Vanliga frågor och svar om Västlänken Stadsbyggnadskontoret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vanliga frågor och svar om Västlänken Stadsbyggnadskontoret"

Transkript

1 Vanliga frågor och svar om Västlänken Stadsbyggnadskontoret

2 Innehåll Varför behövs Västlänken?... 4 Vad är Västlänken?... 4 Hur mycket kostar Västlänken?... 4 Varför behövs Västlänken?... 4 För dig som vill veta mer:... 4 När blir Västlänken klar för trafik?... 5 Vad betyder Västlänken för stadens utveckling?... 5 Vad betyder Västlänken för regionens utveckling?... 5 Kan Västlänken byggas ut i framtiden?... 6 Är verkligen alla alternativ utredda?... 6 Vad är de viktigaste skälen till att man valt sträckningen Centralen- Haga- Korsvägen och inte kortare alternativ?... 6 När får medborgarna säga sitt?... 6 Västlänkens stationer... 7 Varför ska det blir tre stationer. Varför inte färre eller fler?... 7 Var ska stationerna ligga?... 7 Varför har ni valt dessa lägen?... 7 Hur många resenärer räknar ni med vid de olika stationerna?... 7 Var placeras uppgångarna?... 7 Hur ska stationerna utformas?... 8 Varför planeras ingen station på Hisingen nu?... 8 Korsvägen... 8 Varför byggs det en pendeltågsstation vid Korsvägen när Liseberg station redan finns?... 8 Korsvägen har alltid varit ett sorgebarn trafikmässigt - hur blir det när den nya stationen byggs?.. 8 Behöver Liseberg och Universeum stänga under byggtiden?... 8 Hur blir framkomligheten för kollektivtrafiken när det byggs?... 8 Vad är det stora övergripande målet med station Korsvägen?... 9 Vet man hur mycket trafiken kommer att öka runt Korsvägen?... 9 Vad händer med Lisebergs entré?... 9 Haga... 9 Varför en station i Haga?... 9 Ska ni gräva upp hela kyrkoplan vid Hagakyrkan?... 9 TILLBAKA TILL BÖRJAN Sida 1

3 När ni nu gör en station vid Haga Kyrkoplan tar ni bort en lekplats för alla barn som bor i Haga och Vasastan. Hur tänker ni kompensera det?... 9 Hur många träd kommer att fällas runt Haga och Vasastan när Västlänken byggs?... 9 För dig som vill veta mer Hur blir det för oss som bor i Haga och Vasastan med fler människor som kommer att röra sig i området? Kan man komma fram till kyrkan under byggtiden? Kommer bussar och spårvagnar kunna komma fram i området under byggtid? Hur kommer cyklar att kunna ta sig fram under byggtiden? Hur blir det för gående i området under byggtiden? Vad ska ni göra för att det ska vara lätt att nå butiker och andra verksamheter under byggtiden? 11 Centralen När och hur länge kommer schakten vid station centralen stå öppna, finns det beskrivet i etapper? När försvinner säckstationen? Vad händer med det gamla huset på Drottningtorget? Hur kommer man att kunna ta sig fram till Nordstans p-hus från norra/östra Göteborg? Hur påverkas den ordinarie tågtrafiken? Varför inte flytta centralstationen till Gårda eller till nuvarande station Liseberg? Byggtiden Hur kommer kollektivtrafiken och biltrafiken att påverkas under byggtiden? Hur blir det för butiker, restauranger och andra verksamheter under byggtiden? Kommer gator och torg att vara uppgrävda när Västlänken byggs? Kommer byggnader utmed sträckningen att behöva rivas för att Västlänken byggs? Blir vi störda av buller under byggtiden? Hur lång tid tar det att bygga Västlänken? Behövs det sten till bygget av Västlänken? Kostnader och kalkyler Vad kostar Västlänken? Hur finansieras Västlänken? I staden har vi massor av problem med integration, vård, skola och omsorg. Hade det inte varit bättre att använda de 20 miljarderna till de områdena? Vad är en samhällsekonomisk kalkyl? Är Västlänken samhällsekonomiskt lönsam? Kommunikation Västlänken TILLBAKA TILL BÖRJAN Sida 2

4 Behöver Göteborgs stad kommunicera Västlänken? Hur mycket kostar kommunikationen för Göteborgs stad? Vad kostar den kampanj vi sett nu i vår? Är det rimligt att lägga så mycket skattepengar på detta? Hur skiljer man på reklam/marknadsföring, propaganda och information? Vad är syftet med kommunikationen? Markundersökningar Vad innebär markundersökningar och varför måste det göras? När genomförs markundersökningarna? Vilka tider på dygnet utförs arbetet? Hur går undersökningarna till? Hur kommer det att märkas i omgivningen? Kommer jag att störas av buller, vibrationer mm? Vad kommer att hända framöver med resultatet från undersökningarna? Vem ger tillstånd till markundersökningarna? TILLBAKA TILL BÖRJAN Sida 3

5 Varför behövs Västlänken? Vad är Västlänken? Västlänken är en cirka 8 km lång dubbelspårig järnväg för pendel- och regiontåg, varav ca 6 km i tunnel, genom centrala Göteborg. Hur mycket kostar Västlänken? Budget är 20 miljarder kronor i 2009 års prisnivå och den kommer enligt dagens beräkningar att hållas. Varför behövs Västlänken? För att regionen och Göteborg ska kunna fortsätta att växa på ett hållbart sätt. Möjliggör snabba och effektiva persontransporter i form av pendeltåg till och från men också inne i Göteborg. Bidrar till en flexiblare och mer pålitlig järnvägstrafik Bidrar till målet om att 70 % av alla persontransporter ska ske med kollektivtrafik, gång eller cykel år För dig som vill veta mer: För att regionen och Göteborg ska kunna fortsätta att växa på ett hållbart sätt krävs att fler människor kan nå fler arbetsplatser inom rimlig pendlingstid genom utbyggd och mer konkurrenskraftig kollektivtrafik. Det är här Västlänken kommer in, den gör det möjligt med snabbare, effektivare persontransporter i form av pendeltågstrafik till och från Göteborg, men också i Göteborg(under centrumkärnan). Det är hög tid att ställa om till miljövänligare sätt att transportera oss. Vi tär redan på jordens resurser och energianvändningen behöver minska. I vår region finns ett mål att 40 procent av alla persontransporter ske med kollektivtrafik, gång eller cykel år För att klara det behöver ökad trafikering ske med hjälp av kollektivtrafik men också cykling och gång. Här spelar Västlänken stor roll eftersom den gör det möjligt med snabba och effektiva persontransporter i form av pendeltåg till och från Göteborg, men också inne i Göteborg eftersom den får tre stationer. Ett Göteborg som blir lätt att ta sig till för riktigt många kommer också att kunna utvecklas på ett bra sätt. Det får positiva effekter för handel, besöksnäring, kultur- TILLBAKA TILL BÖRJAN Sida 4

6 och konstliv, universitet och skolor och näringslivet i stort. En bra utveckling för verksamheterna i Göteborg ger en bra utveckling för arbetstillfällena. Därför kommer Västlänken med sina tre stationer inne i Göteborg att få stor betydelse för oss som bor här. Kapacitetsproblemen på järnvägen i och runt Göteborg blir större och större. Samtidigt behöver Göteborgs lokala trafik avlastas i centrum. Västlänken blir en viktig del i en utbyggd kollektivtrafik både lokalt och regionalt. En lösning måste till för att få en flexiblare och mer pålitlig järnvägstrafik (pendel och regiontåg) i Göteborg och Västsverige. Västlänken behövs för att Göteborg ska vara en modern stad i framtiden. Dvs en stad med hållbara transportsystem och där det skapats mer plats för människor. De positiva effekterna av Västlänken kommer våra barn och barnbarn att uppleva - det är för dem vi bygger en ny stad. När blir Västlänken klar för trafik? Vi räknar med att tunneln står klar Trafikverket började projektera 2013 Samråd Järnvägsplan (Trafikverket) Samråd detaljplaner (Göteborgs stad) Granskning järnvägsplan och detaljplaner Antagande av planer 2016 Start ledningsomläggningar 2018 Byggstart 2026 Färdig tunnel Vad betyder Västlänken för stadens utveckling? Västlänken och dess tre stationer under jord kommer att ge boende och arbetande gång- eller cykelavstånd till en pendeltågstation inne i centrala Göteborg. I samband med att Västlänken byggs ska förhållandena för cyklister och gångtrafikanter förbättras, vilket ska göra det enklare att cykla eller gå även lite längre sträckor, Detta skall i sin tur bidra till att trafikmängden inte ökar. Västlänken bidrar också till att stadskärnan ännu tätare och grönare Västlänkens tre stationer ger enklare tillgång till flera centrala delar vilket stärker konkurrenskraften för näringsliv evenemang och kultur. Västlänken ger också naturliga kopplingar till de nya utvecklingsområdena som Skeppsbron, Gullbergsvass, Frihamnen och Ringön Vad betyder Västlänken för regionens utveckling? När det blir lättare att resa mellan orter i regionen kan invånarna nå en större arbetsmarknad och ett större utbud av utbildning, kultur, shopping och evenemang på kortare tid. Detta gynnar näringslivets utveckling och bidrar till ett attraktivt och hållbart Västsverige. Men det handlar också om att göra det lättare att ta sig till och från Göteborg för fler än idag. Pendeltåg är ett effektivt transportsätt som Göteborg får tillgång till genom Västlänken. Och Göteborg är viktigt för TILLBAKA TILL BÖRJAN Sida 5

7 regionens utveckling. Göteborg är regionens motor och huvudstad och det är viktigt för hela regionen att Göteborg stärks och utvecklas. Kan Västlänken byggas ut i framtiden? Ja. Utbyggnaden av Västlänken har stora möjligheter att fortsätta. Bland annat kan kapaciteten höjas genom att man bygger ut stationerna vid Haga och Korsvägen till fyrspårsstationer. Den nya underjordiska stationen vid Göteborgs central kommer att ha fyra spår med plattformar redan från start. I framtida utvecklingsplaner finns tankar om spårburen trafik dels mot Hisingen/Kungälv och dels mot de sydvästra delarna av Göteborg och Särö Är verkligen alla alternativ utredda? De studier som Banverket, nu Trafikverket, har gjort genom åren började med ett helt spektrum av idéer. Efterhand har olika alternativ skalats bort och det som bäst bidrar till att nå de uppställda målen valts; Västlänken som den planeras idag. Ett av de viktigare målen som uppställdes förutom miljömål och liknande var möjligheten till god stadsutveckling. De allra flesta av de alternativ som idag föreslås har redan analyserats och valts bort. Vad är de viktigaste skälen till att man valt sträckningen Centralen- Haga- Korsvägen och inte kortare alternativ? Alternativet har valts för att det: bäst uppfyller projektmålen och ger störst ökning av antalet tågresenärer ger betydande regionförstoringseffekter ger störst överflyttning av resande, kortast restid, når nya viktiga målpunkter i staden och ger goda utvecklingsmöjligheter för staden. När får medborgarna säga sitt? Västlänken är ett stort och komplicerat projekt där både stat och kommun är inblandade. För att kunna bygga Västlänken krävs dels att Trafikverket tar fram en järnvägsplan och dels att staden tar fram en detaljplan för det så kallade spårtunnelområdet. Dessutom behövs detaljplaner för stationerna och stadsutveckling runt stationsområdena. Som göteborgare har du möjlighet att vara med och samtala, dela med dig av din kunskap och i viss mån påverka vid olika tillfällen under processen. De olika tillfällena annonseras på våra webbsidor och i tryckta och sociala media.. TILLBAKA TILL BÖRJAN Sida 6

8 Västlänkens stationer Varför ska det blir tre stationer. Varför inte färre eller fler? Enbart en station gör det knappast lättare att ta sig till fler delar av Göteborg än idag. Anslutande kollektivtrafik skulle snabbt överbelastas. Vi behöver sprida resenärerna över flera mål- och knutpunkter. Två stationer skulle inte ge de kopplingar till nya utvecklingsområden i Göteborg som tre stationer gör.även om vi tycker att år 2026 ligger långt fram i tiden så går 12 år väldigt fort. Vi måste bygga för framtida behov och inte bara för det vi behöver precis nu. Att bygga stad och modern infrastruktur handlar om att se in i framtiden och långa tidsperioder. I det perspektivet är år en väldigt kort tid. Tre stationer i strategiskt viktiga lägen ger stora möjligheter för stadsbyggnad och stadsutveckling på fler ställen. Vi kan jämföra med Stockholm som har tio pendeltågstationer och Malmö ( invånare) som har tre. Var ska stationerna ligga? Det blir en station för Västlänken vid Göteborgs central. Dessutom blir det stationer vid Haga och Korsvägen. Varför har ni valt dessa lägen? Stationerna ska ligga nära viktiga lokala och regionala mål och knutpunkter, platser som många åker till. Det är platser som Östra Nordstan, Universitet och skolor, Operan, forskningscentrat vid Sahlgrenska,, mäss- och evenemangs- och kulturstråk mm. Givetvis är det också viktigt att det ligger i anslutning till annan kollektivtrafik. Hur många resenärer räknar ni med vid de olika stationerna? År 2035 (när Västlänken är klar sedan några år) kommer det enligt olika prognoser att vara betydligt fler som reser med tåg och kollektivtrafik än vad det är i dag. På station Centralen beräknas per dag i Västlänken. Vid Station Haga beräknas resenärerna till ca och för Korsvägen ca per dag. Var placeras uppgångarna? I Trafikverkets järnvägsutredning presenteras exempel på hur stationslägena och entréerna kan utformas. Uppgångarnas exakta lägen bestäms i det detaljplanearbete som stadsbyggnadskontoret arbetar med just nu. I arbetet tar man hänsyn till var de stora gångflödena är idag och var man vill skapa bättre flöden, vad som är tekniskt möjligt och bäst ut ett resenärsperspektiv. Även barnens perspektiv och sociala aspekter spelar in. Resenärerna ska kunna göra bekväma byten mellan trafikslag och nå sina mål på ett säkert och bekvämt sätt.. I detaljplanearbetet involveras såväl göteborgare som andra offentliga intressenter och näringsliv. TILLBAKA TILL BÖRJAN Sida 7

9 Hur ska stationerna utformas? I Trafikverkets järnvägsutredning visas exempel på hur stationerna skulle kunna utformas. Uppgångarnas exakta utformning bestäms i det detaljplanearbete som stadsbyggnadskontoret ansvarar för. Ett huvudkrav är att stationerna känns trygga, ljusa och är lätta att orientera sig i. I detaljplanearbetet involveras såväl göteborgare som andra offentliga intressenter och näringsliv. Varför planeras ingen station på Hisingen nu? I den förstudie som gjordes fanns ett alternativ som gick i en större ring till Norra älvstranden. Men det alternativet skulle kosta så mycket mer än de andra att man beslöt att inte utreda det ytterligare, åtminstone inte just då. I det pågående detaljplanearbetet med Västlänken är målet att göra det möjligt att bygga ut åt både Hisingen och sydvästra Göteborg. Korsvägen Varför byggs det en pendeltågsstation vid Korsvägen när Liseberg station redan finns? Korsvägen är en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken i dag och kommer att vara så även i framtiden. Därför är det en stor fördel att en pendeltågstation byggs här. Att snabbt och enkelt kunna byta mellan tåg, buss och spårvagn vid Korsvägen bidrar till en attraktiv och välfungerande kollektivtrafik. Lisebergs station finns kvar och flexibiliteten i tåg- och kollektivtrafiksystemet ökas. Korsvägen spelar en viktig roll som port till evenemangs- och kulturområdet även på Götaplatsen och Avenyn. Korsvägen har alltid varit ett sorgebarn trafikmässigt - hur blir det när den nya stationen byggs? Det är mycket trafik på Korsvägen idag och det kommer att bli ännu mer i framtiden. I samband med Västlänksbygget har vi utrett möjligheten att leda ned biltrafik under mark för att förbättra trafikläget men i februari tog trafiknämnden ett inriktningsbeslut att inte fortsätta utreda alternativ med vägtunnel. Frågan kommer att hanteras av kommunstyrelsen. Nu arbetar vi vidare i detaljplan för Korsvägen för att hitta lösningar på hur vi kan skapa en funktionell, attraktiv och effektiv bytespunkt med en god stadsmiljö med all trafik på ytan. Behöver Liseberg och Universeum stänga under byggtiden? Målet är att ingen av verksamheterna i området ska behöva stänga under byggtiden och alla inblandade parter kommer att sträva efter så god tillgänglighet som möjligt genom tillfälliga åtgärder. Hur blir framkomligheten för kollektivtrafiken när det byggs? Trafikverkets mål är att bygget ska störa så lite som möjligt och man kommer att arbeta med tillfälliga åtgärder för att skapa en så god framkomlighet som möjligt. TILLBAKA TILL BÖRJAN Sida 8

10 Vad är det stora övergripande målet med station Korsvägen? Att skapa en funktionell, attraktiv och effektiv bytespunkt som också blir porten till evenemangs- och kulturområdet vid Avenyn Vet man hur mycket trafiken kommer att öka runt Korsvägen? Prognoserna säger att biltrafiken kommer att vara i stort sett oförändrad medan kollektivtrafiken beräknas öka med mer än det dubbla. Men målet i den antagna trafikstrategin och i politikernas mål- och inriktningsdokument till stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och fastighetskontoret är att biltrafiken ska minska med 25% fram till Vad händer med Lisebergs entré? Det är möjligt att Liseberg kan behöva flytta sin huvudentré under en period, men vi har en tät dialog med Liseberg och de ser inga större problem med detta. Haga Varför en station i Haga? Stationen i Haga blir en port till sydvästra Göteborg och skapar möjligheter för att på lång sikt kunna förlänga Västlänken söderut. Här finns också en stark koppling till de nya utvecklingsområdena kring Skeppsbron, Norra Masthugget och Rosenlund som kommer att innehälla såväl bostäder som verksamheter. Dessutom finns en närhet till universitets- och forskningsområdet. Station Haga kommer att öppna upp för det nya Göteborg. Ska ni gräva upp hela kyrkoplan vid Hagakyrkan? Hela kyrkoplan kommer inte att grävas upp. Det kommer att bli vissa ingrepp men vårt uppdrag är att i högsta utsträckning värna den känsliga kultur- och naturmiljö som finns just här. När ni nu gör en station vid Haga Kyrkoplan tar ni bort en lekplats för alla barn som bor i Haga och Vasastan. Hur tänker ni kompensera det? Som det ser ut just nu planeras inte lekplatsen att tas bort. Eventuellt kommer det att vara begränsad tillgång till den under byggtiden och diskussioner pågår om att i så fall skapa en tillfällig plats i närheten. Hur många träd kommer att fällas runt Haga och Vasastan när Västlänken byggs? Staden och Trafikverket diskuterar kontinuerligt trädfrågan och arbetar för att skapa minsta möjliga påverkan. Det finns inga färdiga svar ännu. Inom Göteborgs stad tittar man på träden utifrån tre perspektiv 1) Kan trädet stå kvar? 2) Om trädet inte kan stå kvar - kan man då flytta det? 3) Om man inte kan flytta trädet - hur gör man då för att skapa en lika fin miljö på platsen i framtiden, även om det blir annorlunda. Hur ersätter man på bästa sätt? TILLBAKA TILL BÖRJAN Sida 9

11 För dig som vill veta mer I området finns träd som kommer att beröras av bygget. För att få en överblick av träden och deras hälsa, ålder och vilka arter som finns i området håller både Trafikverket och Göteborgs Stad på och genomför flera trädinventeringar. Inventeringarna kommer sedan ligga till grund för de beslut som tas kring träden. Vilka träd som slutligen ska bevaras och vilka som av olika anledningar måste tas bort är beslut som vi fattar tillsammans med Göteborgs Stad. En del träd kommer att kunna bevaras på plats medan de träd som hamnar i ett schakt, i den mån det går, kommer att flyttas. Flera länder i Europa, bland annat Holland och Italien, har lång erfarenhet av att flytta stora träd i stadsmiljö. Vi studerar därför liknande europeiska projekt för att ta del av deras erfarenheter. Också i Sverige har bland annat flera kommuner flyttat både större och mindre träd med gott resultat. I samband med byggnationen av Norra länken flyttade även Trafikverket (dåvarande Vägverket) en skogslönn. Hur blir det för oss som bor i Haga och Vasastan med fler människor som kommer att röra sig i området? Många av de som kommer med Västlänken till Haga kommer dit för att byta till lokal kollektivtrafik för att ta sig vidare till sina målpunkter i sydvästra Göteborg. En viss ökning av människor som rör sig i området kan givetvis förväntas och vi kommer att jobba med att skapa förutsättningar för att detta bidrar positivt till området. Kan man komma fram till kyrkan under byggtiden? Det ska inte vara några problem då kyrkoplanet huvudsakligen inte kommer att beröras och man kommer kunna komma åt den som vanligt. Kommer bussar och spårvagnar kunna komma fram i området under byggtid? I arbetet med planeringen av byggskedet är grunderna att framkomligheten ska upprätthållas, särskilt för kollektivtrafik, leveranstrafik samt cykel- och gångtrafik. Därutöver förutsätts att: Trafiken ska störas så lite som möjligt. Spårvagnstrafiken får störas/stängas av under kortare perioder. Mindre gator kan stängas av under byggtiden om alternativa vägar finns eller kan ordnas. Vid byggnationen i Allén kommer omfattande provisorier att utföras för att klara i första hand spårtrafik och gång- och cykeltrafik, men även biltrafik.. Även vid byggnationen under Vasagatan kommer provisoriska broar att anläggas där det blir öppna schakt. Hur kommer cyklar att kunna ta sig fram under byggtiden? Vid byggnationen i Allén kommer omfattande provisorier att utföras för att klara i första hand spårtrafik och gång- och cykeltrafik, men även biltrafik TILLBAKA TILL BÖRJAN Sida 10

12 Hur blir det för gående i området under byggtiden? Vid byggnationen i Allén kommer omfattande provisorier att utföras för att klara i första hand spårtrafik och gång- och cykeltrafik, men även biltrafik. Vad ska ni göra för att det ska vara lätt att nå butiker och andra verksamheter under byggtiden? Vi kommer att göra vårt yttersta för att störa handlen och övriga näringslivet så som möjligt men vi har inga detaljuppgifter om hur ännu. Centralen När och hur länge kommer schakten vid station centralen stå öppna, finns det beskrivet i etapper? Planeringen för byggtiden pågår, schakten kommer att behöva delas upp i flera delområden inom Centralenområdet. När försvinner säckstationen? Säckstationen kommer att finnas kvar och berörs inte av projekt Västlänken. Vad händer med det gamla huset på Drottningtorget? Centralhuset (den nya delen av stationen) och Centralstationens byggnader berörs inte av projektet Västlänken Hur kommer man att kunna ta sig fram till Nordstans p-hus från norra/östra Göteborg? Nordstadens p-hus ska kunna angöras under hela byggtiden, tillfartsvägar kommer etappvis att behöva flyttas runt. Hur påverkas den ordinarie tågtrafiken? Den befintliga stationen kommer att fungera som idag under byggtiden Varför inte flytta centralstationen till Gårda eller till nuvarande station Liseberg? Göteborgs Stad anser att det finns starka skäl att behålla Centralstationen i sitt nuvarande läge. Det blir en viktig koppling för den fortsatta utvecklingen av Älvstaden vid Gullbergsvass, Frihamnen och Ringön. Dessutom öppnar det en möjlighet för framtida anslutningar mot Hisingen. Arbetet med Västlänken ger dessutom stora möjligheter för omvandling av ytor inom Älvstaden som idag är dåligt utnyttjade. TILLBAKA TILL BÖRJAN Sida 11

13 Byggtiden Hur kommer kollektivtrafiken och biltrafiken att påverkas under byggtiden? Tanken är att byggandet ska störa kollektivtrafiken och biltrafiken så lite som möjligt. Vi kommer att använda smarta trafikomläggningar liknande dem som gjordes vid byggandet av Götatunneln. Viss kollektivtrafik, som spårvagnslinjer, kommer sannolikt att flyttas till nya sträckningar innan Västlänken börjar byggas. Trafikverket är huvudansvarig för själva bygget av tunneln. Hur blir det för butiker, restauranger och andra verksamheter under byggtiden? Vi kommer att göra vårt yttersta för att störa handeln och övriga näringslivet så lite som möjligt. Vi har inga detaljuppgifter om hur vi kommer att arbeta med detta men har påbörjat planeringsarbetet för det. Kommer gator och torg att vara uppgrävda när Västlänken byggs? Trafikverket räknar med att den totala byggtiden för Västlänken blir nio-tio år, bygget kommer att delas upp i ett antal etapper. Kommer byggnader utmed sträckningen att behöva rivas för att Västlänken byggs? Västlänken blir totalt ca 8 km lång, varav ca 6 km i tunnel. Trafikverket försöker att i möjligaste mån dra tunneln i berg (4 km) eller under områden där det inte finns hus, som gator och torg. Lisebergshallen och del av huvudrestaurangen på Liseberg kommer att behöva rivas samt några mindre teknikbyggnader. Blir vi störda av buller under byggtiden? Vissa byggmetoder ger buller, till exempel borrning, sprängning, spontning och pålning. Trafikverket kommer att välja byggmetoder som ger så liten störning som möjligt, och tiden för bullrande arbeten kommer att begränsas. Tunnelbygget beräknas påbörjas Mellan 2016 och 2018 kommer en del ledningsarbeten att genomföras. Hur lång tid tar det att bygga Västlänken? Trafikverket beräknar att den totala byggtiden för Västlänken blir nio-tio år, men ingen enskild plats kommer att vara berörd mer än maximalt två till tre år. Det beror på att bygget av Västlänken kommer att delas upp i ett antal etapper. Bygget kommer troligtvis att pågå mellan 2018 och Behövs det sten till bygget av Västlänken? Ett byggprojekt som Västlänken både använder och producerar massor av olika slag, till exempel berg. De kan användas som en resurs. I järnvägsutredningen för Västlänken bedömdes att en stor del av de bergmassor som man väntas producera vid borrning av bergtunnlarna kommer att vara av sådan god kvalitet att de ska kunna användas både i själva tunnelbygget och i andra byggprojekt TILLBAKA TILL BÖRJAN Sida 12

14 Kostnader och kalkyler Vad kostar Västlänken? Kostnaden är beräknad till 20 miljarder kronor i 2009 års prisnivå. Hur finansieras Västlänken? Västlänken ingår i den statliga infrastrukturplanen för åren Västlänken är också ett av projekten i Västsvenska paketet, som till hälften finansieras av statliga medel och till hälften av regionala och lokala medel. Läs mer om Västsvenska paketet I staden har vi massor av problem med integration, vård, skola och omsorg. Hade det inte varit bättre att använda de 20 miljarderna till de områdena? Pengarna det handlar kommer från olika håll och det är inte 20 miljarder som vi i Göteborg själva kan använda till annat. Västlänkens 20 miljarder ingår som en del i Västsvenska paketet 34 miljarder. Av de 34 miljarderna är 17 miljarder statens satsning. Används de inte i Västsvenska paketet kommer de 17 miljarderna gå tillbaks till staten till andra järnvägs- eller vägprojekt i Sverige. Det finns många som är intresserade. Dessa pengar kan vi i Göteborg inte använda till vård, skola, omsorg eller annat. Av resterande 17 miljarder kommer 14 miljarder från trängselskatt och 1 miljard från Västra Götalandsregionen och region Halland. Dessa pengar från trängselskatten, Västra Götalandsregionen och region Halland går inte heller att använda för Göteborgs stad. Göteborgs stad har gått in med 2 miljarder av de 34 miljarderna, 1,25 miljarder i rena pengar och 0,75 miljarder i form av framtida marknyttor det vill säga intäkter som kommer från framtida markförsäljningar. De är dessa pengar Göteborgs stad skulle kunna använda till annat. Men då skall man komma ihåg att om vi inte har Västsvenska paketet så kommer vi inte heller få finansierings hjälp med Hisingsbron (2 miljarder av de 3,5 miljarder som den kostar), kollektivtrafiksatsningar vid Gamlestadstorg, Korsvägen, hållplats Chalmers och andra frågor trafik och kollektivtrafik frågor som vi i Göteborg tycker skall byggas. Vad är en samhällsekonomisk kalkyl? I en samhällsekonomisk kalkyl för ett projekt summeras de positiva och negativa effekter som kan värderas i pengar. Detta ställs sedan mot investeringskostnaden och resultatet blir en så kallad nettonuvärdekvot (nnk). För att ta hänsyn till andra effekter som inte kan beräknas eller värderas i pengar görs en samhällsekonomisk bedömning. Om objektet har stora positiva, eller negativa, icke-beräkningsbara effekter kan man göra bedömningen att objektet är lönsamt trots en negativ nnk, eller viceversa. En samhällsekonomisk kalkyl är alltså en del av beslutsunderlaget, en del i en vidare bedömning, som också kan innefatta politiska visioner och fastställda planer. TILLBAKA TILL BÖRJAN Sida 13

15 Är Västlänken samhällsekonomiskt lönsam? Byggandet av Västlänken är samhällsekonomiskt motiverat. Västlänken kommer att bidra till att uppfylla de transportpolitiska målen, som till exempel bättre miljö, ökad tillgänglighet och tillförlitlighet i ett långsiktigt hållbart transportsystem samt bidra till regional utveckling. I samband med förslaget till nationell transportplan , som lämnades till regeringen i juni 2013, har Trafikverket gjort samhällsekonomiska bedömningar av alla större, framtida infrastrukturinvesteringar. Den största investeringen i Västsverige är tågtunneln Västlänken. Tunneln ingår i Västsvenska paketet och ger förutsättningar för framtida utbyggnader av järnvägssystemet. Förslaget omfattar även en utbyggnad i Olskroken, en knutpunkt som håller på att bli ett allvarligt hinder för en framtida, utökad järnvägstrafik. Projekt Olskroken ska finansieras genom ordinarie statliga anslag och är inte en del av Västsvenska paketet. I förslaget till nationell transportplan finns en kombinerad analys för de bägge projekten Olskroken och Västlänken. Slutsatsen är att nyttorna för samhället de som går att beräkna i stort sett balanserar kostnaderna för de bägge projekten. Om kollektivtrafikresandet ökar uppstår dessutom en samhällsekonomisk vinst. Med hänsyn till att projekten har betydande positiva icke prissatta samt regionalekonomiska effekter bedömer Trafikverket att de samhällsekonomiska effekterna blir positiva och utbyggnaderna som samhällsekonomiskt motiverade. För att du ska förstå detta föreslår vi att du läser nedanstående text där vi försöker förklara bakgrunden. En del i beslutsunderlaget En samhällsekonomisk kalkyl är en del av beslutsunderlaget för ett projekt, en del i en vidare bedömning, som också kan innefatta politiska visioner och fastställda planer. För de flesta storstadsprojekt är den samhällsekonomiska kalkylen svår att göra. Västlänken är inget undantag. Om en samhällsekonomisk kalkyl skulle varit det enda urvalskriteriet skulle få storstadsprojekt blivit genomförda. Det finns t ex de som menar att tunnelbanan i Stockholm är ett sådant exempel, och att en samhällsekonomisk kalkyl innan den byggdes skulle gett ett negativt resultat. De beräkningsbara nyttor som ingår i en samhällsekonomisk kalkyl är effekter på resande och trafik, trafiksäkerhet, beräkningar av utsläppsförändringar och offentliga kostnader och intäkter. De faktorer som inte går att beräkna är bland annat intrång i kulturmiljöer, stadsmiljöeffekter, långsiktiga effekter på lokalisering och bilinnehav. TILLBAKA TILL BÖRJAN Sida 14

16 Storstadsprojekt Ett problem för storstadsprojekten är att de övergripande ändamålen för projekten, själva syftet med dem, i de flesta fall omfattar just de nyttor som inte går att beräkna och därmed inte heller kan ingå i en kalkyl. Detta är den främsta orsaken till att projekt som Citybanan i Stockholm och Citytunneln i Malmö, trots låg (negativ) samhällsekonomisk lönsamhet har beslutats och nu genomförs. Det finns inget skäl att förvänta sig att Västlänken i avgörande grad skulle skilja sig från dessa båda andra storstadsprojekt. TILLBAKA TILL BÖRJAN Sida 15

17 Kommunikation Västlänken Behöver Göteborgs stad kommunicera Västlänken? Staden har i uppdrag att kommunicera Västänkens nytta för staden samt den stadsutveckling som sker kring Västlänken. Uppdraget finns formulerat i det politiska mål- och inriktningsdokument som finns för fastighetskontoret, trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret för Där står: "Västsvenska paketet ska genomföras, i det ingår att föra en omfattande kommunikation och dialog med alla göteborgare." Trafikverket ska kommunicera om själva tunneln och bygget. Under byggtiden blir samarbetet mellan staden och Trafikverket i kommunikationen mycket viktigt. Här finns också redan en organisation på plats för att hantera flera projekts gemensamma frågor. Hur mycket kostar kommunikationen för Göteborgs stad? Budgeten för 2015 är 3,8 miljoner kronor, 2014 kostade den 2,3 miljoner kronor. Vad kostar den kampanj vi sett nu i vår? Cirka en miljon kronor men då ingår också material som kan användas mer långsiktigt som till exempel kortfilmerna och utställningsmaterial för stationerna. Är det rimligt att lägga så mycket skattepengar på detta? Det kan förstås alltid diskuteras men om vi ska nå ut till alla göteborgare med både kommunikation och dialog som vårt uppdrag säger, så kostar det en hel del pengar. För att hålla kostnaderna nere arbetar vi hela tiden så mycket som möjligt med långsiktigt material som kan användas i flera sammanhang. För att nå en så stor målgrupp som "alla göteborgare" måste vi använda oss av olika kanaler och olika sätt att uttrycka oss. Hur skiljer man på reklam/marknadsföring, propaganda och information? Detta är också en fråga som vi ofta diskuterar då vår uppgift är att informera, men vi måste arbeta med flera olika kanaler och olika typer av uttryckssätt för att nå ut till en så bred målgrupp som vi har. Vi är väl medvetna om att gränsdragningen är svår och att olika mäniskor uppfattar budskap och uttrycksätt på olika sätt och det har vi full respekt för. Vad är syftet med kommunikationen? Att sprida kunskap och öka förståelsen för nyttan med Västlänken. Med ökad kunskap och korrekta fakta ska göteborgaren ha möjlighet att skaffa sig en egen uppfattning om vad som är bra och/eller dåligt. TILLBAKA TILL BÖRJAN Sida 16

18 Markundersökningar Vad innebär markundersökningar och varför måste det göras? För att få ett så bra underlag som möjligt i projekteringsarbetet (krav och förutsättningar) inför byggandet av Västlänken. Trafikverket gör undersökningar av jord, berg och grundvatten dels för att hitta den optimala sträckningen för Västlänken, dels för att kunna dimensionera anläggningen. Trafikverket kommer också att göra undersökningar så att man inte påverkar omgivningen eller miljön mer än nödvändigt under byggtiden. Detta innebär att man kommer att utföra sondering/borrning, provtagning, grundvattenmätning samt besiktning av fastigheter och andra konstruktioner. Trafikverket kommer också att etablera mätpunkter i form av t ex grundvattenrör i jord och berg, och sättningsdubb i byggnader. De närmast angränsande byggnaderna kommer också att besiktigas. När genomförs markundersökningarna? Trafikverket har utfört undersökningar på olika ställen vid olika tidpunkter, från och med april 2012 till och med sommaren 2013, därefter har några kompletterande undersökningar skett fram till och med Vilka tider på dygnet utförs arbetet? Trafikverket jobbar i huvudsak dagtid. På vissa ställen kan det dock bli fråga om andra tidpunkter om hänsyn till exempelvis trafik kräver det. Hur går undersökningarna till? Oftast trycker eller borrar Trafikverket ner stänger i marken med hjälp av en bandgående borrvagn. Det är i de flesta fall mycket klena stänger det handlar om, mindre än 2 cm. I vissa fall kan de vara lite grövre, till exempel när man tar jordprover eller installerar brunnar för grundvattenundersökningar i berg. I en del fall kommer man att gräva provgropar. I några av provpunkterna kommer provvattenbrunnar (rör) lämnas kvar för fortsatta mätningar och avläsningar. Hur kommer det att märkas i omgivningen? Kommer jag att störas av buller, vibrationer mm? Det kommer att surra och brumma lite medan man håller på, men egentligen inte mycket mer än gatutrafik. Slagljud kan förekomma på vissa ställen. Det är inte första gången den här typen av borrningar görs i Göteborg (av andra än Västlänken), och erfarenhetsmässigt blir det mycket begränsade störningar. Man håller dessutom inte speciellt länge på ett och samma ställe. TILLBAKA TILL BÖRJAN Sida 17

19 Vad kommer att hända framöver med resultatet från undersökningarna? När Trafikverket fått in de uppgifter de behöver börjar de analysera materialet. I vissa fall kommer de att mäta under längre perioder, till exempel grundvattennivåer och sättningar, för att senare kunna se vad som är naturliga variationer och vad som skulle kunna vara påverkan av Västlänken. När de är klara med analyser och projektering, hösten 2014, kommer resultatet i form av en Järnvägsplan att ställas ut. Vem ger tillstånd till markundersökningarna? Trafikverket behöver medgivande från direkt berörda fastighetsägare innan vi får påbörja undersökningar på aktuell fastighet. Om man inte får medgivande har Trafikverket möjlighet att få tillstånd av Länsstyrelsen att få utföra undersökningarna. TILLBAKA TILL BÖRJAN Sida 18

Frågor & Svar Västlänken

Frågor & Svar Västlänken Datum Diarienummer Sida 1/18 20140525 Frågor & Svar Västlänken Stadsbyggnadskontoret Besöksadress: Köpmansgatan 20 Telefon: 031-365 00 00 Box 2554 Hemsida: www.goteborg.se Telefax: 031-711 45 21 403 17

Läs mer

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg

Västlänken. En pulsåder för det moderna Göteborg Västlänken En pulsåder för det moderna Göteborg HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Morgondagens Göteborg Regionen beräknas växa med en och en halv miljon invånare till 2035 Enligt prognoser är vi år 2035

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Västlänken. Erik Lööv Josefin Larking Lennart Dage

Västlänken. Erik Lööv Josefin Larking Lennart Dage Västlänken Erik Lööv Josefin Larking Lennart Dage 2 2015-01-23 Västlänken gör det enklare att resa - och bidrar till ett attraktivt, växande och hållbart Västsverige. 3 2015-01-23 4 2015-01-23 5 2015-01-23

Läs mer

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005

Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 Sammanfattning av förslag till målbild presenterad i juni 2005 K2020 Framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet är benämningen på en översyn av kollektivtrafiken, som genomförs i samverkan mellan Trafikkontoret,

Läs mer

Var bor de som arbetar i regionens kärna?

Var bor de som arbetar i regionens kärna? Var bor de som arbetar i regionens kärna? (En tredjedel av alla arbetsplatser i Göteborgsregionen) Källa: Chalmers Sida 2 Kan man inte bara öka antalet bussar, tåg och spårvagnar? Sida 3 Trafik och resandeutvecklingen

Läs mer

TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0. Avenyföreningen 30 september 2016

TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0. Avenyföreningen 30 september 2016 TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Avenyföreningen 30 september 2016 Kommunikation närboende och verksamheter Västlänken och Korsvägen Gestaltning under byggtiden Trafiklösningar Korsvägen 2 Hur

Läs mer

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Västsvenska paketet En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Stora krav på transportsystemen Befolkningsökningen, urbaniseringen, globaliseringen och miljön ställer nya och hårdare krav på transporter

Läs mer

Västlänken Bo Larsson, Leif Jendeby, Jennie Midler, Lennart Dage

Västlänken Bo Larsson, Leif Jendeby, Jennie Midler, Lennart Dage Västlänken Bo Larsson, Leif Jendeby, Jennie Midler, Lennart Dage 2 2015-02-19 3 2015-02-19 Västlänkens sträckning Cirka 8 km dubbelspårig järnväg. Drygt 6 km i tunnel genom centrala Göteborg. Tre nya stationer

Läs mer

Studiebesök TÖI måndag 24 oktober. Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg

Studiebesök TÖI måndag 24 oktober. Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg Studiebesök TÖI måndag 24 oktober Västsvenska paketet och projektet KomFram Göteborg Punkter Göteborgsområdet Västsvenska paketet lite kort Långsiktiga ambitionen Satsningar inför trängselskatten 2013

Läs mer

Västlänken vad är det?

Västlänken vad är det? VÄSTLÄNKEN Station Centralen Västlänken vad är det? Station Haga Station Korsvägen Vänersborg En åtta kilometer lång ny järnvägsförbindelse, varav sex kilometer i tunnel, som ska ge Göteborg en genomgående

Läs mer

Inom stadsdelarna Olskroken, Gullbergsvass, Nordstaden Vasastaden, Annedal, Änggården, Johanneberg, Skår och Kallebäck

Inom stadsdelarna Olskroken, Gullbergsvass, Nordstaden Vasastaden, Annedal, Änggården, Johanneberg, Skår och Kallebäck Samrådsredogörelse Datum: 2014-11-25 Diarienummer SBK: 0635/11 Handläggare Filip Siewertz 031-368 15 01 Filip.siewertz@sbk.goteborg.se Diarienummer FK: 6466/12 Handläggare Susanne Calming 0705-563783 susanne.calming@fastighet.goteborg.se

Läs mer

Västsvenska paketet Sida 1

Västsvenska paketet Sida 1 Västsvenska paketet Sida 1 Ett paket för en växande region Västra Götaland det goda livet Halland bästa livsplatsen Göteborgsregionen uthållig tillväxt Ett hållbart Göteborg Sida 2 Visionen om Västsverige

Läs mer

Västlänken och Alternativen

Västlänken och Alternativen Västlänken och Alternativen En jämförelse av nyttan och kostnaden för nio koncept för tågtrafik i Göteborg Presentation 2014-02-25 ( förkortad/uppdaterad version feb ) Ingen copyright / Västlänken och

Läs mer

Vänersborg 2015-01-22

Vänersborg 2015-01-22 Vänersborg 2015-01-22 Regionstyrelsen Västra Götlandsregionen ärende 9 mötet 2015-01-27 Yttrande över Kungörande och granskning av Järnvägsplan för Västlänken (Remiss från Trafikverket) Sverigedemokraterna

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

.N D1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

.N D1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL .N D1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL... Kommunstyrelsens planeringsutskott Sammanträdesdatum 2017-01-10 12 PU 103115 Mölndals stads yttrande angående kungörelse om tillstånd att anlägga Västlänkens och Olskrokens

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013 Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013 Statusläge Studiebesök 20120906 Sida 1 Vem står bakom? Västsvenska paketet beslutades i november 2009 genom ett avtal mellan Trafikverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Tre minuter om Citybanan. pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare

Tre minuter om Citybanan. pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare Tre minuter om Citybanan pendeltågstunneln som gör livet enklare och grönare 1. Bra för dig Din genväg i vardagen Förseningar och trängsel i tågtrafiken beror på att dagens järnvägsspår i Stockholm inte

Läs mer

Faktaunderlag Västlänken

Faktaunderlag Västlänken Faktaunderlag Västlänken Politisk förankring och juridisk status 160219 (berör ej projektet Olskroken planskildhet) Informationsmaterial Ingress 2010 beslöt*1 riksdagen att Västlänken ska byggas. En tågtunnel

Läs mer

Västlänken, historia

Västlänken, historia Västlänken, historia En kort genomgång av projektets (för)historia Mikael Bigert Frågor och kommentarer: VLOCHALT@GMAIL.COM Ingen copyright / Västlänken och Alternativen 1 Ursprungsidén /10/: September

Läs mer

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet. Februari 2011

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet. Februari 2011 Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder Västsvenska paketet Göteborg och Västsverige ska vara en attraktiv, hållbar och växande region nu och i framtiden För att skapa god

Läs mer

PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen

PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen Datum Diarienummer Sida 2012-06-29 2012-08-16 0635/11 1/6 Trafikverket Stora projekt Bo Lindgren 405 33 Göteborg PM reviderat 2012-08-16 Stadsutveckling i anslutning till Västlänkens stationslägen Bakgrund

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

varbergs tunneln Nu fortsätter resan mot dubbelspår och ny station

varbergs tunneln Nu fortsätter resan mot dubbelspår och ny station varbergs tunneln Nu fortsätter resan mot dubbelspår och ny station Klartecken för Varbergstunneln Utbyggnaden av Västkustbanan till dubbelspår har pågått i många år. Den 21 mars 2013 kom regeringens tillåtlighetsbeslut

Läs mer

Frågor & Svar för Granskning Detaljplaner för Järnvägstunneln Västlänken

Frågor & Svar för Granskning Detaljplaner för Järnvägstunneln Västlänken Frågor & Svar för Granskning Detaljplaner för Järnvägstunneln Västlänken Information om träden runt Västlänken Korta Frågor &Svar om Trängselskatten Vad innebär granskning? Granskning är det skede i detaljplaneprocessen

Läs mer

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg.

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. 2015-08-27 Q&A Skeppsbron Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. Detta händer just nu I augusti i år invigdes

Läs mer

Hur påverkar Västlänken resenärernas vardag?

Hur påverkar Västlänken resenärernas vardag? Hur påverkar Västlänken resenärernas vardag? Visionen förutsätter att Västlänken genomförs enligt alternativet Haga Korsvägen. Stadsbyggnadskontoret om Vision Älvstaden, PM 2012-08-16 (diarienr 0635/11

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Enkel, bekväm och pålitlig. Västsvenska paketet lägger grunden för en attraktiv, hållbar och växande region. Om du har rest i Göteborgstrakten på sistone kanske

Läs mer

Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-02-09 LS 2015-0142 FUT 1501-0024 Handläggare: Anna Nylén Landstingsstyrelsen Lokaliseringsutredning för tunnelbana till

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt. Claes Westberg Trafikingenjör

Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt. Claes Westberg Trafikingenjör Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt Claes Westberg Trafikingenjör Västsvenska paketet Västlänken Marieholmstunneln Delfinansiering av nya Hisingsbron Kollektivtrafikbefrämjande åtgärder

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg Hamra Planläggningsbeskrivning 2016-03-30 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Kommunikationsplan Västlänken

Kommunikationsplan Västlänken Kommunikationsplan Västlänken Stadsbyggnadskontoret Box 2554 403 17 GÖTEBORG Besöksadress: Köpmansgatan 20 Hemsida: www.goteborg.se e-post: sbk@sbk.goteborg.se Telefon: 031-365 00 00 2/8 Innehållsförteckning

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra 1 2014-10-25 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Informationsmöten 25 oktober 2014 kl 11, 13 och 15 Folkets Hus, Varberg Trafikverket, Varbergs kommun, Jernhusen och Region Halland Varbergstunneln

Läs mer

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder Västsvenska paketet 29 maj 2013 Syfte med Västsvenska paketet Att skapa förutsättningar för och bidra till att uppfylla politiskt antagna

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Järnvägsbygge är också samhällsbygge!

Järnvägsbygge är också samhällsbygge! Järnvägsbygge är också samhällsbygge! Samhällsutveckling Samtliga trafikslag, fjärr-, gods-, region- och pendeltåg, efterfrågar ytterligare tåglägen. Därför behöver Västra Stambanan tillföras mer spårkapacitet

Läs mer

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare

Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv. Bertil Hallman SVäpl Projektledare Nuläge och framtid för godstransporter i Vänerstråket och Göta älv Bertil Hallman SVäpl Projektledare Bertil Hallman Långsiktig planerare Samhälle Region Väst Projektledare för Stråkstudie Vänersjöfartens

Läs mer

VÄSTLÄNKEN lite kort om stora fördelar.

VÄSTLÄNKEN lite kort om stora fördelar. VÄSTLÄNKEN lite kort om stora fördelar. 1 E45 E20 Göta älv Gullbergsvass EN KARTA ÖVER FRAMTIDEN. Station C entralen Skansen Lejonet Västlänken är en åtta kilometer lång tågförbindelse genom centrala Göteborg.

Läs mer

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Åkalla - Barkarby station.

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Åkalla - Barkarby station. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 2015-0142 Landstingsstyrelsen Lokaliseringsutredning för tunnelbana till Järfalla/Barkarby Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Projekt Göteborg-Borås. Informationsmöte Almedal-Mölnlycke Fokus Pixbo. Hulebäcksgymnasiet 2015-12-09

Projekt Göteborg-Borås. Informationsmöte Almedal-Mölnlycke Fokus Pixbo. Hulebäcksgymnasiet 2015-12-09 Projekt Göteborg-Borås Informationsmöte Almedal-Mölnlycke Fokus Pixbo Hulebäcksgymnasiet 2015-12-09 Inledning Höghastighetsjärnväg Göteborg-Borås Härryda kommun Planläggningprocessen och tidplan Pågående

Läs mer

Sveriges största satsningar på infrastruktur

Sveriges största satsningar på infrastruktur Sveriges största satsningar på infrastruktur 2015 Sveriges allra största satsningar på infrastruktur Trafikverket är samhällsutvecklaren som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. Vi gör

Läs mer

Tidplan, mängder och kostnader

Tidplan, mängder och kostnader SLUSSEN plan B En förnyelse av Slussen genom etappvis rivning och återuppbyggnad, i stort så som Slussen ser ut och fungerar idag, men helt moderniserad. Tidplan, mängder och kostnader Projektgruppen SLUSSEN

Läs mer

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari

Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari Västsvenska paketet Effekter av trängselskattens införande Redovisning 4 januari I Göteborg och dess omgivning mäts trafikflöden och restider kontinuerligt både för biltrafiken och för kollektivtrafiken.

Läs mer

Västlänk2021. Lösning baserad på en Slinga ovan markplan vid Centralen Kurt G Larsson. Utgåva 2

Västlänk2021. Lösning baserad på en Slinga ovan markplan vid Centralen Kurt G Larsson. Utgåva 2 Västlänk2021 Lösning baserad på en Slinga ovan markplan vid Centralen Kurt G Larsson Mårten Krakow Leden Utgåva 2 För r att möta m förvf rväntad ökning av pendling kring Göteborg G genomfördes Järnvägsutredningen

Läs mer

Yttrande över förslag till ny bangårds- och älvförbindelse

Yttrande över förslag till ny bangårds- och älvförbindelse Yttrande över förslag till ny bangårds- och älvförbindelse YimbyGBG YimbyGBG är ett politiskt obundet nätverk av medborgare som vill se mer tät, levande blandstad i Göteborg. Vi vill genom positiv, konstruktiv

Läs mer

Underlags-PM Stadsutvecklingsplaner

Underlags-PM Stadsutvecklingsplaner Fördjupad utredning om trängselskattesystemets utformning på Östra Hisingen Underlags- Stadsutvecklingsplaner Göteborg 1 (28) S w e co Gullbergs Strandgata 3 Box 2203 SE-403 14 Göteborg, Sverige Telephone

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En sammanfattning av Nätverket Höghastighetsbanans analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland SAMMANFATTNING Den 1 februari 2016 presenterade

Läs mer

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18)

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) 25 april 2017 Dnr 2017/114 Samhällsutveckling Helene Olofsson Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) Inledning Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

20/01/2015. Alla vill ha en central station men utan nackdelarna. Station centralt eller externt? MINUTER RESTID TILL OCH FRÅN ARBETET

20/01/2015. Alla vill ha en central station men utan nackdelarna. Station centralt eller externt? MINUTER RESTID TILL OCH FRÅN ARBETET Station centralt eller externt? Alla vill ha en central station men utan nackdelarna Christer Ljungberg, Trivector AB Uppdrag till Trivector att studera: Vad betyder det för: Resandet Staden Regionen?

Läs mer

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö

Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö Nya stambanor mellan Stockholm Göteborg/Malmö 2 2014-04-22 Det är det här det handlar om! Beställning från Näringsdepartementet Beställning: PM 2014-01-08 från Näringsdepartementet, Transportenheten Ett

Läs mer

s : Vändplats Alme

s : Vändplats Alme s. 84-89: Vändplats Alme dal Vändplats Almedal Jag har redan vittnat om min oro för Olskroken. Vid gränsen till Mölndal finns en annan plats som, trots att den ligger ljusår ifrån i komplexitet, förtjänar

Läs mer

Banverkets planering Behov, Idé, efterfrågan När vi planerar nya järn vägar sker det i flera steg. Först analyseras brister och Idéskede Förstudie lösningar i ett idéskede. Idéer som inte bedöms genomför

Läs mer

Reservation Ärenden 33 & 34 - Västlänken

Reservation Ärenden 33 & 34 - Västlänken Reservation Ärenden 33 & 34 - Västlänken Allmänt Vägvalet anser att de föreslagna detaljplanerna inte bör genomföras. Motiveringen framgår nedan: Tågtunneln i Göteborg (Västlänken) var från början ett

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

Järnvägsplan -samrådshandling val av lokalisering. Enånger Idenor Stegskogen Hudiksvalls kommun

Järnvägsplan -samrådshandling val av lokalisering. Enånger Idenor Stegskogen Hudiksvalls kommun Järnvägsplan -samrådshandling val av lokalisering Enånger Idenor Stegskogen Hudiksvalls kommun 2016-10-05 Iggesund 2016-10-06 Hudiksvall Kenth Nilsson Tony Andersson Susann Sandegård Oskar Jansson TMALL

Läs mer

Leif Nilsson. Aktuellt om trafiken i Sundsvall

Leif Nilsson. Aktuellt om trafiken i Sundsvall Leif Nilsson Ordförande stadsbyggnadsnämnden Aktuellt om trafiken i Sundsvall Videokonferens 17 sept. 2008 Trafikstrategi Trafikstrategins övergripande mål är att medverka till att skapa en attraktiv stad

Läs mer

Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har

Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har TJÄNSTESKRIVELSE Datum 1(5) Johanna Johansson, 033-35 31 47 johanna.johansson@boras.se Miljö- och konsumentnämnden Borås Stads Trafikstrategi 2035 - Förädla det vi har Yttrande till Kommunstyrelsen ( 2014/KS0184)

Läs mer

MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN

MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN För att Stockholmsregionen ska kunna fortsätta växa och utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt behövs mer kapacitet i kollektivtrafiksystemet. STOCKHOLM BLAND DE SNABBAST

Läs mer

Reflektion från seminarium 5

Reflektion från seminarium 5 Reflektion från seminarium 5 Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Erfarenheter från forskningsprojekten Klimatsmarta och attraktiva transportnoder och Urbana stationssamhällen - Ulf Ranhagen,

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Om Sverigeförhandlingen FAH oktober 2016 Uppdraget Framtidens järnvägsnät för fler bostäder, bättre arbetsmarknad och för ett hållbart resande En tolkning av uppdraget Den nya stambanan ska dras där den

Läs mer

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande.

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande. STADSLEDNINGSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilaga 1 2009-10-29 DNR 314-2120/2009 DNR E2009-000-01681 DNR T2009-000-03390 DNR 2009-011868-217 Kontaktperson stadsledningskontoret

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

Sidan 1 Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nya tunnelbanan Emma Sahlman, presskommunikatör Kalle Persson, samordnare miljöprövning

Sidan 1 Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nya tunnelbanan Emma Sahlman, presskommunikatör Kalle Persson, samordnare miljöprövning Sidan 1 Nya tunnelbanan Emma Sahlman, presskommunikatör Kalle Persson, samordnare miljöprövning Sidan 2 Innehåll Bakgrund Vad ska vi bygga? Tid & pengar Byggtiden De fyra projekten Planläggning och miljöprövning

Läs mer

Älvstaden. Diskussionsunderlag utbyggnadspotential, fördelning bostäder/arbetsplatser

Älvstaden. Diskussionsunderlag utbyggnadspotential, fördelning bostäder/arbetsplatser Älvstaden Diskussionsunderlag utbyggnadspotential, fördelning bostäder/arbetsplatser 2012-09-27 Projektet Centrala Älvstaden Projektet Centrala Älvstaden har åren 2010-2012 genomförts på uppdrag av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Ett alternativ till det Västsvenska paketet. Ett alternativ till det Västsvenska paketet

Ett alternativ till det Västsvenska paketet. Ett alternativ till det Västsvenska paketet Ett alternativ till det Västsvenska paketet Intäkter nuvarande paket Trängselskatten Göteborg Stad Västra Götalandsregionen & Region Halland Ökade markvärden Staten Totalt (milj kr) 14 000 1 250 1 000

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Stadstransportpaketet strategier för samverkan. Citytunneln i Malmö. Klas Nydahl Malmö stad NVF Reykjavik 13 juni 2012

Stadstransportpaketet strategier för samverkan. Citytunneln i Malmö. Klas Nydahl Malmö stad NVF Reykjavik 13 juni 2012 Stadstransportpaketet strategier för samverkan Citytunneln i Malmö Klas Nydahl Malmö stad NVF Reykjavik 13 juni 2012 Exempel Citytunneln i Malmö som strategiskt redskap för - stadsutveckling i större sammanhang

Läs mer

Samlad effektbedömning för tidigare beslutade objekt i åtgärdsplanen ( låsningar )

Samlad effektbedömning för tidigare beslutade objekt i åtgärdsplanen ( låsningar ) Samlad effektbedömning 1(6) Samlad effektbedömning för tidigare beslutade objekt i åtgärdsplanen 2010-2020 ( låsningar ) OBJEKT: BVGb_008 Trollhättan-Göteborg (Olskroken), dubbelspår (inklusive stationer

Läs mer

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Sofia - Gullmarsplan/söderort.

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Sofia - Gullmarsplan/söderort. JIL TJÄNSTEUTLÅTANDE Stockholms läns landsting 2015 os 03 Förvaltning för utbyggd tunnelbana LS 2015-0140 FUT 1501-0022 Ankom Stockholms läns landstin-' Landstingsstyrelsens beredning för utbyggd tunnelbana

Läs mer

Beskrivning av kollektivtrafikobjekten för storstad Göteborg

Beskrivning av kollektivtrafikobjekten för storstad Göteborg Beskrivning av kollektivtrafikobjekten för storstad Göteborg 1 SPÅRVÄG & CITYBUSS NORRA ÄLVSTRANDEN, CENTRALA DELEN Typ av anläggning: Tingstadsvägen-Hjalmar Brantingsplatsen: Spåranläggning i gata, körbar

Läs mer

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan 2030 för Haninge kommun - med utblick mot 2050

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan 2030 för Haninge kommun - med utblick mot 2050 Stockholms läns landsting 1 (3) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTE UTLÅTANDE 2015-06-18 TRN 2015-0120 Handläggare: Susanne Skärlund Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över samrådsförslag

Läs mer

Sidan 2 Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nya tunnelbanan till söderort

Sidan 2 Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Nya tunnelbanan till söderort Sidan 2 Nya tunnelbanan till söderort Sidan 3 Här presenterar vi kortfattat lokaliseringsutredningen Sidan 4 Kollektivtrafikens utveckling i Stockholm har ett nära samband med befolkningsutvecklingen Sidan

Läs mer

REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET

REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 1(6) Datum Diarienummer 2012-11-28 RS120433 TILL TRAFIKVERKET REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2014-2025 Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad. Besöksadress:

Läs mer

Trafikförbättrande åtgärder 2015. Presentation av de största trafikförbättrande åtgärderna som medför trafikstörningar under 2015

Trafikförbättrande åtgärder 2015. Presentation av de största trafikförbättrande åtgärderna som medför trafikstörningar under 2015 Trafikförbättrande åtgärder 2015 Presentation av de största trafikförbättrande åtgärderna som medför trafikstörningar under 2015 Trafikförbättrande åtgärder i Stockholm 2015 Projekt med trafik och resenärspåverkan

Läs mer

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje

Stockholm Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje Stockholm 2013-02-20 Stockholm behöver en ny tunnelbanelinje www.socialdemokraterna.se/stockholm I korthet: En helt ny lila tunnelbanelinje från syd till nord. Hagsätra Älvsjö Årstafältet Liljeholmen Fridhemsplan

Läs mer

Samlad effektbedömning

Samlad effektbedömning Samlad effektbedömning 1(5) Samlad effektbedömning OBJEKT: BROMMAPLAN DATUM FÖR UPPRÄTTANDE: 2008-08-22 UPPRÄTTAD AV: ANDERS BJÖRLINGER SAMMANFATTANDE KOMMENTAR Brommaplan är en av Stockholms större trafikknutpunkter

Läs mer

STARTPROMEMORIA FÖR FRAMTAGANDE AV PROGRAM FÖR MÄLARBANAN

STARTPROMEMORIA FÖR FRAMTAGANDE AV PROGRAM FÖR MÄLARBANAN 2011-20093-53 STADSBYGGNADSKONTORET SID 1 (5) 2008-11-2325 Handläggare: Eric Tedesjö Tfn 08-50827569 Till Stadsbyggnadsnämnden STARTPROMEMORIA FÖR FRAMTAGANDE AV PROGRAM FÖR MÄLARBANAN Förslag till beslut

Läs mer

Bilaga 5 Lista över bortvalda åtgärder

Bilaga 5 Lista över bortvalda åtgärder 1 Friskare luft i Sundsvall: Bilaga 5 Lista över bortvalda åtgärder Steg 1: Åtgärder för att påverka resande och val av transportsätt Omfattar planering, styrning, reglering, påverkan och information riktade

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

Sammanfattnin: Bilaga

Sammanfattnin: Bilaga Bilaga Sammanfattnin: Uppdraget Mitt uppdrag har varit att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. Jag har i enlighet med mitt direktiv analyserat om en eventuell

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för TMALL 0141 Presentation v 1.0 Inriktningsunderlag för 2018-2029 Inriktningsunderlaget ska omfatta analyser av tre inriktningar - hur inriktningen för transportinfrastrukturen bör se ut om trafiken utvecklas

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

Frihamnen, Göteborg. Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52

Frihamnen, Göteborg. Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52 Frihamnen, Göteborg Martin Forsberg martin.forsberg@koucky.se www.koucky.se +46(0)31-80 80 52 Dagens upplägg Kort om K&P Göteborg Det större perspektivet Pågående utvecklingar Älvstranden Utveckling Näraliggande

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Kortversion 2015-10-14 Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan

Läs mer

Reflektion från seminarium 4

Reflektion från seminarium 4 Reflektion från seminarium 4 Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Från Trafikverkets stationshandbok till goda exempel i verkligheten - Henrik Rundquist & Rundquist Stationen behöver planeras

Läs mer

Frågor och svar från kvällen vid Södra Viken 9 april 2013

Frågor och svar från kvällen vid Södra Viken 9 april 2013 Frågor och svar från kvällen vid Södra Viken 9 april 2013 Om Climate Arena 1. När tror ni att anläggningen kan stå klar? Planerad byggtid är 4-5 år från beslut om byggnation 2. Blir anläggningen ovan eller

Läs mer

Delregional träff Gbg-regionen 2015-03-27. Infrastrukturprojekt 2014-2025.. Britta Johnson Per Stenerås

Delregional träff Gbg-regionen 2015-03-27. Infrastrukturprojekt 2014-2025.. Britta Johnson Per Stenerås Delregional träff Gbg-regionen 2015-03-27 Infrastrukturprojekt 2014-2025.. Britta Johnson Per Stenerås Process för samordning, prioritering och genomförande av infrastrukturplaner Trafikverket Region Väst

Läs mer

Trafikverket - Hur har det gått? Vägdagen 15 mars Andreas Rydbo Trafikverket

Trafikverket - Hur har det gått? Vägdagen 15 mars Andreas Rydbo Trafikverket Trafikverket - Hur har det gått? Vägdagen 15 mars 2011 Andreas Rydbo Trafikverket Trafikverket har ett uppdrag från samhället 2 2011-03-21 Sveriges vägar och järnvägar Vägnätet 98 400 km statliga vägar

Läs mer

Samlad effektbedömning

Samlad effektbedömning Samlad effektbedömning 1(6) Samlad effektbedömning OBJEKT: BYTESPUNKTER FÖR BUSS DATUM FÖR UPPRÄTTANDE: 2008-08-31 UPPRÄTTAD AV: ANDERS BJÖRLINGER SAMMANFATTANDE KOMMENTAR Upprustningsåtgärder av bytespunkter

Läs mer

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Välkommen till projekt Citybanan 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef 1871 Två spår 1871 10 tåg/dygn 2015 550 tåg/dygn Pendeltågstrafiken Citybanan Två Dubbel nya stationer: kapacitet

Läs mer

2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum

2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum 2015-08-10 Rev. 2015-10-22 Projekt Norrköpings Resecentrum PM Funktionella krav körspår Innehåll Bilagor... 2 Uppdraget... 3 Utgångspunkter... 3 Funktionella krav och disposition... 3 Tågplattformar i

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för

Läs mer

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Trafikverkets järnvägsplan Solna stads detaljplan, Spårområde vid kv Tegen Samrådstid: 8 augusti 19 september 2012 Öppet hus:

Läs mer