A M E N S A F I F I A N U N U O G O T Y P. Mölndals stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A M E N S A F I F I A N U N U O G O T Y P. Mölndals stad"

Transkript

1 G R A F I S K M A N U A L E E N S M A M O R P I L E O G O T Y P Mölndals stad G R A F I S K M A N U A L E E N S M A M O R P I L E O G O T Y P A B S T S

2

3 Innehåll En fråga om identitet 1 Kuvert 11 Stadsvapnets historik 2 Annonser 12 Mölndals stads logotyp 3 Powerpointmallar och skyltar 13 Förvaltningsnamn 4 Fordon 14 Placering, mått och frizoner 5 Kläder Färg 6 Profilprodukter 17 Typsnitt 7 Flaggor 18 Brev- externt och internt 8 Grafisk ordlista Visit- och korrespondanskort 9 Checklista 22 Noteringsblock 10

4 En fråga om identitet I den här manualen vill vi beskriva vår grafiska profil och identitet; betydelsen, utmaningarna och några exempel på resultat. Allt för att få en ökad tydlighet. Varje organisation som har för avsikt att kommunicera med omvärlden måste ha en tydlig, enhetlig och konsekvent grafisk profil. Det underlättar för mottagaren att snabbt identifiera avsändaren. Den grafiska enhetligheten är inte bara viktigt externt utan också internt. Den är en symbol för samhörighet, gemensamma värden och mål. Tillsammans skapar vi en gemensam identitet och signalerar en organisation Mölndals stad. Att ta fram en grafisk manual är en process som förhoppningsvis resulterar i en trygg regelbok och verktygslåda för de framtida profilpoliserna att hålla i handen och säkerställa användningen av vår logotyp. Det handlar inte enbart om att bli tydligare utan också effektivare. I manualen ges riktlinjer och praktiska exempel på hur vår logotyp används för att underlätta beställning av kontorsmaterial och produktion av olika trycksaker. Se reglerna som ett hjälpmedel, inte som ett hinder. Meningen är att vi ska kunna koncentrera oss på vad vi vill åstadkomma med vår kommunikation, inte hur den ska se ut. Nästa gång du planerar att producera något material som omfattas av den här manualen, ta gärna kontakt med Mölndals stads informationsenhet så får du råd och tips. Vi hoppas att du, precis som vi på informationsenheten, ser fram emot att vara en del i marknadsföringen av Mölndals stad. Informationsenheten juni

5 Stadsvapnets historik Mölndals vapen fastställdes 1924, två år efter det att Mölndal blev stad. Vapnet är försett med en murkrona och består av en sköld med bjälke, kvarnhjul och skära. Bjälken syftar på Mölndalsån, kvarnhjulet symboliserar kvarndriften och skäran är emblem för jordbruket. Sköldens röda färg kom till på initiativ av riksheraldikern och har ingen symbolisk innebörd. Stadsvapnet ingår i logotypen men får inte användas fristående. Det kan i sällsynta fall göras undantag men först efter konsultation med informationsenheten. Det här är Mölndals stadsvapen. 2

6 Logotypen Logotypen är vårt varumärke och kännetecken. Den ska alltid finnas med på alla typer av material där Mölndals stad är avsändare. Det gäller såväl i tryckt som i digital form. Logotypen är uppbyggd av Mölndals stadsvapen och texten Mölndals stad. Den får inte på något sätt förändras vare sig till form eller färg. Mölndals stads logotyp finns i fyra versioner. Se rubrik Färg. Det finns riktlinjer för var logotypen ska placeras i förhållande till annan text, bilder och liknande och vilka frizoner som ska finnas runt logotypen. Se rubrik Mått och frizoner. Stadsvapnet ingår i logotypen men får inte användas fristående. Färg med svart text Färg med vit text för mörk bakgrund Grå med svart text Grå med vit text för mörk bakgrund 3

7 Förvaltningsnamn Förvaltningsnamn får inte skrivas ihop med logotypen. Mölndals stads logotyp räcker som avsändare för den information som produceras av oss. Förvaltningens namn, adress, telefonnummer och liknande uppgifter kan skrivas i särskild redaktionsruta/adressfält som lämpligen placeras på sista sidan eller omslagets insida i en broschyr eller folder. Avsändaren bestämmer själv vilken information som skall finnas i redaktionsrutan/adressfältet. Redaktionsrutan/adressfältet kan placeras i anslutning till logotypen men inte närmare än vad frizonen tillåter. Varje förvaltning har egna digitala brevmallar där förvaltningsnamnet står i brevhuvudet. I särskilt fält finns plats att skriva till enhets- eller avdelningsnamn, handläggare, telefonnummer och e-postadress. Mölndals stad skrivs alltid med genitiv s i Mölndals och stad skrivs alltid med liten bokstav. Exempel på redaktionsrutor och adressfält för broschyrer, foldrar, nyhetsbrev och liknande: Miljö- och hälsoskyddskontoret Besöksadress: Göteborgsvägen Postadress: Mölndal Kultur och Fritid Mölndals stad, Mölndal Utgiven av Mölndals stad, kommunledningskontoret. Ansvarig utgivare: Pelle Persson, Redaktör: Eva Svensson, Text: Pia Larsson. Omslagsbild: Kalle Karlsson. Övriga bilder: Svea Andersson. Telefon: e-post: 4

8 Placering Logotypens placering styrs av utformningen av den produkt där logotypen ska ingå. På trycksaker, en broschyr eller liknande, ska logotypen finnas med någonstans på utsidan av omslaget, framsida eller baksida spelar ingen roll. Placeringen kan också variera, ibland gör sig logotypen bäst i övre vänstra hörnet medan den i andra fall kan komma bäst till sin rätt centrerad längst ner på sidan. Mått och frizoner Logotypen ska vara så placerad att både vapnet och texten syns tydligt. Utrymmet runt logotypen kallas för frizon. Ju större de fria ytorna är desto starkare intryck ger den. Minsta tillåtna frizon motsvarar bredden på versala bokstaven M i Mölndals stad. M Minsta storleken för logotypen är 20 mm. M M M Närmare än så får ingen text, några bilder eller andra logotyper placeras. 5

9 Färg Logotypen finns i fyra versioner: röd sköld med texten Mölndals stad i svart respektive vitt samt grå sköld med texten Mölndals stad i svart respektive vitt. Det är viktigt att det blir en tydlig kontrast mellan bakgrund och logotyp. Mot en mörk bakgrund eller i en bildyta som är mörk lämpar sig logotypen med den vita texten bäst. Lägg aldrig logotypen i en platta för att få den att framträda tydligare. Plattan upplevs som en del av logotypen och därmed har den förvanskats. CMYK Används i trycksaker som trycks i fyrfärg. C = Cyan (blå), M = Mangenta (röd), Y = Yellow (gul), K = Svart Den röda färgen har följande CMYK-blandning: C 0 % M 100 % Y 81 % K 4 % PMS Används vid tryck med dekorfärg, det vill säga en färg utöver den svarta. Den röda färgen har beteckningen PMS 186. RGB Används i elektroniska medier. R = Red, G = Green, B = Blue Den röda färgen har följande blandning: R 226 G 20 B 60 GRÅ Den grå färgen är 30 procent av svart och används i trycksaker som trycks eller kopieras i svart/vit. 6

10 Typsnitt Typografin är en viktig del av vår grafiska profil. För att ytterligare stärka intrycket av Mölndals stad som avsändare ska vi använda oss av våra utvalda typsnitt. I princip gäller familjen Arial för rubriker (det vill säga Arial, Arial Black, Arial Narrow) och Times New Roman i brödtext. Se nedan. Ibland kan undantag vara motiverat, exempelvis i marknadsföring av större, enstaka evenemang eller kampanjer. Kom dock ihåg att inte blanda för många typsnitt och storlekar då det kan ge ett rörigt och oprofessionellt intryck. Är du osäker kontakta gärna informationsenheten för stöd och råd. Arial ABCDEFGHIJKLM abcdefghijklmnopqr Arial Black ABCDEFGHIJKLM abcdefghijklmn Arial Narrow ABCDEFGHIJKLM abcdefghijklmnopqrstuvxyz Times New Roman ABCDEFGHIJKLM abcdefghijklmnopqrstuv ABab ABab ABab ABab 7

11 Brev externt och internt Varje förvaltning har egna digitala brevmallar för externa och interna brev. De typsnitt vi använder är Times New Roman i brödtext och Arial i rubriker. Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Datum 200X-XX-XX Ert datum Vår beteckning Er beteckning Externt brev I brevmallen för externt brev ligger logotypen samt förvaltningsnamnet som avsändare överst i brevhuvudets vänstra hörn. I ett särskilt fält därunder finns plats att skriva till enhets- eller avdelningsnamn, handläggare, telefonnummer och e-postadress. Längst ner finns en informationsruta med stadens alternativt förvaltningens adress, telefonnummer med mera. Handläggare, direkttelefon Internt brev I brevmallen för internt brev ligger logotypen samt förvaltningsnamnet som avsändare överst i brevhuvudets vänstra hörn. Vill man skriva till enhets- eller avdelningsnamn, handläggare eller liknande finns plats för det. Brevfoten i nederkant finns inte med i den interna brevmallen. Besöksadress Stadshuset, Göteborgsvägen Postadress Göteborgsvägen Mölndal E-post/webb Telefon/fax (vx) (fax) 8

12 Visitkort och korrespondenskort Våra visitkort är mallade och beställs av varje förvaltning enligt särskilda rutiner på vårt tryckeri. På ditt visitkort ska följande uppgifter finnas med: namn, titel, e-post, telefon direkt, förvaltning och eventuellt enhet/avdelning samt post- och besöksadress. Mölndals stads webbadress och telefon till stadens växel ligger fast i mallen. Engelsk text kan finnas på baksidan eller så beställs en helt engelsk variant. Korrespondanskorten trycks på ett exklusivare papper och är enhetliga och generella för Mölndals stad. molndal.se Förnamn Efternamn Titel Förvaltningsnamn Telefon Mobil Fax E-post Besöksadress Stadshuset, Göteborgsvägen 11-17, Mölndal Postadress Mölndals stad, Mölndal Växel molndal.se Mölndals stad, Mölndal

13 Noteringsblock Noteringsblocken är personliga och här kan du få med uppgifter som namn, titel, e-post, telefon direkt, förvaltning och eventuellt enhet/ avdelning samt post- och besöksadress. Mölndals stads webbadress och telefon till stadens växel ligger fast i mallen. molndal.se Förnamn Efternamn Titel Förvaltningsnamn Telefon Mobil Fax E-post Besöksadress Stadshuset, Göteborgsvägen Postadress Mölndals stad, Mölndal Växel

14 Kuvert Kuvert finns i formaten C4 och C5. Logotypen och adressuppgifterna har samma placering på båda formaten Mölndals stad, Mölndal SVERIGE PORTOBETALT PORT PAYE 11

15 Annonser Platsannonser, kungörelser och annonser som är information från staden är mallade och beställs enligt särskilda rutiner hos den annonsförmedlingsbyrå som staden har avtal med. Principen är att alla tjänster som staden söker samlas i en gemensam annons. Se gärna anvisningar och rekommendationer i vårt intranät hur man gör. I annonser för publika evenemang, marknadsföring av större kampanjer eller liknande kan det vara motiverat att frångå mallen men Mölndals stads logotyp skall alltid finnas med som avsändare. Tänk på att renodla informationen så att budskapet är lätt att uppfatta. molndal.se Vård och omsorg söker Personalsekreterare Serviceförvaltningen söker Drifttekniker För mer information se vår hemsida eller ring molndal.se Vård och omsorg söker Personalsekreterare Serviceförvaltningen söker Drifttekniker Exempel på platsannonser För mer information se vår hemsida eller ring

16 Powerpointmallar Med programmet Powerpoint skapar du presentationer på ett enkelt sätt. Tänk gärna på följande när du gör din presentation för ett bra resultat: - Ha inte för mycket information på varje bild. - Undvik versaler (stora bokstäver) eftersom det kan vara mer svårläst. Mallar för Powerpoint hittar du under Arkiv/nytt i programmet Powerpoint. molndal.se Informationsenheten i Mölndals stad Skyltar För skyltar på husfasader där staden driver verksamhet finns ingen standardlösning. Beställning och uppsättning av skyltar måste alltid ske i samråd med Serviceförvaltningen och externa samarbetspartners. På informationskyltar vid entréer skall stadens logotyp alltid finnas med. All text skall skrivas med typsnittet Arial. Informations- och hänvisningsskyltar som placeras inomhus skall vara tydliga och utan onödig utsmyckning som ramar, grälla färger eller liknande Blå eller svart färg text på vit botten är att föredra. Använd typsnittet Arial. 13

17 Fordon Stadens fordon och maskiner ska betraktas som en del av Mölndals stads grafiska profil. Därför är det viktigt att profileringen överensstämmer med övriga riktlinjer i den grafiska profilen. Logotypen ska placeras på en obruten yta på framdörrarna och centrerad. Fordon som har bakdörrar eller annan bra exponeringsyta bakåt ska förses med logotyp även där. På våra fordon kan molndal.se placeras på ledig yta baktill. Tänk på att byta ut gamla och slitna dekaler och att inte använda andra typer av dekaler eller budskap på fordonen. molndal.se 14

18 Kläder Vi har två typer av kläder. Den ena är våra arbetskläder, den andra våra profilkläder. Profilkläder är de kläder som vår personal kan ha på sig i receptioner, utställningsmontrar vid speciella evenemang, mässor och liknande. Arbetskläder är de kläder som används i våra verksamheter. På kläder ska logotypen placeras synligt men ändå med stil och diskretion. Logotypen kan broderas eller tryckas på kläderna. 15

19 Baksida T-shirt 16

20 Profilprodukter Presentreklam och profilprodukter bör ibland ha högre kvalitet och ibland räcker det med billigare produkter att ge bort i stora mängder vid exempelvis mässor. Storleken på logotypen kommer variera beroende på storleken på den aktuella produkten men det viktigaste är att mottagaren vet att produkten kommer från Mölndals stad. Tänk på att alltid följa riktlinjerna om färger, typografi (typsnitt) och frizoner när du ska ta fram en profilprodukt. 17

21 Flaggor Vid beställning av flaggor och vimplar - kontakta informationsenheten. 18

22 Grafisk ordlista 4+0 Fyrfärgstryck på ena sidan av arket och inget tryck alls på den andra sidan. 4+4 Om man trycker fyrfärgstryck på båda sidorna av ett pappersark pratar man om 4+4, eller lite slarvigt uttryckt 4-färg. Bestruket papper Papper vars yta jämnats ut för att få bra tryckegenskaper. Bindning När man vill sätta ihop flera tryckta ark till en trycksak, till exempel metallhäftning (klammerhäftning), limhäftning (limbindning) eller textilhäftning. CMYK Den grafiska industrins beteckning på färgskalan. Bokstäverna står för Cyan (blå), Magenta (röd), Yellow (gul) och Key color (svart). Används i exempelvis fyrfärgstryck och fyrfärgsskrivare. CMYK-läge En bild sparad i CMYK-läge består tekniskt sett av fyra separata pixelbilder i gråskaleläge: en som representerar cyan (blå), en magenta (röd), en gul och en svart. Det innebär också att en CMYK-bild upptar fyra gånger så mycket minne som en gråskalebild i samma storlek och upplösning. Dekorfärger Tryckfärger i speciella kulörer, exempelvis i PMSsystemet. Används vanligen som komplement till svart eller för att uppnå en exakt kulör som inte fyrfärg kan ge. Blandas ihop efter recept. Digitaltryck Tryckpress som trycker information direkt från datorn på liknande sätt som en skrivare. Dummy Ett provexemplar av till exempel en utskjutning, bindning eller färdig trycksak. Provet kan visa den tilltänkta trycksakens form, papperskvalitet och omfång. EPS Encapsulated Postscript. Ett filformat för digitala bilder och illustrationer. Hanterar både objektgrafik och pixelgrafik. Folder En trycksak som enbart består av ett falsat ark, ingen bindning. Font En teckenuppsättning i en viss snittvariant lagrad i en fil utgör en font. Filtyper för fonter exempelvis Opentype, Truetype och Postscript Typ1. FTP File Transfer Protocol. Protokoll för filöverföring på internet. GIF Graphic Interchange Format. Ett filformat som i huvudsak används för webben. Kan innehålla upp till 256 kulörer. Glättat papper Papper som har behandlats för att få en glansig yta. Kallas även för gloss. 19

23 Grad Teckenstorlek anges i punkter. Högupplöst bild Bild med tillräckligt hög upplösning för trycket, kräver mycket digitalt lagringsutrymme, till exempel 300 dpi för färgbilder och 600 dpi för streckbilder. ICC-profil International Color Consortium. En standard för att beskriva kulöregenskaper hos scannrar, skärmar, skrivare, förprovtryck och tryck. JPEG/JPG Joint Photographic Experts Group. En förstörande komprimeringsmetod för bilder som dessutom fungerar som ett eget bildformat. Samma på alla datorplattformar. Kartong Kartong är en styv pappersprodukt. Pappersleverantörerna burkar ofta definiera kartong som ett papper vars ytvikt överstiger 170 g/m 2. En annan definition av kartong är papper som är sammansatt av flera skikt. Komprimering Att koda om och ibland minska informationsinnehållet i en fil så att den blir mindre minneskrävande. Används ofta vid transport av filer. Lågupplöst bild Bild med låg upplösning, ofta 72 ppi. Kräver lite lagringsutrymme. Används ofta som markeringsbild för att sedan manuellt eller automatiskt bytas ut mot en högupplöst bild vid utskrift. Länk Hänvisning, till exempel för en lågupplöst bild, till motsvarande högupplösta bild. Vid utskrift av ett dokument letar programmet med hjälp av länken rätt på den högupplösta bilden och låter den ersätta den lågupplösta. Länken håller reda på den högupplösta bildens namn och placering i datorns filstruktur. Obestruket papper Ett papper som inte har bestrukits. De flesta obestrukna papper ytlimmas för att få en god ytstyrka. Några exempel på obetrukna papper är brev- och kopieringspapper eller papper till pocketböcker. Offsettryck Tryckformen sätter av (därav offset) tryckfärgen på en gummicylinder som överför färgen/tryckbilden på pappret. PDF Portable Document Format. Ett filformat från Adobe som idag är standardformat när man levererar grafiska original. Kan skapas direkt i program från Adobe eller med programmet Acrobat Distiller. PMS-färger Pantone Matching System. Bygger på blandningar av nio olika färger. Används främst för dekorfärger i tryck. Provtryck Ett provtryck framställs i en tryckpress innan den slutliga upplagan trycks. RGB Rött, grönt och blått. Kulörsystem som används i exempelvis bildskärmar och scannrar. 20

24 Slutkorrektur Absolut sista korrektur innan man ska börja trycka. Var mycket noga med att kontrollera alla detaljer innan godkännande av ett slutkorrektur! Tabloidformat Vanligt dagstidningsformat som tidigare förknippades med kvällspress. Teckensnitt Se Typsnitt TIFF Tagged Image File Format, ett vanligt filformat för digitala bilder. Tilltryckning När man ska trycka upp ytterligare exemplar av samma trycksak utan större ändringar. Typsnitt/teckensnitt Utseende på bokstäver, en uppsättning tecken kännetecknad av ett speciellt utseende. Utfall Bilder eller objekt som ska ligga ända ut i sidans kant måste göras med utfall, det vill säga läggas en bit utanför sidans format, cirka 5 mm, i tryckoriginalet. Versaler Stora bokstäver i motsats till gemener små bokstäver. Ytvikt Ett mått på papprets vikt per ytenhet. Mäts i g/m 2. WMF Windows Metafile. Äldre filformat för bilder i Windows. Bygger på vektorer men kan även innehålla bitmapinformation. Källa: Grafi sk kokbok 3.0, tredje upplagan. Kaj Johansson, Peter Lundberg, Robert Ryberg 2006 Typografi Att sätta och utforma text. Upphovsrättslagen Skyddar alster av andligt skapande, det vill säga skönlitteratur, journalistiska texter, handböcker, film, musik, konstverk med mera. Upplösning Beskriver informationstätheten i en digital bild. Kan även beskriva minsta skrivande eller läsande punkt i exempelvis sättare eller scannrar. Mäts i ppi eller dpi. 21

25 Checklista Här är en lathund som du kan använda för att snabbt göra en sista kontroll på material som du producerar och eventuellt skall trycka. Logotyp Kontrollera så att logotypen är korrekt placerad och att det är generöst med luft runt om (se avsnitt om frizon). Skall du skicka till tryckeri använd eps-format. EPS-format PMS färg CMYK färg Svart Vit Om du skall kopiera eller lägga ut på hemsidan använd jpg-format. JPG-format RGB Svart Vit Länkar Om du skall skicka till tryckeri kontrollera så att alla länkar (bilder, logotyper) finns med och att de är högupplösta (minst 300 dpi). Typografi Typsnitt: Arial till rubriker, Times New Roman till brödtext. Färger Mer information om färger hittar du på sidan 6. Bilder För tryck gäller upplösningen 300 dpi, CMYK För bildskärm gäller upplösningen 72 dpi och RGB. Utfall Om en bild skall vara utfallande kontrollera att den är minst 5 mm utanför sidans format. Detsamma gäller färgplattor. Pappersval Mer information om papper hittar du i vår grafiska ordlista på sidan

26

27

28 Informationsenheten Mölndals stad, Mölndal

Innehåll. En fråga om identitet 1. Kuvert 11. Stadsvapnets historik 2. Annonser 12. Mölndals stads logotyp 3. Powerpointmallar och skyltar 13

Innehåll. En fråga om identitet 1. Kuvert 11. Stadsvapnets historik 2. Annonser 12. Mölndals stads logotyp 3. Powerpointmallar och skyltar 13 Grafisk manual Innehåll En fråga om identitet 1 Kuvert 11 Stadsvapnets historik 2 Annonser 12 Mölndals stads logotyp 3 Powerpointmallar och skyltar 13 Förvaltningsnamn 4 Fordon 14 Placering, mått och frizoner

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

Regionala Cancercentrum Logotyp

Regionala Cancercentrum Logotyp Regionala Cancercentrum Logotyp Innehåll 1. LOGOTYPEN 3 1.1 Logotypen 4 1.2 Logotyp för fyrfärgstryck 5 1.3 Logotyp för Pantonetryck 6 1.4 Logotyp för webb 7 1.5 Logotyp för kontorsbruk 8 1.6 Logotypfärger

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Exempel på icke tillåtna skrivningar: Bank-id, Bank-ID, bank-id, Bankid, Bank id, bankid.

GRAFISK MANUAL. Exempel på icke tillåtna skrivningar: Bank-id, Bank-ID, bank-id, Bankid, Bank id, bankid. GRAFISK MANUAL Välkommen till BankIDs grafiska manual som ger grundläggande instruktioner kring skrivregler, logotypens placering och hantering av färger. GRAFISK MANUAL Varför är det viktigt med en grafisk

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER 1. Värdet med grafisk profil 3 2. Vår logotyp 4 2.1 Användningsområden 4 2.2 Avsändare 5 2.3 Tryckfärger 6 2.4 Placering 6 3. Heraldik: Historien om Munkfors kommuns

Läs mer

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB Designmanual Lunds Kommuns Fastighets AB 2010 Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) Grafisk designmanual Version 1.0 2010 Innehållsförteckning En enhetlig grafisk profil stärker vår identitet Logotypen Färgerna

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen Tanken bakom manualen En språngbräda för Norsjö... Vi har tagit fram den grafiska manualen för att stärka vår identitet och ge Norsjö Kommun en tydlig profil gentemot våra medarbetare, kommunmedborgare,

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN INNEHÅLL 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Varför grafisk profil? Övergripande riktlinjer Logotyper Kommunvapen Tidaholmslogotyp Verksamhetsspecifika symboler Skyltar Mallar Audiell profil

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

Grafisk profil för Charlott Zsoldos. Holistic Health Coach

Grafisk profil för Charlott Zsoldos. Holistic Health Coach Grafisk profil för Charlott Zsoldos Holistic Health Coach Innehållsförteckning 1. Logotype 2. Typsnitt 3. Annonsering 4. Imagebilder Logotype Charlott Zsoldos använder sig av två stycken olika logotyper.

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Innehåll Förord 02 Grundelement Logotype Färger Typsnitt Kontorstryck Brevpapper Kuvert Visitkort Skyltar Flaggor Skyltar 03 05 06 07 08 09 10 11 2 Förord

Läs mer

Grafisk manual. För Falu Tank

Grafisk manual. För Falu Tank Grafisk manual För Falu Tank Grafisk profil Vad är en grafisk profil? En grafisk profil är en samling riktlinjer för hur tryckt och elektronisk information ska se ut. Den grafiska profilen består av tre

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

Grafi sk profi l Mars 2008

Grafi sk profi l Mars 2008 Grafi sk profi l Mars 2008 Innehåll Ett ansikte utåt... 1 Alvesta kommuns logotype...2-3 Dagligt papper... 4 Visitkort... 4 Korrespondenskort... 5 Brevmallar... 6 Marknadsmaterial... 7 Annonser...8-9 Ett

Läs mer

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO HAPARANDATORNIO - GRAFISK PROFIL Vår grafiska profil - ett gemensamt uttryck Logotypen och den grafiska profilen är Haparanda-Tornios ansikte utåt. I det massiva informationsflödet

Läs mer

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö GRAFISK MANUAL Logotyp Landstinget Dalarnas logotyp består av två enheter, symbol och namn. Landstingets symbol är en kombination av bokstäverna L och D. De bildar en symbol som är enkel att använda och

Läs mer

Innehåll. Inledning 5. Logotype 6-11. Symbol 12. Färger 13. Typografi 14. Visit glada hudik i text 15. Bildmanér 16.

Innehåll. Inledning 5. Logotype 6-11. Symbol 12. Färger 13. Typografi 14. Visit glada hudik i text 15. Bildmanér 16. Grafisk manual Innehåll Inledning 5 Logotype 6-11 Symbol 12 Färger 13 Typografi 14 Visit i text 15 Bildmanér 16 E-postsignatur 17 Visitkort och kuvert 18 Brevmall 19 Presentationsmall 20 Storformat 21

Läs mer

SKURUPS KOMMUNS GRAFISKA PROFIL Antagen av Kommunstyrelsen 2007-01-10

SKURUPS KOMMUNS GRAFISKA PROFIL Antagen av Kommunstyrelsen 2007-01-10 SKURUPS KOMMUNS GRAFISKA PROFIL Antagen av Kommunstyrelsen 2007-01-10 Innehållsförteckning Syftet med en enhetlig profil... 4 Att använda den grafiska profilen... 4 Logotyperna som är knutna till kommunen:

Läs mer

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil 1 (9) Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil Allmänt Riktlinjerna är baserade på Försäkringskassans varumärkesplattform och kommunikationskoncept. Riktlinjerna gäller för samtliga interna och

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Inför tryck. Färger: CMYK eller dekorfärger. Observera att inga dubbletter av dekorfärgerna är tillåtna.

Inför tryck. Färger: CMYK eller dekorfärger. Observera att inga dubbletter av dekorfärgerna är tillåtna. Inför tryck Färger: CMYK eller dekorfärger. Observera att inga dubbletter av dekorfärgerna är tillåtna. Bilder: Spara bilderna som EPS (objektgrafik) eller TIFF (pixelbilder) Högupplösta (minst 300 ppi)

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Allmän version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation

GRAFISK MANUAL. Allmän version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation GRAFISK MANUAL Allmän version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation Vi har skapat en tydlig grafisk profil för SKOOPI. Tanken är att denna profil ska hålla i många år och dessutom vara

Läs mer

Välkommen till Flyerskola!

Välkommen till Flyerskola! Välkommen till Flyerskola! Flyerskola Var började det hela Tryckmetoder Teckensnitt Upplösning av bilder Vanligaste filformaten Program Underlätta arbetet för redaktören Att tänka på vid skapandet av en

Läs mer

Innehåll. Ord och uttryck 3 Utfall och Marginal 6 Olika standardformat 7 Checklista 9

Innehåll. Ord och uttryck 3 Utfall och Marginal 6 Olika standardformat 7 Checklista 9 Grafisk Ordlista Innehåll Ord och uttryck 3 Utfall och Marginal 6 Olika standardformat 7 Checklista 9 2 Ord och uttryck Adressering Vid adressering printas mottagarens adress på den trycksak som ska postinlämnas.

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Grafisk manual Vårdsamverkan Skaraborg

Grafisk manual Vårdsamverkan Skaraborg Grafisk manual AaBbCcDdEe FfGgHhIiJjKk LlMmNnOoPp QqRrSsTtnOoPpQq RrSsTtUuVv WwXxYyZzÅåÄäÖö Varför en grafisk manual? s visuella profil syftar till att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation

Läs mer

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0 Grafisk manual Åklagarmyndigheten Version 1.0 Varför en grafisk profil? Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Därför finns en grafisk profil, med regler för användning av logotype,

Läs mer

Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1

Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1 Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1 Soliditets logotyp Bokstäverna som du ser i namnet Soliditet är satt i typsnittet Handel Gothic som ritades av Ronald Trogram 1980. Handel Gothic räknas som ett klassiskt

Läs mer

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok Förbundet Vi Ungas Grafiska handbok Innehållsförteckning INLEDNING 2 KAPITEL ETT 3 LOGOTYPEN 4 Vad man inte får göra med Vi Ungas logotyp 5 FÄRGER 6 TYPSNITT 7 FLÄTAN 8 KAPITEL TVÅ 9 GRAFISKA ELEMENT 10

Läs mer

6 Vår grafiska profil

6 Vår grafiska profil Vår grafiska profil Om vår grafiska profil En grafisk profil uttrycker en organisations värderingar. Den signalerar också mål och ambitioner. Det är nämligen med organisationer som med människor, att vi

Läs mer

Grafiska regler för Lekebergs kommun

Grafiska regler för Lekebergs kommun Grafiska regler för Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-05-13 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: 13KS210 Policy Program Plan Riktlinje >Regler Regler 2 (18)

Läs mer

GRAFISK MANUAL NIVÅ 2: EN DEL AV PINGST 2008.11

GRAFISK MANUAL NIVÅ 2: EN DEL AV PINGST 2008.11 GRAFISK MANUAL NIVÅ 2: EN DEL AV PINGST 2008.11 2 Välkommen att använda varumärket pingst! Att arbeta för en gemensam profil i syfte att förstärka sitt varumärke har blivit mer och mer självklart för näringslivet.

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

Grafisk manual 1.0 2009-10-07

Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Innehåll Logotyp... 3 Profilfärger... 4 Symbolen... 4 Typografi... 5 Svenska Vård i text... 6 Svenska Vård Grafisk manual 1.0 2 Logotyp Svenska Vårds logotyp finns i två versioner.

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden sid 1 av 5 GRAFISK PROFIL - MANUAL. Vi behöver en gemensam grafisk profil! Vi vill uppfattas som en trovärdig organisation, igenkänd och uppskattad av många. Det är därför viktigt att vi profilerar oss

Läs mer

1 VÅR GRAFISKA PROFIL

1 VÅR GRAFISKA PROFIL VÅR GRAFISKA PROFIL 1 VARFÖR EN GRAFISK PROFIL? 2 Grafisk profil för Västerviks kommun För Västerviks kommun liksom för andra myndigheter, organisationer och företag är det viktigt på vilket sätt omvärlden

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt. GRAFISK MANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande regler Logotyp Logotyp alternativ Färger Typsnitt Dekor och papper Visitkort Brevpapper Brevpapper internt Korrespondenskort Kuvert Sida 3 Sida 4 Sida 5

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Grafiskt program Fastställt av styrelsen 2012-04-21 Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Innehåll 1. Vår logotyp 2. Färg 3. Papper 4. Typsnitt 5. Kontorstryck 6. Dekaler, profilprodukter, presentreklam, standar

Läs mer

Grafisk manual för equmenia

Grafisk manual för equmenia Grafisk manual för equmenia - kommunicera för Guds skull omkänsla identitet medtanke Innehåll: Inledning...2 Syfte Grundregler Ansvar Logotyp...2 Alternativa logotyper Färgvarianter Frizon Placering Filformat

Läs mer

Detta är inte en ny grafisk profilhandbok utan version 2.0 enklare, tydligare och med fokus på innehållet i kommunikationen, inte utseendet.

Detta är inte en ny grafisk profilhandbok utan version 2.0 enklare, tydligare och med fokus på innehållet i kommunikationen, inte utseendet. Grafisk profil 2.0 Vimmerby kommun tog fram en grafisk profil 2008 för att skapa en tydlighet i sin kommunikation. I samband med att en ny destinations-logotyp tagits fram har behovet att förenkla och

Läs mer

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Göteborgs miljövetenskapliga Centrum, GMV 2 Om GMV:s grafiska riktlinjer Om GMV:s grafiska riktlinjer GMV:s grafiska riktlinjer

Läs mer

Logotyp, Varianter 3. Färg 4. Luft runt logotype 5. Typsnitt 6. Internt material, exempel 7-9. Profilering av fordon Profilering av kläder 16

Logotyp, Varianter 3. Färg 4. Luft runt logotype 5. Typsnitt 6. Internt material, exempel 7-9. Profilering av fordon Profilering av kläder 16 Grafisk manual Innehållsförteckning Logotyp, Varianter 3 Färg 4 Luft runt logotype 5 Typsnitt 6 Internt material, exempel 7-9 Profilering av fordon 10-15 Profilering av kläder 16 Profilering av presentreklam

Läs mer

Grafisk profilhandbok

Grafisk profilhandbok Den bild vi förmedlar av oss själva är betydelsefull idag kanske mer än någonsin tidigare. Antagen av Kommunstyrelsen 122/2013 tillsammans med kommunikationsstrategi 2013 2014. Grafisk profilhandbok Av

Läs mer

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER Grafisk manual Markbyggarna AB, 2013 LOGOTYP Markbyggarnas logotyp föreställer två träd. Logotypen kommunicerar Markbyggarnas uppdrag inom park- och markarbete genom den bruna jordfärgen i texten och de

Läs mer

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Vår profil. För att få en enhetlig profil och ett starkare varumärke är det viktigt att denna manual följs. Riktlinjerna har kommit till för att vi ska ge ett enhetligt och

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013 Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun Version 1.5 - maj 2013 Innehåll Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun 2 Om denna manual 3 Logotypen 4 Logotypen - 3 olika varianter 5 Logotyp

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR SMR. Sveriges Maskinringars Riksorganisation

GRAFISK PROFIL FÖR SMR. Sveriges Maskinringars Riksorganisation GRAFISK PROFIL FÖR SMR Sveriges Maskinringars Riksorganisation INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONCEPT 3 LOGOTYPE 4 HUVUDLOGOTYPE MED LOKALANPASSNING 5 LOGOTYPE OLIKA FILFORMAT 6 FÄRGER 10 TYPSNITT

Läs mer

Grafisk. Profilhandbok AKU - FYS. Akupunktur - Fysioterapi

Grafisk. Profilhandbok AKU - FYS. Akupunktur - Fysioterapi Grafisk IDENTITET Med en enhetlig profil blir företaget tydligare i omvärlden AKU -FYS har en stor verksamhet med kontaktytor mot i praktiken alla delar i samhället. I dessa kontakter är det viktigt att

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL?

VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL? VÅR GRAFISKA PROFIL VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL? Det är mycket viktigt för en organisation, oavsett om det är ett företag eller ett ideellt idrottsförbund, att alltid visa samma

Läs mer

ab kristianstadsbyggen grafisk manual

ab kristianstadsbyggen grafisk manual a kristianstadsyggen grafisk manual några inledande ord logotype ABK är synligt i många sammanhang, från informationsladen i trapphuset till vårt månadslad och annonser i lokaltidningen. Vi har egna fordon,

Läs mer

BIF Grafisk profil. Bälinge IF. Ett enhetligt utseende visar på förmåga till samordning...

BIF Grafisk profil. Bälinge IF. Ett enhetligt utseende visar på förmåga till samordning... BIF Grafisk profil Vägledning till ett korrekt användande av Bälinge IF:s grafiska profil Ett enhetligt utseende visar på förmåga till samordning... BIF Grafisk profil 2006 Sid. 1 (5) 2006-12-05 Innehåll:

Läs mer

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006.

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Grafisk profil Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Innehåll Varför är en grafisk profil så viktig? 3 Vem kontaktar jag om jag har frågor? 3 Partille kommuns logotyp 4 Logotypens

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB

Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB 1 Vår profil I denna manual presenteras den visuella och grafiska profilen för Härjeåns Kraft. En enhetlig och tydlig profil utgör en väsentlig grund för vår långsiktiga

Läs mer

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR GRAFISKA RIKTLINJER INNEHÅLL 1 PROFILERING 2 LOGOTYPE 3 TYPOGRAFI 4 KORRESPONDENSMATERIAL 1PROFILERING PROFILERING ANVÄNDNING. Denna manual ska fungera som riktlinje för hur vi löpande arbetar med vår

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

PM: THS grafiska profil. Regelverk

PM: THS grafiska profil. Regelverk PM: THS grafiska profil Regelverk Skapat av Helen Silvander 2008 Sid 2(9) Innehåll Innehåll... 2 1 Formalia... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 3 1.4 Historik... 3 2 Bakgrund...

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

02/&), profil(!.$"/+ handbok

02/&), profil(!.$/+ handbok profilhandbok INNEHÅLL Former och färger i vår anda 5 Vår logotyp och färger 6 Våra typsnitt och papper 7 Kontorstryck 8 Trycksaker 9 Brev, protokoll, kallelser 10 Nyhetsbrev 11 OH- och PowerPoint-mallar

Läs mer

INNEHÅLL. Om vår grafiska profil 3. Logotyp 3. Färger 3. Typsnitt 4. Brev, fax och skrivelser 4. Meddelandeblock och visitkort 4

INNEHÅLL. Om vår grafiska profil 3. Logotyp 3. Färger 3. Typsnitt 4. Brev, fax och skrivelser 4. Meddelandeblock och visitkort 4 Grafisk Profil SÖRAB Grafisk Profil 2 (6) INNEHÅLL Om vår grafiska profil 3 Logotyp 3 Färger 3 Typsnitt 4 Brev, fax och skrivelser 4 Meddelandeblock och visitkort 4 Overhead-presentationer 5 Övriga användningsområden

Läs mer

PROFIL GRAFISKA VÅR ProfilenSep03W-mon.pmd , 17:37

PROFIL GRAFISKA VÅR ProfilenSep03W-mon.pmd , 17:37 1 VÅR GRAFISKA PROFIL ProfilenSep03W-mon.pmd 1 Om vår grafiska profil En grafisk profil uttrycker en organisations värderingar. Den signalerar också mål och ambitioner. Det är nämligen med organisationer

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

magtarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet

magtarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet Version 1 oktober 2015 INNEHÅLL INLEDNING 3 1.0 Logotyp 4 1.1 Vår logotyp 5 1.2 Storlekar och varianter 6 1.3 Färgsättning 7 1.4 Frizon 8 1.5 Placering 9 2.0 Typografi

Läs mer

Grafisk handbok för Köpings kommun

Grafisk handbok för Köpings kommun Grafisk handbok för Köpings kommun Riktlinjer för extern och intern kommunikation Antagen av kommunstyrelsen 2013-11-14 sid 1 sid 2 Innehåll 1. Inledning 5 2. Vapnet 5 3. Logotyper och andra grafiska element

Läs mer

kärnvärden & grafisk profil

kärnvärden & grafisk profil kärnvärden & grafisk profil 1 Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Studiefrämjandets vision antagen 2007

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord

En bild säger mer än tusen ord Identitet 2 3 En bild säger mer än tusen ord Ideon Science Park är inte bara en organisation och ett geografiskt område. Det är också ett starkt varumärke som skapar positiva bilder i många människors

Läs mer

förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung.

förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung. En guide till Alliansens utseende 2014 OM ALLIANSEN VÅR AMBITION Alliansen ska upplevas som: förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung.

Läs mer

Grafisk manual. för ökad tydlighet. Användning av logotyp. Om den reviderade upplagan. En enda gemensam logotyp

Grafisk manual. för ökad tydlighet. Användning av logotyp. Om den reviderade upplagan. En enda gemensam logotyp Grafisk manual för ökad tydlighet Om den reviderade upplagan Kommunikationspolicyn och den grafiska manualen antogs 2003. Användningen av logotyper reviderades något i oktober 2010. Det ekumeniska arbetet

Läs mer