Allt om dina försäkringar inför 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allt om dina försäkringar inför 2015"

Transkript

1 Allt om dina försäkringar inför 2015 Brevet är öppnat. Bra! Bifogat finns ditt Gruppförsäkringsbesked/faktura med viktig information om dina försäkringar Läs ditt Gruppförsäkringsbesked/faktura med dina aktuella försäkringar och premier Läs gärna svaren på de vanligaste frågorna på Om du har frågor kontakta Rådgivning & Service på ,

2 Ditt Gruppförsäkringsbesked Tillsammans med foldern har du fått ett Gruppförsäkringsbesked. Det kan se ut på två sätt beroende på hur du betalar din premie till Akademikerförsäkring. 1. Du som betalar med faktura Din faktura är ditt Gruppförsäkringsbesked. Där hittar du viktiga uppgifter som fakturanummer, kundnummer och huvudförfallodag. Under Omfattning hittar du vilka försäkringar du har. Under Premieperiod hittar du perioden försäkringen/försäkringarna avser. Premien som uppges på Gruppförsäkringsbeskedet/fakturan är din kvartalspremie. Om du delar summan i tre får du din månadspremie. Notera att din premie kan komma att justeras om du under året hamnar i ett nytt åldersintervall. 2. Du som betalar med autogiro/e-faktura Du har fått ett Gruppförsäkringsbesked. Överst hittar du viktig information om kundnummer och huvudförfallodag. Under Omfattning hittar du vilka försäkringar du har. Under Premieperiod hittar du perioden som försäkringen/försäkringarna avser. Premien som uppges på Gruppförsäkringsbeskedet är din årspremie. Om du delar summan i tolv får du din månadspremie. Notera att din premie kommer att justeras om du under året hamnar i ett nytt åldersintervall. Har du en medförsäkrad? Har du en medförsäkrad make/maka/sambo eller registrerad partner finns även information om dennes försäkringar på Gruppförsäkringsbeskedet. Villkor för 2015 Fullständiga villkor för samtliga försäkringar publiceras senast den 15 december 2014 på 2

3 Hej, Tack för ännu ett år med oss på Akademikerförsäkring. Vi fortsätter vårt kvalitetsarbete för att möta de önskemål som du och andra kunder efterfrågar. Under året har vi lagt stort fokus på att utveckla vår webbplats med nya fuktioner. Bland annat har vi tagit fram ett försäkringstest där du själv kan se vilka försäkringar som skulle kunna passa din livssituation. I denna folder kan du se vilka förändringar som sker i alla försäkringar från och med 1 januari Du kan även se hela försäkringsutbudet inom personförsäkringar för dig och din familj. Är du osäker på ditt försäkringsinnehav, är du alltid välkommen att kontakta våra försäkringsförmedlare för en rådgivning kring vilka försäkringar som passar dig. Vi hjälper dig vardagar Kommande ändringar inför 1 janauri 2015 Nya premier för Sjukvårdsförsäkring samt Sjukvårdsförsäkring med 1000 kr självrisk. Anledningen till premieökningen är att allt fler människor använder sig av den privata vården för sina skador. Mer information om de nya premierna för respektive åldersgrupp, se sida 6. Ny premie för Olycksfallsförsäkringen som höjs till 60 kr/månad. Premiehöjningen beror på en frekvensökning av antalet anmälda skador de senaste åren, vilket försäkringsbolagen ser är ett resultat av att vi får en aktivare fritid med mer skador. Ny formulering i villkoren för Olycksfallsförsäkring, Barnförsäkring samt Studentolycksfallsförsäkring. Det blir ett tydlgare krav på att söka vård så fort tecken på sjukdom uppträder eller ett olycksfall inträffar. Anledningen är att tydligare kunna visa på ett orsakssamband mellan olycksfall och skada. Ändrad preskriptionstid: En lagändring påverkar villkoren avseende preskriptionstid i samband med skada. Nya regeln säger att den som begär ersättning ska göra det snarast möjligt efter skadetillfälle men senast 10 år efter att skadan uppkom. Ändringarna finner du i sin helhet i villkoren för 2015 som publiceras senast den 15 december på 3

4 Olycksfallsförsäkring En Olycksfallsförsäkring kan ge ersättning för utgifter i samband med en olycka, samt möjlighet till ersättning om du får bestående men. Olycksfallsförsäkringen innehåller bland annat ersättning för utlägg i samband med skada. Den innehåller en krisförsäkring samt har en invaliditetsersättning på upp till kr. Försäkringen har samma pris oavsett åldersintervall och är giltig dygnet runt till utgången av det år du fyller 67 år. Ny premie: Olycksfallsförsäkringen höjs till 60kr i månaden. Ny premie per månad från 1 januari 2015 Försäkring år Olycksfallsförsäkring 60 kr Barnförsäkring Barnförsäkringen gäller dygnet runt i händelse av sjukdom och olycksfall. Barnen är försäkrade till och med det år de fyller 25 år. Gemensamma barn och gruppmedlems barn är försäkrade även när de flyttat hemifrån. Är du Barnförsäkringskund hos Akademikerförsäkring har du redan fått ett brev om vad som gäller för din Barnförsäkring Har du inte fått något brev ber vi dig kontakta Rådgivning & Service på eller besöka Nya premie per månad från 1 januari 2015 Försäkring Ensambarnförsäkring Flerbarnsförsäkring ( ett pris oavsett antal barn) -25 år 92 kr 184 kr 4

5 Livförsäkring En Livförsäkring ger en ekonomisk trygghet för dina efterlevande om du skulle avlida genom att betala ut ett bestämt försäkringsbelopp. Akademikerförsäkring erbjuder dig olika belopp på Livförsäkring för att du ska kunna teckna den försäkring som passar dig och din familj. Försäkringsbeloppen du kan teckna är kr, kr, kr, kr samt kr. Livförsäkringen har ingen slutålder, men vid utgången av den månad du fyller 70 år reduceras försäkringsbeloppet till kr och vid 80 år reduceras den till kr. Den fortsätter därefter att gälla livet ut med kr som försäkringsbelopp. Premie per månad enligt åldersintervall Försäkringsbelopp år år år år år kr 15 kr 27 kr 58 kr 87 kr 112 kr kr 25 kr 45 kr 97 kr 145 kr 187 kr kr 50 kr 90 kr 193 kr 290 kr 373 kr kr 75 kr 135 kr 290 kr 435 kr 560 kr kr 100 kr 180 kr 387 kr 580 kr 747 kr Försäkringsbelopp år 80 år kr 175 kr kr 110 kr Du som har någon av Akademikerförsäkrings andra Livförsäkringar kan kontakta oss för information om dina premier. 5

6 Sjukvårdsförsäkring En Sjukvårdsförsäkring ger dig tillgång till snabb, privat vård utan långa väntetider. Försäkringen erbjuds med eller utan självrisk. Sjukvårdsförsäkringen innehåller bland annat privat planerad vård, ersättning vid utlägg inom den offentliga vården samt ersättning för utskriven medicin. Vid behov garanteras du operation inom 20 arbetsdagar. Nya premier: Premierna för Sjukvårdsförsäkring och Sjukvårdsförsäkring med 1000kr i självrisk kommer att höjas från och med 1 januari Se de nya premierna för din ålderstariff i tabellen nedan. Ny medlem med 2 års rabatterad premie: Från 1 janauri 2015 höjs din premie från 155kr/månad till 166kr/månad. Nya premier per månad från 1 januari 2015 Försäkring år år år år år Sjukvårdsförsäkring 166 kr 198 kr 264 kr 452 kr 535 kr Sjukvårdsförsäkring med kr självrisk 116 kr 146 kr 190 kr 328 kr 378 kr Sjukvård vid olycksfall Sjukvårdsförsäkring vid olycksfall för dig som är 67 år +. Från och med den månad du har fyllt 67 år erbjuder vi en Sjukvårdsförsäkring vid olycksfall. Försäkringen kan du använda om du råkat ut för ett olycksfall och har fått en remiss till specialist från din allmänläkare. Försäkringen gäller livet ut. Premie per månad Försäkring 67 år - Sjukvård vid olycksfall 60 kr 6

7 Diagnosförsäkring En Diagnosförsäkring är en händelseförsäkring som ger en engångsersättning vid fastställd diagnos av ett antal sjukdomar/skador. En engångsersättning på tecknat belopp utbetalas när diagnos för sjukdom fastställs av läkare. Utöver det gäller försäkringen för kristerapi. Premie per månad enligt åldersintervall Försäkringsbelopp år år år år år kr 8 kr 12 kr 24 kr 45 kr 94 kr kr 16 kr 24 kr 48 kr 90 kr 188 kr kr 24 kr 36 kr 72 kr 135 kr 282 kr Försäkringsbeloppet avtrappas med 25% vid 50 års ålder. Vilka diagnoser ersätter försäkringen? Försäkringen ersätter Akut hjärtinfarkt Allvarlig sjukdom som Alopecia Alzheimers sjukdom kräver organtransplantation Amyotrofisk Lateral Scleros Anorexi och/eller Bulimi Aortaaneurysm Bechterews sjukdom Benign hjärntumör Hjärtklaffsjukdom som Kronisk inflammatorisk Malign sjukdom (cancer) (godartad) kräver operation tarmsjukdom Multipel scleros Muskeldystrofi Njursjukdom som kräver dialys Primär Sjögrens syndrom Reumatoid artrit Sjukdom orsakad av blodeller plasmatransfusion Parkinsons sjukdom Stroke Systemisk lupus erythematosus Försäkringen ersätter inte Andra sjukdoms- Sjukdom som blivit aktuell Sjukdom som blir aktuell Om dödsfall tillstånd än de eller visat symtom före efter utgången av den inträffar innan rätt till uppräknade försäkringens begynnelse- månad då den försäkrade ersättning inträtt dag fyller 70 år 7

8 Sjukskydd Försäkringen Sjukskydd ger dig en månadsersättning vid långvarig sjukdom samt en engångsersättning vid varaktig arbetsoförmåga. Sjukskyddsförsäkringen hjälper dig att bättre klara din ekonomi vid långvarig sjukdom. Ersättning kan lämnas i upp till 48 månader efter att karenstiden om 90 dagar har uppnåtts. Efter 48 månader utbetalas även en engångsersättning vid varaktig arbetsoförmåga om minst 50%. Försäkringen kan anpassas efter inkomstnivå. Samtliga utbetalningar är skattebefriade. Sjukskydd Tillval Sjukskyddsförsäkringen kan kompletteras med Sjukskydd Tillval om du har en hög månadsinkomst. Det innebär att du kan utöka ditt försäkringsskydd utifrån inkomst och därmed göra bortfallet så litet som möjligt. Premie per månad enligt åldersintervall (För att kunna teckna Sjukskydd Tillval krävs att du också tecknar Sjukskydd) Ersättningsbelopp år år år år år kr 36 kr 65 kr 91 kr 110 kr 132 kr Med Tillval: kr (1.000 kr kr tillval) 51 kr (36 kr + 15 kr) 92 kr (65 kr + 27 kr) 129 kr (91 kr + 38 kr) 156 kr (110 kr + 46 kr) 187 kr (132 kr + 55 kr) kr (1.000 kr kr tillval) 66 kr (36 kr + 30 kr) 119 kr (65 kr + 54 kr) 167 kr (91 kr + 76 kr) 202 kr (110 kr + 92 kr) 242 kr (132 kr kr) kr (1.000 kr kr tillval) 81 kr (36 kr + 45 kr) 146 kr (65 kr + 81 kr) 205 kr (91 kr kr) 248 kr (110 kr kr) 297 kr (132 kr kr) kr (1.000 kr kr tillval) 96 kr (36 kr + 60 kr) 173 kr (65 kr kr) 243 kr (91 kr kr) 294 kr (110 kr kr) 352 kr (132 kr kr) 8

9 Sjukskydd utan engångsersättning Försäkringen Sjukskydd utan engångsersättning ger dig en månadsersättning vid långvarig sjukdom. Sjukskyddsförsäkringen utan engångsersättning fungerar som försäkringen Sjukskydd, genom att komplettera inkomsten efter en karenstid om 90 dagar. Till skillnad från försäkringen Sjukskydd innehåller denna försäkring ingen engångsersättning vid bestående arbetsoförmåga efter 48 månader. Försäkringen kan anpassas utifrån inkomst genom olika ersättningsbelopp. Samtliga utbetalningar är skattebefriade. Premie per månad enligt åldersintervall Ersättningsbelopp år år år år år kr 15 kr 27 kr 38 kr 46 kr 55 kr kr 30 kr 54 kr 76 kr 92 kr 110 kr kr 45 kr 81 kr 114 kr 138 kr 165 kr kr 60 kr 108 kr 152 kr 184 kr 220 kr kr 75 kr 135 kr 190 kr 230 kr 275 kr Vill du veta mer om våra försäkringar? Besök eller ring oss gärna på

10 Information om Akademikerförsäkring AB Akademikerförsäkring är en försäkringsförmedlare som ägs av AkademikerTjänst IAS AB. Bolagets främsta uppgift är att genom avtal med försäkringsbolag tillgodose medlemmars i anslutna fackliga organisationer behov av förmånliga och trygga försäkringslösningar. I gruppförsäkringsavtal med anslutna fackliga organisationer anges att bolaget i första hand förmedlar anpassade försäkringslösningar från de försäkringsbolag som Akademikerförsäkring har avtal med. Vår verksamhet styrs av ett antal lagar och förordningar, bland andra lagen (2005:405) om försäkringsförmedling och FI:s allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling. För att få bedriva vår verksamhet ställs en rad krav på Akademikerförsäkring som bolag men också på de enskilda medarbetarna. Bland annat ska de som förmedlar försäkringar och ger råd ha en bred försäkringskunskap, ha relevant kunskap inom juridik och ekonomi samt även praktisk erfarenhet. Samtliga anställda försäkringsförmedlare på Akademikerförsäkring har genomgått adekvata utbildningar och har den erfarenhet som krävs. Vi har också omfattande informationsskyldighet gentemot våra kunder. Bolagsinformation Aktiebolaget Akademikerförsäkring i Stockholm Organisationsnummer: Adress: Box 30120, Stockholm Telefon: , fax: Mailadress: Webbplats: Besöksadress: S:t Eriksgatan 46b Anmälan och tillsyn Anmälan För att få bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare måste försäkringsförmedlingsbolaget ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen. Akademikerförsäkring har tillstånd för förmedling av Livförsäkringar och Skadeförsäkringar Tillsyn Akademikerförsäkring står under tillsyn av Finansinspektionen (FI), den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Finansinspektionen ska på begäran upplysa kunder och andra om en anställd hos Akademikerförsäkring har rätt att förmedla försäkringar och om denna rätt är begränsad till visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser. För kontroll av tillstånd, kontakta Finansinspektionen Finansinspektionen Adress: Box 7821, Stockholm Telefon: Fax: E-post: Webbplats: Ersättning för förmedlingen Akademikerförsäkring får provision för förmedlingen från Trygg-Hansa med 14% av betald premie. Från Movestic är provisionen 25% av betald premie. Skälet till den högre ersättningen är att den förmedlingen kräver en längre gående försäkringsadministration. All personal har fast lön och inga individuella provisioner finns. Ansvar Akademikerförsäkring har tecknat Gruppansvarsförsäkring hos Länsförsäkringar genom Sfm (Svenska försäkringsförmedlares förening) som avser förmedlingsverksamhet enligt de krav som Finansinspektionen föreskriver. 10

11 Om du inte är nöjd med vår rådgivning Om du av någon anledning inte är nöjd med en tjänst som Akademikerförsäkring levererat bör du höra av dig så snart som möjligt. Beslut om skador och riskbedömning hanteras av ansvarigt försäkringsbolag och ditt klagomål kommer att vidarebefordras. Har du klagomål bör du först och främst vända dig till den medarbetare på Akademikerförsäkring som du haft kontakt med angående det ärende som reklamationen gäller. Skulle du fortfarande vara missnöjd efter detta kan du gå vidare genom att skriftligen kontakta klagomålsansvarig på Akademikerförsäkring. När du klagar skriftligen ska du bifoga kopior på relevanta handlingar. Det är bra om du anger vilka medarbetare på Akademikerförsäkring du haft kontakt med i ärendet, samt när dessa kontakter skett. Om klagomålet är att betrakta som ett enkelt fel eller ett missförstånd kommer detta att åtgärdas snarast möjligt. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från det att vi tar emot klagomålet får du skriftlig information om detta samt information om den fortsatta handläggningen av ditt ärende. Akademikerförsäkrings ambition är att ett klagomål ska behandlas snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Hit skickar du ditt ärende: AB Akademikerförsäkring Att: Klagomålsansvarig Box 30120, Stockholm Så går du vidare Om du inte är nöjd efter att du klagat skriftligen och fått ditt ärende behandlat kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Du kan också få kostnadsfri hjälp från instanser som Konsumenternas försäkringsbyrå och konsumentvägledningen i din kommun. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Webbplats: Telefon: Konsumenternas försäkringsbyrå Webbplats: Telefon: Kommunens konsumentvägledning Webbplats: Telefon: Kontakta din kommun och fråga efter konsumentvägledaren Tvistlösning Om en tvist skulle uppstå mellan dig och Akademikerförsäkring finns möjlighet att få denna prövad i allmän domstol. Eftersom Akademikerförsäkring är registrerat i Stockholm vänder du dig i första hand till Stockholms tingsrätt. Stockholms Tingsrätt Webbplats: Telefon: Övrigt Vi friskriver oss från eventuella tryckfel. Fullständiga villkor och priser finns på 11

12 Kostnadsfri rådgivning för dig som är medlem i facket Som akademiker har du särskilda försäkringsbehov. Vi har kunskapen att ta fram lösningar som möter dem. Vi kan din bransch, vet hur ditt kollektivavtal bör kompletteras och ser till att du får en rimlig premie. Inget trolleri, bara ett jobb baserat på kunskap. Så hjälper vi dig att välja rätt försäkringar 1. Gå in på och gör vårt behovstest. Där får du svara på några snabba frågor om din livssituation, till exempel hur du bor och ditt civilstånd. 2. När du är klar med testet kan du välja att skicka resultatet till oss. Du blir då uppringd för en kvalificerad, kostnadsfri rådgivning. 3. Utifrån ditt testresultat går vi tillsammans igenom din familjesituation och boendeform, dina lån och din inkomst. 4. Sedan går vi vidare till ditt grundskydd. Vilken ersättning kan du få från samhället och via din arbetsgivare? 5. Slutligen rekommenderar vi de försäkringar som är viktigast utifrån din livssituation, dina egna önskemål och ditt eventuella kollektivavtal. 20 år i fackförbundens tjänst Vi är en försäkringsförmedlare som ägs av Sveriges Ingenjörer, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Akademikerförbundet SSR, Naturvetarna och Sveriges Farmaceuter. Sedan 20 år tillbaka har vi gett medlemmar i våra ägarförbund korrekt och relevant försäkringsrådgivning. Det gör vi utifrån vår kunskap om marknadens försäkringar, vanliga skador, samhällets skyddsnät och ditt kollektivavtal.

Diagnosförsäkring Ett ekonomisk bidrag i händelse av diagnos

Diagnosförsäkring Ett ekonomisk bidrag i händelse av diagnos Även för din partner! Du kan medförsäkra din registrerade partner, make/maka eller sambo till samma erbjudande. Diagnosförsäkring Ett ekonomisk bidrag i händelse av diagnos En Diagnosförsäkring är en händelseförsäkring

Läs mer

Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven

Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven Sjukskyddsförsäkring Om du blir långvarigt sjukskriven Vid långvarig sjukdom kan din ekonomi påverkas avsevärt. Det inkomstbortfall som en längre tids sjukdom medför blir ofta en ekonomisk påfrestning

Läs mer

Ersättning vid olycksfall och invaliditet

Ersättning vid olycksfall och invaliditet Studentolycksfallsförsäkring Ersättning vid olycksfall och invaliditet Försäkringen gäller dygnet runt vid olycksfall och ersätter invaliditet, kostnader, sjukhusvistelse och kristerapi. Vår Studentolycksfallsförsäkring

Läs mer

Barnförsäkring Vid sjukdom och olycksfall. Flera barn?

Barnförsäkring Vid sjukdom och olycksfall. Flera barn? Barnförsäkring Vid sjukdom och olycksfall Genom samhället har barnet ett skydd när det vistas i skolan eller förskolan, men på fritiden står barnet oftast oförsäkrat. Genom att teckna en barnförsäkring

Läs mer

Sjukvårdsförsäkring. Snabb hjälp vid sjukdom. Även för din partner!

Sjukvårdsförsäkring. Snabb hjälp vid sjukdom. Även för din partner! Sjukvårdsförsäkring Snabb hjälp vid sjukdom Vårdköerna är långa i Sverige och behovet av sjukvård är stort. En Sjukvårdsförsäkring ger dig tillgång till privat vård och operation. Fördelen är att du inte

Läs mer

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i Finansförbundet. I samarbete med

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i Finansförbundet. I samarbete med Trygga försäkringar för dig som är medlem i Finansförbundet I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för hela familjen till medlemspris Tack vare ett samarbete mellan Finansförbundet och Trygg-Hansa kan du

Läs mer

Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa

Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen

Läs mer

Ledarnas medlemsförsäkringar

Ledarnas medlemsförsäkringar Ledarnas medlemsförsäkringar 2015 Trygghet för dig och din familj Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på bliwa.se/ledarna innan du ansöker Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på

Läs mer

Gruppförsäkring. för små och medelstora företag

Gruppförsäkring. för små och medelstora företag Gruppförsäkring för små och medelstora företag Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar du

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och

Läs mer

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer

Gruppförsäkring i Bliwa

Gruppförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Gruppförsäkring i Bliwa DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information om frivillig

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin

Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Allmän information om Skandias Gruppförsäkrin Detta är en kortfattad beskrivning av Skandias gruppförsäkringar. I ett gruppavtal kan alla eller vissa av dessa försäkringar ingå. Vid skadereglering används

Läs mer

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST. I samarbete med Trygga försäkringar för dig som är medlem i fackförbundet ST I samarbete med Sidan 2 Försäkringar för hela familjen till medlemspris Tack vare ett samarbete mellan ST och Trygg-Hansa kan du som är medlem

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa OLYCKSFALLS- OCH BARNFÖRSÄKRING OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän

Läs mer

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST

Trygga försäkringar. för dig som är medlem i fackförbundet ST Trygga försäkringar för dig som är medlem i fackförbundet ST Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor

Läs mer

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN DEN 1 OKTOBER 2007 Preem olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa Det här faktabladet innehåller översiktlig och allmän information om Preem olycksfalls- och barnförsäkring

Läs mer

Ledarnas Sjukvårdsförsäkring i Bliwa

Ledarnas Sjukvårdsförsäkring i Bliwa Förköpsinformation gäller från 1 januari 2014 Ledarnas Sjukvårdsförsäkring i Bliwa sjukvård Bliwa Livförsäkring i samarbete med Ledarna Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa AVTAL 8000 DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015 A. Allmänt om

Läs mer

Ansökan Skandia Gruppförsäkring

Ansökan Skandia Gruppförsäkring Ansökan Skandia Gruppförsäkring Avtal: 16220 Kungliga Tekniska H Enhet: 16220 Kungliga Tekniska Högskolan sid 1(11) * avser gruppmedlem, dvs. anställd på företaget. Premieberäkning sker normalt utifrån

Läs mer

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad.

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad. Personförsäkringar Förköpsinformation Allmän information om Skandias Gruppförsäkring Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringarna i ditt gruppavtal. Vid skadereglering används försäkringsvillkoren

Läs mer

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar

Trygg med ST. försäkringsskydd för medlemmar Trygg med ST försäkringsskydd för medlemmar 1 2 ST, 2007. Text: Sara Bergqvist Månsson. Form och Illustration: Fredrik Swahn. Tryck: Vitt Grafiska AB, augusti 2013. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar

Läs mer

För- och efterköpsinformation Liv och Hälsa

För- och efterköpsinformation Liv och Hälsa För- och efterköpsinformation Liv och Hälsa Denna information utgör för -och efterköpsinformation tillsammans med dokumentet villkorssammanfattning. I villkorssammanfattningen kan du bland annat läsa mer

Läs mer

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag!

medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! medlemsförsäkring för dig som är medlem i Polisförbundet Gäller fr o m 1 april 2011 En försäkring som gäller hela livet. Teckna försäkring idag! Innan äventyret börjar Snabb hjälp när du behöver den som

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

Information inför anslutning Liv och Hälsa

Information inför anslutning Liv och Hälsa Information inför anslutning Liv och Hälsa Här får du information som kan vara till nytta att känna till innan du köper din försäkring. Detta är endast en översiktlig sammanfattning av försäkringens innehåll.

Läs mer

Information inför anslutning Liv och Hälsa

Information inför anslutning Liv och Hälsa Information inför anslutning Liv och Hälsa Här får du information som kan vara till nytta att känna till innan du köper din försäkring. Detta är endast en översiktlig sammanfattning av försäkringens innehåll.

Läs mer

Avtalet. Information inför anslutning Liv och Hälsa

Avtalet. Information inför anslutning Liv och Hälsa Information inför anslutning Liv och Hälsa Här får du information som kan vara till nytta att känna till innan du köper din försäkring. Detta är endast en översiktlig sammanfattning av försäkringens innehåll.

Läs mer