AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS :1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1"

Transkript

1 AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS :1

2 AKTIVITETSPLAN 2013:1 VÄRLDSKLASS 2015 Världsklass 2015 är kommunens utvecklingsarbete med huvudmål att Örnsköldsvik ska vara en kommun av världsklass att leva i, att arbeta i och besöka. Näringsliv och offentlig sektor samverkar framgångsrikt i detta arbete. Arbetet är en plattform där gemensamma krafter samlas för att möta Örnsköldsviks 5 utmaningar genom ett brett spektra av projekt och aktiviteter. Utmaningarna för Örnsköldsvik är definierade som: Realisera arbetsmarknadsregionen, Attraktionskraft i en global värld, Klimat, Råvaror och Energi, Förnyelse och innovation samt Utvecklingsarbetet. Dessa utmaningar är beskrivna i Strategidokument för Hållbar tillväxt i Örnsköldsvik Analysplattform är en SWOT-analys som gjorts tidigare gällande hållbar tillväxt i Örnsköldsvik. Två gånger per år bjuds aktörer in att under en viss tidsperiod incheckning för att diskutera och utveckla gemensamma lösningar som möter utmaningarna. De projekt och aktiviteter som olika aktörer checkar in och kommer att genomföra utgör tillsammans aktivitetsplanen för året. Till utvecklingsarbetet på plattformen Världsklass 2015 finns personella och ekonomiska resurser kopplade som kan användas som en katalysator. Viktiga utgångspunkter för att ta del av dessa resurser är att arbetet sker i samverkan med andra och att det finns fler medfinansiärer. Arbetssättet består av en inbjudande och inkluderande process, öppet och tillgängligt för alla. Metoder och verktyg som skapar delaktighet och engagemang används och en mångfald och bredd på alla nivåer i arbetet eftersträvas. Aktivitetsplanen skall ses som ett levande dokument och kommer under året att uppdateras. REALISERA ARBETSMARKNADSREGIONEN Gemensam arbetsmarknadsregion Arbetsmarknadsregion Örnsköldsvik Umeåregionen, projekt Örnsköldsvik och Umeåregionen genomför under åren ett projekt som syftar till att skapa en funktionell arbetsmarknadsregion. Två projektledare är anställda med placering Örnsköldsvik och Umeå. Regional tillhörighet - Attitydpåverkan Mediatäckning i regionen En förstudie kommer att genomföras för att undersöka om det är möjligt och intressant att genomföra en strukturell förändring av de lokala mediernas upptagningsområde. Förutsättningarna och viljan undersöks gällande de statliga lokala mediaorganisationerna att förändra sitt upptagningsområde till att sträcka sig över länsgränsen Västernorrland/Västerbotten.

3 Umeå2014 Kulturhuvudstadsåret 2014 i Örnsköldsvik Under året kommer processen intensifieras för att skapa engagemang och delaktighet från aktörer i Örnsköldsvik att genomföra aktiviteter och projekt som kan kopplas mot kulturhuvudstadsåret Streetconnection Ett samarbete mellan dansare i Örnsköldsvik och Umeå byggs upp och tar sikte mot 2014 för ett större arrangemang. ATTRAKTIONKRAFT I EN GLOBAL VÄRLD Arbetskraft och kompetensförsörjning Kemi KomTek Utveckla kemispåret på KomTek i samarbete med skola, universitet och näringsliv. Attraktivitet Inflyttning - Jobba och Lev Genom aktiviteter riktade till särskilda målgrupper boende utanför kommunen bidra till inflyttning. Ta fram material som beskriver både de unika boendemiljöerna och möjligheter till stimulerande arbetsuppgifter. Musikprofil Örnsköldsvik Steg 2 i att skapa förutsättningar för en långsiktig samverkan mellan utbildningsaktörer inom musik och media i Örnsköldsvik. Sång för alla x 3 Tre större musiksamlingar med Allsång i Örnsköldsvik planeras. Lokala körer inbjudas att medverka. Syftet är att ytterligare profilera Örnsköldsvik som en musikstad. BLT bygdens framtid Medfinansiering till LEADER-projekt för att genomföra en kartläggning av Björna- Långviksmon och Trehörningsjöbygden och dess företag. Syftet är främst att stödja och utveckla företagandet i BLT-bygden. Kartläggningen skall sedan ligga till grund för fortsatta aktiviteter. Företagens utveckling Indväxt Sista året av ett två-årigt projekt som syftar till att stärka industribranschen i regionen (Umeå/Örnsköldsvik) och förbättra deras framtida konkurrensförmåga.

4 Elhybridteknik kluster Fortsatt arbete med att utveckla ett organiserat nätverk som såsmåningom kan utvecklas till ett lusterinitiativ gällande elhybridteknikutveckling. Företagardag/-gala Genomföra en företagardag och en företagargala. Nya exportmarknader Undersöka intresse och möjligheter bland företag att nyttja kompetens och internationella kontakter som finns i Örnsköldsvik för att utöka eller starta upp export av varor och tjänster. Minimera utanförskap och arbetslöshet Mångkulturell familjefest och utbildning Genom samverkan vill ett antal föreningar tillsammans med det mångkulturella centrumet arrangera en mångkulturell familjefest och undersöka möjligheterna för utbildningsinsatser som bidrar till integration. Ungas arbetsmarknad Utifrån den genomförda kartläggningen påbörjas ett arbete med att fokusera och effektivisera arbetet med att få ut fler unga på arbetsmarknaden. Skolan som tillväxtplattform Digitala hjälpmedel i skolan Genomföra ett pilotprojekt med syfte att utveckla metoder kring hur digitala hjälpmedel kan användas i skolan. Samt genomföra studier av hur dessa kan påverkar utvecklingen av elevernas lärande. Arbetsmarknadskunskap i skolan Utifrån den genomförda förstudien ta nästa steg för att skapa en organisation för att bidra med arbetsmarknadskunskap i skolan. Turism som utvecklingsbransch Brottning i VK i en ny miljö Att samtidigt som Ulvöregattan arrangera ett nationellt brottningsläger på Ulvön. Genom detta arrangemang undersöks förutsättningar för att kombinera idrottslig verksamhet med besöksnäringen för ändamålet ovanliga platser. Actionsportfestival Genomföra en förstudie för att synliggöra förutsättningar för en actionssportfestival i Örnsköldsvik.

5 Multisportturism steg 2 Gå vidare med profilering och professionalisering av företagandet inom multisportturism samt utarbeta en modell för samverkan (likande CESAM) Detta ska ske i ett projekt under Utveckling av nya reseanledningar i Anundsjö Utreda om det finns förutsättningar för en turistisk utveckling i Anundsjöområdet som kan generera reseanledningar och skapa tillväxt i bygden. Kommunicera mera nätverk för aktivitetsföretag Projekt som syftar till att skapa ett nätverk med företagare inom kategorin aktivitetsföretag, skapa samarbetan och skapa helhetslösningar för kunden. Syftar även till att stärka guideföretag och guideföreningar i detta sammanhang och erbjuda utbildningsinsatser bl a i kommunikation och värdskap. Konstdalen Medfinansiering av EU-projekt konstdalen KLIMAT, RÅVAROR OCH ENERGI Näringsliv Hållbara företag i Örnsköldsvik År ett av ett regionalt projekt där projektägare är kommunförbundet. Visualisering Processum och Bio4Energy Genom kortare filmer skapa intresse och synliggöra verksamheter som jobbar med forsknings och utvecklingsprojekt. FÖRNYELSE OCH INNOVATION Innovationsarenor och forskarmiljöer Creatables Inspirationsworkshop med syfte att visa på möjligheter att skapa nya produkter utifrån materialspill från tillverkningsföretag i Örnsköldsvik. AfroSvenskt jordbruk Förstudie för att undersöka möjligheten att utveckla ett AfroSvenskt jordbruk.

6 Framtida lösningar - fiction eller verklighet? (Utopia) Lägga grunden för ett större projekt med bland annat en projektansökan till allmänna arvsfonden gällande världens största livespel. Solution Camp Kreativ workshop där företag möter studenter från Umeå Universitet som tar sig an företagens problemställningar. Dynamisk öppen miljö Musik för förståndshandikappade Ta fram presentationsmaterial och stötta uppstartandet av kreativ verksamhet med musik som bas för målgruppen förståndshandikappade. Nätverk och samarbeten Förstudie elektrik och hydralik Förstudie för att undersöka intresse och förutsättningar för att bedriva ett aktivt nätverksarbete bland industrierna längst Norrlandskusten gällande arbetsområdet elektriska och hydrauliska drifter. Cornwall - studiebesök och förstudie Genomföra studiebesök i Cornwall på Combined Universities i Cornwall och vid intresse genomföra förstudie och undersöka möjligheten med liknande verksamhet i Örnsköldsvik- Umeåregionen. Sociala medier och nya tekniska lösningar för Örnsköldsvik Förstudie virtuellt kulturhus Förstudie för att undersöka hur en webportal utformat som ett virtuellt kulturhus skulle kunna se ut och vara uppbyggd. Sociala medier i Örnsköldsvik Förstudie för att undersöka hur sociala medier kan användas strategiskt för att utveckla och synliggöra Örnsköldsvik. UTVECKLINGSARBETET Metoder och arbetssätt Festination Projekt för att utveckla handeln mot till att jobba med konceptet festination vilket innebär att skapa en lustfylld arena där konsumtion är en viktig del av upplevelsen hos besökaren.

7 Mötesplatser i olika former Pecha Kucha Nights x 4 Informationsträff x 2 Nätverksträff x 2 Seminarie x 2 Serviceortsbesök Check In Under två perioder bjuder vi in medborgare, föreningar, företag mfl att i samverkan komma in med idéer på projekt och aktiviteter som man vill driva som möter någon av de utmaningarna vi står inför. Ambassaden Fortsätta utveckla den virtuella ambassaden och ambassadörskapet för Örnsköldsvik. Varumärkesstärkande arbete Fortsatt arbete med att synliggöra engagerade människor i Örnsköldsvik och alla saker som händer.

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * *

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * * Bil. 2 AVESTA 2020 År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! För att Avesta år 2020 skall vara en dynamisk tillväxtregion, krävs ett breddat näringsliv som är hållbart förankrat både lokalt och regionalt. Satsningar

Läs mer

EU-strategi för Hässleholms kommun

EU-strategi för Hässleholms kommun UTKAST 1(7) Datum 2012-03-16 Handläggare EU-samordnare Therese Almqvist Kommunchefens stabsfunktion 0451-26 72 34 therese.almqvist@hassleholm.se EU-strategi för Hässleholms kommun INLEDNING Denna EU-strategi

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar:

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: företagsamhett Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: 1. Attityder till företagande Det upplevs som

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Gävleborgs utmaningar utanförskap kopplat till kompetensförsörjning

Gävleborgs utmaningar utanförskap kopplat till kompetensförsörjning Slutrapport Gävleborgs utmaningar utanförskap kopplat till kompetensförsörjning Denna förstudie har bedrivits på uppdrag av Region Gävleborg. Förstudiens huvudlinje har varit att försöka fånga de mest

Läs mer

Projektbeskrivning. Blekinge UPP. Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28

Projektbeskrivning. Blekinge UPP. Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28 Projektbeskrivning Blekinge UPP Stimulering av entreprenörskapet inom musik, film och ung kommunikation 2008-03-01 2011-02-28 Bakgrund Det är relativt få sysselsatta inom musik, film och ung kommunikation

Läs mer

Bruttolista VG2020-rekommendationer En ledande kunskapsregion

Bruttolista VG2020-rekommendationer En ledande kunskapsregion Bruttolista VG2020-rekommendationer En ledande kunskapsregion Rekommendation: Ökad samordning, kvalitet och tillgänglighet till de samhällsfinansierade företagsrådgivningsinsatserna. Bilaga Motiv: Nyföretagandet

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Kultur är den fria människans sätt att uttrycka sig. Kultur är viktigt uttrycksmässigt. Man skapar någonting av det man tänker och så slänger

Läs mer

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans.

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Tillväxten ska med - Skellefteå på god väg mot framtiden. Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Näringslivet i Skellefteå är i många avseenden unikt. Den bredd av produkter och tjänster och det

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH. 8.1 Bakgrund skäl till projektet

Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH. 8.1 Bakgrund skäl till projektet Bilaga 1 1 Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH 8.1 Bakgrund skäl till projektet Regionen behöver nya drivkrafter för att skapa tillväxt utifrån de förutsättningar och utmaningar vi står inför. En viktig

Läs mer

Program 2008-2013 Antaget av styrelsen för Kommunförbundet i Jämtlands län 17 maj 2010 1

Program 2008-2013 Antaget av styrelsen för Kommunförbundet i Jämtlands län 17 maj 2010 1 Program 2008-2013 Antaget av styrelsen för Kommunförbundet i Jämtlands län 17 maj 2010 1 Inledning Bakgrund Det finns i dagsläget lärcentra i närmare 90 % av landets kommuner. LärCentrum i Jämtlands län

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Bilaga 1. Framtidens lärande. Fördjupad projektbeskrivning 2010 01 11

Bilaga 1. Framtidens lärande. Fördjupad projektbeskrivning 2010 01 11 Bilaga 1 Framtidens lärande Fördjupad projektbeskrivning 2010 01 11 Framtidens lärande Både i Skåne och Blekinge genomförs kraftfulla satsningar på tillväxtmiljöer för framtidbranscher som Nya media och

Läs mer

SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA

SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA Strategi och handlingsprogram 2005 2008 Europeiska Unionen Sociala Fonden Artikel 6 Innovativa Åtgärder Antaget av Kommunfullmäktige 2004-10-25 76 2 Sammanfattning... 3 Vision...

Läs mer

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se 20 affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se Småländsk besöksnäring Jönköpings län Vision 2020 för regionens besöksnäring och Operativ affärsplan för Smålands Turism AB 2013 2015 Innehåll 3 Förord 4 Vision

Läs mer

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten ENA Entreprenörskap Nätverk Arena Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Genom att skapa en dynamisk och hållbar plattform där samhällets

Läs mer

innovation och entreprenörskap

innovation och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovation och entreprenörskap handlingsplan för örebroregionen 2014-2016 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen 2014 2016 1 Innehåll 1.

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

Normstorm i Umeåregionen Offentliga och privata arbetsgivare i samverkan för jämställd tillväxt

Normstorm i Umeåregionen Offentliga och privata arbetsgivare i samverkan för jämställd tillväxt Normstorm i Umeåregionen Offentliga och privata arbetsgivare i samverkan för jämställd tillväxt Projektbeskrivning Sammanfattande projektbeskrivning Projektet ska genom samverkan och erfarenhetsutbyte

Läs mer