VVS Ventilation Värme Kyla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VVS Ventilation Värme Kyla"

Transkript

1 är nu heldanskt och har bytt namn till Teknologisk Institut. Vi befäster därmed våra tre styrkefaktorer bredd, kvalitet och långsiktighet och blir en ännu mer kraftfull leverantör av såväl utbildnings- som konsultinsatser. VVS Ventilation Värme Kyla VVS-branschens Utbildningsprogram Hösten 2009

2 INNEHÅLL Kompetensutvecklingsprogram för VVS-branschen...3 Dimensionering Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer...4 Dimensionering av värmeinstallationer...4 Dimensionering av vatten- och avloppsinstallationer...4 OVK Funktionskontroll av ventilationssystem...5 Bygglagstiftning OVK...5 Ventilation Ventilationsteknik steg Ventilationsteknik steg Energieffektiva ventilationssystem...7 Mätteknik...8 Elteknik för ventilationstekniker...8 Injustering av luftflöden...9 Diagnostiskt prov...9 Diplomerad VVS-tekniker Fem delutbildningar...13 Diplomerad fastighetstekniker Fyra delutbildningar...14 Energi Energideklarationer Utbildning inför certifiering till energiexpert...14 Övriga energiutbildningar Energibesiktning av byggnader...15 Praktisk energieffektivisering...15 Individuell fördelning av energiförbrukning...15 Utbildningar inom angränsande områden Installationssamordning...15 CE-märkning av installationer i byggnader...15 Byggarbetsmiljösamordnare...15 Information och anmälan...16 Värme Värmeteknik...10 Injustering av värmesystem...10 Styr & Regler Styr- och reglerteknik för värmeoch ventilationssystem steg Styr- och reglerteknik av värmeoch ventilationssystem steg Kyla Teoretisk kyl- och värmepumpteknik Utbildning inför kylcertifiering...12 Juridik Entreprenad- och avtalsrättens grunder...12 Nordens starkaste varumärke inom utbildning är nu heldanskt och har bytt namn till Teknologisk Institut. Vi befäster därmed våra tre styrkefaktorer bredd, kvalitet och långsiktighet och blir en ännu mer kraftfull leverantör av såväl utbildnings- som konsultinsatser. 2

3 trilogi av utbildningar inom VVS-området skapar unika möjligheter r trilogi trilogi av av utbildningar utbildningar inom inom VVS-området VVS-området skapar skapar unika unika möjligheter möjligheter ed stor glädje som vi på SIFU nu kan erbjuda VVS-branschen unika utvecklingsmöjligheter för att nå ed stor glädje som vi på SIFU nu kan erbjuda VVS-branschen unika utvecklingsmöjligheter för att nå positioner ed stor glädje som som t.ex. vi riksbehörig på SIFU Våra nu funktionskontrollant kan kurser erbjuda är validerade VVS-branschen ventilation av unika och utvecklingsmöjligheter certifierad energiexpert. för vår att nå positioner som t.ex. riksbehörig funktionskontrollant ventilation och certifierad energiexpert. I vår positioner tt tillhandahålla som t.ex. kvalificerade riksbehörig utbildningar funktionskontrollant samverkar ventilation vi såväl med och branschen certifierad som energiexpert. med de vår tt tillhandahålla kvalificerade certifieringsorganen utbildningar samverkar vi såväl med branschen som med de ingsorgan tt tillhandahålla som är kvalificerade ackrediterade utbildningar av SWEDAC. samverkar Vi vet att vi det såväl är väsentligt med branschen för våra som kursdeltagare med att ngsorgan som är ackrediterade vilket ger av dig SWEDAC. unika möjligheter Vi vet att det att är söka väsentligt för våra kursdeltagare att ngsorgan garna uppfyller som är de ackrediterade höga krav som av SWEDAC. samhället idag Vi vet ställer att det på yrkesverksamma! är väsentligt för våra kursdeltagare att garna uppfyller de höga krav som samhället idag ställer på yrkesverksamma! garna uppfyller de höga krav som riksbehörighet samhället idag ställer OVKpå yrkesverksamma! darsydda utvecklingsplaner darsydda utvecklingsplaner samt darsydda ildningar kan utvecklingsplaner dessutom anpassas direkt till det behov som varje unik kursdeltagare har. Vår tanke är att ildningar kan dessutom anpassas certifierad direkt till energiexpert! det behov som varje unik kursdeltagare har. Vår tanke är att ildningar absolut rätt kan utbildning dessutom till anpassas de personer direkt som till har det behov ett kompetensbehov. som varje unik Inte kursdeltagare mer, och inte har. heller Vår tanke mindre! är att absolut rätt utbildning till de personer som har ett kompetensbehov. Inte mer, och inte heller mindre! absolut rsdeltagare rätt gör utbildning sin egen till skräddarsydda de personer som utvecklingsplan. har ett kompetensbehov. Inte mer, och inte heller mindre! rsdeltagare gör sin egen skräddarsydda utvecklingsplan. rsdeltagare gör sin egen skräddarsydda utvecklingsplan. tssäkring Kompetensutvecklingsprogram till 100 för VVS-branschen tssäkring till 100 % tssäkring kurskvalitet Det är till med garanteras 100 stor glädje som tack vi på vare Teknologisk noga Institut utvalda nu kan föreläsare erbjuda VVS-branschen och utbildningar unika utvecklingsmöjligheter garanteras för att nå mål tack och positioner vare noga som utvalda t.ex. riksbehörig föreläsare funktionskontrollant och utbildningar ventilation och vars innehåll och randeformer kurskvalitet är garanteras kvalitetssäkrade tack vare till noga 100 utvalda %. Vi lämnar föreläsare gärna och referenser! utbildningar vars innehåll och vars innehåll och a kurskvalitet randeformer certifierad är energiexpert. kvalitetssäkrade I vår strävan till att 100 tillhandahålla %. Vi kvalificerade lämnar gärna utbildningar referenser! samverkar vi såväl med randeformer branschen är som kvalitetssäkrade med certifieringsorgan till 100 som %. är ackrediterade Vi lämnar av gärna SWEDAC. referenser! Vi vet att det är väsentligt för våra kursdeltagare att utbildningarna uppfyller de höga krav som samhället idag ställer på ehörighet ehörighet yrkesverksamma! ehörighet kall söka OVK-behörighet och saknar traditionell ingenjörsexamen så kan vi erbjuda dig ett unikt kall söka Skräddarsydda OVK-behörighet utvecklingsplaner och saknar traditionell ingenjörsexamen så kan vi erbjuda dig ett unikt v. kall SIFU:s söka OVK-behörighet Våra tre utbildningar dimensioneringskurser och saknar kan dessutom anpassas är traditionell direkt godkända till det behov hos ingenjörsexamen som certifieringsorganen så kan varje unik kursdeltagare har. och vi erbjuda Vår du kan dig efter ett genomförd unikt v. SIFU:s tre dimensioneringskurser är godkända hos certifieringsorganen och du kan efter genomförd v. SIFU:s och godkända tanke tre är dimensioneringskurser att leverera tentamina absolut tillgodoräkna rätt utbildning är godkända de dig personer dessa som hos vid har certifieringsorganen din ett kompetensbehov. ansökan. Inte mer, och och du kan efter genomförd g och godkända inte heller mindre! tentamina Varje kursdeltagare tillgodoräkna gör sin egen dig skräddarsydda dessa vid din utvecklingsplan. ansökan. och godkända tentamina tillgodoräkna dig dessa vid din ansökan. ett tydligt Kvalitetssäkring kompetensbevis till 100% ett tydligt Vår höga kurskvalitet kompetensbevis garanteras tack vare noga utvalda föreläsare och utbildningar vars innehåll och deltagare ett tydligt genomförandeformer som önskar kompetensbevis att är säkra kvalitetssäkrade sin kompetens till 100 %. Vi inom lämnar gärna VVS-området referenser! finns vår utbildning Diplomerad deltagare som önskar att säkra sin kompetens inom VVS-området finns vår utbildning Diplomerad deltagare niker. Diplomet som önskar bygger att på säkra ett individuellt sin kompetens program inom VVS-området omfattande fem finns delutbildningar vår med Diplomerad tentamen samt niker. Diplomet OVK behörighet bygger på ett individuellt program omfattande fem delutbildningar med tentamen samt tande niker. projektarbete. Diplomet Om du skall söka bygger OVK-behörighet Programmet på ett individuellt och/eller genomförs certifiering program under till energiexpert omfattande tvåårsperiod. och saknar fem traditionell delutbildningar ingenjörs- med tentamen samt tande projektarbete. examen så erbjuder Programmet vi dig ett alternativ. genomförs Våra tre dimensioneringsutbildningar under en tvåårsperiod. är godkända hos certifieringstande projektarbete. Programmet genomförs under tvåårsperiod. organen. Du kan efter genomförd utbildning och godkända tentamina tillgodoräkna dig dessa vid din ring till ansökan. energiexpert För att läsa mer om de fullständiga kompetenskraven går du in på för ring till OVK energiexpert BFS 1996:56, ÖVR 80 och för BFS 2007:5, CEX. kall ring ansöka till energiexpert om certifiering till energiexpert och saknar traditionell ingenjörsexamen så erbjuder vi dig kall ansöka För mer om information certifiering och studievägledning till energiexpert ring Stefan och Sporrefält, saknar tel traditionell eller ingenjörsexamen Eva Fritz, så erbjuder vi dig re kall ett ansöka unikt tel alternativ. om certifiering Eftersom till energiexpert SIFU:s tre dimensioneringskurser och saknar traditionell är ingenjörsexamen godkända hos certifieringsorganen så erbjuder vi dig re ett unikt alternativ. Eftersom SIFU:s tre dimensioneringskurser är godkända hos certifieringsorganen re fter ett genomförd unikt alternativ. utbildning Eftersom och godkända SIFU:s tre tentamina dimensioneringskurser tillgodoräkna dig är godkända dessa vid hos din ansökan. certifieringsorganen fter genomförd Diplom ett utbildning tydligt kompetensbevis och godkända tentamina tillgodoräkna dig dessa vid din ansökan. fter genomförd För kursdeltagare utbildning som önskar och att godkända säkra sin kompetens tentamina inom VVS-området tillgodoräkna finns vår dig utbildning dessa vid din ansökan. Diplomerad VVS-tekniker. Diplomet bygger på ett individuellt program omfattande fem delutbildningar men till med våra tentamen. utbildningar! men till våra utbildningar! Programmet genomförs under en tvåårsperiod. år men förhoppning till lomprogrammet våra att utbildningar! du gäller skall en rabatt utvecklas om och kronor få på nya ordinarie insikter pris för och varje inte delkurs minst du valt. inspiration och framtidstro! år förhoppning att du skall utvecklas och få nya insikter och inte minst inspiration och framtidstro! år förhoppning att du skall utvecklas och få nya insikter och inte minst inspiration och framtidstro! Utbildningsvägar inom VVS & Energi som leder till certifikat eller diplom Utbildningsvägar inom SIFU VVS och energi som leder till certifikat eller diplom Utbildningsvägar inom SIFU VVS och energi som leder till certifikat eller diplom Utbildningsvägar inom SIFU VVS och energi som leder till certifikat eller diplom Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer Dimensionering av värmeinstallationer Av certifieringsorganen validerade kurser Dimensionering av vatten- och avloppsinstallationer Bygglagstiftning OVK 9135 / 9136 Teoretisk kyl- och värmepumpteknik 9210 Juridik 6241 Energideklarationer Utbildning inför certifiering till energiexpert 9127 Prov Prov Prov Prov Riks OVK Diplom VVS-tekn CEX klass N CEX klass K/LK 3

4 Dimensionering VVS 31 augusti-2 september september +9 oktober 2009, Göteborg 30 september-2 oktober oktober + 12 november 2009, kr inkl prov Kursnr: 9130 Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer 3 dagar kurs och hemstudier + 3 dagar kurs och hemstudier + 1 dag skriftligt prov Utbildningen ger deltagarna kunskaper om Inneklimatfaktorer, hygieniska och termiska krav Luftflödesbehov Effekt- och energibehov för värmning och kylning av luft Solvärmeinstrålning, interna värmelaster Dimensionering och tryckfallsberäkning av kanalsystem Ljudteori, ljuddämpning Mätteknik Injusteringsteori Luftdon, kastlängder, spridningsbilder, placering Fläktar och fläktdiagram, variabelt flöde Luftfilter Dimensionering av värme- och kylbatteri Värmeåtervinningsmetoder och dimensionering Styr- och reglersystem Föreskrifter och råd enligt BBR Ekonomiska kalkyler augusti september + 24 september 2009, Göteborg 2-4 november novemer + 7 december 2009, kr inkl prov Kursnr: 9131 Dimensionering av värmeinstallationer 3 dagar kurs och hemstudier + 3 dagar kurs och hemstudier + 1 dag skriftligt prov Utbildningen ger deltagarna kunskaper om Termiskt inneklimat; klädsel, aktivitet, operativ temperatur Effekt- och energibehov för transmission, ventilation och tappvarmvatten Byggnadens värmebalans Värmeproduktion; pannor, värmepumpar, fjärrvärme Rördimensionering och tryckfallsberäkning Injustering av värmesystem Dimensionering av radiatorer, strålningsvärme och luftburen värme Dimensionering av tappvarmvattenberedare Värmeväxlare Cirkulationspumpar; pump- och rörkaraktäristika, varvtalsreglering Säkerhetsanordningar för öppna och slutna system Styr- och reglersystem för värme, ventilation och tappvarmvatten Föreskrifter och råd enligt BBR Ekonomiska kalkyler september + 5 oktober 2009, 9-11 november + 23 november 2009, Göteborg kr inkl prov Kursnr: 9132 Dimensionering av vatten- och avloppsinstallationer 3 dagar kurs och hemstudier + 1/2 dag skriftligt prov Utbildningen ger deltagarna kunskaper om Norm- och sannolika flöden Dimensionering av tryckfallsberäkning av rörsystem för tappvatten Dimensionering av rörsystem för spill- och dagvatten Tryckstegring och tryckreducering Anordningar för behandling av spilloch dagvatten VVC- och avloppsvattenpumpar Förråds- och genomströmningsvärmare Temperaturstyrning av tappvarmvatten Effekt- och årsenergibehov för tappvarmvatten Föreskrifter och råd enligt BBR 4

5 OVK Tid och plat Funktionskontroll av ventilationssystem + certifieringsprov, 3 dagar teori och praktik för behörighet K och N enligt BFS 1996:56 Som funktionskontrollant utreder du hur installationen är tänkt att fungera och hur den fungerar i verkligheten. Du ska identifiera verksamhetstyp och personbelastning samt utföra egna mätningar och dokumentera dem på rätt sätt. Det ställer stora krav på besiktningens utförande! Du skall sedan antingen godkänna ventilationsfunktionen eller döma ut installationen. Det krävs av dig att du har goda kunskaper i mätteknik, ventilationsbestämmelser och besiktningsteknik. Kunskaperna från utbildningarna ger dig bättre möjligheter att avge ett säkert utlåtande om ventilationssystemets funktion. Färdigheterna får du genom att praktiskt utföra en fältmässig funktionskontroll av ventilationssystem typ FTX/FT oktober 2009, Göteborg 8-11 december 2009, Göteborg kr inkl prov Kursnr: 9135 Flerårig erfarenhet av luftbehandlingsinstallationer. God kunskap inom luftflödesmätteknik. Testa gärna dina förkunskaper med hjälp av vårt diagnostiska prov med facit se: Läs mer om de fullständiga kompetenskraven på (BFS 1996:56, ÖVR 80). Boverkets förordning och allmänna råd Arbetsmiljöverkets regler om funktionskontroll Dimensionering av luftflöden Systemegenskaper i anläggning och rum Genomgång av verkliga praktikfall Strategi för funktionskontroll Krav på mätmetoder, mätfel och mätredovisning Praktiskt grupparbete på anläggning och i rum Helhetsbedömning av utförd OVK Upprättande av utlåtande och redovisning av utfört praktiskt grupparbete på OVK Certifieringsprov (godkänt av certifieringsorganen) Program Dag 1: Bygglagstiftning Dag 2: Praktiskt genomförande av funktionskontroll Dag 3: Redovisning av grupparbete. Certifieringsprov Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov, 1,5 dagar inför ny- och omcertifiering Vår kurs om nuvarande och äldre ventilationsbestämmelser ger dig den kunskap inom 14 och 15 Bygglagstiftning enligt BFS 1996:56 ÖVR 80, som du behöver för att kunna ansöka om behörighet som funktionskontrollant. OBS! Du har en unik möjlighet att kombinera denna kurs med 1,5 dag praktisk funktionskontroll under sakkunnig handledning, se kursen Funktionskontroll av ventilationssystem, 9135, ovan. Kursen vänder sig till dig som skall ansöka om ny eller förnyad behörighet som funktionskontrollant. För att få behörighet krävs att den sökande uppfyller de krav som anges i 7-15 i Boverkets föreskrift om funktionskontroll av ventilationssystem (BFS 1996:56 ÖVR 80). För dig som skall omcertifieras gäller - att du arbetat minst 500 timmar med OVK under de senaste tre åren - aktuellt lämplighetsintyg utfärdat av till exempel arbetsgivare, uppdragsgivare eller byggnadsnämnd - att du uppdaterat dina kunskaper med de ändringar i regelverken som skett sedan du fick din behörighet detta visar du genom ett skriftligt prov. Nutida och äldre lagar och föreskrifter som berör byggandet, enligt 14 i BFS 1996:56 Certifieringsprov (godkänt av certifieringsorganen) Program Dag 1: Bygglagstiftning Dag 2: Certifieringsprov 7-8 september 2009, oktober 2009, Göteborg oktober 2009, 2-3 november 2009, 9-10 december 2009, Göteborg kr inkl prov Kursnr: 9136 På grund av nya regler från Boverket (BFS 2009:5) kommer innehållet i ovanstående två kurser att utökas, både innehållsmässigt och tidsmässigt, fr o m 1 november 2009! Tag därför vara på möjligheterna att gå på kurs i september och oktober! Behörighet gäller som tidigare i 5 år. 5

6 Ventilation augusti 2009, Göteborg september 2009, 9-11 november 2009, 30 november-2 december 2009, Göteborg kr Kursnr: 9110 En inledande utbildning som alla inom området behöver! Mycket uppskattad av kursdeltagarna! Ventilationsteknik steg 1, 3 dagar Utbildningen Ventilationsteknik steg 1 ger dig grundkunskaper i ventilation. Både Boverkets bestämmelser för ventilationssystem och Arbetsmiljöverkets bestämmelser för luftkvalitet i arbetslokaler fordrar att ventilationssystemet körs och underhålls av utbildad personal. Med goda kunskaper om ventilationssystemets uppbyggnad, funktion och underhåll sparar du pengar, tid och arbete samt förbättrar luftkvalitet och komfort. Ventilationsteknik för S, F- och FTX-system - Klimat och bestämmelser om luftkvalitet - Luftströmning i rum och i installation - Ventilationssystems funktion och uppbyggnad Installationskomponenter, S, F, FTX-system - Kanaler, spjäll och luftdon - Fläktar, remdrift och motorer - Värmeväxlare, luftfuktare och filter Drift och underhåll för ventilation - Viktiga punkter för tillståndskontroll - Drift- och underhållsinstruktioner - Systemkunskap för S, F och FTX-system - Praktiska hjälpmedel Orientering om mätmetoder för luftflöde, temperatur och fukt - Demonstration av mätinstrument - Luftflödesmätning på till- och frånluftsdon Bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem - Vem berörs, vem får utföra kontrollen och hur går det till? Information om styr- och reglerfunktioner Steg 1: Fastighetsskötare, drift- och servicetekniker, säljare av teknisk utrustning samt alla som behöver grundkunskaper i ventilation oktober 2009, 7-9 december 2009, Göteborg kr Kursnr: 9111 Ventilationsteknik steg 2, 3 dagar Utbildad personal sparar pengar Med goda kunskaper om ventilationssystems uppbyggnad, funktion och underhållsbehov sparar du pengar, tid och arbete samt förbättrar luftkvalitet och komfort. Dessutom är det så att såväl Boverkets bestämmelser för ventilationssystem som Arbetsmiljöverkets bestämmelser för luftkvalitet i arbetslokaler fordrar att ventilationssystem körs och underhålls av utbildad och kompetent personal. Lär dig energiberäkna och driftoptimera Ventilationsteknik steg 2 är en fortsättningsutbildning på vår mycket populära utbildning Ventilationsteknik steg 1. Utbildningen ger dig förståelse för hur du kan vidta åtgärder för att förbättra inomhusklimatet och vilka ekonomiska fördelar detta ger. Du lär dig också hur du genomför energiberäkningar, driftoptimerar ventilationssystem, väljer lämpliga system och injusterar. Efter avslutad kurs har du också fått svar på: - Hur du uppnår ett bra inomhusklimat till så låg kostnad som möjligt. - Hur driftekonomi och inomhusklimat påverkas av förändringar i luftflöden, tilluftstemperatur och driftstider. - Vad det kostar att värma och kyla luften i ett tilluftssystem - Hur mycket energi och pengar du sparar med olika typer av värmeåtervinning. Grundläggande matematik (Förstudie med hjälp av mattekompendium) Tillståndsförändringar och dess påverkan på driftsekonomi. Genomgång av Mollierdiagram Beräkningsmetodik och formler för olika energiberäkningar Praktiska tillämpningsövningar av tillståndsförändringar Fläktdiagrammets uppbyggnad Steg 2: Alla som gått Ventilationsteknik steg 1 eller motsvarande och som vill fördjupa sina kunskaper inom luftbehandlingsteknik. Fastighetsskötare, drift- och servicetekniker, säljare av teknisk utrustning, m fl. 6

7 Nu skärper Boverket kraven på OVK-kontrollerna! Mycket mera om energihushållning i OVK:n. Energieffektiva ventilationssystem, 2 dagar I Boverkets nya allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) ställs det krav på att undersöka vilka åtgärder som bör vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemen, utan att försämra inomhusklimaten. Det gäller således att inom ramen för OVK-besiktningen undersöka och redovisa åtgärder till energihushållning som kan tänkas passa i det aktuella ventilationssystemet och väga dessa åtgärder emot eventuella negativa effekter på inomhusklimatet. Boverket pekar ut fem områden som bör omfattas av undersökningen och ingå i åtgärdsförslagen: Optimering av luftflöden, tryck-, styr- och reglerutrustning Funktionsförbättringar i ventilationssystem Drift- och verksamhetsanpassning Underhåll och skötsel Dokumentation Teknologisk Institut har därför tagit fram en utbildning som direkt svarar upp emot Boverkets nya krav. Utbildningen vänder sig till personer som arbetar med ventilationskontroller (OVK), men som behöver komplettera sin kunskap med lämplig teknisk- och/eller ekonomisk utbildning för att kunna upprätta energieffektiva åtgärdsförslag. Genom att delta i Teknologisk Instituts kurser skapas förutsättningar för att klara de krav som lagstiftaren ställer på ventilationskontrollanterna september 2009, 8-9 oktober 2009, Göteborg kr Kursnr: 9139 Allmänt om energi för ventilation i en byggnad Energieffektivisering vid återkommande OVK- kontroll Förbättringsförslag uppdelade i de fem områden som Boverket prioriterar (se ovan!) Redovisning av resultat Mål Deltagarna skall efter kursen självständigt kunna upprätta förslag på förbättringsåtgärder för att skapa energieffektiva ventilationssystem och som samtidigt inte medför ett försämrat inomhusklimat. Personer som avser utföra funktionskontroll av ventilationssytem (OVK) samt ge förbättringsförslag till energihushållning. Energi/VVS-teknisk grundläggande kunskap samt kunskaper i matematik motsvarande gymnasienivå. Alternativ för dig som skall söka energicertifiering Om du skall söka certifiering till energiexpert och saknar traditionell ingenjörsexamen eller annan godtagbar examen så erbjuder vi dig ett alternativ. SIFUs/Teknologisk Instituts tre dimensioneringsutbildningar luft, värme och VA (se sid 3 i denna broschyr) är godkända hos certifieringsföretagen. Du kan efter genomförd utbildning och godkända tentamina tillgodoräkna dig dessa vid din ansökan. För att läsa mer om de fullständiga kompetenskraven går du in på (BFS 2007:5 CEX). För mer information och studievägledning kontakta Stefan Sporrefält, tel , eller Eva Fritz, tel , 7

8 7-9 oktober 2009, Göteborg kr Kursnr: 9115 Mätteknik, 3 dagar Lär dig göra rätt från början Att mäta är att veta är ett välbekant uttryck. I detta sammanhang tål det att upprepas. Denna kunskap är nödvändig i samband med besiktning, injustering eller funktionskontroll av en luftbehandlingsinstallation. Att mäta rätt behövs även för att kunna föreslå eller utföra förändringar i anläggning - för att säkerställa luftkvalitet och inneklimat. Som drifttekniker, eller om du arbetar med energieffektivisering, har du också stor nytta av goda kunskaper i mätteknik. Vi lär dig rekommenderade mätmetoder enligt olika standarder inom ventilation, värme, kyla och inneklimat. Sakkunniga handledare Genom praktiska övningar under sakkunnig handledning lär du dig behärska mätmetoderna. Dessutom får du en unik möjlighet att prova mätinstrument av olika typer och fabrikat samt att göra mätningar i anläggning. Allmän mätteknik mätfel, felkällor, felanalys Mätning av tryck allmänt om luftströmning statiskt och dynamiskt tryck tryckmätning med Prandtlrör Rekommenderade mätmetoder enligt T22 Prandtlrörsmätning och varmtrådsmätning i kanal fasta flödesmätdon mätning på frånlufts- och tilluftsdon Instrumentkunskap handhavande, egenskaper Praktiska mätövningar fältmätningsuppdrag Mätning av temperatur vätske- och elektriska mätmetoder Mätning av vätskeflöden Mätning av luftfuktighet aspirations- och hårhygrometer resistiva och kapacitiva givare Mätning av koldioxidhalt Mätning av ventilationseffektivitet Praktisk och teoretisk kunskap om ventilationsinstallationer t ex SIFUs/Teknologisk Instituts kurs 9110 Ventilationsteknik för drifttekniker eller motsvarande. Mättekniker/injusterare, kontrollanter, besiktningsmän, drifttekniker, driftsingenjörer, konsulter, skyddsombud, skyddsingenjörer, yrkesinspektörer, montörer, VVS-inspektörer, styr- och reglertekniker, säljare och servicetekniker april 2010, kr Kursnr: 9113 Elteknik för ventilationstekniker, 3 dagar Vinn tid finn själv felet. Lär dig felsöka! Som ventilationstekniker arbetar du med komplexa system och ställs ibland inför problem med elinstallationen. Det kan vara fläktar eller pumpar som inte fungerar, brott i en kabel eller något annat fel på strömförsörjningen. På denna utbildning breddar du din kompetens genom nya kunskaper i elteknik och praktisk träning i att utföra felsökning. Vi går igenom vilka regler som gäller för elarbete vilket också gör att du i framtiden själv kan lösa många problem i ditt dagliga arbete. Syfte Efter genomgången utbildning skall du kunna bedriva felsökning efter schema i normal ventilationsutrustning samt ha kunskaper om föreskrifter för drift och underhåll av elutrustning. Kort repetition ellära Elmaskinens och trefas asynkronmotorns grundprinciper Orientering om varvtalsstyrning av motorer Manöver- och skyddsapparater Schemaläsning på manöverschema Felsökningsmetodik Specifika elbestämmelser för ventilationsinstallationer Behörigheter för elarbete Föreskrifter om elanläggningens skötsel Elfaran och säkerhetsåtgärder Elkraftsystemets uppbyggnad och funktion i ventilationssystem Tolkning av funktionsbeskrivning för manöverkrets Övningsuppgifter på kraft- och manöverschema Övningsuppgifter på handhavande av elektriska mätinstrument Övningsuppgifter på praktisk felsökning med felsökningstränare 8 Ventilationstekniker, drifttekniker, maskinister, mättekniker, injusterare, besiktningsmän, funktionskontrollanter för luftflöden/ventilation. Kunskaper i ellära t ex motsvarande Teknologisk Instituts utbildning Grundläggande elteknik (4110), samt kunskap om ventilationssystems uppbyggnad och funktion.

9 Injustering av luftflöden, 3 dagar Efter tre dagar med teori, praktiska injusteringsövningar i labbmiljö samt injustering på t ex en förskola, kan du på egen hand åta dig injusteringsuppdrag. En rätt gjord injustering skall vara väl dokumenterad med hjälp av mätprotokoll och injusteringsrapport. Detta för att kunna tillmätas förtroende vid funktionskontroll och besiktning samt för att vara till nytta vid framtida arbeten i fastigheten. En rätt utförd injustering leder dessutom till ett bättre inomhusklimat, lägre energiåtgång, mindre ventilationsljud och mindre fukt- eller radonproblem. Utbildningsinnehållet är anpassat efter RSVI:s krav på kunskap, hos certifierad injusterare. Vi lär dig att arbeta rätt redan från början! Därefter behöver du uppfylla de krav på erfarenhet av praktiskt arbete som är beskrivet i RSVI:s kravspecifikation. Orientering om lagar och bestämmelser dimensionering av luftflöden Kontroll och beräkning av referenstillstånd Injustering enligt proportionalitetsmetoden metodbeskrivning förberedande arbeten injusteringens genomförande redovisning och protokoll referenstillstånd kostnadskalkylering Ljudteori/mätning Upp- och nedvarvning av fläktar Kontroll i samband med besiktning och funktionskontroll Grundläggande styr- och reglerprinciper Praktiska injusteringsövningar i Teknologisk Instituts ventilationslaboratorium injusteringsuppdrag på daghem dokumentation och redovisning Injusteringsproblem i samband med olika typer av ventilationssystem Beräkningsövningar Diskussion och erfarenhetsutbyte 5-7 oktober 2009, Göteborg november 2009, kr Kursnr: 9117 Teknologisk Instituts utbildning Mätteknik för luftbehandlingsinstallationer (kursnr 9115) eller motsvarande kunskaper. Mättekniker/injusterare, kontrollanter, besiktningsmän, drifttekniker, driftingenjörer, konsulter, skyddsombud, skyddsingenjörer, yrkes-inspektörer, montörer, VVS-inspektörer, styr- och reglertekniker, säljare och serviceteknik Inför kurserna Injustering av luftflöden och Funktionskontroll av ventilationssystem kan du testa dina förkunskaper med hjälp av vårt diagnostiska prov med facit! Gå in på och testa dina kunskaper. Här finner du dokumentet som består av 14 sidor. De 4 sista sidorna är facit. 9

10 Värme oktober 2009, Göteborg kr Kursnr: 9160 Värmeteknik, 3 dagar Värmeinstallationer utgör en viktig del av byggnadens klimatsystem. För att få ett bra inneklimat till rimlig kostnad fordras förutom kunskaper om värmesystemets uppbyggnad och funktion också kunskaper om människans temperaturupplevelser. Utbildningen Värmeteknik för driftspersonal ger dig inte bara kunskaper om värmesystemets uppbyggnad och funktion utan också om - hur det termiska klimatet påverkar vårt välbefinnande - vilka orsakerna och sambanden är vid felsökning i värmesystemen - hur man analyserar driftförbättrande åtgärder och - hur man lämnar riktig information för vidare analys och åtgärder. Termiskt inneklimat Orientering i termiskt inneklimat, komfort och temperaturupplevelser Byggnadens värmebalans Byggnaders uppvärmningsbehov, dimensionerande utetemperatur och varaktighetsdiagram Effekt- och energibehov Värmeproduktion - system - komponenter - säkerhet Shuntgrupper, styr- och övervakningssystem - shuntgruppers uppbyggnad och funktion - pumpstyrning - inställning av regulatorer Felsökning i värmesystem och driftförbättrande åtgärder Fastighetsskötare och drifts- och fastighetstekniker, underhållspersonal, fastighetsförvaltare och andra som har behov av systemtekniska kunskaper om värmesystem och termiskt inneklimat oktober 2009, Göteborg 9-11 november 2009, kr Kursnr: 9161 Injustering av värmesystem, 3 dagar Ojämn fördelning av vattnet i värmesystemet leder till ojämn värme i fastigheten. Genom att de kallaste rummen blir styrande för värmen till fastigheten, kommer övriga delar att bli för varma och därmed förbruka mer energi. Injustering av värmesystemet betyder i regel en direkt energibesparing på 5-15%. Utbildningens mål är att ge deltagarna kunskap om varför och hur man injusterar vattenflöden i värmesystem. Utbildningen vänder sig till tekniker som skall utföra injustering av värmesystem samt övriga som arbetar med värmesystem och som behöver kännedom om vad injusteringen innebär och hur den utförs. Värmesystem med fokus på radiatorer Uppbyggnad Värmebehov Värmeavgivning från radiatorer Dimensionerade temperaturer Effektbehov Flödesberäkningar Tryckfallsberäkningar Pumpar, ventiler, mätinstrument Injusteringsmetoder Översikt över olika metoder Normalflöde och lågflödesinjustering Framtagning av injusteringsvärden Praktisk övning Framtagning av injusteringsvärden och genomförande av en injustering på demonstrationsutrustning Grupparbeten Värmereglering Värmeautomatik, shuntgrupper Injustering av värmegrupper Sammanfattning Faktorer som påverkar klimatupplevelser och rumstemperatur, m m 10

11 Styr & regler Styr- och reglerteknik för värme- och ventilationssystem steg 1, 4 dagar Kurserna i stegutbildningen är lämpliga för dig som har grundkunskaper i värme- och ventilationssystemens uppbyggnad, men som behöver lära mer om reglerteknik. Med egna kunskaper i reglerteknik kan du lättare möta kundens förväntningar på ett bra inomhusklimat. Den tekniska driften förbättras och genom sänkta driftkostnader får fastigheten ett högre driftnetto. Syfte Steg 1-utbildningen ger de grundläggande insikterna i styr- och reglersystem och är avsedd för dig som arbetar med fastighetsdrift och har god kännedom om VVS-tekniska system. Med kunskaperna från steg 1 ska du kunna upprätthålla en säkerställd god teknisk och ekonomisk drift av värme- och luftkondi-tioneringssystems reglerfunktioner. 1-4 september 2009, kr Kursnr: 9150 Du skall: - kunna läsa och förstå enklare flödesscheman för värme- och luftkonditioneringssystem - ha kännedom om orsaken till vanliga problem i VVS-installationer - känna till de vanligaste reglerparametrarna, såsom P-band och samspelet mellan objekt och reglerutrustning i ett reglersystem Begreppsförklaring inom styr/regler/övervakning - symboler och terminologi - tolkning av ritningar Praktisk reglerteknik - objektets egenskaper - regulatorer Teknik för styrning, reglering och övervakning - luftbehandlingssystem - värmesystem - tappvarmvattensystem - fjärrvärmeanslutna system VVS-regulatorers vanligaste funktioner - reglermetoder - minbegränsningsfunktioner - frysvaktsfunktioner Praktiska övningar - drift av styr- och reglersystem för olika ändamål i simulator I de praktiska övningarna ingår träning i handhavande av reglerutrustning. Du som arbetar med fastighetsdrift och har god kännedom om VVS-tekniska system, t ex fastighetsskötare, drift- och fastighetstekniker, ventilationsmättekniker, ventilationsinjusterare, kontrollanter, besiktningsmän för OVK m fl. Kunskaper om VVS-systems uppbyggnad och funktion. Lämpliga utbildningar för att erhålla nödvändiga förkunskaper är Teknologisk Instituts kurser Ventilationsteknik för drifttekniker 9110 eller Värmeteknik för driftpersonal Styr- och reglerteknik för värme- och ventilationssystem steg 2, 3 dagar Syfte Fortsättningsutbildningen går vidare med kunskaper och insikter om styr- och reglerteknik. Vi fördjupar oss i reglerteknik och skapar förståelse för dynamiska förlopp genom laborationer i reglersimulatorer. Steg 2-utbildningen gör dig rustad att trimma din egen anläggning med enklare injustering av reglersystem. 2-4 december 2009, kr Kursnr: 9151 Tillämpad reglerteknik - objektets egenskaper - P-regulatorn - PI-regulatorn - PID-regulatorn - reglersystem - insvängningsförlopp - injusteringsregler - laboration i reglersimulator Mollierdiagrammet - de vanligaste parametrarna - praktisk tillämpning - beräkningsexempel Fastighetsskötare, drifttekniker, maskinister, injusterare/driftsättare av luftdistributions-system och servicepersonal som svarar för drift, underhåll och övervakning av värme- och ventilations-system. Deltagarna skall ha förvärvat grundkunskaper om styr- och reglerteknik motsvarande steg 1. 11

12 Kyla 5-9 oktober 2009, Göteborg november 2009, kr inkl prov Kursnr: 9210 Teoretisk kyl- och värmepumpteknik med dimensionering, 5 dagar Utbildningen ger deltagarna kunskaper om Grundläggande energi- och värmelära Termodynamik med kylprocessens funktion i tryckentalpidiagram Laboration där teoretiska kunskaper tillämpas i en praktisk övning på ett kylaggregat Genomgång av köldmediesystemets olika komponenter, dess funktion och egenskaper Köldmedier och oljor vad ska man välja, egenskaper samt hälso- och miljörisker? Dimensionering av en kylanläggning och dess ingående komponenter Indirekta kylsystem. Genomgång av frysskyddsmedel, egenskaper, miljörisker samt påverkan på energieffektiviteten Energieffektivisering vilka faktorer påverkar kyl-/värmepumpanläggningens verkningsgrad? Regelsystem Kylnormen, Köldmediekungörelsen Kontroll av kyl-/värmepumpanläggningar Utbildning inför kylcertifiering Information om Kylcertifiering samtliga klasser/kategorier enl. SFS 2007:846 och svensk kylnorm samt gällande EU direktiv: EU-kommissionen har tagit beslut om att samtliga personer, som genomför läckagekontroll, återvinning, installation, underhåll och service, på applikationer som innehåller ozon och växthuspåverkande gaser, skall inneha personligt kylcertifikat enligt EG nr 303/2008 art. 2.1 och art. 5. Detta kommer att gälla fullt ut från 4 juli, Kommissionens förordning finner du bl a på Teknologisk Instituts utbildning Teoretisk kyl- och värmepumpsteknik (kursnr 9210) är en grundläggande utbildning inom kylområdet. Utbildningen ger goda kunskaper motsvarande de grundläggande krav på teoretisk kunskap som fordras inför certifiering för kyl och värmepumpsanläggningar. I samverkan med SWEDCERT AB erbjuds därefter praktisk förberedande kurs inför certifiering samt kurs inför nycertifiering inklusive examination. För mer information är du välkommen att kontakta Stefan Sporrefält vid Teknologisk Institut, tel , eller Bengt Karlsson vid SWEDCERT, tel Juridik september 2009, Göteborg oktober 2009, kr Kursnr: Entreprenad- och avtalsrättens grunder, 3 dagar Syfte Denna kurs är grundläggande och vänder sig till dig som behöver översiktliga men breda juridiska kunskaper eller som senare önskar delta i juridiska kurser på högre nivå. Utbildningen ger en mycket god överblick över avtalet och förekommande standardavtal, kontraktshandlingarnas juridiska innebörd och konsekvenser. Deltagarnas egna frågeställningar och erfarenheter tas väl tillvara. Handelsrättslig lagstiftning Avtalsrättens grunder: anbud, accept och avtal Köp av varor ( ABM) Köparens rätt vid fel respektive leveransförsening Riskövergång Entreprenader: upphandlings-, entreprenadoch ersättningsformer. ( AMA AF, teknisk beskrivning, MER etc) fast pris, löpande räkning Standardavtalen AB 04, ABT 06 för byggnadsanläggnings- och installationsentreprenader Orientering om standardavtal AFF avtal för fastighetsförvaltning Orientering om köp av konsulter ABK Orientering andra standardavtal Orientering om nya LOU Skadestånd i entreprenadförhållande Ekonomi: rätt till betalning, priset, kostnadsreglering, index, dröjsmålsränta, betalningskrav, tvister, preskription av fordran med mera Kort beskrivning av övriga lagar och regelverk som är vanliga i branschen Gruppövningar, frågor och diskussion Kursen vänder sig till alla som kommer i beröring med köpeavtal, entreprenadavtal, skötselavtal eller medverkar i utformning och tillämpning av dessa och saknar juridisk utbildning eller erfarenhet.kursen riktar sig bland annat till personal som handlägger upphandlingsärenden eller ansvarar för inköp av entreprenader och material på beställarsidan, samt till entreprenörer, arbetsledare, utförare, förvaltare med flera på entreprenadsidan. Ovanstående deltagare/målgrupper avser hus-, mark-, anläggnings och installationsaktörer i såväl offentlig förvaltning, offentliga bolag som privata företag. Deltagarna är varmt välkomna att ta med sig egna frågeställningar/case. Frågeställningarna tas upp i kursen där de hör hemma i dagsprogrammet.

13 Diplomerad VVS-tekniker Fem delutbildningar Vår diplomutbildning för VVS-tekniker omfattar fem delutbildningar med tentamen. Du kan läsa de olika delutbildningarna i den ordning och i den takt som passar dig. Hela diplomutbildningen bör dock vara avklarad inom en tvåårsperiod. Efter avslutade fem utbildningar, med godkända tentamina, blir du diplomerad av Teknologisk Institut (f d SIFU). Därmed har du rätt till titeln diplomerad VVS-tekniker. Sakkunniga lärare Vi bistår med sakkunniga lärare som med god pedagogik skapar förutsättningar för effektiv inlärning. De olika delmomenten är upplagda efter en beprövad och uppskattad metodik med teorigenomgång lärarledda övningsexempel självständiga övningar diskussioner och erfarenhetsutbyte. Möjlighet till handledning finns. I utbildningarna medverkar Per C Persson, Teknologisk Institut, Mats Nilsson, MN VVS-Konsult AB, Göteborg, Torbjörn Litzell, T Litzells Konsult AB, Gävle. Syfte Att du efter utbildningen skall vara redo att själv kunna göra systemval och även utföra dimensioneringsberäkningar inom VVS och kyla. Under juridikdagarna får du kunskap om vilka juridiska handlingar som reglerar förhållandet mellan beställare, konsult och entreprenör. Diplomutbildningen vänder sig till konsulter, entreprenörer, service/drifttekniker och cad-ritare som behöver grundläggande kunskaper om systemutformning och dimensionering. För maximalt utbyte bör du ha VVS-tekniska grundkunskaper och kunskaper i matematik motsvarande gymnasienivå. Om du genomgått någon av våra dimensioneringsutbildningar under de tre senaste åren kan du tillgodoräkna dig den i denna diplomutbildning. Kravet är att du avlagt godkänd tentamen. Information och studievägledning För information och studievägledning, välkommen att kontakta Teknologisk Institut Eva Fritz, eller Stefan Sporrefält, Fem delutbildningar, varav 4 med tentamen Se sid 4 Dimensionering Luft (3+3+tentamen) Dimensionering Värme (3+3+tentamen) Dimensionering VA (3+tentamen) Se sid 12 Teoretisk kyl- och värmepumpteknik med dimensionering (5+tentamen) Entreprenad- och avtalsrättens grunder (3) Diplomerad VVS-tekniker Rabatt vid samtidig bokning Vid samtidig bokning av samtliga fem delutbildningar avgår kr/utbildning. 13

14 Diplomerad fastighetstekniker Fyra delutbildningar med tentamen Vår utbildning till Diplomerad fastighetstekniker omfattar fyra kurser med prov efter varje del. Utbildningen är framtagen utifrån fastighetsbranschens eget behov av välutbildade fastighetstekniker. Efter avslutad utbildning, med godkända tentamina har du rätt till titeln diplomerad fastighetstekniker. Utbildningarna som ingår är: Ventilationsteknik steg 1 (se sid 6) Styr- och reglerteknik steg 1 (se sid 11) Värmeteknik steg 1 (se sid 10) Byggnads- och installationsteknik (se För mer information och studievägledning kontakta Stefan Sporrefält, tel , Energi Göteborg: september + prov 5 oktober november + prov 30 november 2009 : augusti + prov 7 september oktober + prov 13 november november + prov 10 december kr Certifieringsföretagets avgift för prov och rättning tillkommer. Kursnr: 9127 Över 600 kursdeltagare kan inte ha fel mer än 85% av dessa har dessutom klarat certifieringsprovet direkt! Anmäl dig också du till vår utbildning! Energideklarationer Utbildning inför certifiering till energiexpert, 3 dagar + 1 provdag Energieffektivisering är med rätta ett hett område! Här finns stora möjligheter till besparingar både vad gäller pengar och, inte minst, miljöpåverkan. Detta har EU tagit fasta på och utfärdat direktiv för hur energifrågorna skall tacklas i medlemsländerna. I Sverige har Boverket givit ut föreskrifter och allmänna råd om energideklaration av byggnader samt om certifiering av energiexperter. Dokumenten finns tillgängliga på Boverkets hemsida och där kan du bland annat se vilka krav som kommer att ställas på energiexperten vad avser - allmän teknisk kunskap - erfarenhet av praktiskt arbete - särskild kompetens för olika behörighetsklasser - krav på ackreditering som kontrollorgan. SIFU/Teknologisk Institut har länge stått i framkant vad gäller utbildning inom energiområdet och redan när bestämmelserna trädde i kraft den 1 mars 2007 startade utbildningsaktiviteterna. Vi har nu utbildat över 600 personer som avser att bli energiexperter med kunskapskraven enligt Boverkets föreskrift CEX 1. Lagar, förordningar, föreskrifter och råd Besiktningsförberedelser Ekonomisk utvärdering Klimatskärmen Värme-, ventilations- och VA-system Kyl- och värmepumpsystem Elsystem Alternativa energikällor Byggnadens energiprestanda, nyckeltal Kostnadseffektiva besparingsförslag Energiberäkningsprogram Energimätningar Besiktningsförfarandet Mall för energideklaration Summering och utvärdering Skriftligt prov Efter kursen arrangerar certifieringsorganen i samverkan med Teknologisk Institut det skriftliga provet inför certifieringen. 14

15 Övriga energiutbildningar Energibesiktning av byggnader, 3 dagar Finn byggnadens sparbössor bland installationer, i källare och på vindar! I samarbete med centrala bostadsrättsföreningar i och Göteborg genomför Teknologisk Institut en verklig energibesiktning av ett större bostadsbestånd där du lär dig upprätta en energideklaration och ge förbättringsförslag. Kursen fokuserar på själva processen där dialogen mellan deltagare och kursledning är det centrala nov 2009, 30 nov-2 dec 2009, Göteborg kr Kursnr: 9134 Praktisk energieffektivisering, 3 dagar Lär dig att göra en total energianalys av en byggnad samt hur du rapporterar resultat och energieffektiva åtgärdsförslag! Under denna utbildning går vi igenom Boverkets föreskrifter om energideklaration av byggnader och certifierad energiexpert. Vi tar upp valet av metodik och metoder, hur mätresultat skall tolkas och vilka nyckeltal som kan användas. Vi genomför praktiska övningar i energikartläggning och besparingsmöjligheter. 2-4 sept 2009, Göteborg 9-11 nov 2009, nov 2009, Göteborg kr Kursnr: 9126 Individuell fördelning av energiförbrukning, 1 dag Individuell mätning skapar unika möjligheter. Mycket pengar att spara genom ett förändrat brukarbeteende! Vi går här igenom vilka faktorer som kan påverka mätresultaten samt hur man gör för att kompensera dessa. Vi ger exempel på metoder för hur information om förbrukning kan lämnas till hyresgästen. Dessutom redovisas praktiska exempel och resultat från individuella mätningar som genomförts av bostadsföretag i Göteborg och Helsingborg. Mera 14 fakta om dessa utbildningar finner du på vår hemsida Utbildningar inom angränsande områden 6 okt 2009, 3 nov 2009, Jönköping 17 nov 2009, Helsingborg 3 dec 2009, Göteborg kr Kursnr: 9142 Installationssamordning, 3 dagar Modernt byggande kräver aktiv installationssamordning. Installationssamordnaren är allas representant och allas ordningsman! Denna utbildning ger en bred grundkunskap om installationer. Tyngdpunkten läggs på de viktigaste momenten som bör uppmärksammas i en generalentreprenad, framförallt med avseende på samordning av installatörens produktion. 7-9 okt 2009, kr Kursnr: 4275 CE-märkning av installationer i byggnader, 3 dagar Tre aktuella (och ofta akuta) frågor som många i byggbranschen numera ofta ställs inför: Klarar du av att CE-märka en installation? Är du tvungen att göra en riskbehandling? Vem skall göra CE-märkningen? Syftet med denna utbildning är att ge en bred översikt över regelverken och samtidigt praktisk handledning och direkt tillämpbar kunskap i CE-märkning okt 2009, Göteborg kr Kursnr: 7202 Byggarbetsmiljösamordnare, 2 dagar Byggarbetsmiljösamordnare skall ha utbildning, kompetens och erfarenhet krav som skall kunna styrkas! Utbildningen ger dig kunskap om de nya reglerna, hur de skall tolkas och tillämpas, samt om föreskrifter inom området. Vi visar på praktiska arbetssätt vad gäller BAS-P och BAS-U samt hur arbetet kan organiseras. Via ett antal övningsexempel visar vi också på vikten dels av arbetsmiljöplaner, dels av metoder för riskbedömning och planering. Mera fakta om dessa utbildningar finner du på vår hemsida sept 2009, Helsingborg sept 2009, Västerås 6-7 okt 2009, okt 2009, Göteborg nov, Göteborg kr Kursnr:

16 B Porto betalt Sverige VVS-branschens Utbildningsprogram Hösten 2009 VVS Ventilation Värme Kyla Vill du veta mer om utbildningarna, kontakta Stefan Sporrefält, tel , eller Eva Fritz, tel , är nu heldanskt och har bytt namn till Teknologisk Institut. Vi befäster därmed våra tre styrkefaktorer bredd, kvalitet och långsiktighet och blir en ännu mer kraftfull leverantör av såväl utbildnings- som konsultinsatser. Anmälan tel fax Avgift Avgiften står angiven efter varje utbildning. Kostnad för måltider 295:-/dag samt moms tillkommer. Information om övriga utbildningar inom teknik och management samt praktisk information och avbokningsregler finner du på Nordens starkaste varumärke inom utbildning är nu heldanskt och har bytt namn till Teknologisk Institut. Vi befäster därmed våra tre styrkefaktorer bredd, kvalitet och långsiktighet och blir en ännu mer kraftfull leverantör av såväl utbildnings- som konsultinsatser. Teknologisk Institut, Box 2513, Göteborg

energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter

energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter Över 600 kursdeltagare kan inte ha fel mer än 85% av dessa har dessutom klarat certifieringsprovet direkt! Anmäl dig du också till

Läs mer

Vi utbildar Sverige! Energi. Energibranschens Utbildningsprogram Hösten 2009

Vi utbildar Sverige! Energi. Energibranschens Utbildningsprogram Hösten 2009 Vi utbildar Sverige! Energi Energibranschens Utbildningsprogram Hösten 2009 Kompetensutvecklingsprogram för energibranschen... 3 Energi Energideklarationer Utbildning inför certifiering till energiexpert...

Läs mer

vvs UTBILDNINGAR 2010

vvs UTBILDNINGAR 2010 vvs UTBILDNINGAR 2010 VENTILATION, VÄRME & KYLA VVS VVS - dimensionering Certifiering 4 innehåll Utbildningsvägar 5 Dimensionering VVS Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer Dimensionering av

Läs mer

vvs UTBILDNINGAR PRIsLIsTA. ventilation, värme & KYLA

vvs UTBILDNINGAR PRIsLIsTA. ventilation, värme & KYLA vvs UTBILDNINGAR PRiSLISTA. VENTILATION, VÄRME & KYLA DIMENSIONERING VVS Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer 1 3 feb, 22 24 feb & 15 mar Kursnr: 9130 29 31 mars,19 21 april & 7 maj 30 aug 1

Läs mer

- Energiexpert - Energiexpert - Utbildning inför certifiering Paket 2

- Energiexpert - Energiexpert - Utbildning inför certifiering Paket 2 - Energiexpert - Komplett kurs för dig som ska certifiera dig till energiexpert för att arbeta med energideklarationer enligt lagkravet. Energiexpert - Utbildning inför certifiering Paket 2 Vill du certifiera

Läs mer

EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER ÅF-SIFU AB

EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER ÅF-SIFU AB EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER ventilationsteknik för drifttekniker 2002 2003 www.sifu.se ÅF-SIFU AB Ventilationsteknik Ventilationsteknik för drifttekniker, steg 1, 9110, 5 dagar 16-20 sep 2002, Borås 21-25

Läs mer

Vi utbildar Sverige! FASTIGHETS företagande. Fastighetsbranschens Utbildningsprogram 2010

Vi utbildar Sverige! FASTIGHETS företagande. Fastighetsbranschens Utbildningsprogram 2010 Vi utbildar Sverige! FASTIGHETS företagande Fastighetsbranschens Utbildningsprogram 2010 Kompetensutvecklingsprogram för fastighetsbranschen... 3 Diplomerad fastighetsförvaltare auktorisation... 4 Ekonomi

Läs mer

Vidareutbilda dig inom VVS och bli ännu bättre i ditt jobb

Vidareutbilda dig inom VVS och bli ännu bättre i ditt jobb Vidareutbilda dig inom VVS och bli ännu bättre i ditt jobb INNEHÅLL Diplomutbildningar VVS Diplomerad Tekniker... 2 Diplomerad Projektledare... 4 Diolomerad Projektledare... 6 Nya VVS Utbildningar AUTOCAD-

Läs mer

www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark

www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark Utbildning inom kyl- och värmepumpteknik 2005 www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark Kyl- och värmepumpteknik Tid och Plats Stockholm 24-28 jan 2005 3-7 okt 2005 4-8 april

Läs mer

Komplett energiutbildning -gren värme & ventilation

Komplett energiutbildning -gren värme & ventilation Energi & Utbildning AB - Komplett Energiutbildning, Broschyr 2013-2014 Komplett energiutbildning -gren värme & ventilation Denna branschunika energi & VVS utbildning är godkänd som teknisk utbildning enligt

Läs mer

Komplett energiutbildning

Komplett energiutbildning Komplett energiutbildning -gren värme & ventilation Våren 2014 Denna branschunika energi & VVS utbildning är godkänd som teknisk utbildning enligt Boverkets kravbild på blivande Energiexperter samt Funktionskontrollanter

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert; beslutade den 0 månad 0. BFS 2013:xx Utkom från trycket

Läs mer

Litteratur/Kunskapskrav inför certifiering som sakkunnig funktionskontrollant, enligt BFS 2011:16 OVK 1 med ändringar.

Litteratur/Kunskapskrav inför certifiering som sakkunnig funktionskontrollant, enligt BFS 2011:16 OVK 1 med ändringar. 2012-03-14 1(5) Litteratur/Kunskapskrav inför certifiering som sakkunnig funktionskontrollant, enligt BFS 2011:16 OVK 1 med ändringar. Dokumenten nedan är tillåtna hjälpmedel vid skriftligt prov (tentamen).

Läs mer

FunkiS. Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se

FunkiS. Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se FunkiS Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se Certifierade funktionskontrollanter Kommunala handläggare 1 250 medlemmar av 1 400 Vägledning OVK FARO FARO-S AV OVK Remissinstans 1 Kurser 2015

Läs mer

Vi sänker din energiförbrukning!

Vi sänker din energiförbrukning! ENERGIDEKLARATION OCH ENERGIEFFEK TIVISERING Vi sänker din energiförbrukning! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ENERGIBYRÅN 3 2 ENERGIBYRÅNS TJÄNSTER 4 OVK (OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL) 4 LAGEN OM ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Komplett energiutbildning

Komplett energiutbildning Komplett energiutbildning -gren värme & ventilation Hösten 2014 Vi erbjuder en komplett energi & VVS utbildning som är godkänd som teknisk utbildning enligt Boverkets kravbild på blivande Energiexperter

Läs mer

Elföreskrifter & installationsregler

Elföreskrifter & installationsregler Elföreskrifter & installationsregler vi lyssnar lyhört på marknadens krav och hjälper våra kunder till rätt kunskap, på rätt plats och rätt tid inom organisationen. SIDA 2 Elföreskrifter & instllationsregler

Läs mer

Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering

Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering Boverket Allmänna råd 2007:1 Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering Boverkets allmänna råd 2007:1 till förordningen (2006:1296) om ändring i förordningen (1991:1273) om funktionskontroll

Läs mer

SYSTEMKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

SYSTEMKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet SYSTEMKUNSKAP Ämnet systemkunskap behandlar hur VVS-, ventilations-, kyl- och värmepumpssystem fungerar och är uppbyggda. Det behandlar också betydelsen av underhåll av systemen. I ämnet behandlas dessutom

Läs mer

Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker

Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker Peter Rohlin, INCERT AB BeLivs Seminarium: Energieffektivisering i dagens livsmedelslokaler 2 Installations Certifiering i Stockholm AB Elektriska

Läs mer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer , UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer 2 3 SIDA BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR. GRUNDKURS BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR.

Läs mer

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Examensmål

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Examensmål VVS- och fastighetsprogrammet (VF) VVS- och fastighetsprogrammet (VF) ska utveckla elevernas kunskaper i installation, felsökning, reparation, drift och underhåll samt förvaltning av fastigheter, tekniska

Läs mer

Fjärrvärme. en allt hetare fråga!

Fjärrvärme. en allt hetare fråga! Fjärrvärme en allt hetare fråga! Utbildning 2010 Fjärrvärme utbildningsprogram 3-5 mars 2010, Stockholm Kursnr: 9313 Service av fjärrvärmecentraler, 3 dagar Syfte: Att ge dig kännedom om fjärrvärmecentralens

Läs mer

utbildning industriell elteknik

utbildning industriell elteknik utbildning industriell elteknik väx verklighetsanpassat via våra öppna kurser, skräddarsydda programutbildningar, branschkonferenser och yrkeshögskoleutbildningar. SIDA 2 industriell elteknik grundläggande

Läs mer

Komplett energiutbildning

Komplett energiutbildning Komplett energiutbildning -gren värme & ventilation HT14-VT15 Vi erbjuder en av marknadens mest omfattande energi & VVSutbildningar som står till buds i Sverige. Nyhet! Nu ingår även VVS-CAD! Samhället

Läs mer

Om du räknar till fyra räknar vi på din fastighet.

Om du räknar till fyra räknar vi på din fastighet. Om du räknar till fyra räknar vi på din fastighet. Optimerat klimat i din fastighet. Välkommen till ELEKTROKYL ENERGITEKNIK. Projektering Installation Med en enda leverantör av alla de installationer som

Läs mer

Frågeställningar. Varför energideklarering? Energideklarering av byggnader. Beräkningsmetodik. Energicertifiering av byggnader

Frågeställningar. Varför energideklarering? Energideklarering av byggnader. Beräkningsmetodik. Energicertifiering av byggnader Energideklarering av byggnader Energicertifiering av byggnader Beräkningsmetodik Minimikrav för energiprestanda Direktiv 2002/91/EG Kontroller av värmepannor Kontroller av luftkonditioneringssystem Frågeställningar

Läs mer

Praktisk elteknik. Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning. Bygger din kompetens

Praktisk elteknik. Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning. Bygger din kompetens Praktisk elteknik Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning 1 Bygger din kompetens Praktisk elteknik STF har ett utbud av kurser i praktisk elteknik. Tillsammans ger de dig heltäckande

Läs mer

KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK

KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK Att kyl- och värmepumpsanläggningar är installerade på ett riktigt sätt är väsentligt ur miljösynpunkt och för effektiv energihushållning. Ämnet kyl- och värmepumpsteknik behandlar

Läs mer

Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig

Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig Gällande fr o m 2014-04-02 1. Allmänt 1.1 Syftet med denna certifiering är att utgöra en validering av grundkompetens, erfarenhet och fortlöpande fortbildning

Läs mer

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter och allmänna råd (2011:6) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering (2013:3);

Läs mer

INSTALLATIONSTEKNIK VVS

INSTALLATIONSTEKNIK VVS INSTALLATIONSTEKNIK VVS Ämnet installationsteknik VVS behandlar uppbyggnad och funktion av system och installationer inom VVS-området. Det behandlar också hur dessa utformas för att ge ett tillfredsställande

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:16 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter;

Läs mer

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om ikraftträdande och övergångsbestämmelser och samtliga fotnoter; se respektive

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2009:5 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (1991:36) om funktionskontroll av ventilationssystem; Utkom

Läs mer

INSTALLATIONSCERTIFIERING I STOCKHOLM AB - INCERT

INSTALLATIONSCERTIFIERING I STOCKHOLM AB - INCERT INSTALLATIONSCERTIFIERING I STOCKHOLM AB - INCERT ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM PERSONCERTIERING - ENERGIEXPERT ENLIGT BOVERKETS FÖRESKRIFTER, BFS 2007:5 CEX 1 med ändringar t o m BFS 2013:17 BEHÖRIGHETSKLASSER

Läs mer

VVS-ingenjör. Enstaka kurser du kan söka från utbildningen: Utbildningsanordnare: TUC Sweden AB

VVS-ingenjör. Enstaka kurser du kan söka från utbildningen: Utbildningsanordnare: TUC Sweden AB Enstaka kurser du kan söka från utbildningen: Utbildningsanordnare: TUC Sweden AB VVS-ingenjör Kurs Kursbeskrivning Kursort/Distans Antal YH-poäng Antal lektionstimmar/vecka Startdatum Slutdatum Senaste

Läs mer

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar Att spara energi är att spara miljö och pengar Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster Är du ansvarig för fastighetens uppvärmning, kyla och ventilation? Då är du även ansvarig för fastighetsgästernas

Läs mer

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 2015-03-06 Sida 1(5) Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 1. Allmänt 1.1 Certifiering av besiktningsman utförs av

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert; beslutade den 17 december 2013. BFS 2013:17 Utkom från

Läs mer

www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark

www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark utbildningskatalog bygg fastighet VVS kyla brand 2006 www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark Kompetensutveckling 2006 bygg, fastighet, VVS, kyla och brand Kära läsare och

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen (Scheme Committee) för certifiering av 1 Bakgrund och syfte

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2007:5 Boverkets föreskrifter och allmänna råd för certifiering av energiexpert Utkom från trycket den 20 februari 2007 beslutade den 16 februari

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

Bilaga B: Kravspecifikation

Bilaga B: Kravspecifikation Bilaga B: Kravspecifikation Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus Målsättning Att få fram kompletta system för värmeåtervinning av ventilationsluften i befintliga flerbostadshus.

Läs mer

Utbildningar inom bygg, elteknik, energi, fastighet, management, produktion och VVS.

Utbildningar inom bygg, elteknik, energi, fastighet, management, produktion och VVS. Utbildningar inom bygg, elteknik, energi, fastighet, management, produktion och VVS. 2012 Utbildningarna som tar dig hela vägen från teori till praktik. Utbildningarna som alla tekniker måste ha! www.tiutbildning.se

Läs mer

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Ett SBSC certifikat som behörig ingenjör brandlarm är idag en allmänt accepterad bekräftelse på att innehavaren har kvalificerad kompetens inom brandlarmområdet.

Läs mer

Avsnitt 2 Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

Avsnitt 2 Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) Avsnitt 2 Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) I detta avsnitt finns allmänna råd markerade i en ruta. Till dessa allmänna råd finns det kommenterande texter. 2.1 Vem

Läs mer

Kurs i energieffektivering och energihantering för fastighetsfolk

Kurs i energieffektivering och energihantering för fastighetsfolk Kurs i energieffektivering och energihantering för fastighetsfolk Mats Norrfors - ÅF Infrastruktur AB Mats Rönnelid - Högskolan Dalarna, energi och miljöteknik Anette Edsvik Gävle Dala Energikontor Varför

Läs mer

Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014

Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014 Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014 08 2014 Uponor Academy VVS-kunskap för professionella Kunskap ger förtroende. Vi vet att ökad förståelse för gällande krav och lösningar hjälper dig i dina affärsmässiga

Läs mer

Henåns skola. Ventilationen och inomhusklimatet. Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company. Historik - framtid

Henåns skola. Ventilationen och inomhusklimatet. Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company. Historik - framtid Henåns skola Ventilationen och inomhusklimatet Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Historik - framtid Inneklimatproblem 2011-12 Utredning av ventilation 2013 Åtgärder 2014-2015 Kontroller

Läs mer

El för Mekaniker 5 dagar

El för Mekaniker 5 dagar El för Mekaniker 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

SBF 1007:5 Norm Behörig ingenjör brandlarm

SBF 1007:5 Norm Behörig ingenjör brandlarm Norm Behörig ingenjör brandlarm Förord Ju tidigare en brand upptäcks, desto enklare är branden att begränsa och släcka. En anläggning för brandlarm är ett viktigt system som upptäcker begynnande bränder.

Läs mer

Konsekvensutredning CEX 5. Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert

Konsekvensutredning CEX 5. Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert Konsekvensutredning CEX 5 s föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert Konsekvensutredning CEX 5 s föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter

Läs mer

Remissvar- SOU 2004:78 Byggnadsdeklarationer inomhusmiljö och energianvändning

Remissvar- SOU 2004:78 Byggnadsdeklarationer inomhusmiljö och energianvändning Miljödepartementet Stockholm den 15 okt 2004 Remissvar- SOU 2004:78 Byggnadsdeklarationer inomhusmiljö och energianvändning EnergiRådgivarna välkomnar byggnadsdeklarationer, frivilliga eller obligatoriska.

Läs mer

Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp

Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp 1 (11) Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41N06B Tentamen ges för: En2, allmän inriktning Tentamensdatum: 2015-06-03 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25 ÅTGÄRDSRAPPORT Anticimex Energideklaration SE-QE-Energi-SD-700, bil 2, Åtgärdsrapport, utg 7 2009-03-16 Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Skoghem 21 Byggnadens adress: Skoghemsvägen 2 A, 217 74 Malmö

Läs mer

TEKNISKA SYSTEM VVS. Ämnets syfte

TEKNISKA SYSTEM VVS. Ämnets syfte TEKNISKA SYSTEM VVS Ämnet tekniska system VVS behandlar den arbetsprocess där man projekterar och dokumenterar tekniska system och anläggningar inom teknikområdet VVS-installation. I projektering ingår

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Praktisk Elteknik - grundkurs Vi jobbar mycket praktiskt med skruvmejsel och mätinstrument.

Läs mer

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund Typ av Energideklaration 2009-04-06 Anders Granlund 1(8) Projekt nr: 101694,000 Haninge Ålsta 3:119 Anders Granlund Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 Organisationsnr 556471-0423,

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2013:3) om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering; BFS 2015:xx Utkom från trycket

Läs mer

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp 1 (12) Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: En1 Tentamensdatum: 2012-05-31 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar, den ena med

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) om för certifiering av energiexpert

Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) om för certifiering av energiexpert Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) om för certifiering av energiexpert Boverket oktober 2013 Titel: Konsekvensutredning med anledning av ändringar

Läs mer

Tjänster Projektering

Tjänster Projektering Tjänster Projektering VVE-Teknik projekterar, installerar, kontrollerar och underhåller klimatanläggningar. Vi utför även analyser, besiktningar och statuskontroller på alla typer av fastigheter och system.

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Gate Energy - Energitjänster

Gate Energy - Energitjänster 2017 Gate Energy - Energitjänster Gate Intelligent Building Support AB Gate Energy Energiutredningar för fastigheter De största kostnadsposterna inom fastighetsförvaltning idag är el och uppvärmning. Dessa

Läs mer

Driftingenjör inom kyla, VVS och Energi 400 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslöv Karlsson Climate AB

Driftingenjör inom kyla, VVS och Energi 400 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslöv Karlsson Climate AB Utbildningsnummer 201319060-1 Driftingenjör inom Kyla, VVS och Energi Karlsson Climate AB Yrkeshögskolan i Eslövs kommun Driftingenjör inom kyla, VVS och Energi 400 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslöv Karlsson

Läs mer

Hälsosam inomhusmiljö - Göteborg. Hälsosam inomhusmiljö - Göteborg. Hälsosam inomhusmiljö. Hälsosam inomhusmiljö. Hälsosam Inomhusmiljö 2016

Hälsosam inomhusmiljö - Göteborg. Hälsosam inomhusmiljö - Göteborg. Hälsosam inomhusmiljö. Hälsosam inomhusmiljö. Hälsosam Inomhusmiljö 2016 Öppen utbildning Hälsosam inomhusmiljö - En utbildning på fyra dagar uppdelad på två tillfällen där du får kunskap om hur du kan utveckla fastigheter för ett bättre inomhusklimat. Vi människor vistas inomhus

Läs mer

Verktyg för energieffektivisering

Verktyg för energieffektivisering Verktyg för energieffektivisering Vi hjälper våra partners att skapa energismarta fastigheter Effektiv energianvändning... Stora besparingsmöjligheter Kontor och bostäder står för 40 % av Europas energiförbrukning.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

INSTALLATIONSCERTIFIERING I STOCKHOLM AB - INCERT

INSTALLATIONSCERTIFIERING I STOCKHOLM AB - INCERT Bilaga 4.8 INSTALLATIONSCERTIFIERING I STOCKHOLM AB - INCERT ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM PERSONCERTIERING - ENERGIEXPERT ENLIGT BOVERKETS FÖRESKRIFTER, BFS 207:5, BEHÖRIGHETSKLASSER Behörighet kan meddelas

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MÅRTENSRO 33 Adress: SÖDRA MÅRTENSBACKEN 1 Uppdragsgivare 85357 SUNDSVALL Byggnadsägare: NILSSON, RUNE Besiktningsuppgifter

Läs mer

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01 BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION Daterad: 2008-09-01 Antal sidor 7 st. Upprättad av: WSAB Konsult AB Norrbyvägen 32, 169 82 Bromma Tele 08-80 20 40 : Peter Lundberg SAMMANFATTNING...3

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

SFS 1985:997 B B ändringar tom SFS 2008:248 7 3. som bryter ned ozonskiktet. fluorerade gaser SFS 2007:846 B B ändringar tom SFS 2015:19 11

SFS 1985:997 B B ändringar tom SFS 2008:248 7 3. som bryter ned ozonskiktet. fluorerade gaser SFS 2007:846 B B ändringar tom SFS 2015:19 11 CEX - Litteraturförteckning Gällande litteratur är alltid senaste utgåva eller ändring A: Kunskap om, dvs behärska sakfrågan B: Kännedom om, dvs vara väl insatt i sakfrågan och hur man inhämtar mer information

Läs mer

SKOLFS. beslutade den maj 2015.

SKOLFS. beslutade den maj 2015. SKOLFS Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:44) om ämnesplan för ämnet samhällsbyggande i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den maj

Läs mer

Energitjänster - EPC Torsdag 15 april

Energitjänster - EPC Torsdag 15 april Energitjänster - EPC Torsdag 15 april Magnus Kristiansson Sveriges Kommuner och Landsting 1 Disposition Vad är EPC? EPC - en balansakt EPC - ger gott resultat Energideklarationer 2 Energy performance contracting

Läs mer

PRESTANDA LUFTVÄRMEVÄXLARE Förstudie

PRESTANDA LUFTVÄRMEVÄXLARE Förstudie PRESTANDA LUFTVÄRMEVÄXLARE Förstudie LÅGAN Rapport december 2014 Lars Nilsson och Berth Olsson VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning LÅGAN Antal sidor: 9 Göteborg 10 :

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år;

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; beslutade den -- maj 2015. Skolverket föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 förordning

Läs mer

Ta kontroll över energianvändningen

Ta kontroll över energianvändningen Ta kontroll över energianvändningen Transmissionsförluster Tappvarmvatten Ventilationsförluster Fjärrvärme alt. olja Elenergi Process- och Solinstrålning personvärme Vem är jag? EVU Energi & VVS utveckling

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Remissvar avseende förslaget till skatt på fluorerade växthusgaser, SOU 2009:62.

Remissvar avseende förslaget till skatt på fluorerade växthusgaser, SOU 2009:62. 2009-10-05 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Att: Registraturen Remissvar avseende förslaget till skatt på fluorerade växthusgaser, SOU 2009:62. Följande synpunkter lämnas av branschorganisationen Kyl

Läs mer

Ämnet samhällsbyggande behandlar byggprocessens olika delar samt byggmaterial, byggnadsteknik och installationsteknik.

Ämnet samhällsbyggande behandlar byggprocessens olika delar samt byggmaterial, byggnadsteknik och installationsteknik. SAMHÄLLSBYGGANDE Ämnet samhällsbyggande behandlar byggprocessens olika delar samt byggmaterial, byggnadsteknik och installationsteknik. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet samhällsbyggande ska syfta till

Läs mer

PRODUKTIONSUTRUSTNING

PRODUKTIONSUTRUSTNING PRODUKTIONSUTRUSTNING Ämnet produktionsutrustning behandlar industriteknisk utrustning, dess användningsområden samt gällande säkerhetsföreskrifter. Det handlar också om hur utrustningen vårdas samt hur

Läs mer

VATTEN & AVLOPP.responstryck.se Foto: Hanna Carlebom Utbildning 2009/2010 09.01 www

VATTEN & AVLOPP.responstryck.se Foto: Hanna Carlebom Utbildning 2009/2010 09.01 www VATTEN & AVLOPP Utbildning 2009/2010 Vatten och avlopp utbildningar Vatten- och avloppsverk Drift och skötsel av avloppsanläggningar Kväveavskiljning/kvävereduktion vid kommunala avloppsreningsverk Praktiskt

Läs mer

Energideklarationen tre steg mot vinst

Energideklarationen tre steg mot vinst Energideklarationen tre steg mot vinst 1 Foto: Britt-Louise Morell/Boverket (Presentationen riktar sig till byggnadsägare) Detta är en kort introduktion till lagen om energideklarationer för byggnader.

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Energitjänster. Effektivare energianvändning för bostadsrättsföreningar

Energitjänster. Effektivare energianvändning för bostadsrättsföreningar Energitjänster Effektivare energianvändning för bostadsrättsföreningar Lägre kostnader, enklare vardag och mindre miljö påverkan för bostadsrättsföreningar. GE0411_Energitja nster_brf_8_sid.indd 1 09-08-12

Läs mer

Energideklaration. av byggnader. Raka besked till konsumenten! Energideklarationen: Lagen utgår från ett EU-direktiv

Energideklaration. av byggnader. Raka besked till konsumenten! Energideklarationen: Lagen utgår från ett EU-direktiv Energideklaration av byggnader Alla europeiska byggnader ska snart energideklareras. De långsiktiga målen är att minska importberoendet av energi, exempelvis olja från Mellanöstern eller naturgas från

Läs mer

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB081B Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2012-01-10 Tid: 14.00 18.00 1 (17) Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Grundutbildning för VVS-montörer. Innehåll: VVS-teori och VVS-material 2. VVS-svets och lödning 3. Arbetsmiljö och säkerhet 3

MÅLBESKRIVNING. Grundutbildning för VVS-montörer. Innehåll: VVS-teori och VVS-material 2. VVS-svets och lödning 3. Arbetsmiljö och säkerhet 3 MÅLBESKRIVNING Grundutbildning för VVS-montörer Innehåll: VVS-teori och VVS-material 2 VVS-svets och lödning 3 Arbetsmiljö och säkerhet 3 Arbetsredskap 4 Ellära och elkompetens 4 Energi 5 Entreprenadkunskap

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

MASKINSÄKERHET. För användare, leverantörer och konstruktörer.

MASKINSÄKERHET. För användare, leverantörer och konstruktörer. MASKINSÄKERHET För användare, leverantörer och konstruktörer. Tillämpning av nya maskindirektivet 2006/42/EG samt CE-märkning av maskininstallationer i byggnader. Utbildningar och dataprogram 2010. TILLÄMPNING

Läs mer

Utbildning inom fiberoptik

Utbildning inom fiberoptik Utbildning inom fiberoptik Bygger din kompetens Utbildning inom Fiberoptik Fiberoptiken kan ses som den förmedlare som förser oss med information, kommunikation och interaktivitet. Genom optokablar finns

Läs mer

Danfoss Learning kurskatalog

Danfoss Learning kurskatalog MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Learning kurskatalog Danfoss har utvecklat utbildningsplattformen Danfoss Learning för att bidra med professionella utbildningar med fokus på uppvärmningsteknik, produkter,

Läs mer

Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN

Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN Tid Måndagen den 29 mars 2010, kl. 08.15-13.15 Plats Universitetets skrivsal Ansvarig Jens Beiron, kan nås via mobiltel 0705-977997 eller ank 12 54 Hjälpmedel Miniräknare

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av, Ödskölt 2017-01-29 Uppdragsnummer 17515 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Veronica Magnusson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666

Läs mer