Årsrapport SIR 2003 Thomas Nolin FoU, SIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "http://www.icuregswe.org Årsrapport SIR 2003 Thomas Nolin FoU, SIR"

Transkript

1 Årsrapport SIR 2003 Thomas Nolin FoU, SIR

2 Upplägg Övergripande fakta och fynd Kvalitetsaspekter på inskickade data Kvalitetsproblem (16 st) Åtgärd Målsättning Utvecklingstankar för SIR Kvalitetsindikatorer Öppet vs dolt Medvetet vs omedvetet Årsrapport SIR

3 Verksamhetens målsättning Bästa medicinska och omvårdnadsmässiga resultat till lägsta personella och materiella resurs för samma typ och grad av sjukdom med lägsta möjliga komplikation Årsrapport SIR

4 Varför registrerar jag? För att följa upp, utvärdera och förbättra Struktur Process Resultat Förutsättning Återkoppling Nationella och internationella indikatorer, register och databaser medger uppföljning av utvecklingen över tid och jämförelser med andra (SOSFS 1996:24) Årsrapport SIR

5 Vad ska jag registrera? Sjukdomens art och svårighetsgrad Resursinsats Komplikationer Resultat - Personell - Materiell Jämför Målbeskrivningen! Årsrapport SIR

6 Viktig info Rapporten bygger på enheternas inskickade data t.o.m Mortalitetsuppföljning gjord dvs t 6 mån s uppföljning på alla vårdtillfällen Årsrapport SIR

7 Antal vårdtillfällen & IVA-alias SIR Data st IVA-alias har skickat in data st för hela st för del av 2003 Antal intensivvårdstillfällen 2003: från IVA från TIVA Årsrapport SIR

8 Medlemmar i SIR 2003 Medlem SIR 2003 Ej medlem SIR 2003 Regionsjukhus Länssjukhus Länsdelssjukhus Årsrapport SIR

9 Inskickande enheter 2003 SIR Data 2003 Borås lasarett Lasarettet i Ystad SU Sahlgrenska Östra Centralsjukhuset Karlstad Länssjukhuset Gävle-Sandviken Södersjukhuset Centralsjukhuset Kristianstad Länssjukhuset Halmstad Uddevalla sjukhus Danderyds sjukhus AB Länssjukhuset i Ryhov, Jönköping Universitetssjukhuset i Linköping IVA Falu lasarett Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan Universitetssjukhuset i Linköping TIVA Helsingborgs Lasarett AB Oskarshamns sjukhus Universitetssjukhuset i Lund IVA Hälsinglands sjukhus Hudiksvall Sjukhuset i Arvika Universitetssjukhuset MAS IVA Höglandssjukhuset Eksjö/Nässjö Eksjö Sjukhuset i Lidköping Vrinnevisjukhuset, Norrköping Karolinska Universitetssjukhuset - Solna TIVA Sjukhuset i Torsby Värnamo sjukhus Kärnsjukhuset i Skövde SU Sahlgrenska Mölndal Västerviks sjukhus Lasarettet i Motala SU Sahlgrenska TIVA Östersunds sjukhus 33 st Årsrapport SIR

10 SIR medlem Ej data SIR Data 2003 Blekingesjukhuset Karlskrona Norrlands universitetssjukhus IVA SU Sahlgrenska CIVA Centrallasarettet i Växjö Regionsjukhuset i Örebro IVA SU Sahlgrenska NIVA Gällivare sjukhus Skellefteå lasarett Sunderby sjukhus Kungälvs sjukhus Sollefteå sjukhus Ängelholms sjukhus AB Ljungby lasarett 13 st Årsrapport SIR

11 Kvalitetsproblem 1 Alla deltagande enheterna kan ej exportera data enligt protokoll Åtgärd Leverantörsmöte to 16/9-04 kl på Hotell Mörby Målsättning 37 st skickar in data vid utgången av st medlemmar dec Årsrapport SIR

12 Kvalitetsproblem 2 Konstellationen akut operation med planerad inläggning borde begreppsligt inte existera Åtgärd Akut operation med planerad inläggning bör ej vara ett möjligt val i SIR Målsättning Valideringsprogrampunkt(?) Årsrapport SIR

13 Administrativa data SIR Data 2003 Är patienten opererad? 1. JA a) Akut - Planerad inläggning - Oplanerad inläggning b) Elektivt - Planerad inläggning - Oplanerad inläggning 2. NEJ 3. Bortfall Summa - Planerad inläggning - Oplanerad inläggning Antal Andel (%) , , , , , , , , , , , Årsrapport SIR

14 Kvalitetsproblem 3 Bortfall på 6,5 % i Ankomstväg till IVA är för hög Åtgärd Leverantörsmötet to 16/9 04 Målsättning Bortfallsfrekvensen borde kunna halveras Årsrapport SIR

15 Ankomstväg IVA & Mortalitet Avliden Levande Mortalitet (%) N , ,0 Antal Vårdtillfällen ,0 4,0 Mortalitet IVA (%) , Operation Akutmottagning Bortfall * Annan IVA Annat Sjukhus Vårdavdelning Ankomstväg * Ingen ankomstväg angiven i 6,5% 0, Årsrapport SIR

16 Kvalitetsproblem 4 18 % bortfall i sättandet av huvuddiagnos under IVA s vårdtid Åtgärd Leverantörsmötet to 16/9 04 Målsättning 95 % av intensivvårdstillfällena ska ha en huvuddiagnos Årsrapport SIR

17 Förekomst av intagningsorsak SIR Data % N % 50% 25% Andel vårdtillfällen med intagningsorsak 0% IVA-alias Årsrapport SIR

18 Kvalitetsproblem 5 Korrekt och omsorgsfull diagnossättning vid inrapportering till SIR Åtgärd 3 kategorier: Nyckeldiagnoser Viktiga IVA-diagnoser Komplicerande tillstånd Målsättning 16 st ICD10 koder Årsrapport SIR

19 Oftast förekommande diagnos SIR Data 2003 ICD10 Beskrivning Antal Vårdtid i Dygn A419 Septikemi, ospec J960 Akut respiratorisk insufficiens K922 Gastrointestinal blödning, ospec J159 Bakteriell pneumoni, ospec J969 Respiratorisk insufficiens, ospec T427 Antiepileptika, lugnande medel och sömnmedel, ospec S060 Hjärnskakning T079 Icke specificerade multipla skador R568 Andra och icke specificerade kramper I629 Intrakraniell blödning ospec Z049 Undersökning och observation av icke specificerat skäl K567 Ileus, ospec S069 Intrakraniell skada, ospec F100 Psykiska störningar & beteendestörningar orsakade av alkohol, akut intox T424 Bensodiazepiner Vårdtiden är uttryckt i dygn och härledd från vårdtiden i minuter Årsrapport SIR

20 Diagnoser med längst vårdtid SIR Data 2003 ICD10 Beskrivning Antal Vårtid i Dygn A419 Septikemi, ospec J159 Bakteriell pneumoni, ospec J960 Akut respiratorisk insufficiens K859 Akut pankreatit J969 Respiratorisk insufficiens, ospec I713 Bukaortaaneurysm, brustet T079 Icke specificerade multipla skador K567 Ileus, ospec I714 Bukaortaaneurysm, icke brustet K650 Akut peritonit I629 Intrakraniell blödning ospec J180 Bronkopneumoni, ospec K922 Gastrointestinal blödning, ospec S069 Intrakraniell skada, ospec J449 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, ospec Vårdtiden är uttryckt i dygn och härledd från vårdtiden i minuter Årsrapport SIR

21 Diagnossättning Primär IVA-diagnos Det tillstånd/sjukdom som är huvudorsak till den aktuella IVA-vården anges Hämtasalltid från SIR s diagnoslista Övriga diagnoser IVA-diagnoser def Hämtas i första hand från SIR-listan men vid behov kan hela ICD 10 listan användas Årsrapport SIR

22 Tre kategorier Nyckeldiagnoser Viktiga diagnoser Viktiga associerade el komplicerande tillstånd/diagnoser Årsrapport SIR

23 Nyckeldiagnoser Svår sepsis/septisk chock A41.9 ARDS (Akut andningssviktsyndrom) J80.9 Hjärtstopp I46.9 SIR har ett nationellt ansvar för korrekt diagnossättning enl. internationella kriterier! Anges alltid i förekommande fall! Ej nödvändigtvis primär IVA-diagnos Årsrapport SIR

24 Viktiga IVA-diagnoser Pankreatit K85.9 KOL J44.9 Aortaaneurysm dissekerande I71.0 brustet I71.8 ej brustet I71.9 Multipelt trauma T07.9 Gastrointestinal blödning K92.2 Skall väljas som primär IVA-diagnos om ifrågavarande diagnos är huvudorsaken till att patienten vårdas på IVA Årsrapport SIR

25 Viktiga associerade el. komplicerande tillstånd Malign tumör utan närmare lokalisation C80.9 Delirium UNS F05.9 Critical illness polyneuropati/myopati G83.9 Hjärnkompression - total hjärninfarkt/akut inklämning G93.5 Aspirations-pneumonit J69.0 Njursvikt akut N17.9 ICD10 diagnoser som i SIR är reserverade för dessa tillstånd! Årsrapport SIR

26 Medicinskt ledningsansvar Rätt tillämpning Nyckeldiagnoser Viktiga diagnoser Viktiga associerade el. komplicerande diagnoser/tillstånd Rätt ICD10 diagnos Rätt patient Rätt vårdtillfälle Årsrapport SIR

27 IVA-Diagnoser selekterade diagnoser Listan innehöll 298 diagnoser vid SIR s start Diagnoser med fet stil skall särskilt uppmärksammas vid diagnossättning Nyckeldiagnoser (3 st) Viktiga diagnoser (7 st) Viktiga associerade el. komplicerande tillstånd (6 st) Årsrapport SIR

28 Kvalitetsproblem 6 Vad är en rimlig bortfallsnivå för personnummer? Åtgärd Ökad datorisering på IVA-enheterna Målsättning < 0,5 % bortfall i personnummerreg. Nationella riktlinjer för reservnummer? Årsrapport SIR

29 Ålders och könsfördelning SIR Data Kvinnor Män Antal Ålder (år) Årsrapport SIR

30 Ålderskategorier SIR Data Kvinnor Män Antal Barn (4-15) Yngre (16-35) Medel (36-64) Ålderskategori (år) Årsrapport SIR

31 Andelen barn SIR Data Vuxna 16 år Barn < 16 år Andelen (%) barn , ,0 Antal Vårdtillfällen ,0 4,0 Andelen (%) barn , ÅR 0, Årsrapport SIR

32 Ålder (Korrekt el Reserv nummer) SIR Data 2003 Män: Median: 61 år Kvartilavstånd år Medel: 56,3 år SD: 21,9 år Kvinnor: Median: 61 år Kvartilavstånd: år Medel: 56,2 år SD: 23,4 år Bortfall (Okänt P-Nr el Ålder el Kön ej angivet) 578/ = 3,2% Årsrapport SIR

33 Könsfördelning SIR Data 2003 Korrekt el Reserv nummer el Okänd identitet med angivet kön: Män = Kvinnor = Bortfall (8 + 71) / = 79 / = 0,4% Könsfördelning M / K = / = 1,4 / Årsrapport SIR

34 Kvalitetsproblem 7 Oftast anges vårdtider som ett medelvärde, vilket ger en felaktig uppfattning. Åtgärd Ange vårdtider som medianvärde med kvartilavstånd, samt medelvärdet och SD inom parentes Målsättning Redan verkställt i SIR s presentationer Årsrapport SIR

35 Vårdtid - Frekvensnomogram SIR Data 2003 SIR Data Antal Vårdtillfällen Vårdtid Median: 22 tim. Kvartilavstånd: 12 tim 15 min; 2 dygn Medel: 2 dygn 11 tim SD: 5 dygn 9 tim Vårdtid (dagar) Årsrapport SIR

36 Vårdtidens fördelning SIR Data 2003 Antal vårdtillfällen Summa Vårdtid C:a 18% av antalet vårdtillfällen ( 3 dagar) förklarar c:a 69% av totala vårdtiden på IVA Antal vårdtillfällen Summa vårdtid < 1 1 < 3 3 < Vårdtid (dagar) Årsrapport SIR

37 IN- & UT-Tidpunkt på dygnet SIR Data 2003 IN UT Antal :00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Klockan Årsrapport SIR

38 Vårdtid Förändringar? SIR Data Antal Vårdtillfällen Summa Vårdtid (dagar) 2 295, , , ,30 Medel (Tim.) 80,18 60,30 58,00 59,10 SD (Tim.) 181,7 125,8 128,6 129,2 Median (Tim.) 23,17 22,75 21,92 22,00 d 25:e perc. (Tim.) 14,1 13,3 12,8 12,3 d 5:e perc. (Dagar) 2,7 2,1 2,0 2,0 Min (Min.) Max (Dagar) Årsrapport SIR

39 Ankomst - Veckodag SIR Data N ,3% 16,2% 15,1% ,1% 13,8% 12,3% 12,2% Antal vårdtillfällen Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Veckodag Årsrapport SIR

40 Mortalitet 30 dagar efter inskrivning IVA och tidpunkt för utskrivning från IVA SIR Data N Mortalitet (%) 4 2 "Kontorstid" 0 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Klockan Årsrapport SIR

41 Mortalitet IVA och tidpunkt för utskrivning från IVA SIR Data Kontorstid Mortalitet (%) :00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Klockan Årsrapport SIR

42 Kvalitetsproblem 8 Bortfallet i de parametrar som behövs för fullständig registrering var 38,4 % under Åtgärd Definiera fullständigt APACHE status Införa bortfallsorsaker i APACHE reg. Målsättning < 10 % bortfall Möjliggöra bortfallsreg med fördefinierade orsaker Årsrapport SIR

43 Definition av intensivvård Avancerad övervakning, diagnostik eller behandling vid hotande eller manifest svikt i vitala funktioner Intensivvård är en vårdnivå och inte en vårdplats APACHE registreras fullständigt för alla intensivvårdspatienter 16 års ålder Endast intagningsorsak enligt APACHE registreras för barn < 16 års ålder Årsrapport SIR

44 Intagningsorsak Operativa orsaker Avser patienter som kommer direkt från operation el. motsvarande, t.ex. interventionell radiologi Icke-operativa orsaker Avser alla andra även de som tas till IVA för optimering innan akut kirurgi Komplikationer el. komplicerande tillstånd Används om ingen av 2 ovanstående är tillämpbara Årsrapport SIR

