Svenska Intensivvårdsregistret SIR Årsrapport 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Intensivvårdsregistret SIR Årsrapport 2004"

Transkript

1 Svenska Intensivvårdsregistret SIR Årsrapport 2004 Medlem SIR 2004 Ej medlem SIR 2004 Regionsjukhus Länssjukhus Länsdelssjukhus

2 Årsrapport SIR (141) Innehållsförteckning Inledning...6 Bakgrund och syfte...6 Definition av intensivvård...6 Intensivvårdens målsättning...6 Kvalitetsindikatorer...7 Redovisning av kvalitetsindikatorer i SIR...7 Inrapportering av data till SIR...7 Perspektiv - Riket...8 Deltagande IVA-enheter...8 Täckningsgraden Tabell över sjukhustyp och medlemskap i SIR...8 Ökande täckningsgrad!...9 Hur många IVA-enheter finns det i Sverige?...9 Vårdtypens fördelning...10 Den länsvisa fördelningen av vårdtyp under 2004:...10 SIR s 9 kvalitetsindikatorer...11 Livskvalitet och funktionell status...11 Svensk Riskjusterad Mortalitet...11 Är mortalitet en intressant resultatindikator?...11 APACHE poängens fördelning och mortalitet Kumulativa andelen överlevande : Kaplan-Meier kurvor...12 Bortfallsanalys i APACHE-registrering Primär IVA diagnos och Observerad vs Förväntad Mortalitet Nyckel & Viktig diagnos som primär IVA-diagnos: Obs vs Förv Mortalitet...14 Komplikationer...14 Komplikationskoder...14 Fler IVA-enheter både kan och gör komplikationsregistrering...14 Åter-In IVA inom 72 timmar...15 Mortalitet inom 1 månad vid Åter-In vård Organdonation...15 Beläggning...15 Nattlig utskrivning...16 Post-IVA mortalitet (< 1 v) och utskrivningstimme från IVA...16 Långtidsöverlevnad efter intensivvård vårdtillfällen vårdtillfällen vårdtillfällen vårdtillfällen...19 Vårdinsats...20 Förekomst...20 Tillbakahållande eller tillbakadragande vårdinsats...20 Full satsning inga inskränkningar i vårdinsatsen...20 Tillbakahållande vårdinsats...21 Tillbakadragande vårdinsats...21 Primära IVA diagnoser...22 Flest förekommande...22 Längst vårdtid...22 Vårdtyngd...23 VTL

3 Årsrapport SIR (141) NEMS Både VTL och NEMS hos 9 IVA-enheter under Opererad/ej opererad status 2003 och Ankomstväg till IVA...24 Diagram över ankomstväg till IVA Andelen barn på IVA...25 Vårdtider...25 Median-/medelvårdtider för för riket som helhet...25 Frekvensnomogrammet över vårdtidens längd är extremt vänsterförskjutet...26 Paretos lag och vårdtider...26 Tidpunkt under dygnet för in-/utskrivning...27 IN-Tidpunkt till IVA UT-Tidpunkt från IVA Ålder och kön...28 Ålders och könsfördelning Perspektiv - Sjukhustyp...29 SIR s 9 kvalitetsindikatorer...29 Livskvalitet och funktionell status...29 Svensk Riskjusterad Mortalitet...29 APACHE poängens fördelning och mortalitet under 2004 Länsdelssjukhus...29 APACHE poängens fördelning och mortalitet under 2004 Länssjukhus...30 APACHE poängens fördelning och mortalitet under 2004 Regionsjukhus...30 Bortfallsanalys i APACHE-registrering Sjukhustyp...31 Nyckel & Viktig diagnos som primär IVA-diagnos: Obs vs Förv Mortalitet...32 Länsdelssjukhus...32 Länssjukhus...32 Regionsjukhus...33 Komplikationer...34 Länsdelssjukhus...34 Länssjukhus...34 Regionsjukhus...35 Åter-In IVA inom 72 timmar...35 Länsdelssjukhus...35 Länssjukhus...35 Regionsjukhus...35 Mortalitet inom 1 månad vid Åter-In vård Organdonation...36 Beläggning...36 Nattlig utskrivning...36 Post-IVA mortalitet (< 1 v) och utskrivningstimme från IVA...36 Länsdelssjukhus Länssjukhus Regionsjukhus Primära IVA diagnoser...38 Länsdelssjukhus...38 Flest förekommande...38 Längst vårdtid...38 Länssjukhus...39 Flest förekommande...39 Längst vårdtid...39

4 Årsrapport SIR (141) Regionsjukhus...40 Flest förekommande...40 Längst vårdtid...40 Vårdtyngd...41 VTL NEMS Opererad/ej opererad status 2003 och Länsdelssjukhus...42 Länssjukhus...42 Regionsjukhus...42 Ankomstväg till IVA...43 Länsdelssjukhus...43 Länssjukhus...43 Regionsjukhus...43 Vårdtider...44 Median-/medelvårdtider för Sjukhustyp...44 Paretos lag...45 Länsdelssjukhus Vårdtidens fördelning Länssjukhus Vårdtidens fördelning Regionsjukhus Vårdtidens fördelning Har vårdtiden minskat under årens lopp?...46 Ålder och kön...47 Ålders och könsfördelning per sjukhustyp Länsdelssjukhus...47 Länssjukhus...47 Regionsjukhus...48 Perspektiv IVA SIR s 9 kvalitetsindikatorer...49 Svensk Riskjusterad Mortalitet...49 Observerad vs Förväntad mortalitet för alla diagnoser APACHE poängens fördelning och mortalitet 2004 per IVA-alias...51 Länsdelssjukhus...51 Länssjukhus...53 Regionsjukhus...56 Nyckel & Viktig diagnos som primär IVA-diagnos: Obs vs Förv Mortalitet...58 Bortfallsanalys i APACHE registreringen Diagram över bortfallsfrekvensen i APACHE-registrering Komplikationsredovisning per IVA Åter-In...90 Länsdelssjukhus...90 Länssjukhus...91 Regionsjukhus...93 Organdonation...95 Beläggning...95 Nattlig utskrivning...96 Redovisning av dataurval:...96 Primära IVA diagnoser Länsdelssjukhus Flest förekommande Längst vårdtider...104

5 Årsrapport SIR (141) Länssjukhus Flest förekommande Längst vårdtider Regionsjukhus Flest förekommande Längst vårdtider Vårdtyngd VTL NEMS Bådet VTL och NEMS för 9 IVA- enheter Opererad/ej opererad status 2003 och Länsdelssjukhus Länssjukhus Regionsjukhus Vårdtider Median-/medelvårdtid per Median-/medelvårdtid per Median-/medelvårdtid per Median-/medelvårdtid per Ålder och kön Länsdelssjukhus Länssjukhus Regionsjukhus Översikt över vårdtyp per IVA- i SIR s databas Vid datorerna...141

6 Årsrapport SIR (141) Inledning Denna årsrapport för Svenska Intensivvårdsregistret, SIR omfattar deltagande IVA-enheters inrapporterade intensivvårdstillfällen 1. under 2004 (inskrivna 1/1 31/ ) och 2. som rapporterats till SIR före 30/ Mortalitetsuppföljningen är gjord via SPAR (Svenska Person och Adress Registret) 21/7 2005, dvs. alla vårdtillfällen har minst ½ års mortalitetsuppföljning. Rapporten har sammanställts och redigerats av Caroline Mårdh, IT-gruppen och Thomas Nolin, FoU-gruppen, för SIR s räkning. Tonvikten i redovisningen har lagts på att redovisa 1. Riksperspektivet o övergripande sammanställning av fakta och fynd för riket som en enhet 2. Sjukhusets perspektiv o övergripande sammanställning av fakta och fynd för region-, läns- och länsdelssjukhus 3. Enhetens perspektiv o övergripande sammanställning av fakta och fynd för varje IVA-alias Fakta och fynd fokuseras på SIR s 9 kvalitetsindikatorer. Kvalitetsaspekter på inskickade data kommenteras i jämförelse med För att belysa förändringar i tiden, har ofta jämförelser med åren 2001, 2002 och 2003 gjorts. SIR s hemsida är Bakgrund och syfte Syftet med SIR är att på ett strukturerat sätt samla och sammanställa information som ska stödja lokalt kvalitetsarbete och stimulera till jämförelser mellan de deltagande intensivvårdsenheterna. Fokus för datafångsten är en uppsättning viktiga frågor som speglar enheternas verksamhet och där en snabb återkoppling av egna data i jämförelse med andra enheter kan skapa incitament till förändring. Öppna och jämförbara uppgifter om vårdens kvalitet är viktiga förbättringsinstrument. Allmänhetens ökande förväntningar och krav driver på utvecklingen. Bättre grunddata tas fram. Informationsteknologin ökar tillgängligheten och bidrar till att olika intressenters informationsbehov kan tillgodoses. Vår ambition är också att skapa ett underlag för nationella, prospektiva undersökningar inom svensk intensivvård. Ambitionen är att nästa årsrapport ska följa denna i upplägget. Skillnaden blir då att nästa årsrapport redovisar respektive IVA-enhets namn istället för med alias-beteckning. Definition av intensivvård Intensivvård är en vårdnivå och inte en vårdplats. Intensivvård definieras som avancerad övervakning, diagnostik eller behandling vid hotande eller manifest svikt i vitala funktioner. Om detta kriterium inte är uppfyllt skall patienten ej klassas som intensivvårdspatient. Postoperativ vård som p.g.a. platsbrist, stängd postoperativ avdelning eller avsaknad av postoperativ avdelning sker på intensivvårdsavdelning är inte intensivvård. Däremot ska även vård på postoperativ avdelning som uppfyller kriterier för intensivvård klassas som intensivvård. Intensivvårdens målsättning Verksamhetens övergripande målsättning omfattar: 1. Bästa medicinska och omvårdnadsmässiga resultat

7 Årsrapport SIR (141) 2. till lägsta personella och materiella resurs 3. för samma typ och grad av sjukdom 4. utan komplikationer. Med ovanstående målbeskrivning finns möjlighet att mäta och presentera centrala och ändamålsenliga variabler i verksamhetsuppföljningen. En viktig uppgift för SIR är att verka för ökad standardisering i valda parametrar. Dessa nationella och internationella indikatorer medger uppföljning av utvecklingen över tid och jämförelser med andra. Kvalitetsindikatorer Vad är god intensivvård? För att kunna besvara frågan måste vi först bestämma vilka indikatorer som vi vill följa. Därefter gäller det att få god kvalitet i inskickade data. Eftersom verksamhetsinriktning och patientunderlag skiljer sig mellan sjukhusen fordras det ett stort arbete för att kunna jämföra kvalitetsindikatorer mellan de olika intensivvårdsavdelningarna. Under det gångna året har steg tagits för att förbättra detta: 1. SIR s 9 kvalitetsindikatorer har fastslagits Nyckeldiagnoser, viktiga diagnoser och viktiga, komplicerande tillstånd har preciserats 3. Komplikationsdefinitionerna har reviderats Redovisning av kvalitetsindikatorer i SIR 1. Livskvalitet och funktionell status 2. Svensk Riskjusterad Mortalitet 3. På IVA upptäckt bakteriell multiresistens 4. Ventilator Associerad Pneumoni 5. CVK-relaterad infektion 6. Åter-In IVA < 72 timmar 7. Organdonation 8. Beläggning 9. Nattlig utskrivning Inrapportering av data till SIR SIR s styrelse tar efter medlemmarnas åsikter/synpunkter fram rekommendationer vad som ska registreras. Stor hänsyn tas till vad som redan finns på flertalet IVA och i första hand används erkända metoder. SIR har avstått från att tillhandahålla registreringsprogram för lokalt bruk eftersom system redan finns och lokala önskemål/variationer finns. SIR ställer dock krav på att tolkningsbara utdata skall tillhandahållas utan risk för förväxling. SIR har skapat en rapportmall som innehåller både obligatoriska fält och frivilliga. SIR tillhandahåller ett valideringsprogram för lokalt bruk. Syftet med detta program är att ge en möjlighet att komplettera och ev justera det som avviker från SIR s rekommendation. Valideringsprogram innehåller även funktioner för kryptering och filöverföring. All rådata sparas vid inläsning hos SIR. Mer omfattande validering utförs. All data sorteras och märks utifrån kvalité på enskild postnivå. Datan bearbetas och sammanställs. Den finns sedan åtkomlig på via dynamiska rapporter senast 6 timmar från inskickandet. Tillgång till SIR s utdatabas kan erhållas efter godkännande av SIR:s styrelse. Mortalitetsdata från SPAR tillförs och adderas varje månad. Lokal mortalitetsdata återskickas även till de sjukhus som så önskar.

8 Årsrapport SIR (141) Perspektiv - Riket Deltagande IVA-enheter Antalet medlemmar i SIR var 50 st, varav 39 st IVA-enheter har skickat in data före 30/ för år IVA-enheter som skickade in data under 2004 var: Centralsjukhuset, Karlstad Centralsjukhuset, Kristianstad Danderyds sjukhus Falu lasarett Hudiksvalls sjukhus * Höglandssjukhuset Eksjö/Nässjö Eksjö Karolinska Universitetssjukhuset - Solna Thorax IVA Kärnsjukhuset i Skövde Lasarettet i Helsingborg Lasarettet i Ystad Länssjukhuset Gävle-Sandviken Gävle Länssjukhuset Halmstad Länssjukhuset i Ryhov Jönköping Mälarsjukhuset Eskilstuna NU Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) Trollhättan NU Uddevalla sjukhus Nyköpings lasarett Oskarshamns sjukhus S:t Görans Sjukhus Stockholm Sjukhuset i Arvika (Karlstad-VAIVA) * För del av året Sjukhuset i Lidköping Sjukhuset i Torsby (Karlstad-NOIVA) Sollefteå sjukhus SU Sahlgrenska CIVA (avd 96) Göteborg SU Sahlgrenska NIVA (avd 35) Göteborg SU Sahlgrenska Omr Hjärta-Kärl: Thoraxop/TIVA Göteborg SU Sahlgrenska Område Mölndal SU Sahlgrenska Område Östra IVA Göteborg Södersjukhuset Stockholm Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) Borås Universitetssjukhuset i Linköping Allmän IVA Universitetssjukhuset i Linköping Thorax IVA Universitetssjukhuset i Lund IVA Universitetssjukhuset i Örebro Allm IVA Universitetssjukhuset MAS IVA Malmö Vrinnevisjukhuset i Norrköping Värnamo sjukhus Västerviks sjukhus Östersunds sjukhus Förutom ovanstående 39 enheter var följande 11 IVA-enheter under 2004 också medlemmar: Blekingesjukhuset (BLS), Karlskrona Allm IVA Centrallasarettet i Växjö Gällivare sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset - Huddinge Kungälvs sjukhus Ljungby lasarett Täckningsgraden 2004 Norrlands universitetssjukhus (NUS) - Allm IVA Umeå Sjukhuset i Varberg Skellefteå lasarett Sunderby sjukhus Luleå Södertälje sjukhus Täckningsgraden för allmän intensivvård beträffande medlemskap i SIR under 2004 var 70 % för regionsjukhusen, 79 % för länssjukhusen och 57 % för länsdelssjukhusen. Tabell över sjukhustyp och medlemskap i SIR Sjukhustyp SIR-medlem Ej SIR-medlem Summa SIR-Täckning (%) Länsdels-IVA Läns-IVA Region-IVA 1. Allmän Thorax Neuro Barn Brännskade-enhet

9 Årsrapport SIR (141) Ökande täckningsgrad! Medlem, SIR Skickar data Som synes av tabellen ovan så ökar både antalet medlemmar i SIR och de som också kan skicka in data. Hur många IVA-enheter finns det i Sverige? Hur många IVA-enheter/-platser det finns i Sverige vet vi inte exakt. Enligt artikel i Läkartidningen (2004, nr 47) av Sten Walther och Carl-Johan Wickerts, fanns det år 2002 högst 89 st intensivvårdsenheter, varav 67 allmänna och resterande utgjordes av specialenheter för thorax-, neuro eller barnintensivvård. I nedanstående figur finns fördelningen av 86 IVA-enheter under 2004 så som SIR uppfattar situationen: Länsdels-IVA Läns-IVA Region - Allmän Region - Thorax Region - Neuro Region - Barn Region - Brännskade

10 Årsrapport SIR (141) Vårdtypens fördelning I SIR s databas finns vårdtillfällen registrerade under Dessa fördelas per kategori och år enligt diagrammet nedan: Intensivvård Post-op vård Övrig vård HIA vård TIVA vård N Antal vårdtillfällen År Figuren ovan i tabellform (hämtad ur tidigare årsrapporter): Vårdtyp Summa Intensivvård Post-op vård Övrig vård HIA vård TIVA vård Summa: SIR-Data ( ) Den länsvisa fördelningen av vårdtyp under 2004: Län/Vårdtyp Intensivvård Post-op vård Övrig vård HIA vård TIVA vård Summa Skåne Blekinge Kalmar Kronoberg Halland Jönköping Gotland Östergötland Västra Götaland Sörmland Örebro Stockholm Värmland Västmanland Uppsala Dalarna Gävleborg Jämtland Västernorrland Västerbotten Norrbotten

11 Årsrapport SIR (141) SIR s 9 kvalitetsindikatorer Vid SIR s årsmöte i Sigtuna fastslogs en första omgång nationella, framför allt resultatinriktade, kvalitetsindikatorer för intensivvård. Dessa är: 1. Livskvalitet och funktionell status 2. Svensk Riskjusterad Mortalitet 3. Isolering pga. upptäckt bakteriell multiresistens 4. Ventilator Associerad Pneumoni 5. CVK-relaterad infektion 6. Åter-In IVA < 72 timmar 7. Organdonation 8. Beläggning 9. Nattlig utskrivning Nedan följer en redovisning av SIR s data utifrån dessa 9 kvalitetsindikatorer, sett ur rikets perspektiv. Livskvalitet och funktionell status Inga data finns ännu för denna variabel i SIR s register. Vid SIR s årsmöte fastställdes ett minimalt, standardiserat dataset som kan rapporteras in och hanteras av SIR. Den första redovisningen av dessa kommer med nästa årsrapport. Svensk Riskjusterad Mortalitet Är mortalitet en intressant resultatindikator? Ja! Den allmänna intensivvården vårdar de svårast sjuka patienterna på sjukhuset, med ett brett register av diagnoser från alla discipliner. Jämförande granskning mellan intensivvårdsavdelningar, eller över tid inom samma intensivvårdsavdelning - är en viktig del av intensivvårdens kvalitetssäkring. Korrekt riskjustering är avgörande för att en jämförande granskning ska bli meningsfull. I Sverige använder vi det internationellt mest använda systemet, Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II). I APACHE II så vägs graden av akut fysiologisk störning tillsammans med orsaken till intensivvårdsbehovet, ålder och kronisk sjuklighet. Vikterna används för att beräkna risk för död under sjukhusvistelsen. SIR rekommenderar riskjustering med Svensk APACHE. Anpassningen innebär bl a att Glasgow Coma Score ersatts av RLS-85 för bedömning av centrala nervsystemet, att intagningsorsakerna hämtats från APACHE III systemet (vikterna har mappats mot APACHE II systemet) och, kanske viktigast av allt, att sjukhusmortalitet ersatts av 30-dagars mortalitet.

12 Årsrapport SIR (141) APACHE poängens fördelning och mortalitet 2004 Avliden IVA Avliden 30 dag Avliden 90 dag Avliden 180 dag Avliden >180 dag Levande 180 dag N Antal vårdtillfällen > 49 APACHE poäng Kumulativa andelen överlevande : Kaplan-Meier kurvor 1,00 N Complete Censored (74,6%) 1,00 N Complete Censored (69,8%) Kumulativ andel levande 0,75 0,50 0,25 Ankomst till IVA, 2004 Kumulativ andel levande 0,75 0,50 0,25 Ankomst till IVA, , Överlevnad (år) 0, Överlevnad (år) 1,00 N Complete Censored (69,8%) N ,00 Complete Censored (63,3%) Kumulativ andel levande 0,75 0,50 0,25 Ankomst till IVA, 2003 Kumulativ andel levande 0,75 0,50 0,25 Ankomst till IVA, , Överlevnad (år) 0, Överlevnad (år)

13 Årsrapport SIR (141) Bortfallsanalys i APACHE-registrering Nedanstående siffror är framtagna 2004 och stämmer inte helt överens med tidigare årsrapporter, då senare inskickade data påverkar. Samtliga sjukhus Barn Intagningsorsak ej översättningsbar Fel Intagningsorsak kontra Opererad-status * Opererad-status saknas * Okänd ålder * Orealistisk poäng enl. ålder * Rapp. "Ej fullständig" * Fullständig enl kriterier Antal vårdtillfällen intensivvård Bortfall * (%) 48,2 49,2 39,5 27,7 Intagningsorsak ej översättningsbar (%) 8,0 2,1 2,8 4,0 Fullständig (%) 43,7 48,7 57,7 68,4 SIR Data 2004 ( ) Bortfallet utgörs av summa: 1. Fel Intagningsorsak kontra Opererad-status 2. Opererad-status saknas 3. Okänd ålder 4. Orealistisk poäng enligt ålder 5. IVA-enheten anger själv Ej fullständig i sin inrapportering Som synes så har bortfallet minskat, men vi har en bit kvar till målsättningen < 10 %! Längre fram i årsrapporten finns en analys över detta med utgångspunkt från sjukhustyp och IVA-! Primär IVA diagnos och Observerad vs Förväntad Mortalitet Följande selektion görs i SIR s databas: 1. Vårdtillfället ska ha en fullständig APACHE registrering OCH 2. Primär IVA diagnos ska finnas angiven för det aktuella vårdtillfället OCH 3. Personen kan följas upp i SPAR Med ovanstående kriterier erhålls följande antal utvärderbara vårdtillfällen per år: Riket År Antal vårdtillfällen Bortfall APACHE Bortfall Prim IVA Diagn Bortfall SPAR Antal Utvärderbara Andel Utvärderbara , , , ,0

14 Årsrapport SIR (141) Nyckel & Viktig diagnos som primär IVA-diagnos: Obs vs Förv Mortalitet. Nyckel Viktiga Riket 2004 ICD 10 Diagnos (Text) Tot Ant Obs Mort Förv Mort SMR Tot Ant Obs Mort Förv Mort SMR Alla ,0 22,6 0, ,6 20,2 0,8 A41.9 Svår sepsis/septisk chock ,1 46,4 0, ,7 43,6 0,6 J80.9 ARDS 54 42,6 27,3 1, ,4 22,3 1,6 I46.9 Hjärtstopp ,3 68,8 0, ,6 66,8 1,0 K85.9 Pankreatit 183 6,0 30,7 0, ,4 30,8 0,4 K92.2 Gastrointestinal blödning ,6 26,2 0, ,4 23,7 0,7 J44.9 KOL ,0 28,2 0, ,5 25,2 0,9 T07.9 Multipelt trauma 218 7,8 10,5 0, ,7 7,5 0,8 I71.0 Aortaaneurysm, dissekerande ,0 30,6 0, ,7 26,1 0,9 I71.8 Aortaaneurysm, brustet 29 44,8 36,3 1,2 9 55,6 38,6 1,4 I71.9 Aortaaneurysm, ej brustet 38 10,5 14,7 0, ,0 15,7 0,6 SIR Data ( ) Obs Mort är den observerade mortaliteten (%) 30 dagar (SPAR) efter ankomsten till IVA Förv Mort är förväntad risk för död (%) under sjukhusvistelsen (enl. APACHE beräkning) SMR = Observerad / Förväntad Mortalitet (Standardised Mortality Rate) Komplikationer Komplikationskoder Nedanstående komplikationskoder används för utförligare definitioner v.g. se SIR s hemsida ( Kompl. Kod Komplikation K0 Inga komplikationer under vårdtillfället på IVA K1 Isolering pga uppkommen bakteriell multiresistens K2 Ventilatorassocierad pneumoni K3 Clostridium difficile enterocolit K4 Blödning K5 Central venkateter (CVK) -relaterad infektion K6 Pneumothorax sekundärt till medicinsk åtgärd K7 Allvarlig hypoxi sekundärt till medicinsk åtgärd K8 Allergisk reaktion eller ogynnsam inverkan av läkemedel / blod K9 Reintubation inom 24 tim efter extubering K10 Åter IVA inom 72 tim. efter utskrivning från IVA K1, K2, K5 samt K10 utgör kvalitetsindikatorer. Fler IVA-enheter både kan och gör komplikationsregistrering Samtliga sjukhus År Vtf IVA Kan ej Andel % Kan Görs ej Kan Görs Andel % År K0 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K SIR Data ( ) 2003

15 Årsrapport SIR (141) Åter-In IVA inom 72 timmar Åter inläggning på samma IVA-enhet inom 72 timmar har för riket som helhet minskat från 3,6 till 3,3 % under åren 2001 till 2004: Riket År Antal med VårdRes Åter In 72 h Andel (%) Avlidna IVA Mortalitet (%) Avliden 30 dgr Mortalitet (%) ,6 34 7, , ,4 39 7, , , , , ,3 56 7,9 70 9, , , ,4 SIR Data ( & ) Mort. 30 dagar är dödligheten hos de patienter som skrivs ut levande från IVA vid åter in vårdtillfället, mätt från ankomsttiden till IVA vid åter inläggningen och 30 dagar fram. Den totala mortaliteten vid 1 månads uppföljning från åter in IVA tidpunkten har således varit 23,3 % (2001), 19,6 % (2002), 24,8 % (2003) och 17,7 % (2004). Mortalitet inom 1 månad vid Åter-In vård N Andel (%) Avliden 30 dgr från Åter-IN 25 Andel av vårdtillfällena (%) Mortalitet (%) År 0 Organdonation Finns ännu inga data. SIR har tagit fram strukturen för ett dataset, att användas från och med Beläggning Finns ännu inga data att redovisa. SIR har tagit fram strukturen för ett dataset ( demografiformulär ), att användas från och med

16 Årsrapport SIR (141) Nattlig utskrivning Har tidpunkten på dygnet för utskrivning från IVA till vårdavdelning betydelse för mortaliteten? Av vårdtillfällen under var utvärderingsbara för mortalitetsuppföljning (SPAR). Detta innebär ett bortfall på 3,7 %. Orsakerna presenteras i tabellen nedan: Antal Andel (%) Kommentar Levande ,9 OK Avliden ,4 OK Vet ej 4 0,01 "Bör" vara 0 - timing av körningen Kan ej följas upp ,9 Enl IVA-enhetens egen bedömning Kan ej följas upp 823 1,1 Ex Reservnummer kan ej följas upp Kan ej följas upp 465 0,6 Finns ej i SPAR's register Summa ,0 Dessutom kräver vi att IVA s vårdresultatet ska vara förbättrad, oförändrad, försämrad eller död. Då faller ytterligare (6,9%) vårdtillfällen bort i analysen kvar blir utvärderingsbara vårdtillfällen. Dessa används i nedanstående diagram: Post-IVA mortalitet (< 1 v) och utskrivningstimme från IVA 7 6 N Död inom 1 vecka Medelv (4,0%) Mortalitet (%) Kl :00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 Tidpunkt för utskrivning levande från IVA

17 Årsrapport SIR (141) Om hänsyn tages till ålder, ex 64 år som brytpunkt, erhålles följande bild: Död inom 1 v (<64år) Medelv (1,5%) Död inom 1 v (>63år) Medelv (7,1%) N Kl Mortalitet (%) :00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 Tidpunkt för utskrivning levande från IVA Tidpunkt för utskrivning levande från IVA till vårdavdelning mellan kl 15:00 07:00, särskilt hos äldre ( 64 år) förefaller i diagrammen ovan förknippade med högre mortalitet inom 1 vecka efter utskrivningstillfället från IVA. Finns det en överrepresentation av äldre patienter med reducerad behandlingsinsats vid sen utskrivningstidpunkt? N 854 Utskrivningstimme hos äldre (> 63 år) med tillbakahållande eller tillbakadragande vårdinsats. År Antal Utskrivningstimme på dygnet från IVA Kommentar: Nej, utskrivningen är normalfördelad kring kl 13.

18 Årsrapport SIR (141) Långtidsöverlevnad efter intensivvård Nedanstående 4 diagram utgår från intensivvårdspatienter som skrivits ut levande från IVA (förbättrad, oförändrad eller försämrad) under respektive år och där P-Nr har varit möjligt att följa upp i SPAR den vårdtillfällen 1,00 N Complete Censored (80,3%) Kumulativ andel levande 0,75 0,50 0,25 Utskriven från IVA levande, , Överlevnad (år) vårdtillfällen 1,00 N Complete Censored (75,2%) Kumulativ andel levande 0,75 0,50 0,25 Utskriven från IVA levande, , Överlevnad (år)

19 Årsrapport SIR (141) vårdtillfällen 1,00 N Complete Censored (72,2%) Kumulativ andel levande 0,75 0,50 0,25 Utskriven från IVA levande, , Överlevnad (år) vårdtillfällen 1,00 N Complete Censored (68,6%) Kumulativ andel levande 0,75 0,50 0,25 Utskriven från IVA levande, , Överlevnad (år)

20 Årsrapport SIR (141) Vårdinsats Förekomst Förekomsten av en begränsning i vårdinsatsen var 4,2 % av vårdtillfällena under Detta är sannolikt en underrapportering. För 794 vårdtillfällen under 2004 fanns angivet en begränsning i vårdinsatsen, antingen tillbakahållande eller tillbakadragande. För 17,1 % av vårdtillfällena fanns ingen eller felaktig uppgift om vårdinsatsen. Tillbakahållande eller tillbakadragande vårdinsats Kumulativ andel levande 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 N 794 Tillbakahållande eller tillbakadragande vårdinsats Complete Censored (10,7%) Överlevnad (från ankomst till IVA): Median: 5 dag (kvartilavstånd 2 ; 24 dag) Medel: 59 dag (SD 127 dag) Min: < 0 dag & Max 1 år 6 mån 0,1 0, Överlevnad (mån) Full satsning inga inskränkningar i vårdinsatsen 1,0 0,9 N Full vårdinsats på IVA Complete Censored (77,8%) Kumulativ andel levande 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Överlevnad (från ankomst till IVA): Median: 11,1 mån (kvartilavstånd 8 ; 15 mån) Medel: 10,5 mån (SD 5,5 mån) Min: < 1 dag & Max 1 år 6 mån Överlevnad (mån)

21 Årsrapport SIR (141) Tillbakahållande vårdinsats 1,0 N 564 Tillbakahållande vårdinsats Complete Censored (14,0%) Kumulativ andel levande 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Överlevnad (från ankomst till IVA): Median: 7 dag (kvartilavstånd 2 ; 53 dag) Medel: 76 dag (SD 141 dag) Min: < 0 dag & Max 1 år 5 mån Överlevnad (mån) Tillbakadragande vårdinsats 1,0 N 230 Tillbakadragande vårdinsats Complete Censored (2,6%) Kumulativ andel levande 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Överlevnad (från ankomst till IVA): Median: 3 dag (kvartilavstånd 1 ; 9 dag) Medel: 16,9 dag (SD 65,2 dag) Min: < 1 dag & Max 1 år 5 mån Överlevnad (mån) SFAI s uppdragsgrupp Behandlingsnivå arbetar f.n. med utkast till nationella riktlinjer. Utifrån dessa riktlinjer är SIR sedan beredd att kunna ta emot data som på ett mer nyanserat sätt beskriver förekomst, grunder för beslut samt utfallet av åtgärderna.

22 Årsrapport SIR (141) Primära IVA diagnoser Flest förekommande Flest förekommande Primära IVA-diagnoser Riket Beskrivning ICD10 Antal Andel (%) PrimärIvaDiagnos saknas eller ej av de rekommenderade ,5 1 Septikemi, ospecificerad 759 3,3 2 Akut respiratorisk insufficiens 579 2,5 3 Gastrointestinal blödning, ospecificerad 570 2,5 4 Intrakraniell skada, ospecificerad 428 1,8 5 Undersökning och observation av icke specificerat skäl 392 1,7 6 Bakteriell pneumoni, ospecificerad 389 1,7 7 Antiepileptika, lugnande medel och sömnmedel, ospecificerade 379 1,6 8 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, akut intoxikation 379 1,6 9 Intrakraniell blödning ospecificerad 365 1,6 10 Subaraknoidalblödning, ospecificerad 359 1,5 11 Respiratorisk insufficiens, ospecificerad 347 1,5 12 Hjärtstillestånd, ospecificerat 342 1,5 13 Ileus, ospecificerad 316 1,4 14 Hjärnskakning 316 1,4 15 Icke specificerade multipla skador 296 1,3 16 Malign tumör utan specificerad lokalisation 292 1,3 17 Bukaortaaneurysm, icke brustet 283 1,2 18 Toxisk effekt av icke specificerad substans 273 1,2 19 Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård, ospecificerade 269 1,2 20 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, ospecificerad 267 1,1 Längst vårdtid Längst vårdtid för Primära IVA-diagnoser Riket Beskrivning ICD10 Vårddagar PrimärIVADiagnos saknas eller ej av de rekommenderade Septikemi, ospecificerad Akut respiratorisk insufficiens Bakteriell pneumoni, ospecificerad Respiratorisk insufficiens, ospecificerad Akut pankreatit Subaraknoidalblödning, ospecificerad Hjärtstillestånd, ospecificerat Bukaortaaneurysm, brustet Intrakraniell skada, ospecificerad Ileus, ospecificerad Icke specificerade multipla skador Gastrointestinal blödning, ospecificerad Akut peritonit Intrakraniell blödning ospecificerad Bukaortaaneurysm, icke brustet Bronkopneumoni, ospecificerad Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, ospecificerad Akut njursvikt, ospecificerad Malign tumör utan specificerad lokalisation Akut respiratorisk insufficiens efter icke torakal kirurgi 542

23 Årsrapport SIR (141) Vårdtyngd VTL VTL Riket Antal vtf Sum VTL Antal vtf Sum VTL Korrekt Beräknade värden Summa Alla VTL-pass korrekt ifyllda av avdelningarna själva 2 Vårdtillfället innehåller av SIR beräknade värden för enstaka saknade VTL-pass. SIR Data ( ) NEMS NEMS Riket Antal vtf Sum NEMS Antal vtf Sum NEMS Korrekt Beräknade värden Summa Alla VTL-pass korrekt ifyllda av avdelningarna själva 2 Vårdtillfället innehåller av SIR beräknade värden för enstaka saknade VTL-pass. SIR Data ( ) Både VTL och NEMS hos 9 IVA-enheter under Endast vårdtillfällen med > 0 för både VTL och NEMS är med! Både VTL och NEMS är gjorda för samma vårdtillfälle. Sum NEMS Sum VTL Antal vtf Summa VTL / NEMS poäng Antal vårdtillfällen IVA 0

24 Årsrapport SIR (141) Opererad/ej opererad status 2003 och 2004 För riket som helhet, utgörs knappt 30 % av vårdtillfällen av opererade patienter, där akut opererade patienter överväger något jämfört elektivt opererade. Riket Är patienten opererad? 1. JA a) Akut b) Elektivt Antal Andel (%) Antal Andel (%) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 2. NEJ 3. Bortfall Summa Den felaktiga registreringen akut opererad med planerad inläggning är något mindre förekommande 2004 jämfört Med dagens moderna datorsystem borde siffran vara 0. Ankomstväg till IVA Riket Ankomstväg Avliden Levande IVA-Mort.(%) Ej VårdRes Avliden Levande IVA-Mort.(%) Ej VårdRes Operation , ,0 341 Akutmottagning , ,9 538 Annan IVA , ,0 29 Annat Sjukhus , ,1 53 Vårdavdelning , ,4 400 Bortfall * , , , , Bortfall * (%) 15,1 10,4 Diagram över ankomstväg till IVA Avliden 2003 Avliden 2004 Levande 2003 Levande 2004 Ej VårdRes 2003 Ej VårdRes 2004 IVA-Mort.(%) 2003 IVA-Mort.(%) Antal / år Mortalitet (%) Operation Akutmottagning Vårdavdelning Annan IVA Annat Sjukhus Bortfall * Ankomstväg 0

25 Årsrapport SIR (141) Den vanligaste ankomstvägen till IVA är via akutmottagningen (37 %), följt av vårdavdelning (25 %) och operation (21 %). Bortfallet i denna administrativa registrering är klart mindre under 2004, jämfört 2003, men fortfarande för hög. Problemet togs upp vid leverantörsmötet och har sannolikt inte fått fullt genomslag i de olika systemen. Det minskade bortfallet verkar bero på bättre registrering av patienter från operation. Patienter som kommer från vårdavdelning, annan IVA eller annat sjukhus har i regel högre IVA-mortalitet än patienter som kommer via operation eller akutmottagningen. Andelen barn på IVA Andelen barn på allmän intensivvårdsavdelning är 4-5 %. De årliga förändringarna framgår av figur nedan. Vuxna 16 år Barn < 16 år Andelen (%) barn Antal Vårdtillfällen Andelen (%) barn ÅR 0 Vårdtider Median-/medelvårdtider för för riket som helhet För riket som helhet är medel- och median vårdtiderna för enligt tabell nedan: Antal Vårdtillfällen Summa Vårdtid (dagar) , , , ,75 Medel (Tim.) 60,30 58,00 59,10 57,80 SD (Tim.) 125,8 128,6 129,2 122,0 Median (Tim.) 22,75 21,92 22,00 22,44 25:e perc. (Tim.) 13,3 12,8 12,3 12,4 75:e perc. (Dagar) 2,1 2,0 2,0 2,0 Min (Min.) Max (Dagar)

26 Årsrapport SIR (141) Frekvensnomogrammet över vårdtidens längd är extremt vänsterförskjutet N Antal Vårdtillfällen Vårdtid Median: 22,4 tim. Kvartilavstånd: 12,4; 48,0 tim Medel: 57,8 tim SD: 122,0 tim Min: < 1 tim Max: 134 dagar Vårdtid (dagar) Paretos lag och vårdtider Ett relativt litet antal vårdtillfällen (18 %) står för majoriteten (68 %) av totala vårdtiden Antal vårdtillfällen Summa Vårdtid N Riket Antal vårdtillfällen % av Summa vårdtid 18 % av Antal vårdtillfällen Summa vårdtid (dgr) 0 < 1 1 < 3 3 < Vårdtid (dgr) 0

27 Årsrapport SIR (141) Tidpunkt under dygnet för in-/utskrivning IN-Tidpunkt till IVA N IN 2001 IN 2002 IN 2003 IN 2004 Antal :00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 Tidpunkt på dygnet UT-Tidpunkt från IVA UT 2001 UT 2002 UT 2003 UT N Antal :00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 Tidpunkt på dygnet

28 Årsrapport SIR (141) Ålder och kön Ålders och könsfördelning 2004 N K M Antal vårdtillfällen Antal kvinnor: Medianålder kvinnor: 60 år Kvartilavstånd kvinnor: Antal män: Medianålder män: 61 år Kvartilavtsånd män: M:K = 1,34 : 1 Bortfall: 0,53% Ålder (år)

29 Årsrapport SIR (141) Perspektiv - Sjukhustyp SIR s 9 kvalitetsindikatorer Livskvalitet och funktionell status Inga data finns ännu för denna variabel i SIR s register. Vid SIR s årsmöte fastställdes ett minimalt, standardiserat dataset som kan rapporteras in och hanteras av SIR. Den första redovisningen av dessa kommer med nästa årsrapport. Svensk Riskjusterad Mortalitet APACHE poängens fördelning och mortalitet under 2004 Länsdelssjukhus Avliden IVA Avliden 30 dag Avliden 90 dag Avliden 180 dag Avliden >180 dag Levande 180 dag N Antal vårdtillfällen > 49 APACHE poäng

30 Årsrapport SIR (141) APACHE poängens fördelning och mortalitet under 2004 Länssjukhus N Avliden IVA Avliden 30 dag Avliden 90 dag Avliden 180 dag Avliden >180 dag Levande 180 dag Antal vårdtillfällen > 49 APACHE poäng APACHE poängens fördelning och mortalitet under 2004 Regionsjukhus N Avliden IVA Avliden 30 dag Avliden 90 dag Avliden 180 dag Avliden >180 dag Levande 180 dag 800 Antal vårdtillfällen > 49 APACHE poäng

31 Årsrapport SIR (141) Bortfallsanalys i APACHE-registrering Sjukhustyp Länsdelssjukhus Barn Intagningsorsak ej översättningsbar Fel Intagningsorsak kontra Opererad-status * Opererad-status saknas * Okänd ålder * Orealistisk poäng enl. ålder * Rapp. "Ej fullständig" * Fullständig enl kriterier Totalt antal intensivvårdstillfällen Bortfall * (%) 33,8 51,9 40,0 25,3 Intagningsorsak ej översättningsbar (%) 14,6 0,7 1,5 2,5 Fullständig (%) 51,6 47,4 58,5 72,2 SIR Data ( ) Länssjukhus Barn Intagningsorsak ej översättningsbar Fel Intagningsorsak kontra Opererad-status * Opererad-status saknas * Okänd ålder * Orealistisk poäng enl. ålder * Rapp. "Ej fullständig" * Fullständig enl kriterier Totalt antal intensivvårdstillfällen Bortfall * (%) 33,1 39,9 31,0 24,2 Intagningsorsak ej översättningsbar (%) 9,6 3,0 4,0 5,0 Fullständig (%) 57,2 57,0 65,1 70,8 SIR Data ( ) Regionsjukhus Barn Intagningsorsak ej översättningsbar Fel Intagningsorsak kontra Opererad-status * Opererad-status saknas * Okänd ålder * Orealistisk poäng enl. ålder * Rapp. "Ej fullständig" * Fullständig enl kriterier Totalt antal intensivvårdstillfällen Bortfall * (%) 75,8 59,4 57,9 36,4 Intagningsorsak ej översättningsbar (%) 1,0 1,9 2,0 3,1 Fullständig (%) 23,2 38,7 40,1 60,5 SIR Data ( )

32 Årsrapport SIR (141) Nyckel & Viktig diagnos som primär IVA-diagnos: Obs vs Förv Mortalitet. Följande selektion, per sjukhustyp, är gjord i SIR s databas: 1. Vårdtillfället ska ha en fullständig APACHE registrering OCH 2. Primär IVA diagnos ska finnas angiven för det aktuella vårdtillfället OCH 3. Personen kan följas upp i SPAR Med ovanstående kriterier fås ett antal utvärderbara vårdtillfällen per sjuhustyp och år. Därefter presenteras observerad och förväntad mortalitet för nyckeldiagnoser och viktiga diagnoser per sjukhustyp under åren Bortfallet för är för stort för att redovisa mortaliteten på detta viset. Länsdelssjukhus Utvärderbara vårdtillfällen Länsdelssjukhus År Antal vårdtillfällen Bortfall APACHE Bortfall Prim IVA Diagn Bortfall SPAR Antal Utvärderbara Andel Utvärderbara , , , ,3 Observerad vs Förväntad Mortalitet: 10 primära IVA diagnoser Länsdelssjukhus Nyckel Viktiga ICD 10 Diagnos (Text) Tot Ant Obs Mort Förv Mort SMR Tot Ant Obs Mort Förv Mort SMR Alla ,2 16,1 0, ,7 14,1 1,0 A41.9 Svår sepsis/septisk chock ,7 42,3 0, ,3 38,7 0,7 J80.9 ARDS 8 37,5 16,2 2,3 9 66,7 16,6 4,0 I46.9 Hjärtstopp 23 69,6 58,1 1, ,0 51,4 1,6 K85.9 Pankreatit 47 0,0 24,1 0, ,7 26,9 0,4 K92.2 Gastrointestinal blödning 63 19,0 25,0 0, ,0 17,6 0,9 J44.9 KOL 64 20,3 25,7 0, ,4 24,0 0,9 T07.9 Multipelt trauma 32 6,3 9,1 0,7 15 0,0 2,3 0,0 I71.0 Aortaaneurysm, dissekerande 10 50,0 43,5 1,1 6 0,0 19,8 0,0 I71.8 Aortaaneurysm, brustet 4 50,0 33,2 1, I71.9 Aortaaneurysm, ej brustet 9 0,0 7,6 0,0 2 0,0 10,2 0,0 SIR Data ( ) Obs Mort är den observerade mortaliteten (%) 30 dagar (SPAR) efter ankomsten till IVA Förv Mort är förväntad risk för död (%) under sjukhusvistelsen (enl. APACHE beräkning) SMR = Observerad / Förväntad Mortalitet (Standardised Mortality Rate) Länssjukhus Utvärderbara vårdtillfällen Länssjukhus År Antal vårdtillfällen Bortfall APACHE Bortfall Prim IVA Diagn Bortfall SPAR Antal Utvärderbara Andel Utvärderbara , , , ,9

33 Årsrapport SIR (141) Observerad vs Förväntad Mortalitet: 10 diagnoser Nyckel Viktiga Länssjukhus ICD 10 Diagnos (Text) Tot Ant Obs Mort Förv Mort SMR Tot Ant Obs Mort Förv Mort SMR Alla ,1 23,2 0, ,1 21,3 0,8 A41.9 Svår sepsis/septisk chock ,7 45,5 0, ,2 43,2 0,6 J80.9 ARDS 30 43,3 23,4 1, ,7 25,1 0,9 I46.9 Hjärtstopp ,1 68,0 0, ,8 64,0 1,1 K85.9 Pankreatit 111 7,2 32,5 0, ,6 31,3 0,5 K92.2 Gastrointestinal blödning ,3 25,4 0, ,3 23,9 0,7 J44.9 KOL ,1 27,6 0, ,8 25,7 1,0 T07.9 Multipelt trauma 103 5,8 8,3 0,7 92 2,2 5,3 0,4 I71.0 Aortaaneurysm, dissekerande 56 16,1 27,5 0, ,2 25,5 1,1 I71.8 Aortaaneurysm, brustet 17 35,3 28,6 1,2 9 55,6 38,6 1,4 I71.9 Aortaaneurysm, ej brustet 22 13,6 17,0 0, ,0 17,1 0,7 SIR Data ( ) Obs Mort är den observerade mortaliteten (%) 30 dagar (SPAR) efter ankomsten till IVA Förv Mort är förväntad risk för död (%) under sjukhusvistelsen (enl. APACHE beräkning) SMR = Observerad / Förväntad Mortalitet (Standardised Mortality Rate) Regionsjukhus Utvärderbara vårdtillfällen Regionsjukhus År Antal vårdtillfällen Bortfall APACHE Bortfall Prim IVA Diagn Bortfall SPAR Antal Utvärderbara Andel Utvärderbara , , , ,9 Observerad vs Förväntad Mortalitet: 10 primära IVA diagnoser Regionsjukhus Nyckel Viktiga ICD 10 Diagnos (Text) Tot Ant Obs Mort Förv Mort SMR Tot Ant Obs Mort Förv Mort SMR Alla ,0 28,3 0, ,0 25,5 0,7 A41.9 Svår sepsis/septisk chock ,7 52,3 0, ,2 49,5 0,7 J80.9 ARDS 16 43,8 40,1 1, ,0 11,0 9,1 I46.9 Hjärtstopp 87 62,1 73,1 0, ,0 76,6 0,9 K85.9 Pankreatit 25 12,0 34,7 0,3 22 4,5 33,7 0,1 K92.2 Gastrointestinal blödning 96 14,6 29,7 0, ,7 32,3 0,6 J44.9 KOL 28 28,6 37,0 0, ,0 24,0 0,5 T07.9 Multipelt trauma 83 10,8 13,9 0, ,9 11,7 1,0 I71.0 Aortaaneurysm, dissekerande 40 10,0 31,7 0, ,4 30,5 0,7 I71.8 Aortaaneurysm, brustet 8 62,5 54,3 1, I71.9 Aortaaneurysm, ej brustet 7 14,3 16,7 0,9 3 0,0 7,5 0,0 SIR Data ( ) Obs Mort är den observerade mortaliteten (%) 30 dagar (SPAR) efter ankomsten till IVA Förv Mort är förväntad risk för död (%) under sjukhusvistelsen (enl. APACHE beräkning) SMR = Observerad / Förväntad Mortalitet (Standardised Mortality Rate)

34 Årsrapport SIR (141) Komplikationer Nedanstående komplikationskoder används för utförligare definitioner v.g. se SIR s hemsida ( Kompl. Kod Komplikation K0 Inga komplikationer under vårdtillfället på IVA K1 Isolering pga uppkommen bakteriell multiresistens K2 Ventilatorassocierad pneumoni K3 Clostridium difficile enterocolit K4 Blödning K5 Central venkateter (CVK) -relaterad infektion K6 Pneumothorax sekundärt till medicinsk åtgärd K7 Allvarlig hypoxi sekundärt till medicinsk åtgärd K8 Allergisk reaktion eller ogynnsam inverkan av läkemedel / blod K9 Reintubation inom 24 tim efter extubering K10 Åter IVA inom 72 tim. efter utskrivning från IVA K1, K2, K5 samt K10 utgör kvalitetsindikatorer. Länsdelssjukhus Länsdelssjukhus År Vtf IVA Kan ej Andel % Kan Görs ej Kan Görs Andel % År K0 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K SIR Data ( ) Länssjukhus Länssjukhus År Vtf IVA Kan ej Andel % Kan Görs ej Kan Görs Andel % År K0 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K SIR Data ( )

35 Årsrapport SIR (141) Regionsjukhus Regionsjukhus År Vtf IVA Kan ej Andel % Kan Görs ej Kan Görs Andel % År K0 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K SIR Data ( ) Åter-In IVA inom 72 timmar Länsdelssjukhus Länsdelsjukhus År Antal med VårdRes Åter In 72 h Andel % Avliden IVA Mortalitet (%) Avliden 30 dgr Mortalitet (%) ,6 4 7, , ,8 5 7,7 7 10, , , , ,5 10 8,3 9 7, ,3 33 9, ,6 Länssjukhus SIR Data ( & ) Länssjukhus År Antal med VårdRes Åter In 72 h Andel % Avliden IVA Mortalitet (%) Avliden 30 dgr Mortalitet (%) ,0 22 9, , ,0 30 9, , , , , ,6 34 8, , , , ,9 SIR Data ( & ) Regionsjukhus Regionsjukhus År Antal med VårdRes Åter In 72 h Andel % Avliden IVA Mortalitet (%) Avliden 30 dgr Mortalitet (%) ,6 8 5, , ,7 4 2, , , , , ,4 12 5,9 11 5, ,6 41 6, ,3 SIR Data ( & ) Mort. 30 dagar är dödligheten hos de patienter som skrivs ut levande från IVA vid åter in vårdtillfället, mätt från ankomsttiden till IVA vid åter inläggningen och 30 dagar fram. Den årliga förändringen av mortaliteten inom 1 månad från åter in samma IVA-enhet, mellan olika sjukhustyper framgår av diagram på nästa sida:

36 Årsrapport SIR (141) Mortalitet inom 1 månad vid Åter-In vård Mortalitet < 1 månad och sjukhustyp vid Åter-IN IVA Länsdels Läns Region Mortalitet (%) År Organdonation Inga data finns förrän nästa årsrapport. Beläggning Inga data finns förrän nästa årsrapport. Nattlig utskrivning Post-IVA mortalitet (< 1 v) och utskrivningstimme från IVA Länsdelssjukhus N Död inom 1 vecka Medelv (3,8%) Kl Mortalitet (%) :00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 Tidpunkt för utskrivning levande från IVA

Svenska Intensivvårdsregistret SIR Årsrapport 2004

Svenska Intensivvårdsregistret SIR Årsrapport 2004 Svenska Intensivvårdsregistret SIR Årsrapport 2004 Medlem SIR 2004 Ej medlem SIR 2004 Regionsjukhus Länssjukhus Länsdelssjukhus rsrapport SIR 2004. 2 (128) Inneh llsf rteckning Inledning... 6 Bakgrund

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973-2006 Bilagan innehåller tabeller till diagrammen i rapporten (rådata till diagrammen) samt extramaterial

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret BILAGA 5 täckningsgrad kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret Öppna jämförelser och utvärdering 2009 HJÄRTSJUKVÅRD Bilaga till Öppna jämförelser och utvärdering 2009, hjärtsjukvård, med artikelnummer

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012 Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2010 Innehåll Graviditet Tabell 1. Mödrarnas ålder fördelat på paritet, 1973-2010

Läs mer

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Kommunkod Verksamhetsinriktning Antal bibliotekssystem 01 Stockholms län 0180 Allmänna Biblioteket St Görans sjukhus. Fackbiblioteket är nedlagt. Allmänbibliotek

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2016

RSV-rapport för vecka 13, 2016 RSV-rapport för vecka 13, 2016 Denna rapport publicerades den 7 april 2016 och redovisar RSV-läget vecka 13 (28 mars 3 april). Lägesbeskrivning Under vecka 13 diagnosticerades färre fall av respiratory

Läs mer

Godbitar från utdataportalen SIR for dummies

Godbitar från utdataportalen SIR for dummies Godbitar från utdataportalen SIR for dummies Johannesbergs Slott 2013-11-13 Alla diagnoser Danderyds sjukhus 2012 Hela landet 2012 BIVA och TIVA borttaget i urvalet 2013-11-13 Svenska Intensivvårdsregistret

Läs mer

RSV-säsongen

RSV-säsongen RSV-säsongen 2015-2016 Denna rapport publicerades den 26 maj 2015 och sammanfattar RSVsäsongen 2015-2016. Sammanfattning Säsongen för respiratory syncytial virus (RSV) 2015-2016 kännetecknades av en sen

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c.

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c. Bilaga 4 Uppnående av behandlingsmål för diabetesvården vid medicinkliniker som deltagit i Nationella diabetesregistret. En jämförelse mellan sjukhus i Sverige år 2005 Här redovisas resultaten för alla

Läs mer

SIR s Årsrapport 2005

SIR s Årsrapport 2005 SIR s Årsrapport 2005 Thomas Nolin, FoU Caroline Mårdh, IT SIR http://www.icuregswe.org Översikt 1. Medlemmar 2. Målsättning 3. Kvalitetsindikatorer 4. Skillnader 5. Nyckeltal 6. VLAD 7. Mortalitet 8.

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

SIR:s Årsrapport 2007

SIR:s Årsrapport 2007 SIR:s Årsrapport 2007 Thomas Nolin, FoU Caroline Mårdh, IT Greger Fransson, IT Sten Walther, ordförande Göran Karlström, exekutivt ansvarig http://www.icuregswe.org Innehåll Analyserande rapport Medlemmar

Läs mer

Program IVA-chefsmöte SFAI Jönköping

Program IVA-chefsmöte SFAI Jönköping Program IVA-chefsmöte SFAI Jönköping Tisdag 16/9 18.00-19.30 Intermediärvård - vem definierar begreppet? Vilka avgränsningar ska gälla gentemot intensivvård? Christina Agvald-Öhman Ordförande SIR och David

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2017

RSV-rapport för vecka 8, 2017 RSV-rapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 8 (20-26 februari). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade mellan

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

http://www.icuregswe.org Årsrapport SIR 2003 Thomas Nolin FoU, SIR

http://www.icuregswe.org Årsrapport SIR 2003 Thomas Nolin FoU, SIR Årsrapport SIR 2003 Thomas Nolin FoU, SIR Upplägg Övergripande fakta och fynd Kvalitetsaspekter på inskickade data Kvalitetsproblem (16 st) Åtgärd Målsättning Utvecklingstankar för SIR Kvalitetsindikatorer

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg Verksamhetens namn Ort Län Vävnad Tillstånd Enheter t.o.m. Vävnadsinrättningen för ben vid laboratoriemedicin Norrbottens s landsting, Luleå, SE001495 Luleå Norrbottens Ben, Amnion 2019-05-22 Gällivare,

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar RSV-läget vecka 18-19 (1 14 maj). Lägesbeskrivning Aktiviteten för RSV ligger på en mycket låg nivå och passerade

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2017

RSV-rapport för vecka 13, 2017 RSV-rapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar RSV-läget vecka 13 (27 mars - 2 april). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) fortsatte

Läs mer

RSV-rapport för vecka 12, 2014

RSV-rapport för vecka 12, 2014 RSV-rapport för vecka 12, 2014 Denna rapport publicerades den 27 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 12 (17-23 mars). Lägesbeskrivning Antalet RSV-diagnoser har legat på ungefär samma nivå veckorna

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

Nyheter i utdataportalen och SIR:s årsrapport

Nyheter i utdataportalen och SIR:s årsrapport Nyheter i utdataportalen och SIR:s årsrapport Vad är nytt i utdataportalen? Flera portaler Nu finns också Årsrapportsportal 2012 Fliken Standardrapporter färdiga urval Möjligheten att göra urval på åtgärder

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2015

RSV-rapport för vecka 8, 2015 RSV-rapport för vecka 8, 2015 Denna rapport publicerades den 26 februari 2015 och redovisar RSV-läget vecka 8 (16/2 22/2). Lägesbeskrivning Antalet laboratoriebekräftade fall av respiratory syncytial virus

Läs mer

ECT-verksamhet i Sverige

ECT-verksamhet i Sverige Datum: 2015-11-13 Författare: Tove Elvin och Axel Nordenskjöld ECT-verksamhet i Sverige Verksamhetsåret 2014 Nationell sammanställning Inledning Kvalitetsregister ECT skickar årligen en verksamhetsenkät

Läs mer

Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret. Johan Herlitz. Professor i prehospital akutsjukvård

Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret. Johan Herlitz. Professor i prehospital akutsjukvård Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret Johan Herlitz Professor i prehospital akutsjukvård Västa Götalands Center för utveckling av prehospital akutsjukvård Högskolan i Borås och Sahlgrenska

Läs mer

Välkomna. till SIR:s utbildningsdag

Välkomna. till SIR:s utbildningsdag Välkomna till SIR:s utbildningsdag Dagen idag 10:00 10:50 Introduktion Nyheter, På gång.. 10:50 11:00 Bensträckare 11:00 12:00 Valideringsprogrammet 12:00 13:30 Lunch 13:00 13:00 Återsamling 13:30 14:45

Läs mer

Innehållsförteckning Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Danderyd Länssjukhus 3 Blekinge Länssjukhus 28 Karlskoga

Innehållsförteckning Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Danderyd Länssjukhus 3 Blekinge Länssjukhus 28 Karlskoga Sjukhusprofiler 2012 I diagrammen redovisas procentuella avvikelser mot vägt medelvärde för indikatorerna: Kostnad per DRG-poäng, blå stapel DRG-poäng per vårdtillfälle röd stapel Kostnad per vårdtillfälle,

Läs mer

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum. Anders Jacobsson. www.socialstyrelsen.se/epc

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum. Anders Jacobsson. www.socialstyrelsen.se/epc Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Anders Jacobsson www.socialstyrelsen.se/epc Hälsodataregister Cancerregistret 1958 Psykiatrisk vård 1962 Missbildningsregistret 1964 Antal födda per 1000 16 15,5

Läs mer

RSV-rapport för vecka 10, 2014

RSV-rapport för vecka 10, 2014 RSV-rapport för vecka 10, 2014 Denna rapport publicerades den 13 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 10 (3-9 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall som diagnosticerades vecka 10 är i samma storleksordning

Läs mer

Rapport Datum: Författare: Tove Elvin. Kvalitetsregister ECT

Rapport Datum: Författare: Tove Elvin. Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-10-17 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q3. Preliminära resultat för de tre första kvartalen 2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-01-29 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2015 Version: 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat

Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver extra hjälp och vård i samband

Läs mer

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke Fem årliga rapporter från Akutskede + 3- månadersuppföljning 1- årsuppföljning TIA (enbart webbpublikation) Anhörigas situation (fr o m i år) Rapport anpassad till patienter och anhöriga Årsrapporten:

Läs mer

SIR:s riktlinje för registrering av Thoraxintensivvård

SIR:s riktlinje för registrering av Thoraxintensivvård SIR Ansvariga författare: Sten Walther, Göran Karlström, Caroline Mårdh Version: 7.0 Fastställd: 2011-06-30 Gäller från: 2011-06-30 SIR:s riktlinje för registrering av Thoraxintensivvård För hjärtopererade

Läs mer

Influensarapport för vecka 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget vecka 13 (23/3-29/3).

Influensarapport för vecka 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget vecka 13 (23/3-29/3). Influensarapport för 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget 13 (23/3-29/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Uppföljning efter intensivvård Årsrapport 2014

Uppföljning efter intensivvård Årsrapport 2014 Uppföljning efter intensivvård Årsrapport 2014 Version för patienter och närstående Uppföljning efter Intensivvård Patientanpassad resultatdata Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) presenterar en rapportversion

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Datum: 2017-01-20 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade individer...

Läs mer

Praktiskt exempel från Swedeheart

Praktiskt exempel från Swedeheart Stort värde av internationella jämförelser Praktiskt exempel från Swedeheart Tomas Jernberg Registerhållare SWEDEHEART Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Cath based. Valve Intervention

Läs mer

Årsrapport från Kvalitetsregistret Bakteriell Meningit 2015

Årsrapport från Kvalitetsregistret Bakteriell Meningit 2015 1 Årsrapport från Kvalitetsregistret Bakteriell Meningit 2015 Registerdata 2015 Patienter. I kvalitetsregistret noterades 118 vuxna patienter med bakteriell meningit vårdade med inkomstdatum under 2015

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Utvärdering av varningssystem för svår intensivvårdad influensa (SIRI) Säsong

Utvärdering av varningssystem för svår intensivvårdad influensa (SIRI) Säsong Utvärdering av varningssystem för svår intensivvårdad influensa (SIRI) Säsong 2013-2014 SIRI SIRI startade 2012 som ett projekt för registrering av intensivvårdade patienter med laboratorieverifierad influensa

Läs mer

Influensarapport för vecka 45, 2017 Denna rapport publicerades den 16 november 2017 och redovisar influensaläget vecka 45 (6 12 november).

Influensarapport för vecka 45, 2017 Denna rapport publicerades den 16 november 2017 och redovisar influensaläget vecka 45 (6 12 november). Influensarapport för 45, 2017 Denna rapport publicerades den 16 november 2017 och redovisar influensaläget 45 (6 12 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Kvalitetsindikatorer ny riktlinje. Christina Agvald-Öhman Pär Lindgren

Kvalitetsindikatorer ny riktlinje. Christina Agvald-Öhman Pär Lindgren Kvalitetsindikatorer ny riktlinje Christina Agvald-Öhman Pär Lindgren Ett SIR/SIS-samarbete SIR SIS Johnny Hillgren - Gävle Pär Lindgren - Växjö Johan Petersson - Karolinska Solna Anneli Fagerberg - Sahlgrenska

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp

Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp Malin Kallenfedlt Mats Löfgren Margareta Nilsson Enheten för klinisk vetenskap, Obstetrik och gynekologi

Läs mer

Influensarapport för vecka 48, 2015 Denna rapport publicerades den 3 december 2015 och redovisar influensaläget vecka 48 (23 29 november).

Influensarapport för vecka 48, 2015 Denna rapport publicerades den 3 december 2015 och redovisar influensaläget vecka 48 (23 29 november). rapport för 48, 2015 Denna rapport publicerades den 3 december 2015 och redovisar influensaläget 48 (23 29 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Improving healthcare since 2004

Improving healthcare since 2004 Improving healthcare since 2004 Sveriges bästa sjukhus (?) 2010 Hur det ser ut om man använder Öppna Jämförelser till att göra rangordnande jämförelser. Dr. Arne Björnberg Oscar Hjertqvist arne.bjornberg@healthpowerhouse.com

Läs mer

Influensarapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar influensaläget vecka (1 14 maj).

Influensarapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar influensaläget vecka (1 14 maj). Influensarapport för 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar influensaläget 18-19 (1 14 maj). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2

Läs mer

Årsrapport Lägesbeskrivning i Swetrau

Årsrapport Lägesbeskrivning i Swetrau Årsrapport Lägesbeskrivning i Swetrau http://www.swetrau.se/ http://rcsyd.se/swetrau 34 registrerade användare 10 Universitetssjukhussjukhus (6 sjukhus 1 registrerar inte -> Umeå) 17 Länssjukhus 7 Länsdelssjukhus

Läs mer

Influensarapport för vecka 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget vecka 46 (9 15 november).

Influensarapport för vecka 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget vecka 46 (9 15 november). rapport för 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget 46 (9 15 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister

Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister Bilaga till Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2011 Bilaga 2 Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister

Läs mer

Influensarapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar influensaläget vecka 13 (27 mars 2 april).

Influensarapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar influensaläget vecka 13 (27 mars 2 april). Influensarapport för 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar influensaläget 13 (27 mars 2 april). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Influensarapport för vecka 17-18, 2016 Denna rapport publicerades den 12 maj 2016 och redovisar influensaläget vecka (25 april 8 maj).

Influensarapport för vecka 17-18, 2016 Denna rapport publicerades den 12 maj 2016 och redovisar influensaläget vecka (25 april 8 maj). Influensarapport för 17-18, 2016 Denna rapport publicerades den 12 maj 2016 och redovisar influensaläget 17-18 (25 april 8 maj). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

Influensarapport för vecka 40, 2013

Influensarapport för vecka 40, 2013 Influensarapport för vecka 40, 2013 Denna rapport publicerades den 10 oktober 2013 och redovisar influensaläget vecka 40 (30/9 6/10) 2013. Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Lägesbeskrivning... 3

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport III 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport III 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Kontaktvägar. Telefon vxl Mail Hemsida

Kontaktvägar. Telefon vxl Mail Hemsida Välkommen! Kontaktvägar Telefon vxl 010-2094100 Mail sir@icuregswe.org Hemsida http://www.icuregswe.org Ställ en fråga http://www.icuregswe.org/sv/kunskapsutbyte/stall-en-fraga/ 2013-11-21 Svenska Intensivvårdsregistret

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Influensarapport för vecka 45, 2016 Denna rapport publicerades den 17 november 2016 och redovisar influensaläget vecka 45 (7-13 november).

Influensarapport för vecka 45, 2016 Denna rapport publicerades den 17 november 2016 och redovisar influensaläget vecka 45 (7-13 november). Influensarapport för 45, 2016 Denna rapport publicerades den 17 november 2016 och redovisar influensaläget 45 (7-13 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Lägesbeskrivning... 3 Läget i världen...

Läs mer

Influensarapport för vecka 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 44 (27/10-2/11).

Influensarapport för vecka 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 44 (27/10-2/11). rapport för 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget 44 (27/10-2/11). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Partipolitiska aktiviteter

Partipolitiska aktiviteter Kapitel 3 Partipolitiska aktiviteter Medlemskap och aktivitet i politiska partier 1980-81 2000-01 (Diagram 3.1 3.4) I diagram 3.1 framgår att medlemsandelen i politiska partier har halverats sedan början

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Uppföljning efter Intensivvård Indata Utdata Hur använder jag den information som jag får ut?

Uppföljning efter Intensivvård Indata Utdata Hur använder jag den information som jag får ut? Uppföljning efter Intensivvård Indata Utdata Hur använder jag den information som jag får ut? Lotti Orwelius Intensivvård under utveckling Intensivvård är en vårdnivå inte en vårdplats Definition: avancerad

Läs mer

Influensarapport för vecka 5, 2017 Denna rapport publicerades den 9 februari 2017 och redovisar influensaläget vecka 5 (30 januari 5 februari).

Influensarapport för vecka 5, 2017 Denna rapport publicerades den 9 februari 2017 och redovisar influensaläget vecka 5 (30 januari 5 februari). Influensarapport för 5, 2017 Denna rapport publicerades den 9 februari 2017 och redovisar influensaläget 5 (30 januari 5 februari). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Influensarapport för vecka 10, 2015 Denna rapport publicerades den 12 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 10 (2/3-8/3).

Influensarapport för vecka 10, 2015 Denna rapport publicerades den 12 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 10 (2/3-8/3). rapport för 10, 2015 Denna rapport publicerades den 12 mars 2015 och redovisar influensaläget 10 (2/3-8/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 48, 2016 Denna rapport publicerades den 8 december 2016 och redovisar influensaläget vecka 48 (28 november 4 december).

Influensarapport för vecka 48, 2016 Denna rapport publicerades den 8 december 2016 och redovisar influensaläget vecka 48 (28 november 4 december). Influensarapport för 48, 2016 Denna rapport publicerades den 8 december 2016 och redovisar influensaläget 48 (28 november 4 december). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

BORIS resultat 2011. BORIS Barn Obesitas Register i Sverige. Viktoria Svensson / Claude Marcus BORIS styrgrupp

BORIS resultat 2011. BORIS Barn Obesitas Register i Sverige. Viktoria Svensson / Claude Marcus BORIS styrgrupp BORIS resultat 2011 BORIS Barn Obesitas Register i Sverige Viktoria Svensson / Claude Marcus BORIS styrgrupp BORIS resultat 2011 Tillväxt Antal patienter Deltagande enheter Resultat av arbete med att öka

Läs mer

Influensarapport för vecka 44, 2013

Influensarapport för vecka 44, 2013 rapport för 44, 2013 Denna rapport publicerades den 7 november 2013 och redovisar influensaläget 44 (28/10 3/11) 2013. Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 48, 2013

Influensarapport för vecka 48, 2013 Influensarapport för 48, 2013 Denna rapport publicerades den 5 december 2013 och redovisar influensaläget 48 (25/11 1/12) 2013. Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Influensarapport för vecka 43, 2013

Influensarapport för vecka 43, 2013 Influensarapport för 43, 2013 Denna rapport publicerades den 31 oktober 2013 och redovisar influensaläget 43 (21/10 27/10) 2013. Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Lägesbeskrivning... 3 Läget i världen...

Läs mer

Influensarapport för vecka 3, 2015 Denna rapport publicerades den 22 januari 2015 och redovisar influensaläget vecka 3 (12-18/1).

Influensarapport för vecka 3, 2015 Denna rapport publicerades den 22 januari 2015 och redovisar influensaläget vecka 3 (12-18/1). rapport för 3, 2015 Denna rapport publicerades den 22 januari 2015 och redovisar influensaläget 3 (12-18/1). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Influensarapport för vecka 46, 2016 Denna rapport publicerades den 24 november 2016 och redovisar influensaläget vecka 46 (14 20 november).

Influensarapport för vecka 46, 2016 Denna rapport publicerades den 24 november 2016 och redovisar influensaläget vecka 46 (14 20 november). Influensarapport för 46, 2016 Denna rapport publicerades den 24 november 2016 och redovisar influensaläget 46 (14 20 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Välkomna till Göteborg

Välkomna till Göteborg Välkomna till Göteborg 14e Mars 2014 10:00-12:00 Genomgång av nationella resultat 2013 Dagens program Presentationer av framgångsfaktorer: Linköping, Marie Nelson Halmstad, Eva Nordberg Diskussion 12:00-13:00

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader

Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader Ø Ca 10 procent av alla vårdplatser upptas av patienter med VRI Ø Vårdrelaterade infektioner uppskattas årligen orsaka ca 750 000 extra vårddagar

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten; Publiceringsdatum

Läs mer

Influensarapport för vecka 10, 2016 Denna rapport publicerades den 17 mars 2016 och redovisar influensaläget vecka 10 (7-13 mars).

Influensarapport för vecka 10, 2016 Denna rapport publicerades den 17 mars 2016 och redovisar influensaläget vecka 10 (7-13 mars). Influensarapport för 10, 2016 Denna rapport publicerades den 17 mars 2016 och redovisar influensaläget 10 (7-13 mars). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

MIMA Medicinsk intermediärvårdsavdelning Christian Unge, Akutkliniken Huddinge sjukhus

MIMA Medicinsk intermediärvårdsavdelning Christian Unge, Akutkliniken Huddinge sjukhus MIMA Medicinsk intermediärvårdsavdelning 2013-2016 Christian Unge, Akutkliniken Huddinge sjukhus Angående IMA så kan vi inte bedriva avancerad vård mellan klockan 8-16 och därefter förlita oss till sömniga

Läs mer

SIR:s riktlinje för uppföljning och registrering av hälsorelaterad livskvalitet efter intensivvård

SIR:s riktlinje för uppföljning och registrering av hälsorelaterad livskvalitet efter intensivvård Ansvariga författare: Lotti Orvelius, Caroline Mårdh, Sten Walther Version: 3.0 Fastställd: 2008-11-11 Gäller från: 2008-05-10 SIR:s riktlinje för uppföljning och registrering av hälsorelaterad livskvalitet

Läs mer

Influensarapport för vecka 40, 2014 Denna rapport publicerades den 9 oktober 2014 och redovisar influensaläget vecka 40 (29/9-5/10).

Influensarapport för vecka 40, 2014 Denna rapport publicerades den 9 oktober 2014 och redovisar influensaläget vecka 40 (29/9-5/10). rapport för 40, 2014 Denna rapport publicerades den 9 oktober 2014 och redovisar influensaläget 40 (29/9-5/10). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer