ZetaDisplay. I fin form inför EPaccess

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ZetaDisplay. I fin form inför 2013. EPaccess"

Transkript

1 EPaccess Media Sverige 21 februari 213 Analysavdelningen ZetaDisplay I fin form inför 213 Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 3,22 Högsta/Lägsta (12M) 5,5/2,8 Antal aktier (m) 12,2 Börsvärde (SEKm) 39 Nettoskuld (SEKm) 2 Enterprise Value (SEKm) 41 Reuters/Bloomberg Listning Estimat och värdering (SEK) ZETA.ST/ZETA SS First North Premier E 214E 215E Försäljning Bruttovinst EBIT Vinst f. skatt EPS, just. -,21,15,57,78 EK/A 2,44 2,59 3,15 4,2 Utdelning,,, 1, V/A Tillv. NM NM 279,3 37,6 Bruttomarg. 56,8 58,8 62, 63, EBIT Marg. -11,4 2,7 9,1 11,3 ROE -8,2 6, 19,8 21,8 ROCE -2,8 9, 31,5 41,9 Nettoskuld/EK -,37 -,28 -,42 -,51 EV/Fsg.,6,6,52,48 EV/EBIT NM 21,9 5,8 4,2 P/E, just. NM 21,5 5,7 4,1 P/EK 1,38 1,24 1,2,8 Direktavk.,,, 31,1 Kursutveckling, 12 månader 6, 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 F M A M J J A S O N D J F ZetaDisplay OMXS Nytäckning Rapport Viktig händelse Stark tillväxt under Q4 ZetaDisplay rapporterade en Q4 rapport med klart bättre försäljning än vi förväntat. Under Q4 uppgick intäkterna till SEK 17.6m, jämfört med våra förväntningar om SEK 14.m. År över år växte intäkterna med 179 %. Den främsta orsaken till den bättre försäljningen var högre installationer av hårdvara än vi förväntat. En högre installerad bas bedömer vi kommer att innebära högre repetitiva intäkter från Q Under Q4 uppgick EBIT till SEK - 1.2m vilket var något svagare än vår prognos om SEK -.8m, drivet främst av något högre kostnader samt att marginalerna på nyinstallationer är relativt låga. ZetaDisplay uppger att orderingången är fortsatt god samt att redan befintliga kunder vill bredda sin satsning inom Digital Signage. Försäljning av fastighet möjliggör ytterligare expansion Under kvartalet sålde ZetaDisplay en fastighet och tecknande samtidigt ett långsiktigt hyresavtal för fastigheten. Genom denna manöver frigjorde ZetaDisplay SEK 1.5m i kapital. Dessa medel kommer att användas för framtida expansion och eventuella förvärv. Fortsatt stigande trend för licensintäkter Den positiva trenden för licensintäkterna fortsatte under kvartalet och under de senaste 12 månaderna har de växt med 44%. Ökande licensintäkter har en positiv inverkan på bruttomarginalen då det till 1% handlar om mjukvaruförsäljning. Bruttomarginalen minskade dock under kvartalet till 48 % jämfört med 6 % i Q3. Detta förklaras dock helt av kraftig utrullning av hårdvara (lägre marginal) till nya kunder. Vi förväntar oss att bruttomarginalen kommer att stärkas under 213E till 58.8% jämfört med 56.8% under 212 drivet av en växande installerad bas. ZetaDisplay i god form inför 213 Med stärkt kassa, stadigt växande installerad bas och fortsatt god tillströmning av förfrågningar av både befintliga och nya kunder räknar vi med vinst 213 för ZetaDisplay. Osäkerheten, och därmed sannolika avvikelser från prognoserna, är dock stor givet kvartalsvis och årlig fluktuation i marginaler och intäkter. På våra 214E prognoser handlas ZetaDisplay till ett P/E på 5.7x vilket vi finner attraktivt. För 215 och framgent ser god tillväxtpotential för både den underliggande marknaden och ZetaDisplay. Källa: FactSet Datum Händelse Plats Se sista sidan för disclaimer.

2 ZetaDisplay Försäljning per segment ZetaDisplay Försäljning per marknad Norge 9% Danmark 7% Övriga 2% Finland 21% Sverige 61% Ospecificerat 1% ZetaDisplay Resultatutveckling, helår ZetaDisplay Resultatutveckling, kvartal EBIT, SEKm E 14E 15E EBIT marginal, (%) EBIT, SEKm EBIT marginal, (%) EBIT EBIT marginal EBIT EBIT marginal ZetaDisplay Finansiell ställning ZetaDisplay Aktiestruktur, ledning Nettoskuld, SEKm E 14E 15E Nettoskuld Nettoskuld / EK Notera att negativa siffror indikerar nettokassa Nettoskuld/EK Börsvärde (SEKm) 39 Antal utestående aktier (m) 12,2 Genomsnittligt antal aktier handlade per dag (s) 4 Fritt handlade aktier 74,9% Största aktieägare Röster Aktier Mats Johansson 14,6% 14,6% Martin Gullberg 11,3% 11,3% Mikael Öberg med bolag 8,5% 8,5% AMF Försäkring & Fonder 4,9% 4,9% Övriga 6,7% 6,7% Ordförande Rolf Eriksson Verkställande direktör Leif Liljebrunn Finansdirektör Peter Rudbert Investerarkontakt Leif Liljebrunn Telefon / Internet / Nästa rapport 22 May 213 ZetaDisplay 21 februari Erik Penser Bankaktiebolag

3 Marknad ökande intresse för Digital Signage Digital Signage en växande marknad Digital Signage handlar i grund och botten om att nå ut till rätt kunder med rätt budskap vid rätt tillfälle vilket i praktiken innebär att påverka kunden precis i det tillfälle där denne fattar sitt beslut i butiken. Med hård- och mjukvara samt licenser och tjänster erbjuder ZetaDisplay, genom Digital Signage, detalj- och servicehandeln möjligheten att exponera budskap i butiken/miljön där produkterna/tjänsterna finns och där köpbeslutet tas. ZetaDisplay Investeringar i mediekonsumtion (29) Populärpress, 1.5% Utomhus, 2.% Gratistidskrifter,.8% Bilagor,.9% Övrigt,.8% Radio, 1.% Fackpress, 2.% Dagspress, 15.% Ktaloger/Vägledande media, 3.3% Gratistidningar, 3.6% Butikspromotion/butiksmedia, 7.9% Mässor & Event, 12.2% Direktreklam, 8.4% Sponsring, 11.% Presentreklam, 8.7% TV, 9.4% Internet, 11.% Källa: IRM Marknaden för marknadsföring i butik i Norden uppskattas till ca 12bn. Denna kanal är bara en del av den totala marknadsföringsbudgeten som inkluderar marknadsföring utanför butikerna. Det finns exempel på kunder som ersätter all tryckt media med Digital Signade med primärt syfte att kunna kontrollera kommunikationen. ICA Kvantum (ZetaDisplays kund) valde att investera SEK 5m i Digital Signage under en fyraårsperiod, en budget som senare reviderades upp till SEK 7m vilket inte inkluderar framtagande av innehåll på digitala bildskärmar för ytterligare SEK 2m. Totalt innebär detta en kostnad på ca.15% på årsbasis av kedjans årsomsättning. Svenska och nordiska butiks- och servicehandelskedjorna i ZetaDisplays målgrupp (ca 7% av marknaden) omsätter ca SEK 35bn respektive SEK 1,1bn. Givet liknande investeringsfördelningar hos dessa kunder uppskattas markanden för Erik Penser Bankaktiebolag ZetaDisplay 21 februari 213 3

4 ZetaDisplay till drygt SEK 5m i Sverige och ytterligare drygt SEK 1.6bn per år för övriga Norden. Utöver detta finns en betydande marknad utanför Norden. Konkurrenter Det är svårt att uppskatta de olika aktörernas markandsandelar men vi bedömer att ZetaDisplay är en av marknadsledarna för helhetslösningar i Norden. Marknaden är fragmenterad med flera aktörer som är verksamma i respektive land samt några större, internationella aktörer som är verksamma i de nordiska länderna, t ex Sony, Cisco och Scala med partners i respektive land. ZetaDisplay bör ha en fördel av att agera direkt mot marknaden och kunderna för att på så sätt styra tjänsteutvecklingen i samarbete med dessa. Vi antar även att många befintliga och potentiella kunder efterfrågar helhetslösningar som inte tillhandahålls av nischspelare på de olika delmomenten inom Digital Signage. ZetaDisplay Kunderbjudande och schematisk intäktsdiversifiering INTÄKTSGENERERING Programvara & Licenser * Löpande licensintäkter för rätten att utnyttja Zeta Displays mjukvara samt support av studioprogramvara Kommunikativ Rådgivning * Initialt intäkter inkluderade i installationskostnaden * Löpande konsultintäkter för specialisttjänster i förvaltningsfasen Digitala System Tjänster * Löpande intäkter från innehållsproduktion genom egen Innehållsproduktion organisation och underleverantörer & Broadcasting * Intäkter från mallproduktion * Löpande intäkter från broadcasting * Löpande intäkter från studiodrift, övervakning, Studiodrift, övervakning, service och underhåll service & underhåll * Installationer efter rådgivning (behovsanalys, tester) Bildskärmar * Avser normalt hela system för flera butiker i samma kedja Mediaspelare * Ordervärdet beror på antal butiker samt omfattningen Smartphones i respektive butik Tablet PC * Zeta Display är oberoende av leverantör och använder olika produkter/leverantörer beroende på ändamålet ZetaDisplay 21 februari Erik Penser Bankaktiebolag

5 ZetaDisplay helhetslösningar är nyckeln ZetasDisplays affärsidé Bolaget ska vara en helhetsleverantör och därmed tillhandahålla programvara och tjänster för Digital Signage, vilket i sin tur ska skapa ökad försäljning för kundföretagen, dvs stora och medelstora butiks- och servicehandelskedjor i Sverige och övriga Norden med ett behov av komplexa lösningar. Målet är att över tid bygga en installerad bas av Digital Signage-kunder som med licenser och tjänster skapar löpande intäkter med hög bruttomarginal. Tanken är att med tiden bredda erbjudandet för redan befintliga såväl som nya kunder samt att växa med kundens verksamhet. Målsättningen är att vara en ledande leverantör i Norden samt på sikt även expandera erbjudandet till marknader utanför Norden. Erbjudandet ZetaDisplays plattform, eller kunderbjudande, består av en kedja som börjar med kommunikativ rådgivning följt av installation & projektledning, nyttjanderätt och support av studioprogramvara, digitala system, produktion av media, studiodrift & PlayOut, övervakning samt service av systemen på plats i butiken (delvis via partners). Den webbaserade programvaran driftas i molnet och ZetaDisplay erbjuder flertalet tjänster för att stödja programvaran vilket inkluderar kreativ utveckling, projektledning, installation, innehållsproduktion och drift. Erbjudandet inkluderar ansvar för utformning och installation av ett nätverk av digitala bildskärmar och mediaspelare hos kunden, löpande produktion av innehåll samt styrning och övervakning av systemet på distans vilket eliminerar belastningen på butikens personal att uppdatera och ändra budskapet vilket i sin tur minskar butikens/kedjans kostnader och ökar incitamentet att investera i ZetaDisplays erbjudande. Kunder Kunderna återfinns primärt inom dagligvaruhandeln, klädhandeln, bygghandeln, leksakshandeln, bilhandeln, sporthandeln, TV-handeln, zoologisk handel, restaurang, servicehandeln, samt inom bank. Gemensamt för målkunden är ett komplext behov med butiker i flera zoner och med olika behov, ett stort behov av flexibilitet över tid, varierat innehåll med frekventa uppdateringar, olika butikskoncept med stordriftsfördelar samt verksamhet i flera länder. Erik Penser Bankaktiebolag ZetaDisplay 21 februari 213 5

6 Prognoser och värdering God likviditet efter fastighetsförsäljning Vi konstaterar i våra tidigare rapporter om en något ansträngd likviditet, givet våra prognoser för perioden E. Vi flaggade dock för att balansräkningen inkluderade ett trumfkort i form av en fastighet strax utanför centrala Malmö. Under Q4 212 avyttrande Zetadisplay fastigheten i en sk leaseback-affär detta tillförde bolaget SEK 1.5m i likviditet. I och med denna affär anser vi att likviditeten är säkrad och att bolaget har utrymme för att finansiera sin expansion. Soliditeten, som är tämligen god på 54% efter en nyemission vid årsskiftet 21/211, kommer under prognosperioden att fortsätta att öka givet positiva kassaflöden. ZetaDisplay Intäkter, årsbasis (SEKm) ZetaDisplay Intäkter, kvartalsbasis (SEKm) SEKm A 27A 28A 29A 21A 211A 212A 213E 214E 215E Total Sales SEKm ,5 14,3 9,3 11,4 13,2 14,3 9,4 6,1 11,8 13,1 9,6 1Q1A 2Q1A 3Q1A 4Q1A 1Q11A 2Q11A 3Q11A 4Q11A 1Q12A 2Q12A 3Q12A 17,4 17, 16, 4Q12A 1Q13E 2Q13E 3Q13E 4Q13E 17, 18, Vi räknar med vinst 213 Vi räknar med en god, tvåsiffrig intäktstillväxt under E med en försäljningsökning under innevarande år på 29%. Flera kontrakt uppges vara påång och vi baserar våra prognoser på ett förbättrat avtalstecknande, primärt under andra halvåret för 212 kommer resultera i högre licensintäkter och utleveranser av hårdvara. Break even torde ligga någonstans runt en försäljning på SEK 65-7m, delvis beroende på försäljningsmixen, och 214 räknar vi med intäkter på ca SEK 78m och med ett rörelseresultat på SEK 7m (efter ca 4m i avskrivningar) samt en EBITDA på 11m. ZetaDisplay 21 februari 213 Erik Penser Bankaktiebolag 6

7 ZetaDisplay Bruttoresultat & bruttomarginal (SEKm) ZetaDisplay Resultatutveckling (SEKm) 6 65% % % 5 SEKm 3 5% 45% SEKm 2 4% % A 27A 28A 29A 21A 211A 212A 213E 214E 215E Gross Profit Gross Margin 3% -2 26A 27A 28A 29A 21A 211A 212A 213E 214E 215E EBITDA EBIT EBT Net Profit Bruttomarginal- och tillväxtpotential - attraktiv värdering 214E Givet den ökade basen av återkommande intäkter med god marginal räknar vi med stärkt och stabiliserad bruttomarginal under prognosperioden. Vi räknar med att bruttomarginalen under 213 ökar, till 58.8% från fjolårets 54.4%. I slutet av prognosperioden (215E) antar vi en bruttomarginal på 63%, delvis tillbakahållen av fortsatt god tillväxt från nya projekt och därmed utspädd av de initialt lägre marginalerna i projektleveransen. I detta scenario handlas aktien 214E till en P/E-multipel på 5.7x (EV/EBIT 5.8x) och vi ser en fortsatt god tillväxtpotential, både för den underliggande marknaden samt för ZetaDisplay som av allt att döma borde kunna ta en större andel av den adresserade marknaden. ZetaDisplay Personalkostnader ZetaDisplay Övriga rörelsekostnader 3 9% 16 6% 25 8% 7% % 2 6% 1 4% SEKm 15 5% 4% SEKm 8 3% 1 3% 6 2% 5 2% 1% 4 2 1% 26A 27A 28A 29A 21A 211A 212A 213E 214E 215E % 26A 27A 28A 29A 21A 211A 212A 213E 214E % Personalkostnader Personalkostnader/sales Other cost Other cost/sales Erik Penser Bankaktiebolag ZetaDisplay 21 februari 213 7

8 ZetaDisplay Resultatutveckling per kvartal inklusive prognos (SEKm) 211Q1 211Q2 211Q3 211Q4 212Q1 212Q2 212Q3 212Q4 213Q1E 213Q2E 213Q3E 213Q4E Net Sales 13,2 14,3 9,4 6,1 11,8 13,1 9,6 17,4 17, 16, 17, 18, Other Operating Income,2,3,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2 Personnel Costs,, -4,4,1,5,3-4,6,5,4,1,4,8 Other Operating Costs -9,6-9,8-6,6-3,3-7,9-8,2-6,3-12,5-1,5-9,9-1,4-1,8 EBITDA -1,2 -,2-1,6-2,1-1,4 -,1-1,1 -,4 1,2 1,2 1,4 1,6 Depreciation -,7 -,7 -,7 -,7 -,7 -,7 -,7 -,7 -,7 -,7 -,7 -,7 Amortisation of Goodw ill,,,,,,,,,,,, EBIT -1,9 -,9-2,3-2,8-2,1 -,8-1,8-1,2,3,2,5,7 Net Financial Items -,3 -,2 -,1 -,1 -,3 -,3 -,5 4,7,,,, Pre-tax Result -2,2-1,1-2,5-2,9-2,4-1,1-2,3 3,5,3,2,5,7 Income Taxes,,,,,,,1 -,3,,,, Net Result Reported -2,2-1,1-2,5-2,9-2,4-1,2-2,2 3,2,3,2,5,7 Net Result Adjusted -2,2-1,1-2,5-2,9-2,4-1,2-2,2 3,2,3,2,5,7 ZetaDisplay 21 februari 213 Erik Penser Bankaktiebolag 8

9 ZetaDisplay Resultaträkning, kassaflöde och balansräkning (SEKm) Resultaträkning E 214E 215E Nettoomsättning Övriga intäkter Kostnad för sålda varor Bruttorörelseresultat Försäljnings- och administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Extraordinära poster Resultatandelar i intresseföretag Finansnetto Resultat före skatt Skatter Minoritetsintressen Nettoresultat, rapporterat Kassaflödesanalys E 214E 215E Resultat före avskrivningar Förändring av rörelsekapital Övriga kassaflödespåverkande poster 1 Kassaflöde från löpande verksamheten Finansiella nettokostnader Betald skatt Investeringar Fritt kassaflöde Utdelningar Förvärv Avyttringar 1 Nyemission/återköp av egna aktier Övriga justeringar Kassaflöde Icke kassaflödespåverkande justeringar 1 Nettoskuld, rapporterad Balansräkning TILLGÅNGAR E 214E 215E Goodwill Övriga immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Innehav i intresseföretag och andelar Övriga anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Övriga omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Minoritetsintressen Summa eget kapital Långfristiga finansiella skulder Pensionsavsättningar Uppskjutna skatteskulder Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga finansiella skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Erik Penser Bankaktiebolag ZetaDisplay 21 februari 213 9

10 ZetaDisplay Värdering och nyckeltal (SEK) Aktiedata E 214E 215E Vinst per aktie, rapporterad -,38 -,92 -,98-2,1-1,9 -,75 -,21,15,57,78 Vinst per aktie, justerad -,38 -,92 -,98-2,1-1,9 -,75 -,21,15,57,78 Rörelsens kassaflöde/aktie -,25 -,68-1,51-1,24 -,58 -,95,16,14,92,99 Fritt kassaflöde per aktie -2,9,6-2,22-1,53 -,85-1,24,9 -,16,6,72 Utdelning per aktie,,,,,,,,, 1, Eget kapital per aktie 5,73 4,81 3,85 3,5 1,98 2,65 2,44 2,59 3,15 4,2 Eget kapital per aktie, ex goodwill 5,41 4,34 2,72 1,84,82 1,67 1,4 1,55 2,12 2,98 Substansvärde per aktie 5,41 4,34 2,72 1,84,82 1,67 1,4 1,55 2,12 2,98 Nettoskuld per aktie -1,72-2,23,19,76 1,35,44 -,89 -,73-1,33-2,5 EV per aktie ,44 2,56 2,49 1,89 1,25 Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (m) 9,1 9,1 9,1 9,2 9,6 11,5 12,2 12,2 12,2 12,2 Antal aktier efter utspädning vid årets slut (m) 9,1 9,1 9,1 9,2 9,7 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 Värdering E 214E 215E P/E-tal, rapporterat NM NM 21,5 5,7 4,1 P/E-tal, justerat NM NM 21,5 5,7 4,1 Kurs/rörelsens kassaflöde NM 21,3 22,6 3,5 3,3 Kurs/rörelsens kassaflöde per aktie NM 3,8 NM 5,3 4,5 Fritt kassaflöde/börsvärde ,1 26,6,1 18,7 22,2 Direktavkastning ,,,, 31,1 Utdelningsandel, justerad NM NM NM NM NM NM NM,, 128,1 Kurs/eget kapital ,5 1,38 1,24 1,2,8 Kurs/eget kapital, ex goodwill ,38 2,4 2,7 1,52 1,8 Kurs/substansvärde ,38 2,4 2,7 1,52 1,8 EV/omsättning ,19,6,6,52,48 EV/EBITDA NM NM 8,9 3,7 3,2 EV/rörelseresultat NM NM 21,9 5,8 4,2 Aktiekurs, årsslut ,97 3,37 3,22 3,22 3,22 Aktiekurs, årshögsta ,5 7, 3, Aktiekurs, årslägsta ,79 2,8 2, Aktiekurs, årssnitt ,28 3,75 3, Börsvärde, årsslut och nuvarande Enterprise Value, årsslut och nuvarande Tillväxt och marginaler E 214E 215E Omsättningstillväxt, årsförändring - -1,8 274,8-26,5 66,1-13,1 2,8 3,9 15, 1, Rörelseresultat, årsförändring - NM NM NM NM NM NM NM 28,1 37,1 Vinst per aktie, årsförändring - NM NM NM NM NM NM NM 279,3 37,6 Bruttomarginal 56,3 63,1 43,7 49,1 47,8 57,5 56,8 58,8 62, 63, EBITDA marginal -26,4-71,3-21,6 2,2-12,5-11,8,9 6,8 14, 15, Rörelsemarginal -34,1-82,8-25,9 9,6-18, -18,4-11,4 2,7 9,1 11,3 Vinstmarginal, justerad -31,4-77,3-25,8-61,7-21,3-2,1-4,4 2,7 9,1 11,3 Nettomarginal, justerad -31,4-77,4-21,9-61,7-21,3-2,1-4,9 2,7 8,9 11,1 Skattesats NM NM NM NM NM NM NM 2, 2, 2, Lönsamhet E 214E 215E Avkastning på eget kapital - -17,5-22,6 8,4-44,6-33,4-8,2 6, 19,8 21,8 Avkastning på eget kapital, 5-års snitt ,3-33,5-27,7-12,1 1,2 Avkastning på sysselsatt kapital - -29,9-34,9-49,6-26,4-22,6-2,8 9, 31,5 41,9 Avkastning på sysselsatt kapital, 5-års snitt ,7-3,9-22,1,9 7,8 Investeringar och kapitaleffektivitet E 214E 215E Investeringar Investeringar/omsättning 149,9-13,8 2,5 9,2 5,1 7,8-6,1 5,5 5, 5, Försäljnings- och adminkostnader/omsättning Varulager/omsättning 32,5 56, 29,1 28,6 15,2 8,8 11,5 18,2 18,2 18,2 Kundfordringar/omsättning,,,,,,,,,, Leverantörsskulder/omsättning,,,,,,,,,, Rörelsekapital/omsättning 32,5 56, 29,1 28,6 15,2 8,8 11,5 18,2 18,2 18,2 Kapitalomsättningshastighet -,16,61,46,9,75,9 1,2 1,23 1,13 Finansiell ställning E 214E 215E Nettoskuld, rapporterad Soliditet 72,8 71,5 48,7 49,5 36, 53,3 54,2 54,5 56, 58,9 Skuldsättningsgrad -,3 -,46,5,25,68,17 -,37 -,28 -,42 -,51 Nettoskuld/börsvärde ,12 -,27 -,23 -,41 -,64 Nettoskuld/EBITDA 5,4 2,6 -,2 -,4-2,1-1,1 3,6-1,9-1,5-1,9 Notera att nyckeltalen är baserade på antalet aktier efter full utspädning. Aktiekursen vid årets slut har använts för beräkningen av historiska nyckeltal. ZetaDisplay 21 februari 213 Erik Penser Bankaktiebolag 1

11 ZetaDisplay Resultatutveckling per kvartal (SEKm) Resultaträkning Q11 Q21 Q31 Q41 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 Q412 Nettoomsättning Övriga intäkter Kostnad för sålda varor Bruttorörelseresultat Försäljnings- och administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Extraordinära poster Resultatandelar i intresseföretag Finansnetto Resultat före skatt Resultat före skatt, justerat Skatter Minoritetsintressen Nettoresultat, rapporterat Tillväxt och marginaler Q11 Q21 Q31 Q41 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 Q412 Nettoomsättning ,3,1 1, -46,3-1,1-8,3 1,9 184,7 Rörelseresultat NM NM NM NM NM NM NM NM Bruttomarginal 39,2 37,6 51,9 68,4 45,4 55,3 49,6 1,9 6,1 6,7 62,1 48,7 Rörelsemarginal -17,1-19,8-22,6-12,9-14,5-6, -24,7-46,3-17,6-6,2-19,1-6,7 Vinstmarginal, justerad -18,3-24,5-26,9-16,6-16,5-7,4-26,3-48,1-19,9-8,7-23,9 2,3 Skattesats NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM 8,6 ZetaDisplay Försäljning, 12-mån rullande medelvärde ZetaDisplay Gross Profit, 12-mån rullande medelvärde Försäljning, SEKm Årsförändring, (%) Bruttonvinst, SEKm Bruttonvinstmarginal, (%) Försäljning, 12-mån rullande medelvärde Årsförändring Bruttonvinst Bruttonvinstmarginal ZetaDisplay Rörelseresultat, 12-mån rullande medelvärde ZetaDisplay Resultat f. skatt, 12-mån rullande medelvärde EBIT, SEKm EBIT marginal, (%) Vinst före skatt, SEKm Vinstmarginal, (%) EBIT EBIT marginal Vinst före skatt, justerat Vinstmarginal, justerat Erik Penser Bankaktiebolag ZetaDisplay 21 februari

12 Denna publikation har sammanställts av Erik Penser Bankaktiebolag för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan inte garanteras. Erik Penser Bankaktiebolags medgivande krävs om hela eller delar av denna publikation mångfaldigas eller sprids. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll. Informationen i publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Erik Penser Bankaktiebolag frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Erik Penser Bankaktiebolag har utarbetat Etiska Regler och Riktlinjer för Intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonflikter mellan analysavdelningen och andra avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (Chinese Walls) i kommunikationerna mellan analysavdelningen och företagets andra avdelningar. Det kan dock föreligga ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan det analyserade bolaget och någon annan avdelning än Analysavdelningen. Erik Penser Bankaktiebolag har utarbetat interna restriktioner för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för Investeringsanalys. I denna publikation har analytikern redovisat och återgett sin personliga uppfattning om bolaget och/eller det finansiella instrumentet. Erik Penser Bankaktiebolag kan erhålla ersättning från bolaget som belyses i analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och inte beroende av innehållet i publikationen. Den eller de som sammanställt denna publikation har inget uppdragsförhållande med det analyserade bolaget. Erik Penser Bankaktiebolag har tillstånd att bedriva värdepappersverksamhet och står under Finansinspektionens tillsyn. Erik Penser Bankaktiebolag (publ.) Biblioteksgatan 9 Box STOCKHOLM tel: fax:

Opus Group. EPaccess. Verkstad Sverige 27 augusti Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse

Opus Group. EPaccess. Verkstad Sverige 27 augusti Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse EPaccess Verkstad Sverige 7 augusti 13 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Opus Group Nytäckning Rapport Viktig händelse Kurspotential Hög Risknivå Hög Kurs 7. Högsta/Lägsta (1M)./1. Antal aktier (m)

Läs mer

PledPharma. EPaccess. Hälsovård Sverige 4 september Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse

PledPharma. EPaccess. Hälsovård Sverige 4 september Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse EPaccess Hälsovård Sverige 4 september 23 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se PledPharma Nytäckning Rapport Viktig händelse Kurspotential Hög Risknivå Hög Kurs 2.95 Högsta/Lägsta (2M) 6.5/8.23

Läs mer

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess EPaccess Media Sverige 22 november 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Europa visar vägen Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 4,8 Högsta/Lägsta

Läs mer

ZetaDisplay. Licensintäkterna ökade med 39% i kvartalet. EPaccess. Media Sverige 20 maj 2014

ZetaDisplay. Licensintäkterna ökade med 39% i kvartalet. EPaccess. Media Sverige 20 maj 2014 EPaccess Media Sverige 2 maj 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Licensintäkterna ökade med 39% i kvartalet Nytäckning Rapport Viktig händelse Risk och avkastningspotential Kurspotential

Läs mer

ZetaDisplay. Stark tillväxt under Q1. EPaccess. Stark tillväxt under Q1. Licensintäkter fortsätter att växa kraftigt. Resultatet svagare än förväntat

ZetaDisplay. Stark tillväxt under Q1. EPaccess. Stark tillväxt under Q1. Licensintäkter fortsätter att växa kraftigt. Resultatet svagare än förväntat EPaccess Media Sverige 24 maj 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Stark tillväxt under Q1 Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 5.6 Högsta/Lägsta

Läs mer

ZetaDisplay. Fortsatt tillväxt men högre kostnader tyngde under Q2. EPaccess

ZetaDisplay. Fortsatt tillväxt men högre kostnader tyngde under Q2. EPaccess EPaccess Media Sverige 2 september 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Fortsatt tillväxt men högre kostnader tyngde under Q2 Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå

Läs mer

Acando. Marknaden förbättras. EPaccess

Acando. Marknaden förbättras. EPaccess EPaccess IT Sverige februari Analysavdelningen + analys@penser.se Acando Marknaden förbättras Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Medel Kurs, Högsta/Lägsta (M),/, Antal aktier (m),

Läs mer

Opus Group. Stökigt fjolår, men grunden nu lagd. EPaccess

Opus Group. Stökigt fjolår, men grunden nu lagd. EPaccess EPaccess Verkstad Sverige mars 13 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Opus Group Stökigt fjolår, men grunden nu lagd Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 3.11 Högsta/Lägsta

Läs mer

Acando. Lägger bud på Connecta. EPaccess

Acando. Lägger bud på Connecta. EPaccess EPaccess IT Sverige juni Analysavdelningen + analys@penser.se Acando Lägger bud på Connecta Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Medel Kurs, Högsta/Lägsta (M),/, Antal aktier (m), Börsvärde

Läs mer

Enzymatica. Fortsatt tillväxt i befintliga marknader. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 april 2015. Ökade marknadsandelar bland svenska apotek

Enzymatica. Fortsatt tillväxt i befintliga marknader. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 april 2015. Ökade marknadsandelar bland svenska apotek EPaccess Hälsovård Sverige 23 april 215 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Enzymatica Fortsatt tillväxt i befintliga marknader Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse

Läs mer

CellaVision. Valuta leder till ytterligare uppjusteringar. EPaccess

CellaVision. Valuta leder till ytterligare uppjusteringar. EPaccess EPaccess Hälsovård Sverige 17 februari 21 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se CellaVision Valuta leder till ytterligare uppjusteringar Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög

Läs mer

Probi. Hårt arbete börjar bära frukt. EPaccess. Hälsovård Sverige 22 augusti 2014

Probi. Hårt arbete börjar bära frukt. EPaccess. Hälsovård Sverige 22 augusti 2014 EPaccess Hälsovård Sverige 22 augusti 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Probi Hårt arbete börjar bära frukt Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change Risk

Läs mer

AllTele. Förbättringar underliggande intjäning. EPaccess

AllTele. Förbättringar underliggande intjäning. EPaccess EPaccess Teleoperatörer Sverige 18 november 1 Analysavdelningen + 8 3 8 analys@penser.se AllTele Förbättringar underliggande intjäning Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Medel Kurs

Läs mer

Sportamore. Nedväxling mot marknadens nivå. EPaccess. Svag försäljning men lönsamhet på sista raden. Nedväxling mot marknadens nivå

Sportamore. Nedväxling mot marknadens nivå. EPaccess. Svag försäljning men lönsamhet på sista raden. Nedväxling mot marknadens nivå EPaccess Sällanköpsvaror Sverige 8 augusti 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Sportamore Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Nedväxling mot marknadens

Läs mer

PledPharma. PLIANT-studien fullrekryterad. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 oktober 2014

PledPharma. PLIANT-studien fullrekryterad. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 oktober 2014 EPaccess Hälsovård Sverige 23 oktober 24 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se PledPharma PLIANT-studien fullrekryterad Nytäckning Rapport Viktig händelse Risk och avkastningspotential Kurspotential

Läs mer

PledPharma. Två tredjedelar av patienter nu rekryterade i PLIANT. EPaccess. Hälsovård Sverige 1 september 2014

PledPharma. Två tredjedelar av patienter nu rekryterade i PLIANT. EPaccess. Hälsovård Sverige 1 september 2014 EPaccess Hälsovård Sverige september 24 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se PledPharma Två tredjedelar av patienter nu rekryterade i PLIANT Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig

Läs mer

Opus Group. Nya intäkter förskjuts framåt. EPaccess

Opus Group. Nya intäkter förskjuts framåt. EPaccess EPaccess Verkstad Sverige december Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Opus Group Nya intäkter förskjuts framåt Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs. Högsta/Lägsta (M)./.

Läs mer

NeuroVive Pharmaceutical

NeuroVive Pharmaceutical EPaccess Hälsovård Sverige 26 november 24 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se NeuroVive Pharmaceutical Utlicensieringsaffär i hamn! Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse

Läs mer

Opus Group. Hård konkurrens i Sverige. Nya kontrakt i USA. EPaccess

Opus Group. Hård konkurrens i Sverige. Nya kontrakt i USA. EPaccess EPaccess Verkstad Sverige 5 augusti 1 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Opus Group Hård konkurrens i Sverige. Nya kontrakt i USA. Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs

Läs mer

Enzymatica. Har mer att ge under 2015. EPaccess. Hälsovård Sverige 20 februari 2015

Enzymatica. Har mer att ge under 2015. EPaccess. Hälsovård Sverige 20 februari 2015 EPaccess Hälsovård Sverige 2 februari 215 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Enzymatica Har mer att ge under 215 Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change Risk

Läs mer

Orexo. Försäljningen av Zubsolv har börjat. EPaccess. Hälsovård Sverige 29 oktober 2013

Orexo. Försäljningen av Zubsolv har börjat. EPaccess. Hälsovård Sverige 29 oktober 2013 EPaccess Hälsovård Sverige 29 oktober 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Orexo Försäljningen av Zubsolv har börjat Nytäckning Rapport Viktig händelse Risk och avkastningspotential Kurspotential

Läs mer

Opus Group. Opus uppvisar styrka och stabilitet. EPaccess. Verkstad Sverige 24 november 2015

Opus Group. Opus uppvisar styrka och stabilitet. EPaccess. Verkstad Sverige 24 november 2015 EPaccess Verkstad Sverige november 15 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Opus Group Opus uppvisar styrka och stabilitet Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 5,95 Högsta/Lägsta

Läs mer

Consilium. Motvind för båda ben, om inte nu så inom kort. EPaccess. Starkt slut på året resultatmässigt. Motvind för båda ben, om inte nu så inom kort

Consilium. Motvind för båda ben, om inte nu så inom kort. EPaccess. Starkt slut på året resultatmässigt. Motvind för båda ben, om inte nu så inom kort EPaccess Verkstad Sverige februari 1 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Consilium Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Motvind för båda ben, om inte nu så inom kort

Läs mer

Enzymatica. Hemmamarknaden fortsätter att leverera. EPaccess. Hälsovård Sverige 4 augusti 2015

Enzymatica. Hemmamarknaden fortsätter att leverera. EPaccess. Hälsovård Sverige 4 augusti 2015 EPaccess Hälsovård Sverige 4 augusti 215 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Enzymatica Hemmamarknaden fortsätter att leverera Nytäckning Rapport Viktig händelse Risk och avkastningspotential

Läs mer

East Capital Explorer

East Capital Explorer EPaccess Financials Sverige 24 februari 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se East Capital Explorer Nya investeringar hägrar Risk och avkastningspotential Substansvärde (31/1 214) 87 Kurspotential

Läs mer

PledPharma. Substanspatent säkrat i USA. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 oktober 2015

PledPharma. Substanspatent säkrat i USA. EPaccess. Hälsovård Sverige 23 oktober 2015 EPaccess Hälsovård Sverige 23 oktober 25 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se PledPharma Substanspatent säkrat i USA Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 29.5 Högsta/Lägsta

Läs mer

NSP. Pipeline ger stöd åt expansionsplaner. EPaccess. Försäljning och EBIT i linje med förväntningarna i Q1. Sju restauranglägen redan helt klara

NSP. Pipeline ger stöd åt expansionsplaner. EPaccess. Försäljning och EBIT i linje med förväntningarna i Q1. Sju restauranglägen redan helt klara EPaccess Sällanköpsvaror Sverige 7 april 1 Analysavdelningen +6 8 63 8 analys@penser.se NSP Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Pipeline ger stöd åt expansionsplaner

Läs mer

Pilum. Redo att fånga den ljusnande marknaden. EPaccess. Svagare än väntat i kvartal 2. Ljusa marknadsutsikter för industriell miljövård

Pilum. Redo att fånga den ljusnande marknaden. EPaccess. Svagare än väntat i kvartal 2. Ljusa marknadsutsikter för industriell miljövård EPaccess Verkstad Sverige 18 augusti 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Pilum Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Redo att fånga den ljusnande marknaden

Läs mer

Arise. Köpläge i gapet mellan aktiekurs och certifikat. EPaccess. Tillfälle att fånga differensen mellan priserna och kursen

Arise. Köpläge i gapet mellan aktiekurs och certifikat. EPaccess. Tillfälle att fånga differensen mellan priserna och kursen EPaccess Energi Sverige 13 juni 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Arise Köpläge i gapet mellan aktiekurs och certifikat Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Låg Medel Kurs

Läs mer

Arise Windpower. Hämmad!utbyggnad!i!väntan!på!ny!kvotplikt!! EPaccess. Full!kostnadspåverkan!från!Jädraås!! Bohult!något!försenat!!

Arise Windpower. Hämmad!utbyggnad!i!väntan!på!ny!kvotplikt!! EPaccess. Full!kostnadspåverkan!från!Jädraås!! Bohult!något!försenat!! EPaccess Energi Sverige 15 november 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Arise Windpower Hämmadutbyggnadiväntanpånykvotplikt Riskochavkastningspotential Kurspotential Risknivå Låg Medel Kurs

Läs mer

Probi. Expansionen fortsätter. EPaccess. Hälsovård Sverige 17 juli 2015

Probi. Expansionen fortsätter. EPaccess. Hälsovård Sverige 17 juli 2015 EPaccess Hälsovård Sverige 17 juli 21 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Probi Expansionen fortsätter Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change Risk och avkastningspotential

Läs mer

Pilum. Dotterbolag ansöker om företagsrekonstruktion. EPaccess

Pilum. Dotterbolag ansöker om företagsrekonstruktion. EPaccess EPaccess Verkstad Sverige 21 augusti 21 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Pilum Dotterbolag ansöker om företagsrekonstruktion Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Estimat och

Läs mer

Eolus Vind. Rejält negativt pendelslag i naturligt volatil verksamhet. EPaccess. Kraftig lageruppbyggnad under våren

Eolus Vind. Rejält negativt pendelslag i naturligt volatil verksamhet. EPaccess. Kraftig lageruppbyggnad under våren EPaccess Energi Sverige 9 juli 1 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Eolus Vind Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Rejält negativt pendelslag i naturligt volatil

Läs mer

NSP. Händelsedriven expansion i korten. EPaccess. Lönekostnader och expansion pressar lönsamheten. Återhämtning i Danmark trots ökande konkurrens

NSP. Händelsedriven expansion i korten. EPaccess. Lönekostnader och expansion pressar lönsamheten. Återhämtning i Danmark trots ökande konkurrens EPaccess Sällanköpsvaror Sverige augusti 1 Analysavdelningen +6 8 63 8 analys@penser.se NSP Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Händelsedriven expansion i korten Risk

Läs mer

NSP. Expansion av varumärkesportföljen in i nästa fas. EPaccess. Försäljningen som väntat men svagare än marknaden

NSP. Expansion av varumärkesportföljen in i nästa fas. EPaccess. Försäljningen som väntat men svagare än marknaden EPaccess Sällanköpsvaror Sverige 3 oktober 1 Analysavdelningen +6 8 63 8 analys@penser.se NSP Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Expansion av varumärkesportföljen

Läs mer

Arise. Slopad utbyggnad till förmån för kassaflöden och ägare. EPaccess. Ny strategi och mål. Ökat politiskt stöd till vindkraftsindustrin

Arise. Slopad utbyggnad till förmån för kassaflöden och ägare. EPaccess. Ny strategi och mål. Ökat politiskt stöd till vindkraftsindustrin EPaccess Energi Sverige 13 oktober 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Arise Slopad utbyggnad till förmån för kassaflöden och ägare Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Låg

Läs mer

Arise. Goda utsikter för återhämtning 2015. EPaccess. Omstöpningen av affärsmodellen levererar. Än starkare utsikter för ökad totalintäkt framöver

Arise. Goda utsikter för återhämtning 2015. EPaccess. Omstöpningen av affärsmodellen levererar. Än starkare utsikter för ökad totalintäkt framöver EPaccess Energi Sverige 16 februari 215 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Arise Goda utsikter för återhämtning 215 Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Låg Hög Kurs 17.6 Högsta/Lägsta

Läs mer

Tethys Oil. Bra produktionssvar på ökade investeringar. EPaccess. Resultat i linje justerat för underuttag. Ljusa utsikter för ökad produktion

Tethys Oil. Bra produktionssvar på ökade investeringar. EPaccess. Resultat i linje justerat för underuttag. Ljusa utsikter för ökad produktion EPaccess Energi Sverige 6 maj 215 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Tethys Oil Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Bra produktionssvar på ökade investeringar

Läs mer

C-RAD. Expanderad säljstyrka och ökande försäljning i H1. EPaccess. C-RAD visar på potential till högre försäljning i H2

C-RAD. Expanderad säljstyrka och ökande försäljning i H1. EPaccess. C-RAD visar på potential till högre försäljning i H2 EPaccess Hälsovård Sverige 5 september 212 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se C-RAD Expanderad säljstyrka och ökande försäljning i H1 Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 16,1 Högsta/Lägsta

Läs mer

Tethys Oil. God lönsamhet även efter halvering av oljepriset. EPaccess

Tethys Oil. God lönsamhet även efter halvering av oljepriset. EPaccess EPaccess Energi Sverige 12 december 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Tethys Oil God lönsamhet även efter halvering av oljepriset Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 12 OKTOBER 2012 New Yorkbörserna USA meddelade att antalet amerikaner som sökte arbetslöshetsunderstöd under förra veckan sjönk till den lägsta nivån, 330.000 personer, på fyra

Läs mer

Consilium. Stigande orderingång efter fyra års lågkonjunktur. EPaccess

Consilium. Stigande orderingång efter fyra års lågkonjunktur. EPaccess EPaccess Verkstad Sverige 3 augusti 13 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Consilium Stigande orderingång efter fyra års lågkonjunktur Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Medel

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012 Concentric (Köp) Concentric får order på vattenpumpar för dieselmotorer från en av världens ledande tillverkare av lantbruksmaskiner i Kina till ett värde av 20

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Eolus Vind. Näst bästa året någonsin trots press på totalintäkten. EPaccess

Eolus Vind. Näst bästa året någonsin trots press på totalintäkten. EPaccess EPaccess Energi Sverige 31 oktober 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Eolus Vind Näst bästa året någonsin trots press på totalintäkten Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Acando. Tillväxten på frammarsch. EPaccess

Acando. Tillväxten på frammarsch. EPaccess EPaccess IT Sverige 19 mars 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Acando Tillväxten på frammarsch Risk och avkastningspotential Kurspotential Hög Risknivå Medel Kurs 16. Högsta/Lägsta (12M)

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-5-9 69,5 Hälsovård Ofördelaktig geografisk mix Stillastående i Doro Care Nedsjusterade Q2-estimat Ofördelaktig geografisk mix. Nettoomsättningen om 413 MSEK motsvarade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

AllTele. Fiberexponerad turn-around inom telekom. EPaccess. Teleoperatörer Sverige 29 augusti 2014

AllTele. Fiberexponerad turn-around inom telekom. EPaccess. Teleoperatörer Sverige 29 augusti 2014 EPaccess Teleoperatörer Sverige 29 augusti 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se AllTele Fiberexponerad turn-around inom telekom Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Medel

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Consilium. Stark orderingång slår igenom under året. EPaccess

Consilium. Stark orderingång slår igenom under året. EPaccess EPaccess Verkstad Sverige maj 13 Analysavdelningen + 8 3 8 analys@penser.se Consilium Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Stark orderingång slår igenom under året Risk

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 4 MARS 2013

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 4 MARS 2013 AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 4 MARS 2013 New Yorkbörserna De amerikanska börserna öppnade lägre på fredagen, men stark ISM-data lyfte humöret och fick upp indexen på plus inför helgen. Att budgetdebatten i

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2011 Årets nio första månader New Nordic koncernens omsättning i lokala valutor ökade med 13,6 procent under årets nio första

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 16 OKTOBER 2012

AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 16 OKTOBER 2012 AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 16 OKTOBER 2012 Fabege Bolaget är nu på morgonen först ut bland sektorkollegorna med att rapportera siffrorna för Q3. Vi noterade inga överraskningar och resultatet var ungefär

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

INVISIO COMMUNICATIONS

INVISIO COMMUNICATIONS INVISIO COMMUNICATIONS NASDAQ OMX Small Cap 216-5-3 KURS (SEK): 57,25 Information technology Stark Q1 på alla rader 137 MSEK i orderboken Estimatjusteringar Stark Q1 på alla rader. Intäkterna i Q1 växte

Läs mer