45 APS matris - Reviderad AaDO2 (kpa) = (95 x FIO2) PaO2 PaCO Årsrapport SIR

46 Acute Physiology Score, APS (0-60 poäng) Högsta och lägsta faktiska värde registreras under vårdtillfällets första 24 timmar Undantag: RLS/GCS där det sämsta värdet noteras Dessa 24 timmar kan även innefatta värden uppmätta innan patienten kommer till IVA förutsatt att de är uppmätta i samband med att intensivvårds- eller anestesipersonal handhar patienten på väg till IVA. (men inte prehospitalt) Årsrapport SIR

47 Acute Physiology Score, APS (0-60 poäng) Vid vårdtider < 24 timmar beräknas APS utifrån uppmätta värden under aktuell vårdtid Peroperativa värden ska inte användas Värden i APS som avviker från det normala beroende av aktiv behandling riktad mot t.ex. kroppstemperatur eller vakenhetsgrad skall inte registreras (aktiv hypotermi el. sedering) Då noteras istället senast kända värde innan den aktuella behandlingen sattes in Årsrapport SIR

48 F I O 2 (%) och O 2 -flöde (l/min) Flöde (l/min) Näskateter AGA-mask Hudson RCI-mask Reservoar-mask 1 22% % % % 33% % 40% % 44% 56% % 48% 60% % 64% % 68% % 72% % % Vid olika kontakter med leverantörer har det inte kunnat verifieras att siffrorna är helt korrekta! OBS Patientens minutventilation har avgörande betydelse! Årsrapport SIR

49 GCS & RLS 85 i APACHE GCS- SCORE APACHE II CNS-SCORE RLS 85 SCORE APS-poängen för GCS: 15 sämsta GCS Oavsett om GCS eller RLS används till APS ska den sämsta bedömningen under de första 24 timmarna utgöra underlag för APS Walther SM, Jonasson U, Gill H. Comparison of the Glasgow Coma Scale and the Reaction Level Scale for assessment of cerebral responsiveness in the critically ill. Intensive Care Med 2003; 29: Årsrapport SIR

50 Akut njursvikt - RIFLE Abrupt och ihållande reduktion av glomerulär filtration och/eller diures RIFLE -kriterier för akut njursvikt: S-Kreatinin tredubblats eller Kreatininclearance minskat med 75 %, eller S-Kreatinin är > 350 µmol/l och samtidigt akut ökning med minst 44 µmol/l, eller Om urinproduktionen varit mindre än 0,3 ml/kg/h under 24 tim. eller Anuri föreligger sedan 12 tim. Bellomo R, Ronco C, Kellum JA, Mehta RL, Palevsky P, and the ADQI workgroup. Acute Renal Failure definition, outcome measures, animal models, fluid therapy and information technology needs; the Second International Consensus Conference of the Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) Group. Critical Care 2004;8:R204-R Årsrapport SIR

51 Akut njursvikt - RIFLE Habituellt Svikt P-Kreatinin ( Pmol/l) och Diures vid Akut Njursvikt Eller: Diures < 0,3 ml/kg/h i 24 tim Eller Anuri i 12 tim Bellomo R, Ronco C, Kellum JA, Mehta RL, Palevsky P, and the ADQI workgroup. Acute Renal Failure definition, outcome measures, animal models, fluid therapy and information technology needs; the Second International Consensus Conference of the Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) Group. Critical Care 2004;8:R204-R Årsrapport SIR

52 Vad betyder RIFLE? Klassificering av njursvikt: Risk Injury Acute Renal Failure, ARF Failure Loss (Complete loss of kidney function > 4 weeks) ESKD (End Stage Kidney Disease) Bellomo R, Ronco C, Kellum JA, Mehta RL, Palevsky P, and the ADQI workgroup. Acute Renal Failure definition, outcome measures, animal models, fluid therapy and information technology needs; the Second International Consensus Conference of the Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) Group. Critical Care 2004;8:R204-R Årsrapport SIR

53 Fullständig APACHE-registrering Vårdanledning (översättningsbar) enl APACHE finns och APS-poäng finns och Ålderspoäng finns och Kronisk sjukdomspoäng finns och Patienten är 16 år gammal och Rätt (i förhållande till åldern) Ålderspoäng är angiven och Status är angivet för opererad Ja, akut eller Ja, elektivt eller Nej, ej op, och Status för akut el. elektiv inläggning på IVA och Ingen inkonsekvens finns mellan intagningsorsak operationsstatus Årsrapport SIR

54 Bortfallsreg./-orsaker Bortfallsorsaker i APACHE registrering Patienten avliden innan provtagning hunnit göras Transport av patient innan provtagning hunnit göras Medicinsk indikation för provtagning saknas Annan anledning till ej utförd registrering Barn < 16 år ska ej räknas med i bortfallsregistreringen! Årsrapport SIR

55 Bortfall: Målsättningen < 10% bortfall i APACHE-registreringen Bortfallsberäkning (%): ( Patienten avliden innan provtagning hunnit göras + Transport av patient innan provtagning hunnit göras + Medicinsk indikation för provtagning saknas + Annan anledning till ej utförd registrering ) (Antal IVA-patienter Barn < 16 år) Årsrapport SIR

56 Bortfallsanalys i APACHE Reg SIR Data Barn Fel Intagningsorsak vs Opererad-status Okänd ålder Rapp. "Ej fullständig" Intagningsorsak ej översättningsbar Opererad-status saknas Orealistisk poäng enl. ålder Fullständig enl kriterier ,4% Antal Vårdtillfällen ,6% 49,8% 47,6% 49,8% 38,4% År Årsrapport SIR

57 Bortfall APACHE Reg & IVA-Alias SIR Data N Bortfall (%) IVA-Alias Årsrapport SIR

58 EMR & APACHE II per IVA SIR Data 2003 APACHE II poäng Estimerad Mortalitets Risk, EMR (%) IVA-Alias Antal Bortfall (%) Medel Median SD Min Max q1 q3 Medelv Median SD Min Max q1 q ,5 9,7 8 7, ,3 5,8 16,63 0,1 87,2 1,5 15, ,9 12,1 11 8, , ,6 8,7 19,83 0,1 91,0 2,4 23, ,8 9,3 8 7, ,3 6,0 15,73 0,0 84,0 1,0 18, ,6 17, , ,9 20,2 26,76 0,1 88,1 8,7 33, ,2 13,6 13 8, ,3 9,1 21,31 0,1 98,5 2,5 27, ,9 12,4 11 7, ,6 9,5 17,95 1,4 68,6 4,4 17, ,7 11,0 9 7, ,5 6,9 18,24 0,1 90,4 1,9 20, ,4 9,0 8,5 4, ,2 5,0 11,49 0,0 91,0 2,0 12, ,3 15,2 13 7, ,3 17,0 20,61 0,0 91,0 6,0 34, ,4 9,7 8 7, ,7 4,7 17,91 0,1 93,2 1,9 20, ,3 15,1 13 9, ,7 12,7 25,97 0,2 87,7 4,7 35, ,7 13,4 13 7, ,2 11,7 20,33 0,1 92,9 3,3 27, ,4 15,6 14 9, ,8 14,9 25,27 0,1 97,1 4,5 40, ,0 16,3 16 7, ,8 19,0 22,08 0,0 90,0 8,0 39, ,2 12,3 11 7, ,7 10,1 19,04 0,1 96,9 2,9 22, ,4 14,2 13 8, ,9 12,7 21,85 0,1 94,7 4,2 30, ,1 15,8 15 8, ,9 17,7 22,66 0,1 98,5 7,4 37, ,3 15,9 16 7, ,2 19,3 22,65 0,2 96,9 6,6 37, ,8 12,5 11 8, ,3 7,6 19,49 0,1 96,4 2,1 20, ,5 14,1 13 8, ,5 11,7 21,40 0,1 97,5 2,9 28, ,0 16,7 16 8, ,9 17,1 21,84 0,1 94,7 6,6 35, ,3 10,8 10 7, ,4 6,9 18,08 0,1 96,9 1,8 20, ,3 15,5 15 8, ,2 15,9 23,31 0,1 93,8 6,2 34, ,1 16,0 15 9, ,6 17,0 24,78 0,0 99,0 7,0 39, ,2 14,1 13 8, ,4 16,0 21,68 0,0 97,0 6,0 34, ,2 17,2 17 8, ,8 20,0 23,62 0,0 95,0 9,0 39, ,8 16 8, ,3 19,0 24,68 0,0 95,9 7,0 41,0 Totalt ,4 12 8, ,6 11,3 21,41 0,0 99,0 3,4 28, Årsrapport SIR

59 APACHE II p & IVA-mortalitet SIR Data 2003 Avliden, IVA Levande, IVA N Antal "Fullständig registrering" Antal: Medel: 13,4 SD: +/- 8,4 Median: 12 Kvartilavstånd: 7; 19 Min: 0 & Max: > 49 APACHE II p Årsrapport SIR

60 APACHE II p & IVA-Alias SIR Data Årsrapport SIR

61 EMR (%) & IVA-Alias SIR Data Årsrapport SIR

62 Kvalitetsproblem 9 EMR i originalpublikationen avsåg den förväntade sjukhusmortaliteten. I SIR s dataset finns ej sjukhusmortaliteten med Åtgärd Det mest logiska vore att även följa upp sjukhusresultatet för varje vårdtillfälle Målsättning SIR kunna erbjuda denna inrapportering av data? Bra / ej bra variabel? Årsrapport SIR

63 Estimerad Mortalitets Risk SIR Data N APACHE II p EMR (%) APACHE II p (medelv.) EMR (%) IVA-Alias Årsrapport SIR

64 Kvalitetsproblem 10 Det förekommer en avsevärd underrapportering av komplikationer Åtgärd Kräva att K0 (inga komplikationer) aktivt bejakas (om så är fallet) för att inrapporterade komplikationsdata skall vara med vid sammanställning av data Målsättning Alla intensivvårdspatienter ska bedömas! Årsrapport SIR

65 Kvalitetsproblem 11 Definitionen av K1 revideras Åtgärd Multidrug resistant bacteria (MDR) definieras tydligare Målsättning Gälla från och med 1/ K1 är isolering pga. uppkommen bakteriell multiresistens Årsrapport SIR

66 Multidrug resistant bacteria (MDR) S.aureus MRSA (methicillin- och multiresistens) VRSA (vankomycinresistens). Enterokocker E.faecalis och E.faecium med Vankomycin/teikoplaninresistens, Gram-negativa bakterier: E.coli, Klebsiella spp och Pseudomonas aeruginosa med Aminoglykosidresistens Cefotaxim/ceftazidim-resistens K1 är isolering pga. uppkommen bakteriell multiresistens Årsrapport SIR

67 Kvalitetsproblem 12 Beträffande K10 s tidsgräns på 72 timmar som gräns för komplikationsregistrering så är den satt på känn Revideras? Åtgärd Stratifiering av tidsgränsen åter-in och uppföljning av mortaliteten Målsättning Alternativ 1: Fortsätta med tidsgränsen 72 timmar Alternativ 2: Minska tidsgränsen till 24 timmar Årsrapport SIR

68 Åter-IN komplikation SIR Data 2003 Åter-IN: d 24 / 48 / 72 / 96 / 120 / 144 el 168 tim? Dagens riktlinje på d 72 tim är satt mellan tummen & pekfingret 1992 Hur stor andel Åter-IN är acceptabel Vilken målsättning ska vi ange för SIR? Oavsett skäl för återintagning Årsrapport SIR

69 Andel Åter-IN. Tidsintervaller. SIR Data 2003 Andel (%) Åter-IN Mortalitet (%) IVA Mortalitet (%) 30 dgr 7,0 25 6,0 20 Andel (%) Åter-In 5,0 4,0 3,0 2,0 1, Mortalitet (%) 0, > 168 Tidsgräns (tim) Årsrapport SIR

70 Åter-IN: Vilken tidsgräns? SIR Data 2003 Antal Vårdtillfällen Andel % ( 24 h) Andel % ( 48 h) Andel % ( 72 h) Andel % ( 96 h) Andel % ( 120 h) Andel % ( 144 h) Andel % ( 168 h) N Andel (%) Åter-IN Antal Vårtillfällen IVA-Alias Årsrapport SIR

71 Åter-IN komplikation SIR Data 2003 Beslut: Fortsätta med tidsgränsen 72 timmar Skäl Ungefär 80 % av Åter-IN skedde vid 72 timmars gräns, vilket även fångade c:a hälften av dödsfallen då tiden för uppföljning utsträcktes till 6 månader Årsrapport SIR

72 Kvalitetsproblem 13 ¼ av SIR s medlemmar har inga data som beskriver vårdnivå Åtgärd Riksomfattande enkätundersökning 26 % av intensivvårdsavdelningarna hade både riktlinjer och formulär, medan 36 % ej hade någotdera Målsättning Nationella riktlinjer för SFAI rörande begränsad behandling vid intensivvård Årsrapport SIR

73 Hur ser det ut i Sverige idag? Finns riktlinjer? Finns formulär? Vem beslutar? Forum för beslut? Hur sker dokumentation? Vilka är grunderna för beslut? Finns årsredovisning? Finns önskemål om nationella riktlinjer? Om ja vad? Enkät rörande Beslut om begränsning av behandling under intensivvård på SFAIs hemsida (http://www.sfai.se/) under dec 2003 jan Årsrapport SIR

74 Riktlinjer & Formulär Beslut om begränsning av behandling under intensivvård Formulär Riktlinjer JA NEJ Totalt JA 19 (26%) 6 (8%) 25 (34%) NEJ 22 (30%) 26 (36%) 48 (66%) Totalt 41 (56%) 32 (44%) 73 Preliminära resultat av enkät till 82 IVA-enheter dec 03 jan -04 Bortfall 11% (än så länge) Årsrapport SIR

75 Tillbakahållande/-dragande SIR Data Årsrapport SIR

76 Kvalitetsproblem 14 Tillämpningen av VTL registreringen varierar i landet Åtgärd Region Skåne Region Skåne RÖSTI Nationellt förslag: VTS Målsättning Kunna tillämpas Årsrapport SIR

77 VTS Manual VTS Vårdtyngd Sverige VTS består av elva indikatorer Varje indikator kan generera 0-3 poäng VTS registreras tre gånger per dygn Görs av ansvarig sjuksköterska. VTS avser mäta de personella och materiella resurserna för att tillgodose pat s intensivvårdsbehov Årsrapport SIR

78 VTS Protokoll VTS Vårdtyngd Sverige Årsrapport SIR

79 NEMS Årsrapport SIR

80 VTL-poäng per IVA-alias SIR Data 2003 Summa VTL-poäng Antal vårdtillfällen N VTL-poäng Antal vårdtillfällen IVA-Alias Årsrapport SIR

81 NEMS-poäng per IVA-alias SIR Data 2003 Summa NEMS-poäng Antal Vårdtillfällen N NEMS poäng Antal vårdtillfällen IVA-Alias Årsrapport SIR

82 5 IVA: VTL och NEMS Både VTL och NEMS per 5 IVA-Alias SIR Data 2003 Summa NEMS Summa VTL Antal Vårdtillfällen N Vårdtillfällen Kvoten NEMS Total / VTL Total = 0,57 Samtidig registrering av NEMS och VTL 900 Summa poäng Antal vårdtillfällen IVA-Alias Årsrapport SIR

83 Kvalitetsproblem 15 Bortfallet på drygt 22 % i APACHE registreringen för sepsis är för hög Åtgärd Faller under åtgärderna för kvalitetsproblem 5 och 8 Målsättning Bortfallet bör vara < 10 % vid nästa årsrapports skrivande Årsrapport SIR

84 Sepsis Sjukdomens svårighetsgrad SIR Data N 525 Avliden, IVA Levande, IVA APACHE II p EMR (%) Antal Vårdtillfällen Antal Medel 20,1 40,5 SD 8,5 23,5 Median q ,4 q ,1 Min 0 3,2 Max 52 98, > 49 APACHE poäng Årsrapport SIR

85 Sepsis - Långtidsuppföljning SIR Data 2003 Uppföljningstid Fullständig efter beräkning ¹ EJ Fullständig efter beräkning ² Avlidna Levande Antal Mort. (%) Avlidna Levande Antal Mort. (%) IVA º , ,2 30 dgr ³ , ,2 60 dgr ³ , ,5 90 dgr ³ , ,5 180 dgr ³ , ,8 º Vårdresultatet vid utskrivning från IVA ¹ Alla krav för fullständig APACHE II registrering uppfyllda ² Bortfallsgruppen ³ Antal dagar efter ankomsten till IVA 22,3% (151/676) av patienterna med sepsisdiagnos hade ej fullständiga uppgifter Årsrapport SIR

86 Kvalitetsproblem 16 Missar vi inom den allmänna intensiv-vården några potentiella organdonatorer? Åtgärd Nationell enhetlig, prospektiv registrering Peter Desatnik, Helsingborg leder processen Målsättning??? Årsrapport SIR

Svenska Intensivvårdsregistret SIR Årsrapport 2004

Svenska Intensivvårdsregistret SIR Årsrapport 2004 Svenska Intensivvårdsregistret SIR Årsrapport 2004 Medlem SIR 2004 Ej medlem SIR 2004 Regionsjukhus Länssjukhus Länsdelssjukhus Årsrapport SIR 2004. 2 (141) Innehållsförteckning Inledning...6 Bakgrund

Läs mer

SIR:s riktlinje för APACHE-kodning inom Intensivvård i Sverige

SIR:s riktlinje för APACHE-kodning inom Intensivvård i Sverige Ansvariga författare: Jan Martner, Thomas Nolin Version 4.0 Fastställd 2007-02-16 Gäller från: 2007-02-16 SIR:s riktlinje för APACHE-kodning inom Intensivvård i Sverige APACHE II (Acute Physiology And

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pär Lindgren Johan Petersson

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pär Lindgren Johan Petersson SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pär Lindgren Johan Petersson Diagnoser och lite annat 2014-03-13 Svenska Intensivvårdsregistret 2 Varför kan det bli fel? Underlåtenhetssynder Dålig följsamhet

Läs mer

Svenska Intensivvårdsregistret SIR Årsrapport 2004

Svenska Intensivvårdsregistret SIR Årsrapport 2004 Svenska Intensivvårdsregistret SIR Årsrapport 2004 Medlem SIR 2004 Ej medlem SIR 2004 Regionsjukhus Länssjukhus Länsdelssjukhus rsrapport SIR 2004. 2 (128) Inneh llsf rteckning Inledning... 6 Bakgrund

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

SIR s Årsrapport 2005

SIR s Årsrapport 2005 SIR s Årsrapport 2005 Thomas Nolin, FoU Caroline Mårdh, IT SIR http://www.icuregswe.org Översikt 1. Medlemmar 2. Målsättning 3. Kvalitetsindikatorer 4. Skillnader 5. Nyckeltal 6. VLAD 7. Mortalitet 8.

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

SIR:s Årsrapport 2007

SIR:s Årsrapport 2007 SIR:s Årsrapport 2007 Thomas Nolin, FoU Caroline Mårdh, IT Greger Fransson, IT Sten Walther, ordförande Göran Karlström, exekutivt ansvarig http://www.icuregswe.org Innehåll Analyserande rapport Medlemmar

Läs mer

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c.

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c. Bilaga 4 Uppnående av behandlingsmål för diabetesvården vid medicinkliniker som deltagit i Nationella diabetesregistret. En jämförelse mellan sjukhus i Sverige år 2005 Här redovisas resultaten för alla

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Godbitar från utdataportalen SIR for dummies

Godbitar från utdataportalen SIR for dummies Godbitar från utdataportalen SIR for dummies Johannesbergs Slott 2013-11-13 Alla diagnoser Danderyds sjukhus 2012 Hela landet 2012 BIVA och TIVA borttaget i urvalet 2013-11-13 Svenska Intensivvårdsregistret

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973-2006 Bilagan innehåller tabeller till diagrammen i rapporten (rådata till diagrammen) samt extramaterial

Läs mer

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Kommunkod Verksamhetsinriktning Antal bibliotekssystem 01 Stockholms län 0180 Allmänna Biblioteket St Görans sjukhus. Fackbiblioteket är nedlagt. Allmänbibliotek

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret BILAGA 5 täckningsgrad kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret Öppna jämförelser och utvärdering 2009 HJÄRTSJUKVÅRD Bilaga till Öppna jämförelser och utvärdering 2009, hjärtsjukvård, med artikelnummer

Läs mer

Uppföljning efter Intensivvård Indata Utdata Hur använder jag den information som jag får ut?

Uppföljning efter Intensivvård Indata Utdata Hur använder jag den information som jag får ut? Uppföljning efter Intensivvård Indata Utdata Hur använder jag den information som jag får ut? Lotti Orwelius Intensivvård under utveckling Intensivvård är en vårdnivå inte en vårdplats Definition: avancerad

Läs mer

SIR:s riktlinje för registrering av Thoraxintensivvård

SIR:s riktlinje för registrering av Thoraxintensivvård SIR Ansvariga författare: Sten Walther, Göran Karlström, Caroline Mårdh Version: 7.0 Fastställd: 2011-06-30 Gäller från: 2011-06-30 SIR:s riktlinje för registrering av Thoraxintensivvård För hjärtopererade

Läs mer

SIR:s riktlinje för diagnossättning för Vårdtyperna IVA, BIVA och TIVA

SIR:s riktlinje för diagnossättning för Vårdtyperna IVA, BIVA och TIVA Svenska intensivvårdsregistret SIR Sidan 1 av 7 Ansvariga författare: Jan Martner Version 8.0 Fastställd 2009-06-09 Gäller från 2010-01-01 SIR:s riktlinje för diagnossättning för Vårdtyperna IVA, BIVA

Läs mer

SIR:s riktlinje för diagnossättning för Vårdtyperna IVA, BIVA och TIVA

SIR:s riktlinje för diagnossättning för Vårdtyperna IVA, BIVA och TIVA Ansvariga författare: Pär Lindgren Version 11.0 Fastställd 2012-11-14 Gäller från 2013-01-01 SIR:s riktlinje för diagnossättning för Vårdtyperna IVA, BIVA och TIVA Principer för IVA-diagnossättning SIR:s

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR Pågående Forsknings projekt 1. Vilken roll spelar kön för vårdprocessen av intensivvårdspatienter och

Läs mer

Kontaktvägar. Telefon vxl Mail Hemsida

Kontaktvägar. Telefon vxl Mail Hemsida Välkommen! Kontaktvägar Telefon vxl 010-2094100 Mail sir@icuregswe.org Hemsida http://www.icuregswe.org Ställ en fråga http://www.icuregswe.org/sv/kunskapsutbyte/stall-en-fraga/ 2013-11-21 Svenska Intensivvårdsregistret

Läs mer

Nyheter i utdataportalen och SIR:s årsrapport

Nyheter i utdataportalen och SIR:s årsrapport Nyheter i utdataportalen och SIR:s årsrapport Vad är nytt i utdataportalen? Flera portaler Nu finns också Årsrapportsportal 2012 Fliken Standardrapporter färdiga urval Möjligheten att göra urval på åtgärder

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012 Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2010 Innehåll Graviditet Tabell 1. Mödrarnas ålder fördelat på paritet, 1973-2010

Läs mer

Program IVA-chefsmöte SFAI Jönköping

Program IVA-chefsmöte SFAI Jönköping Program IVA-chefsmöte SFAI Jönköping Tisdag 16/9 18.00-19.30 Intermediärvård - vem definierar begreppet? Vilka avgränsningar ska gälla gentemot intensivvård? Christina Agvald-Öhman Ordförande SIR och David

Läs mer

Innehållsförteckning Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Danderyd Länssjukhus 3 Blekinge Länssjukhus 28 Karlskoga

Innehållsförteckning Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Danderyd Länssjukhus 3 Blekinge Länssjukhus 28 Karlskoga Sjukhusprofiler 2012 I diagrammen redovisas procentuella avvikelser mot vägt medelvärde för indikatorerna: Kostnad per DRG-poäng, blå stapel DRG-poäng per vårdtillfälle röd stapel Kostnad per vårdtillfälle,

Läs mer

Improving healthcare since 2004

Improving healthcare since 2004 Improving healthcare since 2004 Sveriges bästa sjukhus (?) 2010 Hur det ser ut om man använder Öppna Jämförelser till att göra rangordnande jämförelser. Dr. Arne Björnberg Oscar Hjertqvist arne.bjornberg@healthpowerhouse.com

Läs mer

Välkomna. till SIR:s utbildningsdag

Välkomna. till SIR:s utbildningsdag Välkomna till SIR:s utbildningsdag Dagen idag 10:00 10:50 Introduktion Nyheter, På gång.. 10:50 11:00 Bensträckare 11:00 12:00 Valideringsprogrammet 12:00 13:30 Lunch 13:00 13:00 Återsamling 13:30 14:45

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Intensivvård/ intermediärvård

Intensivvård/ intermediärvård Intensivvård/ intermediärvård Markus Castegren Överläkare/Funktionsområdeschef Intensivvård Perioperativ medicin och intensivvård (PMI) markus.castegren@karolinska.se SFAIs definition av intensivvård Intensivvård

Läs mer

Utvärdering av varningssystem för svår intensivvårdad influensa (SIRI) Säsong

Utvärdering av varningssystem för svår intensivvårdad influensa (SIRI) Säsong Utvärdering av varningssystem för svår intensivvårdad influensa (SIRI) Säsong 2013-2014 SIRI SIRI startade 2012 som ett projekt för registrering av intensivvårdade patienter med laboratorieverifierad influensa

Läs mer

Uppföljning efter intensivvård Årsrapport 2014

Uppföljning efter intensivvård Årsrapport 2014 Uppföljning efter intensivvård Årsrapport 2014 Version för patienter och närstående Uppföljning efter Intensivvård Patientanpassad resultatdata Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) presenterar en rapportversion

Läs mer

Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp

Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp Malin Kallenfedlt Mats Löfgren Margareta Nilsson Enheten för klinisk vetenskap, Obstetrik och gynekologi

Läs mer

Kvalitetsindikatorer ny riktlinje. Christina Agvald-Öhman Pär Lindgren

Kvalitetsindikatorer ny riktlinje. Christina Agvald-Öhman Pär Lindgren Kvalitetsindikatorer ny riktlinje Christina Agvald-Öhman Pär Lindgren Ett SIR/SIS-samarbete SIR SIS Johnny Hillgren - Gävle Pär Lindgren - Växjö Johan Petersson - Karolinska Solna Anneli Fagerberg - Sahlgrenska

Läs mer

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg Verksamhetens namn Ort Län Vävnad Tillstånd Enheter t.o.m. Vävnadsinrättningen för ben vid laboratoriemedicin Norrbottens s landsting, Luleå, SE001495 Luleå Norrbottens Ben, Amnion 2019-05-22 Gällivare,

Läs mer

Årsrapport Lägesbeskrivning i Swetrau

Årsrapport Lägesbeskrivning i Swetrau Årsrapport Lägesbeskrivning i Swetrau http://www.swetrau.se/ http://rcsyd.se/swetrau 34 registrerade användare 10 Universitetssjukhussjukhus (6 sjukhus 1 registrerar inte -> Umeå) 17 Länssjukhus 7 Länsdelssjukhus

Läs mer

MIMA Medicinsk intermediärvårdsavdelning Christian Unge, Akutkliniken Huddinge sjukhus

MIMA Medicinsk intermediärvårdsavdelning Christian Unge, Akutkliniken Huddinge sjukhus MIMA Medicinsk intermediärvårdsavdelning 2013-2016 Christian Unge, Akutkliniken Huddinge sjukhus Angående IMA så kan vi inte bedriva avancerad vård mellan klockan 8-16 och därefter förlita oss till sömniga

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DONATION AV ORGAN OCH VÄVNADER ANTAGNA 081119 AV SFAI (SVENSK FÖRENING FÖR ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD)

RIKTLINJER FÖR DONATION AV ORGAN OCH VÄVNADER ANTAGNA 081119 AV SFAI (SVENSK FÖRENING FÖR ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD) RIKTLINJER FÖR DONATION AV ORGAN OCH VÄVNADER ANTAGNA 081119 AV SFAI (SVENSK FÖRENING FÖR ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD) INLEDNING Organdonation är en del av intensivvården i Sverige. När en patient under

Läs mer

SIR:s riktlinje för registrering av - Avstå eller avbryta behandling inom svensk intensivvård

SIR:s riktlinje för registrering av - Avstå eller avbryta behandling inom svensk intensivvård Svenska intensivvårdsregistret SIR Sid 1 av 6 Ansvariga författare: Thomas Nolin Version: 2.0 Fastställd: 2007-06-01 Gäller från: 2007-06-01 SIR:s riktlinje för registrering av - Avstå eller avbryta behandling

Läs mer

Praktiskt exempel från Swedeheart

Praktiskt exempel från Swedeheart Stort värde av internationella jämförelser Praktiskt exempel från Swedeheart Tomas Jernberg Registerhållare SWEDEHEART Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Cath based. Valve Intervention

Läs mer

RSV-säsongen

RSV-säsongen RSV-säsongen 2015-2016 Denna rapport publicerades den 26 maj 2015 och sammanfattar RSVsäsongen 2015-2016. Sammanfattning Säsongen för respiratory syncytial virus (RSV) 2015-2016 kännetecknades av en sen

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

Registreringsproblematik och tillämpning

Registreringsproblematik och tillämpning Registreringsproblematik och tillämpning SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Carl-Johan Wickerts Susanne Wickberg Pär Lindgren Johan Petersson 2014-03-13 Svenska Intensivvårdsregistret 1 Registreringsfrågor

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen. Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren

Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen. Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren Antal registrerade 2014(noterat 2015-04-22). Det saknas registreringar från Danderyd,

Läs mer

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum. Anders Jacobsson. www.socialstyrelsen.se/epc

Patientregistret Epidemiologiskt Centrum. Anders Jacobsson. www.socialstyrelsen.se/epc Patientregistret Epidemiologiskt Centrum Anders Jacobsson www.socialstyrelsen.se/epc Hälsodataregister Cancerregistret 1958 Psykiatrisk vård 1962 Missbildningsregistret 1964 Antal födda per 1000 16 15,5

Läs mer

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke Fem årliga rapporter från Akutskede + 3- månadersuppföljning 1- årsuppföljning TIA (enbart webbpublikation) Anhörigas situation (fr o m i år) Rapport anpassad till patienter och anhöriga Årsrapporten:

Läs mer

Användarmöte. Jönköping

Användarmöte. Jönköping Användarmöte Jönköping 2016-04-19 Jönköpings kommun 133 000 invånare, totalt i länet nästan 348 000 invånare Länssjukhuset Ryhov Traumagrupp på Ryhov Trauma i siffror 2014 Antal traumalarm totalt 374 Stort

Läs mer

ECT-verksamhet i Sverige

ECT-verksamhet i Sverige Datum: 2015-11-13 Författare: Tove Elvin och Axel Nordenskjöld ECT-verksamhet i Sverige Verksamhetsåret 2014 Nationell sammanställning Inledning Kvalitetsregister ECT skickar årligen en verksamhetsenkät

Läs mer

Årsrapport 2014. F2-2998 amputationsingrepp varav 86% utförda år 2011-2014

Årsrapport 2014. F2-2998 amputationsingrepp varav 86% utförda år 2011-2014 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 F1 2354 patienter F2-2998 amputationsingrepp varav 86% utförda år 2011-2014 F3 1033 protesregistreringar F4 684 baseline registreringar F5 675 follow-up/prom-registreringar

Läs mer

1 Tidig identifiering av livshotande tillstånd

1 Tidig identifiering av livshotande tillstånd MIG riktlinjer för alla avdelningar Centrallasarettet, Växjö samt Länssjukhuset Ljungby. Ansvarig: Pär Lindgren, Anestesikliniken Kerstin Cesar, MIG-ALERT ansvarig 2010-05-19 1 Tidig identifiering av livshotande

Läs mer

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 Innehållsförteckning Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 5 Verksamhetsåret 2012 5 Obstetrisk verksamhet 6 2012:22 Erbjuds

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret SIR

Svenska intensivvårdsregistret SIR Ansvariga författare: Jan Martner, Thomas Nolin, Göran Karlström, Sten Walther, Caroline Mårdh Version: 12.0 Fastställd: 2009-06-12 Gäller från: 2010-01-01 SIR:s riktlinje för registrering och definition

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

SIR:s och SIS:s nationella kvalitetsindikatorer för intensivvård

SIR:s och SIS:s nationella kvalitetsindikatorer för intensivvård SIR:s och SIS:s nationella kvalitetsindikatorer för intensivvård För att underlätta praktisk användning är denna riktlinje indelad i två delar. Den första (Registreringsinstruktion) innehåller de uppgifter

Läs mer

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås 0322-22 60 00 Arvika Birgitta

Läs mer

Välkomna till Göteborg

Välkomna till Göteborg Välkomna till Göteborg 14e Mars 2014 10:00-12:00 Genomgång av nationella resultat 2013 Dagens program Presentationer av framgångsfaktorer: Linköping, Marie Nelson Halmstad, Eva Nordberg Diskussion 12:00-13:00

Läs mer

Årsrapport Uppföljning 2012

Årsrapport Uppföljning 2012 Årsrapport Uppföljning 2012 1 Innehåll Att följa upp sina patienter; en viktig del av kvalitetsarbetet.... 4 Demografi... 5 Rehabplan... 8 EQ 5D Index... 11 Bedömning av körlämplighet... 13 Ersättning

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

SIR:s riktlinje för uppföljning av Avlidna på IVA Mätetal

SIR:s riktlinje för uppföljning av Avlidna på IVA Mätetal Ansvariga författare: Carl-Johan Wickerts, Caroline Mårdh, Per Hederström Version: 5.0 Fastställd: 2016-09-23 Gäller från: 2016-01-01 SIR:s riktlinje för uppföljning av Avlidna på IVA Mätetal Denna riktlinje

Läs mer

SIR:s riktlinjer för intensivvårdens registrering av vårdbegäran på inneliggande patienter med eller utan stöd av MIG (Mobil IntensivvårdsGrupp)

SIR:s riktlinjer för intensivvårdens registrering av vårdbegäran på inneliggande patienter med eller utan stöd av MIG (Mobil IntensivvårdsGrupp) Ansvariga författare: Per Hederström, Göran Karlström, Caroline Mårdh Version: 5.0 Fastställt: 2009-02-27 Gäller från: 2009-01-01 SIR:s riktlinjer för intensivvårdens registrering av vårdbegäran på inneliggande

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2016

RSV-rapport för vecka 13, 2016 RSV-rapport för vecka 13, 2016 Denna rapport publicerades den 7 april 2016 och redovisar RSV-läget vecka 13 (28 mars 3 april). Lägesbeskrivning Under vecka 13 diagnosticerades färre fall av respiratory

Läs mer

SIR:s riktlinje för användning av SAPS3 inom intensivvård

SIR:s riktlinje för användning av SAPS3 inom intensivvård Ansvariga författare: Sten Walther, Göran Karlström, Caroline Mårdh Version: 11.0 Fastställd: 2011-06-30 Gäller från: 2011-06-30 SIR:s riktlinje för användning av SAPS3 inom intensivvård Denna riktlinje

Läs mer

Resultat Anestesikliniken

Resultat Anestesikliniken Resultat 15-03-23-11:21 77 Intensivvård svenska intensivvårdsregistret, sir Utskrivning nattetid från IVA Datakälla: Svenska Intensivvårdsregistret, SIR Datakvalitet/felkällor: Patienter med reservnummer

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-01-29 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2015 Version: 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade

Läs mer

Riktlinje för grunddata och vårdtillfälle för intensivvård och övriga vårdtyper

Riktlinje för grunddata och vårdtillfälle för intensivvård och övriga vårdtyper Ansvariga författare: Sten Walther, Caroline Mårdh, Lena Andersson Version: 3.0 Fastställd: 2015-02-06 Gäller från: 2016-01-01 Riktlinje för grunddata och vårdtillfälle för intensivvård och övriga vårdtyper

Läs mer

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013 Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013 Innehållsförteckning Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 5 Verksamhetsåret 2013 5 Obstetrisk verksamhet 6 2013:21 Erbjuds

Läs mer

Rapport Datum: Författare: Tove Elvin. Kvalitetsregister ECT

Rapport Datum: Författare: Tove Elvin. Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-10-17 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q3. Preliminära resultat för de tre första kvartalen 2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning

Läs mer

PIM2 Riktlinje för kodning inom Svensk intensivvård

PIM2 Riktlinje för kodning inom Svensk intensivvård Ansvariga författare: Sylvia Göthberg, Göran Karlström, Caroline Mårdh Version: 4.0 Fastställd: 2009-06-26 Gäller från: 2009-01-01 PIM2 Riktlinje för kodning inom Svensk intensivvård PIM2 (Pediatric Index

Läs mer

Kvalitetsindikatorer för svensk intensivvård

Kvalitetsindikatorer för svensk intensivvård Kvalitetsindikatorer för svensk intensivvård SIR/SIS IVA-chefsmöte Borås 20120918 Pär Lindgren (SIR/IVA Växjö) Thomas Nolin (SIR) Johan Petersson (SIR/CIVA Karolinska Solna) Svenska Intensivvårdsregistret

Läs mer

SIR- Medlemmar 2010. Svenska Intensivvårdsregistret, SIR Årsrapport 2010. Sammanfattning, analys och reflektioner

SIR- Medlemmar 2010. Svenska Intensivvårdsregistret, SIR Årsrapport 2010. Sammanfattning, analys och reflektioner Svenska Intensivvårdsregistret, SIR Årsrapport 21 Sammanfattning, analys och reflektioner SIR- Medlemmar 21 För Svenska Intensivvårdsregistret Sten Walther, ordförande Thomas Nolin, FoU Caroline Mårdh,

Läs mer

Möjliga donatorer i Sverige 2011. En sammanställning av dödsfall inom intensivvården

Möjliga donatorer i Sverige 2011. En sammanställning av dödsfall inom intensivvården Möjliga donatorer i Sverige 2011 En sammanställning av dödsfall inom intensivvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

SIR:s riktlinje för uppföljning och registrering av hälsorelaterad livskvalitet efter intensivvård

SIR:s riktlinje för uppföljning och registrering av hälsorelaterad livskvalitet efter intensivvård Ansvariga författare: Lotti Orvelius, Caroline Mårdh, Sten Walther Version: 3.0 Fastställd: 2008-11-11 Gäller från: 2008-05-10 SIR:s riktlinje för uppföljning och registrering av hälsorelaterad livskvalitet

Läs mer

Kvalitetskontroll av data. Caroline Mårdh & Lena Andersson

Kvalitetskontroll av data. Caroline Mårdh & Lena Andersson Kvalitetskontroll av data Caroline Mårdh & Lena Andersson Kvalitetskontroll Validera = bekräfta (SAOL) Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande

Läs mer

Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat

Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver extra hjälp och vård i samband

Läs mer

Antibiotikaresistens & antibiotikaförbrukning inom intensivvården data från SIR-IVA-Strama

Antibiotikaresistens & antibiotikaförbrukning inom intensivvården data från SIR-IVA-Strama Antibiotikaresistens & antibiotikaförbrukning inom intensivvården data från SIR-IVA-Strama Håkan Hanberger SIR- IVA-Strama 2009-11-25 Informationsväg Mikrobiologi SIR Intensivvårdsdata Inrapporteras till

Läs mer

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lungcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 12 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Mars 14 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge fle reservation för bristande uppdatering! Boka

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Vi har också deltagit med analyser från 2008 som vanligt på symposium om de svenska ortopediska kvalitetsregistren på SOF-mötet i Jönköping 2009.

Vi har också deltagit med analyser från 2008 som vanligt på symposium om de svenska ortopediska kvalitetsregistren på SOF-mötet i Jönköping 2009. ÅRSRAPPORT 2008 Svenska Axel Arthroplastik registret. TACK FÖR ER MEDVERKAN! Registret har åter igen fått in fler rapporter än någonsin, 925 rapporter under året 2008. Totalt har vi nu fått mer än 6000

Läs mer

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus Värdebaserad uppföljning av förlossningsvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem. Presentation av historiska resultat för att tydliggöra möjligheter och utmaningar i framtida uppföljning.

Läs mer

Möjliga organdonatorer i Sverige en sammanställning av dödsfall inom intensivvården

Möjliga organdonatorer i Sverige en sammanställning av dödsfall inom intensivvården Möjliga organdonatorer i Sverige 2012 en sammanställning av dödsfall inom intensivvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Forskning i SIR. Folke Sjöberg Sten Walther

Forskning i SIR. Folke Sjöberg Sten Walther Forskning i SIR Folke Sjöberg Sten Walther Innehåll Sjukhus- resp. 30-dagars mortalitet för beräkning av SMR Kristina Rydenfeldt Effekten av saknade värden i SAPS3 Lars Engerström (Sten Walther) Är svensk

Läs mer

SIR:s och SIS:s nationella kvalitetsindikatorer för intensivvård

SIR:s och SIS:s nationella kvalitetsindikatorer för intensivvård Ansvariga författare: Johan Pettersson, Pär Lindgren och Johnny Hillgren Medansvarig författare: Per Hederström Version: 4.0 Fastställd: 2016-12-28 Gäller från: 2016-01-01 SIR:s och SIS:s nationella kvalitetsindikatorer

Läs mer

Riktlinje för PostIVA uppföljning

Riktlinje för PostIVA uppföljning Ansvariga författare: Lotti Orvelius, Hans Gren, Sten Walther, Caroline Mårdh Version: 8.0 Fastställd: 2012-11-14 Gäller från: 2013-01-01 OBS! Gäller för alla kontakter som registreras från och med 2013-01-01

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Kvalitetssäkring av medicinska databaser. utbildning, analys och revision

Kvalitetssäkring av medicinska databaser. utbildning, analys och revision Kvalitetssäkring av medicinska databaser utbildning, analys och revision 25 mars 2011 Staffan Bryngelsson Emendors affärsidé: Att bidra till att beslut i hälso-och sjukvården fattas på grundval av korrekta

Läs mer

Cystektomiregistret. Kvalitetsregisterrapport

Cystektomiregistret. Kvalitetsregisterrapport Cystektomiregistret Kvalitetsregisterrapport Nationella kvalitetsregistret för urinblåsecancer Omfattande cystektomier utförda 2015 Innehållsförteckning STYRGRUPP... 5 TÄCKNINGSGRAD... 6 VÄNTETID TILL

Läs mer