Årsrapport SIR 2003 Thomas Nolin FoU, SIR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "http://www.icuregswe.org Årsrapport SIR 2003 Thomas Nolin FoU, SIR"

Transkript

1 Årsrapport SIR 2003 Thomas Nolin FoU, SIR

2 Upplägg Övergripande fakta och fynd Kvalitetsaspekter på inskickade data Kvalitetsproblem (16 st) Åtgärd Målsättning Utvecklingstankar för SIR Kvalitetsindikatorer Öppet vs dolt Medvetet vs omedvetet Årsrapport SIR

3 Verksamhetens målsättning Bästa medicinska och omvårdnadsmässiga resultat till lägsta personella och materiella resurs för samma typ och grad av sjukdom med lägsta möjliga komplikation Årsrapport SIR

4 Varför registrerar jag? För att följa upp, utvärdera och förbättra Struktur Process Resultat Förutsättning Återkoppling Nationella och internationella indikatorer, register och databaser medger uppföljning av utvecklingen över tid och jämförelser med andra (SOSFS 1996:24) Årsrapport SIR

5 Vad ska jag registrera? Sjukdomens art och svårighetsgrad Resursinsats Komplikationer Resultat - Personell - Materiell Jämför Målbeskrivningen! Årsrapport SIR

6 Viktig info Rapporten bygger på enheternas inskickade data t.o.m Mortalitetsuppföljning gjord dvs t 6 mån s uppföljning på alla vårdtillfällen Årsrapport SIR

7 Antal vårdtillfällen & IVA-alias SIR Data st IVA-alias har skickat in data st för hela st för del av 2003 Antal intensivvårdstillfällen 2003: från IVA från TIVA Årsrapport SIR

8 Medlemmar i SIR 2003 Medlem SIR 2003 Ej medlem SIR 2003 Regionsjukhus Länssjukhus Länsdelssjukhus Årsrapport SIR

9 Inskickande enheter 2003 SIR Data 2003 Borås lasarett Lasarettet i Ystad SU Sahlgrenska Östra Centralsjukhuset Karlstad Länssjukhuset Gävle-Sandviken Södersjukhuset Centralsjukhuset Kristianstad Länssjukhuset Halmstad Uddevalla sjukhus Danderyds sjukhus AB Länssjukhuset i Ryhov, Jönköping Universitetssjukhuset i Linköping IVA Falu lasarett Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan Universitetssjukhuset i Linköping TIVA Helsingborgs Lasarett AB Oskarshamns sjukhus Universitetssjukhuset i Lund IVA Hälsinglands sjukhus Hudiksvall Sjukhuset i Arvika Universitetssjukhuset MAS IVA Höglandssjukhuset Eksjö/Nässjö Eksjö Sjukhuset i Lidköping Vrinnevisjukhuset, Norrköping Karolinska Universitetssjukhuset - Solna TIVA Sjukhuset i Torsby Värnamo sjukhus Kärnsjukhuset i Skövde SU Sahlgrenska Mölndal Västerviks sjukhus Lasarettet i Motala SU Sahlgrenska TIVA Östersunds sjukhus 33 st Årsrapport SIR

10 SIR medlem Ej data SIR Data 2003 Blekingesjukhuset Karlskrona Norrlands universitetssjukhus IVA SU Sahlgrenska CIVA Centrallasarettet i Växjö Regionsjukhuset i Örebro IVA SU Sahlgrenska NIVA Gällivare sjukhus Skellefteå lasarett Sunderby sjukhus Kungälvs sjukhus Sollefteå sjukhus Ängelholms sjukhus AB Ljungby lasarett 13 st Årsrapport SIR

11 Kvalitetsproblem 1 Alla deltagande enheterna kan ej exportera data enligt protokoll Åtgärd Leverantörsmöte to 16/9-04 kl på Hotell Mörby Målsättning 37 st skickar in data vid utgången av st medlemmar dec Årsrapport SIR

12 Kvalitetsproblem 2 Konstellationen akut operation med planerad inläggning borde begreppsligt inte existera Åtgärd Akut operation med planerad inläggning bör ej vara ett möjligt val i SIR Målsättning Valideringsprogrampunkt(?) Årsrapport SIR

13 Administrativa data SIR Data 2003 Är patienten opererad? 1. JA a) Akut - Planerad inläggning - Oplanerad inläggning b) Elektivt - Planerad inläggning - Oplanerad inläggning 2. NEJ 3. Bortfall Summa - Planerad inläggning - Oplanerad inläggning Antal Andel (%) , , , , , , , , , , , Årsrapport SIR

14 Kvalitetsproblem 3 Bortfall på 6,5 % i Ankomstväg till IVA är för hög Åtgärd Leverantörsmötet to 16/9 04 Målsättning Bortfallsfrekvensen borde kunna halveras Årsrapport SIR

15 Ankomstväg IVA & Mortalitet Avliden Levande Mortalitet (%) N , ,0 Antal Vårdtillfällen ,0 4,0 Mortalitet IVA (%) , Operation Akutmottagning Bortfall * Annan IVA Annat Sjukhus Vårdavdelning Ankomstväg * Ingen ankomstväg angiven i 6,5% 0, Årsrapport SIR

16 Kvalitetsproblem 4 18 % bortfall i sättandet av huvuddiagnos under IVA s vårdtid Åtgärd Leverantörsmötet to 16/9 04 Målsättning 95 % av intensivvårdstillfällena ska ha en huvuddiagnos Årsrapport SIR

17 Förekomst av intagningsorsak SIR Data % N % 50% 25% Andel vårdtillfällen med intagningsorsak 0% IVA-alias Årsrapport SIR

18 Kvalitetsproblem 5 Korrekt och omsorgsfull diagnossättning vid inrapportering till SIR Åtgärd 3 kategorier: Nyckeldiagnoser Viktiga IVA-diagnoser Komplicerande tillstånd Målsättning 16 st ICD10 koder Årsrapport SIR

19 Oftast förekommande diagnos SIR Data 2003 ICD10 Beskrivning Antal Vårdtid i Dygn A419 Septikemi, ospec J960 Akut respiratorisk insufficiens K922 Gastrointestinal blödning, ospec J159 Bakteriell pneumoni, ospec J969 Respiratorisk insufficiens, ospec T427 Antiepileptika, lugnande medel och sömnmedel, ospec S060 Hjärnskakning T079 Icke specificerade multipla skador R568 Andra och icke specificerade kramper I629 Intrakraniell blödning ospec Z049 Undersökning och observation av icke specificerat skäl K567 Ileus, ospec S069 Intrakraniell skada, ospec F100 Psykiska störningar & beteendestörningar orsakade av alkohol, akut intox T424 Bensodiazepiner Vårdtiden är uttryckt i dygn och härledd från vårdtiden i minuter Årsrapport SIR

20 Diagnoser med längst vårdtid SIR Data 2003 ICD10 Beskrivning Antal Vårtid i Dygn A419 Septikemi, ospec J159 Bakteriell pneumoni, ospec J960 Akut respiratorisk insufficiens K859 Akut pankreatit J969 Respiratorisk insufficiens, ospec I713 Bukaortaaneurysm, brustet T079 Icke specificerade multipla skador K567 Ileus, ospec I714 Bukaortaaneurysm, icke brustet K650 Akut peritonit I629 Intrakraniell blödning ospec J180 Bronkopneumoni, ospec K922 Gastrointestinal blödning, ospec S069 Intrakraniell skada, ospec J449 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, ospec Vårdtiden är uttryckt i dygn och härledd från vårdtiden i minuter Årsrapport SIR

21 Diagnossättning Primär IVA-diagnos Det tillstånd/sjukdom som är huvudorsak till den aktuella IVA-vården anges Hämtasalltid från SIR s diagnoslista Övriga diagnoser IVA-diagnoser def Hämtas i första hand från SIR-listan men vid behov kan hela ICD 10 listan användas Årsrapport SIR

22 Tre kategorier Nyckeldiagnoser Viktiga diagnoser Viktiga associerade el komplicerande tillstånd/diagnoser Årsrapport SIR

23 Nyckeldiagnoser Svår sepsis/septisk chock A41.9 ARDS (Akut andningssviktsyndrom) J80.9 Hjärtstopp I46.9 SIR har ett nationellt ansvar för korrekt diagnossättning enl. internationella kriterier! Anges alltid i förekommande fall! Ej nödvändigtvis primär IVA-diagnos Årsrapport SIR

24 Viktiga IVA-diagnoser Pankreatit K85.9 KOL J44.9 Aortaaneurysm dissekerande I71.0 brustet I71.8 ej brustet I71.9 Multipelt trauma T07.9 Gastrointestinal blödning K92.2 Skall väljas som primär IVA-diagnos om ifrågavarande diagnos är huvudorsaken till att patienten vårdas på IVA Årsrapport SIR

25 Viktiga associerade el. komplicerande tillstånd Malign tumör utan närmare lokalisation C80.9 Delirium UNS F05.9 Critical illness polyneuropati/myopati G83.9 Hjärnkompression - total hjärninfarkt/akut inklämning G93.5 Aspirations-pneumonit J69.0 Njursvikt akut N17.9 ICD10 diagnoser som i SIR är reserverade för dessa tillstånd! Årsrapport SIR

26 Medicinskt ledningsansvar Rätt tillämpning Nyckeldiagnoser Viktiga diagnoser Viktiga associerade el. komplicerande diagnoser/tillstånd Rätt ICD10 diagnos Rätt patient Rätt vårdtillfälle Årsrapport SIR

27 IVA-Diagnoser selekterade diagnoser Listan innehöll 298 diagnoser vid SIR s start Diagnoser med fet stil skall särskilt uppmärksammas vid diagnossättning Nyckeldiagnoser (3 st) Viktiga diagnoser (7 st) Viktiga associerade el. komplicerande tillstånd (6 st) Årsrapport SIR

28 Kvalitetsproblem 6 Vad är en rimlig bortfallsnivå för personnummer? Åtgärd Ökad datorisering på IVA-enheterna Målsättning < 0,5 % bortfall i personnummerreg. Nationella riktlinjer för reservnummer? Årsrapport SIR

29 Ålders och könsfördelning SIR Data Kvinnor Män Antal Ålder (år) Årsrapport SIR

30 Ålderskategorier SIR Data Kvinnor Män Antal Barn (4-15) Yngre (16-35) Medel (36-64) Ålderskategori (år) Årsrapport SIR

31 Andelen barn SIR Data Vuxna 16 år Barn < 16 år Andelen (%) barn , ,0 Antal Vårdtillfällen ,0 4,0 Andelen (%) barn , ÅR 0, Årsrapport SIR

32 Ålder (Korrekt el Reserv nummer) SIR Data 2003 Män: Median: 61 år Kvartilavstånd år Medel: 56,3 år SD: 21,9 år Kvinnor: Median: 61 år Kvartilavstånd: år Medel: 56,2 år SD: 23,4 år Bortfall (Okänt P-Nr el Ålder el Kön ej angivet) 578/ = 3,2% Årsrapport SIR

33 Könsfördelning SIR Data 2003 Korrekt el Reserv nummer el Okänd identitet med angivet kön: Män = Kvinnor = Bortfall (8 + 71) / = 79 / = 0,4% Könsfördelning M / K = / = 1,4 / Årsrapport SIR

34 Kvalitetsproblem 7 Oftast anges vårdtider som ett medelvärde, vilket ger en felaktig uppfattning. Åtgärd Ange vårdtider som medianvärde med kvartilavstånd, samt medelvärdet och SD inom parentes Målsättning Redan verkställt i SIR s presentationer Årsrapport SIR

35 Vårdtid - Frekvensnomogram SIR Data 2003 SIR Data Antal Vårdtillfällen Vårdtid Median: 22 tim. Kvartilavstånd: 12 tim 15 min; 2 dygn Medel: 2 dygn 11 tim SD: 5 dygn 9 tim Vårdtid (dagar) Årsrapport SIR

36 Vårdtidens fördelning SIR Data 2003 Antal vårdtillfällen Summa Vårdtid C:a 18% av antalet vårdtillfällen ( 3 dagar) förklarar c:a 69% av totala vårdtiden på IVA Antal vårdtillfällen Summa vårdtid < 1 1 < 3 3 < Vårdtid (dagar) Årsrapport SIR

37 IN- & UT-Tidpunkt på dygnet SIR Data 2003 IN UT Antal :00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Klockan Årsrapport SIR

38 Vårdtid Förändringar? SIR Data Antal Vårdtillfällen Summa Vårdtid (dagar) 2 295, , , ,30 Medel (Tim.) 80,18 60,30 58,00 59,10 SD (Tim.) 181,7 125,8 128,6 129,2 Median (Tim.) 23,17 22,75 21,92 22,00 d 25:e perc. (Tim.) 14,1 13,3 12,8 12,3 d 5:e perc. (Dagar) 2,7 2,1 2,0 2,0 Min (Min.) Max (Dagar) Årsrapport SIR

39 Ankomst - Veckodag SIR Data N ,3% 16,2% 15,1% ,1% 13,8% 12,3% 12,2% Antal vårdtillfällen Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Veckodag Årsrapport SIR

40 Mortalitet 30 dagar efter inskrivning IVA och tidpunkt för utskrivning från IVA SIR Data N Mortalitet (%) 4 2 "Kontorstid" 0 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Klockan Årsrapport SIR

41 Mortalitet IVA och tidpunkt för utskrivning från IVA SIR Data Kontorstid Mortalitet (%) :00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 Klockan Årsrapport SIR

42 Kvalitetsproblem 8 Bortfallet i de parametrar som behövs för fullständig registrering var 38,4 % under Åtgärd Definiera fullständigt APACHE status Införa bortfallsorsaker i APACHE reg. Målsättning < 10 % bortfall Möjliggöra bortfallsreg med fördefinierade orsaker Årsrapport SIR

43 Definition av intensivvård Avancerad övervakning, diagnostik eller behandling vid hotande eller manifest svikt i vitala funktioner Intensivvård är en vårdnivå och inte en vårdplats APACHE registreras fullständigt för alla intensivvårdspatienter 16 års ålder Endast intagningsorsak enligt APACHE registreras för barn < 16 års ålder Årsrapport SIR

44 Intagningsorsak Operativa orsaker Avser patienter som kommer direkt från operation el. motsvarande, t.ex. interventionell radiologi Icke-operativa orsaker Avser alla andra även de som tas till IVA för optimering innan akut kirurgi Komplikationer el. komplicerande tillstånd Används om ingen av 2 ovanstående är tillämpbara Årsrapport SIR

45 APS matris - Reviderad AaDO2 (kpa) = (95 x FIO2) PaO2 PaCO Årsrapport SIR

46 Acute Physiology Score, APS (0-60 poäng) Högsta och lägsta faktiska värde registreras under vårdtillfällets första 24 timmar Undantag: RLS/GCS där det sämsta värdet noteras Dessa 24 timmar kan även innefatta värden uppmätta innan patienten kommer till IVA förutsatt att de är uppmätta i samband med att intensivvårds- eller anestesipersonal handhar patienten på väg till IVA. (men inte prehospitalt) Årsrapport SIR

47 Acute Physiology Score, APS (0-60 poäng) Vid vårdtider < 24 timmar beräknas APS utifrån uppmätta värden under aktuell vårdtid Peroperativa värden ska inte användas Värden i APS som avviker från det normala beroende av aktiv behandling riktad mot t.ex. kroppstemperatur eller vakenhetsgrad skall inte registreras (aktiv hypotermi el. sedering) Då noteras istället senast kända värde innan den aktuella behandlingen sattes in Årsrapport SIR

48 F I O 2 (%) och O 2 -flöde (l/min) Flöde (l/min) Näskateter AGA-mask Hudson RCI-mask Reservoar-mask 1 22% % % % 33% % 40% % 44% 56% % 48% 60% % 64% % 68% % 72% % % Vid olika kontakter med leverantörer har det inte kunnat verifieras att siffrorna är helt korrekta! OBS Patientens minutventilation har avgörande betydelse! Årsrapport SIR

49 GCS & RLS 85 i APACHE GCS- SCORE APACHE II CNS-SCORE RLS 85 SCORE APS-poängen för GCS: 15 sämsta GCS Oavsett om GCS eller RLS används till APS ska den sämsta bedömningen under de första 24 timmarna utgöra underlag för APS Walther SM, Jonasson U, Gill H. Comparison of the Glasgow Coma Scale and the Reaction Level Scale for assessment of cerebral responsiveness in the critically ill. Intensive Care Med 2003; 29: Årsrapport SIR

50 Akut njursvikt - RIFLE Abrupt och ihållande reduktion av glomerulär filtration och/eller diures RIFLE -kriterier för akut njursvikt: S-Kreatinin tredubblats eller Kreatininclearance minskat med 75 %, eller S-Kreatinin är > 350 µmol/l och samtidigt akut ökning med minst 44 µmol/l, eller Om urinproduktionen varit mindre än 0,3 ml/kg/h under 24 tim. eller Anuri föreligger sedan 12 tim. Bellomo R, Ronco C, Kellum JA, Mehta RL, Palevsky P, and the ADQI workgroup. Acute Renal Failure definition, outcome measures, animal models, fluid therapy and information technology needs; the Second International Consensus Conference of the Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) Group. Critical Care 2004;8:R204-R Årsrapport SIR

51 Akut njursvikt - RIFLE Habituellt Svikt P-Kreatinin ( Pmol/l) och Diures vid Akut Njursvikt Eller: Diures < 0,3 ml/kg/h i 24 tim Eller Anuri i 12 tim Bellomo R, Ronco C, Kellum JA, Mehta RL, Palevsky P, and the ADQI workgroup. Acute Renal Failure definition, outcome measures, animal models, fluid therapy and information technology needs; the Second International Consensus Conference of the Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) Group. Critical Care 2004;8:R204-R Årsrapport SIR

52 Vad betyder RIFLE? Klassificering av njursvikt: Risk Injury Acute Renal Failure, ARF Failure Loss (Complete loss of kidney function > 4 weeks) ESKD (End Stage Kidney Disease) Bellomo R, Ronco C, Kellum JA, Mehta RL, Palevsky P, and the ADQI workgroup. Acute Renal Failure definition, outcome measures, animal models, fluid therapy and information technology needs; the Second International Consensus Conference of the Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI) Group. Critical Care 2004;8:R204-R Årsrapport SIR

53 Fullständig APACHE-registrering Vårdanledning (översättningsbar) enl APACHE finns och APS-poäng finns och Ålderspoäng finns och Kronisk sjukdomspoäng finns och Patienten är 16 år gammal och Rätt (i förhållande till åldern) Ålderspoäng är angiven och Status är angivet för opererad Ja, akut eller Ja, elektivt eller Nej, ej op, och Status för akut el. elektiv inläggning på IVA och Ingen inkonsekvens finns mellan intagningsorsak operationsstatus Årsrapport SIR

54 Bortfallsreg./-orsaker Bortfallsorsaker i APACHE registrering Patienten avliden innan provtagning hunnit göras Transport av patient innan provtagning hunnit göras Medicinsk indikation för provtagning saknas Annan anledning till ej utförd registrering Barn < 16 år ska ej räknas med i bortfallsregistreringen! Årsrapport SIR

55 Bortfall: Målsättningen < 10% bortfall i APACHE-registreringen Bortfallsberäkning (%): ( Patienten avliden innan provtagning hunnit göras + Transport av patient innan provtagning hunnit göras + Medicinsk indikation för provtagning saknas + Annan anledning till ej utförd registrering ) (Antal IVA-patienter Barn < 16 år) Årsrapport SIR

56 Bortfallsanalys i APACHE Reg SIR Data Barn Fel Intagningsorsak vs Opererad-status Okänd ålder Rapp. "Ej fullständig" Intagningsorsak ej översättningsbar Opererad-status saknas Orealistisk poäng enl. ålder Fullständig enl kriterier ,4% Antal Vårdtillfällen ,6% 49,8% 47,6% 49,8% 38,4% År Årsrapport SIR

57 Bortfall APACHE Reg & IVA-Alias SIR Data N Bortfall (%) IVA-Alias Årsrapport SIR

58 EMR & APACHE II per IVA SIR Data 2003 APACHE II poäng Estimerad Mortalitets Risk, EMR (%) IVA-Alias Antal Bortfall (%) Medel Median SD Min Max q1 q3 Medelv Median SD Min Max q1 q ,5 9,7 8 7, ,3 5,8 16,63 0,1 87,2 1,5 15, ,9 12,1 11 8, , ,6 8,7 19,83 0,1 91,0 2,4 23, ,8 9,3 8 7, ,3 6,0 15,73 0,0 84,0 1,0 18, ,6 17, , ,9 20,2 26,76 0,1 88,1 8,7 33, ,2 13,6 13 8, ,3 9,1 21,31 0,1 98,5 2,5 27, ,9 12,4 11 7, ,6 9,5 17,95 1,4 68,6 4,4 17, ,7 11,0 9 7, ,5 6,9 18,24 0,1 90,4 1,9 20, ,4 9,0 8,5 4, ,2 5,0 11,49 0,0 91,0 2,0 12, ,3 15,2 13 7, ,3 17,0 20,61 0,0 91,0 6,0 34, ,4 9,7 8 7, ,7 4,7 17,91 0,1 93,2 1,9 20, ,3 15,1 13 9, ,7 12,7 25,97 0,2 87,7 4,7 35, ,7 13,4 13 7, ,2 11,7 20,33 0,1 92,9 3,3 27, ,4 15,6 14 9, ,8 14,9 25,27 0,1 97,1 4,5 40, ,0 16,3 16 7, ,8 19,0 22,08 0,0 90,0 8,0 39, ,2 12,3 11 7, ,7 10,1 19,04 0,1 96,9 2,9 22, ,4 14,2 13 8, ,9 12,7 21,85 0,1 94,7 4,2 30, ,1 15,8 15 8, ,9 17,7 22,66 0,1 98,5 7,4 37, ,3 15,9 16 7, ,2 19,3 22,65 0,2 96,9 6,6 37, ,8 12,5 11 8, ,3 7,6 19,49 0,1 96,4 2,1 20, ,5 14,1 13 8, ,5 11,7 21,40 0,1 97,5 2,9 28, ,0 16,7 16 8, ,9 17,1 21,84 0,1 94,7 6,6 35, ,3 10,8 10 7, ,4 6,9 18,08 0,1 96,9 1,8 20, ,3 15,5 15 8, ,2 15,9 23,31 0,1 93,8 6,2 34, ,1 16,0 15 9, ,6 17,0 24,78 0,0 99,0 7,0 39, ,2 14,1 13 8, ,4 16,0 21,68 0,0 97,0 6,0 34, ,2 17,2 17 8, ,8 20,0 23,62 0,0 95,0 9,0 39, ,8 16 8, ,3 19,0 24,68 0,0 95,9 7,0 41,0 Totalt ,4 12 8, ,6 11,3 21,41 0,0 99,0 3,4 28, Årsrapport SIR

59 APACHE II p & IVA-mortalitet SIR Data 2003 Avliden, IVA Levande, IVA N Antal "Fullständig registrering" Antal: Medel: 13,4 SD: +/- 8,4 Median: 12 Kvartilavstånd: 7; 19 Min: 0 & Max: > 49 APACHE II p Årsrapport SIR

60 APACHE II p & IVA-Alias SIR Data Årsrapport SIR

61 EMR (%) & IVA-Alias SIR Data Årsrapport SIR

62 Kvalitetsproblem 9 EMR i originalpublikationen avsåg den förväntade sjukhusmortaliteten. I SIR s dataset finns ej sjukhusmortaliteten med Åtgärd Det mest logiska vore att även följa upp sjukhusresultatet för varje vårdtillfälle Målsättning SIR kunna erbjuda denna inrapportering av data? Bra / ej bra variabel? Årsrapport SIR

63 Estimerad Mortalitets Risk SIR Data N APACHE II p EMR (%) APACHE II p (medelv.) EMR (%) IVA-Alias Årsrapport SIR

64 Kvalitetsproblem 10 Det förekommer en avsevärd underrapportering av komplikationer Åtgärd Kräva att K0 (inga komplikationer) aktivt bejakas (om så är fallet) för att inrapporterade komplikationsdata skall vara med vid sammanställning av data Målsättning Alla intensivvårdspatienter ska bedömas! Årsrapport SIR

65 Kvalitetsproblem 11 Definitionen av K1 revideras Åtgärd Multidrug resistant bacteria (MDR) definieras tydligare Målsättning Gälla från och med 1/ K1 är isolering pga. uppkommen bakteriell multiresistens Årsrapport SIR

66 Multidrug resistant bacteria (MDR) S.aureus MRSA (methicillin- och multiresistens) VRSA (vankomycinresistens). Enterokocker E.faecalis och E.faecium med Vankomycin/teikoplaninresistens, Gram-negativa bakterier: E.coli, Klebsiella spp och Pseudomonas aeruginosa med Aminoglykosidresistens Cefotaxim/ceftazidim-resistens K1 är isolering pga. uppkommen bakteriell multiresistens Årsrapport SIR

67 Kvalitetsproblem 12 Beträffande K10 s tidsgräns på 72 timmar som gräns för komplikationsregistrering så är den satt på känn Revideras? Åtgärd Stratifiering av tidsgränsen åter-in och uppföljning av mortaliteten Målsättning Alternativ 1: Fortsätta med tidsgränsen 72 timmar Alternativ 2: Minska tidsgränsen till 24 timmar Årsrapport SIR

68 Åter-IN komplikation SIR Data 2003 Åter-IN: d 24 / 48 / 72 / 96 / 120 / 144 el 168 tim? Dagens riktlinje på d 72 tim är satt mellan tummen & pekfingret 1992 Hur stor andel Åter-IN är acceptabel Vilken målsättning ska vi ange för SIR? Oavsett skäl för återintagning Årsrapport SIR

69 Andel Åter-IN. Tidsintervaller. SIR Data 2003 Andel (%) Åter-IN Mortalitet (%) IVA Mortalitet (%) 30 dgr 7,0 25 6,0 20 Andel (%) Åter-In 5,0 4,0 3,0 2,0 1, Mortalitet (%) 0, > 168 Tidsgräns (tim) Årsrapport SIR

70 Åter-IN: Vilken tidsgräns? SIR Data 2003 Antal Vårdtillfällen Andel % ( 24 h) Andel % ( 48 h) Andel % ( 72 h) Andel % ( 96 h) Andel % ( 120 h) Andel % ( 144 h) Andel % ( 168 h) N Andel (%) Åter-IN Antal Vårtillfällen IVA-Alias Årsrapport SIR

71 Åter-IN komplikation SIR Data 2003 Beslut: Fortsätta med tidsgränsen 72 timmar Skäl Ungefär 80 % av Åter-IN skedde vid 72 timmars gräns, vilket även fångade c:a hälften av dödsfallen då tiden för uppföljning utsträcktes till 6 månader Årsrapport SIR

72 Kvalitetsproblem 13 ¼ av SIR s medlemmar har inga data som beskriver vårdnivå Åtgärd Riksomfattande enkätundersökning 26 % av intensivvårdsavdelningarna hade både riktlinjer och formulär, medan 36 % ej hade någotdera Målsättning Nationella riktlinjer för SFAI rörande begränsad behandling vid intensivvård Årsrapport SIR

73 Hur ser det ut i Sverige idag? Finns riktlinjer? Finns formulär? Vem beslutar? Forum för beslut? Hur sker dokumentation? Vilka är grunderna för beslut? Finns årsredovisning? Finns önskemål om nationella riktlinjer? Om ja vad? Enkät rörande Beslut om begränsning av behandling under intensivvård på SFAIs hemsida (http://www.sfai.se/) under dec 2003 jan Årsrapport SIR

74 Riktlinjer & Formulär Beslut om begränsning av behandling under intensivvård Formulär Riktlinjer JA NEJ Totalt JA 19 (26%) 6 (8%) 25 (34%) NEJ 22 (30%) 26 (36%) 48 (66%) Totalt 41 (56%) 32 (44%) 73 Preliminära resultat av enkät till 82 IVA-enheter dec 03 jan -04 Bortfall 11% (än så länge) Årsrapport SIR

75 Tillbakahållande/-dragande SIR Data Årsrapport SIR

76 Kvalitetsproblem 14 Tillämpningen av VTL registreringen varierar i landet Åtgärd Region Skåne Region Skåne RÖSTI Nationellt förslag: VTS Målsättning Kunna tillämpas Årsrapport SIR

