Kommerskollegium 2010:2. Till er tjänst. Vikten av tjänster för tillverkningsindustrin och möjliga handelspolitiska konsekvenser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommerskollegium 2010:2. Till er tjänst. Vikten av tjänster för tillverkningsindustrin och möjliga handelspolitiska konsekvenser"

Transkript

1 Kommerskollegium 2010:2 Till er tjänst Vikten av tjänster för tillverkningsindustrin och möjliga handelspolitiska konsekvenser

2 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara spelregler för den internationella handeln. Vi arbetar också för en effektiv inre marknad och ett öppet, starkt multilateralt handelssystem med fortsatta handelspolitiska liberaliseringar. I vårt uppdrag strävar vi efter goda handelsmöjligheter på tre nivåer: på EU:s inre marknad, mellan EU och omvärlden samt globalt, framförallt inom ramen för världshandelsorganisationen WTO. Som expertmyndighet förser vi regeringen med besluts- och förhandlingsunderlag inom handelsområdet. Det handlar såväl om löpande underlag för aktuella handelsförhandlingar som långsiktiga strukturella analyser. Våra utredningar och rapporter syftar till att öka kunskapen om handelns betydelse för samhällsekonomin och för en global hållbar utveckling. Kommerskollegium har också verksamhet som riktar sig mot företag. Exempelvis finns på kollegiet SOLVIT-center som hjälper företag och privatpersoner som stöter på handelshinder på EU:s inre marknad. Kansliet för Sveriges råd för handelsprocedurer, SWEPRO, finns också under vårt paraply. I vår roll som handelsmyndighet ingår dessutom att ge stöd till utvecklingsländer genom handelsrelaterat utvecklingssamarbete. På kollegiet finns också kontaktpunkten Open Trade Gate Sweden som bistår exportörer från utvecklingsländerna i deras handel med Sverige och EU. Kommerskollegium, Mars 2010 första tryckningen. ISBN:

3 Innehållsförteckning Slutsatser... 2 Introduktion... 3 Den ökade betydelsen av tjänster... 3 Tjänster som Sandvik Tooling behöver och erbjuder... 4 Tjänster som Sandvik Tooling behöver för en effektiv leveranskedja och leverans av varor Tjänster som Sandvik Tooling levererar till kunder... 5 Restriktioner för tjänster hindrar handeln med varor... 6 Handelspolitiska konsekvenser... 7 Noter

4 Slutsatser Tjänster behövs i alla delar av tillverkningen; i utvecklingsfasen, under produktionen och vid försäljningen. Mängden tjänster som används i tillverkningen och som säljs av tillverkningsindustrin ökar kontinuerligt Vår fallstudie av Sandvik Tooling (ett affärsområde inom Sandvik-koncernen) visar att de behöver över 40 olika tjänster för att etablera och upprätthålla sin leveranskedja. Detta utgör ungefär hälften av de tjänster som inkluderas i WTO:s Allmänna Tjänstehandelsavtal (GATS). Sandvik Tooling levererar även runt 15 olika tjänster. Eftersom tillverkningsindustrin använder och säljer fler och fler tjänster så ökar risken att hinder för tjänster medför ökade kostnader och förlorad konkurrenskraft. Åtgärder som ökar tillgången till billiga och kvalitativa tjänster kommer att förbättra tillvaron för tillverkningsindustrin. Viktiga åtgärder inkluderar liberalisering av tjänster och förbättrat regelverk. Från ett handelspolitiskt perspektiv att är det viktig att förstå tillverkningsindustrins behov och önskemål vid diskussioner om liberalisering av tjänster och regelförändringar. I handelsförhandlingar bör förhandlare fokusera på hur tjänste- och varuliberaliseringar kan stödja varandra och underlätta den dagliga handeln. Denna studie är skriven av ämnesråd Magnus Rentzhog, Enheten för WTO och handelsutvecklingen, Kommerskollegium. 2

5 Introduktion Tjänster behövs i alla delar av tillverkningen; i utvecklingsfasen, under produktionen och vid försäljningen. Detta är väl känt och de flesta kan enkelt förstå behovet av transporttjänster för att exportera en produkt. Tillverkningsindustrin säljer även tjänster. Användningen och försäljningen av tjänster ökar kontinuerligt, dvs. industrin tjänstefieras. Detta framgår tydligt i Kommerskollegiums studie Servicification of Swedish manufacturing 1. Vad som är mindre känt är det faktiska antalet och mångfalden av tjänster som behövs och säljs av företagen liksom vilka dessa tjänster är. Vi har försök belysa detta och illustrera den pågående tjänsteficeringen av tillverkningsindustrin genom att studera Sandviks behov och försäljning av tjänster. Resultatet förstärker slutsatserna i studien ovan. Om det finns hinder för tillverkningsindustrin att köpa eller leverera tjänster kan detta också direkt hindra varuhandeln. Hindrena kan medföra allt från ökade kostnader och minskad konkurrenskraft till att direkt omöjliggöra försäljningen. Med tanke på den ökade graden av tjänstefiering så borde det bli allt viktigare för tillverkningsföretagen att förstå relationen mellan tjänster och varor. Ändå är det förbluffande hur få företag inom tillverkningsindustrin som verkar medvetna om sambandet. Ett tydligt exempel är två exporterande tillverkningsföretag i samma bransch som i kommunikation med Kollegiet visat helt olika insikt i frågan. Det ena företaget menade att tjänster var den viktigaste frågan i de pågående WTO-förhandlingarna. Det andra företaget däremot fokuserade enbart på tullfrågor och hade inte reflekterat över sina intressen som tjänsteleverantör. Det är även lika viktigt för beslutsfattare, inte minst på handelsområdet, att förstå relationen mellan varor och tjänster och därmed bredda diskussionen om tjänster till att även inkludera andra aktörer än de rena tjänsteföretagen. Denna studie börjar med att kort diskutera tjänsternas ökade betydelse i tillverkningsindustrin innan graden av tjänstefiering exemplifieras i en fallstudie av Sandvik Tooling. Därefter diskuteras möjliga effekter av hinder för tjänster och hur handelspolitiska åtgärder kan underlätta situationen för företagen. Slutligen drar vi några slutsatser utifrån ett handelspolitiskt perspektiv. Den ökade betydelsen av tjänster Företag inom tillverkningsindustrin behöver tjänster för sin produktion och vid försäljning av sina produkter, inte minst vid export. Detta blir mer och mer påtagligt i en globaliserad värld som efterfrågar mer sofistikerade produkter och affärserbjudanden. En produktions- och affärsmiljö som karaktäriseras av ökad utlokalisering, fragmentering, produktionsdelning och entreprenad är beroende av tillgången till billiga, tillförlitliga och kvalitativa tjänster för att fungera. Vidare blir tjänster en alltmer avgörande del av företagens affärserbjudanden. Detta inkluderar en ökad omfattning av tjänster som de själva levererar till sina kunder. Tjänster kan utgöra upp emot 80 % av en del tillverkningsföretags affärserbjudanden. Affärserbjudanden blir mer och mer integrerade och skillnaden mellan tjänster och varor blir mindre och mindre klar. I realiteten säljer tillverkningsindustrin inte längre en vara utan snarare en funktion. Här är tjänstekomponenten ett sätt att underlätta för kunden och möjliggöra för denna att öka effektivitet och produktivitet i sina egna processer och affärer. En viktig drivkraft bakom denna utveckling är möjligheten att dra nytta av en större kundbas och säkra längre affärsrelationer 2. Såsom framgår i studien Servicification of Swedish manufacturing så ändrar tillverkningsindustrin sin karaktär; den håller på att tjänsteficeras. En av studiens mest slående slutsatser är att tillverkningsföretagens (på koncernnivå) export av kvalificerade tjänster har ökat med över 230 % (1998 till 2006). Detta ska jämföras med en ökning på 160 % för tjänsteföretagen 3. 4 Tillverkningsindustrin står för nästan en tredjedel av den svenska tjänsteexporten 5. De tjänster som erbjuds oftast är affärstjänster, grossist- och detaljhandel samt reparationstjänster. Detta illustrerar tydligt vikten av tjänster för tillverkningsföretagen, liksom tillverkningsföretagens betydelse för tjänsteexporten. På en konkurrensutsatt marknad krävs att tjänster är billiga och av hög kvalitet. Företagens konkurrenskraft kan utmanas om företaget möter onödigt kostnader som följd av opåkallat höga priser på de tjänster som krävs eller levereras. Som följande exempel med Sandvik Tooling kommer att visa så är antalet och mångfalden av tjänster som behövs i tillverkningsindustrin påtaglig. 3

6 Tjänster som Sandvik Tooling behöver och erbjuder Företaget som analyseras nedan, Sandvik, valdes då företaget är en stor exportör inom ett affärsområde som vanligen inte förknippas med tjänsteexport. Tjänster utgör idag endast 6,5 % av omsättningen i Sandvikkoncernen 6. Klassificeringslistan 7 i det Allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS) 8 har använts för att identifiera de tjänster som Sandvik Tooling behöver för att upprätthålla sin leveranskedja, inklusive byggande av kundrelationer, och de tjänster som de själva levererar 9. Tjänster som Sandvik Tooling behöver för en effektiv leveranskedja och leverans av varor Sandvik Toolings leveranskedja har effektiviserats och är anpassad till deras affärsmodell. Företaget levererar ungefär paket varje dag till kunder över hela världen. Sandvik Tooling har tre centrala distributionscentrum (i Holland, USA och Singapore). Bolaget har även ungefär 40 tillverkningsenheter vilka levererar till det närmaste distributionscentret. Från centrena levereras produkterna till distributörers lager, kunders lager eller direkt till kunders maskiner. Målet är att leverera varorna tidigt nästa dag även om kunden lämnar sin order sent eller om kunden finns i en avlägsen region. Idag uppfyller Sandvik Tooling sitt utsatta mål i 99 % av fallen (om varan finns i lager) och för att möjliggöra detta måste alla delar av leveranskedjan fungera friktionsfritt. Bild 1 visar de tjänster som Sandvik Tooling behöver för att etablera och upprätthålla sin leveranskedja 10. En del tjänster används mer i själva leveransen medan andra tjänster är viktigare i relationen med kunden. Sammantaget använder Sandvik Tooling ungefär hälften av de tjänster som klassificeras i GATS 11. De tjänster som krävs förvärvas på olika sätt. En del tjänster produceras internt (t.ex. juridiska tjänster), andra tjänster anskaffas genom att använda existerande nätverk (t.ex. teletjänster) medan ytterligare andra köps från tredje part (t.ex. säkerhetstjänster). Som framgår i bild 2 så behövs tjänsterna i olika delar av leveranskedjan. Vissa tjänster behövs i hela kedjan medan andra endast behövs i en viss del av kedjan. Utöver tjänsterna i bild 1 så använder Sandvik Tooling ett antal tjänster vid behov. En del tjänster behövs t.ex. vid byggande av nya anläggningar. Tjänster som då blir aktuella inkluderar ingenjörsoch arkitekttjänster, mäklartjänster, byggtjänster, distributionstjänster och järnvägstransporter (varor/passagerare). Tjänster som Sandvik Tooling levererar till kunder En viktig del av Sandviks (och antagligen alla tillverkningsföretags) affärsmodell är egen leverans av tjänster till kunderna. Bild 3 visar vilka tjänster som Sandvik Tooling levererar. Alla tjänster behövs för att upprätthålla affärsmodellen och säkra en kontinuerlig kundrelation. Hinder för leverans av tjänsterna kan göra varorna dyrare och t.o.m. äventyra hela affärsrelationen. Sandvik-koncernen Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern. Sandvik är representerat i 130 länder, har över anställda och omsätter 93 miljarder kronor (2008). Verksamheten är indelad i tre huvudområden: Tooling fokuserar främst på verktyg och verktygssystem för metallbearbetning samt ämnen och komponenter. Mining and Construction inriktar sig på verktyg, utrustning och service för gruv- och anläggningsindustri. Materials Technology arbetar med produkter i rostfritt stål, speciallegeringar och motståndsmaterial. Källa: 4

7 Bild 1: Tjänster som behövs för effektiv leveranskedja och varuleverans Juridiska tjänster Revision, bokföring Skattetjänster Medicinska tjänster Datatjänster Forskning och utveckling Hyra/leasing Reklamtjänster Marknadsundersökning Tjänster förbunden med tillverkning Bemanning och rekrytering Underhåll och reparation Mässor Säkerhetstjänster Förpackningstjänster Tryckning och publicering Design Lokalvårdstjänster Fotograferingstjänster Kurirtjänster Logistik Posttjänster Teletjänster Audiovisuella tjänster Utbildningstjänster Miljötjänster Banktjänster Försäkringar Hälsovårdstjänster Hotell och restauranger Resebyråtjänster Sjötransport varor Inlandssjöfart varor Flygtransport varor/passagerare Vägtransport varor/passagerare Godshanteringstjänster Lagring och magasineringstjänster Fraktförmedlingstjänster Matartjänster Energitjänster Bild 2: Exempel på tjänster som behövs i olika delar av leveranskedjan öre leveranskedjan Reklamtjänster Forskning och utveckling lla delar av leveranskedjan Juridiska tjänster Teletjänster Transportdelen Logistik Flygtransport Tillverkning Tillverkarens lager Centralt distributionscentrum Lokal försäljares lager Distributörs lager Kundens lager Efter leveranskedjan Underhåll och reparation id distributionscentret Säkerhetstjänster Bemanningstjänster... Kundens maskin 5

8 Bild 3: Tjänster som levereras till kunder Datatjänster Forskning och utveckling Hyra/leasing Underhåll och reparation Managementtjänster Teknisk testning och analys Tjänster förbunden med tillverkning Design Miljötjänster Finansiella tjänster Logistik Magasineringstjänster Tjänsterna i bilden ovan har olika syfte 12. En del är bastjänster som syftar till att öka kundnöjdhet (t.ex. finans- och logistiktjänster). Andra tjänster fokuserar på eftermarknaden och garanterar varornas fortsatta funktion (t.ex. underhåll och reparation liksom teknisk testning och analys). En tredje grupp tjänster, kundstödstjänster, erbjuds för att öka produktens effektivitet (t.ex. utbildningstjänster). Avslutningsvis fokuserar en del tjänster, utvecklingstjänster, på att kundanpassa produkterna (t.ex. design och forskning och utveckling). Restriktioner för tjänster hindrar handeln med varor Begränsningar för tjänster kan i värsta fall göra varuhandeln omöjlig. I de flesta fallen handlar det dock om att restriktioner kan medföra ökade kostnader för tillverkningsföretagen, antingen direkt eller indirekt vilket kommer att tydliggöras i exemplen nedan. Kostnader kan vara i form av t.ex. högre priser, lägre kvalitet eller förlängda leveranstider. Följaktligen kan alla åtgärder som förbättrar möjligheten för företag att leverera billiga och tillförlitliga tjänster också förbättra tillverkningsindustrins konkurrenskraft och underlätta försäljningen av varor. Ett sätt att förbättra tillgången till billiga och tillförlitliga tjänster är ökad konkurrens. Liberalisering av tjänster, dvs. ökat marknadstillträde och undanröjande av diskriminerande regler, är ett viktigt verktyg för att öka konkurrensen. Om liberaliseringen genomförs korrekt kan den leda till fler tjänster, inflöde av ny teknik och lägre priser. Att utveckla ett lands lagar och regler är ett annat sätt att nå ökade möjligheter till leverans av billiga och kvalitativa tjänster. Exempel på åtgärder som kan underlätta för tjänsteleverantörer inkluderar avlägsnande av onödigt betungande administrativa procedurer, framtagande och implementering av internationella standarder och erkännande av t.ex. utländska licensprocedurer. Tre exempel illustrerar tydligt hur hinder för tjänster kan medföra svårigheter, kostnader och även nedläggning av verksamhet. Alla tre fallen har upplevts av svenska tillverkningsföretag och rapporterats till Kommerskollegium. 1. Ett dotterbolag till Bolag A fick inte tillgång till telefonnätverket i ett land. Dotterbolaget kunde inte utföra sin verksamhet och fick stängas. 2. Bolag B, med sin egen globala logistiklösning, var tvungen att använda en lokal logistikleverantör i ett land. Denna leverantör var sämre både gällande priser och kvalitet och medförde därmed onödiga kostnader. 3. Bolag C har en generell global finansiell leasinglösning men var tvungen att anpassa den till lokala regler på en central marknad. Den lösningen var svår att sammanföra med andra finansiella lösningar i bolaget. I alla tre fallen kunde tjänsteliberalisering, inklusive anpassning till multilaterala handelsregler och 6

9 internationella standarder, ha undanröjt hindrena och därmed underlättat för företagen. I det första fallet bröt landet i fråga mot sina åtaganden under Bilagan för teletjänster i GATS. I det andra fallet skulle icke-diskriminerande regler på marknaden tillåtit bolaget att etablera sin egen logistikleverantör i landet. I det tredje fallet skulle en anpassning till globala standarder och liberalisering av finansiella tjänster möjliggjort för tillverkningsföretaget att använda sin vanliga leasinglösning. Den totala effekten av restriktioner ska inte underskattas. Det andra exemplet ovan visar att begränsningar på en marknad även har effekter på exporten till andra marknader. I det exemplet var en del av produktionen menad för export. Företaget behövde lasta om varorna till sin logistikleverantör vid gränsen. Detta medförde onödiga kostnader. Kostnader kan även ärvas, dvs. uppstå pga. restriktioner som andra får utstå. Detta sker t.ex. om ett företag har underleverantörer som möter onödigt höga kostnader, som en följd av hinder för tjänster, kan dessa kostnader komma att påverka prisnivån på slutprodukten. Handelspolitiska konsekvenser Först och främst visar denna studie att tjänsteliberalisering, tjänste-förhandlingar och förbättrat regelverk är viktigt för tillverknings-företagen både som tjänsteleverantörer och tjänstekonsumenter. Idag tenderar diskussioner om tjänsteliberaliseringar och förhandlingar att endast inkludera tjänsteföretag. Diskussionerna har till och med en benägenhet att koncentrera sig till tjänsteleverantörerna i den specifika tjänstesektor som diskuteras. Det är dock viktigt att även söka information från tillverkningsindustrin och förstå deras problem och behov. Om man tar detta ett steg längre så bör inte tjänste- och varuliberaliseringar mätas mot varandra i handelsförhandlingar. Istället bör förhandlare fokusera på hur tjänste- och varuliberaliseringar kan stödja varandra och hjälpa till att underlätta den dagliga handeln. Förhandlingarna skulle bli mer verklighetsanpassade om förhandlare kunde utgå från företagens affärssituationer. För företagen är varor och tjänster ett paket och utgör inte två separata områden. För tillverkningsföretagen baseras värderingen av förhandlingarnas utfall på hur förhandlingarna påverkar och underlättar hela deras affärsmodell. Tyvärr tenderar förhandlare idag att behandla olika handelsområden separat och utfallet på ett område räknas mot utfallet i ett annat. Slutligen behöver tillverkningsföretagen själva förstå hur viktigt det är med goda förutsättningar för tjänstehandeln och engagera sig i förhandlingar om tjänsteliberaliseringar. I diskussioner med företag inom tillverkningsindustrin så är det slående hur ofta företagen är ovetandes om vikten av tjänster. Det kan vara viktigt för deras konkurrenskraft att förstå hur förbättringar i tjänstesektorn positivt kan påverka deras egen affärsmiljö. 7

10 Noter :01. Dessa två studier utgör en del av ett antal studier som Kollegiet kommer att göra om sambandet mellan tillverknings- och tjänsteindustrin och tjänstefieringen. 2 Det ovan bygger på Berggren, U. and T. Bergqvist (2006), Industriföretagens serviceinnovationer en outnyttjad tillväxtfaktor, NUTEK 3 Studien inkluderar inte finansiella tjänster, vilket kunde ha medfört lite annorlunda siffror. 4 Notera att valet av basår kan påverka hur stor ökningen är. 5 Transporter står för ungefär 30 % medan övriga tjänster står för resten, dvs. ungefär 40 %. Gozzo, Mauro (2009), Tjänsteexporten den snabbaste växande sektorn i svensk ekonomi, Exportrådet 6 Källa: Årsredovisningen GATS klassificerar ungefär 160 olika tjänster i den så kallade W/120-listan (MTN.GNS/W/120). 8 GATS utgör ett av de tre avtalen som utgör Världshandelsorganisationen (WTO). GATS syftar till att skapa ett grundläggande gemensamt regelverk för tjänstehandeln och gradvis liberalisera denna handel. 9 Baserat på en intervju med Jan Sörlien, Global Process Owner Order to Delivery vid Sandvik Tooling. 10 Tjänsterna är inte presenterade utifrån deras betydelse för leveranskedjan. 11 I GATS klassificeringslist delas ett antal av tjänsterna upp i undertjänster. Vid en hopräkning av de mest relevanta undertjänsterna visar det sig att de tjänster som Sandvik Tooling behöver utgör ungefär 50 % av tjänsterna i klassificeringslistan. 12 Denna del bygger på de fem tjänstestrategier som presenteras i Witell, Lars, Nina Löfberg, Anders Gustafsson, Bo Edvardsson (2009), Tjänster i fordonsindustrin, Centrum för tjänsteforskning. Den femte strategin är övertagande av kundens processer. 8

11 9

12 Box 6803, S Stockholm, Sweden Phone Fax

Världshandeln i det 21:a århundradet

Världshandeln i det 21:a århundradet Världshandeln i det 21:a århundradet Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara

Läs mer

Solvit Sverige 2014. Ett urval av intressanta ärenden under året

Solvit Sverige 2014. Ett urval av intressanta ärenden under året Solvit Sverige 2014 Ett urval av intressanta ärenden under året Solvit Solvit är ett informellt nätverk i Europeiska kommissionens regi som syftar till att lösa hinder för den grundläggande EU-rättigheten

Läs mer

Åtgärder för en förbättrad inre marknad

Åtgärder för en förbättrad inre marknad Åtgärder för en förbättrad inre marknad Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara

Läs mer

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sammanfattande skrift av utredningen The relationship between international trade and foreign direct investments. Kommerskollegium Kommerskollegium

Läs mer

SOLVIT Sverige 2012. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året

SOLVIT Sverige 2012. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året SOLVIT Sverige 2012 Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året Solvit Solvit är ett informellt nätverk i Europeiska kommissionens regi som har till uppdrag att lösa hinder för den grundläggande

Läs mer

GATS. Ska våra rättigheter. bli varor? www.attac.nu/karlstad. Det fi

GATS. Ska våra rättigheter. bli varor? www.attac.nu/karlstad. Det fi GATS Ska våra rättigheter Det fi bli varor? www.attac.nu/karlstad GATS Vad är på gång? Världshandel med tjänster Sverige är medlem i världshandelsorganisationen WTO, som arbetar för att liberalisera världshandeln.

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Svenskt bud i GATS-förhandlingarna slutlig version 1

Svenskt bud i GATS-förhandlingarna slutlig version 1 YTTRANDE Dnr 115-2446-2002 För kännedom Lars-Olof Lindgren, UD Chefen UD-IH Claes Hammar, UD-IH Louise Bergholm, UD-IH Emma Nilsson, UD-IH Sara Bratberg, UD-EIM Cecilia Julin, amb. Washington Marie-Claire

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Sveriges handel med Norge

Sveriges handel med Norge Kortversion Sveriges handel med Norge grannhandel med förhinder? Sveriges handel med Norge kortversion Sverige och Norge har ett intensivt utbyte av både varor och tjänster, och även av arbetskraft som

Läs mer

Rapport från SWEPRO:s 77:e möte den 7 december 2012 - tema e-handel

Rapport från SWEPRO:s 77:e möte den 7 december 2012 - tema e-handel RAPPORT Enheten för internationell handelsutveckling 2012-12-07 Dnr 5.4-2012/01700-2 Malin Gunnarsson Ljungkvist Rapport från SWEPRO:s 77:e möte den 7 december 2012 - tema e-handel Den 7 december hölls

Läs mer

SOLVIT Sverige 2013. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året

SOLVIT Sverige 2013. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året SOLVIT Sverige 2013 Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året Solvit Solvit är ett informellt nätverk i Europeiska kommissionens regi som har till uppdrag att lösa hinder för den grundläggande

Läs mer

Möjliga effekter av tjänstedirektivet

Möjliga effekter av tjänstedirektivet Möjliga effekter av tjänstedirektivet Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara

Läs mer

Enkät om handelshinder vid handel med USA

Enkät om handelshinder vid handel med USA Enkät om handelshinder vid handel med USA Frihandelsavtalsförhandlingarna mellan EU och USA Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) har pågått sedan i juli förra året. TTIPförhandlingarna

Läs mer

Investeringsskyddsavtal (BITs) så funkar de

Investeringsskyddsavtal (BITs) så funkar de Investeringsskyddsavtal (BITs) så funkar de Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och

Läs mer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer Yttrande 2012-04-26 Dnr 3.4.1-2012/00531-1 För kännedom (via e-post) Christina Andersson Backman (UD-FIM) Sara Bratberg (SB-EU-kansliet) Ewa Wennberg (Representationen, Bryssel) Ann Lindh (Utbildningsdep)

Läs mer

Västsvenska företag och Tull 2015

Västsvenska företag och Tull 2015 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och

Läs mer

Protokoll: SWEPRO:s 59:e möte, 21 februari 2008

Protokoll: SWEPRO:s 59:e möte, 21 februari 2008 PROTOKOLL SWEPRO 2008-02-21 Dnr.6-132-2008 Handelsprocedurrådet Protokoll: SWEPRO:s 59:e möte, 21 februari 2008 Tid: 21 februari 2008 kl. 12.00-15.00 Plats: Kommerskollegium, Drottninggatan 89 Närvarande:

Läs mer

WTO, Doharundan och framtiden för det multilaterala handelssystemet

WTO, Doharundan och framtiden för det multilaterala handelssystemet WTO, Doharundan och framtiden för det multilaterala handelssystemet Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Vår

Läs mer

Varför handlar vi med omvärlden?

Varför handlar vi med omvärlden? Varför handlar vi med omvärlden? Varför handlar vi med omvärlden? Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Vår främsta

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling vid GIH

Riktlinjer för inköp och upphandling vid GIH Styrdokument Diarienummer: 27-41/12 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2012-02-08 Giltighetstid: Tills vidare Riktlinjer för inköp och upphandling vid GIH Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 27.4.2015 ARBETSDOKUMENT om utveckling av en hållbar europeisk industri för oädla metaller Utskottet för industrifrågor, forskning

Läs mer

EUs inre marknad segrar och utmaningar

EUs inre marknad segrar och utmaningar EUs inre marknad segrar och utmaningar EUs inre marknad världens största ekonomi Världens största ekonomi är varken Kina eller USA, utan EUs inre marknad. 20 år efter startskottet för den europeiska inre

Läs mer

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Vardagslogistik - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Posten Logistik - Vardagslogistik 1 Förord Just nu händer det mycket på logistikmarknaden. Logistikflödena internationaliseras

Läs mer

På spaning efter tillväxt

På spaning efter tillväxt NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Kansli På spaning efter tillväxt seminarium vid ITPS, institutet för tillväxtpolitiska studier Finansieras av EU Mål 2 Norra 2005-04-13 Lotta Lindh Projektledare Tema:

Läs mer

Att flytta till Sverige

Att flytta till Sverige Kommerskollegium 2013:8 Att flytta till Sverige hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad

Läs mer

Genomförande av tjänstedirektivet

Genomförande av tjänstedirektivet NÄRINGSLIVSKONTORET 2008-11-21 Reviderad 2008-12-03 Ann-Charlotte Gjöthlén Näringslivschef 08-550 224 05 Ann-charlotte.gjothlen@sodertalje.se Kommunstyrelsen Genomförande av tjänstedirektivet KS 2008:75

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster Kommerskollegium 2009:5 Globala handelsmönster 2009 06 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel

Läs mer

Handel och hållbar utveckling

Handel och hållbar utveckling Handel och hållbar utveckling Lärarfortbildning 2010 Marianne Jönsson marianne.jonsson@kommers.se Vad är hållbar utveckling? 1987 Brundtlandkommissionen 1992 Rio de Janeiro Agenda 21 1998 OECD tre dimensioner

Läs mer

WTO:s avtal om handel med tjänster General Agreement on Trade in Services

WTO:s avtal om handel med tjänster General Agreement on Trade in Services WTO:s avtal om handel med tjänster General Agreement on Trade in Services Ett omfattande avtal GATS är en förkortning för General Agreement on Trade in Services, det vill säga Allmänna Tjänstehandelsavtalet.

Läs mer

Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning

Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning Sammanfattning Varför handlar Sverige med omvärlden? Hur ser den internationella handeln ut? Den här lärarhandledningen har tagits fram i

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Remiss av upphandlingsutredningens delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen SOU 2011:73

Remiss av upphandlingsutredningens delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen SOU 2011:73 YTTRANDE 2012-01-27 Dnr 4.1.1-2011/01618-2 För kännedom UD-FIM UD-IH Socialdepartementet Remiss av upphandlingsutredningens delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den

Läs mer

Logistikföretagen och deras utbud

Logistikföretagen och deras utbud Logistikföretagen och deras utbud Källa: Logistik för konkurrenskraft ett ledaransvar (Dag Björnland, Göran Persson, Helge Virum; red), Liber, upplaga 2003 1 Strukturering av logistikföretag Kategori III

Läs mer

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC Québec: Din nya affärsdestination Några skäl till varför du ska välja just Québec: Innovation och kreativitet Stockholm Kompetent arbetskraft Los Angeles Chicago

Läs mer

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas 1(5) 2010-05-06 Peking Markus Lundgren Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. 2009 uppgick handeln till 75,2 miljarder

Läs mer

Svenskt bud i GATS-förhandlingarna - summering av inkomna remissvar

Svenskt bud i GATS-förhandlingarna - summering av inkomna remissvar Bilaga 2 Svenskt bud i GATS-förhandlingarna - summering av inkomna remissvar Denna sammanställning gäller skriftligen inkomna kommentarer. Under remisstiden har många intressenter muntligen framfört kommentarer.

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

USA - en intressant marknad även för småföretag

USA - en intressant marknad även för småföretag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Onsdagen den 2 maj 2012 SEB:s Företagarpanel om småföretagens utlandssatsningar: USA - en intressant marknad även för småföretag Nära hälften av de svenska småföretagen

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Företags kunskap om den inre marknaden

Företags kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Företags kunskap om den inre marknaden Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent som handlar med den inre marknaden. Trots att detta är en betydligt

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Handelshinder När varor säljs till ett land från ett annat utan att staten tar ut tull eller försvårar handeln så råder frihandel Motsatsen kallas protektionism Protektionism Med

Läs mer

Näringslivets internationalisering tar nya vägar. Företagens villkor och verklighet 2014

Näringslivets internationalisering tar nya vägar. Företagens villkor och verklighet 2014 Näringslivets internationalisering tar nya vägar Företagens villkor och verklighet 2014 Näringslivets internationalisering tar nya vägar Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Upplaga:

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2013

Utrikeshandel med tjänster 2013 Handel 2014 Utrikeshandel med tjänster Tjänsterna och den globala produktionen gav Finland intäkter på över 4 miljarder euro år Offentliggörandet har korrigerats 22.5.2015. Korrigeringarna har markerats

Läs mer

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal Annika Widell, Enheten för Handel och tekniska regler Tulldagarna 21 oktober 2014 EU:s frihandelsavtal EU:s förhandlingar om frihandelsavtal Förhandlingar och avtal

Läs mer

Lena Johansson Generaldirektör 2012-10-22

Lena Johansson Generaldirektör 2012-10-22 Lena Johansson Generaldirektör 2012-10-22 Kommerskollegium Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik Vår främsta uppgift är att på olika sätt förbättra möjligheterna för internationell handel

Läs mer

Tjänstehandel 1. Sveriges utrikeshandel med tjänster 2006 2014 Flöden (netto), miljarder kr

Tjänstehandel 1. Sveriges utrikeshandel med tjänster 2006 2014 Flöden (netto), miljarder kr Tjänstehandel 1 Tabellen visar Sveriges utrikeshandel med tjänster för åren 2006-. Under ökade Sveriges export av tjänster med 8,4 procent jämfört med 2013. Tjänsteimporten ökade med 14 procent. Värdet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av CPV- och CPC-referensnummer för tjänstekontrakt vid offentlig upphandling; SFS 2011:1039 Utkom från trycket den 11 oktober 2011 beslutat den 29 september

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Together forever OEM

Together forever OEM Together forever OEM Vision En grundläggande vision i ESSVE s satsning på industrifästelement till OEM-kunder är att erbjuda kunden en komplett lösning från idé, via tekniska, produktionsmässiga och kommersiella

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Skolpaket om handeln. Lärartext

Skolpaket om handeln. Lärartext Ingrid Lindeberg 201-0 - Skolpaket om handeln Lärartext Bild 1: Historik För Sverige är handeln med andra länder mycket betydelsefull. En stor del av våra inkomster kommer från försäljning av varor och

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror

Utrikeshandel med teknikvaror Utrikeshandel med teknikvaror Ekonomisk analys 2012-03-29 Utrikeshandel med teknikvaror Svensk export och import av teknikvaror Teknikvaror till ett värde av 573 miljarder SEK exporterades från Sverige

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september 2010. Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing

Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september 2010. Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing Inköp inom Sandvik CLIP-seminarium 2 september 2010 Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing Sandvik i korthet Vad är vi? Vi är ett världsledande verkstadsindustriföretag. Vad gör vi? Vi tillverkar

Läs mer

Rätt kompetens via konsultmäklare

Rätt kompetens via konsultmäklare 1 Rätt kompetens via konsultmäklare SL Anja Tollgård Fagrell 2 Upphandling av konsultmäklare SL valde i december 2012 att upphandla en konsultmäklare som ska förse organisationen med rätt expertis. 3 Utgångsläge

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Sveriges handel med Norge

Sveriges handel med Norge Kommerskollegium 2013:3 Sveriges handel med Norge grannhandel med förhinder? Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som an-svarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

Internationaliseringens effekter på arbetsmarknaden. Pär Hansson ITPS och Örebro universitet

Internationaliseringens effekter på arbetsmarknaden. Pär Hansson ITPS och Örebro universitet Internationaliseringens effekter på arbetsmarknaden Pär Hansson ITPS och Örebro universitet Frågeställningar Vilka effekter har ökad utrikeshandel och ökade direktinvesteringar haft på sysselsättning och

Läs mer

Introduktion till antidumpningsinstrumentet

Introduktion till antidumpningsinstrumentet Introduktion till antidumpningsinstrumentet Workshop om skyddstullar 5 april 2011 Jonas Kasteng Camilla Prawitz Handelspolitiska skyddsinstrument Vilka är de? Hur fungerar de? EU:s regelverk EU:s regler

Läs mer

Sandvik OH presentation

Sandvik OH presentation Sandvik OH presentation Uppdaterad april 2003 1 KORTFAKTA Sandvik-koncernen har 37 000 anställda i 130 länder och en omsättning på cirka 50 miljarder kronor. Sandvik utvecklar, tillverkar och marknadsför

Läs mer

Mer krävs om den svenska tjänstesektorns potential ska kunna utnyttjas fullt ut

Mer krävs om den svenska tjänstesektorns potential ska kunna utnyttjas fullt ut Swedbank Analys Nr 13 12 december 2012 Mer krävs om den svenska tjänstesektorns potential ska kunna utnyttjas fullt ut Sedan 2005 har tjänstesektorn i Sverige skapat närmare 300 000 nya arbetstillfällen

Läs mer

Handel. Fri handel bidrar till ekonomisk tillväxt INSYN I EU POLITIKEN

Handel. Fri handel bidrar till ekonomisk tillväxt INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Handel Fri handel bidrar till ekonomisk tillväxt Att öppna nya marknader får våra ekonomier att växa endast en aktiv EU politik för frihandel och investeringar kan åstadkomma det.

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Globala värdekedjor och flytt av verksamhet

Globala värdekedjor och flytt av verksamhet Globala värdekedjor och flytt av verksamhet Daniel Lennartsson SCB Stockholm 27 september Disposition 1. Bakgrund EU projekt 2. Metod 3. Begrepp 4. Publicering 5. Resultat EU projekt Globala värdekedjor

Läs mer

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION NÅGRA SKÄL TILL VARFÖR DU SKA VÄLJA JUST QUÉBEC: INNOVATION OCH KREATIVITET Stockholm KOMPETENT ARBETSKRAFT London Québec City

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Enheten för internationell handelsutveckling 2012-04-27 Dnr: 2012/00574 Petter Stålenheim Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Mellan 2004 och 2007 ökade den svenska exporten till de nya EUmedlemmarna

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

RÄTT KVALITÉ OCH KOMPETENS ANITA GRAFF, COO (dceo) Malmö - 2 oktober 2012

RÄTT KVALITÉ OCH KOMPETENS ANITA GRAFF, COO (dceo) Malmö - 2 oktober 2012 RÄTT KVALITÉ OCH KOMPETENS ANITA GRAFF, COO (dceo) Malmö - 2 oktober 2012 CUSTOMS CUSTOMS VAT DECLARATION REPRESENTATION REPRESENTATION CUSTOMS CUSTOMS CUSTOMS CONSULTING CONSULTING ACADEMY CUSTOMS CUSTOMS

Läs mer

LYCK. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 3 2010 Handel

LYCK. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 3 2010 Handel L e k t i o n st i p s f r å n S w e d b a n k o c h S pa r b a n k e r n a LYCK SLANTEN Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 3 2010 Handel Till

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2013, preliminära uppgifter

Utrikeshandel med tjänster 2013, preliminära uppgifter Utrikeshandel med tjänster, preliminära uppgifter Handeln med tjänster och den internationella produktionen inhämtade nästan 4 miljarder i intäkter till Finland år Överskottet i utrikeshandeln med tjänster

Läs mer

Sveriges arbete med SPS-hinder. en guide för ambassader om export av livsmedel och jordbruksprodukter

Sveriges arbete med SPS-hinder. en guide för ambassader om export av livsmedel och jordbruksprodukter Sveriges arbete med SPS-hinder en guide för ambassader om export av livsmedel och jordbruksprodukter I denna guide beskrivs kortfattat hur svenska departement och myndigheter samarbetar för att lösa problem

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

Policy Brief Nummer 2012:2

Policy Brief Nummer 2012:2 Policy Brief Nummer 2012:2 Förenklingar av handelsprocedurer ett sätt att stödja utvecklingsländers export Begreppet handelsprocedurer används för att beskriva alla de administrativa steg som måste uppfyllas

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet

Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Innovationsupphandling utvecklar din verksamhet Alla offentliga verksamheter har möjligheter att göra innovationsupphandlingar. Inledning Offentlig sektor upphandlar årligen varor och tjänster för cirka

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

MARKT/2526/02 SV Orig. EN GATS och den internationella utvecklingen Lägesrapport

MARKT/2526/02 SV Orig. EN GATS och den internationella utvecklingen Lägesrapport MARKT/2526/02 SV Orig. EN GATS och den internationella utvecklingen Lägesrapport Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgien. Telefon: +32-2-299.11.11 Kontor: C107

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011

Stora upphandlingar. och små företag. Rapport från Företagarna januari 2011 Stora upphandlingar och små företag Rapport från Företagarna januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 2 Små företag hindras av stora upphandlingar... 2 Skillnader mellan företagsstorlekar... 3 Länsvisa

Läs mer

SOLVIT Sverige 2010. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året

SOLVIT Sverige 2010. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året SOLVIT Sverige 2010 Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift

Läs mer

DB Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen

DB Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen DB Schenker Air & Ocean Effektiva flyg- och sjöfrakter över hela världen Globalt nätverk Air & Ocean i korta drag Snabba sändningar hög service Branschanpassad och effektiv sjöfrakt DB Schenker i Sverige

Läs mer

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Konjunktur Risker Eurokrisen har påverkat konsumtionsmönstren negativt. Verksamheten påverkas av att Cloettas kunder får försämrad lönsamhet, vilket

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

Företagspresentation. Schenker Consulting AB

Företagspresentation. Schenker Consulting AB Företagspresentation Schenker AB Worldwide Schenker är en av världens ledande leverantörer av integrerade logistiktjänster. Schenker AG erbjuder land-, flyg och sjötransporter samt globala logistik- och

Läs mer