Jämför barnförsäkring Här kan du jämföra barnförsäkringar. I jämförelsen kommer först tabeller med de viktigaste ersättningarna, därefter viktiga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämför barnförsäkring Här kan du jämföra barnförsäkringar. I jämförelsen kommer först tabeller med de viktigaste ersättningarna, därefter viktiga"

Transkript

1 Jämför barnförsäkring Här kan du jämföra barnförsäkringar. I jämförelsen kommer först tabeller med de viktigaste ersättningarna, därefter viktiga undantag och begränsningar. Det belopp som redovisas här är de ersättningar som kan betalas ut om du tecknat en försäkring på 30 prisbasbelopp, vilket motsvarar kronor, Har försäkringsbolaget ingen försäkring med just det försäkringsbeloppet har vi valt ett närliggande. Du kan jämföra individuellt tecknade försäkringar och några bolags generella gruppförsäkringar. En barnförsäkring ska ge ersättning både vid sjukdom och vid olycksfall. Ersättningar för bestående skada (medicinsk invaliditet), arbetsoförmåga (ekonomisk invaliditet), och ersättning om barnet blir långvarigt sjukt är viktiga delar i barnförsäkringarna. I alla barnförsäkringar finns det undantag och begränsningar. En försäkring gäller aldrig för något som inträffat innan försäkringen tecknades därför ersätts oftast inte medfödda sjukdomar.

2 Försäkringsgivare och försäkringsvillkor Det är försäkringsgivaren som betalar ersättning vid skada. Försäkringsgivare Försäkringsvillkor Jämförelsen grundar sig på försäkringsvillkoret som anges nedan. Skandia Livförsäkringsaktiebolaget Skandia Allmänna villkor 2008 Trygg-Hansa Trygg Hansa Försäkrings AB Trygga Barn 82:5,

3 Krav för att köpa försäkringen och när försäkringen upphör Vissa bolag kräver att du som förälder har en kundrelation till försäkringsbolaget eller till en viss bank för att få teckna försäkringen för ditt barn. Krav på att du lämnar hälsodeklaration är vanligt för att bolagen skall kunna göra en riskbedömning. Tänk på att oavsett om bolaget kräver hälsodeklaration eller inte så gäller försäkringen inte för symtom som visat sig innan försäkringen börjat gälla. Barnförsäkringar upphör vid en viss ålder. Gruppförsäkring kan upphöra tidigare t ex om gruppavtalet sägs upp eller om du inte längre är medlem i gruppen. När barnförsäkringen upphör erbjuds du hos många bolag att teckna en vuxen sjukoch olycksfallsförsäkring utan hälsoprövning. När en gruppförsäkring upphör, av annan orsak än att barnet uppnått en viss ålder, finns rätt att teckna fortsättningsförsäkring. Krävs kundrelation/medlemskap för att köpa försäkring? Exempelvis krav på hemförsäkring, vuxenolycksfallsförsäkring eller bankkonto i en viss bank. Gruppförsäkringar kan du bara teckna om du är medlem i en viss organisation. Krävs hälsodeklaration? Vid ansökan måste du fylla i uppgifter om barnets hälsa och om ni sökt vård för barnet. Uppgifterna som lämnas ligger till grund för försäkringsbolagets riskbedömning. Även om ingen hälsodeklaration krävs kommer barnförsäkringen inte att gälla för symtom som visat sig innan försäkringen börjat gälla Försäkringen upphör Här anges högsta ålder för att ha barnförsäkringen kvar. En gruppförsäkring upphör när du inte längre är medlem i gruppen eller när gruppavtalet upphör. Skandia Nej Ja Årsförfallodagen efter 30- årsdagen Trygg-Hansa Nej Ja Årsförfallodagen efter 25- årsdagen

4 Prisuppgift och försäkringsbelopp Vilket försäkringsbelopp du väljer påverkar vissa försäkringsersättningar, t ex medicinsk och ekonomisk invaliditet. Försäkringsbelopp i jämförelsen I denna jämförelse har vi valt att jämföra försäkringar med ett försäkringsbelopp på 30 pbb, dvs kr (2012), eller det försäkringsbelopp i kronor som ligger närmast. Blir avvikelsen för ett högre försäkringsbelopp mer än 20 % jämförs närmast lägre försäkringsbelopp. Årspremie Premien gäller vid det försäkringsbelopp vi valt och när försäkringen tecknas för nyfött barn. Om annan premie gäller vid nyteckning för äldre barn anges det under +- tecknet. Skandia kr kr Vid 25 år är premien kr. Trygg-Hansa kr kr Vid 13 år är premien kr. Lägsta försäkringsbelopp som erbjuds en erbjuder olika försäkringsbelopp. Vid högre försäkringsbelopp blir ersättningen vid medicinsk- och ekonomisk invaliditet högre. Här redovisar vi det lägsta försäkringsbelopp som erbjuds. Högsta försäkringsbelopp som erbjuds en erbjuder olika försäkringsbelopp. Vid högre försäkringsbelopp blir ersättningen vid medicinsk- och ekonomisk invaliditet högre. Här redovisar vi det högsta försäkringsbelopp som erbjuds kr kr kr kr

5 Bestående skada/sjukdom & olycksfall (medicinsk & ekonomisk invaliditet, ärr) Ersättning för medicinsk invaliditet och ekonomisk invaliditet är de viktigaste ersättningarna i försäkringen. Ersätts medicinsk invaliditet? Ersättning för medicinsk invaliditet betalas ut om barnet får en bestående funktionsnedsättning, fysik eller psykisk, till följd av ett olycksfall eller ersättningsbar sjukdom. Ersätts ekonomisk invaliditet? Ekonomisk invaliditet betalas ut om barnet blir bestående arbetsoförmögen pga sjukdom eller olycksfall och därför aldrig kommer ut i arbetslivet eller bara kan arbeta halvtid pga sitt funktionshinder. Kan både medicinsk och ekonomisk invaliditet ersättas? Hos några bolag kan ersättning betalas ut både för medicinsk och ekonomisk invaliditet. Andra bolag räknar av den ersättning som utbetalats för medicinsk invaliditet från ersättningen för ekonomisk invaliditet. Skandia Ja Ja Ja Ja Trygg-Hansa Ja Ja Ja Ja Ersätts vanprydande ärr? Ersättning för vanprydande ärr är en kompensation för bestående utseendemässiga skador. en har egna tabeller för att beräkna ärr-ersättning.

6 Ersättningsnivå medicinsk invaliditet Det engångsbelopp som betalas ut är beroende av vilket försäkringsbelopp du valt och vilken grad av invaliditet som fastställs. Vid svårare skador betalar många bolag en tilläggsersättning som ger högre ersättning. Vid 10% invaliditet Invaliditetsgraden bedöms utifrån ett tabellverk som är gemensamt för hela branschen. Exempel om försäkringsbeloppet är 30 prisbasbelopp ( ) blir ersättningen vid 10% invaliditet kr. Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp. Vid 20% invaliditet Invaliditetsgraden bedöms utifrån ett tabellverk som är gemensamt för hela branschen. Vid svårare skador betalar många bolag en tilläggsersättning som ger högre ersättning. Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp. Vid 50% invaliditet Invaliditetsgraden bedöms utifrån ett tabellverk som är gemensamt för hela branschen. Vid svårare skador betalar många bolag en tilläggsersättning som ger högre ersättning. Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp. Vid 100% invaliditet Invaliditetsgraden bedöms utifrån ett tabellverk som är gemensamt för hela branschen. Vid svårare skador betalar många bolag en tilläggsersättning som ger högre ersättning. Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp. Skandia kr kr kr kr Trygg-Hansa kr kr kr kr

7 Ersättningsnivå ekonomisk invaliditet För att få ersättning för ekonomisk invaliditet måste arbetsoförmågan bedömas vara bestående nedsatt till minst 50%. Arbetsförmågan bedöms vanligen bestående nedsatt när samtliga möjligheter till arbete i annat yrke och rehabiliteringsåtgärder är utredda. Några bolag har även som krav att Försäkringskassan fattat beslut om aktivitet/sjukersättning. Ersättningsnivån är beroende av valt försäkringsbelopp och utbetalas vanligen som engångsbelopp. Vid 50% arbetsoförmåga Vid 100% arbetsoförmåga Skandia kr i månaden efter 3 månaders karens till 65 års ålder. (Inget engångsbelopp) kr i månaden efter 3 månaders karens till 65 års ålder. (Inget engångsbelopp). Trygg-Hansa kr kr

8 Engångsbelopp vid allvarlig diagnos De flesta bolagen utbetalar också ett engångsbelopp om den försäkrade får någon av de diagnoser som räknas upp i villkoren. Finns engångsbelopp vid allvarlig Engångsbelopp diagnos? Ersättningen utbetalas när diagnos fastställts av läkare. Utbetalningen påverkar inte möjligheten att få ersättning för medicinsk eller ekonomisk invaliditet. Under +-tecknet anges vilka diagnoser som ger rätt till ersättning. Skandia Ja (Ekonomisk första hjälp) kr Hos Skandia ger följande sjukdomar rätt till ersättning: Malign tumör samt kraniofaryngiom, Multipel scleros (MS), barnreumatism före 16 år, allvarlig hjärnskada orsakad av olycksfall, svår ryggmärgsskada. Trygg-Hansa Ja (Händelseförsäkring) Hos Trygg Hansa ger följande sjukdomar rätt till ersättning: malign sjukdom (cancer) ICD C00-C97, D00-D09, benign hjärntumör (godartad) ICD D32-D33,D43 psykisk sjukdom ICD F00-F69(om vårdbidrag eller 50% arbetsförmåga), MS ICD G35, allvarlig hjärnskada ICD I60- I69, S06.1-S06.9, juvenil arthrit ICD M08 som drabbar minst tre leder kr (10% av försäkringsbeloppet)

9 Karenstid, undantag & begränsning sjukdom Undantag - betyder att försäkringen aldrig gäller för de sjukdomar som uppräknas. Begränsningar - betyder att försäkringen i vart fall kan ge viss ersättning. Karenstid- eller kvalificeringstid innebär att försäkringen inte gäller för de sjukdomar som visat sig under karenstiden. I gruppförsäkringar är en karenstid på 6 månader vanlig. I individuellt tecknade försäkringar är det vanligt med karenstider om försäkringen tecknas när barnet är 6 år eller äldre. Försäkringen gäller då inte för vissa sjukdomar, om sjukdomen visat sig inom 1 till 2 år efter att försäkringen börjat gälla. ICD-koderna som används refererar till en klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem. Tänk på att försäkringen aldrig gäller för sjukdom som visat sig före du tecknat försäkringen. Finns karenstid för ALLA sjukdomar? Karenstid eller kvalificeringstid innebär att försäkringen inte gäller för de sjukdomar som visat symtom under karenstiden. Neuropsykiatriska störningar t ex autism, ADHD Neuropsykiatriska störningar omfattar psykisk utvecklingsförsening/stör ning, beteendestörningar, föresenad tal-, språkoch gångutveckling (ICD kod F70-F99) som inte ersätts. T ex autism, Aspergers syndrom, ADHD och Tourettssyndrom. Skandia Nej Undantag Försäkringen gäller inte för ADHD, ADD, DAMP, MBD, autism, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom eller liknande tillstånd, psykomotorisk utvecklingsförsening eller utvecklingsstörning. Trygg-Hansa Nej Undantag Försäkringen gäller inte för neuropsykiatrisk störning (ICD F70-F99) t ex ADHD, autism, Asbergers syndrom och utvecklingsförsening. Psykisk sjukdom t ex depression, anorexi Psykisk sjukdom omfattar (ICD F00-F69). T ex psykos, neuros, anorexi, bulmi, schizofreni, depression, depressiva tillstånd och ångestsyndrom. Försäkringen gäller aldrig om symtom visat sig före 6 års ålder+karenstid Om försäkringen köps efter det att barnet fyllt 10 år gäller den inte för psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar och inte heller för följder av sådana tillstånd.(icd F00-F99) Begränsningar För psykisk sjukdom, (ICD F00-F69), t ex psykos, neuros, anorexi, bulimi, schizofreni och depression ger Trygg Hansa ingen ersättning för medicinsk-, ekonomisk invaliditet eller månadsersättning vid vårdbidrag/arbetsoförmå ga. Missbildningar och kromosomavvikelser t ex Downs syndrom Missbildningar och kromosomavvikelse omfattar (ICD kod Q00- Q99) t ex Downs syndrom, missbildning i inre organ och på könsorgan/urinorgan, deformiteter i muskler och skelett. Försäkringen gäller aldrig om symtom visat sig före 6 års ålder Undantag Försäkringen gäller inte för missbildning och kromosomavvikelse (ICD Q00-Q99) t ex Downs syndrom och missbildning i inre organ.

10 forts Undantag & begränsning sjukdom Skandia Trygg-Hansa Sjukdomar inom nervoch muskelsystemet t ex CP-skada Sjukdomar inom nervoch muskelsystemet omfattar (ICD kod G11- G12, G40-41, G60, G70- G71, G80, G91) t ex Cerebral pares (CP) ICD G80, epilepsi ICD G40 och muskelförtvining. Försäkringen gäller aldrig om symtom visat sig före 6 års ålder Undantag Försäkringen gäller inte för sjukdom inom centrala nerv- och muskelsystemet ( ICD G11, G12, G46, G60, G71 och G80) t ex CP och muskelförtvining samt vid epilepsi,(icd G40) Blod och ämnesomstättningsjuk domar tex cystisk fibros Blod- och ämnesomsättningssjukd omar omfattar t ex blödarsjuka ICD D66- D67, blodkärlstumör ICD D18, endokrina- och ämnesomsättningssjukd omar, adrenogenitala rubbningar ICD E25, cystisk fibros ICD E84 och rubbningar i könshormons produktionen ICD E70- E88. Försäkringen gäller aldrig om symtom visat sig före 6 års ålder Undantag Försäkringen gäller inte för blödarsjuka (ICD D66-D67), eller medfödda ämnesomsättningssjukd omar, (ICD E70-E90), t ex fenylketonuri och cystisk fibros. Sjukdomar i öra & öga t ex sensorieneural hörselnedsättning Sjukdom i öra och öga omfattar t ex sensorieneural hörselnedsättning ICD H90, dövstumhet ICD H91.3, infantil grå starr ICD 26.0, retinopati kärlförändring i ögats näthinna ICD H35 och Nystagmusögondarrning ICD H55. Försäkringen gäller aldrig om symptom visat sig före 6 års ålder Undantag Försäkringen gäller inte för sensorieneural hörselnedsättning (ICD H90.3-H90.8). Medfödda virus-, infektions- och parasitsjukdomar Medfödda virus-, infektions- och parasitsjukdomar omfattar(icd P35 och P37). Även infertilitet på grund av medfödd sjukdom (ICD N46 och N97). Försäkringen gäller aldrig om symtom visat sig före 6 års ålder Inga undantag eller begränsningar

11 Tilläggsförsäkring för undantagna sjukdomar I flera bolag kan man teckna en tilläggsförsäkring, som utbetalar ett engångsbelopp vid medfödd sjukdom eller andra undantagna sjukdomar. Skandia Trygg-Hansa Finns Måste tecknas tilläggsförsäkrin innan barnet är g för undantagna sjukdomar? Tillägget måste vanligen tecknas innan barnet blivit sex månader. Hos vissa bolag upphör det tidigare än barnförsäkringen. Ett vanligt krav för att få ersättning är att Försäkringskassa n beviljat vårdbidrag. Ja Skandias tillägg för medfödda sjukdomar omfattar de sjukdomar som undantas i barnförsäkringen. Engångsbelopp Årspremie Finns krav på vårdbidrag från Försäkringskas san? En förutsättning för att få ersättning är att vårdbidrag beviljats för samma sjukdom eller olycksfallskada under försäkringstiden. Tilläggsförsäkri ngen upphör 6 månader kr 499 kr Ja Vid utbetalning dock senast vid årsfallodagen efter 12 års ålder. Ja TryggaBarn Plus ger ersättning för följande sjukdomar: Blödarsjuka, (ICD D66-D67), medfödda ämnesomsättnin gssjukdomar (ICDE70-E90),t ex cystisk fibros och fenylketonuri, neuropsykiatrisk störning(icd F70-F99)t exadhd, autism, utvecklingsförsen ing, sjukdom inom centrala nerv-och muskelsystemet (ICD G11, G12, G46, G60, G71 och G80 )t ex CP, muskelför tvining, epilepsi (ICD G40), sensorineural hörselnedsättnin g (ICD H90.3 H90.8), missbildning och kromosomavvikel se (ICD Q00- Q99)t ex missbildning i inre organ. Tillägget ger även ersättning för sjukhusvistelse i 30 dagar. 17 år kr 402 kr (från13 år 265 kr) Ja Vid utbetalning dock senast vid årsfallodagen efter 18 års ålder

12 Ersätts alla sport och idrottsskador? Begränsning vid idrott, krig & terror Ersätts skada orsakad av krig? Försäkringen gäller generellt inte för sjukdom/olycksfallsskad a som kan anses vara orsakad av krig eller krigsliknade oroligheter. Vistas barnet utomlands när oroligheterna bryter ut gäller försäkringen vanligen de första tre månaderna om barnet inte deltar i oroligheterna Ersätts skada orsakad Ersätts skada orsakad av terrorhandling? av atomkärnreaktion? Ersättning lämnas inte för skada orsakad av biologiska, kemiska eller nukleära substanser som spridits genom terrorhandling. Med terrorhandling avses en handling, som är utförd för att skrämma en befolkning, otillbörligen tvinga offentliga organ eller internationell organisation till något. Skandia Ja Nej Ja Ja Trygg-Hansa Ja Nej Nej Nej

13 Ersättning till förälder som fått vårdbidrag Om förälder/vårdnadshavare beviljats vårdbidrag eller tillfällig föräldrapenning för allvarligt sjuk barn från Försäkringskassan kan även försäkringsbolaget ge ersättning för vård och tillsyn. Skandia Trygg-Hansa Finns ersättning om vårdbidrag beviljats? Namnet inom parentes är vad respektive bolag kallar ersättningen Ja (Periodiskt kostnadsbidrag) Ja (Månadsersättning vid vårdbidrag) Ersättningstid max ålder/antal år Årlig ersättning vid helt vårdbidrag 18 år kr kr 19 år kr kr Årlig ersättning vid halvt vårdbidrag

14 Månadsersättning till äldre barn vid långvarig sjukskrivning Innan bestående arbetsoförmåga (ekonomisk invaliditet) har fastställts betalar en del bolag ersättning vid långvarig sjukskrivning till minst 50%. En karenstid på tre månader är vanligt. Finns månadsersättning vid arbetsoförmåga? Ersättningstid Här anges från vilken ålder ersättningen tidigast kan börja utbetalas och när den upphör. När ekonomisk invaliditet utbetalas upphör vanligen månadsersättningen. Under +-tecknet finns uppgift om karenstid Skandia Ja år Tre månaders karens. Trygg-Hansa Ja år Tre månaders karens, dock ingen karens om utbetalning av månadsersättning pågår vid 19 års ålder. Månadsbelopp vid 100% arbetsoförmåga Vid 50% arbetsoförmåga är ersättningen hälften av det som anges i cellen kr Nej kr Nej Finns krav på tidigare beviljat vårdbidrag från F-kassan? En förutsättning för att få ersättning är att vårdbidrag beviljats för samma sjukdom eller olycksfallskada under försäkringstiden och att vårdbidraget upphört

15 Vårdkostnader, ersättning vid sjukhusvistelse & vård i hemmet efter sjukhusvistelse Vårdkostnader, sjukresor och medicin ersätts vanligen bara vid olycksfall. Om vårdkostnader mm ersätts vid sjukdom finns en självrisk. Ersätts läke- rese- och tandskadekostnader? Nödvändiga och skäliga kostnader för vård, behandling, medicin och resor ersätts vanligen endast vid olycksfall. Privat sjukvård och vård utanför Norden ersätts inte. Rätten till ersättning upphör vanligen fem år efter skadan och när medicinsk invaliditet fastställs Skandia Ja, endast vid olycksfall 500 kr/dag, dag Trygg-Hansa Ja, endast vid olycksfall Ett engångsbelopp på kr utbetalas vid olycksfallsskada som inom 12 månader medfört vård och behandling av läkare vid minst två tillfällen. Ersättning vid sjukhusvistelse För att ersättning ska utgå ska den försäkrade vara inskriven för vård på sjukhus 400 kr/dag, dag Ersätts vård i hemmet efter sjukhusvistelse? För ersättning krävs läkarintyg på att vårdbehov kvarstår efter en sjukhusvistelse och hur länge. Ett vanligt krav är att vårdbehovet ska kvarstå minst 14 dagar räknat från första sjukhusvårdsdagen. Ersättning lämnas som längst till barnet är 16 år Ja, 410 kr/dag, max 30 dagar Ja, 400 kr/dag, max 30 dagar Finns engångsbelopp vid akut sjukvård över natt Vid akut (oplanerad) sjukhusvistelse över natten utbetalas ett engångsbelopp Ja, 600 kr Ja, 600 kr

16 Rehabilitering, kris & rådgivning Rehabiliterings- /hjälpmedelskostnader maxbelopp/år Ersättning för rehabilitering - åtgärder som syftar till återgång i arbete eller studier samt ersättning för engångskostnader för handikappsanpassning och tekniska hjälpmedel. Ersättning lämnas t ex inte för kostnader för åtgärder i boendemiljön orsakade av mögel och fukt och hälsoresor. Finns ersättning för krisbehandling? Ersättning för korttidsterapi 10 behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog om barnet utsatts för psykisk ohälsa i samband med traumatisk händelse, exempelvis nära anhörigs död, överfall, hot, rån och våldtäkt eller på grund av ersättningsbar olycksfallsskada och sjukdom Tillgång till kris/samtalsstöd via telefon Skandia kr Nej Sjukvårdsrådgivning via tilläggsförsäkring Tilläggsförsäkring Dygnet Runt Sköterska. Trygg-Hansa kr Ja Nej

17 Dödsfallsbelopp & premiebefrielse Finns premiebefrielse om en förälder dör? Om en av vårdnadshavarna dör innan barnet fyllt 18 år betalar bolaget premien för försäkringen fram till den huvudförfallodag som inträffar närmast efter barnets 18 årsdag Skandia Ja kr Trygg-Hansa Ja kr Dödsfallbelopp Engångsbelopp som utbetalas om barnet dör under försäkringstiden

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010

Medlemsbarn. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 Medlemsbarn Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom 2010 2 Många barn och unga är dåligt försäkrade Föräldrar tror ofta att samhället automatiskt rycker in med all ekonomisk hjälp om barn drabbas

Läs mer

Produktbeskrivning Medlemsbarn 2017

Produktbeskrivning Medlemsbarn 2017 Produktbeskrivning Medlemsbarn 2017 Barn- och ungdomsförsäkring Trygghet dygnet runt Skyddet gäller dygnet runt, även på helger och lov och när barnen sportar. Försäkringen kan tecknas för barn och barnbarn

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har

Alla barn har rätt till en bra försäkring. Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har Skydda det bästa du har från 80 kr /mån För den du vill skydda mest i världen Världen är

Läs mer

barnförsäkrin i Skandia för en try start i livet

barnförsäkrin i Skandia för en try start i livet TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER barnförsäkrin i Skandia för en try start i livet 2 extra try het för di och ditt barn Barn klättrar, springer, cyklar, leker.

Läs mer

Alla barn har rätt till en bra försäkring

Alla barn har rätt till en bra försäkring S 2849 12-02 Foto: Andreas Lind Alla barn har rätt till en bra försäkring Välkommen till Medlemsbarn Barnförsäkring för det värdefullaste du har S2849.indd 3 2012-02-02 14:19:20 Skydda det bästa du har

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se Andra försäkringar Helt vid sidan av ersättningsmöjligheterna från Läkemedelsförsäkringen, staten, GSK eller Patientförsäkringen kan barnen vara täckta av privata försäkringar som kan lämna ersättning

Läs mer

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Barnförsäkring. Förköpsinformation. Förköpsinformation Barnförsäkring

Barnförsäkring. Förköpsinformation. Förköpsinformation Barnförsäkring Förköpsinformation Barnförsäkring Kortfakta Skydd: Gäller dygnet runt. Gäller både sjukdom och olycksfall. Ger ersättning för merkostnader. Pris: Du kan välja mellan två försäkringsbelopp och premien avgörs

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring. som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften till din klubb, ansluten till Svenska Seglarförbundet Vad försäkringen ersätter och inte Översiktlig information. Fullständiga villkor

Läs mer

Försäkrad långt innan ni ses

Försäkrad långt innan ni ses Försäkrad långt innan ni ses Gravidförsäkring hos Trygg-Hansa Läs om Sveriges populäraste gravidförsäkring! Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig

Läs mer

Barnförsäkrin för en try start i livet

Barnförsäkrin för en try start i livet Barnförsäkrin för en try start i livet 2 Extra try het för di och ditt barn Barn klättrar, springer, cyklar, leker. Resultatet blir förstås ett och annat skrubbsår, men ibland kan det hända allvarligare

Läs mer

Viktigt se vad försäkringen täcker

Viktigt se vad försäkringen täcker Täcker försäkringen tandskada till följd av bordsbett? Svenska barn är bra försäkrade. Förutom det grundskydd samhället erbjuder har 60 70 procent av barnen en individuell barnförsäkring. Vår genomgång

Läs mer

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen

Försäkringsbesked. Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Försäkringsbesked 2017 Olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i din båtklubb, ansluten till Svenska båtunionen Vad försäkringen ersätter och inte Var och när gäller försäkringen? Olycksfallsförsäkring

Läs mer

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring,

Barnförsäkring. Allmänt Folksams barnförsäkring kan tecknas antingen som en sjuk-och olycksfallsförsäkring eller som en olycksfallsförsäkring, 1/5 Försäkringen tecknas hos Folksam ömsesidig sakförsäkring, organisationsnummer 502006-1619. Att Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag innebär att det ägs av försäkringstagarna. Huvudkontorets adress

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en LIV & HÄLSA Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Vision

Medlemsförsäkring för dig i Vision Medlemsförsäkring för dig i Vision Gäller från 1 maj 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i VISION Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund

MEDLEMSFÖRSÄKRING. För dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2017 Avtal 10116 MEDLEMSFÖRSÄKRING För dig i Brandmännens Riksförbund Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning eller ett dödsfall kan betyda stora påfrestningar

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Sveriges Åkeriföretag

Medlemsförsäkring. för dig i Sveriges Åkeriföretag Medlemsförsäkring för dig i Sveriges Åkeriföretag Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i Sveriges Åkeriföretag Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En

Läs mer

Ska alla barn kunna få en bra barnförsäkring?

Ska alla barn kunna få en bra barnförsäkring? Ska alla barn kunna få en bra barnförsäkring? - Vad har vi lärt av Freja? 2011-09-01 Daniel Eriksson Produktdirektör Kunderna äger Folksam Vårt övergripande mål är att ha branschens mest nöjda kunder Vår

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år

TryggaBarn För barn och ungdomar upp till 25 år Sida 1/6 I TryggaBarn Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaBarn

Läs mer

En bra start Barnförsäkring

En bra start Barnförsäkring BARNFÖRSÄKRING En bra start Barnförsäkring Gäller från 2014-12-01 Vår Barnförsäkring ger ditt barn en bra start i livet Precis som det är självklart att ha försäkring för hemmet och bilen så borde det

Läs mer

En bra start Barnförsäkring

En bra start Barnförsäkring BARNFÖRSÄKRING En bra start Barnförsäkring Gäller från 2015-01-01 Vår Barnförsäkring ger ditt barn en bra start i livet Detta är endast en översiktlig information som du har laglig rätt att få innan du

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Vision Gäller från 1 maj 2014 forenadeliv.se/vision Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i SULF

Medlemsförsäkring för dig i SULF Medlemsförsäkring för dig i SULF gäller från 1 januari 2011 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva

Läs mer

Barnförsäkringen gäller för både olycksfall och sjukdom dygnet runt, året om tills barnet fyller 25 år.

Barnförsäkringen gäller för både olycksfall och sjukdom dygnet runt, året om tills barnet fyller 25 år. VILLKOR BARNFÖRSÄKRING 2016 Barnförsäkringen gäller för både olycksfall och sjukdom dygnet runt, året om tills barnet fyller 25 år. 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR Den försäkrades samtliga arvsberättigade

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! Information till IKEA:s kunder i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Hej, Från och med 1 oktober 2014 kommer du att kunna köpa OMIFALL Gravid- och

Läs mer

Barnförsäkring. Förköpsinformation Januari 2017

Barnförsäkring. Förköpsinformation Januari 2017 Barnförsäkring Förköpsinformation nuari 2017 Ett bra försäkringsskydd är nödvändigt för din trygghet i vardagen. Nordea och If har tillsammans tagit fram försäkringar för dig som är kund i Nordea. Försäkringsgivare

Läs mer

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen

Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Fortsättningsförsäkring för tidigare medlem i Unionen Gäller från 1 januari 2014 forenadeliv.se/unionen Fortsätt med din försäkring Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad,

Läs mer

Barnförsäkring. Gäller från 2015-06-01

Barnförsäkring. Gäller från 2015-06-01 BARNFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION Barnförsäkring Gäller från 2015-06-01 Vår Barnförsäkring ger ditt barn en bra start i livet Precis som det är självklart att ha försäkring för hemmet och bilen så borde

Läs mer

Försäkringsgivare och försäkringsvillkor Det är försäkringsgivaren som betalar ersättning vid skada. Bolag Försäkringsgivare Försäkringsvillkor

Försäkringsgivare och försäkringsvillkor Det är försäkringsgivaren som betalar ersättning vid skada. Bolag Försäkringsgivare Försäkringsvillkor Jämför sjuk- och olycksfallsförsäkringar Här kan du jämföra de sjuk- och olycksfallsförsäkringar som du kan teckna individuellt. En sjuk- och olycksfallsförsäkring kan bland annat ge ersättning om du får

Läs mer

Åkarnas gruppförsäkring

Åkarnas gruppförsäkring gruppförsäkring för dig i sveriges åkeriföretag Åkarnas gruppförsäkring gäller från 1 januari 2014 Nyhet 2014 - Ny Barnförsäkring Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli.

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 Medlemsförsäkring för dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 en gruppförsäkring för medlemmar i Brandmännens Riksförbund Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om

Läs mer

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom Förköpsinformation Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom Gäller från 2016-01-01 Kortfakta Skydd Pris Teckningsålder Utbetalning Begränsningar Villkor Gäller dygnet runt. Gäller både sjukdom

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning: Sidan

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning: Sidan FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS Innehållsförteckning: Sidan 1-2 Olycksfallsförsäkring EuroAccident 2 Livförsäkring EuroAccident

Läs mer

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring

Livförsäkring. Dödsfallskapital och barnlivförsäkring Livförsäkring Dödsfallskapital och barnlivförsäkring En livförsäkring ger de anhöriga en bättre ekonomisk möjlighet att klara den närmaste tiden efter ett dödsfall. Pengarna blir till en ekonomisk buffert

Läs mer

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring

TRYGG BRANDMAN. Sjuk- och diagnosförsäkring Gäller från 1 jan 2017 TRYGG BRANDMAN Sjuk- och diagnosförsäkring Med Trygg Brandman kan du skydda din ekonomi om du skulle bli långvarigt sjuk eller drabbas av en särskild diagnos. Sjukförsäkringen ger

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk

GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid. Ingen självrisk GRAVID? VI HAR TVÅ FÖRSÄKRINGAR FÖR DIG. DEN ENA ÄR GRATIS. En extra trygghet för dig som är gravid Ingen självrisk Råd och tips på vår föräldrasajt www.tryggabarn.nu Snabb skadeservice ofta kan vi reglera

Läs mer

Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid

Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid Förköpsinformation Individuell sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd

Läs mer

TryggaBarn 82:4. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom

TryggaBarn 82:4. Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom TryggaBarn 82:4 Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom a l l m ä n n a v i l l k o r 2 0 0 8-1 0-0 1 Tack för att du valt Trygg-Hansa för ditt barn! En barnförsäkring är oerhört viktig för

Läs mer

En bra start Barnförsäkring

En bra start Barnförsäkring Villkor OSB 625:11 Gällande från 2007-11-01 En bra start Barnförsäkring Innehåll A Försäkringsavtalet 1 Allmänna bestämmelser............................................................ 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

Individuell sjukoch olycksfallsförsäkring barn och ungdom

Individuell sjukoch olycksfallsförsäkring barn och ungdom Individuell sjukoch olycksfallsförsäkring för barn och ungdom med kvalificeringstid Gäller från och med 2015-01-01 Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner... 3 Förklaringar av viktiga begrepp...

Läs mer

Individuell barn- och ungdomsförsäkring

Individuell barn- och ungdomsförsäkring Individuell barn- och ungdomsförsäkring Allmänna villkor av år 2004 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN

ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN ALLMÄNNA VILLKOR 82:5 2009-11-15 TRYGGA BARN 2 TryggaBarn 82:5 3 TACK FÖR ATT DU VALT TRYGG-HANSA FÖR DITT BARN! TRYGGA BARN Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom INNEHÅLL Här har vi samlat

Läs mer

Gravidförsäkring Bas och Plus. Gäller från 2014-12-01

Gravidförsäkring Bas och Plus. Gäller från 2014-12-01 GRAVIDFÖRSÄKRING BAS OCH PLUS G14:1 FÖRKÖPSINFORMATION Gravidförsäkring Bas och Plus Gäller från 2014-12-01 Gravidförsäkring Bas och Plus Försäkringar för dig som är gravid Gravidförsäkring Bas Gravidförsäkring

Läs mer

Barn och Ungdomsförsäkring - Förköpsinformation

Barn och Ungdomsförsäkring - Förköpsinformation 1 (7) Barn och Ungdomsförsäkring - Förköpsinformation Det här är information om försäkringen som du har rätt att få innan du köper försäkringen. Det är viktigt att du läser den. Det är en kortfattad översikt

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Unionen

Medlemsförsäkring för dig i Unionen Medlemsförsäkring för dig i Unionen Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i unionen Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR 82:6. TryggaBarn. Gäller för nya försäkringar från 130525 och för gällande försäkringar tidigast från 130801

ALLMÄNNA VILLKOR 82:6. TryggaBarn. Gäller för nya försäkringar från 130525 och för gällande försäkringar tidigast från 130801 ALLMÄNNA VILLKOR 82:6 TryggaBarn Gäller för nya försäkringar från 130525 och för gällande försäkringar tidigast från 130801 2 TACK FÖR ATT DU VALT FÖRSÄKRING I TRYGG-HANSA! Vår strävan är att erbjuda ett

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Obligatorisk anslutning Gruppavtalet har obligatorisk anslutning vilket innebär ett du som ny medlem/nyanställd omfattas av en gruppförsäkring. Hälsokrav

Läs mer

Personförsäkring Villkorssammanfattning

Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Personförsäkring Villkorssammanfattning Du har säkert bra koll på dina försäkringar för fordon och boende. Men hur står det egentligen till med det personliga skyddet?

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Allmänna villkor 98:7 2012-01-01. Fortsättningsförsäkring

Allmänna villkor 98:7 2012-01-01. Fortsättningsförsäkring Allmänna villkor 98:7 2012-01-01 Fortsättningsförsäkring Grupp 2 Fortsättningsförsäkring Grupp 98:7 Fortsättningsförsäkring Grupp 98:7 3 Fortsättningsförsäkring Grupp 98:7 INNEHÅLL A. LIVFÖRSÄKRING Barntillägg

Läs mer

TryggaVuxna För dig om du blir sjuk eller skadar dig

TryggaVuxna För dig om du blir sjuk eller skadar dig Sida 1/6 I TryggaVuxna Kontakta oss Kundservice: 0771-111 600 alla dagar kl 7-21 trygghansa.se/kundservice Skadeservice: 0771-111 500 vardagar kl 8-17 Fullständiga villkor: trygghansa.se/villkor TryggaVuxna

Läs mer

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta!

OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! OMIFALL Gravid- och barnförsäkring Bra att veta! i samarbete med IKEA Svenska Försäljnings AB Foto: Juliana Wiklund 2 Våra barn är det viktigaste som finns Barn är de viktigaste människorna i världen.

Läs mer

Movestic Gruppförsäkringsplan 2014

Movestic Gruppförsäkringsplan 2014 Movestic Gruppförsäkringsplan 2014 Gäller för yrkesverksam medlem fr o m 1 januari 2014. Planen beskriver alla de olika personförsäkringar du kan teckna hos Akademikerförsäkring. I ditt Gruppförsäkringsbesked

Läs mer

Förköpsinformation Gravidförsäkring

Förköpsinformation Gravidförsäkring Förköpsinformation Gravidförsäkring Du har laglig rätt att få denna information innan du köper försäkringen. Om något försäkringsskydd är särskilt viktigt för dig, ta kontakt med oss för att få veta om

Läs mer

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring

Ikano Koncept Privat. - Förköpsinformation. Försäkringarna. För fullständig information, se försäkringsvillkoren. 3. Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano Koncept Privat - Förköpsinformation För fullständig information, se försäkringsvillkoren. Försäkringsgivare är Ikano Livförsäkring AB org nr 556104-6783, för Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring Ikano

Läs mer

En försäkring kan aldrig förhindra att du råkar ut för ett olycksfall eller en sjukdom, men däremot kan den minska

En försäkring kan aldrig förhindra att du råkar ut för ett olycksfall eller en sjukdom, men däremot kan den minska Personförsäkring Sjuk- och Olycksfallsförsäkring KOMBI Vuxen Olyckor och sjukdomar är tyvärr inget man kan styra över, de bara kommer. Och när det väl händer är det oftast fler personer i familjen som

Läs mer

Barn & Ungdomsförsäkring

Barn & Ungdomsförsäkring Barn & Ungdomsförsäkring Förköpsinformation - villkor 3006 Gäller från 2017-05-01 För- och efterköpsinformation Barn & Ungdomsförsäkring Här får du information om Gjensidiges Barn & Ungdomsförsäkring som

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning.

FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS. Innehållsförteckning. FÖRKÖPSINFORMATION GRUPPFÖRSÄKRING ETT EKONOMISKT SKYDDSNÄT FÖR DIG OCH DIN FAMILJ OM DIN VARDAG PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS Innehållsförteckning Sidan: 1-2 Olycksfallsförsäkring EuroAccident 3 Livförsäkring EuroAccident

Läs mer

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring

Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Försäkringsvillkor Skandia Barnförsäkring Edition 2 (2014-01-01) Allmänna villkor av år 2008 A. Försäkringsavtalet 1. Allmänna bestämmelser Försäkringstagare är den som ingår avtal med Livförsäkringsbolaget

Läs mer

Jämför sjuk- och olycksfallsförsäkring Här kan du jämföra de sjuk- och olycksfallsförsäkringar som du kan teckna individuellt.

Jämför sjuk- och olycksfallsförsäkring Här kan du jämföra de sjuk- och olycksfallsförsäkringar som du kan teckna individuellt. Jämför sjuk- och olycksfallsförsäkring Här kan du jämföra de sjuk- och olycksfallsförsäkringar som du kan teckna individuellt. En sjuk- och olycksfallsförsäkring kan bland annat ge ersättning om du får

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

Medlemsförsäkringar. Handels

Medlemsförsäkringar. Handels Medlemsförsäkringar Handels Ingår i medlemskapet Hemförsäkring Barngruppliv Inkomstförsäkring Medlemsolycksfallsförsäkring 2 Medlemsolycksfall Fritid Kostnader Olycksfallsersättning Akutersättning Sjukhusvistelse

Läs mer

Insplanet Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Insplanet Sjuk- och olycksfallsförsäkring Insplanet Sjuk- och olycksfallsförsäkring - rätt försäkring till rätt pris - Besök oss på www.insplanet.com eller ring 08-51 000 000 1 sjuk och olycksfallsförsäkring olyckor och sjukdomar kan hända vem

Läs mer

Personförsäkring Gravidförsäkring Babydax. Det bästa med Babydax BAS: Den är kostnadsfri Ersätter bestående funktionsnedsättning

Personförsäkring Gravidförsäkring Babydax. Det bästa med Babydax BAS: Den är kostnadsfri Ersätter bestående funktionsnedsättning Personförsäkring Gravidförsäkring Babydax Grattis! Att vänta barn är bland det största som kan hända. Och frågorna du ställer dig själv är säkert många. Hur kommer det att bli? Kommer allt att gå bra?

Läs mer

En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren.

En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren. Trygghet för livet En olycka kommer sällan ensam. Åtminstone inte i den här broschyren. Gina och hennes familj kanske verkar ovanligt otursförföljda, men egentligen är det ovanligt vanliga händelser som

Läs mer

Medlemsolycksfall-Fritid

Medlemsolycksfall-Fritid Trygghetsförsäkring-Fritidsskador (TFF) byter namn till Medlemsolycksfall-Fritid Fackets olycksfallsförsäkring 1 2009 Ersättning för kostnader - Olycksfallsersättning - Akutersättning - Sjukhusvistelse

Läs mer

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia

Barn På Gån. en raviditetsförsäkrin från Skandia Barn På Gån en raviditetsförsäkrin från Skandia 2 Extra try het för di som väntar barn Att bli förälder är livets största under. Magen växer och barnet gör sig påmint på olika sätt, känslorna växlar mellan

Läs mer

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If!

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Offert 22 februari 2008 Mikael Edlund Himlastigen 56 906 41 UMEÅ 1BP78 Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Vi har nöjet att lämna förslag på försäkringslösning och offert

Läs mer

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad.

Gruppmedlem (GM) - avser kund hos Solid. Med premie avses kostnad per försäkring och månad. Personförsäkringar Förköpsinformation Allmän information om Skandias Gruppförsäkring Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringarna i ditt gruppavtal. Vid skadereglering används försäkringsvillkoren

Läs mer

Medlemsförsäkringar. Seko

Medlemsförsäkringar. Seko Medlemsförsäkringar Seko Ingår i medlemskapet Inkomstförsäkring Medlemsolycksfallsförsäkring Barngruppliv K-TGL 2 Medlemsolycksfall Fritid Kostnader Olycksfallsersättning Akutersättning Sjukhusvistelse

Läs mer

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-03-10 2015-01-01-2015-12-31 01-01 Se spec Se spec

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-03-10 2015-01-01-2015-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringsnummer: 431249 Organisationsnr: 212000-0985 Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-03-10 2015-01-01-2015-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringstagare Hässleholms

Läs mer

Barn & Ungdomsförsäkring För- och efterköpsinformation

Barn & Ungdomsförsäkring För- och efterköpsinformation Barn & Ungdomsförsäkring För- och efterköpsinformation I denna För- och efterköpsinformation hittar du information om Vardias Barn & Ungdomsförsäkring som du enligt lag har rätt att få och som är nyttig

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 3/2014. Barnförsäkringens tillkomst och framväxt i Sverige. www.nft.nu. Barnförsäkring i ett historiskt perspektiv

Nordisk försäkringstidskrift 3/2014. Barnförsäkringens tillkomst och framväxt i Sverige. www.nft.nu. Barnförsäkring i ett historiskt perspektiv Barnförsäkringens tillkomst och framväxt i Sverige Att sjuk - och olycksfallsförsäkra barn har en gammal tradition i Sverige. Det finns många skäl till detta men tidigt spelade en medvetenhet in om att

Läs mer

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-04-13 2015-01-01-2015-12-31 01-01 Se spec Se spec

Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-04-13 2015-01-01-2015-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringsnummer: 2290111 Organisationsnr: 212000-0522 Utskriftsdag Försäkringstid Årsförfallodag Årspremie Att betala 2015-04-13 2015-01-01-2015-12-31 01-01 Se spec Se spec Försäkringstagare Vaggeryds

Läs mer

GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2015:1

GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2015:1 GRUPPFÖRSÄKRING FÖRKÖPSINFORMATION 2015:1 Euro Accident Health & Care Insurance AB GRUPPFÖRSÄKRING HOS EURO ACCIDENT LIVFÖRSÄKRING MED BARNSKYDD LIVFÖRSÄKRING MED FÖRTIDSKAPITAL OCH BARNSKYDD FRISTÅENDE

Läs mer

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller från och med 2016-01-01 Tre Kronor

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom. Försäkringsvillkor Gäller från och med 2016-01-01 Tre Kronor Sjuk- och olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från och med 2016-01-01 Tre Kronor 2/15 Försäkringsvillkor Innehåll Sammanställning av ersättningsförmåner...3 Förklaringar av viktiga begrepp...4

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 Barnförsäkringen ger ett ekonomiskt

Läs mer

Ledarnas medlemsförsäkringar

Ledarnas medlemsförsäkringar Ledarnas medlemsförsäkringar 2015 Trygghet för dig och din familj Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på bliwa.se/ledarna innan du ansöker Ta del av den fullständiga förköpsinformationen på

Läs mer

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna

Förköpsinformation. Hur du ansluts till försäkringarna. Om försäkringarna Förköpsinformation Hur du ansluts till försäkringarna Automatisk anslutning Gruppavtalet har automatisk anslutning vilket innebär att du som ny medlem/nyanställd automatiskt ansluts till en gruppförsäkring.

Läs mer

Personförsäkring Olycksfallsförsäkring PLUS Vuxen

Personförsäkring Olycksfallsförsäkring PLUS Vuxen Personförsäkring Olycksfallsförsäkring PLUS Vuxen En olycka händer så lätt och då är det skönt att vara rätt försäkrad. Om du arbetar är du oftast försäkrad under arbetstid men vad har du för trygghet

Läs mer

K. Tilläggsförsäkringar

K. Tilläggsförsäkringar K.4. Privatolycksfall K.4.1. Omfattning Försäkringen gäller Försäkringen gäller för olycksfallsskada under såväl fritid som arbetstid. Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga kostnader samt vid medicinsk

Läs mer