Spela om makten i Finanzity

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spela om makten i Finanzity"

Transkript

1 Spela om makten i Finanzity Lärarhandledning FINANZITY

2 B ä s t a lärare! F in anzi ty är en f iktiv stad någonstan s u t e i E u ropa, med inslag från Helsingfors, B e r lin, Paris och många andra europe is k a s t ä der. Det är en vibrerande stad me d f ä rg star k a p er sonligheter, som al la h a r s in egen histor ia att berätta. Ekonom is k a fa kt a i spelet s peglar f inländska f örh å l la n den, men handlingen utspelar sig i e n f ikt iv m iljö. Må lgrupp för Finanzi ty-spelet är eleve r i n ia n, i g y m nasier och i yrkesinsti tut. Und e r lek tio ner na f öre spelet är det bra a tt t i l ls am m ans i klassen diskutera vissa fr åg o r. D et är tänkt att man ska komma igen o m spelet under en lektion. E n spelom g å n g tar ca minuter, men efte r d e t e g e ntliga spelet kan spelaren fortsätt a a tt s p e la fram til l nya mål. Må let är att ök a målgruppens central b a n kskunskap och al lmänna ekonomis k a k u n sk aper. S p elets tema och fokus ha r 2

3 valts av lärarna och de är hämtade från läroplanerna. Inlärningsmålen bygger på undervisningsstyrelsens läroplan för gymnasier. Alla ekonomiuppgifter i spelet är så upplagda att de stöder eller är i linje med inlärningsmålen. Handlingen i spelet kretsar kring ekonomiska fakta som oväntat dyker upp under spelets gång i form av problem eller gåtor. Finanzity är ett action- och äventyrsspel med överraskningsmoment som får spelarna att känna verklig oro över att inte uppnå ett tillräckligt gott resultat och därför bli alltmer intresserade av ekonomiska frågor. I denna handledning får du information om vilka frågor det skulle vara bra att ta upp under lektionerna före spelet. Den innehåller också en detaljerad beskrivning av alla spelomgångarna med speltips. Frågesporten sist i handledningen bildar en naturlig avslutning på spellektionen. 3

4 Inlärningsmål Lära sig Finlands Banks och Eurosystemets kärnuppgifter. Lära sig gestalta centralbankens verksamhet och förstå hur centralbanken påverkar ekonomin genom penningpolitiken. Förstå hur allmän övervakning och krishantering går till på centralbanken. Lära sig behärska centrala ekonomiska begrepp. Veta vad man ska tänka på när man köper bostad eller jämför priserna på lån. Kunna använda olika källor för att söka aktuell information och kritiskt analysera diagram och statistik. Lära sig vilken effekt räntor har på lån och investeringar och skillnader mellan lån. Känna till spar- och placeringsformer. Kunna bilda sig en välgrundad uppfattning om motstridiga och värdeladdade samhälleliga och ekonomiska frågor. Känna till hur man själv kan påverka sin ekonomi och lära sig använda påverknings- och samarbetsmöjligheter. 4

5 Värt att ta upp på lektionerna före spelet! Spelet behandlar ekonomiska frågor ur många olika synvinklar, och det är bra om en del av spelets teman åtminstone tangerats under lektionerna före spelet. Spelarna får mer ut av spelet om klassen på förhand hunnit diskutera till exempel centralbankens roll i ekonomin samt räntor, lån, investeringar och inflationen i allmänna drag. För den svåra nivån krävs mer ingående kunskaper om till exempel styrräntan, centralbankens verksamhet och olika lån. Spelaren kan också under spelets gång skaffa sig mer information om spelets teman och därför går det att spela också om alla teman ännu inte behandlats under lektionen. Spelet har tre svårighetsgrader: lätt, medelsvår och svår. Den lätta nivån riktar sig till spelare som ännu inte studerat ekonomisk kunskap, medan den medelsvåra nivån förutsätter att spelaren har vissa grundläggande kunskaper i ekonomi. 5

6 Spelomgångar och spelnavigering Här följer en detaljerad genomgång av de olika spelomgångarna. Till slut ges några råd för de olika spelen. Instruktionerna är inbyggda i spelet och dem kan spelaren läsa genom att klicka på frågetecknet nere till höger eller gå till WhatEver-sökmaskinen, WikiWiki-ordboken eller Tiny Banks och centralbankens webbplatser på spelets eget Internet. De viktigaste instruktionerna kommer i regel sist i dialogerna. Uppgifterna kan utföras i godtycklig ordning. genom att man klickar på stadsikonen nere till höger på skärmen. På kartan rör man sig genom att dra kartan med vänster musknapp nedtryckt. Även på andra vyer kan man röra sig genom att hålla vänster musknapp nedtryckt och flytta musen till höger eller vänster. Efter den egentliga spelomgången kan spelaren fortsätta att mäta sina kunskaper med bekanta spelkaraktärer i spelet Guru Quiz - Den nya given, som spelas in i en TV-studio. Spelaren förflyttar sig från ställe till ställe med hjälp av en navigator som aktiveras 6

7 Spel 1. Spelomgång Studenten Du skriver på din avhandling Finanskrisens inverkan på utvecklingen och försäljningen av ekologiska produkter. Om avhandlingen blir bra, har du fått löfte om anställning vid ett stort forskningsinstitut som genomför undersökningar om den globala marknadsutvecklingen. Redan före morgonkaffet får du höra om en ny praktikplats på Mogul Economic Research Institute där du kunde slutföra din avhandling förutsatt att du under dagens lopp lyckas intervjua tre framstående invånare i stan. Det första tipset på en bra referens hittar du bland de visitkort som universitetsläraren Emilia von Ritz lämnat åt dig: arkitekten John Hippy. Han utmanar dig att spela spelet Vill du bli stans största investerarmogul?. När du besegrat Hippy i spelet, tipsar han

8 dig om följande person att intervjua - Olof K. Look eller Missy Smart mot en muta på futtiga 500 euro. Den arrogante Nobelpristagaren Olof K. Look, som intar sina måltider på restaurang Floppy Chicken, ställer inte upp för en intervju, förrän du har lovat gå till Tiny Bank och välja ut det fördelaktigaste lånet åt honom. Du irrar omkring i räntedjungeln på jakt efter det fördelaktigaste lånet och vinner därmed Olof K. Looks respekt. Mot ett arvode på 500 euro går han med på en intervju och tipsar dig dessutom om följande intervjuoffer, barngeniet Missy Smart. För att vinna över Missy Smart på din sida måste du först genom hederligt arbete förtjäna tillräckligt med pengar för att fylla det gapande svarta hålet i din portmonnä. På webbplatsen Getajob konsta

9 terar du att det finns gott om lediga jobb i Finanzity. Du kan välja mellan att hjälpa till på statistikavdelningen på Tiny Bank eller få jobb med att sortera bort förfalskade sedlar. När du åter har fått din ekonomi i balans, kan du till slut vända dig till barngeniet Missy Smart på Tiny Bank. För att vinna över henne på din sida måste du spela hem toppoäng åt henne i spelet Herr Ränta och Luftskeppet Inflation. Spelomgången slutar när du har hittat alla tre personer att intervjua. Ta också reda på vem som får platsen på forskningsinstitutet. Du kan fortsätta spelet med TVfrågesporten Guru Quiz Den nya given

10 Spelomgång Läkaren Vid sidan om ditt läkarjobb har du i åratal utvecklat artificiella hjärtklaffar. Du har nyligen kommit på ett revolutionerande tillverkningsmaterial, men för att kunna gå vidare i din forskning är du i trängande behov av finansiering. Ditt bästa alternativ är Mogul Health Corporation, och för att övertyga dem måste du skaffa referenser från toppexperter. Ditt främsta mål blir nu att hitta experterna i Finanzity. Du vaknar upp till en solig morgon, men inser snart att du får avstå från din dröm om den lediga dag som du länge sett fram emot. Din assistent Maria Fagerlund uppmanar dig att genast börja leta efter referenser så att du är klar före klockan 17. I ett fax från Maria får du ditt första tips: en av föreläsarna på Majdagarna i ekonomi. En sökning med WhatEver visar att föreläsningarna hålls på universitetet. Du går till universitetet och söker upp en av föreläsarna, en kvinnlig professor, som

11 går med på att ställa upp som expert om du går till Tiny Bank för att växla hennes pund till euro. På bankens kontor konstaterar du att uppgiften inte är alldeles enkel. På marknaden florerar rykten som har gjort slut på Tiny Banks kassamedel och banken hotas av konkurs. Du kan lätta på arbetsbördan i banken genom att hjälpa till på statistikavdelningen. Medan du tar fram statistikdiragram, beviljas Tiny Bank nödfinansiering av centralbanken, och ett pressmeddelande ges ut för att lugna marknaden. När banken nu åter har kassamedel, får du dina pund växlade till euro. Professorn är så nöjd med din insats att hon ställer upp som referens mot ett arvode på 500 euro. Samtidigt avslöjar hon namnet på följande tänkbara referens. Det är antingen Missy Smart på Tiny Bank eller Frank Odd i nöjesparken Merry Ferry. Frank Odd i Merry Ferry har ett problem: han är på väg på maskerad på kvällen, men saknar en krona som endast ges till

12 den som klarar Guru Quiz-frågesporten. Spelet låter inte Frank komma igenom den sista nivån i spelet och han behöver därför din hjälp: du ska vinna Guru Quiz åt honom. Anta utmaningen och spela frågesporten. När du har besvarat frågorna rätt, ställer Frank Odd upp som referens mot en belöning på 500 euro och tipsar dig dessutom om följande referens. Din plånbok säger att det är dags att ta ett jobb. Lediga jobb hittar du på webbplatsen Getajob. Du får välja mellan att sortera bort förfalskade sedlar på Tiny Banks sorteringsavdelning och återvända till statistikavdelningen för att ta fram diagram. Efter att ha utfört någotdera uppdraget till uppdragsgivarens belåtenhet, har du råd att söka upp din sista referens, Missy Smart på Tiny Bank. När du har klarat spelet Herr Ränta och Luftskeppet Inflation, har du samtidigt kommit igenom hela spelomgången. Gå till slut till centralsjukhuset för att höra slutorden. Om du vill, kan du fortsätta spela Guru Quiz - Den nya given

13 1 3. Spelomgång Företagaren Du driver din egen restaurang i Finanzity. Dina såser har följts av framgångar, men nu har hotbilder dykt upp vid horisonten. Du måste handla innan hotbilderna blir verklighet. Det drar ihop sig till en jäktig arbetsdag är du redo? Du vaknar till telefonen. Det är din kompanjon Albert som ringer och berättar om en internationell kedja som planerar bygga en snabbmatsrestaurang med plastmöbler och mikrovärmd mat mittemot Floppy Chicken I stadens reglemente står att det inte får finnas två över 200 kvadratmeter stora restauranger alldeles nära inpå varandra. Om du köper upp det övergivna terrassområdet bredvid din restaurang, kommer du att förfoga över ett så stort område att det inte finns plats för något tillhåll med plaststolar och mat i mikro. Du får höra att området där det funnits ett café har gått i arv till den tidigare caféägarens, fru 13

14 3 4 5 Lindströms, släktingar. För att kunna köpa terrassområdet måste du ta reda på vilka arvingarna är. Principbeslutet om försäljningen fattas redan samma dag kl , så saken brådskar! Ett fotografi på väggen i din restaurang ger dig det första tipset om arvingarna. Det för dig till adressen Mammonsgatan 47 och John Hippy. Du mäter dina kunskaper med honom i spelet Vill du bli stans största investerarmogul?. Sedan du vunnit spelet pungar du ut med 500 euro i handpenning för terrassområdet till Hippy, som ger dig namnet på följande arvinge. Det är antingen John Hippys kusin, professorn i nationalekonomi Emilia von Ritz, eller Frank Odd, som håller till i nöjesparken Merry Ferry Emilia von Ritz går med på att sälja sin andel till dig mot en handpenning på 500 euro, förutsatt att du går till Tiny Bank och växlar hennes pund till euro. På Tiny Bank får du inte dina pund växlade, förrän du har hjälpt till på bankens statis- 14

15 tikavdelning. När du har pusslat ihop de rätta graferna, lyckas du växla Emilia von Ritz pund till euro och hon går med på att sälja sin andel till dig. Emilia avslöjar också namnet på sin tredje kusin: Frank Odd i nöjesparken Merry Ferry. till fru Lindströms terrassområde. Du kan fortsätta spelet med en TV-frågesport om du vill Om dina pengar tar slut mitt under spelet och du därför inte kan utföra ett uppdrag, ska du gå till sidan Getajob för att söka information om lediga jobb. Därefter förflyttar du dig till Tiny Bank med hjälp av navigatorn. På Tiny Bank frågar du efter lediga jobb och tar emot ett jobb. Du får välja mellan att sortera bort förfalskade sedlar och ta fram statistikdiagram. När du har förtjänat tillräckligt med pengar, kan du söka upp Frank Odd i nöjesparken Merry Ferry. Han går med på att hjälpa dig om du vinner kronan i Guru Quiz åt honom. Svara rätt på frågorna och spela hem kronan åt Frank, så får du köpa Frank Odds andel av terrassområdet. Ta till slut reda på vem som blir ny ägare

16 Spelomgång Byråchefen Du är chef för byrån för tillgångsförvaltning vid Finanzitys centralbank. Helt oväntat får du chansen till dina drömmars befordran, men det är fler som fikar efter samma jobb. Det ser ut att gå till den som har de bästa rådgivarna. Ditt mål är alltså att leta reda på de briljantaste finansgenierna i Finanzity och få dem att ställa upp som rådgivare åt dig. Väl framme på ditt kontor hittar du tips på rådgivare på en lapp på ditt bord. Tänkbara finansexperter är barngeniet Missy Smart, som håller till på Tiny Bank, och professor Emilia von Ritz, som föreläser på universitet. Emilia von Ritz skickar dig till Tiny Bank för att växla pengar, men du blir helt oväntat tvungen att jobba med statistik innan du kan växla Emilia von Ritz pund till euro. Efter att du pusslat med diagram och skött valutaväxlingen ställer Emilia

17 von Ritz upp som rådgivare åt dig mot ett arvode på 500 euro. Emilia rekommenderar John Hippy som rådgivare. Du lägger således in Mammonsgatan i din navigator och söker upp honom. Med honom får du mäta dina kunskaper i spelet Vill du bli stans största investerarmogul?. Du antar utmaningen och betalar din nya rådgivare 500 euro. Härnäst tar du kurs på Tiny Bank för att träffa barngeniet Missy Smart. Hon uppmanar dig att sätta toppoäng åt henne i spelet Herr Ränta och Luftskeppet Inflation. Om dina pengar är slut, måste du skaffa dig extra inkomster genom att jobba på Tiny Bank. Till slut återvänder du till centralbanken för att höra vem som blir utsedd till ny direktör. När det egentliga spelet är över, kan du forsätta med den stora TV-frågesporten

18 5. Spelomgång Investeraren Du är verksam som investerare i Finanzity där ett nytt solkraftverk ska uppföras. För projektet godkänns endast de bästa investerarna. Projektets huvudfinansiär, herr Mogul, låter sig inte övertygas om din kompetens, och du står inför utmaningen att få honom att inse att du är rätt person för jobbet Du får löfte om att få komma med i projektet om du får referenser av alla i herr Moguls krets av förtrogna. För att bli antagen för projektet måste du alltså ta reda på vilka hans förtrogna är. Din sekreterare berättar att kontrakten med investerarna kommer att undertecknas redan samma dag och att du måste kunna lägga fram referenserna senast klockan 17.00, eller så går tillfället dig ur händerna. Det första tipset hittar du på väggen i ditt kontor. Arkitekt John Hippy är herr Moguls hovleverantör, och hans glamorösa 18

19 3 4 hem är fortfarande vallfärdsmål för många arkitektstuderande. Du vallfärdar också själv till Mammonsgatan 47 där du antar John Hippys utmaning och spelar spelet Vill du bli stans största investerarmogul?. Du besegrar Hippy i spelet och ger honom 500 euro På ditt kontor hittar du också ett tips på en annan expert, nämligen Olof K. Look, som är stamgäst på Floppy Chicken. Olof K. Look lovar dig referenser om du lyckas välja ut det bästa lånet åt honom på Tiny Bank. När du kommer med den bästa offerten, ger Olof K. Look dig referenser mot ett arvode på 500 euro. Han tipsar dig också om följande expert, som du hittar i Merry Ferry. När du kommit så långt, märker du att dina pengar inte kommer att räcka till om också följande expert ber om ett arvode på 500 euro. På webbplatsen Getajob hittar du information om lediga jobb

20 När du har fått ihop en tillräckligt stor summa söker du upp Frank Odd i Merry Ferry. Han går med på att ge dig referenser om du spelar Guru Quiz åt honom och tar hem kronan i spelet

21 Sp el In v estering sspel S p e let V il l d u bli stans största inves t e ra r m o gul? g år ut på att besegra bå de m o t s pelaren o ch inf lationen i investe r i n gsv är lden. Din motspelare är arki t e kt e n Jo h n H ippy. S p e lp lanen består av fem investerings in s t r u ment och fyra variabler som påve r k a r inve ster ing ar na. Variablerna är styrrä n t a, b ö r sindex och aktiernas värdeökning, v i lka al la direk t speglar aktiernas vä rde u tve c k ling. Den fjärde variabeln är in f la t ionen, dvs. den al lmänna nedgång e n i v ä rdet på pengar. Dess inverkan sy n s i s lu t e t av sp elet. S p e laren oc h John Hippy har 1000 spe l m a r ker var när spelet börjar. Dem sk a d e p la c era i instr ument enligt eget val u n de r fe m spelo m gångar. E n spelomgång m ots va rar ett år, o ch under varje spelom g å n g k a n til lgångar na omplaceras. 21

22 S p e let börjar med att kortet som ang e r s tyr r äntan v änds upp, varef ter spelar n a k a n placera sina insatser. Satsningen g å r t i l l så att spelaren klickar på en spelm a r k av önskad storlek, varefter han el ler h o n k a n placera spelmarker på det aktuel la å re t på spelplanen. Spelaren spelar a l l t id p å vänster sida om spelrutan. Insats e r fr å n tid igare år el ler felplacerade ins a ts e r kan tas bort genom att klicka på d e n r ö d a knappen på spelmarkslådan. Nä r s p e laren har satsat färdigt, trycker h a n p å den gula k n appen på spelmarkslåda n t i l l tecken på att John Hippy kan plac e ra s in a insatser. Resul tatet av placering a r n a ko n trol leras efter varje omgång geno m a tt s p e laren k lic k ar på resul tattabel len. In for m atio n o m de olika instrumente n e lle r andra delar av spelet f år man gen om a tt k lic k a p å d eras namn på spelplan e n. T i p s: Du k an inte lyf ta pengar från e tt v i s s tidskonto, men nog sätta in mera p e n g ar på kontot. Följ framf ör al l t me d s tyr r äntans utveckling. 22

23 Statistikspel Statistikuppgiften går ut på att du hjälper Tiny Banks statistikavdelning med att ta fram diagram över statistik i tabellsamlingen. I tabellerna väljer du både rätt tidsintervall (y-axeln) och övriga data (x-axeln). När grafen är klar, kan du förhandsgranska den genom att klicka på knappen Förhandsgranska diagrammet. Därefter väljer du text till diagrammet. När du är klar med både diagrammet och diagramtexten, trycker du på knappen Publicera det färdiga diagrammet. StatistikGuidens diagramanalysfunktion kontrollerar att diagrammet är rätt. Om diagrammet innehåller fel, får du börja om från början. Statistikspelet kan ingå i det egentliga spelet, men du kan också spela det för att förtjäna pengar. 23

24 Herr Ränta och Luftskeppet Inflation Du behöver hjälp av Missy Smart, men det får du bara om du sätter toppoäng i spelet Herr Ränta och Luftskeppet Inflation. I spelet ska du styra Herr Räntas luftskepp INFLATION 1 tryggt till Ekonomimässan. För att komma fram måste du undvika inflationsfåglarna som håller till på bergen. Fåglarna ogillar främlingar och gör sitt yttersta för att hindra dig från att komma fram. Vissa fåglar försöker sänka luftskeppet med sandsäckar, medan andra försöker få det att stiga för högt genom att fylla ballongen med ultralätt inflationsgas. För att avvärja fåglarnas anfall är det viktigt att du försöker flyga så nära centrum av prisstabilitetsluftströmmen som möjligt och hålla dig mellan intervallet 1,5 2,0 % på skalan till höger på skärmen. Luftskeppet Inflation går med räntegas, som du kan fylla på eller minska genom att trycka på Upp/Ned-piltangenterna. Gasen räcker inte långt, så kom 24

25 ihåg att samla mer från stjärnorna som du träffar på under din färd. När du har satt toppoäng, klarar du spelet. 25

26 L å n e sp e l N o b elpristagaren Olof K. Look vil l att d u h ä mtar bästa möjliga låneoffert åt ho n o m p å Tiny B ank. Han har tecknat ned s in a v i l lkor för låneofferten och du ska jä m f ö ra d e m med Tiny B anks offerter och väl j a u t d e t bästa. D e t finns i regel två sätt att amortera. I e tt lån m ed rak amortering är amorte r in g e n al l tid lika stor, medan räntans and e l m in s k ar efter varje amortering, om in t e r ä n t o r na stiger. I ett annui tetslån är su mm a n av amorte ringen och räntan lika s t o r u n d er hela återbetalningstiden. Rä n tan består av referensränta, til l e xe mp e l Eur ib o r oc h en marginal ovanpå d e n. E u r ib o r, är b eroende av det globala e kon o misk a läget, och räntor som är bu n dn a t i l l Eur ib o r k an således antingen stiga e l le r sjunk a. 26

27 Spelet Hitta falska sedlar Sorteringsavdelningen på Tiny Bank behöver din hjälp med att identifiera sedelförfalskningar. Du får först höra vilka kännetecknen för äkta sedlar är och ska därefter avgöra om sedlarna framför dig är äkta eller förfalskade. Skärmen visar hur lång tid i sekunder du har på dig att besluta om sedeln är falsk eller äkta. Efter varje val får du löpande nya sedlar att ta ställning till till dess att tiden är slut. När tiden är slut, dras felgissningarna av från de rätta svaren och du får 20 euro för varje återstående rätt svar. Till stöd för besluten har du tillgång till ett bord med både en vanlig lampa och en UV-lampa för genomlysning av sedlarna. Bordet anger också vikt och mått för sedeln framför dig. 27

28 Guru Quiz Frank Odd har ett problem. Han är på väg på maskerad på kvällen, men saknar en krona som endast ges till den som klarar Guru Quiz-frågesporten. Det blir din uppgift att komma igenom Guru Quiz och ta hem kronan åt Frank. I spelet får du svara på frågor om ekonomi, centralbankernas verksamhet och penningpolitik och välja rätt alternativ av fyra möjliga. När du har besvarat frågorna rätt tillräckligt snabbt, har du kommit igenom spelet och tagit hem kronan åt Frank Odd. Före spelet kan du gå till centralbanken för att lära dig ekonomi - så kommer du lättare igenom spelet. Du kan fortsätta spela Guru Quiz efter samtalet med Frank Odd. Du kan också spela det för att förtjäna pengar under företagarens, investerarens och läkarens spelomgångar. 28

29 Guru Quiz - Den nya given Guru Quiz - Den nya given är inte en vanlig frågesport, utan ett av de bästa strategispelen. I spelet utmanar du två strateger i toppklass. Reglerna för Guru Quiz - Den nya given påminner om poker, men man tävlar inte med kort, utan med rätta svar. Först lägger spelaren sin insats och får en fråga men inga svar. På första satsningsrundan kan du antingen satsa eller lägga dig. Om du lägger dig, elimineras du från denna giv. Därefter visas spelarna tre svarsalternativ, medan det fjärde alternativet är dolt. Spelarna ska nu välja och låsa ett av de fyra alternativen, men får inte se de andra spelarnas val. På andra satsningsrundan höjer spelarna sina insatser eller lägger sig. Under den sista given visas det sista svarsalternativet, varefter ytterligare en satsningsrunda följer. Efter given visas rätt svar för spelarna och potten delas mellan dem som svarat rätt. 29

30 Avslutande frågesport 1. Vilken färg har en 500-eurosedel? a) Gul b) Blå c) Purpurröd d) Grön 2. När infördes finska marken? a) 1610 b) 1860 c) 1865 d) Vad är måtten på en 100-eurosedel? a) 147 mm x 82 mm b) 14 mm x 7 mm c) 153 m x 82 m d) 133 cm x 72 cm 4. Vad betyder referensränta? a) Approximativ räntenivå, t.ex. ca 2 % b) Ränta som räntan för ett lån är bunden till c) Bolåneränta fastställd av ECB d) Affärsbankernas inlåningsränta 5. Vad kallas en nedgång i prisnivån? a) Inflation b) Deflation c) Integration d) Diffusion 6. Vad är kreditförlust? a) Anseendeförlust för banken b) Ersättning för feldebiterad ränta c) Reservering mot recession d) Förlust för lån som inte betalas tillbaka 30

31 7. Vad gör styrräntan? a) Styr kunder till pålitliga banker b) Reglerar räntenivån för kortfristiga lån c) Reglerar konsumentkrediter d) Påverkar bankernas provisioner 8. I vilka spar- eller placeringsprodukter är förlustrisken minst? a) Sparkonton b) Börsaktier c) Derivatkontrakt d) Aktiefonder 10. JOKER: Vilket av följande påståenden om annuitetslån är riktigt? a) Räntan är oförändrad under hela lånetiden b) Månadsbetalningen är oförändrad under hela lånetiden c) Räntans andel är oförändrad under hela lånetiden d) Månadsbetalningen minskar 9. Vilket av följande alternativ är inte en konsumtionskredit? a) Avbetalning b) Kortkredit c) Bankkortsbetalning d) Skuldebrevslån De rätta svaren: 1c), 2b), 3a), 4b) 5b), 6d), 7b), 8a), 9c) 10b) 31

32 Finanzity-spelet kan spelas på adressen På sidan finns mer information om spelet. Spelet riktar sig till elever i nian, i gymnasier och i yrkesinstitut och kan lämpligen spelas på lektionerna i ekonomisk kunskap. Spelet har getts ut i tre språkversioner: finska, svenska och engelska. Tekniska krav för spelet: Skärmens resolution: x 768 pixlar Minne: 512 MB Processor: 800 MHz Ljudkort, högtalare eller hörlurar Webbläsare: IE7+, Firefox3+, Opera10+, Chrome4+, Safari4+ (Javascript enabled) Webbläsarplugin: Flash Player 10 Spelet är framställt av Finlands Bank. 32

Spela om makten i Finanzity!

Spela om makten i Finanzity! F I N A N Z I T Y Spelomgång investeraren Spela Finanzity med hjälp av en spelguide! Fyll samtidigt i frågorna om spelomgången. Spela om makten i Finanzity! Finanzity. En stad med 230 000 människor, 1

Läs mer

Spela om makten i Finanzity!

Spela om makten i Finanzity! F I N A N Z I T Y Spelomgång studenten Spela Finanzity med hjälp av en spelguide! Fyll samtidigt i frågorna om spelomgången. Spela om makten i Finanzity! Finanzity. En stad med 230 000 människor, 1 578

Läs mer

SPRINT-HANDBOK (version 0.4)

SPRINT-HANDBOK (version 0.4) 1. FÄRG OCH FORM Detta är programmets startmeny. Texten överst på bilden (Avsluta, Ny användare, Om... och Välj användare) blir synlig då markören förs upp den blåa ramen. en ny användare. 6. 4. 5. får

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Mörkpoker Strategi. 2003 Christian Eriksson och Mikael Knutsson Uppdaterad 2004-01-26

Mörkpoker Strategi. 2003 Christian Eriksson och Mikael Knutsson Uppdaterad 2004-01-26 Mörkpoker Strategi 2003 Christian Eriksson och Mikael Knutsson Uppdaterad 2004-01-26 Innehåll 1 GRUNDLÄGGANDE VISDOM...2 1.1 SATSNINGSRUNDOR...3 1.2 TÄNK IGENOM SITUATIONEN!...4 1.3 DISCIPLIN...5 1.4 BLUFFANDE/VARIERAT

Läs mer

2012-05-06. Guide. Svensk e-identitet AB Vaksalagatan 6 Tel: 018 430 18 18 Org. nr: 556776-6992 753 20 Uppsala www.e-identitet.

2012-05-06. Guide. Svensk e-identitet AB Vaksalagatan 6 Tel: 018 430 18 18 Org. nr: 556776-6992 753 20 Uppsala www.e-identitet. Guide Lämna ut nytt SITHS-kort 1 (11) Innehållsförteckning 1 Innan du startar SITHS Admin... 3 2 Logga in till SITHS Admin... 3 2.1 Om SITHS-admin inte startar... 3 3 Välj certifikat för att legitimera

Läs mer

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman installeras från det fönster, som automatiskt kommer upp, när CD-skivan sätts i datorn: Klicka till höger om INSTALLATION på flaggan för den version, som

Läs mer

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Rune Tennesmed] [Göran Hultgren] Profil Kön Ålder Arbete/roll [Kund] [Man] [46 år] [Sågverksoperatör] Personlighet

Läs mer

ANNA OCH ALEX SÄTTER DIT SEDELFÖRFALSKARNA

ANNA OCH ALEX SÄTTER DIT SEDELFÖRFALSKARNA EURO RUN- SPELET www.nya-eurosedlar.eu ANNA OCH ALEX SÄTTER DIT SEDELFÖRFALSKARNA - 2 - Anna och Alex går i samma klass och är bästa vänner. De råkar alltid ut för de mest hårresande äventyr. Idag är inget

Läs mer

SÄLJA FÖRETAGET. Att lyckas förena dessa olika intressen är ofta det som avgör att en företagsaffär lyckas.

SÄLJA FÖRETAGET. Att lyckas förena dessa olika intressen är ofta det som avgör att en företagsaffär lyckas. SÄLJA FÖRETAGET Att sälja sitt företag kan vara rätt komplicerat och tidskrävande. Ofta krävs att man gör saker och har kunskaper som går utöver vad som varit tillräckligt för att framgångsrikt driva företaget.

Läs mer

Sverige får nya sedlar och mynt KOLLA PENGARNA! S V E R I G E S R I K S B A N K

Sverige får nya sedlar och mynt KOLLA PENGARNA! S V E R I G E S R I K S B A N K Sverige får nya sedlar och mynt KOLLA PENGARNA! S V E R I G E S R I K S B A N K 1-krona 2-krona 5-krona 10-krona Sverige får nya sedlar och mynt Under 2015 och 2016 får Sverige nya sedlar och mynt. Vi

Läs mer

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001 Lättläst om att betala tillbaka lån tagna efter den 30 juni 2001 2015 1 2 Välkommen till CSN Här kan du läsa om hur du betalar tillbaka det lån som kallas annuitetslån. Det är pengar som du lånat när du

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Chefdirektörens hälsning

Chefdirektörens hälsning Finlands Bank Chefdirektörens hälsning Ett stabilt penningvärde och ett väl fungerande finanssystem är viktiga för oss alla. Att sörja för det är centralbankernas uppgift. Centralbankerna i de länder

Läs mer

Statistiska centralbyrån. Statistikatlasen

Statistiska centralbyrån. Statistikatlasen Statistiska centralbyrån Statistikatlasen Introduktion till Statistikatlasen När Statistikatlasen startas Statistikatlasen startas med en vy som i kartan visar befolkningstillväxten i Sveriges kommuner

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner För iphone & Android SmartPhones Innehållsförteckning LADDA NER ER APP OCH KOM IGÅNG...3 INSTALLATION...3 SKAPA ERT SOFTALARM KONTO I APPEN...3 KOMMA IGÅNG...4

Läs mer

Guide. SITHS reservkort 2012-05-06 1 (12)

Guide. SITHS reservkort 2012-05-06 1 (12) Guide SITHS reservkort 1 (12) Innehållsförteckning 1 Innan du startar SITHS Admin... 3 2 Logga in till SITHS Admin... 3 2.1 Om SITHS-admin inte startar... 3 3 Välj certifikat för att legitimera dig...

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD

Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD Danske Bank DDBO 3301: Valutaobligation Stark USD Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank A/S. Emittentens ombud: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000076161 Valutaobligation Stark USD USA:s

Läs mer

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel 1 Histogram är bra för att dem på ett visuellt sätt ger oss mycket information. Att göra ett histogram i Excel är dock rätt så bökigt.

Läs mer

Det cirkulära flödet

Det cirkulära flödet Del 3 Det cirkulära flödet 1. Kokosnötsön Här bygger vi upp en enkel ekonomi med företag och hushåll som producerar respektive konsumerar, och lägger till en finansiell sektor, en centralbank, och en stat.

Läs mer

Här hittar du ett exempel på ritprogrammet: https://scratch.mit.edu/projects/82515788/

Här hittar du ett exempel på ritprogrammet: https://scratch.mit.edu/projects/82515788/ Termin 1 Block 4 Ritprogram Nu kommer du att få skapa ett ritprogram där du sedan kan göra egna konstverk! Programmet låter dig rita med olika färgpennor, sudda med suddgummi och måla med stämplar som

Läs mer

BYT TILL TREVLIGARE.

BYT TILL TREVLIGARE. BYT TILL TREVLIGARE. Rätt sorts hem i alla livssituationer Vi är med dig i ditt livs största beslut Sb-Hem finns till för just dig och dina bostadsärenden. Våra värderingar utgår från kunderna och deras

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

TeamViewer Installation och användning

TeamViewer Installation och användning TeamViewer Installation och användning Funktioner i TeamViewer TeamViewer möjliggör för lärare och faddrar att hjälpa elever och användare på distans. Det finns 2 huvudsakliga användningsområden: Fjärrstyrning

Läs mer

utbildning Översikt av funktioner i #fakta

utbildning Översikt av funktioner i #fakta utbildning Översikt av funktioner i #fakta innehåll 1. Säljstödet #fakta 2. Logga in 3. Projekt 4. Vyer 5. Rapportvyn 6. Frågeställningar 7. Diagram 8. Svarsalternativ 9. Interaktiv HTML 10. Aktionsknappar

Läs mer

Kom igång med Skype (Mac)

Kom igång med Skype (Mac) Kom igång med Skype (Mac) Skapa konto och installera Skype 1. a) För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer

Läs mer

Usability Partners. World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system

Usability Partners. World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system En eye-tracking studie på fyra av Sveriges storbankers webbplatser. Bakgrund 8 november 2012 är utsett till World Usability Day av UPA (Usability

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Universitet Hybrid Domänen MSN Plot Whois Säkerhet Nordea Hoppsan Pyramidbrev Pengar i sjön

Universitet Hybrid Domänen MSN Plot Whois Säkerhet Nordea Hoppsan Pyramidbrev Pengar i sjön 1 (7) Firefox har ett tillägg som kan tala om var en webbsidas server kommer ifrån, platsen visas med satellitbild om så behövs. Shazou är japanska för engelska mapping, som kan översättas med att placera

Läs mer

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format?

1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som är i PDF-format? PDF-tips Vill du veta mer eller har problem med att ladda ner eller att öppna PDF-filer på polisen.se? Här får du några tips. 1. Hur öppnar jag Polisens blanketter / formulär, trycksaker och annat som

Läs mer

Pengar gör att vi kan lyfta upp vägarna i luften och odla den bördiga jorden. Adam Smith. Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Pengar gör att vi kan lyfta upp vägarna i luften och odla den bördiga jorden. Adam Smith. Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Pengar gör att vi kan lyfta upp vägarna i luften och odla den bördiga jorden. Adam Smith Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström AEplan 45 o 1 0 Idioten i duschen Aggregerad prisnivå

Läs mer

Rivstart - STARTA EGET

Rivstart - STARTA EGET Rivstart - STARTA EGET Rivstart är en av Sveriges absolut populäraste böcker om att starta eget med över 36 000 läsare (januari 2010). Det här är den enda ständigt aktuella och alltid uppdaterade Starta

Läs mer

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides Antonis & Pia Dimitrios Solarides Antonis & Pia Copyright 2012, Dimitrios Solarides Ansvarig utgivare: Dimitrios Solarides Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1143-5 Till min bror Akilles 4 Ett femtiotal

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

Förslag till hur du kan använda korten i Inspirationsasken:

Förslag till hur du kan använda korten i Inspirationsasken: Förslag till hur du kan använda korten i Inspirationsasken: Skapa berättelser på egen hand eller tillsammans med andra Reglerna bestäms från gång till gång av gruppen. Ibland lämpar det sig att alla deltar

Läs mer

Hypotekslån i Frankrike och Spanien

Hypotekslån i Frankrike och Spanien Hypotekslån i Frankrike och Spanien Ett hem i Frankrike eller Spanien Många som har varit i Frankrike eller Spanien på semester eller i affärer, lockas av livsstilen söderut och har övervägt att flytta

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Fakta: Rent Spel. Konsument Göteborg. Bakgrund, syfte och mål. Pedagogiskt Centrum. Mer information. Rent Spel - lärarhandledning

Fakta: Rent Spel. Konsument Göteborg. Bakgrund, syfte och mål. Pedagogiskt Centrum. Mer information. Rent Spel - lärarhandledning Lärarhandledning Fakta: Rent Spel Spelet är framtaget av Pedagogiskt Centrum på uppdrag av Konsument Göteborg. Tidsåtgång: Ca 60 minuter, inklusive efterdiskussion Antal deltagare: 4 28 personer. Målgrupp:

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Kärlek och pengar 2015. En undersökning om ekonomi och kärlek. Vi behöver prata mer om pengar.

Kärlek och pengar 2015. En undersökning om ekonomi och kärlek. Vi behöver prata mer om pengar. Kärlek och pengar 2015 En undersökning om ekonomi och kärlek. Vi behöver prata mer om pengar. KÄRLEK OCH PENGAR 2015 1 SBAB PRIVATEKONOMI 10 FEBRUARI 2015 Vardagsekonomi en vanlig källa till konflikt Matkostnader

Läs mer

Spara och tjäna online

Spara och tjäna online Spara och tjäna online m o n e y m i l j o n a r. s e MoneyMiljonär i siffror Startade år 2012 i Sverige 4 Över 1.250 segmenteringsmöjligheter i Sverige Över 500 annonsörer i Sverige Över 10.000 annonsörer

Läs mer

Reserapport. Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010. Bethina Bergman. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi

Reserapport. Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010. Bethina Bergman. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi Reserapport Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010 Bethina Bergman Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi Helsingfors 2009 1 INLEDNING Redan då jag började Arcada visste jag att jag i något

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer

Spelregler för restaurangkasinospel

Spelregler för restaurangkasinospel Spelregler för restaurangkasinospel Innehållsförteckning Allmänt... 2 Dessa spelregler gäller för samtliga restaurangkasinospel... 2 Black Jack... 3 Black Jack Burn... 5 Varianten Two Decks Black Jack...

Läs mer

Vad behöver du för att kunna spela? Jo, du och din motståndare behöver varsin egen kortlek med 60 kort, ett mynt att singla slant med och några

Vad behöver du för att kunna spela? Jo, du och din motståndare behöver varsin egen kortlek med 60 kort, ett mynt att singla slant med och några Vad behöver du för att kunna spela? Jo, du och din motståndare behöver varsin egen kortlek med 60 kort, ett mynt att singla slant med och några polletter för att markera skador på era Pokémon. Ni kan använda

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

7-2 Sammansatta händelser.

7-2 Sammansatta händelser. Namn: 7-2 Sammansatta händelser. Inledning Du vet nu vad som menas med sannolikhet. Det lärde du dig i kapitlet om just sannolikhet. Nu skall du tränga lite djupare i sannolikhetens underbara värld och

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 14.8.2007

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 14.8.2007 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 14.8.2007 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

UPPGIFT 1 TVÅPOTENSER. UPPGIFT 2 HISSEN I LUSTIGA HUSET.

UPPGIFT 1 TVÅPOTENSER. UPPGIFT 2 HISSEN I LUSTIGA HUSET. UPPGIFT 1 TVÅPOTENSER. 2 ½ ¾ = 5575186299632655785383929568162090376495104 n = 142 är det minsta värde på n för vilket 2 Ò inleds med siffrorna 55. Uppgiften består i att skriva ett program som tar emot

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Till flera av ovanstående finns det dessutom varianter, vilka kommer att presenteras i de olika avsnitten.

Till flera av ovanstående finns det dessutom varianter, vilka kommer att presenteras i de olika avsnitten. LINGUS32 Handledning Anne Börjesson Introduktion Lingus32 är ett program som främst är avsett att användas för att göra multimedia-baserade språkövningar. Programmet är skrivet för PC. Det finns möjlighet

Läs mer

Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson

Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson Tipshandledning 6-årsboken: Måntornet av Per Gustavsson Hej. Du håller en tipshandledning i din hand som satts ihop av barnbibliotekarierna på biblioteken i Kävlinge kommun. Tanken är att den ska ge uppslag

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

Mitt säkra kort. Förord

Mitt säkra kort. Förord Mitt säkra kort Förord Instruktionerna som du nu kommer att läsa fungerar förutsatt att du följer dem till punkt och pricka. Du kommer att tjäna från 10.000 till över 100.000 kronor per månad beroende

Läs mer

Användarhandbok Mealman

Användarhandbok Mealman Användarhandbok Mealman Mars 2015 Innehåll 1 Idén bakom Mealman... 2 2 Varför och hur ska Mealman användas?... 3 3 Installation... 4 3.1 Spara Mealman som en app-ikon.... 4 3.1.1 Jag använder Internet

Läs mer

Handbok Othello. Clay Pradarits Utvecklare: Mario Weilguni Granskare: Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Othello. Clay Pradarits Utvecklare: Mario Weilguni Granskare: Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll Clay Pradarits Utvecklare: Mario Weilguni Granskare: Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Hur man spelar 6 3 Spelets regler, strategi och tips 7 3.1 Spelets grunder.......................................

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

L thund ipa P d 2012-01-10

L thund ipa P d 2012-01-10 1 Lathund ipad 2012-01-10 1 Starta ipad 2 1 A1. Slå på strömmen om ipad varit helt avslagen Om ipad är helt avstängd. Tryck ner knappen på övre högra hörnet (1) i ca 3 sekunder. Då startas ipad datorn.

Läs mer

Den senaste utvecklingen på den korta interbankmarknaden

Den senaste utvecklingen på den korta interbankmarknaden 26 7 6 5 4 3 2 2 7 6 5 4 3 2 Diagram R1:1. Skillnaden mellan den korta interbankräntan och Riksbankens reporänta 3 4 Grå yta i detalj 5 6 jan apr jul okt jan apr jul Anm. Grafen illustrerar skillnaden

Läs mer

Multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens. Guide till handledaren

Multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens. Guide till handledaren Multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens Guide till handledaren Innehåll Syftet med guiden... 3 Syftet med multimedieföreställningen Arbetsplatskompetens... 3 För vem är multimedieföreställningen

Läs mer

Till alla sparande barn (och deras föräldrar) SAGAN OM ÅTTLINGARNA SOM FICK EN ÖVERRASKNING NÄR DE GICK I PENSION

Till alla sparande barn (och deras föräldrar) SAGAN OM ÅTTLINGARNA SOM FICK EN ÖVERRASKNING NÄR DE GICK I PENSION Till alla sparande barn (och deras föräldrar) SAGAN OM ÅTTLINGARNA SOM FICK EN ÖVERRASKNING NÄR DE GICK I PENSION 1 Det var en gång en familj som bestod av mamma, pappa och åttlingarna Slösagodis, Sparalego,

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Nu kan du göra bankärenden på nya sätt och på nya platser. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum KALKYLERING MED MICROSOFT OFFICE EXCEL... 4 Användning av funktioner i Microsoft Excel... 4 LETARAD FUNKTIONEN... 5 OM funktionen... 8 Mer Diagramhantering...10

Läs mer

Genom att följa dessa steg lär du dig snabbt att spela onlinematcher... och som du kan se är det mycket enkelt, roligt och spännande!

Genom att följa dessa steg lär du dig snabbt att spela onlinematcher... och som du kan se är det mycket enkelt, roligt och spännande! HUR MAN SPELAR ONLINE Genom att följa dessa steg lär du dig snabbt att spela onlinematcher... och som du kan se är det mycket enkelt, roligt och spännande! 0. SKAPA DITT EGET PERSONLIGA EMBLEM OCH DINA

Läs mer

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill.

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. e-bok från Henrik Persson 5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. web: henrikpersson.nu email: henrikpersson@mac.com msn: hen-per@hotmail.com tel: 0739 32 30 49 Är det här verkligen

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng HÖGSKOLAN I BORÅS Institutionen Handelsoch IT-högskolan (HIT) TENTAMEN Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

Läs mer

Campus Sundsvall. F alt. F(x) E D C B. 70% 35p. 80% 40p

Campus Sundsvall. F alt. F(x) E D C B. 70% 35p. 80% 40p Campus Sundsvall EKONOMISK POLITIK I EN ÖPPEN EKONOMI 7,5 hp EKONOMISK POLITIK I EN ÖPPEN EKONOMI 7,5 HP Skriftlig tentamen 2011-01-13 kl. (fem timmar) Tentamen består av sammanlagt 9 uppgifter om sammanlagt

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

getsmart Grå Regler för:

getsmart Grå Regler för: (x²) 1 2 Regler för: getsmart Grå Algebra 8 _ (x²) 1 2 Algebra 4 (2 2³) 1 4 _ xy (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy 4 Algebra Algebra _ 8 Det rekommenderas att man börjar

Läs mer

16536 Småbyggarna. Ett samarbetsspel där barnen utvecklar visuellt och logiskt tänkande. För 1-3 stycken små byggarbetare från 2 år. Speltid 10 min.

16536 Småbyggarna. Ett samarbetsspel där barnen utvecklar visuellt och logiskt tänkande. För 1-3 stycken små byggarbetare från 2 år. Speltid 10 min. 16536 Småbyggarna Ett samarbetsspel där barnen utvecklar visuellt och logiskt tänkande. För 1-3 stycken små byggarbetare från 2 år. Speltid 10 min. Kära pedagoger, Materialet till detta spel är speciellt

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Betalnings- och fullfullbordandeflöde

Betalnings- och fullfullbordandeflöde Betalnings- och fullfullbordandeflöde Medlem loggar in Visar aktie- sammanfattning Välj alternativ Skicka aktiebrev Skapa aktiehandelskonto med av MLDS utsedd mäklarfirma (LydorMarkets) Verifiera leveransadress

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Instruktionsbok. Pangea Software, Inc. Alla rättigheter reserverade Bugdom är ett av Pangea Software, Inc. registrerat varumärk

Instruktionsbok. Pangea Software, Inc. Alla rättigheter reserverade Bugdom är ett av Pangea Software, Inc. registrerat varumärk Instruktionsbok Pangea Software, Inc. Alla rättigheter reserverade Bugdom är ett av Pangea Software, Inc. registrerat varumärk BAKGRUND & MÅL Det har gått tre år sedan Rollie McFly räddade Bugdom från

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

Vi som åkte var Midia Ali, Fredrik Åström, tekniker Anders Lundgren och jag själv Mattias Hedlin.

Vi som åkte var Midia Ali, Fredrik Åström, tekniker Anders Lundgren och jag själv Mattias Hedlin. Mötesplats SFI i Globen Lärarna på SFI:s distansundervisning här på NVU har varit på Skolverkets Mötesplats i Globen i Stockholm och här kommer lite anteckningar om hur de upplevde den givande dagen. Vi

Läs mer

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursrapport för: WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 30 st. Antal godkända studenter på hela kursen

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios7

Lättlästa instruktioner för ipad ios7 Lättlästa instruktioner för ipad ios7 I samarbete med: Hösten 2014 Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en ipad med operativsystemet ios7. Ett operativsystem är det viktigaste

Läs mer

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Finanskrisens händelser dramatiska, men var de aldrig tidigare skådade? We came very, very close to a global financial meltdown

Läs mer

JoicePhone Installationsmanual

JoicePhone Installationsmanual JoicePhone Installationsmanual - 1 - Innehållsförteckning Krav på hårdvara...2 Installation av program...2 Hur man använder JoicePhone...9 Användargränssnitt...10 Att ringa samal...12 Lägga till kontakter...12

Läs mer

Designkoncept Grupp 8 2015-03- Mattias Freij

Designkoncept Grupp 8 2015-03- Mattias Freij Designkoncept Grupp 8 2015-03- Mattias Freij Designkoncept 1 Fogwars I Fogwars är meningen att en spelare sökaren skall hitta sin motspelare dimman ute i stadsmiljön. Spelaren dimman ger spelaren sökaren

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Cereal Killer. Heta tips och tricks. Kapitel 11

Cereal Killer. Heta tips och tricks. Kapitel 11 Kapitel 11 Cereal Killer Heta tips och tricks Detta är den fjärde utgåvan av den här boken, och varje gång vi får möjlighet att uppdatera en bok vill vi göra mer än att bara berätta om nya finesser och

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor

Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor http://w3.msi.vxu.se/multimedia Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor Rune Körnefors Innehåll Variabler i JavaScript

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer