Vårens kurser Alla kurser är möjliga att beställa lokalt! Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårens kurser 2015. Alla kurser är möjliga att beställa lokalt! Innehåll"

Transkript

1 Vårens kurser 2015 Innehåll Grundutbildning i 3 steg för fritidsledare i öppen verksamhet. Studieresa till The Door och fler unika mötesplatser i New York, april. Marknadsför verksamheten med film! - Hur man dokumenterar verksamheten, 3 mars. Sociala medier i din verksamhet - med fokus på förhållningssätt, 8 april. Att mötas lika - att utveckla en inkluderande mötesplats bland annat utifrån Barnkonventionen, 17 mars och 9 april. Projektansökningskurs - med inriktning på internationella projekt, 27 mars. Introduktion till DIY - Do It Yourself - ett självorganiserat lärande, 6 maj. Kulturprocesser som engagerar unga, 14 april. Att söka projekt- en grundläggande introduktion, 24 april. Med kulturen som verktyg (för ungdomar och fritidsledare), mars. Handledning - i bemötande och relationsbygge, 8 maj. Områdesbaserat arbete, 5 mars. Från idé till verklighet, 4 februari. Boka Unga Leder Unga lokalt i din kommun. Alla kurser är möjliga att beställa lokalt! För mer info, ,

2 GRUND utbildning för fritidsledare i öppen verksamhet i 3 steg Teoretisk och praktisk utbildning som ger en bred grund att arbeta i öppna fritidsverksamheter - såväl kommunala som föreningsdrivna. Tonvikt på fritidsledarens främjande och handledande förhållningssätt som syftar till att stärka egenmakt hos ungdomar. Beprövade metoder och aktuell forskning presenteras. Utbildningen är i tre steg som sammantaget ger verktyg för att arbeta medvetet och professionellt i öppna fritidsverksamheter främst med inriktning på ungdomar. Deltagarna arbetar med case, skrivuppgifter och andra övningar. Utbildningen sker i samverkan med lärare på fritidsledarlinjen Valla folkhögskola i Linköping samt externa föreläsare. KURSINFO Kursansvarig Staffan Lindqvist, Fritidsforum. För mer info Frida Dahlberg eller Plats Valla folkhögskola, Linköping Logi & resa Obs! Du bokar själv din resa och ditt boende Gå alla steg under ett år! Beställ grundpaketet, som omfattar samtliga 3 steg, till 10 % lägre pris. Grund 1 Kursen sätter fokus på såväl individen som gruppen genom att ta upp både psykologiska och sociologiska grundbegrepp. Denna första del är även en start för arbetet med deltagarnas egna ledarskap. Datum januari, forts februari 2015 Kostnad Medlem kr, övriga kr. Resa & logi ingår ej. Anmälan senast 18 december 2015 Grund 2 Fokus speciellt på demokratiska behörighetsprocesser och det främjande förhållningssättet. Arbetet med ledarskap fortsätter och fördjupas med mobilisering och konflikthantering. Kursen belyser betydelsen av det sociala könet och vikten av att arbeta genusmedvetet som ledare. Under den andra delen lyfts även frågan om inkludering - hur inkluderar eller exkluderar vi? Här kopplas diskrimineringslagstiftningen till begreppet mångfald. Datum november, forts 8-10 december 2015 Plats Valla folkhögskola Kostnad Medlem kr, övriga kr. Resa & logi ingår ej. Anmälan Senast 12 oktober Grund 3 Under tredje kursdelen fördjupas arbetet med det egna ledarskapet kopplat till lokalsamhället. Här synliggörs strategier för lokalt utvecklingsarbete - utifrån fritidsledarens perspektiv. Stor vikt läggs på projektutveckling och ledarroll i projekt. En avslutande del handlar om arbete med mål och kvalitet i den öppna fritidsverksamheten. Datum mars, forts april 2015 Kostnad Medlem kr, övriga kr. Resa & logi ingår ej. Anmälan senast 10 februari

3 Följ med på studieresa april Besök unika mötesplatser i New York Vi besöker The Door, Henry Street Settlement, Daniel s Music Foundation och Arab-American Family Support Center. Vi har även bokat in en träff med vår internationella organisation International Federation of Settlement and Neighbourhood centers, IFS, samt svenska delegationen i FN. Datum avresa 13 april och hemresa 17 april. Logi Del av dubbelrum, tillkommer kostnad för enkelrum. Frukost och lunch ingår. Kostnad Medlem dubbelrum kr. Enkelrum kr. (Efter 1 januari tillkommer en kostnad på mellan kr eftersom resor och boende ökar i kostnad.) Kostnad Övriga dubbelrum kr. Enkelrum kr. Tillkommer kostnader för lokaltrafik. Anmälan Fredrik Thelander, telefon:

4 Marknadsför verksamheten med film! - om hur man dokumenterar och gör film om och med verksamheten Utbildning om hur man kan använda rörlig bild i verksamheten för marknadsföring eller dokumentation. Vi lär oss att filma, redigera och publicera filmer. Du behöver en dator eller surfplatta med redigeringsprogram. Att mötas lika Kursen ger dig kunskap om sociala medier som Instagram, Facebook med flera. Se möjligheterna att jobba med sociala medier i verksamheten. En utbildning för personal inom den öppna fritidsverksamheten, skola eller föreningsliv om hur man kan arbeta med sociala medier. Stor vikt läggs vid hur man kommer igång och på förhållningssätt. Kursen omfattar två dagar och har fokus på fritidsledarens värdegrund och handledande metodik för att arbeta inkluderande på mötesplatsen. Syftet är att öka förståelsen för mångfaldsfrågor och likabehandlingsarbete. Utifrån internationella konventioner (FN- och europakonventioner samt barnkonventionen) får du verktyg för att göra en nulägesanalys/inventering för att veta var din mötesplats befinner sig idag. Vi arbetar tillsammans med värderingsövningar för att utforska hur du i ditt ledarskap kan mötas lika i det konkreta arbetet på mötesplatsen. Vi tar upp mångfaldsbegreppet, mänskliga rättighetssystem (Barnkonventionen), diskrimineringslagstiftning, hur olika sociala faktorer samverkar och vad forskning visar är framgångsrika strategier. Datum 8 april, kl Plats Fritidsforum, Rosenlundsgatan 52, Stockholm. Kostnad Medlem1 450 kr, övriga kr Målgrupp Fritidsledare, lärare, ideella ledare med flera Kursledare Fredrik Thelander, Fritidsforum Anmälan senast 16 mars. Datum 17 mars (forts 9 april) kl Plats Fritidsforum, Rosenlundsgatan 52, Stockholm. Kostnad Medlem kr, övriga kr Kursledare Marwa Chebil, Fritidsforum Medverkande Frida Dahlberg, Fritidsforum Anmälan senast 23 februari. Datum 3 mars, kl Plats Fritidsforum, Rosenlundsgatan 52, Stockholm. Kostnad Medlem kr, övriga kr Målgrupp Fritidsledare, lärare, ideella ledare med flera Kursledare Fredrik Thelander Anmälan senast 9 februari. Sociala medier i din verksamhet

5 Projektansökningskurs - med inriktning på internationella projekt För att kunna genomföra internationella projekt för ungdomar krävs att man kan skriva en bra projektansökan och ha koll på vilka bidragsmöjligheter som finns. Kursen syftar till att lära sig möjligheterna inom främst Erasmus+programmet, hur man skriver en projektansökan samt hittar partners och hur samarbetet med dem ska se ut. Under dagen varvas praktiskt skrivarbete med teoretiska genomgångar och redovisningar. Kursmoment: Om Erasmus + samt genomgång av beviljad projektansökan inom Erasmus +. Så fyller du i projektansökan. Så hittar du internationella partners. Andra fonder för internationella ungdomsprojekt. Framgångsfaktorer för att få en ansökan beviljad. Individuellt skrivarbete. Målgrupp Fritidsledare Kursledare Staffan Lindqvist, Fritidsforum. Datum 27 mars, kl Plats Fritidsforum, Rosenlundsgatan 52, Stockholm. Kostnad Medlemmar kr, övriga kr Anmälan senast 2 mars. En dag med inspiration och workshops kring icke formellt lärande och demokratiskt arbete i verksamheten. Syftet är att deltagarna ska kunna komma igång med verksamhet på hemmaplan efter introduktionen. Vad innebär ett DIY-tänk i termer av lärande och delaktighet? Och hur kan det användas för att aktivera och engagera unga människor? Följ med på en resa genom punken och graffitins fokus på görande, mot frågor som lärande, integration, och inkludering, där ungdomarnas egna intressen och praktiker utgör grunden för förändring. En uppmaning till ett fokus på den kunskap ungdomar redan har potential till snarare än något som de saknar. Do It Yourself DIY Introduktion till - ett självorganiserat lärande. Kursen inkluderar även ett arbetsmoment som betonar görande samt även på hur vägen till förändring startar i att vi inser våra begränsningar och hinder. Vi utgår från frågeställningar och problem i deltagarnas egna verksamheter. Därför är det värdefullt att vara flera från sin arbetsgrupp. Datum 6 maj, kl Plats Fritidsforum, Rosenlundsgatan 52, Stockholm. Målgrupp Fritidsledare, verksamhetsledare Kursledare Erik Hannerz, forskare Mattias Persson, Lunds hemgård Kostnad Medlem kr, övriga kr Anmälan senast 13 april.

6 Att kunna skriva en projektansökan är en nödvändig kompetens för fritidsledare. Kursen har hands-on -karaktär och varvar teoretisk information med praktiska övningar. Vi kommer gå igenom vad ett projekt är. Ett projekts faser. Kulturella processer som engagerar unga! Kursen vänder sig till dig som arbetar på fritidsgård eller liknande mötesplats. Vi erbjuder ett smörgåsbord av metoder, kulturområden och pröva några. Syftet är att du ska få inspirationsboost och stöd för att utveckla mötesplatsen kulturellt och ta vara på olika former av deltagarkultur. Metoderna som är baserade på att engagera och inspirera unga. Vi lyfter också vad som just nu utvecklas till stöd för ungas kulturutövande, som exempelvis gör din låt via ipad på kort tid. Du får också tips på nätverk dit du kan vända dig för att få kontakt med kulturpedagoger där du verkar. Datum 14 april, Plats Fritidsforum, Rosenlundsgatan 52. Stockholm. Kursledare: Frida Dahlberg, Fritidsforum Johan Kellokumpu, Studiefrämjandet Kostnad Medlemmar kr, övriga kr. Anmälan senast 23 mars. Att söka projekt en grundläggande introduktion Hur skriva en strukturerad projektöversikt. Idégeneringsmetoder. Hur en grupps många vilda idéer kan trattas ner till ett gemensamt projektförslag. Var du kan hitta lämpliga fonder. Framgångsfaktorer för ökad möjlighet att få en ansökan beviljad. Kultur kan användas till mycket för växande, njutning, förändring, möten Målgrupp Fritidsledare & ungdomar Plats Fritidsforum, Rosenlundsgatan 52. Stockholm. Kursledare Staffan Lindqvist Datum 24 april, Kostnad Medlemmar kr, övriga kr. Anmälan senast 2 april. Med kulturen som verktyg För fritidsledare och ungdomar som vill lära genom att göra och påverka. Kursen är på två dagar där vi prövar på bland annat screentryck, street performance, Haikku-diktning. Verktyg som du under dag 2 får använda och pröva fler metoder för att informera, locka, uppmuntra, förmedla viktiga budskap. Efter kursen kommer deltagarna att kunna förmedla kulturuttrycken till ungdomar på hemmaplan samt visa på hur man kan uppnå saker genom att använda kultur. Datum mars Plats Lunds Ungdoms- och Hemgård, Kiliansgatan 11, Lund. Målgrupp Fritidsledare & ungdomar Kursledare Emil Kovacs, Hemgården i Lund, Frida Dahlberg, Fritidsforum Kostnad Medlemmar kr, övriga kr. Ungdomar ingen kostnad Logi Boende får var och en bekosta. Vi kan förmedla bra vandrarhem. Anmälan senast 23 februari.

7 Handledningen har gett oss ny energi och kunskap i att möta ungdomar och bygga relationer Erkki Rangin verksamhetsledare Östra Torns fritidsgård i Lund Handledning - i bemötande och relationsbygge Handledningens struktur och det handledande förhållningssättet smittar av sig på ledarnas sätt att tänka kring unga människor och därmed också sättet att bemöta unga människor och ge ökad möjlighet till en god relation. Välkommen till en heldag då vi bekantar oss med handledningen som modell, går igenom gångbara teorier kring bemötande och relationsbygge och tränar på detta! Erfarenheter visar att det kan stärka och utveckla gemensamt förhållningssätt i arbetet. Ge nya infallsvinklar och lösningar. Datum 8 maj, Plats Fritidsforum, Rosenlundsgatan 52. Stockholm. Kostnad Medlem kr, övriga kr Målgrupp Fritidsledare Kursledare Stefan Landgren och Gerald Degerfeldt, utbildade handledare Anmälan senast 13 april. Områdesbaserat arbete - fritidsledaren del i hållbar utveckling! Fritidsledarens arbetsfält blir allt mer områdesbaserad. Kursen ger dig verktyg för att kartlägga ditt område och hur du kan arbeta med lokala möjligheter och resurser. Vi lyfter fram konkreta satsningar som du kan ta med dig tillbaka till din verksamhet och till stöd för ditt arbete. Kursen har fokus på ungas behov. Datum 5 mars, Plats Rosenlundsgatan 52, Stockholm. Kostnad Medlem kr, övriga kr Kursledare Lisa Ingestad, Fritidsforum Anmälan senast 13 februari. Från idé till verklighet - om ungas egenorganisering. Så kan du coacha unga att starta och driva föreningar på gården eller i liknande verksamheter. Hur du kan stödja och tillvarata ungas egna idéer - att konkret gå från idé till verklighet. Datum onsdag 4 februari Tid Plats Rosenlundsgatan 52, Stockholm. Kostnad Medlem kr, övriga kr Målgrupp Fritidsledare, lärare, ideella ledare, m.fl. Kursledare Fredrik Thelander, Fritidsforum. Anmälan senast 12 januari.

8 Fritidsledare om ULU Tycker att vi bättre landar i vår yrkesroll. Ungdomarna om ULU Tycker att vi är mer engagerade. Ser att ungdomarna växer och tar ansvar på gården. Ledarna har mer tillit till oss. Gör som Huddinge och Västerås boka ULU lokalt! Om Unga Leder Unga - ULU Fritidsforum har utvecklat en ledarutbildning för ungdomar i den öppna fritidsverksamheten. Parallellt utbildas fritidsledare i handledande förhållningssätt. ULU är för ungdomar som är nyfiken på och vill lära sig om ledarskap. Kursen ger erfarenheter för livet och är en bra grund för ungdomar att leda andra unga på fritidsgården, mötesplatsen eller i föreningen. ULU ger grunder i ledarskap, demokrati, mänskliga rättigheter, makt och normer via diskussioner, övningar och teori. Genom praktiska och lekfulla övningar prövar unga sig fram. Syftet är att ungdomarna får verktyg att själv använda i sitt ledarskap. Utbildningen består av 3 steg. Steg 1 och 3 genomförs under två kurshelger. Steg 2 är en uppgift på hemmaplan, där unga leder och genomför ett projekt. Fritidsledare utbildas parallellt i handledande förhållningssätt för att kunna stödja och handleda ungdomarna både under och efter utbildningen. Fritidsledare får under utbildningen handledning i att coacha ungt ledarskap och vuxenblivande. Kommuner kan beställa Unga Leder Unga lokalt ungdomar samt fritidsledare kan delta. Det ingår att ungdomarna söker och får ett mikrobidrag hos Fritidsforum. Intyg delas ut vid avslutningsceremonin. För mer info Frida Dahlberg, ,

Med plats för möten. Kurser hösten 2015. Kontakta oss om ni vill ha en lokal kurs! För mer info 08-16 07 25. info@fritidsforum.se

Med plats för möten. Kurser hösten 2015. Kontakta oss om ni vill ha en lokal kurs! För mer info 08-16 07 25. info@fritidsforum.se Med plats för möten :) @ & Kurser hösten 2015 För mer info 08-16 07 25. info@fritidsforum.se Kontakta oss om ni vill ha en lokal kurs! Innehåll Studieresa till The Door och fler unika mötesplatser, samt

Läs mer

Kort om Fritidsforum

Kort om Fritidsforum Kort om Fritidsforum Fritidsforum är en ideell organisation bildad 1937. Vi arbetar för människoras tillgång till mötesplatser, inte bara för stunden, utan även för framtiden. Tillgång till demokratiska

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Föreläsningar & Kurser 2015

Föreläsningar & Kurser 2015 Föreläsningar & Kurser 2015 För medlemmar i Unionen Chef Unionen Stockholm, Östra Sörmland/Gotland och Uppland Anmäl dig under Kurser och Spetsa din chefskompetens Innehållsförteckning @ Unionens chefslinje

Läs mer

Översikt P Personlig och professionell utveckling

Översikt P Personlig och professionell utveckling Kurser och utbildningar 2014/2015 2015/2016 Översikt P Personlig och professionell utveckling Tisdagsseminarier Seminarierna är öppna för alla och hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman.

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! VÅREN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. CHEFSUTVECKLING PÅ DINA VILLKOR LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Fokus Förstelärare. dens förskola 2014

Fokus Förstelärare. dens förskola 2014 De femton första som anmäler sig får boken: Lärandebaserad skolutveckling av Hans-Åke Scherp ANMÄL DIG NU!! Fokus Förstelärare - med uppdrag att stärka och driva skolans pedagogiska utveckling mot högre

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 Diplomutbildning i CRM BESKRIVNING Priset för fem utbildningsdagar: 22 000 kronor + moms alternativt Priset

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog.

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog. 2012-11-05 Välkommen! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar. Här hittar du både lokala

Läs mer