Spela om makten i Finanzity

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spela om makten i Finanzity"

Transkript

1 Spela om makten i Finanzity Lärarhandledning FINANZITY

2 B ä s t a lärare! F in anzi ty är en f iktiv stad någonstan s u t e i E u ropa, med inslag från Helsingfors, B e r lin, Paris och många andra europe is k a s t ä der. Det är en vibrerande stad me d f ä rg star k a p er sonligheter, som al la h a r s in egen histor ia att berätta. Ekonom is k a fa kt a i spelet s peglar f inländska f örh å l la n den, men handlingen utspelar sig i e n f ikt iv m iljö. Må lgrupp för Finanzi ty-spelet är eleve r i n ia n, i g y m nasier och i yrkesinsti tut. Und e r lek tio ner na f öre spelet är det bra a tt t i l ls am m ans i klassen diskutera vissa fr åg o r. D et är tänkt att man ska komma igen o m spelet under en lektion. E n spelom g å n g tar ca minuter, men efte r d e t e g e ntliga spelet kan spelaren fortsätt a a tt s p e la fram til l nya mål. Må let är att ök a målgruppens central b a n kskunskap och al lmänna ekonomis k a k u n sk aper. S p elets tema och fokus ha r 2

3 valts av lärarna och de är hämtade från läroplanerna. Inlärningsmålen bygger på undervisningsstyrelsens läroplan för gymnasier. Alla ekonomiuppgifter i spelet är så upplagda att de stöder eller är i linje med inlärningsmålen. Handlingen i spelet kretsar kring ekonomiska fakta som oväntat dyker upp under spelets gång i form av problem eller gåtor. Finanzity är ett action- och äventyrsspel med överraskningsmoment som får spelarna att känna verklig oro över att inte uppnå ett tillräckligt gott resultat och därför bli alltmer intresserade av ekonomiska frågor. I denna handledning får du information om vilka frågor det skulle vara bra att ta upp under lektionerna före spelet. Den innehåller också en detaljerad beskrivning av alla spelomgångarna med speltips. Frågesporten sist i handledningen bildar en naturlig avslutning på spellektionen. 3

4 Inlärningsmål Lära sig Finlands Banks och Eurosystemets kärnuppgifter. Lära sig gestalta centralbankens verksamhet och förstå hur centralbanken påverkar ekonomin genom penningpolitiken. Förstå hur allmän övervakning och krishantering går till på centralbanken. Lära sig behärska centrala ekonomiska begrepp. Veta vad man ska tänka på när man köper bostad eller jämför priserna på lån. Kunna använda olika källor för att söka aktuell information och kritiskt analysera diagram och statistik. Lära sig vilken effekt räntor har på lån och investeringar och skillnader mellan lån. Känna till spar- och placeringsformer. Kunna bilda sig en välgrundad uppfattning om motstridiga och värdeladdade samhälleliga och ekonomiska frågor. Känna till hur man själv kan påverka sin ekonomi och lära sig använda påverknings- och samarbetsmöjligheter. 4

5 Värt att ta upp på lektionerna före spelet! Spelet behandlar ekonomiska frågor ur många olika synvinklar, och det är bra om en del av spelets teman åtminstone tangerats under lektionerna före spelet. Spelarna får mer ut av spelet om klassen på förhand hunnit diskutera till exempel centralbankens roll i ekonomin samt räntor, lån, investeringar och inflationen i allmänna drag. För den svåra nivån krävs mer ingående kunskaper om till exempel styrräntan, centralbankens verksamhet och olika lån. Spelaren kan också under spelets gång skaffa sig mer information om spelets teman och därför går det att spela också om alla teman ännu inte behandlats under lektionen. Spelet har tre svårighetsgrader: lätt, medelsvår och svår. Den lätta nivån riktar sig till spelare som ännu inte studerat ekonomisk kunskap, medan den medelsvåra nivån förutsätter att spelaren har vissa grundläggande kunskaper i ekonomi. 5

6 Spelomgångar och spelnavigering Här följer en detaljerad genomgång av de olika spelomgångarna. Till slut ges några råd för de olika spelen. Instruktionerna är inbyggda i spelet och dem kan spelaren läsa genom att klicka på frågetecknet nere till höger eller gå till WhatEver-sökmaskinen, WikiWiki-ordboken eller Tiny Banks och centralbankens webbplatser på spelets eget Internet. De viktigaste instruktionerna kommer i regel sist i dialogerna. Uppgifterna kan utföras i godtycklig ordning. genom att man klickar på stadsikonen nere till höger på skärmen. På kartan rör man sig genom att dra kartan med vänster musknapp nedtryckt. Även på andra vyer kan man röra sig genom att hålla vänster musknapp nedtryckt och flytta musen till höger eller vänster. Efter den egentliga spelomgången kan spelaren fortsätta att mäta sina kunskaper med bekanta spelkaraktärer i spelet Guru Quiz - Den nya given, som spelas in i en TV-studio. Spelaren förflyttar sig från ställe till ställe med hjälp av en navigator som aktiveras 6

7 Spel 1. Spelomgång Studenten Du skriver på din avhandling Finanskrisens inverkan på utvecklingen och försäljningen av ekologiska produkter. Om avhandlingen blir bra, har du fått löfte om anställning vid ett stort forskningsinstitut som genomför undersökningar om den globala marknadsutvecklingen. Redan före morgonkaffet får du höra om en ny praktikplats på Mogul Economic Research Institute där du kunde slutföra din avhandling förutsatt att du under dagens lopp lyckas intervjua tre framstående invånare i stan. Det första tipset på en bra referens hittar du bland de visitkort som universitetsläraren Emilia von Ritz lämnat åt dig: arkitekten John Hippy. Han utmanar dig att spela spelet Vill du bli stans största investerarmogul?. När du besegrat Hippy i spelet, tipsar han

8 dig om följande person att intervjua - Olof K. Look eller Missy Smart mot en muta på futtiga 500 euro. Den arrogante Nobelpristagaren Olof K. Look, som intar sina måltider på restaurang Floppy Chicken, ställer inte upp för en intervju, förrän du har lovat gå till Tiny Bank och välja ut det fördelaktigaste lånet åt honom. Du irrar omkring i räntedjungeln på jakt efter det fördelaktigaste lånet och vinner därmed Olof K. Looks respekt. Mot ett arvode på 500 euro går han med på en intervju och tipsar dig dessutom om följande intervjuoffer, barngeniet Missy Smart. För att vinna över Missy Smart på din sida måste du först genom hederligt arbete förtjäna tillräckligt med pengar för att fylla det gapande svarta hålet i din portmonnä. På webbplatsen Getajob konsta

9 terar du att det finns gott om lediga jobb i Finanzity. Du kan välja mellan att hjälpa till på statistikavdelningen på Tiny Bank eller få jobb med att sortera bort förfalskade sedlar. När du åter har fått din ekonomi i balans, kan du till slut vända dig till barngeniet Missy Smart på Tiny Bank. För att vinna över henne på din sida måste du spela hem toppoäng åt henne i spelet Herr Ränta och Luftskeppet Inflation. Spelomgången slutar när du har hittat alla tre personer att intervjua. Ta också reda på vem som får platsen på forskningsinstitutet. Du kan fortsätta spelet med TVfrågesporten Guru Quiz Den nya given

10 Spelomgång Läkaren Vid sidan om ditt läkarjobb har du i åratal utvecklat artificiella hjärtklaffar. Du har nyligen kommit på ett revolutionerande tillverkningsmaterial, men för att kunna gå vidare i din forskning är du i trängande behov av finansiering. Ditt bästa alternativ är Mogul Health Corporation, och för att övertyga dem måste du skaffa referenser från toppexperter. Ditt främsta mål blir nu att hitta experterna i Finanzity. Du vaknar upp till en solig morgon, men inser snart att du får avstå från din dröm om den lediga dag som du länge sett fram emot. Din assistent Maria Fagerlund uppmanar dig att genast börja leta efter referenser så att du är klar före klockan 17. I ett fax från Maria får du ditt första tips: en av föreläsarna på Majdagarna i ekonomi. En sökning med WhatEver visar att föreläsningarna hålls på universitetet. Du går till universitetet och söker upp en av föreläsarna, en kvinnlig professor, som

11 går med på att ställa upp som expert om du går till Tiny Bank för att växla hennes pund till euro. På bankens kontor konstaterar du att uppgiften inte är alldeles enkel. På marknaden florerar rykten som har gjort slut på Tiny Banks kassamedel och banken hotas av konkurs. Du kan lätta på arbetsbördan i banken genom att hjälpa till på statistikavdelningen. Medan du tar fram statistikdiragram, beviljas Tiny Bank nödfinansiering av centralbanken, och ett pressmeddelande ges ut för att lugna marknaden. När banken nu åter har kassamedel, får du dina pund växlade till euro. Professorn är så nöjd med din insats att hon ställer upp som referens mot ett arvode på 500 euro. Samtidigt avslöjar hon namnet på följande tänkbara referens. Det är antingen Missy Smart på Tiny Bank eller Frank Odd i nöjesparken Merry Ferry. Frank Odd i Merry Ferry har ett problem: han är på väg på maskerad på kvällen, men saknar en krona som endast ges till

12 den som klarar Guru Quiz-frågesporten. Spelet låter inte Frank komma igenom den sista nivån i spelet och han behöver därför din hjälp: du ska vinna Guru Quiz åt honom. Anta utmaningen och spela frågesporten. När du har besvarat frågorna rätt, ställer Frank Odd upp som referens mot en belöning på 500 euro och tipsar dig dessutom om följande referens. Din plånbok säger att det är dags att ta ett jobb. Lediga jobb hittar du på webbplatsen Getajob. Du får välja mellan att sortera bort förfalskade sedlar på Tiny Banks sorteringsavdelning och återvända till statistikavdelningen för att ta fram diagram. Efter att ha utfört någotdera uppdraget till uppdragsgivarens belåtenhet, har du råd att söka upp din sista referens, Missy Smart på Tiny Bank. När du har klarat spelet Herr Ränta och Luftskeppet Inflation, har du samtidigt kommit igenom hela spelomgången. Gå till slut till centralsjukhuset för att höra slutorden. Om du vill, kan du fortsätta spela Guru Quiz - Den nya given

13 1 3. Spelomgång Företagaren Du driver din egen restaurang i Finanzity. Dina såser har följts av framgångar, men nu har hotbilder dykt upp vid horisonten. Du måste handla innan hotbilderna blir verklighet. Det drar ihop sig till en jäktig arbetsdag är du redo? Du vaknar till telefonen. Det är din kompanjon Albert som ringer och berättar om en internationell kedja som planerar bygga en snabbmatsrestaurang med plastmöbler och mikrovärmd mat mittemot Floppy Chicken I stadens reglemente står att det inte får finnas två över 200 kvadratmeter stora restauranger alldeles nära inpå varandra. Om du köper upp det övergivna terrassområdet bredvid din restaurang, kommer du att förfoga över ett så stort område att det inte finns plats för något tillhåll med plaststolar och mat i mikro. Du får höra att området där det funnits ett café har gått i arv till den tidigare caféägarens, fru 13

14 3 4 5 Lindströms, släktingar. För att kunna köpa terrassområdet måste du ta reda på vilka arvingarna är. Principbeslutet om försäljningen fattas redan samma dag kl , så saken brådskar! Ett fotografi på väggen i din restaurang ger dig det första tipset om arvingarna. Det för dig till adressen Mammonsgatan 47 och John Hippy. Du mäter dina kunskaper med honom i spelet Vill du bli stans största investerarmogul?. Sedan du vunnit spelet pungar du ut med 500 euro i handpenning för terrassområdet till Hippy, som ger dig namnet på följande arvinge. Det är antingen John Hippys kusin, professorn i nationalekonomi Emilia von Ritz, eller Frank Odd, som håller till i nöjesparken Merry Ferry Emilia von Ritz går med på att sälja sin andel till dig mot en handpenning på 500 euro, förutsatt att du går till Tiny Bank och växlar hennes pund till euro. På Tiny Bank får du inte dina pund växlade, förrän du har hjälpt till på bankens statis- 14

15 tikavdelning. När du har pusslat ihop de rätta graferna, lyckas du växla Emilia von Ritz pund till euro och hon går med på att sälja sin andel till dig. Emilia avslöjar också namnet på sin tredje kusin: Frank Odd i nöjesparken Merry Ferry. till fru Lindströms terrassområde. Du kan fortsätta spelet med en TV-frågesport om du vill Om dina pengar tar slut mitt under spelet och du därför inte kan utföra ett uppdrag, ska du gå till sidan Getajob för att söka information om lediga jobb. Därefter förflyttar du dig till Tiny Bank med hjälp av navigatorn. På Tiny Bank frågar du efter lediga jobb och tar emot ett jobb. Du får välja mellan att sortera bort förfalskade sedlar och ta fram statistikdiagram. När du har förtjänat tillräckligt med pengar, kan du söka upp Frank Odd i nöjesparken Merry Ferry. Han går med på att hjälpa dig om du vinner kronan i Guru Quiz åt honom. Svara rätt på frågorna och spela hem kronan åt Frank, så får du köpa Frank Odds andel av terrassområdet. Ta till slut reda på vem som blir ny ägare

16 Spelomgång Byråchefen Du är chef för byrån för tillgångsförvaltning vid Finanzitys centralbank. Helt oväntat får du chansen till dina drömmars befordran, men det är fler som fikar efter samma jobb. Det ser ut att gå till den som har de bästa rådgivarna. Ditt mål är alltså att leta reda på de briljantaste finansgenierna i Finanzity och få dem att ställa upp som rådgivare åt dig. Väl framme på ditt kontor hittar du tips på rådgivare på en lapp på ditt bord. Tänkbara finansexperter är barngeniet Missy Smart, som håller till på Tiny Bank, och professor Emilia von Ritz, som föreläser på universitet. Emilia von Ritz skickar dig till Tiny Bank för att växla pengar, men du blir helt oväntat tvungen att jobba med statistik innan du kan växla Emilia von Ritz pund till euro. Efter att du pusslat med diagram och skött valutaväxlingen ställer Emilia

17 von Ritz upp som rådgivare åt dig mot ett arvode på 500 euro. Emilia rekommenderar John Hippy som rådgivare. Du lägger således in Mammonsgatan i din navigator och söker upp honom. Med honom får du mäta dina kunskaper i spelet Vill du bli stans största investerarmogul?. Du antar utmaningen och betalar din nya rådgivare 500 euro. Härnäst tar du kurs på Tiny Bank för att träffa barngeniet Missy Smart. Hon uppmanar dig att sätta toppoäng åt henne i spelet Herr Ränta och Luftskeppet Inflation. Om dina pengar är slut, måste du skaffa dig extra inkomster genom att jobba på Tiny Bank. Till slut återvänder du till centralbanken för att höra vem som blir utsedd till ny direktör. När det egentliga spelet är över, kan du forsätta med den stora TV-frågesporten

18 5. Spelomgång Investeraren Du är verksam som investerare i Finanzity där ett nytt solkraftverk ska uppföras. För projektet godkänns endast de bästa investerarna. Projektets huvudfinansiär, herr Mogul, låter sig inte övertygas om din kompetens, och du står inför utmaningen att få honom att inse att du är rätt person för jobbet Du får löfte om att få komma med i projektet om du får referenser av alla i herr Moguls krets av förtrogna. För att bli antagen för projektet måste du alltså ta reda på vilka hans förtrogna är. Din sekreterare berättar att kontrakten med investerarna kommer att undertecknas redan samma dag och att du måste kunna lägga fram referenserna senast klockan 17.00, eller så går tillfället dig ur händerna. Det första tipset hittar du på väggen i ditt kontor. Arkitekt John Hippy är herr Moguls hovleverantör, och hans glamorösa 18

19 3 4 hem är fortfarande vallfärdsmål för många arkitektstuderande. Du vallfärdar också själv till Mammonsgatan 47 där du antar John Hippys utmaning och spelar spelet Vill du bli stans största investerarmogul?. Du besegrar Hippy i spelet och ger honom 500 euro På ditt kontor hittar du också ett tips på en annan expert, nämligen Olof K. Look, som är stamgäst på Floppy Chicken. Olof K. Look lovar dig referenser om du lyckas välja ut det bästa lånet åt honom på Tiny Bank. När du kommer med den bästa offerten, ger Olof K. Look dig referenser mot ett arvode på 500 euro. Han tipsar dig också om följande expert, som du hittar i Merry Ferry. När du kommit så långt, märker du att dina pengar inte kommer att räcka till om också följande expert ber om ett arvode på 500 euro. På webbplatsen Getajob hittar du information om lediga jobb

20 När du har fått ihop en tillräckligt stor summa söker du upp Frank Odd i Merry Ferry. Han går med på att ge dig referenser om du spelar Guru Quiz åt honom och tar hem kronan i spelet

21 Sp el In v estering sspel S p e let V il l d u bli stans största inves t e ra r m o gul? g år ut på att besegra bå de m o t s pelaren o ch inf lationen i investe r i n gsv är lden. Din motspelare är arki t e kt e n Jo h n H ippy. S p e lp lanen består av fem investerings in s t r u ment och fyra variabler som påve r k a r inve ster ing ar na. Variablerna är styrrä n t a, b ö r sindex och aktiernas värdeökning, v i lka al la direk t speglar aktiernas vä rde u tve c k ling. Den fjärde variabeln är in f la t ionen, dvs. den al lmänna nedgång e n i v ä rdet på pengar. Dess inverkan sy n s i s lu t e t av sp elet. S p e laren oc h John Hippy har 1000 spe l m a r ker var när spelet börjar. Dem sk a d e p la c era i instr ument enligt eget val u n de r fe m spelo m gångar. E n spelomgång m ots va rar ett år, o ch under varje spelom g å n g k a n til lgångar na omplaceras. 21

22 S p e let börjar med att kortet som ang e r s tyr r äntan v änds upp, varef ter spelar n a k a n placera sina insatser. Satsningen g å r t i l l så att spelaren klickar på en spelm a r k av önskad storlek, varefter han el ler h o n k a n placera spelmarker på det aktuel la å re t på spelplanen. Spelaren spelar a l l t id p å vänster sida om spelrutan. Insats e r fr å n tid igare år el ler felplacerade ins a ts e r kan tas bort genom att klicka på d e n r ö d a knappen på spelmarkslådan. Nä r s p e laren har satsat färdigt, trycker h a n p å den gula k n appen på spelmarkslåda n t i l l tecken på att John Hippy kan plac e ra s in a insatser. Resul tatet av placering a r n a ko n trol leras efter varje omgång geno m a tt s p e laren k lic k ar på resul tattabel len. In for m atio n o m de olika instrumente n e lle r andra delar av spelet f år man gen om a tt k lic k a p å d eras namn på spelplan e n. T i p s: Du k an inte lyf ta pengar från e tt v i s s tidskonto, men nog sätta in mera p e n g ar på kontot. Följ framf ör al l t me d s tyr r äntans utveckling. 22

23 Statistikspel Statistikuppgiften går ut på att du hjälper Tiny Banks statistikavdelning med att ta fram diagram över statistik i tabellsamlingen. I tabellerna väljer du både rätt tidsintervall (y-axeln) och övriga data (x-axeln). När grafen är klar, kan du förhandsgranska den genom att klicka på knappen Förhandsgranska diagrammet. Därefter väljer du text till diagrammet. När du är klar med både diagrammet och diagramtexten, trycker du på knappen Publicera det färdiga diagrammet. StatistikGuidens diagramanalysfunktion kontrollerar att diagrammet är rätt. Om diagrammet innehåller fel, får du börja om från början. Statistikspelet kan ingå i det egentliga spelet, men du kan också spela det för att förtjäna pengar. 23

24 Herr Ränta och Luftskeppet Inflation Du behöver hjälp av Missy Smart, men det får du bara om du sätter toppoäng i spelet Herr Ränta och Luftskeppet Inflation. I spelet ska du styra Herr Räntas luftskepp INFLATION 1 tryggt till Ekonomimässan. För att komma fram måste du undvika inflationsfåglarna som håller till på bergen. Fåglarna ogillar främlingar och gör sitt yttersta för att hindra dig från att komma fram. Vissa fåglar försöker sänka luftskeppet med sandsäckar, medan andra försöker få det att stiga för högt genom att fylla ballongen med ultralätt inflationsgas. För att avvärja fåglarnas anfall är det viktigt att du försöker flyga så nära centrum av prisstabilitetsluftströmmen som möjligt och hålla dig mellan intervallet 1,5 2,0 % på skalan till höger på skärmen. Luftskeppet Inflation går med räntegas, som du kan fylla på eller minska genom att trycka på Upp/Ned-piltangenterna. Gasen räcker inte långt, så kom 24

25 ihåg att samla mer från stjärnorna som du träffar på under din färd. När du har satt toppoäng, klarar du spelet. 25

26 L å n e sp e l N o b elpristagaren Olof K. Look vil l att d u h ä mtar bästa möjliga låneoffert åt ho n o m p å Tiny B ank. Han har tecknat ned s in a v i l lkor för låneofferten och du ska jä m f ö ra d e m med Tiny B anks offerter och väl j a u t d e t bästa. D e t finns i regel två sätt att amortera. I e tt lån m ed rak amortering är amorte r in g e n al l tid lika stor, medan räntans and e l m in s k ar efter varje amortering, om in t e r ä n t o r na stiger. I ett annui tetslån är su mm a n av amorte ringen och räntan lika s t o r u n d er hela återbetalningstiden. Rä n tan består av referensränta, til l e xe mp e l Eur ib o r oc h en marginal ovanpå d e n. E u r ib o r, är b eroende av det globala e kon o misk a läget, och räntor som är bu n dn a t i l l Eur ib o r k an således antingen stiga e l le r sjunk a. 26

27 Spelet Hitta falska sedlar Sorteringsavdelningen på Tiny Bank behöver din hjälp med att identifiera sedelförfalskningar. Du får först höra vilka kännetecknen för äkta sedlar är och ska därefter avgöra om sedlarna framför dig är äkta eller förfalskade. Skärmen visar hur lång tid i sekunder du har på dig att besluta om sedeln är falsk eller äkta. Efter varje val får du löpande nya sedlar att ta ställning till till dess att tiden är slut. När tiden är slut, dras felgissningarna av från de rätta svaren och du får 20 euro för varje återstående rätt svar. Till stöd för besluten har du tillgång till ett bord med både en vanlig lampa och en UV-lampa för genomlysning av sedlarna. Bordet anger också vikt och mått för sedeln framför dig. 27

28 Guru Quiz Frank Odd har ett problem. Han är på väg på maskerad på kvällen, men saknar en krona som endast ges till den som klarar Guru Quiz-frågesporten. Det blir din uppgift att komma igenom Guru Quiz och ta hem kronan åt Frank. I spelet får du svara på frågor om ekonomi, centralbankernas verksamhet och penningpolitik och välja rätt alternativ av fyra möjliga. När du har besvarat frågorna rätt tillräckligt snabbt, har du kommit igenom spelet och tagit hem kronan åt Frank Odd. Före spelet kan du gå till centralbanken för att lära dig ekonomi - så kommer du lättare igenom spelet. Du kan fortsätta spela Guru Quiz efter samtalet med Frank Odd. Du kan också spela det för att förtjäna pengar under företagarens, investerarens och läkarens spelomgångar. 28

29 Guru Quiz - Den nya given Guru Quiz - Den nya given är inte en vanlig frågesport, utan ett av de bästa strategispelen. I spelet utmanar du två strateger i toppklass. Reglerna för Guru Quiz - Den nya given påminner om poker, men man tävlar inte med kort, utan med rätta svar. Först lägger spelaren sin insats och får en fråga men inga svar. På första satsningsrundan kan du antingen satsa eller lägga dig. Om du lägger dig, elimineras du från denna giv. Därefter visas spelarna tre svarsalternativ, medan det fjärde alternativet är dolt. Spelarna ska nu välja och låsa ett av de fyra alternativen, men får inte se de andra spelarnas val. På andra satsningsrundan höjer spelarna sina insatser eller lägger sig. Under den sista given visas det sista svarsalternativet, varefter ytterligare en satsningsrunda följer. Efter given visas rätt svar för spelarna och potten delas mellan dem som svarat rätt. 29

30 Avslutande frågesport 1. Vilken färg har en 500-eurosedel? a) Gul b) Blå c) Purpurröd d) Grön 2. När infördes finska marken? a) 1610 b) 1860 c) 1865 d) Vad är måtten på en 100-eurosedel? a) 147 mm x 82 mm b) 14 mm x 7 mm c) 153 m x 82 m d) 133 cm x 72 cm 4. Vad betyder referensränta? a) Approximativ räntenivå, t.ex. ca 2 % b) Ränta som räntan för ett lån är bunden till c) Bolåneränta fastställd av ECB d) Affärsbankernas inlåningsränta 5. Vad kallas en nedgång i prisnivån? a) Inflation b) Deflation c) Integration d) Diffusion 6. Vad är kreditförlust? a) Anseendeförlust för banken b) Ersättning för feldebiterad ränta c) Reservering mot recession d) Förlust för lån som inte betalas tillbaka 30

31 7. Vad gör styrräntan? a) Styr kunder till pålitliga banker b) Reglerar räntenivån för kortfristiga lån c) Reglerar konsumentkrediter d) Påverkar bankernas provisioner 8. I vilka spar- eller placeringsprodukter är förlustrisken minst? a) Sparkonton b) Börsaktier c) Derivatkontrakt d) Aktiefonder 10. JOKER: Vilket av följande påståenden om annuitetslån är riktigt? a) Räntan är oförändrad under hela lånetiden b) Månadsbetalningen är oförändrad under hela lånetiden c) Räntans andel är oförändrad under hela lånetiden d) Månadsbetalningen minskar 9. Vilket av följande alternativ är inte en konsumtionskredit? a) Avbetalning b) Kortkredit c) Bankkortsbetalning d) Skuldebrevslån De rätta svaren: 1c), 2b), 3a), 4b) 5b), 6d), 7b), 8a), 9c) 10b) 31

32 Finanzity-spelet kan spelas på adressen På sidan finns mer information om spelet. Spelet riktar sig till elever i nian, i gymnasier och i yrkesinstitut och kan lämpligen spelas på lektionerna i ekonomisk kunskap. Spelet har getts ut i tre språkversioner: finska, svenska och engelska. Tekniska krav för spelet: Skärmens resolution: x 768 pixlar Minne: 512 MB Processor: 800 MHz Ljudkort, högtalare eller hörlurar Webbläsare: IE7+, Firefox3+, Opera10+, Chrome4+, Safari4+ (Javascript enabled) Webbläsarplugin: Flash Player 10 Spelet är framställt av Finlands Bank. 32

Control Your Money. Lärarhandledning. Ett undervisningsmaterial om finansiell kunskap för matematik och andra ämnen i årskurs 4 9.

Control Your Money. Lärarhandledning. Ett undervisningsmaterial om finansiell kunskap för matematik och andra ämnen i årskurs 4 9. 1 Control Your Money Lärarhandledning Ett undervisningsmaterial om finansiell kunskap för matematik och andra ämnen i årskurs 4 9. 2 Innehåll Inledning... 3 Översikt... 4 Undervisningsrelaterade överväganden...

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt.

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån Göteborg Stad - Förvaltningen för Konsument och Medborgarservice 2 Innehåll: Sammanfattning, 3 Bakgrund, 3 Syfte,

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

65-åringarna är antagligen Sveriges bästa sparare. De har ofta en stabil ekonomi och kan sin egen vardagsekonomi.

65-åringarna är antagligen Sveriges bästa sparare. De har ofta en stabil ekonomi och kan sin egen vardagsekonomi. 65-åringarna är antagligen Sveriges bästa sparare. De har ofta en stabil ekonomi och kan sin egen vardagsekonomi. Samtidigt är de närmaste 20-30 åren väl utstakade. De som fyllt 65 år vet ofta vilka inkomster

Läs mer

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi

Välkommen till Svea Ekonomis. skola. för privatekonomi Välkommen till Svea Ekonomis skola för privatekonomi 1. Del 1. Ungdomsdel 4 Första inkomsten 8 Hemförsäkring 10 Ibland måste man låna 18 Skaffa en sparbuffert Del 2. Föräldradel. Sidan 25 2 välkommen Här

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB.

Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Den här boken är framtagen i samarbete mellan Svea Ekonomi AB och Editor Media AB. Om ni vill komma i kontakt med oss maila till csr@sveaekonomi.se eller ring 08-735 90 00. Att unga människor på väg in

Läs mer

Framgångsrik daytrading i enkla steg grundkurs

Framgångsrik daytrading i enkla steg grundkurs Framgångsrik daytrading i enkla steg grundkurs Copyright 2012, MinBörs.se, v3 Alla rättigheter reserverade. Publicerat av MinBörs.se 2012 Detta kursmaterial får ej lov att kopieras och distribueras fritt

Läs mer

HUR SPARA OCH PLACERA TRYGGT, ENKELT OCH EFFEKTIVT?

HUR SPARA OCH PLACERA TRYGGT, ENKELT OCH EFFEKTIVT? HUR SPARA OCH PLACERA TRYGGT, ENKELT OCH EFFEKTIVT? En guide för företagare Tredje upplagan Björn Masalin 2007 Södra Finlands Företagarförening i samarbete med: RVM Bolagen Ab Björn Masalin 2007. Materialet

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2011 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får du veta det viktigaste. Texten är skriven på lättläst svenska

Läs mer

En vanlig dag i Kongo-Brazzaville

En vanlig dag i Kongo-Brazzaville En vanlig dag i Kongo-Brazzaville Ett rollspel Ledarmaterial För barn mellan 7 och 9 år, eventuellt ända upp till 11 år En vanlig dag i Kongo-Brazzaville Ett rollspel Introduktion Detta är ett ledarmaterial

Läs mer

Stämmer sällan i mitt fall

Stämmer sällan i mitt fall Dansa på deadline Mycket sällan eller stämmer inte alls i mitt fall Stämmer sällan i mitt fall Stämmer ibland i mitt fall Stämmer ofta i mitt fall Mycket ofta eller stämmer helt och hållet i mitt fall

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se Handledning för studie- och yrkesvägledare www.påjobbet.se 2 Introduktion @Jobbet är ett spel om att vara ung och söka jobb via internet. Spelet finns på www.påjobbet.se och är kostnadsfritt att använda

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt Spel Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Årsrapport Stödlinjen 2009

Årsrapport Stödlinjen 2009 Årsrapport Stödlinjen 2009 www.fhi.se A 2010:09 A 2010:09 ISSN: 1653-0802 ISBN: 978-91-7257-708-4 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN 2009 3 Innehåll INNEHÅLL... 3 FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING... 6 INLEDNING... 7 Vad

Läs mer

DITT FÖRETAGSKÖP. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

DITT FÖRETAGSKÖP. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag DITT FÖRETAGSKÖP Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag DITT FÖRETAGSKÖP Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Innehållsförteckning Ditt företagsköp. Inledning...7 Preliminära

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation Lärarhandledning Innehållsförteckning 2 Inledning sid 3 Undervisningsmaterialets olika delar sid 4 Att undervisa i arbetslivsinformation sid 5 Filmen sid 6 Casebeskrivningar sid 7 Förhandlingsspelet sid

Läs mer

Lärarhandledning Koll på cashen

Lärarhandledning Koll på cashen Lärarhandledning Lärarhandledning Koll på cashen Introduktion Privatekonomi och konsumenträttsfrågor ingår numera som centralt innehåll för samtliga gymnasieprogram, inom samhällskunskap 1a och b. Huvudinriktningen

Läs mer

Lärarhandledning Koll på cashen

Lärarhandledning Koll på cashen Lärarhandledning Lärarhandledning Koll på cashen Introduktion Privatekonomi och konsumenträttsfrågor ingår numera som centralt innehåll för samtliga gymnasieprogram, inom samhällskunskap 1a och b. Huvudinriktningen

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer