Hälsa och Livskvalité av Eva Melldén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsa och Livskvalité av Eva Melldén"

Transkript

1 Hälsa och Livskvalité av Eva Melldén För många av oss blir livet till en sträcka vi ska tillryggalägga. Vi har fullt upp med att få ihop vardagen från morgon till kväll. Livet blir en kamp för att få det hela att gå ihop. Jag vet själv hur jag t.ex. kan hamna i ett tillstånd av kamp med datorn när jag ska göra något via den. Tekniken utvecklas så fort och det är svårt att hänga med hela tiden i allt det nya. Jag kan känna mig blockerad när jag inte omgående kan göra det jag har tänkt. Om jag då kan påminna mig om att ta några medvetna andetag och möta min frustration, kan jag så småningom låta blockeringen lösas upp. När jag tillåter mig att stanna upp och uppmärksammar vad som händer inom mig, kan jag kanske acceptera att det är ett tekniskt problem som uppstått och som gjort mig irriterad. Jag kan ta en paus med en kopp kaffe och känna hur spänningen i kroppen släpper undan för undan. Sedan kan jag ta itu med situationen på nytt, men utifrån ett annat perspektiv, utan att gripas av panik. När jag tar den där pausen, ger jag mig själv en möjlighet att återhämta mig för att kunna möta händelsen utan att fastna i ilska och uppgivenhet. På det sättet är jag vänlig mot mig själv och vårdar ett öppet förhållningssätt till livet och det jag möter på vägen. Det händer att jag vaknar mitt i natten. Oron griper tag i mig. Svarta tankar går genom mitt huvud. Paniken ligger på lur. Det psykiska immunförsvaret är nedkopplat på natten. Jag är utlämnad åt orosmolnen. Jag börjar andas medvetet och tar kontakt med min kropp. Jag uppmärksammar tårna, fötterna, benen o.s.v. Jag går igenom kroppen nerifrån och hela vägen upp. Jag kanske somnar på halva vägen. Jag har lyckats lugna mig själv. Jag har inte låtit de oroväckande tankarna fått fäste i mig. Jag mötte dem med min andning, andningsankaret. Ibland tar det kort tid, ibland längre innan sinnet har kommit till ro. I våra liv behöver vi ha en balans mellan aktivitet och återhämtning. Vilan kan vara kort eller lång. Den kan bestå i att ta en paus för att kanske ta några djupa andetag. Vi kan höja blicken ett ögonblick för 1

2 att bryta verksamheten vi är mitt inne i en stund. Sedan kan vi återgå med en ny tillförsel av energi till det vi höll på med. Fikarasten är ett utmärkt tillfälle för nedvarvning för att sedan koppla på med förnyad energi. Återhämtning i längre form är sömnen som har en läkande funktion på kroppen och den psykiska aktiviteten. Veckoslutsvila är längre och knuten till helgen. Vi har också längre viloperioder i form av semester. Frågan är om semestern verkligen blir en vila eller om vi känner oss tyngda av allt som måste bli gjort. Att göra av med och fylla på energi Ett exempel på energiförbrukning och återhämtning är vakenhet och sömn. Vi förbrukar energi när vi är vakna, vilket sliter på kroppens celler. Det kallas för en katabol process. Sömnen är en anabol process, som återställer balansen i nervsystemet och laddar oss för en ny vakenhetsperiod följande dag. Vakenhet, aktivitet och energiförbrukning är alltså nedbrytande processer för kroppen, katabolism. Motsatsen är sömn, vila och energiintag. Detta är uppbyggande och återhämtande processer, anabolism. Nervsystemet består av hjärnan, ryggmärgen och nerverna. Det centrala nervsystemet består av hjärnan och ryggmärgen, medan nerverna ingår i det perifera nervsystemet. Dessa system sköter kommunikationen i kroppen. Livets grundfunktioner styrs av det autonoma nervsystemet, vars överordnade centra finns i hjärnan. Det påverkar bl.a. andning, hjärtverksamhet, blodtryck och aktivitet i mag-tarmkanalen. Det autonoma nervsystemet fungerar som kroppens autopilot. Det styrs inte av viljan. Det autonoma nervsystemet är i sin tur uppdelat i det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet. Det pågår en ständig växelverkan mellan dessa båda system. De har ofta motsatta effekter på kroppen. Det sympatiska nervsystemet har en pådrivande funktion, det påverkar våra kamp- och flyktmekanismer. Det parasympatiska har en avslappnande funktion, t.ex. att dra sig undan 2

3 och ligga lågt. Efter en ansträngning slappnar vi av. Därför kan en stressreaktion eller ångestattack inte fortsätta att stiga i all oändlighet. Dock är inget av de båda nervsystemen anpassade till kronisk fysisk, mental eller känslomässig belastning. Det finns tre system i kroppen som reglerar vårt svar på stress: -Det autonoma nervsystemet (sympatiska och parasympatiska) -Hormonsystemet -Immunförsvaret Dessa system strävar efter att återställa balansen i kroppen när den rubbats. Om kroppen får tänja alltför mycket på sina gränser och det under en lång tid inte ges plats för tillräckligt med återhämtning, kan obalansen leda till olika kroppsliga eller psykiska symtom. Det som varit en akut åtgärd i kroppens försök att återställa balansen, kan bli permanent om det får fortgå under en längre tid. Kroppens återhämtande och uppbyggande processer störs. Alarmtillståndet kan bli ett nytt normaltillstånd. Det innebär en risk för oss. Kroppen kan t.ex. svara på långvarig stress eller långvariga sömnbesvär med att lägga blodtrycket på en konstant högre nivå. Kroppen höjer basnivån för att anpassa sig till den kroniska stressen. När trycket i systemet ökar pressas blodet fram med större kraft och medför ökat slitage på kärlväggarna. I blodkärlens skadade områden kryper fria fettsyror fram tillsammans med det socker som stresspåslaget mobiliserat in i kärlväggen och fettceller börjar växa till. I kärlens skadade områden samlas blodklumpar och blodkärlen slammar igen. Detta kan leda till åderförfettning eller åderförkalkning. För att upprätthålla balansen i kroppen och för att vi inte ska drabbas av stressrelaterade symtom och sjukdomar, behöver vi fylla på energi med bra mat och ge oss tid för återhämtning. På det sättet hjälper vi de anabola uppbyggande - processerna i kroppen. Det är även viktigt när vi utfört en kroppslig ansträngning i form av träning att vi ger tillfälle till intag av mat och vila efteråt. På det viset samverkar de katabola nedbrytande - processerna med de anabola. 3

4 Aktiv vila väljer vi att göra för att vi vet att det gynnar helheten och balansen. I den hämtar vi upp ny energi som gör att vi kan vara mer aktiva på lång sikt. Kropp och själ Kropp och psyke är starkt sammankopplade med varandra. Våra tankar och känslor manifesteras i hjärnan. De påverkar signalsubstanserna budbärarna mellan hjärnans funktioner och hormonerna via blodet. Dessa påverkar i sin tur resten av kroppen. Därför kommer den själsliga hälsan att påverka den kroppsliga. Vi behöver tanka oss själva regelbundet för att hämta ny energi. Återkommande pauser är nödvändiga för att inta mat, vila oss, röra på oss, reflektera och ge oss själva andrum. Andrum betyder paus, tid att hämta sig, tillfälle att pusta ut och besinna sig. Återhämtning kan man se som skiljetecken i en text. Hur skulle en text se ut utan punkter eller kommatecken? Vi skulle inte få något sammanhang eller mening i en berättelse. Pauserna gör musiken har Beethoven sagt. Man talar idag om KASAM - känsla av sammanhang - som en mycket viktig friskhetsfaktor. Det handlar om att kunna känna tillit och ha en upplevelse av mening med livet, som innebär att vi: -bättre förstår en situation som är problematisk -tror att det går att hitta lösningar vid problem -tycker att det är meningsfullt att försöka Många gånger är vi upptagna av känslor som oro, stress och frustration. Dessa känslor kan ockupera oss och bära oss bort från oss själva. Att ständigt prestera har nästan blivit som en ny religion. Att leva med många borde och måste gör att vi låter oss styras utifrån - vad vi tror att andra tycker vi ska leva upp till - istället för inifrån oss själva. 4

5 Det är inuti mig själv som jag har möjlighet att hålla samman min värld och känna att jag har förankring i mig själv. Där har jag möjlighet att lyssna till mig själv, vad jag känner, upplever och tänker. Att vara närvarande i min kropp är att vara närvarande i mig själv. Tar jag trötthetssignalerna på allvar? Utgångspunkten för att förändra en situation och för att finna de läkande krafterna inom sig är att ha tillgång till sin kropp och sina sinnen och äga en medvetenhet om att det här är jag. Mentalisering Mentalisering är ett psykologiskt begrepp som handlar om att förstå att var och en av oss har en inre mental värld. Andra människor har en inre värld som är både lik och olik min egen. Att mentalisera är att observera egna känslor, tankar, förnimmelser, önskningar och undersöka intentionen i dessa. Det är en mycket meningsskapande process som påbörjas i relationen mellan det lilla barnet och den vuxne. Mentalisering är vårt psykiska immunförsvar och är lika betydelsefullt som vårt fysiska. Eftersom människor består av både kropp och själ, så ingår både det psykiska och det fysiska i en helhet som påverkar vår hälsa och livskvalité. Mentalisering möjliggör för oss att leva ett mer autentiskt liv med ökad förståelse för både oss själva och andra. Det ger livet en djupare mening. Existentiellt perspektiv Existentiell hälsa handlar om att kunna känna mening, hopp och samhörighet. Att bära med sig någon slags grundsyn rörande tillvaron gör oss bättre rustade att möta det som är svårt. Livet är fullt av existentiella processer som att födas, utvecklas från barn till vuxen, söka sin väg i världen för att slutligen ta avsked och dö. Hur kan vi förstå lidandet som vi möter på livsvägen? Vilken plats har kärleken i våra liv? Det existentiella perspektivet är ett vidare perspektiv. Det handlar om att öppna sig för frågor som är större än oss själva, om vår del i ett större sammanhang. Vår inre värld möter 5

6 omvärlden. En sanning kommer inifrån, en kommmer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv säger Tomas Tranströmer. Att ha en vakenhet i det ögonblick som är nu under vår stund på jorden är något vi får påminna oss om gång på gång. Medveten närvaro Medveten närvaro handlar om att fokusera och uppmärksamma den stund som är nu utan att värdera eller döma. Många gånger är vi upptagna med att vi måste ha en uppfattning om något är bra eller dåligt. Det kan bli arbetsamt för våra psyken om vi ständigt måste göra en bedömning och värdera saker i sämre eller bättre. Tankar och känslor kommer och går, liksom molnen vi kan observera på himlen. Känslorna som vi genomströmmas av växlar. Positiva känslor upplever vi som behagliga. Sådana känslor är kärlek, glädje, attraktion, nyfikenhet, upphetsning, entusiasm och stolthet. Vi vill gärna ha mer av dem. Negativa känslor är rädsla, sorg, ilska, skuld, skam, avsky/äckel och förakt. Dessa känslor upplever vi som obehagliga. Vi vill inte ha dem. Om vi plötsligt drabbas av oförklarlig ilska eller en gammal sorg som handlingsförlamar oss, vill vi helst få bort den otäcka känslan. Ett annat sätt att bemöta den ovälkomna känslan kan då vara att fråga sig vad den har att säga och vad den handlar om eller att helt enkelt bara andas ut den. Känslor som vi inte vill ha och hellre flyr ifrån har ändå förmåga att fastna i våra kroppar i form av spänningar och värk. Medveten närvaro handlar om att vara närvarande i sig själv i sitt eget liv. Det är att känna kroppen inifrån, att jag är i min kropp mitt eget hus - att känna det jag känner tills jag inte känner det längre. Det gör att det som är svårt blir mindre spänt och laddat. Jag ger mig själv tillåtelse att vara precis där jag är just nu. Vi vill gärna vara som alla andra. Vi vill inte vara sämre än någon annan. Vi håller gärna upp en fasad av att allt är bra, att vi inte har 6

7 några problem, även om vi har det. Men, vi har mer gemensamt än vi tror många gånger. Vi delar mycket av rädslor och tillkortakommanden. Att uttrycka vad vi känner och tänker för oss själva och för andra lättar på bördan. Känslorna styr ofta vad vi gör. Vi försöker ofta undvika det vi är rädda för. Att vi känner oss ledsna eller nedstämda leder ofta till att vi blir mindre aktiva. På kort sikt kan det kännas bra att låta känslorna styra våra handlingar, men på längre sikt kan vi hamna i en negativ spiral, där rädslan eller nedstämdheten består. Att vara närvarande handlar om att vara här för att uppmärksamma vad som finns i oss själva och i världen. Att vara medvetet närvarande hjälper oss att stiga ur våra inprogrammerade vanor och se på det som sker på ett nytt och fräscht sätt. Att tänka nytt Vi kan utöva yoga, qigong, meditera eller bara något så enkelt som att träna på att vara helt närvarande när vi borstar tänderna. Tankarna kanske flyger iväg och gång på gång får vi koppla tillbaka till där vi är just nu. När det gäller tandborstning gör vi det genom att uppmärksamma trycket av borsten mot tänderna och tandköttet. Att träna på att befinna oss i ett tillstånd av här och nu gör att vi blir mer avspända. Vårt kropp- och psykesystem får vila. Vi är inte upptagna med att anpassa oss till omvärlden. När vi inte är upptagna med det vardagliga strukturerandet får vi energi som främjar vår utveckling. Vi får tillgång till en vidare del av oss själva och kan tillgodogöra oss mer av den informationsbank som finns inom oss. Vårt medvetande vidgas och nya tankebanor får utrymme att växa fram. Ordet inspiration betyder inandning. Det kommer från latinets inspirare. När vi ger oss själva andrum och vår andning utrymme, så kan vi återhämta oss. Vi kan låta oss inspireras av något djupare och mer insiktsfullt än vårt vardagsmedvetande. 7

8 I ett mellanrum kan saker hända. Fantasin och kreativiteten får spelrum. Många goda idéer har kommit till i avspända tillstånd och bidragit till mänsklighetens utveckling. När vi vilar i oss själva blir vi mindre begränsade i vårt medvetande. Vi utvidgar vår förmåga till perception och blir mer mottagliga för vad som rör sig inom oss. Lite om hjärnan Hjärnan består av en ofantlig mängd nervceller som kommunicerar med varandra i olika nätverk. När vi får ett intryck av något slag går det en svag elektrisk ström mellan nervcellerna. Strömmen startar i cellens membran och då frisätts signalsubstanser. Signalsubstanserna är budbärarna i hjärnan. De finns i synapserna som fungerar som kontaktpunkter mellan cellerna. På så sätt leds strömmen in i hjärnan. I cellernas kärnor ligger våra gener. Strömmen påverkar flödet av kalk inuti cellen och kalken påverkar i sin tur cellkärnan, vilket medför att generna slås av eller på. På detta sätt påverkas cellens arbete. Generna är alltså nära sammankopplade med miljön, d.v.s. de intryck vi får av olika slag. Hjärnan prioriterar hela tiden vad den vill uppmärksamma. Genom att påverka åt vilket håll vi riktar vår uppmärksamhet, tänker jag att vi kan påverka vår hjärnverksamhet i nya nervcellsnätverk och nya infallsvinklar. Gym för själen Vi behöver gym för själen, som kan handla om att hitta stunder av stillhet, tända ett ljus, vara närvarande i vardagsögonblicket, ta en meditativ promenad eller bara sitta ner en stund, ta en minipaus och andas in och ut. Andningen är länken mellan kroppen och själen. När vi tar oss tid att andas djupt, landar vi i oss själva. Att ge plats åt sin andning innebär att vi är mer i samklang med oss själva. Vi kan lägga våra frågor inåt för att låta svaren växa fram inifrån. Frågorna kan vara: Vilka prioriteringar gör jag? Vad vill jag egentligen? 8

9 Vad gör att mitt liv känns meningsfullt? Vem är jag på djupet? Vem är jag i förhållande till andra? Vilken är min plats i tillvaron? Genom att ställa frågor söker jag en samstämmighet mellan den jag innerst inne är och vad jag gör på utsidan. Den längsta resan är resan inåt har Dag Hammarskjöld sagt. Livet är en resa, där vi möter oss själva både i oss själva och i andra människor. Livet kan inte kontrolleras, det måste levas med alla dess vindlingar. Vi vet aldrig säkert vad som väntar bakom hörnet. Men, i ögonblicket kan vi välja att leva i medveten närvaro. Du kan t.ex. välja om du ska möta nästa ögonblick med öppet eller slutet sinne. Du kan välja om du ska göra som du alltid har gjort eller prova något nytt. En kvinna jag träffade blev medveten om vad som hände henne när en frustrerande känsla dök upp. Med känslan följde alltid en impulsiv handling, som hon sedan ångrade. Hon kom nu på att det fanns ett mellanrum mellan känslan och handlingen, där hon kunde andas och ge sig själv utrymme att tänka efter för att inte rusa iväg och göra samma sak igen. Hon kunde möta känslan på ett nytt sätt. En annan kvinna mötte sin frustration med att sänka blicken, låta tankarna snurra runt i huvudet. Det fick henne att känna sig dålig. Hon blev medveten om att när hon höjde blicken, vidgade sitt perspektiv, kunde hon ofta få kontakt med någon annan t.ex. på arbetsplatsen. Då kunde man tillsammans reda ut den frustrerande situation som uppstått. Acceptans Acceptans handlar om att vara så öppen och närvarande som möjligt i ögonblicket och att uppmärksamma känslor och tankar i olika situationer. Det är vilsamt för oss att släppa frustrerande och värderande tankar om andra, oss själva och om hur det borde vara för att rikta uppmärksamheten inåt. Det handlar om att se vilka beteenden vi har i olika sammanhang och vilka konsekvenserna blir 9

10 för oss på kort och på lång sikt. Acceptans handlar om att vara i verkligheten som den är och att utifrån situationen välja vilken väg man ska gå. När vi accepterar verkligheten som den är, kan vi göra val och förändring blir möjlig. Ofta ser vi på tillvaron genom ett filter. Filtret består av våra föreställningar, attityder och perspektiv. Att träna sig i att vara medvetet närvarande betyder att vi inte automatiskt reagerar på yttre signaler som tidigare utlöst en stressreaktion hos oss. Vi hanterar obehagskänslor på ett mer reflekterande, undersökande sätt för att så småningom låta dem ebba ut av sig själva. Första steget är att stanna upp där vi är just nu, tillräckligt länge för att observera vad det är som pågår. Då kan vi också se på situationen mer konstruktivt och bestämma om vi ska göra något aktivt åt den eller släppa taget om den. Vår frihet att välja ökar. Vi väljer vem vi vill vara i nästa ögonblick. De val vi gör sätter fysiska spår i vår hjärna. När jag ger mig själv utrymme att vara i det som är utan att döma mig själv för den jag är, skapar jag också ett utrymme för att en rörelse till förändring kan ta form. Jag släpper motståndet mot det som är och världen vidgas framför mina ögon. Några sår kan läkas och nya mönster framträda. Livets process Osäkerhet och tvivel är en del av livet. Ibland måste vi treva oss fram på besynnerliga och okända vägar. Tvivlet kan också ha en funktion att fylla. Utan tvivel finns det inga val. Tvivel hjälper oss att förhålla oss till våra val, till de beslut vi måste fatta. Alla har vi varit med om att varken veta ut eller in. Men, det kan ändå hända saker under ytan. En människa är inte fastlåst i en viss form, som är densamma hela livet. Livet är en ständigt pågående process av förändrade perspektiv och upplevelser kopplade till olika sammanhang, precis som cellerna i en kropp byts ut och förändras. Vi lever våra liv här på jorden med allt vad det innebär av att möta prövningar och utmaningar. Att ha en kanal öppen mot själen ger oss ett vidare perspektiv på tillvaron. 10

11 Vi har ett mikrokosmos inom oss och lever i ett makrokosmos. Att ha tillgång till sin inre värld påverkar livet i den yttre världen. Om jag är friare i mitt förhållningssätt till livet kan det också ha en inverkan på min omgivning. Vad jag gör i det lilla sammanhanget kan också ha betydelse i det större - precis som ringarna sprids på en vattenyta. Vad gör jag med mig själv? Ger jag mig tid till återhämtning emellanåt? Vad gör vi med vårt jordklot? Har vi en insikt om att vi inte bara kan rusa på och tömma såväl oss själva som jorden på alla tillgångar? Tid för reflektion och eftertanke behöver vi alla. Till sist handlar det kanske om att våga släppa lite på kontrollen och att helt enkelt våga vara människa. Det behöver inte vara någon motsättning mellan det vi upplever som vår sårbarhet och vår storhet. Sårbarheten kan visa sig vara en diamant. När jag går vägen i nuet, blir den bakåt en berättelse en mosaik som leder fram till där jag befinner mig just nu. Nuet kan bli en öppning, en ny utgångspunkt mot framtiden. På det sättet blir livet till en skapande process. Vi gör alla en resa med våra liv. Vi möter oss själva både i oss själva och i andra människor. Vi deltar alla i den process som livet innebär. Vi lever alla på samma jord i kosmos. Det inre livet består av många olika skikt, något vi delar med alla människor på vår jord: Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna i halvmörkret Valv gapande bakom valv och ingen överblick. Några ljuslågor fladdrade. En ängel utan ansikte omfamnade mig och viskade genom hela kroppen: Skäms inte för att du är människa, var stolt! Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. Du blir aldrig färdig, och det är som det skall. 11

12 Jag var blind av tårar och fördes ut på den solsjudande piazzan tillsammans med Mr och Mrs Jones, Herr Tanaka och Signora Sabatini och inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt. Ur Romanska bågar av Tomas Tranströmer Att leva i harmoni innebär att leva i nuet mitt i det flöde som själva livet är. Det är att inte utestänga något, utan låta de motsägande krafter, som ibland finns inom oss, få existera. Vi slåss inte emot dem, men låter oss inte heller slitas sönder av dem. Vi andas in och vi andas ut. Vi uppmärksammar vad som rör sig inom och utanför oss samtidigt som vi är grundade i oss själva. Patricia Tudor-Sandahl: I harmoni kan allt som är få finnas utan att helheten hotas Ökad närvaro ger sammanhang, mening och livskvalité. Att ha ett lyssnande öra inåt har en reglerande funktion på yttre och inre stress. Att möta det som är, istället för att undvika det som känns svårt, gör oss bättre rustade i vardagen. När vi kommer till världen som små barn, behöver vi en förälder till hjälp för att reglera våra känslor. När vi själva blir vuxna är vi beroende av att få stanna upp emellanåt för att reflektera och återhämta oss. Att få lov att känna efter och uttrycka för sig själv och andra hur vi mår innebär att vi kan möta livets utmaningar på ett mer funktionellt sätt. Att vara närvarande i mig själv, gör det också möjligt att njuta fullt ut av de fina stunderna som livet bjuder oss på. Medveten närvaro handlar om att flytta hem till sig själv. Det är att ha ett inifrån- och ut-perspektiv. Det gör att jag blir mer delaktig såväl i mitt eget liv som i omvärlden. Det handlar om att finna en samstämmighet mellan den jag innerst inne är och vad jag gör på utsidan. Människor som inte har tappat andan utan ger plats till sin andning behövs i samhället. De lever mer i samklang med sig själva. 12

13 Att växa som människa är inget självändamål. Vi lever i ett kretslopp där allt påverkar allting, som en livets väv, där varje positiv eller negativ påverkan ger effekter i helheten Inspirationskällor: Omedveten intelligens av Ole Vedfelt Livskraft Din hälsa, kost & hormonbalans av Helena Nyblom Tid att vara ensam av Patricia Tudor-Sandahl Tao från början av C. Alexander Simpkins och Annellen Simpkins Vila Om den sköna konsten att varva ner av Marie Söderström Mindfulness i hjärnan av Åsa Nilsonne Himmel, helvete och allt däremellan - Om känslor av Anna Kåver Vart du än går är du där av Jon Kabat Zinn Fri från stress med mindfulness av Åsa Palmkron Ragnar och Katrina Lundblad Mindfulness i vardagen av Ola Schenström Minimeditationer av Martin Boroson Vi är våra relationer av Tor Wennerberg Hur funkar hjärnan?, föredrag av professor Klas Kullander Uppsala Universitet nov Min hemsida: 13

SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA

SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA OLA 52 SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA OLA 52 SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA Innehåll FÖRORD NÄR DU VAKNAR FOKUSERA OMSORG

Läs mer

Mindfulness har sitt ursprung i den buddhistiska visdomstraditionen. På svenska är det översatt till

Mindfulness har sitt ursprung i den buddhistiska visdomstraditionen. På svenska är det översatt till Mindfulness Mindfulness har sitt ursprung i den buddhistiska visdomstraditionen. På svenska är det översatt till sinnesnärvaro Uppmärksamhet medveten närvaro Mindfulness kan ses som en uppmärksamhetsträning

Läs mer

2010-04-12 Sundsvall Gun-Inger Soleymanpur Gis Handledning & Utveckling

2010-04-12 Sundsvall Gun-Inger Soleymanpur Gis Handledning & Utveckling Lyckas och må bra! Motivera dig själv till förändring Ditt minne påverkar hur du mår Parallellt tänkande, ta ett perspektiv i taget Vara i nuet och minska negativa tankar Skapa hållbara och effektiva lösningar

Läs mer

Disposition introduktion i mindfulness

Disposition introduktion i mindfulness Disposition introduktion i mindfulness Samhället NU och DÅ Stressfysiologi Kognitiva filter Vad händer i hjärnan Mindfulness verkningsmekanismer Forskning På gång Att träna mindfulness Här&Nu Jägar och

Läs mer

Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland

Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland Var alltid en förstklassig version av dig själv istället för en medelmåttig version av någon annan. Judy Garland 2011 Sandra Leierth Design Kropp & Själ från A-Ö w w w.sandraleierth.com Text: Lena Leierth

Läs mer

Ett första steg i att påminna dig om att andas optimalt är att lägga märke till hur du andas.

Ett första steg i att påminna dig om att andas optimalt är att lägga märke till hur du andas. Favoritmeditationer Här hittar några andningsövningar, två föremålsmeditationer och två visualiseringmeditationer. Prova dig fram till vilken den eller de som passar dig bäst. När du mediterar till dessa

Läs mer

Om stress och hämtningsstrategier

Om stress och hämtningsstrategier Om stress och åter erhämtningsstrat hämtningsstrategier Av Christina Halfor ord Specialistläkare vid CEOS Att tala inför en grupp personer man inte känner är något som kan kännas obehagligt för de allra

Läs mer

Vad är stress? Olika saker stressar. Höga krav kan stressa

Vad är stress? Olika saker stressar. Höga krav kan stressa Stress Att uppleva stress är en del av livet - alla blir stressade någon gång. Det händer i situationer som kräver något extra och kroppen brukar då få extra kraft och energi. Men om stressen pågår länge

Läs mer

Schema meditationer och utvecklingsbok Här&Nu programmet

Schema meditationer och utvecklingsbok Här&Nu programmet Schema meditationer och utvecklingsbok Här&Nu programmet Här är en sammanställning över hur meditationerna genomförs varje dag. Schemat hjälper dig att planera in tiden för din träning. Skriv ut detta

Läs mer

meditation ÖVNINGSBOK

meditation ÖVNINGSBOK meditation ÖVNINGSBOK Meditera en sinnlig väg till hälsobalans Innehåll Hur vi hittar inspiration till att träna och leva våra liv är ytterst individuellt. Några känner att de behöver stark fysisk utmaning,

Läs mer

Utbildningar i Ming metoden och taktil beröring.

Utbildningar i Ming metoden och taktil beröring. Utbildningar i Ming metoden och taktil beröring. MÅL: Använda behandlingarna i det dagliga arbetet för att skapa lugn, lindring och återhämtning. Minska stresspåslag för att ge ett lugnare arbetstempo

Läs mer

Melatonin, vårt främsta sömnhormon

Melatonin, vårt främsta sömnhormon SÖMN Varför sover vi? Sömn behövs för att kroppen och hjärnan ska få vila. Bearbeta intryck, återhämtning, Hjärnan stänger av alla vanliga tankeprocesser Det hjärnan slitit ut under dagen måste återställas.

Läs mer

Coachningsfärdigheter för professionella vuxenutbildare COACH4U WP 7 Utveckling av utbildningshjälpmedel. Beskrivning av coachingsuppsättningar

Coachningsfärdigheter för professionella vuxenutbildare COACH4U WP 7 Utveckling av utbildningshjälpmedel. Beskrivning av coachingsuppsättningar Coachningsfärdigheter för professionella vuxenutbildare COACH4U WP 7 Utveckling av utbildningshjälpmedel Beskrivning av coachingsuppsättningar Kommer att bestå av tilltalande tilläggsutbildningsmaterial

Läs mer

http://youtu.be/04vx_pmid6c http://www.youtube.com/watch?v=zw-a8eqbjdq Mindfulness Kerstin Kronqvist Karin Forsell 2 Mindfulness Karin Forsell Kerstin Kronqvist Harmoni för hela dig -Hur stavas kärlek?

Läs mer

MINDFULNESS om att leva här och nu. Mindfulness är ett sätt att vara ett sätt att förhålla sig till den inre och yttre verkligheten.

MINDFULNESS om att leva här och nu. Mindfulness är ett sätt att vara ett sätt att förhålla sig till den inre och yttre verkligheten. MINDFULNESS om att leva här och nu MINDFULNESS vad är det? Mindfulness är ett sätt att vara ett sätt att förhålla sig till den inre och yttre verkligheten. Mindfulness utvecklades av Dr. Jon Kabat-Zinn

Läs mer

Banta med Börje del 4 VILA

Banta med Börje del 4 VILA Banta med Börje del 4 VILA Återkoppling till förra program: Förra programmet handlade om motion och Börje, med tittarna, har fått utmaning att börja promenera 10 min, samt öka den med 1 min varje dag och

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv

Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv 1 www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv Av Ben-Arion Jag får många frågor

Läs mer

"Magiska" tankar kring berättelsen Tankecoaching till dig som vuxen

Magiska tankar kring berättelsen Tankecoaching till dig som vuxen Guidad barnmeditation för harmoni och inre styrka "Magiska" tankar kring berättelsen Tankecoaching till dig som vuxen www.helenespjut.se Du är unik och värdefull känn det!... 4 Varför guidad meditation?...

Läs mer

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet BIRKAN TORE lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet 36 Inspire - vinter 2011/2012 B irkan Tore är känd från TV-programmet Det Okända. Han ser ut som en ängel och utstrålar lugn, medkänsla

Läs mer

Mindfulness i harmoni med den sköna naturen. Handledare: Bengt Rundquist Mindfulness i harmoni med den sköna naturen 1

Mindfulness i harmoni med den sköna naturen. Handledare: Bengt Rundquist Mindfulness i harmoni med den sköna naturen 1 Mindfulness i harmoni med den sköna naturen Handledare: Bengt Rundquist Mindfulness i harmoni med den sköna naturen 1 Mindfulness i harmoni med den sköna naturen www.webbplats.org/mindfulness 2 Vad är

Läs mer

Kroppskännedom. Pedagogiska verktyg Var finns de dolda resurserna vid kroppslig affekthantering.

Kroppskännedom. Pedagogiska verktyg Var finns de dolda resurserna vid kroppslig affekthantering. Kroppskännedom Pedagogiska verktyg Var finns de dolda resurserna vid kroppslig affekthantering. Pedagogiska verktyg Ekipaget Självregleringskurvan ( TTS) Balansfiguren Kedjereaktionen Egenvärdespiralen

Läs mer

Minska din oro. öka ditt lugn. Nina Jansdotter. Brain Books

Minska din oro. öka ditt lugn. Nina Jansdotter. Brain Books Minska din oro öka ditt lugn Nina Jansdotter Brain Books Brain Books AB Box 344 551 15 Jönköping www.brainbooks.se 2008 Nina Jansdotter Utgåva enligt avtal med Loud Literary Agency, Malmö Kopieringsförbud.

Läs mer

Skriv ner din upplevelse under visualiseringen: bilder, känslor eller ord som kommer från din inrementor.

Skriv ner din upplevelse under visualiseringen: bilder, känslor eller ord som kommer från din inrementor. Din inrementor Den inrementorn är en 20 år äldre, visare version av dig. Allteftersom du får en levande känsla för denna äldre, visare och mer autentisk version av dig själv, kommer du märka att hon existerar

Läs mer

Finn din inre styrka och bli ditt bästa jag Hur gör man?

Finn din inre styrka och bli ditt bästa jag Hur gör man? Finn din inre styrka och bli ditt bästa jag Hur gör man? Välbefinnande inifrån och ut Du är själv portvakten som har nyckeln till medvetandets dörr och dina obegränsade möjligheter Annika Karlsson Hälsoinspiratör

Läs mer

Set up L ean forward Act Nod Track. Självmedvetenhet. Agenda SLANT. Varför Självmedvetenhet?

Set up L ean forward Act Nod Track. Självmedvetenhet. Agenda SLANT. Varför Självmedvetenhet? 16-8-11 Agenda Självmedvetenhet Självmedvetenhet Stress Mindfulness - Marie Delsander Aseel Berglund & Marie Delsander 1 Vad händer under HT2? 2 SLANT 3 4 Set up L ean forward Act Nod Track Varför Självmedvetenhet?

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

personlig hälsa per appelqvist

personlig hälsa per appelqvist per appelqvist Så förhöjer vi båtupplevelsen forskning på hjärnaktivitet visar att om vi fokuserar på en sak i taget så blir vi lyckligare. vägen dit går via mindfulness. en av landets ledande experter,

Läs mer

Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut

Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut I den första övningsdelen började du stärka din självbild bland annat med hjälp av en lista med positiva affirmationer anpassade just för dig. Förhoppningsvis

Läs mer

Träningsprogram på 80 dagar

Träningsprogram på 80 dagar Träningsprogram på 80 dagar Dag 1-10: HRV Träning- Träna upp min fokusering Jag lär mig påverka mitt eget nervsystem till samstämmighet och balans. Genom 2 steg (Hjärtfokus och hjärtandning) får jag mitt

Läs mer

Stresshantering en snabbkurs

Stresshantering en snabbkurs Stresshantering en snabbkurs Som vi var inne på tidigare i så har man inom smärt- och stressforskning på senare år skapat en modell för hur kropp och psyke hänger ihop; psyko-neuro-endokrino-imunnolog

Läs mer

Vad kan kärleksfull vänlighet hjälpa oss med?

Vad kan kärleksfull vänlighet hjälpa oss med? Hej, Jag hoppas att du genom raderna nedan skall få en fördjupad bild av vad kärleksfull vänlighet kan bidra med i ditt liv. Och dessutom få en del praktiska tips. Vad kan kärleksfull vänlighet hjälpa

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Träning i medveten närvaron. Mindfulness

Träning i medveten närvaron. Mindfulness Träning i medveten närvaron Mindfulness Erfarenheter vid hjärtsvikt Jonna Norman Specialsjuksköterska hjärtsvikt Forskningssjuksköterska Diplomerad Mindfulness instruktör Forskningsenheten SU/Östra sjukhuset,

Läs mer

Mindfulness i harmoni med den sköna naturen. Handledare: Bengt Rundquist Mindfulness i harmoni med den sköna naturen 1

Mindfulness i harmoni med den sköna naturen. Handledare: Bengt Rundquist Mindfulness i harmoni med den sköna naturen 1 Handledare: Bengt Rundquist 1 Vad är Mindfulness? Att vara närvarande i nuet (ha tålamod) Att vara medveten om vad som pågår Att rikta uppmärksamheten på din avsikt Att acceptera din situation utan att

Läs mer

Att vara medvetet närvarande. Helena Löwen-Åberg Leg. Sjukgymnast Specialist psykiatri/psykosomatik Steg 1-utbildning i KBT/Processhandledare

Att vara medvetet närvarande. Helena Löwen-Åberg Leg. Sjukgymnast Specialist psykiatri/psykosomatik Steg 1-utbildning i KBT/Processhandledare Mindfulness Att vara medvetet närvarande Helena Löwen-Åberg Leg. Sjukgymnast Specialist psykiatri/psykosomatik Steg 1-utbildning i KBT/Processhandledare Fungera Göteborg AB www.fungera.info www.heka.nu

Läs mer

Smakprov från boken PAUSA utgiven på

Smakprov från boken PAUSA utgiven på Innehåll Vänta inte på väckarklockan 5 Ge katten i livspusslet 7 Vi gör som vi brukar 11 Pausa och få mer energi 14 Stress 18 Andning 28 Hjärnan och mindfulness 39 Yoga 53 Att acceptera, släppa taget och

Läs mer

Ilska har många namn. Full av vrede Arg Förbannad Frustrerad Irriterad Uppriven Vansinnig Ursinnig Upphetsad Enerverad Uppretad Rasande Upprörd

Ilska har många namn. Full av vrede Arg Förbannad Frustrerad Irriterad Uppriven Vansinnig Ursinnig Upphetsad Enerverad Uppretad Rasande Upprörd För att kunna förstå din ilska och aggressioner behöver du bli medveten om styrkan i ilska och när det är tid för dig att ta kontroll över din känsla och lära dig att styra dig själv i stället för att

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

SÖMN, VILA OCH ÅTERHÄMTNING I SKOLAN

SÖMN, VILA OCH ÅTERHÄMTNING I SKOLAN SÖMN, VILA OCH ÅTERHÄMTNING I SKOLAN Till dig som arbetar i skolan med barn i årskurs F-5! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka om sömn, vila och återhämtning. Vi hoppas att Ni under denna vecka

Läs mer

Var är själarna efter döden?

Var är själarna efter döden? Var är själarna efter döden? Vad är meningen med "livet" efter döden? Vart hamnar själarna? Finns dom hela tiden omkring oss? LS Frågan utgår från ett påstående om att det finns ett enskilt liv efter döden.

Läs mer

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love - HEL Heléne F Sandström Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love HEL Hur har du det med kärleken min vän? Älskar du hårt och passionerat eller är kärleken

Läs mer

Stress och Sömn. Kortvarig stress kan därför verka positivt vid vissa tillfällen.

Stress och Sömn. Kortvarig stress kan därför verka positivt vid vissa tillfällen. Stress och Sömn Stress När man talar om stress menar man ibland en känsla av att man har för mycket att göra och för lite tid att göra det på. Man får inte tiden att räcka till för allt som ska göras i

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

år kropp och den nya tidens justeringar

år kropp och den nya tidens justeringar år kropp och den nya tidens justeringar V Det har under lång tid funnits skrifter om den nya tiden och meningen bakom. Vi är en varelse i ett komplext system som påveraks på ett eller annat sätt av dessa

Läs mer

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar.

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar. tema lycka på lång sikt Ta lyckan Positiv psykologi studerar det som fungerar. på allvar Gör mer av det som gör dig glad på sikt och mindre av det som ger snabba kickar. Lycka handlar om en ton i livet

Läs mer

Känslor och sårbarhet. Elin Valentin Leg psykolog www.inom.com

Känslor och sårbarhet. Elin Valentin Leg psykolog www.inom.com Känslor och sårbarhet Elin Valentin Leg psykolog www.inom.com Emotionell instabilitet Impulsivitet Kraftig ångest Snabba svängningar i humör Ilskeproblematik Svårigheter i relationer Svårt att veta vem

Läs mer

VIC Nationella utbildningsdagar i hjärtsvikt - Jonna Norman Stockholm 2012 2014-10- 27

VIC Nationella utbildningsdagar i hjärtsvikt - Jonna Norman Stockholm 2012 2014-10- 27 VIC Nationella utbildningsdagar i hjärtsvikt - Jonna Norman Stockholm 2012 2014-10- 27 Program Nationella utbildningsdagar i hjärtsvikt Fredag den 17 oktober 2014 i Stockholm u 09.00-09.50 Anna Strömberg

Läs mer

mindfulness steg för steg»innehåll«

mindfulness steg för steg»innehåll« Wellness collection 2009 Johan Bergstad Grafisk formgivning: Hammarqvist Design Omslagsbild: Johan Bergstad Andra tryckningen isbn: 978 87 91029 31 8 Utgiven av: Fønix Concepts, tel: 0431-36 98 50, info@fonixconcepts.se,

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

Livet är enkelt där allt är möjligt även det omöjliga. Jag går med glädje och lätthet mot mina drömmar & mål.

Livet är enkelt där allt är möjligt även det omöjliga. Jag går med glädje och lätthet mot mina drömmar & mål. DECEMBER/JANUARI 2017 26 annandag jul Stefan, Staffan 27 Vecka 52 Livet är enkelt där allt är möjligt även det omöjliga. Jag går med glädje och lätthet mot mina drömmar & mål. Johannes, Johan 28 Benjamin

Läs mer

Nervsystemet består av hjärnan och ryggmärgen samt nerver. Hjärnan och ryggmärgen bildar tillsammans centrala nervsystemet, som ofta förkortas CNS.

Nervsystemet består av hjärnan och ryggmärgen samt nerver. Hjärnan och ryggmärgen bildar tillsammans centrala nervsystemet, som ofta förkortas CNS. Nervsystemet Nervsystemet är nödvändigt för att kroppens olika delar snabbt ska kunna få kontakt med varandra, och fungera som en helhet. Kommunikation kan även ske med hjälp av hormonsystemet, men det

Läs mer

Långvarig smärta Information till dig som närstående

Långvarig smärta Information till dig som närstående Långvarig smärta Information till dig som närstående Vad kan jag som närstående göra? Att leva med någon som har långvarig smärta kan bli påfrestande för relationen. Det kan bli svårt att veta om man ska

Läs mer

Sömnbehandling i grupp. Mina registreringar

Sömnbehandling i grupp. Mina registreringar Sömnbehandling i grupp Mina registreringar Sömnbehandling i grupp, Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2014 Innehåll Välkommen till sömnbehandling Sömndagbok och mina vanor Sömndagbok Veckans aktiviteter Mål

Läs mer

Gabriella Wejlid & Jenny Åkerman Goda Hjärningar! 32 aktiviteter som gör dig både lyckligare och smartare Brain Books

Gabriella Wejlid & Jenny Åkerman Goda Hjärningar! 32 aktiviteter som gör dig både lyckligare och smartare Brain Books Gabriella Wejlid & Jenny Åkerman Goda Hjärningar! 32 aktiviteter som gör dig både lyckligare och smartare Brain Books Brain Books AB Box 344 551 15 Jönköping www.brainbooks.se 2008 Gabriella Wejlid & Jenny

Läs mer

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se Till dig som har varit med om en svår händelse ljusdal.se När man har varit med om en svår händelse kan man reagera på olika sätt. Det kan vara bra att känna till vilka reaktioner man kan förvänta sig

Läs mer

Holistics grundare berättar

Holistics grundare berättar Vår väg hela vägen Holistics grundare berättar När Holistic bildades hade vi en tydlig idé om vad vi ville åstadkomma genom företaget, nämligen att hjälpa människor bli friskare och samtidigt mer medvetna.

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Primärvården. Stress. av DIANA THORSÉN

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Primärvården. Stress. av DIANA THORSÉN ÖREBRO LÄNS LANDSTING Stress av DIANA THORSÉN Vad är stress? Stress är en naturlig biologisk process som startar i kroppen när vi behöver extra krafter. Den är inte skadlig utan nödvändig för vår överlevnad

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

HeartMath Lektion IV. Johny Alm Mirrorgate AB.

HeartMath Lektion IV. Johny Alm Mirrorgate AB. HeartMath Lektion IV Johny Alm Mirrorgate AB Vad vi skall göra.. 1. Känslomässiga landskapet 2. Det neutrala tillståndet 3. Hjärtkänsla 4. Nytt normaltillstånd: Heart Lock-in 5. Summering & handlingsplan

Läs mer

2016-03-02. Tänk om det handlar om dina försök att undvika smärtan? - Lektion 5. Kärlek Glädje Nyfikenhet Ilska Rädsla Sorg Skuld/skam Chock Avsmak

2016-03-02. Tänk om det handlar om dina försök att undvika smärtan? - Lektion 5. Kärlek Glädje Nyfikenhet Ilska Rädsla Sorg Skuld/skam Chock Avsmak - Lektion 5 Att acceptera och tillåta oss själva att ha jobbiga känslor och kroppstillstånd utan att behöva tappa kontrollen över beteendet. mariahelander.se mariahelander.se Tänk om det handlar om dina

Läs mer

Mer harmoni Mindre stress

Mer harmoni Mindre stress Mer harmoni Mindre stress I förskola och skola En utbildningsdag för pedagoger till en bättre hälsa och arbetsmiljö för så väl vuxna som barn * Stress, en del av vardagen I den stress vi alla möter varje

Läs mer

Oroliga själar. Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste.

Oroliga själar. Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste. Oroliga själar Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste. 1 Sluta oroa dig i onödan! Om du har generaliserat ångestsyndrom har du antagligen fått uppmaningen många

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Lugn, glad & kreativ på jobbet. Ett föredrag som lär dig och dina kollegor enkel och effektiv stresshantering

Lugn, glad & kreativ på jobbet. Ett föredrag som lär dig och dina kollegor enkel och effektiv stresshantering Lugn, glad & kreativ på jobbet Ett föredrag som lär dig och dina kollegor enkel och effektiv stresshantering Lugn, glad & kreativ på jobbet Föredraget blandar aktuell forskning om jobbstress och stress

Läs mer

Affektsmitta och lågaffektivt bemötande

Affektsmitta och lågaffektivt bemötande Tydliggörande pedagogik - en introduktion Malmö stad Stadskontoret FoU Malmö socialt hållbar utveckling 2014-08-14 Affektsmitta och lågaffektivt bemötande Affektsmitta Vi har alla erfarenhet av att bli

Läs mer

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro Apotekets råd om Nedstämdhet och oro Vi drabbas alla någon gång av nedstämdhet och oro. Nedstämdhet är en normal reaktion på tillfälliga på - frestningar, övergångsfaser i livet och svåra livssituationer.

Läs mer

Livet är enkelt att leva

Livet är enkelt att leva Livet är enkelt att leva 2 Livet är enkelt att leva Teresa M Rask 3 Livet är enkelt att leva 2013, Teresa M Rask Ansvarig utgivare Novaera. ISBN 978-91-637-1031-5 Illustrationer Eva Rask. Omslagsfotografi

Läs mer

Hälsa. Vad innebär hälsar för dig?

Hälsa. Vad innebär hälsar för dig? Hälsa Vad innebär hälsar för dig? Hälsa Hälsa är ett begrepp som kan definieras på olika sätt. Enligt världshälsoorganisationen (WHO) är hälsa ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt

Läs mer

Friskvård för insidan

Friskvård för insidan Friskvård för insidan Lever vi för att arbeta eller arbetar vi för att leva? Jag tror att vi behöver stanna till med jämna mellanrum och ställa oss denna fråga. Mitt i det som är vanligt och vardagsnära.

Läs mer

15-14-11. Självmedvetenhet. Aseel Berglund & Marie Delsander. Agenda. Självmedvetenhet Stress Mindfulness - Marie Delsander Vad händer under HT2?

15-14-11. Självmedvetenhet. Aseel Berglund & Marie Delsander. Agenda. Självmedvetenhet Stress Mindfulness - Marie Delsander Vad händer under HT2? Självmedvetenhet Aseel Berglund & Marie Delsander 1 Agenda Självmedvetenhet Stress Mindfulness - Marie Delsander Vad händer under HT2? 2 1 15-14-11 3 SLANT 4 S et up L ean forward A ct N od T rack 2 Ingenjörsprofessionalism

Läs mer

Att bita ihop om stress och utmattningssyndrom

Att bita ihop om stress och utmattningssyndrom Att bita ihop om stress och utmattningssyndrom Chatrin Andersson Leg. Fysioterapeut Bragée Rehab, Stockholm Jag kommer prata om Varför blir vi stressade? Vad blir konsekvenserna? Hur kan vi bryta stressen?

Läs mer

Anhörigskap & stress, och hur mår du? Anhörigsamordnare Margaretha Hartzell

Anhörigskap & stress, och hur mår du? Anhörigsamordnare Margaretha Hartzell Anhörigskap & stress, och hur mår du? Anhörigsamordnare Margaretha Hartzell Hur mår du? Känslor och tankar? Medberonde Stress Vad kan jag göra själv? Stämmer detta/funderar du på detta? Lars Björklund

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

Självkänsla. Här beskriver jag skillnaden på några begrepp som ofta blandas ihop.

Självkänsla. Här beskriver jag skillnaden på några begrepp som ofta blandas ihop. Självkänsla Självkänsla är lika med att bottna i sitt innerst. Självkänslan finns i varje människa och söker plats att få fäste i och växa ur. Vissa ger den utrymme medan vissa inte låter den gro. Det

Läs mer

MBT och gruppbehandling

MBT och gruppbehandling MBT och gruppbehandling Grupperna är centrala i MBT Det är inte så att individualterapin är det viktiga i MBT och grupperna utfyllnad. Tvärtom: patienterna har mer grupp än individualterapi. MBT innehåller

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Emotion och motivation. Motivation. Motivation. Vad motiverar oss? Arousal. Upplägg & innehåll Ebba Elwin.

Emotion och motivation. Motivation. Motivation. Vad motiverar oss? Arousal. Upplägg & innehåll Ebba Elwin. Upplägg & innehåll Emotion och motivation Ebba Elwin ebba.elwin@psyk.uu.se Grundläggande om motivation och emotion Mer finns att läsa i boken (kap 11 och första delen av kap 12) På slutet riktlinjer och

Läs mer

Mindfulness. som intervention i Familjekonstellationer

Mindfulness. som intervention i Familjekonstellationer Mindfulness som intervention i Familjekonstellationer Vad är mindfulness? Att vara uppmärksam med avsikt, i ögonblicket, utan att värdera det. Jon Kabat Zinn Vad är mindfulness? Ett förhållningssätt: o

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

SÖMNSKOLA. Så kan du komma till rätta med dina sömnbekymmer. Ola Olefeldt Studenthälsan Malmö högskola

SÖMNSKOLA. Så kan du komma till rätta med dina sömnbekymmer. Ola Olefeldt Studenthälsan Malmö högskola SÖMNSKOLA Så kan du komma till rätta med dina sömnbekymmer Ola Olefeldt Studenthälsan Malmö högskola Agenda Lite sömnkunskap Sömnproblem och vad som vidmakthåller Hur kommer man till rätta med sömnproblem?

Läs mer

Forskning och böcker av. Luftfartsstyrelsen i Sollentuna 29 mars 2007. Nedärvda stressreaktioner. Kris: hot eller möjlighet? Vem är du?

Forskning och böcker av. Luftfartsstyrelsen i Sollentuna 29 mars 2007. Nedärvda stressreaktioner. Kris: hot eller möjlighet? Vem är du? Firma Margareta ivarsson Forskning och böcker av Luftfartsstyrelsen i Sollentuna 29 mars 2007 Stress och stresshantering Bosse Angelöw Marianne Frankenhaeuser Daniel Goleman Howard Gardner Aleksander Perski

Läs mer

Det långa djupa, medvetna yogiska andetaget, är grunden i IMY Medicinsk Yoga.

Det långa djupa, medvetna yogiska andetaget, är grunden i IMY Medicinsk Yoga. LÅNGA, DJUPA ANDETAG Det långa djupa, medvetna yogiska andetaget, är grunden i IMY Medicinsk Yoga. Magandning, även kallad buk-, diafragma-, och mellangärdsandning. Lägg händerna en bit ner på magen. Andas

Läs mer

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se

Konflikthantering enligt Nonviolent Communication. Marianne Göthlin skolande.se Konflikthantering enligt Nonviolent Communication Marianne Göthlin skolande.se Nonviolent Communication - NVC NVC visar på språkbruk och förhållningssätt som bidrar till kontakt, klarhet och goda relationer

Läs mer

och upptäcka att vi alla har svaren på de stora frågorna inom oss.

och upptäcka att vi alla har svaren på de stora frågorna inom oss. FredsProjektet är en ideell organisation vars mål är att belysa den kunskap som både göms och glömts av konventionella medier samt att inspirera varje unik människa att se till sitt eget unika vetande

Läs mer

Helhetshälsa - stress

Helhetshälsa - stress Helhetshälsa - stress . Stress Stress är ett väldigt komplext, svårt och viktigt begrepp. Det är lika mycket medicin och lärkarvetenskap som psykologi, filosofi, religion och ledarskap. Det här kapitlet

Läs mer

att andas lite fel under en längre period kan framkalla likartade symptom som vid hyperventilering,

att andas lite fel under en längre period kan framkalla likartade symptom som vid hyperventilering, Naturlig hälsa Andas dig frisk och Andas rätt det ökar din energi och fettförbränning och håller dig friskare. Jag vill att folk ska bli medvetna om sin andning i vardagen, inte bara när de går på yoga,

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Förbered rökstoppet I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen Illustrationer

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 1 Swedish www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 15 april 2013 Hur känns det att bli upplyst? (What Does Enlightenment Feel Like?)

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

1. Ont i ryggen Nervositet eller inre oro Återkommande tankar, ord eller idéer som Du inte kan göra Dig fri från

1. Ont i ryggen Nervositet eller inre oro Återkommande tankar, ord eller idéer som Du inte kan göra Dig fri från INSTRUKTIONER Din ålder: Nedan följer en lista över problem och besvär som man ibland har. Listan består av 90 olika påståenden. Läs noggrant igenom ett i taget och ringa därefter in siffran till höger

Läs mer

1. LÅNGA DJUPA ANDETAG

1. LÅNGA DJUPA ANDETAG 1. LÅNGA DJUPA ANDETAG Det långa djupa, medvetna, kompletta yogiska andetaget, som är grunden i den Medicinska Yogan, består av tre olika delar: Magandning, även kallad bukandning, diafragma andning eller

Läs mer

Stress och hanteringsstrategier leg. Psykolog Therése Blomqvist

Stress och hanteringsstrategier leg. Psykolog Therése Blomqvist Stress och hanteringsstrategier leg. Psykolog Therése Blomqvist Agenda Vad är stress? Konsekvenser av långvarig stress? Vad orsakar stress? Vad kan jag göra? Vad är stress? Stress är ett tillstånd av ökad

Läs mer

En genväg till djup avslappning och meditation. Floating.

En genväg till djup avslappning och meditation. Floating. En genväg till djup avslappning och meditation Floating. FLOATING återskapar balans Att flyta i ett viktlöst tillstånd och låta hjärnan vila från intryck, såsom ljud, ljus, tryck och friktioner frigör

Läs mer

Insikt & Utveckling Renée Ohlson

Insikt & Utveckling Renée Ohlson Insikt & Utveckling Renée Ohlson ta kontakt; www.insiktutveckling.se E-post: renee@insiktutveckling.se Tel. 0709 22 44 95 Mottagning i centrala Gbg Insikt & Utveckling Renée Ohlson Bakgrund; civilekonom

Läs mer

Jag trodde ni var skådisar

Jag trodde ni var skådisar Jag trodde ni var skådisar Jniklas och sanna Llisa Ggustaf J:Workshop måndag 26 mars: intervju efter. Det här samtalet spelade jag in, så detta är transkriberat från den inspelningen. Jag har inte transkriberat

Läs mer

Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal

Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal 6 Mars 2013 Carolina Wihrén Btr Föreståndare, DBT/KBT Terapeut Strandhagens Behandlingshem Sävsjö Carolina.wihren@aleris.se Vad är färdighetsträning

Läs mer