NÄR TYSTNADEN VÄSNAS. Projektet Anti Depp Informationsbroschyr om tinnitus. Antidepp_broschyr.indd :24:58

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÄR TYSTNADEN VÄSNAS. Projektet Anti Depp 2006-2009 Informationsbroschyr om tinnitus. Antidepp_broschyr.indd 1 28.8.2009 16:24:58"

Transkript

1 NÄR TYSTNADEN VÄSNAS Projetet Anti Depp Informationsbroschyr om tinnitus Antidepp_broschyr.indd :24:58

2 Helsingfors, 2009 Utgivare: Psyosociala förbundet rf Östanpåvägen Jaobstad Svensa hörselförbundet rf Kajsaniemigatan 3 B Helsingfors Formgivning och illustrationer: Ted Lindroos Utgiven med understöd av Delegationen för informationsspridning Antidepp_broschyr.indd :24:58

3 3 Vad är tinnitus? Susar, brusar, piper, tjuter eller väser det i öronen? Många av oss har tillfälligt upplevt ljud i öronen, ofta efter att ha vistats i högljudda miljöer. Vanligtvis försvinner ljudet. Om inte, så har man sannolit fått tinnitus. Tinnitus är en hörselsada som gör att man hör ljud utan någon yttre ljudälla. Vissa upplever ljudet tillfälligt medan andra hör det onstant. Öronsus som det även allas, an höras i ena eller båda öronen. Ljudet blir ofta värre när man är stressad, trött eller deprimerad. Alla an få tinnitus. Även om det är vanligare bland personer i medelåldern och äldre, drabbas allt fler barn och ungdomar. Varför uppstår tinnitus? Tinnitus an uppomma av flera olia orsaer. Vissa är ända medan andra fortfarande sanar förlaring. Det går doc att ursilja tre typer av tinnitus, som ocså an gå in i varandra. Hörselrelaterad tinnitus Denna typ av tinnitus är vanligast och beror på sador i hörselsystemet. Öronsadorna an orsaas av t.ex. infetioner i hörselorganet, buller eller höga ljudnivåer i arbetslivet eller på fritiden. Särsilt vanligt är tinnitus vid sador i innerörat. På grund av sadan sicas felatiga signaler till hjärnan och man upplever ett ljud som om det om utifrån. Personer som besväras av tinnitus har ofta en hörselsada. Nedsatt hörsel an minsa ljuden från omgivningen så att tinnitusljudet upplevs starare. Även personer med normal hörsel an få tinnitus. Antidepp_broschyr.indd :24:58

4 4 Somatis tinnitus Denna typ av tinnitus orsaas av roppsliga besvär som t.ex. felatigt bett, spända ämusler eller problem med nace och axlar. Nervimpulser från nacen och huvudet an påvera hörselorganet. Öad spänning och inflammation i dessa områden an därför leda till tinnitus. Bettstörningar och spända musler beror ofta på stress. Det an finnas en oppling mellan somatis samt depressions- och ångestrelaterad tinnitus. Depressions- och ångestrelaterad tinnitus Depression är vanligt bland personer med tinnitus. Många uppger att tinnitusljudet stör nattsömnen och oncentrationsförmågan och att de blir trötta, nedstämda och lättirriterade. I vissa fall an detta förvärra upplevelsen av öronsuset och i längden utvecla depression. Forsning visar på att tinnitus an uppstå hos personer som tidigare i livet upplevt depression, som utlösts av t.ex. livsriser, psyosociala problem och förlust. En teori är att för låga nivåer av välmåendehormonet serotonin an orsaa problem med hur hjärnan tar emot ljuduttryc. En annan förlaring är att det råder emis överbelastning i delar av hjärnan, vilet inverar på hörselbanorna. Ljudsignaler från hörselsystemet filtreras sämre när man är stressad och utmattad och därmed märs tinnitusljudet tydligare. Övrigt Tillfällig tinnitus an t.ex. bero på att man utsatts för buller eller intagit för mycet av ett visst läemedel som salicylpreparat (huvudvärstabletter). Biverningarna bruar i de flesta fall vara tillfälliga. I sällsynta fall an tinnitus vara ett symtom på roppslig sjudom. Antidepp_broschyr.indd :24:58

5 5 Kan man behandla tinnitus? Den första tiden efter det att man fått tinnitus är den auta fasen. Den varar allt från några månader upp till ett halvår. Under den tiden är möjligheten stor att ljudet minsar eller helt försvinner. Därefter börjar den ronisa fasen och då finns ris att ljudet blir bestående. Om tinnitusljudet har fortgått oavbrutet i en veca eller längre är det säl att uppsöa läare. Det går inte att helt bota tinnitus. Däremot går det att lindra upplevelsen av ljudet genom olia behandlingar. Vilen/vila behandlingar som lindrar och stöder bäst varierar från person till person. Detta eftersom tinnitus aratär och ljud är individuellt. ~ ~ Vid hörselrelaterad tinnitus an t.ex. en hörapparat hjälpa. Man hör bättre omgivningsljuden vilet an masera eller överrösta tinnitusljudet. ~ ~ Vid somatis tinnitus är det vitigt att den roppsliga grundorsaen utreds och behandlas genom t.ex. bettorrigering eller sjugymnasti. ~ ~ Vid depressions- eller ångestrelaterad tinnitus bör depressionen och ångesten behandlas genom t.ex. psyologist inritad tinnitusbehandling, gruppsamtal eller sjugymnasti. Forsning visar att antidepressiv medicin i vissa fall an lindra tinnitusbesvären. Doc rävs ytterligare utredningar ring dess effeter. ~ ~ Andra behandlingar är t.ex. avslappning och ognitiv beteendeterapi. Även alternativa (ompletterande) behandlingsformer som aupuntur och naturläemedel blir allt vanligare. Antidepp_broschyr.indd :24:58

6 6 Motionera Fris luft och motion öar det allmänna välbefinnandet och an minsa tinnitus. Slappna av Tag en paus då och då, försö att inte täna på ljudet. Sova regelbundet Trötthet och stress förvärrar tinnitus. Undvia stara ljud Ha alltid hörselsydd tillhands t.ex. på onserter och discon. Undvi doc inte vardagsljud, tystnad gör att tinnitus märs tydligare. Det här an du själv göra vid tinnitus Tala med andra som har tinnitus Andras erfarenheter an ge råd och stöd. Tala med anhöriga Konfliter är lättare att undvia om de anhöriga förstår vad man går igenom. Kartlägga När är ljudet som värst/minst? Genom att se över livssituationen an man hitta nyceln till att minsa obehaget av tinnitus. Se möjligheterna Fastna inte i negativa tanar och uppgivenhet. En positiv inställning ger positivt resultat. Antidepp_broschyr.indd :24:58

7 7 Du är inte ensam I Finland har minst personer tinnitus och 1-3 procent av dessa lider mycet av ljudet. Tinnitus är ett dolt funtionshinder som inte syns utanpå och det an ännas svårt att förlara för andra vad man går igenom. Trots att tinnitus är en folsjudom är det något många lider av i tysthet. Ingen ser ju på mig att jag har tinnitus och att jag har ett högt vinande ljud som hörs dag som natt i mitt öra. Det är ju ett handiapp som är osynligt och det är det som gör att det an ännas värre och att det slår så hårt. Fast annars är det inte något större fel på mig. Jag är varen osocial eller dum, det är bara det att jag inte hör så bra Antidepp_broschyr.indd :24:58

8 8 Min tinnitus är inte som din Många tinnitusdrabbade blir deprimerade, särsilt i det tidiga sedet. Är ljudet något farligt? Kommer jag aldrig att få uppleva tystnad igen? Man änner oro över att tinnitusljudet sall förvärras eller att inte unna leva ett normalt liv. Nästan alla personer med tinnitus blir doc bättre på sit. Detta behöver inte innebära att ljudet blir svagare, utan att förmågan att hantera sin tinnitus öar och upplevelsen av besvären minsar. De flesta vänjer sig vid sin tinnitus samtidigt som behandling av olia slag lindrar och livsvaliteten öar. Läget idag är att jag mår bättre, sover bättre och orar göra en hel del saer. Orsaen till detta är att jag inte jobbar mera och att jag har en förstående fru och två små barnbarn och en härlig social hund. Jag har delvis återvänt till det sociala livet... Antidepp_broschyr.indd :24:58

9 9 För ytterligare information, hjälp och stöd Psyosociala förbundet rf är en intresseorganisation som arbetar för personer med psyisa funtionshinder och deras anhöriga.» Svensa hörselförbundet rf är en intresseorganisation som arbetar för hörselsadade och deras anhöriga.» Antidepp_broschyr.indd :24:58

10 10 Hörselsada och psyis ohälsa är två av de vanligaste folhälsoproblemen. Även om de är olia typer av funtionshinder har de många liheter. Båda är osynliga funtionshinder, vars symtom ofta ommer smygande och an påvera förmågan att ommunicera. Hörselsada» Det finns många olia former av hörselsada varav åldersrelaterad hörselnedsättning är den vanligaste» 15 % av finländarna har nedsatt hörsel» Vanliga symtom på försämrad hörsel: ~~ Du tycer att andra börjar prata otydligt och svagt ~~ Du märer att det ena örat hör sämre än det andra ~~ Dina anhöriga tycer att du höjer ljudet på tv:n» Hörapparat och tenisa hörhjälpmedel an hjälpa vid hörselnedsättning Psyis ohälsa» Det finns många olia former av psyis ohälsa varav depression är den vanligaste» Var femte finländare får depressionssymtom någon gång under sitt liv» Vanliga symtom på depression (minst två av följande, under minst två vecor): ~~ Nedstämdhet ~~ Nedsatt livslust och ligiltighet ~~ Trötthet och raftlöshet» Psyis ohälsa an behandlas framgångsrit med t.ex. psyoterapi och/eller medicinering. Även alternativa metoder som fysioterapi och avslappningsövningar an hjälpa vid återhämtningen. Antidepp_broschyr.indd :24:58

11 Projetet Anti Depp är ett samarbete mellan Psyosociala förbundet rf och Svensa hörselförbundet rf. Målsättningen med projetet var att undersöa sambandet mellan hörselsada och psyis ohälsa samt förebygga social isolering bland personer med dessa funtionshinder i Svensfinland. Projetet ritade sig även till personal inom hälso-, hörsel- och mentalvårdssetorn. Informationsbroschyren om tinnitus arbetades fram inom projetet. Antidepp_broschyr.indd :24:59

12 Ett projet i samarbete med Psyosociala förbundet rf och Svensa hörselförbundet rf Antidepp_broschyr.indd :24:59

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Post Traumatisk Stress

Post Traumatisk Stress Post Traumatisk Stress En Självhjälpsguide Sammanställd av Agneta Morelli för Invandrarcentrum, GFTE, Gävle Kommun 2008-04-17 Vad är en traumatisk händelse? En traumatisk händelse är något utöver en vardaglig

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se

Sov gott. En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre. www.lvn.se Sov gott En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre www.lvn.se Innehåll Fakta om sömn 4 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 7 Varför har du svårt att sova? 8 Granska din dag 8 Allmänna råd

Läs mer

Är du anhörig till någon med funktionshinder?

Är du anhörig till någon med funktionshinder? Är du anhörig till någon med funktionshinder? Kris- och samtalsmottagningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Kris- och samtalsmottagningen kan hjälpa dig När man är med om något riktigt svårt kan det hända att

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet. - en information till dig som är arbetsgivare

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet. - en information till dig som är arbetsgivare Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet - en information till dig som är arbetsgivare 1 2 Med hjälpmedel orkar Pontus jobba heltid Bild: Magnus Pehrsson Pontus Johansson jobbar på ett företag i Västerås

Läs mer

Reaktioner vid omskakande händelser

Reaktioner vid omskakande händelser Reaktioner vid omskakande händelser När behövs professionell hjälp? En skrift av Tom Lundin, Kunskapscentrum för traumatisk stress, Akademiska Sjukhuset i Uppsala Innehåll Vad är ett trauma?............................4

Läs mer

Är du stressad? Av Tor Dagerberg (Kinesiolog)

Är du stressad? Av Tor Dagerberg (Kinesiolog) Är du stressad? Av Tor Dagerberg (Kinesiolog) Även om det skrivits och talats mycket om stress, så vet de flesta så lite om det att de inte känner igen det ens när det drabbar dem själva eller någon närstående.

Läs mer

Det goda åldrandet frisk också efter 85

Det goda åldrandet frisk också efter 85 Det goda åldrandet frisk också efter 85 Berit Lundman Universitetslektor, docent i omvårdnad Efter att vi hört en hel del om olika sjukdomstillstånd som är vanliga bland äldre och hur man kan förebygga

Läs mer

Efter hjärnskakning: Hur kan man själv påverka läkningsprocessen?

Efter hjärnskakning: Hur kan man själv påverka läkningsprocessen? Sköt om dig oc Efter hjärnskakning: Många som fått en hjärnskakning upplever att tiden efter inte riktigt fungerar som innan. Detta kan leda till funderingar och oro. I Sörmland finns ett vårdprogram för

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Sov bra. utan sömnmedicin

Sov bra. utan sömnmedicin Sov bra utan sömnmedicin 1 1 Innehåll Fakta om sömn 4 Fakta om sömnläkemedel 7 Sömnskolan steg 1 Skriv sömndagbok 8 Varför har du svårt att sova? 9 Granska din dag 9 Allmänna råd för en bättre sömn 9 Sömnskolan

Läs mer

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat

Bruksanvisning mind TM 330. m3-x Allt-i-örat hörapparat Bruksanvisning mind TM 330 m3-x Allt-i-örat hörapparat Hörapparat och tillbehör som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

Högkänslighet. Högkänsliga personer och skilsmässa

Högkänslighet. Högkänsliga personer och skilsmässa Högkänslighet Comfort Zone, november 2010 Copyright 1999-2010 Elaine N. Aron, Ph.D. All rights reserved Copyright 2012 den svenska översättningen EM Bruhner. Alla rättigheter reserverade Fler artiklar

Läs mer

Talängslan något vi inte kan blunda för

Talängslan något vi inte kan blunda för Hjälp dina elever och studenter att behärska sin ängslan för att tala inför publik. av Ulrika Axelsson Talängslan något vi inte kan blunda för JAG FÅR PANIK och börjar svettas, blir röd i ansiktet och

Läs mer

Hörselhälsa. Ett studiematerial för grundskolan

Hörselhälsa. Ett studiematerial för grundskolan Hörselhälsa Ett studiematerial för grundskolan Hörselhälsa Ett studiematerial för grundskolan Kim Kähäri arbetslivsinstitutet väst 2004 Innehåll 3 Bakgrund 5 Om materialet 6 Hörselhälsa lämpligt från

Läs mer

Att lära sig leva med bipolär sjukdom: En guide

Att lära sig leva med bipolär sjukdom: En guide Att lära sig leva med bipolär sjukdom: En guide 1 Copyright Bristol-Myers Squibb och Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd 2012. Innehåll Introduktion Kapitel 1 Att leva med bipolär sjukdom 7 Kapitel 2 Har

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni. Upplaga 3.05 2015. http://www.viska.se/

Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni. Upplaga 3.05 2015. http://www.viska.se/ Upp till Kamp! Självhjälp vid schizofreni Upplaga 3.05 2015 http://www.viska.se/ Innehållsförteckning Förord...4 Det finns hopp för dig!...6 Frågor om antipsykotika...8 Behandlingar...16 Tecken på återfall...27

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3

Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3 Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA)

Läs mer

den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa

den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa Patrik Göransson 2012 den ofrivillige RESENÄREN Jag hade en bild av ett tåg som skenande och jag visste inte vart jag var på väg. Allt eftersom resan

Läs mer

Sjukdomar som ger glömska

Sjukdomar som ger glömska Sjukdomar som ger glömska Minnet är som bäst när vi mest behöver det. Alltså under den tid då vi växer upp och lär oss det mesta av det vi kommer att ha nytta och glädje av under resten av livet. Ofta

Läs mer

Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger. Brought to you by

Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger. Brought to you by Vad är epilepsi? Information för personer med epilepsi, deras familjemedlemmar, vänner och arbetskolleger Brought to you by Andra broschyrer och övrig information Brought to you by som tillhandahålls av:

Läs mer

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP?

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Kvalitativ analys av barnkontakter från 2006 INNEHÅLL Sammanfattning. 3 Inledning 4 Metod 4 Resultat. 5 Må dåligt och vara utsatt.. 5 Rädsla för att föräldrarna

Läs mer