77 VTS Manual VTS Vårdtyngd Sverige VTS består av elva indikatorer Varje indikator kan generera 0-3 poäng VTS registreras tre gånger per dygn Görs av ansvarig sjuksköterska. VTS avser mäta de personella och materiella resurserna för att tillgodose pat s intensivvårdsbehov Årsrapport SIR

78 VTS Protokoll VTS Vårdtyngd Sverige Årsrapport SIR

79 NEMS Årsrapport SIR

80 VTL-poäng per IVA-alias SIR Data 2003 Summa VTL-poäng Antal vårdtillfällen N VTL-poäng Antal vårdtillfällen IVA-Alias Årsrapport SIR

81 NEMS-poäng per IVA-alias SIR Data 2003 Summa NEMS-poäng Antal Vårdtillfällen N NEMS poäng Antal vårdtillfällen IVA-Alias Årsrapport SIR

82 5 IVA: VTL och NEMS Både VTL och NEMS per 5 IVA-Alias SIR Data 2003 Summa NEMS Summa VTL Antal Vårdtillfällen N Vårdtillfällen Kvoten NEMS Total / VTL Total = 0,57 Samtidig registrering av NEMS och VTL 900 Summa poäng Antal vårdtillfällen IVA-Alias Årsrapport SIR

83 Kvalitetsproblem 15 Bortfallet på drygt 22 % i APACHE registreringen för sepsis är för hög Åtgärd Faller under åtgärderna för kvalitetsproblem 5 och 8 Målsättning Bortfallet bör vara < 10 % vid nästa årsrapports skrivande Årsrapport SIR

84 Sepsis Sjukdomens svårighetsgrad SIR Data N 525 Avliden, IVA Levande, IVA APACHE II p EMR (%) Antal Vårdtillfällen Antal Medel 20,1 40,5 SD 8,5 23,5 Median q ,4 q ,1 Min 0 3,2 Max 52 98, > 49 APACHE poäng Årsrapport SIR

85 Sepsis - Långtidsuppföljning SIR Data 2003 Uppföljningstid Fullständig efter beräkning ¹ EJ Fullständig efter beräkning ² Avlidna Levande Antal Mort. (%) Avlidna Levande Antal Mort. (%) IVA º , ,2 30 dgr ³ , ,2 60 dgr ³ , ,5 90 dgr ³ , ,5 180 dgr ³ , ,8 º Vårdresultatet vid utskrivning från IVA ¹ Alla krav för fullständig APACHE II registrering uppfyllda ² Bortfallsgruppen ³ Antal dagar efter ankomsten till IVA 22,3% (151/676) av patienterna med sepsisdiagnos hade ej fullständiga uppgifter Årsrapport SIR

86 Kvalitetsproblem 16 Missar vi inom den allmänna intensiv-vården några potentiella organdonatorer? Åtgärd Nationell enhetlig, prospektiv registrering Peter Desatnik, Helsingborg leder processen Målsättning??? Årsrapport SIR

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Bröstcancer Nationell rapport diagnosår Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland www.regionaltcancercentrum.stockholmgotland.se Årsrapport Bröstcancer ISBN:

Läs mer

Svensk Kataraktkirurgi -Gråstarrskirurgi

Svensk Kataraktkirurgi -Gråstarrskirurgi Svensk Kataraktkirurgi -Gråstarrskirurgi Patientanpassad Årsrapport 2013 baserad på data från Nationella Kataraktregistret Antalet kataraktoperationer i Sverige 1980 2013 Charlotta Zetterström Mats Lundström

Läs mer

SYLF:s AT-ranking 2014

SYLF:s AT-ranking 2014 SYLF:s AT-ranking 2014 September 2014 Förord Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har cirka 9700

Läs mer

Riskjusteringsmodeller i svensk intensivvård

Riskjusteringsmodeller i svensk intensivvård Riskjusteringsmodeller i svensk intensivvård en fokusrapport från Svenska Intensivvårdsregistret (version 1.00) av Lars Engerström och Sten Walther Innehåll 3 Bakgrund 4 Hur bedömer man riskjusteringsmodeller?

Läs mer

Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret

Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Rektalcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 213 från Svenska Kolorektalcancerregistret 1 Juni 214 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Dagordning SIR Arbetsmöte i Kalmar 2009-02-12 13

Dagordning SIR Arbetsmöte i Kalmar 2009-02-12 13 Dagordning SIR Arbetsmöte i Kalmar 2009-02-12 13 Närvarande: Sten Walther (ordf), Christina Agvald-Öhman (s), Thomas Nolin (s), Jan Martner, Pall Einarsson (s), Arne Djurberg, Caroline Mårdh, Folke Sjöberg,

Läs mer

svenskt njurregister arsrapport 2014

svenskt njurregister arsrapport 2014 Svenskt njurregister arsrapport 214 Inledning 213 års data i SNR är nu bearbetade och presenteras härmed. Återigen publiceras årsrapporten både digitalt och i tryckt form då vi glädjande noterade ett

Läs mer

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport - jobbcoachning i grupp Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport Av Marie Gartell Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. En kort beskrivning av arbetssättet... 4 3. Tidigare studier...

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Varför jämföra oss när vi vet att vi är bäst? Svensk hälso- och sjukvård i ett internationellt perspektiv. Peter Daneryd

Varför jämföra oss när vi vet att vi är bäst? Svensk hälso- och sjukvård i ett internationellt perspektiv. Peter Daneryd Varför jämföra oss när vi vet att vi är bäst? Svensk hälso- och sjukvård i ett internationellt perspektiv Peter Daneryd Forum för Health Policy Forum för Health Policy (FHP) är en politiskt oberoende

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Blodcancerregistret Akut Leukemi hos Vuxna

Blodcancerregistret Akut Leukemi hos Vuxna Svensk Förening för Hematologi Sveriges Onkologiska Centra Blodcancerregistret Akut Leukemi hos Vuxna Rapport nr 5, maj 2008 Patienter med diagnos jan 1997 - sept 2005 Uppföljning till juni 2007 Onkologiskt

Läs mer

Våldsutvecklingen i Sverige

Våldsutvecklingen i Sverige Estrada, Felipe Våldsutvecklingen i Sverige - En presentation och analys av sjukvårdsdata Arbetsrapport/Institutet för Framtidsstudier; 2005:4 ISSN 1652-120X ISBN 91-89655-62-1 Våldsutvecklingen i Sverige

Läs mer

Innehållet i den psykiatriska tvångsvården

Innehållet i den psykiatriska tvångsvården Innehållet i den psykiatriska tvångsvården ISBN 978-91-86301-06-4 Artikelnr 2009-126-81 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord Vården av människor som har berövats sin frihet på grund

Läs mer

UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE BESTÄLLARSTRATEGIER FÖR BÄTTRE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER

UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE BESTÄLLARSTRATEGIER FÖR BÄTTRE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE BESTÄLLARSTRATEGIER FÖR BÄTTRE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER 2 november 2009 SLUTSATSER OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG Denna rapport utgör en sammanställning av det arbete

Läs mer

UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER

UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER UTVECKLING AV INNOVATIVA OCH FOKUSERADE BESTÄLLARSTRATEGIER STRATEGIER FÖR BÄTTRE HANTERING AV VÅRDTUNGA PATIENTER 2 november 2009 SLUTSATSER OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG Denna rapport utgör en sammanställning av

Läs mer

Ersättning i sjukvården

Ersättning i sjukvården Ersättning i sjukvården MODELLER, EFFEKTER, REKOMMENDATIONER PETER LINDGREN SNS FÖRLAG Ersättning i sjukvården Modeller, effekter, rekommendationer peter lindgren sns förlag SNS Förlag Box 5629 114 86

Läs mer

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 Innehållsförteckning Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 5 Verksamhetsåret 2012 5 Obstetrisk verksamhet 6 2012:22 Erbjuds

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister Öron-, Näs- och Halssjukvård. Årsrapport 2012

Nationellt kvalitetsregister Öron-, Näs- och Halssjukvård. Årsrapport 2012 Nationellt kvalitetsregister Öron-, Näs- och Halssjukvård Årsrapport 2012 Kvalitetsregistret för öronkirurgi: myringoplastik och ossikuloplastik Kvalitetsregistret för operation av nässkiljeväggen Hörselbarnsregistret

Läs mer

De mest sjuka äldre, nu och sedan

De mest sjuka äldre, nu och sedan De mest sjuka äldre, nu och sedan En dynamisk analys av dödlighet och övergångar mellan olika vård- och omsorgsgrupper SNAC-K rapport nr 22 Mårten Lagergren Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Influensarapport för vecka 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget vecka 13 (23/3-29/3).

Influensarapport för vecka 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget vecka 13 (23/3-29/3). Influensarapport för 13, 2015 Denna rapport publicerades den 2 april 2015 och redovisar influensaläget 13 (23/3-29/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

De mest sjuka äldre. Avgränsning av gruppen

De mest sjuka äldre. Avgränsning av gruppen De mest sjuka äldre Avgränsning av gruppen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke 1-årsuppföljning 2011 - livssituation, tillgodosedda behov och resultat av vårdens och omsorgens insatser RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR)

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) Svenska Läkaresällskapet Svensk sjuksköterskeförening Svenska rådet för hjärt-lungräddning 1 2 INNEHÅLL 5 ETISKA RIKTLINJER FÖR HJÄRT-LUNGRÄDDNING Syfte Grundprinciper

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Kortanalys. Tid för brott. Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott?

Kortanalys. Tid för brott. Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott? Kortanalys Tid för brott Under vilken tid på året och dygnet sker flest fall av anmälda misshandel, hot, rån och inbrott? Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet

Läs mer