ZetaDisplay. I fin form inför EPaccess

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ZetaDisplay. I fin form inför 2013. EPaccess"

Transkript

1 EPaccess Media Sverige 21 februari 213 Analysavdelningen ZetaDisplay I fin form inför 213 Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 3,22 Högsta/Lägsta (12M) 5,5/2,8 Antal aktier (m) 12,2 Börsvärde (SEKm) 39 Nettoskuld (SEKm) 2 Enterprise Value (SEKm) 41 Reuters/Bloomberg Listning Estimat och värdering (SEK) ZETA.ST/ZETA SS First North Premier E 214E 215E Försäljning Bruttovinst EBIT Vinst f. skatt EPS, just. -,21,15,57,78 EK/A 2,44 2,59 3,15 4,2 Utdelning,,, 1, V/A Tillv. NM NM 279,3 37,6 Bruttomarg. 56,8 58,8 62, 63, EBIT Marg. -11,4 2,7 9,1 11,3 ROE -8,2 6, 19,8 21,8 ROCE -2,8 9, 31,5 41,9 Nettoskuld/EK -,37 -,28 -,42 -,51 EV/Fsg.,6,6,52,48 EV/EBIT NM 21,9 5,8 4,2 P/E, just. NM 21,5 5,7 4,1 P/EK 1,38 1,24 1,2,8 Direktavk.,,, 31,1 Kursutveckling, 12 månader 6, 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 F M A M J J A S O N D J F ZetaDisplay OMXS Nytäckning Rapport Viktig händelse Stark tillväxt under Q4 ZetaDisplay rapporterade en Q4 rapport med klart bättre försäljning än vi förväntat. Under Q4 uppgick intäkterna till SEK 17.6m, jämfört med våra förväntningar om SEK 14.m. År över år växte intäkterna med 179 %. Den främsta orsaken till den bättre försäljningen var högre installationer av hårdvara än vi förväntat. En högre installerad bas bedömer vi kommer att innebära högre repetitiva intäkter från Q Under Q4 uppgick EBIT till SEK - 1.2m vilket var något svagare än vår prognos om SEK -.8m, drivet främst av något högre kostnader samt att marginalerna på nyinstallationer är relativt låga. ZetaDisplay uppger att orderingången är fortsatt god samt att redan befintliga kunder vill bredda sin satsning inom Digital Signage. Försäljning av fastighet möjliggör ytterligare expansion Under kvartalet sålde ZetaDisplay en fastighet och tecknande samtidigt ett långsiktigt hyresavtal för fastigheten. Genom denna manöver frigjorde ZetaDisplay SEK 1.5m i kapital. Dessa medel kommer att användas för framtida expansion och eventuella förvärv. Fortsatt stigande trend för licensintäkter Den positiva trenden för licensintäkterna fortsatte under kvartalet och under de senaste 12 månaderna har de växt med 44%. Ökande licensintäkter har en positiv inverkan på bruttomarginalen då det till 1% handlar om mjukvaruförsäljning. Bruttomarginalen minskade dock under kvartalet till 48 % jämfört med 6 % i Q3. Detta förklaras dock helt av kraftig utrullning av hårdvara (lägre marginal) till nya kunder. Vi förväntar oss att bruttomarginalen kommer att stärkas under 213E till 58.8% jämfört med 56.8% under 212 drivet av en växande installerad bas. ZetaDisplay i god form inför 213 Med stärkt kassa, stadigt växande installerad bas och fortsatt god tillströmning av förfrågningar av både befintliga och nya kunder räknar vi med vinst 213 för ZetaDisplay. Osäkerheten, och därmed sannolika avvikelser från prognoserna, är dock stor givet kvartalsvis och årlig fluktuation i marginaler och intäkter. På våra 214E prognoser handlas ZetaDisplay till ett P/E på 5.7x vilket vi finner attraktivt. För 215 och framgent ser god tillväxtpotential för både den underliggande marknaden och ZetaDisplay. Källa: FactSet Datum Händelse Plats Se sista sidan för disclaimer.

2 ZetaDisplay Försäljning per segment ZetaDisplay Försäljning per marknad Norge 9% Danmark 7% Övriga 2% Finland 21% Sverige 61% Ospecificerat 1% ZetaDisplay Resultatutveckling, helår ZetaDisplay Resultatutveckling, kvartal EBIT, SEKm E 14E 15E EBIT marginal, (%) EBIT, SEKm EBIT marginal, (%) EBIT EBIT marginal EBIT EBIT marginal ZetaDisplay Finansiell ställning ZetaDisplay Aktiestruktur, ledning Nettoskuld, SEKm E 14E 15E Nettoskuld Nettoskuld / EK Notera att negativa siffror indikerar nettokassa Nettoskuld/EK Börsvärde (SEKm) 39 Antal utestående aktier (m) 12,2 Genomsnittligt antal aktier handlade per dag (s) 4 Fritt handlade aktier 74,9% Största aktieägare Röster Aktier Mats Johansson 14,6% 14,6% Martin Gullberg 11,3% 11,3% Mikael Öberg med bolag 8,5% 8,5% AMF Försäkring & Fonder 4,9% 4,9% Övriga 6,7% 6,7% Ordförande Rolf Eriksson Verkställande direktör Leif Liljebrunn Finansdirektör Peter Rudbert Investerarkontakt Leif Liljebrunn Telefon / Internet / Nästa rapport 22 May 213 ZetaDisplay 21 februari Erik Penser Bankaktiebolag

3 Marknad ökande intresse för Digital Signage Digital Signage en växande marknad Digital Signage handlar i grund och botten om att nå ut till rätt kunder med rätt budskap vid rätt tillfälle vilket i praktiken innebär att påverka kunden precis i det tillfälle där denne fattar sitt beslut i butiken. Med hård- och mjukvara samt licenser och tjänster erbjuder ZetaDisplay, genom Digital Signage, detalj- och servicehandeln möjligheten att exponera budskap i butiken/miljön där produkterna/tjänsterna finns och där köpbeslutet tas. ZetaDisplay Investeringar i mediekonsumtion (29) Populärpress, 1.5% Utomhus, 2.% Gratistidskrifter,.8% Bilagor,.9% Övrigt,.8% Radio, 1.% Fackpress, 2.% Dagspress, 15.% Ktaloger/Vägledande media, 3.3% Gratistidningar, 3.6% Butikspromotion/butiksmedia, 7.9% Mässor & Event, 12.2% Direktreklam, 8.4% Sponsring, 11.% Presentreklam, 8.7% TV, 9.4% Internet, 11.% Källa: IRM Marknaden för marknadsföring i butik i Norden uppskattas till ca 12bn. Denna kanal är bara en del av den totala marknadsföringsbudgeten som inkluderar marknadsföring utanför butikerna. Det finns exempel på kunder som ersätter all tryckt media med Digital Signade med primärt syfte att kunna kontrollera kommunikationen. ICA Kvantum (ZetaDisplays kund) valde att investera SEK 5m i Digital Signage under en fyraårsperiod, en budget som senare reviderades upp till SEK 7m vilket inte inkluderar framtagande av innehåll på digitala bildskärmar för ytterligare SEK 2m. Totalt innebär detta en kostnad på ca.15% på årsbasis av kedjans årsomsättning. Svenska och nordiska butiks- och servicehandelskedjorna i ZetaDisplays målgrupp (ca 7% av marknaden) omsätter ca SEK 35bn respektive SEK 1,1bn. Givet liknande investeringsfördelningar hos dessa kunder uppskattas markanden för Erik Penser Bankaktiebolag ZetaDisplay 21 februari 213 3

4 ZetaDisplay till drygt SEK 5m i Sverige och ytterligare drygt SEK 1.6bn per år för övriga Norden. Utöver detta finns en betydande marknad utanför Norden. Konkurrenter Det är svårt att uppskatta de olika aktörernas markandsandelar men vi bedömer att ZetaDisplay är en av marknadsledarna för helhetslösningar i Norden. Marknaden är fragmenterad med flera aktörer som är verksamma i respektive land samt några större, internationella aktörer som är verksamma i de nordiska länderna, t ex Sony, Cisco och Scala med partners i respektive land. ZetaDisplay bör ha en fördel av att agera direkt mot marknaden och kunderna för att på så sätt styra tjänsteutvecklingen i samarbete med dessa. Vi antar även att många befintliga och potentiella kunder efterfrågar helhetslösningar som inte tillhandahålls av nischspelare på de olika delmomenten inom Digital Signage. ZetaDisplay Kunderbjudande och schematisk intäktsdiversifiering INTÄKTSGENERERING Programvara & Licenser * Löpande licensintäkter för rätten att utnyttja Zeta Displays mjukvara samt support av studioprogramvara Kommunikativ Rådgivning * Initialt intäkter inkluderade i installationskostnaden * Löpande konsultintäkter för specialisttjänster i förvaltningsfasen Digitala System Tjänster * Löpande intäkter från innehållsproduktion genom egen Innehållsproduktion organisation och underleverantörer & Broadcasting * Intäkter från mallproduktion * Löpande intäkter från broadcasting * Löpande intäkter från studiodrift, övervakning, Studiodrift, övervakning, service och underhåll service & underhåll * Installationer efter rådgivning (behovsanalys, tester) Bildskärmar * Avser normalt hela system för flera butiker i samma kedja Mediaspelare * Ordervärdet beror på antal butiker samt omfattningen Smartphones i respektive butik Tablet PC * Zeta Display är oberoende av leverantör och använder olika produkter/leverantörer beroende på ändamålet ZetaDisplay 21 februari Erik Penser Bankaktiebolag

5 ZetaDisplay helhetslösningar är nyckeln ZetasDisplays affärsidé Bolaget ska vara en helhetsleverantör och därmed tillhandahålla programvara och tjänster för Digital Signage, vilket i sin tur ska skapa ökad försäljning för kundföretagen, dvs stora och medelstora butiks- och servicehandelskedjor i Sverige och övriga Norden med ett behov av komplexa lösningar. Målet är att över tid bygga en installerad bas av Digital Signage-kunder som med licenser och tjänster skapar löpande intäkter med hög bruttomarginal. Tanken är att med tiden bredda erbjudandet för redan befintliga såväl som nya kunder samt att växa med kundens verksamhet. Målsättningen är att vara en ledande leverantör i Norden samt på sikt även expandera erbjudandet till marknader utanför Norden. Erbjudandet ZetaDisplays plattform, eller kunderbjudande, består av en kedja som börjar med kommunikativ rådgivning följt av installation & projektledning, nyttjanderätt och support av studioprogramvara, digitala system, produktion av media, studiodrift & PlayOut, övervakning samt service av systemen på plats i butiken (delvis via partners). Den webbaserade programvaran driftas i molnet och ZetaDisplay erbjuder flertalet tjänster för att stödja programvaran vilket inkluderar kreativ utveckling, projektledning, installation, innehållsproduktion och drift. Erbjudandet inkluderar ansvar för utformning och installation av ett nätverk av digitala bildskärmar och mediaspelare hos kunden, löpande produktion av innehåll samt styrning och övervakning av systemet på distans vilket eliminerar belastningen på butikens personal att uppdatera och ändra budskapet vilket i sin tur minskar butikens/kedjans kostnader och ökar incitamentet att investera i ZetaDisplays erbjudande. Kunder Kunderna återfinns primärt inom dagligvaruhandeln, klädhandeln, bygghandeln, leksakshandeln, bilhandeln, sporthandeln, TV-handeln, zoologisk handel, restaurang, servicehandeln, samt inom bank. Gemensamt för målkunden är ett komplext behov med butiker i flera zoner och med olika behov, ett stort behov av flexibilitet över tid, varierat innehåll med frekventa uppdateringar, olika butikskoncept med stordriftsfördelar samt verksamhet i flera länder. Erik Penser Bankaktiebolag ZetaDisplay 21 februari 213 5

6 Prognoser och värdering God likviditet efter fastighetsförsäljning Vi konstaterar i våra tidigare rapporter om en något ansträngd likviditet, givet våra prognoser för perioden E. Vi flaggade dock för att balansräkningen inkluderade ett trumfkort i form av en fastighet strax utanför centrala Malmö. Under Q4 212 avyttrande Zetadisplay fastigheten i en sk leaseback-affär detta tillförde bolaget SEK 1.5m i likviditet. I och med denna affär anser vi att likviditeten är säkrad och att bolaget har utrymme för att finansiera sin expansion. Soliditeten, som är tämligen god på 54% efter en nyemission vid årsskiftet 21/211, kommer under prognosperioden att fortsätta att öka givet positiva kassaflöden. ZetaDisplay Intäkter, årsbasis (SEKm) ZetaDisplay Intäkter, kvartalsbasis (SEKm) SEKm A 27A 28A 29A 21A 211A 212A 213E 214E 215E Total Sales SEKm ,5 14,3 9,3 11,4 13,2 14,3 9,4 6,1 11,8 13,1 9,6 1Q1A 2Q1A 3Q1A 4Q1A 1Q11A 2Q11A 3Q11A 4Q11A 1Q12A 2Q12A 3Q12A 17,4 17, 16, 4Q12A 1Q13E 2Q13E 3Q13E 4Q13E 17, 18, Vi räknar med vinst 213 Vi räknar med en god, tvåsiffrig intäktstillväxt under E med en försäljningsökning under innevarande år på 29%. Flera kontrakt uppges vara påång och vi baserar våra prognoser på ett förbättrat avtalstecknande, primärt under andra halvåret för 212 kommer resultera i högre licensintäkter och utleveranser av hårdvara. Break even torde ligga någonstans runt en försäljning på SEK 65-7m, delvis beroende på försäljningsmixen, och 214 räknar vi med intäkter på ca SEK 78m och med ett rörelseresultat på SEK 7m (efter ca 4m i avskrivningar) samt en EBITDA på 11m. ZetaDisplay 21 februari 213 Erik Penser Bankaktiebolag 6

7 ZetaDisplay Bruttoresultat & bruttomarginal (SEKm) ZetaDisplay Resultatutveckling (SEKm) 6 65% % % 5 SEKm 3 5% 45% SEKm 2 4% % A 27A 28A 29A 21A 211A 212A 213E 214E 215E Gross Profit Gross Margin 3% -2 26A 27A 28A 29A 21A 211A 212A 213E 214E 215E EBITDA EBIT EBT Net Profit Bruttomarginal- och tillväxtpotential - attraktiv värdering 214E Givet den ökade basen av återkommande intäkter med god marginal räknar vi med stärkt och stabiliserad bruttomarginal under prognosperioden. Vi räknar med att bruttomarginalen under 213 ökar, till 58.8% från fjolårets 54.4%. I slutet av prognosperioden (215E) antar vi en bruttomarginal på 63%, delvis tillbakahållen av fortsatt god tillväxt från nya projekt och därmed utspädd av de initialt lägre marginalerna i projektleveransen. I detta scenario handlas aktien 214E till en P/E-multipel på 5.7x (EV/EBIT 5.8x) och vi ser en fortsatt god tillväxtpotential, både för den underliggande marknaden samt för ZetaDisplay som av allt att döma borde kunna ta en större andel av den adresserade marknaden. ZetaDisplay Personalkostnader ZetaDisplay Övriga rörelsekostnader 3 9% 16 6% 25 8% 7% % 2 6% 1 4% SEKm 15 5% 4% SEKm 8 3% 1 3% 6 2% 5 2% 1% 4 2 1% 26A 27A 28A 29A 21A 211A 212A 213E 214E 215E % 26A 27A 28A 29A 21A 211A 212A 213E 214E % Personalkostnader Personalkostnader/sales Other cost Other cost/sales Erik Penser Bankaktiebolag ZetaDisplay 21 februari 213 7

8 ZetaDisplay Resultatutveckling per kvartal inklusive prognos (SEKm) 211Q1 211Q2 211Q3 211Q4 212Q1 212Q2 212Q3 212Q4 213Q1E 213Q2E 213Q3E 213Q4E Net Sales 13,2 14,3 9,4 6,1 11,8 13,1 9,6 17,4 17, 16, 17, 18, Other Operating Income,2,3,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2 Personnel Costs,, -4,4,1,5,3-4,6,5,4,1,4,8 Other Operating Costs -9,6-9,8-6,6-3,3-7,9-8,2-6,3-12,5-1,5-9,9-1,4-1,8 EBITDA -1,2 -,2-1,6-2,1-1,4 -,1-1,1 -,4 1,2 1,2 1,4 1,6 Depreciation -,7 -,7 -,7 -,7 -,7 -,7 -,7 -,7 -,7 -,7 -,7 -,7 Amortisation of Goodw ill,,,,,,,,,,,, EBIT -1,9 -,9-2,3-2,8-2,1 -,8-1,8-1,2,3,2,5,7 Net Financial Items -,3 -,2 -,1 -,1 -,3 -,3 -,5 4,7,,,, Pre-tax Result -2,2-1,1-2,5-2,9-2,4-1,1-2,3 3,5,3,2,5,7 Income Taxes,,,,,,,1 -,3,,,, Net Result Reported -2,2-1,1-2,5-2,9-2,4-1,2-2,2 3,2,3,2,5,7 Net Result Adjusted -2,2-1,1-2,5-2,9-2,4-1,2-2,2 3,2,3,2,5,7 ZetaDisplay 21 februari 213 Erik Penser Bankaktiebolag 8

9 ZetaDisplay Resultaträkning, kassaflöde och balansräkning (SEKm) Resultaträkning E 214E 215E Nettoomsättning Övriga intäkter Kostnad för sålda varor Bruttorörelseresultat Försäljnings- och administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Extraordinära poster Resultatandelar i intresseföretag Finansnetto Resultat före skatt Skatter Minoritetsintressen Nettoresultat, rapporterat Kassaflödesanalys E 214E 215E Resultat före avskrivningar Förändring av rörelsekapital Övriga kassaflödespåverkande poster 1 Kassaflöde från löpande verksamheten Finansiella nettokostnader Betald skatt Investeringar Fritt kassaflöde Utdelningar Förvärv Avyttringar 1 Nyemission/återköp av egna aktier Övriga justeringar Kassaflöde Icke kassaflödespåverkande justeringar 1 Nettoskuld, rapporterad Balansräkning TILLGÅNGAR E 214E 215E Goodwill Övriga immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Innehav i intresseföretag och andelar Övriga anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Övriga omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Minoritetsintressen Summa eget kapital Långfristiga finansiella skulder Pensionsavsättningar Uppskjutna skatteskulder Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga finansiella skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Erik Penser Bankaktiebolag ZetaDisplay 21 februari 213 9

10 ZetaDisplay Värdering och nyckeltal (SEK) Aktiedata E 214E 215E Vinst per aktie, rapporterad -,38 -,92 -,98-2,1-1,9 -,75 -,21,15,57,78 Vinst per aktie, justerad -,38 -,92 -,98-2,1-1,9 -,75 -,21,15,57,78 Rörelsens kassaflöde/aktie -,25 -,68-1,51-1,24 -,58 -,95,16,14,92,99 Fritt kassaflöde per aktie -2,9,6-2,22-1,53 -,85-1,24,9 -,16,6,72 Utdelning per aktie,,,,,,,,, 1, Eget kapital per aktie 5,73 4,81 3,85 3,5 1,98 2,65 2,44 2,59 3,15 4,2 Eget kapital per aktie, ex goodwill 5,41 4,34 2,72 1,84,82 1,67 1,4 1,55 2,12 2,98 Substansvärde per aktie 5,41 4,34 2,72 1,84,82 1,67 1,4 1,55 2,12 2,98 Nettoskuld per aktie -1,72-2,23,19,76 1,35,44 -,89 -,73-1,33-2,5 EV per aktie ,44 2,56 2,49 1,89 1,25 Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (m) 9,1 9,1 9,1 9,2 9,6 11,5 12,2 12,2 12,2 12,2 Antal aktier efter utspädning vid årets slut (m) 9,1 9,1 9,1 9,2 9,7 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 Värdering E 214E 215E P/E-tal, rapporterat NM NM 21,5 5,7 4,1 P/E-tal, justerat NM NM 21,5 5,7 4,1 Kurs/rörelsens kassaflöde NM 21,3 22,6 3,5 3,3 Kurs/rörelsens kassaflöde per aktie NM 3,8 NM 5,3 4,5 Fritt kassaflöde/börsvärde ,1 26,6,1 18,7 22,2 Direktavkastning ,,,, 31,1 Utdelningsandel, justerad NM NM NM NM NM NM NM,, 128,1 Kurs/eget kapital ,5 1,38 1,24 1,2,8 Kurs/eget kapital, ex goodwill ,38 2,4 2,7 1,52 1,8 Kurs/substansvärde ,38 2,4 2,7 1,52 1,8 EV/omsättning ,19,6,6,52,48 EV/EBITDA NM NM 8,9 3,7 3,2 EV/rörelseresultat NM NM 21,9 5,8 4,2 Aktiekurs, årsslut ,97 3,37 3,22 3,22 3,22 Aktiekurs, årshögsta ,5 7, 3, Aktiekurs, årslägsta ,79 2,8 2, Aktiekurs, årssnitt ,28 3,75 3, Börsvärde, årsslut och nuvarande Enterprise Value, årsslut och nuvarande Tillväxt och marginaler E 214E 215E Omsättningstillväxt, årsförändring - -1,8 274,8-26,5 66,1-13,1 2,8 3,9 15, 1, Rörelseresultat, årsförändring - NM NM NM NM NM NM NM 28,1 37,1 Vinst per aktie, årsförändring - NM NM NM NM NM NM NM 279,3 37,6 Bruttomarginal 56,3 63,1 43,7 49,1 47,8 57,5 56,8 58,8 62, 63, EBITDA marginal -26,4-71,3-21,6 2,2-12,5-11,8,9 6,8 14, 15, Rörelsemarginal -34,1-82,8-25,9 9,6-18, -18,4-11,4 2,7 9,1 11,3 Vinstmarginal, justerad -31,4-77,3-25,8-61,7-21,3-2,1-4,4 2,7 9,1 11,3 Nettomarginal, justerad -31,4-77,4-21,9-61,7-21,3-2,1-4,9 2,7 8,9 11,1 Skattesats NM NM NM NM NM NM NM 2, 2, 2, Lönsamhet E 214E 215E Avkastning på eget kapital - -17,5-22,6 8,4-44,6-33,4-8,2 6, 19,8 21,8 Avkastning på eget kapital, 5-års snitt ,3-33,5-27,7-12,1 1,2 Avkastning på sysselsatt kapital - -29,9-34,9-49,6-26,4-22,6-2,8 9, 31,5 41,9 Avkastning på sysselsatt kapital, 5-års snitt ,7-3,9-22,1,9 7,8 Investeringar och kapitaleffektivitet E 214E 215E Investeringar Investeringar/omsättning 149,9-13,8 2,5 9,2 5,1 7,8-6,1 5,5 5, 5, Försäljnings- och adminkostnader/omsättning Varulager/omsättning 32,5 56, 29,1 28,6 15,2 8,8 11,5 18,2 18,2 18,2 Kundfordringar/omsättning,,,,,,,,,, Leverantörsskulder/omsättning,,,,,,,,,, Rörelsekapital/omsättning 32,5 56, 29,1 28,6 15,2 8,8 11,5 18,2 18,2 18,2 Kapitalomsättningshastighet -,16,61,46,9,75,9 1,2 1,23 1,13 Finansiell ställning E 214E 215E Nettoskuld, rapporterad Soliditet 72,8 71,5 48,7 49,5 36, 53,3 54,2 54,5 56, 58,9 Skuldsättningsgrad -,3 -,46,5,25,68,17 -,37 -,28 -,42 -,51 Nettoskuld/börsvärde ,12 -,27 -,23 -,41 -,64 Nettoskuld/EBITDA 5,4 2,6 -,2 -,4-2,1-1,1 3,6-1,9-1,5-1,9 Notera att nyckeltalen är baserade på antalet aktier efter full utspädning. Aktiekursen vid årets slut har använts för beräkningen av historiska nyckeltal. ZetaDisplay 21 februari 213 Erik Penser Bankaktiebolag 1

11 ZetaDisplay Resultatutveckling per kvartal (SEKm) Resultaträkning Q11 Q21 Q31 Q41 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 Q412 Nettoomsättning Övriga intäkter Kostnad för sålda varor Bruttorörelseresultat Försäljnings- och administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Extraordinära poster Resultatandelar i intresseföretag Finansnetto Resultat före skatt Resultat före skatt, justerat Skatter Minoritetsintressen Nettoresultat, rapporterat Tillväxt och marginaler Q11 Q21 Q31 Q41 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 Q412 Nettoomsättning ,3,1 1, -46,3-1,1-8,3 1,9 184,7 Rörelseresultat NM NM NM NM NM NM NM NM Bruttomarginal 39,2 37,6 51,9 68,4 45,4 55,3 49,6 1,9 6,1 6,7 62,1 48,7 Rörelsemarginal -17,1-19,8-22,6-12,9-14,5-6, -24,7-46,3-17,6-6,2-19,1-6,7 Vinstmarginal, justerad -18,3-24,5-26,9-16,6-16,5-7,4-26,3-48,1-19,9-8,7-23,9 2,3 Skattesats NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM 8,6 ZetaDisplay Försäljning, 12-mån rullande medelvärde ZetaDisplay Gross Profit, 12-mån rullande medelvärde Försäljning, SEKm Årsförändring, (%) Bruttonvinst, SEKm Bruttonvinstmarginal, (%) Försäljning, 12-mån rullande medelvärde Årsförändring Bruttonvinst Bruttonvinstmarginal ZetaDisplay Rörelseresultat, 12-mån rullande medelvärde ZetaDisplay Resultat f. skatt, 12-mån rullande medelvärde EBIT, SEKm EBIT marginal, (%) Vinst före skatt, SEKm Vinstmarginal, (%) EBIT EBIT marginal Vinst före skatt, justerat Vinstmarginal, justerat Erik Penser Bankaktiebolag ZetaDisplay 21 februari

12 Denna publikation har sammanställts av Erik Penser Bankaktiebolag för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan inte garanteras. Erik Penser Bankaktiebolags medgivande krävs om hela eller delar av denna publikation mångfaldigas eller sprids. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll. Informationen i publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Erik Penser Bankaktiebolag frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Erik Penser Bankaktiebolag har utarbetat Etiska Regler och Riktlinjer för Intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonflikter mellan analysavdelningen och andra avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (Chinese Walls) i kommunikationerna mellan analysavdelningen och företagets andra avdelningar. Det kan dock föreligga ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan det analyserade bolaget och någon annan avdelning än Analysavdelningen. Erik Penser Bankaktiebolag har utarbetat interna restriktioner för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för Investeringsanalys. I denna publikation har analytikern redovisat och återgett sin personliga uppfattning om bolaget och/eller det finansiella instrumentet. Erik Penser Bankaktiebolag kan erhålla ersättning från bolaget som belyses i analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och inte beroende av innehållet i publikationen. Den eller de som sammanställt denna publikation har inget uppdragsförhållande med det analyserade bolaget. Erik Penser Bankaktiebolag har tillstånd att bedriva värdepappersverksamhet och står under Finansinspektionens tillsyn. Erik Penser Bankaktiebolag (publ.) Biblioteksgatan 9 Box STOCKHOLM tel: fax:

Opus Group. Stökigt fjolår, men grunden nu lagd. EPaccess

Opus Group. Stökigt fjolår, men grunden nu lagd. EPaccess EPaccess Verkstad Sverige mars 13 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Opus Group Stökigt fjolår, men grunden nu lagd Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 3.11 Högsta/Lägsta

Läs mer

CellaVision. Valuta leder till ytterligare uppjusteringar. EPaccess

CellaVision. Valuta leder till ytterligare uppjusteringar. EPaccess EPaccess Hälsovård Sverige 17 februari 21 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se CellaVision Valuta leder till ytterligare uppjusteringar Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög

Läs mer

AllTele. Förbättringar underliggande intjäning. EPaccess

AllTele. Förbättringar underliggande intjäning. EPaccess EPaccess Teleoperatörer Sverige 18 november 1 Analysavdelningen + 8 3 8 analys@penser.se AllTele Förbättringar underliggande intjäning Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Medel Kurs

Läs mer

NeuroVive Pharmaceutical

NeuroVive Pharmaceutical EPaccess Hälsovård Sverige 26 november 24 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se NeuroVive Pharmaceutical Utlicensieringsaffär i hamn! Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse

Läs mer

NSP. Pipeline ger stöd åt expansionsplaner. EPaccess. Försäljning och EBIT i linje med förväntningarna i Q1. Sju restauranglägen redan helt klara

NSP. Pipeline ger stöd åt expansionsplaner. EPaccess. Försäljning och EBIT i linje med förväntningarna i Q1. Sju restauranglägen redan helt klara EPaccess Sällanköpsvaror Sverige 7 april 1 Analysavdelningen +6 8 63 8 analys@penser.se NSP Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Pipeline ger stöd åt expansionsplaner

Läs mer

Arise. Köpläge i gapet mellan aktiekurs och certifikat. EPaccess. Tillfälle att fånga differensen mellan priserna och kursen

Arise. Köpläge i gapet mellan aktiekurs och certifikat. EPaccess. Tillfälle att fånga differensen mellan priserna och kursen EPaccess Energi Sverige 13 juni 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Arise Köpläge i gapet mellan aktiekurs och certifikat Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Låg Medel Kurs

Läs mer

Eolus Vind. Rejält negativt pendelslag i naturligt volatil verksamhet. EPaccess. Kraftig lageruppbyggnad under våren

Eolus Vind. Rejält negativt pendelslag i naturligt volatil verksamhet. EPaccess. Kraftig lageruppbyggnad under våren EPaccess Energi Sverige 9 juli 1 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Eolus Vind Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Rejält negativt pendelslag i naturligt volatil

Läs mer

NSP. Händelsedriven expansion i korten. EPaccess. Lönekostnader och expansion pressar lönsamheten. Återhämtning i Danmark trots ökande konkurrens

NSP. Händelsedriven expansion i korten. EPaccess. Lönekostnader och expansion pressar lönsamheten. Återhämtning i Danmark trots ökande konkurrens EPaccess Sällanköpsvaror Sverige augusti 1 Analysavdelningen +6 8 63 8 analys@penser.se NSP Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Händelsedriven expansion i korten Risk

Läs mer

Arise. Slopad utbyggnad till förmån för kassaflöden och ägare. EPaccess. Ny strategi och mål. Ökat politiskt stöd till vindkraftsindustrin

Arise. Slopad utbyggnad till förmån för kassaflöden och ägare. EPaccess. Ny strategi och mål. Ökat politiskt stöd till vindkraftsindustrin EPaccess Energi Sverige 13 oktober 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Arise Slopad utbyggnad till förmån för kassaflöden och ägare Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Låg

Läs mer

Tethys Oil. Bra produktionssvar på ökade investeringar. EPaccess. Resultat i linje justerat för underuttag. Ljusa utsikter för ökad produktion

Tethys Oil. Bra produktionssvar på ökade investeringar. EPaccess. Resultat i linje justerat för underuttag. Ljusa utsikter för ökad produktion EPaccess Energi Sverige 6 maj 215 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Tethys Oil Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Bra produktionssvar på ökade investeringar

Läs mer

C-RAD. Expanderad säljstyrka och ökande försäljning i H1. EPaccess. C-RAD visar på potential till högre försäljning i H2

C-RAD. Expanderad säljstyrka och ökande försäljning i H1. EPaccess. C-RAD visar på potential till högre försäljning i H2 EPaccess Hälsovård Sverige 5 september 212 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se C-RAD Expanderad säljstyrka och ökande försäljning i H1 Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 16,1 Högsta/Lägsta

Läs mer

Consilium. Stigande orderingång efter fyra års lågkonjunktur. EPaccess

Consilium. Stigande orderingång efter fyra års lågkonjunktur. EPaccess EPaccess Verkstad Sverige 3 augusti 13 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Consilium Stigande orderingång efter fyra års lågkonjunktur Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Medel

Läs mer

Eolus Vind. Näst bästa året någonsin trots press på totalintäkten. EPaccess

Eolus Vind. Näst bästa året någonsin trots press på totalintäkten. EPaccess EPaccess Energi Sverige 31 oktober 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Eolus Vind Näst bästa året någonsin trots press på totalintäkten Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012 Concentric (Köp) Concentric får order på vattenpumpar för dieselmotorer från en av världens ledande tillverkare av lantbruksmaskiner i Kina till ett värde av 20

Läs mer

Consilium. Stark orderingång slår igenom under året. EPaccess

Consilium. Stark orderingång slår igenom under året. EPaccess EPaccess Verkstad Sverige maj 13 Analysavdelningen + 8 3 8 analys@penser.se Consilium Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Stark orderingång slår igenom under året Risk

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 New Yorkbörserna USA meddelade att antalet amerikaner som sökte arbetslöshetsunderstöd under förra veckan sjönk till den lägsta nivån, 330.000 personer, på fyra

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 4 MARS 2013

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 4 MARS 2013 AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 4 MARS 2013 New Yorkbörserna De amerikanska börserna öppnade lägre på fredagen, men stark ISM-data lyfte humöret och fick upp indexen på plus inför helgen. Att budgetdebatten i

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 7 JANUARI 2013

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 7 JANUARI 2013 AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 7 JANUARI 2013 Hexagon (Sälj) Vi rekommenderar Sälj(Behåll) till målkursen SEK 150(150) för Hexagon av främst fyra anledningar. 1) Bolaget ska leverera på höga marginalexpansionsförväntningar

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 18 MARS 2013

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 18 MARS 2013 AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 18 MARS 2013 New Yorkbörserna De amerikanska börserna backade något på fredagen, efter data som visade att konsumentförtroendet i USA var lägre än väntat i mars, och därmed bröts

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Valuation Konkurrentrapport

Valuation Konkurrentrapport Org.nr: -67 Valuation Konkurrentrapport Om Valuation Företagsvärderingar Information Om Valuation Företagsvärderingar Bakgrund Valuation Företagsvärderingar startades och ägs av ett antal partners. Vi

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 18 FEBRUARI 2013

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 18 FEBRUARI 2013 AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 18 FEBRUARI 2013 New Yorkbörserna De amerikanska börserna noterade små kursrörelser under fredagens handel, där de ledande indexen vid stängning noterades kring nollstrecket. På

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

AFFÄRSBREVET ONSDAG DEN 10 OKTOBER 2012

AFFÄRSBREVET ONSDAG DEN 10 OKTOBER 2012 AFFÄRSBREVET ONSDAG DEN 10 OKTOBER 2012 Electrolux(köp, TP SEK 165) Aktien har varit en av de allra bästa storbolagsaktierna så här långt under 2012. Aktien har värderats upp kraftigt som en följd av återhämtningen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-mars 2015 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2015 Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 17 procent Nettoomsättning första

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 2 OKTOBER 2012

AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 2 OKTOBER 2012 AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 2 OKTOBER 2012 Autoliv(köp) En av de främsta konkurrenterna till Autoliv, amerikanska TRW, annonserade igår ett massivt aktieåterköpsprogram som omfattar 1 miljard dollar. Aktien

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006

DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 DELÅRSRAPPORT Januari mars 2006 Nettoomsättningen ökade till 491 Mkr (332) för hela koncernen. Rörelseresultatet ökade till 15 Mkr (-12) för hela koncernen. Resultatet efter skatt ökade till 8 Mkr (-10)

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer