Microsoft Office 2007 Nyheterna i korthet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Microsoft Office 2007 Nyheterna i korthet"

Transkript

1 Microsoft Office 2007 Nyheterna i korthet 1 (1) Material skapat av LexiConsult 2008

2 Språkinställningar för Office 2007 Ställa in språk i Office Klicka på Start/Programs/Microsoft Office/Microsoft Office Tools och välj sedan alternativet Microsoft Office 2007 Language Settings. 2. Nu visas nedanstående dialog och du väljer här önskat språk. 3. Klicka därefter på OK. 2 (2)

3 Allmänna nyheter Office 2007 Nytt användargränssnitt Programfönstret i Office 2007 har fått ett helt nytt användargränssnitt. Det anpassas efter ditt arbetssätt. 3 (3)

4 Office-knappen Office-knappen: Innehåller allmänna kommandon som finns i samtliga Officeprogram (ungefär samma som tidigare fanns i Arkiv-menyn). Under Alternativ går det att göra anpassningar för hur det aktuella programmet ska fungera. 4 (4)

5 Menyflikar Menyflikarna gör att du snabbt kan hitta de kommandon du behöver för att utföra en uppgift. Kommandona är ordnade i logiska grupper, som är samlade på flikar. Varje flik hör till en typ av aktivitet. För att det inte ska bli rörigt på skärmen visas vissa flikar bara när de behövs. Du kan inte ta bort menyfliksområdet eller byta ut det mot verktygsfält eller menyer från tidigare versioner av Office. Du kan dock minimera menyfliksområdet så att du får mer utrymme på skärmen. Följande bild visar ett exempel på menyfliksområdet. 1. Flikarna är åtgärdsspecifika. 2. Grupperna på samma flik delar upp en åtgärd i underaktiviteter. 3. Kommandoknapparna i respektive grupp utför ett kommando eller visar en meny med kommandon. Använda menyfliksområdet i minimerat läge 1. Klicka på Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst. 2. Klicka på Minimera menyfliksområdet i listan. 3. Om du vill använda menyfliksområdet när det är minimerat, klickar du på önskad flik och sedan på alternativet eller kommandot som du vill använda. När du har klickat på önskat val på fliken blir menyfliksområdet minimerat igen. 5 (5)

6 Kortkommandon Håll ner ALT-tangenten så får du fram kortkommandon för de olika funktionerna i menyflikarna. Genom att klicka på resp tangent (utan att hålla nere CTRL eller Shift) så kommer Du till resp flik eller kommando. Klickar Du exempelvis på N så öppnar Du fliken Infoga och Du ser olika snabbkommandon giltiga under den fliken. Vad hände med de gamla kortkommandona? De gamla kortkommandona som började med CTRL finns kvar och du kan använda dem på vanligt sätt. CTRL + C betyder fortfarande Kopiera och CTRL + V betyder fortfarande Klistra in osv. Nytt filformat Word, Excel och PowerPoint har fått ett nytt filformat, som bygger på XML. Exempel på filformat i Word: Äldre filformat Nytt filformat Förklaring.doc.docx Standard Worddokument.dot.dotx Wordmall.doc.docm Worddokument med makrokod.dot.dotm Wordmall med makrokod Motsvarande filformat, med tillägget x eller m, gäller även för Excel och PowerPoint. Fördelarna med det nya formatet är bland annat 6 (6)

7 Mindre utrymme. En Excelfil som i tidigare Excelversion var på kb minskar till 587 kb i Excel 2007 formatet. Om en fil blir skadad, korrupt finns det större möjligheter att återskapa filen när den är gjord i XML-format. Genom att Word, Excel och PowerPoint i grunden har ett gemensamt filuppbyggnad genom XML, skapas ytterligare möjligheter att integrera information mellan programmen. En användare av Office version kan inte öppna en fil som är skapad i Office Från Microsoft kan man dock gratis hämta hem ett konverteringsprogram som gör att man kan öppna och hantera filen. I Office 2007 kan Du även spara en fil i det gamla Office formatet. Klicka på Officeknappen och välj Spara som samt Office format. Öppnar Du en fil skapad i tidigare format framgår det i namnlisten [Kompabilitetsläge]. När Du sparar filen, efter eventuella ändringar, så sparas den automatiskt i det gamla formatet. (Skall filen sparas i 2007 format, klicka på Officeknappen och välj Spara som.) Konvertera gamla filer till Office 2007 format Öppna filen som är skapad i ett äldre Officeformat (Word, Excel eller PowerPoint), klicka på Officeknappen och välj Konvertera. PDF-format I Office 2007 finns möjlighet att spara ett dokument direkt i PDF-format, således utan att Du behöver installera Adobe Acrobat. Snabb-verktygsfält Du kan få hjälp utav verktygsfält som dyker upp när du behöver dem och erbjuder dig de vanligaste funktionsalternativen. Nr du t.ex. markerar en text i Word visas ett diskret verktygsfält med formateringsalternativ som aktiveras om du klickar i det. 7 (7)

8 Förhandsgranskning i realtid I nya Office får du en riktig visuell förhandsgranskning av formateringen i ditt innan du bestämmer dig för att göra någon förändring. Då slipper du gissa dig fram när du ändrar format. Du ser direkt när du för muspekaren över ett formateringsalternativ, en förhandsgranskning av hur det kommer att se ut, men det är inte förrän du klickar som formatet ändras i dokumentet. 8 (8)

9 Smart Art Med hjälp av SmartArt-grafik kan du visualisera din information och dina idéer. Du kan skapaa SmartArt-grafik genom att välja mellan många olika layouter, för att snabbt, enkelt och effektivt förmedla ditt budskap. När du skapar SmartArt-grafik uppmanas du att välja en typ, till exempel Process, Hierarki, Cyklisk eller Relation. De olika typerna kan sägas motsvara olika SmartArt-kategorier, och varje typ innehåller flera olika layouter. 1. Klicka på fliken Infoga och därefter SmartArt (i gruppen Illustrationer). 2. Klicka på den typen och layouten du villl använda i dialogrutan Välj en SmartArt-grafik. 3. Skriv in text genom att klicka i en figur och sedan skriva. 4. Du kan använda färgvariationer från i figurerna i din SmartArt-grafik. Klicka på Ändra färger i gruppen SmartArt-format på fliken Design under SmartArt-verktyg. 5. Klicka på den färgvariation som du vill använda. 9 (9)

10 Spara som pdf I Office 2007 kan du spara direkt i filformatet.pdf även om du inte har programmet Acrobat installerat. Du behöver dock installera ett tillägg för att kunna göra detta. 1. Klicka på Microsoft Office-knappeett namn för dokumentet t i listan Filnamn. 3. Klicka på PDF i listan Filformat. 4. Klicka på, peka på pilen bredvid Spara som och klicka på PDF. 2. Ange eller välj OK. Dokumentteman Ett dokumenttema är en uppsättning enhetliga formateringsalternativ som skapar en gemomgående stil i dokumentet (färger, typsnitt, bilder) för att snabbt kunna formatera ett helt dokument och ge det ett enhetligt utseende. Det finns färdiga dokumentteman, men du kan även anpassa ett befintligt tema och spara det som ett eget. Dokumentteman delas mellan programmen, så att du kan använda samma utseende för alla Office-filer. Använda dokumentteman 1. I Word eller Excel: Klicka på Teman i gruppen Teman på fliken Sidlayout. eller 2. I PowerPoint: Klicka på det dokumenttema du vill använda i gruppen Teman på fliken Design eller klicka på Mer om du vill se allaa tillgängliga dokumenttem man. Gör något av följande: 3. Om du vill använda ett fördefinierat dokumenttema klickar du på det dokumenttema som du vill använda under Fördefinierad. 4. Om du vill använda ett anpassat dokumenttema klickar du på det dokumenttema som du vill använda under Eget. 10 (10)

11 Word 2007 Förformaterade element När du arbetar med ett dokument från en speciell dokumentmall, som en rapport, kan du välja från ett galleri med förformaterade framsidor, citat, sidhuvuden och sidfötter som gör att ditt dokument ser mer välarbetat ut. I exemplet ser du hur du enkelt med ett knapptryck kan byta ut försättsbladet i dokumentet. 11 (11)

12 Formathantering I Word 2007 finns en stor uppsättning av formatmallar, vilka är designade för att fungera harmoniskt tillsammans. I många fall har Du säkert behov av att ändra teckenformatet i ett större dokument, vilket innehåller flera olika dokumentmallar. 1. Markera någon mening skriven med den formatmall du vill ändra 2. Formatera om den markerade texten enligt ditt önskemål 3. Högerklicka på den formatmall ( formatmallsruta i fliken Start, gruppen Format) Du vill ändra. 4. Välj alternativet Uppdatera så att markeringen matchas. Du har nu ändrat en befintlig formatmall i enlighet med ditt val. Om du vill ändra resten av dokumentet så att den texten får samma format: 1. Markera någon text innehållande det gamla formatet. 2. Motsvarande formatmallsruta markeras med en gul ram. 3. Högerklicka på den formatmallsrutan och välj alternativet Markera alla instanser av 4. All text formaterad med samma format markeras 5. Klicka nu på den nya formatmallen du skapade enligt ovan. Stavningskontroll Stavningskontrollen har förbättrats och är mer konsekvent. Här följer några utav nyheterna: Fler alternativ är globala och ändras i hela Office-paketet när du ändrar alternativen i ett program. Alla program kan hantera egna ordlistor i samma dialogruta. En undantagsordlista skapas automatiskt första gången ett språk används. De användas för att tvinga stavningskontrollen att markera ord som du vill undvika att använda (som t.ex. kan verka stötande eller som ej passar i ditt sätt att skriva). Stavningskontrollen kan söka efter och markera sammanhangsbaserade stavfel (gäller enbart dokument skrivna på engelska, tyska eller spanska). Du kan inaktivera stavnings- och grammatikkontrollerna för ett enskilt eller för alla dokument som du skapar. 12 (12)

13 Nya tabellfunktioner När du har skapat en tabell kan du formatera hela tabellen genom att använda Tabellformat. Genom att placera pekaren över varje förformaterat tabellformat kan du förhandsgranska hur tabellen kommer att se ut. 1. Klicka i den tabell du vill formatera. 2. Klicka på fliken Design under Tabellverktyg. 3. Placera pekaren över varje tabellformat i gruppen Tabellformat tills du hittar ett format du vill använda och klicka på det. 13 (13)

14 Ändra ett format I Microsoft Office Word 2007 är Snabbformat uppsättningar med formatmallar som är designade för att fungera tillsammans för att skapa ett attraktivt och professionellt dokument. I de flesta fall kommer du inte att ändra formatmallarna men ibland kanske du vill ändra delar av en formatmall i en snabbformatsuppsättning. 1. Markera den text som är formaterad med den formatering du vill ändra. 2. Formatera den markerade texten med de nya inställningar du vill använda. 3. Högerklicka på det format som du vill ändra i gruppen Format på fliken Start. 4. Klicka på Uppdatera enligt markering. All text med det format som du ändrade uppdateras automatiskt för att matcha de nya inställningar du definierat. 14 (14)

15 Excel 2007 Större kalkylblad Office Excel 2007 innehåller 1 miljoner rader och kolumner per kalkylblad. Programmets prestanda har också förbättrats tack vare en ökad minnesallokering. Avancerad villkorsstyrd formatering I Excel kan du använda villkorsstyrd formatering för att visuellt framhäva data för att snabbt kunna upptäcka undantag och viktiga trender. I denna version av Excel har denna funktion förbättrats. 1. Markera det cellintervall som ska formateras. 2. Välj menyfliken Start och klicka på Villkorsstyrd formatering. 3. Välj önskat alternativ och fyll i kriterierna i undermenyerna. 15 (15)

16 Enkel formelskrivning Följande förbättringar gör det lättare att skriva formler i Office Excel Anpassningsbart formelfält Formelfältet anpassas automatiskt efter långa, komplexa formler, vilket förhindrar att formlerna täcker annan information i kalkylbladet. Du kan också skriva längre formler med fler kapslingsnivåer än i tidigare versioner av Excel. Automatisk funktionskomplettering Du kan använda automatisk funktionskomplettering för att snabbt skriva rätt formelsyntax. Funktionen upptäcker genast vilka funktioner som du vill använda och hjälper dig att fylla i formelargumenten, så att formeln blir rätt redan från början. Enkel åtkomst till namngivna områden Genom att använda namnhanteraren i Office Excel 2007 kan du ordna, uppdatera och hantera flera namngivna områden på ett och samma ställe, vilket gör det lättare för andra som arbetar med ditt kalkylblad att förstå formlerna och informationen i bladet. Formatering Formateringen har på många sätt blivit enklare i Excel Bland annat finns nu kommandot Allmänt (en listruta Du hittar under fliken Start, gruppen Tal). Markera cellerna som du vill formatera. Klicka på listrutan och du kan snabbt välja mellan ett antal generella format. Du kan även snabbt formatera en del (eller hela) kalkylen genom att markera aktuella celler och klicka på kommandot Cellformat under fliken Start. Genom att föra musmarkören över något exempel ser du hur din kalkyl ändras. 16 (16)

17 17 (17)

18 Effektivare sortering och filtrering Excel 2007 har fått förbättrade filtrerings- och sorteringsfunktioner. Du kan till exempel sortera data efter färg och baserat på mer än 3 (och upp till 64) nivåer. Du kan också filtrera data efter färg eller efter datum, visa över poster i listrutan Autofilter, filtrera flera poster och filtrera data i pivottabeller. 18 (18)

19 Knapp för radbrytning i cell I Excel finns nu under menyfliken Start, en knapp för att radbryta innehållet i en cell. Förbättrade Excel-tabeller I det nya användargränssnittet i Office Excel 2007 kan du snabbt skapa, formatera och utöka en Excel-tabell (en Excel-lista i Excel 2003). 1. Markera det cellintervall som du vill skapa en tabell utav. 2. Välj menyfliken Infoga och klicka på Tabell. Funktionen Autofilter är aktiverad som standard i en tabell och möjliggör sortering och filtrering av tabelldata. När du står i tabellen kan du klicka på fliken Tabellverktyg där du kan göra en mängd inställningar för listan. Bland annat kan du använda ett tabellformat för att snabbt lägga till snygg, professionell formatering till tabeller. Om ett alternativt radformat används i en tabell, bevaras den alternativa formateringsregeln i samband med åtgärder som tidigare skulle ha påverkat och åsidosatt layouten, t.ex. filtrering, att dölja rader eller manuell omstrukturering av rader och kolumner. 19 (19)

20 Beräknade kolumner En beräknad kolumn innehåller en enda formel som justeras för varje rad och som expanderas automatiskt för att inkludera extra rader så att formeln tillämpas även på dessa. Allt du behöver göra är att infoga en formel en gång. Du behöver inte använda kommandona Fyll eller Kopiera. 20 (20)

21 Diagram Excel 2007 innehåller flera nya diagramverktyg. De baseras på det tema som används för arbetsboken och innehåller specialeffekter som 3D, transparens och skuggning. När du infogat ett diagram och markerar det visas Diagramverktyg och om du klickar på den fliken finner du mängder av funktioner för att förändra diagrammet. Med hjälp av knappen Spara som mall kan du direkt spara inställningarna för diagrammet som en mall, för att snabbt kunna återanvända det vid ett senare tillfälle. 21 (21)

22 PowerPoint 2007 Genom det nya gränssnittet är PowerPoint 2007 enklare och mer intuitivt att arbeta med än i tidigare versioner. Genom menyflikarna är uppbyggnaden av programmet mer logiskt. Det har dessutom tillkommit en mängd nya möjligheter att skräddarsy utseendet på olika objekt, såsom rubriker, texter, figurer, diagram, bilder osv. Teman och snabbformat PowerPoint 2007 inkluderar nya teman för bildbakgrunder, layouter och snabbformat. Teman Layout Snabbformat En kombination av färger, teckensnitt och ev andra effekter i en presentation Ett arrangemang av olika delar exempelvis rubrik och underrubrik, listor, bilder mm mm på en enda bild En uppsättningsformateringsalternativ som gör det enklare att formatera bilder och objekt. I PowerPoint 2007 har det blivit enklare att hanteras dessa alternativ, än vad det var i tidigare versioner. När Du har lagt till ett tema till en presentation ändras och anpassas gallerierna med snabbformat efter det nya temat. Det betyder att alla nya SmartArt-bilder, tabeller, diagram, WordArt-objekt eller text som Du infogar i presentationen automatiskt matchar det befintliga temat. 22 (22)

23 Bildbakgrunden I bildbakgrunden finns numera flera bakgrunder som representerar olika layouter. Du kommer till bildbakgrunden genom att klicka på menyfliken Visa och därefter Bildbakgrund. 23 (23)

24 Fler effekter Du kan lägga till fler effekter för objekt, såsom skuggning, reflektion, ljussken, mjuka kanter med mera. Det gäller både SmartArt-grafik, tabeller, text och WordArt. Klicka eller dubbelklicka på objektet för att se verktygen. Fler textformat Det har tillkommit en hel del nya tecken- och styckeformat i PowerPoint som visas när du arbetar med texter under menyfliken Start. 24 (24)

25 Bildlayouter När du infogar nya bilder visas inget åtgärdsfönster med bildlayouter utan alla layoutalternativ är samlade i bilden och beroende på vad du väljer försvinner övriga. Figurformat Det har tillkommit nya och fler figurformat för ritobjekt och WordArt under menyfliken Format. 25 (25)

26 Outlook 2007 Snabbsök Numera kan du använda Snabbsök i Outlook, oavsett vilken mapp du befinner dig i. Det går att lägga till fler sökvillkor genom att klicka på frågeverktyget. Ange fler sökvillkor genom att skriva söktexten på raderna Från, Brödtext, Ämne eller Till. Visa fler sökfält i frågeverktyget genom att klicka på Lägg till villkor. 26 (26)

27 Färgkategorisera meddelanden Du kan tilldela färgkategorier till meddelanden, kontakter, avtalade tider, uppgifter med mera i Outlook 2007 för att kategorisera dem och göra dem lättare att se. 1. Högerklicka på t.ex. ett meddelande och välj Kategorisera. 2. Välj färg i snabbmenyn. Döp eventuellt om kategorin. Meddelandet färgkodas och samtidigt skapas automatiskt en sökmapp som döps till Kategoriserad e-post där du återfinner dina färgkodade meddelanden ordnade efter färg. 27 (27)

28 Förhandsgranska bifogade filer i läsfönstret Om du tar emot en bifogad fil i ett meddelande och snabbt vill se vad filen innehåller utan att öppna den kan du förhandsgranska den bifogade filen. 1. Högerklicka på bilagan och välj Förhandsgranska. 2. En förhandsgranskning av filen visas i läsfönstret. 28 (28)

29 Att göra - fält Det nya Att göra-fältet ger en samlad vy över sådant som ska prioriteras under dagen. Det integrerar uppgifter, e-postmeddelanden som flaggats, kommande möten och kalenderinformation. Om Att-göra-fältet maximeras visas uppgifterna i ett åtgärdsfönster. Förbättrade schemafunktioner Det är numera enklare att schemalägga möten. När plats eller dagordning ändras behöver inte deltagarna acceptera mötet en gång till utan de får en informationsuppdatering. Dessutom markeras ändringarna i mötesuppdateringen vilket gör det lättare att se vilken information som har ändrats. Frånvarohantering Tidigare när Outlook startades och frånvarohanteraren var igång visades en varningdialogruta. Numera visas ett meddelande i statusfältet. Du kan dessutom schemalägga dina frånvarotider i förväg, så att du inte behöver oroa dig över att glömma att aktivera Frånvarohanteraren. (Fungerar med Exchange 2007). 29 (29)

Allmänna nyheter i Microsoft Office 2010

Allmänna nyheter i Microsoft Office 2010 Innehåll Allmänna nyheter i Microsoft Office 2010...4 Nytt användargränssnitt...4 Fliken Arkiv (Microsoft Office Backstage)...5 Anpassa verktygsfältet snabbåtkomst...7 Kortkommandon...7 Nytt filformat...8

Läs mer

Innehåll. Sydkomp AB Sid 2

Innehåll. Sydkomp AB Sid 2 Innehåll Nyheter i Windows 7...5 Starta och avsluta Windows...5 Starta Windows...5 Avsluta Windows...5 Hjälp och support...5 Hantera fönster...5 Växla mellan fönster...5 Aero Glass...5 Flip...5 Flip 3D...6

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Nyheterna i Microsoft Office 2010

Nyheterna i Microsoft Office 2010 Nyheterna i Microsoft Office 2010 Innehåll Allmänna nyheter i Office 2010 Word 2010 Excel 2010 PowerPoint 2010 Outlook 2010 DETTA MATERIAL VÄNDER SIG TILL DIG SOM HAR UPPGRADERAT FRÅN MS OFFICE 2003 TILL

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Excel 2007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Excel 8 2. Hantera en arbetsbok 15 3. Formler och format 38 1 INTRODUKTION TILL EXCEL INTRODUKTION TILL EXCEL Starta programmet 8 Avsluta

Läs mer

Nyheter i Word 2010. Nytt utseende. Arkiv

Nyheter i Word 2010. Nytt utseende. Arkiv Nyheter i Word 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet. Arkiv

Läs mer

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Innehållsförteckning Rundtur. Gränssnitt 2 Formatering 4 Kolumner och autofyll 5 Formler 6 Funktioner 7 Diagram 8 Utskrift 9 Rundtur. Databaser 10 Sök och ersätt

Läs mer

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Innehållsförteckning Office 2013 Översikt... 2 Introduktion till Office 2013 Sv... 2 Gränssnitt med menyflikar... 2 ARKIV fliken Backstage vyn... 2 Flytta/ändra

Läs mer

Kommandon i menyfliksområdet På varje menyflik finns grupper och i varje grupp finns en uppsättning relaterade kommandon.

Kommandon i menyfliksområdet På varje menyflik finns grupper och i varje grupp finns en uppsättning relaterade kommandon. Snabbstartsguide Microsoft Excel 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Lägga till kommandon i verktygsfältet

Läs mer

1 Nyheter i Excel 2007

1 Nyheter i Excel 2007 1 Nyheter i Excel 2007 Bland det första du lägger märke till i Microsoft Office Excel 2007 är att användargränssnittet har ändrats en hel del. I tidigare versioner av Office Excel fanns programmets över

Läs mer

Introduktion till förändringar i Office 2007 och 2010... 3. Floati... 3. Infoga en bild... 4. Text... 4. Tabeller... 5

Introduktion till förändringar i Office 2007 och 2010... 3. Floati... 3. Infoga en bild... 4. Text... 4. Tabeller... 5 Innehållsförteckning Introduktion till förändringar i Office 2007 och 2010... 3 Floati... 3 Infoga en bild... 4 Text... 4 Tabeller... 5 Ändra utseende på en tabell... 5 Officeknappen... 6 Ändra ett programs

Läs mer

Produktbilaga. Fördelar med LärSjälv. Tjänsterna

Produktbilaga. Fördelar med LärSjälv. Tjänsterna Produktbilaga Fördelar med LärSjälv Undervisningen sker i ditt eget tempo när du har tid, lust och behov Du får intressant och inspirerande utbildning Förtesten säkerställer att du bara behöver lära dig

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta.

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta. Snabbstartsguide Microsoft PowerPoint 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Hitta det du behöver Klicka

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2007 Vers. 20101001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 4 Kortkommandon

Läs mer

NYHETERNA OFFICE 2010

NYHETERNA OFFICE 2010 Eva Ansell I MICROSOFT NYHETERNA OFFICE 2010 DEL 1 ÖVERGRIPANDE NYHETER DEL 2 MICROSOFT WORD 2010 INNEHÅLL 1. MICROSOFT OFFICE 2010... 6 2. NYTT UTSEENDE... 8 A. Menyfliksområdet...9 B. Verktygsfältet

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Outlook 2007. Axxell Utbildning Ab

Outlook 2007. Axxell Utbildning Ab Outlook 2007 Axxell Utbildning Ab 2 Innehåll Vad är Outlook 2007?... 3 Skicka ett nytt meddelande... 7 Bifoga en fil till meddelandet... 8 Öppna, läs och besvara ett e-postmeddelande... 9 Adressboken i

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Inbjudan till data-relaterade personalutbildningar, HT13

Inbjudan till data-relaterade personalutbildningar, HT13 Inbjudan till Datakurser för personal, HT13 Uppdaterat 2013-08-29 Inbjudan till data-relaterade personalutbildningar, HT13 Under HT13 erbjuds medarbetare vid Linnéuniversitetet följande utbildningar: Nyheter

Läs mer

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 POWERPOINT... 2 KOMMA IGÅNG MED POWERPOINT... 3 SKAPA EN PRESENTATION... 4 INFOGA... 5 Kopiera kalkylbladsceller från Microsoft Excel till en presentation...5 Dela information mellan

Läs mer

Diagram för olika situationer

Diagram för olika situationer 7 Diagram för olika situationer Med hjälp av diagram kan du ta fram trender och prognoser för givna data. Dina diagram ger dig en visuell möjlighet att visa upp dina siffror. En av de största fördelarna

Läs mer

Nyheter i PowerPoint 2010

Nyheter i PowerPoint 2010 Nyheter i PowerPoint 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet.

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar 2016-12-20 Författare DNR: Diarienummer Innehållsförteckning Allmänt om Wordmallarna... 2 Fliken Mittuniversitetet... 2 Skapa ett nytt dokument... 2 Dialogrutor... 3 Fylla i ett dokument... 4 Fylla i ett

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

Snabbstartsguide. Anpassa utseende och design Ge ritningen ett enhetligt utseende med teman och matchande färger. Du hittar dem på fliken Design.

Snabbstartsguide. Anpassa utseende och design Ge ritningen ett enhetligt utseende med teman och matchande färger. Du hittar dem på fliken Design. Snabbstartsguide Microsoft Visio 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Uppdaterade mallar Mallar hjälper

Läs mer

Microsoft Word 2000 Grunder

Microsoft Word 2000 Grunder Kapitel 1 Introduktion till Microsoft Word 2000 1 Läs detta först.......................................... 1-1 1.1 Mål.............................................. 1-2 1.2 Förkunskaper......................................

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum IT 2 GRUNDKURS 2 I DATABEHANDLING VID ÅLANDS LYCEUM I den här boken kommer du att lära dig de program som behövs för att klara Datakörkortets Modul 4 (Microsoft

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac Eva Ansell Ulrika Nilsson MICROSOFT WORD 2008 för Mac 1. Introduktion till Word 2008 för MAc A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2013 Vers. 20131001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 5 Kortkommandon

Läs mer

LATHUND PUBLISHER 2000

LATHUND PUBLISHER 2000 LATHUND PUBLISHER 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING EXCEL 2010 FÖRDJUPNING Microsoft Excel 2010 Fördjupning Inledning Mål och förkunskaper... 5 Pedagogiken... 5 Hämta övningsfiler... 6 Del 1 1 Diagram och bilder Skapa diagram... 7 Snabblayout... 8 Diagrammets

Läs mer

POWER POINT FÖRDJUPNING

POWER POINT FÖRDJUPNING POWER POINT 010 FÖRDJUPNING Microsoft PowerPoint 010 Fördjupning Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Teman Del 1 Skapa presentation med tema...7 Välja tema...8 Redigera

Läs mer

Design med teman Del 1: Grunderna

Design med teman Del 1: Grunderna Design med teman Del 1: Grunderna Ett tema är en matchande uppsättning teckensnitt, färger och visuella effekter. Med en enda musklickning kan du tillämpa någon av en mängd olika inbyggda teman på valfri

Läs mer

SÖKORDSREGISTER SÖKORD

SÖKORDSREGISTER SÖKORD SÖKORDSREGISTER SÖKORD A Absoluta referenser... 133 Anpassa... 17 -Anpassa menyer... 17 -Anpassa verktygsfält... 18 -Anpassa verktygsknappar... 19 Arbetsbladsmenyraden... 20 Arbetsbok... 21 -Ny arbetsbok...

Läs mer

Grunderna i PowerPoint

Grunderna i PowerPoint Grunderna i PowerPoint Pow erpoint är ett effektivt presentationsprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

Framtagen utav Learningpoint. Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar

Framtagen utav Learningpoint. Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar Framtagen utav Learningpoint Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar Innehållsförteckning Skapa nya dokument knappen Nytt... 3 Fliken Enköpings kommun... 3 Bildbanken... 3 Välja bilder och färg

Läs mer

Nyheter i Office 2010

Nyheter i Office 2010 GEMENSAMT... 1 Menyflikar... 1 Statusraden... 2 Inställningar för programmen... 2 Automatisk förhandsgranskning... 2 Verktygsfältet Snabbåtkomst... 3 Menyfliken Arkiv... 3 Kompatibilitetsläge... 4 Formatering...

Läs mer

Excel-guide. Introduktion

Excel-guide. Introduktion Excel-guide Introduktion I denna laboration kommer ni få använda några grundfunktioner i Microsoft Excel. Laborationen utgår ifrån Excel 2010, men om ni vill använda ett annat program för att lösa uppgifterna

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Dokumentation. Avancerade Wordfunktioner

Dokumentation. Avancerade Wordfunktioner Dokumentation Avancerade Wordfunktioner VISA MENYFLIKEN UTVECKLARE När Word startas första gången finns sju menyflikar med verktyg. I den här kursen behöver dock den åttonde menyfliken aktiveras, menyfliken

Läs mer

Allmän it-kunskap. Innehåll

Allmän it-kunskap. Innehåll sförteckning Datorkunskap 2.0 Office 2007, Windows Vista Allmän it-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Gamla datorer...9 Datorns funktion... 10

Läs mer

Kurs 5:1 Att presentera med PowerPoint del 1

Kurs 5:1 Att presentera med PowerPoint del 1 Kurs 5:1 Att presentera med PowerPoint del 1 STUDENTDATORUTBILDNINGEN MALMÖ HÖGSKOLA Att presentera med bildspel, del 1 Här är en kort vägledning som kan hjälpa dig i ditt arbete med att skapa en presentation.

Läs mer

ITför. alla. av Eva Ansell

ITför. alla. av Eva Ansell ITför alla av Eva Ansell Innehåll 1 Introduktion.... 7 Grundläggande om datorn........... 7 Operativsystem och program...7 Vad är Windows?...8 Starta och avsluta Windows 7...9 Starta datorn....9 Stänga

Läs mer

Innehållsförteckning. Skandinaviska Databöcker AB Excel 2007 grundkurs i

Innehållsförteckning. Skandinaviska Databöcker AB Excel 2007 grundkurs i Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Excel... 1 Starta Excel... 1 Öppna en fil... 1 Programinställningar... 2 Markören... 3 Flytta markören via tangentbordet... 3 Med tangenten Enter... 3 Med piltangenter

Läs mer

Microsoft Excel 2010 Grunder

Microsoft Excel 2010 Grunder EXCEL 2010 GRUNDER EXCEL 2010 GRUNDER Microsoft Excel 2010 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Docendo-pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 del 1 1 Introduktion till Excel Starta programmet...7

Läs mer

POWER POINT 2010 GRUNDER

POWER POINT 2010 GRUNDER POWER POINT 2010 GRUNDER Microsoft PowerPoint 2010 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till PowerPoint Starta programmet...7 Avsluta programmet...7

Läs mer

Microsoft Excel Grundkurs

Microsoft Excel Grundkurs Microsoft Excel Grundkurs Excelfönstret Excels menyrad. Excels Verrktygsfält: Den övre raden heter Standard och innehåller knappar för att öppna, stänga, skriva ut mm. Den undre heter Formatera och används

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Microsoft Word 2010 Grunder

Microsoft Word 2010 Grunder WORD 2010 GRUNDER Microsoft Word 2010 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Word Starta programmet...7 Avsluta programmet...7 Programfönstret...8

Läs mer

Kortdokumentation. Avancerade Wordfunktioner

Kortdokumentation. Avancerade Wordfunktioner Kortdokumentation Avancerade Wordfunktioner Olika typer av mallar När man arbetar med ett ordbehandlingsprogram finns det egentligen tre typer av mallar man kan använda för att automatisera sitt arbete;

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010 Word (Textruta Figursättning, storleksförändra, beskära, Linjal, Sidhuvud/fot) 1:5 En textruta är en ram som kan innehålla text, bild, tabell etc. och kan precis som bilder, figursättas. Textrutan använder

Läs mer

Google Apps till Office 365 för företag

Google Apps till Office 365 för företag Google Apps till Office 365 för företag Uppgradera Office 365 för företag ser annorlunda ut än Google Apps, så när du loggar in visas den här vyn som hjälper dig att komma igång. Efter de första veckorna

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL

FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL FÖRETAGETS GRAFISKA PROFIL och Microsoft Office 1 Innehållsförteckning Förord... 2 Företagets grafiska profil... 2 Färger... 2 Fonter (teckensnitt)... 2 Var börjar man? - PowerPoint... 2 Börja med att

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Här följer lite information om vad vi gick igenom på en datastuga på biblioteket i Åkersberga. Excel är ett kalkylprogram. Förutom rena kalkyler kan

Läs mer

Grundkurs i PowerPoint 2003

Grundkurs i PowerPoint 2003 1(206) Grundkurs för Microsoft PowerPoint 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till presentationsprogrammet PowerPoint. Många menar att PowerPoint endast

Läs mer

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING...

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... 2 LABORATIONSHÄFTETS MÅL...2 DIAGRAM... 2 Ändra färger, mönster, linjer och kantlinjer i diagram... 3 Formatera diagramelement... 3 Formatera delar och perspektiv i

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

Preliminärt utbildningsinnehåll

Preliminärt utbildningsinnehåll 2009-01-29 1 (6) Preliminärt utbildningsinnehåll MS Windows XP Pro Grunderna för hur Windows fungerar Begrepp Skrivbordet Aktivitetsfältet Startmenyn Fönsterhantering, menyval och dialogrutor Växla mellan

Läs mer

Excel XP. Programfönster

Excel XP. Programfönster Excel XP Programfönster I den här övningen tränar du på olika programfönster. Alla övningar har facit och går att göra på egen hand. Om du ska göra datakörkortet är det här extra bra övningar att träna

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum KALKYLERING MED MICROSOFT OFFICE EXCEL... 4 Användning av funktioner i Microsoft Excel... 4 LETARAD FUNKTIONEN... 5 OM funktionen... 8 Mer Diagramhantering...10

Läs mer

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL XP RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Kapitel 1 Introduktion Microsoft Excel 2003. Kapitel 2 Arbetsbok och kalkylblad

Kapitel 1 Introduktion Microsoft Excel 2003. Kapitel 2 Arbetsbok och kalkylblad Excel 2003 Grundkurs Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... X 2 Kursmaterialets uppläggning... X 3 Kursmaterialets utformning... XI 4 Installation av övningsfi ler... XI 5 Facit... XII 6 Innehåll på

Läs mer

Utforska kommandon i menyfliksområdet Varje menyflik har grupper, och varje grupp har en uppsättning relaterade kommandon.

Utforska kommandon i menyfliksområdet Varje menyflik har grupper, och varje grupp har en uppsättning relaterade kommandon. Snabbstartsguide Microsoft Project 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Verktygsfältet Snabbåtkomst Anpassa

Läs mer

Nya möjligheter med Office 2007

Nya möjligheter med Office 2007 Nya möjligheter med Office 2007 Göran Johannesson 19 mars 2007 www.programsupport.se Innehåll Helt nytt användargränssnitt...1 Teman och format styr utformningen...2 Bättre understöd för moderna mediefiler...3

Läs mer

Lathund Office online

Lathund Office online Denna lathund lär dig det du behöver veta för att komma igång med Office online. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar som hjälper dig att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

Snabbguide. Välkommen! Metod 1. Snabbguide 1/13 2012-01-30

Snabbguide. Välkommen! Metod 1. Snabbguide 1/13 2012-01-30 Snabbguide 1/13 Snabbguide Välkommen! Web Apps är en nyhet i Microsoft SharePoint Online, som ingår i Microsoft Office 365. Web Apps är bantade versioner av Microsoft Office Word, PowerPoint, Excel och

Läs mer

Innehållsförteckning. 2 Arbeta med presentationer... 18 Planera presentationen... 18 Varför?... 18 För vem eller vilka?... 18

Innehållsförteckning. 2 Arbeta med presentationer... 18 Planera presentationen... 18 Varför?... 18 För vem eller vilka?... 18 Innehållsförteckning 1 Börja med PowerPoint... 1 Starta PowerPoint... 1 Öppna en befintlig presentation... 1 Förändra en befintlig presentation... 3 Skapa en mapp och spara presentationen... 3 Öppna fler

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Programfönster. Daniel Cronholm, Sensus december

Programfönster. Daniel Cronholm, Sensus december Programfönster I den här övningen tränar du på olika programfönster. Alla övningar har facit och går att göra på egen hand. Om du ska göra datakörkortet är det här extra bra övningar att träna på. Daniel

Läs mer

Migrera till Access 2010

Migrera till Access 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Access 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Innehåll. Kapitel 1 Allmän IT-kunskap. Avsnitt 1 Allmän IT-kunskap... 1

Innehåll. Kapitel 1 Allmän IT-kunskap. Avsnitt 1 Allmän IT-kunskap... 1 I Innehåll Kapitel 1 Allmän IT-kunskap Avsnitt 1 Allmän IT-kunskap... 1 1 Datorn i Samhället... 4 1.1 Informationssamhället... 4 1.2 Elektronisk handel... 5 2 Ergonomi... 5 2.1 Arbetsställning... 5 2.2

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll sförteckning Datorkunskap Office 2007, Windows XP Allmän IT-kunskap Datorer och program... 5 Användningsområden...5 Program...5 Stora och små datorer...6 Datorn från utsidan... 6 Datorlåda...6 Bildskärm...6

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton.

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton. Snabbstartsguide Microsoft OneNote 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Växla mellan pekskärm och mus

Läs mer

Anpassning av Windows 7 och Word 2010

Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Det finns en hel del små förändringar man kan göra för att det ska bli lättare att navigera i datorn, läsa och skriva. Med kortare rader, tydligt typsnitt större avstånd

Läs mer

IT grundkurs 2 i datateknik vid Ålands lyceum. Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

IT grundkurs 2 i datateknik vid Ålands lyceum. Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum 1 MICROSOFT OFFICE POWERPOINT Del 2 BILDBAKGRUNDEN Om man vill lägga in en bild, t.ex. en förenings- företagslogo som skall ligga på samma plats på alla bilder

Läs mer

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform.

Diagram. I detta kapitel lär du dig: m Diagrammets beståndsdelar. m Att skapa både inbäddat diagram och diagramblad. m Att ändra diagramform. 1 Diagram Med diagram kan du presentera information på ett effektivt sätt. Eftersom datan visas grafiskt så kan betraktaren ta till sig mycket information på en gång. Microsoft Excel har ett kraftfullt

Läs mer

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND WORD 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND WORD 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Kapitel 1 Microsoft Word 2000

Kapitel 1 Microsoft Word 2000 ADM1205 Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... X 2 Kursmaterialets uppläggning... X 3 Kursmaterialets utformning... X 4 Installation av övningsfiler... X 5 Facit... XI 6 Innehåll på CD:n... XI Kapitel

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

Att använda Energiforsks rapportmall

Att använda Energiforsks rapportmall Att använda Energiforsks rapportmall Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Titelsida På omslags-

Läs mer

Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text.

Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Att använda Energiforsks rapportmall Rapportmallen är uppbyggd med omslag, titelsida, sidor för förord, sammanfattning och innehåll, samt en sida där du ska börja skriva din text. Titelsida På omslags-

Läs mer

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data Datahantering i Excel Grundbegrepp I alla typer av databaser finns alltid en tabell där informationen i databasen fysiskt finns lagrad. Tabellen har samma enkla uppbyggnad som en tabell i ordbehandlingsprogrammet

Läs mer

Microsoft Word 2013 Grunder

Microsoft Word 2013 Grunder WORD 2013 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Introduktion till Word Starta programmet...7 Avsluta programmet...7 Programfönstret...8 Menyfliksområdet...9

Läs mer

Innehåll Datorkunskap

Innehåll Datorkunskap Innehåll Datorkunskap Kapitel 1 Läs Detta Först 1 Kursmaterialets Uppläggning... 4 2 Kursmaterialets Utformning... 5 3 Installation av Övningsfiler... 5 Kapitel 2 Allmän IT-Kunskap 1 Datorn i Samhället...

Läs mer

EXCEL. Pivottabeller

EXCEL. Pivottabeller EXCEL 2013 Pivottabeller EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 TABELLER Skapa tabell...7 Verktyget Snabbanalys...7 Fliken Infoga...8 Ta bort tabellområde...9

Läs mer