ZetaDisplay. I fin form inför EPaccess

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ZetaDisplay. I fin form inför 2013. EPaccess"

Transkript

1 EPaccess Media Sverige 21 februari 213 Analysavdelningen ZetaDisplay I fin form inför 213 Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 3,22 Högsta/Lägsta (12M) 5,5/2,8 Antal aktier (m) 12,2 Börsvärde (SEKm) 39 Nettoskuld (SEKm) 2 Enterprise Value (SEKm) 41 Reuters/Bloomberg Listning Estimat och värdering (SEK) ZETA.ST/ZETA SS First North Premier E 214E 215E Försäljning Bruttovinst EBIT Vinst f. skatt EPS, just. -,21,15,57,78 EK/A 2,44 2,59 3,15 4,2 Utdelning,,, 1, V/A Tillv. NM NM 279,3 37,6 Bruttomarg. 56,8 58,8 62, 63, EBIT Marg. -11,4 2,7 9,1 11,3 ROE -8,2 6, 19,8 21,8 ROCE -2,8 9, 31,5 41,9 Nettoskuld/EK -,37 -,28 -,42 -,51 EV/Fsg.,6,6,52,48 EV/EBIT NM 21,9 5,8 4,2 P/E, just. NM 21,5 5,7 4,1 P/EK 1,38 1,24 1,2,8 Direktavk.,,, 31,1 Kursutveckling, 12 månader 6, 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 F M A M J J A S O N D J F ZetaDisplay OMXS Nytäckning Rapport Viktig händelse Stark tillväxt under Q4 ZetaDisplay rapporterade en Q4 rapport med klart bättre försäljning än vi förväntat. Under Q4 uppgick intäkterna till SEK 17.6m, jämfört med våra förväntningar om SEK 14.m. År över år växte intäkterna med 179 %. Den främsta orsaken till den bättre försäljningen var högre installationer av hårdvara än vi förväntat. En högre installerad bas bedömer vi kommer att innebära högre repetitiva intäkter från Q Under Q4 uppgick EBIT till SEK - 1.2m vilket var något svagare än vår prognos om SEK -.8m, drivet främst av något högre kostnader samt att marginalerna på nyinstallationer är relativt låga. ZetaDisplay uppger att orderingången är fortsatt god samt att redan befintliga kunder vill bredda sin satsning inom Digital Signage. Försäljning av fastighet möjliggör ytterligare expansion Under kvartalet sålde ZetaDisplay en fastighet och tecknande samtidigt ett långsiktigt hyresavtal för fastigheten. Genom denna manöver frigjorde ZetaDisplay SEK 1.5m i kapital. Dessa medel kommer att användas för framtida expansion och eventuella förvärv. Fortsatt stigande trend för licensintäkter Den positiva trenden för licensintäkterna fortsatte under kvartalet och under de senaste 12 månaderna har de växt med 44%. Ökande licensintäkter har en positiv inverkan på bruttomarginalen då det till 1% handlar om mjukvaruförsäljning. Bruttomarginalen minskade dock under kvartalet till 48 % jämfört med 6 % i Q3. Detta förklaras dock helt av kraftig utrullning av hårdvara (lägre marginal) till nya kunder. Vi förväntar oss att bruttomarginalen kommer att stärkas under 213E till 58.8% jämfört med 56.8% under 212 drivet av en växande installerad bas. ZetaDisplay i god form inför 213 Med stärkt kassa, stadigt växande installerad bas och fortsatt god tillströmning av förfrågningar av både befintliga och nya kunder räknar vi med vinst 213 för ZetaDisplay. Osäkerheten, och därmed sannolika avvikelser från prognoserna, är dock stor givet kvartalsvis och årlig fluktuation i marginaler och intäkter. På våra 214E prognoser handlas ZetaDisplay till ett P/E på 5.7x vilket vi finner attraktivt. För 215 och framgent ser god tillväxtpotential för både den underliggande marknaden och ZetaDisplay. Källa: FactSet Datum Händelse Plats Se sista sidan för disclaimer.

2 ZetaDisplay Försäljning per segment ZetaDisplay Försäljning per marknad Norge 9% Danmark 7% Övriga 2% Finland 21% Sverige 61% Ospecificerat 1% ZetaDisplay Resultatutveckling, helår ZetaDisplay Resultatutveckling, kvartal EBIT, SEKm E 14E 15E EBIT marginal, (%) EBIT, SEKm EBIT marginal, (%) EBIT EBIT marginal EBIT EBIT marginal ZetaDisplay Finansiell ställning ZetaDisplay Aktiestruktur, ledning Nettoskuld, SEKm E 14E 15E Nettoskuld Nettoskuld / EK Notera att negativa siffror indikerar nettokassa Nettoskuld/EK Börsvärde (SEKm) 39 Antal utestående aktier (m) 12,2 Genomsnittligt antal aktier handlade per dag (s) 4 Fritt handlade aktier 74,9% Största aktieägare Röster Aktier Mats Johansson 14,6% 14,6% Martin Gullberg 11,3% 11,3% Mikael Öberg med bolag 8,5% 8,5% AMF Försäkring & Fonder 4,9% 4,9% Övriga 6,7% 6,7% Ordförande Rolf Eriksson Verkställande direktör Leif Liljebrunn Finansdirektör Peter Rudbert Investerarkontakt Leif Liljebrunn Telefon / Internet / Nästa rapport 22 May 213 ZetaDisplay 21 februari Erik Penser Bankaktiebolag

3 Marknad ökande intresse för Digital Signage Digital Signage en växande marknad Digital Signage handlar i grund och botten om att nå ut till rätt kunder med rätt budskap vid rätt tillfälle vilket i praktiken innebär att påverka kunden precis i det tillfälle där denne fattar sitt beslut i butiken. Med hård- och mjukvara samt licenser och tjänster erbjuder ZetaDisplay, genom Digital Signage, detalj- och servicehandeln möjligheten att exponera budskap i butiken/miljön där produkterna/tjänsterna finns och där köpbeslutet tas. ZetaDisplay Investeringar i mediekonsumtion (29) Populärpress, 1.5% Utomhus, 2.% Gratistidskrifter,.8% Bilagor,.9% Övrigt,.8% Radio, 1.% Fackpress, 2.% Dagspress, 15.% Ktaloger/Vägledande media, 3.3% Gratistidningar, 3.6% Butikspromotion/butiksmedia, 7.9% Mässor & Event, 12.2% Direktreklam, 8.4% Sponsring, 11.% Presentreklam, 8.7% TV, 9.4% Internet, 11.% Källa: IRM Marknaden för marknadsföring i butik i Norden uppskattas till ca 12bn. Denna kanal är bara en del av den totala marknadsföringsbudgeten som inkluderar marknadsföring utanför butikerna. Det finns exempel på kunder som ersätter all tryckt media med Digital Signade med primärt syfte att kunna kontrollera kommunikationen. ICA Kvantum (ZetaDisplays kund) valde att investera SEK 5m i Digital Signage under en fyraårsperiod, en budget som senare reviderades upp till SEK 7m vilket inte inkluderar framtagande av innehåll på digitala bildskärmar för ytterligare SEK 2m. Totalt innebär detta en kostnad på ca.15% på årsbasis av kedjans årsomsättning. Svenska och nordiska butiks- och servicehandelskedjorna i ZetaDisplays målgrupp (ca 7% av marknaden) omsätter ca SEK 35bn respektive SEK 1,1bn. Givet liknande investeringsfördelningar hos dessa kunder uppskattas markanden för Erik Penser Bankaktiebolag ZetaDisplay 21 februari 213 3

4 ZetaDisplay till drygt SEK 5m i Sverige och ytterligare drygt SEK 1.6bn per år för övriga Norden. Utöver detta finns en betydande marknad utanför Norden. Konkurrenter Det är svårt att uppskatta de olika aktörernas markandsandelar men vi bedömer att ZetaDisplay är en av marknadsledarna för helhetslösningar i Norden. Marknaden är fragmenterad med flera aktörer som är verksamma i respektive land samt några större, internationella aktörer som är verksamma i de nordiska länderna, t ex Sony, Cisco och Scala med partners i respektive land. ZetaDisplay bör ha en fördel av att agera direkt mot marknaden och kunderna för att på så sätt styra tjänsteutvecklingen i samarbete med dessa. Vi antar även att många befintliga och potentiella kunder efterfrågar helhetslösningar som inte tillhandahålls av nischspelare på de olika delmomenten inom Digital Signage. ZetaDisplay Kunderbjudande och schematisk intäktsdiversifiering INTÄKTSGENERERING Programvara & Licenser * Löpande licensintäkter för rätten att utnyttja Zeta Displays mjukvara samt support av studioprogramvara Kommunikativ Rådgivning * Initialt intäkter inkluderade i installationskostnaden * Löpande konsultintäkter för specialisttjänster i förvaltningsfasen Digitala System Tjänster * Löpande intäkter från innehållsproduktion genom egen Innehållsproduktion organisation och underleverantörer & Broadcasting * Intäkter från mallproduktion * Löpande intäkter från broadcasting * Löpande intäkter från studiodrift, övervakning, Studiodrift, övervakning, service och underhåll service & underhåll * Installationer efter rådgivning (behovsanalys, tester) Bildskärmar * Avser normalt hela system för flera butiker i samma kedja Mediaspelare * Ordervärdet beror på antal butiker samt omfattningen Smartphones i respektive butik Tablet PC * Zeta Display är oberoende av leverantör och använder olika produkter/leverantörer beroende på ändamålet ZetaDisplay 21 februari Erik Penser Bankaktiebolag

5 ZetaDisplay helhetslösningar är nyckeln ZetasDisplays affärsidé Bolaget ska vara en helhetsleverantör och därmed tillhandahålla programvara och tjänster för Digital Signage, vilket i sin tur ska skapa ökad försäljning för kundföretagen, dvs stora och medelstora butiks- och servicehandelskedjor i Sverige och övriga Norden med ett behov av komplexa lösningar. Målet är att över tid bygga en installerad bas av Digital Signage-kunder som med licenser och tjänster skapar löpande intäkter med hög bruttomarginal. Tanken är att med tiden bredda erbjudandet för redan befintliga såväl som nya kunder samt att växa med kundens verksamhet. Målsättningen är att vara en ledande leverantör i Norden samt på sikt även expandera erbjudandet till marknader utanför Norden. Erbjudandet ZetaDisplays plattform, eller kunderbjudande, består av en kedja som börjar med kommunikativ rådgivning följt av installation & projektledning, nyttjanderätt och support av studioprogramvara, digitala system, produktion av media, studiodrift & PlayOut, övervakning samt service av systemen på plats i butiken (delvis via partners). Den webbaserade programvaran driftas i molnet och ZetaDisplay erbjuder flertalet tjänster för att stödja programvaran vilket inkluderar kreativ utveckling, projektledning, installation, innehållsproduktion och drift. Erbjudandet inkluderar ansvar för utformning och installation av ett nätverk av digitala bildskärmar och mediaspelare hos kunden, löpande produktion av innehåll samt styrning och övervakning av systemet på distans vilket eliminerar belastningen på butikens personal att uppdatera och ändra budskapet vilket i sin tur minskar butikens/kedjans kostnader och ökar incitamentet att investera i ZetaDisplays erbjudande. Kunder Kunderna återfinns primärt inom dagligvaruhandeln, klädhandeln, bygghandeln, leksakshandeln, bilhandeln, sporthandeln, TV-handeln, zoologisk handel, restaurang, servicehandeln, samt inom bank. Gemensamt för målkunden är ett komplext behov med butiker i flera zoner och med olika behov, ett stort behov av flexibilitet över tid, varierat innehåll med frekventa uppdateringar, olika butikskoncept med stordriftsfördelar samt verksamhet i flera länder. Erik Penser Bankaktiebolag ZetaDisplay 21 februari 213 5

6 Prognoser och värdering God likviditet efter fastighetsförsäljning Vi konstaterar i våra tidigare rapporter om en något ansträngd likviditet, givet våra prognoser för perioden E. Vi flaggade dock för att balansräkningen inkluderade ett trumfkort i form av en fastighet strax utanför centrala Malmö. Under Q4 212 avyttrande Zetadisplay fastigheten i en sk leaseback-affär detta tillförde bolaget SEK 1.5m i likviditet. I och med denna affär anser vi att likviditeten är säkrad och att bolaget har utrymme för att finansiera sin expansion. Soliditeten, som är tämligen god på 54% efter en nyemission vid årsskiftet 21/211, kommer under prognosperioden att fortsätta att öka givet positiva kassaflöden. ZetaDisplay Intäkter, årsbasis (SEKm) ZetaDisplay Intäkter, kvartalsbasis (SEKm) SEKm A 27A 28A 29A 21A 211A 212A 213E 214E 215E Total Sales SEKm ,5 14,3 9,3 11,4 13,2 14,3 9,4 6,1 11,8 13,1 9,6 1Q1A 2Q1A 3Q1A 4Q1A 1Q11A 2Q11A 3Q11A 4Q11A 1Q12A 2Q12A 3Q12A 17,4 17, 16, 4Q12A 1Q13E 2Q13E 3Q13E 4Q13E 17, 18, Vi räknar med vinst 213 Vi räknar med en god, tvåsiffrig intäktstillväxt under E med en försäljningsökning under innevarande år på 29%. Flera kontrakt uppges vara påång och vi baserar våra prognoser på ett förbättrat avtalstecknande, primärt under andra halvåret för 212 kommer resultera i högre licensintäkter och utleveranser av hårdvara. Break even torde ligga någonstans runt en försäljning på SEK 65-7m, delvis beroende på försäljningsmixen, och 214 räknar vi med intäkter på ca SEK 78m och med ett rörelseresultat på SEK 7m (efter ca 4m i avskrivningar) samt en EBITDA på 11m. ZetaDisplay 21 februari 213 Erik Penser Bankaktiebolag 6

7 ZetaDisplay Bruttoresultat & bruttomarginal (SEKm) ZetaDisplay Resultatutveckling (SEKm) 6 65% % % 5 SEKm 3 5% 45% SEKm 2 4% % A 27A 28A 29A 21A 211A 212A 213E 214E 215E Gross Profit Gross Margin 3% -2 26A 27A 28A 29A 21A 211A 212A 213E 214E 215E EBITDA EBIT EBT Net Profit Bruttomarginal- och tillväxtpotential - attraktiv värdering 214E Givet den ökade basen av återkommande intäkter med god marginal räknar vi med stärkt och stabiliserad bruttomarginal under prognosperioden. Vi räknar med att bruttomarginalen under 213 ökar, till 58.8% från fjolårets 54.4%. I slutet av prognosperioden (215E) antar vi en bruttomarginal på 63%, delvis tillbakahållen av fortsatt god tillväxt från nya projekt och därmed utspädd av de initialt lägre marginalerna i projektleveransen. I detta scenario handlas aktien 214E till en P/E-multipel på 5.7x (EV/EBIT 5.8x) och vi ser en fortsatt god tillväxtpotential, både för den underliggande marknaden samt för ZetaDisplay som av allt att döma borde kunna ta en större andel av den adresserade marknaden. ZetaDisplay Personalkostnader ZetaDisplay Övriga rörelsekostnader 3 9% 16 6% 25 8% 7% % 2 6% 1 4% SEKm 15 5% 4% SEKm 8 3% 1 3% 6 2% 5 2% 1% 4 2 1% 26A 27A 28A 29A 21A 211A 212A 213E 214E 215E % 26A 27A 28A 29A 21A 211A 212A 213E 214E % Personalkostnader Personalkostnader/sales Other cost Other cost/sales Erik Penser Bankaktiebolag ZetaDisplay 21 februari 213 7

8 ZetaDisplay Resultatutveckling per kvartal inklusive prognos (SEKm) 211Q1 211Q2 211Q3 211Q4 212Q1 212Q2 212Q3 212Q4 213Q1E 213Q2E 213Q3E 213Q4E Net Sales 13,2 14,3 9,4 6,1 11,8 13,1 9,6 17,4 17, 16, 17, 18, Other Operating Income,2,3,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2 Personnel Costs,, -4,4,1,5,3-4,6,5,4,1,4,8 Other Operating Costs -9,6-9,8-6,6-3,3-7,9-8,2-6,3-12,5-1,5-9,9-1,4-1,8 EBITDA -1,2 -,2-1,6-2,1-1,4 -,1-1,1 -,4 1,2 1,2 1,4 1,6 Depreciation -,7 -,7 -,7 -,7 -,7 -,7 -,7 -,7 -,7 -,7 -,7 -,7 Amortisation of Goodw ill,,,,,,,,,,,, EBIT -1,9 -,9-2,3-2,8-2,1 -,8-1,8-1,2,3,2,5,7 Net Financial Items -,3 -,2 -,1 -,1 -,3 -,3 -,5 4,7,,,, Pre-tax Result -2,2-1,1-2,5-2,9-2,4-1,1-2,3 3,5,3,2,5,7 Income Taxes,,,,,,,1 -,3,,,, Net Result Reported -2,2-1,1-2,5-2,9-2,4-1,2-2,2 3,2,3,2,5,7 Net Result Adjusted -2,2-1,1-2,5-2,9-2,4-1,2-2,2 3,2,3,2,5,7 ZetaDisplay 21 februari 213 Erik Penser Bankaktiebolag 8

9 ZetaDisplay Resultaträkning, kassaflöde och balansräkning (SEKm) Resultaträkning E 214E 215E Nettoomsättning Övriga intäkter Kostnad för sålda varor Bruttorörelseresultat Försäljnings- och administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Extraordinära poster Resultatandelar i intresseföretag Finansnetto Resultat före skatt Skatter Minoritetsintressen Nettoresultat, rapporterat Kassaflödesanalys E 214E 215E Resultat före avskrivningar Förändring av rörelsekapital Övriga kassaflödespåverkande poster 1 Kassaflöde från löpande verksamheten Finansiella nettokostnader Betald skatt Investeringar Fritt kassaflöde Utdelningar Förvärv Avyttringar 1 Nyemission/återköp av egna aktier Övriga justeringar Kassaflöde Icke kassaflödespåverkande justeringar 1 Nettoskuld, rapporterad Balansräkning TILLGÅNGAR E 214E 215E Goodwill Övriga immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Innehav i intresseföretag och andelar Övriga anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Övriga omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Minoritetsintressen Summa eget kapital Långfristiga finansiella skulder Pensionsavsättningar Uppskjutna skatteskulder Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga finansiella skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Erik Penser Bankaktiebolag ZetaDisplay 21 februari 213 9

10 ZetaDisplay Värdering och nyckeltal (SEK) Aktiedata E 214E 215E Vinst per aktie, rapporterad -,38 -,92 -,98-2,1-1,9 -,75 -,21,15,57,78 Vinst per aktie, justerad -,38 -,92 -,98-2,1-1,9 -,75 -,21,15,57,78 Rörelsens kassaflöde/aktie -,25 -,68-1,51-1,24 -,58 -,95,16,14,92,99 Fritt kassaflöde per aktie -2,9,6-2,22-1,53 -,85-1,24,9 -,16,6,72 Utdelning per aktie,,,,,,,,, 1, Eget kapital per aktie 5,73 4,81 3,85 3,5 1,98 2,65 2,44 2,59 3,15 4,2 Eget kapital per aktie, ex goodwill 5,41 4,34 2,72 1,84,82 1,67 1,4 1,55 2,12 2,98 Substansvärde per aktie 5,41 4,34 2,72 1,84,82 1,67 1,4 1,55 2,12 2,98 Nettoskuld per aktie -1,72-2,23,19,76 1,35,44 -,89 -,73-1,33-2,5 EV per aktie ,44 2,56 2,49 1,89 1,25 Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (m) 9,1 9,1 9,1 9,2 9,6 11,5 12,2 12,2 12,2 12,2 Antal aktier efter utspädning vid årets slut (m) 9,1 9,1 9,1 9,2 9,7 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 Värdering E 214E 215E P/E-tal, rapporterat NM NM 21,5 5,7 4,1 P/E-tal, justerat NM NM 21,5 5,7 4,1 Kurs/rörelsens kassaflöde NM 21,3 22,6 3,5 3,3 Kurs/rörelsens kassaflöde per aktie NM 3,8 NM 5,3 4,5 Fritt kassaflöde/börsvärde ,1 26,6,1 18,7 22,2 Direktavkastning ,,,, 31,1 Utdelningsandel, justerad NM NM NM NM NM NM NM,, 128,1 Kurs/eget kapital ,5 1,38 1,24 1,2,8 Kurs/eget kapital, ex goodwill ,38 2,4 2,7 1,52 1,8 Kurs/substansvärde ,38 2,4 2,7 1,52 1,8 EV/omsättning ,19,6,6,52,48 EV/EBITDA NM NM 8,9 3,7 3,2 EV/rörelseresultat NM NM 21,9 5,8 4,2 Aktiekurs, årsslut ,97 3,37 3,22 3,22 3,22 Aktiekurs, årshögsta ,5 7, 3, Aktiekurs, årslägsta ,79 2,8 2, Aktiekurs, årssnitt ,28 3,75 3, Börsvärde, årsslut och nuvarande Enterprise Value, årsslut och nuvarande Tillväxt och marginaler E 214E 215E Omsättningstillväxt, årsförändring - -1,8 274,8-26,5 66,1-13,1 2,8 3,9 15, 1, Rörelseresultat, årsförändring - NM NM NM NM NM NM NM 28,1 37,1 Vinst per aktie, årsförändring - NM NM NM NM NM NM NM 279,3 37,6 Bruttomarginal 56,3 63,1 43,7 49,1 47,8 57,5 56,8 58,8 62, 63, EBITDA marginal -26,4-71,3-21,6 2,2-12,5-11,8,9 6,8 14, 15, Rörelsemarginal -34,1-82,8-25,9 9,6-18, -18,4-11,4 2,7 9,1 11,3 Vinstmarginal, justerad -31,4-77,3-25,8-61,7-21,3-2,1-4,4 2,7 9,1 11,3 Nettomarginal, justerad -31,4-77,4-21,9-61,7-21,3-2,1-4,9 2,7 8,9 11,1 Skattesats NM NM NM NM NM NM NM 2, 2, 2, Lönsamhet E 214E 215E Avkastning på eget kapital - -17,5-22,6 8,4-44,6-33,4-8,2 6, 19,8 21,8 Avkastning på eget kapital, 5-års snitt ,3-33,5-27,7-12,1 1,2 Avkastning på sysselsatt kapital - -29,9-34,9-49,6-26,4-22,6-2,8 9, 31,5 41,9 Avkastning på sysselsatt kapital, 5-års snitt ,7-3,9-22,1,9 7,8 Investeringar och kapitaleffektivitet E 214E 215E Investeringar Investeringar/omsättning 149,9-13,8 2,5 9,2 5,1 7,8-6,1 5,5 5, 5, Försäljnings- och adminkostnader/omsättning Varulager/omsättning 32,5 56, 29,1 28,6 15,2 8,8 11,5 18,2 18,2 18,2 Kundfordringar/omsättning,,,,,,,,,, Leverantörsskulder/omsättning,,,,,,,,,, Rörelsekapital/omsättning 32,5 56, 29,1 28,6 15,2 8,8 11,5 18,2 18,2 18,2 Kapitalomsättningshastighet -,16,61,46,9,75,9 1,2 1,23 1,13 Finansiell ställning E 214E 215E Nettoskuld, rapporterad Soliditet 72,8 71,5 48,7 49,5 36, 53,3 54,2 54,5 56, 58,9 Skuldsättningsgrad -,3 -,46,5,25,68,17 -,37 -,28 -,42 -,51 Nettoskuld/börsvärde ,12 -,27 -,23 -,41 -,64 Nettoskuld/EBITDA 5,4 2,6 -,2 -,4-2,1-1,1 3,6-1,9-1,5-1,9 Notera att nyckeltalen är baserade på antalet aktier efter full utspädning. Aktiekursen vid årets slut har använts för beräkningen av historiska nyckeltal. ZetaDisplay 21 februari 213 Erik Penser Bankaktiebolag 1

11 ZetaDisplay Resultatutveckling per kvartal (SEKm) Resultaträkning Q11 Q21 Q31 Q41 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 Q412 Nettoomsättning Övriga intäkter Kostnad för sålda varor Bruttorörelseresultat Försäljnings- och administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Extraordinära poster Resultatandelar i intresseföretag Finansnetto Resultat före skatt Resultat före skatt, justerat Skatter Minoritetsintressen Nettoresultat, rapporterat Tillväxt och marginaler Q11 Q21 Q31 Q41 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 Q412 Nettoomsättning ,3,1 1, -46,3-1,1-8,3 1,9 184,7 Rörelseresultat NM NM NM NM NM NM NM NM Bruttomarginal 39,2 37,6 51,9 68,4 45,4 55,3 49,6 1,9 6,1 6,7 62,1 48,7 Rörelsemarginal -17,1-19,8-22,6-12,9-14,5-6, -24,7-46,3-17,6-6,2-19,1-6,7 Vinstmarginal, justerad -18,3-24,5-26,9-16,6-16,5-7,4-26,3-48,1-19,9-8,7-23,9 2,3 Skattesats NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM 8,6 ZetaDisplay Försäljning, 12-mån rullande medelvärde ZetaDisplay Gross Profit, 12-mån rullande medelvärde Försäljning, SEKm Årsförändring, (%) Bruttonvinst, SEKm Bruttonvinstmarginal, (%) Försäljning, 12-mån rullande medelvärde Årsförändring Bruttonvinst Bruttonvinstmarginal ZetaDisplay Rörelseresultat, 12-mån rullande medelvärde ZetaDisplay Resultat f. skatt, 12-mån rullande medelvärde EBIT, SEKm EBIT marginal, (%) Vinst före skatt, SEKm Vinstmarginal, (%) EBIT EBIT marginal Vinst före skatt, justerat Vinstmarginal, justerat Erik Penser Bankaktiebolag ZetaDisplay 21 februari

12 Denna publikation har sammanställts av Erik Penser Bankaktiebolag för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan inte garanteras. Erik Penser Bankaktiebolags medgivande krävs om hela eller delar av denna publikation mångfaldigas eller sprids. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll. Informationen i publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Erik Penser Bankaktiebolag frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Erik Penser Bankaktiebolag har utarbetat Etiska Regler och Riktlinjer för Intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonflikter mellan analysavdelningen och andra avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (Chinese Walls) i kommunikationerna mellan analysavdelningen och företagets andra avdelningar. Det kan dock föreligga ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan det analyserade bolaget och någon annan avdelning än Analysavdelningen. Erik Penser Bankaktiebolag har utarbetat interna restriktioner för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för Investeringsanalys. I denna publikation har analytikern redovisat och återgett sin personliga uppfattning om bolaget och/eller det finansiella instrumentet. Erik Penser Bankaktiebolag kan erhålla ersättning från bolaget som belyses i analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och inte beroende av innehållet i publikationen. Den eller de som sammanställt denna publikation har inget uppdragsförhållande med det analyserade bolaget. Erik Penser Bankaktiebolag har tillstånd att bedriva värdepappersverksamhet och står under Finansinspektionens tillsyn. Erik Penser Bankaktiebolag (publ.) Biblioteksgatan 9 Box STOCKHOLM tel: fax:

NSP. Pipeline ger stöd åt expansionsplaner. EPaccess. Försäljning och EBIT i linje med förväntningarna i Q1. Sju restauranglägen redan helt klara

NSP. Pipeline ger stöd åt expansionsplaner. EPaccess. Försäljning och EBIT i linje med förväntningarna i Q1. Sju restauranglägen redan helt klara EPaccess Sällanköpsvaror Sverige 7 april 1 Analysavdelningen +6 8 63 8 analys@penser.se NSP Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Pipeline ger stöd åt expansionsplaner

Läs mer

13 Mars 2015. Analysavdelningen analys@penser.se Tel +084638400 2015-03-13 1

13 Mars 2015. Analysavdelningen analys@penser.se Tel +084638400 2015-03-13 1 13 Mars 2015 2015-03-12 Analysavdelningen analys@penser.se Tel +084638400 2015-03-13 1 Take-aways från EPB:s bolagsdag, 12 mars 2015 Välbesökt bolagsdag med representanter från 15 börsbolag Inga tydliga

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark försäljning i Q2 11 AllTeles Q2-rapport visade på mycket bra försäljningstillväxt (31%) och stabilt kassaflöde (+12 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 augusti 2015 Sammanfattning Sensys Gatso Group (SENS.ST) Nya marknadsettan går ut hårt Sensys Gatso Group (f.d. Sensys Traffic), som bolaget numera heter, har

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 april 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Nytt erbjudande nytt case rapporterade sitt bästa Q1 någonsin och en EBIT-marginal på 8,5 procent trots att inga PG-system

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer

Bahnhof AB (BAHNb.ST)

Bahnhof AB (BAHNb.ST) BOLAGSANALYS 20 april 2009 Sammanfattning Bahnhof AB (BAHNb.ST) Lönsam tillväxtoperatör Bahnhof är en operatör som fokuserar på tre affärsområden. Det största området innefattar internetanslutningar och

Läs mer

Net Entertainment (NET B)

Net Entertainment (NET B) Analysgaranti 28 augusti 2008 Net Entertainment (NET B) Hög tillväxt och goda marginaler Net Entertainment utvecklar och licensierar ut mjukvara för främst kasinospel på Internet. Bolagets affärsmodell

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare BOLAGSANALYS 25 juni 2013 Sammanfattning GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare GuldAdam har som affärsidé att köpa begagnade ädelmetaller, främst guld, men även platina och silver, för att sedan sälja

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk BOLAGSANALYS 21 november 2008 Sammanfattning Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk Tilgin annonserade i går att de säljer den kraftigt förlustbringade verksamheten inom IPTV till IPTV-konkurrenten

Läs mer

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 29:e juni 26 A-Com (Acom.ST) På rätt spår A-Coms bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret 5/6 var stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningen var bättre än väntat medan

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

Orasolv Rik på klinik?

Orasolv Rik på klinik? Analys Orasolv 16 maj 2012 Ansvariga analytiker: Anders Ericson, Niklas Elmhammer, Andreas Nyberg, namn.efternamn@smallcap.se, Orasolv Rik på klinik? Uppdragsanalys First North Orasolv vill växa kraftigt

Läs mer

Fortsatt tillväxt under helåret 2013

Fortsatt tillväxt under helåret 2013 ZetaDisplay AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Fortsatt tillväxt under helåret 2013 HELÅR 2013 OMSÄTTNINGEN UPPGICK TILL 60,9 [52,8] MSEK Tillväxt med 17 % under helåret Licensintäkter ökade med 50 % Investering

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer