vvs UTBILDNINGAR 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "vvs UTBILDNINGAR 2010"

Transkript

1 vvs UTBILDNINGAR 2010 VENTILATION, VÄRME & KYLA

2 VVS VVS - dimensionering Certifiering 4 innehåll Utbildningsvägar 5 Dimensionering VVS Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer Dimensionering av värmeinstallationer 6 Dimensionering av vatten- och avloppsinstallationer 7 OVK Bygglagstiftning samt funktionskontroll av ventilationssystem 8 Bygglagstiftning OVK- inför ny- och omcertifiering 9 Ventilation Ventilationsteknik steg 1 10 Ventilationsteknik steg 2 11 Energieffektiva ventilationssystem 12 Mätteknik 13 Elteknik för ventilationstekniker 14 Injustering av luftflöden 15 2

3 VVS Värme Värmeteknik steg 1 16 Injustering av värmesystem 17 Styr och regler Styr- och reglerteknik för värme- och ventilationssystem steg 1 18 Styr- och reglerteknik för värme- och ventilationssystem steg 2 19 Kyla Teoretisk kyl- och värmepumpteknik med dimensionering Kylcertifiering 20 Juridik Entreprenad- och avtalsrättens grunder 21 Diplomerad VVS tekniker Fem delutbildningar 22 Diplomerad fastighetstekniker Fyra delutbildningar med tentamen 23 Energi Energideklarationer utbildning inför certifiering till energiexpert 24 Praktisk energieffektivicering Energibesiktning av byggnader 25 Individuell fördelning av energiförbrukning 26 Installationer Installationssamordning CE märkning av installationer i byggnader 27 Medicinska gaser Centralgasanläggningar för medicinska gaser - praktisk utbildning för drifttekniker 28 Centralgasanläggningar för medicinska gaser - praktisk utbildning för momtörer 29 Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar 30 Seminarium 31 Arbetsmiljöutbildning Arbetsmiljöutbildning för chefer och ledare 32 BAS Byggarbetsmiljösamordnare 33 Kontaktinformation kontaktinformation 34 Noteringar Noteringar 35 3

4 VVS vvs certifiering Certifiering Kompetensutvecklingsprogram för VVS-branschen Det är med stor glädje som vi på Teknologisk Institut nu kan erbjuda VVS-branschen unika utvecklingsmöjligheter för att nå mål och positioner som t.ex. riksbehörig funktionskontrollant ventilation och certifierad energiexpert. I vår strävan att tillhandahålla kvalificerade utbildningar samverkar vi såväl med branschen som med de certifieringsorgan som är ackrediterade av SWEDAC. Vi vet att det är väsentligt för våra kursdeltagare att utbildningarna uppfyller de höga krav som samhället idag ställer på yrkesverksamma! OVK behörighet och certifiering till energiexpert. Om du skall söka OVK-behörighet och/eller certifiering till energiexpert och saknar traditionell ingenjörsexamen så erbjuder vi dig ett alternativ. Våra tre dimensioneringsutbildningar är godkända hos certifieringsorganen. Du kan efter genomförd utbildning och godkända tentamina tillgodoräkna dig dessa vid din ansökan. För att läsa mer om de fullständiga kompetenskraven går du in på www. boverket.se, för OVK BFS 2009:5, ÖVR 85 och för energiexpert BFS 2007:5, CEX. För mer information och studievägledning ring Eva Fritz, tel Skräddarsydda utvecklingsplaner Våra utbildningar kan dessutom anpassas direkt till det behov som varje unik kursdeltagare har. Vår tanke är att leverera absolut rätt utbildning till de personer som har ett kompetensbehov. Inte mer, och inte heller mindre! Varje kursdeltagare gör sin egen skräddarsydda utvecklingsplan. Diplom ett tydligt kompetensbevis För kursdeltagare som önskar att säkra sin kompetens inom VVS-området finns vår utbildning Diplomerad VVS-tekniker. Diplomet bygger på ett individuellt program omfattande fem delutbildningar med tentamen. Programmet genomförs under en tvåårsperiod. Kvalitetssäkring till 100% Vår höga kurskvalitet garanteras tack vare noga utvalda föreläsare och utbildningar vars innehåll och genomförandeformer är kvalitetssäkrade till 100 %. Vi lämnar gärna referenser! 4

5 VVS Utbildningsvägar inom VVS & Energi som leder till certifikat eller diplom Våra kurser är validerade av certifieringsorganen vilket ger dig unika möjligheter att söka riksbehörighet OVK samt certifierad energiexpert Dimensionering av luftbehandlingsstationer Dimensionering av värmeinstallationer Av certifieringsorganen validerade kurser Dimensionering av avloppsinstallationer Bygglagstiftning OVK 9135/9136 Teoretisk kyloch värmepumpteknik 9210 Energideklarationer - Utbildning inför certifiering till energiexpert 9127 Prov Juridik Prov Prov Riks OVK Prov CEX klass N CEX klass K/LK 5

6 DIMENSIONERING VVS DIMENSIONERING VVS Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer Dimensionering av värmeinstallationer Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer 3 dagar kurs och hemstudier + 3 dagar kurs och hemstudier + 1 dag skriftligt prov Kursnummer: 9130 Utbildningen ger deltagarna kunskaper om Inneklimatfaktorer, hygieniska och termiska krav Luftflödesbehov Effekt- och energibehov för värmning och kylning av luft Solvärmeinstrålning, interna värmelaster Dimensionering och tryckfallsberäkning av kanalsystem Ljudteori, ljuddämpning Mätteknik Injusteringsteori Luftdon, kastlängder, spridningsbilder, placering Fläktar och fläktdiagram, variabelt flöde Luftfilter Dimensionering av värme- och kylbatteri Värmeåtervinningsmetoder och dimensionering Styr- och reglersystem Föreskrifter och råd enligt BBR Ekonomiska kalkyler Dimensionering av värmeinstallationer 3 dagar kurs och hemstudier + 3 dagar kurs och hemstudier + 1 dag skriftligt prov Kursnummer: 9131 Utbildningen ger deltagarna kunskaper om Termiskt inneklimat; klädsel, aktivitet, operativ temperatur Effekt- och energibehov för transmission, ventilation och tappvarmvatten Byggnadens värmebalans Värmeproduktion; pannor, värmepumpar, fjärrvärme Rördimensionering och tryckfallsberäkning Injustering av värmesystem Dimensionering av radiatorer, strålningsvärme och luftburen värme 6

7 DIMENSIONERING VVS vvs dimensionering Dimensionering av vatten- och avloppsinstallationer Dimensionering av vattenoch avloppsinstallationer 3 dagar kurs och hemstudier + 1 dag skriftligt prov Kursnummer: 9132 Utbildningen ger deltagarna kunskaper om Norm- och sannolika flöden Dimensionering av tryckfallsberäkning av rörsystem för tappvatten Dimensionering av rörsystem för spill- och dagvatten Tryckstegring och tryckreducering Anordningar för behandling av spill- och dagvatten Våra kurser är validerade av certifieringsorganen vilket ger dig unika möjligheter att söka riksbehörighet OVK samt certifierad energiexpert 7

8 OVK ovk Bygglagstiftning samt funktionskontroll av ventilationssystem Bygglagstiftning samt funktionskontroll av ventilationssystem 4 dagar - teori och praktik för behörighet K och N enligt BFS 2009:5 +provdag. Kursnummer: 9135 Som funktionskontrollant utreder du hur installationen är tänkt att fungera och hur den fungerar i verkligheten. Du ska identifiera verksamhetstyp och personbelastning samt utföra egna mätningar och dokumentera dem på rätt sätt. Det ställer stora krav på besiktningens utförande! Du skall sedan antingen godkänna ventilationsfunktionen eller döma ut installationen. Det krävs av dig att du har goda kunskaper i mätteknik, ventilationsbestämmelser och besiktningsteknik. Kunskaperna från utbildningarna ger dig bättre möjligheter att avge ett säkert utlåtande om ventilationssystemets funktion. Färdigheterna får du genom att praktiskt utföra en fältmässig funktionskontroll av ventilationssystem typ FTX/FT. Innehåll Boverkets förordning och allmänna råd Arbetsmiljöverkets regler om funktionskontroll Dimensionering av luftflöden Systemegenskaper i anläggning och rum Genomgång av verkliga praktikfall Strategi för funktionskontroll Krav på mätmetoder, mätfel och mätredovisning Praktiskt grupparbete på anläggning och i rum Helhetsbedömning av utförd OVK Upprättande av utlåtande och redovisning av utfört praktiskt grupparbete på OVK Certifieringsprov godkänt av certifieringsorganen Program Dag 1 och 2: Bygglagstiftning Dag 3 och 4: Praktiskt genomförande av funktionskontroll Dag 5: Certifieringsprov Förkunskaper Flerårig erfarenhet av luftbehandlingsinstallationer. God kunskap inom luftflödesmätteknik. Testa gärnadina förkunskaper med hjälp av vårt diagnostiska prov med facit se: se/21668 Läs mer om de fullständiga kompetenskraven på (BFS 2009:5, ÖVR 85). 8

9 Nya regler från Boverket (BFS 2009:5) fr o m den 1 november OVK ovk Bygglagstiftning - OVK inför ny- och omcertifiering Bygglagstiftning - OVK inför ny- och omcertifiering 2 dagar + prov Kursnummer: 9136 Vår kurs om nuvarande och äldre ventilationsbestämmelser ger dig den kunskap inom 14 Bygglagstiftning enligt BFS 2009:5 ÖVR 85, som du behöver för att kunna ansöka om behörighet som funktionskontrollant. OBS! Du har en unik möjlighet att kombinera denna kurs med 2 dagar praktisk funktionskontroll under sakkunnig handledning, se kursen Funktionskontroll av ventilationssystem, 9135, ovan. Deltagare Kursen vänder sig till dig som skall ansöka om ny eller förnyad behörighet som funktionskontrollant. För dig som skall omcertifieras gäller - att du arbetat minst 500 timmar med OVK under den senaste certifieringsperioden - aktuellt lämplighetsintyg utfärdat av till exempel arbetsgivare, uppdragsgivare eller byggnadnämnd - att du uppdaterat dina kunskaper med de ändringar i regelverken som skett sedan du fick din behörighet detta visar du genom ett skriftligt prov Innehåll Nutida och äldre lagar och föreskrifter som berör byggandet, enligt 14 i BFS 2009:5 Certifieringsprov Program Dag 1 och 2: Bygglagstiftning Dag 3: Certifieringsprov Förkunskaper För att få behörighet krävs att den sökande uppfyller de krav som anges i 8-15 i Boverkets föreskrift om funktionskontroll av ventilationssystem (BFS 2009:5 ÖVR 85). 9

10 En inledande utbildning som alla inom området behöver! Mycket uppskattad av kursdeltagarna! VENTILATION ventilation ventilationsteknik steg 1 Ventilationsteknik - steg 1 3 dagar kurs och hemstudier + 3 dagar kurs och hemstudier + 1 dag skriftligt prov Kursnummer: 9110 Innehåll Ventilationsteknik för S, F- och FTX-system - Klimat och bestämmelser om luftkvalitet - Luftströmning i rum och i installation - Ventilationssystems funktion och uppbyggnad Bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem - Vem berörs, vem får utföra kontrollen och hur går det till? Information om styr- och reglerfunktioner Deltagare Steg 1: Fastighetsskötare, drift- och servicetekniker, säljare av teknisk utrustning samt alla som behöver grundkunskaper i ventilation Installationskomponenter, S, F, FTX-system - Kanaler, spjäll och luftdon - Fläktar, remdrift och motorer - Värmeväxlare, luftfuktare och filter Drift och underhåll för ventilation - Viktiga punkter för tillståndskontroll - Drift- och underhållsinstruktioner - Systemkunskap för S, F och FTX-system - Praktiska hjälpmedel Orientering om mätmetoder för luftflöde, temperatur och fukt - Demonstration av mätinstrument - Luftflödesmätning på till- och frånluftsdon 10

11 VENTILATION ventilation ventilationsteknik steg 2 Ventilationsteknik - steg 2 3 dagar Kursnummer: 9111 Utbildad personal sparar pengar Med goda kunskaper om ventilationssystems uppbyggnad, funktion och underhållsbehov sparar du pengar, tid och arbete samt förbättrar luftkvalitet och komfort. Dessutom är det så att såväl Boverkets bestämmelser för ventilationssystem som Arbetsmiljöverkets bestämmelser för luftkvalitet i arbets-lokaler fordrar att ventilationssystem körs och underhålls av utbildad och kompetent personal. Lär dig energiberäkna och driftoptimera Ventilationsteknik steg 2 är en fortsättningsutbildning på vår mycket populära utbildning Ventilationsteknik steg 1. Utbildningen ger dig förståelse för hur du kan vidta åtgärder för att förbättra inomhusklimatet och vilka ekonomiska fördelar detta ger. Du lär dig också hur du genomför energiberäkningar, driftoptimerar ventilationssystem, väljer lämpliga system och injusterar. Innehåll Grundläggande matematik (Förstudie med hjälp av mattekompendium) Tillståndsförändringar och dess påverkan på driftsekonomi. Genomgång av Mollierdiagram Beräkningsmetodik och formler för olika energiberäkningar Praktiska tillämpningsövningar av tillståndsförändringar Fläktdiagrammets uppbyggnad Deltagare Steg 2: Alla som gått Ventilationsteknik steg 1 eller motsvarande och som vill fördjupa sina kunskaper inom luftbehandlingsteknik. Fastighetsskötare, drift- och servicetekniker, säljare av teknisk utrustning, m fl. Efter avslutad kurs har du också fått svar på: - Hur du uppnår ett bra inomhusklimat till så låg kostnad som möjligt. - Hur driftekonomi och inomhusklimat påverkas av förändringar i luftflöden, tilluftstemperatur och driftstider. - Vad det kostar att värma och kyla luften i ett tillluftssystem - Hur mycket energi och pengar du sparar med olikatyper av värmeåtervinning. 11

12 Nu skärper Boverket kraven på OVK-kontrollerna! Mycket mera om energihushållning i OVK:n. VENTILATION ventilation Energieffektiva ventilationssystem 12 energieffektiva ventilationssystem 2 dagar Kursnummer: 9139 I Boverkets nya allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) ställs det krav på att undersöka vilka åtgärder som bör vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemen, utan att försämra inomhusklimaten. Det gäller således att inom ramen för OVK-besiktningen undersöka och redovisa åtgärder till energihushållning som kan tänkas passa i det aktuella ventilationssystemet och väga dessa åtgärder emot eventuella negativa effekter på inomhusklimatet. Boverket pekar ut fem områden som bör omfattas av undersökningen och ingå i åtgärdsförslagen: Optimering av luftflöden, tryck-, styr- och reglerutrustning Funktionsförbättringar i ventilationssystem Drift- och verksamhetsanpassning Underhåll och skötsel Dokumentation Teknologisk Institut har därför tagit fram en utbildning som direkt svarar upp emot Boverkets nya krav. Utbildningen vänder sig till personer som arbetar med ventilationskontroller (OVK), men som behöver komplettera sin kunskap med lämplig teknisk- och/eller ekonomisk utbildning för att kunna upprätta energieffektiva åtgärdsförslag. Genom att delta i Teknologisk Instituts kurser skapas förutsättningar för att klara de krav som lagstiftaren ställer på ventilationskontrollanterna. Innehåll Allmänt om energi för ventilation i en byggnad Energieffektivisering vid återkommande OVK-kontroll Förbättringsförslag uppdelade i de fem områden som Boverket prioriterar (se ovan!) Redovisning av resultat Mål Deltagarna skall efter kursen självständigt kunna upprätta förslag på förbättringsåtgärder för att skapa energieffektiva ventilationssystem och som samtidigt inte medför ett försämrat inomhusklimat. Deltagare Personer som avser utföra funktionskontroll av ventilationssytem (OVK) samt ge förbättringsförslag till energihushållning. Förkunskaper Energi/VVS-teknisk grundläggande kunskap samt kunskaper i matematik motsvarande gymnasienivå. Alternativ för dig som skall söka energicertifiering Om du skall söka certifiering till energiexpert och saknar traditionell ingenjörsexamen eller annan godtagbar examen så erbjuder vi dig ett alternativ. Teknologisk Instituts tre dimensioneringsutbildningar luft, värme och VA (se sid 8 i denna broschyr) är godkända hos certifieringsföretagen. Du kan efter genomförd utbildning och godkända tentamina tillgodoräkna dig dessa vid din ansökan. För att läsa mer om de fullständiga kompetenskraven går du in på (BFS 2007:5 CEX). Eva Fritz, tel , teknologiskinstitut.se

13 VENTILATION ventilation MÄTTEKNIK Mätteknik 2 dagar Kursnummer: 9115 Lär dig göra rätt från början Att mäta är att veta är ett välbekant uttryck. I detta sammanhang tål det att upprepas. Denna kunskap är nödvändig i samband med besiktning, injustering eller funktionskontroll av en luftbehandlingsinstallation. Att mäta rätt behövs även för att kunna föreslå eller utföra förändringar i anläggning - för att säkerställa luftkvalitet och inneklimat. Som drifttekniker, eller om du arbetar med energieffektivisering, har du också stor nytta av goda kunskaper i mätteknik. Vi lär dig rekommenderade mätmetoder enligt olika standarder inom ventilation, värme, kyla och inneklimat. Sakkunniga handledare Genom praktiska övningar under sakkunnig handledning lär du dig behärska mätmetoderna. Dessutom får du en unik möjlighet att prova mätinstrument av olika typer och fabrikat samt att göra mätningar i anläggning. Innehåll Allmän mätteknik mätfel, felkällor, felanalys Mätning av tryck allmänt om luftströmning statiskt och dynamiskt tryck tryckmätning med Prandtlrör Rekommenderade mätmetoder enligt T22 Prandtlrörsmätning och varmtrådsmätning i kanal fasta flödesmätdon mätning på frånlufts- och tilluftsdon Förkunskaper Praktisk och teoretisk kunskap om ventilationsinstallationer t ex Teknologisk Instituts kurs 9110 Ventilationsteknik för drifttekniker eller motsvarande. Deltagare Mättekniker/injusterare, kontrollanter, besiktningsmän, drifttekniker, driftsingenjörer, konsulter, skyddsombud, skyddsingenjörer, yrkesinspektörer, montörer, VVS-inspektörer, styr- och reglertekniker, säljare och servicetekniker. 13

14 Nu skärper Boverket kraven på OVK-kontrollerna! Mycket mera om energihushållning i OVK:n. VENTILATION ventilation elteknik för ventilationstekniker elteknik för ventilationstekniker 3 dagar Kursnummer: 9113 Som ventilationstekniker arbetar du med komplexa system och ställs ibland inför problem med elinstallationen. Det kan vara fläktar eller pumpar som inte fungerar, brott i en kabel eller något annat fel på strömförsörjningen. På denna utbildning breddar du din kompetens genom nya kunskaper i elteknik och praktisk träning i att utföra felsökning. Vi går igenom vilka regler som gäller för elarbete vilket också gör att du i framtiden själv kan lösa många problem i ditt dagliga arbete. Syfte Efter genomgången utbildning skall du kunna bedriva felsökning efter schema i normal ventilationsutrustning samt ha kunskaper om föreskrifter för drift och underhåll av elutrustning. Innehåll Kort repetition ellära Elmaskinens och trefas asynkronmotorns grundprinciper Orientering om varvtalsstyrning av motorer Manöver- och skyddsapparater Schemaläsning på manöverschema Felsökningsmetodik Specifika elbestämmelser för ventilationsinstallationer Behörigheter för elarbete Föreskrifter om elanläggningens skötsel Elfaran och säkerhetsåtgärder Elkraftsystemets uppbyggnad och funktion i ventilationssystem Tolkning av funktionsbeskrivning för manöverkrets Övningsuppgifter på kraft- och manöverschema Övningsuppgifter på handhavande av elektriska mätinstrument Övningsuppgifter på praktisk felsökning med felsökningstränare Deltagare Ventilationstekniker, drifttekniker, maskinister, mättekniker, injusterare, besiktningsmän, funktionskontrollanter för luftflöden/ventilation. Förkunskaper Kunskaper i ellära t ex motsvarande Teknologisk Instituts utbildning Grundläggande elteknik (4110), samt kunskap om ventilationssystems uppbyggnad och funktion. 14

15 VENTILATION Inför kurserna Injustering av luftflöden och Funktionskontroll av ventilationssystem kan du testa dina förkunskaper med hjälp av vårt diagnostiska prov med facit! Gå in på och testa dina kunskaper. Här finner du dokumentet som består av 14 sidor. De 4 sista sidorna är facit. ventilation injustering av luftflöden Injustering av luftflöden 3 dagar Kursnummer: 9117 Efter tre dagar med teori, praktiska injusteringsövningar i labbmiljö samt injustering på t ex en förskola, kan du på egen hand åta dig injusteringsuppdrag. En rätt gjord injustering skall vara väl dokumenterad med hjälp av mätprotokoll och injusteringsrapport. Detta för att kunna tillmätas förtroende vid funktionskontroll och besiktning samt för att vara till nytta vid framtida arbeten i fastigheten. En rätt utförd injustering leder dessutom till ett bättre inomhusklimat, lägre energiåtgång, mindre ventilationsljud och mindre fukt- eller radonproblem. Utbildningsinnehållet är anpassat efter RSVI:s krav på kunskap, hos certifierad injusterare. Vi lär dig att arbeta rätt redan från början! Därefter behöver du uppfylla de krav på erfarenhet av praktiskt arbete som är beskrivet i RSVI:s kravspecifikation. Innehåll Orientering om lagar och bestämmelser dimensionering av luftflöden Kontroll och beräkning av referenstillstånd Injustering enligt proportionalitetsmetoden metodbeskrivning förberedande arbeten injusteringens genomförande redovisning och protokoll referenstillstånd kostnadskalkylering Ljudteori/mätning Upp- och nedvarvning av fläktar Kontroll i samband med besiktning och funktionskontroll Grundläggande styr- och reglerprinciper Praktiska injusteringsövningar i Teknologisk Instituts ventilationslaboratorium injusteringsuppdrag på daghem dokumentation och redovisning Injusteringsproblem i samband med olika typer av ventilationssystem Beräkningsövningar Diskussion och erfarenhetsutbyte Förkunskaper Teknologisk Instituts utbildning Mätteknik för luftbehandlingsinstallationer (kursnr 9115) eller motsvarande kunskaper. Deltagare Mättekniker/injusterare, kontrollanter, besiktningsmän, drifttekniker, driftingenjörer, konsulter, skyddsombud, skyddsingenjörer, yrkesinspektörer, montörer, VVS-inspektörer, styr- och reglersäljare och servicetekniker. 15

16 Nu skärper Boverket kraven på OVK-kontrollerna! Mycket mera om energihushållning i OVK:n. VÄRME Värme Energieffektiva ventilationssystem Värmeteknik steg 1 3 dagar Kursnummer: 9160 Värmeinstallationer utgör en viktig del av byggnadens klimatsystem. För att få ett bra inneklimat till rimlig kostnad fordras förutom kunskaper om värmesystemets uppbyggnad och funktion också kunskaper om människans temperaturupplevelser. Utbildningen Värmeteknik för driftspersonal ger dig inte bara kunskaper om värmesystemets uppbyggnad och funktion utan också om: hur det termiska klimatet påverkar vårt välbefinnande vilka orsakerna och sambanden är vid felsökning i värmesystemen hur man analyserar driftförbättrande åtgärder och hur man lämnar riktig information för vidare analys och åtgärder. - pumpstyrning - inställning av regulatorer Felsökning i värmesystem och driftförbättrande åtgärder Deltagare Fastighetsskötare och drifts- och fastighetstekniker, underhållspersonal, fastighetsförvaltare och andra som har behov av systemtekniska kunskaper om värmesystem och termiskt inneklimat. NYHET! VÄRMETEKNIK STEG 2 Kursnummer Kontakta oss för mer information om denna utbildning. Innehåll Termiskt inneklimat Orientering i termiskt inneklimat, komfort och temperaturupplevelser Byggnadens värmebalans Byggnaders uppvärmningsbehov, dimensionerande utetemperatur och varaktighetsdiagram Effekt- och energibehov Värmeproduktion - system - komponenter - säkerhet Shuntgrupper, styr- och övervakningssystem - shuntgruppers uppbyggnad och funktion 16

17 VÄRME värme injustering av värmesystem Injustering av värmesystem 3 dagar Kursnummer: 9161 Ojämn fördelning av vattnet i värmesystemet leder till ojämn värme i fastigheten. Genom att de kallaste rummen blir styrande för värmen till fastigheten, kommer övriga delar att bli för varma och därmed förbruka mer energi. Injustering av värmesystemet betyder i regel en direkt energibesparing på 5-15%. Utbildningens mål är att ge deltagarna kunskap om varför och hur man injusterar vattenflöden i värmesystem. Utbildningen vänder sig till tekniker som skall utföra injustering av värmesystem samt övriga som arbetar med värmesystem och som behöver kännedom om vad injusteringen innebär och hur den utförs. Praktisk övning Framtagning av injusteringsvärden och genomförande av en injustering på demonstrationsutrustning Grupparbeten Värmereglering Värmeautomatik, shuntgrupper Injustering av värmegrupper Sammanfattning Faktorer som påverkar klimatupplevelser och rumstemperatur, m m Innehåll Värmesystem med fokus på radiatorer Uppbyggnad Värmebehov Värmeavgivning från radiatorer Dimensionerade temperaturer Effektbehov Flödesberäkningar Tryckfallsberäkningar Pumpar, ventiler, mätinstrument Injusteringsmetoder Översikt över olika metoder Normalflöde och lågflödesinjustering Framtagning av injusteringsvärden 17

18 STYR OCH REGLER styr och regler Styr- och reglerteknik för värme och ventilationssystem - steg 1 Styr- och reglerteknik för värmeoch ventilationssystem steg 1 4 dagar Kursnummer: 9150 Kurserna i stegutbildningen är lämpliga för dig som har grundkunskaper i värme- och ventilationssystemens uppbyggnad, men som behöver lära mer om reglerteknik. Med egna kunskaper i reglerteknik kan du lättare möta kundens förväntningar på ett bra inomhusklimat. Den tekniska driften förbättras och genom sänkta driftkostnader får fastigheten ett högre driftnetto. Syfte Steg 1-utbildningen ger de grundläggande insikterna i styr- och reglersystem och är avsedd för dig som arbetar med fastighetsdrift och har god kännedom om VVS-tekniska system. Med kunskaperna från steg 1 ska du kunna upprätthålla en säkerställd god teknisk och ekonomisk drift av värme- och luftkondi-tioneringssystems reglerfunktioner. Du skall: kunna läsa och förstå enklare flödesscheman för värme- och luftkonditioneringssystem ha kännedom om orsaken till vanliga problem i VVS-installationer känna till de vanligaste reglerparametrarna, såsom P-band och samspelet mellan objekt och reglerutrustning i ett reglersystem Begreppsförklaring inom styr/regler/övervakning - symboler och terminologi - tolkning av ritningar Innehåll Praktisk reglerteknik - objektets egenskaper - regulatorer Teknik för styrning, reglering och övervakning - luftbehandlingssystem - värmesystem - tappvarmvattensystem - fjärrvärmeanslutna system VVS-regulatorers vanligaste funktioner - reglermetoder - minbegränsningsfunktioner - frysvaktsfunktioner Praktiska övningar - drift av styr- och reglersystem för olika ändamål i simulator I de praktiska övningarna ingår träning i hand-havande av reglerutrustning. Deltagare Du som arbetar med fastighetsdrift och har god kännedom om VVS-tekniska system, t ex fastighets-skötare, drift- och fastighetstekniker, ventilationsmättekniker, ventilationsinjusterare, kontrollanter, besiktningsmän för OVK m fl. Förkunskaper Kunskaper om VVS-systems uppbyggnad och funktion. Lämpliga utbildningar för att erhålla nödvändiga förkunskaper är Teknologisk Instituts kurser Ventilationsteknik för drifttekniker 9110 eller Värmeteknik för driftpersonal

19 STYR OCH REGLER styr och regler styr- OCH REGLERTEKNIK FÖR VÄRME- OCH VENTILATIONSSYTEM STEG2 Styr- och reglerteknik för värmeoch ventilationssystem steg 2 3 dagar Kursnummer: 9151 Syfte Fortsättningsutbildningen går vidare med kunskaper och insikter om styr- och reglerteknik. Vi fördjupar oss i reglerteknik och skapar förståelse för dynamiska förlopp genom laborationer i reglersimulatorer. Steg 2-utbildningen gör dig rustad att trimma din egen anläggning med enklare injustering av reglersystem. Deltagare Fastighetsskötare, drifttekniker, maskinister, injusterare/driftsättare av luftdistributionssystem och servicepersonal som svarar för drift, underhåll och övervakning av värme- och ventilationssystem. Förkunskaper Deltagarna skall ha förvärvat grundkunskaper om styr- och reglerteknik motsvarande steg 1. Innehåll Tillämpad reglerteknik - objektets egenskaper - P-regulatorn - PI-regulatorn - PID-regulatorn - reglersystem - insvängningsförlopp - injusteringsregler - laboration i reglersimulator Mollierdiagrammet - de vanligaste parametrarna - praktisk tillämpning - beräkningsexempel 19

20 KYLA kyla Teoretisk kyl- och värmepumpteknik med dimensionering KYLCERTIFIERING Teoretisk kyl- och värmepumpteknik (MED DIMENSIONERING) Kursnummer: 9210 Utbildningen ger deltagarna kunskaper om Grundläggande energi- och värmelära Termodynamik med kylprocessens funktion i tryckentalpidiagram Laboration där teoretiska kunskaper tillämpas i en praktisk övning på ett kylaggregat Genomgång av köldmediesystemets olika komponenter, dess funktion och egenskaper Köldmedier och oljor vad ska man välja, egenskaper samt hälso- och miljörisker? Dimensionering av en kylanläggning och dess ingående komponenter Indirekta kylsystem. Genomgång av frysskyddsmedel, egenskaper, miljörisker samt påverkan på energieffektiviteten Energieffektivisering vilka faktorer påverkar kyl-/värmepumpanläggningens verkningsgrad? Regelsystem Kylnormen, Köldmediekungörelsen Kontroll av kyl-/värmepumpanläggningar Kylcertifiering Kursnummer: 9244 Nycertifiering och Omcertifiering EU-kommissionen har tagit beslut om att samtliga personer, som genomför läckagekontroll, återvinning, installation, underhåll och service, på applikationer som innehåller ozon och växthuspåverkande gaser, skall inneha personligt kylcertifikat enligt EG nr 303/2008 art. 2.1 och art. 5. Detta kommer att gälla fullt ut från 4 juli, Kommissionens förordning finner du bl a på Teknologisk Instituts utbildningar i Kylcertifiering är skräddarsydda utbildningar för yrkesaktiva kylmontörer/tekniker med krav på personligt certifikat. Utbildningarna ger dig tillsammans med tidigare kunskap det du behöver för att klara certifieringsproven. Kurserna genomförs i samverkan med SWEDCERT AB, som är ett av INCERT godkänt organ för personligt kylcertifikat i aktuella klasser. Deltagare Kylteknisk yrkesaktiv personal som i sin yrkesutövning utför läckagekontroller, återvinning, installation samt underhåll och service på kyl, värmepump eller AC-aggregat mobil kyla innehållande ozon eller växthuspåverkande gaser. För mer information är du välkommen att kontakta Bengt Karlsson vid SWEDCERT, tel Syfte 20

21 JURIDIK juridik Entreprenad- och avtalsrättens grunder, Entreprenad- och avtalsrättens grunder Kursnummer: 6241 Denna kurs är grundläggande och vänder sig till dig som behöver översiktliga men breda juridiska kunskaper eller som senare önskar delta i juridiska kurser på högre nivå. Innehåll Utbildningen ger en mycket god överblick över avtalet och förekommande standardavtal, kontraktshandlingarnas juridiska innebörd och konsekvenser. Deltagarnas egna frågeställningar och erfarenheter tas väl tillvara. Handelsrättslig lagstiftning Avtalsrättens grunder: anbud, accept och avtal Köp av varor (ABM) Köparens rätt vid fel respektive leveransförsening Riskövergång Entreprenader: upphandlings-, entreprenadoch ersättningsformer. (AMA AF, teknisk beskrivning, MER etc) fast pris, löpande räkning Standardavtalen AB 04, ABT 06 för byggnads-anläggnings- och installationsentreprenader Orientering om standardavtal AFF avtal för fastighetsförvaltning Orientering om köp av konsulter ABK Orientering andra standardavtal Orientering om nya LOU Skadestånd i entreprenadförhållande Ekonomi: rätt till betalning, priset, kostnadsreglering, index, dröjsmålsränta, betalningskrav, tvister, preskription av fordran med mera Kort beskrivning av övriga lagar och regelverk som är vanliga i branschen Gruppövningar, frågor och diskussion Deltagare Kursen vänder sig till alla som kommer i beröring med köpeavtal, entreprenadavtal, skötselavtal eller medverkar i utformning och tillämpning av dessa och saknar juridisk utbildning eller erfarenhet.kursen riktar sig bland annat till personal som handlägger upphandlingsärenden eller ansvarar för inköp av entreprenader och material på beställarsidan, samt till entreprenörer, arbetsledare, utförare, förvaltare med flera på entreprenadsidan. Ovanstående deltagare/målgrupper avser hus-, mark-, anläggnings och installationsaktörer i såväl offentlig förvaltning, offentliga bolag som privata företag. 21

energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter

energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter Över 600 kursdeltagare kan inte ha fel mer än 85% av dessa har dessutom klarat certifieringsprovet direkt! Anmäl dig du också till

Läs mer

vvs UTBILDNINGAR PRIsLIsTA. ventilation, värme & KYLA

vvs UTBILDNINGAR PRIsLIsTA. ventilation, värme & KYLA vvs UTBILDNINGAR PRiSLISTA. VENTILATION, VÄRME & KYLA DIMENSIONERING VVS Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer 1 3 feb, 22 24 feb & 15 mar Kursnr: 9130 29 31 mars,19 21 april & 7 maj 30 aug 1

Läs mer

VVS Ventilation Värme Kyla

VVS Ventilation Värme Kyla är nu heldanskt och har bytt namn till Teknologisk Institut. Vi befäster därmed våra tre styrkefaktorer bredd, kvalitet och långsiktighet och blir en ännu mer kraftfull leverantör av såväl utbildnings-

Läs mer

Vi utbildar Sverige! Energi. Energibranschens Utbildningsprogram Hösten 2009

Vi utbildar Sverige! Energi. Energibranschens Utbildningsprogram Hösten 2009 Vi utbildar Sverige! Energi Energibranschens Utbildningsprogram Hösten 2009 Kompetensutvecklingsprogram för energibranschen... 3 Energi Energideklarationer Utbildning inför certifiering till energiexpert...

Läs mer

EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER ÅF-SIFU AB

EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER ÅF-SIFU AB EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER ventilationsteknik för drifttekniker 2002 2003 www.sifu.se ÅF-SIFU AB Ventilationsteknik Ventilationsteknik för drifttekniker, steg 1, 9110, 5 dagar 16-20 sep 2002, Borås 21-25

Läs mer

- Energiexpert - Energiexpert - Utbildning inför certifiering Paket 2

- Energiexpert - Energiexpert - Utbildning inför certifiering Paket 2 - Energiexpert - Komplett kurs för dig som ska certifiera dig till energiexpert för att arbeta med energideklarationer enligt lagkravet. Energiexpert - Utbildning inför certifiering Paket 2 Vill du certifiera

Läs mer

Vi utbildar Sverige! FASTIGHETS företagande. Fastighetsbranschens Utbildningsprogram 2010

Vi utbildar Sverige! FASTIGHETS företagande. Fastighetsbranschens Utbildningsprogram 2010 Vi utbildar Sverige! FASTIGHETS företagande Fastighetsbranschens Utbildningsprogram 2010 Kompetensutvecklingsprogram för fastighetsbranschen... 3 Diplomerad fastighetsförvaltare auktorisation... 4 Ekonomi

Läs mer

Vidareutbilda dig inom VVS och bli ännu bättre i ditt jobb

Vidareutbilda dig inom VVS och bli ännu bättre i ditt jobb Vidareutbilda dig inom VVS och bli ännu bättre i ditt jobb INNEHÅLL Diplomutbildningar VVS Diplomerad Tekniker... 2 Diplomerad Projektledare... 4 Diolomerad Projektledare... 6 Nya VVS Utbildningar AUTOCAD-

Läs mer

MEDICINSK TEKNIK. Centralgasanläggningar

MEDICINSK TEKNIK. Centralgasanläggningar MEDICINSK TEKNIK Centralgasanläggningar Utbildning 2010 Medicinska gaser 16-19 mars 2010, Göteborg 26-29 oktober 2010, Stockholm 16 400 kr SIS Handbok ingår ej i priset. Kursnr: 6141 Deltagare: Gasföreståndare,

Läs mer

www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark

www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark Utbildning inom kyl- och värmepumpteknik 2005 www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark Kyl- och värmepumpteknik Tid och Plats Stockholm 24-28 jan 2005 3-7 okt 2005 4-8 april

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert; beslutade den 0 månad 0. BFS 2013:xx Utkom från trycket

Läs mer

Komplett energiutbildning -gren värme & ventilation

Komplett energiutbildning -gren värme & ventilation Energi & Utbildning AB - Komplett Energiutbildning, Broschyr 2013-2014 Komplett energiutbildning -gren värme & ventilation Denna branschunika energi & VVS utbildning är godkänd som teknisk utbildning enligt

Läs mer

Komplett energiutbildning

Komplett energiutbildning Komplett energiutbildning -gren värme & ventilation Våren 2014 Denna branschunika energi & VVS utbildning är godkänd som teknisk utbildning enligt Boverkets kravbild på blivande Energiexperter samt Funktionskontrollanter

Läs mer

Fjärrvärme. en allt hetare fråga!

Fjärrvärme. en allt hetare fråga! Fjärrvärme en allt hetare fråga! Utbildning 2010 Fjärrvärme utbildningsprogram 3-5 mars 2010, Stockholm Kursnr: 9313 Service av fjärrvärmecentraler, 3 dagar Syfte: Att ge dig kännedom om fjärrvärmecentralens

Läs mer

Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker

Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker Peter Rohlin, INCERT AB BeLivs Seminarium: Energieffektivisering i dagens livsmedelslokaler 2 Installations Certifiering i Stockholm AB Elektriska

Läs mer

Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering

Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering Boverket Allmänna råd 2007:1 Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering Boverkets allmänna råd 2007:1 till förordningen (2006:1296) om ändring i förordningen (1991:1273) om funktionskontroll

Läs mer

Utbildningar inom bygg, elteknik, energi, fastighet, management, produktion och VVS.

Utbildningar inom bygg, elteknik, energi, fastighet, management, produktion och VVS. Utbildningar inom bygg, elteknik, energi, fastighet, management, produktion och VVS. 2012 Utbildningarna som tar dig hela vägen från teori till praktik. Utbildningarna som alla tekniker måste ha! www.tiutbildning.se

Läs mer

INSTALLATIONSCERTIFIERING I STOCKHOLM AB - INCERT

INSTALLATIONSCERTIFIERING I STOCKHOLM AB - INCERT INSTALLATIONSCERTIFIERING I STOCKHOLM AB - INCERT ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM PERSONCERTIERING - ENERGIEXPERT ENLIGT BOVERKETS FÖRESKRIFTER, BFS 2007:5 CEX 1 med ändringar t o m BFS 2013:17 BEHÖRIGHETSKLASSER

Läs mer

SYSTEMKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

SYSTEMKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet SYSTEMKUNSKAP Ämnet systemkunskap behandlar hur VVS-, ventilations-, kyl- och värmepumpssystem fungerar och är uppbyggda. Det behandlar också betydelsen av underhåll av systemen. I ämnet behandlas dessutom

Läs mer

FunkiS. Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se

FunkiS. Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se FunkiS Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se Certifierade funktionskontrollanter Kommunala handläggare 1 250 medlemmar av 1 400 Vägledning OVK FARO FARO-S AV OVK Remissinstans 1 Kurser 2015

Läs mer

Komplett energiutbildning

Komplett energiutbildning Komplett energiutbildning -gren värme & ventilation Hösten 2014 Vi erbjuder en komplett energi & VVS utbildning som är godkänd som teknisk utbildning enligt Boverkets kravbild på blivande Energiexperter

Läs mer

Praktisk elteknik. Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning. Bygger din kompetens

Praktisk elteknik. Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning. Bygger din kompetens Praktisk elteknik Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning 1 Bygger din kompetens Praktisk elteknik STF har ett utbud av kurser i praktisk elteknik. Tillsammans ger de dig heltäckande

Läs mer

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Examensmål

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Examensmål VVS- och fastighetsprogrammet (VF) VVS- och fastighetsprogrammet (VF) ska utveckla elevernas kunskaper i installation, felsökning, reparation, drift och underhåll samt förvaltning av fastigheter, tekniska

Läs mer

Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig

Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig Gällande fr o m 2014-04-02 1. Allmänt 1.1 Syftet med denna certifiering är att utgöra en validering av grundkompetens, erfarenhet och fortlöpande fortbildning

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen (Scheme Committee) för certifiering av 1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Utbildning inom fiberoptik

Utbildning inom fiberoptik Utbildning inom fiberoptik Bygger din kompetens Utbildning inom Fiberoptik Fiberoptiken kan ses som den förmedlare som förser oss med information, kommunikation och interaktivitet. Genom optokablar finns

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2009:5 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (1991:36) om funktionskontroll av ventilationssystem; Utkom

Läs mer

Komplett energiutbildning

Komplett energiutbildning Komplett energiutbildning -gren värme & ventilation HT14-VT15 Vi erbjuder en av marknadens mest omfattande energi & VVSutbildningar som står till buds i Sverige. Nyhet! Nu ingår även VVS-CAD! Samhället

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert; beslutade den 17 december 2013. BFS 2013:17 Utkom från

Läs mer

Frågeställningar. Varför energideklarering? Energideklarering av byggnader. Beräkningsmetodik. Energicertifiering av byggnader

Frågeställningar. Varför energideklarering? Energideklarering av byggnader. Beräkningsmetodik. Energicertifiering av byggnader Energideklarering av byggnader Energicertifiering av byggnader Beräkningsmetodik Minimikrav för energiprestanda Direktiv 2002/91/EG Kontroller av värmepannor Kontroller av luftkonditioneringssystem Frågeställningar

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:16 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter;

Läs mer

KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK

KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK Att kyl- och värmepumpsanläggningar är installerade på ett riktigt sätt är väsentligt ur miljösynpunkt och för effektiv energihushållning. Ämnet kyl- och värmepumpsteknik behandlar

Läs mer

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om ikraftträdande och övergångsbestämmelser och samtliga fotnoter; se respektive

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen för certifiering av 1 Bakgrund och syfte med certifieringen

Läs mer

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 2015-03-06 Sida 1(5) Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 1. Allmänt 1.1 Certifiering av besiktningsman utförs av

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering (2013:3);

Läs mer

INSTALLATIONSCERTIFIERING I STOCKHOLM AB - INCERT

INSTALLATIONSCERTIFIERING I STOCKHOLM AB - INCERT Bilaga 4.8 INSTALLATIONSCERTIFIERING I STOCKHOLM AB - INCERT ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM PERSONCERTIERING - ENERGIEXPERT ENLIGT BOVERKETS FÖRESKRIFTER, BFS 207:5, BEHÖRIGHETSKLASSER Behörighet kan meddelas

Läs mer

Driftingenjör inom kyla, VVS och Energi 400 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslöv Karlsson Climate AB

Driftingenjör inom kyla, VVS och Energi 400 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslöv Karlsson Climate AB Utbildningsnummer 201319060-1 Driftingenjör inom Kyla, VVS och Energi Karlsson Climate AB Yrkeshögskolan i Eslövs kommun Driftingenjör inom kyla, VVS och Energi 400 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslöv Karlsson

Läs mer

Utbildningar inom Bygg, Elteknik, Energi, Fastighet, Management, Produktion och VVS

Utbildningar inom Bygg, Elteknik, Energi, Fastighet, Management, Produktion och VVS Utbildningar inom Bygg, Elteknik, Energi, Fastighet, Management, Produktion och VVS Gör som 12 000 andra tekniker och ingenjörer gör varje år. Utbilda dig hos Teknologisk Institut. Utbildningarna som alla

Läs mer

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar Att spara energi är att spara miljö och pengar Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster Är du ansvarig för fastighetens uppvärmning, kyla och ventilation? Då är du även ansvarig för fastighetsgästernas

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014

Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014 Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014 08 2014 Uponor Academy VVS-kunskap för professionella Kunskap ger förtroende. Vi vet att ökad förståelse för gällande krav och lösningar hjälper dig i dina affärsmässiga

Läs mer

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Ett SBSC certifikat som behörig ingenjör brandlarm är idag en allmänt accepterad bekräftelse på att innehavaren har kvalificerad kompetens inom brandlarmområdet.

Läs mer

Avsnitt 2 Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

Avsnitt 2 Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) Avsnitt 2 Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) I detta avsnitt finns allmänna råd markerade i en ruta. Till dessa allmänna råd finns det kommenterande texter. 2.1 Vem

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) om för certifiering av energiexpert

Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) om för certifiering av energiexpert Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) om för certifiering av energiexpert Boverket oktober 2013 Titel: Konsekvensutredning med anledning av ändringar

Läs mer

Energideklaration. av byggnader. Raka besked till konsumenten! Energideklarationen: Lagen utgår från ett EU-direktiv

Energideklaration. av byggnader. Raka besked till konsumenten! Energideklarationen: Lagen utgår från ett EU-direktiv Energideklaration av byggnader Alla europeiska byggnader ska snart energideklareras. De långsiktiga målen är att minska importberoendet av energi, exempelvis olja från Mellanöstern eller naturgas från

Läs mer

Sammanfattning. I detta kapitel beskrivs översiktligt hur underhållsarbetet organiseras och genomförs vid Höganäs.

Sammanfattning. I detta kapitel beskrivs översiktligt hur underhållsarbetet organiseras och genomförs vid Höganäs. Sammanfattning I detta kapitel beskrivs översiktligt hur underhållsarbetet organiseras och genomförs vid Höganäs. Innehåll 1 Översiktlig beskrivning av underhållsarbetet... 1 2 Miljökritisk utrustning

Läs mer

Tjänster Projektering

Tjänster Projektering Tjänster Projektering VVE-Teknik projekterar, installerar, kontrollerar och underhåller klimatanläggningar. Vi utför även analyser, besiktningar och statuskontroller på alla typer av fastigheter och system.

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2013:3) om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering; BFS 2015:xx Utkom från trycket

Läs mer

Nya energikrav i BBR. Peter Johansson FSB:s Informations- och utbildningsdagar 30 maj 2012, Gävle

Nya energikrav i BBR. Peter Johansson FSB:s Informations- och utbildningsdagar 30 maj 2012, Gävle Nya energikrav i BBR Peter Johansson FSB:s Informations- och utbildningsdagar 30 maj 2012, Gävle BBR 19 (BFS 2011:26) 5. Brandskydd 9. Energihushållning Regler för ändring av byggnader 2012-06-18 Sida

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Praktisk Elteknik - grundkurs Vi jobbar mycket praktiskt med skruvmejsel och mätinstrument.

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BFS 2012:xx Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader; Utkom från trycket

Läs mer

Kiwa SWEDCERT Av SWEDAC ackrediterat certifieringsoch kontrollorgan 1355 Anmält organ 1630

Kiwa SWEDCERT Av SWEDAC ackrediterat certifieringsoch kontrollorgan 1355 Anmält organ 1630 Magnus Jerlmark Maj 2012 Partner for progress Kiwa Swedcert Campus Gräsvik 1 SE-37175 Karlskrona Tel. +46(0)455-305600 Fax +46(0)455-10436 Sibbarp 3393 SE-28391 Osby Tel. +46(0)479-15190 Fax +31(0)70-4144420

Läs mer

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund Typ av Energideklaration 2009-04-06 Anders Granlund 1(8) Projekt nr: 101694,000 Haninge Ålsta 3:119 Anders Granlund Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 Organisationsnr 556471-0423,

Läs mer

KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering

KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering VÅREN 2011 VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering KURSER & UTBILDNINGAR för installationsbranschen Kurser VT 2011 VVS

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25 ÅTGÄRDSRAPPORT Anticimex Energideklaration SE-QE-Energi-SD-700, bil 2, Åtgärdsrapport, utg 7 2009-03-16 Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Skoghem 21 Byggnadens adress: Skoghemsvägen 2 A, 217 74 Malmö

Läs mer

Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN

Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN Tid Måndagen den 29 mars 2010, kl. 08.15-13.15 Plats Universitetets skrivsal Ansvarig Jens Beiron, kan nås via mobiltel 0705-977997 eller ank 12 54 Hjälpmedel Miniräknare

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Energideklarationen tre steg mot vinst

Energideklarationen tre steg mot vinst Energideklarationen tre steg mot vinst 1 Foto: Britt-Louise Morell/Boverket (Presentationen riktar sig till byggnadsägare) Detta är en kort introduktion till lagen om energideklarationer för byggnader.

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp

Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp 1 (11) Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41N06B Tentamen ges för: En2, allmän inriktning Tentamensdatum: 2015-06-03 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består

Läs mer

PRESTANDA LUFTVÄRMEVÄXLARE Förstudie

PRESTANDA LUFTVÄRMEVÄXLARE Förstudie PRESTANDA LUFTVÄRMEVÄXLARE Förstudie LÅGAN Rapport december 2014 Lars Nilsson och Berth Olsson VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning LÅGAN Antal sidor: 9 Göteborg 10 :

Läs mer

Kurs i energieffektivering och energihantering för fastighetsfolk

Kurs i energieffektivering och energihantering för fastighetsfolk Kurs i energieffektivering och energihantering för fastighetsfolk Mats Norrfors - ÅF Infrastruktur AB Mats Rönnelid - Högskolan Dalarna, energi och miljöteknik Anette Edsvik Gävle Dala Energikontor Varför

Läs mer

VLL Energi- och klimatarbete 2014 -.

VLL Energi- och klimatarbete 2014 -. UFO Umeå fastighetsoptimering praktisk energieffektivisering VLL Energi- och klimatarbete 2014 -. 2014-sept Utvecklar hjälpmedel Energi- och klimatrådgivare Vindeln Föredragshållare Energideklarationer

Läs mer

Innovation by experience

Innovation by experience Samarbete för lägre energikostnad Innovation by experience Det finns mycket som tyder på att energipriserna kommer att öka i framtiden. Oljeutvinningen närmar sig sitt kapacitetstak och konflikter i vår

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 PLUS Kursöversikt är till för dig och ger en snabb överblick av våra utbildningar. Välkommen till PLUS Utbildning som 2015 firar 30 år som företag! PLUS arbetar sedan 1985 med kompetensutveckling

Läs mer

EG-direktivet om byggnaders energiprestanda 2002/91/EG

EG-direktivet om byggnaders energiprestanda 2002/91/EG Agenda 1. Vad innehåller lagen om energideklaration av byggnader 2. Hur kan lagen påverka arbetet med energieffektivisering 3. Hur påverkar den nya lagen arbetet elinstallationer 4. Diskussion Hur kan

Läs mer

FASTIGHETSSERVICE. Ämnets syfte

FASTIGHETSSERVICE. Ämnets syfte FASTIGHETSSERVICE Ämnet fastighetsservice behandlar de faktorer som påverkar behovet av fortlöpande och effektivt underhåll av fastighetsbestånd. Det behandlar också hur fastighetsunderhåll planeras, genomförs

Läs mer

FORUM FÖR FÖRVALTNING OCH SERVICE. Auktorisation. för fastighetsförvaltare Property Manager FASTIGHETS FÖRVALTARE

FORUM FÖR FÖRVALTNING OCH SERVICE. Auktorisation. för fastighetsförvaltare Property Manager FASTIGHETS FÖRVALTARE FORUM FÖR FÖRVALTNING OCH SERVICE Auktorisation för fastighetsförvaltare Property Manager AUKTORISERAD FASTIGHETS FÖRVALTARE AUKTORISERAD FASTIGHETS FÖRVALTARE Fastighetsförvaltaren har det affärsmässiga

Läs mer

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp 1 (12) Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: En1 Tentamensdatum: 2012-05-31 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar, den ena med

Läs mer

Personcertifiering av ventilationsmontörer. en kravspecifikation upprättad av PVF Plåt & Vent Yrkesnämnd

Personcertifiering av ventilationsmontörer. en kravspecifikation upprättad av PVF Plåt & Vent Yrkesnämnd Personcertifiering av ventilationsmontörer en kravspecifikation upprättad av PVF Plåt & Vent Yrkesnämnd Stockholm 2013 Innehåll 1. Inledning 2. Ändamål 3. Kvalifikationskrav för certifiering 4. Förkunskaper

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme Energitipsens ABC för dig som har fjärrvärme Det finns många saker du kan göra för att minska energin som behövs för att värma fastigheten. När man tänker på att spara energi är det många som funderar

Läs mer

VENTILATIONSPLÅTSLAGERI

VENTILATIONSPLÅTSLAGERI VENTILATIONSPLÅTSLAGERI Ämnet ventilationsplåtslageri behandlar ventilationstekniska system och deras uppbyggnad samt hur ett väl fungerande inneklimat påverkar vår boende- och arbetsmiljö. Ämnets syfte

Läs mer

Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur. - reviderad 2008

Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur. - reviderad 2008 Fastighetsbranschens yrkesnomenklatur - reviderad 2008 Bakgrund En gemensam och av branschen fastställd yrkesnomenklatur är en utgångspunkt för utbildningsproducenters program. Det innebär att utbildningen

Läs mer

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB081B Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2012-01-10 Tid: 14.00 18.00 1 (17) Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling

Läs mer

ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE

ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE ByggledninG utbildningar 2010 BAS BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE innehåll BYGGLEDNING Företagsanpassade utbildningar Utbildning på hemmaplan Vi kan genomföra utbildningen hemma hos dig. Vi kan ta fram en längre

Läs mer

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6 Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6 1. Orientering Projekt: Tillbyggnad av fritidshus Byggherre: Helena och Björn Tegeberg Fastighetsbeteckning: Haninge Fåglarö 1:39 Diarienr/bygglov: Bränningevägen

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

Kurser. och utbildningar2009

Kurser. och utbildningar2009 Kurser och utbildningar2009 1 INNEHÅLL Ledarskap, ekonomi, juridik AMA AF 07... 5 Ekonomistyrning... 5 Entreprenadbesiktning teori och praktik... 6 Entreprenadjuridik 2... 6 Ledarskap/UGL... 6 Konsumententreprenader...

Läs mer

Danfoss Learning kurskatalog

Danfoss Learning kurskatalog MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Learning kurskatalog Danfoss har utvecklat utbildningsplattformen Danfoss Learning för att bidra med professionella utbildningar med fokus på uppvärmningsteknik, produkter,

Läs mer

Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK

Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2012 Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket 2012 Titel: Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Kursplaner Fastighetsautomationsingenjör Innehåll

Kursplaner Fastighetsautomationsingenjör Innehåll Kursplaner Fastighetsautomationsingenjör Innehåll 1. Fastighetstekniska system (45 Yhp)... 2 2. Intelligenta hus (35 Yhp)... 2 3. Kundhantering och kommunikation (20 Yhp)... 2 4. Mätteknik (15 Yhp)...

Läs mer

Tillsynsvägledning av OVK- regelverk. Tillsynsvägledningsdag, Länsstyrelsen, Jönköping 15 januari 2015, Wanda Rydholm

Tillsynsvägledning av OVK- regelverk. Tillsynsvägledningsdag, Länsstyrelsen, Jönköping 15 januari 2015, Wanda Rydholm Tillsynsvägledning av OVK- regelverk Tillsynsvägledningsdag, Länsstyrelsen, Jönköping 15 januari 2015, Wanda Rydholm Vägledning till Boverkets nya webb och kunskapsbanken Den nya webben från 30 september:

Läs mer

ANSÖKAN. Certifiering av P-märkt innemiljö

ANSÖKAN. Certifiering av P-märkt innemiljö Företag/organisation: ansöker till om certifiering av P-märkt innemiljö enligt s regler för P-märkning av innemiljö (och energianvändning) - CR114 Fastighet (hela eller delar av lokalerna): Adress: Ägare

Läs mer

Svensk energi & Svensk fjärrvärme

Svensk energi & Svensk fjärrvärme Svensk energi & Svensk fjärrvärme Energieffektivisering och energitjänster Göteborg 2014-05-22 Per-Erik Nilsson CIT Energy Management pe.nilsson@cit.chalmers.se www.energy-management.se Byggnader i Sverige

Läs mer

Utbildningar för chefer och ledare inom arbetsmiljö och arbetsrätt

Utbildningar för chefer och ledare inom arbetsmiljö och arbetsrätt Utbildningar för chefer och ledare inom arbetsmiljö och arbetsrätt Arbetsmiljöutbildning för chefer och ledare Arbetsrätt för chefer och ledare 2012 Utbildningarna för teknikersektorn! www.tiutbildning.se

Läs mer

Verktyg för energieffektivisering

Verktyg för energieffektivisering Verktyg för energieffektivisering Vi hjälper våra partners att skapa energismarta fastigheter Effektiv energianvändning... Stora besparingsmöjligheter Kontor och bostäder står för 40 % av Europas energiförbrukning.

Läs mer

Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB

Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB Bivägen 34 776 33 Hedemora Tel. 0225-134 90 Fax. 0225-134 93 Mobil 070-623 36 12 E-mail. info@hmuc.se Hemsida. www.hmuc.se Utbildningsprogram 2012 Hedemora Mobila UtbildningsCentrum AB Certifierad Kompetens

Läs mer

Energitjänster - EPC Torsdag 15 april

Energitjänster - EPC Torsdag 15 april Energitjänster - EPC Torsdag 15 april Magnus Kristiansson Sveriges Kommuner och Landsting 1 Disposition Vad är EPC? EPC - en balansakt EPC - ger gott resultat Energideklarationer 2 Energy performance contracting

Läs mer

Ta kontroll över energianvändningen

Ta kontroll över energianvändningen Ta kontroll över energianvändningen Transmissionsförluster Tappvarmvatten Ventilationsförluster Fjärrvärme alt. olja Elenergi Process- och Solinstrålning personvärme Vem är jag? EVU Energi & VVS utveckling

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42 Utgåva 1:1 2014-09-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fullblodet 42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Trender och utvecklingsområden inom certifieringsområdet

Trender och utvecklingsområden inom certifieringsområdet Trender och utvecklingsområden inom certifieringsområdet Peter Rohlin INCERT AB Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2014 Installations Certifiering i Stockholm AB EIO Kyl & Värmepumpföreningen Svenska Kyltekniska

Läs mer