VVS Ventilation Värme Kyla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VVS Ventilation Värme Kyla"

Transkript

1 är nu heldanskt och har bytt namn till Teknologisk Institut. Vi befäster därmed våra tre styrkefaktorer bredd, kvalitet och långsiktighet och blir en ännu mer kraftfull leverantör av såväl utbildnings- som konsultinsatser. VVS Ventilation Värme Kyla VVS-branschens Utbildningsprogram Hösten 2009

2 INNEHÅLL Kompetensutvecklingsprogram för VVS-branschen...3 Dimensionering Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer...4 Dimensionering av värmeinstallationer...4 Dimensionering av vatten- och avloppsinstallationer...4 OVK Funktionskontroll av ventilationssystem...5 Bygglagstiftning OVK...5 Ventilation Ventilationsteknik steg Ventilationsteknik steg Energieffektiva ventilationssystem...7 Mätteknik...8 Elteknik för ventilationstekniker...8 Injustering av luftflöden...9 Diagnostiskt prov...9 Diplomerad VVS-tekniker Fem delutbildningar...13 Diplomerad fastighetstekniker Fyra delutbildningar...14 Energi Energideklarationer Utbildning inför certifiering till energiexpert...14 Övriga energiutbildningar Energibesiktning av byggnader...15 Praktisk energieffektivisering...15 Individuell fördelning av energiförbrukning...15 Utbildningar inom angränsande områden Installationssamordning...15 CE-märkning av installationer i byggnader...15 Byggarbetsmiljösamordnare...15 Information och anmälan...16 Värme Värmeteknik...10 Injustering av värmesystem...10 Styr & Regler Styr- och reglerteknik för värmeoch ventilationssystem steg Styr- och reglerteknik av värmeoch ventilationssystem steg Kyla Teoretisk kyl- och värmepumpteknik Utbildning inför kylcertifiering...12 Juridik Entreprenad- och avtalsrättens grunder...12 Nordens starkaste varumärke inom utbildning är nu heldanskt och har bytt namn till Teknologisk Institut. Vi befäster därmed våra tre styrkefaktorer bredd, kvalitet och långsiktighet och blir en ännu mer kraftfull leverantör av såväl utbildnings- som konsultinsatser. 2

3 trilogi av utbildningar inom VVS-området skapar unika möjligheter r trilogi trilogi av av utbildningar utbildningar inom inom VVS-området VVS-området skapar skapar unika unika möjligheter möjligheter ed stor glädje som vi på SIFU nu kan erbjuda VVS-branschen unika utvecklingsmöjligheter för att nå ed stor glädje som vi på SIFU nu kan erbjuda VVS-branschen unika utvecklingsmöjligheter för att nå positioner ed stor glädje som som t.ex. vi riksbehörig på SIFU Våra nu funktionskontrollant kan kurser erbjuda är validerade VVS-branschen ventilation av unika och utvecklingsmöjligheter certifierad energiexpert. för vår att nå positioner som t.ex. riksbehörig funktionskontrollant ventilation och certifierad energiexpert. I vår positioner tt tillhandahålla som t.ex. kvalificerade riksbehörig utbildningar funktionskontrollant samverkar ventilation vi såväl med och branschen certifierad som energiexpert. med de vår tt tillhandahålla kvalificerade certifieringsorganen utbildningar samverkar vi såväl med branschen som med de ingsorgan tt tillhandahålla som är kvalificerade ackrediterade utbildningar av SWEDAC. samverkar Vi vet att vi det såväl är väsentligt med branschen för våra som kursdeltagare med att ngsorgan som är ackrediterade vilket ger av dig SWEDAC. unika möjligheter Vi vet att det att är söka väsentligt för våra kursdeltagare att ngsorgan garna uppfyller som är de ackrediterade höga krav som av SWEDAC. samhället idag Vi vet ställer att det på yrkesverksamma! är väsentligt för våra kursdeltagare att garna uppfyller de höga krav som samhället idag ställer på yrkesverksamma! garna uppfyller de höga krav som riksbehörighet samhället idag ställer OVKpå yrkesverksamma! darsydda utvecklingsplaner darsydda utvecklingsplaner samt darsydda ildningar kan utvecklingsplaner dessutom anpassas direkt till det behov som varje unik kursdeltagare har. Vår tanke är att ildningar kan dessutom anpassas certifierad direkt till energiexpert! det behov som varje unik kursdeltagare har. Vår tanke är att ildningar absolut rätt kan utbildning dessutom till anpassas de personer direkt som till har det behov ett kompetensbehov. som varje unik Inte kursdeltagare mer, och inte har. heller Vår tanke mindre! är att absolut rätt utbildning till de personer som har ett kompetensbehov. Inte mer, och inte heller mindre! absolut rsdeltagare rätt gör utbildning sin egen till skräddarsydda de personer som utvecklingsplan. har ett kompetensbehov. Inte mer, och inte heller mindre! rsdeltagare gör sin egen skräddarsydda utvecklingsplan. rsdeltagare gör sin egen skräddarsydda utvecklingsplan. tssäkring Kompetensutvecklingsprogram till 100 för VVS-branschen tssäkring till 100 % tssäkring kurskvalitet Det är till med garanteras 100 stor glädje som tack vi på vare Teknologisk noga Institut utvalda nu kan föreläsare erbjuda VVS-branschen och utbildningar unika utvecklingsmöjligheter garanteras för att nå mål tack och positioner vare noga som utvalda t.ex. riksbehörig föreläsare funktionskontrollant och utbildningar ventilation och vars innehåll och randeformer kurskvalitet är garanteras kvalitetssäkrade tack vare till noga 100 utvalda %. Vi lämnar föreläsare gärna och referenser! utbildningar vars innehåll och vars innehåll och a kurskvalitet randeformer certifierad är energiexpert. kvalitetssäkrade I vår strävan till att 100 tillhandahålla %. Vi kvalificerade lämnar gärna utbildningar referenser! samverkar vi såväl med randeformer branschen är som kvalitetssäkrade med certifieringsorgan till 100 som %. är ackrediterade Vi lämnar av gärna SWEDAC. referenser! Vi vet att det är väsentligt för våra kursdeltagare att utbildningarna uppfyller de höga krav som samhället idag ställer på ehörighet ehörighet yrkesverksamma! ehörighet kall söka OVK-behörighet och saknar traditionell ingenjörsexamen så kan vi erbjuda dig ett unikt kall söka Skräddarsydda OVK-behörighet utvecklingsplaner och saknar traditionell ingenjörsexamen så kan vi erbjuda dig ett unikt v. kall SIFU:s söka OVK-behörighet Våra tre utbildningar dimensioneringskurser och saknar kan dessutom anpassas är traditionell direkt godkända till det behov hos ingenjörsexamen som certifieringsorganen så kan varje unik kursdeltagare har. och vi erbjuda Vår du kan dig efter ett genomförd unikt v. SIFU:s tre dimensioneringskurser är godkända hos certifieringsorganen och du kan efter genomförd v. SIFU:s och godkända tanke tre är dimensioneringskurser att leverera tentamina absolut tillgodoräkna rätt utbildning är godkända de dig personer dessa som hos vid har certifieringsorganen din ett kompetensbehov. ansökan. Inte mer, och och du kan efter genomförd g och godkända inte heller mindre! tentamina Varje kursdeltagare tillgodoräkna gör sin egen dig skräddarsydda dessa vid din utvecklingsplan. ansökan. och godkända tentamina tillgodoräkna dig dessa vid din ansökan. ett tydligt Kvalitetssäkring kompetensbevis till 100% ett tydligt Vår höga kurskvalitet kompetensbevis garanteras tack vare noga utvalda föreläsare och utbildningar vars innehåll och deltagare ett tydligt genomförandeformer som önskar kompetensbevis att är säkra kvalitetssäkrade sin kompetens till 100 %. Vi inom lämnar gärna VVS-området referenser! finns vår utbildning Diplomerad deltagare som önskar att säkra sin kompetens inom VVS-området finns vår utbildning Diplomerad deltagare niker. Diplomet som önskar bygger att på säkra ett individuellt sin kompetens program inom VVS-området omfattande fem finns delutbildningar vår med Diplomerad tentamen samt niker. Diplomet OVK behörighet bygger på ett individuellt program omfattande fem delutbildningar med tentamen samt tande niker. projektarbete. Diplomet Om du skall söka bygger OVK-behörighet Programmet på ett individuellt och/eller genomförs certifiering program under till energiexpert omfattande tvåårsperiod. och saknar fem traditionell delutbildningar ingenjörs- med tentamen samt tande projektarbete. examen så erbjuder Programmet vi dig ett alternativ. genomförs Våra tre dimensioneringsutbildningar under en tvåårsperiod. är godkända hos certifieringstande projektarbete. Programmet genomförs under tvåårsperiod. organen. Du kan efter genomförd utbildning och godkända tentamina tillgodoräkna dig dessa vid din ring till ansökan. energiexpert För att läsa mer om de fullständiga kompetenskraven går du in på för ring till OVK energiexpert BFS 1996:56, ÖVR 80 och för BFS 2007:5, CEX. kall ring ansöka till energiexpert om certifiering till energiexpert och saknar traditionell ingenjörsexamen så erbjuder vi dig kall ansöka För mer om information certifiering och studievägledning till energiexpert ring Stefan och Sporrefält, saknar tel traditionell eller ingenjörsexamen Eva Fritz, så erbjuder vi dig re kall ett ansöka unikt tel alternativ. om certifiering Eftersom till energiexpert SIFU:s tre dimensioneringskurser och saknar traditionell är ingenjörsexamen godkända hos certifieringsorganen så erbjuder vi dig re ett unikt alternativ. Eftersom SIFU:s tre dimensioneringskurser är godkända hos certifieringsorganen re fter ett genomförd unikt alternativ. utbildning Eftersom och godkända SIFU:s tre tentamina dimensioneringskurser tillgodoräkna dig är godkända dessa vid hos din ansökan. certifieringsorganen fter genomförd Diplom ett utbildning tydligt kompetensbevis och godkända tentamina tillgodoräkna dig dessa vid din ansökan. fter genomförd För kursdeltagare utbildning som önskar och att godkända säkra sin kompetens tentamina inom VVS-området tillgodoräkna finns vår dig utbildning dessa vid din ansökan. Diplomerad VVS-tekniker. Diplomet bygger på ett individuellt program omfattande fem delutbildningar men till med våra tentamen. utbildningar! men till våra utbildningar! Programmet genomförs under en tvåårsperiod. år men förhoppning till lomprogrammet våra att utbildningar! du gäller skall en rabatt utvecklas om och kronor få på nya ordinarie insikter pris för och varje inte delkurs minst du valt. inspiration och framtidstro! år förhoppning att du skall utvecklas och få nya insikter och inte minst inspiration och framtidstro! år förhoppning att du skall utvecklas och få nya insikter och inte minst inspiration och framtidstro! Utbildningsvägar inom VVS & Energi som leder till certifikat eller diplom Utbildningsvägar inom SIFU VVS och energi som leder till certifikat eller diplom Utbildningsvägar inom SIFU VVS och energi som leder till certifikat eller diplom Utbildningsvägar inom SIFU VVS och energi som leder till certifikat eller diplom Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer Dimensionering av värmeinstallationer Av certifieringsorganen validerade kurser Dimensionering av vatten- och avloppsinstallationer Bygglagstiftning OVK 9135 / 9136 Teoretisk kyl- och värmepumpteknik 9210 Juridik 6241 Energideklarationer Utbildning inför certifiering till energiexpert 9127 Prov Prov Prov Prov Riks OVK Diplom VVS-tekn CEX klass N CEX klass K/LK 3

4 Dimensionering VVS 31 augusti-2 september september +9 oktober 2009, Göteborg 30 september-2 oktober oktober + 12 november 2009, kr inkl prov Kursnr: 9130 Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer 3 dagar kurs och hemstudier + 3 dagar kurs och hemstudier + 1 dag skriftligt prov Utbildningen ger deltagarna kunskaper om Inneklimatfaktorer, hygieniska och termiska krav Luftflödesbehov Effekt- och energibehov för värmning och kylning av luft Solvärmeinstrålning, interna värmelaster Dimensionering och tryckfallsberäkning av kanalsystem Ljudteori, ljuddämpning Mätteknik Injusteringsteori Luftdon, kastlängder, spridningsbilder, placering Fläktar och fläktdiagram, variabelt flöde Luftfilter Dimensionering av värme- och kylbatteri Värmeåtervinningsmetoder och dimensionering Styr- och reglersystem Föreskrifter och råd enligt BBR Ekonomiska kalkyler augusti september + 24 september 2009, Göteborg 2-4 november novemer + 7 december 2009, kr inkl prov Kursnr: 9131 Dimensionering av värmeinstallationer 3 dagar kurs och hemstudier + 3 dagar kurs och hemstudier + 1 dag skriftligt prov Utbildningen ger deltagarna kunskaper om Termiskt inneklimat; klädsel, aktivitet, operativ temperatur Effekt- och energibehov för transmission, ventilation och tappvarmvatten Byggnadens värmebalans Värmeproduktion; pannor, värmepumpar, fjärrvärme Rördimensionering och tryckfallsberäkning Injustering av värmesystem Dimensionering av radiatorer, strålningsvärme och luftburen värme Dimensionering av tappvarmvattenberedare Värmeväxlare Cirkulationspumpar; pump- och rörkaraktäristika, varvtalsreglering Säkerhetsanordningar för öppna och slutna system Styr- och reglersystem för värme, ventilation och tappvarmvatten Föreskrifter och råd enligt BBR Ekonomiska kalkyler september + 5 oktober 2009, 9-11 november + 23 november 2009, Göteborg kr inkl prov Kursnr: 9132 Dimensionering av vatten- och avloppsinstallationer 3 dagar kurs och hemstudier + 1/2 dag skriftligt prov Utbildningen ger deltagarna kunskaper om Norm- och sannolika flöden Dimensionering av tryckfallsberäkning av rörsystem för tappvatten Dimensionering av rörsystem för spill- och dagvatten Tryckstegring och tryckreducering Anordningar för behandling av spilloch dagvatten VVC- och avloppsvattenpumpar Förråds- och genomströmningsvärmare Temperaturstyrning av tappvarmvatten Effekt- och årsenergibehov för tappvarmvatten Föreskrifter och råd enligt BBR 4

5 OVK Tid och plat Funktionskontroll av ventilationssystem + certifieringsprov, 3 dagar teori och praktik för behörighet K och N enligt BFS 1996:56 Som funktionskontrollant utreder du hur installationen är tänkt att fungera och hur den fungerar i verkligheten. Du ska identifiera verksamhetstyp och personbelastning samt utföra egna mätningar och dokumentera dem på rätt sätt. Det ställer stora krav på besiktningens utförande! Du skall sedan antingen godkänna ventilationsfunktionen eller döma ut installationen. Det krävs av dig att du har goda kunskaper i mätteknik, ventilationsbestämmelser och besiktningsteknik. Kunskaperna från utbildningarna ger dig bättre möjligheter att avge ett säkert utlåtande om ventilationssystemets funktion. Färdigheterna får du genom att praktiskt utföra en fältmässig funktionskontroll av ventilationssystem typ FTX/FT oktober 2009, Göteborg 8-11 december 2009, Göteborg kr inkl prov Kursnr: 9135 Flerårig erfarenhet av luftbehandlingsinstallationer. God kunskap inom luftflödesmätteknik. Testa gärna dina förkunskaper med hjälp av vårt diagnostiska prov med facit se: Läs mer om de fullständiga kompetenskraven på (BFS 1996:56, ÖVR 80). Boverkets förordning och allmänna råd Arbetsmiljöverkets regler om funktionskontroll Dimensionering av luftflöden Systemegenskaper i anläggning och rum Genomgång av verkliga praktikfall Strategi för funktionskontroll Krav på mätmetoder, mätfel och mätredovisning Praktiskt grupparbete på anläggning och i rum Helhetsbedömning av utförd OVK Upprättande av utlåtande och redovisning av utfört praktiskt grupparbete på OVK Certifieringsprov (godkänt av certifieringsorganen) Program Dag 1: Bygglagstiftning Dag 2: Praktiskt genomförande av funktionskontroll Dag 3: Redovisning av grupparbete. Certifieringsprov Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov, 1,5 dagar inför ny- och omcertifiering Vår kurs om nuvarande och äldre ventilationsbestämmelser ger dig den kunskap inom 14 och 15 Bygglagstiftning enligt BFS 1996:56 ÖVR 80, som du behöver för att kunna ansöka om behörighet som funktionskontrollant. OBS! Du har en unik möjlighet att kombinera denna kurs med 1,5 dag praktisk funktionskontroll under sakkunnig handledning, se kursen Funktionskontroll av ventilationssystem, 9135, ovan. Kursen vänder sig till dig som skall ansöka om ny eller förnyad behörighet som funktionskontrollant. För att få behörighet krävs att den sökande uppfyller de krav som anges i 7-15 i Boverkets föreskrift om funktionskontroll av ventilationssystem (BFS 1996:56 ÖVR 80). För dig som skall omcertifieras gäller - att du arbetat minst 500 timmar med OVK under de senaste tre åren - aktuellt lämplighetsintyg utfärdat av till exempel arbetsgivare, uppdragsgivare eller byggnadsnämnd - att du uppdaterat dina kunskaper med de ändringar i regelverken som skett sedan du fick din behörighet detta visar du genom ett skriftligt prov. Nutida och äldre lagar och föreskrifter som berör byggandet, enligt 14 i BFS 1996:56 Certifieringsprov (godkänt av certifieringsorganen) Program Dag 1: Bygglagstiftning Dag 2: Certifieringsprov 7-8 september 2009, oktober 2009, Göteborg oktober 2009, 2-3 november 2009, 9-10 december 2009, Göteborg kr inkl prov Kursnr: 9136 På grund av nya regler från Boverket (BFS 2009:5) kommer innehållet i ovanstående två kurser att utökas, både innehållsmässigt och tidsmässigt, fr o m 1 november 2009! Tag därför vara på möjligheterna att gå på kurs i september och oktober! Behörighet gäller som tidigare i 5 år. 5

6 Ventilation augusti 2009, Göteborg september 2009, 9-11 november 2009, 30 november-2 december 2009, Göteborg kr Kursnr: 9110 En inledande utbildning som alla inom området behöver! Mycket uppskattad av kursdeltagarna! Ventilationsteknik steg 1, 3 dagar Utbildningen Ventilationsteknik steg 1 ger dig grundkunskaper i ventilation. Både Boverkets bestämmelser för ventilationssystem och Arbetsmiljöverkets bestämmelser för luftkvalitet i arbetslokaler fordrar att ventilationssystemet körs och underhålls av utbildad personal. Med goda kunskaper om ventilationssystemets uppbyggnad, funktion och underhåll sparar du pengar, tid och arbete samt förbättrar luftkvalitet och komfort. Ventilationsteknik för S, F- och FTX-system - Klimat och bestämmelser om luftkvalitet - Luftströmning i rum och i installation - Ventilationssystems funktion och uppbyggnad Installationskomponenter, S, F, FTX-system - Kanaler, spjäll och luftdon - Fläktar, remdrift och motorer - Värmeväxlare, luftfuktare och filter Drift och underhåll för ventilation - Viktiga punkter för tillståndskontroll - Drift- och underhållsinstruktioner - Systemkunskap för S, F och FTX-system - Praktiska hjälpmedel Orientering om mätmetoder för luftflöde, temperatur och fukt - Demonstration av mätinstrument - Luftflödesmätning på till- och frånluftsdon Bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem - Vem berörs, vem får utföra kontrollen och hur går det till? Information om styr- och reglerfunktioner Steg 1: Fastighetsskötare, drift- och servicetekniker, säljare av teknisk utrustning samt alla som behöver grundkunskaper i ventilation oktober 2009, 7-9 december 2009, Göteborg kr Kursnr: 9111 Ventilationsteknik steg 2, 3 dagar Utbildad personal sparar pengar Med goda kunskaper om ventilationssystems uppbyggnad, funktion och underhållsbehov sparar du pengar, tid och arbete samt förbättrar luftkvalitet och komfort. Dessutom är det så att såväl Boverkets bestämmelser för ventilationssystem som Arbetsmiljöverkets bestämmelser för luftkvalitet i arbetslokaler fordrar att ventilationssystem körs och underhålls av utbildad och kompetent personal. Lär dig energiberäkna och driftoptimera Ventilationsteknik steg 2 är en fortsättningsutbildning på vår mycket populära utbildning Ventilationsteknik steg 1. Utbildningen ger dig förståelse för hur du kan vidta åtgärder för att förbättra inomhusklimatet och vilka ekonomiska fördelar detta ger. Du lär dig också hur du genomför energiberäkningar, driftoptimerar ventilationssystem, väljer lämpliga system och injusterar. Efter avslutad kurs har du också fått svar på: - Hur du uppnår ett bra inomhusklimat till så låg kostnad som möjligt. - Hur driftekonomi och inomhusklimat påverkas av förändringar i luftflöden, tilluftstemperatur och driftstider. - Vad det kostar att värma och kyla luften i ett tilluftssystem - Hur mycket energi och pengar du sparar med olika typer av värmeåtervinning. Grundläggande matematik (Förstudie med hjälp av mattekompendium) Tillståndsförändringar och dess påverkan på driftsekonomi. Genomgång av Mollierdiagram Beräkningsmetodik och formler för olika energiberäkningar Praktiska tillämpningsövningar av tillståndsförändringar Fläktdiagrammets uppbyggnad Steg 2: Alla som gått Ventilationsteknik steg 1 eller motsvarande och som vill fördjupa sina kunskaper inom luftbehandlingsteknik. Fastighetsskötare, drift- och servicetekniker, säljare av teknisk utrustning, m fl. 6

7 Nu skärper Boverket kraven på OVK-kontrollerna! Mycket mera om energihushållning i OVK:n. Energieffektiva ventilationssystem, 2 dagar I Boverkets nya allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) ställs det krav på att undersöka vilka åtgärder som bör vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemen, utan att försämra inomhusklimaten. Det gäller således att inom ramen för OVK-besiktningen undersöka och redovisa åtgärder till energihushållning som kan tänkas passa i det aktuella ventilationssystemet och väga dessa åtgärder emot eventuella negativa effekter på inomhusklimatet. Boverket pekar ut fem områden som bör omfattas av undersökningen och ingå i åtgärdsförslagen: Optimering av luftflöden, tryck-, styr- och reglerutrustning Funktionsförbättringar i ventilationssystem Drift- och verksamhetsanpassning Underhåll och skötsel Dokumentation Teknologisk Institut har därför tagit fram en utbildning som direkt svarar upp emot Boverkets nya krav. Utbildningen vänder sig till personer som arbetar med ventilationskontroller (OVK), men som behöver komplettera sin kunskap med lämplig teknisk- och/eller ekonomisk utbildning för att kunna upprätta energieffektiva åtgärdsförslag. Genom att delta i Teknologisk Instituts kurser skapas förutsättningar för att klara de krav som lagstiftaren ställer på ventilationskontrollanterna september 2009, 8-9 oktober 2009, Göteborg kr Kursnr: 9139 Allmänt om energi för ventilation i en byggnad Energieffektivisering vid återkommande OVK- kontroll Förbättringsförslag uppdelade i de fem områden som Boverket prioriterar (se ovan!) Redovisning av resultat Mål Deltagarna skall efter kursen självständigt kunna upprätta förslag på förbättringsåtgärder för att skapa energieffektiva ventilationssystem och som samtidigt inte medför ett försämrat inomhusklimat. Personer som avser utföra funktionskontroll av ventilationssytem (OVK) samt ge förbättringsförslag till energihushållning. Energi/VVS-teknisk grundläggande kunskap samt kunskaper i matematik motsvarande gymnasienivå. Alternativ för dig som skall söka energicertifiering Om du skall söka certifiering till energiexpert och saknar traditionell ingenjörsexamen eller annan godtagbar examen så erbjuder vi dig ett alternativ. SIFUs/Teknologisk Instituts tre dimensioneringsutbildningar luft, värme och VA (se sid 3 i denna broschyr) är godkända hos certifieringsföretagen. Du kan efter genomförd utbildning och godkända tentamina tillgodoräkna dig dessa vid din ansökan. För att läsa mer om de fullständiga kompetenskraven går du in på (BFS 2007:5 CEX). För mer information och studievägledning kontakta Stefan Sporrefält, tel , eller Eva Fritz, tel , 7

8 7-9 oktober 2009, Göteborg kr Kursnr: 9115 Mätteknik, 3 dagar Lär dig göra rätt från början Att mäta är att veta är ett välbekant uttryck. I detta sammanhang tål det att upprepas. Denna kunskap är nödvändig i samband med besiktning, injustering eller funktionskontroll av en luftbehandlingsinstallation. Att mäta rätt behövs även för att kunna föreslå eller utföra förändringar i anläggning - för att säkerställa luftkvalitet och inneklimat. Som drifttekniker, eller om du arbetar med energieffektivisering, har du också stor nytta av goda kunskaper i mätteknik. Vi lär dig rekommenderade mätmetoder enligt olika standarder inom ventilation, värme, kyla och inneklimat. Sakkunniga handledare Genom praktiska övningar under sakkunnig handledning lär du dig behärska mätmetoderna. Dessutom får du en unik möjlighet att prova mätinstrument av olika typer och fabrikat samt att göra mätningar i anläggning. Allmän mätteknik mätfel, felkällor, felanalys Mätning av tryck allmänt om luftströmning statiskt och dynamiskt tryck tryckmätning med Prandtlrör Rekommenderade mätmetoder enligt T22 Prandtlrörsmätning och varmtrådsmätning i kanal fasta flödesmätdon mätning på frånlufts- och tilluftsdon Instrumentkunskap handhavande, egenskaper Praktiska mätövningar fältmätningsuppdrag Mätning av temperatur vätske- och elektriska mätmetoder Mätning av vätskeflöden Mätning av luftfuktighet aspirations- och hårhygrometer resistiva och kapacitiva givare Mätning av koldioxidhalt Mätning av ventilationseffektivitet Praktisk och teoretisk kunskap om ventilationsinstallationer t ex SIFUs/Teknologisk Instituts kurs 9110 Ventilationsteknik för drifttekniker eller motsvarande. Mättekniker/injusterare, kontrollanter, besiktningsmän, drifttekniker, driftsingenjörer, konsulter, skyddsombud, skyddsingenjörer, yrkesinspektörer, montörer, VVS-inspektörer, styr- och reglertekniker, säljare och servicetekniker april 2010, kr Kursnr: 9113 Elteknik för ventilationstekniker, 3 dagar Vinn tid finn själv felet. Lär dig felsöka! Som ventilationstekniker arbetar du med komplexa system och ställs ibland inför problem med elinstallationen. Det kan vara fläktar eller pumpar som inte fungerar, brott i en kabel eller något annat fel på strömförsörjningen. På denna utbildning breddar du din kompetens genom nya kunskaper i elteknik och praktisk träning i att utföra felsökning. Vi går igenom vilka regler som gäller för elarbete vilket också gör att du i framtiden själv kan lösa många problem i ditt dagliga arbete. Syfte Efter genomgången utbildning skall du kunna bedriva felsökning efter schema i normal ventilationsutrustning samt ha kunskaper om föreskrifter för drift och underhåll av elutrustning. Kort repetition ellära Elmaskinens och trefas asynkronmotorns grundprinciper Orientering om varvtalsstyrning av motorer Manöver- och skyddsapparater Schemaläsning på manöverschema Felsökningsmetodik Specifika elbestämmelser för ventilationsinstallationer Behörigheter för elarbete Föreskrifter om elanläggningens skötsel Elfaran och säkerhetsåtgärder Elkraftsystemets uppbyggnad och funktion i ventilationssystem Tolkning av funktionsbeskrivning för manöverkrets Övningsuppgifter på kraft- och manöverschema Övningsuppgifter på handhavande av elektriska mätinstrument Övningsuppgifter på praktisk felsökning med felsökningstränare 8 Ventilationstekniker, drifttekniker, maskinister, mättekniker, injusterare, besiktningsmän, funktionskontrollanter för luftflöden/ventilation. Kunskaper i ellära t ex motsvarande Teknologisk Instituts utbildning Grundläggande elteknik (4110), samt kunskap om ventilationssystems uppbyggnad och funktion.

9 Injustering av luftflöden, 3 dagar Efter tre dagar med teori, praktiska injusteringsövningar i labbmiljö samt injustering på t ex en förskola, kan du på egen hand åta dig injusteringsuppdrag. En rätt gjord injustering skall vara väl dokumenterad med hjälp av mätprotokoll och injusteringsrapport. Detta för att kunna tillmätas förtroende vid funktionskontroll och besiktning samt för att vara till nytta vid framtida arbeten i fastigheten. En rätt utförd injustering leder dessutom till ett bättre inomhusklimat, lägre energiåtgång, mindre ventilationsljud och mindre fukt- eller radonproblem. Utbildningsinnehållet är anpassat efter RSVI:s krav på kunskap, hos certifierad injusterare. Vi lär dig att arbeta rätt redan från början! Därefter behöver du uppfylla de krav på erfarenhet av praktiskt arbete som är beskrivet i RSVI:s kravspecifikation. Orientering om lagar och bestämmelser dimensionering av luftflöden Kontroll och beräkning av referenstillstånd Injustering enligt proportionalitetsmetoden metodbeskrivning förberedande arbeten injusteringens genomförande redovisning och protokoll referenstillstånd kostnadskalkylering Ljudteori/mätning Upp- och nedvarvning av fläktar Kontroll i samband med besiktning och funktionskontroll Grundläggande styr- och reglerprinciper Praktiska injusteringsövningar i Teknologisk Instituts ventilationslaboratorium injusteringsuppdrag på daghem dokumentation och redovisning Injusteringsproblem i samband med olika typer av ventilationssystem Beräkningsövningar Diskussion och erfarenhetsutbyte 5-7 oktober 2009, Göteborg november 2009, kr Kursnr: 9117 Teknologisk Instituts utbildning Mätteknik för luftbehandlingsinstallationer (kursnr 9115) eller motsvarande kunskaper. Mättekniker/injusterare, kontrollanter, besiktningsmän, drifttekniker, driftingenjörer, konsulter, skyddsombud, skyddsingenjörer, yrkes-inspektörer, montörer, VVS-inspektörer, styr- och reglertekniker, säljare och serviceteknik Inför kurserna Injustering av luftflöden och Funktionskontroll av ventilationssystem kan du testa dina förkunskaper med hjälp av vårt diagnostiska prov med facit! Gå in på och testa dina kunskaper. Här finner du dokumentet som består av 14 sidor. De 4 sista sidorna är facit. 9

10 Värme oktober 2009, Göteborg kr Kursnr: 9160 Värmeteknik, 3 dagar Värmeinstallationer utgör en viktig del av byggnadens klimatsystem. För att få ett bra inneklimat till rimlig kostnad fordras förutom kunskaper om värmesystemets uppbyggnad och funktion också kunskaper om människans temperaturupplevelser. Utbildningen Värmeteknik för driftspersonal ger dig inte bara kunskaper om värmesystemets uppbyggnad och funktion utan också om - hur det termiska klimatet påverkar vårt välbefinnande - vilka orsakerna och sambanden är vid felsökning i värmesystemen - hur man analyserar driftförbättrande åtgärder och - hur man lämnar riktig information för vidare analys och åtgärder. Termiskt inneklimat Orientering i termiskt inneklimat, komfort och temperaturupplevelser Byggnadens värmebalans Byggnaders uppvärmningsbehov, dimensionerande utetemperatur och varaktighetsdiagram Effekt- och energibehov Värmeproduktion - system - komponenter - säkerhet Shuntgrupper, styr- och övervakningssystem - shuntgruppers uppbyggnad och funktion - pumpstyrning - inställning av regulatorer Felsökning i värmesystem och driftförbättrande åtgärder Fastighetsskötare och drifts- och fastighetstekniker, underhållspersonal, fastighetsförvaltare och andra som har behov av systemtekniska kunskaper om värmesystem och termiskt inneklimat oktober 2009, Göteborg 9-11 november 2009, kr Kursnr: 9161 Injustering av värmesystem, 3 dagar Ojämn fördelning av vattnet i värmesystemet leder till ojämn värme i fastigheten. Genom att de kallaste rummen blir styrande för värmen till fastigheten, kommer övriga delar att bli för varma och därmed förbruka mer energi. Injustering av värmesystemet betyder i regel en direkt energibesparing på 5-15%. Utbildningens mål är att ge deltagarna kunskap om varför och hur man injusterar vattenflöden i värmesystem. Utbildningen vänder sig till tekniker som skall utföra injustering av värmesystem samt övriga som arbetar med värmesystem och som behöver kännedom om vad injusteringen innebär och hur den utförs. Värmesystem med fokus på radiatorer Uppbyggnad Värmebehov Värmeavgivning från radiatorer Dimensionerade temperaturer Effektbehov Flödesberäkningar Tryckfallsberäkningar Pumpar, ventiler, mätinstrument Injusteringsmetoder Översikt över olika metoder Normalflöde och lågflödesinjustering Framtagning av injusteringsvärden Praktisk övning Framtagning av injusteringsvärden och genomförande av en injustering på demonstrationsutrustning Grupparbeten Värmereglering Värmeautomatik, shuntgrupper Injustering av värmegrupper Sammanfattning Faktorer som påverkar klimatupplevelser och rumstemperatur, m m 10

11 Styr & regler Styr- och reglerteknik för värme- och ventilationssystem steg 1, 4 dagar Kurserna i stegutbildningen är lämpliga för dig som har grundkunskaper i värme- och ventilationssystemens uppbyggnad, men som behöver lära mer om reglerteknik. Med egna kunskaper i reglerteknik kan du lättare möta kundens förväntningar på ett bra inomhusklimat. Den tekniska driften förbättras och genom sänkta driftkostnader får fastigheten ett högre driftnetto. Syfte Steg 1-utbildningen ger de grundläggande insikterna i styr- och reglersystem och är avsedd för dig som arbetar med fastighetsdrift och har god kännedom om VVS-tekniska system. Med kunskaperna från steg 1 ska du kunna upprätthålla en säkerställd god teknisk och ekonomisk drift av värme- och luftkondi-tioneringssystems reglerfunktioner. 1-4 september 2009, kr Kursnr: 9150 Du skall: - kunna läsa och förstå enklare flödesscheman för värme- och luftkonditioneringssystem - ha kännedom om orsaken till vanliga problem i VVS-installationer - känna till de vanligaste reglerparametrarna, såsom P-band och samspelet mellan objekt och reglerutrustning i ett reglersystem Begreppsförklaring inom styr/regler/övervakning - symboler och terminologi - tolkning av ritningar Praktisk reglerteknik - objektets egenskaper - regulatorer Teknik för styrning, reglering och övervakning - luftbehandlingssystem - värmesystem - tappvarmvattensystem - fjärrvärmeanslutna system VVS-regulatorers vanligaste funktioner - reglermetoder - minbegränsningsfunktioner - frysvaktsfunktioner Praktiska övningar - drift av styr- och reglersystem för olika ändamål i simulator I de praktiska övningarna ingår träning i handhavande av reglerutrustning. Du som arbetar med fastighetsdrift och har god kännedom om VVS-tekniska system, t ex fastighetsskötare, drift- och fastighetstekniker, ventilationsmättekniker, ventilationsinjusterare, kontrollanter, besiktningsmän för OVK m fl. Kunskaper om VVS-systems uppbyggnad och funktion. Lämpliga utbildningar för att erhålla nödvändiga förkunskaper är Teknologisk Instituts kurser Ventilationsteknik för drifttekniker 9110 eller Värmeteknik för driftpersonal Styr- och reglerteknik för värme- och ventilationssystem steg 2, 3 dagar Syfte Fortsättningsutbildningen går vidare med kunskaper och insikter om styr- och reglerteknik. Vi fördjupar oss i reglerteknik och skapar förståelse för dynamiska förlopp genom laborationer i reglersimulatorer. Steg 2-utbildningen gör dig rustad att trimma din egen anläggning med enklare injustering av reglersystem. 2-4 december 2009, kr Kursnr: 9151 Tillämpad reglerteknik - objektets egenskaper - P-regulatorn - PI-regulatorn - PID-regulatorn - reglersystem - insvängningsförlopp - injusteringsregler - laboration i reglersimulator Mollierdiagrammet - de vanligaste parametrarna - praktisk tillämpning - beräkningsexempel Fastighetsskötare, drifttekniker, maskinister, injusterare/driftsättare av luftdistributions-system och servicepersonal som svarar för drift, underhåll och övervakning av värme- och ventilations-system. Deltagarna skall ha förvärvat grundkunskaper om styr- och reglerteknik motsvarande steg 1. 11

12 Kyla 5-9 oktober 2009, Göteborg november 2009, kr inkl prov Kursnr: 9210 Teoretisk kyl- och värmepumpteknik med dimensionering, 5 dagar Utbildningen ger deltagarna kunskaper om Grundläggande energi- och värmelära Termodynamik med kylprocessens funktion i tryckentalpidiagram Laboration där teoretiska kunskaper tillämpas i en praktisk övning på ett kylaggregat Genomgång av köldmediesystemets olika komponenter, dess funktion och egenskaper Köldmedier och oljor vad ska man välja, egenskaper samt hälso- och miljörisker? Dimensionering av en kylanläggning och dess ingående komponenter Indirekta kylsystem. Genomgång av frysskyddsmedel, egenskaper, miljörisker samt påverkan på energieffektiviteten Energieffektivisering vilka faktorer påverkar kyl-/värmepumpanläggningens verkningsgrad? Regelsystem Kylnormen, Köldmediekungörelsen Kontroll av kyl-/värmepumpanläggningar Utbildning inför kylcertifiering Information om Kylcertifiering samtliga klasser/kategorier enl. SFS 2007:846 och svensk kylnorm samt gällande EU direktiv: EU-kommissionen har tagit beslut om att samtliga personer, som genomför läckagekontroll, återvinning, installation, underhåll och service, på applikationer som innehåller ozon och växthuspåverkande gaser, skall inneha personligt kylcertifikat enligt EG nr 303/2008 art. 2.1 och art. 5. Detta kommer att gälla fullt ut från 4 juli, Kommissionens förordning finner du bl a på Teknologisk Instituts utbildning Teoretisk kyl- och värmepumpsteknik (kursnr 9210) är en grundläggande utbildning inom kylområdet. Utbildningen ger goda kunskaper motsvarande de grundläggande krav på teoretisk kunskap som fordras inför certifiering för kyl och värmepumpsanläggningar. I samverkan med SWEDCERT AB erbjuds därefter praktisk förberedande kurs inför certifiering samt kurs inför nycertifiering inklusive examination. För mer information är du välkommen att kontakta Stefan Sporrefält vid Teknologisk Institut, tel , eller Bengt Karlsson vid SWEDCERT, tel Juridik september 2009, Göteborg oktober 2009, kr Kursnr: Entreprenad- och avtalsrättens grunder, 3 dagar Syfte Denna kurs är grundläggande och vänder sig till dig som behöver översiktliga men breda juridiska kunskaper eller som senare önskar delta i juridiska kurser på högre nivå. Utbildningen ger en mycket god överblick över avtalet och förekommande standardavtal, kontraktshandlingarnas juridiska innebörd och konsekvenser. Deltagarnas egna frågeställningar och erfarenheter tas väl tillvara. Handelsrättslig lagstiftning Avtalsrättens grunder: anbud, accept och avtal Köp av varor ( ABM) Köparens rätt vid fel respektive leveransförsening Riskövergång Entreprenader: upphandlings-, entreprenadoch ersättningsformer. ( AMA AF, teknisk beskrivning, MER etc) fast pris, löpande räkning Standardavtalen AB 04, ABT 06 för byggnadsanläggnings- och installationsentreprenader Orientering om standardavtal AFF avtal för fastighetsförvaltning Orientering om köp av konsulter ABK Orientering andra standardavtal Orientering om nya LOU Skadestånd i entreprenadförhållande Ekonomi: rätt till betalning, priset, kostnadsreglering, index, dröjsmålsränta, betalningskrav, tvister, preskription av fordran med mera Kort beskrivning av övriga lagar och regelverk som är vanliga i branschen Gruppövningar, frågor och diskussion Kursen vänder sig till alla som kommer i beröring med köpeavtal, entreprenadavtal, skötselavtal eller medverkar i utformning och tillämpning av dessa och saknar juridisk utbildning eller erfarenhet.kursen riktar sig bland annat till personal som handlägger upphandlingsärenden eller ansvarar för inköp av entreprenader och material på beställarsidan, samt till entreprenörer, arbetsledare, utförare, förvaltare med flera på entreprenadsidan. Ovanstående deltagare/målgrupper avser hus-, mark-, anläggnings och installationsaktörer i såväl offentlig förvaltning, offentliga bolag som privata företag. Deltagarna är varmt välkomna att ta med sig egna frågeställningar/case. Frågeställningarna tas upp i kursen där de hör hemma i dagsprogrammet.

13 Diplomerad VVS-tekniker Fem delutbildningar Vår diplomutbildning för VVS-tekniker omfattar fem delutbildningar med tentamen. Du kan läsa de olika delutbildningarna i den ordning och i den takt som passar dig. Hela diplomutbildningen bör dock vara avklarad inom en tvåårsperiod. Efter avslutade fem utbildningar, med godkända tentamina, blir du diplomerad av Teknologisk Institut (f d SIFU). Därmed har du rätt till titeln diplomerad VVS-tekniker. Sakkunniga lärare Vi bistår med sakkunniga lärare som med god pedagogik skapar förutsättningar för effektiv inlärning. De olika delmomenten är upplagda efter en beprövad och uppskattad metodik med teorigenomgång lärarledda övningsexempel självständiga övningar diskussioner och erfarenhetsutbyte. Möjlighet till handledning finns. I utbildningarna medverkar Per C Persson, Teknologisk Institut, Mats Nilsson, MN VVS-Konsult AB, Göteborg, Torbjörn Litzell, T Litzells Konsult AB, Gävle. Syfte Att du efter utbildningen skall vara redo att själv kunna göra systemval och även utföra dimensioneringsberäkningar inom VVS och kyla. Under juridikdagarna får du kunskap om vilka juridiska handlingar som reglerar förhållandet mellan beställare, konsult och entreprenör. Diplomutbildningen vänder sig till konsulter, entreprenörer, service/drifttekniker och cad-ritare som behöver grundläggande kunskaper om systemutformning och dimensionering. För maximalt utbyte bör du ha VVS-tekniska grundkunskaper och kunskaper i matematik motsvarande gymnasienivå. Om du genomgått någon av våra dimensioneringsutbildningar under de tre senaste åren kan du tillgodoräkna dig den i denna diplomutbildning. Kravet är att du avlagt godkänd tentamen. Information och studievägledning För information och studievägledning, välkommen att kontakta Teknologisk Institut Eva Fritz, eller Stefan Sporrefält, Fem delutbildningar, varav 4 med tentamen Se sid 4 Dimensionering Luft (3+3+tentamen) Dimensionering Värme (3+3+tentamen) Dimensionering VA (3+tentamen) Se sid 12 Teoretisk kyl- och värmepumpteknik med dimensionering (5+tentamen) Entreprenad- och avtalsrättens grunder (3) Diplomerad VVS-tekniker Rabatt vid samtidig bokning Vid samtidig bokning av samtliga fem delutbildningar avgår kr/utbildning. 13

14 Diplomerad fastighetstekniker Fyra delutbildningar med tentamen Vår utbildning till Diplomerad fastighetstekniker omfattar fyra kurser med prov efter varje del. Utbildningen är framtagen utifrån fastighetsbranschens eget behov av välutbildade fastighetstekniker. Efter avslutad utbildning, med godkända tentamina har du rätt till titeln diplomerad fastighetstekniker. Utbildningarna som ingår är: Ventilationsteknik steg 1 (se sid 6) Styr- och reglerteknik steg 1 (se sid 11) Värmeteknik steg 1 (se sid 10) Byggnads- och installationsteknik (se För mer information och studievägledning kontakta Stefan Sporrefält, tel , Energi Göteborg: september + prov 5 oktober november + prov 30 november 2009 : augusti + prov 7 september oktober + prov 13 november november + prov 10 december kr Certifieringsföretagets avgift för prov och rättning tillkommer. Kursnr: 9127 Över 600 kursdeltagare kan inte ha fel mer än 85% av dessa har dessutom klarat certifieringsprovet direkt! Anmäl dig också du till vår utbildning! Energideklarationer Utbildning inför certifiering till energiexpert, 3 dagar + 1 provdag Energieffektivisering är med rätta ett hett område! Här finns stora möjligheter till besparingar både vad gäller pengar och, inte minst, miljöpåverkan. Detta har EU tagit fasta på och utfärdat direktiv för hur energifrågorna skall tacklas i medlemsländerna. I Sverige har Boverket givit ut föreskrifter och allmänna råd om energideklaration av byggnader samt om certifiering av energiexperter. Dokumenten finns tillgängliga på Boverkets hemsida och där kan du bland annat se vilka krav som kommer att ställas på energiexperten vad avser - allmän teknisk kunskap - erfarenhet av praktiskt arbete - särskild kompetens för olika behörighetsklasser - krav på ackreditering som kontrollorgan. SIFU/Teknologisk Institut har länge stått i framkant vad gäller utbildning inom energiområdet och redan när bestämmelserna trädde i kraft den 1 mars 2007 startade utbildningsaktiviteterna. Vi har nu utbildat över 600 personer som avser att bli energiexperter med kunskapskraven enligt Boverkets föreskrift CEX 1. Lagar, förordningar, föreskrifter och råd Besiktningsförberedelser Ekonomisk utvärdering Klimatskärmen Värme-, ventilations- och VA-system Kyl- och värmepumpsystem Elsystem Alternativa energikällor Byggnadens energiprestanda, nyckeltal Kostnadseffektiva besparingsförslag Energiberäkningsprogram Energimätningar Besiktningsförfarandet Mall för energideklaration Summering och utvärdering Skriftligt prov Efter kursen arrangerar certifieringsorganen i samverkan med Teknologisk Institut det skriftliga provet inför certifieringen. 14

15 Övriga energiutbildningar Energibesiktning av byggnader, 3 dagar Finn byggnadens sparbössor bland installationer, i källare och på vindar! I samarbete med centrala bostadsrättsföreningar i och Göteborg genomför Teknologisk Institut en verklig energibesiktning av ett större bostadsbestånd där du lär dig upprätta en energideklaration och ge förbättringsförslag. Kursen fokuserar på själva processen där dialogen mellan deltagare och kursledning är det centrala nov 2009, 30 nov-2 dec 2009, Göteborg kr Kursnr: 9134 Praktisk energieffektivisering, 3 dagar Lär dig att göra en total energianalys av en byggnad samt hur du rapporterar resultat och energieffektiva åtgärdsförslag! Under denna utbildning går vi igenom Boverkets föreskrifter om energideklaration av byggnader och certifierad energiexpert. Vi tar upp valet av metodik och metoder, hur mätresultat skall tolkas och vilka nyckeltal som kan användas. Vi genomför praktiska övningar i energikartläggning och besparingsmöjligheter. 2-4 sept 2009, Göteborg 9-11 nov 2009, nov 2009, Göteborg kr Kursnr: 9126 Individuell fördelning av energiförbrukning, 1 dag Individuell mätning skapar unika möjligheter. Mycket pengar att spara genom ett förändrat brukarbeteende! Vi går här igenom vilka faktorer som kan påverka mätresultaten samt hur man gör för att kompensera dessa. Vi ger exempel på metoder för hur information om förbrukning kan lämnas till hyresgästen. Dessutom redovisas praktiska exempel och resultat från individuella mätningar som genomförts av bostadsföretag i Göteborg och Helsingborg. Mera 14 fakta om dessa utbildningar finner du på vår hemsida Utbildningar inom angränsande områden 6 okt 2009, 3 nov 2009, Jönköping 17 nov 2009, Helsingborg 3 dec 2009, Göteborg kr Kursnr: 9142 Installationssamordning, 3 dagar Modernt byggande kräver aktiv installationssamordning. Installationssamordnaren är allas representant och allas ordningsman! Denna utbildning ger en bred grundkunskap om installationer. Tyngdpunkten läggs på de viktigaste momenten som bör uppmärksammas i en generalentreprenad, framförallt med avseende på samordning av installatörens produktion. 7-9 okt 2009, kr Kursnr: 4275 CE-märkning av installationer i byggnader, 3 dagar Tre aktuella (och ofta akuta) frågor som många i byggbranschen numera ofta ställs inför: Klarar du av att CE-märka en installation? Är du tvungen att göra en riskbehandling? Vem skall göra CE-märkningen? Syftet med denna utbildning är att ge en bred översikt över regelverken och samtidigt praktisk handledning och direkt tillämpbar kunskap i CE-märkning okt 2009, Göteborg kr Kursnr: 7202 Byggarbetsmiljösamordnare, 2 dagar Byggarbetsmiljösamordnare skall ha utbildning, kompetens och erfarenhet krav som skall kunna styrkas! Utbildningen ger dig kunskap om de nya reglerna, hur de skall tolkas och tillämpas, samt om föreskrifter inom området. Vi visar på praktiska arbetssätt vad gäller BAS-P och BAS-U samt hur arbetet kan organiseras. Via ett antal övningsexempel visar vi också på vikten dels av arbetsmiljöplaner, dels av metoder för riskbedömning och planering. Mera fakta om dessa utbildningar finner du på vår hemsida sept 2009, Helsingborg sept 2009, Västerås 6-7 okt 2009, okt 2009, Göteborg nov, Göteborg kr Kursnr:

16 B Porto betalt Sverige VVS-branschens Utbildningsprogram Hösten 2009 VVS Ventilation Värme Kyla Vill du veta mer om utbildningarna, kontakta Stefan Sporrefält, tel , eller Eva Fritz, tel , är nu heldanskt och har bytt namn till Teknologisk Institut. Vi befäster därmed våra tre styrkefaktorer bredd, kvalitet och långsiktighet och blir en ännu mer kraftfull leverantör av såväl utbildnings- som konsultinsatser. Anmälan tel fax Avgift Avgiften står angiven efter varje utbildning. Kostnad för måltider 295:-/dag samt moms tillkommer. Information om övriga utbildningar inom teknik och management samt praktisk information och avbokningsregler finner du på Nordens starkaste varumärke inom utbildning är nu heldanskt och har bytt namn till Teknologisk Institut. Vi befäster därmed våra tre styrkefaktorer bredd, kvalitet och långsiktighet och blir en ännu mer kraftfull leverantör av såväl utbildnings- som konsultinsatser. Teknologisk Institut, Box 2513, Göteborg

energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter

energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter Över 600 kursdeltagare kan inte ha fel mer än 85% av dessa har dessutom klarat certifieringsprovet direkt! Anmäl dig du också till

Läs mer

KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering

KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering VÅREN 2011 VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering KURSER & UTBILDNINGAR för installationsbranschen Kurser VT 2011 VVS

Läs mer

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2009 Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket 2009 1 Titel: Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem,

Läs mer

www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark

www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark Utbildning inom kyl- och värmepumpteknik 2005 www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark Kyl- och värmepumpteknik Tid och Plats Stockholm 24-28 jan 2005 3-7 okt 2005 4-8 april

Läs mer

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling 2014 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för kompetensutveckling Arbetsmiljö, Bygg & fastighet, Energi, El, Industriteknik, IT/Telekom, Kvalitet, Miljö och Projektledning Det händer att jag får frågan

Läs mer

VATTEN & AVLOPP.responstryck.se Foto: Hanna Carlebom Utbildning 2009/2010 09.01 www

VATTEN & AVLOPP.responstryck.se Foto: Hanna Carlebom Utbildning 2009/2010 09.01 www VATTEN & AVLOPP Utbildning 2009/2010 Vatten och avlopp utbildningar Vatten- och avloppsverk Drift och skötsel av avloppsanläggningar Kväveavskiljning/kvävereduktion vid kommunala avloppsreningsverk Praktiskt

Läs mer

Certifiera installatörer

Certifiera installatörer Certifiera installatörer Uppdrag 18 implementering av förnybartdirektivet ER 2011:24 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

KURSUTBUD VÅREN 2009

KURSUTBUD VÅREN 2009 KURSUTBUD VÅREN 2009 INNEHÅLL Presentation av kursverksamheten inom Stockholms BF 4 BF9K 5 Arbetsmiljö Arbetsmiljöansvarig 6 Arbetsmiljökomplettering 7 Ställningsbyggnad 8 Lyfta Säkert 9 Entreprenör som

Läs mer

Fjärrvärme. en allt hetare fråga!

Fjärrvärme. en allt hetare fråga! Fjärrvärme en allt hetare fråga! Utbildning 2010 Fjärrvärme utbildningsprogram 3-5 mars 2010, Stockholm Kursnr: 9313 Service av fjärrvärmecentraler, 3 dagar Syfte: Att ge dig kännedom om fjärrvärmecentralens

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

Utbildningskatalog 2014. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2014. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2014 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2013 Produktion:H-tryck, Markaryd. Oktober 2013. Offentliga affärer och offentlig upphandling 2014 erbjuder

Läs mer

Bara två saker är oändliga, universum och mänsklig dumhet. Och jag är inte säker på det förstnämnda.

Bara två saker är oändliga, universum och mänsklig dumhet. Och jag är inte säker på det förstnämnda. SBR BYGGINGENJÖRERNA KURSPROGRAM VÅREN SBR BYGGINGENJÖRERNA KURSPROGRAM VÅREN 2015 1 2014 KURSPROGRAM VÅR 2O15 2 SBR BYGGINGENJÖRERNA K U R S PR O G R A M VÅ R EN 2015 INNEHÅLL ABK 09... 3 AMA HUS 11,

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 INNEHÅLL Välkommen till vår projektvärld...3 Certifierad projektledare IPMA...4 Diplomerad projektledare...5 Effektiv projektledning...6 Ledarskap i projekt...7 Beställare

Läs mer

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Boverket Regeringsuppdrag Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Uppdrag nr 11 Energikrav i nya byggnader enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket. M2008/4791/A Uppföljning

Läs mer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring BELOKs metodik Totalprojekt Handbok för genomförande och kvalitetssäkring Publikationen utgiven av BELOK (Beställargruppen för lokaler) Projekt 2012:5 Kan laddas ned via www.belok.se eller beställas genom

Läs mer

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Projektrapport 091231 Förord I föreliggande handledning beskrivs riktlinjer och rutiner för uppföljning av energikrav under

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET. Smörja i tid. Förebyggande underhåll i kommunens verksamhetslokaler

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET. Smörja i tid. Förebyggande underhåll i kommunens verksamhetslokaler SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Smörja i tid Förebyggande underhåll i kommunens verksamhetslokaler Svenska Kommunförbundet 1999 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn 08-772 41 00 Epost: fastighet@svekom.se Webbplats:

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion

Läs mer

ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR

ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR Energieffektivisering i byggnader Utarbetad av Margot Bratt och Agneta Persson, WSP Sverige AB Stockholm, Januari, 2010 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete

Läs mer

Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL)

Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL) 1 (36) Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL) Förstudie: Stockholm 2014-04-24 Johan von Holst Granskad av: Anette Linder ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2 (goods 2E), SE-169 99 Stockholm

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (47) Avdelningen för främjande Enheten för marknadsnära åtgärder Ronak Naderi 016-544 22 74 ronak.naderi@energimyndigheten.se Energieffektivisering och garanterad energibesparing

Läs mer

P-märkt innemiljö och energianvändning. certifiering av energianvändning. Åsa Wahlström. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

P-märkt innemiljö och energianvändning. certifiering av energianvändning. Åsa Wahlström. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Åsa Wahlström P-märkt innemiljö och energianvändning Handbok inför certifiering av energianvändning SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP Energiteknik SP RAPPORT 2005:41 Åsa Wahlström P-märkt

Läs mer

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation Inspirationskatalog Inspirationskatalogen är en sammanställning av information om de upphandlade utbildningar som har genomförts i IDCs regi. Använd den gärna som inspirationskälla! Innehåll Arbetsmiljö...

Läs mer