KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE Närvarande:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande:"

Transkript

1 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE Närvarande: Vice Vice Hamnkapten Kassör Vice kassör Intendent Adjungerad Erland Mårtensson Mia Persson Tommy Carlsson Per Björklund Åke Bohlin Göran Lindqvist Inge Johansson 1. Mötet öppnas hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet för öppnat. 2. Fastställande av dagordning Den av ordföranden föreslagna dagordningen fastställs. 3. Föregående mötesprotokoll Mötesprotokoll Nr 1 02/03 samt protokoll från konstituerande möte justeras och läggs till handlingarna. 4. Inkomna skrivelser Blekinge seglarförbund Blekinge Handikappsidrottsförbund. Protokoll 5. Rapporter Linkan meddelar att pelarborrmaskinen är installerad och klar. Ny dammsugare till källaren är inköpt och klar för användning. Nya champangeglas har kommit. Inge rapporterar att markarbetena är klara för miljöstationen. Ny vedbod skall byggas. Per skickar ut resultatet via mail till samtliga i styrelsen ett par dagar före respektive möte i fortsättningen.. Marie tar upp frågan om vad som skall ligga på medlemssidorna. Beslutas att redaktionskommittén tar upp denna fråga och kommer med förslag. Tommy rapporterar att man kommer införa registrering av alla gästande båtar. Skoning av jollebryggan kommer att ske. 6. Nya medlemmar. Inga nya medlemmar i KSS. Sidan 1 av 2

2 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc 7. Bordlagda ärenden. Inga bordlagda ärenden. 8. Bryggrenovering Åke redovisar inkomna förslag till ny brygga. Vi kollar med kommunen hur mycket de är beredda att stödja oss med. Samtliga styrelsemedlemmar funderar på alternativa lösningar, för att kunna få ner kostnaderna, till nästa möte. 10. Ordningsregler Förslag till nya ordningsregler gicks igenom. Dessa godkändes med smärre justeringar. Information om ändringar av ordningsreglerna ges på allmänna mötet den 24/ Jubileumsfirande Förslag att det anordnas en jubileumsfest den 30 augusti. 12. Ordet fritt Åke har fått en förfrågan om Nättraby båtklubbs medlemmar får närvara vid vår valborgsfest. Beslutas att de är hjärtligt välkomna. Inge undrar om vår kompressor har besiktigats. Den är 60 år gammal. Styrelsen föreslår att vi kollar vad en ny skulle kosta. Linkan har satt ut sin gamla TV istället för den som gått sönder. Utkiken bör innehålla en gästhamninformation som i fjol 13. Mötets avslutande n tackar alla närvarande för visat intresse. Vid protokollet Justeras Sidan 2 av 2

3 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 3-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE Närvarande: Hamnkapten Kassör Intendent Suppleant Adjungerad Tommy Carlsson Per Björklund Göran Lindqvist Nils-Evert Nilsson Inge Johansson 1. Mötet öppnas hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet för öppnat. 2. Fastställande av dagordning Den av ordföranden föreslagna dagordningen fastställs. 3. Föregående mötesprotokoll Mötesprotokoll Nr 2 02/03 justeras och läggs till handlingarna. 4. Inkomna skrivelser Svenska båtunionen Karlskrona Kommun Protokoll. Bidragsansökan 5. Rapporter Linkan rapporterar att vi införskaffat en ny kompressor. Beslutades att införskaffa en ny TV till biblioteket. Tommy Carlsson rapporterar att man håller på att ta fram en loggbok för besökande båtar. Han har sökt Blå flagg. Man håller på att fördela båtplatser. Per har skickat ut ekonomiska rapporter. Växjö kappseglare kommer att tillbringa v28 på vår anläggning. 6. Nya medlemmar. Martin Dahlström med familj valdes in som nya medlemmar i KSS. 7. Bordlagda ärenden. Inga bordlagda ärenden. 8. Bryggrenovering Sidan 1 av 2

4 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc Det inkomna förslagen blir för dyra. Så nu tittar vi på andra lösningar. Just nu väntar vi på besked från dykarskolan om de kan hjälpa till. Magnus kom med ett förslag att lägga bryggan i ost-västlig riktning. 10. Jolleregatta Anders ville ha hjälp med att skriva lite historia om KSS. Beslutades att kassören går igenom budgeten innan avtalet mellan klubbarna skrivs under. 11. Ordet fritt Beslutades att införskaffa en Hasle 365 för SEK. Beslutades att godkänna Pers förslag till hur personliga utgifter skall attesteras. Göran Johansson ville skänka ett antal bilder från förr. Beslutades att hamnkaptenen får köpa in ett antal nationsflaggor ( ca 10 st ). Vi har ännu ej fått in någon intresserad som hamnvärd. Beslutades att vi skulle skicka en blomma till Bengt Frennfelts begravning. Beslutades att införskaffa brandvarnare. Tack till Thure Wahlberg för gammalt vandringspris. 12. Mötets avslutande n tackar alla närvarande för visat intresse. Vid protokollet Justeras Sidan 2 av 2

5 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 4-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE Närvarande: Vice Vice Hamnkapten Kassör Vice kassör Intendent Suppleant Suppleant/Miljöombud Adjungerad Erland Mårtensson Marie Persson Tommy Carlsson Per Björklund Åke Bohlin Göran Lindqvist Nils-Evert Nilsson Svend Lindblom Inge Johansson 1. Mötet öppnas hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet för öppnat. 2. Fastställande av dagordning Den av ordföranden föreslagna dagordningen fastställs. 3. Föregående mötesprotokoll Mötesprotokoll Nr 3 02/03 justeras och läggs till handlingarna. 4. Inkomna skrivelser Blekinge båtförbund Svenska seglarförbundet Karlskrona Kommun Blue Flag Leason Data Sisu Information. Protokoll Ansökan hallhyra Föreninsprogram Ledarutbildning 5. Rapporter Jörgen rapporterade från föredrag med Claes Hultling om handikappsegling med 2.4-or på Marinmuseet. Det hade varit ett mycket intressant föredrag. KSS hade deltagit med en 2.4-a. Båtrådet skall ha ett möte om en och en halv vecka. Han ville ha förslag till frågor att ta upp. Magnus informerade om att juniorledaren fått en offert på en ny Vikingjolle. Den löd på 13900:- + frakt. Sidan 1 av 3

6 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc Beslutades att jolle skulle införskaffas kostnaden finns budgeterad. Åke rapporterade att han varit på NBK s årsmöte. Per har skickat ut resultatrapport och balansräkning. Det ser bra ut med klubbens ekonomi. Erland rapporterar att han varit i kontakt med Lars Möller och Anders Landenstad angående instruktörsutbildning. Det behövs utbildas några seglarskoleinstruktörer. Hamnvärdsökande Amela Sadikovic har sökt medlemskap. Beslutades att Amela får tjänsten som hamnvärd. 6. Nya medlemmar. Anna Johansson, Tomas Karlsson, Kimmo Karlsson, Kerstin Frennfelt, Peter Larsson, Amela Sadikovic, Michael Foster, Peter Björk och Gustav Svan valdes in som nya medlemmar i KSS. Per Lindberg har begärt urträde ur KSS. 7. Bordlagda ärenden. Inga bordlagda ärenden. 8. Bryggrenovering Tommy har fått mail från Lars-Göran. Han har kollat med dykarna och fått ett pris på 1500:-/tim. Han har kollat priser på cementringar. Total kostnad ca :-. 9. Jolleregatta Vi har fått ett avtalsförslag mellan KSS och NBK. Förslaget godkändes. 10. Båtlivsmässa. Båtlivsmässa kommer att hållas i år igen, den 28 juni på Stumholmen. KSS kommer att närvara. 11. Utkiken / Hemsida Arbetet med Utkiken rullar på enligt plan. Förslag till hemsidans medlemssidor skall tas fram till nästa möte. 12. Ordet fritt Vi beslutade att vi skulle maila ut protokollen efter mötena och få in synpunkter inom en vecka därefter anses det vara godkänt. Per har varit i kontakt med ett larmföretag. Installationskostnad ca 10000:-. Samt en månadskostnad på 410:-. Beslutades att installera ett larm. Offert från Lisas sjökrog 95:-/person till valborgsfesten. Klubben har fått en inbjudan till Navis 50-årsjubileum. Orföranden kommer att närvara. 13. Mötets avslutande n tackar alla närvarande för visat intresse. Vid protokollet Justeras Sidan 2 av 3

7 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc Sidan 3 av 3

8 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 5-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE Närvarande: Vice Vice Hamnkapten Vice kassör Intendent Suppleant Suppleant/Miljöombud Adjungerad Erland Mårtensson Marie Persson Tommy Carlsson Åke Bohlin Göran Lindqvist Nils-Evert Nilsson Svend Lindblom Inge Johansson 1. Mötet öppnas hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet för öppnat. 2. Fastställande av dagordning Den av ordföranden föreslagna dagordningen fastställs. 3. Föregående mötesprotokoll Mötesprotokoll Nr 4 02/03 anses justerat, då inga ändringsförslag inkommit till sekreteraren, och läggs till handlingarna. 4. Inkomna skrivelser Gästhamnsguiden Svenska Seglarförbundet Sällskapet Livbojen Tack för medverkan. Kvalitetssäkrad seglarskola och påminnelse om årsuppgift. Tack för lån av klubbhuset. 5. Rapporter Inge rapportera att brygglagsarbetena följer planerna. Åke rapporterar om ekonomin att det har köpts för mycket på vissa konton. Tommy rapporterar att det är 69 st anmälda till Valborgsfesten. Göran rapporterar att skyltar satts upp angående att inga batterier får stå i batterirummet. 6. Nya medlemmar. Johan Segerfeldt valdes in som medlem i KSS. Johan hälsas välkommen till KSS. 7. Bordlagda ärenden. Inga bordlagda ärenden. Sidan 1 av 2

9 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc 8. Dagordning Dagordningen i Utkiken gås igenom inför allmänna mötet. Den 4/10 och 18/10 föreslås som sjöhalningsdagar. Årsmöte föreslås till den 20/ Övriga frågor Mia går igenom vad som skall finnas med på medlemssidorna. Åke undrar om han får ha en länk till vår hemsida. Det är helt ok. 10. Mötets avslutande n tackar alla närvarande för visat intresse. Vid protokollet Justeras Sidan 2 av 2

10 KSS Protokoll Varmote 2003.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL ALLMÄNT APRILMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE NÄRVARANDE: C:A 30 MEDLEMMAR 1. Mötet öppnas n hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av dagordning för mötet Den i Utkiken föreslagna dagordningen fastställdes. 3. Mötets behöriga utlysande Mötesdeltagarna ansåg mötet behörigt utlyst. 4. Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes. 5. Val av justeringsmän Till justeringsmän valdes Lennart Berg och Lars-Göran Forss. 6. Val av valberedning. Dan-Åke Tinnert, Magnus Johansson och Yngve Svensson valdes. 7. Val av ordförande i valberedningen. Dan-Åke Tinnert valdes till ordförande. 8. Beslut om stadgeändringar. Beslutas att genomföra de på årsmötet föreslagna förändringarna. Därmed har vi nya stadgar för KSS. 9. Seglingsprogram n presenterade seglingsprogrammet för kölbåtar. Anders Landenstad presenterade juniorverksamheten och deras seglingsprogram. Han nämnde dessutom att KSS seglarskola blivit kvalitetssäkrad enligt svenska seglarförbundets regler. 10. Fastställande av upphalningsdagar Lördagen den 4/10 och 18/10 bestämdes bli årets upphalningsdagar. 11. Meddelanden från styrelsen Hamnkapten informerar om att ombyggnaden av bryggnocken Sidan 1 av 2

11 KSS Protokoll Varmote 2003.doc ( badbryggan ) ej blivit av på grund av att inkomna offerter visade sig bli alldeles för dyra. Däremot kommer man till hösten att sätta tre cementringar med hjälp av dykare och därefter bygga ett nytt däck. Han nämner dessutom att det till Valborgsfesten har anmält sig 69 st personer. Vice ordförande informerar om de smärre ändringar som är gjorda i ordningsreglerna för KSS. Han informerar också om att tryckfelnisse varit framme i Utkiken, så planstädningen blir som vanligt måndagen efter den 2:a sjösättningen dvs den 12 maj kl 18.00, och inte som det står i Utkiken. 12. Val av Festkommitté Valberedningen har ej lyckats ta fram en ny festkommitté. Däremot föreslår man Anders Björngren till Klubbmästare. Anders Björngren väljs till Klubbmästare. Valberedningen får i uppdrag att fortsätta sitt arbete för att få fram en festkommitté. n ville att styrelsen skulle få bemyndigande att ta beslut i frågan när ny festkommitté presenteras av valberedningen. 13. Ordet fritt Jerker Stötsberg tog upp problemet med att få medlemmarna att genomföra sin arbetsplikt. Detta diskuterades hit och dit. Bengt Johansson tycker att de som nyttjar källaren städar alldeles för dåligt efter sig. 14. Mötet avslutades n avslutade mötet och tackade alla närvarande för visat intresse. Vid protokollet Justeras Lennart Berg Lars-Göran Forss Sidan 2 av 2

12 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 6-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE Närvarande: Vice Hamnkapten Kassör Intendent Adjungerad Adjungerad Erland Mårtensson Tommy Carlsson Per Björklund Göran Lindqvist Inge Johansson Per Pettersson 1. Mötet öppnas hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet för öppnat. 2. Fastställande av dagordning Den av ordföranden föreslagna dagordningen fastställs. 3. Föregående mötesprotokoll Mötesprotokoll Nr 5 02/03 anses justerat, då inga ändringsförslag inkommit till sekreteraren, och läggs till handlingarna. 4. Inkomna skrivelser Aspö Båtklubb Inbjudan till invigning av nytt klubbhus seglingar Per Pettersson informerade hur man har organiserat upp 2.4 kommittén. Ann-Marie Pedersen kommer att hålla i det administrativa. Man kommer att köra på onsdagar mellan och Det skall finnas 4 instruktörer. 6. Rapporter Inge rapporterar att vedboden är klar. Miljöstationen är snart klar. Linkan rapporterar att någon har brutit sig ut ur klubbhuset. Det har även varit inbrott i de två bortersta bodarna. Modemet slogs ut av åskan. Tommy C hade fått en förfrågan angående inköp av kol till grillen. Han undrade angående väderrapporter på nätet. Tommy kollar på nätet på SMHI:s hemsida vad som gäller för denna sommar. Tommy har tagit fram en ny brygglista. Tommy informerar om vad som gäller i sommar angående shengenavtalet m m i hamnen. Tommy ville ha nya brandsläckare till honnörsbryggan och mellanbryggan. Beslutas att köpa in två stycken inklusive skåp. Sidan 1 av 2

13 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc 6. Nya medlemmar. Johan Tandberg, Lisa Spjuth och Per Törnström valdes in som medlemmar i KSS. Alla hälsas välkomna till KSS. 7. Bordlagda ärenden. Inga bordlagda ärenden. 8. Medlemsinformation. Beslutas att vi skall trycka upp de nya stadgarna och ordningsreglerna. Beslutas att vi skall bjuda in alla nya medlemmar till grillkvällen med dragspelare. Inloggning på hemsidan. Redaktionskommittén jobbar vidare med denna fråga. 9. Övriga frågor. Per vill att vi skall sätta upp rökning förbjuden skyltar i klubbhuset och bra askkoppar utanför. Beslutas att införskaffa detta. Byta telefon i servicehuset. Beslutas att säga upp abonnemanget och skaffa ett vanligt abonnemang som endast går att ringa sverigesamtal. Medlemsavgifter för juniorer. Beslutas att fastställa attestinstruktionerna. Se Bilaga. Beslutas att införskaffa ett pentry till en av bodarna. 10. Mötets avslutande n tackar alla närvarande för visat intresse. Vid protokollet Justeras Sidan 2 av 2

14 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 7-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE Närvarande: Vice Hamnkapten Kassör Intendent Suppleant Adjungerad Erland Mårtensson Tommy Carlsson Per Björklund Göran Lindqvist Nils-Evert Nilsson Inge Johansson 1. Mötet öppnas hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet för öppnat. 2. Fastställande av dagordning Den av ordföranden föreslagna dagordningen fastställs. 3. Föregående mötesprotokoll Mötesprotokoll Nr 6 02/03 anses justerat, då inga ändringsförslag inkommit till sekreteraren, och läggs till handlingarna. 4. Inkomna skrivelser Uppgifter till Karlskrona Kommun Karlskrona Kommun Ansökan om bidrag till startavgift int SM Håkan Nilsson Beslutas att ställa upp med 900:- till startavgift. 5. Rapporter Magnus och Jörgen rapporterar att Rikskval och Elitserien genomfördes på ett utmärkt sätt. Tack till alla som hjälpte till under dessa dagar Göran rapporterar om inbrottet och dess följder. Göran är trött på att man inte tömmer säcken i källaren när den är full. Från och med nu skall man slänga sitt skräp i containern. Inge rapporterar om brygglagsarbete. Vissa brygglag fungerar mycket dåligt., medan andra fungerar utmärkt. Nippe rapporterar om tömning av oljekärl. Kajsa Karlsson är kommunens kontaktperson angående hämtning från sopstationen. Tommy berömde den nya hamnvärden. Erland rapporterar om Aspö båtklubbs 25-årsjubileum. Kassören rapporterar att medlemmar ej betalt in sina avgifter. Han redogör även för det ekonomiska läget. Beslutas att göra lagning av verandataket. 6. Nya medlemmar. Sidan 1 av 2

15 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc Thorbjörn Magnusson valdes in som medlem i KSS. Han hälsas välkommen till KSS. 7. Bryggrenovering Lars-Göran har fått i uppdrag att be dykarna om en offert för bryggrenoveringen. Björn Stahre kontaktas angående ritningsförslag till detta. 8. Jubiléum Anders Björngren har mailat ett förslag till jubiléumsfesten. som gicks igenom av Tommy. Beslutades att köpa in en bänkskiva á 700 kr till bardisk. 9. Bordlagda ärenden. Inga bordlagda ärenden. 11. Övriga frågor. Inge tog upp frågan om mer förrådsutrymmen. Han fick i uppdrag att inventera behoven. Efter vissa diskussioner togs beslut att ändra punkten 5.2 Från 5.2 Medlem, som frånträder förtöjningsplatsen skall meddela detta till styrelsen. Vid försäljning / byte av båt har båtägare rätt till plats under två säsonger. Har ej ny båt införskaffats inom denna tid, faller denna rättighet bort. Till 5.2 Medlem, som frånträder förtöjningsplatsen skall meddela detta till styrelsen. Vid försäljning / byte av båt har båtägare rätt till plats under två säsonger. Under denna tid skall man betala avgift för den plats man hade samt utföra arbetsplikten. Har ej ny båt införskaffats inom denna tid faller denna rättighet bort. 10. Mötets avslutande n tackar alla närvarande för visat intresse. Vid protokollet Justeras Sidan 2 av 2

16 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 8-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE Närvarande: Vice Hamnkapten Kassör Intendent Adjungerad Erland Mårtensson Tommy Carlsson Per Björklund Göran Lindqvist Inge Johansson 1. Mötet öppnas hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet för öppnat. 2. Fastställande av dagordning Den av ordföranden föreslagna dagordningen fastställs. 3. Föregående mötesprotokoll Mötesprotokoll Nr 7 02/03 justerat, efter ändringsförslag från kassören, och läggs till handlingarna. 4. Inkomna skrivelser SBU Tommy Carlsson Inge Johansson Avsägelse Avsägelse 5. Rapporter Göran rapporterar att det har försvunnit bestick. Rutinerna för uthyrning har reviderats och skärpts upp. Material till bardisk har tagits hem. Beslutades att nya högtalare och förstärkare skall införskaffas och monteras. Detta skall ske efter ommålning av klubbhuset. Tommy ansvarar för detta. Beslutades att utrangerade prylar skall utannonseras om ingen spekulant slängs det på tippen. Beslutades att golvet i klubbhuset skall slipas och lackas, även golven i bodarna skall åtgärdas( oljas ). 2.4 båten som står uppe på berget skall säljas om ingen gör anspråk på den före Per rapporterar att allt nu är reglerat med försäkringsbolaget vad gäller inbrottet i våras. Det har kostat klubben 7.200:- i självrisk. Per går igenom ekonomin. Det ser bra ut inkomsterna har varit högre än budgeterat men även utgifterna har varit högre än budgeterat framförallt på förbrukningsinvesteringar. Sidan 1 av 3

17 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc Tommy rapporterar hur mycket lovord vi fått från olika håll om hur rent och fint vi har på Dragsö och hur väl bemötta gästande båtar blir. Detta är mycket Amela s förtjänst. Styrelsen beslutar att ge Amela en gåva som tack för detta. Det fungerar dåligt med röd/grön skylt. Det måste bli skärpning. Jörgen rapporterar att polisen har hittat jackorna som stals i 2.4- boden. Jörgen skall hämta dessa hos polisen i morgon. Det är helt Ok att jollar som är övergivna och ej namnade kan skickas till tippen. Han rapporterar även att 2.4 verksamheten har fungerat mycket bra i år. 6. Nya medlemmar. Cecilia Gleisner Ed, Mats Karlsson, Tobias Svanberg, Terje Möllerström, Tomas Gustavsson, Elizabeth Aller och Fam Selling valdes in som medlemmar i KSS. Alla hälsas välkomna till KSS. 6. Bryggrenovering Tommy har fått offert från dykarna. Under vecka 39 kommer slamsugning att ske samt cementringar sättas på plats. Total kostnad max 150 kkr. Beslutades att ta denna kostnad. Per undersöker om vi kan få bidrag för detta. 7. Brygglagsarbeten Inge Johansson lade fram förslag till arbetsuppgifter och ansvar för kommittéerna. Efter lång diskussion om hur brygglagsarbetena skall utformas i framtiden, beslutas att Inge och Per går igenom alternativ 3 och kommer med förslag hur arbetsuppgifterna skall fördelas. 8. Bordlagda ärenden. Inga bordlagda ärenden. 11. Övriga frågor. Nytt elavtal. Per hade fått offerter på nytt elavtal. Efter en del diskussioner beslutas att välja ett 2-årigt avtal med Affärsverken. Leif Johannesson behåller sin bryggplats. Sverlinger på Åhlens undrar om KSS är intresserade av att överta utrangerade rulltrappshandtag. Vi tackar nej till detta erbjudande. Magnus har fått offert på tryck av stadgar och ordningsregler från Printfabriken. Beslutas att välja det billigaste alternativet med vitt papper och svart tryck. Avgift för släpjollar. Beslutades att lägga fram förslag till Årsmötet. 10. Mötets avslutande n tackar alla närvarande för visat intresse. Sidan 2 av 3

18 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc Vid protokollet Justeras Sidan 3 av 3

19 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 9-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE Närvarande: Hamnkapten Kassör Intendent Suppleant Adjungerad Tommy Carlsson Per Björklund Göran Lindqvist Nils-Evert Nilsson Inge Johansson 1. Mötet öppnas hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet för öppnat. 2. Fastställande av dagordning Den av ordföranden föreslagna dagordningen fastställs. 3. Föregående mötesprotokoll Mötesprotokoll Nr 8 02/03 justerat, efter ändringsförslag från kassören, och läggs till handlingarna. 4. Inkomna skrivelser SISU Gästhamnsguiden höstens kurser Statistikuppgifter 5. Rapporter Nippe rapporterar att man igår hade haft möte med slipkommittén. Tommy tar upp frågan om platser som ej utnyttjas. Jörgen rapporterar att jubileumsfesten var väl planerad och genomförd. Dessutom väldigt trevlig. 6. Nya medlemmar. Ingela Knutas, Ove Söderström, Jörgen och Siv Palme valdes in som medlemmar i KSS. Alla hälsas välkomna till KSS. 7. Brygglagsarbeten. Per och Inge presenterar det förslag som de arbetat fram om hur brygglagsarbetet skall ske i de olika kommitteérna. Efter en hel del diskussioner beslutas att vi skall börja jobba utifrån detta förslag. 8. Bordlagda ärenden. Inga bordlagda ärenden. Sidan 1 av 2

20 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc 9. Övriga frågor. Linkan undrar när vi skall ta ned vimpeln på Signalmasten. Blue Flag skall tas ned 30/9. Linkan föreslår att vi byter ut alla ellement i klubbhuset. Han kommer in med kostnadsförslag till nästa möte. Leif Norlin vill sova i sin båt på land tills han ordnat bostad. Styrelsen godkänner detta. Han kommer att betala för elen. Budgetmöte den 16 oktober kl Per föreslår följande tillägg i ordningsreglerna för klubbhuset. När medlemskap i KSS upphör ska medlemsnyckel omedelbart lämnas in till intendenten. När uppdrag som innebär innehav av huvudnyckel upphör ska huvudnyckel omedelbart lämnas in till intendenten. Huvudnyckel får inte lämnas direkt över till efterträdaren. Medlemsnyckel får inte lånas ut utanför familjen. Huvudnyckel får överhuvudtaget inte lånas ut (undantag inom seglingskommittén Styrelsen beslutar att anta detta tillägg till ordningsreglerna för klubbhuset. 10. Mötets avslutande n tackar alla närvarande för visat intresse. Vid protokollet Justeras Sidan 2 av 2

21 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 10-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE Närvarande: v Hamnkapten Kassör Intendent Suppleant Adjungerad Adjungerad Erland Mårtensson Tommy Carlsson Per Björklund Göran Lindqvist Nils-Evert Nilsson Inge Johansson Anders Landenstad 1. Mötet öppnas hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet för öppnat. 2. Fastställande av dagordning Den av ordföranden föreslagna dagordningen fastställs. 3. Föregående mötesprotokoll Mötesprotokoll Nr 9 02/03 justerat och läggs till handlingarna. 4. Budgetmöte Budgeten diskuterades hit och dit. Den godkändes med vissa föändringar som redovisas i budgetförsalget som finns med i Utkiken. 5. Inkomna skrivelser Segla i Grekland Kallelse till Blekinge Seglarförbunds årsmöte Idrottshistoriska Sällskapet. 6. Rapporter Inge ville ha ordningsregler för källaren och masskjul. Jörgen rapporterade att 2.4-verksamheten skulle ha möte med styrelsen den 20 Oktober och presentera verksamheten för framtiden. Kommunens Båtråd vill ha KSS som remissinstans. Tommy redogjorde för hamnverksamheten under sommaren och de arbeten som påbörjats under hösten. Han föreslår att att det skapas fyra gästplatser på respektive brygga. Beslutades att göra så. Anders Landenstad redogjorde för sommarens aktiviteter inom jollesektionen. 7. Nya medlemmar Sidan 1 av 2

22 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc Håkan Palm valdes in som medlem i KSS. Håkan hälsas välkommen till KSS. 8. Övriga frågor. Inga övriga frågor 10. Mötets avslutande n tackar alla närvarande för visat intresse. Vid protokollet Justeras Nils-Evert Nilsson Sidan 2 av 2

23 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 11-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE Närvarande: v Hamnkapten Kassör v Kassör Intendent Suppleant Adjungerad Suppleant Erland Mårtensson (delvis) Tommy Carlsson Per Björklund Åke Bohlin Göran Lindqvist Nils-Evert Nilsson Inge Johansson Sven Lindblom 1. Mötet öppnas hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet för öppnat. 2. Fastställande av dagordning Den av ordföranden föreslagna dagordningen fastställs. 3. Föregående mötesprotokoll Mötesprotokoll Nr 10 02/03 justerat och läggs till handlingarna. Erland M påpekade att han hade deltagit i mötet. 4. Inkomna skrivelser Slutredovisning av RiksElittävlingarna från Nättraby BK. 5. Rapporter Möte med olika intressenter angående Tvåfyra/Annmarie Pedersen. Per P söker nya lösningar. Svend L rapporterade om planerade förstärkningar av bryggförankringar. Ombyggnad av bryggnock väntas kosta ca 215 tkr mot budgeterat 185 tkr. Entreprenören svarar för merkostnader till följd av mindre lyckat formbygge. 6. Nya medlemmar Elisabet och Jonas Bommeskär valdes in som medlemmar i KSS. De hälsas välkomna till KSS. 7. Förberedelser årsmötet. Förslag till dagar för sjösättning och vårmöte togs fram. 8. Övriga frågor Inga övriga frågor fanns. Sidan 1 av 2

24 KSS Protokoll nr Styrelsemote.doc 9. Mötets avslutande n tackar alla närvarande för visat intresse. Vid protokollet Justeras Per Björklund Sidan 2 av 2

25 KSS Protokoll Arsmote 2003.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL ÅRSMÖTE NÄRVARANDE: C:A 30 MEDLEMMAR 1. Mötet öppnas hälsar de närvarande välkomna och förklarar årsmötet öppnat. 2. Mötets behöriga utlysande Mötesdeltagarna godkänner mötets utlysande. 3. Val av ordförande för mötet Till ordförande för mötet väljs sittande. 4. Fastställande av dagordning för mötet Den i Utkiken föreslagna dagordningen fastställs. 5. Föregående mötesprotokoll Noteras att föregående mötes protokoll är justerat och lagt till handlingarna. 6. Val av justeringsmän. Till justeringsmän väljs Leif Norlin och Hans Andersson. 7. Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen som redovisats i UTKIKEN godkänns av mötet. 8. Ekonomisk redovisning Ekonomirapporten, som publicerats i UTKIKEN, redovisas i korthet av kassören och godkänns av mötet. 9. Revisionsberättelse Vaina Carlsson läser revisionsberättelsen och mötet godkänner denna. 10. Ansvarsfrihet för styrelsen Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året. 11. Fastställande av budget och avgifter för 2002/2003 Sidan 1 av 4

26 KSS Protokoll Arsmote 2003.doc Kassören redogör för styrelsens förslag till avgifter och budget som varit anslaget på anslagstavlan. Budget och avgifter fastslås enligt förslaget. 12. Val av styrelse och kommittéer Styrelse och kommittéer väljs enligt valberedningens förslag. Styrelse Till årsmöte 2004 V. Erland Mårtensson Omval Till årsmöte 2005 Omval Till årsmöte 2005 V. Marie Johansson Nyval Till årsmöte 2005 Kassör Per Björklund Omval Till årsmöte 2005 V. Kassör Åke Bohlin Till årsmöte 2004 Hamnkapten Mats Wagnborg Nyval Till årsmöte 2005 Intendent Göran Lindqvist Till årsmöte 2004 Suppleant/Miljöomb Sven Lindblom Omval Till årsmöte 2005 Brygglagssamordn Inge Johansson Omval Till årsmöte 2005 Suppleant Nils-Evert Nilsson Omval Till årsmöte 2004 Revisorer Bo Johansson Omval Vaina Carlsson Omval Revisorssuppleant Anders Björngren Omval Seglingskommitté Lars Möller Ordf Omval Ronny Olofsson Omval Torbjörn Andersson Omval Ingrid Thidell Omval Rune Lindqvist Omval Håkan Sandell Omval Pelle Samuelsson Omval Lennart Berg Omval Sven Holgersson Omval Miljöombud Svend Lindblom Omval Kommitté för Yttre miljön Sven Åke Johanssson Försäkringsombud Bertil Runheim Omval Repr i Blekinge Lars Möller Nyval Seglingsförbund Lennart Berg Omval Repr i Blekinge Båtförbund Svend Lindblom Sidan 2 av 4

27 KSS Protokoll Arsmote 2003.doc Hamnkommitté Juniorkommitté Mats Wagnborg Hamnkapten Jan Spjut Jan Appelberg Nils-Evert Nillson Rune Lindqvist Anders Landenstad Sammank Anita Björk Peter Björk Per Lindberg Karin Söderström Slipkommitté Ingvar Övén Sammank Ulf Melin Roland Bomark Håkan Nilsson Magnus Berg Tommy Svenson P W Andersson Per Åkesson Magnus Johansson Dan-Åke Tinnert Klubbhuskommitté Göran Lindqvist Björn-Olof Stahre Bengt Johansson Leif Norlin Festkommittén Två-fyra kommitté Redaktionskommitté Anders Björngreen, Klubbmästare Tommy Carlsson Christine Rosén Yvonne Nilsson Britt-Marie Ammer Forss Göran Lindqvist ( adjungerad ) Erik Antonsson Marianne Eskilander Carl-Johan Nordberg Magnus Larsson Per Pettersson Sammank Anders Landenstad Tommy Wahlberg-Nilsson Christine Rosén Marie Persson Sidan 3 av 4

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Vinter på Hundudden FOTO: Christian Falk Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar!

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! Inbjudningsseglingen Vinter på Hundudden 8-9 sept. 2012. FOTO: FOTO: Christian Gunnnar

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

Grötviks Segelsällskap

Grötviks Segelsällskap Grötviks Segelsällskap Art: Styrelsemöte Tid; Torsdagen den 13-01 2005 kl. 18. Plats: Närvarande: Grötviks Segelsällskaps klubbstuga., Grötvik Jan Hansson (ordf.), Lars-Erik Arvidsson, Leif Gudmundsson,

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 LBS historia Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 (första delen) 1941 bildades Ligna Båtsällskap och till 50-årsjubileet 1991 kommer i en serie artiklar i Medlemsnytt något av LBS historia

Läs mer

Johannisberg 24-01-2007. Klubbstyrelsen. Protokoll styrelsemöte nr 0107, verksamhetsåret 2007

Johannisberg 24-01-2007. Klubbstyrelsen. Protokoll styrelsemöte nr 0107, verksamhetsåret 2007 Klubbstyrelsen Johannisberg 24-01-2007 Protokoll styrelsemöte nr 0107, verksamhetsåret 2007 Närvarande: Hans Eriksson, Stefan Oebius, René Hörnstedt, Leif Hansson, Per Jerfsten, Krister Kvist Icke närvarande:

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11 PROTOKOLL STYRELSMÖTEN Brf Postsäcken 11 Protokoll vid styrelsemöte 1 Mars 2006 Plats: Hemma hos P-A Sandegren Närvarande: Anders Schüllerqvist, Per-Arne Sandegren, Sophia Sahlback, Gunnar Karlsson, Oscar

Läs mer

PIREN NR 62. Sidan 1 av 10

PIREN NR 62. Sidan 1 av 10 PIREN NR 62 Sidan 1 av 10 Sida 2 / 10 Ordförande har ordet: Segelsällskapet Vättern Var stolt över SSV och att Du är medlem i ett av Sveriges äldsta segelsällskap som bildades 1885. Sällskapet har under

Läs mer

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 BSK nätblad B S K Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 Ordförandeordet 2 BSK vår klubb sedan 80-talet 3-7 BSK 40 års jubileum 8-12 Klubbsidan 13 Ordförande har ordet

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Herråkra Byggnadsförening informerar

Herråkra Byggnadsförening informerar Herråkra Byggnadsförening informerar Nr 2 April 2014 http://herrakra.net Kalendarium för sommaren Lör 10/5 kl. 8 Vårstädning Hobbylokalen (Vi bjuder på fika) Sön 18/5 kl. 14 Torprunda (samling vid Hobbylokalen.

Läs mer

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars/April 20091 Jubiléumsnummer FFF 90 år. Kallelse till årsmötet. www.fff-fullersta.com Årsmöte i Folkets Hus torsdagen

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 9 januari 2008 kl. 18.00, på HD

Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 9 januari 2008 kl. 18.00, på HD 2014-01-11 13:18 Protokoll Fört vid Helsingborgs konstförenings styrelsemöte den 9 januari 2008 kl. 18.00, på HD Närvarande: Ej närvarande: Sofia Orre SO Staffan Sommelius SS Kjell Östlund KÖ Ingrid Persson

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll.

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll. HÄGERSTENS BÅTKLUBB 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3 Tampen 1/2014 TAMPEN Innehåll 2014 års första nummer av TAMPEN Allmänt 1 Våren kom tidigt i år. Bara att hålla tummarna att den håller i sig och övergår

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (8) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Janne Björck, sekreterare vid protokollet Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Björn

Läs mer

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu MEDLEMSTIDNING FÖR UPSALA SEGEL SÄLLSKAP USS 4 Nr4 2011 December Årgång 34 www.uss.nu Om du befinner dig här, är vi snart där. Vi har 1800 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 15 minuter i alla

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer