Hälsa och Livskvalité av Eva Melldén

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsa och Livskvalité av Eva Melldén"

Transkript

1 Hälsa och Livskvalité av Eva Melldén För många av oss blir livet till en sträcka vi ska tillryggalägga. Vi har fullt upp med att få ihop vardagen från morgon till kväll. Livet blir en kamp för att få det hela att gå ihop. Jag vet själv hur jag t.ex. kan hamna i ett tillstånd av kamp med datorn när jag ska göra något via den. Tekniken utvecklas så fort och det är svårt att hänga med hela tiden i allt det nya. Jag kan känna mig blockerad när jag inte omgående kan göra det jag har tänkt. Om jag då kan påminna mig om att ta några medvetna andetag och möta min frustration, kan jag så småningom låta blockeringen lösas upp. När jag tillåter mig att stanna upp och uppmärksammar vad som händer inom mig, kan jag kanske acceptera att det är ett tekniskt problem som uppstått och som gjort mig irriterad. Jag kan ta en paus med en kopp kaffe och känna hur spänningen i kroppen släpper undan för undan. Sedan kan jag ta itu med situationen på nytt, men utifrån ett annat perspektiv, utan att gripas av panik. När jag tar den där pausen, ger jag mig själv en möjlighet att återhämta mig för att kunna möta händelsen utan att fastna i ilska och uppgivenhet. På det sättet är jag vänlig mot mig själv och vårdar ett öppet förhållningssätt till livet och det jag möter på vägen. Det händer att jag vaknar mitt i natten. Oron griper tag i mig. Svarta tankar går genom mitt huvud. Paniken ligger på lur. Det psykiska immunförsvaret är nedkopplat på natten. Jag är utlämnad åt orosmolnen. Jag börjar andas medvetet och tar kontakt med min kropp. Jag uppmärksammar tårna, fötterna, benen o.s.v. Jag går igenom kroppen nerifrån och hela vägen upp. Jag kanske somnar på halva vägen. Jag har lyckats lugna mig själv. Jag har inte låtit de oroväckande tankarna fått fäste i mig. Jag mötte dem med min andning, andningsankaret. Ibland tar det kort tid, ibland längre innan sinnet har kommit till ro. I våra liv behöver vi ha en balans mellan aktivitet och återhämtning. Vilan kan vara kort eller lång. Den kan bestå i att ta en paus för att kanske ta några djupa andetag. Vi kan höja blicken ett ögonblick för 1

2 att bryta verksamheten vi är mitt inne i en stund. Sedan kan vi återgå med en ny tillförsel av energi till det vi höll på med. Fikarasten är ett utmärkt tillfälle för nedvarvning för att sedan koppla på med förnyad energi. Återhämtning i längre form är sömnen som har en läkande funktion på kroppen och den psykiska aktiviteten. Veckoslutsvila är längre och knuten till helgen. Vi har också längre viloperioder i form av semester. Frågan är om semestern verkligen blir en vila eller om vi känner oss tyngda av allt som måste bli gjort. Att göra av med och fylla på energi Ett exempel på energiförbrukning och återhämtning är vakenhet och sömn. Vi förbrukar energi när vi är vakna, vilket sliter på kroppens celler. Det kallas för en katabol process. Sömnen är en anabol process, som återställer balansen i nervsystemet och laddar oss för en ny vakenhetsperiod följande dag. Vakenhet, aktivitet och energiförbrukning är alltså nedbrytande processer för kroppen, katabolism. Motsatsen är sömn, vila och energiintag. Detta är uppbyggande och återhämtande processer, anabolism. Nervsystemet består av hjärnan, ryggmärgen och nerverna. Det centrala nervsystemet består av hjärnan och ryggmärgen, medan nerverna ingår i det perifera nervsystemet. Dessa system sköter kommunikationen i kroppen. Livets grundfunktioner styrs av det autonoma nervsystemet, vars överordnade centra finns i hjärnan. Det påverkar bl.a. andning, hjärtverksamhet, blodtryck och aktivitet i mag-tarmkanalen. Det autonoma nervsystemet fungerar som kroppens autopilot. Det styrs inte av viljan. Det autonoma nervsystemet är i sin tur uppdelat i det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet. Det pågår en ständig växelverkan mellan dessa båda system. De har ofta motsatta effekter på kroppen. Det sympatiska nervsystemet har en pådrivande funktion, det påverkar våra kamp- och flyktmekanismer. Det parasympatiska har en avslappnande funktion, t.ex. att dra sig undan 2

3 och ligga lågt. Efter en ansträngning slappnar vi av. Därför kan en stressreaktion eller ångestattack inte fortsätta att stiga i all oändlighet. Dock är inget av de båda nervsystemen anpassade till kronisk fysisk, mental eller känslomässig belastning. Det finns tre system i kroppen som reglerar vårt svar på stress: -Det autonoma nervsystemet (sympatiska och parasympatiska) -Hormonsystemet -Immunförsvaret Dessa system strävar efter att återställa balansen i kroppen när den rubbats. Om kroppen får tänja alltför mycket på sina gränser och det under en lång tid inte ges plats för tillräckligt med återhämtning, kan obalansen leda till olika kroppsliga eller psykiska symtom. Det som varit en akut åtgärd i kroppens försök att återställa balansen, kan bli permanent om det får fortgå under en längre tid. Kroppens återhämtande och uppbyggande processer störs. Alarmtillståndet kan bli ett nytt normaltillstånd. Det innebär en risk för oss. Kroppen kan t.ex. svara på långvarig stress eller långvariga sömnbesvär med att lägga blodtrycket på en konstant högre nivå. Kroppen höjer basnivån för att anpassa sig till den kroniska stressen. När trycket i systemet ökar pressas blodet fram med större kraft och medför ökat slitage på kärlväggarna. I blodkärlens skadade områden kryper fria fettsyror fram tillsammans med det socker som stresspåslaget mobiliserat in i kärlväggen och fettceller börjar växa till. I kärlens skadade områden samlas blodklumpar och blodkärlen slammar igen. Detta kan leda till åderförfettning eller åderförkalkning. För att upprätthålla balansen i kroppen och för att vi inte ska drabbas av stressrelaterade symtom och sjukdomar, behöver vi fylla på energi med bra mat och ge oss tid för återhämtning. På det sättet hjälper vi de anabola uppbyggande - processerna i kroppen. Det är även viktigt när vi utfört en kroppslig ansträngning i form av träning att vi ger tillfälle till intag av mat och vila efteråt. På det viset samverkar de katabola nedbrytande - processerna med de anabola. 3

4 Aktiv vila väljer vi att göra för att vi vet att det gynnar helheten och balansen. I den hämtar vi upp ny energi som gör att vi kan vara mer aktiva på lång sikt. Kropp och själ Kropp och psyke är starkt sammankopplade med varandra. Våra tankar och känslor manifesteras i hjärnan. De påverkar signalsubstanserna budbärarna mellan hjärnans funktioner och hormonerna via blodet. Dessa påverkar i sin tur resten av kroppen. Därför kommer den själsliga hälsan att påverka den kroppsliga. Vi behöver tanka oss själva regelbundet för att hämta ny energi. Återkommande pauser är nödvändiga för att inta mat, vila oss, röra på oss, reflektera och ge oss själva andrum. Andrum betyder paus, tid att hämta sig, tillfälle att pusta ut och besinna sig. Återhämtning kan man se som skiljetecken i en text. Hur skulle en text se ut utan punkter eller kommatecken? Vi skulle inte få något sammanhang eller mening i en berättelse. Pauserna gör musiken har Beethoven sagt. Man talar idag om KASAM - känsla av sammanhang - som en mycket viktig friskhetsfaktor. Det handlar om att kunna känna tillit och ha en upplevelse av mening med livet, som innebär att vi: -bättre förstår en situation som är problematisk -tror att det går att hitta lösningar vid problem -tycker att det är meningsfullt att försöka Många gånger är vi upptagna av känslor som oro, stress och frustration. Dessa känslor kan ockupera oss och bära oss bort från oss själva. Att ständigt prestera har nästan blivit som en ny religion. Att leva med många borde och måste gör att vi låter oss styras utifrån - vad vi tror att andra tycker vi ska leva upp till - istället för inifrån oss själva. 4

5 Det är inuti mig själv som jag har möjlighet att hålla samman min värld och känna att jag har förankring i mig själv. Där har jag möjlighet att lyssna till mig själv, vad jag känner, upplever och tänker. Att vara närvarande i min kropp är att vara närvarande i mig själv. Tar jag trötthetssignalerna på allvar? Utgångspunkten för att förändra en situation och för att finna de läkande krafterna inom sig är att ha tillgång till sin kropp och sina sinnen och äga en medvetenhet om att det här är jag. Mentalisering Mentalisering är ett psykologiskt begrepp som handlar om att förstå att var och en av oss har en inre mental värld. Andra människor har en inre värld som är både lik och olik min egen. Att mentalisera är att observera egna känslor, tankar, förnimmelser, önskningar och undersöka intentionen i dessa. Det är en mycket meningsskapande process som påbörjas i relationen mellan det lilla barnet och den vuxne. Mentalisering är vårt psykiska immunförsvar och är lika betydelsefullt som vårt fysiska. Eftersom människor består av både kropp och själ, så ingår både det psykiska och det fysiska i en helhet som påverkar vår hälsa och livskvalité. Mentalisering möjliggör för oss att leva ett mer autentiskt liv med ökad förståelse för både oss själva och andra. Det ger livet en djupare mening. Existentiellt perspektiv Existentiell hälsa handlar om att kunna känna mening, hopp och samhörighet. Att bära med sig någon slags grundsyn rörande tillvaron gör oss bättre rustade att möta det som är svårt. Livet är fullt av existentiella processer som att födas, utvecklas från barn till vuxen, söka sin väg i världen för att slutligen ta avsked och dö. Hur kan vi förstå lidandet som vi möter på livsvägen? Vilken plats har kärleken i våra liv? Det existentiella perspektivet är ett vidare perspektiv. Det handlar om att öppna sig för frågor som är större än oss själva, om vår del i ett större sammanhang. Vår inre värld möter 5

6 omvärlden. En sanning kommer inifrån, en kommmer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv säger Tomas Tranströmer. Att ha en vakenhet i det ögonblick som är nu under vår stund på jorden är något vi får påminna oss om gång på gång. Medveten närvaro Medveten närvaro handlar om att fokusera och uppmärksamma den stund som är nu utan att värdera eller döma. Många gånger är vi upptagna med att vi måste ha en uppfattning om något är bra eller dåligt. Det kan bli arbetsamt för våra psyken om vi ständigt måste göra en bedömning och värdera saker i sämre eller bättre. Tankar och känslor kommer och går, liksom molnen vi kan observera på himlen. Känslorna som vi genomströmmas av växlar. Positiva känslor upplever vi som behagliga. Sådana känslor är kärlek, glädje, attraktion, nyfikenhet, upphetsning, entusiasm och stolthet. Vi vill gärna ha mer av dem. Negativa känslor är rädsla, sorg, ilska, skuld, skam, avsky/äckel och förakt. Dessa känslor upplever vi som obehagliga. Vi vill inte ha dem. Om vi plötsligt drabbas av oförklarlig ilska eller en gammal sorg som handlingsförlamar oss, vill vi helst få bort den otäcka känslan. Ett annat sätt att bemöta den ovälkomna känslan kan då vara att fråga sig vad den har att säga och vad den handlar om eller att helt enkelt bara andas ut den. Känslor som vi inte vill ha och hellre flyr ifrån har ändå förmåga att fastna i våra kroppar i form av spänningar och värk. Medveten närvaro handlar om att vara närvarande i sig själv i sitt eget liv. Det är att känna kroppen inifrån, att jag är i min kropp mitt eget hus - att känna det jag känner tills jag inte känner det längre. Det gör att det som är svårt blir mindre spänt och laddat. Jag ger mig själv tillåtelse att vara precis där jag är just nu. Vi vill gärna vara som alla andra. Vi vill inte vara sämre än någon annan. Vi håller gärna upp en fasad av att allt är bra, att vi inte har 6

7 några problem, även om vi har det. Men, vi har mer gemensamt än vi tror många gånger. Vi delar mycket av rädslor och tillkortakommanden. Att uttrycka vad vi känner och tänker för oss själva och för andra lättar på bördan. Känslorna styr ofta vad vi gör. Vi försöker ofta undvika det vi är rädda för. Att vi känner oss ledsna eller nedstämda leder ofta till att vi blir mindre aktiva. På kort sikt kan det kännas bra att låta känslorna styra våra handlingar, men på längre sikt kan vi hamna i en negativ spiral, där rädslan eller nedstämdheten består. Att vara närvarande handlar om att vara här för att uppmärksamma vad som finns i oss själva och i världen. Att vara medvetet närvarande hjälper oss att stiga ur våra inprogrammerade vanor och se på det som sker på ett nytt och fräscht sätt. Att tänka nytt Vi kan utöva yoga, qigong, meditera eller bara något så enkelt som att träna på att vara helt närvarande när vi borstar tänderna. Tankarna kanske flyger iväg och gång på gång får vi koppla tillbaka till där vi är just nu. När det gäller tandborstning gör vi det genom att uppmärksamma trycket av borsten mot tänderna och tandköttet. Att träna på att befinna oss i ett tillstånd av här och nu gör att vi blir mer avspända. Vårt kropp- och psykesystem får vila. Vi är inte upptagna med att anpassa oss till omvärlden. När vi inte är upptagna med det vardagliga strukturerandet får vi energi som främjar vår utveckling. Vi får tillgång till en vidare del av oss själva och kan tillgodogöra oss mer av den informationsbank som finns inom oss. Vårt medvetande vidgas och nya tankebanor får utrymme att växa fram. Ordet inspiration betyder inandning. Det kommer från latinets inspirare. När vi ger oss själva andrum och vår andning utrymme, så kan vi återhämta oss. Vi kan låta oss inspireras av något djupare och mer insiktsfullt än vårt vardagsmedvetande. 7

8 I ett mellanrum kan saker hända. Fantasin och kreativiteten får spelrum. Många goda idéer har kommit till i avspända tillstånd och bidragit till mänsklighetens utveckling. När vi vilar i oss själva blir vi mindre begränsade i vårt medvetande. Vi utvidgar vår förmåga till perception och blir mer mottagliga för vad som rör sig inom oss. Lite om hjärnan Hjärnan består av en ofantlig mängd nervceller som kommunicerar med varandra i olika nätverk. När vi får ett intryck av något slag går det en svag elektrisk ström mellan nervcellerna. Strömmen startar i cellens membran och då frisätts signalsubstanser. Signalsubstanserna är budbärarna i hjärnan. De finns i synapserna som fungerar som kontaktpunkter mellan cellerna. På så sätt leds strömmen in i hjärnan. I cellernas kärnor ligger våra gener. Strömmen påverkar flödet av kalk inuti cellen och kalken påverkar i sin tur cellkärnan, vilket medför att generna slås av eller på. På detta sätt påverkas cellens arbete. Generna är alltså nära sammankopplade med miljön, d.v.s. de intryck vi får av olika slag. Hjärnan prioriterar hela tiden vad den vill uppmärksamma. Genom att påverka åt vilket håll vi riktar vår uppmärksamhet, tänker jag att vi kan påverka vår hjärnverksamhet i nya nervcellsnätverk och nya infallsvinklar. Gym för själen Vi behöver gym för själen, som kan handla om att hitta stunder av stillhet, tända ett ljus, vara närvarande i vardagsögonblicket, ta en meditativ promenad eller bara sitta ner en stund, ta en minipaus och andas in och ut. Andningen är länken mellan kroppen och själen. När vi tar oss tid att andas djupt, landar vi i oss själva. Att ge plats åt sin andning innebär att vi är mer i samklang med oss själva. Vi kan lägga våra frågor inåt för att låta svaren växa fram inifrån. Frågorna kan vara: Vilka prioriteringar gör jag? Vad vill jag egentligen? 8

9 Vad gör att mitt liv känns meningsfullt? Vem är jag på djupet? Vem är jag i förhållande till andra? Vilken är min plats i tillvaron? Genom att ställa frågor söker jag en samstämmighet mellan den jag innerst inne är och vad jag gör på utsidan. Den längsta resan är resan inåt har Dag Hammarskjöld sagt. Livet är en resa, där vi möter oss själva både i oss själva och i andra människor. Livet kan inte kontrolleras, det måste levas med alla dess vindlingar. Vi vet aldrig säkert vad som väntar bakom hörnet. Men, i ögonblicket kan vi välja att leva i medveten närvaro. Du kan t.ex. välja om du ska möta nästa ögonblick med öppet eller slutet sinne. Du kan välja om du ska göra som du alltid har gjort eller prova något nytt. En kvinna jag träffade blev medveten om vad som hände henne när en frustrerande känsla dök upp. Med känslan följde alltid en impulsiv handling, som hon sedan ångrade. Hon kom nu på att det fanns ett mellanrum mellan känslan och handlingen, där hon kunde andas och ge sig själv utrymme att tänka efter för att inte rusa iväg och göra samma sak igen. Hon kunde möta känslan på ett nytt sätt. En annan kvinna mötte sin frustration med att sänka blicken, låta tankarna snurra runt i huvudet. Det fick henne att känna sig dålig. Hon blev medveten om att när hon höjde blicken, vidgade sitt perspektiv, kunde hon ofta få kontakt med någon annan t.ex. på arbetsplatsen. Då kunde man tillsammans reda ut den frustrerande situation som uppstått. Acceptans Acceptans handlar om att vara så öppen och närvarande som möjligt i ögonblicket och att uppmärksamma känslor och tankar i olika situationer. Det är vilsamt för oss att släppa frustrerande och värderande tankar om andra, oss själva och om hur det borde vara för att rikta uppmärksamheten inåt. Det handlar om att se vilka beteenden vi har i olika sammanhang och vilka konsekvenserna blir 9

10 för oss på kort och på lång sikt. Acceptans handlar om att vara i verkligheten som den är och att utifrån situationen välja vilken väg man ska gå. När vi accepterar verkligheten som den är, kan vi göra val och förändring blir möjlig. Ofta ser vi på tillvaron genom ett filter. Filtret består av våra föreställningar, attityder och perspektiv. Att träna sig i att vara medvetet närvarande betyder att vi inte automatiskt reagerar på yttre signaler som tidigare utlöst en stressreaktion hos oss. Vi hanterar obehagskänslor på ett mer reflekterande, undersökande sätt för att så småningom låta dem ebba ut av sig själva. Första steget är att stanna upp där vi är just nu, tillräckligt länge för att observera vad det är som pågår. Då kan vi också se på situationen mer konstruktivt och bestämma om vi ska göra något aktivt åt den eller släppa taget om den. Vår frihet att välja ökar. Vi väljer vem vi vill vara i nästa ögonblick. De val vi gör sätter fysiska spår i vår hjärna. När jag ger mig själv utrymme att vara i det som är utan att döma mig själv för den jag är, skapar jag också ett utrymme för att en rörelse till förändring kan ta form. Jag släpper motståndet mot det som är och världen vidgas framför mina ögon. Några sår kan läkas och nya mönster framträda. Livets process Osäkerhet och tvivel är en del av livet. Ibland måste vi treva oss fram på besynnerliga och okända vägar. Tvivlet kan också ha en funktion att fylla. Utan tvivel finns det inga val. Tvivel hjälper oss att förhålla oss till våra val, till de beslut vi måste fatta. Alla har vi varit med om att varken veta ut eller in. Men, det kan ändå hända saker under ytan. En människa är inte fastlåst i en viss form, som är densamma hela livet. Livet är en ständigt pågående process av förändrade perspektiv och upplevelser kopplade till olika sammanhang, precis som cellerna i en kropp byts ut och förändras. Vi lever våra liv här på jorden med allt vad det innebär av att möta prövningar och utmaningar. Att ha en kanal öppen mot själen ger oss ett vidare perspektiv på tillvaron. 10

11 Vi har ett mikrokosmos inom oss och lever i ett makrokosmos. Att ha tillgång till sin inre värld påverkar livet i den yttre världen. Om jag är friare i mitt förhållningssätt till livet kan det också ha en inverkan på min omgivning. Vad jag gör i det lilla sammanhanget kan också ha betydelse i det större - precis som ringarna sprids på en vattenyta. Vad gör jag med mig själv? Ger jag mig tid till återhämtning emellanåt? Vad gör vi med vårt jordklot? Har vi en insikt om att vi inte bara kan rusa på och tömma såväl oss själva som jorden på alla tillgångar? Tid för reflektion och eftertanke behöver vi alla. Till sist handlar det kanske om att våga släppa lite på kontrollen och att helt enkelt våga vara människa. Det behöver inte vara någon motsättning mellan det vi upplever som vår sårbarhet och vår storhet. Sårbarheten kan visa sig vara en diamant. När jag går vägen i nuet, blir den bakåt en berättelse en mosaik som leder fram till där jag befinner mig just nu. Nuet kan bli en öppning, en ny utgångspunkt mot framtiden. På det sättet blir livet till en skapande process. Vi gör alla en resa med våra liv. Vi möter oss själva både i oss själva och i andra människor. Vi deltar alla i den process som livet innebär. Vi lever alla på samma jord i kosmos. Det inre livet består av många olika skikt, något vi delar med alla människor på vår jord: Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna i halvmörkret Valv gapande bakom valv och ingen överblick. Några ljuslågor fladdrade. En ängel utan ansikte omfamnade mig och viskade genom hela kroppen: Skäms inte för att du är människa, var stolt! Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. Du blir aldrig färdig, och det är som det skall. 11

12 Jag var blind av tårar och fördes ut på den solsjudande piazzan tillsammans med Mr och Mrs Jones, Herr Tanaka och Signora Sabatini och inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt. Ur Romanska bågar av Tomas Tranströmer Att leva i harmoni innebär att leva i nuet mitt i det flöde som själva livet är. Det är att inte utestänga något, utan låta de motsägande krafter, som ibland finns inom oss, få existera. Vi slåss inte emot dem, men låter oss inte heller slitas sönder av dem. Vi andas in och vi andas ut. Vi uppmärksammar vad som rör sig inom och utanför oss samtidigt som vi är grundade i oss själva. Patricia Tudor-Sandahl: I harmoni kan allt som är få finnas utan att helheten hotas Ökad närvaro ger sammanhang, mening och livskvalité. Att ha ett lyssnande öra inåt har en reglerande funktion på yttre och inre stress. Att möta det som är, istället för att undvika det som känns svårt, gör oss bättre rustade i vardagen. När vi kommer till världen som små barn, behöver vi en förälder till hjälp för att reglera våra känslor. När vi själva blir vuxna är vi beroende av att få stanna upp emellanåt för att reflektera och återhämta oss. Att få lov att känna efter och uttrycka för sig själv och andra hur vi mår innebär att vi kan möta livets utmaningar på ett mer funktionellt sätt. Att vara närvarande i mig själv, gör det också möjligt att njuta fullt ut av de fina stunderna som livet bjuder oss på. Medveten närvaro handlar om att flytta hem till sig själv. Det är att ha ett inifrån- och ut-perspektiv. Det gör att jag blir mer delaktig såväl i mitt eget liv som i omvärlden. Det handlar om att finna en samstämmighet mellan den jag innerst inne är och vad jag gör på utsidan. Människor som inte har tappat andan utan ger plats till sin andning behövs i samhället. De lever mer i samklang med sig själva. 12

13 Att växa som människa är inget självändamål. Vi lever i ett kretslopp där allt påverkar allting, som en livets väv, där varje positiv eller negativ påverkan ger effekter i helheten Inspirationskällor: Omedveten intelligens av Ole Vedfelt Livskraft Din hälsa, kost & hormonbalans av Helena Nyblom Tid att vara ensam av Patricia Tudor-Sandahl Tao från början av C. Alexander Simpkins och Annellen Simpkins Vila Om den sköna konsten att varva ner av Marie Söderström Mindfulness i hjärnan av Åsa Nilsonne Himmel, helvete och allt däremellan - Om känslor av Anna Kåver Vart du än går är du där av Jon Kabat Zinn Fri från stress med mindfulness av Åsa Palmkron Ragnar och Katrina Lundblad Mindfulness i vardagen av Ola Schenström Minimeditationer av Martin Boroson Vi är våra relationer av Tor Wennerberg Hur funkar hjärnan?, föredrag av professor Klas Kullander Uppsala Universitet nov Min hemsida: 13

Disposition introduktion i mindfulness

Disposition introduktion i mindfulness Disposition introduktion i mindfulness Samhället NU och DÅ Stressfysiologi Kognitiva filter Vad händer i hjärnan Mindfulness verkningsmekanismer Forskning På gång Att träna mindfulness Här&Nu Jägar och

Läs mer

MINDFULNESS om att leva här och nu. Mindfulness är ett sätt att vara ett sätt att förhålla sig till den inre och yttre verkligheten.

MINDFULNESS om att leva här och nu. Mindfulness är ett sätt att vara ett sätt att förhålla sig till den inre och yttre verkligheten. MINDFULNESS om att leva här och nu MINDFULNESS vad är det? Mindfulness är ett sätt att vara ett sätt att förhålla sig till den inre och yttre verkligheten. Mindfulness utvecklades av Dr. Jon Kabat-Zinn

Läs mer

Ett första steg i att påminna dig om att andas optimalt är att lägga märke till hur du andas.

Ett första steg i att påminna dig om att andas optimalt är att lägga märke till hur du andas. Favoritmeditationer Här hittar några andningsövningar, två föremålsmeditationer och två visualiseringmeditationer. Prova dig fram till vilken den eller de som passar dig bäst. När du mediterar till dessa

Läs mer

2010-04-12 Sundsvall Gun-Inger Soleymanpur Gis Handledning & Utveckling

2010-04-12 Sundsvall Gun-Inger Soleymanpur Gis Handledning & Utveckling Lyckas och må bra! Motivera dig själv till förändring Ditt minne påverkar hur du mår Parallellt tänkande, ta ett perspektiv i taget Vara i nuet och minska negativa tankar Skapa hållbara och effektiva lösningar

Läs mer

meditation ÖVNINGSBOK

meditation ÖVNINGSBOK meditation ÖVNINGSBOK Meditera en sinnlig väg till hälsobalans Innehåll Hur vi hittar inspiration till att träna och leva våra liv är ytterst individuellt. Några känner att de behöver stark fysisk utmaning,

Läs mer

Banta med Börje del 4 VILA

Banta med Börje del 4 VILA Banta med Börje del 4 VILA Återkoppling till förra program: Förra programmet handlade om motion och Börje, med tittarna, har fått utmaning att börja promenera 10 min, samt öka den med 1 min varje dag och

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet BIRKAN TORE lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet 36 Inspire - vinter 2011/2012 B irkan Tore är känd från TV-programmet Det Okända. Han ser ut som en ängel och utstrålar lugn, medkänsla

Läs mer

personlig hälsa per appelqvist

personlig hälsa per appelqvist per appelqvist Så förhöjer vi båtupplevelsen forskning på hjärnaktivitet visar att om vi fokuserar på en sak i taget så blir vi lyckligare. vägen dit går via mindfulness. en av landets ledande experter,

Läs mer

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar.

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar. tema lycka på lång sikt Ta lyckan Positiv psykologi studerar det som fungerar. på allvar Gör mer av det som gör dig glad på sikt och mindre av det som ger snabba kickar. Lycka handlar om en ton i livet

Läs mer

Att vara medvetet närvarande. Helena Löwen-Åberg Leg. Sjukgymnast Specialist psykiatri/psykosomatik Steg 1-utbildning i KBT/Processhandledare

Att vara medvetet närvarande. Helena Löwen-Åberg Leg. Sjukgymnast Specialist psykiatri/psykosomatik Steg 1-utbildning i KBT/Processhandledare Mindfulness Att vara medvetet närvarande Helena Löwen-Åberg Leg. Sjukgymnast Specialist psykiatri/psykosomatik Steg 1-utbildning i KBT/Processhandledare Fungera Göteborg AB www.fungera.info www.heka.nu

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning

Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning Utbildningen är intensiv och kan vara personligt utmanande. Vågar och kan du vara dig själv, visa dina starka och svaga

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer, 2010 SBU:s sammanfattning och slutsatser, 2005 Nordlund. (2004).Ångest om orsaker, uttryck och vägen bort

Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer, 2010 SBU:s sammanfattning och slutsatser, 2005 Nordlund. (2004).Ångest om orsaker, uttryck och vägen bort Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer, 2010 SBU:s sammanfattning och slutsatser, 2005 Nordlund. (2004).Ångest om orsaker, uttryck och vägen bort från den Ottosson & d`elia. (2008). Rädsla, oro, ångest

Läs mer

Sömnbehandling i grupp. Mina registreringar

Sömnbehandling i grupp. Mina registreringar Sömnbehandling i grupp Mina registreringar Sömnbehandling i grupp, Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2014 Innehåll Välkommen till sömnbehandling Sömndagbok och mina vanor Sömndagbok Veckans aktiviteter Mål

Läs mer

Ilska har många namn. Full av vrede Arg Förbannad Frustrerad Irriterad Uppriven Vansinnig Ursinnig Upphetsad Enerverad Uppretad Rasande Upprörd

Ilska har många namn. Full av vrede Arg Förbannad Frustrerad Irriterad Uppriven Vansinnig Ursinnig Upphetsad Enerverad Uppretad Rasande Upprörd För att kunna förstå din ilska och aggressioner behöver du bli medveten om styrkan i ilska och när det är tid för dig att ta kontroll över din känsla och lära dig att styra dig själv i stället för att

Läs mer

Friskvård för insidan

Friskvård för insidan Friskvård för insidan Lever vi för att arbeta eller arbetar vi för att leva? Jag tror att vi behöver stanna till med jämna mellanrum och ställa oss denna fråga. Mitt i det som är vanligt och vardagsnära.

Läs mer

Mindfulness. som intervention i Familjekonstellationer

Mindfulness. som intervention i Familjekonstellationer Mindfulness som intervention i Familjekonstellationer Vad är mindfulness? Att vara uppmärksam med avsikt, i ögonblicket, utan att värdera det. Jon Kabat Zinn Vad är mindfulness? Ett förhållningssätt: o

Läs mer

SÖMN, VILA OCH ÅTERHÄMTNING I SKOLAN

SÖMN, VILA OCH ÅTERHÄMTNING I SKOLAN SÖMN, VILA OCH ÅTERHÄMTNING I SKOLAN Till dig som arbetar i skolan med barn i årskurs F-5! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka om sömn, vila och återhämtning. Vi hoppas att Ni under denna vecka

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

år kropp och den nya tidens justeringar

år kropp och den nya tidens justeringar år kropp och den nya tidens justeringar V Det har under lång tid funnits skrifter om den nya tiden och meningen bakom. Vi är en varelse i ett komplext system som påveraks på ett eller annat sätt av dessa

Läs mer

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 1 Swedish www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 15 april 2013 Hur känns det att bli upplyst? (What Does Enlightenment Feel Like?)

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Är kognitiv beteendeterapi något för dig?

Är kognitiv beteendeterapi något för dig? Målet med kognitiv psykoterapi är att lindra individens känslomässiga lidande via tankar, föreställningar, mentala bilder, principer eller kognitioner som kan resultera i plågsamma känslor och försämrad

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

Mindfulnessbaserad metodik vid stress och depression. Mindfulness?

Mindfulnessbaserad metodik vid stress och depression. Mindfulness? Mindfulnessbaserad metodik vid stress och depression ISM, Nätverket för behandling och prevention, 26/11-09 Henrik Kok Leg. sjukgymnast Leg. psykoterapeut med KBT-inriktning Naturligt Vis, www.naturligt-vis.se,

Läs mer

Bikash Acharya. Yoga-mindfulness. 12 lektioner steg för steg

Bikash Acharya. Yoga-mindfulness. 12 lektioner steg för steg Bikash Acharya Yoga-mindfulness 12 lektioner steg för steg Innehåll 7 Förord 8 Inledning 10 Vad är yoga-mindfulness? 12 Andningens betydelse i vardagslivet 14 Meditation 16 Nyckel till yoga-mindfulnessövningar

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Förbered rökstoppet I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen Illustrationer

Läs mer

Känslor och sårbarhet. Elin Valentin Leg psykolog www.inom.com

Känslor och sårbarhet. Elin Valentin Leg psykolog www.inom.com Känslor och sårbarhet Elin Valentin Leg psykolog www.inom.com Emotionell instabilitet Impulsivitet Kraftig ångest Snabba svängningar i humör Ilskeproblematik Svårigheter i relationer Svårt att veta vem

Läs mer

Fixa studierna och må bra. Samtidigt.

Fixa studierna och må bra. Samtidigt. Fixa studierna och må bra. Samtidigt. Susanne Evertsson, kurator susanne.evertsson@akademihalsan.se Telefonrådgivning av: Sjuksköterska, Psykolog/kurator Ergonom/sjukgymnast Enskilda samtal Medicinsk/psykiatrisk

Läs mer

LÄR DIG ATT LEVA HÄR & NU! I MINDFULNESS MEDVETEN NÄRVARO I NUET!

LÄR DIG ATT LEVA HÄR & NU! I MINDFULNESS MEDVETEN NÄRVARO I NUET! LÄR DIG ATT LEVA HÄR & NU! I MINDFULNESS MEDVETEN NÄRVARO I NUET! VÄLKOMMEN PÅ EN HELGKURS ENSKILD HELGKURS ELLER 1:a delkursen i utbildningen till Mindfulnesscoach När: 18-20 September Plats: Ljungstorps

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Sömn och stress. www.somnhjalpen.se

Sömn och stress. www.somnhjalpen.se Sömn och stress www.somnhjalpen.se S ömnen tillhör ett av våra primära behov. Vi sover i genomsnitt ca 1/3 av våra liv. Sömnen är livsviktig för våra olika kroppsfunktioner. Om vi inte sover tillräckligt

Läs mer

Introduktion till compassionfokuserad terapi. Christina Andersson Leg.psykolog, författare, forskare vid Karolinska Institutet 2015-05-07

Introduktion till compassionfokuserad terapi. Christina Andersson Leg.psykolog, författare, forskare vid Karolinska Institutet 2015-05-07 Introduktion till compassionfokuserad terapi Christina Andersson Leg.psykolog, författare, forskare vid Karolinska Institutet 2015-05-07 COMPASSION EFFEKTEN att utveckla självtillit och inre trygghet

Läs mer

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love - HEL Heléne F Sandström Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love HEL Hur har du det med kärleken min vän? Älskar du hårt och passionerat eller är kärleken

Läs mer

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

Bengt Persson MIN INRE RESA

Bengt Persson MIN INRE RESA Bengt Persson MIN INRE RESA Hösten 2012 hade jag inte en tanke på att utveckla metoderna i EQ-painting. Tvärt om, kände jag att många års utvecklingsarbete nu var över. Drygt trettio personer gick vår

Läs mer

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se Till dig som har varit med om en svår händelse ljusdal.se När man har varit med om en svår händelse kan man reagera på olika sätt. Det kan vara bra att känna till vilka reaktioner man kan förvänta sig

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Färdiga föredrag/ workshops

Färdiga föredrag/ workshops Färdiga föredrag/ workshops Behov av något spännande och att det andas framtid Kicki-off, Personalträff, Något annorlunda, Hälso-Tema, 2000-talets människa, Samvaro, Framtidsseminarie. Behov av något spännande,

Läs mer

att andas lite fel under en längre period kan framkalla likartade symptom som vid hyperventilering,

att andas lite fel under en längre period kan framkalla likartade symptom som vid hyperventilering, Naturlig hälsa Andas dig frisk och Andas rätt det ökar din energi och fettförbränning och håller dig friskare. Jag vill att folk ska bli medvetna om sin andning i vardagen, inte bara när de går på yoga,

Läs mer

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR På en timme ingalill roos Tidigare utgivning Energitjuvar Kärlekens energi Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Ingalill Roos 2012

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

Tack och lov finns det en enkel lösning på just den delen av problemet. Stäng av datorn och mobilen. Låt inte mobilen stå på ljudlös, då kommer

Tack och lov finns det en enkel lösning på just den delen av problemet. Stäng av datorn och mobilen. Låt inte mobilen stå på ljudlös, då kommer Att mobilanvändandet går att koppla till sömnstörningar visar även en undersökning gjord i Bamberg. 7 Samma sak visade sig även i den undersökningen när försökspersonerna utsattes för en tusendel av det

Läs mer

En genväg till djup avslappning och meditation. Floating.

En genväg till djup avslappning och meditation. Floating. En genväg till djup avslappning och meditation Floating. FLOATING återskapar balans Att flyta i ett viktlöst tillstånd och låta hjärnan vila från intryck, såsom ljud, ljus, tryck och friktioner frigör

Läs mer

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro Apotekets råd om Nedstämdhet och oro Vi drabbas alla någon gång av nedstämdhet och oro. Nedstämdhet är en normal reaktion på tillfälliga på - frestningar, övergångsfaser i livet och svåra livssituationer.

Läs mer

När livet krisar.. Studenthälsan, Luleå tekniska universitet

När livet krisar.. Studenthälsan, Luleå tekniska universitet När livet krisar.. - En liten handbok i att ta hand om dig själv vid kriser och vart du kan söka stöd. Studenthälsan, Luleå tekniska universitet Kris innebär att det har hänt något allvarligt i livet som

Läs mer

Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal

Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal 6 Mars 2013 Carolina Wihrén Btr Föreståndare, DBT/KBT Terapeut Strandhagens Behandlingshem Sävsjö Carolina.wihren@aleris.se Vad är färdighetsträning

Läs mer

Om en annan symbol dyker upp, då är det dags att ta reda på innebörden och ta till dig insikten men att vänta en tid med att agera.

Om en annan symbol dyker upp, då är det dags att ta reda på innebörden och ta till dig insikten men att vänta en tid med att agera. BIM Introduktionsprogram 6 steg till att ta reda på vad du vill och hur du kommer dit. 1. Ta reda på vad du vill 2. Följ universums tecken 3. Ta dig själv och det du gör på allvar 4. Gör en ceremoni 5.

Läs mer

Aktiv avspänning. En övningsbeskrivning av Peter Niesing

Aktiv avspänning. En övningsbeskrivning av Peter Niesing Aktiv avspänning En övningsbeskrivning av Peter Niesing Redigerad och försedd med fotografier av Kristin Olsson Introduktion Aktiv avspänning bygger på de kinesiska metoderna Nei-yang-kung och Ch iang-chuang-kung,

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

KURS 1 SHRI YOGA DYNAMISKT TISDAGAR

KURS 1 SHRI YOGA DYNAMISKT TISDAGAR NYA KURSER HÖSTEN 2015 Här följer nu ett förslag på kursprogram med många nya kurs kombinationer. Beroende på intresse kommer jag återkoppla till dig efter anmälan om kursen blir av. Du kan också köpa

Läs mer

Mat/näring Uppdrag 1

Mat/näring Uppdrag 1 Mat/näring Uppdrag 1 Ät minst tre saker under dagen som är bra för hjärnan. Tips: o Rågbröd o Gröt o Müsli o Fisk o Skaldjur o Kaffe o Färgrann frukt o Vinbär o Nässlor o Grönkål o Jordgubbar o Spenat

Läs mer

Möte 1. Mindfulness. är att vara medvetet närvarande i nuet, utan att värdera eller döma det vi upplever.

Möte 1. Mindfulness. är att vara medvetet närvarande i nuet, utan att värdera eller döma det vi upplever. 1 Möte 1 Mindfulness är att vara medvetet närvarande i nuet, utan att värdera eller döma det vi upplever. Life is what happens to you while you're busy making other plans. John Lennon. Varför ska man gå

Läs mer

Den Kreativa Nervositeten

Den Kreativa Nervositeten Den Kreativa Nervositeten Jan Alpsjö www.lentos.se tel: 0705-120206 1 DEN KREATIVA NERVOSITETEN Den Kreativa Nervositeten riktar sig till personer som skall förbereda en presentation. Syftet är att kunna

Läs mer

Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion

Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion Ett problem med många lösningar. Att mannen får problem med erektionen är inget ovanligt.

Läs mer

Meningen med livet av Serge Kahili King

Meningen med livet av Serge Kahili King Meningen med livet av Serge Kahili King (översättning av Alexandra Telluselle) I en av mina artiklar berättar jag om historien där en man ägnar hela sitt liv åt att hitta någon som kan ge honom svaret

Läs mer

Yogaövningar. för mer. Energi

Yogaövningar. för mer. Energi Yogaövningar för mer Energi Livet är som att cykla. För att hålla balansen, måste du fortsätta röra dig. Albert Einstein Stå upprätt med armarna utsträckta, horisontellt med axlarna. Snurra medsols, precis

Läs mer

- Hur skulle du vilja definiera begreppet mental träning?

- Hur skulle du vilja definiera begreppet mental träning? TREDJE STEGET intervjuer om en ny fas i livet LarsEric Uneståhl och jag, Elisabeth Solin, sitter i ett vackert äldre hus omgivet av mäktiga träd. Vid uppfarten till villan står skylten Skandinaviska Ledarhögskolan

Läs mer

Lär hästen sänka huvudet!

Lär hästen sänka huvudet! Lär hästen sänka huvudet! Text: Sven Forsström Foto: Inger Lantz Som ryttare vill man också att hästen ska tugga på bettet och skumma kring munnen, eftersom det är ett tydligt tecken på att hästen är avspänd

Läs mer

FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE

FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE FYSISKA KROPPEN Kristina Wennergren När det gäller den fysiska kroppen, kan de flesta av oss bli mycket mer medvetna om utrensning, uppbyggnad, självvård och förebyggande

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet 2013 Jenny Andén Angelström & Anna Sundström Ansvarig utgivare: Jenny Andén Angelström ISBN: 978-91-637-2882-2

Läs mer

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation Foto: Peter Zachrisson/Zmedia Henrik Ankarcrona Mental träning & prestation I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g INTRODUKTION sid 3 Problembeskrivning sid 3 Syftet med arbetet sid 3 Frågeställning sid

Läs mer

Gör så många positioner du har tid eller lust med. I slutet finns några förslag på sekvenser.

Gör så många positioner du har tid eller lust med. I slutet finns några förslag på sekvenser. Yinyoga hemma I yinyogan sträcker och stimulerar du kroppens djupa vävnader, bindväv, ligament, fascia och leder. Det måste göras på yinvis, försiktigt och under lång tid. Så du håller positionerna länge,

Läs mer

Strategier för god sömn. Susanna Jernelöv Leg psykolog, Med dr

Strategier för god sömn. Susanna Jernelöv Leg psykolog, Med dr Strategier för god sömn Leg psykolog, Med dr Översikt Kl 10.30-11.30 1. Hur ska man bete sig för att sova bra? 2. Kognitiv beteendeterapi för att sova vad kan man göra själv? Hur ska man bete sig för att

Läs mer

Du behöver inte gilla det, du behöver bara göra det

Du behöver inte gilla det, du behöver bara göra det När det gör ont - Medveten närvaro & Yin-Yoga Tips och instruktioner till övningar & Yin-Yoga Det kan underlätta att bestämma i förväg när du ska öva eftersom att det är vanligt att man bitvis känner ett

Läs mer

Mindfulness Inspirationsdag

Mindfulness Inspirationsdag Mindfulness Inspirationsdag Pulsen, Borås, 1 mars 2011 Henrik Kok Leg. sjukgymnast Leg. psykoterapeut (KBT) Naturligt Vis www.naturligt-vis.se Vad är mindfulness? Ett tillstånd/förmåga/förhållningssätt

Läs mer

Högkänslighet. Högkänsliga personer och skilsmässa

Högkänslighet. Högkänsliga personer och skilsmässa Högkänslighet Comfort Zone, november 2010 Copyright 1999-2010 Elaine N. Aron, Ph.D. All rights reserved Copyright 2012 den svenska översättningen EM Bruhner. Alla rättigheter reserverade Fler artiklar

Läs mer

Anna von Schéele GUDINNEYOGA. För njutning, skönhet och livslust. Siljans Måsar Förlag

Anna von Schéele GUDINNEYOGA. För njutning, skönhet och livslust. Siljans Måsar Förlag Anna von Schéele GUDINNEYOGA För njutning, skönhet och livslust Siljans Måsar Förlag Gudinneyoga Woman is the molder. You are the molder of time, you are the molder of space and of man: The man of tomorrow,

Läs mer

BVC-rådgivning om sömnproblem

BVC-rådgivning om sömnproblem Centrala Barnhälsovården 2013-05-02 BVC-rådgivning om sömnproblem Förebyggande strategier för BVC-ssk: håll dig uppdaterad på hela familjens sömnvanor under första året uppmuntra föräldrarna att vänja

Läs mer

Information om Inre Balans-terapi

Information om Inre Balans-terapi Information om Inre Balans-terapi Inre Balans-terapi är en enkel och effektiv metod för stresshantering och personlig utveckling. Under tre sessioner arbetar man direkt med det undermedvetna för att starta

Läs mer

Till dig som har varit med om en svår upplevelse

Till dig som har varit med om en svår upplevelse Till dig som har varit med om en svår upplevelse Vi vill ge dig information och praktiska råd kring vanliga reaktioner vid svåra händelser. Vilka reaktioner är vanliga? Det är normalt att reagera på svåra

Läs mer

Vet du att det finns hjälp att få, stora tokerier är nå t man rår på. Mindre tokerier bör man ha, dom berikar och är bra!

Vet du att det finns hjälp att få, stora tokerier är nå t man rår på. Mindre tokerier bör man ha, dom berikar och är bra! Vet du att det finns hjälp att få, stora tokerier är nå t man rår på. Mindre tokerier bör man ha, dom berikar och är bra! Susanne Bejerot: Ur Vem var det du sa var normal? Paniksyndrom utan agorafobi (3-5%)

Läs mer

Du ska sträva efter att din dag ser ut så här.

Du ska sträva efter att din dag ser ut så här. I det här häftet finns många olika tips och idéer om hur du kan förbättra dina möjligheter att klara dina studier på ett bra sätt. Se det här som en samling där du kan plocka delar av allt passar inte

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Litet råd kring speciella typer av lidande

Litet råd kring speciella typer av lidande Litet råd kring speciella typer av lidande I detta avsnitt kommer vi kort belysa några olika typer av lidande. Vi kommer att reflektera över egenvård i sammanhanget men också över när det är en god idé

Läs mer

Målplanering för relationer Exempel 3:1

Målplanering för relationer Exempel 3:1 Målplanering för relationer Exempel 3:1 Våra relationer mår bra av en fungerande arbetsfördelning hemma. Ställer upp för maka/make och barn. Sköter allt hemarbete trots mera smärta. Täta konflikter. Känner

Läs mer

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Igår fick jag ett samtal från SVT Debatt för de ska idag ha ett program om Yoga. Skälet är att Östermalmsskolan har

Läs mer

Meditation Chi Yoga YogiCho och Tina Hédren för perfekt harmoni i livet som rymmer glädje, lycka, hälsa,

Meditation Chi Yoga YogiCho och Tina Hédren för perfekt harmoni i livet som rymmer glädje, lycka, hälsa, INFINITE TAI JI Meditation Chi Yoga YogiCho och Tina Hédren för perfekt harmoni i livet som rymmer glädje, lycka, hälsa, TREÅRIG UTBILDNING I UPPSALA Infinite Tai Ji Infinite Tai Ji Infinite Tai Ji är

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

Livskvalitet-100. Hur är din livskvalitet för tillfället? Gör testet och se hur många poäng du får.

Livskvalitet-100. Hur är din livskvalitet för tillfället? Gör testet och se hur många poäng du får. Livskvalitet-100 Hur är din livskvalitet för tillfället? Gör testet och se hur många poäng du får. Du får en poäng för varje påstående som stämmer. Poäng: 1. Familj / Relationer Jag är nöjd och belåten

Läs mer

Sömn! & behandling av sömnbesvär

Sömn! & behandling av sömnbesvär tt vilja, men inte kunna Sömn! & behandling av sömnbesvär Du vrider och vänder dig Hjärtat slår fort Tankarna snurrar Frukostseminarium, Ergohuset 22 oktober 28 Marie Söderström Leg psykolog, doktorand

Läs mer

PEDAGOGENS FÖRÄNDRADE LEDARSKAP

PEDAGOGENS FÖRÄNDRADE LEDARSKAP PEDAGOGENS FÖRÄNDRADE LEDARSKAP PLIKTBARN LUSTBARN STÖDJA UTMANA BEMÄSTRINGS- FÖRSÖK - Aggressivitet (Ju räddare desto ilsknare) - Flykt (Bagatellisera) (Utebli) -Projektion (Överföra egna problem på andra)

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Chef med känsla och förnuft. Tekniska Högskolan i Jönköping

Chef med känsla och förnuft. Tekniska Högskolan i Jönköping Chef med känsla och förnuft Tekniska Högskolan i Jönköping 24 maj 2012 Vad förväntar vi oss av en chef? (Sandahl et al., 2004) LEDARE OMTANKE FÖREBILD INSPIRATÖR CHEF SOCIAL KOMPETENS OMDÖME MORALISK KOMPETENS

Läs mer

Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9

Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9 KEDS Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9 Avsikten med detta formulär är att ge en bild av ditt nuvarande tillstånd. Vi vill alltså att du försöker gradera hur du mått de senaste två veckorna. Formuläret

Läs mer

Aptitreglering. Stress

Aptitreglering. Stress Aptitreglering Stress Aptiten styrs: Kortidsreglering start och slut Långtidsreglering upprätthåller kroppsvikten Fettvävens och hjärnan Insulin-Leptin Stress och det moderna samhället Jag arbetar från

Läs mer

FATTA BESLUT (håll fast vid det, lita på det) = DETTA SKAPAR VARAKTIG FÖRÄNDRING. Det här gäller all förändring! Mat, rökning, golf etc.

FATTA BESLUT (håll fast vid det, lita på det) = DETTA SKAPAR VARAKTIG FÖRÄNDRING. Det här gäller all förändring! Mat, rökning, golf etc. Tänk i golf. Cai Nilsson Som människor styrs vi av inlärda vanor och mönster, att bryta dessa gör oss osäkra och otrygga. (matvanor, rökning, motion osv..) Dessa måste brytas och ersättas med nya för att

Läs mer

Andning. Hur svårt kan det vara?

Andning. Hur svårt kan det vara? Andning Hur svårt kan det vara? Bertil Brogeland vem är jag och vad gör jag? Gift, en son, bor i villa i Trollhättan, tränar en del, ledare inom skridsko (hastighetsåkning) Andningsterapeut (thoracal mobilisering

Läs mer

SMÅBARNSFOSTRAN. Information till småbarnsföräldrar. Vad skapar nyfikenhet, inlärningsglädje?

SMÅBARNSFOSTRAN. Information till småbarnsföräldrar. Vad skapar nyfikenhet, inlärningsglädje? Vad skapar nyfikenhet, inlärningsglädje? Vad ligger bakom lek och rörelse? Varifrån glädje i delaktighet? SMÅBARNSFOSTRAN Information till småbarnsföräldrar Syftet med detta häfte är att informera föräldrar

Läs mer

Träning i Medvetet Ledarskap i naturen

Träning i Medvetet Ledarskap i naturen Träning i Medvetet Ledarskap i naturen för stärkt fokus och innovationsförmåga I en allt mer komplex och föränderlig värld är förmågan till ökad medvetenhet, stabilt fokus och innovation framgångsfaktorer.

Läs mer

Compassionfokuserad terapi (CFT) information till dig som går i terapi

Compassionfokuserad terapi (CFT) information till dig som går i terapi Compassionfokuserad terapi (CFT) information till dig som går i terapi Compassion översätts ofta till svenska som självmedkänsla. Det är ett förhållningssätt till livet där vi har värme, vänlighet och

Läs mer

Agenda för workshop. Workshop ACT. ACT på kartan (Kåver, 2006) 2012-09-14. Vilken typ av psykologi vill ACT/RFT skapa?

Agenda för workshop. Workshop ACT. ACT på kartan (Kåver, 2006) 2012-09-14. Vilken typ av psykologi vill ACT/RFT skapa? Agenda för workshop Workshop ACT Cecilia Olsson Leg sjukgymnast & beteendevetare www.livspraktiken.se Placera ACT på kartan Kort introduktion till ACT Beteendets funktion & Beteendeanalys ACTs sex kärnprocesser,

Läs mer

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Brukar du ibland sjukskriva dig hellre än att hålla en presentation, redovisning eller delta i gruppdiskussion? Mår du illa, får black out eller

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer