EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER ÅF-SIFU AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER ÅF-SIFU AB"

Transkript

1 EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER ventilationsteknik för drifttekniker ÅF-SIFU AB

2 Ventilationsteknik Ventilationsteknik för drifttekniker, steg 1, 9110, 5 dagar sep 2002, Borås okt 2002, Borås 2-6 dec 2002, Borås 3-7 mars 2003, Borås maj 2003, Borås :- inkl kursdokumentation. Moms och konferenspaket Inga förkunskaper fordras. Mer kunskap mindre kostnader Med bra kunskaper om ventilationssystemets uppbyggnad, funktion och underhåll spar Du pengar, tid och arbete samt förbättrar luftkvalitet och komfort. Du slipper onödiga utgifter och funktionen blir bättre. Den egna yrkeskompetensen gör att förvaltningsorganisationen blir effektivare och att ventilationssystemen kan ses över kontinuerligt. Bättre värmeåtervinning och ventilationseffektivitet medför inte bara lägre energikostnader, utan också bättre luftkvalitet och komfort vilket höjer såväl lokalens/bostadens kvalitetsklass som uthyrningsgraden. Utbildad egen personal Både Boverkets bestämmelser för ventilationssystem och Arbetsmiljöverket bestämmelser för luftkvalitet i arbetslokaler fordrar att ventilationssystemet körs och underhålls av utbildad personal. De bästa lärarna På SIFU anlitar vi sakkunniga personer som med god pedagogik, gedigen kursdokumentation och bra hjälpmedel/utrustning ger dig de rätta yrkeskunskaperna. Du får aktuell kunskap som Du omedelbart kan dra stor nytta av i din verksamhet.vi lär dig hur ventilationen är uppbyggd och fungerar, vilken betydelse inneklimatet har samt ger dig kunskaper om installationskomponenternas funktion och underhåll. Kursen behandlar Ventilationsteknik för S, F- och FTX-system klimat och bestämmelser om luftkvalitet luftströmning i rum och i installation ventilationssystems funktion och upp- byggnad Installationskomponenter, S, F, FTX system kanaler, spjäll och luftdon fläktar, remdrift och motorer värmeväxlare, luftfuktare och filter Drift och underhåll för ventilation viktiga punkter för tillståndskontroll drift- och underhållsinstruktioner systemkunskap för S, F och FTX-system praktiska hjälpmedel Orientering om mätmetoder för luftflöde, temperatur och fukt demonstration av mätinstrument luftflödesmätning på tillufts- och frånluftdon Bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll ventilationssystem vem berörs, vem får utföra kontrollen och hur går det till Funktion hos styr- och reglersystem för ventilation med ventilationsteknisk systemkunskap symboler, beteckningar och nomenklatur reglerschematydning praktisk styr- och reglerteknik reglerkomponenter, gamla och nya systemteknisk uppbyggnad och funktion datoriserade reglersystem energibesparande åtgärder. Kursen vänder sig till Fastighetsskötare och drifttekniker samt alla som behöver grundkunskaper i ventilation Fler kurser för Dig som satsar på driften

3 Ventilationsteknik för drifttekniker, steg 2, 9111, 5 dagar 4-8 nov 2002, Borås 2-6 juni 2003, Borås :- inkl kursdokumentation. Moms och onferenspaket Deltagaren förutsätts ha genomgått SIFUs steg-1 kurs som innehåller grundläggande mätteknik samt styr- och reglerteknik inom luftbehandlingsområdet. Dessutom behövs matematiska grundkunskaper. För vem är kursen tänkt? Jo, för dig som har gått SIFUs kurs Ventilationsteknik för drifttekniker steg 1 eller motsvarande och vill fördjupa dina kunskaper inom luftbehandlingsteknik.vi visar dig bland annat hur du kan använda mätresultat, genomföra energiberäkningar, driftoptimera ventilationssystem, utföra systemval etc. Utbildningen omfattar 1 dag matematik och 4 dagar där vi varvar teori med praktiska övningar. Vilken målsättning har kursen? Du ska få förståelse för hur Du praktiskt kan omsätta olika åtgärder för att förbättra inneklimatet och vilka ekonomiska fördelar detta kan ge. Du ska få styrka och säkerhet genom att Du lär dig bakomliggande orsaker till problemställningar som kan uppkomma när Du arbetar som ventilationstekniker. Efter avslutad kurs har du fått svar på. Vad händer med en fläkt om man ligger fel på fläktkurvan, kan man lita på fläktdiagrammen? Tillståndsförändringar, temperatur, fukt och tryck, vad blir resultatet? Lönar det sig att ha fina filter i förhållande till tätare rensningsintervall? Donval blir det dragfritt med virveldon? Vad händer i vistelsezonen och med driftekonomin vid ändrad tilluftstemperatur? Kursen behandlar Matematik (lämplig kalkylator delas ut vid kursstart) Inblåsningstemperaturer och dess påverkan på driftekonomin. Filter och dess påverkan på totala driftekonomin. Fuktmätningar, ute och inne, vad innebär det energimässigt? Effektbehov/kylbehov varaktighetsdiagram med avseende på typ av systemuppbyggnad. Fläktdiagram, tillståndsförändringar, ljud kan man lita på att fläktkurvorna visar rätt praktisk övning. Simulering av datorprogram för donval, hastighet, temperatur tryck mm. Värmeteknik för drifttekniker, 9160 Styrning och reglering av värme- och ventilationssystem, steg 1, 9150 Mätteknik för luftbehandlingsinstallationer, 9115 Injustering av luftflöden, 9117 Ventilationsteknik för beslutsfattare, 9140 Praktisk felsökning för kyl- och servicetekniker, 9214 med inriktning på el, styr och regler Grundläggande elteknik, 4110

4 Omarbetad kurs! okt 2002, Borås april 2003, Borås :- inkl kursdokumentation. Moms och konferens-paket Kunskaper i ellära motsvarande ÅF-SIFUs kurs Grundläggande elteknik kurs nr 4110, samt kunskap om ventilationssystems uppbyggnad och funktion. Elteknik för ventilationstekniker, 9113 Lönsam investering Lönsam fastighetsförvaltning förutsätter hög servicenivå, med andra ord välutbildad driftpersonal vilket innebär att drift och underhåll av tekniska installationer i byggnaden kan skötas effektivt. Om du har väl fungerande tekniska system, blir Du också en attraktiv hyresvärd. Mål Efter genomgången kurs skall ventilationsteknikern kunna bedriva felsökning efter schema i enklare ventilationsutrustning samt ha kunskaper om föreskrifter för drift och underhåll av elutrustning. Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna bedriva felsökning efter schema i enklare ventilationsutrustning samt utföra in- och urkoppling av apparater och motorer. Kursen vänder sig till Drifttekniker, maskinister, ventilationstekniker, mättekniker för luftflöden/ventilation, injusterare, besiktningsmän/funktionskontrollanter m fl. Kursen behandlar Kort repetition ellära Elmaskinens och trefas asynkronmotorns grundprinciper Orientering om varvtalsstyrning av motorer Manöver- och skyddsapparater Schemaläsning på manöverschema Felsökningsmetodik Specifika elbestämmelser för ventilationsinstallationer Omarbetad kurs! nu med mer praktisk inriktning Behörigheter för elarbete Föreskrifter om elanläggningens skötsel Elfaran och säkerhetsåtgärder Elkraftsystemets uppbyggnad och funktion för ventilationssystem typ FTX Tolkning av funktionsbeskrivning för manöverkrets Övningsuppgifter Ritnings- och schemaläsning för VVS-installationer, nov 2002, Stockholm 7 april 2003, Göteborg 4.100:- inkl kursdokumentation. Moms och konferenspaket En aha-upplevelse för Dig som ibland tvekar hur Du skall tolka linjer och symboler i en ritning. I den här kursen får Du kunskap om olika symboler, linjer och beteckningar som finns i svensk standard, om branschpraxis, gamla symboler mm.vi tolkar komponenter och deras funktion i systemet med hjälp av ritningar hämtade ur verkligheten Ritningar och scheman är naturligtvis viktiga dokument vid ny- eller ombyggnad för att åstadkomma den anläggning man avser. Men de är också viktiga hjälpmedel vid felsökning och vid den dagliga driften. Kursen vänder sig till All personal som använder ritningar för VVS-installationer; rör- och ventilationsmontörer, injusterare, medverkande vid besiktning och funktionskontroll, drift- och underhållspersonal, skyddspersonal, beställare, ritare, fastighetsskötare, förvaltare m fl. Obs! Är ni flera på företaget som behöver en uppfräschning av dessa kunskaper är kursen lämplig att genomföra på hemorten. Ring oss gärna för en offert.

5 9-11 okt 2002, Borås maj 2003, Borås ÅF-SIFU, Borås :- inkl kursdokumentation. Moms och konferenspaket frukt) tillkommer. Du bör ha genomfört kurs i mätteknik, minst motsvarande ÅF-SIFUs kurs 9110 Ventilationsteknik för drifttekniker - steg 1 (det är en fördel om du även genomfört steg 2) alternativt kurs inom kylteknik eller styr- och regler. För mer information kontakta Elisabet Sandin eller Berit Reinholdsson, Vi reserverar oss för eventuella ändringar. Använd Ditt övervakningssystem! 9114, 3 dagar Nyhet! För dig som vill gå vidare Det föreligger fortfarande stora brister i hur gränssnitten fungerar vid datorautomatisering. Detta beror till stor del på att det ofta är leverantören som styr utvecklingen av styr- och övervakningssystemen (SÖ) i högre grad än att brukaren ställer krav. Beroende av hur SÖ-systemen är uppbyggda måste någon typ av gränssnitt användas för kommunikationen mellan datorn och dess omvärld. Det blir i vissa fall flera gränssnitt som måste beaktas. Avgörande för hur funktion och styrning fungerar i ett system, är hur enkelt, effektivt och snabbt gränssnitten kommunicerar med varandra. Problemen i de olika gränssnitten består oftast av att utvecklingen av datorprogrammen görs av mer kvalificerad personal är den personal som skall använda systemen i sitt dagliga arbete. Det är alltför sällan någon som inte är expert på systemet som verkligen får prova funktionen i datorprogrammen, köra operativsystemet, för att se hur det egentligen fungerar med de olika gränssnitten. Vanlig driftpersonal kan ofta hitta de brister som förekommer i gränssnitten betydligt tidigare än vad en kvalificerad styrtekniker gör, eftersom han kan åstadkomma oväntade användarfunktioner som kan kräva att programmen ändras. Den VVS-kunnige och styrspecialisten talar ofta inte samma språk. Programvaror för felsökning och simulering finns inte i någon större utsträckning i dag. Detta innebär att det ställs ännu större krav på dig som arbetar med SÖ-system, inte minst för att kunna optimera driften av en anläggning eller byggnad avseende energieffektivisering, drift- och underhållskostnader. Kursen vänder sig till dig som dagligen arbetar med SÖ-system och som har DHC och DUC som hjälpverktyg redan idag men känner behovet att kunna hänga med i framtida effektiviseringskrav. som i dag är beställare och vill se möjligheten att utveckla driften med hjälp av SÖ-systemen före inköp eller uppgradering av befintligt SÖ-system. som i dag arbetar med bl.a. driftövervakning, felsökning m. m. i VVS-system, kylanläggningar, ventilationsanläggningar och SÖ-system. Kursinnehåll Kursen innehåller flera viktiga moment som ständigt återkommer i den praktiska verkligheten. SÖ-systemens funktion och gränssnitt hur upplevs dessa och vilka svårigheter medför gränssnittet vid DHC att driftoptimera p g a att man är styrd av tillverkarens programvara istället för tvärtom. Systemuppbyggnad och funktionssamband mellan värme-, kyl- och ventilationssystem. Hur man driftoptimerar kyl-, värme- och ventilationssystem när dessa påverkar varandra. Styr- och reglerfunktioners påverkan på det klimat man vill uppnå. Felsökning i moderna SÖ-system dels via gränssnitten och dels i VVS- och kylanläggning samt i styr- och reglerenheter. Simuleringar av fel i DHC för att se konsekvenser i värme-, kyl- och ventilationssystem. Kursanmälan/mer information Klipp av kupongen. Posta eller faxa Se oss på internet Kursdeltagare Namn:... Adress:... Postnr/ort:... Telefon (arbetet): Kursnamn:... Kursnr:... Kursplats... Kursdatum:... Fakturaadress Företag:... Kontaktperson:... Ert beställningsnr:... Adress:... Org.nr:... Postnr/ort:... Telefon:... Telefax:... ÅF-SIFU AB Svarspost Kundnummer BORÅS Frankeras ej. ÅF-SIFU betalar portot Sänd mig ÅF-SIFUs kursöversikt (totalt utbud) Kyl-utbildningar VVS-utbildningar Ring mig ang företagsbeställd utbildning Lämnar du återbud mellan 3 1 vecka före kursstart, debiterar vi halva kursavgiften.vid återbud senare än 1 vecka före kursstart debiteras hela kursavgiften.

6 B Borås Borås Porto betalt åf-sifu ÅF-SIFU HUVUDKONTOR OCH UTBILDNINGSCENTER: BORÅS Västerbrogatan 8, Box 864, Borås, Tel , Fax UTBILDNINGSCENTER: STOCKHOLM UTBILDNINGSCENTER: GÖTEBORG Olof Palmes gata 31, Box 823, Stockholm Vallgatan 14, Göteborg Tel , Fax Tel , Fax UTBILDNINGSCENTER och KONTOR: STOCKHOLM KONTOR: GÖTEBORG ÅF-Huset, Fleminggatan 5, Kvarnbergsgatan 2, Box 8133, Stockholm Box 1551, Göteborg Tel Tel , Fax nr RESPONSTRYCK, Borås

VVS Ventilation Värme Kyla

VVS Ventilation Värme Kyla är nu heldanskt och har bytt namn till Teknologisk Institut. Vi befäster därmed våra tre styrkefaktorer bredd, kvalitet och långsiktighet och blir en ännu mer kraftfull leverantör av såväl utbildnings-

Läs mer

www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark

www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark Utbildning inom kyl- och värmepumpteknik 2005 www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark Kyl- och värmepumpteknik Tid och Plats Stockholm 24-28 jan 2005 3-7 okt 2005 4-8 april

Läs mer

vvs UTBILDNINGAR 2010

vvs UTBILDNINGAR 2010 vvs UTBILDNINGAR 2010 VENTILATION, VÄRME & KYLA VVS VVS - dimensionering Certifiering 4 innehåll Utbildningsvägar 5 Dimensionering VVS Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer Dimensionering av

Läs mer

Vidareutbilda dig inom VVS och bli ännu bättre i ditt jobb

Vidareutbilda dig inom VVS och bli ännu bättre i ditt jobb Vidareutbilda dig inom VVS och bli ännu bättre i ditt jobb INNEHÅLL Diplomutbildningar VVS Diplomerad Tekniker... 2 Diplomerad Projektledare... 4 Diolomerad Projektledare... 6 Nya VVS Utbildningar AUTOCAD-

Läs mer

Kurser. och utbildningar2009

Kurser. och utbildningar2009 Kurser och utbildningar2009 1 INNEHÅLL Ledarskap, ekonomi, juridik AMA AF 07... 5 Ekonomistyrning... 5 Entreprenadbesiktning teori och praktik... 6 Entreprenadjuridik 2... 6 Ledarskap/UGL... 6 Konsumententreprenader...

Läs mer

KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering

KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering VÅREN 2011 VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering KURSER & UTBILDNINGAR för installationsbranschen Kurser VT 2011 VVS

Läs mer

energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter

energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter Över 600 kursdeltagare kan inte ha fel mer än 85% av dessa har dessutom klarat certifieringsprovet direkt! Anmäl dig du också till

Läs mer

Komplett energiutbildning

Komplett energiutbildning Komplett energiutbildning -gren värme & ventilation Hösten 2014 Vi erbjuder en komplett energi & VVS utbildning som är godkänd som teknisk utbildning enligt Boverkets kravbild på blivande Energiexperter

Läs mer

Bli bättre på bostadsrätt

Bli bättre på bostadsrätt Bli bättre på bostadsrätt Utbildningar 2012 Ur kursprogrammet Grundläggande ekonomi IT för styrelseledamöter Bättre kommunikation INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 BLI BÄTTRE PÅ BOSTADSRÄTT...2

Läs mer

KURSUTBUD VÅREN 2009

KURSUTBUD VÅREN 2009 KURSUTBUD VÅREN 2009 INNEHÅLL Presentation av kursverksamheten inom Stockholms BF 4 BF9K 5 Arbetsmiljö Arbetsmiljöansvarig 6 Arbetsmiljökomplettering 7 Ställningsbyggnad 8 Lyfta Säkert 9 Entreprenör som

Läs mer

Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2012. Bygg. rätt sätt SIDAN 24. NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, upphandlingar mm

Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2012. Bygg. rätt sätt SIDAN 24. NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, upphandlingar mm Stockholms Byggmästareförening VÅRENS KURSER 2012 Bygg lufttätt på rätt sätt SIDAN 24 HÅLL DIG UPPDATERAD! NYa PLAN- OCH BYGGLAGen, entreprenadjuridik, upphandlingar mm 2 514 byggare valde oss Stockholms

Läs mer

Ledarskap för kvinnliga läkare

Ledarskap för kvinnliga läkare Anmäl dig senast 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! Ledarskap för kvinnliga läkare Att leda grupper professionellt arbete i grupp på sjukhus Bättre ledarskap med bekräftarteknik! Att lyckas med ett uppdrag

Läs mer

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm Bli uppdaterad på endast 1 dag Mervärdesskatt för den offentliga sektorn Detta får du ut av att deltaga: Inblick i senaste lagändringar och praxis Presentation av konkreta exempel och praktikfall Målinriktad

Läs mer

Fjärrvärme. en allt hetare fråga!

Fjärrvärme. en allt hetare fråga! Fjärrvärme en allt hetare fråga! Utbildning 2010 Fjärrvärme utbildningsprogram 3-5 mars 2010, Stockholm Kursnr: 9313 Service av fjärrvärmecentraler, 3 dagar Syfte: Att ge dig kännedom om fjärrvärmecentralens

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Praktisk Elteknik - grundkurs Vi jobbar mycket praktiskt med skruvmejsel och mätinstrument.

Läs mer

Excel för hela ekonomifunktionen 2005

Excel för hela ekonomifunktionen 2005 Excel för hela ekonomifunktionen 2005 7 och 8 juni 2005 24 och 25 okt 2005 13 och 14 juni 2005 21 och 22 nov 2005 7 och 8 juni 2005 26 och 27 okt 2005 14 och 15 juni 2005 23 och 24 nov 2005 8 och 9 juni

Läs mer

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2009 Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket 2009 1 Titel: Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem,

Läs mer

CAD utbildningar l 2012

CAD utbildningar l 2012 CAD utbildningar l 2012 NTI CADcenter AB totalleverantör av CAD-, CAE-, CAM- och PDM-lösningar NTI CADcenter AB: Eskilstuna - Göteborg -Helsingborg -Karlstad - Kristianstad - Linköping - Lund -Stockholm

Läs mer

Kurskatalog 2012. Nya godbitar! Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter

Kurskatalog 2012. Nya godbitar! Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter Kurskatalog 2012 Nya godbitar! Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter Följ vägen från hantverksbransch till elteknikbransch. Följ vägen från hantverksbransch till elteknikbransch. Följ vägen från

Läs mer

ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE

ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE innehåll BYGGLEDNING Företagsanpassade utbildningar Utbildning på hemmaplan Vi kan genomföra utbildningen hemma hos dig. Vi kan ta fram en längre

Läs mer

Byggingenjörernas kursprogram våren 2010

Byggingenjörernas kursprogram våren 2010 Byggingenjörernas kursprogram våren 2010 Utbildning en bra investering Välkommen till Byggingenjörernas kursprogram för våren 2010. Här finner du ett brett utbud av kvalificerade kurser för vidareutbildning.

Läs mer

Spara energi i mindre industrier

Spara energi i mindre industrier Spara energi i mindre industrier Mät först spara sen! Nästan alla verksamheter kan spara energi. Detta gäller naturligtvis även för små- och medelstora industriföretag. Men eftersom kärn verksam heterna

Läs mer

PRODUKTION. Utbildning 2008. Produktionsutveckling. Processorienterad kvalitetsstyrning. Psykologi för projektoch produktionsledare

PRODUKTION. Utbildning 2008. Produktionsutveckling. Processorienterad kvalitetsstyrning. Psykologi för projektoch produktionsledare Produktionsutveckling PRODUKTION Utbildning 2008 Processorienterad kvalitetsstyrning Psykologi för projektoch produktionsledare Produktionsteknik I Produktionsekonomi Logistik för icke logistiker Inköp

Läs mer

Selga ACADEMY Selga Academy höstterminen 2015

Selga ACADEMY Selga Academy höstterminen 2015 Selga ACADEMY Selga Academy höstterminen 2015 Energy Solutions 2 timmar om Solenergi Rexel Energy Solutions 3 Solenergi - del 1 Lars Andrén, Drivkraft 4 Solenergi - del 2 Robin Engborg 5 Solenergi - del

Läs mer

VATTEN & AVLOPP.responstryck.se Foto: Hanna Carlebom Utbildning 2009/2010 09.01 www

VATTEN & AVLOPP.responstryck.se Foto: Hanna Carlebom Utbildning 2009/2010 09.01 www VATTEN & AVLOPP Utbildning 2009/2010 Vatten och avlopp utbildningar Vatten- och avloppsverk Drift och skötsel av avloppsanläggningar Kväveavskiljning/kvävereduktion vid kommunala avloppsreningsverk Praktiskt

Läs mer

Energibesparingstips för lokaler

Energibesparingstips för lokaler Energibesparingstips för lokaler Sammanställning av: Filip Elland, miljösamordnare Fastighets AB Briggen 2012-07-04 2 Innehåll Övergripande 4 Kartlägg och energieffektivisera 4 Kommunikation mellan hyresgäst

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER HÖSTEN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Kurser i sprängteknik September 2014 - Juni 2015

Kurser i sprängteknik September 2014 - Juni 2015 Kurser i sprängteknik September 2014 - Juni 2015 Sprängutbildning Orica Sweden AB Gyttorp, 713 82 Nora Telefon: 0587 85000 Fax: 0587 255 35 E-post: info.gyse@orica.com SPRÄNGKURS - Orica Sweden AB, SÅ

Läs mer

Professionella Presentationer och Personlig Utveckling

Professionella Presentationer och Personlig Utveckling BLI EN EFFEKTIV TALARE OCH ÖKA DITT INFLYTANDE GENOM KURSEN Professionella Presentationer och Personlig Utveckling Av alla färdigheter människan har, är ingen mer värdefull än konsten att tala. Den som

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer