Årsrapport SIR 2003 Thomas Nolin FoU, SIR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "http://www.icuregswe.org Årsrapport SIR 2003 Thomas Nolin FoU, SIR"

Transkript

1 Årsrapport SIR 2003 Thomas Nolin FoU, SIR

2 Upplägg Övergripande fakta och fynd Kvalitetsaspekter på inskickade data Kvalitetsproblem (16 st) Åtgärd Målsättning Utvecklingstankar för SIR Kvalitetsindikatorer Öppet vs dolt Medvetet vs omedvetet Årsrapport SIR

3 Verksamhetens målsättning Bästa medicinska och omvårdnadsmässiga resultat till lägsta personella och materiella resurs för samma typ och grad av sjukdom med lägsta möjliga komplikation Årsrapport SIR

4 Varför registrerar jag? För att följa upp, utvärdera och förbättra Struktur Process Resultat Förutsättning Återkoppling Nationella och internationella indikatorer, register och databaser medger uppföljning av utvecklingen över tid och jämförelser med andra (SOSFS 1996:24) Årsrapport SIR

5 Vad ska jag registrera? Sjukdomens art och svårighetsgrad Resursinsats Komplikationer Resultat - Personell - Materiell Jämför Målbeskrivningen! Årsrapport SIR

6 Viktig info Rapporten bygger på enheternas inskickade data t.o.m Mortalitetsuppföljning gjord dvs t 6 mån s uppföljning på alla vårdtillfällen Årsrapport SIR

7 Antal vårdtillfällen & IVA-alias SIR Data st IVA-alias har skickat in data st för hela st för del av 2003 Antal intensivvårdstillfällen 2003: från IVA från TIVA Årsrapport SIR

8 Medlemmar i SIR 2003 Medlem SIR 2003 Ej medlem SIR 2003 Regionsjukhus Länssjukhus Länsdelssjukhus Årsrapport SIR

9 Inskickande enheter 2003 SIR Data 2003 Borås lasarett Lasarettet i Ystad SU Sahlgrenska Östra Centralsjukhuset Karlstad Länssjukhuset Gävle-Sandviken Södersjukhuset Centralsjukhuset Kristianstad Länssjukhuset Halmstad Uddevalla sjukhus Danderyds sjukhus AB Länssjukhuset i Ryhov, Jönköping Universitetssjukhuset i Linköping IVA Falu lasarett Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan Universitetssjukhuset i Linköping TIVA Helsingborgs Lasarett AB Oskarshamns sjukhus Universitetssjukhuset i Lund IVA Hälsinglands sjukhus Hudiksvall Sjukhuset i Arvika Universitetssjukhuset MAS IVA Höglandssjukhuset Eksjö/Nässjö Eksjö Sjukhuset i Lidköping Vrinnevisjukhuset, Norrköping Karolinska Universitetssjukhuset - Solna TIVA Sjukhuset i Torsby Värnamo sjukhus Kärnsjukhuset i Skövde SU Sahlgrenska Mölndal Västerviks sjukhus Lasarettet i Motala SU Sahlgrenska TIVA Östersunds sjukhus 33 st Årsrapport SIR

10 SIR medlem Ej data SIR Data 2003 Blekingesjukhuset Karlskrona Norrlands universitetssjukhus IVA SU Sahlgrenska CIVA Centrallasarettet i Växjö Regionsjukhuset i Örebro IVA SU Sahlgrenska NIVA Gällivare sjukhus Skellefteå lasarett Sunderby sjukhus Kungälvs sjukhus Sollefteå sjukhus Ängelholms sjukhus AB Ljungby lasarett 13 st Årsrapport SIR

11 Kvalitetsproblem 1 Alla deltagande enheterna kan ej exportera data enligt protokoll Åtgärd Leverantörsmöte to 16/9-04 kl på Hotell Mörby Målsättning 37 st skickar in data vid utgången av st medlemmar dec Årsrapport SIR

12 Kvalitetsproblem 2 Konstellationen akut operation med planerad inläggning borde begreppsligt inte existera Åtgärd Akut operation med planerad inläggning bör ej vara ett möjligt val i SIR Målsättning Valideringsprogrampunkt(?) Årsrapport SIR

13 Administrativa data SIR Data 2003 Är patienten opererad? 1. JA a) Akut - Planerad inläggning - Oplanerad inläggning b) Elektivt - Planerad inläggning - Oplanerad inläggning 2. NEJ 3. Bortfall Summa - Planerad inläggning - Oplanerad inläggning Antal Andel (%) , , , , , , , , , , , Årsrapport SIR

14 Kvalitetsproblem 3 Bortfall på 6,5 % i Ankomstväg till IVA är för hög Åtgärd Leverantörsmötet to 16/9 04 Målsättning Bortfallsfrekvensen borde kunna halveras Årsrapport SIR

15 Ankomstväg IVA & Mortalitet Avliden Levande Mortalitet (%) N , ,0 Antal Vårdtillfällen ,0 4,0 Mortalitet IVA (%) , Operation Akutmottagning Bortfall * Annan IVA Annat Sjukhus Vårdavdelning Ankomstväg * Ingen ankomstväg angiven i 6,5% 0, Årsrapport SIR

16 Kvalitetsproblem 4 18 % bortfall i sättandet av huvuddiagnos under IVA s vårdtid Åtgärd Leverantörsmötet to 16/9 04 Målsättning 95 % av intensivvårdstillfällena ska ha en huvuddiagnos Årsrapport SIR

17 Förekomst av intagningsorsak SIR Data % N % 50% 25% Andel vårdtillfällen med intagningsorsak 0% IVA-alias Årsrapport SIR

18 Kvalitetsproblem 5 Korrekt och omsorgsfull diagnossättning vid inrapportering till SIR Åtgärd 3 kategorier: Nyckeldiagnoser Viktiga IVA-diagnoser Komplicerande tillstånd Målsättning 16 st ICD10 koder Årsrapport SIR

19 Oftast förekommande diagnos SIR Data 2003 ICD10 Beskrivning Antal Vårdtid i Dygn A419 Septikemi, ospec J960 Akut respiratorisk insufficiens K922 Gastrointestinal blödning, ospec J159 Bakteriell pneumoni, ospec J969 Respiratorisk insufficiens, ospec T427 Antiepileptika, lugnande medel och sömnmedel, ospec S060 Hjärnskakning T079 Icke specificerade multipla skador R568 Andra och icke specificerade kramper I629 Intrakraniell blödning ospec Z049 Undersökning och observation av icke specificerat skäl K567 Ileus, ospec S069 Intrakraniell skada, ospec F100 Psykiska störningar & beteendestörningar orsakade av alkohol, akut intox T424 Bensodiazepiner Vårdtiden är uttryckt i dygn och härledd från vårdtiden i minuter Årsrapport SIR

20 Diagnoser med längst vårdtid SIR Data 2003 ICD10 Beskrivning Antal Vårtid i Dygn A419 Septikemi, ospec J159 Bakteriell pneumoni, ospec J960 Akut respiratorisk insufficiens K859 Akut pankreatit J969 Respiratorisk insufficiens, ospec I713 Bukaortaaneurysm, brustet T079 Icke specificerade multipla skador K567 Ileus, ospec I714 Bukaortaaneurysm, icke brustet K650 Akut peritonit I629 Intrakraniell blödning ospec J180 Bronkopneumoni, ospec K922 Gastrointestinal blödning, ospec S069 Intrakraniell skada, ospec J449 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, ospec Vårdtiden är uttryckt i dygn och härledd från vårdtiden i minuter Årsrapport SIR

21 Diagnossättning Primär IVA-diagnos Det tillstånd/sjukdom som är huvudorsak till den aktuella IVA-vården anges Hämtasalltid från SIR s diagnoslista Övriga diagnoser IVA-diagnoser def Hämtas i första hand från SIR-listan men vid behov kan hela ICD 10 listan användas Årsrapport SIR

22 Tre kategorier Nyckeldiagnoser Viktiga diagnoser Viktiga associerade el komplicerande tillstånd/diagnoser Årsrapport SIR

23 Nyckeldiagnoser Svår sepsis/septisk chock A41.9 ARDS (Akut andningssviktsyndrom) J80.9 Hjärtstopp I46.9 SIR har ett nationellt ansvar för korrekt diagnossättning enl. internationella kriterier! Anges alltid i förekommande fall! Ej nödvändigtvis primär IVA-diagnos Årsrapport SIR

24 Viktiga IVA-diagnoser Pankreatit K85.9 KOL J44.9 Aortaaneurysm dissekerande I71.0 brustet I71.8 ej brustet I71.9 Multipelt trauma T07.9 Gastrointestinal blödning K92.2 Skall väljas som primär IVA-diagnos om ifrågavarande diagnos är huvudorsaken till att patienten vårdas på IVA Årsrapport SIR

25 Viktiga associerade el. komplicerande tillstånd Malign tumör utan närmare lokalisation C80.9 Delirium UNS F05.9 Critical illness polyneuropati/myopati G83.9 Hjärnkompression - total hjärninfarkt/akut inklämning G93.5 Aspirations-pneumonit J69.0 Njursvikt akut N17.9 ICD10 diagnoser som i SIR är reserverade för dessa tillstånd! Årsrapport SIR

26 Medicinskt ledningsansvar Rätt tillämpning Nyckeldiagnoser Viktiga diagnoser Viktiga associerade el. komplicerande diagnoser/tillstånd Rätt ICD10 diagnos Rätt patient Rätt vårdtillfälle Årsrapport SIR

27 IVA-Diagnoser selekterade diagnoser Listan innehöll 298 diagnoser vid SIR s start Diagnoser med fet stil skall särskilt uppmärksammas vid diagnossättning Nyckeldiagnoser (3 st) Viktiga diagnoser (7 st) Viktiga associerade el. komplicerande tillstånd (6 st) Årsrapport SIR

28 Kvalitetsproblem 6 Vad är en rimlig bortfallsnivå för personnummer? Åtgärd Ökad datorisering på IVA-enheterna Målsättning < 0,5 % bortfall i personnummerreg. Nationella riktlinjer för reservnummer? Årsrapport SIR

29 Ålders och könsfördelning SIR Data Kvinnor Män Antal Ålder (år) Årsrapport SIR

30 Ålderskategorier SIR Data Kvinnor Män Antal Barn (4-15) Yngre (16-35) Medel (36-64) Ålderskategori (år) Årsrapport SIR

31 Andelen barn SIR Data Vuxna 16 år Barn < 16 år Andelen (%) barn , ,0 Antal Vårdtillfällen ,0 4,0 Andelen (%) barn , ÅR 0, Årsrapport SIR

32 Ålder (Korrekt el Reserv nummer) SIR Data 2003 Män: Median: 61 år Kvartilavstånd år Medel: 56,3 år SD: 21,9 år Kvinnor: Median: 61 år Kvartilavstånd: år Medel: 56,2 år SD: 23,4 år Bortfall (Okänt P-Nr el Ålder el Kön ej angivet) 578/ = 3,2% Årsrapport SIR

33 Könsfördelning SIR Data 2003 Korrekt el Reserv nummer el Okänd identitet med angivet kön: Män = Kvinnor = Bortfall (8 + 71) / = 79 / = 0,4% Könsfördelning M / K = / = 1,4 / Årsrapport SIR

34 Kvalitetsproblem 7 Oftast anges vårdtider som ett medelvärde, vilket ger en felaktig uppfattning. Åtgärd Ange vårdtider som medianvärde med kvartilavstånd, samt medelvärdet och SD inom parentes Målsättning Redan verkställt i SIR s presentationer Årsrapport SIR

35 Vårdtid - Frekvensnomogram SIR Data 2003 SIR Data Antal Vårdtillfällen Vårdtid Median: 22 tim. Kvartilavstånd: 12 tim 15 min; 2 dygn Medel: 2 dygn 11 tim SD: 5 dygn 9 tim Vårdtid (dagar) Årsrapport SIR

36 Vårdtidens fördelning SIR Data 2003 Antal vårdtillfällen Summa Vårdtid C:a 18% av antalet vårdtillfällen ( 3 dagar) förklarar c:a 69% av totala vårdtiden på IVA Antal vårdtillfällen Summa vårdtid < 1 1 < 3 3 < Vårdtid (dagar) Årsrapport SIR

37 IN- & UT-Tidpunkt på dygnet SIR Data 2003 IN UT Antal :00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Klockan Årsrapport SIR

38 Vårdtid Förändringar? SIR Data Antal Vårdtillfällen Summa Vårdtid (dagar) 2 295, , , ,30 Medel (Tim.) 80,18 60,30 58,00 59,10 SD (Tim.) 181,7 125,8 128,6 129,2 Median (Tim.) 23,17 22,75 21,92 22,00 d 25:e perc. (Tim.) 14,1 13,3 12,8 12,3 d 5:e perc. (Dagar) 2,7 2,1 2,0 2,0 Min (Min.) Max (Dagar) Årsrapport SIR

39 Ankomst - Veckodag SIR Data N ,3% 16,2% 15,1% ,1% 13,8% 12,3% 12,2% Antal vårdtillfällen Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Veckodag Årsrapport SIR

40 Mortalitet 30 dagar efter inskrivning IVA och tidpunkt för utskrivning från IVA SIR Data N Mortalitet (%) 4 2 "Kontorstid" 0 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Klockan Årsrapport SIR

41 Mortalitet IVA och tidpunkt för utskrivning från IVA SIR Data Kontorstid Mortalitet (%) :00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Klockan Årsrapport SIR

42 Kvalitetsproblem 8 Bortfallet i de parametrar som behövs för fullständig registrering var 38,4 % under Åtgärd Definiera fullständigt APACHE status Införa bortfallsorsaker i APACHE reg. Målsättning < 10 % bortfall Möjliggöra bortfallsreg med fördefinierade orsaker Årsrapport SIR

43 Definition av intensivvård Avancerad övervakning, diagnostik eller behandling vid hotande eller manifest svikt i vitala funktioner Intensivvård är en vårdnivå och inte en vårdplats APACHE registreras fullständigt för alla intensivvårdspatienter 16 års ålder Endast intagningsorsak enligt APACHE registreras för barn < 16 års ålder Årsrapport SIR

44 Intagningsorsak Operativa orsaker Avser patienter som kommer direkt från operation el. motsvarande, t.ex. interventionell radiologi Icke-operativa orsaker Avser alla andra även de som tas till IVA för optimering innan akut kirurgi Komplikationer el. komplicerande tillstånd Används om ingen av 2 ovanstående är tillämpbara Årsrapport SIR

45 APS matris - Reviderad AaDO2 (kpa) = (95 x FIO2) PaO2 PaCO Årsrapport SIR

46 Acute Physiology Score, APS (0-60 poäng) Högsta och lägsta faktiska värde registreras under vårdtillfällets första 24 timmar Undantag: RLS/GCS där det sämsta värdet noteras Dessa 24 timmar kan även innefatta värden uppmätta innan patienten kommer till IVA förutsatt att de är uppmätta i samband med att intensivvårds- eller anestesipersonal handhar patienten på väg till IVA. (men inte prehospitalt) Årsrapport SIR

47 Acute Physiology Score, APS (0-60 poäng) Vid vårdtider < 24 timmar beräknas APS utifrån uppmätta värden under aktuell vårdtid Peroperativa värden ska inte användas Värden i APS som avviker från det normala beroende av aktiv behandling riktad mot t.ex. kroppstemperatur eller vakenhetsgrad skall inte registreras (aktiv hypotermi el. sedering) Då noteras istället senast kända värde innan den aktuella behandlingen sattes in Årsrapport SIR

48 F I O 2 (%) och O 2 -flöde (l/min) Flöde (l/min) Näskateter AGA-mask Hudson RCI-mask Reservoar-mask 1 22% % % % 33% % 40% % 44% 56% % 48% 60% % 64% % 68% % 72% % % Vid olika kontakter med leverantörer har det inte kunnat verifieras att siffrorna är helt korrekta! OBS Patientens minutventilation har avgörande betydelse! Årsrapport SIR

49 GCS & RLS 85 i APACHE GCS- SCORE APACHE II CNS-SCORE RLS 85 SCORE APS-poängen för GCS: 15 sämsta GCS Oavsett om GCS eller RLS används till APS ska den sämsta bedömningen under de första 24 timmarna utgöra underlag för APS Walther SM, Jonasson U, Gill H. Comparison of the Glasgow Coma Scale and the Reaction Level Scale for assessment of cerebral responsiveness in the critically ill. Intensive Care Med 2003; 29: Årsrapport SIR

50 Akut njursvikt - RIFLE Abrupt och ihållande reduktion av glomerulär filtration och/eller diures RIFLE -kriterier för akut njursvikt: S-Kreatinin tredubblats eller Kreatininclearance minskat med 75 %, eller S-Kreatinin är > 350 µmol/l och samtidigt akut ökning med minst 44 µmol/l, eller Om urinproduktionen varit mindre än 0,3 ml/kg/h under 24 tim. eller Anuri föreligger sedan 12 tim. Bellomo R, Ronco C, Kellum JA, Mehta RL, Palevsky P, and the ADQI workgroup. Acute Renal Failure definition, outcome measures, animal models, fluid therapy and information technology needs; the Second International Consensus Conference of the Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) Group. Critical Care 2004;8:R204-R Årsrapport SIR

51 Akut njursvikt - RIFLE Habituellt Svikt P-Kreatinin ( Pmol/l) och Diures vid Akut Njursvikt Eller: Diures < 0,3 ml/kg/h i 24 tim Eller Anuri i 12 tim Bellomo R, Ronco C, Kellum JA, Mehta RL, Palevsky P, and the ADQI workgroup. Acute Renal Failure definition, outcome measures, animal models, fluid therapy and information technology needs; the Second International Consensus Conference of the Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) Group. Critical Care 2004;8:R204-R Årsrapport SIR

52 Vad betyder RIFLE? Klassificering av njursvikt: Risk Injury Acute Renal Failure, ARF Failure Loss (Complete loss of kidney function > 4 weeks) ESKD (End Stage Kidney Disease) Bellomo R, Ronco C, Kellum JA, Mehta RL, Palevsky P, and the ADQI workgroup. Acute Renal Failure definition, outcome measures, animal models, fluid therapy and information technology needs; the Second International Consensus Conference of the Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) Group. Critical Care 2004;8:R204-R Årsrapport SIR

53 Fullständig APACHE-registrering Vårdanledning (översättningsbar) enl APACHE finns och APS-poäng finns och Ålderspoäng finns och Kronisk sjukdomspoäng finns och Patienten är 16 år gammal och Rätt (i förhållande till åldern) Ålderspoäng är angiven och Status är angivet för opererad Ja, akut eller Ja, elektivt eller Nej, ej op, och Status för akut el. elektiv inläggning på IVA och Ingen inkonsekvens finns mellan intagningsorsak operationsstatus Årsrapport SIR

54 Bortfallsreg./-orsaker Bortfallsorsaker i APACHE registrering Patienten avliden innan provtagning hunnit göras Transport av patient innan provtagning hunnit göras Medicinsk indikation för provtagning saknas Annan anledning till ej utförd registrering Barn < 16 år ska ej räknas med i bortfallsregistreringen! Årsrapport SIR

55 Bortfall: Målsättningen < 10% bortfall i APACHE-registreringen Bortfallsberäkning (%): ( Patienten avliden innan provtagning hunnit göras + Transport av patient innan provtagning hunnit göras + Medicinsk indikation för provtagning saknas + Annan anledning till ej utförd registrering ) (Antal IVA-patienter Barn < 16 år) Årsrapport SIR

56 Bortfallsanalys i APACHE Reg SIR Data Barn Fel Intagningsorsak vs Opererad-status Okänd ålder Rapp. "Ej fullständig" Intagningsorsak ej översättningsbar Opererad-status saknas Orealistisk poäng enl. ålder Fullständig enl kriterier ,4% Antal Vårdtillfällen ,6% 49,8% 47,6% 49,8% 38,4% År Årsrapport SIR

57 Bortfall APACHE Reg & IVA-Alias SIR Data N Bortfall (%) IVA-Alias Årsrapport SIR

58 EMR & APACHE II per IVA SIR Data 2003 APACHE II poäng Estimerad Mortalitets Risk, EMR (%) IVA-Alias Antal Bortfall (%) Medel Median SD Min Max q1 q3 Medelv Median SD Min Max q1 q ,5 9,7 8 7, ,3 5,8 16,63 0,1 87,2 1,5 15, ,9 12,1 11 8, , ,6 8,7 19,83 0,1 91,0 2,4 23, ,8 9,3 8 7, ,3 6,0 15,73 0,0 84,0 1,0 18, ,6 17, , ,9 20,2 26,76 0,1 88,1 8,7 33, ,2 13,6 13 8, ,3 9,1 21,31 0,1 98,5 2,5 27, ,9 12,4 11 7, ,6 9,5 17,95 1,4 68,6 4,4 17, ,7 11,0 9 7, ,5 6,9 18,24 0,1 90,4 1,9 20, ,4 9,0 8,5 4, ,2 5,0 11,49 0,0 91,0 2,0 12, ,3 15,2 13 7, ,3 17,0 20,61 0,0 91,0 6,0 34, ,4 9,7 8 7, ,7 4,7 17,91 0,1 93,2 1,9 20, ,3 15,1 13 9, ,7 12,7 25,97 0,2 87,7 4,7 35, ,7 13,4 13 7, ,2 11,7 20,33 0,1 92,9 3,3 27, ,4 15,6 14 9, ,8 14,9 25,27 0,1 97,1 4,5 40, ,0 16,3 16 7, ,8 19,0 22,08 0,0 90,0 8,0 39, ,2 12,3 11 7, ,7 10,1 19,04 0,1 96,9 2,9 22, ,4 14,2 13 8, ,9 12,7 21,85 0,1 94,7 4,2 30, ,1 15,8 15 8, ,9 17,7 22,66 0,1 98,5 7,4 37, ,3 15,9 16 7, ,2 19,3 22,65 0,2 96,9 6,6 37, ,8 12,5 11 8, ,3 7,6 19,49 0,1 96,4 2,1 20, ,5 14,1 13 8, ,5 11,7 21,40 0,1 97,5 2,9 28, ,0 16,7 16 8, ,9 17,1 21,84 0,1 94,7 6,6 35, ,3 10,8 10 7, ,4 6,9 18,08 0,1 96,9 1,8 20, ,3 15,5 15 8, ,2 15,9 23,31 0,1 93,8 6,2 34, ,1 16,0 15 9, ,6 17,0 24,78 0,0 99,0 7,0 39, ,2 14,1 13 8, ,4 16,0 21,68 0,0 97,0 6,0 34, ,2 17,2 17 8, ,8 20,0 23,62 0,0 95,0 9,0 39, ,8 16 8, ,3 19,0 24,68 0,0 95,9 7,0 41,0 Totalt ,4 12 8, ,6 11,3 21,41 0,0 99,0 3,4 28, Årsrapport SIR

59 APACHE II p & IVA-mortalitet SIR Data 2003 Avliden, IVA Levande, IVA N Antal "Fullständig registrering" Antal: Medel: 13,4 SD: +/- 8,4 Median: 12 Kvartilavstånd: 7; 19 Min: 0 & Max: > 49 APACHE II p Årsrapport SIR

60 APACHE II p & IVA-Alias SIR Data Årsrapport SIR

61 EMR (%) & IVA-Alias SIR Data Årsrapport SIR

62 Kvalitetsproblem 9 EMR i originalpublikationen avsåg den förväntade sjukhusmortaliteten. I SIR s dataset finns ej sjukhusmortaliteten med Åtgärd Det mest logiska vore att även följa upp sjukhusresultatet för varje vårdtillfälle Målsättning SIR kunna erbjuda denna inrapportering av data? Bra / ej bra variabel? Årsrapport SIR

63 Estimerad Mortalitets Risk SIR Data N APACHE II p EMR (%) APACHE II p (medelv.) EMR (%) IVA-Alias Årsrapport SIR

64 Kvalitetsproblem 10 Det förekommer en avsevärd underrapportering av komplikationer Åtgärd Kräva att K0 (inga komplikationer) aktivt bejakas (om så är fallet) för att inrapporterade komplikationsdata skall vara med vid sammanställning av data Målsättning Alla intensivvårdspatienter ska bedömas! Årsrapport SIR

65 Kvalitetsproblem 11 Definitionen av K1 revideras Åtgärd Multidrug resistant bacteria (MDR) definieras tydligare Målsättning Gälla från och med 1/ K1 är isolering pga. uppkommen bakteriell multiresistens Årsrapport SIR

66 Multidrug resistant bacteria (MDR) S.aureus MRSA (methicillin- och multiresistens) VRSA (vankomycinresistens). Enterokocker E.faecalis och E.faecium med Vankomycin/teikoplaninresistens, Gram-negativa bakterier: E.coli, Klebsiella spp och Pseudomonas aeruginosa med Aminoglykosidresistens Cefotaxim/ceftazidim-resistens K1 är isolering pga. uppkommen bakteriell multiresistens Årsrapport SIR

67 Kvalitetsproblem 12 Beträffande K10 s tidsgräns på 72 timmar som gräns för komplikationsregistrering så är den satt på känn Revideras? Åtgärd Stratifiering av tidsgränsen åter-in och uppföljning av mortaliteten Målsättning Alternativ 1: Fortsätta med tidsgränsen 72 timmar Alternativ 2: Minska tidsgränsen till 24 timmar Årsrapport SIR

68 Åter-IN komplikation SIR Data 2003 Åter-IN: d 24 / 48 / 72 / 96 / 120 / 144 el 168 tim? Dagens riktlinje på d 72 tim är satt mellan tummen & pekfingret 1992 Hur stor andel Åter-IN är acceptabel Vilken målsättning ska vi ange för SIR? Oavsett skäl för återintagning Årsrapport SIR

69 Andel Åter-IN. Tidsintervaller. SIR Data 2003 Andel (%) Åter-IN Mortalitet (%) IVA Mortalitet (%) 30 dgr 7,0 25 6,0 20 Andel (%) Åter-In 5,0 4,0 3,0 2,0 1, Mortalitet (%) 0, > 168 Tidsgräns (tim) Årsrapport SIR

70 Åter-IN: Vilken tidsgräns? SIR Data 2003 Antal Vårdtillfällen Andel % ( 24 h) Andel % ( 48 h) Andel % ( 72 h) Andel % ( 96 h) Andel % ( 120 h) Andel % ( 144 h) Andel % ( 168 h) N Andel (%) Åter-IN Antal Vårtillfällen IVA-Alias Årsrapport SIR

71 Åter-IN komplikation SIR Data 2003 Beslut: Fortsätta med tidsgränsen 72 timmar Skäl Ungefär 80 % av Åter-IN skedde vid 72 timmars gräns, vilket även fångade c:a hälften av dödsfallen då tiden för uppföljning utsträcktes till 6 månader Årsrapport SIR

72 Kvalitetsproblem 13 ¼ av SIR s medlemmar har inga data som beskriver vårdnivå Åtgärd Riksomfattande enkätundersökning 26 % av intensivvårdsavdelningarna hade både riktlinjer och formulär, medan 36 % ej hade någotdera Målsättning Nationella riktlinjer för SFAI rörande begränsad behandling vid intensivvård Årsrapport SIR

73 Hur ser det ut i Sverige idag? Finns riktlinjer? Finns formulär? Vem beslutar? Forum för beslut? Hur sker dokumentation? Vilka är grunderna för beslut? Finns årsredovisning? Finns önskemål om nationella riktlinjer? Om ja vad? Enkät rörande Beslut om begränsning av behandling under intensivvård på SFAIs hemsida (http://www.sfai.se/) under dec 2003 jan Årsrapport SIR

74 Riktlinjer & Formulär Beslut om begränsning av behandling under intensivvård Formulär Riktlinjer JA NEJ Totalt JA 19 (26%) 6 (8%) 25 (34%) NEJ 22 (30%) 26 (36%) 48 (66%) Totalt 41 (56%) 32 (44%) 73 Preliminära resultat av enkät till 82 IVA-enheter dec 03 jan -04 Bortfall 11% (än så länge) Årsrapport SIR

75 Tillbakahållande/-dragande SIR Data Årsrapport SIR

76 Kvalitetsproblem 14 Tillämpningen av VTL registreringen varierar i landet Åtgärd Region Skåne Region Skåne RÖSTI Nationellt förslag: VTS Målsättning Kunna tillämpas Årsrapport SIR

77 VTS Manual VTS Vårdtyngd Sverige VTS består av elva indikatorer Varje indikator kan generera 0-3 poäng VTS registreras tre gånger per dygn Görs av ansvarig sjuksköterska. VTS avser mäta de personella och materiella resurserna för att tillgodose pat s intensivvårdsbehov Årsrapport SIR

78 VTS Protokoll VTS Vårdtyngd Sverige Årsrapport SIR

79 NEMS Årsrapport SIR

80 VTL-poäng per IVA-alias SIR Data 2003 Summa VTL-poäng Antal vårdtillfällen N VTL-poäng Antal vårdtillfällen IVA-Alias Årsrapport SIR

81 NEMS-poäng per IVA-alias SIR Data 2003 Summa NEMS-poäng Antal Vårdtillfällen N NEMS poäng Antal vårdtillfällen IVA-Alias Årsrapport SIR

82 5 IVA: VTL och NEMS Både VTL och NEMS per 5 IVA-Alias SIR Data 2003 Summa NEMS Summa VTL Antal Vårdtillfällen N Vårdtillfällen Kvoten NEMS Total / VTL Total = 0,57 Samtidig registrering av NEMS och VTL 900 Summa poäng Antal vårdtillfällen IVA-Alias Årsrapport SIR

83 Kvalitetsproblem 15 Bortfallet på drygt 22 % i APACHE registreringen för sepsis är för hög Åtgärd Faller under åtgärderna för kvalitetsproblem 5 och 8 Målsättning Bortfallet bör vara < 10 % vid nästa årsrapports skrivande Årsrapport SIR

84 Sepsis Sjukdomens svårighetsgrad SIR Data N 525 Avliden, IVA Levande, IVA APACHE II p EMR (%) Antal Vårdtillfällen Antal Medel 20,1 40,5 SD 8,5 23,5 Median q ,4 q ,1 Min 0 3,2 Max 52 98, > 49 APACHE poäng Årsrapport SIR

85 Sepsis - Långtidsuppföljning SIR Data 2003 Uppföljningstid Fullständig efter beräkning ¹ EJ Fullständig efter beräkning ² Avlidna Levande Antal Mort. (%) Avlidna Levande Antal Mort. (%) IVA º , ,2 30 dgr ³ , ,2 60 dgr ³ , ,5 90 dgr ³ , ,5 180 dgr ³ , ,8 º Vårdresultatet vid utskrivning från IVA ¹ Alla krav för fullständig APACHE II registrering uppfyllda ² Bortfallsgruppen ³ Antal dagar efter ankomsten till IVA 22,3% (151/676) av patienterna med sepsisdiagnos hade ej fullständiga uppgifter Årsrapport SIR

86 Kvalitetsproblem 16 Missar vi inom den allmänna intensiv-vården några potentiella organdonatorer? Åtgärd Nationell enhetlig, prospektiv registrering Peter Desatnik, Helsingborg leder processen Målsättning??? Årsrapport SIR

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR Pågående Forsknings projekt 1. Vilken roll spelar kön för vårdprocessen av intensivvårdspatienter och

Läs mer

SIR:s riktlinje för registrering av Thoraxintensivvård

SIR:s riktlinje för registrering av Thoraxintensivvård SIR Ansvariga författare: Sten Walther, Göran Karlström, Caroline Mårdh Version: 7.0 Fastställd: 2011-06-30 Gäller från: 2011-06-30 SIR:s riktlinje för registrering av Thoraxintensivvård För hjärtopererade

Läs mer

Nyheter i utdataportalen och SIR:s årsrapport

Nyheter i utdataportalen och SIR:s årsrapport Nyheter i utdataportalen och SIR:s årsrapport Vad är nytt i utdataportalen? Flera portaler Nu finns också Årsrapportsportal 2012 Fliken Standardrapporter färdiga urval Möjligheten att göra urval på åtgärder

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DONATION AV ORGAN OCH VÄVNADER ANTAGNA 081119 AV SFAI (SVENSK FÖRENING FÖR ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD)

RIKTLINJER FÖR DONATION AV ORGAN OCH VÄVNADER ANTAGNA 081119 AV SFAI (SVENSK FÖRENING FÖR ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD) RIKTLINJER FÖR DONATION AV ORGAN OCH VÄVNADER ANTAGNA 081119 AV SFAI (SVENSK FÖRENING FÖR ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD) INLEDNING Organdonation är en del av intensivvården i Sverige. När en patient under

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen. Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren

Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen. Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren Antal registrerade 2014(noterat 2015-04-22). Det saknas registreringar från Danderyd,

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 Innehållsförteckning Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 5 Verksamhetsåret 2012 5 Obstetrisk verksamhet 6 2012:22 Erbjuds

Läs mer

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke Fem årliga rapporter från Akutskede + 3- månadersuppföljning 1- årsuppföljning TIA (enbart webbpublikation) Anhörigas situation (fr o m i år) Rapport anpassad till patienter och anhöriga Årsrapporten:

Läs mer

Årsrapport 2014. F2-2998 amputationsingrepp varav 86% utförda år 2011-2014

Årsrapport 2014. F2-2998 amputationsingrepp varav 86% utförda år 2011-2014 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 F1 2354 patienter F2-2998 amputationsingrepp varav 86% utförda år 2011-2014 F3 1033 protesregistreringar F4 684 baseline registreringar F5 675 follow-up/prom-registreringar

Läs mer

1 Tidig identifiering av livshotande tillstånd

1 Tidig identifiering av livshotande tillstånd MIG riktlinjer för alla avdelningar Centrallasarettet, Växjö samt Länssjukhuset Ljungby. Ansvarig: Pär Lindgren, Anestesikliniken Kerstin Cesar, MIG-ALERT ansvarig 2010-05-19 1 Tidig identifiering av livshotande

Läs mer

Riktlinje för grunddata och vårdtillfälle för intensivvård och övriga vårdtyper

Riktlinje för grunddata och vårdtillfälle för intensivvård och övriga vårdtyper Ansvariga författare: Sten Walther, Caroline Mårdh, Lena Andersson Version: 3.0 Fastställd: 2015-02-06 Gäller från: 2016-01-01 Riktlinje för grunddata och vårdtillfälle för intensivvård och övriga vårdtyper

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013 Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013 Innehållsförteckning Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 5 Verksamhetsåret 2013 5 Obstetrisk verksamhet 6 2013:21 Erbjuds

Läs mer

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås 0322-22 60 00 Arvika Birgitta

Läs mer

PIM2 Riktlinje för kodning inom Svensk intensivvård

PIM2 Riktlinje för kodning inom Svensk intensivvård Ansvariga författare: Sylvia Göthberg, Göran Karlström, Caroline Mårdh Version: 4.0 Fastställd: 2009-06-26 Gäller från: 2009-01-01 PIM2 Riktlinje för kodning inom Svensk intensivvård PIM2 (Pediatric Index

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat

Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver extra hjälp och vård i samband

Läs mer

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus Värdebaserad uppföljning av förlossningsvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem. Presentation av historiska resultat för att tydliggöra möjligheter och utmaningar i framtida uppföljning.

Läs mer

PROLAPSRAPPORT 2011. Rapport över produktionen år 2010

PROLAPSRAPPORT 2011. Rapport över produktionen år 2010 PROLAPSRAPPORT 2011 Rapport över produktionen år Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade till Gynop-registret och GKR under år FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare:

Läs mer

Vägledning För registrering av 3-månadersuppföljningen Version 14 2015

Vägledning För registrering av 3-månadersuppföljningen Version 14 2015 Vägledning För registrering av 3-månadersuppföljningen Version 14 2015 Reviderad 2015-06-02 Innehållsförteckning Uppföljningsformulär 3 månader efter stroke 2 Efter strokeinsjuknandet 5 Stöd, Rehabilitering.6

Läs mer

Svår sepsis/septisk chock. Jesper Svefors, infektionsläkare Länssjukhuset Ryhov Jönköping

Svår sepsis/septisk chock. Jesper Svefors, infektionsläkare Länssjukhuset Ryhov Jönköping Svår sepsis/septisk chock Jesper Svefors, infektionsläkare Länssjukhuset Ryhov Jönköping Kvinna f 20 Tid frisk Sjuk en dag med feber, generell värk Rodnad på låret Dyspne Till akuten Akuten Temp 38 Kortandad

Läs mer

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lungcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 12 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Mars 14 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Kvalitetsindikatorer för svensk intensivvård

Kvalitetsindikatorer för svensk intensivvård Kvalitetsindikatorer för svensk intensivvård SIR/SIS IVA-chefsmöte Borås 20120918 Pär Lindgren (SIR/IVA Växjö) Thomas Nolin (SIR) Johan Petersson (SIR/CIVA Karolinska Solna) Svenska Intensivvårdsregistret

Läs mer

Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2012 JÄMFÖRELSE MED HJÄLP AV TOTALKOSTNADSBOKSLUT OCH PATIENTUPPGIFTER

Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2012 JÄMFÖRELSE MED HJÄLP AV TOTALKOSTNADSBOKSLUT OCH PATIENTUPPGIFTER Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2012 JÄMFÖRELSE MED HJÄLP AV TOTALKOSTNADSBOKSLUT OCH PATIENTUPPGIFTER Förord I denna rapport jämförs de svenska sjukhusens kostnader och verksamhet

Läs mer

Forskning i SIR. Folke Sjöberg Sten Walther

Forskning i SIR. Folke Sjöberg Sten Walther Forskning i SIR Folke Sjöberg Sten Walther Innehåll Sjukhus- resp. 30-dagars mortalitet för beräkning av SMR Kristina Rydenfeldt Effekten av saknade värden i SAPS3 Lars Engerström (Sten Walther) Är svensk

Läs mer

Influensarapport för vecka 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget vecka 13 (23/3-29/3).

Influensarapport för vecka 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget vecka 13 (23/3-29/3). Influensarapport för 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget 13 (23/3-29/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Ibland dessa ingår doktorandprojekt som drivs med SIRdata följt av presentationer som gjorts på internationella kongresser baserade SIRdata.

Ibland dessa ingår doktorandprojekt som drivs med SIRdata följt av presentationer som gjorts på internationella kongresser baserade SIRdata. Årsrapport FoU 2013 SIRs patientdatabas. 2013 har präglats av på många fronter pågående och intensiv forsknings och utvecklingsaktivitet. Ett flertal projekt är pågående sedan tidigare år men under 2013

Läs mer

Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013

Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013 Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013 Nationella kvalitetsregistret InfCareHIV Veronica Svedhem-Johansson Överläkare Registeransvarig Karolinska Universitets Sjukhuset Registerhållare Demografi InfCareHIV

Läs mer

IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård

IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård STRAMASTUDIER I KORTHET IVA-Strama antibiotikaanvändning, antibiotikaresistens och vårdhygien inom svensk intensivvård Projektledare: Håkan Hanberger, infektionskliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Läs mer

Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer. SK- kurs Akut stroke 2013-02- 08. VEM BESTÄMMER I SVENSK STROKEVÅRD? Kjell Asplund

Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer. SK- kurs Akut stroke 2013-02- 08. VEM BESTÄMMER I SVENSK STROKEVÅRD? Kjell Asplund Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer SK- kurs Akut stroke 2013-02- 08 VEM BESTÄMMER I SVENSK STROKEVÅRD? Kjell Asplund VEM BESTÄMMER I SVENSK STROKEVÅRD? Staten? LandsFngen? Lokal sjukvårds/sjukhusledning?

Läs mer

Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret. Johan Herlitz. Professor i prehospital akutsjukvård

Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret. Johan Herlitz. Professor i prehospital akutsjukvård Rapport från Svenska Hjärt-Lung- räddningsregistret Johan Herlitz Professor i prehospital akutsjukvård Västa Götalands Center för utveckling av prehospital akutsjukvård Högskolan i Borås och Sahlgrenska

Läs mer

Sepsis Kodning av ett nytt synsätt

Sepsis Kodning av ett nytt synsätt Sepsis Kodning av ett nytt synsätt MMM Mikrobiologiskt MMMi Påvisad krobiol ogisk Biokemiskt ( äkta SIRS?) Svår Olafr Steinum och Gunnar Henriksson RDK 2011 Fysiologiskt Sepsis (SIRS) Forntiden Sepsis

Läs mer

Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012

Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012 Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012 14,0% Förekomst av vårdrelaterade infektioner (somatisk vård) 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% VT08 * HT08 VT09 HT09 VT10 HT10 VT11

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Metforminbehandling vid njursvikt

Metforminbehandling vid njursvikt Metforminbehandling vid njursvikt Anders Frid, överläkare Universitetssjukhuset SUS, Malmö Örebro okt 2012 Metforminbehandling vid njursvikt? Anders Frid, överläkare Universitetssjukhuset SUS, Malmö Stockholm

Läs mer

Whitepaper sekundärtriage Region Skåne

Whitepaper sekundärtriage Region Skåne Whitepaper sekundärtriage Region Skåne Styrgrupp Triage i Region Skåne har idag beslutat att byta till som system för sekundärtriage hospitalt. Parallellt med denna process kommer -pre att införas för

Läs mer

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Minnesanteckningar Umeå:

Minnesanteckningar Umeå: Minnesanteckningar Umeå: 090915 Umeå Deltagare: Närvarande: Göran Karlström (onsdag), Thomas Nolin, Caroline Mårdh, Carl- Johan Wickerts, Sten Walther (del av tisdag + onsdag), Per Hederström, Susanne

Läs mer

TABELL I. ANTAL PATIENTER I AKTIV UREMIVÅRD 061231. LÄNSVIS OCH REGIONSVIS. BLÅ SIFFROR ANGER ANTAL PER MILJON INV.

TABELL I. ANTAL PATIENTER I AKTIV UREMIVÅRD 061231. LÄNSVIS OCH REGIONSVIS. BLÅ SIFFROR ANGER ANTAL PER MILJON INV. TABELL I. ANTAL PATIENTER I AKTIV UREMIVÅRD 061231. LÄNSVIS OCH REGIONSVIS. BLÅ SIFFROR ANGER ANTAL PER MILJON INV. Bostadslän Blekinge län HD, n 54 357 PD, n 17 112 TRPL, n 85 561 Totalt, n 156 1030 Dalarnas

Läs mer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Policydokument - Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Inledning SFÖAK har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet kring olika kirurgiska verksamhetsområden genom nationella

Läs mer

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Årsrapport 2014 Robin Hofmann VO Kardiologi, Södersjukhuset OXYGEN in suspected acute myocardial infarction Friend? Foe X? O₂ vs air DETermination of the role of

Läs mer

Neurokirurgiskt flöde i Stockholm Dagens Medicin

Neurokirurgiskt flöde i Stockholm Dagens Medicin Neurokirurgiskt flöde i Stockholm Dagens Medicin 2014-10-16 Köerna ökar på Neurokirurgen då 20-25% av vårddygnen upptas av färdigbehandlade patienter som kan tas om hand av annan vårdenhet Nuvarande situation

Läs mer

Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister

Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister Bilaga till Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2011 Bilaga 2 Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister

Läs mer

Preliminär. Vägledning. För registrering av 3-månadersuppföljningen Version 15

Preliminär. Vägledning. För registrering av 3-månadersuppföljningen Version 15 Preliminär Vägledning För registrering av 3-månadersuppföljningen Version 15 Innehållsförteckning Uppföljnigsformulär 3 månader efter stroke.2 Efter strokeinsjuknandet..5 Stöd Rehabilitering.6 Hälsa 8

Läs mer

Inrapportering av data till Svenska Intensivvårdsregistret

Inrapportering av data till Svenska Intensivvårdsregistret Ansvariga författare: Caroline Mårdh, Lena Andersson och Susanne Wickberg Version: 3.0 Fastställd: 2014-01-01 Gäller från: 2014-01-01 Inrapportering av data till Svenska Intensivvårdsregistret Intensivvårdstillfällen

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 Ulf Samuelsson HbA1c, mmol/mol HbA1c år 2010 för pojkar resp.flickor med insulinbehov >0,5 E/kg 75 70 65 60 Flickor Pojkar 55 50 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Framgångsfaktorer i strokevården

Framgångsfaktorer i strokevården Framgångsfaktorer i strokevården EN JÄMFÖRANDE STUDIE AV STROKEVÅRD Framgångsfaktorer i strokevården 1 Framgångsfaktorer i strokevården 2 Innehåll Sammanfattning... 5 Bakgrund Utmaningar kvarstår trots

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Hjärnvägen ett snabbspår från Ambulans till Strokeenheten på Östra sjukhuset

Hjärnvägen ett snabbspår från Ambulans till Strokeenheten på Östra sjukhuset Hjärnvägen ett snabbspår från Ambulans till Strokeenheten på Östra sjukhuset Göteborg >500 000 invånare 72 000 inv. > 65 år (~15%) 39 000 inv. > 75 år (~8%) > 65 år: 2004-2005 ökade åldersgruppen med 1.5%

Läs mer

Utredningsuppdrag 14/14 - Redovisning av hur riktlinjer för landstingets arbete med organdonationer ska verkställas

Utredningsuppdrag 14/14 - Redovisning av hur riktlinjer för landstingets arbete med organdonationer ska verkställas Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE 2014-10-09 Dnr: 140072/10 1(1) Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 14/14 - Redovisning av hur riktlinjer för landstingets arbete med organdonationer

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader

Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader Ø Ca 10 procent av alla vårdplatser upptas av patienter med VRI Ø Vårdrelaterade infektioner uppskattas årligen orsaka ca 750 000 extra vårddagar

Läs mer

SWEDEHEART. Gullstandard for kvalitetsregister? Kristina Hambraeus, MD Överläkare, Kardiologkliniken Falun

SWEDEHEART. Gullstandard for kvalitetsregister? Kristina Hambraeus, MD Överläkare, Kardiologkliniken Falun SWEDEHEART Gullstandard for kvalitetsregister? Kristina Hambraeus, MD Överläkare, Kardiologkliniken Falun SWEDEHEART Swedish Web-system for Enhancement and Development of Evidence-based care in Heart disease

Läs mer

Minnesanteckningar från SIR:s arbetsmöte 2008-11-11--12 i Sigtuna

Minnesanteckningar från SIR:s arbetsmöte 2008-11-11--12 i Sigtuna Minnesanteckningar från SIR:s arbetsmöte 2008-11-11--12 i Sigtuna Delmöte A: SIR mikrobiologi: Närvarande: Göran Karlström, Sten Walther, Hans Gill, Greger Fransson, Carl-Johan Wickerts, Christina Agvald-Öhman,

Läs mer

RIKS-STROKE. The Swedish Stroke Register

RIKS-STROKE. The Swedish Stroke Register Riks-Stroke Den SvenSka StRokevåRDenS kvalitet 2011 version för patienter och närstående RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register Förord Riks-Stroke har i sina årsrapporter om strokevårdens kvalitet i Sverige

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Vårdavtalets kvalitetsindikatorer

Vårdavtalets kvalitetsindikatorer Vårdavtalets kvalitetsindikatorer Andel patienter med stroke som vårdas på strokeenhet Miniminivå/Målnivå 2010 99% 88% 2011 95% 89% 72%/90% 2012 92% 95% 83%/90% Andel patienter insjuknande i hjärninfark

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Årsrapport 2008 2008-12-01. BORIS (BarnObesitasRegister I Sverige)

Årsrapport 2008 2008-12-01. BORIS (BarnObesitasRegister I Sverige) Årsrapport 2008 BORIS (BarnObesitasRegister I Sverige) Årsrapporten avser registreringar t o m juni 2008. Förändringar som beskrivs nedan är således jämförelser med föregående rapport som avsåg tiden dessförinnan,

Läs mer

Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik

Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik och drag! p a e nsk a för u ll k efull e u t d Ak vär a ng å m Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik Respiration och ventilation av den svårt sjuka lungan Multiresistenta

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger. Marie Källman

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger. Marie Källman Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger Marie Källman 0 Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader Ca 10 procent av alla vårdplatser upptas av patienter med VRI Vårdrelaterade

Läs mer

Beräkning av landstingens sjukhusmortalitet med patientadministrativa data. Test av metoden HSMR.

Beräkning av landstingens sjukhusmortalitet med patientadministrativa data. Test av metoden HSMR. Beräkning av landstingens sjukhusmortalitet med patientadministrativa data. Test av metoden HSMR. Max Köster, utredare vid Epidemiologiskt Centrum, Socialstyrelsen Urban Jürgensen, chefläkare, Höglandssjukhuset

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING. För Sydöstra Sjukvårdsregionen

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING. För Sydöstra Sjukvårdsregionen MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING För Sydöstra Sjukvårdsregionen Omfattar registerversion/-er Datum för driftsättning Variabelbeskrivnings version Revidering av dokument

Läs mer

Akutmedicin veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav

Akutmedicin veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Akutmedicin - Akutsjukvård Akutkliniken i Lund Akutläkare på Akuten

Akutmedicin - Akutsjukvård Akutkliniken i Lund Akutläkare på Akuten Akutmedicin - Akutsjukvård Akutkliniken i Lund Akutläkare på Akuten Bosse Erwander Universitetssjukhuset i Lund Verksamhetschef Akutkliniken, Ordförande i SWESEM Läkare, specialist i internmedicin och

Läs mer

Dagordning SIR Arbetsmöte i Kalmar 2009-02-12 13

Dagordning SIR Arbetsmöte i Kalmar 2009-02-12 13 Dagordning SIR Arbetsmöte i Kalmar 2009-02-12 13 Närvarande: Sten Walther (ordf), Christina Agvald-Öhman (s), Thomas Nolin (s), Jan Martner, Pall Einarsson (s), Arne Djurberg, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg,

Läs mer

Ingela Wennman Verksamhetsutvecklare Ambulans & Prehospital Akutsjukvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ingela Wennman Verksamhetsutvecklare Ambulans & Prehospital Akutsjukvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ingela Wennman Verksamhetsutvecklare Ambulans & Prehospital Akutsjukvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset Gör vi rätt saker? Använder vi våra resurser jämlikt? Är kunden i fokus? Vem är kunden??? Använder

Läs mer

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret drivs av Stiftelsen för forskning och utveckling inom hypofysområdet (Svenska Hypofysgruppen). Ordförande i gruppen och registerhållare

Läs mer

7a. Årsredovisning ekonomi för 2011

7a. Årsredovisning ekonomi för 2011 7a. Årsredovisning ekonomi för 2011 1 7a. Personalkostnader 2011 Personalkostnader 2011 Thomas Nolin 50 % Caroline Mårdh 50 % Hans Gren 50 % Per Hederström 40 % Kjell Söderlund 40 % Lena Andersson 20 %

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel

Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel 99-10-29 Till samtliga medlemmar i Svensk Barnkardiologisk Förening Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel Vi barnkardiologer har på senare tid uppmärksammats på att tandhälsan hos barn med

Läs mer

TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 2007 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER

TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 2007 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 27 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning/Reflektioner 1. Inledning 2. Totalarvoden 2.1 Medianarvode 2.2 Medianarvode storstad/övriga

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

HANDLINGSPLAN - Öppna jämförelser, 2013

HANDLINGSPLAN - Öppna jämförelser, 2013 Inledning Varje division i Skånevård Kryh har utarbetat ett måldokument med en tillhörande aktivitetsplan. I aktivitetsplanerna beskrivs bland annat åtgärder för att nå målen och vem som är ansvarig. Samtliga

Läs mer

Nationellt Register över Smärtrehabilitering

Nationellt Register över Smärtrehabilitering Nationellt Register över Smärtrehabilitering NRS www.ucr.uu.se/nrs Nationellt Register över Smärtrehabilitering 1 NRS Startade 1998 Anslutet till Sveriges kommuner och landsting Nationellt Register över

Läs mer

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Lägesrapport 2013, Statistik, Analysenheten Materialet bygger på: Rapporten Undvikbar slutenvård bland

Läs mer

Robotkirurgi - framtid eller redan här?

Robotkirurgi - framtid eller redan här? Robotkirurgi - framtid eller redan här? Peter Mangell Överläkare, Med dr Enheten för kolorektalkirurgi VO Kirurgi och Urologi SUS Malmö 2014-03-12 1 Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Nej 2014-03-12

Läs mer

Results from exams, 1218 students

Results from exams, 1218 students Results from exams, 1218 students Test result points 90 80 70 60 Points 50 40 30 42 2000-2006 2006-2010 20 10 0 1 40 79 118 157 196 235 274 313 352 391 430 469 508 547 586 625 Frågelådan RDK-möte 2011-03-23

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Utvecklingskraft 9/5-10/5 2012. Geriatrik direkt. Ett förbättrings arbete för den sköra äldre patienten

Utvecklingskraft 9/5-10/5 2012. Geriatrik direkt. Ett förbättrings arbete för den sköra äldre patienten Utvecklingskraft 9/5-10/5 2012 Geriatrik direkt Ett förbättrings arbete för den sköra äldre patienten Grundfråga: Hur kan vi i samverkan förbättra hanteringen av äldre med akuta vårdbehov som idag söker

Läs mer

Hälsodagboken för avancerad hemsjukvård

Hälsodagboken för avancerad hemsjukvård Hälsodagboken för avancerad hemsjukvård Från idé till affär Leili Lind Gunnar Carlgren Magnus Fröberg SICS East & LAH, Linköping Phoniro Systems Linköpings universitet Fyra patientstudier, 2002 2016 2014

Läs mer

DEN SVENSKA STROKEVÅRDENS KVALITET 2010 VERSION FÖR PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE RIKS-STROKE. The Swedish Stroke Register

DEN SVENSKA STROKEVÅRDENS KVALITET 2010 VERSION FÖR PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE RIKS-STROKE. The Swedish Stroke Register R i k s - S t r o k e DEN SVENSKA STROKEVÅRDENS KVALITET 2010 VERSION FÖR PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register TRYCKT AV VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 2012 ISSN 2001-2314 2 Förord

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2013-01-01-2013-12-31 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 27 april 2015 1 Akademiska sjukhuset Neurokirurgisk vård 309

Läs mer

Minnesanteckningar SIR Arbetsmöte i Borås 2012-09-17 19

Minnesanteckningar SIR Arbetsmöte i Borås 2012-09-17 19 Minnesanteckningar SIR Arbetsmöte i Borås 2012-09-17 19 Närvarande: Thomas Ingelbrant (TI), Johan Pettersson (JP), Carl-Johan Wickerts CJW), Eva Åkerman (EÅ), Caroline Mårdh (CM), Hans Gren (HG), Thomas

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk?

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Hitta rätt i vården Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Om du blir sjuk Akut sjuk Akutmottagning 112 Nödnummer 112 Genom nödnummer 112 når man: - Ambulans - Räddningstjänst/Brandkår

Läs mer