Nr 5. Information från Torsby kommun. Näringslivsspecial. Sticky Beat AB. Karlstad och Stockholm. 17 nybyggda stugor NR TORSBY NU 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 5. Information från Torsby kommun. Näringslivsspecial. Sticky Beat AB. Karlstad och Stockholm. 17 nybyggda stugor NR 5-2011 TORSBY NU 1"

Transkript

1 Nr 5 nov 2011 Information från Torsby kommun Näringslivsspecial Sticky Beat AB med kontor i Torsby, Karlstad och Stockholm HOVFJÄLLET 17 nybyggda stugor LRF Media AB Nyanställer NR TORSBY NU 1

2 Innehåll LEDARE... 2 Torsby Nu Näringslivsspecial... 3 Note AB... 4 unisystem ab... 6 moelven-notnäs ab... 7 Sticky beat ab... 8 wermlands tunnplåt ab... 9 Memphis café östmarks handel FRyksände mekaniska lrf media AB röjdåfors skogs samhall sysslebäck fortum - höljesdammen hovfjället ab voltair system ab vestre production ab torsby centrum strategi och näringslivsavd tuab Torsby kommuns informationstidning TORSBY NU. Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby Postadress: Torsby kommun, 1. Strategi- och näringslivsavdelningen, Torsby Telefon: (växel) Telefax: E-post: Webbplats: Layout och illustrationer: Birgitta Brorson, , Text och foto: Advant Produktionsbyrå AB, Hans Nilsson m.fl Utgivning: Sex nummer 2011 Upplaga: 8700 ex. Tryckeri: Tryckeri Knappen, Karlstad. Miljömärkt trycksak, licensnummer FSC-märkt Mixed Sources Torsby Nu finns även som taltidning och på Välkommen till dialogmöten i vår Det är mycket glädjande att vårt näringsliv under den senaste tvåårsperioden gått mycket bra och haft möjlighet att investera. Detta säkrar arbetstillfällen och man står väl rustade inför kommande påfrestningar. I dag ses byggkranar på flera ställen i vår kommun, investeringar planeras och flera åtgärder har gjorts för att förbättra infrastrukturen i kommunen. Näringslivets utvecklingsmöjligheter är grunden till arbetstillfällen och därmed möjligheten för våra kommuninvånare att leva och må bra här hos oss. Kommunen går nu in i ett av sina största investeringsprojekt någonsin när det gäller energi- och miljöåtgärder. Vi har gjort en översyn av hela vårt fastighetsbestånd och kommer att göra en mängd åtgärder till mer energieffektiva och miljövänliga alternativ. Förutom ekonomiska och miljömässiga besparingar kommer detta även att vara positivt för sysselsättningen. Även om man kan ha synpunkter på olika utvärderingsenkäter och jämförelsemetoder vill jag ändå peka på några olika undersökningar och indikatorer. Föreningen Svenskt Näringslivs undersökning klassar Torsby kommun som en av Sveriges sämsta när det gäller företagsklimat, genom hur de tillfrågade företagen har beskrivit relationen mellan näringslivet och kommunen. Det är ett bekymmer för Torsby att denna uppfattning finns. Vi kommer att bjuda in till olika dialogmöten för att diskutera hur vi kan förbättra denna situation. En annan undersökning visar en annan bild. SKL, Sveriges Kommuner och Landsting har gjort en undersökning om hur företagare som har haft kontakt med kommunen i olika ärenden upplevt den service, information och bemötande de fått. Där framkommer det att kundnöjdheten är god och att kompetensen och servicenivån hos kommunen uppfattas som hög. För att ytterligare analysera framtidstron i näringslivet kan man titta på investeringsviljan hos företagen som finns i kommunen. Länsstyrelsen budgeterar varje år ett antal miljoner för att stimulera investeringar i länet. De pengarna fördelas på ett antal intressanta utvecklingsprojekt i Värmland gick mer än hälften av hela den budgeten till Torsby, inte för att det är synd om oss utan för att det finns intressanta utvecklingsprojekt här. ALMI har motsvarande siffror. Besöksnäringens och handelns utveckling och siffror pekar också fortsatt uppåt. Som en bekräftelse på att näringslivsutvecklingen i Torsby under senare tid varit riktigt bra utnämndes nyss Torsby till Årets Företagarkommun av organisationen Företagarna i Värmland. Med den bakgrunden så tycker jag att vi kan känna oss relativt trygga även om det förutspås lite kärvare tider. Håll utkik i vår efter våra dialogmöten kring näringsliv och kommun, och välkommen att vara med på dem! HÅKAN LAACK (S) kommunstyrelsens ordförande TORSBY NU NR

3 Torsby Nu Näringslivsspecial Detta är den första Torsby Nu med tema näringsliv och är ett försök att skilda mångfalden i företagen i kommunen. Många av företagen finns i traditionella branscher och får därför inte den uppmärksamhet som de egentligen förtjänar. Det finns ca 1500 företag totalt i kommunen varav 550 med anställd personal, så det kommer att vara svårt att kunna visa alla den uppmärksamhet de egentligen förtjänar. Detta första nummer kommer att innehålla företag som det senaste året gjort stora och betydelsefulla investeringar som är viktiga för framtiden. Andra företag som gjort betydande investeringar är exempelvis; Branäs, Sahlströmsgården, Konsum och Moelven Ransby. Torsby kommun har ett diversifierat näringsliv som spänner inom många branscher, exempelvis; Stikky Beat, Note Torsby, Branäs Fritidscenter, Vildmark i Värmland och Moelven är välkända på den Skandinaviska marknaden medan andra finns på en mer lokal marknad. Vi kommer att göra en fortsättning på detta tema för att visa fler av företagen i Torsby kommun. Hans nilsson näringslivsstrateg , NR TORSBY NU 3

4 Note Torsby AB Hej Karin, vem är du och hur hamnade du i Lusta? Jag kommer tidigare från ett företag i Munkfors där jag jobbade som ekonomichef men bestämde mig för att istället börja jobba på Note med motsvarande roll, säger Karin Nichols. Efter tre år som ekonomichef har jag nu jobbat som VD i två år. Till att börja med pendlade jag mellan Munkfors och Torsby men köpte sedan hus och flyttade hit. Note investerade nyligen i nya ytmonteringsmaskiner, det vill säga de maskiner som gör kretskorten. Oftast är det dessa maskiner som är viktigast för företag som tillverkar elektronik men för vår del utgör det bara 15 %, så vi fortsätter även med andra kringinvesteringar, säger Karin. Vi har bland annat börjat satsa på ytterligare ett område i och med skåptillverkning, vilket innebär att vi kombinerar elektronik med mekanik. Som ett led i utvecklingen har Note nyligen utökat sin lokalyta. Karin berättar att företaget har en relativt låg snittålder på 37 år. Många torsbybor börjar sitt yrkesliv på Note och många stannar länge och går vidare i bolaget när de lärt sig grunderna. Karin beskriver att Note funnits i Torsby sedan 60-talet och att det finns en bra företagskultur med personal som är flexibel och intresserad av verksamheten. Vi har en underbar personal med en mycket bra inställning, säger Karin. Note kommer att fortsätta växa med försiktighet för att bli en stark och stabil arbetsgivare. Vi har ett ansvar mot bygden att skapa en säker och trygg arbetsplats som inte påverkas för mycket av konjunkturer, avslutar Karin. 4 TORSBY NU NR

5 Snabbfakta Antal anställda: 170 Omsättning: 310 miljoner Visste du att: Karin är företagets andra kvinnliga VD i rad vilket är ganska unikt för branschen. Verksamhet: Note Torsby är en del av en stor koncern som finns på flera platser i världen. Just torsbyfabriken är den största enheten i Sverige. Här är verksamheten specialiserad på att producera elektronik som ska fungera i tuffa miljöer där det är varmt, kallt, skakigt och eländigt, som i till exempel skogsmaskiner, fartyg, tåg och gruvmaskiner. Detta innebär att Note bedriver en avancerad produktion med höga kvalitetskrav. Notes kunder beställer ofta mindre volymer och är företag som tillverkar de maskiner som elektroniken sitter i. De flesta kunderna finns i Sverige och Norge. Note äger inte några egna produkter utan producerar uteslutande åt sina kunder. Personalen består av både montörer och tjänstemän. Montörerna monterar kretskorten i skåp, lådor och paneler medan tjänstemännen, som är kunniga inom både teknikoch ingenjörsbiten, hjälper kunderna att ta fram effektivare produktion. NR TORSBY NU 5

6 Unisystem AB Hej Tone! Har ni några nya produkter på gång? Ja, just nu är det fullt upp med utvecklingen av vårt marina vågsystem, säger Tone Westbye-Karlsson som är VD för Unisystem i Torsby. Unisystem är ett elektronikföretag som kanske inte alla känner till men som säljer sina produkter både i Sverige och i övriga världen. Vår vågelektronik sitter i bilar, båtar och finns även ute hos många industriföretag, säger Tone. Företaget arbetar för närvarande med flera spännande projekt, bland annat ett vågsystem åt Havs och Vattenmyndigheten. Just marinvågar är något som Unisystem satsar mycket på. Försäljningen av dessa har dubblerats sedan förra året och det ser lika lovande ut inför kommande år. Unisystems personal har funnits med länge på företaget. Den som varit här kortast tid har jobbat i 17 år och den med längst erfarenhet 25 år, säger Tone. Snabbfakta Antal anställda: 6 Omsättning: 6 miljoner Visste du att: Unisystem är det första företaget i världen att få ett EU-certifikat för sin marinvåg. Verksamhet: Unisystem utvecklar och producerar elektroniska vågar som säljs både i Sverige och till övriga världen. Verksamheten har funnits i Torsby sedan starten Från början sålde de mest industrivågar och standardvågar men företaget har under senaste åren börjat nischa sig mot mer specialiserade vågar. 6 TORSBY NU NR

7 Peter Broberg är tillbaka som VD på Moelven Notnäs i Torsby! Hur känns det och vad har ni för planer för framtiden? Det känns bra och inspirerande att vara tillbaka i Torsby! Just nu pågår ett effektiviseringsarbete som ska göra företaget konkurrenskraftigt på marknaden, säger Peter. Han arbetade även tidigare som VD på Notnäs, fram till december Sedan dess har Peter arbetat på andra Moleven-bolag, och i stabsfunktion de senaste två åren. Han saknade dock den dagliga tävlingen som det innebar att driva ett sågverk. Jag är egentligen ingen stabsmänniska, jag vill hellre tävla varje dag och arbeta med att utveckla och förbättra resultaten, säger Peter. Målsättningen för framtiden är att skapa en effektivare produktion och samtidigt behålla hög kvalitet. För att lyckas med detta krävs stort engagemang och investeringar i tekniska lösningar. Den senaste förändringen krävde tyvärr att vi tvingades säga upp medarbetare och det aldrig roligt, men var helt nödvändigt om vi ska vara med och konkurrera framöver, berättar Peter. I samband med att vi förändrar organisationen har vi påbörjat ett investeringsprogram på cirka 15 miljoner som består av ny utrustning i såglinjen och två lagringstält samt flera mindre förbättringar, säger Peter. Det har även pågått ett långsiktigt säkerhetsarbete på två plan för att förbättra vår arbetsmiljö. Det ena är vårt förhållningssätt till riskerna och det andra är fysisk säkring av arbetsplatsen, som består av staket och lysbommar för att vi inte ska skada oss i anläggningen. Snabbfakta Antal anställda: 76 Omsättning: 400 miljoner Visste du att: det på 1800-talet var en skeppare som ägde de byggnader som idag används av Moelven och att det hus där Peter har sitt kontor var en morgongåva till skepparens fru. Verksamhet: Moelven Notnäs är ett sågverk som tillverkar sågade trävaror i gran och furu med en volym på kubik sågad vara per år. Dessa används till allt från möbler till emballage och byggmaterial. Sågverket säljer stor del av sina produkter i Sverige och Norden men även till länder som Tyskland, Holland, England och Japan. Kunderna är industriföretag som använder virket i den dagliga produktionen. Sågverket hyvlar även en liten mängd virke, cirka 1000 kubik per månad. Den gran som finns i torsbyskogarna är vida känd för sin fina kvalitet. På industriområdet bedrivs hyvling av trävaror i Moelven Notnäs Wood som även är kund till sågverket. Moelven Notnäs AB NR TORSBY NU 7

8 Ni har kontor i Torsby, Karlstad och Stockholm, hur gör ni för att inte tappa kontakten mellan orterna? Vi pratar dagligen mellan kontoren med hjälp av digital teknik och över telefon. Dessutom försöker vi se till att alla träffas några gånger per år för att hålla en bra kontakt, Snabbfakta Antal anställda: 14 personer på tre kontor Omsättning: 9,7 miljoner Visste du att: genom sina kunder, reklambyråer och webbyråer, arbetar Sticky Beat i projekt för globala slutkunder som Bently, Gant och Burger King. Verksamhet: Sticky Beat är en produktionsbyrå som framförallt hjälper reklambyråer och webbyråer med digital produktion. Kunderna finns oftast i Stockholm och Oslo och jobbar i sin tur med stora nationella och internationella företag. Sticky Beat arbetar framförallt med digitala kampanjer, display-annonser och applikationer till mobiltelefoner och läsplattor. Det hela började med att Morgan slutade sin anställning på webbyrå i Stockholm för att flytta tillbaka till Torsby. Först arbetade han som frilansare men i takt med att jobben kom in kontaktade han tre tidigare kollegor med liknande bakgrund och tillsammans startade de Sticky Beat AB. Sedan dess har företaget växt med kontor i Karlstad och Stockholm och består i dagsläget av 14 medarbetare. säger Morgan Eriksson, en av delägarna i Sticky Beat. Företaget har haft en ordentlig tillväxt sedan det grundades i sin nuvarande form Morgan förklarar framgången med att de har duktig personal som gillar vad de gör. För oss är det viktigt att personalen mår bra och inte jobbar en massa övertid som de ofta får göra på andra företag i branschen, säger Morgan. Vi uppmuntrar dem istället att umgås med vänner och familj och att hålla på med fritidsaktiviteter. På så sätt får vi en välmående personal som presterar bra. En annan framgångsfaktor ser han i den externa styrelse som hjälper dem fatta rätt beslut. I dagsläget arbetar Sticky Beat med att starta upp verksamhet i Oslo. De har haft närvaro där med en person ett par dagar i veckan under ett år, för att nu ta steget och öppna ett riktigt kontor med heltidspersonal. Vi har alltid haft som mål att växa organiskt, det vill säga att vi växer i takt med efterfrågan på våra tjänster, säger Morgan. Förutom utvecklingen i Norge pågår ett ständigt arbete med att utveckla företaget internt och att hela tiden hänga med i den tekniska utvecklingen som är omfattande i branschen. Sticky Beat AB 8 TORSBY NU NR

9 WTAB Wermlands Tunnplåt AB Snabbfakta Antal anställda: 20 Omsättning: 26 miljoner kronor Verksamhet: Wermlands Tunnplåt startades 1997 men har erfarenhet från 60-talet. Företaget är en uppdragstillverkare och tillverkar produkter inom tunnplåtsbearbetning. Detaljerna tillverkas i olika plåtmaterial som är mellan 0,8 till 5 millimeter tjocka och bearbetas med olika maskiner som stansar, bockar, svetsar och fräser. Nya investeringar i maskiner, vart är ni på väg? För att fortsätta växa och säkerställa kvalitet och kostnadseffektivitet måste vi hela tiden investera i nya maskiner, säger Bengt Gihlström. Det som planeras härnäst är en ny bockmaskin och en ny slipmaskin. Om vi växer i produktionen måste vi även växa i personalstyrka, fortsätter Bengt. Företaget har ett bra samarbete med yrkesskolan och arbetsförmedlingen i Torsby. Härifrån sker den mesta av rekryteringen och ofta inleds karriären genom en praktikplats. Vi har väldigt duktig och lojal personal i Torsby, konstaterar Bengt. När företaget startades 1997 omsatte de fyra miljoner kronor med sju anställda, idag är det 20 anställda och företaget omsätter 26 miljoner. På frågan om vad Bengts nyckel till framgång varit svarar han entusiastiskt. Vi försöker alltid vara flexibla och lyhörda inför vad kunden vill ha. Det har gett oss ett bra rykte som spridit sig från mun till mun. De tre största kunderna står för 80 % av omsättningen och samtliga finns i Värmland. Dessutom utförs det monteringsarbeten och ytbehandling. Företagets tre största kunder monterar detaljerna i kaffebryggare, värmepumpar samt säkerhetssystem för tåg. För att kunna leverera en helhet hjälper Wermlands Tunnplåt även sina kunder med produktutveckling, exempelvis hur en produkt kan tillverkas mer kostnadseffektivt. Förutom de tre största kunderna finns ett 20-tal återkommande kunder i Sverige men det levereras också detaljer till länder som Polen och Kina. NR TORSBY NU 9

10 Memphis Café Anna-Pia, hur har sommaren varit? Det har ryktats att ni sålt många Elvisbakelser! Ja, sommaren har varit helt fantastisk! Vi har haft dubbelt så många besökaren jämfört med förra året när vi startade caféet, säger Anna-Pia. Det har kommit folk från hela Sverige och som rest lång för att fika på hennes café. Det hela började när Anna-Pia tröttnade på yrket som undersköterska och började utbilda sig till frisör. Tanken var redan då att hon skulle starta upp egen verksamhet. Så börjande hon fundera kring att det inte finns något café eller någon kiosk i Östmark. Eftersom hon hela livet älskat Elvis så valde hon att kombinera de båda idéerna och vilken stor succé det blivit! 10 TORSBY NU NR

11 NR TORSBY NU 11

12 Östmarks Handel Eva, hur går det med den nya lanthandeln? Vi är i full färd med att bygga det nya huset som beräknas stå klart i december så att vi kan flytta in i januari. Efter att ha drivit verksamheten i 21 år var det dags att utöka storleken och förbättra arbetsförhållandena. Nu får vi det mer lättarbetat och mer plats, avslutar Eva Eriksson som driver lanthandeln. 12 TORSBY NU NR

13 Hej Bengt-Åke! Har ni några nya investeringar på gång? Vi investerade i en ny laser som installerades under januari och har tack vare denna kunnat anställa ytterligare två personer, säger Fryksände Mekaniskas VD Bengt-Åke Larsson. Med kunder som Mekonomen och Biltema är det full fart i den mekaniska verkstaden. Nyligen har även samarbete med Lövab inom borrindustrin och Entrack inom entreprenadindustrin inletts. Att företaget har sin verksamhet i Torsby innebär flera fördelar då det ligger i mitten av Sverige. Det är både enkelt att få tag i material och att leverera färdiga produkter. Företagets anställda bor i eller i närheten av Torsby och verkar trivas. De som börjar arbeta hos oss brukar bli kvar, säger Bengt-Åke. Han ser ljust på framtiden och även om det i skrivande stund, är en orolig världsekonomi, ser han ingen nedgång för sin verksamhet. Flera av våra underleverantörer ser positivt på marknaden så vi kommer fortsätta utveckla företaget. Snabbfakta Antal anställda: 15 Omsättning: 12 miljoner Visste du att: Den berömda trampbilen Johnny producerades i samma lokaler som Fryksände Mekaniska. Verksamhet: Fryksände Mekaniska tillverkar delar till företag med konsumentprodukter, såsom Mekonomen och Biltema, men även utrustning till entreprenad- och borrindustrin. Åt Biltema och Mekonomen kan det röra sig om exempelvis pesonbilsdrag eller fästen till extraljus på bilar. Åt borrindustrin tillverkas olika typer av borrutrustning och till entreprenadindustrin tillverkas exempelvis planeringsskopor för grävmaskiner. Det finns även kunder som behöver så kallad legotillverkning vilket innebär att delar specialtillverkas efter kundens ritningar. En laser skär ut delarna ur stål, aluminium eller andra material. Företagets kunder finns i Sverige men deras produkter används över hela världen. Fryksände Mekaniska AB NR TORSBY NU 13

14 Nya lokaler i Tingshuset i Torsby och många nyanställda! Lotta, vart är ni på väg? I april flyttade vi in i våra nya och fina lokaler med 50 arbetsplatser, säger Lotta Björge på LRF Media i Torsby. I dagsläget är vi 40 medarbetare i Torsby men siktar på att vara 50 innan året är slut. Verksamheten har växt snabbt och just kontoret i Torsby har fått ett väldigt gott rykte. LRF Media har totalt cirka 500 personer anställda och går väldigt bra, säger Lotta. Detta i kombination med att vi har lyckats bra i Torsby leder till att vi har fått ett stort förtroende och kommer inom kort ta över hela växeln för LRFkoncernen. Snittåldern på torsbykontoret är 34 år vilket är relativt högt för branschen, något som till viss del beror på en låg personalomsättning. Vi försöker alltid rekrytera ny personal inom torsbyområdet då det är viktigt att kunna identifiera sig med våra kunder, som till stor del är personer som bor på landsbygden, säger Lotta. Dessutom försöker vi hitta medarbetare med olika bakgrund och utbildning för att skapa en bredd. Lotta poängterar att mediebranschen över lag är mycket tuff och just nu drabbas av en svajig konjunktur men att detta också skapar möjligheter. Det finns inget som säger att vi inte ska fortsätta växa säger Lotta. LRF Media har goda förutsättningar för just tillväxt och är idag Sveriges tredje största förlag som dessutom har genererat bästa vinstmarginal tre år i rad. Snabbfakta Antal anställda: 40 personer Antal ärenden som hanteras i Torsby: Ca 1,5 miljon/ år Visste du att: arbeta med telefonen som verktyg skapar unika förutsättningar och ofta är det den person man minst anar som verkligen lyckas och får bra resultat. Verksamhet: LRF Media är ett tidningsförlag som ger ut 45 olika titlar i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Tyskland. Företaget ägs ytterst av Lantbrukarnas Riksförbund med verksamhet på flera orter i Sverige. Kontoret i Torsby hanterar inkommande kundsamtal på svenska, norska och finska och har funnits sedan Dessutom utförs marknadsundersökningar och från och med första november tar kontoret även över koncernens växel. Lotta har varit med från början när verksamheten bestod av ett litet fristående säljkontor som sedan blev uppköpt av LRF. Idag ansvarar hon för kundservice, telemarketing och växel i LRF Medias koncern. LRF Media AB 14 TORSBY NU NR

15 Röjdåfors Skogs Snabbfakta Antal anställda: Omsättning: 43 miljoner Hej Olle, är du på kontoret eller i bilen? Kan du berätta lite mer om Röjdåfors Skogs? Just nu sitter jag på kontoret, säger Olle Olsson som äger företaget. Han är lite av spindeln i nätet och rycker in där det behövs, så det blir en del åkande fram och tillbaka. Förutom att arbeta på kontoret kör jag både trailer och skogsmaskin, jag hjälper till där det behövs, fortsätter Olle. Olle startade upp verksamheten med sina två bröder i mitten på 80-talet och företaget har sedan dess växt allt eftersom jobben kommit in. Båda mina bröder jobbar i företaget men idag är jag ensam ägare, säger Olle. I takt med att företaget fick mer jobb och fler kontakter växte verksamheten. Vi har successivt köpt in mer maskiner och ibland har vi köpt maskiner med tillhörande jobb, fortsätter Olle. Det är inte alltid lätt att hitta bra personal till skogsbranschen något som Olle fått jobba med. Nu har vi dock gått över från tvåskift till enkelskift, vilket gör det lite lättare, förklarar Olle. Detta är positivt både för personalen och för kunderna. Det är både enklare att hitta ny personal och att behålla den som redan finns, säger Olle. På frågan om framtidsplanerna och kommande investeringar berättar Olle att investeringar görs hela tiden och att de köper några maskiner varje år. Ibland går det dock fort om rätt tillfälle dyker upp. Visste du att: den buntmaskin som Röjdåfors Skogs använder endast finns i två till tre exemplar i Sverige och de var först i Värmland med denna typ av maskin. Det vanliga sättet är att först skota ut riset till en väg där det sedan flisas och hämtas av en flisbil. Med Olles maskin kan materialet istället hämtas upp direkt med vanlig timmerbil, vilket innebär att riset slipper flisas på plats. Verksamhet: Röjdåfors Skogs är ett skogsföretag som arbetar med slutavverkning, gallring och hantering av grot, det vill säga man buntar ihop ris som sedan används i värmevärk. Verksamheten består även av markbearbetning (cirka 6000 hektar/år) inför plantering av nya plantor samt att det genomförs trailertransporter av skogsmaskiner, både egna och externa. Företaget har även en egen verkstad i Torsby där de servar ett tjugotal maskiner som är ute och kör runt om i Sverige. Personalmässigt handlar det om cirka medarbetare beroende på säsong. Kunder är företag så som Moelven, Stora Enso och andra skogsägare. NR TORSBY NU 15

16 Samhall Sysslebäck Snabbfakta Antal anställda: 70 Visste du att: Samhall i Sysslebäck har en mycket modern maskinpark och senast de arrangerade ett öppet hus blev besökarna mycket imponerade av anläggningen. När alla nya maskiner finns på plats och lokalen är i ordning kommer de på nytt att bjuda in till öppet hus, så håll ögonen öppna! Verksamhet: Samhall i Sysslebäck jobbar uteslutande med att tillverka sängar åt IKEA. Sängarna levereras konsumentförpackade till distributionscentraler och varuhus över hela världen. Arbetet består av hyvling, borrning, ändbearbetning och paketering. IKEA har länge samarbetat med Samhall vid tillverkning av trä- och metallprodukter samt kontorsstolar, sängtillverkningen i Sysslebäck har funnits sedan 80-talet. Med IKEA som enda kund har det alltid varit fullt upp och Samhall Sysslebäck har inte påverkats nämnvärt av varken låg- eller högkonjunkturer. Ni producerar upp mot sängar i veckan till IKEA, hur fixar ni det i företaget Jan? Vi har investerat i en ny maskinpark och kommer även behöva mer personal på sikt, målsättningen är att kunna producera sängar per vecka, säger Jan Skoog som är platschef. Den största investeringen kommer i början av november en hyvelmaskin med hög kapacitet. Företaget har även investerat i nya robotar för att bygga bort onödiga och tunga lyft för personalen. Jan har arbetat som platschef sedan 1996 och är bosatt i Sysslebäck. Innan han började på Samhall drev han eget företag inom plastindustrin. Som platschef arbetar han mycket med planering av ekonomi och personalfrågor. Hans fokus det senaste året har främst varit på de nya investeringarna. Jan berättar lite mer om verksamhetens syfte. Samhall har uppdrag från staten att bedriva personalutveckling för personer med någon form av funktionshinder. Vi utbildar dem och samtliga får sedan en viktig roll i produktionen. Personalen på Samhall i Sysslebäck kommer mestadels från Klarälvdalen och ner mot Ekshärad. Det som pågår just nu, förutom att få investeringarna på plats, är att förlänga det avtal som finns med IKEA. Jan arbetar för fullt med kommande års budget och tror att det kommer behövas mer personal efter årsskiftet. 16 TORSBY NU NR

17 Fortum och Höljesdammen Gunnar Henriksson, vad är det ni ska göra i Höljes, kan du berätta lite om projektet? Vi ska förbättra dammen med fokus på säkerhet så att den uppfyller de krav som finns i nuvarande regelsystem, säger Gunnar som är projektledare. Det hela rör sig om ett mycket omfattande projekt på cirka 450 miljoner kronor som Fortum själva finansierar. Det jobb som gjordes för 50 år sedan när dammen byggdes är mycket väl utfört och dammen i sig har inte försämrats, säger Gunnar. Det hela handlar om att regelverket har anpassats, delvis till följd av de klimatförändringar som sker. Reglerna grundas på uträkningar från bland annat SMHI om hur stor mängd vatten som räknas komma på års sikt och att dammen ska klara av att släppa förbi dessa flöden. Sådana beräkningar fanns inte när dammen byggdes och därför måste den nu uppdateras. Projektet kommer att pågå i tre till fyra års tid och Fortum räknar med att uppemot 50 man kommer vara anställda periodvis under projektets gång. Just nu inväntar Fortum det tillstånd som krävs för att genomföra arbetet. Detta fattas förhoppningsvis i början av december av miljödomstolen. Sedan 2006 och fram till idag har det pågått ett omfattande arbete med att utreda förutsättningarna för projektet. Det som kommer hända rent fysiskt är att bredda utskovet, som idag klarar av att släppa ut 1600 kubik vatten/sekund, med en ny 17 meter bred lucka. När arbetet är klart ska den klara 2000 kubik/sekund. Dessutom renoveras och breddas den så kallade utskovsrännan där vattnet rinner ner efter luckan. Vi kommer även bygga en större energiomvandlare, fortsätter Gunnar. Detta är en djup bassäng som bromsar den energi som skapas när vattnet landar efter att ha fallit meter. Andra åtgärder är att skapa erosionsskydd vilket innebär att man klär in delar av dammen med stora stenblock, som ska skydda mot vågor och is. Det monteras även en ny fjärravläst läckagemätningsutrustning. Gunnar räknar med att projektet kommer att föra med sig positiva effekter för lokalt näringsliv i form av arbetare som behöver mat, logi och material. Petter i boa lär få full fart i butiken! Om du har frågor kring dammprojektet är du välkommen att ringa till Gunnar på telefon Visste du att: under projektets gång kommer det användas cirka kubikmeter berg och jordschakt, kubikmeter betong och 1000 ton armering. NR TORSBY NU 17

18 Hovfjället AB Snabbfakta Antal anställda: 5,5 tjänster på heltid och på lönelistan under vintertid (utslaget över året blir detta cirka 20 heltidstjänster) Omsättning: 13 miljoner kronor Visste du att: Hovfjället köpte upp en nedlagd bilverkstad i Vitsand som drevs under några år, innan den lades ner på grund av dålig lönsamhet. Tanken var att en bilverkstad var bra för orten och turismen. Verksamhet: Hovfjället är en skidanläggning med 15 nedfarter och Sveriges sydligaste fjällnatur. Det kommer årligen cirka besökare. Under 1964 kom den första liften men redan i slutet av 30-talet fanns det en övernattningsstuga med servering dit besökare kom för att åka skidor och pulka. Vilken spännande utveckling ni har med 17 nybyggda stugor, berätta lite mer om satsningen! Tidigare har det varit ett problem att vi inte haft liftnära boende kring anläggningen men nu har vi byggt 17 hus med hög standard vilket är en milstolpe för Hovfjället, säger Karl-Eric Westerberg, en av delägarna. Det är nämligen så att cirka 50 % av skidturisterna i Sverige och Norge inte kommer om de inte kan bo liftnära, i stuga med bekvämligheter som exempelvis bastu. Nästa steg för Hovfjället blir att satsa på barnfamiljer och det planeras ett barnområde med åkband som barnen kan stå på istället för att åka lift. Vi kommer även fortsätta att investera i snösystem, tillägger Karl-Eric. Sedan Torsby kommun sålde anläggningen 1997 har det investerats cirka 10 miljoner kronor från eget intjänat kapital. Hovfjället har fyra delägare som tillsammans har 76 års erfarenhet från att driva en skidanläggning och Karl-Eric betonar vikten av ett nära samarbete med orten. Vi försöker att alltid anställa personal från torsbyområdet och köpa material från lokala företag. Vi släpper även in andra aktörer som kan komplettera vår verksamhet med exempelvis mountainbike och fiske. De flesta besökare som åker till Hovfjället kommer från södra och västra Sverige samt Danmark. Besökarna uppskattar den fina naturen som finns på Hovfjället, trots att vi ligger så pass långt söderut är det motsvarande fjällnatur, säger Karl-Eric. Dessutom är anläggningen väldigt snösäker, det finns alltid pister att åka i. 18 TORSBY NU NR

19 Ni utvecklas snabbt i Torsby, vilka är ni och vad är det för produkter ni bygger? Vi tillverkar energieffektiva luftbehandlingsaggregat som innehåller vår egenutvecklade värmeväxlare, säger Johan Brekke som är platschef i Torsby. Företaget har haft en enorm expansion de senaste åren och har precis färdigställt nya lokaler på hela 1800 kvadratmeter. Totalt är ytan nu ca 2600 kvadratmeter Vi räknar med att ha en omsättning på cirka 45 miljoner när året är slut och siktar på en kraftig omsättningsökning även under nästa år, fortsätter Johan. Sedan han blev platschef 2009 har VoltAir System växt från fyra till 30 medarbetare i Torsby plus ytterligare 12 i Stockholm och han ser mycket ljust på framtiden. Vi räknar med att dubbla personalstyrkan inom tre år. Johan gick från 16 års arbete på Tetra Pack i Sunne till VoltAir System och förklarar varför. Jag är torsbypöjk från början och har alltid varit intresserad av energifrågor. När jag fick chansen att börja jobba i Torsby med en sådan intressant produkt hoppade jag på direkt! Han berättar vidare om fördelarna med att produktionen ligger i Torsby. Dels har vi närheten till den norska marknaden som är mycket intressant och sedan finns det otroligt kompetent och lojal personal i Torsby. Orten har en lång historia och erfarenhet kring just fläktrumsbyggande. Snabbfakta Antal anställda: 30 i Torsby och 12 i Stockholm Omsättning 2010: 22 miljoner Verksamhet: VoltAir System tillverkar luftbehandlingsaggregat som har en temperaturverkningsgrad på 90 % helt utan återluft. Detta ger en låg energiförbrukning och medan många liknande produkter har värmeväxlare som tillverkas i aluminium eller annan metall så tillverkas VoltAir Systems värmeväxlare i polycarbonat, ett tåligt och slitstarkt plastmaterial. Detta gör produkten till marknadsledande vilket skapar stora förutsättningar för fabriken i Torsby. Värmeväxlarna fungerar så att de värmer upp ny luft med hjälp av befintlig luft. All luft som kommer in i systemet är ny vilket innebär att det inte blir någon lukt. Produktionen och viss del av utvecklingen sker i Torsby men det finns även kontor för marknadsföring, försäljning och utveckling i Stockholm. VoltAir System AB NR TORSBY NU 19

20 Vestre Production AB Nya lokaler på gång Christer, kan du berätta lite om verksamheten? Ja, vi har fått nya lokaler som ska renoveras inom kort och vi börjar med att flytta monteringen till årsskiftet och verkstadsproduktionen under nästa år, säger Christer Hedlund som är VD i Torsby. Vestre Production AB växte ur sina lokaler för länge sedan och ser nu fram emot flytten. Historien bakom Vestre börjar i slutet av 90-talet då företaget, där Christer var anställd, av en slump började med legotillverkning åt det norska företaget. Under 2002 startades ett produktionsbolag och idag finns två bolag i Torsby, Vestre Produktion AB och Vestre Sverige AB. I det sistnämnda sker försäljning mot EU-länderna. Nästan all produktutveckling sker dock av personalen i Torsby. De tar fram tre till fem nya produkter per år. Vi har ett bra samarbete med industriprogrammet på Stjerneskolan och får en del personal därifrån. Vi brukar ta in praktikanter och de som fungerar bra har möjlighet att få jobb hos oss, fortsätter Christer. Nästa del i utvecklingen är en ny monteringsrobot. I vinter får vi den nya roboten som ska ersätta slitsamma moment i samband med monteringen av våra produkter, säger Christer. Dock kommer det ta flera år innan den monterar samtliga produkter i fabriken. 20 TORSBY NU NR

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

skogen & kraften juni 08 Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar

skogen & kraften juni 08 Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar Information från Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar skogen & kraften juni 08 NYA JORDFÖRVÄRVSLAGEN KAN PÅVERKA BESPARINGENS FRAMTID RÖJNING EFTER VÄGAR STARTAR I SOMMAR VAD HÄNDE SEDAN? VI GER DIG

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

Götene. Näringsliv2014. Möt företagen i Götene kommun!

Götene. Näringsliv2014. Möt företagen i Götene kommun! Götene Näringsliv2014 Möt företagen i Götene kommun! 2014 års pristagare på Ulrika Nyberg, Håkan Westlund och John Larsson. 2 Götene plast - årets företagare Nu går det otroligt bra och förra året var

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Nr 6. Byggstart för mejeristen. Ny bibliotekswebb. vinterns brandrisker. Information från Torsby kommun NR 6-2011 TORSBY NU 1

Nr 6. Byggstart för mejeristen. Ny bibliotekswebb. vinterns brandrisker. Information från Torsby kommun NR 6-2011 TORSBY NU 1 Nr 6 DEC 2011 Information från Torsby kommun Byggstart för mejeristen Ny bibliotekswebb vinterns brandrisker NR 6-2011 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 nu BYGGSTART FÖR MEJERISTEN... 3 TURISM OCH VÄRDSKAP...

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Rätt person på fel plats

Rätt person på fel plats Rätt person på fel plats Minst tre vinnare framträder tydligt i historien om Magnus Karlsson. Uniks kärriärprogram löser upp låsta positioner och tunga problem. Magnus Karlsson gick den långa vägen på

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

Information från Torsby kommun. stjernebacken - nya förskolan. herrgårdsområdet. i afton dans på dalbygården NR 3-2013 TORSBY NU 1

Information från Torsby kommun. stjernebacken - nya förskolan. herrgårdsområdet. i afton dans på dalbygården NR 3-2013 TORSBY NU 1 Nr 3 OKT 2013 Information från Torsby kommun stjernebacken - nya förskolan herrgårdsområdet i afton dans på dalbygården NR 3-2013 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 STJERNEBACKEN NYA FÖRSKOLAN... 3 HERRGÅRDSPARKEN

Läs mer

NR4 2012. Tungt för djupet från Undenäs. Enklare digitalbetalning. Designhus för alla. För och om företagare i Skaraborg

NR4 2012. Tungt för djupet från Undenäs. Enklare digitalbetalning. Designhus för alla. För och om företagare i Skaraborg För och om företagare i Skaraborg NR4 2012 Tungt för djupet från Undenäs Enklare digitalbetalning Företagsraketen i Skövde Designhus för alla FITS YOUR LIFE - MITSUBISHIMOTORS.SE SNART BÖRJAR ÄVENTYRET

Läs mer

juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1

juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1 Nr 2 juli 2014 Information från Torsby kommun turistbyråns nya webbplats första trygghetsboendet invigt flyktingmottagandet i Torsby NR 2-2014 TORSBY NU 1 Innehåll ledare... 2 UTVECKLING AV HERRGÅRDSOMRÅDET...

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Södra Hestra. 140år. Tävling! Vinn en cykel

Södra Hestra. 140år. Tävling! Vinn en cykel Södra Hestra En jubileumstidning från Södra Hestra Sparbank 2014 Vi firar 140år Tävling! Vinn en cykel Mai, 84, betalar räkningar med surfplattan Örjan tar kraft från vattnet Åsa och Lars bygger nytt i

Läs mer

Hållbara framtids utsikter

Hållbara framtids utsikter Maj 2014 HUS- FABRIKEN VÄXLAR UPP Sidan 12 Hållbara framtids utsikter Svenskt trä tar plats när Mellanöstern satsar på en grönare livsstil Sidan 10 Nya produkter GOLV I GRÄNSLANDET MELLAN UTE OCH INNE

Läs mer

Lagerbladet. Gammalt blir som nytt i Figeholm Sid 10 11. Nattvandrare ger trygghet på stan Sid 3 5. Nytt geosfärslaboratorium planeras på Äspö Sid 7 9

Lagerbladet. Gammalt blir som nytt i Figeholm Sid 10 11. Nattvandrare ger trygghet på stan Sid 3 5. Nytt geosfärslaboratorium planeras på Äspö Sid 7 9 Lagerbladet OSKARSHAMN En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svensk Kärnbränslehantering AB Nr 1 2013 Nattvandrare ger trygghet på stan Sid 3 5 Gammalt blir som nytt i Figeholm Sid 10

Läs mer

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Besök oss på webben www.nastakramfors.se ramfors ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Nästa Tåget får flygplatsen att lyfta Maria Högberg. Inflyttad som hjälper inflyttare Kramfors satsar på ansiktslyft

Läs mer

Så väljer du rätt företagsform STARTA EGET PITEÅ MEKANISKA ÅTERUPPSTOD 10 EDITERAT SYNAR SAJTEN 12 EN STARK NYKOMLING 9 DATORER SOM TÅL TUFFA TAG 14

Så väljer du rätt företagsform STARTA EGET PITEÅ MEKANISKA ÅTERUPPSTOD 10 EDITERAT SYNAR SAJTEN 12 EN STARK NYKOMLING 9 DATORER SOM TÅL TUFFA TAG 14 EN STARK NYKOMLING 9 PITEÅ MEKANISKA ÅTERUPPSTOD 10 EDITERAT SYNAR SAJTEN 12 DATORER SOM TÅL TUFFA TAG 14 STARTA EGET FREDAG 20 FEBRUARI 2009 Så väljer du rätt företagsform 20 MIKAEL Hugoson och hans företag

Läs mer

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Försäljning Rätt pris med rätt rådgivning Ägarskap Delägarprogram lyfte Ledarskaparna Snabbväxare Leos Lekland trotsar lågkonjunktur Eva Norlings begravningsbyrå

Läs mer

NR 1 2011. i tiden. Unga direktörer. med tur i spel. Skydda företaget mot. datorkrascher

NR 1 2011. i tiden. Unga direktörer. med tur i spel. Skydda företaget mot. datorkrascher 1 NR 1 2011 BYSMED i tiden Unga direktörer med tur i spel Skydda företaget mot datorkrascher 2 Ledare 3 Välkomna alla företagare i Skaraborg idningen, er tidning, har fått nytt utseende och samtidigt ny

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Nr 5 FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID DEC 2012. Information från Torsby kommun NR 5-2012 TORSBY NU 1

Nr 5 FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID DEC 2012. Information från Torsby kommun NR 5-2012 TORSBY NU 1 Nr 5 DEC 2012 Information från Torsby kommun FÖRENKLA HELT ENKELT MEJERISTEN INFLYTTNINGSKLAR RISKER I JULETID NR 5-2012 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 FÖRENKLA HELT ENKELT... 3 SAMRÅD KRING VINDKRAFT...

Läs mer

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet Ett magasin från Office IT-Partner #1 2012 Sommarens smakupplevelse Matspalten tipsar Årets grönaste datorhall tillhör Office IT-Partner Så använder du ipad i jobbet på bästa sätt Begreppet IT har blivit

Läs mer

pizzeria restaurangimperium från till Tigerdrömmar lockar turister till Junsele sidan 11 fördelar med 5extern styrelse sidan 25

pizzeria restaurangimperium från till Tigerdrömmar lockar turister till Junsele sidan 11 fördelar med 5extern styrelse sidan 25 L ä n e t s l e d a n d e a f f ä r s m a g a s i n w w w. n a r i n g s l i v. t o nummer 1.2011 Pris: 35kr ` Näringsliv 2 0 0 1-2 0 1 1 ` ÅR Ulf Steringers tuffa resa pizzeria från restaurangimperium

Läs mer

Med glädje som drivkraft

Med glädje som drivkraft nr.7 Med glädje som drivkraft > Löddeköpinge: Lucy s Café & Bar är som hämtad ur en tidskapsel från 50-talet. Företaget FunFood som står bakom restaurangen har det bredaste sortimentet i landet med mat,

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer

NU KÖR VI. Flytta hit och lev livet s.16. Gnosjöregionen har hämtat andan. Hitta nya leverantörer snabbt och smidigt s.4

NU KÖR VI. Flytta hit och lev livet s.16. Gnosjöregionen har hämtat andan. Hitta nya leverantörer snabbt och smidigt s.4 Anderstorp Bor Bredaryd Broaryd Burseryd Forsheda Gislaved Gnosjö Hestra Hillerstorp Hok Horda Kulltorp Nissafors Reftele Rydaholm Skeppshult Skillingaryd Smålandsstenar Vaggeryd Värnamo Åsenhöga Öreryd

Läs mer

INNEHÅLL Nr 4 12 september 2008

INNEHÅLL Nr 4 12 september 2008 2 FREDAG 12 SEPTEMBER 2008 Lars-Henrik Andersson KRÖNIKAN Lars-Henrik Andersson Näringslivsredaktör lars-henrik.andersson@ 0920-26 28 26 Nystart med starta eget Under sommaren har Norrbottens Affärer bytt

Läs mer