KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE Närvarande:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande:"

Transkript

1 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE Närvarande: Vice Vice Hamnkapten Kassör Vice kassör Intendent Adjungerad Erland Mårtensson Mia Persson Tommy Carlsson Per Björklund Åke Bohlin Göran Lindqvist Inge Johansson 1. Mötet öppnas hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet för öppnat. 2. Fastställande av dagordning Den av ordföranden föreslagna dagordningen fastställs. 3. Föregående mötesprotokoll Mötesprotokoll Nr 1 02/03 samt protokoll från konstituerande möte justeras och läggs till handlingarna. 4. Inkomna skrivelser Blekinge seglarförbund Blekinge Handikappsidrottsförbund. Protokoll 5. Rapporter Linkan meddelar att pelarborrmaskinen är installerad och klar. Ny dammsugare till källaren är inköpt och klar för användning. Nya champangeglas har kommit. Inge rapporterar att markarbetena är klara för miljöstationen. Ny vedbod skall byggas. Per skickar ut resultatet via mail till samtliga i styrelsen ett par dagar före respektive möte i fortsättningen.. Marie tar upp frågan om vad som skall ligga på medlemssidorna. Beslutas att redaktionskommittén tar upp denna fråga och kommer med förslag. Tommy rapporterar att man kommer införa registrering av alla gästande båtar. Skoning av jollebryggan kommer att ske. 6. Nya medlemmar. Inga nya medlemmar i KSS. Sidan 1 av 2

2 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc 7. Bordlagda ärenden. Inga bordlagda ärenden. 8. Bryggrenovering Åke redovisar inkomna förslag till ny brygga. Vi kollar med kommunen hur mycket de är beredda att stödja oss med. Samtliga styrelsemedlemmar funderar på alternativa lösningar, för att kunna få ner kostnaderna, till nästa möte. 10. Ordningsregler Förslag till nya ordningsregler gicks igenom. Dessa godkändes med smärre justeringar. Information om ändringar av ordningsreglerna ges på allmänna mötet den 24/ Jubileumsfirande Förslag att det anordnas en jubileumsfest den 30 augusti. 12. Ordet fritt Åke har fått en förfrågan om Nättraby båtklubbs medlemmar får närvara vid vår valborgsfest. Beslutas att de är hjärtligt välkomna. Inge undrar om vår kompressor har besiktigats. Den är 60 år gammal. Styrelsen föreslår att vi kollar vad en ny skulle kosta. Linkan har satt ut sin gamla TV istället för den som gått sönder. Utkiken bör innehålla en gästhamninformation som i fjol 13. Mötets avslutande n tackar alla närvarande för visat intresse. Vid protokollet Justeras Sidan 2 av 2

3 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 3-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE Närvarande: Hamnkapten Kassör Intendent Suppleant Adjungerad Tommy Carlsson Per Björklund Göran Lindqvist Nils-Evert Nilsson Inge Johansson 1. Mötet öppnas hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet för öppnat. 2. Fastställande av dagordning Den av ordföranden föreslagna dagordningen fastställs. 3. Föregående mötesprotokoll Mötesprotokoll Nr 2 02/03 justeras och läggs till handlingarna. 4. Inkomna skrivelser Svenska båtunionen Karlskrona Kommun Protokoll. Bidragsansökan 5. Rapporter Linkan rapporterar att vi införskaffat en ny kompressor. Beslutades att införskaffa en ny TV till biblioteket. Tommy Carlsson rapporterar att man håller på att ta fram en loggbok för besökande båtar. Han har sökt Blå flagg. Man håller på att fördela båtplatser. Per har skickat ut ekonomiska rapporter. Växjö kappseglare kommer att tillbringa v28 på vår anläggning. 6. Nya medlemmar. Martin Dahlström med familj valdes in som nya medlemmar i KSS. 7. Bordlagda ärenden. Inga bordlagda ärenden. 8. Bryggrenovering Sidan 1 av 2

4 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc Det inkomna förslagen blir för dyra. Så nu tittar vi på andra lösningar. Just nu väntar vi på besked från dykarskolan om de kan hjälpa till. Magnus kom med ett förslag att lägga bryggan i ost-västlig riktning. 10. Jolleregatta Anders ville ha hjälp med att skriva lite historia om KSS. Beslutades att kassören går igenom budgeten innan avtalet mellan klubbarna skrivs under. 11. Ordet fritt Beslutades att införskaffa en Hasle 365 för SEK. Beslutades att godkänna Pers förslag till hur personliga utgifter skall attesteras. Göran Johansson ville skänka ett antal bilder från förr. Beslutades att hamnkaptenen får köpa in ett antal nationsflaggor ( ca 10 st ). Vi har ännu ej fått in någon intresserad som hamnvärd. Beslutades att vi skulle skicka en blomma till Bengt Frennfelts begravning. Beslutades att införskaffa brandvarnare. Tack till Thure Wahlberg för gammalt vandringspris. 12. Mötets avslutande n tackar alla närvarande för visat intresse. Vid protokollet Justeras Sidan 2 av 2

5 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 4-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE Närvarande: Vice Vice Hamnkapten Kassör Vice kassör Intendent Suppleant Suppleant/Miljöombud Adjungerad Erland Mårtensson Marie Persson Tommy Carlsson Per Björklund Åke Bohlin Göran Lindqvist Nils-Evert Nilsson Svend Lindblom Inge Johansson 1. Mötet öppnas hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet för öppnat. 2. Fastställande av dagordning Den av ordföranden föreslagna dagordningen fastställs. 3. Föregående mötesprotokoll Mötesprotokoll Nr 3 02/03 justeras och läggs till handlingarna. 4. Inkomna skrivelser Blekinge båtförbund Svenska seglarförbundet Karlskrona Kommun Blue Flag Leason Data Sisu Information. Protokoll Ansökan hallhyra Föreninsprogram Ledarutbildning 5. Rapporter Jörgen rapporterade från föredrag med Claes Hultling om handikappsegling med 2.4-or på Marinmuseet. Det hade varit ett mycket intressant föredrag. KSS hade deltagit med en 2.4-a. Båtrådet skall ha ett möte om en och en halv vecka. Han ville ha förslag till frågor att ta upp. Magnus informerade om att juniorledaren fått en offert på en ny Vikingjolle. Den löd på 13900:- + frakt. Sidan 1 av 3

6 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc Beslutades att jolle skulle införskaffas kostnaden finns budgeterad. Åke rapporterade att han varit på NBK s årsmöte. Per har skickat ut resultatrapport och balansräkning. Det ser bra ut med klubbens ekonomi. Erland rapporterar att han varit i kontakt med Lars Möller och Anders Landenstad angående instruktörsutbildning. Det behövs utbildas några seglarskoleinstruktörer. Hamnvärdsökande Amela Sadikovic har sökt medlemskap. Beslutades att Amela får tjänsten som hamnvärd. 6. Nya medlemmar. Anna Johansson, Tomas Karlsson, Kimmo Karlsson, Kerstin Frennfelt, Peter Larsson, Amela Sadikovic, Michael Foster, Peter Björk och Gustav Svan valdes in som nya medlemmar i KSS. Per Lindberg har begärt urträde ur KSS. 7. Bordlagda ärenden. Inga bordlagda ärenden. 8. Bryggrenovering Tommy har fått mail från Lars-Göran. Han har kollat med dykarna och fått ett pris på 1500:-/tim. Han har kollat priser på cementringar. Total kostnad ca :-. 9. Jolleregatta Vi har fått ett avtalsförslag mellan KSS och NBK. Förslaget godkändes. 10. Båtlivsmässa. Båtlivsmässa kommer att hållas i år igen, den 28 juni på Stumholmen. KSS kommer att närvara. 11. Utkiken / Hemsida Arbetet med Utkiken rullar på enligt plan. Förslag till hemsidans medlemssidor skall tas fram till nästa möte. 12. Ordet fritt Vi beslutade att vi skulle maila ut protokollen efter mötena och få in synpunkter inom en vecka därefter anses det vara godkänt. Per har varit i kontakt med ett larmföretag. Installationskostnad ca 10000:-. Samt en månadskostnad på 410:-. Beslutades att installera ett larm. Offert från Lisas sjökrog 95:-/person till valborgsfesten. Klubben har fått en inbjudan till Navis 50-årsjubileum. Orföranden kommer att närvara. 13. Mötets avslutande n tackar alla närvarande för visat intresse. Vid protokollet Justeras Sidan 2 av 3

7 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc Sidan 3 av 3

8 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 5-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE Närvarande: Vice Vice Hamnkapten Vice kassör Intendent Suppleant Suppleant/Miljöombud Adjungerad Erland Mårtensson Marie Persson Tommy Carlsson Åke Bohlin Göran Lindqvist Nils-Evert Nilsson Svend Lindblom Inge Johansson 1. Mötet öppnas hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet för öppnat. 2. Fastställande av dagordning Den av ordföranden föreslagna dagordningen fastställs. 3. Föregående mötesprotokoll Mötesprotokoll Nr 4 02/03 anses justerat, då inga ändringsförslag inkommit till sekreteraren, och läggs till handlingarna. 4. Inkomna skrivelser Gästhamnsguiden Svenska Seglarförbundet Sällskapet Livbojen Tack för medverkan. Kvalitetssäkrad seglarskola och påminnelse om årsuppgift. Tack för lån av klubbhuset. 5. Rapporter Inge rapportera att brygglagsarbetena följer planerna. Åke rapporterar om ekonomin att det har köpts för mycket på vissa konton. Tommy rapporterar att det är 69 st anmälda till Valborgsfesten. Göran rapporterar att skyltar satts upp angående att inga batterier får stå i batterirummet. 6. Nya medlemmar. Johan Segerfeldt valdes in som medlem i KSS. Johan hälsas välkommen till KSS. 7. Bordlagda ärenden. Inga bordlagda ärenden. Sidan 1 av 2

9 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc 8. Dagordning Dagordningen i Utkiken gås igenom inför allmänna mötet. Den 4/10 och 18/10 föreslås som sjöhalningsdagar. Årsmöte föreslås till den 20/ Övriga frågor Mia går igenom vad som skall finnas med på medlemssidorna. Åke undrar om han får ha en länk till vår hemsida. Det är helt ok. 10. Mötets avslutande n tackar alla närvarande för visat intresse. Vid protokollet Justeras Sidan 2 av 2

10 KSS Protokoll Varmote 2003.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL ALLMÄNT APRILMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE NÄRVARANDE: C:A 30 MEDLEMMAR 1. Mötet öppnas n hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av dagordning för mötet Den i Utkiken föreslagna dagordningen fastställdes. 3. Mötets behöriga utlysande Mötesdeltagarna ansåg mötet behörigt utlyst. 4. Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes. 5. Val av justeringsmän Till justeringsmän valdes Lennart Berg och Lars-Göran Forss. 6. Val av valberedning. Dan-Åke Tinnert, Magnus Johansson och Yngve Svensson valdes. 7. Val av ordförande i valberedningen. Dan-Åke Tinnert valdes till ordförande. 8. Beslut om stadgeändringar. Beslutas att genomföra de på årsmötet föreslagna förändringarna. Därmed har vi nya stadgar för KSS. 9. Seglingsprogram n presenterade seglingsprogrammet för kölbåtar. Anders Landenstad presenterade juniorverksamheten och deras seglingsprogram. Han nämnde dessutom att KSS seglarskola blivit kvalitetssäkrad enligt svenska seglarförbundets regler. 10. Fastställande av upphalningsdagar Lördagen den 4/10 och 18/10 bestämdes bli årets upphalningsdagar. 11. Meddelanden från styrelsen Hamnkapten informerar om att ombyggnaden av bryggnocken Sidan 1 av 2

11 KSS Protokoll Varmote 2003.doc ( badbryggan ) ej blivit av på grund av att inkomna offerter visade sig bli alldeles för dyra. Däremot kommer man till hösten att sätta tre cementringar med hjälp av dykare och därefter bygga ett nytt däck. Han nämner dessutom att det till Valborgsfesten har anmält sig 69 st personer. Vice ordförande informerar om de smärre ändringar som är gjorda i ordningsreglerna för KSS. Han informerar också om att tryckfelnisse varit framme i Utkiken, så planstädningen blir som vanligt måndagen efter den 2:a sjösättningen dvs den 12 maj kl 18.00, och inte som det står i Utkiken. 12. Val av Festkommitté Valberedningen har ej lyckats ta fram en ny festkommitté. Däremot föreslår man Anders Björngren till Klubbmästare. Anders Björngren väljs till Klubbmästare. Valberedningen får i uppdrag att fortsätta sitt arbete för att få fram en festkommitté. n ville att styrelsen skulle få bemyndigande att ta beslut i frågan när ny festkommitté presenteras av valberedningen. 13. Ordet fritt Jerker Stötsberg tog upp problemet med att få medlemmarna att genomföra sin arbetsplikt. Detta diskuterades hit och dit. Bengt Johansson tycker att de som nyttjar källaren städar alldeles för dåligt efter sig. 14. Mötet avslutades n avslutade mötet och tackade alla närvarande för visat intresse. Vid protokollet Justeras Lennart Berg Lars-Göran Forss Sidan 2 av 2

12 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 6-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE Närvarande: Vice Hamnkapten Kassör Intendent Adjungerad Adjungerad Erland Mårtensson Tommy Carlsson Per Björklund Göran Lindqvist Inge Johansson Per Pettersson 1. Mötet öppnas hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet för öppnat. 2. Fastställande av dagordning Den av ordföranden föreslagna dagordningen fastställs. 3. Föregående mötesprotokoll Mötesprotokoll Nr 5 02/03 anses justerat, då inga ändringsförslag inkommit till sekreteraren, och läggs till handlingarna. 4. Inkomna skrivelser Aspö Båtklubb Inbjudan till invigning av nytt klubbhus seglingar Per Pettersson informerade hur man har organiserat upp 2.4 kommittén. Ann-Marie Pedersen kommer att hålla i det administrativa. Man kommer att köra på onsdagar mellan och Det skall finnas 4 instruktörer. 6. Rapporter Inge rapporterar att vedboden är klar. Miljöstationen är snart klar. Linkan rapporterar att någon har brutit sig ut ur klubbhuset. Det har även varit inbrott i de två bortersta bodarna. Modemet slogs ut av åskan. Tommy C hade fått en förfrågan angående inköp av kol till grillen. Han undrade angående väderrapporter på nätet. Tommy kollar på nätet på SMHI:s hemsida vad som gäller för denna sommar. Tommy har tagit fram en ny brygglista. Tommy informerar om vad som gäller i sommar angående shengenavtalet m m i hamnen. Tommy ville ha nya brandsläckare till honnörsbryggan och mellanbryggan. Beslutas att köpa in två stycken inklusive skåp. Sidan 1 av 2

13 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc 6. Nya medlemmar. Johan Tandberg, Lisa Spjuth och Per Törnström valdes in som medlemmar i KSS. Alla hälsas välkomna till KSS. 7. Bordlagda ärenden. Inga bordlagda ärenden. 8. Medlemsinformation. Beslutas att vi skall trycka upp de nya stadgarna och ordningsreglerna. Beslutas att vi skall bjuda in alla nya medlemmar till grillkvällen med dragspelare. Inloggning på hemsidan. Redaktionskommittén jobbar vidare med denna fråga. 9. Övriga frågor. Per vill att vi skall sätta upp rökning förbjuden skyltar i klubbhuset och bra askkoppar utanför. Beslutas att införskaffa detta. Byta telefon i servicehuset. Beslutas att säga upp abonnemanget och skaffa ett vanligt abonnemang som endast går att ringa sverigesamtal. Medlemsavgifter för juniorer. Beslutas att fastställa attestinstruktionerna. Se Bilaga. Beslutas att införskaffa ett pentry till en av bodarna. 10. Mötets avslutande n tackar alla närvarande för visat intresse. Vid protokollet Justeras Sidan 2 av 2

14 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 7-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE Närvarande: Vice Hamnkapten Kassör Intendent Suppleant Adjungerad Erland Mårtensson Tommy Carlsson Per Björklund Göran Lindqvist Nils-Evert Nilsson Inge Johansson 1. Mötet öppnas hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet för öppnat. 2. Fastställande av dagordning Den av ordföranden föreslagna dagordningen fastställs. 3. Föregående mötesprotokoll Mötesprotokoll Nr 6 02/03 anses justerat, då inga ändringsförslag inkommit till sekreteraren, och läggs till handlingarna. 4. Inkomna skrivelser Uppgifter till Karlskrona Kommun Karlskrona Kommun Ansökan om bidrag till startavgift int SM Håkan Nilsson Beslutas att ställa upp med 900:- till startavgift. 5. Rapporter Magnus och Jörgen rapporterar att Rikskval och Elitserien genomfördes på ett utmärkt sätt. Tack till alla som hjälpte till under dessa dagar Göran rapporterar om inbrottet och dess följder. Göran är trött på att man inte tömmer säcken i källaren när den är full. Från och med nu skall man slänga sitt skräp i containern. Inge rapporterar om brygglagsarbete. Vissa brygglag fungerar mycket dåligt., medan andra fungerar utmärkt. Nippe rapporterar om tömning av oljekärl. Kajsa Karlsson är kommunens kontaktperson angående hämtning från sopstationen. Tommy berömde den nya hamnvärden. Erland rapporterar om Aspö båtklubbs 25-årsjubileum. Kassören rapporterar att medlemmar ej betalt in sina avgifter. Han redogör även för det ekonomiska läget. Beslutas att göra lagning av verandataket. 6. Nya medlemmar. Sidan 1 av 2

15 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc Thorbjörn Magnusson valdes in som medlem i KSS. Han hälsas välkommen till KSS. 7. Bryggrenovering Lars-Göran har fått i uppdrag att be dykarna om en offert för bryggrenoveringen. Björn Stahre kontaktas angående ritningsförslag till detta. 8. Jubiléum Anders Björngren har mailat ett förslag till jubiléumsfesten. som gicks igenom av Tommy. Beslutades att köpa in en bänkskiva á 700 kr till bardisk. 9. Bordlagda ärenden. Inga bordlagda ärenden. 11. Övriga frågor. Inge tog upp frågan om mer förrådsutrymmen. Han fick i uppdrag att inventera behoven. Efter vissa diskussioner togs beslut att ändra punkten 5.2 Från 5.2 Medlem, som frånträder förtöjningsplatsen skall meddela detta till styrelsen. Vid försäljning / byte av båt har båtägare rätt till plats under två säsonger. Har ej ny båt införskaffats inom denna tid, faller denna rättighet bort. Till 5.2 Medlem, som frånträder förtöjningsplatsen skall meddela detta till styrelsen. Vid försäljning / byte av båt har båtägare rätt till plats under två säsonger. Under denna tid skall man betala avgift för den plats man hade samt utföra arbetsplikten. Har ej ny båt införskaffats inom denna tid faller denna rättighet bort. 10. Mötets avslutande n tackar alla närvarande för visat intresse. Vid protokollet Justeras Sidan 2 av 2

16 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 8-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE Närvarande: Vice Hamnkapten Kassör Intendent Adjungerad Erland Mårtensson Tommy Carlsson Per Björklund Göran Lindqvist Inge Johansson 1. Mötet öppnas hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet för öppnat. 2. Fastställande av dagordning Den av ordföranden föreslagna dagordningen fastställs. 3. Föregående mötesprotokoll Mötesprotokoll Nr 7 02/03 justerat, efter ändringsförslag från kassören, och läggs till handlingarna. 4. Inkomna skrivelser SBU Tommy Carlsson Inge Johansson Avsägelse Avsägelse 5. Rapporter Göran rapporterar att det har försvunnit bestick. Rutinerna för uthyrning har reviderats och skärpts upp. Material till bardisk har tagits hem. Beslutades att nya högtalare och förstärkare skall införskaffas och monteras. Detta skall ske efter ommålning av klubbhuset. Tommy ansvarar för detta. Beslutades att utrangerade prylar skall utannonseras om ingen spekulant slängs det på tippen. Beslutades att golvet i klubbhuset skall slipas och lackas, även golven i bodarna skall åtgärdas( oljas ). 2.4 båten som står uppe på berget skall säljas om ingen gör anspråk på den före Per rapporterar att allt nu är reglerat med försäkringsbolaget vad gäller inbrottet i våras. Det har kostat klubben 7.200:- i självrisk. Per går igenom ekonomin. Det ser bra ut inkomsterna har varit högre än budgeterat men även utgifterna har varit högre än budgeterat framförallt på förbrukningsinvesteringar. Sidan 1 av 3

17 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc Tommy rapporterar hur mycket lovord vi fått från olika håll om hur rent och fint vi har på Dragsö och hur väl bemötta gästande båtar blir. Detta är mycket Amela s förtjänst. Styrelsen beslutar att ge Amela en gåva som tack för detta. Det fungerar dåligt med röd/grön skylt. Det måste bli skärpning. Jörgen rapporterar att polisen har hittat jackorna som stals i 2.4- boden. Jörgen skall hämta dessa hos polisen i morgon. Det är helt Ok att jollar som är övergivna och ej namnade kan skickas till tippen. Han rapporterar även att 2.4 verksamheten har fungerat mycket bra i år. 6. Nya medlemmar. Cecilia Gleisner Ed, Mats Karlsson, Tobias Svanberg, Terje Möllerström, Tomas Gustavsson, Elizabeth Aller och Fam Selling valdes in som medlemmar i KSS. Alla hälsas välkomna till KSS. 6. Bryggrenovering Tommy har fått offert från dykarna. Under vecka 39 kommer slamsugning att ske samt cementringar sättas på plats. Total kostnad max 150 kkr. Beslutades att ta denna kostnad. Per undersöker om vi kan få bidrag för detta. 7. Brygglagsarbeten Inge Johansson lade fram förslag till arbetsuppgifter och ansvar för kommittéerna. Efter lång diskussion om hur brygglagsarbetena skall utformas i framtiden, beslutas att Inge och Per går igenom alternativ 3 och kommer med förslag hur arbetsuppgifterna skall fördelas. 8. Bordlagda ärenden. Inga bordlagda ärenden. 11. Övriga frågor. Nytt elavtal. Per hade fått offerter på nytt elavtal. Efter en del diskussioner beslutas att välja ett 2-årigt avtal med Affärsverken. Leif Johannesson behåller sin bryggplats. Sverlinger på Åhlens undrar om KSS är intresserade av att överta utrangerade rulltrappshandtag. Vi tackar nej till detta erbjudande. Magnus har fått offert på tryck av stadgar och ordningsregler från Printfabriken. Beslutas att välja det billigaste alternativet med vitt papper och svart tryck. Avgift för släpjollar. Beslutades att lägga fram förslag till Årsmötet. 10. Mötets avslutande n tackar alla närvarande för visat intresse. Sidan 2 av 3

18 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc Vid protokollet Justeras Sidan 3 av 3

19 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 9-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE Närvarande: Hamnkapten Kassör Intendent Suppleant Adjungerad Tommy Carlsson Per Björklund Göran Lindqvist Nils-Evert Nilsson Inge Johansson 1. Mötet öppnas hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet för öppnat. 2. Fastställande av dagordning Den av ordföranden föreslagna dagordningen fastställs. 3. Föregående mötesprotokoll Mötesprotokoll Nr 8 02/03 justerat, efter ändringsförslag från kassören, och läggs till handlingarna. 4. Inkomna skrivelser SISU Gästhamnsguiden höstens kurser Statistikuppgifter 5. Rapporter Nippe rapporterar att man igår hade haft möte med slipkommittén. Tommy tar upp frågan om platser som ej utnyttjas. Jörgen rapporterar att jubileumsfesten var väl planerad och genomförd. Dessutom väldigt trevlig. 6. Nya medlemmar. Ingela Knutas, Ove Söderström, Jörgen och Siv Palme valdes in som medlemmar i KSS. Alla hälsas välkomna till KSS. 7. Brygglagsarbeten. Per och Inge presenterar det förslag som de arbetat fram om hur brygglagsarbetet skall ske i de olika kommitteérna. Efter en hel del diskussioner beslutas att vi skall börja jobba utifrån detta förslag. 8. Bordlagda ärenden. Inga bordlagda ärenden. Sidan 1 av 2

20 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc 9. Övriga frågor. Linkan undrar när vi skall ta ned vimpeln på Signalmasten. Blue Flag skall tas ned 30/9. Linkan föreslår att vi byter ut alla ellement i klubbhuset. Han kommer in med kostnadsförslag till nästa möte. Leif Norlin vill sova i sin båt på land tills han ordnat bostad. Styrelsen godkänner detta. Han kommer att betala för elen. Budgetmöte den 16 oktober kl Per föreslår följande tillägg i ordningsreglerna för klubbhuset. När medlemskap i KSS upphör ska medlemsnyckel omedelbart lämnas in till intendenten. När uppdrag som innebär innehav av huvudnyckel upphör ska huvudnyckel omedelbart lämnas in till intendenten. Huvudnyckel får inte lämnas direkt över till efterträdaren. Medlemsnyckel får inte lånas ut utanför familjen. Huvudnyckel får överhuvudtaget inte lånas ut (undantag inom seglingskommittén Styrelsen beslutar att anta detta tillägg till ordningsreglerna för klubbhuset. 10. Mötets avslutande n tackar alla närvarande för visat intresse. Vid protokollet Justeras Sidan 2 av 2

21 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 10-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE Närvarande: v Hamnkapten Kassör Intendent Suppleant Adjungerad Adjungerad Erland Mårtensson Tommy Carlsson Per Björklund Göran Lindqvist Nils-Evert Nilsson Inge Johansson Anders Landenstad 1. Mötet öppnas hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet för öppnat. 2. Fastställande av dagordning Den av ordföranden föreslagna dagordningen fastställs. 3. Föregående mötesprotokoll Mötesprotokoll Nr 9 02/03 justerat och läggs till handlingarna. 4. Budgetmöte Budgeten diskuterades hit och dit. Den godkändes med vissa föändringar som redovisas i budgetförsalget som finns med i Utkiken. 5. Inkomna skrivelser Segla i Grekland Kallelse till Blekinge Seglarförbunds årsmöte Idrottshistoriska Sällskapet. 6. Rapporter Inge ville ha ordningsregler för källaren och masskjul. Jörgen rapporterade att 2.4-verksamheten skulle ha möte med styrelsen den 20 Oktober och presentera verksamheten för framtiden. Kommunens Båtråd vill ha KSS som remissinstans. Tommy redogjorde för hamnverksamheten under sommaren och de arbeten som påbörjats under hösten. Han föreslår att att det skapas fyra gästplatser på respektive brygga. Beslutades att göra så. Anders Landenstad redogjorde för sommarens aktiviteter inom jollesektionen. 7. Nya medlemmar Sidan 1 av 2

22 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc Håkan Palm valdes in som medlem i KSS. Håkan hälsas välkommen till KSS. 8. Övriga frågor. Inga övriga frågor 10. Mötets avslutande n tackar alla närvarande för visat intresse. Vid protokollet Justeras Nils-Evert Nilsson Sidan 2 av 2

23 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 11-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE Närvarande: v Hamnkapten Kassör v Kassör Intendent Suppleant Adjungerad Suppleant Erland Mårtensson (delvis) Tommy Carlsson Per Björklund Åke Bohlin Göran Lindqvist Nils-Evert Nilsson Inge Johansson Sven Lindblom 1. Mötet öppnas hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet för öppnat. 2. Fastställande av dagordning Den av ordföranden föreslagna dagordningen fastställs. 3. Föregående mötesprotokoll Mötesprotokoll Nr 10 02/03 justerat och läggs till handlingarna. Erland M påpekade att han hade deltagit i mötet. 4. Inkomna skrivelser Slutredovisning av RiksElittävlingarna från Nättraby BK. 5. Rapporter Möte med olika intressenter angående Tvåfyra/Annmarie Pedersen. Per P söker nya lösningar. Svend L rapporterade om planerade förstärkningar av bryggförankringar. Ombyggnad av bryggnock väntas kosta ca 215 tkr mot budgeterat 185 tkr. Entreprenören svarar för merkostnader till följd av mindre lyckat formbygge. 6. Nya medlemmar Elisabet och Jonas Bommeskär valdes in som medlemmar i KSS. De hälsas välkomna till KSS. 7. Förberedelser årsmötet. Förslag till dagar för sjösättning och vårmöte togs fram. 8. Övriga frågor Inga övriga frågor fanns. Sidan 1 av 2

24 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc 9. Mötets avslutande n tackar alla närvarande för visat intresse. Vid protokollet Justeras Per Björklund Sidan 2 av 2

25 KSS Protokoll Arsmote 2003.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL ÅRSMÖTE NÄRVARANDE: C:A 30 MEDLEMMAR 1. Mötet öppnas hälsar de närvarande välkomna och förklarar årsmötet öppnat. 2. Mötets behöriga utlysande Mötesdeltagarna godkänner mötets utlysande. 3. Val av ordförande för mötet Till ordförande för mötet väljs sittande. 4. Fastställande av dagordning för mötet Den i Utkiken föreslagna dagordningen fastställs. 5. Föregående mötesprotokoll Noteras att föregående mötes protokoll är justerat och lagt till handlingarna. 6. Val av justeringsmän. Till justeringsmän väljs Leif Norlin och Hans Andersson. 7. Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen som redovisats i UTKIKEN godkänns av mötet. 8. Ekonomisk redovisning Ekonomirapporten, som publicerats i UTKIKEN, redovisas i korthet av kassören och godkänns av mötet. 9. Revisionsberättelse Vaina Carlsson läser revisionsberättelsen och mötet godkänner denna. 10. Ansvarsfrihet för styrelsen Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året. 11. Fastställande av budget och avgifter för 2002/2003 Sidan 1 av 4

26 KSS Protokoll Arsmote 2003.doc Kassören redogör för styrelsens förslag till avgifter och budget som varit anslaget på anslagstavlan. Budget och avgifter fastslås enligt förslaget. 12. Val av styrelse och kommittéer Styrelse och kommittéer väljs enligt valberedningens förslag. Styrelse Till årsmöte 2004 V. Erland Mårtensson Omval Till årsmöte 2005 Omval Till årsmöte 2005 V. Marie Johansson Nyval Till årsmöte 2005 Kassör Per Björklund Omval Till årsmöte 2005 V. Kassör Åke Bohlin Till årsmöte 2004 Hamnkapten Mats Wagnborg Nyval Till årsmöte 2005 Intendent Göran Lindqvist Till årsmöte 2004 Suppleant/Miljöomb Sven Lindblom Omval Till årsmöte 2005 Brygglagssamordn Inge Johansson Omval Till årsmöte 2005 Suppleant Nils-Evert Nilsson Omval Till årsmöte 2004 Revisorer Bo Johansson Omval Vaina Carlsson Omval Revisorssuppleant Anders Björngren Omval Seglingskommitté Lars Möller Ordf Omval Ronny Olofsson Omval Torbjörn Andersson Omval Ingrid Thidell Omval Rune Lindqvist Omval Håkan Sandell Omval Pelle Samuelsson Omval Lennart Berg Omval Sven Holgersson Omval Miljöombud Svend Lindblom Omval Kommitté för Yttre miljön Sven Åke Johanssson Försäkringsombud Bertil Runheim Omval Repr i Blekinge Lars Möller Nyval Seglingsförbund Lennart Berg Omval Repr i Blekinge Båtförbund Svend Lindblom Sidan 2 av 4

27 KSS Protokoll Arsmote 2003.doc Hamnkommitté Juniorkommitté Mats Wagnborg Hamnkapten Jan Spjut Jan Appelberg Nils-Evert Nillson Rune Lindqvist Anders Landenstad Sammank Anita Björk Peter Björk Per Lindberg Karin Söderström Slipkommitté Ingvar Övén Sammank Ulf Melin Roland Bomark Håkan Nilsson Magnus Berg Tommy Svenson P W Andersson Per Åkesson Magnus Johansson Dan-Åke Tinnert Klubbhuskommitté Göran Lindqvist Björn-Olof Stahre Bengt Johansson Leif Norlin Festkommittén Två-fyra kommitté Redaktionskommitté Anders Björngreen, Klubbmästare Tommy Carlsson Christine Rosén Yvonne Nilsson Britt-Marie Ammer Forss Göran Lindqvist ( adjungerad ) Erik Antonsson Marianne Eskilander Carl-Johan Nordberg Magnus Larsson Per Pettersson Sammank Anders Landenstad Tommy Wahlberg-Nilsson Christine Rosén Marie Persson Sidan 3 av 4

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 02-01/02 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2002-01-17. Närvarande:

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 02-01/02 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2002-01-17. Närvarande: KSS Protokoll nr 2 2002 Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 02-01/02 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2002-01-17 Närvarande: Ordförande Kassör Intendent Hamnkapten Suppleant/Utb.ansv

Läs mer

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009.

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. ASS 432. Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. 1. Mötets öppnande och val av mötesordförande 2. Val av mötesordförande och sekreterare 3. Frågan om kallelse till mötet

Läs mer

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 02-04/05 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2005-01-20. Närvarande:

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 02-04/05 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2005-01-20. Närvarande: KSS Protokoll nr 2 2005 Styrelsemote.doc2 KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 02-04/05 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2005-01-20 Närvarande: V V. Intendent Kassör Hamnkapten Samordnare Bo Horn Marie

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2014-01-12 PROTOKOLL NR 01/2014

STYRELSEMÖTE 2014-01-12 PROTOKOLL NR 01/2014 KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP STYRELSEMÖTE 2014-01-12 PROTOKOLL NR 01/2014 Närvarande: Rinus Voorn, ordförande t.o.m. punkt 6.2 Lars-Göran Forss, vice ordförande, landsektion, ordförande fr.o.m punkt 6.3 John

Läs mer

Protokoll fört vid Ekerö Båtklubbs årsmöte den 12 februari 2014 i TräSjö-gården, Ekerö, kl 18.30 ca 21.00 inkl kaffe.

Protokoll fört vid Ekerö Båtklubbs årsmöte den 12 februari 2014 i TräSjö-gården, Ekerö, kl 18.30 ca 21.00 inkl kaffe. EKERÖ BÅTKLUBB PROTOKOLL Protokoll fört vid Ekerö Båtklubbs årsmöte den 12 februari 2014 i TräSjö-gården, Ekerö, kl 18.30 ca 21.00 inkl kaffe. Närvarande: 21 medlemmar enligt separat deltagarlista /bilaga

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 051123 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 23 november 2005, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 50 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare Protokoll - Föreningsstämmaa Kallade: Föreningens medlemmar Söndagen den 20 februari 2011, kl 13.000 St Lars församlingshem Dagordning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jan Strannegård valdes

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell 1 Årsmötets öppnande. Ingvar Bingman öppnade årsmötet med att hälsa samtliga välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande. Årsmötet var behörigen utlyst. 3 Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

Läs mer

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Nr Nr 155 155 3-2014 Kallelse till höstmöte Torsdagen den 20 november Klockan 19.00 Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Kappseglingsresultat Information om Grythem Avgifter

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 7 maj 2016 på Kompassen pub i Arkösund.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 7 maj 2016 på Kompassen pub i Arkösund. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 7 maj 2016 på Kompassen pub i Arkösund. Stefan Peterson hälsade samtliga välkomna till det 129:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1

Läs mer

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag.

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag. Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag. 1. Årsmötets öppnande. Lennart Börjesson öppnade mötet som hyste 50 stycken medlemmar 2. Parentationer. Hölls för P O Boström 3.

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Wästantorps samfällighetsförening

Wästantorps samfällighetsförening Tid: 22 maj 2016, kl. 10.00 Plats: Husaren, Södra Rörum Protokoll Årsstämma 2016 1. Mötets öppnande - Ordförande Bertil Carlie hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Upprop, fullmaktsgranskning

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (6) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Ulf Kraepelien, kassör Björn Littorin, seglings- och ungdomsledare Tomas Grut, hamnkapten Jan Tottie, intendent Erik Frykfeldt, varvschef Lars-Erik

Läs mer

Nyköpings Segelsällskaps årsmöte

Nyköpings Segelsällskaps årsmöte Nyköpings Segelsällskaps årsmöte 2015-11-11 1 Mötets öppnande Ordföranden, Karl-Inge Forslund hälsade alla välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 2 Fastställande av röstlängd för

Läs mer

Årsmöte Fuxernaskolan kl 14.00

Årsmöte Fuxernaskolan kl 14.00 Årsmöte Fuxernaskolan 160313 kl 14.00 Närvarande: Zorayah Hellberg, Ewa Larsson. Alf Joakim Persson, Cecilia Sandbeck, Malin Holström, Markus Andersson, Amanda Georgiou, Alva Olsson, Erik Georgiou, Matilda

Läs mer

Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte

Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte Grötviks Segelsällskap PROTOKOLL 1(3) Datum Protokollsnr 2011-04-02 årsmöte Medlemsmöte Tid 2011-04-02 Plats Distribueras till Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte Styrelsen

Läs mer

Protokoll för årsmöte 2012

Protokoll för årsmöte 2012 1 Protokoll för årsmöte 2012 Tid och plats: kl. 19:00-20:50 den 22mars 2012 i Brunns skola, Ingarö Närvarande: Representanter för 41 fastigheter varav en fullmakt 1. Mötets öppnande Lillian Lagerström

Läs mer

Monte Viñas Föreningsstämma 2010

Monte Viñas Föreningsstämma 2010 Monte Viñas Föreningsstämma 2010 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i kommunsalen, Manilva, lördagen den 3 april 2009 kl. 11.15-13.15. 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande för stämman

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap

Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap Datum: Måndagen den 8 juni 2015, klockan 18:30 20:30 Plats: Mälbybasen, Torshälla Ordförande: Niklas Kvartsén 1-6 Per Tillman 7-11 Sekreterare: Malai Bierfeldt Justerare:

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Sidan 1 av 5 Onsdagen den 30 mars 2016 kl 1830. Plats museiisbrytaren S:t Erik, Djurgården. 1 mötets öppnande Vice ordförande Jan Nordvall

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (8) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Janne Björck, sekreterare vid protokollet Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Björn

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB Fårösunds Båtklubb 67 år! VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB 2015-10-01--2016-09-30 Medlemmar Båtar 12-25 2 Segelbåtar 13 kölbåtar 26-65 9 centerbordsbåtar Fam: 2x33 66 Motorbåtar 6 inombordsmotor

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings årsmöte 2013 Plats: Ire Naturskola Närvarande: Stig Boklund Bengt Eriksson Mogens Vedel Åke Månsson Lars Nilsson Nils-Erik Svensson Göran Åstrand Anna Erlandsson

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 7 Skoghalls Båtsällskap SBS 041124 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 24 november 2004, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 50 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Sandgrenska Manskören lördagen den 7 februari 2009 i Hantverksföreningens lokaler, Karlskrona.

Protokoll fört vid årsmöte med Sandgrenska Manskören lördagen den 7 februari 2009 i Hantverksföreningens lokaler, Karlskrona. Protokoll fört vid årsmöte med Sandgrenska Manskören lördagen den 7 februari 2009 i Hantverksföreningens lokaler, Karlskrona. 1 Ordföranden Bengt Almqvist förklarade årsmötet öppnat. Han hälsade medlemmarna

Läs mer

Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska redogörelsen och lägga denna till handlingarna.

Årsmötet beslutade att godkänna den ekonomiska redogörelsen och lägga denna till handlingarna. Årsmöte Lindesbergs Curlingklubb Tid och plats 2016.09.23 i klubblokalen Närvarande Sören Edelton, Kjell Guldbrand, Sören Eriksson, Lars-Uno Karlsson, Patrick wiiand, Patrik Klockare, Kenneth Carlsson,

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Tid: 2015-02-18, Kl. 19.00 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Kent E. Nilsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma

Protokoll från ordinarie årsstämma Protokoll från ordinarie årsstämma 2017-02-15 Tid: 2017-02-15 kl 18.30 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Ingvar Pettersson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Närvarande: Rolf Andersson, Maria Andersson, Agneta Börjesson, Klemens Karlsson, Ann- Marie Stendahl, Ulla-Britt Simm, Anne-Marie Bäckman, Gun-Britt

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Protokoll Årsmöte för Karlskoga Segelsällskap

Protokoll Årsmöte för Karlskoga Segelsällskap Protokoll Årsmöte för Karlskoga Segelsällskap Plats: Karlskoga, Näset Datum: 25/11 2012 Närvarande: Tomislav Molnstrand, Markku Kivistö, Bengt-Åke Andersson, Michael Johansson, Göran Edlund, Per Nilsson,

Läs mer

Protokoll vid årsmöte 2009-11-08

Protokoll vid årsmöte 2009-11-08 Söråkers Båtsällskap Protokoll vid årsmöte 2009-11-08 1. Ordföranden Håkan Nordin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Till ordförande för mötet valdes Håkan Nordin. 3. Till sekreterare för

Läs mer

Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2013-05-06

Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2013-05-06 Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2013-05-06 Närvarande: Nichlas Strandberg (ordf.), Peter Eklund, Martin Åberg, Marie Johansson, Fredrik Eytzinger, Barbro Lorentzon, (sekr.) Frånvarande: Tomas Eriksson,

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Protokoll för årsmöte 2010

Protokoll för årsmöte 2010 1 Protokoll för årsmöte 2010 Tid och plats: kl. 19:00-20:50 den 9 mars 2010 i Brunns skola, Ingarö Närvarande: representerade för 39 fastigheter Fullmakter: 3 st 1. Mötets öppnande Kerstin Lönnberg hälsade

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2012

M-båtsförbundets årsmöte 2012 Protokoll 2012-11-25 M-båtsförbundets årsmöte 2012 Innan mötet öppnas informerar nästa års SM arrangörer om SM i Uppsala 2013. Tävlingarna går av stapeln 4-6 juli. Ankomst och registrering sker den 2a

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm

Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm 1 Protokoll fört vid årsmötet den 14 april 2016 kl 11.00-12.00 i studio 3, Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm 1 Välkomnande Ordföranden Sven Olof Ekholm hälsade de ca 80 närvarande medlemmarna

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING

GÅRVIKS BADORTSFÖRENING GÅRVIKS BADORTSFÖRENING Protokoll Årsmöte Dag/Tid 2015-07-25 kl 11.00-12.15 Plats; Gula Villan 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Åsa Gustaf- Jansson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade årsmötet

Läs mer

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet. Årsmöte med Svenska IFYE-klubben den 4 oktober 2015 Närvarande: Ett 35-tal medlemmar Plats: Everdal, Växjö 1 Årsmötets öppnande Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat.

Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. Årsmöte Kils Slalomklubb Torsdagen den 22/9-2016 1. Mötet öppnas Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd 19 medlemmar deltar på

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet. Håkan Stadin valdes till ordförande och Karl-Gösta Naenfeldt valdes till sekreterare.

5 Val av ordförande och sekreterare för mötet. Håkan Stadin valdes till ordförande och Karl-Gösta Naenfeldt valdes till sekreterare. Protokoll från SSS årsmöte 2013 Datum: 19 februari, 2013 Tid: 19.00 20.00 Plats: Klubbhuset, Bångs 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Henrik Jakenberg hälsade de närvarande välkomna till Segelsällskapets

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

1. Vice ordföranden Sten Stabo öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1. Vice ordföranden Sten Stabo öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Beslutsprotokoll från styrelsemöte 2015-05-07 Sida 1 av 7 1. Vice ordföranden Sten Stabo öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2. Närvarande: Magnus Johansson, Sten Stabo, Lars Eklind, Hans Selg, Jonas

Läs mer

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6)

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) 1 Stämmans öppnande Ordförande Lennart Eriksson hälsade välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 Röstlängd Röstlängd upprättades. Närvarande var 30 fastigheter. Se

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande av röstlängd

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID MIDSOMMARGÅRDENS FOTOKLUBBS ÅRSMÖTE 2011-03-09

PROTOKOLL FÖRT VID MIDSOMMARGÅRDENS FOTOKLUBBS ÅRSMÖTE 2011-03-09 2011-03-16 1 (5) PROTOKOLL FÖRT VID MIDSOMMARGÅRDENS FOTOKLUBBS ÅRSMÖTE 2011-03-09 1 Årsmötets öppnande Klubbens ordförande hälsade deltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Fråga om mötets

Läs mer

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna.

Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. IFK Lidingö Friidrottsklubb Protokoll årsmöte 2013-04-17 Ordföranden Curt Högberg öppnade mötet och önskade alla välkomna. Före det formella årsmötet förrättas prisutdelning. Hanen utdelades till Nadja

Läs mer

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga.

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga. Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/2 2016 i IF Rigors klubbstuga. Närvarande: HOF: Sven-Erik Dahlberg Frida Andersson Anders Larsson Fredrik Böregård Peter Badenfelt Tomas

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 94 årsmöte Dag: Lördag 10 mars 2012 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och informerade

Läs mer

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen 2005-12-11 1 Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen Närvarande: 28 st. medlemmar 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Peter Elgström

Läs mer

SKÅNES MOTORCYKLISTERS ÅRSMÖTE

SKÅNES MOTORCYKLISTERS ÅRSMÖTE Skånes Motorcyklister 2011-01-23 Sida 1 (5) SKÅNES MOTORCYKLISTERS ÅRSMÖTE 2011-01-23 1 MÖTETS ÖPPNANDE Styrelsens ordförande Karina Svensson öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 2 VAL AV ORDFÖRANDE

Läs mer

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året.

UNGDOMSSEKTIONEN Där behöver vi hjälp att komma igång. Kom gärna med förslag vad vi skall göra under året. TÄVLINGAR 2012 24 Mars Våffelracet 15 April RS och FRS Sprintcupen 17 Maj Torsdagsrally Sprintcupen 21 Juli Midnattssolsrallyt 3 Aug. Kvällsrally 18 Aug Kräftracet 1 Sept Rally EMK Kannan 20 Okt Sprintcupen

Läs mer

4 Val av två justeringsmän. Lars Georgsson och Per Vogel.

4 Val av två justeringsmän. Lars Georgsson och Per Vogel. Protokoll årsmöte 15 juli 2012 Kebals vägförening. Tid:10.00 Plats: Folkets hus Strömstad. Närvarande: Närvarolista är bilagd originalprotokoll. 1 Mötet öppnas av ordförande Per Thorsell och han gör en

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Mötesprotokoll Visby Badmintonklubbs årsmöte 2009

Mötesprotokoll Visby Badmintonklubbs årsmöte 2009 Mötesprotokoll Visby Badmintonklubbs årsmöte 2009 Datum: 2009-08-29. Plats: Wisby Rackethall. Närvarande, röstberättigade: Kjell Pettersson, Johan Gate, Anneli Gate Lawergren, Bertil Lawergren, Mattias

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö ÅRSMÖTESPROTOKOLL Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012 Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö Närvarande föreningar Föreningen Dackegymnasterna, Föreningen Gymmix Växjö, Ljungby

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Paul Bergqvist hälsade samtliga välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1 Val av

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Färjestadens segelsällskap, En båtklubb för alla, den 25 oktober 2013

Protokoll fört vid årsmöte med Färjestadens segelsällskap, En båtklubb för alla, den 25 oktober 2013 Protokoll fört vid årsmöte med Färjestadens segelsällskap, En båtklubb för alla, den 25 oktober 2013 Närvarande 22 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Per Malmqvist hälsade alla hjärtligt välkomna

Läs mer

Protokoll Nyköpings BIS Dok.beteckning Styrelseprotokoll Friidrott Utgåva P1.0-1 2010-06-10. Protokoll. Sida 1 av 6

Protokoll Nyköpings BIS Dok.beteckning Styrelseprotokoll Friidrott Utgåva P1.0-1 2010-06-10. Protokoll. Sida 1 av 6 Protokoll Sida 1 av 6 Protokoll från styrelsemöte i Nyköpings BIS Friidrott torsdagen den 20/5 2010. Deltagare närvarande: (vid pennan) Kent Andersson Mikael Carlsson Lars Hallberg Thomas Andreasson Siv

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2013

Protokoll Årsmöte 2013 Protokoll Årsmöte 2013 www.sporren.info Datum: 2013-02-25 Plats: Stadshuset/Ryttmästaren Tid: 17.00-18.00 Närvarande: Helene Hopfgarten, Birgitta Lilja, Catharina Hedlund-Östman, Tordleif Hansson, Monica

Läs mer

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1 Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Protokoll fört vid Svindersviks båtklubbs årsmöte torsdag 27 november 2014

Protokoll fört vid Svindersviks båtklubbs årsmöte torsdag 27 november 2014 Protokoll fört vid Svindersviks båtklubbs årsmöte torsdag 27 november 2014 22 medlemmar och båtägare var närvarande. 1. Mötets öppnande Ordförande Olli Kärki hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings årsmöte 2014. Plats: Bygdegården Högaböke Närvarande: ca 20 medlemmar. Lennart Olofsson gjorde en tillbakablick över vad som hänt under året som gått.

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb Tid: 2014-11-24 19.00 20.00 Plats: Klubblokalen, Sollentuna Närvarande: Se separat lista (25 st) 1) Mötet öppnas Anders förklarade mötet öppnat 2) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt Kallelse skickades

Läs mer

Protokoll Årsmöte Frosta OK

Protokoll Årsmöte Frosta OK Protokoll Årsmöte Frosta OK 20160207 1. Göran hälsade de dryga 30 medlemmar som anslutit välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötet förklarades utlyst i behörig ordning, denna gång via ett antal mail

Läs mer