Introduktion... i Digital Prototyping... iii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Introduktion... i Digital Prototyping... iii"

Transkript

1 Innehåll Del 1 Introduktion... i Digital Prototyping... iii KAPITEL 1 Komma igång... 1 Lektion: Användargränssnittet i Autodesk Inventor... 1 Om olika miljöer... 2 Om projektfiler... 5 Inventors filtyper... 6 Användargränssnitt... 7 Anpassningsbara menyflikar Online hjälp och övningar Övning: Utforska Inventors användargränssnitt Lektion: Vyhantering Om arbetsfönstret Rotationsverktyg Om vy-kuben ViewCube Att använda vy-kuben Lektion: Parametrisk Part-design Om parametriska modeller Definiera designkonceptet Övning: Skapa en parametrisk Part Lektion: Färg och material Om material och färgval KAPITEL 2 Grundläggande skisstekniker Lektion: Att skapa 2D-skisser Om skissning Punktinriktning Grundläggande skissverktyg Riktlinjer för lyckade skisser Övning: Skapa 2D-skisser Lektion: Geometriska villkor Om geometriska villkor Om Constraint Inference och Persistence Riktlinjer för effektiv applicering av villkor Att stänga av och sätta på visningen av frihetsgraden Övning: Applicera villkor på skisser Lektion: Att måttsätta skisser Om måttvillkor Att skapa måttvillkor Om måttvisning och förhållanden Riktlinjer för att måttsätta skisser Övning: Måttsätta skisser... 78

2 KAPITEL 3 Grundläggande formdesign Lektion: Att skapa grundläggande skissade features Om skissade features Att skapa features med verktyget Extrude Skapa features med verktyget revolve Specificera längd och avgränsning Skapa bas modeller med verktyget Primitive Att skapa features med verktyget Primitvie Övning: Skapa Features med verktyget Extrude Övning: Skapa features med verktyget Revolve Lektion: Normal skissning Om skisslinjetyper Att skapa och använda konstruktionsgeometri Att skapa och använda referensgeometri Övning: Skapa en Part genom att använda konstruktions- samt referensgeometri Lektion: Redigera parametriska delar Att redigera features Redigera skisser Att använda parametrar Övning: Redigera parametriska parter Övning: Skapa parametrar och uttryck Lektion: Skapa Work Features Om work features Att skapa arbetsplan Att skapa arbetspunkter Övning: Skapa arbetsplan Övning: Skapa Work Axes Övning: Skapa arbetspunkter Lektion: Skapa grundläggande svepta features Om svepta former Skapa svepta features Riktlinjer för att skapa svepta former Övning: Skapa svepta features KAPITEL 4 Detaljerad formgivning Lektion: Skapa Chamfers och Fillets Om Chamfers och Fillets Skapa Chamfers Att skapa Fillets Riktlinjer för skapande av Chamfers och Fillets Övning: Skapa Chamfers Övning: Skapa fillet Lektion: Att skapa hål och gängor Om hålfeatures Att skapa hål Övning: Skapa hål och gängor Lektion: Mönstring och spegling av features Om återanvändning av fetures Skapa rektangulära Patterns Skapa cirkulära Patterns Att spegla Features Övning: Skapa Pattern Features Övning: Spegla Part Features Lektion: Skapa skalkonstruktioner Om skalkonstruktion och formgivning Skapa shell feature Övning: Skapa och redigera skalkonstruktioner

3 KAPITEL 5 Assembly Design Lektion: Skapa en assembly Om Assembly Design Assembly Design infallsvinklar Assembly Design-miljö Rekommenderade arbetsflöden för Assembly-design Övning: Att använda Assembly-miljön Lektion: Att använda projektfiler i Assembly Designs Om projektfiler Konfigurera projektfiler Konfigurera projektfiler Att skapa en projektfil Att redigera en projektfil Rekommendationer för projektfiler Övning: Skapa en projektfil KAPITEL 6 Placera, skapa och definiera komponenter Lektion: Placera komponenter i en assembly Om placering av komponenter i en assembly Att placera komponenter i en assembly Övning: Placera in komponenter i en assembly Lektion: Applicera villkor på komponenter Om Assembly-villkor Constraint verktyget Placera villkor Att visa och redigera constraints Övning: Definiera komponenter Lektion: Placera standardkomponenter via Content Center Om Content Center Placera standardkomponenter Övning: Använda Content Center-data Lektion: Grundläggande Part-modellering i en assembly Om design och redigering i en assembly Att definiera designkonceptet Att skapa komponenter på plats Riktlinjer för In-Place komponentformgivning Övning: Skapa komponenter i en assembly Tagentbordsgenvägar Del 2 KAPITEL 7 Arbeta med en Assembly KAPITEL 8 Skapa ritningsvyer KAPITEL 9 Måttsättning, annotationer och tabeller KAPITEL 10 Hantera ritningar i en assembly

4 KAPITEL 1 Komma igång Autodesk Inventors användargränssnitt är dynamiskt och anpassar sig efter de uppgifter du har framför dig. I Inventor finns ett stort bibliotek av guider och hjälpavsnitt så att du ska kunna lära dig programmet på ett bra sätt. Det här avsnittet förklarar och presenterar de grundläggande verktyg som finns som du kommer att använda mest. Det här avsnittet kommer också att innehålla grunder i CAD-metodik med bl.a. fundamental parametrisk konstruktion som kommer att ge dig möjligheten att bygga in intelligens i dina konstruktioner. Målsättning När du har avslutat det här kapitlet bör du kunna: Identifiera de vanligaste delarna i användargränssnittet i Autodesk Inventor och förklara hur att gå till väga för att använda olika verktyg. Undersöka din design visuellt genom att effektivt använda dig av verktygen för att navigera runt i 2D och 3D. Beskriva vad det är som karaktäriserar en parametrisk konstruktion och dess fördelar. Lektion: Användargränssnittet i Autodesk Inventor Den här första delen förklarar programmets användargränssnitt. Du kommer att lära dig om de olika filformaten (part, assembly, presentation och drawing) som du kommer att använda när du skapar och dokumenterar dina olika detaljer, sammanställningar, presentationer och dokumentationer. Precis som med all mjukvara så använder du användargränssnittet (User Interface, UI) till att kommunicera med programmet. Autodesk Inventor delar många olika menyer och teman med andra Windows program, men har på samma gång väldigt många speciella funktioner som säkert kommer att vara nya även för en erfaren CADanvändare. Bilden visar Autodesk Inventors användargränssnitt Målsättning När du har avslutat det här kapitlet bör du klara av följande: Beskriva de olika miljöerna i Inventor. Beskriva hur projektfiler används. Beskriva vilka filtyper Inventor använder och vilken information som lagras i dem. Identifiera de viktigaste komponenterna i Inventors användargränssnitt. Identifiera utforskaren (Browser Bar) och menyflikarna i assembly- part-, presentation- och drawingmiljöerna. Identifiera och använda de olika typerna av online-hjälp och guidemenyer som finns. Känna till och kunna använda olika hjälp- och lektions-avsnitt. 1

5 Om olika miljöer För att kunna erbjuda den största flexibiliteten vid konstruktion och design så sparas varje detalj, sammanställning och ritning i olika filer. Varje fil är en egen enhet som senare kan användas i andra sammanställningar och ritningar. När du gör en ändring i den detaljen så kommer den ändringen att slå igenom och synas där den detaljen är använd. Sammanställningar kan användas i andra sammanställningar, presentationer och i ritningar. Det grundläggande sättet att skapa referenser i en typisk 3D design visas nedan. 1. Sammanställningsfiler IAM filer Refererar till detaljfiler och refereras av ritningsfiler 2. Detaljfiler IPT filer Refereras av sammanställningsfiler och ritningsfiler 3. Ritningsfiler DWG filer Refererar till sammanställningsfiler och detaljfiler 4. Inventor ritningsfiler: IDW filer är kompatibla med DWG filer och referens-assemblies och Part-filer. Mallar (Template Files) Templates (mallar) är grunden för alla nya filer du skapar. Genom att använda mallar kan du kontrollera grundinställningar som t.ex. enheter, skalor, placering och toleranser när du skapar en ny fil. Inventor erbjuder mallar för varje filtyp. Mallar delas upp i två huvudgrupper: English för Engelska (inches och feet) och Metric för Metriska enheter (Millimeter och meter). New File dialogrutan har tre stycken flikar: Default, English och Metric. Under Default fliken kan du välja mallar som har den inställningen du valde vid installationen av Inventor, medan det under flikarna English och Metric finns mallar som motsvarar respektive enheter. Part-miljö Part-miljön innebär: Du skapar och redigerar 3D-detaljer. Ditt användargränssnitt anpassar sig automatiskt för att visa verktyg aktuella för det du ska göra, t.ex. verktyg för att skapa Skisser eller 3D-detaljer. Bilden visar hur ditt användargränssnitt ser ut i Part-miljön. 2 Kapitel 1: Komma igång

6 Assembly-miljö Assembly-miljön innebär: Du skapar och redigerar 3D-sammanställningar (monteringar). Komponenterna som visas är referenser till externa detaljer och andra sammanställningar. Du använder verktyg specifika för assembly-miljön för att positionera och skapar relationer mellan komponenter. En uppsättning av standardvertyg för visning finns tillgängliga. Bilden visar hur användargränssnittet ser ut i Assembly-miljön. Presentationsmiljö Presentationsmiljö innebär: Du skapar sammanställda sprängskissvyer. Du kan spela in en animation av en sprängskissvy för att hjälpa till att dokumentera din sammanställning. Presentationsfilen hänvisar till den givna sammanställningen. En uppsättning av standardvertyg för visning finns tillgängliga. Denna bild visar hur användargränssnittet ser ut i presentations-miljön. Lektion: Användargränssnittet i Autodesk Inventor 3

7 Ritningsmiljö Ritningsmiljö innebär: Du kan skapa 2D ritningar av delar (parts) och sammanställningar (assemblies). En ritningsfil innehåller en eller flera parts, assembly eller presentationsfiler. Om ändringar görs i part eller assembly-läge kommer ritningsvyer och noteringar att uppdateras. Den här bilden visar hur användargränssnittet ser ut i ritnings-miljö. 4 Kapitel 1: Komma igång

8 Om projektfiler När du skapar ett designobjekt i Autodesk Inventor kommer kopplingar skapas mellan filer av olika typer. Exempelvis när du skapar en assembly kommer en koppling mellan den och de olika parterna att bildas. När dina ritningar blir mer komplexa kommer dessa kopplingar även bli mer avancerade. Autodesk Inventor använder dessa projektfiler för att lokalisera de rätta filer du behöver. Vilket betyder att när du öppnar din 3D assembly kommer Autodesk Inventor använda informationen i den filen för att lokalisera de rätta 3D parterna. När det gäller inledningen i Autodesk Inventors användargränssnitt är det viktigaste att veta att du måste ha ett projekt aktivt för att kunna skapa filer. Därför är Projektfilen listad i New File fönstret. Autodesk Inventor installerar flera sample files, men Learning Autodesk Inventor 2014 projektet är det aktiva. Lektion: Användargränssnittet i Autodesk Inventor 5

9 Inventors filtyper För att maximera prestanda använder Autodesk Inventor olika filtyper för varje sorts fil. Assembly-filer sparas i en annan typ av fil än delarna som används för att skapa dem. 2D ritningarnas information kan sparas i antingen IDWformat, vilket är speciellt för Autodesk Inventor eller i ett DWG-format vilket är typiskt för AutoCAD, vilket också är en accepterad standard för industrin. Här visas New File fönstret och de olika filerna som kan skapas i Autodesk Inventor. Part-filer Part-filer (*.ipt) representerar grunden för alla ritningar i Autodesk Inventor. En part-fil används för att representera de olika delarna av en assembly. Assembly-filer Assembly- filer (*.iam) innehåller flera part- filer som är sammansatta. Assembly Constraints (villkor) används för att sätta ihop och definiera alla parter. Assembly filen innehåller hänvisningar till alla komponenter i assemblyn. Presentationsfiler Presentation-filer (*.ipn) används för att skapa sprängskisser av en assembly. Det går också att animera en sprängskiss för att simulera hur en assembly bör sättas ihop och plockas isär. 6 Kapitel 1: Komma igång

10 Ritningsfiler Ritningsfiler (*.idw) används för att skapa den nödvändiga 2D dokumentationen av parter och assemblies. Ritningsfiler innehåller mått, annotationer och vyer nödvändiga för tillverkning. När ritningsfiler användes för att skapa en 2D vy av en existerande 3D modell ändras modellen automatiskt. Det går också att använda ritningsfiler för att skapa enkla 2D ritningar på samma sätt som i andra 2D ritningsprogram. Inventors ritningsfiler kan också sparas som Standard DWG format. Om man gör detta kan 2D ritningar öppnas och sparas även i AutoCAD. Detta är väldigt användbart för personer som behöver dela sin data med andra som använder AutoCAD. Användargränssnitt Alla olika miljöer delar samma layout för menyer och verktygsfält (toolbars) i övre delen i fönstret. Varje miljö visar specifika menyer och verktyg för den miljön. När du ändrar arbetsuppgift i en miljö kommer dina menyer och verktygsfält anpassa sig för att ge dig de rätta verktygen. Bilden nedan visar de viktiga komponenterna i Autodesk Inventors användargränssnitt. Menyer och verktygsfält visas i toppen av fönstret. 1. Applikationsmeny 2. Snabbvalsmeny 3. Menyfält 4. Menyflikar 5. Vy-kub (View Cube) 6. Navigationsmeny 7. Utforskare 8. 3D-indikatorArbetsfönster 9. Arbetsfönster Lektion: Användargränssnittet i Autodesk Inventor 7

11 Menystruktur Autodesk Inventor använder samma standard meny som finns i Microsoft Windows. Menyns struktur är anpassad efter den miljö du arbetar i. När du lärt dig sättet att arbeta mer bör du ta dig tid att gå igenom de olika val du har i menyn i de olika miljöerna. Bilden nedan visar Assemble fliken i assembly-miljön. Bilden nedan visar Model fliken i Part modelleringsmiljön. Bilden nedan visar Place Views fliken i ritningsmiljön. Markeringsmeny I Inventor 2012 har menyn som aktiveras vid högerklick på musen uppdaterats. Vi kallar den för Markeringsmenyn (Marking Menu). Markeringsmenyn är precis som tidigare meny miljöanpassad och visa därför information och verktyg som går att använda i just den miljön du befinner dig i. Det finns två olika sätt att välja ett verktyg i markeringsmenyn. Antingen via det nya markeringsläget eller via det vanliga menyläget. När du högerklickar i det grafiska fönstret visas markeringsmenyn så att de verktyg som går att välja med markeringsfunktionen visas i en cirkel runt där du högerklickade. Över eller under visas den vanliga menyn. 8 Kapitel 1: Komma igång

12 Verktygen i den nedre menyn väljs precis om vanligt genom att det markeras med höger eller vänster musknapp (bild till höger). Verktygen i den övre cirkulära menyn väljs antingen genom att klicka på knapparna eller att dra musen ut i den riktningen som knappen man vill klicka på befinner sig i. Exemplet bredvid visar när musen dragits till höger och uppåt för att aktivera Extrude (bild nedan). Snabbmarkering är ett sätt att välja funktioner och verktyg när man har blivit riktigt hemma med användargränssnittet i Inventor Högerklicka någonstans på skärmen och med högerknappen nedtryckt dra muspekaren åt det hållet du vet att ditt verktyg finns. Släpp musknappen och ditt verktyg kommer visas snabbt och sedan aktiveras. Eftersom markeringsmenyn är miljöanpassad kommer den att se olika ut när du befinner dig i part-miljö jämfört med t.ex. ritnings-miljö. Lektion: Användargränssnittet i Autodesk Inventor 9

13 Markeringsmenyn i part-miljö Markeringsmenyn i Sketch-miljö Markeringsmenyn i ritnings-miljö Markeringsmenyn i assembly-miljö Markeringsmenyn i presentationsmiljö 10 Kapitel 1: Komma igång

14 Anpassning av markeringsmenyn Markeringsmenyn går att anpassa precis efter dina egna önskemål. Under fliken Tools och panelen Options finns det ett verktyg som heter Customize. Under fliken Marking Menu kan du välja precis vad dina olika markeringsmenyer ska innehålla. Du kan även välja att stänga av markeringsmenyn och istället använda det gamla utseendet. Snabbvalsmenyn I standard inställningarna finns ett Inventor standard verktygsfält i alla miljöer som kallas Quick Access Toolbar (snabbvalsmeny). Vid byte mellan olika miljöer så uppdateras snabbvalsmenyn till att visa de aktuella verktygen för vald miljö. Verktygsfältet innehåller verktyg för filhantering, inställningar, vyhantering och modell eller dokument visning. Standard verktygsfält Nedan ser du en bild på en del av Inventors Quick Access Toolbar. Den är organiserad i grupper efter funktionalitet. Denna del visar verktyg för fil och modellinställningar. 1. Filhanteringsverktyg 2. Ångra och återgå 3. Lokal uppdatering 4. Selektionsfilter 5. Materialutforskare 6. Aktivt material 7. Utseende 8. Färglista 9. Justera färg 10. Rensa färginställningar 11. Parametrar 12. Design Doctor Lektion: Användargränssnittet i Autodesk Inventor 11

15 Anpassningsbara menyflikar När du byter mellan de olika miljöerna i Inventor eller mellan olika uppgifter så visar Inventor de verktyg och information för miljön eller uppgiften. Menyflikarna (1) visar automatiskt de flikar och verktyg som kan användas och Utforskaren (2) visar information aktuellt för det läge du befinner dig i. 1. Menyflikarna innehåller de vanligaste verktygen för modellering. De miljöpåverkande verktygen visar de relevanta verktygen baserat på innehållet och dina val under konstruktionsarbetet. T.ex. när du byter mellan Assemblyläge och Partläge så kommer menyfliken att ändras och bara visa de verktyg som passar respektive läge. 2. Utforskaren är en av de viktigaste delarna i Inventors användargränssnitt. T.ex. när du befinner dig i Assemblyläge kommer Utforskaren visa information som gäller det läget och samma sak gäller om du byter till Partläge. Model fliken I Partmodelleringsmiljön visas Model fliken vid skapande och redigering av partmodeller. Dessa används för att skapa parametriska egenskaper (Features) för parten. Sketch fliken Det här verktyget används till att skapa parametriska 2D skisser, måttsättningar och villkor (Constraints). Samma verktyg används i Assemblyläget när du skapar skisser där. 12 Kapitel 1: Komma igång

16 Utforskaren i Partläget Utforskaren visar alla features du har använt för att skapa din part. De features du skapat listas i den ordningen som du skapat de. Längst upp i Utforskaren finns Origin katalogen som innehåller X,Y och Z, planen, axlar och center punkt. Utforskaren i Assemblyläget När du befinner dig i Assemblyläget visar Utforskaren alla parter du använt i din assembly. Precis som i partläget finns en Origin-katalog som innehåller X,Y och Z, plan, axlar och center punkt. Om du väljer en part ser du också att under den finns constrains (villkor). Dubbelklickar du på ett villkor får du upp ett fönster där du kan redigera värdet. Lektion: Användargränssnittet i Autodesk Inventor 13

17 I assemblyläget kan du, med hjälp av menyn längst upp i vänster hörn, välja mellan Assembly View och Modelling View. I Modelling View kommer partens features att synas under den istället för de villkor du har lagt till. Den här funktionen kan vara fördelaktig när du jobbar med parter i assemblyläge. Bilden nedan visar assemby fliken i normalläge. I detta läge visas verktygsikoner och namn. Du kan stänga av visningen av text och snabbtangenter genom att högerklicka på menyfliksområdet och klicka Ribbon Appearence > Text Off. Design Accelerator När du klickar längst upp till vänster i menyfliken Design varvid alla verktyg som finns under Design Accelerator visas. Presentation fliken När du är i presentationsläget använder du Presentation fliken för att skapa olika vyer och animationer. 14 Kapitel 1: Komma igång

18 Utforskaren i presentationsläget Utforskaren visar presentationsvyerna som du skapat, följt av de rörelserna (Tweaks) du lagt till i din explosionsvy. Om du expanderar en Tweak ser du vilka detaljer du har inkluderat i den. Du kan välja att visa utforskaren i Tweak View, Sequence View och assembly view. Utforskaren i ritningsläget Längst upp i utforskaren visas katalogen Drawing Resources som innehåller sheet formats, borders, title blocks och sketched symbols. Under Drawing Resources ligger också de ritningsbladen (sheets) tillsammans med de vyer du skapat. Lektion: Användargränssnittet i Autodesk Inventor 15

19 Place Views fliken används till att skapa olika vyer i ritningen. Annotate fliken används för att lägga till t.ex. hålmarkeringar eller referensmått. Snabbtangenter Det finns ett stort antal snabbtangenter där du kan starta dina olika verktyg genom att använda tangentbordet. T.ex. P för att placera en komponent eller N för att skapa en ny komponent. Du åstadkommer exakt samma funktion med snabbtangenterna som om du skulle klickat på verktyget i menyfliken. Lista på snabbtangenter Du kan få fram en lista över alla snabbtangenter genom hjälpmenyn. Klicka på help menu > Shortcut/Alias Quick reference. 16 Kapitel 1: Komma igång

20 Mini Toolbar I Inventor 2013 har det tillkommit fler val när det gäller visning av dialogrutor i de olika verktygen. Standardinställningen är att man använder sig av Mini Toolbar för att göra inställningarna för sin feature och dialogrutan för Extrude och de andra verktygen är minimerad. De flesta inställningar för featuren går att göra i Mini Toolbar men när det är mer avancerade styrningar som behöver läggas till görs det i den vanliga dialogrutan. Den maximeras genom att klicka på pilen i nedre kanten av dialogrutan. För att ändra i verktyget klickar du på pilarna bredvid någon av ikonerna för att expandera rullistan med olika egenskaper för din feature. Inställningarna för hur din Mini Toolbar visas hittar du längst ner till höger. Pin Mini Toolbar Position innebär att den kommer att ligga på samma ställe för alla olika verktyg där den aktiveras. Autofade innebär att allt utom den översta raden där Extents och mått fylls i inte syns förrän du rör musen i närheten. Mini Toolbar Options Autofade Lektion: Användargränssnittet i Autodesk Inventor 17

21 Komprimerad menyflik När du börjar lära dig hur de olika verktygen fungerar och hur ikonerna ser ut kan du komprimera menyflikarna genom att välja att visa verktygsikoner utan text. För att växla så högerklickar du varsomhelst i menyfliksområdet och välj Ribbon Appearence>Text Off. Bocka av markeringen för visning av ikontext. I det här läget visas inte namnen och snabbtangenterna vid verktygen utan ger dig mer utrymme till Utforskaren och fönstret där modellen visas. Alternativa placeringar för menyflikar och utforskaren Du kan ändra placeringen på både på menyflikarna och utforskare genom att klicka och dra i den horisontella panelen längst upp i respektive fönster. Både din utforskare och menyflikar går att docka på vänstra och högra sidan av skärmen eller så kan de placeras flytande var som helst i programfönstret. 18 Kapitel 1: Komma igång

22 Online hjälp och övningar Inventor erbjuder två olika sorters Onlinehjälp och övningar för att hjälpa dig att öka din kunskap. Standard Hjälpfiler och Wiki Help. Numera finns standardhjälpen på internet med en lokal grundkopia installerad med Inventor. Fördelarna är mycket stora då hjälpavsnitten kommer att uppdateras kontinuerligt och innehållet är mycket större. Online Wiki Help Lektion: Användargränssnittet i Autodesk Inventor 19

23 Shortcut/Alias Quick Reference Shortcut/Alias Quick Reference menyn visar alla de snabbtangenter samt vilket kommando de startar för den miljön du befinner dig i. Klicka på Help menu >Shortcut/Alias Quick Reference för att öppna menyn. Övningar och genomgångar Det finns ett stort antal övningar och genomgångar som avhandlar allt från grunder till avancerade funktioner. Övningarna går igenom hur man steg för steg hanterar de olika funktionerna i Inventor. För att komma åt övningarna klickar du på Help menu >Learning Tools > Tutorials. 20 Kapitel 1: Komma igång

24 Följande bild visar introduktionen till användargränssnittet med menyflikar. Lektion: Användargränssnittet i Autodesk Inventor 21

25 Övning: Utforska Inventors användargränssnitt I den här övningen ska du utforska Inventors användargränssnitt i assembly, part och ritningsläget. 4. Eftersom det här är en Assemblyfil ser du att verktygen för Assemblymodellering visas i menyfliken. I utforskaren ser du att det finns både Assemblyfiler (1) och Partfiler (2). När Assemblyfiler är inlaggda i andra Assemblies kallas dom vanligtvis för Subassemblies. Färdig övning Inställningar Innan du kan sätta igång med övningarna behöver vi aktivera Lär dig Inventor 2014 projektet. 5. Expandera Base_Plate:1 i Utforskaren för att visa de Parter (1) och Assembly villkor (2) (constraints) den är uppbyggd av. 1. Starta Inventor. Om Inventor redan är igång, stänger du alla filer. 2. Klicka på Get Started fliken > Launch menyn>projects. Om Lär dig Inventor 2014 syns i listan över projekt, dubbelklickar du för att göra den aktiv. En liten bock visas bredvid för att visa att projektet är aktivt. Om Inventor 2014 Essentials inte syns i listan klickar du på Browse. Navigera till katalogen där du installerade datasetet som kom med boken. Om du inte ändrade inställningarna vid installationen ska de ligga i c:\jeppsson\inventor Dubbleklicka på Inventor 2014 Essentials.ipj. En liten bock markerar at projektet är aktivt. Klicka på Done. 3. Öppna Mating Press View.iam. 6. För att aktivera en Part i Assembly gör du följande: Förminska Subassemblyn Base_Plate:1 i Utforskaren. Dubbelklicka på Top_Component:1 parten. Lägg märke till förändringen i menyfliken och i fönstret där modellen finns. I utforskaren har de inaktiva komponenterna och subassemblies fått en grå bakgrund. Menyfliken ändras till att visa verktyg specifika för Part modellering. 22 Kapitel 1: Komma igång

26 På modellen ser du att alla inaktiva komponenter har blivit genomskinliga och endast den aktiva komponenten är ogenomskinlig. 7. För att återvända till assemblyn klicka på Return på menyfliken. Obs: Du kan också dubbelklicka på assemblyn i Utforskaren. 8. Öppna en part i ett eget fönster: Högerklicka på Top_Component:1 i Utforskaren och välj Open. Parten öppnas i ett nytt fönster och alla ändringar som görs reflekteras tillbaka i assemblyn. Notera att färgen på parten är inte samma som i assembly. Det går att bestämma en speciell färg på parten när den befinner sig i en assembly. 10. För att gå ur skissen klockar du på Finish Sketch i Standard Toolbar. 11. Stäng filen och återvänd till din assembly. Vid frågan om du vill spara svarar du No. 12. Öppna en Inventor ritning: I snabbmenyn (Quick Access Toolbar) välj Open. I Open dialogrutan väljer du m_mating-press- Drawing.idw och klickar på Open. Menyfliken växlar till att bara visa verktyg för ritningshantering. 13. Expandera katalogen Drawing Recources och View1:Mating Press view i utforskaren för att se de underliggande vyerna och assembly- referenserna. 9. Aktivera skiss-läget: Expandera Extrusion1 i Utforskaren. Dubbelklicka på Sketch1. Bakgrunden i utforskaren ändras för att visa den aktiva skissen, Parten rullas tillbaka och skissen visas i det grafiska fönstret. 14. För att använda hjälpavsnitten: Tryck på F1 Din webbläsare öppnas för att visa hjälpavsnitten. 15. Stäng hjälpfönstret. 16. Stäng alla filer utan att spara. Lektion: Användargränssnittet i Autodesk Inventor 23

