Med plats för möten. Kurser hösten Kontakta oss om ni vill ha en lokal kurs! För mer info

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med plats för möten. Kurser hösten 2015. Kontakta oss om ni vill ha en lokal kurs! För mer info 08-16 07 25. info@fritidsforum.se"

Transkript

1 Med plats för möten & Kurser hösten 2015 För mer info Kontakta oss om ni vill ha en lokal kurs!

2 Innehåll Studieresa till The Door och fler unika mötesplatser, samt FN i New York, sid 3. Grundutbildning i 3 steg för fritidsledare i öppen verksamhet, sid 4, 5. Att mötas lika - att utveckla en inkluderande mötesplats bland annat utifrån Barnkonventionen, sid 6. Demokratiarbete - att arbeta demokratiskt och främja ungas egenorganisering - en hands on kurs, sid 6, 7. Projektansökningskurs - med inriktning på internationella projekt, sid 7. Marknadsför verksamheten med film! - Hur man dokumenterar verksamheten, sid 8. Sociala medier i verksamheten med fokus på förhållningssätt, sid 8. Hur fritiden bättre kan möta unga med funktionshinder, sid 9. Nätverket 16+ Tema: Är lokalen nödvändig för verksamheten? (street fun), sid 9. Att söka projekt - en grundläggande introduktion, sid 10. Områdesbaserat arbete - fritidsledaren en del i hållbar utveckling, sid 10. Kamratgruppens betydelse, sid 11. Boka ledarprogrammet Unga Leder Unga lokalt i din kommun, sid Ung. Fri. Tid. Fritidsforums rikskonferens oktober. Stockholm, sid 12. Kurserna äger rum i Fritidsforums kurslokal på Rosenlundsgatan 52 i Stockholm, nära pendeltågsstationen Stockholms södra. Om kursen genomförs på annan ort eller i annan kurslokal anges det i programmet. &

3 Besök unika mötesplatser i New York Studieresa 9-13 november 2015 till New York. Besök på The Door, South East Bronx Neighbourhood Center och Arab- American Family Support Center. Vi träffar representanter från The International Federation of Settlements and Neighbourhood Centers (IFS) och University Settlement. En guidad rundtur i FN - Förenta Nationerna ingår. Utresa Måndag 9 november från Arlanda 18:00 Hemresa Fredag 13 november och landar på Arlanda på lördagen. Logi Hotel Pennsylvania, adress th Avenue. New York NY 10001, USA. Närmaste tåg/tunnelbana Penn station. Kostnad resa och logi Medlemmar kr vid boende i dubbelrum. Enkelrum kr. Övriga vid boende i dubbelrum. Enkelrum kr. Lunch ingår i priset för de dagar vi har studiebesök (ej fredag). Frukost och middag ordnar deltagarna själva. Det är för att alla har olika rutiner och planer för kvällarna. Det finns ett Starbucks nära hotellet samt en diner som serverar klassisk amerikansk frukost. Lokalresor ingår inte. Det köper du enklast vid stationerna. Mer information på webben

4 GRUNDutbildning. För fritidsledare i öppen verksamhet 3 steg Teoretisk och praktisk utbildning som ger en bred grund att arbeta i öppna fritidsverksamheter, såväl kommunala som föreningsdrivna. Tonvikt på fritidsledarens främjande och handledande förhållningssätt som syftar till att stärka egenmakt hos ungdomar. Beprövade metoder och aktuell forskning presenteras. Utbildningen är i tre steg som sammantaget ger verktyg för att arbeta medvetet och professionellt i öppna fritidsverksamheter främst med inriktning på ungdomar. Deltagarna arbetar med case, skrivuppgifter och andra övningar. Utbildningen sker i samverkan med lärare på fritidsledarlinjen Valla folkhögskola i Linköping samt externa föreläsare. KURSINFO Kursansvarig Staffan Lindqvist, Fritidsforum, Plats Valla folkhögskola, Linköping Obs! Du bokar själv resa och boende

5 Gå samtliga steg under ett år! Beställ grundpaketet, som omfattar samtliga 3 steg, till 10 % lägre pris. Grund 1 Kursen sätter fokus på såväl individen som gruppen genom att ta upp både psykologiska och sociologiska grundbegrepp. Denna första del är även en start för arbetet med deltagarnas egna ledarskap. Datum september, fortsätter oktober, 2015 Plats Valla folkhögskola Obs oktober är vi i Stockholm. Kostnad Medlem kr, övriga kr. Resa & logi ingår ej. Anmälan senast 18 augusti 2015 Grund 2 Fokus på demokratiska behörighetsprocesser och det främjande förhållningssättet. Arbetet med ledarskap fortsätter och fördjupas med mobilisering och konflikthantering. Kursen belyser betydelsen av det sociala könet och vikten av att arbeta genusmedvetet som ledare. I Grund 2 lyfts även frågan om inkludering - hur inkluderar eller exkluderar vi? Här kopplas diskrimineringslagstiftningen till begreppet mångfald. Datum november, forts 8-10 december, Plats Valla folkhögskola Kostnad Medlem kr, övriga kr. Resa & logi ingår ej. Anmälan Senast 12 & Grund 3 Under tredje kursdelen fördjupas arbetet med det egna ledarskapet kopplat till lokalsamhället. Här synliggörs strategier för lokalt utvecklingsarbete - utifrån fritidsledarens perspektiv. Stor vikt läggs på projektutveckling och ledarrollen i projekt. En avslutande del handlar om arbete med mål och kvalitet i den öppna fritidsverksamheten. Datum 5-7 april, fortsätter maj, Plats Valla folkhögskola Kostnad Medlem kr, övriga kr. Resa & logi ingår ej. Anmälan senast 5 mars :)

6 Att mötas lika & arbeta inkluderande Kursen omfattar två dagar och har fokus på fritidsledarens värdegrund och handledande metodik för att arbeta inkluderande på mötesplatsen. Kursen syftar till att öka förståelsen för mångfaldsfrågor och likabehandlingsarbete. Utifrån internationella konventioner (FN- och europakonventionen) får du verktyg för att göra en nulägesanalys/ inventering för att veta var din mötesplats befinner sig idag. Vi arbetar tillsammans med värderingsövningar för att utforska hur du i ditt ledarskap kan möta lika i det konkreta arbetet på mötesplatsen. Vi tar upp mångfaldsbegreppet, Mänskliga Rättigheter (Barnkonventionen), diskrimineringslagstiftning, hur olika sociala faktorer samverkar och vad forskning visar är framgångsrika strategier. Du får också handledning för att kunna genomföra en analys och ta fram en handlingsplan i mångfaldsarbetet utifrån din verksamhet. Plats, datum & anmälan Umeå, 5 oktober och 19 oktober. Anmälan senast 21 september. Göteborg, 2 november och 16 november. Anmälan senast 19 oktober. Kostnad Medlem kr, övriga kr Kursledare Marwa Chebil, Fritidsforum Demokratiarbete Att arbeta demokratiskt och att främja ungas egenorganisering - en hands on Hur du som fritidsledare kan arbeta för att stärka ungas självkänsla, delaktighet och inflytande. Kursen syftar till att främja ungas empowerment, självorganisering och förståelse för demokrati. Du får verktyg och kunskap om hur du kan arbeta med olika processer för att främja ungas egenorganisering. Hur du kan stödja ungas empowerment, öka delaktigheten och förståelsen för beslutsprocesser.

7 Projektkurs - med inriktning på att söka internationella projektbidrag. För att kunna genomföra internationella projekt för ungdomar krävs att man kan skriva en bra projektansökan och ha koll på vilka bidragsmöjligheter som finns. Kursen ger kunskap om möjligheterna inom främst Erasmus+ programmet, hur man skriver en projektansökan samt hittar partners och hur samarbetet med dem ska se ut. Under dagen varvas praktiskt skrivarbete med teoretiska genomgångar och redovisningar. Kursmoment: Om Erasmus+ samt genomgång av beviljad projektansökan inom Erasmus+. Så fyller du i en projektansökan. Så hittar du internationella partners. Andra fonder för internationella ungdomsprojekt. Framgångsfaktorer för att få en ansökan beviljad. Individuellt skrivarbete. Datum 2 oktober, kl Plats Fritidsforum, Rosenlundsgatan 52, Stockholm. Anmälan senast 18 september. Kostnad Medlemmar kr, övriga kr Kursledare Staffan Lindqvist, Fritidsforum. & Vi kommer att :) Datum 20 november, genomföra en demokratisk behörighetsprocess (light). träna cirkulära kommunikationsmetoder. träna på att bilda förening. gå igenom hur unga kan söka från Fritidsforums mikrobidrag till sitt projekt eller ungdomsutbyte. Plats Fritidsforum, Rosenlundsgatan 52, Stockholm. Kostnad Medlem kr, övriga kr Kursledare Staffan Lindqvist och Fredrik Thelander, Fritidsforum Anmälan senast 6 november.

8 Marknadsför med film! Dokumentera och gör film om verksamheten tillsammans! Om hur man kan använda sig av rörlig bild i verksamheten för marknadsföring eller dokumentation. Vi lär oss att filma, redigera och publicera filmer. Du behöver en dator eller surfplatta med redigeringsprogram. Datum 29 oktober, kl Plats Fritidsforum, Rosenlundsgatan 52, Stockholm. Kostnad Medlem kr, övriga kr Kursledare Fredrik Thelander Anmälan senast 15 :) & Sociala medier i verksamheten med fokus på förhållningssätt. Kursen ger dig kunskap om sociala medier som Instagram, Facebook med flera. Se möjligheterna att jobba med sociala medier i verksamheten. En utbildning för personal inom den öppna fritidsverksamheten, skola eller föreningsliv om hur man kan arbeta med sociala medier. Stor vikt läggs vid att komma igång och på förhållningssätt. Datum 17 november, kl Plats Lunds Ungdoms- och Hemgård, Kiliansgatan 11, Lund. Kostnad Medlem kr, övriga kr Kursledare Fredrik Thelander, Fritidsforum Anmälan senast 3 november.

9 Hur fritiden bättre kan möta unga med funkionshinder Förbundsstyrelsen för det nya Fritidsförbundet har ett nära samarbete med Fritidsforum Framgångsfaktorer för ökad självbestämmande, inkludering och hälsa. Erfarenheterna av 8 kommuners arbete med att utveckla sin fritidsverksamhet för att bättre kunna möta unga med funktionsvariationer. Det är flera överraskande resultat som presenteras utifrån projektet Självbestämmande, Inkludering och Hälsa. Arvsfonden har under 3 år stött projektet och som lagt grunden för att vi idag har en ny riksorganisation - Fritidsförbundet för barn och unga med funktionsvariationer. Du får träffa verksamhetschefer, ledare och unga som deltagit i projektet. De berättar om hur den viktiga samverkan inom kommun kan fungera. Träffa även delar av styrelsen från det ny startade riksförbudet Fritidsförbundet för barn och unga med funktionsvariationer. Datum september, lunch till lunch. Plats Fritidsforum, Rosenlundsgatan 52, Stockholm. Kursledare Fredrik Thelander, Fritidsforum Anette Pettersson, DemokratiAkademin Kostnad Medlem kr, övriga kr. Anmälan senast 8 september. 16+ nätverket är för dig som arbetar i ungdomens hus eller liknande verksamheter. Tema: Är lokalen nödvändig för verksamheten? (street fun) Välkommen till nätverkets 12:e träff. Två dagar med workshop, diskussioner och erfarenhetsutbyte. Datum 4-5 november, lunch till lunch. Plats Ungdomens Hus, Eskilstuna Kostnad Medlem 575 kr, övriga 975 kr. Anmälan senast 21 oktober.

10 Att söka projekt - en grundläggande introduktion Att kunna skriva projektansökan är en nödvändig kompetens för fritidsledare. Kursen har hands-on -karaktär och varvar teoretisk kunskap med praktiska övningar. Vi går igenom vad ett projekt är och om projektets faser. Om att skriva en strukturerad projektöversikt. Idégeneringsmetoder. Hur en grupps många vilda idéer kan trattas ner till ett gemensamt projektförslag. Var du kan hitta lämpliga fonder. Framgångsfaktorer som ger ökad möjlighet att få ansökan beviljad. Målgrupp Fritidsledare & ungdomar Plats Fritidsforum, Rosenlundsgatan 52. Stockholm. Kursledare Staffan Lindqvist Datum 27 november, Kostnad Medlemmar kr, övriga kr. Anmälan senast 11 november. :) & Områdesbaserat arbete - fritidsledaren del i en hållbar Fritidsledarens arbetsfält blir allt mer områdesbaserad. Kursen ger dig verktyg för att kartlägga ditt område och hur du kan arbeta med lokala möjligheter och resurser. Vi lyfter fram konkreta satsningar som du kan ta med dig tillbaka till din verksamhet till stöd för ditt arbete. Kursen har fokus på ungas behov. Datum 2 december, Plats Rosenlundsgatan 52, Stockholm. Kostnad Medlem kr, övriga kr Kursledare Lisa Ingestad, Fritidsforum Anmälan senast 18 november.

11 Kamratgruppens betydelse Kompisar (relationer) är viktiga för unga. Ofta är det relationer som gör att de växer och utvecklas. Ibland är det tvärtom. Kursen lyfter teorier kring kamratgruppens betydelse, och hur fritidsledaren kan stötta unga att utveckla sina relationer. Kursen varvar teori med erfarenhetsutbyte. Fokus på att stärka fritidsledarens professionella samtal till stöd för ungas sociala relationer och nätverksbyggande. Vi diskuterar också hur fritidsledaren ska hantera destruktiva gäng och vikten av att samverka. Unga leder unga U.L.U En ledarutbildning för ungdomar i den öppna fritidsverksamheten. Parallellt utbildas fritidsledare i handledande förhållningssätt. Datum 8 oktober, kl Plats Fritidsforum, Rosenlundsgatan 52, Stockholm. Kursledare Lisa Ingestad, Fritidsforum Kostnad Medlem kr, övriga kr Anmälan senast 22 september. ULU är för ungdomar som är nyfiken på och vill lära sig om ledarskap. Kursen ger erfarenheter för livet och är en bra grund för ungdomar att leda andra unga på fritidsgården, mötesplatsen eller i föreningen. ULU ger grunder i ledarskap, demokrati, mänskliga rättigheter, makt och normer via diskussioner, övningar och teori. Genom praktiska och lekfulla övningar prövar unga sig fram. Syftet är att ungdomarna får verktyg att använda i sitt ledarskap. Fritidsledarna får stöd för sin coachande roll. ULU är en lokal kurs som din kommun eller mötesplats kan beställa. En kurs så väl för unga som för fritidsledare. Kontakt Marwa Chebil ,

12 R i k s k o n f e r e n s e n Ungas självorganisering ökar på fritidsgårdarna och i stadsoch kommundelarna. Allt fler unga driver egna projekt och startar föreningar. S t o c k h o l m oktober Politiker, beslutsfattare, strateger, chefer och ledare. Välkomna till 7A, Odenplan i Stockholm. Unga med funktionshinder stärker sin inkludering på egna villkor och ökar sitt självbestämmande över sin fritid och sitt liv. Fritidsledare som främjar ungas självorganisering och delaktighet. En lokal resurs som i samverkan med lokala aktörer verkar för en hållbar utveckling. Den fria tiden är en viktig förutsättning för utveckling, självförverkligande och demokrati. På konferensen lyfter vi fram och diskuterar hur den fria tiden stärker och främjar ungas förutsättningar. Hur sociala, kulturella och demokratiska stödstrukturer kan utveckla och stärka processer för lokal hållbar utveckling. Fritidens möjligheter och utmaningar kräver ökad kunskap, nya sätt att tänka och göra. Det ställer krav på strategier, ledarskap och samarbete över alla möjliga och omöjliga gränser. Konferensen sätter fokus på ungas självorganisering, ökat självbestämmande och den lokala resursen fritidsledaren som stärker unga och samverkar lokalt. Inspireras av intressanta föreläsare, ta del av spännande satsningar och träffa kollegor som precis som du arbetar med och för unga. Ur konferensprogrammet Pa Modou, musikerr, känd för bl a Dansa pausa. Om vikten av att stödja ungas meningsskapande. Hur musiken kan ge framtidshopp och stöd för att utvecklas som människa. Anne Heberlein, författare och teologie doktor i etik. Nu aktuell kring frågor om etik och att vara en god människa. Jens Ineland, forskare, kring funktionsnedsattas möjligheter och särskilt på den fria tiden. Om vikten av samverkan.

Kort om Fritidsforum

Kort om Fritidsforum Kort om Fritidsforum Fritidsforum är en ideell organisation bildad 1937. Vi arbetar för människoras tillgång till mötesplatser, inte bara för stunden, utan även för framtiden. Tillgång till demokratiska

Läs mer

Föreläsningar & Kurser 2015

Föreläsningar & Kurser 2015 Föreläsningar & Kurser 2015 För medlemmar i Unionen Chef Unionen Stockholm, Östra Sörmland/Gotland och Uppland Anmäl dig under Kurser och Spetsa din chefskompetens Innehållsförteckning @ Unionens chefslinje

Läs mer

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! VÅREN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. CHEFSUTVECKLING PÅ DINA VILLKOR LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

Översikt P Personlig och professionell utveckling

Översikt P Personlig och professionell utveckling Kurser och utbildningar 2014/2015 2015/2016 Översikt P Personlig och professionell utveckling Tisdagsseminarier Seminarierna är öppna för alla och hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman.

Läs mer

ADRESS NBV:s lokaler på Postgatan 5, cirka 15 minuter från Göteborgs Centralstation. Länk till karta

ADRESS NBV:s lokaler på Postgatan 5, cirka 15 minuter från Göteborgs Centralstation. Länk till karta Välkomna Vi är stolta över att kunna presentera ett mycket bra program på årets rikskonferens Detta tack vare att vi är så många inom Popkollo som har så mycket att dela med oss av och tack vare er, alla

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling

14-15 april 2015 På Conventum i Örebro. Det gäller 1 av 5! TEMA: Diskriminering och kränkande behandling TEMA: Diskriminering och kränkande behandling Det gäller 1 av 5! På Barnrättsdagarna 2015 belyser vi barns och ungas erfarenheter av kränkande behandling och diskriminering. Tillsammans tar vi upp frågan

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog.

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog. 2012-11-05 Välkommen! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar. Här hittar du både lokala

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan!

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! 1. Är ni flera i föreningen som behöver fylla på kunskap? Då kan en utbildning på plats hos er vara ett utmärkt alternativ till de öppna kurserna

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Kulturens roll i en föränderlig värld

Kulturens roll i en föränderlig värld Ett smörgåsbord av tidsaktuella frågor Kulturens roll i en föränderlig värld Nya kultursammanhang med nya utmaningar för kulturarbetaren Bildkälla: Tillbyggnad till Landskrona teater (2011) Wilhelmson

Läs mer

Ordförande har ordet REACTA. Verksamhetsberättelse 2014. Sveriges viktigaste Ungdomsorganisation!

Ordförande har ordet REACTA. Verksamhetsberättelse 2014. Sveriges viktigaste Ungdomsorganisation! REACTA Verksamhetsberättelse 2014 Ordförande har ordet Sveriges viktigaste Ungdomsorganisation! Första gången jag stötte på Reacta var i slutet av februari månad år 2013. Mitt intresse för organisationen

Läs mer