Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar:"

Transkript

1 företagsamhett Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: 1. Attityder till företagande Det upplevs som en framgångsfaktor om tjänstemän/politiker har koll på företagens villkor innan beslut tas och att det är viktigt med bra service och information Sommardesignkontoret var positivt överraskade hur öppna och nytänkande kommunen och företagen i Ösd var gentemot deras idéer, något som är viktigt för bra företagsamhet 2. Olika typer av nätverk Det upplevs som svårt för entreprenörer att hitta rätt i den djungeln som finns med alla olika aktörer, man frågar sig om tex kommunen hålla i nätverksträffar på annorlunda sätt? Det är också viktigt med korskopplingar så att man inte bara jobbar i speciella kluster utan låter olika företag, studenter och föreningar mötas, som tex nu under workshopen. 3. Olika typer av stödfunktioner Man upplever att det idag finns bra stöd från ALMI, näringslivskontoret när det gäller nya företag men att man borde satsa mer på de företag som vill växa Fortsätt att skapa kreativa företagsmiljöer och fortsätt satsa på Ung företagsamhet. Övergången från idé till verkstad är för svår, det behövs miljöer och ett mer stöttande av mötesplatser för olika branscher som möjliggör att innovationer går från idé till verklighet. Förslag också att arbeta mer med Innovativa upphandlingar tex genom att premiera lokala företag genom att i större utsträckning lägga in sociala aspekter i LOU. Ex. kan kommunen ställa krav om att x antal av företagets personal ska vara funktionshindrade för att fler grupper att ta sig in på arbetsmarknaden. Det går också att göra upphandlingar mer innovativa genom att ha mer öppna kravs och hellre formulera problemen/servicen som man vill ha lösta genom att upphandla. 4. Våga prioritera arbeta med profilering Det finns bra förutsättningar att satsa på saker vi redan är bra på, ex. friluftsliv, turism, sport men även skog - förädla våra råvaror skog, basvaror av olika slag Digital näring viktig för utveckling anser några, medan andra ställer frågan om det är så smart att fokusera på en näring som andra redan gör bra? Ska Östersund nischa in sig på samma område? Sommardesignstudenterna ger exempel: Det skulle behövas en kulturell plattform i Ösd för företagare inom kultur så att företagare inom kulturbranschen lättare kan träffa andra företagare. Då blir det lättare för kulturella företagare att gå samman och ta uppdrag Fjäll och friluftsliv är en dragningskraft i Ösd, men det är ett stort problem att det inte finns industri här. Kan vi satsa på någon sorts tillverkningsjobb för att locka hit människor med teknisk bakgrund? Om inte kanske vi ska få till statliga jobb eftersom dessa har behov av underleverantörer och på sikt ger fler/större företag.

2 välkomnande Det goda värdskapet är grunden. Detta ska genomsyra allt. Det finns mycket skrivet om detta och många utbildningar. Men hur ska vi praktiskt jobba? Kunskap om värdskapet genom värdskapsutbildningar, informationsinsatser och grundläggande sakkunskap är viktigt. Men stolthet är en förutsättning! Allt börjar hemma. Är du inte stolt kan du inte förmedla den välkomnande känslan. Besöksnäringen har arbetat med värdskap länge, men även där är det viktigt att förstå att värdskapsutbildningar är färskvara som behöver uppdateras och hållas kontinuerligt. Vem tar ansvar? Alla som stöter på en ny människa har ansvar för att hen ska känna sig välkommen. Återigen: Grundkunskap krävs, men också stolthet och framtidstro för de som bor här. Du kan gå alla utbildningar i världen men gillar du inte stan så spelar det ingen roll. Du kommer inte att vara en bra ambassadör! Det som är bra kan vi lyfta fram mer. Vi ska ha fler saker att vara stolta över. Kommunicera det! Kommunens egna anställda måste lyftas fram mer och få känna större stolthet för vad de varje dag levererar till medborgarna, vad vi presterar tillsammans. Då blir dessa nästan 6~000 personer ännu bättre ambassadörer för Östersund. Medarbetardagarna är ett bra initiativ i rätt riktning. Genom att lyfta fram vanliga människor ökar vi stoltheten! kreativitet Ordet kreativitet kan enligt många deltagande på workshopen inrymma ordet företagsamhet, då företagsamhet är någonting kreativt. Det kom åsikter angående att vi behöver fler företag för att få en större arbetsmarknad, och på så sätt kan vi locka tillbaks dem som är födda här men har flyttat ut från staden. Grupperna som diskuterade ordet kreativitet ansåg även att vi måste bli bättre på att identifiera och lyfta fram den svagaste länken och finna kreativa lösningar på denna. Det kanske är dags att byta synvinkel på samhällsutvecklingen, och vi måste våga satsa på det som vi är mindre bra på och inte bara det vi redan är bra på i Östersund. Kultur och musik är viktiga faktorer att lyfta fram i Östersund både för att främja kreativiteten och tillväxten. Vi måste göra kulturen och musiken tillgänglig för alla, se till att alla får se vilket utbud som finns i vår stad samt så är det viktigt att försöka göra det lättare att kommersialisera sin kreativitet, vi måste främja kulturutövare. Känslan är att det finns mycket kreativitet i Östersund men vi måste hitta sätt för att lyfta fram detta. Det finns många idéer som inte lyfts fram eller som blir en faktisk verksamhet. Vi måste ha en bättre öppenhet gällande att göra fel, vi måste våga satsa på nya idéer även om det inte alltid blir rätt! Det vore bra om vi kunde hitta ett forum där kreativa idéer kan föras vidare från tanke till produktion (ex. som MSSP). De som diskuterade ordet kreativitet ansåg även att vi måste lära oss att föra erfarenheter vidare mellan olika projekt så att vi inte uppfinner hjulet om och om

3 igen. Vi som kommun måste även lära oss att se utmaningar istället för problem. En innovationslots skulle kunna införas på kommunen dit man kan ringa när man har en idé. Nätverk är viktigt för tillväxten, och fler ensamföretagare bör utnyttja kontorshotell med alla dess sociala fördelar. Kreativitet kan uppnås genom personal-utbyte mellan olika företag eller branscher, det finns mycket att lära mellan olika branscher och det behövs mötesplatser för att främja kreativiteten. Genom att arbeta fysiskt mellan branscher så kan vi upptäcka behov som vi inte visste fanns, vi kan arbeta i kluster. Ex. Samhall kan som organisation bidra med kreativitet genom att skicka ut kompetent personal ut i övriga näringslivet. Dialog och kommunikation är viktiga redskap för att främja kreativiteten ansåg de som diskuterade ordet kreativitet. Bilden av Östersund som kreativ stad måste stärkas exempelvis genom media, ett exempel är att Creative city -utmärkelsen bara ses som ett diplom för mathantverk, men detta är något vi kan bredda och använda för att skapa mer positiva vibbar för Östersund som kreativ stad. Ett annat förslag är att vi behöver erbjuda wifi i stadskärnan för att öka tillgängligheten och därefter kreativiteten. Vi måste hitta nya finansieringsformer anpassade för att främja kreativiteten, ex. riskkapital för innovationer. Det bör finnas en ekonomisk försäkring för innovatörer tillika som det bör finnas snabba beslutsvägar exempelvis genom att vi tar tillvara på ungdomarnas kreativitet och stöttar dem genom finansiering (riskfonder) samt är bra förebilder. Vidare kom åsikter om att socialt ansvarstagande bör vara en självklar del i alla offentliga upphandlingar. Under ordet kreativitet kom ordet utbildning att diskuteras. Utbildning är en nyckelfråga där kopplingen mellan arbetsmarknad och grundskola, universitet samt kreativa näringar bör komma in tidigare under utbildningarna. Det är även viktigt att implementera kreativitet i utbildningarna ansåg grupperna, exempelvis så skulle Jamtli kunna vara ett kunskapscentrum med teknik för barn och vuxna exempelvis genom ett labb. Torget diskuterades även mycket, det anses att vi behöver få ett mer kreativt torg. Förslag som kom var att företag borde kunna göra fler aktiviteter där, och det är konstigt att nästan ingenting görs trots att det inte kostar så mycket att vara där. På torget bör vi främja olika större arrangemang. Ett exempel är utomhusmatlagning som är en rolig, populär och kreativ grej som vi skulle kunna anordna. Slutligen diskuterades det kring ordet kreativitet att vi måste jobba för att få ett kreativt centrum. Företagen har en viktig roll, men det har även kommunen då det är viktigt att kommunen agerar stödfunktion för att främja kreativiteten. kunskap Kunskap är en nyckelfaktor och i Östersund ska kunskap och idéer i större grad än idag leda till innovationer och utveckling. Företagen måste bli mer kunskapsintensiva och samverka mer med varandra och med övriga sektorer och aktörer. Vi måste jobba med kunskap på alla nivåer ansåg de som diskuterade ordet kunskap, och inte minst utveckla nya metoder och arbetssätt för att se till att ungdomarna klarar sin utbildning.

4 Vidare ansåg grupperna att det behöver finnas en bättre anknytning mellan utbildningsutbudet och den lokala arbetsmarknaden. Universitetet behöver få ännu större utrymme och betydelse för utvecklingen i Östersund och kopplingen mellan studenter och näringsliv måste förbättras, till exempel genom fler praktik- och traineeplatser. Andra exempel på konkreta förslag kopplat till att utveckla kunskap i Östersund är fler plattformer och mötesplatser, rekryteringsmässor och sommardesignkontor. I Östersund vill vi att man ska känna att vi ständigt utvecklas individuellt och tillsammans! upplevelser Upplevelser och evenemang är viktiga! Östersund måste arbeta hårt för att klara sig i konkurrensen. De som diskuterade ordet upplevelser ansåg att det behövs arenor för arrangemang och en evenemangsstrategi som anger riktningen för hur vi ska prioritera, men som också möjliggör för oss att ta tillvara de möjligheter som erbjuds som inte gått att förutspå. Vi får inte heller glömma den spets mot vinteridrott som vi måste vara fortsatt måna om att utveckla. Vi behöver även bli ännu bättre på att tillgängliggöra resurser för att kunna utveckla evenemang. Det är inte bara kommunens ansvar alla måste vara med och bidra och engagera sig! Glöm inte heller bort de mindre upplevelserna och evenemangen som framförallt riktar sig mot dem som redan bor här. Dessa arrangemang skapar trivsel och stolthet. Vi måste satsa mer på att de medborgare som sällan tar del av några upplevelser eller evenemang ska bli mer delaktiga. I Östersund ska det finnas ett stort utbud av spännande och intressanta upplevelser och evenemang, stora och små, för olika önskemål! tillgänglighet En första frågeställning diskuterades vid flera av grupperna, nämligen vad som innefattas av begreppet tillgänglighet. Två läger uppstod vid flera av borden då ena lägret framhöll att tillgänglighet handlar främst om ett Östersund för alla. Det andra lägret framlyfte tillgänglighet i form av kommunikationer som en del av infrastrukturen. Båda delarna ansågs vara viktiga och för tydlighetens skull kan det vara klokt att dela upp tillväxtfaktorerna. Östersund ska vara en plats som är tillgänglig för alla oavsett bakgrund. Det ska enligt grupperna komma till genom att tillgänglighetsaspekten genomsyrar samhällsbyggandet. Grundfundament som gator, gång och cykelvägar, torg, och byggnader ska utformas med ett tillgänglighetsperspektiv. En annan faktor som nämndes i de olika grupperna var behovet av information, bland annat på olika språk. Ökad tillgång till wifi i stadskärnan och andra allmänna platser är en viktig utvecklingsfråga där kommunen tillsammans med företag och studenter kan skapa spännande lösningar tillsammans.

5 Östersunds koppling till omvärlden behöver ständigt förbättras. Detta gäller olika typer av färdsätt med hållbarhet som ledstjärna. Dessutom bör Östersund bli mer lättillgängligt genom att se över parkeringssystem, rondeller och rödljus. kultur Kommunen har en stor roll att tillhandahålla kultur ansåg grupperna. Det måste finnas en kulturell infrastruktur. Det behöver även finnas lokaler, möjligheter och utrymme för kultur och kulturen måste få kosta, vi måste satsa. Det finns mycket forskning som tydligt visar på kulturens roll för allt ifrån individens välmående till städers attraktivitet och centrumutveckling. Därför är det konstigt att det fortfarande måste fightas så mycket för kultursatsningar fortfarande. Vi måste fundera på om vi kan utmärka oss inom kultur i Östersund. Det saknas inte kultur i Östersund, men det är tveksamt om kommunen främjar kulturen tillräckligt idag. Vi har en bra baskultur för yngre, men när det börjar bli en bransch av kultursatsningen så har vi inte satsat tillräckligt. Det behövs en satsning och en prioritering av en tydlig omvärldsanalys vad vi är bra på och hur kan vi föra detta vidare till nästa nivå. Våga satsa även på mer än ungdomssatsning. Kanske vi även inom kulturen borde våga satsa genom att nischa oss? Inom exempelvis mat har vi kommit långt, borde vi inte satsa på matkultur? Film kan vara en annan sådan satsning där vi har en professionalism och en organisation som jobbar med detta. Vi måste våga satsa på saker vi är bra på. En kulturinkubator behövs. Detta måste dock kopplas till högre utbildningar (om inte det går att få till universitetsutbildning, så gör en KY-utbildning). Koppla gärna samman med Coompanion. Vi behöver helt enkelt en Peak Innovation för kultur. Även om kommunen har ett stort ansvar när det gäller kultur så har det i Europa börjat växa fram en så kallad do it your self mentalitet. Det är populärt och kommer troligtvis att öka. I Finland är konceptet på frammarsch, men då krävs mindre byråkrati. Våga vara öppen för galna nya idéer. Det behövs mer förstudier inför projekt så att det inte genomförs stora mastodontprojekt på ganska osäker grund. Inrätta en kulturchef Utlokaliserade av kultur där människor bor Digitala kulturella näringar ( Omsätter 3.3 miljarder i Sverige) Kommunen borde satsa på kulturhus

6 ÖVRIGA SYNPUNKTER Problemområden: Ungdomars stolthet Många ungdomar är inte särskilt stolta över länet. Man vill härifrån så fort som möjligt. Då har vi problem. Till viss del hör det ungdomen till att vilja bort men det är för mycket på det sättet nu. Ungdomarna måste ha en grundstolthet. De ska precis som många vuxna förmedla en positiv bild av länet och Östersund. De ungdomar som vill bo kvar måste vi också stötta. Känslan nu är att Det är klart att du ska dra. Och det är okej, men vi ska också välkomna dem tillbaka eller stötta de som vill stanna kvar och bygga sin framtid här. Överdrivet positiv bild av Östersund Östersund kommun ger till exempel i den tidning som medborgarna får bilden att vi är bäst på allt. Den tidningen är till för besökarna. Medborgarna måste tillåtas en mer problematiserad bild där man får vara med och formulera upplevelsen kring att det finns mycket att utveckla. Solskensbilden är provocerande. Det måste finnas utrymme för en dialog där var och en ges utrymme att vara med och hitta lösningar för vår utveckling. Nu är det bara vinterstaden som gäller. Frågan är om det håller? Vinterstaden är bra men det måste få plats för fler saker samtidigt. Annars blir det för begränsat. Kommunen får inte se sina strategier som hinder. Melodifestivalen är ett typexempel på där det blir fel. Det måste finnas plats för fler blommor att blomma. Varför blir det så sällan något hur? Finns det någon konkret metod vi kan jobba med? Mer samarbete och kontinuitet i träffar. Mer regelbundenhet i antal träffar. Det kommer att göra att vi känner oss stärkta och delaktiga. Bjuder man inte upp till dans får man dansa själv. Det måste skapas arenor för att all kreativitet ska få utlopp, där alla de som har idéer kan få träffas. Många av deltagarna hade synpunkten att många av tillväxtfaktorerna hängde ihop med varandra. Om man satsar på en tillväxtfaktor kommer en annan på köpet. Ett exempel som nämndes: kreativitet är en nyckel till företagsamhet, för kreativitet leder ofta till företagsamhet. Nyfikenhet & mod är tillväxtfaktorer som bör lyftas in. Jämtarna är konflikträdda och söker ofta samsynighet. Våga göra fel! Naturen och det värdefulla kulturlandskapet värderades högt i några av grupperna som en tillväxtfaktor som berikar Östersund och länet. Östersund är betydelsefullt för hela regionen och det är lätt att ställa frågan om var befolkningsökningen ska tas ifrån? Blir det endast en omfördelning i länet, då måste man fråga sig varför? Östersunds regionala ansvar måste lyftas in i tillväxtplanen.

7 Östersunds behöver jobba med sin image, Östersund är en cool stad för unga men imagen speglar annat i stora delar av landet. Hur kan Östersund arbeta för att förbättra sin image som en cool stad för unga? Identitet och legitimitet väger tungt för självkänsla. Därför är det viktigt med satsningar som tydliggör detta. Det kan vara allt ifrån ÖFK:s framgångar i superettan till ett bra arrangemang som sätter Östersund på kartan som bidrar till detta. Idrotten innehåller en stor mångfald. En uppskattad aktiv fritid och attraktiva bostäder är nycklarna för tillväxt. Mer och mer flyttar vi till platser där vi trivs bra. Fram till idag har flyttlasset gått till dit jobben finns. Attraktiva och ändamålsenliga bostäder som är framtagna efter hur vårt samhälle ser ut är en avgörande fråga för tillväxt. En beskrivning av hur kommunen ska jobba med att utveckla Östersund till ett kluster för digitala produktionsnäringar ska ingå i Tillväxtprogrammet, bland annat genom programmering för barn, IT-pedagogiska hjälpmedel, mjukvara och hårdvara. Vi behöver träffas mer i liknande sammanhang där företagare, föreningsaktiva, förtroendevalda och medborgare tillsammans får möjlighet att diskutera.