27 Lektion: Vyhantering Denna lektion beskriver användningen av olika vyhanteringsverktyg i modellerings- och ritnings-miljöer. Du granskar 3D-geometrin ur flera perspektiv genom att navigera runt i 3D-rymden. Vyhanteringssverktygen låter dig snabbt utföra uppgifter på ett intuitivt och effektivt sätt. I följande bild visas när constrained orbit användns för att rotera assemblyn och förändra vyn. Vy-kuben i det övre vänstra hörnet, med kompassen visad, roterar modellen och hjälper dig orientera modellen. Målsättning Efter att ha genomfört denna lektion så bör du kunna: Identifiera verktygen som finns tillgängliga i det grafiska fönstret. Förklara beteendet av verktygen Free och Constrained Orbit. Förklara alternativen för vy-kuben och hur man kommer åt dem. Beskriva hur vy-kuben kan användas för att granska part och assemby-modeller, samt hur man skräddarsyr dess utseende och uppförande. Förklara stegen till hur man återställer vyn Home. Beskriva hur man använder olika verktyg för att återställa föregående vy. Om arbetsfönstret Din 3D part, assembly, presentation eller ritning visas i det grafiska fönstret. Det finns ett antal verktyg tillgängliga för att manipulera vyn och utseendet på din modell i det grafiska fönstret. 24 Kapitel 1: Komma igång

28 Visningsverktyg Kunskap om vyhantering är ovärderlig i både 2D och 3D-modellering. Du behöver ofta granska olika områden av designen, och att förändra din vy kan hjälpa dig visualisera lösningar på den nuvarande uppgiften. Många av vyhanteringsverktygen finns i alla miljöer. Följande bild visar vyhanteringsverktygen som finns tillgängliga på i navigationsmenyn. 1. View Cube 2. Steering Wheel 3. Pan 4. View Face 5. Zoom all 6. Free Orbit 7. Shaded with Edges Det finns olika vyhanteringsverktyg tillgängliga beroende på hur du vill förändra din vy och till vilken förstoring du vill ha. För att effektivt förändra din vy och se exakt det du vill eller måste se, behöver du veta vilka vymanipulationsverktyg som finns tillgängliga samt hur du använder dem. Ikon Verktyg Beskrivning Vy-kuben I 3D-miljön visas vy-kuben som standard i det grafiska fönstret, vilket ger möjlighet till att orientera vyn över modellen. I 2D-miljön så låter vykuben dig definiera olika vyer för ritningsgranskning. Free Orbit Tillåter dig att fritt rotera vyn av din modell på skärmen. Constrained Orbit Constrained Orbit låter dig rotera din modell runt en vertikal axel på ett sätt liknande rörelsen av en drejskiva. Steering Wheels Verktyget SteeringWheel är utvecklat för att fungera i flera olika Autodesk produkter. SteeringWheel har implementerats för att ge tillgång till många olika nivåer och typer av kontroll över modell och ritningsnavigation. Du kan använda musen till att åstadkomma de flesta panorerings och zoomuppgifter. Rulla på scrollhjulet för att zooma på nuvarande plats. Klicka och drag på scrollhjulet för att panorera. Dubbelklicka på scrollhjulet för att aktivera Zoom All. Lektion: Vyhantering 25

29 Visningslägen Området på View fliken visar utseenderelaterade verktyg som kontrollerar utseendet på din modell. Välj en renderingsstil från listan för att förändra visningen av din modell. 1. Växla mellan visningslägena Realistic, Shaded, Shaded With Edges, Shaded With Hidden Edges, Wireframe, Wireframe With Hidden Edges, Wireframes With Visible Edges only, Monochrone, Watercolor och Illustration. 2. Sätt på eller stäng av All Shadows, Ground Shadows, Object Shadows och Ambient Shadows. 3. Sätt på eller stäng av Reflections. 4. Växla mellan visningslägena ortografisk och Perspectiv- vy. 5. Sätt på eller stäng av Ground Plane. 6. Sätt på eller stäng av texturfunktionen. 7. Växlar sektionsvyerna som grafiskt skiktar en assambly för att visualisera olika egenskaper. 3D Indikator Medan du använder miljöerna assembly, part modeling, och presentation kommer 3D-indikatorn visas i det nedre vänstra området av det grafiska fönstret. Indikatorn visar din nuvarande vyorientering i relation till axlarna X, Y, och Z. 3D-Indikatorn är positionerad under och till vänster av asemblyn i denna bild. Röd X-Axeln Grön Y-Axeln Blå Z-Axeln 26 Kapitel 1: Komma igång

30 Rotationsverktyg Det finns ytterligare två alternativ som kan användas för att rotera vyn av modeller och assemblies. Verktyget Free Orbit används för att rotera modellen fritt inom skärmens område, medan Constrained Orbit används för att rotera modellen runt en axel. I följande bild görs en liknelse mellan verktyget Constrained Orbit och det av en jordglob. När du roterar globen runt dess nord-syd axel förändras inte vinkeln som du granskar globen i. Verktyget Constrained Orbit beter sig på ett liknande sätt. Kommandoåtkomst - Free Orbit Navigationsmenyn: Free Orbit Menyflik: View > Navigate panelen Kommandoåtkomst - Constrained Orbit Navigationsmenyn: > Constrained Orbit Menyflik: View > Navigate panelen Lektion: Vyhantering 27

31 Free Orbit Verktyget Free Orbit låter dig dynamiskt förändra vyn över din modell. Det är viktigt att komma ihåg att modellen inte flyttar på sig, utan att du flyttar din vy över modellen. Följande bild ger en överblick över de rotationslägen som finns tillgängliga. Pekaren ger feedback på de lägen som finns tillgängliga. Du klickar och drar för att rotera vyn och du kan ange centrum för rotationen genom att klicka på modellen. 1. Klicka och dra här för att rotera vyn runt alla axlar. 2. Klicka och dra här för att rotera vyn runt den vertikala axeln. 3. Klicka och dra här för att rotera vyn runt den horisontala axeln. 4. Klicka och dra här för att rotera vyn runt axeln som är normal mot skärmen. 5. Klicka här för att gå ur Free Orbit. Rotera runt axlar med Free Orbit Bilden nedan visar beteendet av verktyget Free Orbit. När modellvyn roteras genom att använda det horisontella hårkorset roteras modellen runt en imaginär vertikal axel baserat på vyn. Modellen är inte fast i samma orientering, utan kan roteras fritt. När vyn roteras med hjälp av hårkorset så roteras modellen runt centrum på grafikytan. I följande exempel, genom att använda Free Orbit, så kan du granska både toppen och botten av assemblyn allt eftersom den roteras. 28 Kapitel 1: Komma igång

32 Rotera runt axlar med Constrained Orbit Verktyget Constrained Orbit placerar rotationsaxeln på den vertikala axeln på parten eller assemblyn. Denna funktionalitet låter användaren snurra runt den vertikala axeln av modellen som om den stod på en drejskiva. I följande bilder så används verktyget Constrained Orbit. Rotationen startar från det högra horisontella hårkorset. Allt eftersom assmeblyn roteras så kan du se sidorna av assemblyn, men din vyorientering kvarstår. Om vy-kuben ViewCube Verktyget vy-kuben (ViewCube) visas per standard i grafikfönstret, vy-kuben tillåter dig att vara mer effektiv eftersom den finns tillgänglig hela tiden och ger dig tillgång till att intuitivt styra din vy på flera olika sätt. I följande bilder så skall standardvyn Front återställas med hjälp av vy-kuben. Definition av vy-kuben Vy-kuben är ett vyhanteringsverktyg som effektivt och intuitivt låter dig ändra vinkeln som du betraktar din modell i. Vy-kuben använder ytor, kanter, och hörn som valmöjligheter för att definiera betraktningsvinkeln. Lektion: Vyhantering 29

33 Exempel på vy-kuben I följande bildserie ändras den nuvarande vyn över monitorarmens assembly från den nuvarande isometriska vyn (1) till en vinkel mellan vyerna Top och Front (2). Den nya vyorienteringen erhölls genom att välja kanten (3) mellan panelerna Top och Front på Vy-kuben. Att använda vy-kuben Du kan komma åt verktyget genom att välja ytan, kanten, eller hörnet av vy-kuben. Varje yta, kant och hörn på vy-kuben representerar en unik vinkel som motsvarar en vinkel över modellen. Modellen roteras till den valda vinkeln när du klickar på vy-kuben. I följande bild används vy-kuben till att orientera vyn över assemblyn. 30 Kapitel 1: Komma igång

34 Kommandoåtkomst - Vy-kuben Navigationsmenyn: ViewCube Menyflik: View > Windows panelen > User Interface > ViewCube Kommandoåtkomst - Alternativ för Vy-kuben Menyflik: Tools: Application Options > ViewCube> Options Snabbval: Högerklicka på Vy-kuben, välj Options Introduktion till alternativen för vy-kuben Vy-kuben visas i det övre högra hörnet av grafikytan i ett nytt fönster per standard. Men det finns ett antal olika alternativ associerade med vy-kuben som låter dig kontrollera både dess utseende och uppträdande. Vy-kubens visningsalternativ Följande alternativ kontrollerar visningen och uppträdandet för Vy-kuben. 1. Använd för att slå av/sätta på visningen av vy-kuben. För att dölja vykuben, bocka av markeringen för Show the ViewCube on window create. Med detta alternativ valt kan visning i alla 3D vyer eller enbart i den aktuella vyn väljas. 2. Används till att placera vy-kuben i ett hörn av grafikytan. Alternativen inkluderar: Top Right, Bottom Right, Top Left, samt Bottom Left. Top Right är standardinställningen. 3. Används för att ställa in storleken på Vy-kuben. Alternativen är följande: Liten, Normal, eller Stor. Standardinställningen är Normal. 4. Används till att kontrollera vy-kuben genomskinlighet. När pekaren är i närheten av vy-kuben kommer den att vara fullt synlig, när pekaren är borta från Vy-kuben reduceras genomskinligheten. Alternativen inkluderar: 0%, 25%, 50%, 75%, 100%. Standardinställningen är 50%. Lektion: Vyhantering 31

35 Vy-kubens beteendealternativ Följande alternativ kontrollerar vy-kubens beteende. 1. Används till att få vy-kuben att snappa till en allmän vy när du drar vy-kuben genom ett antal olika vyer. 2. När Du väljer en ny vy genom att använda vy-kuben, använd detta alternativ för att anpassa den nya vyn till skärmen. 3. När detta alternativ är ikryssat så kommer övergången mellan nuvarande vy och nästa valda vy gå mjukt. 4. Använd för att applicera ytterligare beräkningar till vyorienteringen. 5. Använd för att sätta upp standardorieteringen för vy-kuben. 6. Använd för att visa en kompass i samband med vy-kuben. 32 Kapitel 1: Komma igång

36 Övning: Manipulera vyer Under denna övning kommer du använda vy-kuben och Home View till att navigera genom och återställa vyorienteringar. 2. För att granska den övre vyn, klicka på Top. Den färdiga övningen. 3. För att rotera vyn: På Vy-kuben, klicka och håll inne Top. Drag markören mot det övre vänstra hörnet tills modellen är orienterad som nedan. 1. Öppna 3D Navigation.ipt För att byta till en isometrisk vy, klicka på det övre vänstra hörnet av Vy-kuben. Din vy visas så som bilden visar. Lektion: Vyhantering 33

37 4. Att återvända till den ursprungliga vyn Home View: Flytta pekaren till Vy-kuben. När ikonen som ser ut som ett hus visas (1), klicka på bilden. 7. För att omdefiniera vyn Home View till nuvarande vy: Högerklicka på Vy-kuben. Välj Set Current View as Home > Fixed Distance. 5. Att omdefiniera nuvarande vy som Front: Flytta pekaren till Vy-kuben. Högerklicka på kuben. Välj Set Current View As Front. 8. Att redigera alternativen för Vy-kuben: Högerklicka på Vy-kuben, välj Options. I dialogrutan vy-kuben Options, under Document Settings, klicka i Show the Compass below the ViewCube. Klicka på OK. 6. För att granska modellen i en isometrisk vy, klicka på det övre vänstra hörnet. 34 Kapitel 1: Komma igång

38 9. För att rotera modellen: På menyfliken View>Navigate Panel>Free Orbit. Klicka på den högra kvadrantlinjen och markören till vänster tills du kan se den undre delen av datorskalet. Högerklicka och välj Done. 12. Att stänga av visningen av Vy-kuben: Välj View fliken> Windows menyn>toggle Visbility drop-down>viewcube. Klicka på samma igen för att slå på visningen av vy-kuben igen. 10. På Vy-kuben, klicka på Home View. 11. Att använda verktyget Constrained Orbit för att rotera modellen: På verktygsfältet Inventor Standard, klicka på Constrained Orbit från drop down-listan Orbit. Klicka på den högra kvadrantlinjen och markören åt vänster. Högerklicka och välj Done. Lägg märke till att rotationen snurrar runt axeln. 13. Att återgå till föregående vy: Tryck F5. Den föregående vyn är återställd. Tryck F5 igen för att gå tillbaka ytterligare en vy. 14. Att återgå till en specifik vy: Tryck CTRL+W för att aktivera SteeringWheel. Klicka på Rewind och håll inne knappen. Flytta pekaren över bildrutorna och släpp knappen när du är över den specifika vyn som du vill återställa. Fortsätt använda rewind för att återställa andra vyer. 15. Stäng verktyget SteeringWheel. 16. Spara och stäng alla filer. Lektion: Vyhantering 35

39 Lektion: Parametrisk Part-design Denna lektion beskriver hur man gör en modell med hjälp av parametrisk design. Förtrogenhet med grundläggande egenskaper för parametriska modeller underlättar inlärningsprocessen samt tillämpningen av verktygen som används för att skapa sådana modeller. Bilden visar en parametrisk modell med mått. Målsättning: Efter att ha genomfört denna lektion bör du kunna: Beskriva vad som kännetecknar en parametrisk modell. Ange riktlinjer för att definiera designkonceptet. Beskriva arbetsgången för att skapa en parametrisk modell. Beskriva menyfikar samt utforskare när du är i läget Part. Skapa en enkel parametrisk del. Om parametriska modeller Du kan skapa och redigera 3D-geometri effektivt genom parametri. Modellen kontrolleras huvudsakligen av geometriska villkor och måttvillkor. En Typisk parametrisk del visas i följande illustration, bestående av både 2D-skisser med måttvillkor och 3D solid geometri. 36 Kapitel 1: Komma igång

40 Parametriska modeller En parametrisk modell är en 3D-modell som kontrolleras och styrs av geometriska förhållanden och måttvärden. Du skapar vanligtvis parametriska modeller genom en kombination av 2D-ritningar och 3Dfunktioner. Med en parametrisk modell kan du förändra ett värde av en del, och modellen justeras efter värdet, samt efter existerande geometriska villkor. Skissade features Skissade features är egenskaper som lägger till eller tar bort material, och är vanligtvis baserade på en 2D skiss. Skissen kan bestå av bl.a. linjer, cirklar, och bågar. En skissad feature visas nedan. Efter att skissen har använts av en feature, så betraktas den som förbrukad av denna, och kommer visas under denna feature i utforskaren. Placerade features Medan skissade features börjar med en skiss så har placerade features en inre definierad form för att dra bort eller lägga till material. Du behöver bestämma endast var och i vilken storlek featuren skall skapas. Hål och fillets är två vanligt använda placerade features. Placerade features illustreras i följande bild genom att Fillet4 och Chamfer2 är markerade. Lektion: Parametrisk Part-design 37

41 Grund feature Den första featuren som du skapar är vanligtvis en skissad feature. Denna första feature är också refererad till som grund-feature. Alla efterföljande features lägger till, eller tar bort, material från modelldelen. Extrusion1 representerar grund-featuren av delen i följande illustration. 1. Grundskiss och grund-feature Utveckling av en parametrisk modell En parametrisk modell utvecklas genom stegen i följande illustrationer. Modellen transformeras efter storleken av grundfiguren ökas efter inkluderandet av skissade och placerade features. Grund-skiss skapas Grund-feature skapas En andra skiss skapas. En andra feature skapas m.h.a den andra skissen. Fillets (placerad Feature) läggs till och får delen att uppdateras. Längden ändras i grundkskissen. 38 Kapitel 1: Komma igång

42 Definiera designkonceptet Oberoende typen av kontstruktion som du skapar så bör du alltid sikta på att definiera designkonceptet så tidigt som möjligt i processen. Det är vanligt för en konstruktion att förändras som resultat av ärvda designproblem eller framtida versioner. Förmågan att definiera designkonceptet gör dessa potentiella förändringar mycket enklare att implementera. Designkonceptet har definierats i följande illustration genom att använda en enkel formel (2) för att beräkna den yttre diametern av delen baserat på den inre diametern (1). Om att definiera designkonceptet Att definiera designkonceptet innebär att lägga till intelligens till din konstruktion. Denna intelligens kan existera i ett antal olika former. Den kan finnas i ett enkelt geometrisk villkor som tvingar två linjer att vara parallella eller två cirklar att vara koncentriska. Intelligens kan även finnas i villkor som tvingar en features mått att vara konstanta eller låta mått variera sig efter en inbyggd formel. Precis som att varje delkonstruktion är unik så är även designkonceptet för varje del det. Att definiera designkonceptet innebär att du använder funktioner eller egenskaper som gör det möjligt att skapa konstruktionen på det mest effektiva sättet och ger maximal flexibilitet för att skapa förändringar. Olika exempel på designsyfte visas i följande illustration som fångas på dess tidigaste stadium av design. Verktygsfältet visar villkorssymboler (glyphs). 1. Verktygsfältet som visar geometriska villkor (constraints) applicerade på geometrin. Varje ikon illustrerar en specifik typ av villkor som har applicerats på en skiss och som resultat av detta fångas en del av designkonceptet. Till exempel; ikonen längst till höger på den övre raden indikerar ett tangentvillkor mellan den övre horisontella linjen och cirkelbågen längst till höger av skissen. 2. Villkor för sammanfallande linjer visas med en gul prick på punkten där de skär varandra. 3. Måttvillkor applicerade på geometrin. Dessa typer av villkor definierar designkonceptet genom att definiera storleken på objekten i skissen. Lektion: Parametrisk Part-design 39

43 Riktlinjer för att definiera designkonceptet Följande riktlinjer är bra att ha i åtanke när du påbörjar en ny kontrsuktion. Varenda en av de följande punkterna indikerar ett område i vilket designkonceptet kan fångas. Identifiera geometriska relationer. Till exempel; en figurs längd kan vara direkt relaterat till dess bredd eller bredden relaterad till längden av en annan figur. Identifiera områden av konstruktionen som kan behöva förändras på grund av designproblem eller nyare versioner. Identifiera områden där symmetri finns eller områden där figurerna är duplicerade eller mönstersatta. När du har identifierat dessa potentiella sätt att definiera designkonceptet så kan du matcha detta syfte med ett specifikt verktyg eller en funktion från Inventor. Exempel på att definiera designkonceptet när man skapar en detalj. En enkel parametrisk design för en indexerare av plast visas i följande bildserie. Varje representerar hur en specifik riktlinje av designsyftet fångas och blir implementerat in i konstruktionen med en parametrisk funktion. Ange geometriska relationer i designsyfte Designsyftet för indexeraren fastställer att ytterdiametern skall vara två gånger innerdiametern i följande bilder. Designsyftet har definierats med användning av en enkel formel i måttparametrarna. 1. Inre diameter av indexeraren. 2. Yttre diametern bestäms genom en formel som säger att den yttre diametern skall vara dubbelt så stor som den inre. Definiera designkonceptet för delar som kan förändras Designsyftet har angetts för att tillåta eventuella förändringar i konstruktionen i följande bildserie. Allt eftersom tjockleken på delen förändras ändras även djupet på skårorna. Detta resultat åstadkommer man genom att ställa in djup-parametern för skåran till All, vilket försäkrar att skåran alltid extruderas genom delen. 1. Med en höjd på 3 mm så skär skårorna genom hela delen. 2. Med en förändring i delens höjd från 3 mm till 6 mm så fortsätter skårorna att skära igenom hela delen. 40 Kapitel 1: Komma igång

44 Definera symmetri i designkonceptet Designkonceptet för symmetri har definerats i konstruktionen i följande illustration genom att använda en parametrisk mönsterfunktion. Genom att definiera designkonceptet på detta sätt så kan du enkelt förändra antalet eller de vinklade spåren genom att redigera denna funktion. 1. Ursprungliga skårans. 2. Cirkulärt mönster som skapas för att duplicera skårans feature på ett precist och enkelt redigerbart sätt. Lektion: Parametrisk Part-design 41

45 Övning: Skapa en parametrisk Part Under denna övning kommer du skapa en enkel konsol genom att extrudera en fördefinierad skiss. Du redigerar sedan delen och lägger till en avrundning. (Fillet) 2. På menyfliken Model>Create panelen, klicka på Extrude. Som Distance, skriv in 25 mm. Klicka på OK. Den genomförda övningen 1. Öppna Create-Parametric.Part.ipt den påbörjade skissprofilen är skapad och har villkor applicerade. 3. I utforskaren, expandera funktionen Extrude. Den första skissen har konsumerats av funktionen Extrusion1. 42 Kapitel 1: Komma igång

46 4. I utforskaren, dubbelklicka på Sketch1. Dubbelklicka på det horisontella måttet 25 mm. I dialogrutan Edit Dimension, skriv in 35. Tryck ENTER. I menyfliken Klicka på Finish Sketch. Delen är nu uppdaterad för att reflektera det nya måttet. 6. På menyfliken Model, Create menyn välj Fillet. Välj den inre kanten. Som radie, välj 5 mm. Klicka på OK. 7. Stäng alla filer utan att spara. 5. I utforskaren, högerklicka på funktionen Extrusion1. Välj Edit Feature. Som avstånd, skriv in 40 mm. Klicka på OK. Den parametriska delen uppdateras för att reflektera det nya parametervärdet. Lektion: Parametrisk Part-design 43

NYHETER I INVENTOR 2012

NYHETER I INVENTOR 2012 NYHETER I INVENTOR 2012 NYHETER I INVENTOR 2012 Här nedan följer en kort beskrivning av de flesta nyheterna och förbättringarna i Autodesk Inventor 2012 jämfört med Autodesk Inventor 2011. AUTODESK INVENTOR

Läs mer

3D-modellering. och. ritningsframställning

3D-modellering. och. ritningsframställning SolidWorks 2010 Övningsuppgift 1 3D-modellering och ritningsframställning Platta med hål Lektionen skänkt av F:a CADedu 070-394 55 99 Platta med hål Varning: Denna första övning kommer att bli ganska jobbig

Läs mer

NYHETER I INVENTOR 2012

NYHETER I INVENTOR 2012 NYHETER I INVENTOR 2012 NYHETER I INVENTOR 2012 Här nedan följer en kort beskrivning av de flesta nyheterna och förbättringarna i Autodesk Inventor 2012 jämfört med Autodesk Inventor 2011. AUTODESK INVENTOR

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Excel 2007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Excel 8 2. Hantera en arbetsbok 15 3. Formler och format 38 1 INTRODUKTION TILL EXCEL INTRODUKTION TILL EXCEL Starta programmet 8 Avsluta

Läs mer

Bemästra verktyget TriBall

Bemästra verktyget TriBall Bemästra verktyget TriBall I IRONCAD finns ett patenterat verktyg för 3D-positionering av objekt, kallat TriBall. Hyllad av en del som "Det mest användbara verktyget i CAD-historien" TriBall är otroligt

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

INNEHÅLL STARTA, SPARA OCH AVSLUTA... 14

INNEHÅLL STARTA, SPARA OCH AVSLUTA... 14 INNEHÅLL FÖRORD... 1 FÖRFATTARNA... 2 LÄROBÖCKER... 3 KONVENTIONER... 10 SYSTEMKRAV...11 RELEASER...11 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LÄROBOKEN...11 KURSUPPLÄGG... 12 LADDA HEM FILER VIA INTERNET... 12 EN MODELLS

Läs mer

Visa stora ikoner utan text i Command Manager = Större arbetsyta

Visa stora ikoner utan text i Command Manager = Större arbetsyta Att anpassa gränssnittet i SolidWorks är enkelt. Högerklicka i antingen Command Manager eller statuslisten och välj Customize i listan, här finns alla verktyg som används för att anpassa SolidWorks gränssnitt.

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

INNEHÅLL STARTA, SPARA OCH AVSLUTA... 14

INNEHÅLL STARTA, SPARA OCH AVSLUTA... 14 INNEHÅLL FÖRORD... 1 FÖRFATTARNA... 2 LÄROBÖCKER... 3 KONVENTIONER... 10 SYSTEMKRAV... 11 RELEASER... 11 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LÄROBOKEN... 11 KURSUPPLÄGG... 12 LADDA HEM FILER VIA INTERNET... 12 EN MODELLS

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

NYHETER I AUTOCAD 2005

NYHETER I AUTOCAD 2005 NYHETER I AUTOCAD 2005 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2005, jämfört med AutoCAD 2004. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. UTÖKADE HJÄLPFUNKTIONER Rullgardinsmenyn

Läs mer

INNEHÅLL NYHETER I INVENTOR STARTA, SPARA OCH AVSLUTA...37

INNEHÅLL NYHETER I INVENTOR STARTA, SPARA OCH AVSLUTA...37 INNEHÅLL FÖRORD...1 FÖRFATTARNA...2 LÄROBÖCKER...3 KONVENTIONER...10 SYSTEMKRAV... 11 RELEASER... 11 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LÄROBOKEN... 11 KURSUPPLÄGG...12 LADDA HEM FILER VIA INTERNET...12 EN MODELLS UPPBYGGNAD...13

Läs mer

Bemästra verktyget TriBall

Bemästra verktyget TriBall Bemästra verktyget TriBall I IRONCAD finns ett patenterat verktyg för 3D-positionering av objekt, kallat TriBall. Hyllad av en del som "Det mest användbara verktyget i CAD-historien". TriBall är otroligt

Läs mer

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen.

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen. Fiskar Arbetsbeskrivning knappmeny (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att göra en mastersida med knappar Att använda en mastersida på andra sidor Att använd funktionen Alignment Arbetsgång

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta.

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta. Snabbstartsguide Microsoft PowerPoint 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Hitta det du behöver Klicka

Läs mer

NYHETER I INVENTOR 2011

NYHETER I INVENTOR 2011 NYHETER I INVENTOR 2011 NYHETER I INVENTOR 2011 Här nedan följer en kort beskrivning av de flesta nyheterna och förbättringarna i Autodesk Inventor 2011 jämfört med Autodesk Inventor 2010. DYNAMISK INPUT

Läs mer

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Relativ positionering... 6 Infogad fil... 7 Hur ser fasaden ut?... 9 Ytterdörrar...11 Ändra standardvärde för hela våningen....17 Innerdörrar...18

Läs mer

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3 25.05.2009 Kapitel 3... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 -... 3 Fönster...3 Placera med gitter...5 Hur ser fasaden ut?...5 Öppningsbara fönster...7 Relativ positionering...7 Se på 3D-modell...9 Ytterdörrar...9

Läs mer

NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET. hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på

NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET. hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på 6 Arbeta med ramar NU NÄR DU BEKANTAT DIG MED RAMARNAS EGENSKAPER OCH VET hur man markerar och ändrar dem, är det dags att titta lite närmare på hur du kan arbeta med dem i en design. De flesta designers

Läs mer

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius Harry Peronius LÄR DIG ANVÄNDA Nu med Mac OS X Leopard! DIN MAC från grunden! Del 1 GRUNDFUNKTIONER 4. Finder... 6 5. Dock... 34 6. Hjälp... 36 7. Mappar och filer... 38 8. Time Machine... 4 9. Systeminställningar...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Nyheter i PowerPoint 2010

Nyheter i PowerPoint 2010 Nyheter i PowerPoint 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet.

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

INSTÄLLNINGAR FÖR IRONCADS 2D-RITNING

INSTÄLLNINGAR FÖR IRONCADS 2D-RITNING INSTÄLLNINGAR FÖR IRONCADS 2D-RITNING Innehållsförteckning Justera storlek och antalet decimaler för måttsättning...2 Ändra färg på ritningselement...4 Justera färg för ett enskilt element genom att byta

Läs mer

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Karlstads GeoGebrainstitut Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet Mats Brunström Maria Fahlgren GeoGebra ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Invigning

Läs mer

... ...2 Introduktion... ... ... ... ... ... ... ...3 Fillet Success... ...7 Camera View Settings... ...8 Self Intersecting Sweeps...

... ...2 Introduktion... ... ... ... ... ... ... ...3 Fillet Success... ...7 Camera View Settings... ...8 Self Intersecting Sweeps... Innehåll Nyheter i Inventor 2014...2 Introduktion......2 CADCAM-it... 2 AUTODESK... 2 AUTODESK INVENTOR... 2 Sketch Design...3 Fillet Success...7 Camera View Settings...8 Self Intersecting Sweeps...9 Self

Läs mer

Innehåll. Förord 10 1 Inledning 12

Innehåll. Förord 10 1 Inledning 12 Innehåll Förord 10 1 Inledning 12 Computer Aided Design 13 Kort historik 13 CAD som ingenjörsverktyg 14 Att lära sig ett CAD-system 14 Språkliga spörsmål 15 En översikt 16 Kapitel 2 - CAD & Produktutveckling

Läs mer

POWER POINT FÖRDJUPNING

POWER POINT FÖRDJUPNING POWER POINT 010 FÖRDJUPNING Microsoft PowerPoint 010 Fördjupning Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Teman Del 1 Skapa presentation med tema...7 Välja tema...8 Redigera

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Del 4 BILDER OCH TABELLER 0. Arbeta med bilder... 9. Redigera bilder... 96. Klickbara bilder/imagemaps... 0. Tabeller... 04 4. Skapa

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. ViTex

ANVÄNDARGUIDE. ViTex ANVÄNDARGUIDE ViTex ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från inskannat dokument via kopiatorn 2. Uppläsning i ViTex 3. Navigation & Zoner 4. Ändra inställningar 5. Kontakt och Support 1. Inläsning

Läs mer

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning SHARP TWAIN AR/DM Bruksanvisning Copyright 2001 av Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Reproduktion, adaptering eller översättning utan tidigare erhållen skriftlig tillåtelse är förbjuden,

Läs mer

Migrera till Access 2010

Migrera till Access 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Access 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

IRONCAD KONFIGURATIONER

IRONCAD KONFIGURATIONER IRONCAD KONFIGURATIONER IRONCAD har något som kallas för konfigurationer eller configurations på engelska. Det innebär att sammanställningar, parter och features i en och samma 3D-fil kan ha olika positioner

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Vrida detalj samt flytta nollpunkt 1

Vrida detalj samt flytta nollpunkt 1 Vrida detalj samt flytta nollpunkt 1 Innehåll 1. Flytta detalj till nollpunkten... 2 2. Vrida detalj samt flytta nollpunkt.... 5 Vrida detalj samt flytta nollpunkt 2 1. Flytta detalj till nollpunkten I

Läs mer

Kapitel 6 Måttsättning... 3

Kapitel 6 Måttsättning... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 6 Måttsättning... 3 Måttsätt utvändig vägg... 3 Inställning av måttsättning... 7 Ändra inställning på textstil...10 Flytta och ändra måttsättningstext...15 Två-punkts måttsättning...18

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Om bokförfattaren och Rita med SketchUp... 8 Bra att veta... 9 Programspråk och förklaringar:... 9 Finns funktionen i gratisversionen (Make)?... 9 Musen är

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

AutoCAD LT 2012 ANVÄNDARVÄNLIGHET. Ribbon. Anpassa ribbon UCS. Ann-Sofie Lundström. Håll Dig uppdaterad www.autocadsverige.blogspot.

AutoCAD LT 2012 ANVÄNDARVÄNLIGHET. Ribbon. Anpassa ribbon UCS. Ann-Sofie Lundström. Håll Dig uppdaterad www.autocadsverige.blogspot. AutoCAD LT 2012 Ann-Sofie Lundström ANVÄNDARVÄNLIGHET Ribbon Ribbon kom i AutoCAD/LT 2009 och har sedan dess uppdaterats liksom i 2012. Anpassa ribbon UCS Växla utseende på din Ribbon med pilen till höger

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

lindab comfort Step by step manual till DIMcomfort 4.0

lindab comfort Step by step manual till DIMcomfort 4.0 Step by step manual till DIMcomfort 4.0 1 Innehållsförteckning Uppstart av DIMcomfort 4.0 3 Rums setup 4 Rumsinformation 4 Dimensioner 5 Vistelsezon 6 Dimensioneringskrav 7 Val av don 8 Leta donsort manuellt

Läs mer

Nyheterna i AutoCAD MEP 2014

Nyheterna i AutoCAD MEP 2014 Nyheterna i AutoCAD MEP 2014 Automatiska Property Set Definitioner I AutoCAD MEP 2014 kan du nu applicera Property sets automatiskt till objekt genom att kryssa i en kryssruta i Optionsdialogen.Dessa kan

Läs mer

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010 Word (Textruta Figursättning, storleksförändra, beskära, Linjal, Sidhuvud/fot) 1:5 En textruta är en ram som kan innehålla text, bild, tabell etc. och kan precis som bilder, figursättas. Textrutan använder

Läs mer

Övningsuppgift 8. ArchiCAD 16. Eget Bibliotek. 2013 www.cadedu.se 070-394 55 99! Med kopieringsrätt för Peder Skrivares skola, Varberg

Övningsuppgift 8. ArchiCAD 16. Eget Bibliotek. 2013 www.cadedu.se 070-394 55 99! Med kopieringsrätt för Peder Skrivares skola, Varberg ArchiCAD 16 Övningsuppgift 8 Eget Bibliotek 2013 www.cadedu.se 070-394 55 99! Med kopieringsrätt för Peder Skrivares skola, Varberg Så här gör man egna biblioteksföremål I princip är det faktiskt så enkelt

Läs mer

Tips & tricks för redigering

Tips & tricks för redigering Tips & tricks för redigering Det har kommit flera nyheter och förbättringar i redigeringsmiljön och användargränssnittet för version 10.0. Den första stora skillnaden som märks är att redigeringsverktygsfältet

Läs mer

Innehåll. Innehåll... 2 Detaljövningar Övning 1 Skiss och Intersect Övning 2 Path, Pattern Övning 3 - Featureträdet...

Innehåll. Innehåll... 2 Detaljövningar Övning 1 Skiss och Intersect Övning 2 Path, Pattern Övning 3 - Featureträdet... Innehåll Innehåll Innehåll... 2 Detaljövningar... 5 Övning 1 Skiss och Intersect... 5 Övning 2 Path, Pattern... 9 Övning 3 - Featureträdet... 12 Övning 4 Feature Copy... 15 Övning 5 3D Skiss, Work feature...

Läs mer

Kapitel 2 Vägg/golv... 3

Kapitel 2 Vägg/golv... 3 2014.02.21 1 Vägg/golv Kapitel 2 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 2 Vägg/golv... 3 Yttervägg... 3 Golv... 8 Anpassa vägg till platta på mark... 12 Innervägg... 14 Hur ser väggarna ut?... 19 Ångra/göra

Läs mer

Skapa mallar i CAXA Draft, utgångspunkt från befintliga DWG-/DXF- eller DWT*-filer.

Skapa mallar i CAXA Draft, utgångspunkt från befintliga DWG-/DXF- eller DWT*-filer. Skapa mallar i CAXA Draft, utgångspunkt från befintliga DWG-/DXF- eller DWT*-filer. Med det här dokumentet kan man via några steg skapa 2D-ritningsmallar till CAXA Draft i IRONCAD. Som utgångspunkt är

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder INSPIRA Microsoft PowerPoint Grunder Del. ClipArt och bilder 78 6. Diagram 87 7. Organisationsschema 98 8. Tabeller 0 9. Bildspel 0. Praktiska övningar 6 CLIPART OCH BILDER CLIPART OCH BILDER Infoga ClipArt

Läs mer

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 KOM-IGÅNG-GUIDE Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 Smelink.se l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Uppdaterad: 121019 Del 1 Logga in Välkommen att ta

Läs mer

Dessa tre fönster kan enbart visas i datavyn, inte i layoutvyn. Det är också möjligt att ha flera fönster öppna samtidigt.

Dessa tre fönster kan enbart visas i datavyn, inte i layoutvyn. Det är också möjligt att ha flera fönster öppna samtidigt. Fönstermenyer februari 2010 I ArcMap finns ytterligare tre sätt att visa geografiskt data i din karta: genom ett förstoringsglas, ett visningsfönster och ett översiktsfönster. I fall där du inte vill ändra

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

NYHETER I AUTOCAD 2006

NYHETER I AUTOCAD 2006 NYHETER I AUTOCAD 2006 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2006, jämfört med AutoCAD 2005. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. KOMMANDOT JOIN Med det nya kommandot

Läs mer

Allt du behöver för crowdsourcing

Allt du behöver för crowdsourcing GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 2: Så här följer och visar du resultatet i en dashboard Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 2 För att utföra uppgifterna

Läs mer

NYHETER I AUTOCAD LT 2008

NYHETER I AUTOCAD LT 2008 NYHETER I AUTOCAD LT 2008 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD LT 2008, jämfört med AutoCAD LT 2007. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. NYTT FÖRDEFINIERAT

Läs mer

Macromedia. Flash 8 Grundkurs. www.databok.se

Macromedia. Flash 8 Grundkurs. www.databok.se Macromedia Flash 8 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Flash 8...1 Användningsområden...1 Bekanta dig med arbetsytan...2 Scen och tidslinje...3 Lager...3 Bibliotek...4 Verktygsfältet

Läs mer

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2 Paneler - VCPXX.2 Programmeringsmanual för VCP-paneler Revision 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Symbolfiler för kommunikation via IndraLogic... 3 2 Uppsättning i IndraWorks... 6 3 Programmering

Läs mer

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet.

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. Flytta i sidled Zooma in Zooma ut Panorera Hela utbredningen Tillbaka Framåt Förstoring av kartdel Kartskikt Förstora/ förminska

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

Kapitel 4 Tak... 3. Tak Kapitel 4

Kapitel 4 Tak... 3. Tak Kapitel 4 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 4 Tak... 3 Tak i våning 2... 3 Underlagsritning... 4 Tak... 5 Hur ser taket ut?... 7 Yttervägg... 8 Gavel fönster... 11 Golv i takvåning... 12 Koppla golv

Läs mer

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint Programmet Microsoft PowerPoint är ett program för att skapa presentationer för skärm eller utskrift. En presentation består av en eller flera bilder. En bild i PowerPoint är en sida

Läs mer

Kapitel 33. Presentationer med PowerPoint

Kapitel 33. Presentationer med PowerPoint Kapitel 33 Presentationer med PowerPoint 164 165 Kapitel 33 Vad visas på skärmen? 33 I Microsoft Office PowerPoint 2010 finns ett antal verktyg och funktioner som kan användas till att skapa välformaterade

Läs mer

Grundritning Torpargrund

Grundritning Torpargrund Grundritning Torpargrund Ritningsnummer Grundritning... 2 Startfil för Grundritning... 3 Inställning för Grundritning... 4 Rita rektangulär torpargrund baserad på två punkter... 6 Fri Yttermur/Hjärtmur...

Läs mer

Kapitel 7 Skorsten, trappa och inredning... 3

Kapitel 7 Skorsten, trappa och inredning... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 7 Skorsten, trappa och inredning... 3 Skorsten... 3 Trappa... 5 Möbler... 8 Automatisk rotation... 10 Köksinredning polyline [F2]... 14 Köksinredning Skåpsfigur...

Läs mer

Mayas UI. Grundläggande UI. Dag Stensson 2009

Mayas UI. Grundläggande UI. Dag Stensson 2009 Mayas UI Mayas UI (User Interface eller användargränssnitt) är tämligen komplicerat jämfört med Adobe Photoshop eller andra liknande verktyg. Oroa dig inte, det blir lite bättre med tiden. Ni kommer att

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2007 Vers. 20101001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 4 Kortkommandon

Läs mer

BuildingPortalSuite. Beskrivning. 2012-09-03 BuildingPortalSuite - Beskrivning

BuildingPortalSuite. Beskrivning. 2012-09-03 BuildingPortalSuite - Beskrivning Beskrivning 1 Komma igång Följ dessa steg för att enkelt komma igång med BuildingPortalSuite: 1. Installera BuildingPortalSuite 2. Använd Setup Tool BuildingPortalSuite för att ställa in uppkopplingen

Läs mer

Kurs 5:1 Att presentera med PowerPoint del 1

Kurs 5:1 Att presentera med PowerPoint del 1 Kurs 5:1 Att presentera med PowerPoint del 1 STUDENTDATORUTBILDNINGEN MALMÖ HÖGSKOLA Att presentera med bildspel, del 1 Här är en kort vägledning som kan hjälpa dig i ditt arbete med att skapa en presentation.

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Windows Store. Det krävs ett Microsoft-konto för att kunna hämta appar i Store. Du kan ta bort (avinstallera) appar som du inte vill ha kvar.

Windows Store. Det krävs ett Microsoft-konto för att kunna hämta appar i Store. Du kan ta bort (avinstallera) appar som du inte vill ha kvar. 6. Mera om appar Vi har hittills bekantat oss med några av de appar som finns med i Windows 10, bl.a. Kalkylatorn, Wordpad, webbläsaren Edge, och E- post. (Till viss del blir därför följande avsnitt repetition.)

Läs mer

Grundritning Platta på mark

Grundritning Platta på mark Grundritning Platta på mark Inställning för grund i vån. 1 av projektet... 2 Ritningsnummer Grundritning... 4 Startfil för Grundritning... 4 Inställning för Grundritning... 5 Grundritning för golvvärme

Läs mer

1(15) Bilaga 1. Av Projekt Neuronnätverk, ABB Industrigymnasium, Västerås Vt-05

1(15) Bilaga 1. Av Projekt Neuronnätverk, ABB Industrigymnasium, Västerås Vt-05 1(15) Bilaga 1 2(15) Neuronnätslaboration Räknare Denna laboration riktar sig till gymnasieelever som går en teknisk utbildning och som helst har läst digitalteknik samt någon form av styrteknik eller

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Autodesk 3ds Max Design Som nämnts tidigare kan du ändra storlek i tre olika steg genom att klicka på den lilla svarta pilen.

Autodesk 3ds Max Design Som nämnts tidigare kan du ändra storlek i tre olika steg genom att klicka på den lilla svarta pilen. 20: Ribbon Det har kommit nya modelleringsverktyg i 3ds Max Design 2010. Du kommer bara att skrapa på ytan eftersom det är ett omfattade område. I fortsättningskursen behandlas detta mera grundligt. Som

Läs mer

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Innehållsförteckning Office 2013 Översikt... 2 Introduktion till Office 2013 Sv... 2 Gränssnitt med menyflikar... 2 ARKIV fliken Backstage vyn... 2 Flytta/ändra

Läs mer

I Inventor 2008 kan Du upprepa det senast utförda kommandot genom att trycka på mellanslagstangenten (Space Bar).

I Inventor 2008 kan Du upprepa det senast utförda kommandot genom att trycka på mellanslagstangenten (Space Bar). NYHETER NYHETER I INVENTOR 2008 Här nedan följer en kort beskrivning av de flesta nyheterna och förbättringarna i Autodesk Inventor 2008 jämfört med Autodesk Inventor 11. COMMAND ALIAS Kommandoalias (Command

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Gemini Basfunktioner

Gemini Basfunktioner Gemini Basfunktioner Applikationslager Hjälpgeometri IFC-import IFC-export DWG-import DWG-export Filtyper Mallar Maskinstyrning Mätdata-import Mätdata-export Panorera Presentation Projekthantering Projektstart

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

Flera vyer. Plan-, fasad-, sektions- och 3D-vy

Flera vyer. Plan-, fasad-, sektions- och 3D-vy ArchiCAD 16 Övningsuppgift 3 Flera vyer Plan-, fasad-, sektions- och 3D-vy 2013 www.cadedu.se! Med kopieringsrätt för Peder Skrivares skola, Varberg Ritning med plan-, fasad-, sektion- och 3D-vy. Allmänt

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Pressinformation Nyheter i korthet Edgecam 2013R2

Pressinformation Nyheter i korthet Edgecam 2013R2 Pressinformation Nyheter i korthet Edgecam 2013R2 Pressinfo om nyheter i korthet i Edgecam 2013R2 1 av 6 Edgecam fortsätter utvecklas med fokus på nytta för användaren. Edgecam öppnar en helt ny portal

Läs mer

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Ett sätt att göra en offert unik och professionell kan till exempel vara att skapa ett försättsblad som ger ett stilrent och organiserat intryck, se vårt

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Anpassning av Windows 7 och Word 2010

Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Anpassning av Windows 7 och Word 2010 Det finns en hel del små förändringar man kan göra för att det ska bli lättare att navigera i datorn, läsa och skriva. Med kortare rader, tydligt typsnitt större avstånd

Läs mer

Handbok Färgredigeraren. Artur Rataj Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Färgredigeraren. Artur Rataj Översättare: Stefan Asserhäll Artur Rataj Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Filoperationer 6 2.1 Om palettfiler........................................ 6 2.2 Att öppna en fil.......................................

Läs mer

Snabbguide. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard.

Snabbguide. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard. Verktygsfunktioner i BAS Snabbguide Klicka på det verktyg du vill jobba med. Det verktyg

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Programinställningar. Kapitel 5 Inställningar-Program

Programinställningar. Kapitel 5 Inställningar-Program Kapitel 5 Inställningar-Program Inställningar finns för att styra hur ZoomTexts ska starta, avsluta och visas på skrivbordet när det är Igång. Du kan också aktivera automatisk uppdatering, vilket gör att

Läs mer

Kom igång med Autocad 2008

Kom igång med Autocad 2008 Kom igång med Autocad 2008 Följande text beskriver i korthet hur det lönar sig att starta en ny ritning eller ett projekt. (Med speciell på tanke på projekt1 i elcad kursen) Börja med en ny ritning För

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer