Kommerskollegium 2010:2. Till er tjänst. Vikten av tjänster för tillverkningsindustrin och möjliga handelspolitiska konsekvenser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommerskollegium 2010:2. Till er tjänst. Vikten av tjänster för tillverkningsindustrin och möjliga handelspolitiska konsekvenser"

Transkript

1 Kommerskollegium 2010:2 Till er tjänst Vikten av tjänster för tillverkningsindustrin och möjliga handelspolitiska konsekvenser

2 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara spelregler för den internationella handeln. Vi arbetar också för en effektiv inre marknad och ett öppet, starkt multilateralt handelssystem med fortsatta handelspolitiska liberaliseringar. I vårt uppdrag strävar vi efter goda handelsmöjligheter på tre nivåer: på EU:s inre marknad, mellan EU och omvärlden samt globalt, framförallt inom ramen för världshandelsorganisationen WTO. Som expertmyndighet förser vi regeringen med besluts- och förhandlingsunderlag inom handelsområdet. Det handlar såväl om löpande underlag för aktuella handelsförhandlingar som långsiktiga strukturella analyser. Våra utredningar och rapporter syftar till att öka kunskapen om handelns betydelse för samhällsekonomin och för en global hållbar utveckling. Kommerskollegium har också verksamhet som riktar sig mot företag. Exempelvis finns på kollegiet SOLVIT-center som hjälper företag och privatpersoner som stöter på handelshinder på EU:s inre marknad. Kansliet för Sveriges råd för handelsprocedurer, SWEPRO, finns också under vårt paraply. I vår roll som handelsmyndighet ingår dessutom att ge stöd till utvecklingsländer genom handelsrelaterat utvecklingssamarbete. På kollegiet finns också kontaktpunkten Open Trade Gate Sweden som bistår exportörer från utvecklingsländerna i deras handel med Sverige och EU. Kommerskollegium, Mars 2010 första tryckningen. ISBN:

3 Innehållsförteckning Slutsatser... 2 Introduktion... 3 Den ökade betydelsen av tjänster... 3 Tjänster som Sandvik Tooling behöver och erbjuder... 4 Tjänster som Sandvik Tooling behöver för en effektiv leveranskedja och leverans av varor Tjänster som Sandvik Tooling levererar till kunder... 5 Restriktioner för tjänster hindrar handeln med varor... 6 Handelspolitiska konsekvenser... 7 Noter

4 Slutsatser Tjänster behövs i alla delar av tillverkningen; i utvecklingsfasen, under produktionen och vid försäljningen. Mängden tjänster som används i tillverkningen och som säljs av tillverkningsindustrin ökar kontinuerligt Vår fallstudie av Sandvik Tooling (ett affärsområde inom Sandvik-koncernen) visar att de behöver över 40 olika tjänster för att etablera och upprätthålla sin leveranskedja. Detta utgör ungefär hälften av de tjänster som inkluderas i WTO:s Allmänna Tjänstehandelsavtal (GATS). Sandvik Tooling levererar även runt 15 olika tjänster. Eftersom tillverkningsindustrin använder och säljer fler och fler tjänster så ökar risken att hinder för tjänster medför ökade kostnader och förlorad konkurrenskraft. Åtgärder som ökar tillgången till billiga och kvalitativa tjänster kommer att förbättra tillvaron för tillverkningsindustrin. Viktiga åtgärder inkluderar liberalisering av tjänster och förbättrat regelverk. Från ett handelspolitiskt perspektiv att är det viktig att förstå tillverkningsindustrins behov och önskemål vid diskussioner om liberalisering av tjänster och regelförändringar. I handelsförhandlingar bör förhandlare fokusera på hur tjänste- och varuliberaliseringar kan stödja varandra och underlätta den dagliga handeln. Denna studie är skriven av ämnesråd Magnus Rentzhog, Enheten för WTO och handelsutvecklingen, Kommerskollegium. 2

5 Introduktion Tjänster behövs i alla delar av tillverkningen; i utvecklingsfasen, under produktionen och vid försäljningen. Detta är väl känt och de flesta kan enkelt förstå behovet av transporttjänster för att exportera en produkt. Tillverkningsindustrin säljer även tjänster. Användningen och försäljningen av tjänster ökar kontinuerligt, dvs. industrin tjänstefieras. Detta framgår tydligt i Kommerskollegiums studie Servicification of Swedish manufacturing 1. Vad som är mindre känt är det faktiska antalet och mångfalden av tjänster som behövs och säljs av företagen liksom vilka dessa tjänster är. Vi har försök belysa detta och illustrera den pågående tjänsteficeringen av tillverkningsindustrin genom att studera Sandviks behov och försäljning av tjänster. Resultatet förstärker slutsatserna i studien ovan. Om det finns hinder för tillverkningsindustrin att köpa eller leverera tjänster kan detta också direkt hindra varuhandeln. Hindrena kan medföra allt från ökade kostnader och minskad konkurrenskraft till att direkt omöjliggöra försäljningen. Med tanke på den ökade graden av tjänstefiering så borde det bli allt viktigare för tillverkningsföretagen att förstå relationen mellan tjänster och varor. Ändå är det förbluffande hur få företag inom tillverkningsindustrin som verkar medvetna om sambandet. Ett tydligt exempel är två exporterande tillverkningsföretag i samma bransch som i kommunikation med Kollegiet visat helt olika insikt i frågan. Det ena företaget menade att tjänster var den viktigaste frågan i de pågående WTO-förhandlingarna. Det andra företaget däremot fokuserade enbart på tullfrågor och hade inte reflekterat över sina intressen som tjänsteleverantör. Det är även lika viktigt för beslutsfattare, inte minst på handelsområdet, att förstå relationen mellan varor och tjänster och därmed bredda diskussionen om tjänster till att även inkludera andra aktörer än de rena tjänsteföretagen. Denna studie börjar med att kort diskutera tjänsternas ökade betydelse i tillverkningsindustrin innan graden av tjänstefiering exemplifieras i en fallstudie av Sandvik Tooling. Därefter diskuteras möjliga effekter av hinder för tjänster och hur handelspolitiska åtgärder kan underlätta situationen för företagen. Slutligen drar vi några slutsatser utifrån ett handelspolitiskt perspektiv. Den ökade betydelsen av tjänster Företag inom tillverkningsindustrin behöver tjänster för sin produktion och vid försäljning av sina produkter, inte minst vid export. Detta blir mer och mer påtagligt i en globaliserad värld som efterfrågar mer sofistikerade produkter och affärserbjudanden. En produktions- och affärsmiljö som karaktäriseras av ökad utlokalisering, fragmentering, produktionsdelning och entreprenad är beroende av tillgången till billiga, tillförlitliga och kvalitativa tjänster för att fungera. Vidare blir tjänster en alltmer avgörande del av företagens affärserbjudanden. Detta inkluderar en ökad omfattning av tjänster som de själva levererar till sina kunder. Tjänster kan utgöra upp emot 80 % av en del tillverkningsföretags affärserbjudanden. Affärserbjudanden blir mer och mer integrerade och skillnaden mellan tjänster och varor blir mindre och mindre klar. I realiteten säljer tillverkningsindustrin inte längre en vara utan snarare en funktion. Här är tjänstekomponenten ett sätt att underlätta för kunden och möjliggöra för denna att öka effektivitet och produktivitet i sina egna processer och affärer. En viktig drivkraft bakom denna utveckling är möjligheten att dra nytta av en större kundbas och säkra längre affärsrelationer 2. Såsom framgår i studien Servicification of Swedish manufacturing så ändrar tillverkningsindustrin sin karaktär; den håller på att tjänsteficeras. En av studiens mest slående slutsatser är att tillverkningsföretagens (på koncernnivå) export av kvalificerade tjänster har ökat med över 230 % (1998 till 2006). Detta ska jämföras med en ökning på 160 % för tjänsteföretagen 3. 4 Tillverkningsindustrin står för nästan en tredjedel av den svenska tjänsteexporten 5. De tjänster som erbjuds oftast är affärstjänster, grossist- och detaljhandel samt reparationstjänster. Detta illustrerar tydligt vikten av tjänster för tillverkningsföretagen, liksom tillverkningsföretagens betydelse för tjänsteexporten. På en konkurrensutsatt marknad krävs att tjänster är billiga och av hög kvalitet. Företagens konkurrenskraft kan utmanas om företaget möter onödigt kostnader som följd av opåkallat höga priser på de tjänster som krävs eller levereras. Som följande exempel med Sandvik Tooling kommer att visa så är antalet och mångfalden av tjänster som behövs i tillverkningsindustrin påtaglig. 3

6 Tjänster som Sandvik Tooling behöver och erbjuder Företaget som analyseras nedan, Sandvik, valdes då företaget är en stor exportör inom ett affärsområde som vanligen inte förknippas med tjänsteexport. Tjänster utgör idag endast 6,5 % av omsättningen i Sandvikkoncernen 6. Klassificeringslistan 7 i det Allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS) 8 har använts för att identifiera de tjänster som Sandvik Tooling behöver för att upprätthålla sin leveranskedja, inklusive byggande av kundrelationer, och de tjänster som de själva levererar 9. Tjänster som Sandvik Tooling behöver för en effektiv leveranskedja och leverans av varor Sandvik Toolings leveranskedja har effektiviserats och är anpassad till deras affärsmodell. Företaget levererar ungefär paket varje dag till kunder över hela världen. Sandvik Tooling har tre centrala distributionscentrum (i Holland, USA och Singapore). Bolaget har även ungefär 40 tillverkningsenheter vilka levererar till det närmaste distributionscentret. Från centrena levereras produkterna till distributörers lager, kunders lager eller direkt till kunders maskiner. Målet är att leverera varorna tidigt nästa dag även om kunden lämnar sin order sent eller om kunden finns i en avlägsen region. Idag uppfyller Sandvik Tooling sitt utsatta mål i 99 % av fallen (om varan finns i lager) och för att möjliggöra detta måste alla delar av leveranskedjan fungera friktionsfritt. Bild 1 visar de tjänster som Sandvik Tooling behöver för att etablera och upprätthålla sin leveranskedja 10. En del tjänster används mer i själva leveransen medan andra tjänster är viktigare i relationen med kunden. Sammantaget använder Sandvik Tooling ungefär hälften av de tjänster som klassificeras i GATS 11. De tjänster som krävs förvärvas på olika sätt. En del tjänster produceras internt (t.ex. juridiska tjänster), andra tjänster anskaffas genom att använda existerande nätverk (t.ex. teletjänster) medan ytterligare andra köps från tredje part (t.ex. säkerhetstjänster). Som framgår i bild 2 så behövs tjänsterna i olika delar av leveranskedjan. Vissa tjänster behövs i hela kedjan medan andra endast behövs i en viss del av kedjan. Utöver tjänsterna i bild 1 så använder Sandvik Tooling ett antal tjänster vid behov. En del tjänster behövs t.ex. vid byggande av nya anläggningar. Tjänster som då blir aktuella inkluderar ingenjörsoch arkitekttjänster, mäklartjänster, byggtjänster, distributionstjänster och järnvägstransporter (varor/passagerare). Tjänster som Sandvik Tooling levererar till kunder En viktig del av Sandviks (och antagligen alla tillverkningsföretags) affärsmodell är egen leverans av tjänster till kunderna. Bild 3 visar vilka tjänster som Sandvik Tooling levererar. Alla tjänster behövs för att upprätthålla affärsmodellen och säkra en kontinuerlig kundrelation. Hinder för leverans av tjänsterna kan göra varorna dyrare och t.o.m. äventyra hela affärsrelationen. Sandvik-koncernen Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern. Sandvik är representerat i 130 länder, har över anställda och omsätter 93 miljarder kronor (2008). Verksamheten är indelad i tre huvudområden: Tooling fokuserar främst på verktyg och verktygssystem för metallbearbetning samt ämnen och komponenter. Mining and Construction inriktar sig på verktyg, utrustning och service för gruv- och anläggningsindustri. Materials Technology arbetar med produkter i rostfritt stål, speciallegeringar och motståndsmaterial. Källa: 4

7 Bild 1: Tjänster som behövs för effektiv leveranskedja och varuleverans Juridiska tjänster Revision, bokföring Skattetjänster Medicinska tjänster Datatjänster Forskning och utveckling Hyra/leasing Reklamtjänster Marknadsundersökning Tjänster förbunden med tillverkning Bemanning och rekrytering Underhåll och reparation Mässor Säkerhetstjänster Förpackningstjänster Tryckning och publicering Design Lokalvårdstjänster Fotograferingstjänster Kurirtjänster Logistik Posttjänster Teletjänster Audiovisuella tjänster Utbildningstjänster Miljötjänster Banktjänster Försäkringar Hälsovårdstjänster Hotell och restauranger Resebyråtjänster Sjötransport varor Inlandssjöfart varor Flygtransport varor/passagerare Vägtransport varor/passagerare Godshanteringstjänster Lagring och magasineringstjänster Fraktförmedlingstjänster Matartjänster Energitjänster Bild 2: Exempel på tjänster som behövs i olika delar av leveranskedjan öre leveranskedjan Reklamtjänster Forskning och utveckling lla delar av leveranskedjan Juridiska tjänster Teletjänster Transportdelen Logistik Flygtransport Tillverkning Tillverkarens lager Centralt distributionscentrum Lokal försäljares lager Distributörs lager Kundens lager Efter leveranskedjan Underhåll och reparation id distributionscentret Säkerhetstjänster Bemanningstjänster... Kundens maskin 5

8 Bild 3: Tjänster som levereras till kunder Datatjänster Forskning och utveckling Hyra/leasing Underhåll och reparation Managementtjänster Teknisk testning och analys Tjänster förbunden med tillverkning Design Miljötjänster Finansiella tjänster Logistik Magasineringstjänster Tjänsterna i bilden ovan har olika syfte 12. En del är bastjänster som syftar till att öka kundnöjdhet (t.ex. finans- och logistiktjänster). Andra tjänster fokuserar på eftermarknaden och garanterar varornas fortsatta funktion (t.ex. underhåll och reparation liksom teknisk testning och analys). En tredje grupp tjänster, kundstödstjänster, erbjuds för att öka produktens effektivitet (t.ex. utbildningstjänster). Avslutningsvis fokuserar en del tjänster, utvecklingstjänster, på att kundanpassa produkterna (t.ex. design och forskning och utveckling). Restriktioner för tjänster hindrar handeln med varor Begränsningar för tjänster kan i värsta fall göra varuhandeln omöjlig. I de flesta fallen handlar det dock om att restriktioner kan medföra ökade kostnader för tillverkningsföretagen, antingen direkt eller indirekt vilket kommer att tydliggöras i exemplen nedan. Kostnader kan vara i form av t.ex. högre priser, lägre kvalitet eller förlängda leveranstider. Följaktligen kan alla åtgärder som förbättrar möjligheten för företag att leverera billiga och tillförlitliga tjänster också förbättra tillverkningsindustrins konkurrenskraft och underlätta försäljningen av varor. Ett sätt att förbättra tillgången till billiga och tillförlitliga tjänster är ökad konkurrens. Liberalisering av tjänster, dvs. ökat marknadstillträde och undanröjande av diskriminerande regler, är ett viktigt verktyg för att öka konkurrensen. Om liberaliseringen genomförs korrekt kan den leda till fler tjänster, inflöde av ny teknik och lägre priser. Att utveckla ett lands lagar och regler är ett annat sätt att nå ökade möjligheter till leverans av billiga och kvalitativa tjänster. Exempel på åtgärder som kan underlätta för tjänsteleverantörer inkluderar avlägsnande av onödigt betungande administrativa procedurer, framtagande och implementering av internationella standarder och erkännande av t.ex. utländska licensprocedurer. Tre exempel illustrerar tydligt hur hinder för tjänster kan medföra svårigheter, kostnader och även nedläggning av verksamhet. Alla tre fallen har upplevts av svenska tillverkningsföretag och rapporterats till Kommerskollegium. 1. Ett dotterbolag till Bolag A fick inte tillgång till telefonnätverket i ett land. Dotterbolaget kunde inte utföra sin verksamhet och fick stängas. 2. Bolag B, med sin egen globala logistiklösning, var tvungen att använda en lokal logistikleverantör i ett land. Denna leverantör var sämre både gällande priser och kvalitet och medförde därmed onödiga kostnader. 3. Bolag C har en generell global finansiell leasinglösning men var tvungen att anpassa den till lokala regler på en central marknad. Den lösningen var svår att sammanföra med andra finansiella lösningar i bolaget. I alla tre fallen kunde tjänsteliberalisering, inklusive anpassning till multilaterala handelsregler och 6

9 internationella standarder, ha undanröjt hindrena och därmed underlättat för företagen. I det första fallet bröt landet i fråga mot sina åtaganden under Bilagan för teletjänster i GATS. I det andra fallet skulle icke-diskriminerande regler på marknaden tillåtit bolaget att etablera sin egen logistikleverantör i landet. I det tredje fallet skulle en anpassning till globala standarder och liberalisering av finansiella tjänster möjliggjort för tillverkningsföretaget att använda sin vanliga leasinglösning. Den totala effekten av restriktioner ska inte underskattas. Det andra exemplet ovan visar att begränsningar på en marknad även har effekter på exporten till andra marknader. I det exemplet var en del av produktionen menad för export. Företaget behövde lasta om varorna till sin logistikleverantör vid gränsen. Detta medförde onödiga kostnader. Kostnader kan även ärvas, dvs. uppstå pga. restriktioner som andra får utstå. Detta sker t.ex. om ett företag har underleverantörer som möter onödigt höga kostnader, som en följd av hinder för tjänster, kan dessa kostnader komma att påverka prisnivån på slutprodukten. Handelspolitiska konsekvenser Först och främst visar denna studie att tjänsteliberalisering, tjänste-förhandlingar och förbättrat regelverk är viktigt för tillverknings-företagen både som tjänsteleverantörer och tjänstekonsumenter. Idag tenderar diskussioner om tjänsteliberaliseringar och förhandlingar att endast inkludera tjänsteföretag. Diskussionerna har till och med en benägenhet att koncentrera sig till tjänsteleverantörerna i den specifika tjänstesektor som diskuteras. Det är dock viktigt att även söka information från tillverkningsindustrin och förstå deras problem och behov. Om man tar detta ett steg längre så bör inte tjänste- och varuliberaliseringar mätas mot varandra i handelsförhandlingar. Istället bör förhandlare fokusera på hur tjänste- och varuliberaliseringar kan stödja varandra och hjälpa till att underlätta den dagliga handeln. Förhandlingarna skulle bli mer verklighetsanpassade om förhandlare kunde utgå från företagens affärssituationer. För företagen är varor och tjänster ett paket och utgör inte två separata områden. För tillverkningsföretagen baseras värderingen av förhandlingarnas utfall på hur förhandlingarna påverkar och underlättar hela deras affärsmodell. Tyvärr tenderar förhandlare idag att behandla olika handelsområden separat och utfallet på ett område räknas mot utfallet i ett annat. Slutligen behöver tillverkningsföretagen själva förstå hur viktigt det är med goda förutsättningar för tjänstehandeln och engagera sig i förhandlingar om tjänsteliberaliseringar. I diskussioner med företag inom tillverkningsindustrin så är det slående hur ofta företagen är ovetandes om vikten av tjänster. Det kan vara viktigt för deras konkurrenskraft att förstå hur förbättringar i tjänstesektorn positivt kan påverka deras egen affärsmiljö. 7

10 Noter :01. Dessa två studier utgör en del av ett antal studier som Kollegiet kommer att göra om sambandet mellan tillverknings- och tjänsteindustrin och tjänstefieringen. 2 Det ovan bygger på Berggren, U. and T. Bergqvist (2006), Industriföretagens serviceinnovationer en outnyttjad tillväxtfaktor, NUTEK 3 Studien inkluderar inte finansiella tjänster, vilket kunde ha medfört lite annorlunda siffror. 4 Notera att valet av basår kan påverka hur stor ökningen är. 5 Transporter står för ungefär 30 % medan övriga tjänster står för resten, dvs. ungefär 40 %. Gozzo, Mauro (2009), Tjänsteexporten den snabbaste växande sektorn i svensk ekonomi, Exportrådet 6 Källa: Årsredovisningen GATS klassificerar ungefär 160 olika tjänster i den så kallade W/120-listan (MTN.GNS/W/120). 8 GATS utgör ett av de tre avtalen som utgör Världshandelsorganisationen (WTO). GATS syftar till att skapa ett grundläggande gemensamt regelverk för tjänstehandeln och gradvis liberalisera denna handel. 9 Baserat på en intervju med Jan Sörlien, Global Process Owner Order to Delivery vid Sandvik Tooling. 10 Tjänsterna är inte presenterade utifrån deras betydelse för leveranskedjan. 11 I GATS klassificeringslist delas ett antal av tjänsterna upp i undertjänster. Vid en hopräkning av de mest relevanta undertjänsterna visar det sig att de tjänster som Sandvik Tooling behöver utgör ungefär 50 % av tjänsterna i klassificeringslistan. 12 Denna del bygger på de fem tjänstestrategier som presenteras i Witell, Lars, Nina Löfberg, Anders Gustafsson, Bo Edvardsson (2009), Tjänster i fordonsindustrin, Centrum för tjänsteforskning. Den femte strategin är övertagande av kundens processer. 8

11 9

12 Box 6803, S Stockholm, Sweden Phone Fax

Det här gör Kommerskollegium för ditt företag

Det här gör Kommerskollegium för ditt företag Det här gör Kommerskollegium för ditt företag Kommerskollegium Sveriges handelsmyndighet Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om utrikeshandel och handelspolitik. Vi förser

Läs mer

Världshandeln i det 21:a århundradet

Världshandeln i det 21:a århundradet Världshandeln i det 21:a århundradet Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara

Läs mer

Kommerskollegiums vision. Kommerskollegium. Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Kommerskollegiums uppdrag.

Kommerskollegiums vision. Kommerskollegium. Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Kommerskollegiums uppdrag. Kommerskollegium Kommerskollegiums vision Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik Fri och öppen handel med klara spelregler Lena Johansson Generaldirektör Kommerskollegiums uppdrag Disposition

Läs mer

Solvit Sverige 2014. Ett urval av intressanta ärenden under året

Solvit Sverige 2014. Ett urval av intressanta ärenden under året Solvit Sverige 2014 Ett urval av intressanta ärenden under året Solvit Solvit är ett informellt nätverk i Europeiska kommissionens regi som syftar till att lösa hinder för den grundläggande EU-rättigheten

Läs mer

Kommunernas regelöversyn utifrån tjänstedirektivet. En vägledning

Kommunernas regelöversyn utifrån tjänstedirektivet. En vägledning Kommunernas regelöversyn utifrån tjänstedirektivet En vägledning Kommerskollegiums EU-helpdesk Telefon: 08-690 49 80 E-post: euhelpdesk@kommers.se Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar

Läs mer

Frihandel ger tillväxt och välstånd

Frihandel ger tillväxt och välstånd Frihandel ger tillväxt och välstånd September 2007 Basfakta om Sveriges utrikeshandel 1 FRIHANDEL GER TILLVÄXT OCH VÄLSTÅND Ekonomisk tillväxt innebär att den samlade produktionen av varor och tjänster

Läs mer

Transatlantisk frihandel? Hinder mot handeln mellan EU och USA och möjliga lösningar. Niels Krabbe, Kommerskollegium

Transatlantisk frihandel? Hinder mot handeln mellan EU och USA och möjliga lösningar. Niels Krabbe, Kommerskollegium Transatlantisk frihandel? Hinder mot handeln mellan EU och USA och möjliga lösningar Niels Krabbe, Kommerskollegium 120330 Kommerskollegium och EU:s yttre handelspolitik Sammanställer svenska intressen,

Läs mer

EU:s handelspolitik och Afrika en win-win-situation? Ann-Sofi Rönnbäck Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet

EU:s handelspolitik och Afrika en win-win-situation? Ann-Sofi Rönnbäck Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet EU:s handelspolitik och Afrika en win-win-situation? Ann-Sofi Rönnbäck Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet INTERNATIONELL POLITISK EKONOMI tvärvetenskaplig forskningsinriktning som analyserar

Läs mer

Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse

Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse Frihandel ger tillväxt Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse sverige och frihandeln En allt öppnare världshandel, tillsammans med ett stabilt regelverk och fungerande samhällsinstitutioner,

Läs mer

Frihandel ger tillväxt och välstånd

Frihandel ger tillväxt och välstånd Frihandel ger tillväxt och välstånd April 2008 Basfakta om Sveriges utrikeshandel 1 FRIHANDEL GER TILLVÄXT OCH VÄLSTÅND Ekonomisk tillväxt innebär att den samlade produktionen av varor och tjänster ökar,

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Åtgärder för en förbättrad inre marknad

Åtgärder för en förbättrad inre marknad Åtgärder för en förbättrad inre marknad Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara

Läs mer

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sammanfattande skrift av utredningen The relationship between international trade and foreign direct investments. Kommerskollegium Kommerskollegium

Läs mer

GATT 1947 General Agreement on Tariffs and Trade. WTO 1994 World Trade Organization. GATS 1994 General Agreement on Trade in Services

GATT 1947 General Agreement on Tariffs and Trade. WTO 1994 World Trade Organization. GATS 1994 General Agreement on Trade in Services GATT 1947 General Agreement on Tariffs and Trade WTO 1994 World Trade Organization GATS 1994 General Agreement on Trade in Services GATS ingår i ett större mönster Makt och kontroll flyttar utanför landets

Läs mer

Svensk tjänstehandel omfattning, utveckling och betydelse

Svensk tjänstehandel omfattning, utveckling och betydelse Svensk tjänstehandel omfattning, utveckling och betydelse Pär Hansson Tillväxtanalys och Örebro universitet SCB i Örebro 1 mars 2011 Inledning och bakgrund Tjänstesektorns internationalisering 2010 Tjänstehandel

Läs mer

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld Välkommen till En inblick i vår värld Vad gör vi? Vi tillverkar avancerade industriverktyg, gruvmaskiner och specialstålsprodukter. Vi jobbar tillsammans med våra kunder och vi satsar flera miljarder varje

Läs mer

Frihandelsavtal skapar affärsmöjligheter

Frihandelsavtal skapar affärsmöjligheter Frihandelsavtal skapar affärsmöjligheter Anamaria Deliu 24 januari 2014, Stockholm Det ska handla om Varför förhandlar EU frihandelsavtal (FTA)? Vad innehåller ett frihandelsavtal? Förhandlingsprocessen

Läs mer

Sveriges handel med Norge

Sveriges handel med Norge Kortversion Sveriges handel med Norge grannhandel med förhinder? Sveriges handel med Norge kortversion Sverige och Norge har ett intensivt utbyte av både varor och tjänster, och även av arbetskraft som

Läs mer

SOLVIT Sverige 2012. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året

SOLVIT Sverige 2012. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året SOLVIT Sverige 2012 Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året Solvit Solvit är ett informellt nätverk i Europeiska kommissionens regi som har till uppdrag att lösa hinder för den grundläggande

Läs mer

SOLVIT Sverige 2011. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året

SOLVIT Sverige 2011. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året SOLVIT Sverige 2011 Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift

Läs mer

GATS. Ska våra rättigheter. bli varor? www.attac.nu/karlstad. Det fi

GATS. Ska våra rättigheter. bli varor? www.attac.nu/karlstad. Det fi GATS Ska våra rättigheter Det fi bli varor? www.attac.nu/karlstad GATS Vad är på gång? Världshandel med tjänster Sverige är medlem i världshandelsorganisationen WTO, som arbetar för att liberalisera världshandeln.

Läs mer

Enkät om handelshinder vid handel med USA

Enkät om handelshinder vid handel med USA Enkät om handelshinder vid handel med USA Frihandelsavtalsförhandlingarna mellan EU och USA Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) har pågått sedan i juli förra året. TTIPförhandlingarna

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM100. Utkast förhandlingsmandat för handelsoch investeringsavtal mellan EU och USA. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM100. Utkast förhandlingsmandat för handelsoch investeringsavtal mellan EU och USA. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Utkast förhandlingsmandat för handelsoch investeringsavtal mellan EU och USA Utrikesdepartementet 2013-05-17 Dokumentbeteckning KOM (2013) 316 Final Rekommendation till

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Svenskt bud i GATS-förhandlingarna slutlig version 1

Svenskt bud i GATS-förhandlingarna slutlig version 1 YTTRANDE Dnr 115-2446-2002 För kännedom Lars-Olof Lindgren, UD Chefen UD-IH Claes Hammar, UD-IH Louise Bergholm, UD-IH Emma Nilsson, UD-IH Sara Bratberg, UD-EIM Cecilia Julin, amb. Washington Marie-Claire

Läs mer

Västsvenska företag och Tull 2015

Västsvenska företag och Tull 2015 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och

Läs mer

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen?

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Daniel Wiberg Chefsekonom Företagarna Företagarna Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Opinionsbildar för att förbättra företagarklimatet

Läs mer

Offentligt samråd om den framtida handelsrelationen mellan EU och Nya Zeeland respektive EU och Australien

Offentligt samråd om den framtida handelsrelationen mellan EU och Nya Zeeland respektive EU och Australien SKRIVELSE Enheten för handel och tekniska regler 2017-06-26 Dnr 2017/01068-3 Anna Sabelström Enligt sändlista Offentligt samråd om den framtida handelsrelationen mellan EU och Nya Zeeland respektive EU

Läs mer

SVAR - HANDEL OCH EKONOMI

SVAR - HANDEL OCH EKONOMI SVAR - HANDEL OCH EKONOMI s. 4, uppgift 2 en handel, -n en handlande, -n handla I en omsättning, -en - omsätta, - sätter, -satte, -satt en lagring 2; ett lager 5 en lagerhållare 5 lagra I en leverans 3

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 God potential för en ökad tjänsteexport De svenska företagen får bättre betalt för sina exporttjänster än för exporten av varor. Under perioden 1995-2004

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

SOU 2014:72 handel med begagnade varor och med skrot - vissa kontrollfrågor

SOU 2014:72 handel med begagnade varor och med skrot - vissa kontrollfrågor YTTRANDE Enheten för handel och tekniska regler 2015-03-06 Dnr 4.1.1-2014/02217-2 Näringsdepartementet Endast via e-post. SOU 2014:72 handel med begagnade varor och med skrot - vissa kontrollfrågor Er

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kommerskollegium

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kommerskollegium Regeringsbeslut III:5 Utrikesdepartementet 2015-12-17 UD2015/12080/USTYR (delvis) UD2015/18874/FIM (delvis) UD2015/12273/FIM Kommerskollegium Box 6803 113 86 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016

Läs mer

2013:20. Myndighetsanalys av Kommerskollegium

2013:20. Myndighetsanalys av Kommerskollegium 2013:20 Myndighetsanalys av Kommerskollegium MISSIV DATUM DIAR ENR 2013-12-09 2013/133-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-05-16 UF2013/29709/ UD/FIM Regeringen Utrikesdepartementet 103 33 Stockholm Myndighetsanalys

Läs mer

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld Välkommen till En inblick i vår värld Säkerheten främst Protective Equipment s mål är att aldrig orsaka skada hos våra anställda, miljön vi arbetar inom, våra kunder och leverantörer Emergency Exit Emergency

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Design för bättre affärer

Design för bättre affärer Design för bättre affärer En undersökning från 2008 om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen i Sverige, Svensk Teknik och Design (STD).

Läs mer

Förslag till en gemensam europeisk köplag: ett e-handelsperspektiv

Förslag till en gemensam europeisk köplag: ett e-handelsperspektiv GENERALDIREKTORATET FÖR INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Förslag till en gemensam europeisk köplag: ett e-handelsperspektiv SAMMANFATTNING

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2008, preliminära resultater

Utrikeshandel med tjänster 2008, preliminära resultater Handel 2009 Utrikeshandel med tjänster 2008, preliminära resultater Koncernverksamheter ökade utrikeshandeln med tjänster år 2008 Exporten och importen av tjänster ökade år 2008 enligt de preliminära uppgifter

Läs mer

REGERINGEN N2016/03446/KSR

REGERINGEN N2016/03446/KSR pypii Regeringsbeslut I 2 IP? REGERINGEN 2016-05-12 N2016/03446/KSR Näringsdepartementet Konkurrensverket 103 85 Stockholm KONKURRENSVERKET Avd,*V A nr jt fj 2 ^ ^ ^ r Dnr 3ti/c?Ml> KSnr/,/, / AktfaH /

Läs mer

Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010

Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010 Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010 Bästa stämmodeltagare! 2009 var ett år då våra kunder var mer nöjda än någonsin det vet vi genom våra mätningar. Det var

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 26.6.2012 B7-0297/2012 FÖRSLAG TILL RESOLUTION i enlighet med artiklarna 90.2 och 110.2 i arbetsordningen om handelsförhandlingarna mellan EU och Japan (2012/2651(RSP))

Läs mer

USA - en intressant marknad även för småföretag

USA - en intressant marknad även för småföretag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Onsdagen den 2 maj 2012 SEB:s Företagarpanel om småföretagens utlandssatsningar: USA - en intressant marknad även för småföretag Nära hälften av de svenska småföretagen

Läs mer

Logistikföretagen och deras utbud

Logistikföretagen och deras utbud Logistikföretagen och deras utbud Källa: Logistik för konkurrenskraft ett ledaransvar (Dag Björnland, Göran Persson, Helge Virum; red), Liber, upplaga 2003 1 Strukturering av logistikföretag Kategori III

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet (SOU 2015:13 Del 2)

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet (SOU 2015:13 Del 2) YTTRANDE 2015-05-25 Dnr 4.1.1-2015/00788-2 Arbetsmarknadsdepartementet Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet (SOU 2015:13 Del 2) Er ref: A2015/1050/ARM Sammanfattning Kollegiet anser att

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

Rapport till Upphandlingsmyndigheten 29 april 2016

Rapport till Upphandlingsmyndigheten 29 april 2016 -research Rapport till Upphandlingsmyndigheten SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 25 och den intervjuades 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Handel och hållbar utveckling

Handel och hållbar utveckling Handel och hållbar utveckling Lärarfortbildning 2010 Marianne Jönsson marianne.jonsson@kommers.se Vad är hållbar utveckling? 1987 Brundtlandkommissionen 1992 Rio de Janeiro Agenda 21 1998 OECD tre dimensioner

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kommerskollegium

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kommerskollegium Regeringsbeslut III:8 Utrikesdepartementet 2014-12-18 UF2014/80014/UD/USTYR (delvis) UF2014/80015/UD/FIM (delvis) UF2014/80418/UD/FIM Kommerskollegium Box 6803 113 86 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Tjänstehandel i Europa. - nya möjligheter med tjänstedirektivet

Tjänstehandel i Europa. - nya möjligheter med tjänstedirektivet Tjänstehandel i Europa - nya möjligheter med tjänstedirektivet Produktion: Utrikesdepartementet, PIK, Enheten för främjande och EU:s inre marknad, FIM Tryck: Edita, Stockholm, 2008 Artikelnr UD 08.070

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Rapport från SWEPRO:s 77:e möte den 7 december 2012 - tema e-handel

Rapport från SWEPRO:s 77:e möte den 7 december 2012 - tema e-handel RAPPORT Enheten för internationell handelsutveckling 2012-12-07 Dnr 5.4-2012/01700-2 Malin Gunnarsson Ljungkvist Rapport från SWEPRO:s 77:e möte den 7 december 2012 - tema e-handel Den 7 december hölls

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Handelshinder När varor säljs till ett land från ett annat utan att staten tar ut tull eller försvårar handeln så råder frihandel Motsatsen kallas protektionism Protektionism Med

Läs mer

ZA4728. Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Sweden

ZA4728. Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Sweden ZA4728 Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Sweden Section 1: Generella kännetecken Q1. Hur skulle du karaktärisera ditt företag. Det är... ENDAST ETT SVAR - ett oberoende

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling vid GIH

Riktlinjer för inköp och upphandling vid GIH Styrdokument Diarienummer: 27-41/12 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2012-02-08 Giltighetstid: Tills vidare Riktlinjer för inköp och upphandling vid GIH Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1

Läs mer

Nordens ledande kommunikationsoch logistikföretag

Nordens ledande kommunikationsoch logistikföretag Nordens ledande kommunikationsoch logistikföretag PostNord i korthet 38,5 MDR SEK Omsättning 500 MSEK Justerat rörelseresultat, EBIT 6 100 Utlämningsställen i Norden 33 000 Medarbetare 142 miljoner paket

Läs mer

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC Québec: Din nya affärsdestination Några skäl till varför du ska välja just Québec: Innovation och kreativitet Stockholm Kompetent arbetskraft Los Angeles Chicago

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2008

Utrikeshandel med tjänster 2008 Handel 2010 Utrikeshandel med tjänster 2008 Koncernverksamheter ökade utrikeshandeln med tjänster år 2008 Exporten och importen av tjänster ökade år 2008 enligt de slutliga uppgifterna i statistiken över

Läs mer

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget Jörgen Hettne, Sieps Unionens yttre åtgärder EU-fördraget: Allmänna bestämmelser om unionens yttre

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Internationaliseringens effekter på arbetsmarknaden. Pär Hansson ITPS och Örebro universitet

Internationaliseringens effekter på arbetsmarknaden. Pär Hansson ITPS och Örebro universitet Internationaliseringens effekter på arbetsmarknaden Pär Hansson ITPS och Örebro universitet Frågeställningar Vilka effekter har ökad utrikeshandel och ökade direktinvesteringar haft på sysselsättning och

Läs mer

Globala värdekedjor. så påverkar de utrikeshandeln

Globala värdekedjor. så påverkar de utrikeshandeln Globala värdekedjor så påverkar de utrikeshandeln 1 GLOBALA VÄRDEKEDJOR 2 Innehåll Vad är globala värdekedjor? 4 Hur påverkas exportmåtten? 6 Vilken betydelse har tjänsteexporten? 8 Vilka konsekvenser

Läs mer

Företags kunskap om den inre marknaden

Företags kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Företags kunskap om den inre marknaden Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent som handlar med den inre marknaden. Trots att detta är en betydligt

Läs mer

Västsvenska företag och Tull

Västsvenska företag och Tull VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning Västsverige är en starkt handelsberoende region med en lång tradition av internationell

Läs mer

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Öppna gränser och frihandel - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Hotet mot Schengensamarbetet Konsekvenser för transportsektorn Det europeiska

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Möjliga effekter av tjänstedirektivet

Möjliga effekter av tjänstedirektivet Möjliga effekter av tjänstedirektivet Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara

Läs mer

maj 2011 Se till exempel Kommerskollegium, vad hindrar Sveriges utrikeshandel s 1 4

maj 2011 Se till exempel Kommerskollegium, vad hindrar Sveriges utrikeshandel s 1 4 Rapport från Företagarna maj 2011 Inledning... 2 Så genomfördes undersökningen... 2 Småföretagens handel... 3 Sverige är den viktigaste marknaden... 3 Hur börjar företagen utrikeshandla?... 4 Med vilka

Läs mer

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Vardagslogistik - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Posten Logistik - Vardagslogistik 1 Förord Just nu händer det mycket på logistikmarknaden. Logistikflödena internationaliseras

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Handel och hållbar utveckling

Handel och hållbar utveckling Handel och hållbar utveckling Lärarfortbildning 2010 Marianne Jönsson marianne.jonsson@kommers.se Vad är hållbar utveckling? 1987 Brundtlandkommissionen 1992 Rio de Janeiro Agenda 21 1998 OECD tre dimensioner

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2013

Utrikeshandel med tjänster 2013 Handel 2014 Utrikeshandel med tjänster Tjänsterna och den globala produktionen gav Finland intäkter på över 4 miljarder euro år Offentliggörandet har korrigerats 22.5.2015. Korrigeringarna har markerats

Läs mer

Potential för ökad tjänstehandel. Jonas Frycklund Juni, 2004

Potential för ökad tjänstehandel. Jonas Frycklund Juni, 2004 Potential för ökad tjänstehandel Jonas Frycklund Juni, 2004 1 Innehåll Den viktiga tjänstehandeln... 2 Studier om tjänstehandelns potential... 2 Vad tjänstedirektivet är... 3 Vad tjänstedirektivet inte

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Protokoll SWEPRO:s möte den 8 december 2011 (74:e mötet)

Protokoll SWEPRO:s möte den 8 december 2011 (74:e mötet) Enheten för internationell handelsutveckling 2011-12-14 Dnr 5.4-2011/00266-15 Malin Gunnarsson Ljungkvist För kännedom SWEPRO:s ledamöter Protokoll SWEPRO:s möte den 8 december 2011 (74:e mötet) Plats:

Läs mer

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Världsmarknaden över industrirobotar har ökat kraftigt under senare år och är på väg att hämta sig från tiden efter 2001. Året före

Läs mer

Icke-bindande myndighetsåtgärder måste följa EU-rätten. Konsekvenser för myndigheter och kommuner

Icke-bindande myndighetsåtgärder måste följa EU-rätten. Konsekvenser för myndigheter och kommuner Icke-bindande myndighetsåtgärder måste följa EU-rätten Konsekvenser för myndigheter och kommuner Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik.

Läs mer

Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering. Jörgen Ödalen

Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering. Jörgen Ödalen Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Vad är globalisering? Tre olika perspektiv: Hyperglobalister: Globalisering är ett verkligt och nytt fenomen. sprider

Läs mer

SOLVIT Sverige 2013. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året

SOLVIT Sverige 2013. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året SOLVIT Sverige 2013 Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året Solvit Solvit är ett informellt nätverk i Europeiska kommissionens regi som har till uppdrag att lösa hinder för den grundläggande

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Lämna synpunkter och önskemål inför EU:s förhandlingar om ett frihandelsavtal med Nya Zeeland

Lämna synpunkter och önskemål inför EU:s förhandlingar om ett frihandelsavtal med Nya Zeeland Enheten för handel och tekniska regler 2017-07-03 Dnr 2017/01068-2 Anna Sabelström Enligt sändlista Lämna synpunkter och önskemål inför EU:s förhandlingar om ett frihandelsavtal med Nya Zeeland EU och

Läs mer

AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE. Skillnaden är auktoriserad

AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE. Skillnaden är auktoriserad AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE Skillnaden är auktoriserad NSK Europe tillverkar kullager, fordonskomponenter, styrsystem och precisionsprodukter i sina moderna tillverkningsfabriker runt om i Europa. Peterlee

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005 Endast hälften av småföretagen förbereder sig för morgondagen Vartannat svensk småföretag med färre än 50 anställda förbereder sig för nästa generation

Läs mer

Anpassning av tekniska harmoniseringsdirektiv till Europaparlamentets och rådets beslut 768/2008/EG

Anpassning av tekniska harmoniseringsdirektiv till Europaparlamentets och rådets beslut 768/2008/EG samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (7) Avdelningen för risk och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Shulin Nie 010 240 4211 shulin.nie@msb.se Ert datum 2011-12-21 Er referens UF211/75885/UD/FIM

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl

FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl FKG oktober 2013 Fredrik Sidahl 1 Återindustrialisera Sverige 1 2013-10-23 Kort om fordonsleverantörerna vilka är vi. Över 80 procent av leverantörerna är tillverkande företag (andel leverantörer per bransch,

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

WTO, Doharundan och framtiden för det multilaterala handelssystemet

WTO, Doharundan och framtiden för det multilaterala handelssystemet WTO, Doharundan och framtiden för det multilaterala handelssystemet Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Vår

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av CPV- och CPC-referensnummer för tjänstekontrakt vid offentlig upphandling; SFS 2011:1039 Utkom från trycket den 11 oktober 2011 beslutat den 29 september

Läs mer

Småbolags export till utvecklingsländer. Great consulting 2010-06-29

Småbolags export till utvecklingsländer. Great consulting 2010-06-29 Småbolags export till utvecklingsländer Great consulting 2010-06-29 2 Innehåll Introduktion Slutsatser Exportstatistik VD-studie 3 Introduktion Studien baserar sig på intervjuer med 250 VD:ar på små exporterade

Läs mer

Tjänstehandel 1. Sveriges utrikeshandel med tjänster 2006 2014 Flöden (netto), miljarder kr

Tjänstehandel 1. Sveriges utrikeshandel med tjänster 2006 2014 Flöden (netto), miljarder kr Tjänstehandel 1 Tabellen visar Sveriges utrikeshandel med tjänster för åren 2006-. Under ökade Sveriges export av tjänster med 8,4 procent jämfört med 2013. Tjänsteimporten ökade med 14 procent. Värdet

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer