KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE Närvarande:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande:"

Transkript

1 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE Närvarande: Vice Vice Hamnkapten Kassör Vice kassör Intendent Adjungerad Erland Mårtensson Mia Persson Tommy Carlsson Per Björklund Åke Bohlin Göran Lindqvist Inge Johansson 1. Mötet öppnas hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet för öppnat. 2. Fastställande av dagordning Den av ordföranden föreslagna dagordningen fastställs. 3. Föregående mötesprotokoll Mötesprotokoll Nr 1 02/03 samt protokoll från konstituerande möte justeras och läggs till handlingarna. 4. Inkomna skrivelser Blekinge seglarförbund Blekinge Handikappsidrottsförbund. Protokoll 5. Rapporter Linkan meddelar att pelarborrmaskinen är installerad och klar. Ny dammsugare till källaren är inköpt och klar för användning. Nya champangeglas har kommit. Inge rapporterar att markarbetena är klara för miljöstationen. Ny vedbod skall byggas. Per skickar ut resultatet via mail till samtliga i styrelsen ett par dagar före respektive möte i fortsättningen.. Marie tar upp frågan om vad som skall ligga på medlemssidorna. Beslutas att redaktionskommittén tar upp denna fråga och kommer med förslag. Tommy rapporterar att man kommer införa registrering av alla gästande båtar. Skoning av jollebryggan kommer att ske. 6. Nya medlemmar. Inga nya medlemmar i KSS. Sidan 1 av 2

2 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc 7. Bordlagda ärenden. Inga bordlagda ärenden. 8. Bryggrenovering Åke redovisar inkomna förslag till ny brygga. Vi kollar med kommunen hur mycket de är beredda att stödja oss med. Samtliga styrelsemedlemmar funderar på alternativa lösningar, för att kunna få ner kostnaderna, till nästa möte. 10. Ordningsregler Förslag till nya ordningsregler gicks igenom. Dessa godkändes med smärre justeringar. Information om ändringar av ordningsreglerna ges på allmänna mötet den 24/ Jubileumsfirande Förslag att det anordnas en jubileumsfest den 30 augusti. 12. Ordet fritt Åke har fått en förfrågan om Nättraby båtklubbs medlemmar får närvara vid vår valborgsfest. Beslutas att de är hjärtligt välkomna. Inge undrar om vår kompressor har besiktigats. Den är 60 år gammal. Styrelsen föreslår att vi kollar vad en ny skulle kosta. Linkan har satt ut sin gamla TV istället för den som gått sönder. Utkiken bör innehålla en gästhamninformation som i fjol 13. Mötets avslutande n tackar alla närvarande för visat intresse. Vid protokollet Justeras Sidan 2 av 2

3 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 3-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE Närvarande: Hamnkapten Kassör Intendent Suppleant Adjungerad Tommy Carlsson Per Björklund Göran Lindqvist Nils-Evert Nilsson Inge Johansson 1. Mötet öppnas hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet för öppnat. 2. Fastställande av dagordning Den av ordföranden föreslagna dagordningen fastställs. 3. Föregående mötesprotokoll Mötesprotokoll Nr 2 02/03 justeras och läggs till handlingarna. 4. Inkomna skrivelser Svenska båtunionen Karlskrona Kommun Protokoll. Bidragsansökan 5. Rapporter Linkan rapporterar att vi införskaffat en ny kompressor. Beslutades att införskaffa en ny TV till biblioteket. Tommy Carlsson rapporterar att man håller på att ta fram en loggbok för besökande båtar. Han har sökt Blå flagg. Man håller på att fördela båtplatser. Per har skickat ut ekonomiska rapporter. Växjö kappseglare kommer att tillbringa v28 på vår anläggning. 6. Nya medlemmar. Martin Dahlström med familj valdes in som nya medlemmar i KSS. 7. Bordlagda ärenden. Inga bordlagda ärenden. 8. Bryggrenovering Sidan 1 av 2

4 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc Det inkomna förslagen blir för dyra. Så nu tittar vi på andra lösningar. Just nu väntar vi på besked från dykarskolan om de kan hjälpa till. Magnus kom med ett förslag att lägga bryggan i ost-västlig riktning. 10. Jolleregatta Anders ville ha hjälp med att skriva lite historia om KSS. Beslutades att kassören går igenom budgeten innan avtalet mellan klubbarna skrivs under. 11. Ordet fritt Beslutades att införskaffa en Hasle 365 för SEK. Beslutades att godkänna Pers förslag till hur personliga utgifter skall attesteras. Göran Johansson ville skänka ett antal bilder från förr. Beslutades att hamnkaptenen får köpa in ett antal nationsflaggor ( ca 10 st ). Vi har ännu ej fått in någon intresserad som hamnvärd. Beslutades att vi skulle skicka en blomma till Bengt Frennfelts begravning. Beslutades att införskaffa brandvarnare. Tack till Thure Wahlberg för gammalt vandringspris. 12. Mötets avslutande n tackar alla närvarande för visat intresse. Vid protokollet Justeras Sidan 2 av 2

5 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 4-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE Närvarande: Vice Vice Hamnkapten Kassör Vice kassör Intendent Suppleant Suppleant/Miljöombud Adjungerad Erland Mårtensson Marie Persson Tommy Carlsson Per Björklund Åke Bohlin Göran Lindqvist Nils-Evert Nilsson Svend Lindblom Inge Johansson 1. Mötet öppnas hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet för öppnat. 2. Fastställande av dagordning Den av ordföranden föreslagna dagordningen fastställs. 3. Föregående mötesprotokoll Mötesprotokoll Nr 3 02/03 justeras och läggs till handlingarna. 4. Inkomna skrivelser Blekinge båtförbund Svenska seglarförbundet Karlskrona Kommun Blue Flag Leason Data Sisu Information. Protokoll Ansökan hallhyra Föreninsprogram Ledarutbildning 5. Rapporter Jörgen rapporterade från föredrag med Claes Hultling om handikappsegling med 2.4-or på Marinmuseet. Det hade varit ett mycket intressant föredrag. KSS hade deltagit med en 2.4-a. Båtrådet skall ha ett möte om en och en halv vecka. Han ville ha förslag till frågor att ta upp. Magnus informerade om att juniorledaren fått en offert på en ny Vikingjolle. Den löd på 13900:- + frakt. Sidan 1 av 3

6 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc Beslutades att jolle skulle införskaffas kostnaden finns budgeterad. Åke rapporterade att han varit på NBK s årsmöte. Per har skickat ut resultatrapport och balansräkning. Det ser bra ut med klubbens ekonomi. Erland rapporterar att han varit i kontakt med Lars Möller och Anders Landenstad angående instruktörsutbildning. Det behövs utbildas några seglarskoleinstruktörer. Hamnvärdsökande Amela Sadikovic har sökt medlemskap. Beslutades att Amela får tjänsten som hamnvärd. 6. Nya medlemmar. Anna Johansson, Tomas Karlsson, Kimmo Karlsson, Kerstin Frennfelt, Peter Larsson, Amela Sadikovic, Michael Foster, Peter Björk och Gustav Svan valdes in som nya medlemmar i KSS. Per Lindberg har begärt urträde ur KSS. 7. Bordlagda ärenden. Inga bordlagda ärenden. 8. Bryggrenovering Tommy har fått mail från Lars-Göran. Han har kollat med dykarna och fått ett pris på 1500:-/tim. Han har kollat priser på cementringar. Total kostnad ca :-. 9. Jolleregatta Vi har fått ett avtalsförslag mellan KSS och NBK. Förslaget godkändes. 10. Båtlivsmässa. Båtlivsmässa kommer att hållas i år igen, den 28 juni på Stumholmen. KSS kommer att närvara. 11. Utkiken / Hemsida Arbetet med Utkiken rullar på enligt plan. Förslag till hemsidans medlemssidor skall tas fram till nästa möte. 12. Ordet fritt Vi beslutade att vi skulle maila ut protokollen efter mötena och få in synpunkter inom en vecka därefter anses det vara godkänt. Per har varit i kontakt med ett larmföretag. Installationskostnad ca 10000:-. Samt en månadskostnad på 410:-. Beslutades att installera ett larm. Offert från Lisas sjökrog 95:-/person till valborgsfesten. Klubben har fått en inbjudan till Navis 50-årsjubileum. Orföranden kommer att närvara. 13. Mötets avslutande n tackar alla närvarande för visat intresse. Vid protokollet Justeras Sidan 2 av 3

7 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc Sidan 3 av 3

8 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 5-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE Närvarande: Vice Vice Hamnkapten Vice kassör Intendent Suppleant Suppleant/Miljöombud Adjungerad Erland Mårtensson Marie Persson Tommy Carlsson Åke Bohlin Göran Lindqvist Nils-Evert Nilsson Svend Lindblom Inge Johansson 1. Mötet öppnas hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet för öppnat. 2. Fastställande av dagordning Den av ordföranden föreslagna dagordningen fastställs. 3. Föregående mötesprotokoll Mötesprotokoll Nr 4 02/03 anses justerat, då inga ändringsförslag inkommit till sekreteraren, och läggs till handlingarna. 4. Inkomna skrivelser Gästhamnsguiden Svenska Seglarförbundet Sällskapet Livbojen Tack för medverkan. Kvalitetssäkrad seglarskola och påminnelse om årsuppgift. Tack för lån av klubbhuset. 5. Rapporter Inge rapportera att brygglagsarbetena följer planerna. Åke rapporterar om ekonomin att det har köpts för mycket på vissa konton. Tommy rapporterar att det är 69 st anmälda till Valborgsfesten. Göran rapporterar att skyltar satts upp angående att inga batterier får stå i batterirummet. 6. Nya medlemmar. Johan Segerfeldt valdes in som medlem i KSS. Johan hälsas välkommen till KSS. 7. Bordlagda ärenden. Inga bordlagda ärenden. Sidan 1 av 2

9 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc 8. Dagordning Dagordningen i Utkiken gås igenom inför allmänna mötet. Den 4/10 och 18/10 föreslås som sjöhalningsdagar. Årsmöte föreslås till den 20/ Övriga frågor Mia går igenom vad som skall finnas med på medlemssidorna. Åke undrar om han får ha en länk till vår hemsida. Det är helt ok. 10. Mötets avslutande n tackar alla närvarande för visat intresse. Vid protokollet Justeras Sidan 2 av 2

10 KSS Protokoll Varmote 2003.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL ALLMÄNT APRILMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE NÄRVARANDE: C:A 30 MEDLEMMAR 1. Mötet öppnas n hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av dagordning för mötet Den i Utkiken föreslagna dagordningen fastställdes. 3. Mötets behöriga utlysande Mötesdeltagarna ansåg mötet behörigt utlyst. 4. Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes. 5. Val av justeringsmän Till justeringsmän valdes Lennart Berg och Lars-Göran Forss. 6. Val av valberedning. Dan-Åke Tinnert, Magnus Johansson och Yngve Svensson valdes. 7. Val av ordförande i valberedningen. Dan-Åke Tinnert valdes till ordförande. 8. Beslut om stadgeändringar. Beslutas att genomföra de på årsmötet föreslagna förändringarna. Därmed har vi nya stadgar för KSS. 9. Seglingsprogram n presenterade seglingsprogrammet för kölbåtar. Anders Landenstad presenterade juniorverksamheten och deras seglingsprogram. Han nämnde dessutom att KSS seglarskola blivit kvalitetssäkrad enligt svenska seglarförbundets regler. 10. Fastställande av upphalningsdagar Lördagen den 4/10 och 18/10 bestämdes bli årets upphalningsdagar. 11. Meddelanden från styrelsen Hamnkapten informerar om att ombyggnaden av bryggnocken Sidan 1 av 2

11 KSS Protokoll Varmote 2003.doc ( badbryggan ) ej blivit av på grund av att inkomna offerter visade sig bli alldeles för dyra. Däremot kommer man till hösten att sätta tre cementringar med hjälp av dykare och därefter bygga ett nytt däck. Han nämner dessutom att det till Valborgsfesten har anmält sig 69 st personer. Vice ordförande informerar om de smärre ändringar som är gjorda i ordningsreglerna för KSS. Han informerar också om att tryckfelnisse varit framme i Utkiken, så planstädningen blir som vanligt måndagen efter den 2:a sjösättningen dvs den 12 maj kl 18.00, och inte som det står i Utkiken. 12. Val av Festkommitté Valberedningen har ej lyckats ta fram en ny festkommitté. Däremot föreslår man Anders Björngren till Klubbmästare. Anders Björngren väljs till Klubbmästare. Valberedningen får i uppdrag att fortsätta sitt arbete för att få fram en festkommitté. n ville att styrelsen skulle få bemyndigande att ta beslut i frågan när ny festkommitté presenteras av valberedningen. 13. Ordet fritt Jerker Stötsberg tog upp problemet med att få medlemmarna att genomföra sin arbetsplikt. Detta diskuterades hit och dit. Bengt Johansson tycker att de som nyttjar källaren städar alldeles för dåligt efter sig. 14. Mötet avslutades n avslutade mötet och tackade alla närvarande för visat intresse. Vid protokollet Justeras Lennart Berg Lars-Göran Forss Sidan 2 av 2

12 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 6-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE Närvarande: Vice Hamnkapten Kassör Intendent Adjungerad Adjungerad Erland Mårtensson Tommy Carlsson Per Björklund Göran Lindqvist Inge Johansson Per Pettersson 1. Mötet öppnas hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet för öppnat. 2. Fastställande av dagordning Den av ordföranden föreslagna dagordningen fastställs. 3. Föregående mötesprotokoll Mötesprotokoll Nr 5 02/03 anses justerat, då inga ändringsförslag inkommit till sekreteraren, och läggs till handlingarna. 4. Inkomna skrivelser Aspö Båtklubb Inbjudan till invigning av nytt klubbhus seglingar Per Pettersson informerade hur man har organiserat upp 2.4 kommittén. Ann-Marie Pedersen kommer att hålla i det administrativa. Man kommer att köra på onsdagar mellan och Det skall finnas 4 instruktörer. 6. Rapporter Inge rapporterar att vedboden är klar. Miljöstationen är snart klar. Linkan rapporterar att någon har brutit sig ut ur klubbhuset. Det har även varit inbrott i de två bortersta bodarna. Modemet slogs ut av åskan. Tommy C hade fått en förfrågan angående inköp av kol till grillen. Han undrade angående väderrapporter på nätet. Tommy kollar på nätet på SMHI:s hemsida vad som gäller för denna sommar. Tommy har tagit fram en ny brygglista. Tommy informerar om vad som gäller i sommar angående shengenavtalet m m i hamnen. Tommy ville ha nya brandsläckare till honnörsbryggan och mellanbryggan. Beslutas att köpa in två stycken inklusive skåp. Sidan 1 av 2

13 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc 6. Nya medlemmar. Johan Tandberg, Lisa Spjuth och Per Törnström valdes in som medlemmar i KSS. Alla hälsas välkomna till KSS. 7. Bordlagda ärenden. Inga bordlagda ärenden. 8. Medlemsinformation. Beslutas att vi skall trycka upp de nya stadgarna och ordningsreglerna. Beslutas att vi skall bjuda in alla nya medlemmar till grillkvällen med dragspelare. Inloggning på hemsidan. Redaktionskommittén jobbar vidare med denna fråga. 9. Övriga frågor. Per vill att vi skall sätta upp rökning förbjuden skyltar i klubbhuset och bra askkoppar utanför. Beslutas att införskaffa detta. Byta telefon i servicehuset. Beslutas att säga upp abonnemanget och skaffa ett vanligt abonnemang som endast går att ringa sverigesamtal. Medlemsavgifter för juniorer. Beslutas att fastställa attestinstruktionerna. Se Bilaga. Beslutas att införskaffa ett pentry till en av bodarna. 10. Mötets avslutande n tackar alla närvarande för visat intresse. Vid protokollet Justeras Sidan 2 av 2

14 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 7-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE Närvarande: Vice Hamnkapten Kassör Intendent Suppleant Adjungerad Erland Mårtensson Tommy Carlsson Per Björklund Göran Lindqvist Nils-Evert Nilsson Inge Johansson 1. Mötet öppnas hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet för öppnat. 2. Fastställande av dagordning Den av ordföranden föreslagna dagordningen fastställs. 3. Föregående mötesprotokoll Mötesprotokoll Nr 6 02/03 anses justerat, då inga ändringsförslag inkommit till sekreteraren, och läggs till handlingarna. 4. Inkomna skrivelser Uppgifter till Karlskrona Kommun Karlskrona Kommun Ansökan om bidrag till startavgift int SM Håkan Nilsson Beslutas att ställa upp med 900:- till startavgift. 5. Rapporter Magnus och Jörgen rapporterar att Rikskval och Elitserien genomfördes på ett utmärkt sätt. Tack till alla som hjälpte till under dessa dagar Göran rapporterar om inbrottet och dess följder. Göran är trött på att man inte tömmer säcken i källaren när den är full. Från och med nu skall man slänga sitt skräp i containern. Inge rapporterar om brygglagsarbete. Vissa brygglag fungerar mycket dåligt., medan andra fungerar utmärkt. Nippe rapporterar om tömning av oljekärl. Kajsa Karlsson är kommunens kontaktperson angående hämtning från sopstationen. Tommy berömde den nya hamnvärden. Erland rapporterar om Aspö båtklubbs 25-årsjubileum. Kassören rapporterar att medlemmar ej betalt in sina avgifter. Han redogör även för det ekonomiska läget. Beslutas att göra lagning av verandataket. 6. Nya medlemmar. Sidan 1 av 2

15 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc Thorbjörn Magnusson valdes in som medlem i KSS. Han hälsas välkommen till KSS. 7. Bryggrenovering Lars-Göran har fått i uppdrag att be dykarna om en offert för bryggrenoveringen. Björn Stahre kontaktas angående ritningsförslag till detta. 8. Jubiléum Anders Björngren har mailat ett förslag till jubiléumsfesten. som gicks igenom av Tommy. Beslutades att köpa in en bänkskiva á 700 kr till bardisk. 9. Bordlagda ärenden. Inga bordlagda ärenden. 11. Övriga frågor. Inge tog upp frågan om mer förrådsutrymmen. Han fick i uppdrag att inventera behoven. Efter vissa diskussioner togs beslut att ändra punkten 5.2 Från 5.2 Medlem, som frånträder förtöjningsplatsen skall meddela detta till styrelsen. Vid försäljning / byte av båt har båtägare rätt till plats under två säsonger. Har ej ny båt införskaffats inom denna tid, faller denna rättighet bort. Till 5.2 Medlem, som frånträder förtöjningsplatsen skall meddela detta till styrelsen. Vid försäljning / byte av båt har båtägare rätt till plats under två säsonger. Under denna tid skall man betala avgift för den plats man hade samt utföra arbetsplikten. Har ej ny båt införskaffats inom denna tid faller denna rättighet bort. 10. Mötets avslutande n tackar alla närvarande för visat intresse. Vid protokollet Justeras Sidan 2 av 2

16 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 8-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE Närvarande: Vice Hamnkapten Kassör Intendent Adjungerad Erland Mårtensson Tommy Carlsson Per Björklund Göran Lindqvist Inge Johansson 1. Mötet öppnas hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet för öppnat. 2. Fastställande av dagordning Den av ordföranden föreslagna dagordningen fastställs. 3. Föregående mötesprotokoll Mötesprotokoll Nr 7 02/03 justerat, efter ändringsförslag från kassören, och läggs till handlingarna. 4. Inkomna skrivelser SBU Tommy Carlsson Inge Johansson Avsägelse Avsägelse 5. Rapporter Göran rapporterar att det har försvunnit bestick. Rutinerna för uthyrning har reviderats och skärpts upp. Material till bardisk har tagits hem. Beslutades att nya högtalare och förstärkare skall införskaffas och monteras. Detta skall ske efter ommålning av klubbhuset. Tommy ansvarar för detta. Beslutades att utrangerade prylar skall utannonseras om ingen spekulant slängs det på tippen. Beslutades att golvet i klubbhuset skall slipas och lackas, även golven i bodarna skall åtgärdas( oljas ). 2.4 båten som står uppe på berget skall säljas om ingen gör anspråk på den före Per rapporterar att allt nu är reglerat med försäkringsbolaget vad gäller inbrottet i våras. Det har kostat klubben 7.200:- i självrisk. Per går igenom ekonomin. Det ser bra ut inkomsterna har varit högre än budgeterat men även utgifterna har varit högre än budgeterat framförallt på förbrukningsinvesteringar. Sidan 1 av 3

17 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc Tommy rapporterar hur mycket lovord vi fått från olika håll om hur rent och fint vi har på Dragsö och hur väl bemötta gästande båtar blir. Detta är mycket Amela s förtjänst. Styrelsen beslutar att ge Amela en gåva som tack för detta. Det fungerar dåligt med röd/grön skylt. Det måste bli skärpning. Jörgen rapporterar att polisen har hittat jackorna som stals i 2.4- boden. Jörgen skall hämta dessa hos polisen i morgon. Det är helt Ok att jollar som är övergivna och ej namnade kan skickas till tippen. Han rapporterar även att 2.4 verksamheten har fungerat mycket bra i år. 6. Nya medlemmar. Cecilia Gleisner Ed, Mats Karlsson, Tobias Svanberg, Terje Möllerström, Tomas Gustavsson, Elizabeth Aller och Fam Selling valdes in som medlemmar i KSS. Alla hälsas välkomna till KSS. 6. Bryggrenovering Tommy har fått offert från dykarna. Under vecka 39 kommer slamsugning att ske samt cementringar sättas på plats. Total kostnad max 150 kkr. Beslutades att ta denna kostnad. Per undersöker om vi kan få bidrag för detta. 7. Brygglagsarbeten Inge Johansson lade fram förslag till arbetsuppgifter och ansvar för kommittéerna. Efter lång diskussion om hur brygglagsarbetena skall utformas i framtiden, beslutas att Inge och Per går igenom alternativ 3 och kommer med förslag hur arbetsuppgifterna skall fördelas. 8. Bordlagda ärenden. Inga bordlagda ärenden. 11. Övriga frågor. Nytt elavtal. Per hade fått offerter på nytt elavtal. Efter en del diskussioner beslutas att välja ett 2-årigt avtal med Affärsverken. Leif Johannesson behåller sin bryggplats. Sverlinger på Åhlens undrar om KSS är intresserade av att överta utrangerade rulltrappshandtag. Vi tackar nej till detta erbjudande. Magnus har fått offert på tryck av stadgar och ordningsregler från Printfabriken. Beslutas att välja det billigaste alternativet med vitt papper och svart tryck. Avgift för släpjollar. Beslutades att lägga fram förslag till Årsmötet. 10. Mötets avslutande n tackar alla närvarande för visat intresse. Sidan 2 av 3

18 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc Vid protokollet Justeras Sidan 3 av 3

19 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 9-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE Närvarande: Hamnkapten Kassör Intendent Suppleant Adjungerad Tommy Carlsson Per Björklund Göran Lindqvist Nils-Evert Nilsson Inge Johansson 1. Mötet öppnas hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet för öppnat. 2. Fastställande av dagordning Den av ordföranden föreslagna dagordningen fastställs. 3. Föregående mötesprotokoll Mötesprotokoll Nr 8 02/03 justerat, efter ändringsförslag från kassören, och läggs till handlingarna. 4. Inkomna skrivelser SISU Gästhamnsguiden höstens kurser Statistikuppgifter 5. Rapporter Nippe rapporterar att man igår hade haft möte med slipkommittén. Tommy tar upp frågan om platser som ej utnyttjas. Jörgen rapporterar att jubileumsfesten var väl planerad och genomförd. Dessutom väldigt trevlig. 6. Nya medlemmar. Ingela Knutas, Ove Söderström, Jörgen och Siv Palme valdes in som medlemmar i KSS. Alla hälsas välkomna till KSS. 7. Brygglagsarbeten. Per och Inge presenterar det förslag som de arbetat fram om hur brygglagsarbetet skall ske i de olika kommitteérna. Efter en hel del diskussioner beslutas att vi skall börja jobba utifrån detta förslag. 8. Bordlagda ärenden. Inga bordlagda ärenden. Sidan 1 av 2

20 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc 9. Övriga frågor. Linkan undrar när vi skall ta ned vimpeln på Signalmasten. Blue Flag skall tas ned 30/9. Linkan föreslår att vi byter ut alla ellement i klubbhuset. Han kommer in med kostnadsförslag till nästa möte. Leif Norlin vill sova i sin båt på land tills han ordnat bostad. Styrelsen godkänner detta. Han kommer att betala för elen. Budgetmöte den 16 oktober kl Per föreslår följande tillägg i ordningsreglerna för klubbhuset. När medlemskap i KSS upphör ska medlemsnyckel omedelbart lämnas in till intendenten. När uppdrag som innebär innehav av huvudnyckel upphör ska huvudnyckel omedelbart lämnas in till intendenten. Huvudnyckel får inte lämnas direkt över till efterträdaren. Medlemsnyckel får inte lånas ut utanför familjen. Huvudnyckel får överhuvudtaget inte lånas ut (undantag inom seglingskommittén Styrelsen beslutar att anta detta tillägg till ordningsreglerna för klubbhuset. 10. Mötets avslutande n tackar alla närvarande för visat intresse. Vid protokollet Justeras Sidan 2 av 2

21 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 10-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE Närvarande: v Hamnkapten Kassör Intendent Suppleant Adjungerad Adjungerad Erland Mårtensson Tommy Carlsson Per Björklund Göran Lindqvist Nils-Evert Nilsson Inge Johansson Anders Landenstad 1. Mötet öppnas hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet för öppnat. 2. Fastställande av dagordning Den av ordföranden föreslagna dagordningen fastställs. 3. Föregående mötesprotokoll Mötesprotokoll Nr 9 02/03 justerat och läggs till handlingarna. 4. Budgetmöte Budgeten diskuterades hit och dit. Den godkändes med vissa föändringar som redovisas i budgetförsalget som finns med i Utkiken. 5. Inkomna skrivelser Segla i Grekland Kallelse till Blekinge Seglarförbunds årsmöte Idrottshistoriska Sällskapet. 6. Rapporter Inge ville ha ordningsregler för källaren och masskjul. Jörgen rapporterade att 2.4-verksamheten skulle ha möte med styrelsen den 20 Oktober och presentera verksamheten för framtiden. Kommunens Båtråd vill ha KSS som remissinstans. Tommy redogjorde för hamnverksamheten under sommaren och de arbeten som påbörjats under hösten. Han föreslår att att det skapas fyra gästplatser på respektive brygga. Beslutades att göra så. Anders Landenstad redogjorde för sommarens aktiviteter inom jollesektionen. 7. Nya medlemmar Sidan 1 av 2

22 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc Håkan Palm valdes in som medlem i KSS. Håkan hälsas välkommen till KSS. 8. Övriga frågor. Inga övriga frågor 10. Mötets avslutande n tackar alla närvarande för visat intresse. Vid protokollet Justeras Nils-Evert Nilsson Sidan 2 av 2

23 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 11-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE Närvarande: v Hamnkapten Kassör v Kassör Intendent Suppleant Adjungerad Suppleant Erland Mårtensson (delvis) Tommy Carlsson Per Björklund Åke Bohlin Göran Lindqvist Nils-Evert Nilsson Inge Johansson Sven Lindblom 1. Mötet öppnas hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet för öppnat. 2. Fastställande av dagordning Den av ordföranden föreslagna dagordningen fastställs. 3. Föregående mötesprotokoll Mötesprotokoll Nr 10 02/03 justerat och läggs till handlingarna. Erland M påpekade att han hade deltagit i mötet. 4. Inkomna skrivelser Slutredovisning av RiksElittävlingarna från Nättraby BK. 5. Rapporter Möte med olika intressenter angående Tvåfyra/Annmarie Pedersen. Per P söker nya lösningar. Svend L rapporterade om planerade förstärkningar av bryggförankringar. Ombyggnad av bryggnock väntas kosta ca 215 tkr mot budgeterat 185 tkr. Entreprenören svarar för merkostnader till följd av mindre lyckat formbygge. 6. Nya medlemmar Elisabet och Jonas Bommeskär valdes in som medlemmar i KSS. De hälsas välkomna till KSS. 7. Förberedelser årsmötet. Förslag till dagar för sjösättning och vårmöte togs fram. 8. Övriga frågor Inga övriga frågor fanns. Sidan 1 av 2

24 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc 9. Mötets avslutande n tackar alla närvarande för visat intresse. Vid protokollet Justeras Per Björklund Sidan 2 av 2

25 KSS Protokoll Arsmote 2003.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL ÅRSMÖTE NÄRVARANDE: C:A 30 MEDLEMMAR 1. Mötet öppnas hälsar de närvarande välkomna och förklarar årsmötet öppnat. 2. Mötets behöriga utlysande Mötesdeltagarna godkänner mötets utlysande. 3. Val av ordförande för mötet Till ordförande för mötet väljs sittande. 4. Fastställande av dagordning för mötet Den i Utkiken föreslagna dagordningen fastställs. 5. Föregående mötesprotokoll Noteras att föregående mötes protokoll är justerat och lagt till handlingarna. 6. Val av justeringsmän. Till justeringsmän väljs Leif Norlin och Hans Andersson. 7. Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen som redovisats i UTKIKEN godkänns av mötet. 8. Ekonomisk redovisning Ekonomirapporten, som publicerats i UTKIKEN, redovisas i korthet av kassören och godkänns av mötet. 9. Revisionsberättelse Vaina Carlsson läser revisionsberättelsen och mötet godkänner denna. 10. Ansvarsfrihet för styrelsen Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året. 11. Fastställande av budget och avgifter för 2002/2003 Sidan 1 av 4

26 KSS Protokoll Arsmote 2003.doc Kassören redogör för styrelsens förslag till avgifter och budget som varit anslaget på anslagstavlan. Budget och avgifter fastslås enligt förslaget. 12. Val av styrelse och kommittéer Styrelse och kommittéer väljs enligt valberedningens förslag. Styrelse Till årsmöte 2004 V. Erland Mårtensson Omval Till årsmöte 2005 Omval Till årsmöte 2005 V. Marie Johansson Nyval Till årsmöte 2005 Kassör Per Björklund Omval Till årsmöte 2005 V. Kassör Åke Bohlin Till årsmöte 2004 Hamnkapten Mats Wagnborg Nyval Till årsmöte 2005 Intendent Göran Lindqvist Till årsmöte 2004 Suppleant/Miljöomb Sven Lindblom Omval Till årsmöte 2005 Brygglagssamordn Inge Johansson Omval Till årsmöte 2005 Suppleant Nils-Evert Nilsson Omval Till årsmöte 2004 Revisorer Bo Johansson Omval Vaina Carlsson Omval Revisorssuppleant Anders Björngren Omval Seglingskommitté Lars Möller Ordf Omval Ronny Olofsson Omval Torbjörn Andersson Omval Ingrid Thidell Omval Rune Lindqvist Omval Håkan Sandell Omval Pelle Samuelsson Omval Lennart Berg Omval Sven Holgersson Omval Miljöombud Svend Lindblom Omval Kommitté för Yttre miljön Sven Åke Johanssson Försäkringsombud Bertil Runheim Omval Repr i Blekinge Lars Möller Nyval Seglingsförbund Lennart Berg Omval Repr i Blekinge Båtförbund Svend Lindblom Sidan 2 av 4

27 KSS Protokoll Arsmote 2003.doc Hamnkommitté Juniorkommitté Mats Wagnborg Hamnkapten Jan Spjut Jan Appelberg Nils-Evert Nillson Rune Lindqvist Anders Landenstad Sammank Anita Björk Peter Björk Per Lindberg Karin Söderström Slipkommitté Ingvar Övén Sammank Ulf Melin Roland Bomark Håkan Nilsson Magnus Berg Tommy Svenson P W Andersson Per Åkesson Magnus Johansson Dan-Åke Tinnert Klubbhuskommitté Göran Lindqvist Björn-Olof Stahre Bengt Johansson Leif Norlin Festkommittén Två-fyra kommitté Redaktionskommitté Anders Björngreen, Klubbmästare Tommy Carlsson Christine Rosén Yvonne Nilsson Britt-Marie Ammer Forss Göran Lindqvist ( adjungerad ) Erik Antonsson Marianne Eskilander Carl-Johan Nordberg Magnus Larsson Per Pettersson Sammank Anders Landenstad Tommy Wahlberg-Nilsson Christine Rosén Marie Persson Sidan 3 av 4

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 02-01/02 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2002-01-17. Närvarande:

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 02-01/02 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2002-01-17. Närvarande: KSS Protokoll nr 2 2002 Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 02-01/02 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2002-01-17 Närvarande: Ordförande Kassör Intendent Hamnkapten Suppleant/Utb.ansv

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2014-01-12 PROTOKOLL NR 01/2014

STYRELSEMÖTE 2014-01-12 PROTOKOLL NR 01/2014 KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP STYRELSEMÖTE 2014-01-12 PROTOKOLL NR 01/2014 Närvarande: Rinus Voorn, ordförande t.o.m. punkt 6.2 Lars-Göran Forss, vice ordförande, landsektion, ordförande fr.o.m punkt 6.3 John

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell 1 Årsmötets öppnande. Ingvar Bingman öppnade årsmötet med att hälsa samtliga välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande. Årsmötet var behörigen utlyst. 3 Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare Protokoll - Föreningsstämmaa Kallade: Föreningens medlemmar Söndagen den 20 februari 2011, kl 13.000 St Lars församlingshem Dagordning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jan Strannegård valdes

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2012

M-båtsförbundets årsmöte 2012 Protokoll 2012-11-25 M-båtsförbundets årsmöte 2012 Innan mötet öppnas informerar nästa års SM arrangörer om SM i Uppsala 2013. Tävlingarna går av stapeln 4-6 juli. Ankomst och registrering sker den 2a

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag.

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag. Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag. 1. Årsmötets öppnande. Lennart Börjesson öppnade mötet som hyste 50 stycken medlemmar 2. Parentationer. Hölls för P O Boström 3.

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (6) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Ulf Kraepelien, kassör Björn Littorin, seglings- och ungdomsledare Tomas Grut, hamnkapten Jan Tottie, intendent Erik Frykfeldt, varvschef Lars-Erik

Läs mer

Protokoll för årsmöte 2010

Protokoll för årsmöte 2010 1 Protokoll för årsmöte 2010 Tid och plats: kl. 19:00-20:50 den 9 mars 2010 i Brunns skola, Ingarö Närvarande: representerade för 39 fastigheter Fullmakter: 3 st 1. Mötets öppnande Kerstin Lönnberg hälsade

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (8) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Janne Björck, sekreterare vid protokollet Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Björn

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Protokoll för årsmöte 2012

Protokoll för årsmöte 2012 1 Protokoll för årsmöte 2012 Tid och plats: kl. 19:00-20:50 den 22mars 2012 i Brunns skola, Ingarö Närvarande: Representanter för 41 fastigheter varav en fullmakt 1. Mötets öppnande Lillian Lagerström

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen 2005-12-11 1 Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen Närvarande: 28 st. medlemmar 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Peter Elgström

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Paul Bergqvist hälsade samtliga välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1 Val av

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Sida 1 av 5 http://villaagarnalerum.se Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Under sammanträdet serveras en enkel fika Närvarande:

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö ÅRSMÖTESPROTOKOLL Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012 Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö Närvarande föreningar Föreningen Dackegymnasterna, Föreningen Gymmix Växjö, Ljungby

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

1 Mötets Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelsen skett korrekt.

1 Mötets Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelsen skett korrekt. Närvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Johan Mandelius, kassör Janne Björck, sekreterare vid protokollet Björn Littorin, särskild ledamot Magnus

Läs mer

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb Tid: 2014-11-24 19.00 20.00 Plats: Klubblokalen, Sollentuna Närvarande: Se separat lista (25 st) 1) Mötet öppnas Anders förklarade mötet öppnat 2) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt Kallelse skickades

Läs mer

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet.

Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Valdes Lars Moberger till ordförande för årsmötet. PROTOKOLL fört vid årsmöte med Mejeritekniskt Forum Tid 19 mars 2013, kl 13 Plats ClarionWinn Hotel, Gävle Närvarande 48 medlemmar 1 Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Lars Moberger hälsade de närvarande

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Stora Varholmens PROTOKOLL Sida 1 av 5 Havsbadskoloni Årsmöte 2011

Stora Varholmens PROTOKOLL Sida 1 av 5 Havsbadskoloni Årsmöte 2011 Stora Varholmens PROTOKOLL Sida 1 av 5 Typ av möte: Årsmöte Mötesdatum: 2011-02-22 Närvarande: 57 personer som representerade 45 kolonilotter. 1 Mötets öppnande. 2 Fastställande av dagordning. 3 Val av

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11 Föreningsstämma Sanne Fiber Ekonomisk Förening Version 1.0 2011-05-11 AGENDA 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 2. Godkännande av röstlängden 3. Val av två justeringspersoner 4. Fråga om

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014 STYRELSE Närvarande Frånvarande Eva Eriksson, ordförande Urban Jonsson, vice ordförande Åke Andersson, kassör Åsa Malkusson, sekreterare

Läs mer

Protokoll vid årsmöte 2011-11-20

Protokoll vid årsmöte 2011-11-20 Söråkers Båtsällskap Protokoll vid årsmöte 2011-11-20 1. Ordföranden Håkan Nordin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Till ordförande för mötet valdes Håkan Nordin. 3. Till sekreterare för

Läs mer

fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar

fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar PROTOKOLL fört vid Årsmöte i Stureby Villaägareförening upa, tissdagen den 23 april 2013, kl 19.00 Plats: Sturebyskolans aula Närvarande: 53 medlemmar inkl styrelsen 15 icke medlemmar Föredragningslista

Läs mer

Villaföreningen Dungen

Villaföreningen Dungen Villaföreningen Dungen Protokoll fört vid vårstämman med Villaföreningen Dungen, den 11 mars 2008 i Magasinet, Segeltorp 1. Stämmans öppnande Mötet öppnades av Arne Lindqvist som hälsade de närvarande

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Medlemmarna i GRÖTVfES SEGELSÄ LLSEAP kallas härmed till ÄRSNÖTE

Medlemmarna i GRÖTVfES SEGELSÄ LLSEAP kallas härmed till ÄRSNÖTE Medlemmarna i GRÖTVfES SEGELSÄ LLSEAP kallas härmed till ÄRSNÖTE Tid LBrdugen den 1$ murs 1997, kl 10. 00. XLUBBSTUGAN FÖRSLAG TILL DAGORDNING Mötets oppnande Val av ordförande förårsmötet 23 Val av sekreterare

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5)

Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5) Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse för perioden 1/1 2012 31/12 2012 Innehåll: Styrelsens sammansättning Revisorer Valberedning Funktionärer Stöd åt Valberedningen Medlemmar

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Till mötesordförande valdes Roland Nihlén. 3. Till mötessekreterare

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Svensk Internmedicinsk förenings 46:e årsmöte Onsdag 26 september 2012 Clarion Hotell Gillet, Uppsala Föredragningslista 1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter 2013 (Fastställd på styrelsemöte 2013-03-13, reviderad 2013-05-21)

Fördelning av arbetsuppgifter 2013 (Fastställd på styrelsemöte 2013-03-13, reviderad 2013-05-21) Fördelning av arbetsuppgifter 2013 (Fastställd på styrelsemöte 2013-03-13, reviderad 2013-05-21) Styrelse leder klubbens verksamhet i enlighet med stadgarna och de beslut som fattas vid årsmöten utser

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna.

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna. Skifuddens Villaförening 1 (3) Protokoll upprättat vid Skifudden Villaförenings Årsmöte den 11 mars 2012, kl. 15.00. Plats: Folkets Hus, stora lokalen, Forshaga. 1. Mötet öppnades av föreningens ordf,

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 12 maj 2013 kl 16:00 Brf Lönnparkens lokal Grusåsgränd 47-139 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19

Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19 Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19 Plats: Munksund, Piteå Mötet inleddes med en tyst minut över avlidne Ove Ström. Därefter hälsade föreningens ordförande

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Protokoll fört vid. Persgärde Samfällighetsförening årsmöte 2013-03-24

Protokoll fört vid. Persgärde Samfällighetsförening årsmöte 2013-03-24 Protokoll fört vid Persgärde Samfällighetsförening årsmöte 2013-03-24 Anförande av ordförande Anförande av styrelseordförande Karl-Ivar Wennerholm Nyinflyttade Lotte Hansen och Torbjörn Gustavsson PG43

Läs mer

ALLMÄNT MÖTE 2015-04-09 PROTOKOLL NR 05b/2015. Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

ALLMÄNT MÖTE 2015-04-09 PROTOKOLL NR 05b/2015. Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ALLMÄNT MÖTE 2015-04-09 PROTOKOLL NR 05b/2015 0. Mötets öppnande Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID SSRK-BERGSLAGENS STYRELSEMÖTE SÖRBY GÅRD 23 November 2009

PROTOKOLL FÖRT VID SSRK-BERGSLAGENS STYRELSEMÖTE SÖRBY GÅRD 23 November 2009 PROTOKOLL FÖRT VID SSRK-BERGSLAGENS STYRELSEMÖTE SÖRBY GÅRD 23 November 2009 Närvarande: Sören Svärd, Urban Larsson, Malin Reuterhäll, Caroline Hagström, Anna Sjödin, Margareta Dahl, Lotta Yourstone, Benita

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013 Flygplatsseniorerna/Stockholm Org.nr:80 2413-1685 Pg: 408345-7 www.lfvpensionarer.se Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 14 mars 2013 1. Årsmötet

Läs mer

Suzuki Cavalcade Club Sweden

Suzuki Cavalcade Club Sweden Sid. 1/5 Plats: Trelleborg, Dalabadets Camping. Tid: Kl. 17 45 Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 14:e augusti 2004 1. Mötets öppnande. Åke Kindbom hälsade samtliga varmt välkomna och med ett rungande

Läs mer

Protokoll. Niklas Persson. Mikael Frostin. Sekreterare. Ordförande. Tord Roshagen. Charlotte Persson. Justeringsman. Justeringsman

Protokoll. Niklas Persson. Mikael Frostin. Sekreterare. Ordförande. Tord Roshagen. Charlotte Persson. Justeringsman. Justeringsman Protokoll fört vid årsmöte med medlemmarna i Koloniföreningen Ringstorps Sommarstad Lördagen den 7 mars 2015 på Ringstorpsgården. Närvarande: 83 personer. 59 kolonier var representerade. 1. Mötets öppnande,

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA 2004-02-25, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene

ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA 2004-02-25, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene Närvarande medlemmar: Enligt separat förteckning, BILAGA 1 Fråga om mötets behöriga utlysande Godkännande

Läs mer

1 Mötets öppnande Styrelseordföranden Klas Barne förklarade årsmötet öppnat.

1 Mötets öppnande Styrelseordföranden Klas Barne förklarade årsmötet öppnat. Västkustens Isjaktssällskap - VIS Protokoll från ordinarie årsmöte 9/11 1995 Plats: BT Systems kontor, Partille Närvarande: Ca:12 st medlemmar. 1 Mötets öppnande Styrelseordföranden Klas Barne förklarade

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014

Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 Protokoll FIAN Sveriges årsmöte 2014 26 april 2014, kl. 14.15 Solidaritetsrörelsens hus, Stockholm Närvarande: Klas Eriksson, Emma Hyldéen, Rebecka Jalvemyr, Mikael Jonsson, Maja Magnusson, Ida Niskanen,

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet 2015-02-07 Förbundsstyrelsens förslag till förbundsårsmötet 2015 Proposition Den nuvarande medlemsavgiften är 70 kr/medlem och år. Svenska Ju-jutsuförbundets styrelse föreslår förbundsårsmötet 2015 att

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer