Jämför sjuk- och olycksfallsförsäkring Här kan du jämföra de sjuk- och olycksfallsförsäkringar som du kan teckna individuellt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämför sjuk- och olycksfallsförsäkring Här kan du jämföra de sjuk- och olycksfallsförsäkringar som du kan teckna individuellt."

Transkript

1 Jämför sjuk- och olycksfallsförsäkring Här kan du jämföra de sjuk- och olycksfallsförsäkringar som du kan teckna individuellt. En sjuk- och olycksfallsförsäkring kan bland annat ge ersättning om du får en bestående invaliditet orsakad av en sjukdom eller ett olycksfall. I många försäkringar ingår också ett engångsbelopp som betalas ut direkt vid vissa sjukdomsdiagnoser. Invaliditetsersättningarna betalas i form av ett engångsbelopp. Ersättningen kan gälla antingen medicinsk invaliditet eller ekonomisk invaliditet vid arbetsoförmåga. I vissa försäkringar kan båda medicinsk och ekonomisk invaliditet betalas ut för samma skada. Många sjuk- och olycksfallsförsäkringar har omfattande begränsningar framförallt när det gäller sjukdomar, men även vid olycksfall. Hur bolagen hanterar begräsningar för sjukdomar varierar, tre varianter finns: - Ingen ersättning vid sjukdom, - Ingen ersättning för uppräknade (undantagna) sjukdomar, - Endast de sjukdomar som räknas upp ersätts. Vilka sjukdomar som ersätts kan dessutom skilja sig åt beroende på ersättning t ex för medicinsk och ekonomisk invaliditet.

2 Försäkringsgivare och försäkringsvillkor Det är försäkringsgivaren som betalar ersättning vid skada. Bolag Försäkringsgivare Försäkringsvillkor Jämförelsen grundar sig på försäkringsvillkoret som anges nedan. If If Skadeförsäkring AB (publ) If-3907:6 November 2011 Länsförsäkringar LFAB OSV 628:7, Tryg Forsikring A/S Danmark Sjuk- och olycksfallsförsäkring Tryg Forsikring A/S Danmark Vuxen januari 2010 SalusAnsvar SalusAnsvar Personförsäkring AB Sjuk- och olycksfallsförsäkring KOMBI Vuxen - sept 2007 Trygg-Hansa (Trygg Vuxen) Trygg Hansa Försäkrings AB Trygg Vuxen 81:4,

3 Krav för att köpa försäkring och när försäkringen upphör Vissa bolag kräver att du är kund hos dem, eller i en viss bank, för att få köpa sjuk- och olycksfallsförsäkringen. Krav på att du lämnar hälsodeklaration är vanligt för att bolagen skall kunna göra en riskbedömning. Tänk på att oavsett om bolaget kräver hälsodeklaration eller inte så ersätter bolagen inte sådana skador som visat sig redan före köpet. Bolag Krävs kundrelation eller medlemskap? Exempelvis krav på hemförsäkring eller bankkonto i en viss bank. Vid vilken ålder kan försäkringen köpas? Försäkringen upphör If år Vid 55 år Försäkringen övergår på årsförfallodagen efter fyllda 55 år till en Vuxenförsäkring 50+ utan förnyad hälsoprövning. Länsförsäkringar år Vid 65 år år Vid 65 år Skyddet för olycksfallsskada kan behållas livet ut. Ja, kund i Nordeabanken år Vid 65 år Skyddet för olycksfallsskada kan behållas livet ut. SalusAnsvar år Vid 65 år Trygg-Hansa (Trygg Vuxen) år Vid 65 år

4 Prisuppgift och försäkringsbelopp Vilket försäkringsbelopp du väljer påverkar vissa försäkringsersättningar, t ex medicinsk och ekonomisk invaliditet. Bolag Försäkringsbelopp i jämförelsen I denna jämförelse har vi valt att jämföra försäkringar med ett försäkringsbelopp på 10 pbb, dvs kr (2012)eller det försäkringsbelopp i kronor som ligger närmast. If kr kr beroende på sysselsättning Årspremie ca 30 år Årspremie ca 50 år Lägsta försäkringsbelopp som erbjuds Bolagen erbjuder olika försäkringsbelopp. Vid högre försäkringsbelopp blir ersättningen vid medicinsk- och ekonomisk invaliditet högre. Här redovisar vi det lägsta försäkringsbelopp som erbjuds kr beroende på sysselsättning Högsta försäkringsbelopp som erbjuds Bolagen erbjuder olika försäkringsbelopp. Vid högre försäkringsbelopp blir ersättningen vid medicinsk- och ekonomisk invaliditet högre. Här redovisar vi det högsta försäkringsbelopp som erbjuds kr kr Länsförsäkringar kr kr kr kr beroende på sysselsättning kr beroende på sysselsättning kr kr kr kr beroende på sysselsättning kr beroende på sysselsättning kr kr SalusAnsvar kr kr Trygg-Hansa (Trygg Vuxen) kr kr kr kr kr Vid olycksfall finns möjlighet att höja försäkringsbeloppet med kr till högst kr.

5 Bestående skada/sjukdom & olycksfall (medicinsk & ekonomisk invaliditet) Ersättning för medicinsk invaliditet och ekonomisk invaliditet är de viktigaste ersättningarna i försäkringen. Bolag Ersätts medicinsk invaliditet? Ersättning för medicinsk invaliditet betalas ut om den försäkrade får en bestående funktionsnedsättning, fysik eller psykisk, till följd av ett olycksfall eller ersättningsbar sjukdom. Begränsning i ersättning vid sjukdom (medicinsk invaliditet) If Ja, till 55 år Endast uppräknade sjukdomar ersätts Hos If ersätts medicinsk invaliditet för följande sjukdomar: Malign tumör ( ICD C00- C43, C45-C99), benign hjärntumör ( ICD D32.0, D33.0- D33.3, D35.2, D35.3), schizofreni (ICD F20), motorneuronsjukdo m (ICD G12.2), Parkinsons sjukdom (ICD G20), Alzheimers sjukdom (ICD G30.0, G30.8, G30.9), multipel skleros (ICD G35), epilepsi (ICD G40), hjärtinfarkt ( ICD I21-I23), hjärnblödning, hjärninfarkt (ICD I60-I63), aortaaneurysm (ICD I71), Crohns sjukdom (ICD K50), ulcerös kolit (ICD K51), reumatoid artrit (ICD M05, M06), njursvikt (ICD N17-N19), annan sjukdom som leder till blindhet, dövhet, förlamning, amputation, transplantation (hjärta, lever, njure, lunga, benmärg) och hjärtoperation. Ersätts ekonomisk invaliditet? Ekonomisk invaliditet betalas ut om den försäkrade blir bestående arbetsoförmögen till minst 50 % pga sjukdom eller olycksfall. Ja, till 55 år Begränsning i ersättning vid sjukdom (ekonomisk invaliditet) Endast uppräknade Ja sjukdomar ersätts Hos If ersätts ekonomisk invaliditet vis följande sjukdomar: malign tumör, benign hjärntumör, schizofreni, motorneuronsjukdo m, Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom, multipel scleros, epilepsi, hjärtinfarkt, hjärnblödning, hjärninfarkt, aortaaneurysm, Crohns sjukdom, ulcerös kolit, reumatoid artrit, njursvikt, blindhet, dövhet, förlamning, amputation, transplantation (hjärta, lever, njure, lunga, benmärg), hjärtoperation. Kan både medicinsk och ekonomisk invaliditet ersättas? Hos några bolag kan ersättning betalas ut både för medicinsk och ekonomisk invaliditet. Andra bolag räknar av den ersättning som utbetalats för medicinsk invaliditet från ersättningen för ekonomisk invaliditet.

6 Länsförsäkringar Ja, till 65 år Endast uppräknade sjukdomar ersätts Hos Länsförsäkringar ersätts medicinsk invaliditet för följande sjukdomar: Amputation eller total obrukbarhet av armar och ben, Förlust av syn på ett öga och blindhet, Ensidig total dövhet och total dövhet, Förlust av lukt eller smak, Hjärtsjukdomar, Stroke, hjärnblödning, hjärninfarkt och brustet pulsåderbråck(aneur ysm) i hjärnan som ger bestående neurologisk skada, Förlust av njure och njursjukdom som kräver dialys eller njurtransplantation, Skador på ryggmärgen medförande förlamningar, Diabetes mellitus typ 1 (insulinbehandlad diabetes), Förlust av lunga och Multipel Skleros (MS). Ja, till 65 år Endast uppräknade sjukdomar ersätts Hos ersätts medicinsk invaliditet vid sjukdom endast vid diabetes mellitus typ I, insulinbehandlad diabetes, multipel skleros, hjärtinfarkt, hjärnblödning, hjärninfarkt, stroke, njursvikt, förlust av njure, förlust av lunga, total synförlust, total hörselförlust, synförlust på eller förlust av ett öga, hörselförlust på ett öra, förlust av lukt och/eller smak, förlamning, amputation, transplantation (hjärta, lever, njure, lunga, benmärg), hjärtoperation. Ja, för sjukdom till 55 år och för olycksfall till 65 år. Ja, till 55 år Ingen ersättning för uppräknade sjukdomar Hos Länsförsäkringar gäller försäkringen inte för följande sjukdomar: Rygg-, nack-, led- eller muskelbesvär som inte kan påvisas vara orsakade av olycksfallsskada, Fibromyalgi (ICD M 79.0), Kroniskt smärttillstånd (ICD F 45.4), Utmattningssyndrom, utbrändhet, trötthet, stressymtom, depressiva tillstånd eller asteni, Huntingtons sjukdom (ICD G10), Neuropsykiatrisk störning (ICD F70- F99) och tvångssyndrom (ICD F 42) och Amalgamförgiftning ( ICD T 56.1) och. Begränsning tillämpas inte för dödsfallsersättninge n och om försäkringen är tecknad som en fortsättningsförsäkri ng. Endast uppräknade Ja sjukdomar ersätts Hos erätts endast följande sjukdomar vid ekonomisk invaliditet: malign tumör, benign hjärntumör, diabetes mellitus typ I, insulinbehandlad diabetes, motorneuronsjukdo m, Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom, multipel skleros, epilepsi, hjärtinfarkt, hjärnblödning, hjärninfarkt, stroke, aortaaneurysm, Crohns sjukdom, ulcerös kolit, reumatoid artrit, njursvikt, total synförlust, total hörselförlust, förlamning, amputation, transplantation (hjärta, lever, njure, lunga, benmärg), hjärtoperation.

7 Ja, till 65 år Endast uppräknade sjukdomar ersätts Hos Trygghetsförsäkring ar ersätts medicinsk invaliditet vid sjukdom endast vid diabetes mellitus typ I, insulinbehandlad diabetes, multipel skleros, hjärtinfarkt, hjärnblödning, hjärninfarkt, stroke, njursvikt, förlust av njure, förlust av lunga, total synförlust, total hörselförlust, synförlust på eller förlust av ett öga, hörselförlust på ett öra, förlust av lukt och/eller smak, förlamning, amputation, transplantation (hjärta, lever, njure, lunga, benmärg), hjärtoperation. Ja, till 55 år Endast uppräknade Ja sjukdomar ersätts Hos Trygghetsförsäkring ar erätts endast följande sjukdomar vid ekonomisk invaliditet: malign tumör, benign hjärntumör, diabetes mellitus typ I, insulinbehandlad diabetes, motorneuronsjukdo m, Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom, multipel skleros, epilepsi, hjärtinfarkt, hjärnblödning, hjärninfarkt, stroke, aortaaneurysm, Crohns sjukdom, ulcerös kolit, reumatoid artrit, njursvikt, total synförlust, total hörselförlust, förlamning, amputation, transplantation (hjärta, lever, njure, lunga, benmärg), hjärtoperation. SalusAnsvar Ja, till 65 år Ingen ersättning för uppräknade sjukdomar I SalusAnsvars försäkring är följande sjukdomar helt undantagna: psykiska sjukdomar/syndrom samt beteendestörningar, ICD F00-F99, Z00- Z99 (t ex depressioner, psykoser, ångestsyndrom, ADHD och utbrändhet) dystoni, ICD G24 (onormal muskelspänning) tinnitus, ICD H93.1 sjukdomar i muskeloch skelett system, ICD M47, M54, M79 (t ex fibromyalgi, myalgi, lumbago, ischias, cervikalgi, spondylos) kronisk smärttillstånd, ICD R52. Ja, till 65 år Ingen ersättning för uppräknade sjukdomar I SalusAnsvars försäkring är följande sjukdomar helt undantagna: psykiska sjukdomar/syndrom samt beteendestörningar, ICD F00-F99, Z00- Z99 (t ex depressioner, psykoser, ångestsyndrom, ADHD och utbrändhet) dystoni, ICD G24 (onormal muskelspänning) tinnitus, ICD H93.1 sjukdomar i muskeloch skelett system, ICD M47, M54, M79 (t ex fibromyalgi, myalgi, lumbago, ischias, cervikalgi, spondylos) kronisk smärttillstånd, ICD R52. Ja

8 Trygg-Hansa (Trygg Vuxen) Ja, till 65 år Endast uppräknade sjukdomar ersätts Hos Trygg Hansa ersätts följande sjukdomar: Acromegali, Addisons sjukdom, amputation av kroppsdel, Cushings sjukdom, diabetes, epilepsi, förlust av lukt och/eller smak, Glutenintolerans (Celiaki), hjärtsjukdom, hörselnedsättning (exkl tinnitus), ledsjukdom vid proriasis och tarmsjudom, njursjukdom som kräver stationärt behov av dialys eller njurtransplantation, organförlust (inre organ + bröst), Schizofreni, sköldkörtelsjukdom som ger ögonförändring eller nedsättning av kroppsfunktion, Stroke, synnedsättning som ej kan korrigeras. Tilläggsförsäkring kan tecknas

9 Ersättningsnivå vid medicinsk invaliditet Det engångsbelopp som betalas ut är beroende av vilket försäkringsbelopp du valt och vilken grad av invaliditet som fastställs. Bolag Vid 10% invaliditet Vid 50% invaliditet Vid 100% invaliditet Sänks försäkringsbelopp et vid viss ålder? If kr kr kr Länsförsäkringar Ja, fr o m 56 års ålder kr Hos finns möjlighet till höjd invaliditetsgrad vid vissa, i villkoret uppräknade, olycksfallsskador kr Hos Trygghetsförsäkring ar kan du teckna tilläggsförsäkringen Utökat Skydd och då räknas ersättningsbeloppet upp om den medicinska invaliditeten är 25% eller högre. Möjlighet finns även till höjd invaliditetsgrad vid vissa, i villkoret uppräknade, olycksfallsskador kr Hos finns möjlighet till höjd invaliditetsgrad vid vissa, i villkoret uppräknade, olycksfallsskador kr Hos Trygghetsförsäkring ar kan du teckna tilläggsförsäkringen Utökat Skydd och då räknas ersättningsbeloppet upp om den medicinska invaliditeten är 25% eller högre. Möjlighet finns även till höjd invaliditetsgrad vid vissa, i villkoret uppräknade, olycksfallsskador kr Hos finns möjlighet till höjd invaliditetsgrad vid vissa, i villkoret uppräknade, olycksfallsskador. Ja, fr o m 61 års ålder kr Ja, fr o m 61 års Hos ålder Trygghetsförsäkring ar kan du teckna tilläggsförsäkringen Utökat Skydd och då räknas ersättningsbeloppet upp om den medicinska invaliditeten är 25% eller högre. Möjlighet finns även till höjd invaliditetsgrad vid vissa, i villkoret uppräknade, olycksfallsskador. SalusAnsvar Ja, fr o m 50 års ålder Trygg-Hansa (Trygg Vuxen) kr kr Om invaliditeten uppgår till 20 % eller mer förhöjs ersättningen med ett tilläggsbelopp som är större ju högre invaliditetsgraden är kr Om invaliditeten uppgår till 20 % eller mer förhöjs ersättningen med ett tilläggsbelopp som är större ju högre invaliditetsgraden är. Sänkning av försäkringsbelopp et Exempel: Om försäkringsbeloppet kr sänks med 5 % per år från 51 årsdagen blir försäkringsbeloppet vid 65 år kr. 5% per år 5 % per år 5 % per år 5 % per år

10 Ersättningsnivå vid ekonomisk invaliditet Det engångsbelopp som betalas ut är beroende av vilket försäkringsbelopp du valt och graden av arbetsoförmåga. För att få ersättning för ekonomisk invaliditet måste arbetsoförmågan bedömas vara bestående nedsatt till minst 50%. Bolag Vid 50% arbetsoförmåga If Länsförsäkringar SalusAnsvar Trygg-Hansa (Trygg Vuxen) kr Sjukdomen eller olycksfallskadan ska ha medfört minst 8% medicinsk invaliditet kr vid sjukdom/ kr vid olycksfall Sjukdom ska innan den ekonomiska invaliditeten uppkommit ha medfört medicinsk invaliditet kr Sjukdomen måste ha medfört minst 5 % medicinsk invaliditet. Dessutom krävs minst 50 % bestående arbetsoförmåga inom fem år från det sjukdomen inträffat kr Sjukdomen måste ha medfört minst 5 % medicinsk invaliditet. Dessutom krävs minst 50 % bestående arbetsoförmåga inom fem år från det sjukdomen inträffat kr För att få s k omställningskapital hos SalusAnsvar krävs minst 50% bestående arbetoförmåga under 36 månader inom en period av 48 månader. Sjukdomen och olycksfallet ska ha inträffat före 55 års ålder. För ersättning finns ett krav på medicinsk invaliditet - om denna är under 30% bestäms omställningskapitalets storlek av invaliditetsgraden. Tilläggsförsäkring kan tecknas Vid 100% arbetsoförmåga kr Sjukdomen eller olycksfallskadan ska ha medfört minst 8% medicinsk invaliditet kr vid sjukdom/ kr vid olycksfall Sjukdom ska innan den ekonomiska invaliditeten uppkommit ha medfört medicinsk invaliditet kr Sjukdomen måste ha medfört minst 5 % medicinsk invaliditet. Dessutom krävs minst 50 % bestående arbetsoförmåga inom fem år från det sjukdomen inträffat kr Sjukdomen måste ha medfört minst 5 % medicinsk invaliditet. Dessutom krävs minst 50 % bestående arbetsoförmåga inom fem år från det sjukdomen inträffat. Sänks försäkringsbeloppet vid viss ålder? Ja, fr o m 50 års ålder Ja, fr o m 56 års ålder vid olycksfall och fr o m 46 års ålder vid sjukdom Ja, fr om 51 års ålder Ja, fr o m 51 års ålder kr Ja, fr om 50 års ålder För att få s k omställningskapital hos SalusAnsvar krävs minst 50% bestående arbetoförmåga under 36 månader inom en period av 48 månader. Sjukdomen och olycksfallet ska ha inträffat före 55 års ålder. För ersättning finns ett krav på medicinsk invaliditet - om denna är under 30% bestäms omställningskapitalets storlek av invaliditetsgraden. Tilläggsförsäkring kan tecknas Sänkning av försäkringsbeloppet Exempel: Om försäkringsbeloppet kr sänks med 10 % per år från 51 årsdagen blir försäkringsbeloppet vid 55 år kr. 10% per år 5 % per år vid olycksfall 10 % per år vid sjukdom 10 % per år 10 % per år 5 % per år

11 Engångsbelopp vid allvarlig diagnos De flesta bolagen utbetalar också ett engångsbelopp om den försäkrade får någon av de diagnoser som räknas upp i villkoren. Bolag Finns engångsbelopp vid allvarlig Engångsbelopp diagnos? Ersättningen utbetalas när diagnos fastställts av läkare. Utbetalningen påverkar inte möjligheten att få ersättning för medicinsk eller ekonomisk invaliditet. Under +-tecknet anges vilka diagnoser som ger rätt till ersättning. If Ja (Ekonomisk första hjälp) kr Följande sjukdomar ger rätt till engångsersättning hos If: malign tumör, benign hjärntumör, motorneuronsjukdom, hjärtinfarkt, hjärnblödning, hjärninfarkt, aortaaneurysm, allvarlig brännskada, transplantation (hjärta, lever, njure, lunga, benmärg), hjärtoperation och allvarlig fraktur. Länsförsäkringar Ja (Ekonomisk första hjälp) Länsförsäkringar ger en engångsersättning vid fastställd diagnos av följande sjukdomstillstånd: Malign tumörsjukdom (ICD C00-C97 och D00- D09, D37-D48), Benign hjärntumör (ICD D32-D33), Ulcerös kolit (ICD K 51), Morbus Crohn (ICD K 50), Addisons sjukdom (ICD E27.1), SLE (ICD M 32), Parkinson (ICD G 20) och sjukdom orsakad av blod- eller plasmatransfusion. Ja ( Direkthjälp) Hos ersätts följande diagnoser: Allvarlig brännskada minst 30 % av 2:a graden, mätt med Rules of Nine eller Lund and Browder Surface Chart, malign tumör, benign hjärntumör som kräver operation, motorneuronsjukdom, multipel skleros, hjärtinfarkt, hjärnblödning, hjärninfarkt, stroke, aortaaneurysm, transplantation (hjärta, lever, njure, lunga, benmärg), hjärtoperation. Sjukdom som blir aktuell efter 55-årsdagen ersätts inte kr Ja (Direkthjälp) Hos Trygghetsförsäkringar ersätts följande händelser/diagnoser: allvarlig brännskada minst 30 % av 2:a graden, mätt med Rules of Nine eller Lund and Browder Surface Chart, malign tumör, benign hjärntumör som kräver operation, motorneuronsjukdom, multipel skleros, hjärtinfarkt, hjärnblödning, hjärninfarkt, stroke, aortaaneurysm, transplantation (hjärta, lever, njure, lunga, benmärg), hjärtoperation. Sjukdom som blir aktuell efter 55-årsdagen ersätts inte kr SalusAnsvar Ja ( Kritisk sjukdom eller olycksfall) Hos SalusAnsvar kan följande diagnoser/sjukdomstillstånd ge rätt till ersättning: cancer, malign tumör (elakartad) ICD C00-C97 Multipel Skleros (MS) ICD G35 Amyotrofisk Lateral Scleros (ALS) ICD G12.2 sjukdom eller olycksfallsskada som medfört vård på intensivvårdsavdelning (IVA) minst fyra sammanhängandedygn

12 Trygg-Hansa (Trygg Vuxen) Ja (Händelseförsäkring) Trygg Vuxen ger en engångsersättning vid fastställd diagnos av någon av följande sjukdomar: Alopecia, ALS, Alzheimers sjukdom, Anorexi och/eller Bulimi, Aortaaneurysm som kräver kirurgiskt ingrepp, Bechterews sjukdom, Cancer (malign sjukdom), Crohns sjukdom, Hjärntumör benign (godartad), Multipel scleros, Muskeldystrofi, Parkinsons sjukdom, RA (Reumatoid artrit), sjukdom orsakad av blod- eller plasmatransfusion, SLE och Ulcerös colit. Detta moment gäller längst till årsförfallodagen efter 65 års ålder kr (10 % av försäkringsbeloppet)

13 Karenstid vid sjukdom och begränsning vid sport, krig och terror Försäkringen gäller aldrig för sjukdomar som visat symptom före försäkringens begynnelsedag. Försäkringen kan också ha karenstid. Bolag Finns karenstid vid ALLA sjukdomar? Uppkommer en sjukdom under karenstiden gäller inte försäkringen för den sjukdomen. Ersätts alla sport- och idrottsskador? If Undantagna är sporter och idrotter där du fått ersättning eller sponsring med ett prisbasbelopp per år, kampsport med kroppskontakt, ballongfärd, fallskärmshoppning, glideller skärmflygning, flygning med mikro- och ultralätta flygplan och andra liknande luftsportsaktiviteter, dykning med tuber eller fridykning på större djup än 10 meter, bergsklättring, bungy jump, offpiståkning samt alla aktiviteter som kan betraktas som extremeller ultra-sport, tävling eller organiserad träning med motorfordon eller motorfarkost. Länsförsäkringar Ja, i 6 månader Ingen karens om försäkringen är tecknad som fortsättningsförsäkring på barnförsäkring i något LF-bolag. Hos Länsförsäkringar gäller försäkringen inte vid deltagande i boxning eller annan kampsport där slag/sparkar ingår, ej heller vid träning eller tävling med motorfordon, eller vid träning/tävling som professionell idrottsutövare. Ersätts skada orsakad av krig? Försäkringen gäller generellt inte för sjukdom/olycksfallsskad a som kan anses vara orsakad av krig eller krigsliknade oroligheter. Vistas den försäkrade utomlands när oroligheterna bryter ut gäller försäkringen vanligen de första tre månaderna om den försäkrade inte deltar i oroligheterna Ersätts skada orsakad av terrorhandling? En skadebringande och straffbelagd handling, som framstår att vara utförd för att skrämma en befolkning, otillbörligen tvinga offentliga organ eller internationell organisation till något, allvarligt destabilisera grundläggande strukturer i ett land eller internationell organisation. Ja Ja, vissa terrorhandlingar Försäkringen gäller inte för skada genom spridande av biologiska, kemiska ämnen eller kärnämnen, kärnavfall eller andra ämnen med skadlig strålning i samband med terrorhandling.

14 Ja, i 6 månader Ingen karens om försäkringen är flyttad från vuxenförsäkring i annat bolag eller är en fortsättningsförsäkring på s barnförsäkring. har undantag för skador som uppkommit genom tävling eller organiserad träning med motorfordon eller vid hastighetskörning, fallskärmshoppning, glidoch skärmflygning samt flygning med mikro- eller ultralätta flygplan, boxning eller annan kampsport där slag/sparkar ingår, klättring, offpiståkning och extrem- eller ultrasport expeditions- eller äventyrsverksamhet. Skada som uppkommit genom deltagande i professionell sport/idrott ersätts inte heller. Med professionell sport- /idrottsutövare menas att ersättning eller sponsring utgår med mer än ett prisbasbelopp per år. Trygghetsförsäkringar har undantag för skador som uppkommit genom tävling eller organiserad träning med motorfordon eller vid hastighetskörning, fallskärmshoppning, glidoch skärmflygning samt flygning med mikro- eller ultralätta flygplan, boxning eller annan kampsport där slag/sparkar ingår, klättring, offpiståkning och extrem- eller ultrasport expeditions- eller äventyrsverksamhet. Skada som uppkommit genom deltagande i professionell sport/idrott ersätts inte heller. Med professionell sport- /idrottsutövare menas att ersättning eller sponsring utgår med mer än ett prisbasbelopp per år. Ja Ja, i 6 månader Ingen karens om försäkringen är flyttad från vuxenförsäkring i annat bolag eller är en fortsättningsförsäkring på Trygghetsförsäkringars barnförsäkring. Ja

15 SalusAnsvar Hos SalusAnsvar gäller försäkringen inte om den försäkrade deltagit i sport och idrott, äventyrlig verksamhet, expeditioner eller annan riskfylld verksamhet, som inte kan anses som motions eller fritidssysselsättning av normal omfattning. T ex: boxning eller annan kampsport där slag och sparkar ingår tävling eller organiserad träning med motorfordon, motorfarkost eller hastighetskörning klättring på berg, klippa, is eller glaciär off-piståkning dykning (avseende större djup än 30 m, ensamdykning, vid avsaknad av ytorganisation eller is-, vrak- eller grottdykning) fallskärmshoppning, segelflygning, drakflygning eller andra flygsporter sport/idrottstävling eller organiserad träning som professionell idrottsutövare stuntman, eller liknande aktivitet särskild riskfylld yrkesverksamhet, såsom livvakt eller liknande. Trygg-Hansa (Trygg Vuxen) Ja, dock inte vid professionell idrottsutövning Ja, vissa terrorhandlingar Försäkringen gäller inte för skada genom spridande av biologiska, kemiska ämnen eller kärnämnen, kärnavfall eller andra ämnen med skadlig strålning i samband med terrorhandling.

16 Vårdkostnader och ersättning vid sjukhusvistelse Vårdkostnader, sjukresor och medicin ersätts bara vid olycksfall. Bolag Läkarvård, medicin, resor endast vid olycksfall If Ja, max 2 år och högst 5 % av försäkringsbeloppet Rehabilitering, terapi m m Tandvård endast vid olycksfall Ja, max 5 år och högst 5 % av försäkringsbeloppet Ersättning vid sjukhusvistelse För att ersättning ska utgå ska den försäkrade vara inskriven för vård på sjukhus 100 kr/dag dag1-365 Länsförsäkringar Ja, max 5 år Ja, max 5 år 200 kr/dag dag kr vid akut intag Ja, max 3 år Ja, endast olycksfall. Max 1 år och högst kr Ja, max 3 år Ja, endast olycksfall. Max 1 år och högst kr Ja, max 5 år Ja, max 5 år SalusAnsvar Ja, max 5 år Ja, max 5 år Om arbetsförmågan blivit nedsatt till följd av sjukdom eller olycksfall kan den som är försäkrad hos Salus Ansvar få stöd och råd av ett hälsoombud i rehabiliteringen. Ja, max 5 år Trygg-Hansa (Trygg Vuxen) 150 kr/dag dag Även möjlighet till ersättning i samband med förlossning. Tillägg Om tilläggsförsäkringen Utökat skydd tecknats är ersättningen 150 kr/dag i max 1 år vid ersättningsbar skada samt vid förlossning. 154 kr/dag dag kr vid akut intag Ja, max 5 år Ja, max 3 år Ja, max 5 år 250 kr/dag dag kr vid akut intag

17 Bolag Ersättning för ärr och sveda och värk Ersätts vanprydande ärr? Försäkringsbolagen har sina egna ärrtabeller. Ersättningens storlek beror på var på kroppen det sitter och hur vanprydande det är. Skadan ska i regel ha krävt läkarbehandling. Rätt till ersättning inträder tidigast efter 1-2 år. Sveda och värk OBS! Denna ersättning utbetalas inte om sveda och värk-ersättning lämnas från annat håll. För den som vistas hemma är beloppet kr per månad och vid sjukhusvistelse är beloppet oftast kr per månad. Ersättningen är skattefri. If Ja, endast vid olycksfall. Även ersättning vid lägre grad än vanprydande Länsförsäkringar Ja, endast vid olycksfall Ja, endast vid olycksfall och om sjuktiden överstiger 30 dagar Ja, endast vid olycksfall Ja, endast vid olycksfall SalusAnsvar Ja, endast vid olycksfall Ja, vid sjukskrivning minst 50% mer än 30 dagar Trygg-Hansa (Trygg Vuxen) Ja, endast vid olycksfall. Vid sjukskrivning mer än 30 dagar utbetalas kr i Sjuk och olycksfallshjälp

18 Dödsfallsbelopp Engångsbelopp som utbetalas om den försäkrade avlider Bolag Ersättning vid dödsfall pga olycksfall Ersättning vid dödsfall annan orsak If kr 0 kr Länsförsäkringar kr 0 kr kr 0 kr SalusAnsvar Om den som är försäkrad hos SalusAnsvar är gravid och barnet avlider (oberoende av orsak) från graviditetsvecka 26 och före sex månaders ålder finns ett dödsfallsbelopp på kr (25% av ett prisbasbelopp). Trygg-Hansa (Trygg Vuxen) kr kr

19 Tilläggsförsäkringar Hos vissa bolag finns möjlighet att teckna olika tilläggsförsäkringar, bl a för ersättning vid långvarig sjukskrivning. Bolag SalusAnsvar Trygg-Hansa (Trygg Vuxen) Månadsersättning vid sjukskrivning Månadsersättning betalas vid minst 50 % arbetsoförmåga. Den börjar utbetalas efter avtalad karenstid och utbetalas i längst 3 år. Ja Salus Ansvar erbjuder en tilläggsförsäkring som efter en karenstid ger 1 000, 1 500, eller kr/månad vid minst 50% arbetsoförmåga och under längst 3 år. Årspremien är mellan 252 kr och 744 kr beroende på lönenivå. Livförsäkring Förutom det dödsfallsbelopp som ingår i grundförsäkringen finns det hos vissa bolag möjlighet att höja ersättningen. Ja Ja, livbeloppet kan höjas Trygg Vuxen erbjuder en upp till max 2 mkr tilläggsförsäkring som efter en karenstid ger 1 000, 2 000, eller kr/månad vid minst 50% arbetsoförmåga, dock längst i 3 år. För en 30-åring är årspremien mellan 429 kr och kr beroende på valt belopp. För en 50-åring ligger den på mellan 553 kr och kr. Ekonomisk invaliditet Ja, årspremie för kr är ca kr beroende på ålder Övriga tilläggsförsäkringar Ja, Utökat skydd Tillägget ger bland annat möjlighet till ersättning för höjd invaliditetsgrad vid vissa, i villkoret uppräknade, olycksfallsskador, tilläggsersättning vid medicinsk invaliditet på minst 25% samt ersättning vid sjukhusvistelse.

Försäkringsgivare och försäkringsvillkor Det är försäkringsgivaren som betalar ersättning vid skada. Bolag Försäkringsgivare Försäkringsvillkor

Försäkringsgivare och försäkringsvillkor Det är försäkringsgivaren som betalar ersättning vid skada. Bolag Försäkringsgivare Försäkringsvillkor Jämför sjuk- och olycksfallsförsäkringar Här kan du jämföra de sjuk- och olycksfallsförsäkringar som du kan teckna individuellt. En sjuk- och olycksfallsförsäkring kan bland annat ge ersättning om du får

Läs mer

En försäkring kan aldrig förhindra att du råkar ut för ett olycksfall eller en sjukdom, men däremot kan den minska

En försäkring kan aldrig förhindra att du råkar ut för ett olycksfall eller en sjukdom, men däremot kan den minska Personförsäkring Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Vuxen Olyckor och sjukdomar är tyvärr inget man kan styra över, de bara kommer. Och när det väl händer är det oftast fler personer i familjen som

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna. Gäller från 2015-01-01

FÖRKÖPSINFORMATION. Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna. Gäller från 2015-01-01 FÖRKÖPSINFORMATION Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna Gäller från 2015-01-01 Ekonomiskt skydd om du skadas eller invalidiseras Denna förköpsinformation är vi skyldiga att lämna enligt lag och detta

Läs mer

Jämför barnförsäkring Här kan du jämföra barnförsäkringar. I jämförelsen kommer först tabeller med de viktigaste ersättningarna, därefter viktiga

Jämför barnförsäkring Här kan du jämföra barnförsäkringar. I jämförelsen kommer först tabeller med de viktigaste ersättningarna, därefter viktiga Jämför barnförsäkring Här kan du jämföra barnförsäkringar. I jämförelsen kommer först tabeller med de viktigaste ersättningarna, därefter viktiga undantag och begränsningar. Det belopp som redovisas här

Läs mer

OLYCKSFALLS- OCH SJUKFÖRSÄKRING FÖR VUXNA 628:10. Förköpsinformation för Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna. Gäller från

OLYCKSFALLS- OCH SJUKFÖRSÄKRING FÖR VUXNA 628:10. Förköpsinformation för Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna. Gäller från OLYCKSFALLS- OCH SJUKFÖRSÄKRING FÖR VUXNA 628:10 Förköpsinformation för Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna Gäller från 2016-01-01 Ekonomiskt skydd om du skadas eller invalidiseras Denna förköpsinformation

Läs mer

Personförsäkring Olycksfallsförsäkring PLUS Vuxen

Personförsäkring Olycksfallsförsäkring PLUS Vuxen Personförsäkring Olycksfallsförsäkring PLUS Vuxen En olycka händer så lätt och då är det skönt att vara rätt försäkrad. Om du arbetar är du oftast försäkrad under arbetstid men vad har du för trygghet

Läs mer

TryggaVuxna För dig om du blir sjuk eller skadar dig

TryggaVuxna För dig om du blir sjuk eller skadar dig Sida 1/6 I TryggaVuxna Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaVuxna

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Plus med Sjukförsäkring - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor,

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Plus med Sjukförsäkring - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor,

Läs mer

Förköpsinformation Personförsäkring

Förköpsinformation Personförsäkring Personförsäkring Sida 2 (6) Moderna Försäkringars Personförsäkring kan tecknas i tre olika omfattningar. Du väljer själv vilken omfattning och försäkringsbelopp du vill att din försäkring ska ha. Sjuk-

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Unionen

Medlemsförsäkring för dig i Unionen Medlemsförsäkring för dig i Unionen Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i unionen Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

För- och efterköpsinformation. Gäller från

För- och efterköpsinformation. Gäller från Fortsättningsförsäkring för dig som har haft gruppförsäkring Sjukvårdsförsäkring Livförsäkring Olycksfallsförsäkring Månatlig sjukförsäkring Sjukkapitalförsäkring Diagnosförsäkring Barnförsäkring För-

Läs mer

För- och efterköpsinformation FLEX Gruppförsäkring. Livförsäkring

För- och efterköpsinformation FLEX Gruppförsäkring. Livförsäkring För- och efterköpsinformation 2017 FLEX Gruppförsäkring Det här är en översiktlig information om liv-, olycksfalls-, sjuk- och barnförsäkring som ingår i vår FLEX Gruppförsäkring för medarbetare i företag,

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Sveriges Åkeriföretag

Medlemsförsäkring. för dig i Sveriges Åkeriföretag Medlemsförsäkring för dig i Sveriges Åkeriföretag Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i Sveriges Åkeriföretag Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Gäller från 1 maj 2014 forenadeliv.se/vision Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Gäller från 1 januari 2014 forenadeliv.se/unionen Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Vad försäkringen ersätter och inte Var och när gäller försäkringen? Olycksfallsförsäkring

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2017 Avtal 10116 MEDLEMSFÖRSÄKRING För dig i Brandmännens Riksförbund Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning eller ett dödsfall kan betyda stora påfrestningar

Läs mer

Sida GUIDEN INTERNT UTBILDNINGSMATERIAL. Uppdaterad Faktaägare: Bruno Månsson TH-Försäkringspartner i Dalarna AB

Sida GUIDEN INTERNT UTBILDNINGSMATERIAL. Uppdaterad Faktaägare: Bruno Månsson TH-Försäkringspartner i Dalarna AB Sida GUIDEN INTERNT UTBILDNINGSMATERIAL Uppdaterad Faktaägare: Bruno Månsson TH-Försäkringspartner i Dalarna AB Sjuklighet i Sverige v Kutant malignt melanom har ju länge varit den maligna sjukdom som

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

INFORMATION SKOOG BROKERS KLIENTFÖRSÄKRINGAR

INFORMATION SKOOG BROKERS KLIENTFÖRSÄKRINGAR INFORMATION SKOOG BROKERS KLIENTFÖRSÄKRINGAR I den frivilliga gruppförsäkringsplanen finns tio olika försäkringar att välja på. 1. Livförsäkring med enkelt förtidskapital och barnskydd 2. Livförsäkring

Läs mer

Vuxen. 0771-655 655 eller besök www.if.se. försäkringsvillkor april 2014

Vuxen. 0771-655 655 eller besök www.if.se. försäkringsvillkor april 2014 Vuxen försäkringsvillkor april 2014 Här har vi samlat allt som vår vuxenförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Trygghet för företag med minst tio medarbetare

Trygghet för företag med minst tio medarbetare TRYGGHET FÖR FÖRETAG OCH MEDARBETARE FÖR- OCH EFTERKÖPSINFORMATION Trygghet för företag med minst tio medarbetare Det här är en översiktlig information om sjukvårdsförsäkring, tjänstegruppliv- och tjänsteolycksfallsförsäkring

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer

Åkarnas gruppförsäkring

Åkarnas gruppförsäkring gruppförsäkring för dig i sveriges åkeriföretag Åkarnas gruppförsäkring gäller från 1 januari 2014 Nyhet 2014 - Ny Barnförsäkring Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli.

Läs mer

Produktbeskrivning Medlemsbarn 2017

Produktbeskrivning Medlemsbarn 2017 Produktbeskrivning Medlemsbarn 2017 Barn- och ungdomsförsäkring Trygghet dygnet runt Skyddet gäller dygnet runt, även på helger och lov och när barnen sportar. Försäkringen kan tecknas för barn och barnbarn

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Vad försäkringen ersätter och inte Översiktlig information. Fullständiga villkor

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Vision

Medlemsförsäkring för dig i Vision Medlemsförsäkring för dig i Vision Gäller från 1 maj 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i VISION Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Movestic Gruppförsäkringsplan 2014

Movestic Gruppförsäkringsplan 2014 Movestic Gruppförsäkringsplan 2014 Gäller för yrkesverksam medlem fr o m 1 januari 2014. Planen beskriver alla de olika personförsäkringar du kan teckna hos Akademikerförsäkring. I ditt Gruppförsäkringsbesked

Läs mer

Särskilda bestämmelser Volvo Personvagnar AB Gruppavtal 300

Särskilda bestämmelser Volvo Personvagnar AB Gruppavtal 300 Särskilda bestämmelser Volvo Personvagnar AB Gruppavtal 300 Tilläggsvillkor 2016-04-01 1. Gemensamma bestämmelser 1.1 Grundläggande förutsättningar 1.1.1 Hur och för vem gäller detta tilläggsvillkor? Detta

Läs mer

Barnförsäkring. Gäller från 2015-06-01

Barnförsäkring. Gäller från 2015-06-01 BARNFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Barnförsäkring Gäller från 2015-06-01 Vår Barnförsäkring ger ditt barn en bra start i livet Precis som det är självklart att ha försäkring för hemmet och bilen så borde

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i SULF

Medlemsförsäkring för dig i SULF Medlemsförsäkring för dig i SULF gäller från 1 januari 2011 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva

Läs mer

SJUK- OCH OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING

SJUK- OCH OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING SJUK- OCH OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING Försäkringsvillkor november 2014 Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell skada. Ring oss gärna

Läs mer

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se Andra försäkringar Helt vid sidan av ersättningsmöjligheterna från Läkemedelsförsäkringen, staten, GSK eller Patientförsäkringen kan barnen vara täckta av privata försäkringar som kan lämna ersättning

Läs mer

Diagnosförsäkring Ett ekonomisk bidrag i händelse av diagnos

Diagnosförsäkring Ett ekonomisk bidrag i händelse av diagnos Även för din partner! Du kan medförsäkra din registrerade partner, make/maka eller sambo till samma erbjudande. Diagnosförsäkring Ett ekonomisk bidrag i händelse av diagnos En Diagnosförsäkring är en händelseförsäkring

Läs mer

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 Medlemsbarn Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 2 Många barn och unga är dåligt försäkrade Föräldrar tror ofta att samhället automatiskt rycker in med all ekonomisk hjälp om barn drabbas

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 Medlemsförsäkring för dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 en gruppförsäkring för medlemmar i Brandmännens Riksförbund Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en LIV & HÄLSA Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

För dig som är 60+ Sjukdom 60+ Olycksfall januari 2010

För dig som är 60+ Sjukdom 60+ Olycksfall januari 2010 För dig som är 60+ Sjukdom 60+ Olycksfall 60+ 1 januari 2010 Dags för full frihet När du blir äldre förändras det försäkringsskydd du har via kollektivavtal och medlemskap i Handels. Men ditt behov förändras

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 99:9 2015-01-01. Gruppförsäkring

ALLMÄNNA VILLKOR 99:9 2015-01-01. Gruppförsäkring ALLMÄNNA VILLKOR 99:9 2015-01-01 Gruppförsäkring 2 Gruppförsäkring 99:9 Gruppförsäkring 99:9 3 GRUPPFÖRSÄKRING 99:9 INNEHÅLL A. LIVFÖRSÄKRING Barntillägg 9 B. OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Begreppsförklaringar

Läs mer

SJUK- OCH OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING

SJUK- OCH OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING SJUK- OCH OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING Försäkringsvillkor januari 2016 Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell skada. Ring oss gärna

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Skydda det bästa du har från 80 kr /mån För den du vill skydda mest i världen Världen är

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Sjuk- och efterlevandeförsäkring Sjuk- och efterlevandeförsäkring Anslutning medlem Obligatorisk anslutning: Alla i gruppen omfattas av avtalet. Ny medlem omfattas från och med inträdet i gruppen. Motsvarande gäller för medförsäkrad.

Läs mer

Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta

Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta TRYGG HANSA Produktvillkor Tillägg till Tjänstereseförsäkringen, Invaliditet och dödsfall vid sjukdom och smitta Version 1 Beteckning P 161 2015-04-01 Innehållsförteckning 1 TILLÄGG TILL PRODUKTVILLKOR

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 99:9 2016-01-01. Gruppförsäkring

ALLMÄNNA VILLKOR 99:9 2016-01-01. Gruppförsäkring ALLMÄNNA VILLKOR 99:9 2016-01-01 Gruppförsäkring 2 Gruppförsäkring 99:9 Gruppförsäkring 99:9 3 GRUPPFÖRSÄKRING 99:9 INNEHÅLL A. LIVFÖRSÄKRING Barntillägg 9 B. OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Begreppsförklaringar

Läs mer

barnförsäkrin i Skandia för en try start i livet

barnförsäkrin i Skandia för en try start i livet TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER barnförsäkrin i Skandia för en try start i livet 2 extra try het för di och ditt barn Barn klättrar, springer, cyklar, leker.

Läs mer

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid Ingen självrisk Råd och tips på vår föräldrasajt www.tryggabarn.nu Snabb skadeservice ofta kan vi reglera

Läs mer

Allmänna villkor 99:7 2013-01-01. Gruppförsäkring

Allmänna villkor 99:7 2013-01-01. Gruppförsäkring Allmänna villkor 99:7 2013-01-01 Gruppförsäkring 2 Gruppförsäkring 99:7 Gruppförsäkring 99:7 3 Gruppförsäkring 99:7 INNEHÅLL A. LIVFÖRSÄKRING Barntillägg 9 B. OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Begreppsförklaringar

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring

Alla barn har rätt till en bra försäkring S 2849 12-02 Foto: Andreas Lind Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har S2849.indd 3 2012-02-02 14:19:20 Skydda det bästa du har

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Försäkrad långt innan ni ses

Försäkrad långt innan ni ses Försäkrad långt innan ni ses Gravidförsäkring hos Trygg-Hansa Läs om Sveriges populäraste gravidförsäkring! Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Vuxen/ Försäkringsvillkor/ Januari 2010

Vuxen/ Försäkringsvillkor/ Januari 2010 Vuxen/ Försäkringsvillkor/ Januari 2010 Sjuk- och Olycksfall/ Olycksfall Ring oss gärna på 077-575 01 00 eller besök www.modernatrygghetsforsakringar.seari 2010 Viktigt att tänka på när du läser villkoret

Läs mer

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring Livförsäkring Dödsfallskapital och barnlivförsäkring En livförsäkring ger de anhöriga en bättre ekonomisk möjlighet att klara den närmaste tiden efter ett dödsfall. Pengarna blir till en ekonomisk buffert

Läs mer

Livförsäkring. Förköpsinformation

Livförsäkring. Förköpsinformation Livförsäkring Förköpsinformation Livförsäkring 2017 05 20 2 Information inför val av livförsäkring Denna förköpsinformation är en kortfattad översikt av Danica Pensions livförsäkring och ska enligt lag

Läs mer

Innehåll: Gruppförsäkringsbesked med viktig information om dina försäkringar. Läs om kommande förändringar samt nya premier för 2016.

Innehåll: Gruppförsäkringsbesked med viktig information om dina försäkringar. Läs om kommande förändringar samt nya premier för 2016. Innehåll: Gruppförsäkringsbesked med viktig information om dina försäkringar. Läs om kommande förändringar samt nya premier för 2016. Allt om dina försäkringar inför 2016 Innehåll Kommande förändringar

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Medlemsförsäkring. Pappers

Medlemsförsäkring. Pappers Medlemsförsäkring Pappers Ingår i medlemskapet Hemförsäkring Medlemsolycksfall Fritid Kompletterings TGL Barngruppliv Diagnosförsäkring Pensionärsförsäkring Kan ingå avdelningsvis: Gruppliv medlem Tidsbegränsad

Läs mer

Sjuk- och olycksfallsförsäkring. Gäller från 2010-07-01. Villkor Sjuk- & olycksfall vuxen

Sjuk- och olycksfallsförsäkring. Gäller från 2010-07-01. Villkor Sjuk- & olycksfall vuxen Sjuk- och olycksfallsförsäkring Gäller från 2010-07-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket Org.nr.

Läs mer

Allt om dina försäkringar inför 2015

Allt om dina försäkringar inför 2015 Allt om dina försäkringar inför 2015 Brevet är öppnat. Bra! Bifogat finns ditt Gruppförsäkringsbesked/faktura med viktig information om dina försäkringar Läs ditt Gruppförsäkringsbesked/faktura med dina

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

En bra start Barnförsäkring

En bra start Barnförsäkring BARNFÖRSÄKRING En bra start Barnförsäkring Gäller från 2014-12-01 Vår Barnförsäkring ger ditt barn en bra start i livet Precis som det är självklart att ha försäkring för hemmet och bilen så borde det

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Barn och Ungdomsförsäkring - Förköpsinformation

Barn och Ungdomsförsäkring - Förköpsinformation 1 (7) Barn och Ungdomsförsäkring - Förköpsinformation Det här är information om försäkringen som du har rätt att få innan du köper försäkringen. Det är viktigt att du läser den. Det är en kortfattad översikt

Läs mer

Sensor Personförsäkring

Sensor Personförsäkring Sensor Personförsäkring Vi skyddar dig och din familjs ekonomi Personförsäkringspaket bestående av en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. En ekonomiskt tryggare tillvaro Sensor Försäkring

Läs mer

Barnförsäkrin för en try start i livet

Barnförsäkrin för en try start i livet Barnförsäkrin för en try start i livet 2 Extra try het för di och ditt barn Barn klättrar, springer, cyklar, leker. Resultatet blir förstås ett och annat skrubbsår, men ibland kan det hända allvarligare

Läs mer

Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring

Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring Förköpsinformation Olycksfallsförsäkring För- och efterköpsinformation Här finner du en kortfattad beskrivning av försäkringen, som du enligt lag har rätt till. Fullständiga villkor finner du på vår hemsida

Läs mer

Förändringar i Gruppförsäkring villkor

Förändringar i Gruppförsäkring villkor Förändringar i Gruppförsäkring villkor 2017-1 Förändringarna framgår av det fetmarkerade i texten nedan Hela villkoret + Ändrat från intygande av fullt arbetsför till intygande om fullt arbetsför. + Tagit

Läs mer

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring,

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring, 1/5 Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer 502006-1619. Att Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag innebär att det ägs av försäkringstagarna. Huvudkontorets adress

Läs mer

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Sjuk- och olycksfallsförsäkring Sjuk- och olycksfallsförsäkring Vuxen Försäkringsvillkor SO-MF-20100401 Gäller från 2010-04-01 Viktigt att tänka på när du läser villkoret... 1. Detta är det kompletta villkoret för Sjuk- och Olycksfall

Läs mer

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring Gäller från 1 jan 2017 TRYGG BRANDMAN Sjuk- och diagnosförsäkring Med Trygg Brandman kan du skydda din ekonomi om du skulle bli långvarigt sjuk eller drabbas av en särskild diagnos. Sjukförsäkringen ger

Läs mer

SJUK- OCH OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING

SJUK- OCH OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING SJUK- OCH OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING Försäkringsvillkor januari 2017 Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell skada. Ring oss gärna

Läs mer

En bra start Barnförsäkring

En bra start Barnförsäkring BARNFÖRSÄKRING En bra start Barnförsäkring Gäller från 2015-01-01 Vår Barnförsäkring ger ditt barn en bra start i livet Detta är endast en översiktlig information som du har laglig rätt att få innan du

Läs mer

Ledarnas medlemsförsäkringar

Ledarnas medlemsförsäkringar 2017 Ledarnas medlemsförsäkringar Trygghet för dig och din familj Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på bliwa.se/ledarna innan du ansöker. Ledarnas medlemsförsäkringar ett klokt val som ger

Läs mer

Ledarnas medlemsförsäkringar

Ledarnas medlemsförsäkringar Ledarnas medlemsförsäkringar 2015 Trygghet för dig och din familj Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på bliwa.se/ledarna innan du ansöker Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på

Läs mer

Ska alla barn kunna få en bra barnförsäkring?

Ska alla barn kunna få en bra barnförsäkring? Ska alla barn kunna få en bra barnförsäkring? - Vad har vi lärt av Freja? 2011-09-01 Daniel Eriksson Produktdirektör Kunderna äger Folksam Vårt övergripande mål är att ha branschens mest nöjda kunder Vår

Läs mer

SJUK- OCH OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING

SJUK- OCH OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING SJUK- OCH OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING Försäkringsvillkor januari 2017 Här har vi samlat allt som vår sjuk- och olycksfallsförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev,

Läs mer

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i Finansförbundet. I samarbete med

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i Finansförbundet. I samarbete med Trygga försäkringar för dig som är medlem i Finansförbundet I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för hela familjen till medlemspris Tack vare ett samarbete mellan Finansförbundet och Trygg-Hansa kan du

Läs mer

SJUK- OCH OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING

SJUK- OCH OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING SJUK- OCH OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING Försäkringsvillkor januari 2016 Här har vi samlat allt som vår sjuk- och olycksfallsförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev,

Läs mer

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01

OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING. Särskilt försäkringsvillkor VOY2013:1 Giltigt från 2013-01-01 OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING Särskilt försäkringsvillkor Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte

Läs mer

Privata försäkringar. Skadeståndsrättslig ersättning. Avtalsförsäkring. Socialförsäkring

Privata försäkringar. Skadeståndsrättslig ersättning. Avtalsförsäkring. Socialförsäkring Privata försäkringar Skadeståndsrättslig ersättning Avtalsförsäkring Socialförsäkring Sjukförsäkring Sjukförsäkring Sjukförsäkring Sjukförsäkring Kritisk sjukdom Sjukvårdsförsäkring Sjukvårdsförsäkring

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN

ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN ALLMÄNNA VILLKOR 81:4 2008-10-01 TRYGG VUXEN 2 Trygg vuxen 81:4 Trygg vuxen 81:4 3 Tack för att du valt försäkring i Trygg-Hansa! trygg vuxen 81:4 Sjuk- och olycksfallsförsäkring INNEHÅLL Vår strävan är

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

Olycksfallsförsäkring Sjuk- och olycksfallsförsäkring Vuxen 50+ försäkring

Olycksfallsförsäkring Sjuk- och olycksfallsförsäkring Vuxen 50+ försäkring Olycksfallsförsäkring Sjuk- och olycksfallsförsäkring Vuxen 50+ försäkring Förköpsinformation - Januari 2017 Ett bra försäkringsskydd är nödvändigt för din trygghet i vardagen. Nordea och If har tillsammans

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och

Läs mer

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss.

Försäkrad person Försäkringen gäller för den person som i försäkringsbrevet anges som försäkrad. Försäkringstagare är den som ingår avtal med oss. Olycksfall Senior - Försäkringsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som vi enligt lag ska lämna till dig. Det är en kortfattad översikt av det försäkringsvillkor, OLS

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Särskilda bestämmelser Volvo Personvagnar AB Gruppavtal 300

Särskilda bestämmelser Volvo Personvagnar AB Gruppavtal 300 Särskilda bestämmelser Volvo Personvagnar AB Gruppavtal 300 Tilläggsvillkor 2015-04-01 1. Gemensamma bestämmelser 1.1 Grundläggande förutsättningar 1.1.1 Hur och för vem gäller detta tilläggsvillkor? Detta

Läs mer

En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren.

En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren. Trygghet för livet En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren. Gina och hennes familj kanske verkar ovanligt otursförföljda, men egentligen är det ovanligt vanliga händelser som

Läs mer