Årsrapport 2012 Musik- och kulturskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-10-30. Årsrapport 2012 Musik- och kulturskolan"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Musik- och kulturskolan

2 Innehåll Innehåll...2 Inledning...3 Ledning och samordning...3 Verksamhetsberättelse...4 Observationer...4 Ungefärlig tidplan för en observation...4 Rekrytering av observatörer...5 Utbildning och organisationen av observatörer...5 Opposition, Kick off och fortbildningsdagar...5 Kundundersökning och Självvärdering...6 Uppdragen och andra viktiga händelser under året...6

3 Inledning VÅGA VISA började som ett samarbete om utvärdering inom utbildningsområdet mellan Danderyd, Ekerö, Nacka, Salem, Sollentuna, Tyresö, Upplands Väsby och Värmdö kommuner. Hösten 2008 startade ett arbete för att utveckla observationer i musik- och kulturskolor. Ekerö, Nacka, Salem, Värmdö, Upplands Väsby samt Stockholms kommuner deltog. Utvecklingsarbetet har skett i samarbete med Sveriges musik- och kulturskoleråd, SMOK. Våren 2009 genomfördes pilotobservationer på fyra skolor, och från och med hösten 2009 görs observationer reguljärt i kommunerna. I dagsläget, 2012, deltar Ekerö, Huddinge, Järfälla, Nacka, Tyresö, Värmdö, Upplands Väsby samt Stockholms kommuner. VÅGA VISA innehåller tre delar: observationer kundundersökningar självvärderingar VÅGA VISA ska: utgå ifrån ett elevperspektiv stimulera till erfarenhetsutbyte och ökat lärande ge kommuner och kulturskolor underlag till förbättring och utveckling ge underlag för analyser och jämförelse mellan kommuner och kulturskolor utgöra en viktig del av kvalitetsuppföljningen bidra till ökad måluppfyllelse Denna årsrapport summerar Våga Visa-samarbetet inom musik- och kulturskolorna för år Ledning och samordning Arbetet i VÅGA VISA leds av en styrgrupp, där förvaltningschef eller motsvarande ingår, d.v.s. den tjänsteman som har den politiska nämndens uppdrag att ansvara för kulturfrågor. Varje kommun har dessutom en samordnare för VÅGA VISA. I samordnarnas uppdrag ingår att ansvara för genomförandet av utvärderingen och att säkra kvaliteten. Samordnarna rekryterar och utbildar observatörer, sätter samman observatörslag och gör en tidplan för när observationerna skall genomföras. Samordnarna ansvarar också för att utveckla och uppdatera metoderna, sprida information om VÅGA VISA samt genomföra uppdrag som initieras av styrgruppen. VÅGA VISA har sedan i våras en ny gemensam koordinator, Berit Lund/Ekerö, som svarar för gemensam administration och som är sekreterare i styrgrupp och samordnargrupp. Hennes tjänst påbörjades 15 maj. Styrgrupp och samordnargrupp 2012: Varje år utses en kommun till ordförande för Våga Visa. År 2012 höll Värmdö kommun i ordförandeskapet och ledde årets möten och träffar. Kommun Styrgrupp Samordnare Ekerö Elisabeth Lunde Berit Lund (tillika gemensam koordinator) Huddinge Margaretha Lindh Margaretha Lindh/ Eva Sjögren van Berkel Järfälla Bo Majling Susanne Sörbring Nacka Susanne Nord Carina Legerius/ Camilla Luterkort

4 Stockholm Marion Hauge Lindberg Bengt Staf Tyresö Irene Hededal Upplands Väsby Gunnar Högberg Värmdö Lena Gullmert Karin Fernström Verksamhetsberättelse Observationer I observationen beskrivs och bedöms en musik- eller kulturskolas arbete och resultat inom följande målområden Normer och värden. Utveckling, lärande och konstnärligt skapande. Elevernas inflytande och ansvar. Styrning och ledning. Observationen genomförs av observatörslag, som består av pedagoger från flera kommuner. Observatörerna besöker en enhet i en annan kommun under en period, ofta under en vecka. Lagen observerar verksamheten och intervjuar elever, personal och ledning. Efter själva observationen skriver observatörerna en rapport som de överlämnar till skolan och kommunen. Ungefärlig tidplan för en observation Före/i början : skicka brev till skolans ledning för presentation och förberedelsematerial. Vecka 1: Observatörslaget läser skolans dokument och planerar observationen. Vecka 1 3: Observationen genomförs och rapporten skrivs. Vecka 4-6: Rapporten metodgranskas och faktagranskas. Observatörerna korrigerar rapporten. Ca vecka 7: Överlämningsmöte. Under hösten 2011 observerades 5 musik- och kulturskolor men opposition av de skrivna rapporterna skedde 21 februari Sammantaget har 16 observatörer observerat 6 st musik- och kulturskolor under år Totalt sett har 196 dagar avsatts för observationer och skrivande. Antalet dagar som observatörerna sammanlagt avsatte för uppdragen under 2011 uppgick till 467 jämfört med år 2010 då antalet dagar var kulturskolor observerades under våren Det var dels Stockholms Kulturskola (Enheten Liljeholmen/Hägersten/Skärholmen) och dels Värmdö Scenskola. Totalt 7 observatörer arbetade med detta och opposition av de skrivna rapporterna genomfördes 15 maj. Under hösten 2012 observerades 4 st musik- och kulturskolor av 9 observatörer. Det var Kulturskolan Stockholm Kungsholmen/Norrmalm/Östermalm, Nacka kulturcentrum i Dieselverkstaden/Nacka, Kulturskolan Stockholms Resurscenter och Cirkus Le Fou, Nacka. Rapporterna som skrivs under hösten ska opponeras på den 15 februari 2013.

5 Bengt lägger in reflektion här kring det låga antalet obs. och kopplingen att ej utbilda i år och kopplingen till årets uppdrag med org av obs. Rekrytering av observatörer Varje kommun rekryterar det antal observatörer som behövs. Våga Visasamordnaren i respektive kommun ansvarar för detta. Den som vill bli observatör skickar en skriftlig ansökan till kommunens samordnare för VÅGA VISA. Eftersom rapportskrivning är en viktig del av uppdraget bör observatören skicka med exempel på något han/hon skrivit, t ex en rapport, en plan, ett föräldrabrev. Samordnaren tar referenser från observatörens närmaste chef. Som regel genomförs en intervju som en del i rekryteringen. Görs det på detta sätt? Hur går det till i kommunerna 2012? Utbildning och organisationen av observatörer Alla observatörer deltar i en utbildning omfattande tre halvdagar innan man är ute på observatörsuppdrag. Syftet med utbildningen är att få en introduktion i vad uppdraget innebär och att få en grundkurs i rapportskrivning. Utbildningen innehåller en presentation av VÅGA VISAkonceptet, en introduktion till observatörsuppdraget och en beskrivning av hur en observation går till, samt utbildning i rapportskrivning. Denna utbildning kommer att hållas i aug-sep Men vid oppositionstillfället den 15 februari 2013 erbjuds även en workshop kring skrivande. Nya potentiella observatörer som är intresserade kommer även erbjudas att gå bredvid och auskultera under vårens observationstillfällen Vi tror det kan gynna utbildningens kvalitet och nivå sedan under hösten. Under 2012 genomfördes ingen utbildning eftersom uppdraget för året var att se över organisationen av de befintliga observationsgrupperna och dess fördelning av ansvar. Under våren 2012 inventerades därför alla observatörer. En ny observationsorganisation sjösattes den 25 september då alla som ingår i Våga Visa musik- och kulturskola inbjöds till en halvdag och Kick off. Samordnargruppen har under våren 2012 genomfört uppdraget att ta fram tydliga handböcker för Våga Visas observatörer. En för huvudredaktören och en för basobservatören. Syftet med den nya organisationen (med en huvudredaktör) är att vi tror vi kommer få en jämnare kvalitet på rapporterna genom att låta en observatör vara huvudansvarig för skrivandet. Till dennes hjälp finns sedan en eller två så kallade basobservatörer som deltar i observationerna på skolorna och som bidrar i diskussioner och med enklare dokumentation. Handböckerna för detta har tagits fram där även Våga Visa-uppdragets tidlinje tydliggörs mer. Förhoppningsvis rätar detta ut några frågetecken på vägen. Opposition, Kick off och fortbildningsdagar Som ett led i att säkra kvaliteten och höja kompetensen arrangerades i februari och i maj 2012 en halvdag där observatörerna fick tillfälle att ta del av varandras rapporter och opponera på dem. Den 25 september genomfördes en Kick off-dag där styrgrupp, samordnargrupp samt observatörslagen för hösten12 träffades och samtalade kring den nya organisationsmodellen och den nya matrisen. Vi tittade på den nya rapportmallen och resonerade kring basobservatörsrollen och huvudredaktörsrollen. En summering av Våga Visa hittills presenterades av styrgruppens medlemmar i kommunerna. Vi förde Runda bordssamtal utifrån tre frågor och sammanfattade vilka behov som finns framöver? Höstens rapporter opponeras på/samtals kring med huvudredaktörerna den 15 februari 2013.

6 Vid detta tillfälle genomförs även en Kick off för vårens observationer samt en workshop kring skrivande. Kundundersökning och Självvärdering Kundundersökning genomfördes av företaget Pilen vecka 45 efter upphandling av ny leverantör för Nacka, Värmdö, Ekerö, Upplands Väsby, Järfälla och Tyresö kommuner. Stockholms stad och Huddinge kommun använder andra leverantörer och undersökningsmodeller. Samtliga kommuner utgår från i huvudsak samma frågor men även några nya frågor har tillkommit. I anslutning till kundundersökningen kommer även en självvärdering där skolornas personal fyller i frågor utifrån de fyra målområdena genomföras under våren Uppdragen och andra viktiga händelser under året Samordnargruppen har under våren 2012 genomfört uppdraget att ta fram tydligare handböcker för Våga Visas observatörer. Dels för huvudredaktörern och dels för basobservatören. Syftet med uppdraget var att erhålla rapporter med högre och jämnare kvalitet. Detta underlättas genom att låta en observatör vara huvudansvarig för skrivandet. Till dennes hjälp finns en eller två så kallade basobservatörer som deltar i observationerna på skolorna och som bidrar i diskussioner och enklare dokumentation. Handböckerna för de båda rollerna har tagits fram där även Våga Visa-uppdragets tidlinje tydliggörs mer. Ett revideringsuppdrag av bedömningsmatrisen har även färdigställts till höstens observationsgrupper. Förtydliganden och korrigering av matrisens texter har gjorts för att bättre kunna stötta observatörslagen i deras arbeten med att göra korrekta bedömningar i skala. Rapportmallen har trimmats och är tydligare i sitt nya upplägg där det viktigaste presenteras först, ( skolans starka sidor och förbättringsområden ). En annan nyhet är att lägga till en ingress till varje målområde för att summera vad man ämnar beröra inom varje målområde. I december, då styrgrupp och samordnargruppen har sitt sista möte för året, kommer samordnargruppen be att få nya uppdrag för Bland annat att se över metodboken. Samordnarna vill dels se över målområdena generellt och dels eventuellt föreslå att lägga till ett nytt målområde som rör samverkan. Styrguppen beslutade under året att från och med våren 2012 skall Berit Lund, Ekerö, ha ett uppdrag på 20% som gemensam koordinator för VÅGA VISA musik- och kulturskola. I samordnaruppdraget ingår bl.a. att vara sekreterare i styrgrupp och samordnargrupp, ansvara för gemensamma utskick och information till samordnare och observatörer samt administrera vår gemensamma arbetsplats på nätet, projektplatsen.

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan 1 2 2014-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt 2012-01-30 Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Kansliet Delrapport 2/ Årsrapport för 2011 Ny PBL på rätt sätt SAMMANFATTNING... 4 Kompetenssatsningar efter det

Läs mer

Bättre vård mindre tvång Del 2

Bättre vård mindre tvång Del 2 Bättre vård mindre tvång Del 2 EPSILON, ZETA, THETA Bättre vård mindre tvång Del 2 1 Innehåll Inledning... 4 Genombrottsprogram Epsilon Inledning... 6 Bakgrund... 7 Resultat... 10 Slutsatser... 14 Reflektioner

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING FoU-rapport 2012/4 RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING Nima Najafi Regionförbundet Uppsala län Sammanfattning RIM-projektet är Uppsala läns regionala kraftsamling

Läs mer

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Cecilia Löfgren & Emma Fredriksson September 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Urval och genomförande...

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser Ärende 1 (8) Datum 2014-10-06 Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser 1. Bakgrund Vid mötet i e-delegationens styrgrupp den 5 juni 2013 fick avdelningen för strategi och kommunikation

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Rekommendationer från tio kommuner och Barnombudsmannen i en dialog den 8 december 2010 Dnr 9.5:0874/ 10 Barnombudsmannen Box

Läs mer

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att granska kommunens chefs-

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Rapport 2012 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Anna-Belle Ericsson 2012-09-03 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 1(79) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer