Nr 5. Information från Torsby kommun. Näringslivsspecial. Sticky Beat AB. Karlstad och Stockholm. 17 nybyggda stugor NR TORSBY NU 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 5. Information från Torsby kommun. Näringslivsspecial. Sticky Beat AB. Karlstad och Stockholm. 17 nybyggda stugor NR 5-2011 TORSBY NU 1"

Transkript

1 Nr 5 nov 2011 Information från Torsby kommun Näringslivsspecial Sticky Beat AB med kontor i Torsby, Karlstad och Stockholm HOVFJÄLLET 17 nybyggda stugor LRF Media AB Nyanställer NR TORSBY NU 1

2 Innehåll LEDARE... 2 Torsby Nu Näringslivsspecial... 3 Note AB... 4 unisystem ab... 6 moelven-notnäs ab... 7 Sticky beat ab... 8 wermlands tunnplåt ab... 9 Memphis café östmarks handel FRyksände mekaniska lrf media AB röjdåfors skogs samhall sysslebäck fortum - höljesdammen hovfjället ab voltair system ab vestre production ab torsby centrum strategi och näringslivsavd tuab Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU. Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1. Strategi- och näringslivsavdelningen, Torsby Telefon: (växel) Telefax: E-post: Webbplats: Layout och illustrationer: Birgitta Brorson, , Text och foto: Advant Produktionsbyrå AB, Hans Nilsson m.fl Utgivning: Sex nummer 2011 Upplaga: 8700 ex. Tryckeri: Tryckeri Knappen, Karlstad. Miljömärkt trycksak, licensnummer FSC-märkt Mixed Sources Torsby Nu finns även som taltidning och på Välkommen till dialogmöten i vår Det är mycket glädjande att vårt näringsliv under den senaste tvåårsperioden gått mycket bra och haft möjlighet att investera. Detta säkrar arbetstillfällen och man står väl rustade inför kommande påfrestningar. I dag ses byggkranar på flera ställen i vår kommun, investeringar planeras och flera åtgärder har gjorts för att förbättra infrastrukturen i kommunen. Näringslivets utvecklingsmöjligheter är grunden till arbetstillfällen och därmed möjligheten för våra kommuninvånare att leva och må bra här hos oss. Kommunen går nu in i ett av sina största investeringsprojekt någonsin när det gäller energi- och miljöåtgärder. Vi har gjort en översyn av hela vårt fastighetsbestånd och kommer att göra en mängd åtgärder till mer energieffektiva och miljövänliga alternativ. Förutom ekonomiska och miljömässiga besparingar kommer detta även att vara positivt för sysselsättningen. Även om man kan ha synpunkter på olika utvärderingsenkäter och jämförelsemetoder vill jag ändå peka på några olika undersökningar och indikatorer. Föreningen Svenskt Näringslivs undersökning klassar Torsby kommun som en av Sveriges sämsta när det gäller företagsklimat, genom hur de tillfrågade företagen har beskrivit relationen mellan näringslivet och kommunen. Det är ett bekymmer för Torsby att denna uppfattning finns. Vi kommer att bjuda in till olika dialogmöten för att diskutera hur vi kan förbättra denna situation. En annan undersökning visar en annan bild. SKL, Sveriges Kommuner och Landsting har gjort en undersökning om hur företagare som har haft kontakt med kommunen i olika ärenden upplevt den service, information och bemötande de fått. Där framkommer det att kundnöjdheten är god och att kompetensen och servicenivån hos kommunen uppfattas som hög. För att ytterligare analysera framtidstron i näringslivet kan man titta på investeringsviljan hos företagen som finns i kommunen. Länsstyrelsen budgeterar varje år ett antal miljoner för att stimulera investeringar i länet. De pengarna fördelas på ett antal intressanta utvecklingsprojekt i Värmland gick mer än hälften av hela den budgeten till Torsby, inte för att det är synd om oss utan för att det finns intressanta utvecklingsprojekt här. ALMI har motsvarande siffror. Besöksnäringens och handelns utveckling och siffror pekar också fortsatt uppåt. Som en bekräftelse på att näringslivsutvecklingen i Torsby under senare tid varit riktigt bra utnämndes nyss Torsby till Årets Företagarkommun av organisationen Företagarna i Värmland. Med den bakgrunden så tycker jag att vi kan känna oss relativt trygga även om det förutspås lite kärvare tider. Håll utkik i vår efter våra dialogmöten kring näringsliv och kommun, och välkommen att vara med på dem! HÅKAN LAACK (S) kommunstyrelsens ordförande TORSBY NU NR

3 Torsby Nu Näringslivsspecial Detta är den första Torsby Nu med tema näringsliv och är ett försök att skilda mångfalden i företagen i kommunen. Många av företagen finns i traditionella branscher och får därför inte den uppmärksamhet som de egentligen förtjänar. Det finns ca 1500 företag totalt i kommunen varav 550 med anställd personal, så det kommer att vara svårt att kunna visa alla den uppmärksamhet de egentligen förtjänar. Detta första nummer kommer att innehålla företag som det senaste året gjort stora och betydelsefulla investeringar som är viktiga för framtiden. Andra företag som gjort betydande investeringar är exempelvis; Branäs, Sahlströmsgården, Konsum och Moelven Ransby. Torsby kommun har ett diversifierat näringsliv som spänner inom många branscher, exempelvis; Stikky Beat, Note Torsby, Branäs Fritidscenter, Vildmark i Värmland och Moelven är välkända på den Skandinaviska marknaden medan andra finns på en mer lokal marknad. Vi kommer att göra en fortsättning på detta tema för att visa fler av företagen i Torsby kommun. Hans nilsson näringslivsstrateg , NR TORSBY NU 3

4 Note Torsby AB Hej Karin, vem är du och hur hamnade du i Lusta? Jag kommer tidigare från ett företag i Munkfors där jag jobbade som ekonomichef men bestämde mig för att istället börja jobba på Note med motsvarande roll, säger Karin Nichols. Efter tre år som ekonomichef har jag nu jobbat som VD i två år. Till att börja med pendlade jag mellan Munkfors och Torsby men köpte sedan hus och flyttade hit. Note investerade nyligen i nya ytmonteringsmaskiner, det vill säga de maskiner som gör kretskorten. Oftast är det dessa maskiner som är viktigast för företag som tillverkar elektronik men för vår del utgör det bara 15 %, så vi fortsätter även med andra kringinvesteringar, säger Karin. Vi har bland annat börjat satsa på ytterligare ett område i och med skåptillverkning, vilket innebär att vi kombinerar elektronik med mekanik. Som ett led i utvecklingen har Note nyligen utökat sin lokalyta. Karin berättar att företaget har en relativt låg snittålder på 37 år. Många torsbybor börjar sitt yrkesliv på Note och många stannar länge och går vidare i bolaget när de lärt sig grunderna. Karin beskriver att Note funnits i Torsby sedan 60-talet och att det finns en bra företagskultur med personal som är flexibel och intresserad av verksamheten. Vi har en underbar personal med en mycket bra inställning, säger Karin. Note kommer att fortsätta växa med försiktighet för att bli en stark och stabil arbetsgivare. Vi har ett ansvar mot bygden att skapa en säker och trygg arbetsplats som inte påverkas för mycket av konjunkturer, avslutar Karin. 4 TORSBY NU NR

5 Snabbfakta Antal anställda: 170 Omsättning: 310 miljoner Visste du att: Karin är företagets andra kvinnliga VD i rad vilket är ganska unikt för branschen. Verksamhet: Note Torsby är en del av en stor koncern som finns på flera platser i världen. Just torsbyfabriken är den största enheten i Sverige. Här är verksamheten specialiserad på att producera elektronik som ska fungera i tuffa miljöer där det är varmt, kallt, skakigt och eländigt, som i till exempel skogsmaskiner, fartyg, tåg och gruvmaskiner. Detta innebär att Note bedriver en avancerad produktion med höga kvalitetskrav. Notes kunder beställer ofta mindre volymer och är företag som tillverkar de maskiner som elektroniken sitter i. De flesta kunderna finns i Sverige och Norge. Note äger inte några egna produkter utan producerar uteslutande åt sina kunder. Personalen består av både montörer och tjänstemän. Montörerna monterar kretskorten i skåp, lådor och paneler medan tjänstemännen, som är kunniga inom både teknikoch ingenjörsbiten, hjälper kunderna att ta fram effektivare produktion. NR TORSBY NU 5

6 Unisystem AB Hej Tone! Har ni några nya produkter på gång? Ja, just nu är det fullt upp med utvecklingen av vårt marina vågsystem, säger Tone Westbye-Karlsson som är VD för Unisystem i Torsby. Unisystem är ett elektronikföretag som kanske inte alla känner till men som säljer sina produkter både i Sverige och i övriga världen. Vår vågelektronik sitter i bilar, båtar och finns även ute hos många industriföretag, säger Tone. Företaget arbetar för närvarande med flera spännande projekt, bland annat ett vågsystem åt Havs och Vattenmyndigheten. Just marinvågar är något som Unisystem satsar mycket på. Försäljningen av dessa har dubblerats sedan förra året och det ser lika lovande ut inför kommande år. Unisystems personal har funnits med länge på företaget. Den som varit här kortast tid har jobbat i 17 år och den med längst erfarenhet 25 år, säger Tone. Snabbfakta Antal anställda: 6 Omsättning: 6 miljoner Visste du att: Unisystem är det första företaget i världen att få ett EU-certifikat för sin marinvåg. Verksamhet: Unisystem utvecklar och producerar elektroniska vågar som säljs både i Sverige och till övriga världen. Verksamheten har funnits i Torsby sedan starten Från början sålde de mest industrivågar och standardvågar men företaget har under senaste åren börjat nischa sig mot mer specialiserade vågar. 6 TORSBY NU NR

7 Peter Broberg är tillbaka som VD på Moelven Notnäs i Torsby! Hur känns det och vad har ni för planer för framtiden? Det känns bra och inspirerande att vara tillbaka i Torsby! Just nu pågår ett effektiviseringsarbete som ska göra företaget konkurrenskraftigt på marknaden, säger Peter. Han arbetade även tidigare som VD på Notnäs, fram till december Sedan dess har Peter arbetat på andra Moleven-bolag, och i stabsfunktion de senaste två åren. Han saknade dock den dagliga tävlingen som det innebar att driva ett sågverk. Jag är egentligen ingen stabsmänniska, jag vill hellre tävla varje dag och arbeta med att utveckla och förbättra resultaten, säger Peter. Målsättningen för framtiden är att skapa en effektivare produktion och samtidigt behålla hög kvalitet. För att lyckas med detta krävs stort engagemang och investeringar i tekniska lösningar. Den senaste förändringen krävde tyvärr att vi tvingades säga upp medarbetare och det aldrig roligt, men var helt nödvändigt om vi ska vara med och konkurrera framöver, berättar Peter. I samband med att vi förändrar organisationen har vi påbörjat ett investeringsprogram på cirka 15 miljoner som består av ny utrustning i såglinjen och två lagringstält samt flera mindre förbättringar, säger Peter. Det har även pågått ett långsiktigt säkerhetsarbete på två plan för att förbättra vår arbetsmiljö. Det ena är vårt förhållningssätt till riskerna och det andra är fysisk säkring av arbetsplatsen, som består av staket och lysbommar för att vi inte ska skada oss i anläggningen. Snabbfakta Antal anställda: 76 Omsättning: 400 miljoner Visste du att: det på 1800-talet var en skeppare som ägde de byggnader som idag används av Moelven och att det hus där Peter har sitt kontor var en morgongåva till skepparens fru. Verksamhet: Moelven Notnäs är ett sågverk som tillverkar sågade trävaror i gran och furu med en volym på kubik sågad vara per år. Dessa används till allt från möbler till emballage och byggmaterial. Sågverket säljer stor del av sina produkter i Sverige och Norden men även till länder som Tyskland, Holland, England och Japan. Kunderna är industriföretag som använder virket i den dagliga produktionen. Sågverket hyvlar även en liten mängd virke, cirka 1000 kubik per månad. Den gran som finns i torsbyskogarna är vida känd för sin fina kvalitet. På industriområdet bedrivs hyvling av trävaror i Moelven Notnäs Wood som även är kund till sågverket. Moelven Notnäs AB NR TORSBY NU 7

8 Ni har kontor i Torsby, Karlstad och Stockholm, hur gör ni för att inte tappa kontakten mellan orterna? Vi pratar dagligen mellan kontoren med hjälp av digital teknik och över telefon. Dessutom försöker vi se till att alla träffas några gånger per år för att hålla en bra kontakt, Snabbfakta Antal anställda: 14 personer på tre kontor Omsättning: 9,7 miljoner Visste du att: genom sina kunder, reklambyråer och webbyråer, arbetar Sticky Beat i projekt för globala slutkunder som Bently, Gant och Burger King. Verksamhet: Sticky Beat är en produktionsbyrå som framförallt hjälper reklambyråer och webbyråer med digital produktion. Kunderna finns oftast i Stockholm och Oslo och jobbar i sin tur med stora nationella och internationella företag. Sticky Beat arbetar framförallt med digitala kampanjer, display-annonser och applikationer till mobiltelefoner och läsplattor. Det hela började med att Morgan slutade sin anställning på webbyrå i Stockholm för att flytta tillbaka till Torsby. Först arbetade han som frilansare men i takt med att jobben kom in kontaktade han tre tidigare kollegor med liknande bakgrund och tillsammans startade de Sticky Beat AB. Sedan dess har företaget växt med kontor i Karlstad och Stockholm och består i dagsläget av 14 medarbetare. säger Morgan Eriksson, en av delägarna i Sticky Beat. Företaget har haft en ordentlig tillväxt sedan det grundades i sin nuvarande form Morgan förklarar framgången med att de har duktig personal som gillar vad de gör. För oss är det viktigt att personalen mår bra och inte jobbar en massa övertid som de ofta får göra på andra företag i branschen, säger Morgan. Vi uppmuntrar dem istället att umgås med vänner och familj och att hålla på med fritidsaktiviteter. På så sätt får vi en välmående personal som presterar bra. En annan framgångsfaktor ser han i den externa styrelse som hjälper dem fatta rätt beslut. I dagsläget arbetar Sticky Beat med att starta upp verksamhet i Oslo. De har haft närvaro där med en person ett par dagar i veckan under ett år, för att nu ta steget och öppna ett riktigt kontor med heltidspersonal. Vi har alltid haft som mål att växa organiskt, det vill säga att vi växer i takt med efterfrågan på våra tjänster, säger Morgan. Förutom utvecklingen i Norge pågår ett ständigt arbete med att utveckla företaget internt och att hela tiden hänga med i den tekniska utvecklingen som är omfattande i branschen. Sticky Beat AB 8 TORSBY NU NR

9 WTAB Wermlands Tunnplåt AB Snabbfakta Antal anställda: 20 Omsättning: 26 miljoner kronor Verksamhet: Wermlands Tunnplåt startades 1997 men har erfarenhet från 60-talet. Företaget är en uppdragstillverkare och tillverkar produkter inom tunnplåtsbearbetning. Detaljerna tillverkas i olika plåtmaterial som är mellan 0,8 till 5 millimeter tjocka och bearbetas med olika maskiner som stansar, bockar, svetsar och fräser. Nya investeringar i maskiner, vart är ni på väg? För att fortsätta växa och säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet måste vi hela tiden investera i nya maskiner, säger Bengt Gihlström. Det som planeras härnäst är en ny bockmaskin och en ny slipmaskin. Om vi växer i produktionen måste vi även växa i personalstyrka, fortsätter Bengt. Företaget har ett bra samarbete med yrkesskolan och arbetsförmedlingen i Torsby. Härifrån sker den mesta av rekryteringen och ofta inleds karriären genom en praktikplats. Vi har väldigt duktig och lojal personal i Torsby, konstaterar Bengt. När företaget startades 1997 omsatte de fyra miljoner kronor med sju anställda, idag är det 20 anställda och företaget omsätter 26 miljoner. På frågan om vad Bengts nyckel till framgång varit svarar han entusiastiskt. Vi försöker alltid vara flexibla och lyhörda inför vad kunden vill ha. Det har gett oss ett bra rykte som spridit sig från mun till mun. De tre största kunderna står för 80 % av omsättningen och samtliga finns i Värmland. Dessutom utförs det monteringsarbeten och ytbehandling. Företagets tre största kunder monterar detaljerna i kaffebryggare, värmepumpar samt säkerhetssystem för tåg. För att kunna leverera en helhet hjälper Wermlands Tunnplåt även sina kunder med produktutveckling, exempelvis hur en produkt kan tillverkas mer kostnadseffektivt. Förutom de tre största kunderna finns ett 20-tal återkommande kunder i Sverige men det levereras också detaljer till länder som Polen och Kina. NR TORSBY NU 9

10 Memphis Café Anna-Pia, hur har sommaren varit? Det har ryktats att ni sålt många Elvisbakelser! Ja, sommaren har varit helt fantastisk! Vi har haft dubbelt så många besökaren jämfört med förra året när vi startade caféet, säger Anna-Pia. Det har kommit folk från hela Sverige och som rest lång för att fika på hennes café. Det hela började när Anna-Pia tröttnade på yrket som undersköterska och började utbilda sig till frisör. Tanken var redan då att hon skulle starta upp egen verksamhet. Så börjande hon fundera kring att det inte finns något café eller någon kiosk i Östmark. Eftersom hon hela livet älskat Elvis så valde hon att kombinera de båda idéerna och vilken stor succé det blivit! 10 TORSBY NU NR

11 NR TORSBY NU 11

12 Östmarks Handel Eva, hur går det med den nya lanthandeln? Vi är i full färd med att bygga det nya huset som beräknas stå klart i december så att vi kan flytta in i januari. Efter att ha drivit verksamheten i 21 år var det dags att utöka storleken och förbättra arbetsförhållandena. Nu får vi det mer lättarbetat och mer plats, avslutar Eva Eriksson som driver lanthandeln. 12 TORSBY NU NR

13 Hej Bengt-Åke! Har ni några nya investeringar på gång? Vi investerade i en ny laser som installerades under januari och har tack vare denna kunnat anställa ytterligare två personer, säger Fryksände Mekaniskas VD Bengt-Åke Larsson. Med kunder som Mekonomen och Biltema är det full fart i den mekaniska verkstaden. Nyligen har även samarbete med Lövab inom borrindustrin och Entrack inom entreprenadindustrin inletts. Att företaget har sin verksamhet i Torsby innebär flera fördelar då det ligger i mitten av Sverige. Det är både enkelt att få tag i material och att leverera färdiga produkter. Företagets anställda bor i eller i närheten av Torsby och verkar trivas. De som börjar arbeta hos oss brukar bli kvar, säger Bengt-Åke. Han ser ljust på framtiden och även om det i skrivande stund, är en orolig världsekonomi, ser han ingen nedgång för sin verksamhet. Flera av våra underleverantörer ser positivt på marknaden så vi kommer fortsätta utveckla företaget. Snabbfakta Antal anställda: 15 Omsättning: 12 miljoner Visste du att: Den berömda trampbilen Johnny producerades i samma lokaler som Fryksände Mekaniska. Verksamhet: Fryksände Mekaniska tillverkar delar till företag med konsumentprodukter, såsom Mekonomen och Biltema, men även utrustning till entreprenad- och borrindustrin. Åt Biltema och Mekonomen kan det röra sig om exempelvis pesonbilsdrag eller fästen till extraljus på bilar. Åt borrindustrin tillverkas olika typer av borrutrustning och till entreprenadindustrin tillverkas exempelvis planeringsskopor för grävmaskiner. Det finns även kunder som behöver så kallad legotillverkning vilket innebär att delar specialtillverkas efter kundens ritningar. En laser skär ut delarna ur stål, aluminium eller andra material. Företagets kunder finns i Sverige men deras produkter används över hela världen. Fryksände Mekaniska AB NR TORSBY NU 13

14 Nya lokaler i Tingshuset i Torsby och många nyanställda! Lotta, vart är ni på väg? I april flyttade vi in i våra nya och fina lokaler med 50 arbetsplatser, säger Lotta Björge på LRF Media i Torsby. I dagsläget är vi 40 medarbetare i Torsby men siktar på att vara 50 innan året är slut. Verksamheten har växt snabbt och just kontoret i Torsby har fått ett väldigt gott rykte. LRF Media har totalt cirka 500 personer anställda och går väldigt bra, säger Lotta. Detta i kombination med att vi har lyckats bra i Torsby leder till att vi har fått ett stort förtroende och kommer inom kort ta över hela växeln för LRFkoncernen. Snittåldern på torsbykontoret är 34 år vilket är relativt högt för branschen, något som till viss del beror på en låg personalomsättning. Vi försöker alltid rekrytera ny personal inom torsbyområdet då det är viktigt att kunna identifiera sig med våra kunder, som till stor del är personer som bor på landsbygden, säger Lotta. Dessutom försöker vi hitta medarbetare med olika bakgrund och utbildning för att skapa en bredd. Lotta poängterar att mediebranschen över lag är mycket tuff och just nu drabbas av en svajig konjunktur men att detta också skapar möjligheter. Det finns inget som säger att vi inte ska fortsätta växa säger Lotta. LRF Media har goda förutsättningar för just tillväxt och är idag Sveriges tredje största förlag som dessutom har genererat bästa vinstmarginal tre år i rad. Snabbfakta Antal anställda: 40 personer Antal ärenden som hanteras i Torsby: Ca 1,5 miljon/ år Visste du att: arbeta med telefonen som verktyg skapar unika förutsättningar och ofta är det den person man minst anar som verkligen lyckas och får bra resultat. Verksamhet: LRF Media är ett tidningsförlag som ger ut 45 olika titlar i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Tyskland. Företaget ägs ytterst av Lantbrukarnas Riksförbund med verksamhet på flera orter i Sverige. Kontoret i Torsby hanterar inkommande kundsamtal på svenska, norska och finska och har funnits sedan Dessutom utförs marknadsundersökningar och från och med första november tar kontoret även över koncernens växel. Lotta har varit med från början när verksamheten bestod av ett litet fristående säljkontor som sedan blev uppköpt av LRF. Idag ansvarar hon för kundservice, telemarketing och växel i LRF Medias koncern. LRF Media AB 14 TORSBY NU NR

15 Röjdåfors Skogs Snabbfakta Antal anställda: Omsättning: 43 miljoner Hej Olle, är du på kontoret eller i bilen? Kan du berätta lite mer om Röjdåfors Skogs? Just nu sitter jag på kontoret, säger Olle Olsson som äger företaget. Han är lite av spindeln i nätet och rycker in där det behövs, så det blir en del åkande fram och tillbaka. Förutom att arbeta på kontoret kör jag både trailer och skogsmaskin, jag hjälper till där det behövs, fortsätter Olle. Olle startade upp verksamheten med sina två bröder i mitten på 80-talet och företaget har sedan dess växt allt eftersom jobben kommit in. Båda mina bröder jobbar i företaget men idag är jag ensam ägare, säger Olle. I takt med att företaget fick mer jobb och fler kontakter växte verksamheten. Vi har successivt köpt in mer maskiner och ibland har vi köpt maskiner med tillhörande jobb, fortsätter Olle. Det är inte alltid lätt att hitta bra personal till skogsbranschen något som Olle fått jobba med. Nu har vi dock gått över från tvåskift till enkelskift, vilket gör det lite lättare, förklarar Olle. Detta är positivt både för personalen och för kunderna. Det är både enklare att hitta ny personal och att behålla den som redan finns, säger Olle. På frågan om framtidsplanerna och kommande investeringar berättar Olle att investeringar görs hela tiden och att de köper några maskiner varje år. Ibland går det dock fort om rätt tillfälle dyker upp. Visste du att: den buntmaskin som Röjdåfors Skogs använder endast finns i två till tre exemplar i Sverige och de var först i Värmland med denna typ av maskin. Det vanliga sättet är att först skota ut riset till en väg där det sedan flisas och hämtas av en flisbil. Med Olles maskin kan materialet istället hämtas upp direkt med vanlig timmerbil, vilket innebär att riset slipper flisas på plats. Verksamhet: Röjdåfors Skogs är ett skogsföretag som arbetar med slutavverkning, gallring och hantering av grot, det vill säga man buntar ihop ris som sedan används i värmevärk. Verksamheten består även av markbearbetning (cirka 6000 hektar/år) inför plantering av nya plantor samt att det genomförs trailertransporter av skogsmaskiner, både egna och externa. Företaget har även en egen verkstad i Torsby där de servar ett tjugotal maskiner som är ute och kör runt om i Sverige. Personalmässigt handlar det om cirka medarbetare beroende på säsong. Kunder är företag så som Moelven, Stora Enso och andra skogsägare. NR TORSBY NU 15

16 Samhall Sysslebäck Snabbfakta Antal anställda: 70 Visste du att: Samhall i Sysslebäck har en mycket modern maskinpark och senast de arrangerade ett öppet hus blev besökarna mycket imponerade av anläggningen. När alla nya maskiner finns på plats och lokalen är i ordning kommer de på nytt att bjuda in till öppet hus, så håll ögonen öppna! Verksamhet: Samhall i Sysslebäck jobbar uteslutande med att tillverka sängar åt IKEA. Sängarna levereras konsumentförpackade till distributionscentraler och varuhus över hela världen. Arbetet består av hyvling, borrning, ändbearbetning och paketering. IKEA har länge samarbetat med Samhall vid tillverkning av trä- och metallprodukter samt kontorsstolar, sängtillverkningen i Sysslebäck har funnits sedan 80-talet. Med IKEA som enda kund har det alltid varit fullt upp och Samhall Sysslebäck har inte påverkats nämnvärt av varken låg- eller högkonjunkturer. Ni producerar upp mot sängar i veckan till IKEA, hur fixar ni det i företaget Jan? Vi har investerat i en ny maskinpark och kommer även behöva mer personal på sikt, målsättningen är att kunna producera sängar per vecka, säger Jan Skoog som är platschef. Den största investeringen kommer i början av november en hyvelmaskin med hög kapacitet. Företaget har även investerat i nya robotar för att bygga bort onödiga och tunga lyft för personalen. Jan har arbetat som platschef sedan 1996 och är bosatt i Sysslebäck. Innan han började på Samhall drev han eget företag inom plastindustrin. Som platschef arbetar han mycket med planering av ekonomi och personalfrågor. Hans fokus det senaste året har främst varit på de nya investeringarna. Jan berättar lite mer om verksamhetens syfte. Samhall har uppdrag från staten att bedriva personalutveckling för personer med någon form av funktionshinder. Vi utbildar dem och samtliga får sedan en viktig roll i produktionen. Personalen på Samhall i Sysslebäck kommer mestadels från Klarälvdalen och ner mot Ekshärad. Det som pågår just nu, förutom att få investeringarna på plats, är att förlänga det avtal som finns med IKEA. Jan arbetar för fullt med kommande års budget och tror att det kommer behövas mer personal efter årsskiftet. 16 TORSBY NU NR

17 Fortum och Höljesdammen Gunnar Henriksson, vad är det ni ska göra i Höljes, kan du berätta lite om projektet? Vi ska förbättra dammen med fokus på säkerhet så att den uppfyller de krav som finns i nuvarande regelsystem, säger Gunnar som är projektledare. Det hela rör sig om ett mycket omfattande projekt på cirka 450 miljoner kronor som Fortum själva finansierar. Det jobb som gjordes för 50 år sedan när dammen byggdes är mycket väl utfört och dammen i sig har inte försämrats, säger Gunnar. Det hela handlar om att regelverket har anpassats, delvis till följd av de klimatförändringar som sker. Reglerna grundas på uträkningar från bland annat SMHI om hur stor mängd vatten som räknas komma på års sikt och att dammen ska klara av att släppa förbi dessa flöden. Sådana beräkningar fanns inte när dammen byggdes och därför måste den nu uppdateras. Projektet kommer att pågå i tre till fyra års tid och Fortum räknar med att uppemot 50 man kommer vara anställda periodvis under projektets gång. Just nu inväntar Fortum det tillstånd som krävs för att genomföra arbetet. Detta fattas förhoppningsvis i början av december av miljödomstolen. Sedan 2006 och fram till idag har det pågått ett omfattande arbete med att utreda förutsättningarna för projektet. Det som kommer hända rent fysiskt är att bredda utskovet, som idag klarar av att släppa ut 1600 kubik vatten/sekund, med en ny 17 meter bred lucka. När arbetet är klart ska den klara 2000 kubik/sekund. Dessutom renoveras och breddas den så kallade utskovsrännan där vattnet rinner ner efter luckan. Vi kommer även bygga en större energiomvandlare, fortsätter Gunnar. Detta är en djup bassäng som bromsar den energi som skapas när vattnet landar efter att ha fallit meter. Andra åtgärder är att skapa erosionsskydd vilket innebär att man klär in delar av dammen med stora stenblock, som ska skydda mot vågor och is. Det monteras även en ny fjärravläst läckagemätningsutrustning. Gunnar räknar med att projektet kommer att föra med sig positiva effekter för lokalt näringsliv i form av arbetare som behöver mat, logi och material. Petter i boa lär få full fart i butiken! Om du har frågor kring dammprojektet är du välkommen att ringa till Gunnar på telefon Visste du att: under projektets gång kommer det användas cirka kubikmeter berg och jordschakt, kubikmeter betong och 1000 ton armering. NR TORSBY NU 17

18 Hovfjället AB Snabbfakta Antal anställda: 5,5 tjänster på heltid och på lönelistan under vintertid (utslaget över året blir detta cirka 20 heltidstjänster) Omsättning: 13 miljoner kronor Visste du att: Hovfjället köpte upp en nedlagd bilverkstad i Vitsand som drevs under några år, innan den lades ner på grund av dålig lönsamhet. Tanken var att en bilverkstad var bra för orten och turismen. Verksamhet: Hovfjället är en skidanläggning med 15 nedfarter och Sveriges sydligaste fjällnatur. Det kommer årligen cirka besökare. Under 1964 kom den första liften men redan i slutet av 30-talet fanns det en övernattningsstuga med servering dit besökare kom för att åka skidor och pulka. Vilken spännande utveckling ni har med 17 nybyggda stugor, berätta lite mer om satsningen! Tidigare har det varit ett problem att vi inte haft liftnära boende kring anläggningen men nu har vi byggt 17 hus med hög standard vilket är en milstolpe för Hovfjället, säger Karl-Eric Westerberg, en av delägarna. Det är nämligen så att cirka 50 % av skidturisterna i Sverige och Norge inte kommer om de inte kan bo liftnära, i stuga med bekvämligheter som exempelvis bastu. Nästa steg för Hovfjället blir att satsa på barnfamiljer och det planeras ett barnområde med åkband som barnen kan stå på istället för att åka lift. Vi kommer även fortsätta att investera i snösystem, tillägger Karl-Eric. Sedan Torsby kommun sålde anläggningen 1997 har det investerats cirka 10 miljoner kronor från eget intjänat kapital. Hovfjället har fyra delägare som tillsammans har 76 års erfarenhet från att driva en skidanläggning och Karl-Eric betonar vikten av ett nära samarbete med orten. Vi försöker att alltid anställa personal från torsbyområdet och köpa material från lokala företag. Vi släpper även in andra aktörer som kan komplettera vår verksamhet med exempelvis mountainbike och fiske. De flesta besökare som åker till Hovfjället kommer från södra och västra Sverige samt Danmark. Besökarna uppskattar den fina naturen som finns på Hovfjället, trots att vi ligger så pass långt söderut är det motsvarande fjällnatur, säger Karl-Eric. Dessutom är anläggningen väldigt snösäker, det finns alltid pister att åka i. 18 TORSBY NU NR

19 Ni utvecklas snabbt i Torsby, vilka är ni och vad är det för produkter ni bygger? Vi tillverkar energieffektiva luftbehandlingsaggregat som innehåller vår egenutvecklade värmeväxlare, säger Johan Brekke som är platschef i Torsby. Företaget har haft en enorm expansion de senaste åren och har precis färdigställt nya lokaler på hela 1800 kvadratmeter. Totalt är ytan nu ca 2600 kvadratmeter Vi räknar med att ha en omsättning på cirka 45 miljoner när året är slut och siktar på en kraftig omsättningsökning även under nästa år, fortsätter Johan. Sedan han blev platschef 2009 har VoltAir System växt från fyra till 30 medarbetare i Torsby plus ytterligare 12 i Stockholm och han ser mycket ljust på framtiden. Vi räknar med att dubbla personalstyrkan inom tre år. Johan gick från 16 års arbete på Tetra Pack i Sunne till VoltAir System och förklarar varför. Jag är torsbypöjk från början och har alltid varit intresserad av energifrågor. När jag fick chansen att börja jobba i Torsby med en sådan intressant produkt hoppade jag på direkt! Han berättar vidare om fördelarna med att produktionen ligger i Torsby. Dels har vi närheten till den norska marknaden som är mycket intressant och sedan finns det otroligt kompetent och lojal personal i Torsby. Orten har en lång historia och erfarenhet kring just fläktrumsbyggande. Snabbfakta Antal anställda: 30 i Torsby och 12 i Stockholm Omsättning 2010: 22 miljoner Verksamhet: VoltAir System tillverkar luftbehandlingsaggregat som har en temperaturverkningsgrad på 90 % helt utan återluft. Detta ger en låg energiförbrukning och medan många liknande produkter har värmeväxlare som tillverkas i aluminium eller annan metall så tillverkas VoltAir Systems värmeväxlare i polycarbonat, ett tåligt och slitstarkt plastmaterial. Detta gör produkten till marknadsledande vilket skapar stora förutsättningar för fabriken i Torsby. Värmeväxlarna fungerar så att de värmer upp ny luft med hjälp av befintlig luft. All luft som kommer in i systemet är ny vilket innebär att det inte blir någon lukt. Produktionen och viss del av utvecklingen sker i Torsby men det finns även kontor för marknadsföring, försäljning och utveckling i Stockholm. VoltAir System AB NR TORSBY NU 19

20 Vestre Production AB Nya lokaler på gång Christer, kan du berätta lite om verksamheten? Ja, vi har fått nya lokaler som ska renoveras inom kort och vi börjar med att flytta monteringen till årsskiftet och verkstadsproduktionen under nästa år, säger Christer Hedlund som är VD i Torsby. Vestre Production AB växte ur sina lokaler för länge sedan och ser nu fram emot flytten. Historien bakom Vestre börjar i slutet av 90-talet då företaget, där Christer var anställd, av en slump började med legotillverkning åt det norska företaget. Under 2002 startades ett produktionsbolag och idag finns två bolag i Torsby, Vestre Produktion AB och Vestre Sverige AB. I det sistnämnda sker försäljning mot EU-länderna. Nästan all produktutveckling sker dock av personalen i Torsby. De tar fram tre till fem nya produkter per år. Vi har ett bra samarbete med industriprogrammet på Stjerneskolan och får en del personal därifrån. Vi brukar ta in praktikanter och de som fungerar bra har möjlighet att få jobb hos oss, fortsätter Christer. Nästa del i utvecklingen är en ny monteringsrobot. I vinter får vi den nya roboten som ska ersätta slitsamma moment i samband med monteringen av våra produkter, säger Christer. Dock kommer det ta flera år innan den monterar samtliga produkter i fabriken. 20 TORSBY NU NR

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE Ofrivillig expert sprider kunskap om hybridasp... s 37 Prisbelönta Emma inspirerar Europas skogsbrukare....... s 46 Virkesmätning på distans så funkar det...... s 42 SKOGEN når fler. 2016 ökade läsarskaran

Läs mer

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som NÄRINGSLIV 12/13 Hoppas på en södra infart 1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som företagare på

Läs mer

Låt oss överraska dig

Låt oss överraska dig Låt oss överraska dig Vi skräddarsyr din rekrytering Om ditt företag står inför rekryteringar kan vi lugna dig med att vi på Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har landets i särklass

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild!

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! jubileum Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! Bröderna Perssons Specialsnickeri i Bromölla är ett av Sveriges ledande specialsnickerier. Efter 30 års verksamhet är vi idag 23 medarbetare

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ Uppgraderingsfråga Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? JA NJ Vad blir skillnaden? Långsiktighet. I stället för Ad Hoc-lösningar och punktinsatser kan

Läs mer

Klimatklivet - stöd till lokala klimatinvesteringar!

Klimatklivet - stöd till lokala klimatinvesteringar! Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

Finalister region Syd Entrepreneur Of The Year 2011. Malmö, 22 november

Finalister region Syd Entrepreneur Of The Year 2011. Malmö, 22 november Finalister region Syd Entrepreneur Of The Year 2011 Malmö, 22 november Finalist: Anders Bengtsson Aktiebolaget Stenströms Skjortfabrik Ort: Helsingborg Telefonnummer: 042-15 11 80 Organisationsnummer:

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

WENCOINFO WENCO LAGERTEKNIK AB

WENCOINFO WENCO LAGERTEKNIK AB WENCOINFO WENCO LAGERTEKNIK AB INTRESSERAD AV LAGERINREDNING SOM EFFEKTIVITET, PRODUKT OCH LÖNSAMHET? 2 FÖRBÄTTRAR IVITET TALA MED EXPERTERNA. I snart trettio år har vi varit experter på materialhantering.

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Februari månads företag: Landins Mekaniska AB

Februari månads företag: Landins Mekaniska AB Februari månads företag: Landins Mekaniska AB Vi tillverkar det du behöver Det är vår slogan och även det bästa med den här branschen, d.v.s. att nästa jobb inte är likt det senaste. Ingen slentrian och

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic

Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic Praktikfall 6 Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic Anna Carlsson Käck Anledningarna till att man väljer att starta eget är säkert lika många som det finns egenföretagare.

Läs mer

Lossendammen säkras för att klara dagens säkerhetskrav

Lossendammen säkras för att klara dagens säkerhetskrav Bakgrunden till projektet vid Lossendammen är de skärpta kraven från RIDAS, som ställer krav på att man ska kunna avbörda ett 10000-årsflöde, även kallat klass-1-flöde. Foto: Magnus Holmgren Projektet

Läs mer

branschrapport 2015/2016

branschrapport 2015/2016 branschrapport 2015/2016 HeJ! 2016 ett bra år för branschen Titti Rodling, VD 2015/2016 blev ett nytt rekordår för många av våra svenska skidanläggningar. Våra medlemmar omsätter alltmer och fortsätter

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Företagspresentation. PreconalHansen

Företagspresentation. PreconalHansen Företagspresentation PreconalHansen Aluminium och glas skapar förutsättningar för nya konstruktiva lösningar. Preconal har skapat sig en stark position på marknaden genom stor kompetens, flexibilitet,

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Bli ett Certifierat Träexpertföretag

Bli ett Certifierat Träexpertföretag Utbildning: Att välja trä Bli ett Certifierat Träexpertföretag Utbildningsupplägg Varför? Vad får man? Hur? Vem certifierar? Kontroll? Anställning? Kostnad? Vilka utbildar? Bli ett Certifierat Träexpertföretag

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Jag heter Johan Lindblad och jag lever med fru och 5 söner födda mellan 1999-2012.

Jag heter Johan Lindblad och jag lever med fru och 5 söner födda mellan 1999-2012. Namn: Johan Lindblad Födelsedatum: 1974-02-23 Adress: Värnhemsgatan 25, 621 49 Visby E-post: johan@saljhjalpen.se Mobiltelefon 072-501 89 00 Personligt brev Hej, Jag heter Johan Lindblad och jag lever

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

Med fokus på AVANCERAD SVETSNING

Med fokus på AVANCERAD SVETSNING Med fokus på AVANCERAD SVETSNING VI VILL HA KRÄVANDE KUNDER Med högt ställda krav på sina produkter Det är också på det sättet vi utvecklats och tillhör nu de främsta leverantörerna på marknaden. Vår framtidstilltro

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Välkommen till Familjen PARS!

Välkommen till Familjen PARS! Babak Karimi inköp/it, Bo Karimi BTT, Johan Axelsson vice VD, Stefan Wängermark marknad, Ali Karimi styrelseordförande, Åsa Brovall ACAB, Ulf Liljewern ABL, Sofia Karimi controller, Seppo Laukkanen PREFORM,

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 NORDICFORUM TORSHAMNSGATAN 35 & 39 2 OM NORDICFORUM Kraftig tillväxt, idérikedom och gemensamma mål. nordicforum erbjuder de förutsättningar

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Torsby och den företagsamma förvaltningen

Torsby och den företagsamma förvaltningen Torsby och den företagsamma förvaltningen Anna Öhgren Bodén VD Torsby Utveckling AB Torbjörn Almroth Miljö- och byggchef/stadsarkitekt Torsby kommun torsby.se Året var 2007 Under tidig vår började några

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016!

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016! 1 Anförande Lena Micko SKL:s arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala, 17 mars 2016 Plats: Uppsala Konsert och Kongress Tid: ca kl 10.10-10.35 (inkl Marlenes välkomsthälsning) ca 15 min Tack för

Läs mer

LANDSBYGDSPROGRAMMETS EFFEKT PÅ TURISTFÖRETAGANDET

LANDSBYGDSPROGRAMMETS EFFEKT PÅ TURISTFÖRETAGANDET LANDSBYGDSPROGRAMMETS EFFEKT PÅ TURISTFÖRETAGANDET LANDSBYGDSPROGRAMMET År 2007 startade det nuvarande nationella Landsbygdsprogrammet och gäller fram till 31 december 2013. Det övergripande målet för

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Höglunds Blommor AB Journalnummer:

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6 Aktuellt med försäljning av Vinddraget Etablerande och ägande av industrifastigheter på Viared har varit ett sätt för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) att vara en katalysator på industriområdet. Stimulera

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Öka din lönsamhet och ekonomi med Castrol Professional Workstation. Castrol_080717.indd 1 08-07-18 11.45.02

Öka din lönsamhet och ekonomi med Castrol Professional Workstation. Castrol_080717.indd 1 08-07-18 11.45.02 Öka din lönsamhet och ekonomi med Castrol Professional Workstation Castrol_080717.indd 1 08-07-18 11.45.02 Bäste samarbetspartner! Castrol strävar efter att erbjuda Er det absolut bästa på marknaden och

Läs mer

centralt i Sverige! Välkommen till Processprodukter, en Mekanisk verkstad i Söderhamn! Tillverkningsföretaget Process Produkter

centralt i Sverige! Välkommen till Processprodukter, en Mekanisk verkstad i Söderhamn! Tillverkningsföretaget Process Produkter Välkommen till Processprodukter, en Mekanisk verkstad i Söderhamn! Söderhamn, centralt i Sverige! Tillverkningsföretaget Process Produkter Köpet av Process Produkter Varför köpa ett företag? Kort presentation

Läs mer

Ungt företag med stark marknadsposition

Ungt företag med stark marknadsposition Ungt företag med stark marknadsposition Westmetall AB är en lokal lagerhållare av halvfabrikat inom aluminium, stål, rostfritt och koppar. Till bygg- och verkstadsindustrin levereras standardprodukter

Läs mer

NR 7 2015/ DEL2. Snabbt,snyggt & säkert med robot som lasersvetsar Läs S.26. Tunnplåtspecialist ökar produktionstakten Läs mer Sid.

NR 7 2015/ DEL2. Snabbt,snyggt & säkert med robot som lasersvetsar Läs S.26. Tunnplåtspecialist ökar produktionstakten Läs mer Sid. Tunnplåtspecialist ökar produktionstakten Läs mer Sid.4 Snabbt,snyggt & säkert med robot som lasersvetsar Läs S.26 NR 7 2015/ DEL2 SVERIGES LEDANDE FACKTIDNING FÖR PLÅT- & FOGNINGSTEKNIK. KONTROLLERAD

Läs mer

Finalister region Sydost Entrepreneur Of The Year 2011. Karlskrona, 24 november

Finalister region Sydost Entrepreneur Of The Year 2011. Karlskrona, 24 november Finalister region Sydost Entrepreneur Of The Year 2011 Karlskrona, 24 november Finalist: Patrik Dahlberg och Peter Iburg Fresh AB Ort: Gemla Telefonnummer: 0470-70 77 00 Organisationsnummer: 556140-4749

Läs mer

Välkommen till oss i monter U:550!

Välkommen till oss i monter U:550! Nummer 1 2012 Tidningen du just nu läser är så aktuell som den kan bli. Vi producerade tidningen på plats på mässan under onsdagen. Den skickades till tryckeriet för tryck samma dag och började delas

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Telenor One. För medelstora och stora företag. Gör företagets anställda mer tillgängliga till lägre kostnad

Telenor One. För medelstora och stora företag. Gör företagets anställda mer tillgängliga till lägre kostnad Telenor One För medelstora och stora företag Gör företagets anställda mer tillgängliga till lägre kostnad Funderar ni på att byta telefonilösning? Läs då vidare. Om inte, läs vidare och börja fundera.

Läs mer

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526

Scanacons erfarenheter av Kinaetablering. SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren. Rosenbad, 100526 Scanacons erfarenheter av Kinaetablering SET seminarie; Industriell vattenrening en Svensk paradgren Rosenbad, 100526 Innehåll Om Scanacon Vår etablering i Kina Varför? Hur? Erfarenheter! Våra tips till

Läs mer

TransporT och logistik 0171-530 85 www.skubbet.se. Allt som är maskintekniskt möjligt kan vi göra i större format än andra

TransporT och logistik 0171-530 85 www.skubbet.se. Allt som är maskintekniskt möjligt kan vi göra i större format än andra tänker stort Allt som är maskintekniskt möjligt kan vi göra i större format än andra Vi utför bland annat legotillverkning av prototyper för industrin samt små serier inom området skärande bearbetning,

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

WIPAB & ALLKAL. Avancerade plåtarbeten, maskinskydd och kvalificerad metallrengöring.

WIPAB & ALLKAL. Avancerade plåtarbeten, maskinskydd och kvalificerad metallrengöring. WIPAB & ALLKAL Avancerade plåtarbeten, maskinskydd och kvalificerad metallrengöring. Kvalitet, kunskap och erfarenhet i ett starkt samarbete. WIPAB är ett plåtbearbetningsföretag med inriktning på legotillverkning.

Läs mer

Ölands Vattenskärning AB. Vår leverans - din säkerhet

Ölands Vattenskärning AB. Vår leverans - din säkerhet Ölands Vattenskärning AB Vår leverans - din säkerhet Presentation Produktion Vi är ett komplett företag för dig som vill ha arbeten utförda med precision och snabb leverans. Vår styrka består av bred lagerhållning

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Österlenkryddor, Eva Olsson

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden PMS 286 Den här lilla skriften handlar om hur vi alla tillsammans ska vara med och göra SVEAB till det

Läs mer

LaserCentrum. med strålande kompetens

LaserCentrum. med strålande kompetens LaserCentrum med strålande kompetens Det är bara fantasin som sätter gränser... Med laser kan du skära, svetsa, härda, borra hål, ja dess användningsområden är oändliga. Det är just laserteknikens möjligheter

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Företagarens vardag i Karlstad 2014

Företagarens vardag i Karlstad 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Karlstad 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg BrikettEnergi AB Norberg 2004 BrikettEnergis fabrik i Norberg startades 1983 med enbart framställning av briketter.

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

När du har höga krav

När du har höga krav När du har höga krav Vi kan tunnplåtsbearbetning Plåtspecialisten är ett familjeägt företag som sedan 1948 utvecklats från ett gediget hantverksföretag till en modern kontraktstillverkare. Våra kunder

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e Vad kan jag bidra med- personlig idé Min drivkraft är en stark vilja att utveckla och leda ett företags organisation till resultat utöver det vanliga. Jag gillar att tänka i nya banor framför allt på kundsidan.

Läs mer

Filmsatsningar i Örebro län 1998-2005 som beviljat stöd av Länsstyrelsen

Filmsatsningar i Örebro län 1998-2005 som beviljat stöd av Länsstyrelsen Filmsatsningar i Örebro län 1998-25 som beviljat stöd av Länsstyrelsen www.t.lst.se Publ. nr 26:16 Projektägare Filmpol mitt II Örebro läns landsting Projektperiod 2311 25123 Utveckla film- och mediabranschen

Läs mer

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg

DETTA ÄR VBG GROUP. Vänersborg DETTA ÄR VBG GROUP Vänersborg 2016-03-01 DETTA ÄR VBG GROUP Börsnoterad internationell industrikoncern. Tre divisioner. 1,3 miljarder i omsättning, 2015. Grundades 1951 av Herman Krefting. Huvudkontor

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2014

Företagarens vardag i Göteborg 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Göteborg 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE Familjen Alfredsson: Magnus, Heléne, Olle, Erik ETT INNOVATIVT FAMILJEFÖRETAG Alfredsson Transport startades redan 1937. Idag

Läs mer

Tjänstemän: Sofie Bredahl, utvecklingschef Lars Persson, näringslivsutvecklare Jan-Erik Zandersson, informationsansvarig (sekreterare)

Tjänstemän: Sofie Bredahl, utvecklingschef Lars Persson, näringslivsutvecklare Jan-Erik Zandersson, informationsansvarig (sekreterare) Kommunledningskontoret Mötesanteckningar från NMT-utskottets möte 11 februari 2015 kl. 8.00 12.15 Plats: Sjukhuset, Simrishamn Deltagare: Ledamöter: Karl-Erik Olsson (S) ordförande Malin Henriksson (FP)

Läs mer

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: s entertainmentcenter Journalnummer: 2011-4719 Namn på

Läs mer