA RIKTLINJER INNEHÅLL 1 PROFILERING 2 LOGOTYPE 3 TYPOGRAFI 4 KORRESPONDENSMATERIAL 1PROFILERING PROFILERING ANVÄNDNING. Denna manual ska fungera som riktlinje för hur vi löpande arbetar med vår

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående.

logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående. logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående. På vit yta skall om möjligt den tvåfärgade logotypen användas. Skall logotypen plaseras där man har endast är tillgång till en färg, skall

Läs mer

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld.

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. INNEHÅLL 1 En världsledande region inom Elkraftteknik 2 HVV:s kärnvärden och identitet 3 Logotyp 4 Profilfärger 5 Typografi 6 Layout 7 Avsändare

Läs mer

Att lyckas med utskrifter

Att lyckas med utskrifter Att lyckas med utskrifter Utgiven av Universitetstryckeriet, Luleå, 1999 Gunnar Tuisku Foldern tar upp vanliga problem som kan uppstå vid utskrifter i PC- och Mac-miljö. Att lyckas med utskrifter! Denna

Läs mer

02/&), profil(!.$"/+ handbok

02/&), profil(!.$/+ handbok profilhandbok INNEHÅLL Former och färger i vår anda 5 Vår logotyp och färger 6 Våra typsnitt och papper 7 Kontorstryck 8 Trycksaker 9 Brev, protokoll, kallelser 10 Nyhetsbrev 11 OH- och PowerPoint-mallar

Läs mer

Grafisk manual för Hällefors kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-09

Grafisk manual för Hällefors kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-09 Grafisk manual för Hällefors kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-09 2(11) Innehållsförteckning 1 Varför behöver vi en grafisk manual/profil?... 3 2 Kommunens logotyp... 4 2.1 Kommunvapen... 4 2.2

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

Grafisk profil Arne Lorentzon AB

Grafisk profil Arne Lorentzon AB Grafisk profil Arne Lorentzon AB 2013-12 Den grafiska profilens egenskaper för Arne Lorentzon AB ska bygga på stabilitet, seriositet och framtidstro. stafett.se 2013 Grafisk profil Arne Lorentzon AB Sid

Läs mer

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer för och lokala NyföretagarCentrum Framtagna av i samarbete med s Kvalitetsråd 1 Logotype Logotype s logotype består av

Läs mer

Grafisk manual. www.alteco.se

Grafisk manual. www.alteco.se Grafisk manual Inledning Alteco har sedan starten 1994 kommit att bli ett etablerat och välrenommerat konsultföretag i elbranschen. Ett företags utveckling sker alltid i samspel med omvärlden. I tider

Läs mer

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar!

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar! Grafisk manual 2007 JUJUTSU Riktigt bra självförsvar! Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping Andrea Drljaca, Viktor Larsson och Jesper Jarl Grafisk manual 2007-06-08 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL...4

Läs mer

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER DETTA DOKUMENT ÄR ETT KOMPLEMENT TILL NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGES GRAFISKA PROFIL. I DEN GRAFISKA PROFILEN SPECIFICERAS

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

Grafisk profil. Grundidé. Logotype

Grafisk profil. Grundidé. Logotype GRAFISK PROFIL Grafisk profil I en organisation som ArbetSam, bestående av många medlemsorganisationer, är det mycket viktigt att skapa igenkänning och tydliggöra gemensamma värden och intressen. Syftet

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

Grafisk manual. Innehåll. Kontakt: max@desmond.com

Grafisk manual. Innehåll. Kontakt: max@desmond.com Grafisk manual Innehåll Kontakt: max@desmond.com Förutsättningar Hoop skall ha en modern och sportig profil som skall vara denna manual trogen i allt formellt material som: Brev, Mejl, Instruktionsböcker

Läs mer

Torsås. kommun. Grafisk profil

Torsås. kommun. Grafisk profil Grafisk profil Så här har vi tänkt I ett allt större och mer intensivt flöde av information blir identitet och tydlighet i budskapet allt viktigare. Detta gäller för såväl en liten, som en stor, för det

Läs mer

Grafisk profilmanual 1.8.2013

Grafisk profilmanual 1.8.2013 Grafisk profilmanual 1.8.2013 Inledning Den grafiska profilen signalerar lugn, trygghet, pålitlighet och enkelhet. Profilmanualen är till för att lätt kunna bidra med tydlighet, enhetlighet och ökad synlighet.

Läs mer

Digital bildhantering

Digital bildhantering Digital bildhantering En analog bild blir digital när den scannas. Bilden delas upp i småbitar, fyrkanter, pixlar. En pixel = den digitala bildens minsta byggsten. Hur detaljrik bilden blir beror på upplösningen

Läs mer

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90%

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90% PMS 227 C PMS Rubine Red C PMS 2415 C Version utan datumrad. Används endast i undantagsfall på produkter som återkommer från år till år. 2.1 Logotyp Versioner Versioner Logotypen finns, förutom i sitt

Läs mer

ATT FÄRGA EN GRAFISK PROFIL EN GUIDE SOM HJÄLPER DIG FRAM TILL EN LYCKAD GRAFISK PROFIL

ATT FÄRGA EN GRAFISK PROFIL EN GUIDE SOM HJÄLPER DIG FRAM TILL EN LYCKAD GRAFISK PROFIL ATT FÄRGA EN GRAFISK PROFIL EN GUIDE SOM HJÄLPER DIG FRAM TILL EN LYCKAD GRAFISK PROFIL Förord En grafisk profil är ett ansikte utåt mot allmänheten, det är den grafiska profilen som ger allmänheten ett

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0

Grafisk manual Version 1.0 Grafisk manual 2 0 / Innehåll 1 / Introduktion 1.1 / Syfte 2 / Grafisk manual 2.1 / Logotyp 2.1.1 Logotypens sammansättning 2.1.2 Storlekar & friyta 2.1.3 Användning 2.1.4 Strapline 2.1.5 Operatörslogotyper

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen OM VÅR GRAFISKA PROFIL Grafisk Profil för Vägen ut! kooperativen En gemensam grafisk profil för Vägen ut! kooperativen är viktig för att ge ett enhetligt

Läs mer

Mallar 7 Malldokument 7 E-postmall 7 Visitkortsmall 7. Texter 9 Några enkla regler 9

Mallar 7 Malldokument 7 E-postmall 7 Visitkortsmall 7. Texter 9 Några enkla regler 9 Grafisk profil 2013 Nära i Kinda 3 Värdegrund 3 Tänk efter före 3 Grafiska element 4 Logotype 4 Typsnitt 5 Kindas färger 5 Kindas båge 6 Kindas komplementfält till bågen 6 Mallar 7 Malldokument 7 E-postmall

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/1018 GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

GRAFISK MANUAL. för BORAB

GRAFISK MANUAL. för BORAB GRAFISK MANUAL för BORAB Innehåll: 03: Logotyp 07: Kontorstryck 14: Färger 16: Typografi 19: Bildspråk 21: Trycksaker 23: Annonser 25: Web 27: Profiltryck 02: Innehållsförteckning Logotyp 03: Logotyp Logotyp

Läs mer

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder Grafisk Profil Innehåll: logotyp teckensnitt/fonter bilder logotyp KOMMUNVAPEN 1-FÄRG Vilhelminas kommunvapen ska i första hand användas i den information som hanteras av kommunanställda och där budskapet

Läs mer

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015 Grafisk profil 2014/2015 Förord Vi inom S.M.A.R.T UF arbetar för avstigmatiseringen kring psykisk ohälsa genom olika projekt. Talespersonen som agerar som en del av ansiktet utåt är Emin Agga. Han jobbar

Läs mer

PM FÖR GRAFISK PROFIL THS KEMISEKTIONEN

PM FÖR GRAFISK PROFIL THS KEMISEKTIONEN PM FÖR GRAFISK PROFIL THS KEMISEKTIONEN Skapad av Emma Fogelström 2012 Sid 2(7) Innehåll 1 Formalia... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 3 1.4 Historik... 3 2 Bakgrund... 4 3 Emblem...

Läs mer

www.sef.se Förord/Introduktion Grundelement Grafisk manual Tillämpningar

www.sef.se Förord/Introduktion Grundelement Grafisk manual Tillämpningar Sid 1/16 Pangea design AB er med tillägg Grafisk manual Det är vi som är Elektrikerna och denna manual är vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vår identitet. Sid 2/16

Läs mer

IMs Grafiska riktlinjer

IMs Grafiska riktlinjer IMs Grafiska riktlinjer När bilden av IM blir tydligare syns vi bättre De grafiska riktlinjerna är till för alla som i något sammanhang kommunicerar visuellt, i såväl tryckt som digital form, med IM som

Läs mer

Priser & utgivning 2014

Priser & utgivning 2014 Priser & utgivning 0 UPPSLAG 0 x 80 mm plus mm utfall PRIS 0 880 kr PRIS 0 80: HELSIDA x 80 mm plus mm utfall PRIS 800: kr BAKSIDAN x 0 mm plus mm utfall PRIS 80 00: kr HELSIDA INOM SATSYTA 9 x mm PRIS

Läs mer

Grafisk manual. www.byggebo.se

Grafisk manual. www.byggebo.se Grafisk manual www.byggebo.se Producerad av Daniel Byström Design, www.bystromdesign.se Byggebo Grafisk manual Den grafiska manualen samlar de grafiska regler och riktlinjer som gäller för Byggebo. Den

Läs mer

INNEHÅLL. Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9

INNEHÅLL. Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9 GRAFISK MANUAL INNEHÅLL Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9 Typografi 10 Annonser 11 Bilder 12 Powerpoints 13 Brevpapper och visitkort 14 Profilkläder

Läs mer

Att skapa er logotyp. Kreativitet

Att skapa er logotyp. Kreativitet Att skapa er logotyp Er logotyp är ert ansikte utåt. Det är er logotyp som ger en första bild av vilka ni är, vad ni gör, vad ni kan etc. Framtagandet av er logotyp är viktig och består enligt oss av två

Läs mer

Vår grafiska profil 2015.04

Vår grafiska profil 2015.04 Vår grafiska profil 2015.04 Logotyp och grafik 4 Vår logotyp 5 Logotypens olika varianter 6 Vår logotyp - ikon 7 Våra profilfärger 8 Logotypen BAS mot olika bakgrunder 9 Logotypen med juridisk avsändare

Läs mer

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Grafisk manual Innehåll 2 Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Det är viktigt hur omvärlden uppfattar oss. 3

Läs mer

Innehåll. 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet. 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge. 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad

Innehåll. 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet. 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge. 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad Grafisk manual Innehåll 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad 14 PowerPoint 15 Informationsmaterial 17 Annonser 18

Läs mer

grafisk Profilmanual yeos

grafisk Profilmanual yeos grafisk Profilmanual yeos 2011-08-05 INNEHÅLL Introduktion 01 Logotyp 02 typsnitt 03 färgpalett 04 01 Introduktion Profilmanualen hjälper den som kommunicerar med YEOS som avsändare att upprätthålla önskvärd

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Production. Copyright Maria Häljestig Linder, Jesper Jacobsen, 2005

GRAFISK MANUAL. Production. Copyright Maria Häljestig Linder, Jesper Jacobsen, 2005 GRAFISK MANUAL Copyright Maria Häljestig Linder, Jesper Jacobsen, 2005 Innehållsförteckning Färger 1 Logotyp 2 Brevpapper 3 Visitkort 4 Kuvert 5 Informationsvykort 8 CD-omslag 9 Kollegieblock 10 Tygtryck

Läs mer

G R A F I S K M A N U A L

G R A F I S K M A N U A L GRAFISK MANUAL 2008 03 01 VARFÖR EN GRAFISK MANUAL? Viktigast för en verksamhet är männi skorna inom organi sa - tionen och vad de gemensamt kan erbjuda sina upp drags - givare. Men även den grafiska formgivningen

Läs mer

innehåll kap 1. inledning kap 2. annonsformat kap 3. logotyp kap 4. annonsen kap 5. foto och illustration kap 6. leverans

innehåll kap 1. inledning kap 2. annonsformat kap 3. logotyp kap 4. annonsen kap 5. foto och illustration kap 6. leverans Manual för annonser version 1.0 innehåll kap 1. inledning kap 2. annonsformat kap 3. logotyp kap 4. annonsen kap 5. foto och illustration kap 6. leverans kap 1. Inledning sid 2 inledning Den här manualen

Läs mer

GRAFISK MANUAL Åklagarmyndigheten

GRAFISK MANUAL Åklagarmyndigheten GRAFISK MANUAL Åklagarmyndigheten Varför en grafisk profil? Helt enkelt för att Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Den grafiska profilen ger tydliga regler för hur logotyper,

Läs mer

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Innehållsförteckning Den grafiska profilen 3 Varumärket 4 Färger 5 Logotype 6 Typsnitt 8 Bilder 10 Digitala plattformar 11 Kontorsmaterial 13 Profilprodukter

Läs mer

Del 1. Polisens. grafiska profil. www.polisen.se

Del 1. Polisens. grafiska profil. www.polisen.se Del 1 Polisens grafiska profil www.polisen.se SEPTEMBER 2007 Utgivare Beställning Rikspolisstyrelsen Informationsenheten Box 12256 102 26 Stockholm Telefon 08-401 90 00 Rikspolisstyrelsen Kundcentrum Box

Läs mer

1 [ Grafisk manual ]

1 [ Grafisk manual ] [Grafisk manual] 1 Asplunds Fastigheter är en stark aktör på marknaden med ett gott renommé. Det ska vi förvalta väl. 2 Vår profil, vårt ansikte utåt, ska ge en tydlig och positiv bild av företaget. En

Läs mer

Grafisk profil för Örebro kommun

Grafisk profil för Örebro kommun Grafisk profil för Örebro kommun Riktlinjerna är beslutade av kommunstyrelsen 30 januari 2001 och reviderade av Stadskansliet Information 8 juli 2004 Grafisk profil för Örebro kommun, riktlinjer Diarienummer

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Grattis till ert goda kreditbetyg

Grattis till ert goda kreditbetyg Grattis till ert goda kreditbetyg Tack för att du valt Bisnodes kreditbetyg för att visa upp din kreditvärdighet. Ett bra kreditbetyg visar att ditt företag är framgångsrikt och tryggt. Förklara för kunder,

Läs mer

L A U N A M N G SI DE

L A U N A M N G SI DE DESIGNMANUAL TYDLIG PROFIL Persson Hyrmaskiner arbetar med ett koncept för uthyrning av maskiner och utrustning som vi är stolta över. Vårt varumärke borgar för kunnig personal, hög standard på all service

Läs mer

SVANSTRÖMSGRUPPEN Tryck och profil Tr

SVANSTRÖMSGRUPPEN Tryck och profil Tr SVANSTRÖMSGRUPPEN Tryck och profil TRYCK OCH PROFILPRODUKTER VI HJÄLPER DITT FÖRETAG ATT SYNAS Många av kontorets produkter har utvecklats till unika bärare av ditt varumärke. Det är alltid bra att synas

Läs mer

Blickfång proffsen litar på

Blickfång proffsen litar på Blickfång proffsen litar på Undvik vanliga fallgropar 1) Se till att göra din bild i rätt format. På hemsidan vid varje tryckbar produkt nämner vi Designstorlek och Bildstorlek. Bildstorleken är den synliga

Läs mer

NS O INGR RD ILE FO OFRP

NS O INGR RD ILE FO OFRP FORDONS PROFILERING INNEHÅLL 1 PROFILERING 2 LOGOTYP 3 STORA FORDON 4 MINDRE FORDON 5 MASKINER 6 TAKSKYLTAR 1PROFILERING PROFILERING REGLER Fordon och maskiner ska profileras enligt de grafiska riktlinjerna

Läs mer

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Den interna Kommunikationen skall ge kunskap om vad som sker inom och utom ridklubben, den skall också skapa motivation och delaktighet

Läs mer

L A U N A M N G SI DE

L A U N A M N G SI DE DESIGNMANUAL tydlig profil Persson Hyrmaskiner arbetar med ett koncept för uthyrning av maskiner och utrustning som vi är stolta över. Vårt varumärke borgar för kunnig personal, hög standard på all service

Läs mer

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012 Grafisk manual Inledning I denna manual sammanfattas Svenska klätterförbundets visuella identitet. Den visuella identiteten är en viktig del av vår kommunikation, den är ett verktyg för att profilera

Läs mer