Kom-igång-manual till Home Prosafe 1132 GSM larm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kom-igång-manual till Home Prosafe 1132 GSM larm"

Transkript

1 Kom-igång-manual till Home Prosafe 1132 GSM larm Se översikt på sidan fyra hur larmets menyträd ser ut och tag även fram huvudmanualen samt manualen för resp. sensor/tillbehör. För att bläddra i menyn använder du dessa. Med öppnar/bekräftar du det markerade alternativet. går du bakåt och med OK 1. Börja med att placera kontrollpanelen, dina sensorer och eventuella tillbehör på ett bord framför dig. Montera dem på deras respektive placeringar först efter att sensorer och kontrollpanel är programmerade/registrerade. Detta för att göra grundkonfigurationen så smidig som möjligt. 2. Bestäm dig för var du vill placera dina sensorer och namnge dem därefter (ex. vardagsrummet, hallen, källaringången osv. beroende på sensorernas typer och deras tänkta placering). 3. Sätt i ditt SIM-kort i en mobiltelefon och ta bort PIN-koden, för vidare instruktioner om hur hänvisar vi till manualen som följde med din mobiltelefon. 4. Stäng av mobiltelefonen och sätt i SIM-kortet i kontrollpanelen. 5. Anslut nu strömsladden till kontrollpanelen, ingången finner du på baksidan av panelen. På baksidan finner du även en gummiplopp som täcker en strömbrytare som skall sättas i läge ON. 6. Skriv in fabrikskoden 1234 och tryck OK. I textfönstret kommer då texten Alarm off visas. 7. Tryck #, på skärmen står det: P-Mode Enter P-Code, du ska nu slå in din PIN-kod (fabriksinställning 1234) och tryck OK. Nu står det på skärmen P-Mode Enter M-Code, detta innebär att du ska slå in din Master (Huvud) kod (fabriksinställning 1111) bekräfta med OK. 8. Du befinner dig nu i programmerings- menyn, här bläddrar du genom att trycka använd OK för att bekräfta eller välja och för att gå bakåt i menyn. 9. Om du vill ändra språket till svenska, bläddra till menyn Gen.Settings tryck OK bläddra längst ner i menyn till Language och tryck OK. Välj där Swedish (Svenska) bekräfta med OK 10. Programmera sedan in de telefonnummer du vill att ditt system ska ringa upp vid larm. Gör detta genom att gå in på menyn Tele o Inspel och tryck OK Välj Tele Nummer och tryck OK. Om du vill lägga in ett telefonnummer på bokstav A, tryck OK. Skärmen visar nu Skriv in nytt Nr + OK. Skriv in det önskade telefonnumret och bekräfta med OK. Skärmen ber dig nu att välja mellan Röst rapport eller SMS rapport. För bästa resultat programmera det första telefonnumret som SMS rapport och det andra (B) som Röst rapport. 11. Om du önskar att ditt larmsystem ska ringa upp dig i händelse av inbrott eller annan händelse så måste du spela in ett meddelande som larmet sedan spelar upp när det ringt upp dig. Detta gör du genom markera Tele o Inspel och trycka OK. Bläddra till Spela in medd och tryck OK. Välj sedan Spela in Adr tryck OK och följ sedan instruktionerna för att spela in ett adressmeddelande. Vill du dessutom spela in ett specifikt meddelande för en specifik typ av larm så väljer du också menyn Spela in Spec tryck OK och följ sedan instruktionerna som ditt larmsystem ger dig. 12. Det är nu dags att registrera in dina sensorer och eventuella andra tillbehör. Detta gör du genom bläddra till menyn Sensorer +/- (Programmeringsläget) tryck OK. Markera Infoga sensor, men vänta med att trycka OK. Läs istället manualen till din sensor och se hur du gör för att registrera in just den sensortypen. När du vet detta förbereder du sensorn och trycker sedan OK på kontrollpanelen. Registrera därefter in din sensor enligt dess manual. Du kommer då att bli uppmanad att välja vilken typ av larm din sensor skall generera. Vanligast är Inbrott,

2 Skalskydd och Ingång. När larmet är aktiverat i läge Skalskydd så genererar enbart sensorerna som är registrerade som Inbrott ett larm. Därför är det lämpligt att registrera exempelvis magnetkontakt vid fönster som typen Inbrott. Sensorer som skall vara passiva i Skalskyddsläge, exempelvis IR-sensorer inne i huset, är lämpliga att registrera som typen Skalskydd. En sensor som sitter vid huvudentrén är lämplig att registrera som typen Ingång. När en sensor är registrerad som ingång, går inte larmet igång förrän den inställda ingångstiden räknats ned. Ingångstiden går att sätta till 0-70 sekunder med 10 sekunders ökning (d v s: 10, 20, 30, 70 sekunder). Skalskyddsläge är lämpligt att användas exempelvis på nätterna när det finns folk hemma, eller om man har större husdjur som går omkring inne i huset. 13. Programmera in din egen PIN-kod, bläddra till Allm.inställ tryck OK. Markören blinkar vid PIN-kod, välj detta genom att tryck OK. Välj den PIN-kod som du vill ändra eller lägga till och tryck OK. Följ sedan instruktionerna som larmsystemet ger dig. 14. Nu är det dags att ge ditt larmsystem ett namn som kommer att synas i SMS-meddelanden i händelse av larm. Detta för att kunna identifiera vilket larmsystem som löst ut i händelse av att man har flera hus larmade med SMS-funktion eller grannsamverkan. Gå in i menyn Redigera SMS tryck OK, skriv in ett eller flera ord som gör det möjligt att identifiera att larmet kommer från just ditt larmsystem, när du är klar tryck OK. Markera Spara eller Avsluta och tryck OK för att bekräfta ditt val. Detta är ett extra sätt att identifiera larmets ursprung tillsammans med telefonnumret. 15. Registrera en SMS-Kod, denna kod krävs för att kunna styra larmsystemet via SMSmeddelanden. Gör detta genom att bläddra till menyn SMS-Keyword skärmen visar Ändra SMS Keyword? Pin code + OK, tryck nu OK. Skriv sedan in den kod du vill ha och avsluta med att trycka OK. 16. Lägg sedan in din landskod. Gör detta genom att bläddra till menyn Lands kod tryck OK. Skriv här 46 (förutsatt att du befinner dig i Sverige) och tryck OK. Ersätt kommer upp, skriv in 0 och tryck OK. Om du med dessa inställningar kan larma på din kontrollpanel via SMS, men inte får ett bekräftelse-sms tillbaka så beror detta troligtvis på dina landskodsinställningar. Prova då att istället skriva 00 när ersätt kommer upp på skärmen etc. Detta beror på att mobiloperatörerna tolkar landskoder på olika sätt. 17. Du har möjlighet att lyssna på vad som händer vid larmpanelen genom en så kallad listen in - funktion i händelse av larm. Ring numret till din kontrollpanel och lägg på efter första tonen. Ring upp samma nummer som i steg ett inom 8-20 sekunder, men lägg inte på luren denna gång. Du kommer nu att via telefonen höra 2 signaler som kommer från kontrollpanelen. Slå in din användare PIN-kod på telefonen. Om korrekt PIN-kod är inslagen hör du 2 signaler via telefonen som kommer från kontrollpanelen. Slå in 2 siffrig kommando kod för avlyssning: 01 Nu uppfyller larmet kraven från de allra flesta användare. För ytterligare instruktioner se inställningar i huvudmanualen. Den senast uppdaterade versionen av huvudmanualen finner du alltid på

3 Översikt Användare o Programmerings meny Home Prosafe 1132 GSM Använd knappen för att komma tillbaka till huvudmenyn. Använd för att bläddra i menyerna. Användare meny Tryck knappen och 4-siffrig PIN användarekod +OK (Fabrikskod 1234) Felrapport Larm Aktivera Skalskydd Förbik. Zon Visa, logg App.M På/Av

4 Programmerings meny Tryck # och 4-siffrig PIN användarkod +OK (Fabrikskod 1234) Och därefter 4-siffrig PIN huvudanvändarkod (Master code) +OK (Fabrikskod 1111) Testa Sensor Tele o Inspeln Tele nummer Spela in meddelanden Test Rapport Allm. Inställningar PIN-kod (fabriks kod 1234) Tillfällig kod Meddelande kod Huvudkod A.Ingångstid A.Utgångstid H.Ingångstid H.Utgångstid Klockspel Tid Datum Siren (panel) Språk Spec.inställningar Alarm längd A.Utgångsljud A.Ingångsljud H.Utgångsljud H.Ingångsljud Fördröj Siren Verifiera Utgångsdörr Händelser Fjärrkontroll Inaktiv Kontr Intrångsalarm Rapport Val Övervakning Stopp Sensorer +/- Infoga Sensor Redig. Sensor Ta bort Sensor Program Siren Prog.Appmodul Redigera SMS SMS Keyword Säkerhetskod Lands kod GSM Signal Återställ GSM

5 Viktiga funktioner Inbyggd GSM telefon, Ingen fast telefonlinje behövs. Upp till 20 st trådlösa sensorer kan anslutas. Vid larm kan upp till sex telefonnummer ringas upp (Röst och SMS meddelande). Spela in individuella meddelande för Inbrott, Brand och Överfall. Välj hur sensorer skall fungera i olika lägen, välj mellan Inbrott, skalskydd, skalskydd ingång, fördröjning, ingång, 24 h, brand, sjuk larm eller vattenlarm. Inaktivitetslarm Ett flertal olika typer av PIN koder b l a. PIN Meddelande kod (skickar SMS meddelande vid användning) Intelligent sensorkontroll Möjlighet via Apparatmodul att få blinkande ljus vid larm Fjärrstyr larmet AV/PÅ via SMS eller uppringning. Fjärrstyr apparatmoduler (t ex värme och ljus) via SMS. Möjlighet att lyssna på vad som händer vid larmpanelen genom en så kallad listen in - funktion i händelse av larm Går att ansluta till 12V batteri. Batteritid vid strömavbrott är ca 8 timmar.

6 Quick guide for Home ProSafe 1132 GSM We recommend you to look over the structure of your alarm and have all your manuals at hand before you start programming. Browse in the menu using the and -keys. Use the open and confirm the marked item or option, press OK. -key to go backwards in the menu. To 1. We recommend you to program your system before you mount it. While programming your system it is therefore advisable to have all your alarm components in front of you, perhaps on the kitchen table. 2. Decide which device will be situated where and thereafter add them into your system. Give your devices and sensors names that match with their environments, like kitchen, hallway, living room etc. This will make it a lot easier to understand the system log and notifications in the future. 3. Insert your SIM-card into your cell phone and disable your PIN-code. If you are not sure about how to do this, please refer to the manual of your cell phone. 4. Turn off your cell phone and insert the SIM-card in the Control Panel. 5. Connect the AC power adapter on the backside of the Control Panel. Remove the rubber cover on the backside to activate the alarm, put the jumper to ON. 6. Enter PIN-code 1234 (default PIN-code) and press OK. You will hear two short beeps and the display will show Alarm Off. 7. Press the # key, after that enter your User PIN-code, 1234 (factory default), and press OK. The alarm ask you to enter the Master code, enter 1111 (default master code) and press OK. 8. Now you have entered the programming mode, use the and - keys to browse the menu, if you want to go backward in the menu use the - key, to open and confirm in a menu press OK. 9. Enter General Settings menu press OK and browse to your desired language and then press OK. 10. For programming your telephone numbers, please enter the Tel.Setting menu press OK, browse to Tel.number and press OK. Follow the instructions in the main manual for this alarm system. 11. Before you start with this step, please remove any cell phones you have nearby the panel since the phones could causes interference. In case of an emergency situation, the Control Panel will dial the emergency phone numbers in priority order. Enter the menu Tel.Setting and press OK then browse to the item Record Msg and press OK. There you can select which messages you want to record. Follow the main manual for more instructions. 12. Now it is time to add devices and other accessories. Enter the menu Devices +/-, and press OK select Add Device but please note that before you press OK you should have read through your manual for your chosen sensor, when you have done that you could press OK, the display will shown * push button on Device to add *. Press test button on your sensor and follow further instructions. One of your sensors must be programmed as Entry. 13. To change the standard PIN Code to your own PIN code, you must browse to the menu Gen.Settings and press OK, select the PIN-code and press OK then follow further instructions. 14. Now it is time to give your system a nickname for identification purposes. In case of an emergency- or burglar situation this nickname will be in the alarm message. Enter the

7 programming mode and browse to SMS Editor and press OK. Edit Screen is shown on the display, enter your desired name and press OK then select if you want to save or quit, confirm with OK. 15. To control your alarm system via SMS you have to select an SMS keyword. Enter the menu SMS keyword and press OK. Enter in your desired word and confirm with OK. This word could consist of both letters and numbers please note that you couldn t use the Scandinavian letters å,ä,ö. 16. If you want a confirmation messages you have to register your country code in the Control panel. Browse to the menu Country Code and press OK. Enter in your country code and press OK. For example: the country code of Sweden is 46, so you then type 46 under the country code and press OK. On the display you see replacement. Under most conditions you will not need to do this setting for Replacement, just press OK. But if you don t receive any confirmation messages, you should consider registering either 0 or 00 in the menu Replacement. 17. You have the possibility to acknowledge the call and also initiate a one-way Listen-in channel for 2 minutes. This channel allows you to listen to what is happening in the closest surroundings of the control panel. Dial the GSM phone number of your Control Panel and hang up on the first ring. After 8-20 seconds, dial the same number as you dial in the first step, but do not hang up this time. You will hear 2 beeps in your phone which comes from the Control Panel. Enter your user pin code. If the pin code is correct, you will hear 2 beeps from the Control Panel via the phone set. Enter the 2-digit DTMF control command, in this case enter 01. For further detailed instructions, please refer to the main manual of your alarm system. For further instructions follow the steps in your main manual for Home ProSafe 1132 GSM. You will also find the latest versions of all our manuals on our website:

8 Menu map for Alarm Home ProSafe 1132 GSM Use to go back to the main menus. Use and to navigate in the menus. User mode Press and the 4 digit PIN code + OK (default 1234) Fault Dsp Away arm Home arm Bypass Log Control PSS (power switch)

9 Programming mode Press # and 4 digit user PIN code + OK (Default 1234) Then type 4 digit master-code +OK (Default 1111) Walk Test Tel.Setting Gen.Settings Spc.Settings Devices +/- Tel.Numbers Record Msg Test report Pin Code Temp.Code Duress Code Master Code A.Entry Time A.Exit Time H.Entry Time H.Exit Time Door Chime Time Date Panel Siren Language Alarm Length A.Exit Sound A.Entry Sound H.Exit Sound H.Entry Sound Siren Delay Verification Final Door Interference RC Ent E Mobility CHK Tamper Alarm Latch Option Supervision Stop Add Device Edit Devices Remove Device Program Siren Program PSS SMS Editor SMS Keyword Country Code GSM Signal Reset GSM

10 Features Wireless Control Panel with built-in GSM module. Up to 20 wireless devices could be connected to this alarm system. When an alarm occurs the Control Panel dial the phone numbers you have stored. Up to six numbers can be stored. Recording your own messages. Easy installation, each zone can be individually programmed into different ways of operation. Full supervision to ensure the problem-free operation of the system. A number of different PIN codes could be chosen. Intelligent control of each sensor. Lights are switched ON and OFF when an alarm occurs. For this you need an extra accessory for example one power switch. Remote control the system by SMS, you can as an example arm and disarm the system by SMS. Remote control your appliance modules by SMS (example heat and lights) Call Acknowledgment, gives you the opportunity to listen to what s happening in the closest surroundings of your control panel. Power supply 12V adapter. Battery Back-up time: at least 8 hours.

Digital Tv Box STC-IP3020

Digital Tv Box STC-IP3020 Bruksanvisning User Guide Digital Tv Box STC-IP3020 Powered by Zenterio Ändringar och förbättringar Zenterio arbetar ständigt med vidareutveckling av befintliga och nya produkter. Därför förbehåller vi

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

INNEHÅLL. Rev 20140115.280

INNEHÅLL. Rev 20140115.280 Bruksanvisning INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 20 8 REDIGERA KANALER... 21

Läs mer

Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 -

Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 - Hospitality Television 20/26/32HF5335D 15/20HF5234-1 - Installation of your Philips Hotel TV 1. Introduction This addendum has been designed to help you install programmes on this Digital TV and activating

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 Mobilt bredband Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 edge/3g/turbo-3g Den snabba vägen till internet Här är ditt usb-modem som du använder med ditt mobila bredband

Läs mer

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Contents 1 2 DC-250HD Manual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DC-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DC-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth English Svenska Art.no. Model 38-3385 SM-8366UBR Ver. 201008 English Bluetooth Car Stereo Art. No. 38-3385 Model SM-8366UBR Please read the entire instruction

Läs mer

Att använda Adobe Captivate 3

Att använda Adobe Captivate 3 Att använda Adobe Captivate 3 Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se 1 Vad är Captivate? Programmet Captivate är ett verktyg som kan användas för att spela in det

Läs mer

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt BYGG-VAKT L a r m a r v i d s t r ö m a v b r o t t Manual Bygg-Vakt 1. Produktinformation........2 2. Funktion...2 3. Användningsområden...2 4. Tekniska specifikationer...3 5. Komma igång (Snabb-guide)...4,5

Läs mer

BRUKSANVISNING DPF702MC

BRUKSANVISNING DPF702MC Digital fotoram BRUKSANVISNING DPF702MC and DPF701 JPEG-SPELARE Multimediakort Swedish Inledning Försiktighetsåtgärder och underhåll Endast för inomhusbruk. Undvik risken för brand eller stötar genom att

Läs mer

Installationsguide Tele2 Mobilt Internet

Installationsguide Tele2 Mobilt Internet Installationsguide Tele2 Mobilt Internet Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp dig på Internet. Huawei E169 Systemkrav

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP Läs noga igenom denna bruksanvisningen och säkerhetsanvisningar, innan du börjar installera och använda värmepumpen. 2 INNEHÅLL Säkerhetsanvisningar...3 Driftstemperatur...5 Beskrivning

Läs mer

Välkommen! klicka här. Welcome! click here

Välkommen! klicka här. Welcome! click here Välkommen! Här hittar du all information du behöver för att få ut så mycket som möjligt av din Let s deal-kampanj. Vi går igenom nödvändiga förberedelser, kodrapportering, kampanjresultatet och hur du

Läs mer

Argon inet 1 - Snabbstartguide

Argon inet 1 - Snabbstartguide Argon inet 1 - Snabbstartguide Powered by Strävan efter kvalitet har alltid varit det som driver oss framåt, och grundandet av Argon Audio är en naturlig fortgång av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet

Läs mer

OPERATING INSTRUCTIONS ETC-100. Professional CATV COFDM to QAM Transmodulator. English. Svenska. design for TV

OPERATING INSTRUCTIONS ETC-100. Professional CATV COFDM to QAM Transmodulator. English. Svenska. design for TV OPERATING INSTRUCTIONS ETC-100 Professional CATV COFDM to QAM Transmodulator Svenska design for TV 1 Contents 1. Introduction 2. Unpacking the unit 3. Connections and indications 4. Settings with PALM

Läs mer

Appendix till Snabbstart - översiktsblad

Appendix till Snabbstart - översiktsblad Qsadd78-SE-Rev. 08A Appendix till Snabbstart - översiktsblad Följ steg A, B och C i Snabbstartbladet för att installera din ADSL Internet Gate! Om du får problem eller behöver mer information använd detta

Läs mer

Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410

Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410 Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410 Användarmanual Safety Instructions SAFETY INSTRUCTIONS CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE

Läs mer

Digital HD Camcorder. User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation

Digital HD Camcorder. User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation Digital HD Camcorder with HDMI connection GB SE DK User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation Digital HD-videokamera med HDMI-stik

Läs mer

Välkommen till VätterHems Studentbostäder Welcome to VätterHem s Student Housing

Välkommen till VätterHems Studentbostäder Welcome to VätterHem s Student Housing Välkommen till VätterHems Studentbostäder Welcome to VätterHem s Student Housing Innehåll - Contents Välkommen till VätterHem - Welcome to VätterHem Sidan/page no Studentreceptionen/ The Student Reception

Läs mer

1. Reference 1.1 Allmänna funktioner...3 1.2 Tillbehör...4. 2.1 Front Panel...5 2.2 Rear Panel...6 2.3 Fjärrkontroll...7

1. Reference 1.1 Allmänna funktioner...3 1.2 Tillbehör...4. 2.1 Front Panel...5 2.2 Rear Panel...6 2.3 Fjärrkontroll...7 Innehåll Säkerhet...2 1. Reference 1.1 Allmänna funktioner...3 1.2 Tillbehör...4 2. Grund funktion 2.1 Front Panel...5 2.2 Rear Panel...6 2.3 Fjärrkontroll...7 3. Installation och koppling 3.1 Koppling

Läs mer

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products Sintony 60 Säkerhetssystem Handhavandemanual Security Products Tekniska data kan ändras utan föregående avisering. Leverans efter tillgång. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Data

Läs mer

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband

RT-N56U. Användarhandbok. Extrem prestanda i stil. Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Användarhandbok RT-N56U Extrem prestanda i stil Trådlös N Gigabit-router med dubbelband Den ultratunna och stiliga RT-N56U har ett 2,4 GHz och 5 GHz dubbelt band för en makalös jämnlöpande trådlös HD-strömning;

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE. Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN. DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer

A TASTE OF THE FUTURE. Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN. DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual / User manual COFFEE QUEEN DA 4 Automatisk Kaffebryggare / Automatic Coffee brewer Bryggning i kanna med automatisk vattenpåfyllning Brewing in pot with automatic water

Läs mer

INDEX... 3. Precautions... 5 1. Important Safety Instructions... 5 2. Notice... 5 3. Copyright... 6 4. Disclaimer... 6 5. Trademarks...

INDEX... 3. Precautions... 5 1. Important Safety Instructions... 5 2. Notice... 5 3. Copyright... 6 4. Disclaimer... 6 5. Trademarks... INDEX INDEX... 3 Precautions... 5 1. Important Safety Instructions... 5 2. Notice... 5 3. Copyright... 6 4. Disclaimer... 6 5. Trademarks... 6 Before You Begin... 7 1. Main Features... 7 2. Accessories...

Läs mer

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning

Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning 1 SE Tack för ditt köp av Birth Alarm Mobile Premium. Detta är en mycket driftsäker fölvakt. Vi rekommenderar att du läser igenom denna bruksanvisning noga före användning. Det är viktigt att fölvakten

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

IDL7000M CCX User Manual

IDL7000M CCX User Manual V041007 d i g i t a l - l a b s Digital Video Recorder En Fi Sv FTA Communication Technologies S.a.r.l 11, rue Pierre Werner, L-6832 Betzdorf, Luxembourg www.inverto.tv, E-mail: info@inverto.tv 7000m CCX

Läs mer