SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark"

Transkript

1 Utbildning inom kyl- och värmepumpteknik SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark

2 Kyl- och värmepumpteknik Tid och Plats Stockholm jan okt april dec :- inkl Kyl- och värmepumpteknik med teoretisk inriktning, 5 dagar Rätt utbildning för praktiker, teoretiker och nybörjare Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper du behöver för att vara verksam i kylbranschen. Vi lotsar dig genom termodynamiken och ger dig god förståelse för hur en kyl-/värmepump och dess komponenter fungerar och dimensioneras. Du behöver inga teoretiska kyltekniska förkunskaper utan vi lär dig på ett enkelt sätt hur kyla uppstår. Efter avslutad utbildning är du väl rustad att själv kunna tillägna dig mer kylteknisk kompetens. Du kan göra enkla kyltekniska beräkningar och dimensioneringar av kylanläggningar. Samtidigt är du teoretiskt väl förberedd för examinering. Torbjörn Litzell, T Litzells konsult AB, Gävle. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med eller skall arbeta med drift, installation, konstruktion eller försäljning av kyl- och värmepumpanläggningar. Den är lämplig för dig som avser att söka personcertifikat. Förkunskaper Du behöver inga teoretiska förkunskaper utan vi lär dig på ett enkelt sätt hur kyla skapas. Grundläggande värmelära Kylprocessen Komponenter Köldmedier Enkel dimensionering av kylanläggningar Indirekta system Föreskrifter Energieffektivisering Kontroll av anläggningar Kursnr: 9210 Tid och Plats Stockholm mars okt-1 nov :- inkl Kylbehovsberäkningar för kylinstallationer, 2 dagar Beräkning av kylbehov är en viktig del vid dimensioneringen av kylanläggningar. Kylbehovet påverkar systemval, dimensioneringen av rörsystem, valet av komponenter och driftsekonomin. Ett för lågt beräknat kylbehov uppfyller inte kundens krav och ett för högt beräknat kylbehov innebär investering i outnyttjad kapacitet. Du lär dig beräkna kylbehov på ett enkelt och korrekt sätt. Vi använder oss av såväl manuell metod som datorstöd och behandlar både komfortkyla i byggnader och processkyla för kyloch frysrum. Torbjörn Litzell, T Litzells konsult AB, Gävle. Per C Persson, SIFU AB, Stockholm. Utbildningen vänder sig till projektörer, entreprenörer eller leverantörer som dimensionerar kylanläggningar. Förkunskaper Utbildningen kräver grundläggande kunskaper om kylteknik samt matematiska grundkunskaper. Klimatkrav Värmebelastningar Mollierdiagram för fuktig luft Kylning av luft Nedkylning och infrysning av varor Kylbehov och kyleffekt Beräkningsövningar Kursnr: 9215

3 Tid och Plats 7-11 feb april okt :- inkl Kyl- och värmepumpteknik med praktisk inriktning, 5 dagar Ett praktiskt angreppssätt! En utbildning där vi behandlar viktiga moment inom kylteknik med utgångspunkt från praktiska övningar. Du övar på injustering, felsökning, konvertering och löpande underhåll på kylmaskiner, som är tagna direkt ur ordinarie verksamheter och installerade i vårt kyllaboratorium i. Med undantag av första dagen bygger den helt på laborationer Du uppnår kunskap och förståelse genom att arbeta med vanligt förekommande ingrepp under kvalificerad handledning. Efter utbildningen skall Du ha så goda praktiska och teoretiska kunskaper om kylprocessen, köldmediers fysikaliska egenskaper, köldbärare, kylkomponenter samt aggregatets uppbyggnad och funktion, att Du självständigt kan utföra felsökning, service och installationskontroll av kyl- och värmepumpaggregat. Roger Persson, Kinna och Peter Eriksson EKAB AB, Huddinge. Utbildningen vänder sig till Dig som arbetar med drift, installation eller konstruktion av kyl- och värmepumpaggregat. Teori: Fördjupning i kylprocessen och köldmediers egenskaper. Tryckprovning, vakuumprovning, täthetsprovning, fyllning, tömning och konvertering. Laborationer: Kontroll och framtagning av flödesschema och komponentlista. Kontroll av aggregats status, start av anläggning. Injustering, uppmätning och Kursnr: 9211 Teori: Felsökning på kyl, frys och värmepumpar och indirekta kylanläggningar. Laborationer: El- och kylteknisk felsökning. Konvertering, oljebyte, kompressorstatus, löpande underhåll, skyltar och handlingar. Egenkontroll, årlig kontroll, installationskontroll. Kontroll vid ingrepp, med tillhörande journalföring. Tid och plats Göteborg 14 mars 2005 Stockholm 25 april :- inkl Svensk Kylnorm Köldmediekungörelsen PED, 1 dag Utbildningen för Dig som äger, förvaltar eller kommer i kontakt med kyl- och värmepumpanläggningar! Köldmediekungörelsen och det nya tryckutrustningsdirektivet (PED) innebär ett stort ansvar för den som äger och förvaltar kyl- och värmepumpanläggningar. Anläggningsägaren skall bl a se till att erforderliga kontroller utförs endast ackrediterat kontrollorgan anlitas journalföring finns anmälan till tillsynsmyndighet sker Att ge deltagaren kännedom om gällande regelverk kring hanteringen av köldmedier, miljösanktionsavgifter, besiktning och användning av tryckbärande anordningar m m. Dokumentationen kan användas som hjälpmedel vid planering och handhavande av kyloch värmepumpanläggningar. Gunnar Norrman, Karlstad Kylkonsult AB. årlig rapportering sker till tillsynsmyndighet personal som har hand om anläggningen har erforderliga kunskaper Alla som äger, förvaltar eller projekterar, brukar eller på annat sätt arbetar med kyl-/värmepumpanläggningar. Kursnr: 9240

4 Certifiering Certifiering Kyla För att erhålla kyl-certifikat, krävs en godkänd examinering och uppfyllt krav på yrkesverksamhet. Nycertifiering SIFU har examinationscentra i där vi examinerar i alla klasser. För att förbereda för examinering erbjuder vi certifieringsveckor där Du kan välja utbildningsdagar för att vara uppdaterad till veckans avslutande examinering. Omcertifiering För Dig som ska förnya Ditt certifikat har vi särskilda tillfällen med 1,5 dags intensivutbildning + 4 tim teoretiskt prov. Du vet väl att Du bör förnya Ditt certifikat före det datum certifikatet upphör att gälla. Du kan välja mellan flera olika orter och datum. Nycertifiering SIFUs examinationscentra, Klass Kursnr Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Tid KMK Praktiska Examinering 8-10 mars kr SKN övningar teoretisk/praktisk okt KMK Praktiska Examinering 8-10 mars kr SKN övningar teoretisk/praktisk okt KMK SKN Praktiska Examinering 8-11 mars kr SKN beräkningar övningar teoretisk/praktisk okt 2005 KMK = Köldmediekungörelsen, SKN = Svensk Kylnorm Omcertifiering Klass Kursnr Dag 1 Dag 2 Plats och tid 1, 2, Köldmediekungörelsen Forts från dag 1 Karlstad 7-8 dec kr Svensk Kylnorm Examinering Stockhom 2-3 feb 2005 teoretisk, 4 tim Göteborg mars 2005 Umeå 5-6 april 2005 Stockholm april 2005 Göteborg maj 2005 Stockholm sept 2005 Göteborg okt 2005 Stockholm nov 2005 Anmälan Du kan anmäla dig direkt på vår hemsida Där finner du också dagsaktuell information om våra utbildningar. Du kan även anmäla dig via e-post telefax , telefon eller använda anmälningstalongen. er gäller inkl dokumentation, teoretiska och praktiska prov. Kostnad för konferenspaket 225:-/dag (lunch, kaffe och frukt) samt moms tillkommer. Avgift för certifiering ingår inte.,, eller,,.

5 Kyl- och värmepumpteknik Tid och Plats april :- inkl Praktisk felsökning för kyl- och servicetekniker, 3 dagar med inriktning på el, styr & reglerteknik Ökad förståelse minskade kostnader! Dagens kyl- och värmepumpar skiljer sig väsentligt från gårdagens. Tekniken förbättras och systemen sammanlänkas. För att effektivt kunna felsöka och ändra i systemen måste man ha inblick i både kyl- och styrsystem. Praktiskt angreppssätt I utbildningen lär Du Dig hur man ritar och felsöker efter elschema. Vi bedriver praktisk felsökning på kyl- och ventilationsinstallationer i labb. Vi tittar på flödes- och styrschemans uppbyggnad så att vi lättare kan felsöka på anläggningar. Vi utbyter erfarenheter om olika problem. Efter avslutad utbildning har Du kännedom om komponenter, hur Du kan rita, felsöka och förstå olika scheman i kyl- och ventilationsanläggningar. Lars Axelson, Elektrokyl Energiteknik AB,. Pär Fredriksson, SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut,. Utbildningen vänder sig till drifttekniker, servicetekniker samt entreprenörer som önskar lära sig mer om felsökning inom el-, styr och regler på kyl- och ventilationsinstallationer. Förkunskaper Grundläggande kunskaper om el- och kylteknik. Vi reserverar oss för eventuella ändringar. Orientering om varvtalsstyrning av motorer Tolkning av funktionsbeskrivning och schemaläsning Felsökningsmetodik Behörigheter för elarbete Elfaran och säkerhetsåtgärder Elkraftsystemets uppbyggnad och funktion Uppbyggnad av termostater och regulatorer Kursnr: 9214 Övningsuppgifter på kraft- och manöverschemat Drift- och styrstrategier Värmeåtervinning In- och utsignaler Regulatorer, givare, kablage, ställdon Elektriska och magnetiska störningar Övning på felsökningstränare och i labb Anmälan/Mer information Klipp av kupongen. Posta eller faxa Se oss på internet Namn:... Befattning:... Företag:... Adress:... Avd:... Frankeras ej. SIFU betalar portot Postnr/ort:... Kontaktperson:... Ert beställningsnr:... Telefon: Kursnamn:... Kursnr:... Ort:...Datum:... Fakturaadress Företag:... Adress:... Org.nr:... Postnr/ort:... Bekräftelse och kallelse skickas till deltagare kontaktperson SIFU AB Svarspost Kundnummer BORÅS Ja tack, skicka mig SIFUs utbildningskatalog (totalt utbud) VVS utbildningskatalog Ring mig ang företagsbeställd utbildning Lämnar du återbud mellan 3 1 vecka före kursstart, debiterar vi halva kursavgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart debiteras hela kursavgiften.

6 B Porto betalt SIFU AB SIFU HUVUDKONTOR OCH UTBILDNINGSCENTER: BORÅS Västerbrogatan 8 Box 864, Tel Fax UTBILDNINGSCENTER OCH KONTOR: STOCKHOLM Olof Palmes gata 31 Box 823, Stockholm Tel Fax UTBILDNINGSCENTER OCH KONTOR: GÖTEBORG Vallgatan Göteborg Tel Fax nr RESPONSTRYCK,

energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter

energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter Över 600 kursdeltagare kan inte ha fel mer än 85% av dessa har dessutom klarat certifieringsprovet direkt! Anmäl dig du också till

Läs mer

Bröstcancer vård och behandling

Bröstcancer vård och behandling Unik konferens! Bröstcancer vård och behandling De senaste forskningsrönen och behandlingssätten! One-day diagnostic i praktiken. Kvinnan får besked samma dag om hon har bröstcancer! Kulturella skillnader

Läs mer

KURSER. PLUS Förvaltarutbildning. DIPLOMERAD FASTIGHETSFÖRVALTARE Utvecklas i din yrkesroll! Nästa utbildningsstart 2015. 24 mar VÅRSTART. www.plus.

KURSER. PLUS Förvaltarutbildning. DIPLOMERAD FASTIGHETSFÖRVALTARE Utvecklas i din yrkesroll! Nästa utbildningsstart 2015. 24 mar VÅRSTART. www.plus. KURSER PLUS Förvaltarutbildning DIPLOMERAD FASTIGHETSFÖRVALTARE Utvecklas i din yrkesroll! Nästa utbildningsstart 2015 24 mar VÅRSTART www.plus.se Vi startar ytterligare en kursomgång av vår populära Förvaltarutbildning

Läs mer

ASSA Utbildning. Kursutbud 2015. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ASSA Utbildning. Kursutbud 2015. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA Utbildning Kursutbud 2015 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Förord ASSA Utbildning 2015 Vi på ASSA Utbildning vill att det ska vara lätt för dig som söker kunskap att hitta en

Läs mer

Bli bättre på bostadsrätt

Bli bättre på bostadsrätt Bli bättre på bostadsrätt Utbildningar 2012 Ur kursprogrammet Grundläggande ekonomi IT för styrelseledamöter Bättre kommunikation INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 BLI BÄTTRE PÅ BOSTADSRÄTT...2

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Pyramidutbildning. Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio

Pyramidutbildning. Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio Pyramidutbildning Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio Det ställs högre och högre krav på oss att hinna mer på kortare tid. Det är viktigare

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Nyhetsbrev sommaren 2015

Nyhetsbrev sommaren 2015 Funktionskontrollanterna i Sverige Kansli: Karlsbodavägen 17A, Box 43 161 26 Bromma Tel: 040-41 01 51 (linjeval) www.funkis.se mejladress: funkis@funkis.se Ansvarig utgivare Olle Nevenius Årgång 22 nummer

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Fånga morgondagens möjligheter

Fånga morgondagens möjligheter PwC Academy Fånga morgondagens möjligheter Utbildningar våren 2010 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor pwc.com/se/pwcacademy Det finns ett antal omvärldsfaktorer som kommuner

Läs mer

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

Kylanläggningar och värmepumpar

Kylanläggningar och värmepumpar ALLMÄNNA RÅD 97:2 Kylanläggningar och värmepumpar - med ozonnedbrytande köldmedier eller HFC köldmedier Köldmediekungörelsen med kommentarer NATURVÅRDSVERKET Beställningsadress: Naturvårdsverket Kundtjänst

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

Utbildningar för chefer och ledare inom arbetsmiljö och arbetsrätt

Utbildningar för chefer och ledare inom arbetsmiljö och arbetsrätt Utbildningar för chefer och ledare inom arbetsmiljö och arbetsrätt Arbetsmiljöutbildning för chefer och ledare Arbetsrätt för chefer och ledare 2012 Utbildningarna för teknikersektorn! www.tiutbildning.se

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera!

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen.

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen. Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag Snåla med energin. Du får stöd på vägen. 1 2 Världens klimatsmartaste kraft är människans egen. Handlingskraften! Visst är det viktigt att välja rätt energislag.

Läs mer

Kunskap Klimat Kyla STORA

Kunskap Klimat Kyla STORA S T O R A Kunskap Klimat Kyla Innehållsförteckning Stora K...1 Läsanvisning......1 Allmänt......2 Dimensioneringsförfarande......2 Formler......3 Mollierdiagrammet......4 Begreppsförklaringar......5 Alternativ

Läs mer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

Personlig tränare. med hälsoprofil. Studieplan 2015

Personlig tränare. med hälsoprofil. Studieplan 2015 Personlig tränare med hälsoprofil Studieplan 2015 Personlig tränare med hälsoprofil Studieplan 2015 INNEHÅLL Omfattning Målgrupp Upplägg Förkunskaper Innehåll Examination 1) Anatomiskt ämnesblock... 3

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Remissvar Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra EP och rådets förordning nr 517/2014.

Remissvar Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra EP och rådets förordning nr 517/2014. Miljö- och energidepartementet Susanne Gerland/Johanna Jansson 103 33 Stockholm Stockholm den 11 maj 2015 Remissvar Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra EP och rådets

Läs mer

t s kondensering t 1k

t s kondensering t 1k underkylning p p 1 t s t1 kondensering t 1k p 2 t 2 överhettning t 2k kompression förångning i expansion Kylteknikern AB Mångfaldigande av innehållet i denna publikation, helt eller delvis, är enligt lagen

Läs mer

Massageterapeut utbildning Idrott och friskvård

Massageterapeut utbildning Idrott och friskvård Massageterapeut utbildning Idrott och friskvård Deltid/distans 2014-15 CSN Massageterapeut Idrott & Friskvård Utbildningen till massageterapeut varvar praktiska delar i olika massagetekniker med teoretiska

Läs mer

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 Diplomutbildning i CRM BESKRIVNING Priset för fem utbildningsdagar: 22 000 kronor + moms alternativt Priset

Läs mer

Starthandledning för handledare på Övningsföretag

Starthandledning för handledare på Övningsföretag Starthandledning för handledare på Övningsföretag Starthandledning för handledare på Övningsföretag... 1 Inledning... 1 Förberedelser... 2 Anmälan till BTC... 3 Registreringar... 3 BRV... 3 Skattehuset...

Läs mer

Cisterndagarna 2013. Årets branschmötesplats!

Cisterndagarna 2013. Årets branschmötesplats! Årets branschmötesplats! Cisterndagarna 2013 Konferensen som uppdaterar dig om myndigheternas föreskrifter, lyfter nya tekniker och skapar möjligheter för erfarenhetsutbyte! På begäran Ändringar i cisternföreskrifterna

Läs mer