Jämför sjuk- och olycksfallsförsäkring Här kan du jämföra de sjuk- och olycksfallsförsäkringar som du kan teckna individuellt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämför sjuk- och olycksfallsförsäkring Här kan du jämföra de sjuk- och olycksfallsförsäkringar som du kan teckna individuellt."

Transkript

1 Jämför sjuk- och olycksfallsförsäkring Här kan du jämföra de sjuk- och olycksfallsförsäkringar som du kan teckna individuellt. En sjuk- och olycksfallsförsäkring kan bland annat ge ersättning om du får en bestående invaliditet orsakad av en sjukdom eller ett olycksfall. I många försäkringar ingår också ett engångsbelopp som betalas ut direkt vid vissa sjukdomsdiagnoser. Invaliditetsersättningarna betalas i form av ett engångsbelopp. Ersättningen kan gälla antingen medicinsk invaliditet eller ekonomisk invaliditet vid arbetsoförmåga. I vissa försäkringar kan båda medicinsk och ekonomisk invaliditet betalas ut för samma skada. Många sjuk- och olycksfallsförsäkringar har omfattande begränsningar framförallt när det gäller sjukdomar, men även vid olycksfall. Hur bolagen hanterar begräsningar för sjukdomar varierar, tre varianter finns: - Ingen ersättning vid sjukdom, - Ingen ersättning för uppräknade (undantagna) sjukdomar, - Endast de sjukdomar som räknas upp ersätts. Vilka sjukdomar som ersätts kan dessutom skilja sig åt beroende på ersättning t ex för medicinsk och ekonomisk invaliditet.

2 Försäkringsgivare och försäkringsvillkor Det är försäkringsgivaren som betalar ersättning vid skada. Bolag Försäkringsgivare Försäkringsvillkor Jämförelsen grundar sig på försäkringsvillkoret som anges nedan. If If Skadeförsäkring AB (publ) If-3907:6 November 2011 Länsförsäkringar LFAB OSV 628:7, Tryg Forsikring A/S Danmark Sjuk- och olycksfallsförsäkring Tryg Forsikring A/S Danmark Vuxen januari 2010 SalusAnsvar SalusAnsvar Personförsäkring AB Sjuk- och olycksfallsförsäkring KOMBI Vuxen - sept 2007 Trygg-Hansa (Trygg Vuxen) Trygg Hansa Försäkrings AB Trygg Vuxen 81:4,

3 Krav för att köpa försäkring och när försäkringen upphör Vissa bolag kräver att du är kund hos dem, eller i en viss bank, för att få köpa sjuk- och olycksfallsförsäkringen. Krav på att du lämnar hälsodeklaration är vanligt för att bolagen skall kunna göra en riskbedömning. Tänk på att oavsett om bolaget kräver hälsodeklaration eller inte så ersätter bolagen inte sådana skador som visat sig redan före köpet. Bolag Krävs kundrelation eller medlemskap? Exempelvis krav på hemförsäkring eller bankkonto i en viss bank. Vid vilken ålder kan försäkringen köpas? Försäkringen upphör If år Vid 55 år Försäkringen övergår på årsförfallodagen efter fyllda 55 år till en Vuxenförsäkring 50+ utan förnyad hälsoprövning. Länsförsäkringar år Vid 65 år år Vid 65 år Skyddet för olycksfallsskada kan behållas livet ut. Ja, kund i Nordeabanken år Vid 65 år Skyddet för olycksfallsskada kan behållas livet ut. SalusAnsvar år Vid 65 år Trygg-Hansa (Trygg Vuxen) år Vid 65 år

4 Prisuppgift och försäkringsbelopp Vilket försäkringsbelopp du väljer påverkar vissa försäkringsersättningar, t ex medicinsk och ekonomisk invaliditet. Bolag Försäkringsbelopp i jämförelsen I denna jämförelse har vi valt att jämföra försäkringar med ett försäkringsbelopp på 10 pbb, dvs kr (2012)eller det försäkringsbelopp i kronor som ligger närmast. If kr kr beroende på sysselsättning Årspremie ca 30 år Årspremie ca 50 år Lägsta försäkringsbelopp som erbjuds Bolagen erbjuder olika försäkringsbelopp. Vid högre försäkringsbelopp blir ersättningen vid medicinsk- och ekonomisk invaliditet högre. Här redovisar vi det lägsta försäkringsbelopp som erbjuds kr beroende på sysselsättning Högsta försäkringsbelopp som erbjuds Bolagen erbjuder olika försäkringsbelopp. Vid högre försäkringsbelopp blir ersättningen vid medicinsk- och ekonomisk invaliditet högre. Här redovisar vi det högsta försäkringsbelopp som erbjuds kr kr Länsförsäkringar kr kr kr kr beroende på sysselsättning kr beroende på sysselsättning kr kr kr kr beroende på sysselsättning kr beroende på sysselsättning kr kr SalusAnsvar kr kr Trygg-Hansa (Trygg Vuxen) kr kr kr kr kr Vid olycksfall finns möjlighet att höja försäkringsbeloppet med kr till högst kr.

5 Bestående skada/sjukdom & olycksfall (medicinsk & ekonomisk invaliditet) Ersättning för medicinsk invaliditet och ekonomisk invaliditet är de viktigaste ersättningarna i försäkringen. Bolag Ersätts medicinsk invaliditet? Ersättning för medicinsk invaliditet betalas ut om den försäkrade får en bestående funktionsnedsättning, fysik eller psykisk, till följd av ett olycksfall eller ersättningsbar sjukdom. Begränsning i ersättning vid sjukdom (medicinsk invaliditet) If Ja, till 55 år Endast uppräknade sjukdomar ersätts Hos If ersätts medicinsk invaliditet för följande sjukdomar: Malign tumör ( ICD C00- C43, C45-C99), benign hjärntumör ( ICD D32.0, D33.0- D33.3, D35.2, D35.3), schizofreni (ICD F20), motorneuronsjukdo m (ICD G12.2), Parkinsons sjukdom (ICD G20), Alzheimers sjukdom (ICD G30.0, G30.8, G30.9), multipel skleros (ICD G35), epilepsi (ICD G40), hjärtinfarkt ( ICD I21-I23), hjärnblödning, hjärninfarkt (ICD I60-I63), aortaaneurysm (ICD I71), Crohns sjukdom (ICD K50), ulcerös kolit (ICD K51), reumatoid artrit (ICD M05, M06), njursvikt (ICD N17-N19), annan sjukdom som leder till blindhet, dövhet, förlamning, amputation, transplantation (hjärta, lever, njure, lunga, benmärg) och hjärtoperation. Ersätts ekonomisk invaliditet? Ekonomisk invaliditet betalas ut om den försäkrade blir bestående arbetsoförmögen till minst 50 % pga sjukdom eller olycksfall. Ja, till 55 år Begränsning i ersättning vid sjukdom (ekonomisk invaliditet) Endast uppräknade Ja sjukdomar ersätts Hos If ersätts ekonomisk invaliditet vis följande sjukdomar: malign tumör, benign hjärntumör, schizofreni, motorneuronsjukdo m, Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom, multipel scleros, epilepsi, hjärtinfarkt, hjärnblödning, hjärninfarkt, aortaaneurysm, Crohns sjukdom, ulcerös kolit, reumatoid artrit, njursvikt, blindhet, dövhet, förlamning, amputation, transplantation (hjärta, lever, njure, lunga, benmärg), hjärtoperation. Kan både medicinsk och ekonomisk invaliditet ersättas? Hos några bolag kan ersättning betalas ut både för medicinsk och ekonomisk invaliditet. Andra bolag räknar av den ersättning som utbetalats för medicinsk invaliditet från ersättningen för ekonomisk invaliditet.

6 Länsförsäkringar Ja, till 65 år Endast uppräknade sjukdomar ersätts Hos Länsförsäkringar ersätts medicinsk invaliditet för följande sjukdomar: Amputation eller total obrukbarhet av armar och ben, Förlust av syn på ett öga och blindhet, Ensidig total dövhet och total dövhet, Förlust av lukt eller smak, Hjärtsjukdomar, Stroke, hjärnblödning, hjärninfarkt och brustet pulsåderbråck(aneur ysm) i hjärnan som ger bestående neurologisk skada, Förlust av njure och njursjukdom som kräver dialys eller njurtransplantation, Skador på ryggmärgen medförande förlamningar, Diabetes mellitus typ 1 (insulinbehandlad diabetes), Förlust av lunga och Multipel Skleros (MS). Ja, till 65 år Endast uppräknade sjukdomar ersätts Hos ersätts medicinsk invaliditet vid sjukdom endast vid diabetes mellitus typ I, insulinbehandlad diabetes, multipel skleros, hjärtinfarkt, hjärnblödning, hjärninfarkt, stroke, njursvikt, förlust av njure, förlust av lunga, total synförlust, total hörselförlust, synförlust på eller förlust av ett öga, hörselförlust på ett öra, förlust av lukt och/eller smak, förlamning, amputation, transplantation (hjärta, lever, njure, lunga, benmärg), hjärtoperation. Ja, för sjukdom till 55 år och för olycksfall till 65 år. Ja, till 55 år Ingen ersättning för uppräknade sjukdomar Hos Länsförsäkringar gäller försäkringen inte för följande sjukdomar: Rygg-, nack-, led- eller muskelbesvär som inte kan påvisas vara orsakade av olycksfallsskada, Fibromyalgi (ICD M 79.0), Kroniskt smärttillstånd (ICD F 45.4), Utmattningssyndrom, utbrändhet, trötthet, stressymtom, depressiva tillstånd eller asteni, Huntingtons sjukdom (ICD G10), Neuropsykiatrisk störning (ICD F70- F99) och tvångssyndrom (ICD F 42) och Amalgamförgiftning ( ICD T 56.1) och. Begränsning tillämpas inte för dödsfallsersättninge n och om försäkringen är tecknad som en fortsättningsförsäkri ng. Endast uppräknade Ja sjukdomar ersätts Hos erätts endast följande sjukdomar vid ekonomisk invaliditet: malign tumör, benign hjärntumör, diabetes mellitus typ I, insulinbehandlad diabetes, motorneuronsjukdo m, Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom, multipel skleros, epilepsi, hjärtinfarkt, hjärnblödning, hjärninfarkt, stroke, aortaaneurysm, Crohns sjukdom, ulcerös kolit, reumatoid artrit, njursvikt, total synförlust, total hörselförlust, förlamning, amputation, transplantation (hjärta, lever, njure, lunga, benmärg), hjärtoperation.

7 Ja, till 65 år Endast uppräknade sjukdomar ersätts Hos Trygghetsförsäkring ar ersätts medicinsk invaliditet vid sjukdom endast vid diabetes mellitus typ I, insulinbehandlad diabetes, multipel skleros, hjärtinfarkt, hjärnblödning, hjärninfarkt, stroke, njursvikt, förlust av njure, förlust av lunga, total synförlust, total hörselförlust, synförlust på eller förlust av ett öga, hörselförlust på ett öra, förlust av lukt och/eller smak, förlamning, amputation, transplantation (hjärta, lever, njure, lunga, benmärg), hjärtoperation. Ja, till 55 år Endast uppräknade Ja sjukdomar ersätts Hos Trygghetsförsäkring ar erätts endast följande sjukdomar vid ekonomisk invaliditet: malign tumör, benign hjärntumör, diabetes mellitus typ I, insulinbehandlad diabetes, motorneuronsjukdo m, Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom, multipel skleros, epilepsi, hjärtinfarkt, hjärnblödning, hjärninfarkt, stroke, aortaaneurysm, Crohns sjukdom, ulcerös kolit, reumatoid artrit, njursvikt, total synförlust, total hörselförlust, förlamning, amputation, transplantation (hjärta, lever, njure, lunga, benmärg), hjärtoperation. SalusAnsvar Ja, till 65 år Ingen ersättning för uppräknade sjukdomar I SalusAnsvars försäkring är följande sjukdomar helt undantagna: psykiska sjukdomar/syndrom samt beteendestörningar, ICD F00-F99, Z00- Z99 (t ex depressioner, psykoser, ångestsyndrom, ADHD och utbrändhet) dystoni, ICD G24 (onormal muskelspänning) tinnitus, ICD H93.1 sjukdomar i muskeloch skelett system, ICD M47, M54, M79 (t ex fibromyalgi, myalgi, lumbago, ischias, cervikalgi, spondylos) kronisk smärttillstånd, ICD R52. Ja, till 65 år Ingen ersättning för uppräknade sjukdomar I SalusAnsvars försäkring är följande sjukdomar helt undantagna: psykiska sjukdomar/syndrom samt beteendestörningar, ICD F00-F99, Z00- Z99 (t ex depressioner, psykoser, ångestsyndrom, ADHD och utbrändhet) dystoni, ICD G24 (onormal muskelspänning) tinnitus, ICD H93.1 sjukdomar i muskeloch skelett system, ICD M47, M54, M79 (t ex fibromyalgi, myalgi, lumbago, ischias, cervikalgi, spondylos) kronisk smärttillstånd, ICD R52. Ja

8 Trygg-Hansa (Trygg Vuxen) Ja, till 65 år Endast uppräknade sjukdomar ersätts Hos Trygg Hansa ersätts följande sjukdomar: Acromegali, Addisons sjukdom, amputation av kroppsdel, Cushings sjukdom, diabetes, epilepsi, förlust av lukt och/eller smak, Glutenintolerans (Celiaki), hjärtsjukdom, hörselnedsättning (exkl tinnitus), ledsjukdom vid proriasis och tarmsjudom, njursjukdom som kräver stationärt behov av dialys eller njurtransplantation, organförlust (inre organ + bröst), Schizofreni, sköldkörtelsjukdom som ger ögonförändring eller nedsättning av kroppsfunktion, Stroke, synnedsättning som ej kan korrigeras. Tilläggsförsäkring kan tecknas

9 Ersättningsnivå vid medicinsk invaliditet Det engångsbelopp som betalas ut är beroende av vilket försäkringsbelopp du valt och vilken grad av invaliditet som fastställs. Bolag Vid 10% invaliditet Vid 50% invaliditet Vid 100% invaliditet Sänks försäkringsbelopp et vid viss ålder? If kr kr kr Länsförsäkringar Ja, fr o m 56 års ålder kr Hos finns möjlighet till höjd invaliditetsgrad vid vissa, i villkoret uppräknade, olycksfallsskador kr Hos Trygghetsförsäkring ar kan du teckna tilläggsförsäkringen Utökat Skydd och då räknas ersättningsbeloppet upp om den medicinska invaliditeten är 25% eller högre. Möjlighet finns även till höjd invaliditetsgrad vid vissa, i villkoret uppräknade, olycksfallsskador kr Hos finns möjlighet till höjd invaliditetsgrad vid vissa, i villkoret uppräknade, olycksfallsskador kr Hos Trygghetsförsäkring ar kan du teckna tilläggsförsäkringen Utökat Skydd och då räknas ersättningsbeloppet upp om den medicinska invaliditeten är 25% eller högre. Möjlighet finns även till höjd invaliditetsgrad vid vissa, i villkoret uppräknade, olycksfallsskador kr Hos finns möjlighet till höjd invaliditetsgrad vid vissa, i villkoret uppräknade, olycksfallsskador. Ja, fr o m 61 års ålder kr Ja, fr o m 61 års Hos ålder Trygghetsförsäkring ar kan du teckna tilläggsförsäkringen Utökat Skydd och då räknas ersättningsbeloppet upp om den medicinska invaliditeten är 25% eller högre. Möjlighet finns även till höjd invaliditetsgrad vid vissa, i villkoret uppräknade, olycksfallsskador. SalusAnsvar Ja, fr o m 50 års ålder Trygg-Hansa (Trygg Vuxen) kr kr Om invaliditeten uppgår till 20 % eller mer förhöjs ersättningen med ett tilläggsbelopp som är större ju högre invaliditetsgraden är kr Om invaliditeten uppgår till 20 % eller mer förhöjs ersättningen med ett tilläggsbelopp som är större ju högre invaliditetsgraden är. Sänkning av försäkringsbelopp et Exempel: Om försäkringsbeloppet kr sänks med 5 % per år från 51 årsdagen blir försäkringsbeloppet vid 65 år kr. 5% per år 5 % per år 5 % per år 5 % per år

10 Ersättningsnivå vid ekonomisk invaliditet Det engångsbelopp som betalas ut är beroende av vilket försäkringsbelopp du valt och graden av arbetsoförmåga. För att få ersättning för ekonomisk invaliditet måste arbetsoförmågan bedömas vara bestående nedsatt till minst 50%. Bolag Vid 50% arbetsoförmåga If Länsförsäkringar SalusAnsvar Trygg-Hansa (Trygg Vuxen) kr Sjukdomen eller olycksfallskadan ska ha medfört minst 8% medicinsk invaliditet kr vid sjukdom/ kr vid olycksfall Sjukdom ska innan den ekonomiska invaliditeten uppkommit ha medfört medicinsk invaliditet kr Sjukdomen måste ha medfört minst 5 % medicinsk invaliditet. Dessutom krävs minst 50 % bestående arbetsoförmåga inom fem år från det sjukdomen inträffat kr Sjukdomen måste ha medfört minst 5 % medicinsk invaliditet. Dessutom krävs minst 50 % bestående arbetsoförmåga inom fem år från det sjukdomen inträffat kr För att få s k omställningskapital hos SalusAnsvar krävs minst 50% bestående arbetoförmåga under 36 månader inom en period av 48 månader. Sjukdomen och olycksfallet ska ha inträffat före 55 års ålder. För ersättning finns ett krav på medicinsk invaliditet - om denna är under 30% bestäms omställningskapitalets storlek av invaliditetsgraden. Tilläggsförsäkring kan tecknas Vid 100% arbetsoförmåga kr Sjukdomen eller olycksfallskadan ska ha medfört minst 8% medicinsk invaliditet kr vid sjukdom/ kr vid olycksfall Sjukdom ska innan den ekonomiska invaliditeten uppkommit ha medfört medicinsk invaliditet kr Sjukdomen måste ha medfört minst 5 % medicinsk invaliditet. Dessutom krävs minst 50 % bestående arbetsoförmåga inom fem år från det sjukdomen inträffat kr Sjukdomen måste ha medfört minst 5 % medicinsk invaliditet. Dessutom krävs minst 50 % bestående arbetsoförmåga inom fem år från det sjukdomen inträffat. Sänks försäkringsbeloppet vid viss ålder? Ja, fr o m 50 års ålder Ja, fr o m 56 års ålder vid olycksfall och fr o m 46 års ålder vid sjukdom Ja, fr om 51 års ålder Ja, fr o m 51 års ålder kr Ja, fr om 50 års ålder För att få s k omställningskapital hos SalusAnsvar krävs minst 50% bestående arbetoförmåga under 36 månader inom en period av 48 månader. Sjukdomen och olycksfallet ska ha inträffat före 55 års ålder. För ersättning finns ett krav på medicinsk invaliditet - om denna är under 30% bestäms omställningskapitalets storlek av invaliditetsgraden. Tilläggsförsäkring kan tecknas Sänkning av försäkringsbeloppet Exempel: Om försäkringsbeloppet kr sänks med 10 % per år från 51 årsdagen blir försäkringsbeloppet vid 55 år kr. 10% per år 5 % per år vid olycksfall 10 % per år vid sjukdom 10 % per år 10 % per år 5 % per år

11 Engångsbelopp vid allvarlig diagnos De flesta bolagen utbetalar också ett engångsbelopp om den försäkrade får någon av de diagnoser som räknas upp i villkoren. Bolag Finns engångsbelopp vid allvarlig Engångsbelopp diagnos? Ersättningen utbetalas när diagnos fastställts av läkare. Utbetalningen påverkar inte möjligheten att få ersättning för medicinsk eller ekonomisk invaliditet. Under +-tecknet anges vilka diagnoser som ger rätt till ersättning. If Ja (Ekonomisk första hjälp) kr Följande sjukdomar ger rätt till engångsersättning hos If: malign tumör, benign hjärntumör, motorneuronsjukdom, hjärtinfarkt, hjärnblödning, hjärninfarkt, aortaaneurysm, allvarlig brännskada, transplantation (hjärta, lever, njure, lunga, benmärg), hjärtoperation och allvarlig fraktur. Länsförsäkringar Ja (Ekonomisk första hjälp) Länsförsäkringar ger en engångsersättning vid fastställd diagnos av följande sjukdomstillstånd: Malign tumörsjukdom (ICD C00-C97 och D00- D09, D37-D48), Benign hjärntumör (ICD D32-D33), Ulcerös kolit (ICD K 51), Morbus Crohn (ICD K 50), Addisons sjukdom (ICD E27.1), SLE (ICD M 32), Parkinson (ICD G 20) och sjukdom orsakad av blod- eller plasmatransfusion. Ja ( Direkthjälp) Hos ersätts följande diagnoser: Allvarlig brännskada minst 30 % av 2:a graden, mätt med Rules of Nine eller Lund and Browder Surface Chart, malign tumör, benign hjärntumör som kräver operation, motorneuronsjukdom, multipel skleros, hjärtinfarkt, hjärnblödning, hjärninfarkt, stroke, aortaaneurysm, transplantation (hjärta, lever, njure, lunga, benmärg), hjärtoperation. Sjukdom som blir aktuell efter 55-årsdagen ersätts inte kr Ja (Direkthjälp) Hos Trygghetsförsäkringar ersätts följande händelser/diagnoser: allvarlig brännskada minst 30 % av 2:a graden, mätt med Rules of Nine eller Lund and Browder Surface Chart, malign tumör, benign hjärntumör som kräver operation, motorneuronsjukdom, multipel skleros, hjärtinfarkt, hjärnblödning, hjärninfarkt, stroke, aortaaneurysm, transplantation (hjärta, lever, njure, lunga, benmärg), hjärtoperation. Sjukdom som blir aktuell efter 55-årsdagen ersätts inte kr SalusAnsvar Ja ( Kritisk sjukdom eller olycksfall) Hos SalusAnsvar kan följande diagnoser/sjukdomstillstånd ge rätt till ersättning: cancer, malign tumör (elakartad) ICD C00-C97 Multipel Skleros (MS) ICD G35 Amyotrofisk Lateral Scleros (ALS) ICD G12.2 sjukdom eller olycksfallsskada som medfört vård på intensivvårdsavdelning (IVA) minst fyra sammanhängandedygn

12 Trygg-Hansa (Trygg Vuxen) Ja (Händelseförsäkring) Trygg Vuxen ger en engångsersättning vid fastställd diagnos av någon av följande sjukdomar: Alopecia, ALS, Alzheimers sjukdom, Anorexi och/eller Bulimi, Aortaaneurysm som kräver kirurgiskt ingrepp, Bechterews sjukdom, Cancer (malign sjukdom), Crohns sjukdom, Hjärntumör benign (godartad), Multipel scleros, Muskeldystrofi, Parkinsons sjukdom, RA (Reumatoid artrit), sjukdom orsakad av blod- eller plasmatransfusion, SLE och Ulcerös colit. Detta moment gäller längst till årsförfallodagen efter 65 års ålder kr (10 % av försäkringsbeloppet)

13 Karenstid vid sjukdom och begränsning vid sport, krig och terror Försäkringen gäller aldrig för sjukdomar som visat symptom före försäkringens begynnelsedag. Försäkringen kan också ha karenstid. Bolag Finns karenstid vid ALLA sjukdomar? Uppkommer en sjukdom under karenstiden gäller inte försäkringen för den sjukdomen. Ersätts alla sport- och idrottsskador? If Undantagna är sporter och idrotter där du fått ersättning eller sponsring med ett prisbasbelopp per år, kampsport med kroppskontakt, ballongfärd, fallskärmshoppning, glideller skärmflygning, flygning med mikro- och ultralätta flygplan och andra liknande luftsportsaktiviteter, dykning med tuber eller fridykning på större djup än 10 meter, bergsklättring, bungy jump, offpiståkning samt alla aktiviteter som kan betraktas som extremeller ultra-sport, tävling eller organiserad träning med motorfordon eller motorfarkost. Länsförsäkringar Ja, i 6 månader Ingen karens om försäkringen är tecknad som fortsättningsförsäkring på barnförsäkring i något LF-bolag. Hos Länsförsäkringar gäller försäkringen inte vid deltagande i boxning eller annan kampsport där slag/sparkar ingår, ej heller vid träning eller tävling med motorfordon, eller vid träning/tävling som professionell idrottsutövare. Ersätts skada orsakad av krig? Försäkringen gäller generellt inte för sjukdom/olycksfallsskad a som kan anses vara orsakad av krig eller krigsliknade oroligheter. Vistas den försäkrade utomlands när oroligheterna bryter ut gäller försäkringen vanligen de första tre månaderna om den försäkrade inte deltar i oroligheterna Ersätts skada orsakad av terrorhandling? En skadebringande och straffbelagd handling, som framstår att vara utförd för att skrämma en befolkning, otillbörligen tvinga offentliga organ eller internationell organisation till något, allvarligt destabilisera grundläggande strukturer i ett land eller internationell organisation. Ja Ja, vissa terrorhandlingar Försäkringen gäller inte för skada genom spridande av biologiska, kemiska ämnen eller kärnämnen, kärnavfall eller andra ämnen med skadlig strålning i samband med terrorhandling.

14 Ja, i 6 månader Ingen karens om försäkringen är flyttad från vuxenförsäkring i annat bolag eller är en fortsättningsförsäkring på s barnförsäkring. har undantag för skador som uppkommit genom tävling eller organiserad träning med motorfordon eller vid hastighetskörning, fallskärmshoppning, glidoch skärmflygning samt flygning med mikro- eller ultralätta flygplan, boxning eller annan kampsport där slag/sparkar ingår, klättring, offpiståkning och extrem- eller ultrasport expeditions- eller äventyrsverksamhet. Skada som uppkommit genom deltagande i professionell sport/idrott ersätts inte heller. Med professionell sport- /idrottsutövare menas att ersättning eller sponsring utgår med mer än ett prisbasbelopp per år. Trygghetsförsäkringar har undantag för skador som uppkommit genom tävling eller organiserad träning med motorfordon eller vid hastighetskörning, fallskärmshoppning, glidoch skärmflygning samt flygning med mikro- eller ultralätta flygplan, boxning eller annan kampsport där slag/sparkar ingår, klättring, offpiståkning och extrem- eller ultrasport expeditions- eller äventyrsverksamhet. Skada som uppkommit genom deltagande i professionell sport/idrott ersätts inte heller. Med professionell sport- /idrottsutövare menas att ersättning eller sponsring utgår med mer än ett prisbasbelopp per år. Ja Ja, i 6 månader Ingen karens om försäkringen är flyttad från vuxenförsäkring i annat bolag eller är en fortsättningsförsäkring på Trygghetsförsäkringars barnförsäkring. Ja

15 SalusAnsvar Hos SalusAnsvar gäller försäkringen inte om den försäkrade deltagit i sport och idrott, äventyrlig verksamhet, expeditioner eller annan riskfylld verksamhet, som inte kan anses som motions eller fritidssysselsättning av normal omfattning. T ex: boxning eller annan kampsport där slag och sparkar ingår tävling eller organiserad träning med motorfordon, motorfarkost eller hastighetskörning klättring på berg, klippa, is eller glaciär off-piståkning dykning (avseende större djup än 30 m, ensamdykning, vid avsaknad av ytorganisation eller is-, vrak- eller grottdykning) fallskärmshoppning, segelflygning, drakflygning eller andra flygsporter sport/idrottstävling eller organiserad träning som professionell idrottsutövare stuntman, eller liknande aktivitet särskild riskfylld yrkesverksamhet, såsom livvakt eller liknande. Trygg-Hansa (Trygg Vuxen) Ja, dock inte vid professionell idrottsutövning Ja, vissa terrorhandlingar Försäkringen gäller inte för skada genom spridande av biologiska, kemiska ämnen eller kärnämnen, kärnavfall eller andra ämnen med skadlig strålning i samband med terrorhandling.

16 Vårdkostnader och ersättning vid sjukhusvistelse Vårdkostnader, sjukresor och medicin ersätts bara vid olycksfall. Bolag Läkarvård, medicin, resor endast vid olycksfall If Ja, max 2 år och högst 5 % av försäkringsbeloppet Rehabilitering, terapi m m Tandvård endast vid olycksfall Ja, max 5 år och högst 5 % av försäkringsbeloppet Ersättning vid sjukhusvistelse För att ersättning ska utgå ska den försäkrade vara inskriven för vård på sjukhus 100 kr/dag dag1-365 Länsförsäkringar Ja, max 5 år Ja, max 5 år 200 kr/dag dag kr vid akut intag Ja, max 3 år Ja, endast olycksfall. Max 1 år och högst kr Ja, max 3 år Ja, endast olycksfall. Max 1 år och högst kr Ja, max 5 år Ja, max 5 år SalusAnsvar Ja, max 5 år Ja, max 5 år Om arbetsförmågan blivit nedsatt till följd av sjukdom eller olycksfall kan den som är försäkrad hos Salus Ansvar få stöd och råd av ett hälsoombud i rehabiliteringen. Ja, max 5 år Trygg-Hansa (Trygg Vuxen) 150 kr/dag dag Även möjlighet till ersättning i samband med förlossning. Tillägg Om tilläggsförsäkringen Utökat skydd tecknats är ersättningen 150 kr/dag i max 1 år vid ersättningsbar skada samt vid förlossning. 154 kr/dag dag kr vid akut intag Ja, max 5 år Ja, max 3 år Ja, max 5 år 250 kr/dag dag kr vid akut intag

17 Bolag Ersättning för ärr och sveda och värk Ersätts vanprydande ärr? Försäkringsbolagen har sina egna ärrtabeller. Ersättningens storlek beror på var på kroppen det sitter och hur vanprydande det är. Skadan ska i regel ha krävt läkarbehandling. Rätt till ersättning inträder tidigast efter 1-2 år. Sveda och värk OBS! Denna ersättning utbetalas inte om sveda och värk-ersättning lämnas från annat håll. För den som vistas hemma är beloppet kr per månad och vid sjukhusvistelse är beloppet oftast kr per månad. Ersättningen är skattefri. If Ja, endast vid olycksfall. Även ersättning vid lägre grad än vanprydande Länsförsäkringar Ja, endast vid olycksfall Ja, endast vid olycksfall och om sjuktiden överstiger 30 dagar Ja, endast vid olycksfall Ja, endast vid olycksfall SalusAnsvar Ja, endast vid olycksfall Ja, vid sjukskrivning minst 50% mer än 30 dagar Trygg-Hansa (Trygg Vuxen) Ja, endast vid olycksfall. Vid sjukskrivning mer än 30 dagar utbetalas kr i Sjuk och olycksfallshjälp

18 Dödsfallsbelopp Engångsbelopp som utbetalas om den försäkrade avlider Bolag Ersättning vid dödsfall pga olycksfall Ersättning vid dödsfall annan orsak If kr 0 kr Länsförsäkringar kr 0 kr kr 0 kr SalusAnsvar Om den som är försäkrad hos SalusAnsvar är gravid och barnet avlider (oberoende av orsak) från graviditetsvecka 26 och före sex månaders ålder finns ett dödsfallsbelopp på kr (25% av ett prisbasbelopp). Trygg-Hansa (Trygg Vuxen) kr kr

19 Tilläggsförsäkringar Hos vissa bolag finns möjlighet att teckna olika tilläggsförsäkringar, bl a för ersättning vid långvarig sjukskrivning. Bolag SalusAnsvar Trygg-Hansa (Trygg Vuxen) Månadsersättning vid sjukskrivning Månadsersättning betalas vid minst 50 % arbetsoförmåga. Den börjar utbetalas efter avtalad karenstid och utbetalas i längst 3 år. Ja Salus Ansvar erbjuder en tilläggsförsäkring som efter en karenstid ger 1 000, 1 500, eller kr/månad vid minst 50% arbetsoförmåga och under längst 3 år. Årspremien är mellan 252 kr och 744 kr beroende på lönenivå. Livförsäkring Förutom det dödsfallsbelopp som ingår i grundförsäkringen finns det hos vissa bolag möjlighet att höja ersättningen. Ja Ja, livbeloppet kan höjas Trygg Vuxen erbjuder en upp till max 2 mkr tilläggsförsäkring som efter en karenstid ger 1 000, 2 000, eller kr/månad vid minst 50% arbetsoförmåga, dock längst i 3 år. För en 30-åring är årspremien mellan 429 kr och kr beroende på valt belopp. För en 50-åring ligger den på mellan 553 kr och kr. Ekonomisk invaliditet Ja, årspremie för kr är ca kr beroende på ålder Övriga tilläggsförsäkringar Ja, Utökat skydd Tillägget ger bland annat möjlighet till ersättning för höjd invaliditetsgrad vid vissa, i villkoret uppräknade, olycksfallsskador, tilläggsersättning vid medicinsk invaliditet på minst 25% samt ersättning vid sjukhusvistelse.

Jämför barnförsäkring Här kan du jämföra barnförsäkringar. I jämförelsen kommer först tabeller med de viktigaste ersättningarna, därefter viktiga

Jämför barnförsäkring Här kan du jämföra barnförsäkringar. I jämförelsen kommer först tabeller med de viktigaste ersättningarna, därefter viktiga Jämför barnförsäkring Här kan du jämföra barnförsäkringar. I jämförelsen kommer först tabeller med de viktigaste ersättningarna, därefter viktiga undantag och begränsningar. Det belopp som redovisas här

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN 2 Trygg vuxen 81:4 Trygg vuxen 81:4 3 Tack för att du valt försäkring i Trygg-Hansa! trygg vuxen 81:4 Sjuk- och olycksfallsförsäkring INNEHÅLL Vår strävan är

Läs mer

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna INDIVIDUELL OLYCKSFALLS- OCH SJUKFÖRSÄKRING FÖR VUXNA, OSV 628:9 Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 3 A1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Barn. försäkringsvillkor november 2014

Barn. försäkringsvillkor november 2014 Barn försäkringsvillkor november 2014 Här har vi samlat allt som vår barnförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Säker Person försäkringar med bondförnuft. Gäller från 2015 01 01

Säker Person försäkringar med bondförnuft. Gäller från 2015 01 01 SÄKER PERSON INFORMATION Säker Person försäkringar med bondförnuft Gäller från 2015 01 01 Innehåll Säker Person trygghet för dig som bor eller arbetar på landsbygden 3 Förmåner för dig som är medlem i

Läs mer

BARN. Försäkringsvillkor november 2014

BARN. Försäkringsvillkor november 2014 BARN Försäkringsvillkor november 2014 Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell skada. Ring oss gärna på 0771-655 655 eller besök

Läs mer

Allmänna villkor 99:7 2013-01-01. Gruppförsäkring

Allmänna villkor 99:7 2013-01-01. Gruppförsäkring Allmänna villkor 99:7 2013-01-01 Gruppförsäkring 2 Gruppförsäkring 99:7 Gruppförsäkring 99:7 3 Gruppförsäkring 99:7 INNEHÅLL A. LIVFÖRSÄKRING Barntillägg 9 B. OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Begreppsförklaringar

Läs mer

Barnförsäkring. Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01. Villkor Sjuk- & olycksfall barn

Barnförsäkring. Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01. Villkor Sjuk- & olycksfall barn Barnförsäkring Sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från 2010-07-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket

Läs mer

Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn. Gäller från 1 maj 2011

Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn. Gäller från 1 maj 2011 Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn Gäller från 1 maj 2011 Villkor för Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Barn 2011-05-01 Innehållsförteckning A Allmänna försäkringsregler... 6 A.1

Läs mer

Barnförsäkring. Gäller från 2015-06-01

Barnförsäkring. Gäller från 2015-06-01 BARNFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Barnförsäkring Gäller från 2015-06-01 Vår Barnförsäkring ger ditt barn en bra start i livet Precis som det är självklart att ha försäkring för hemmet och bilen så borde

Läs mer

Viktigt se vad försäkringen täcker

Viktigt se vad försäkringen täcker Täcker försäkringen tandskada till följd av bordsbett? Svenska barn är bra försäkrade. Förutom det grundskydd samhället erbjuder har 60 70 procent av barnen en individuell barnförsäkring. Vår genomgång

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN 2 TryggaBarn 82:5 3 TACK FÖR ATT DU VALT TRYGG-HANSA FÖR DITT BARN! TRYGGA BARN Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom INNEHÅLL Här har vi samlat

Läs mer

Barnförsäkring. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn. Försäkringsvillkor BF-MF-20100401 Gäller från 2010-04-01

Barnförsäkring. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn. Försäkringsvillkor BF-MF-20100401 Gäller från 2010-04-01 Barnförsäkring Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn Försäkringsvillkor BF-MF-20100401 Gäller från 2010-04-01 Viktigt att tänka på när du läser villkoret... 1. Detta är det kompletta villkoret för Sjuk-

Läs mer

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i Finansförbundet. I samarbete med

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i Finansförbundet. I samarbete med Trygga försäkringar för dig som är medlem i Finansförbundet I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för hela familjen till medlemspris Tack vare ett samarbete mellan Finansförbundet och Trygg-Hansa kan du

Läs mer

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar EXKLUSIVT för medarbetare i copyright Inter IKEA systems B.V. 2008 personförsäkringar IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är medarbetare. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke

Läs mer

Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring. 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa

Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring. 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa Innehåll A. Sjukvård Stor 3 A.1 Var gäller försäkringen? 3 A.2 Begreppsförklaringar avseende försäkringens

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring,

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring, 1/5 Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer 502006-1619. Att Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag innebär att det ägs av försäkringstagarna. Huvudkontorets adress

Läs mer

Grattis till en väldigt bra försäkring. Hur stor bit vill du ha? Bättre försäkringar genom ditt medlemskap

Grattis till en väldigt bra försäkring. Hur stor bit vill du ha? Bättre försäkringar genom ditt medlemskap Grattis till en väldigt bra försäkring. Hur stor bit vill du ha? Bättre försäkringar genom ditt medlemskap Innehåll Försäkringar genom ditt medlemskap Ingår för vissa och går annars att lägga till (Läs

Läs mer

Frivillig gruppförsäkring för dig som är medlem i SRF eller anställd i ett SRF-anslutet företag Försäkringsinformation 2006-06-01

Frivillig gruppförsäkring för dig som är medlem i SRF eller anställd i ett SRF-anslutet företag Försäkringsinformation 2006-06-01 Frivillig gruppförsäkring för dig som är medlem i SRF eller anställd i ett SRF-anslutet företag Som medlem och anställd har du genom denna försäkring möjlighet att komplettera det skydd som lag och eventuella

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015 A. Allmänt om

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa AVTAL 8000 DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa

Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen

Läs mer

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag!

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! Innan äventyret börjar Snabb hjälp när du behöver den som

Läs mer

Allmänna villkor 72:5 2014-01-01. GARANT Anställd. I samarbete med

Allmänna villkor 72:5 2014-01-01. GARANT Anställd. I samarbete med Allmänna villkor 72:5 2014-01-01 GARANT Anställd I samarbete med 2 GARANT Anställd 72:5 GARANT Anställd 72:5 3 GARANT Anställd 72:5 INNEHÅLL A. LIVFÖRSÄKRING Livförsäkring 6 B. OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Begreppsförklaringar

Läs mer

En bra start Barnförsäkring

En bra start Barnförsäkring Villkor OSB 625:11 Gällande från 2007-11-01 En bra start Barnförsäkring Innehåll A Försäkringsavtalet 1 Allmänna bestämmelser............................................................ 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008. Gäller från 2008-06-01

BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008. Gäller från 2008-06-01 BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008 Gäller från 2008-06-01 Innehåll Några ord om din försäkring...3 A. Barn- och ungdomsförsäkring...4 A.1 Försäkringsavtalet...4 A.2 Försäkrad...4 A.3 Självrisk...4 A.4

Läs mer

Villkor Gruppförsäkring

Villkor Gruppförsäkring Villkor GF 900:7 Villkor Gruppförsäkring Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Sjukförsäkring Barnförsäkring Gäller från 2014-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet

Läs mer

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor Sjuk- och olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller avtal tecknade från och med 2015-01-01 Tre Kronor 2/15 Försäkringsvillkor Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner... 3 Förklaringar av

Läs mer