Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt. Claes Westberg Trafikingenjör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt. Claes Westberg Trafikingenjör"

Transkript

1 Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt Claes Westberg Trafikingenjör

2 Västsvenska paketet Västlänken Marieholmstunneln Delfinansiering av nya Hisingsbron Kollektivtrafikbefrämjande åtgärder Svenska staten (TV), Västra Götalandsregionen, Göteborgs kommun, Region Halland, Göteborgsregionen -Is this all there is? Låt oss åtminstone stanna upp och tänka efter!!!

3

4 Genomförande av Block 1 - Juli 2011 # sedan nu Västlänken projektering TV Marieholmstunneln, proj och planering TV E45 Slakthusmotet TV Kollektivtrafikåtgärder inför TS - jvg TV Kollektivtrafikåtgärder inför TS - stat TV Kollektivtrafikåtgärder inför TS - Gbg Gbg Kollektivtrafikåtgärder inför TS - park VT Gamlestadstorget, Etapp Gbg TV Kollektivtrafikåtgärder, projektering TV E6/20 Klarebergsmotet, Etapp TV 155 Vädermotet-Syrhåla inkl Sörredsm TV Förbättring av framkomlighet etc, proj TV Trimmning inför TS, stat TV Trimmning inför TS, Gbg Gbg Trimmning inför TS, övr övr ITS inför TS Marknad, incitament etc inför TS Kommunikation. utvädering, analys mm Trimning, proj och genomförande TV Totalt mkr Mestadels statliga investeringar och utöver det kommunalt Spårväg på Skeppsbron Nya spårvagnar Ny vagnhall för spårvagnar Nya pendeltåg Nya bussar Göteborgs stad Västa Götalnadsregionen Region Halland Trängselskatt (TV) Totalt 1250 mkr 820 mkr 180 mkr 750 mkr 3000 mkr

5 o o o Först införs trängselskatt som tar bort trängseln på det enda ställe det fanns någon kring Tingstadstunneln sedan byggs en ny tunnel alldeles jämte Tingstadstunneln (?) sedan byggs en tågtunnel genom staden som skall locka över ännu fler bilister från trafiklederna (!) o Logik (?)

6 Lång och Kort Slinga

7 Stadsutveckling - Av alla platser i Göteborg är Hagaparken den minst lämpliga för en järnvägsstaton Man lokaliserar vanligen en järnvägsstation för att stödja en önskad stadsutveckling. Kring Hagaparken är ingen stadsutveckling möjlig om man inte vill riva Haga. Staden kommer att växa nordost om city - Gullbergsvass, Frihamnsområdet och Ringön

8 Västlänken SIKA och Riksrevisionen har kritiserat västlänken för att ge låg samhällsnytta Staten bidrar med högst 40% till västsvenska paketet Prioriteringsordningen från transportstyrelsen och kommunens egna analytiker ställs på ända. I en förutsättningslös analys: Vilken infrastruktur skall prioriteras i Göteborgsområdet? Det västsvenska infrastrukturpaketet är en partiöverskridande överenskommelse. Medborgarna har ingen möjlighet att ifrågasätta överenskommelsen i öppna val med mindre än att nya partier skapas. Kommunfullmäktige skall ta ställning till en namninsamling om trängselskatt. Informantionen till medborgarna är selektiv Göteborgsandan hindrar många från att delta i debatten Vad kan göras för att säkerställa en opartisk kommunikation och en öppen debatt? Hur kan den demokratiska dimensionen säkras?

9

10

11

12

13 Effekter av Västlänken Längre restider för de som pendlar från söder Inger förbättring för stadstrafiken i Göteborg Ingen etapputbyggnad möjlig Löser inte närliggande kapacitetsproblem i järnvägssystemet Fördröjer utveklingen av spårvägssystemet i Göteborg (Operalänken) Vad kunde vi få istället för 34 (50) miljarder kronor?

14

15 Vad hade man kunnat få istället? Utbyggd Västra Stambana till fyra spår mellan Floda och Göteborg Utbyggd Hamnbana, dubbelspår, planskildhet Ökad satsning på stadstrafiken (tunnelbana?) Utbyggd Boråsbana, inkl Landvetter flygplats)) Ett mer lagligt trängselskatteområde kring Tingstadstunneln och centrala staden Arbeta bort undehållsskulden Bibehålla busslinjer som går fulla (Linje 63) Bygg ut Hisingsleden (Norrleden) Bygg ut Österleden

16

17 Hur finansieras kalaset? 2009 Miljarder kronor kommunicerad verklig Staten *) 17,4 51% 17,4 38% Trängselskatt 14,0 41% 26,0 57% Gbg kommun 1,7 5% 1,7 4% Regionerna 1,0 3% 1,0 2% Total ,0 100% 46,0 100% *) utbetalningar dröjer tre år 2013 Miljarder kronor kommunicerad verklig Staten *) 18,8 51% 18,8 38% Trängselskatt 15,2 41% 28,1 57% Gbg kommun 1,8 5% 1,8 4% Regionerna 1,1 3% 1,1 2% Total ,8 100% 49,8 100% *) utbetalningar dröjer tre år

18 Hur kan det krävas så mycket pengar från trängselskatten? Trängselskattfinansiering Trängselskatt brutto 26,0 28,1 Drift av systemet inkl kapitalkost 6,0 6,5 Räntor 6,0 6,5 Trängselskatt netto 14,0 15,2 Så finansieras Västsvenska paketet Västsvenska paketet kostar 34 miljarder kronor att genomföra. Utan den medfinansiering som trängselskatten innebär, kan vi inte genomföra satsningarna i rimlig tid. Västsvenska paketet beräknas kosta 34 miljarder kronor att genomföra. Staten står för hälften av kostnaden och medfinansiering sker lokalt och regionalt. Denna finansieringsmodell beslutades med bred politisk enighet i Göteborgs kommunfullmäktige, regionfullmäktige i Västra Götaland och i Halland. Sveriges riksdag röstade under 2010 igenom att trängselskatt ska införas i Göteborg från och med 1 januari (Trafikverkets hemsida)

19 Trängselskatten har varit framgångsrik i målsättningen att minska trafiken men hittills i år har ca bilar per dag passarat, varav 90% = bilar betalar 6,50 kr i trängselskatt per passage = 2,93 mkr per dag x 21 dagar = 61 mkr per månad x 11 månader = 671 mkr per år det krävs ca mkr per år för att nå upp till 28 miljarder kr under 25 år för att få in det måste man höja avgiften från 18 kronor till 30 kr eller trafiken öka med 64% till passager per dag den 1 januari 2015 ökar avgiften med 22% till max 22 kr, men det är oklart hur mycket det minskar trafiken därtill kommer att trängselskatten kommer att höjas med inflationen, men att byggnadskostnadsindex ökar med mer än inflationen

20 Vad är järnvägsbyggnadskostnadsindex? 5% index och 2%inflation Mdr År Mdr År

21 Det är lätt att raljera och jag hoppas att detta inte är sant Vart går trängselskatten? Intäkt 2013 Avgår utebliven moms Avgår drift & kapitalkostnad Avgår avdragen skatt näringsliv Avgår avdragen skatt privat Avgår ränta Kvar till investeringar 700 mkr -140 mkr -200 mkr -100 mkr -10 mkr -240 mkr 10 mkr

22

23 Omvänd fördelningspolitik

24 Vem betalar trängselskatt? Skatteeffekten av trängselskatt slår olika på olika tvärsnitt av medborgare. Hur slår trängselskatten på medborgarnas skattetryck för...? Olika medborgare som fukntion av inkomst, bostadsort, antal barn, funktionshinder, privatbil/tjänstebil, etc. De medborgare som ställer bilen får vanligtvis en förändrad restid hur påverkas: Arbetstiden och eventuellt mer/mindre deltidsarbete? Tiden för barn i barnomsorgen? Tiden för privat samvaro? Det finns flera mått på livskvalitet hur påverkas livskvaliteten av införandet av trängselskatt för olika medborgare som funktion av inkomst, bostadsort, antal barn etc.

25 Regionsförstoring En liten geografisk arbetsmarknadsutbredning ger ett litet utbud av kompetens En stor geografisk utbredning ger höga kostnader för infrastruktur och transporter Göteborgs politiker strävar efter att utöka arbetsmarknadsregionens geografiska utbredning Man vill på sikt att regionen skall utökas till Malmö/Köpenhamn i söder till Oslo i norr Hur ser cost/benefit funktionen ut för ekonomisk avkastning och tillväxt som funktion av arbetsmarknadsregionens storlek i Göteborgsregionen?

26 Slutligen Vi blir inte lyckligare av att långpendla för miljön - bygg lokalsamhället! Västsvenska paketet går att förändra vi har faktiskt inte diktatur i Sverige Beslut utan öppen debatt blir inte bättre, de blir sämre

Håkan Wennerström. Regionchef Trafikverket region Väst

Håkan Wennerström. Regionchef Trafikverket region Väst Håkan Wennerström Regionchef Trafikverket region Väst Trafikverket startar den 1 april 2010 Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6

Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6 Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6 Infrastrukturmatch - Minst 17 år innan Göteborg är ikapp Rapport 2010:8 ISSN 1650-7965 Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2010. Citera oss gärna,

Läs mer

Göteborg. Budget 2016

Göteborg. Budget 2016 Göteborg Budget 2016 Göteborg Budget 2016 Göteborg Budget 2016 Vägvalet Innehåll Innehåll Från kampanjorganisation till fullmäktigeparti... 5 Alla människor har lika värde... 6 Medborgarinflytandet...

Läs mer

Förslag till Regional infrastrukturplan för Halland 2014 2025

Förslag till Regional infrastrukturplan för Halland 2014 2025 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-11-07 RS130045 Jeanette Larsson, Avdelningschef Avdelning Infrastruktur 0722-44 79 87 Regionstyrelsen Förslag till Regional infrastrukturplan

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Utan Förbifarten stannar Stockholm

Utan Förbifarten stannar Stockholm 2010 : 7 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Utan Förbifarten stannar Stockholm Förbifart Stockholm behövs för en växande trafik eftersom Stockholm de sista 20 åren ökat med nära 390 000 invånare

Läs mer

Alternativa förslag till finansiering av det Västsvenska paketet vid ett borttagande av trängselskatten

Alternativa förslag till finansiering av det Västsvenska paketet vid ett borttagande av trängselskatten PM Utfärdat 2015-02-04 Diarienummer 1255/14 Stadsutveckling Ylva Löf Telefon 031-368 0220 E-post: ylva.lof@stadshuset.goteborg.se Alternativa förslag till finansiering av det Västsvenska paketet vid ett

Läs mer

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning DINA PENGAR 2014 Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2014 blev vårt ekonomiska resultat bättre än någonsin: 123 miljoner kronor. Det beror framför allt på

Läs mer

Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter

Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter Första året med Västsvenska paketet En sammanfattning av mätbara effekter Rapport 2014:3 DETTA ÄR VÄSTSVENSKA PAKETET Syftet med Västsvenska paketet är att skapa en attraktiv, hållbar och växande region.

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR MEDFINANSIERING AV E20-UTBYGGNAD GENOM VÄSTRA GÖTALAND

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR MEDFINANSIERING AV E20-UTBYGGNAD GENOM VÄSTRA GÖTALAND AVSIKTSFÖRKLARING FÖR MEDFINANSIERING AV E20-UTBYGGNAD GENOM VÄSTRA GÖTALAND I april 2012 redovisades en åtgärdsvalsstudie gällande E20 genom Västra Götaland med fokus på de sträckor som ännu inte har

Läs mer

RAPPORT. Effekter på Godsdistribution av Trängselskattens införande, Marieholmstunnelns byggande samt Initiala åtgärder.

RAPPORT. Effekter på Godsdistribution av Trängselskattens införande, Marieholmstunnelns byggande samt Initiala åtgärder. RAPPORT Effekter på Godsdistribution av Trängselskattens införande, Marieholmstunnelns byggande samt Initiala åtgärder. En undersökning bland godsdistributörer. John Wedel 2012-05-31 Konsulter inom samhällsutveckling

Läs mer

Konferens på Campus Väst i Lysekil onsdagen den 7 maj 2014

Konferens på Campus Väst i Lysekil onsdagen den 7 maj 2014 Version6, 2014-06-04 KvS Konferens på Campus Väst i Lysekil onsdagen den 7 maj 2014 Symposiet arrangerades av Näringslivscentrum i Lysekil i samarbete med Lysekils kommun och Västra Götalandsregionen.

Läs mer

Dokumentation: Finansiering av spårvägsinvesteringar

Dokumentation: Finansiering av spårvägsinvesteringar Dokumentation: Finansiering av spårvägsinvesteringar Text: Maritha Sandberg Lööf Många faktorer talar för satsningar på spårvagnstrafik och det gör att intresset för att bygga nya spårvägar är stort i

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

Västlänken och Alternativen del II: Spårvagn, Stadsbana eller Tunnelbana

Västlänken och Alternativen del II: Spårvagn, Stadsbana eller Tunnelbana Västlänken och Alternativen del II: Spårvagn, Stadsbana eller Tunnelbana Frågor och kommentarer: VLOCHALT@GMAIL.COM Ingen copyright / Västlänken och Alternativen del II 1 Inledning Västlänkens investering

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom.

Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Det är aldrig för tidigt för en trygg ålderdom. Pensionshandbok för alla åldrar Det är inte lätt att sätta sig in i alla turer kring pensionerna och hur man ska göra för att få en anständig och rättvis

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

Underlagsrapport till RiR 2011:28: Medfinansiering av statlig infrastruktur

Underlagsrapport till RiR 2011:28: Medfinansiering av statlig infrastruktur Underlagsrapport till RiR 2011:28: Medfinansiering av statlig infrastruktur 2011-11-18 Anna Mellin Jan-Eric Nilsson Roger Pyddoke Statens Väg- och Transportforskningsinstitut Box 556 85 102 15 Stockholm

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Stockholms trafikproblem - varför vare sig trängselskatter eller ringleder löser dem

Stockholms trafikproblem - varför vare sig trängselskatter eller ringleder löser dem Stockholms trafikproblem - varför vare sig trängselskatter eller ringleder löser dem [first published in the Swedish magazine Nyliberalen in Dec, 2005] Ja, varför? Följande fiktiva diskussion ger förhoppningsvis

Läs mer

Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30

Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30 Rapport om Stockholmstrafiken 2010-03-30 Inledning För att stimulera debatten kring Stockholmstrafiken har Naturskyddsföreningen låtit några experter dels granska ekonomin kring det s k Stockholmsavtalet

Läs mer

Dubbelt upp! Lokala K2020

Dubbelt upp! Lokala K2020 Dubbelt upp! Lokala K2020 Kommunernas planer, önskemål och förväntningar på kollektivtrafiken i Göteborgsregionen år 2025 December 2010 XXX Innehåll Förord 3 Dubbelt upp! Lokala K2020 7 Ale kommun 12 Alingsås

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Öresundsregionen och Euron. Hur olika valuta-scenarier Påverkar integrationen

Öresundsregionen och Euron. Hur olika valuta-scenarier Påverkar integrationen Öresundsregionen och Euron Hur olika valuta-scenarier Påverkar integrationen Augusti 2003 Øresund Industri & Handelskammare stiftades den 1 november 1999 av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren och

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Ekonomi och finansiering

Framtidens kollektivtrafik. Ekonomi och finansiering Framtidens kollektivtrafik Ekonomi och finansiering Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Rapporten är sammanställd av en grupp bestående

Läs mer