vvs UTBILDNINGAR 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "vvs UTBILDNINGAR 2010"

Transkript

1 vvs UTBILDNINGAR 2010 VENTILATION, VÄRME & KYLA

2 VVS VVS - dimensionering Certifiering 4 innehåll Utbildningsvägar 5 Dimensionering VVS Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer Dimensionering av värmeinstallationer 6 Dimensionering av vatten- och avloppsinstallationer 7 OVK Bygglagstiftning samt funktionskontroll av ventilationssystem 8 Bygglagstiftning OVK- inför ny- och omcertifiering 9 Ventilation Ventilationsteknik steg 1 10 Ventilationsteknik steg 2 11 Energieffektiva ventilationssystem 12 Mätteknik 13 Elteknik för ventilationstekniker 14 Injustering av luftflöden 15 2

3 VVS Värme Värmeteknik steg 1 16 Injustering av värmesystem 17 Styr och regler Styr- och reglerteknik för värme- och ventilationssystem steg 1 18 Styr- och reglerteknik för värme- och ventilationssystem steg 2 19 Kyla Teoretisk kyl- och värmepumpteknik med dimensionering Kylcertifiering 20 Juridik Entreprenad- och avtalsrättens grunder 21 Diplomerad VVS tekniker Fem delutbildningar 22 Diplomerad fastighetstekniker Fyra delutbildningar med tentamen 23 Energi Energideklarationer utbildning inför certifiering till energiexpert 24 Praktisk energieffektivicering Energibesiktning av byggnader 25 Individuell fördelning av energiförbrukning 26 Installationer Installationssamordning CE märkning av installationer i byggnader 27 Medicinska gaser Centralgasanläggningar för medicinska gaser - praktisk utbildning för drifttekniker 28 Centralgasanläggningar för medicinska gaser - praktisk utbildning för momtörer 29 Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar 30 Seminarium 31 Arbetsmiljöutbildning Arbetsmiljöutbildning för chefer och ledare 32 BAS Byggarbetsmiljösamordnare 33 Kontaktinformation kontaktinformation 34 Noteringar Noteringar 35 3

4 VVS vvs certifiering Certifiering Kompetensutvecklingsprogram för VVS-branschen Det är med stor glädje som vi på Teknologisk Institut nu kan erbjuda VVS-branschen unika utvecklingsmöjligheter för att nå mål och positioner som t.ex. riksbehörig funktionskontrollant ventilation och certifierad energiexpert. I vår strävan att tillhandahålla kvalificerade utbildningar samverkar vi såväl med branschen som med de certifieringsorgan som är ackrediterade av SWEDAC. Vi vet att det är väsentligt för våra kursdeltagare att utbildningarna uppfyller de höga krav som samhället idag ställer på yrkesverksamma! OVK behörighet och certifiering till energiexpert. Om du skall söka OVK-behörighet och/eller certifiering till energiexpert och saknar traditionell ingenjörsexamen så erbjuder vi dig ett alternativ. Våra tre dimensioneringsutbildningar är godkända hos certifieringsorganen. Du kan efter genomförd utbildning och godkända tentamina tillgodoräkna dig dessa vid din ansökan. För att läsa mer om de fullständiga kompetenskraven går du in på www. boverket.se, för OVK BFS 2009:5, ÖVR 85 och för energiexpert BFS 2007:5, CEX. För mer information och studievägledning ring Eva Fritz, tel Skräddarsydda utvecklingsplaner Våra utbildningar kan dessutom anpassas direkt till det behov som varje unik kursdeltagare har. Vår tanke är att leverera absolut rätt utbildning till de personer som har ett kompetensbehov. Inte mer, och inte heller mindre! Varje kursdeltagare gör sin egen skräddarsydda utvecklingsplan. Diplom ett tydligt kompetensbevis För kursdeltagare som önskar att säkra sin kompetens inom VVS-området finns vår utbildning Diplomerad VVS-tekniker. Diplomet bygger på ett individuellt program omfattande fem delutbildningar med tentamen. Programmet genomförs under en tvåårsperiod. Kvalitetssäkring till 100% Vår höga kurskvalitet garanteras tack vare noga utvalda föreläsare och utbildningar vars innehåll och genomförandeformer är kvalitetssäkrade till 100 %. Vi lämnar gärna referenser! 4

5 VVS Utbildningsvägar inom VVS & Energi som leder till certifikat eller diplom Våra kurser är validerade av certifieringsorganen vilket ger dig unika möjligheter att söka riksbehörighet OVK samt certifierad energiexpert Dimensionering av luftbehandlingsstationer Dimensionering av värmeinstallationer Av certifieringsorganen validerade kurser Dimensionering av avloppsinstallationer Bygglagstiftning OVK 9135/9136 Teoretisk kyloch värmepumpteknik 9210 Energideklarationer - Utbildning inför certifiering till energiexpert 9127 Prov Juridik Prov Prov Riks OVK Prov CEX klass N CEX klass K/LK 5

6 DIMENSIONERING VVS DIMENSIONERING VVS Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer Dimensionering av värmeinstallationer Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer 3 dagar kurs och hemstudier + 3 dagar kurs och hemstudier + 1 dag skriftligt prov Kursnummer: 9130 Utbildningen ger deltagarna kunskaper om Inneklimatfaktorer, hygieniska och termiska krav Luftflödesbehov Effekt- och energibehov för värmning och kylning av luft Solvärmeinstrålning, interna värmelaster Dimensionering och tryckfallsberäkning av kanalsystem Ljudteori, ljuddämpning Mätteknik Injusteringsteori Luftdon, kastlängder, spridningsbilder, placering Fläktar och fläktdiagram, variabelt flöde Luftfilter Dimensionering av värme- och kylbatteri Värmeåtervinningsmetoder och dimensionering Styr- och reglersystem Föreskrifter och råd enligt BBR Ekonomiska kalkyler Dimensionering av värmeinstallationer 3 dagar kurs och hemstudier + 3 dagar kurs och hemstudier + 1 dag skriftligt prov Kursnummer: 9131 Utbildningen ger deltagarna kunskaper om Termiskt inneklimat; klädsel, aktivitet, operativ temperatur Effekt- och energibehov för transmission, ventilation och tappvarmvatten Byggnadens värmebalans Värmeproduktion; pannor, värmepumpar, fjärrvärme Rördimensionering och tryckfallsberäkning Injustering av värmesystem Dimensionering av radiatorer, strålningsvärme och luftburen värme 6

7 DIMENSIONERING VVS vvs dimensionering Dimensionering av vatten- och avloppsinstallationer Dimensionering av vattenoch avloppsinstallationer 3 dagar kurs och hemstudier + 1 dag skriftligt prov Kursnummer: 9132 Utbildningen ger deltagarna kunskaper om Norm- och sannolika flöden Dimensionering av tryckfallsberäkning av rörsystem för tappvatten Dimensionering av rörsystem för spill- och dagvatten Tryckstegring och tryckreducering Anordningar för behandling av spill- och dagvatten Våra kurser är validerade av certifieringsorganen vilket ger dig unika möjligheter att söka riksbehörighet OVK samt certifierad energiexpert 7

8 OVK ovk Bygglagstiftning samt funktionskontroll av ventilationssystem Bygglagstiftning samt funktionskontroll av ventilationssystem 4 dagar - teori och praktik för behörighet K och N enligt BFS 2009:5 +provdag. Kursnummer: 9135 Som funktionskontrollant utreder du hur installationen är tänkt att fungera och hur den fungerar i verkligheten. Du ska identifiera verksamhetstyp och personbelastning samt utföra egna mätningar och dokumentera dem på rätt sätt. Det ställer stora krav på besiktningens utförande! Du skall sedan antingen godkänna ventilationsfunktionen eller döma ut installationen. Det krävs av dig att du har goda kunskaper i mätteknik, ventilationsbestämmelser och besiktningsteknik. Kunskaperna från utbildningarna ger dig bättre möjligheter att avge ett säkert utlåtande om ventilationssystemets funktion. Färdigheterna får du genom att praktiskt utföra en fältmässig funktionskontroll av ventilationssystem typ FTX/FT. Innehåll Boverkets förordning och allmänna råd Arbetsmiljöverkets regler om funktionskontroll Dimensionering av luftflöden Systemegenskaper i anläggning och rum Genomgång av verkliga praktikfall Strategi för funktionskontroll Krav på mätmetoder, mätfel och mätredovisning Praktiskt grupparbete på anläggning och i rum Helhetsbedömning av utförd OVK Upprättande av utlåtande och redovisning av utfört praktiskt grupparbete på OVK Certifieringsprov godkänt av certifieringsorganen Program Dag 1 och 2: Bygglagstiftning Dag 3 och 4: Praktiskt genomförande av funktionskontroll Dag 5: Certifieringsprov Förkunskaper Flerårig erfarenhet av luftbehandlingsinstallationer. God kunskap inom luftflödesmätteknik. Testa gärnadina förkunskaper med hjälp av vårt diagnostiska prov med facit se: se/21668 Läs mer om de fullständiga kompetenskraven på (BFS 2009:5, ÖVR 85). 8

9 Nya regler från Boverket (BFS 2009:5) fr o m den 1 november OVK ovk Bygglagstiftning - OVK inför ny- och omcertifiering Bygglagstiftning - OVK inför ny- och omcertifiering 2 dagar + prov Kursnummer: 9136 Vår kurs om nuvarande och äldre ventilationsbestämmelser ger dig den kunskap inom 14 Bygglagstiftning enligt BFS 2009:5 ÖVR 85, som du behöver för att kunna ansöka om behörighet som funktionskontrollant. OBS! Du har en unik möjlighet att kombinera denna kurs med 2 dagar praktisk funktionskontroll under sakkunnig handledning, se kursen Funktionskontroll av ventilationssystem, 9135, ovan. Deltagare Kursen vänder sig till dig som skall ansöka om ny eller förnyad behörighet som funktionskontrollant. För dig som skall omcertifieras gäller - att du arbetat minst 500 timmar med OVK under den senaste certifieringsperioden - aktuellt lämplighetsintyg utfärdat av till exempel arbetsgivare, uppdragsgivare eller byggnadnämnd - att du uppdaterat dina kunskaper med de ändringar i regelverken som skett sedan du fick din behörighet detta visar du genom ett skriftligt prov Innehåll Nutida och äldre lagar och föreskrifter som berör byggandet, enligt 14 i BFS 2009:5 Certifieringsprov Program Dag 1 och 2: Bygglagstiftning Dag 3: Certifieringsprov Förkunskaper För att få behörighet krävs att den sökande uppfyller de krav som anges i 8-15 i Boverkets föreskrift om funktionskontroll av ventilationssystem (BFS 2009:5 ÖVR 85). 9

10 En inledande utbildning som alla inom området behöver! Mycket uppskattad av kursdeltagarna! VENTILATION ventilation ventilationsteknik steg 1 Ventilationsteknik - steg 1 3 dagar kurs och hemstudier + 3 dagar kurs och hemstudier + 1 dag skriftligt prov Kursnummer: 9110 Innehåll Ventilationsteknik för S, F- och FTX-system - Klimat och bestämmelser om luftkvalitet - Luftströmning i rum och i installation - Ventilationssystems funktion och uppbyggnad Bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem - Vem berörs, vem får utföra kontrollen och hur går det till? Information om styr- och reglerfunktioner Deltagare Steg 1: Fastighetsskötare, drift- och servicetekniker, säljare av teknisk utrustning samt alla som behöver grundkunskaper i ventilation Installationskomponenter, S, F, FTX-system - Kanaler, spjäll och luftdon - Fläktar, remdrift och motorer - Värmeväxlare, luftfuktare och filter Drift och underhåll för ventilation - Viktiga punkter för tillståndskontroll - Drift- och underhållsinstruktioner - Systemkunskap för S, F och FTX-system - Praktiska hjälpmedel Orientering om mätmetoder för luftflöde, temperatur och fukt - Demonstration av mätinstrument - Luftflödesmätning på till- och frånluftsdon 10

11 VENTILATION ventilation ventilationsteknik steg 2 Ventilationsteknik - steg 2 3 dagar Kursnummer: 9111 Utbildad personal sparar pengar Med goda kunskaper om ventilationssystems uppbyggnad, funktion och underhållsbehov sparar du pengar, tid och arbete samt förbättrar luftkvalitet och komfort. Dessutom är det så att såväl Boverkets bestämmelser för ventilationssystem som Arbetsmiljöverkets bestämmelser för luftkvalitet i arbets-lokaler fordrar att ventilationssystem körs och underhålls av utbildad och kompetent personal. Lär dig energiberäkna och driftoptimera Ventilationsteknik steg 2 är en fortsättningsutbildning på vår mycket populära utbildning Ventilationsteknik steg 1. Utbildningen ger dig förståelse för hur du kan vidta åtgärder för att förbättra inomhusklimatet och vilka ekonomiska fördelar detta ger. Du lär dig också hur du genomför energiberäkningar, driftoptimerar ventilationssystem, väljer lämpliga system och injusterar. Innehåll Grundläggande matematik (Förstudie med hjälp av mattekompendium) Tillståndsförändringar och dess påverkan på driftsekonomi. Genomgång av Mollierdiagram Beräkningsmetodik och formler för olika energiberäkningar Praktiska tillämpningsövningar av tillståndsförändringar Fläktdiagrammets uppbyggnad Deltagare Steg 2: Alla som gått Ventilationsteknik steg 1 eller motsvarande och som vill fördjupa sina kunskaper inom luftbehandlingsteknik. Fastighetsskötare, drift- och servicetekniker, säljare av teknisk utrustning, m fl. Efter avslutad kurs har du också fått svar på: - Hur du uppnår ett bra inomhusklimat till så låg kostnad som möjligt. - Hur driftekonomi och inomhusklimat påverkas av förändringar i luftflöden, tilluftstemperatur och driftstider. - Vad det kostar att värma och kyla luften i ett tillluftssystem - Hur mycket energi och pengar du sparar med olikatyper av värmeåtervinning. 11

12 Nu skärper Boverket kraven på OVK-kontrollerna! Mycket mera om energihushållning i OVK:n. VENTILATION ventilation Energieffektiva ventilationssystem 12 energieffektiva ventilationssystem 2 dagar Kursnummer: 9139 I Boverkets nya allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) ställs det krav på att undersöka vilka åtgärder som bör vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemen, utan att försämra inomhusklimaten. Det gäller således att inom ramen för OVK-besiktningen undersöka och redovisa åtgärder till energihushållning som kan tänkas passa i det aktuella ventilationssystemet och väga dessa åtgärder emot eventuella negativa effekter på inomhusklimatet. Boverket pekar ut fem områden som bör omfattas av undersökningen och ingå i åtgärdsförslagen: Optimering av luftflöden, tryck-, styr- och reglerutrustning Funktionsförbättringar i ventilationssystem Drift- och verksamhetsanpassning Underhåll och skötsel Dokumentation Teknologisk Institut har därför tagit fram en utbildning som direkt svarar upp emot Boverkets nya krav. Utbildningen vänder sig till personer som arbetar med ventilationskontroller (OVK), men som behöver komplettera sin kunskap med lämplig teknisk- och/eller ekonomisk utbildning för att kunna upprätta energieffektiva åtgärdsförslag. Genom att delta i Teknologisk Instituts kurser skapas förutsättningar för att klara de krav som lagstiftaren ställer på ventilationskontrollanterna. Innehåll Allmänt om energi för ventilation i en byggnad Energieffektivisering vid återkommande OVK-kontroll Förbättringsförslag uppdelade i de fem områden som Boverket prioriterar (se ovan!) Redovisning av resultat Mål Deltagarna skall efter kursen självständigt kunna upprätta förslag på förbättringsåtgärder för att skapa energieffektiva ventilationssystem och som samtidigt inte medför ett försämrat inomhusklimat. Deltagare Personer som avser utföra funktionskontroll av ventilationssytem (OVK) samt ge förbättringsförslag till energihushållning. Förkunskaper Energi/VVS-teknisk grundläggande kunskap samt kunskaper i matematik motsvarande gymnasienivå. Alternativ för dig som skall söka energicertifiering Om du skall söka certifiering till energiexpert och saknar traditionell ingenjörsexamen eller annan godtagbar examen så erbjuder vi dig ett alternativ. Teknologisk Instituts tre dimensioneringsutbildningar luft, värme och VA (se sid 8 i denna broschyr) är godkända hos certifieringsföretagen. Du kan efter genomförd utbildning och godkända tentamina tillgodoräkna dig dessa vid din ansökan. För att läsa mer om de fullständiga kompetenskraven går du in på (BFS 2007:5 CEX). Eva Fritz, tel , teknologiskinstitut.se

13 VENTILATION ventilation MÄTTEKNIK Mätteknik 2 dagar Kursnummer: 9115 Lär dig göra rätt från början Att mäta är att veta är ett välbekant uttryck. I detta sammanhang tål det att upprepas. Denna kunskap är nödvändig i samband med besiktning, injustering eller funktionskontroll av en luftbehandlingsinstallation. Att mäta rätt behövs även för att kunna föreslå eller utföra förändringar i anläggning - för att säkerställa luftkvalitet och inneklimat. Som drifttekniker, eller om du arbetar med energieffektivisering, har du också stor nytta av goda kunskaper i mätteknik. Vi lär dig rekommenderade mätmetoder enligt olika standarder inom ventilation, värme, kyla och inneklimat. Sakkunniga handledare Genom praktiska övningar under sakkunnig handledning lär du dig behärska mätmetoderna. Dessutom får du en unik möjlighet att prova mätinstrument av olika typer och fabrikat samt att göra mätningar i anläggning. Innehåll Allmän mätteknik mätfel, felkällor, felanalys Mätning av tryck allmänt om luftströmning statiskt och dynamiskt tryck tryckmätning med Prandtlrör Rekommenderade mätmetoder enligt T22 Prandtlrörsmätning och varmtrådsmätning i kanal fasta flödesmätdon mätning på frånlufts- och tilluftsdon Förkunskaper Praktisk och teoretisk kunskap om ventilationsinstallationer t ex Teknologisk Instituts kurs 9110 Ventilationsteknik för drifttekniker eller motsvarande. Deltagare Mättekniker/injusterare, kontrollanter, besiktningsmän, drifttekniker, driftsingenjörer, konsulter, skyddsombud, skyddsingenjörer, yrkesinspektörer, montörer, VVS-inspektörer, styr- och reglertekniker, säljare och servicetekniker. 13

14 Nu skärper Boverket kraven på OVK-kontrollerna! Mycket mera om energihushållning i OVK:n. VENTILATION ventilation elteknik för ventilationstekniker elteknik för ventilationstekniker 3 dagar Kursnummer: 9113 Som ventilationstekniker arbetar du med komplexa system och ställs ibland inför problem med elinstallationen. Det kan vara fläktar eller pumpar som inte fungerar, brott i en kabel eller något annat fel på strömförsörjningen. På denna utbildning breddar du din kompetens genom nya kunskaper i elteknik och praktisk träning i att utföra felsökning. Vi går igenom vilka regler som gäller för elarbete vilket också gör att du i framtiden själv kan lösa många problem i ditt dagliga arbete. Syfte Efter genomgången utbildning skall du kunna bedriva felsökning efter schema i normal ventilationsutrustning samt ha kunskaper om föreskrifter för drift och underhåll av elutrustning. Innehåll Kort repetition ellära Elmaskinens och trefas asynkronmotorns grundprinciper Orientering om varvtalsstyrning av motorer Manöver- och skyddsapparater Schemaläsning på manöverschema Felsökningsmetodik Specifika elbestämmelser för ventilationsinstallationer Behörigheter för elarbete Föreskrifter om elanläggningens skötsel Elfaran och säkerhetsåtgärder Elkraftsystemets uppbyggnad och funktion i ventilationssystem Tolkning av funktionsbeskrivning för manöverkrets Övningsuppgifter på kraft- och manöverschema Övningsuppgifter på handhavande av elektriska mätinstrument Övningsuppgifter på praktisk felsökning med felsökningstränare Deltagare Ventilationstekniker, drifttekniker, maskinister, mättekniker, injusterare, besiktningsmän, funktionskontrollanter för luftflöden/ventilation. Förkunskaper Kunskaper i ellära t ex motsvarande Teknologisk Instituts utbildning Grundläggande elteknik (4110), samt kunskap om ventilationssystems uppbyggnad och funktion. 14

15 VENTILATION Inför kurserna Injustering av luftflöden och Funktionskontroll av ventilationssystem kan du testa dina förkunskaper med hjälp av vårt diagnostiska prov med facit! Gå in på och testa dina kunskaper. Här finner du dokumentet som består av 14 sidor. De 4 sista sidorna är facit. ventilation injustering av luftflöden Injustering av luftflöden 3 dagar Kursnummer: 9117 Efter tre dagar med teori, praktiska injusteringsövningar i labbmiljö samt injustering på t ex en förskola, kan du på egen hand åta dig injusteringsuppdrag. En rätt gjord injustering skall vara väl dokumenterad med hjälp av mätprotokoll och injusteringsrapport. Detta för att kunna tillmätas förtroende vid funktionskontroll och besiktning samt för att vara till nytta vid framtida arbeten i fastigheten. En rätt utförd injustering leder dessutom till ett bättre inomhusklimat, lägre energiåtgång, mindre ventilationsljud och mindre fukt- eller radonproblem. Utbildningsinnehållet är anpassat efter RSVI:s krav på kunskap, hos certifierad injusterare. Vi lär dig att arbeta rätt redan från början! Därefter behöver du uppfylla de krav på erfarenhet av praktiskt arbete som är beskrivet i RSVI:s kravspecifikation. Innehåll Orientering om lagar och bestämmelser dimensionering av luftflöden Kontroll och beräkning av referenstillstånd Injustering enligt proportionalitetsmetoden metodbeskrivning förberedande arbeten injusteringens genomförande redovisning och protokoll referenstillstånd kostnadskalkylering Ljudteori/mätning Upp- och nedvarvning av fläktar Kontroll i samband med besiktning och funktionskontroll Grundläggande styr- och reglerprinciper Praktiska injusteringsövningar i Teknologisk Instituts ventilationslaboratorium injusteringsuppdrag på daghem dokumentation och redovisning Injusteringsproblem i samband med olika typer av ventilationssystem Beräkningsövningar Diskussion och erfarenhetsutbyte Förkunskaper Teknologisk Instituts utbildning Mätteknik för luftbehandlingsinstallationer (kursnr 9115) eller motsvarande kunskaper. Deltagare Mättekniker/injusterare, kontrollanter, besiktningsmän, drifttekniker, driftingenjörer, konsulter, skyddsombud, skyddsingenjörer, yrkesinspektörer, montörer, VVS-inspektörer, styr- och reglersäljare och servicetekniker. 15

16 Nu skärper Boverket kraven på OVK-kontrollerna! Mycket mera om energihushållning i OVK:n. VÄRME Värme Energieffektiva ventilationssystem Värmeteknik steg 1 3 dagar Kursnummer: 9160 Värmeinstallationer utgör en viktig del av byggnadens klimatsystem. För att få ett bra inneklimat till rimlig kostnad fordras förutom kunskaper om värmesystemets uppbyggnad och funktion också kunskaper om människans temperaturupplevelser. Utbildningen Värmeteknik för driftspersonal ger dig inte bara kunskaper om värmesystemets uppbyggnad och funktion utan också om: hur det termiska klimatet påverkar vårt välbefinnande vilka orsakerna och sambanden är vid felsökning i värmesystemen hur man analyserar driftförbättrande åtgärder och hur man lämnar riktig information för vidare analys och åtgärder. - pumpstyrning - inställning av regulatorer Felsökning i värmesystem och driftförbättrande åtgärder Deltagare Fastighetsskötare och drifts- och fastighetstekniker, underhållspersonal, fastighetsförvaltare och andra som har behov av systemtekniska kunskaper om värmesystem och termiskt inneklimat. NYHET! VÄRMETEKNIK STEG 2 Kursnummer Kontakta oss för mer information om denna utbildning. Innehåll Termiskt inneklimat Orientering i termiskt inneklimat, komfort och temperaturupplevelser Byggnadens värmebalans Byggnaders uppvärmningsbehov, dimensionerande utetemperatur och varaktighetsdiagram Effekt- och energibehov Värmeproduktion - system - komponenter - säkerhet Shuntgrupper, styr- och övervakningssystem - shuntgruppers uppbyggnad och funktion 16

17 VÄRME värme injustering av värmesystem Injustering av värmesystem 3 dagar Kursnummer: 9161 Ojämn fördelning av vattnet i värmesystemet leder till ojämn värme i fastigheten. Genom att de kallaste rummen blir styrande för värmen till fastigheten, kommer övriga delar att bli för varma och därmed förbruka mer energi. Injustering av värmesystemet betyder i regel en direkt energibesparing på 5-15%. Utbildningens mål är att ge deltagarna kunskap om varför och hur man injusterar vattenflöden i värmesystem. Utbildningen vänder sig till tekniker som skall utföra injustering av värmesystem samt övriga som arbetar med värmesystem och som behöver kännedom om vad injusteringen innebär och hur den utförs. Praktisk övning Framtagning av injusteringsvärden och genomförande av en injustering på demonstrationsutrustning Grupparbeten Värmereglering Värmeautomatik, shuntgrupper Injustering av värmegrupper Sammanfattning Faktorer som påverkar klimatupplevelser och rumstemperatur, m m Innehåll Värmesystem med fokus på radiatorer Uppbyggnad Värmebehov Värmeavgivning från radiatorer Dimensionerade temperaturer Effektbehov Flödesberäkningar Tryckfallsberäkningar Pumpar, ventiler, mätinstrument Injusteringsmetoder Översikt över olika metoder Normalflöde och lågflödesinjustering Framtagning av injusteringsvärden 17

18 STYR OCH REGLER styr och regler Styr- och reglerteknik för värme och ventilationssystem - steg 1 Styr- och reglerteknik för värmeoch ventilationssystem steg 1 4 dagar Kursnummer: 9150 Kurserna i stegutbildningen är lämpliga för dig som har grundkunskaper i värme- och ventilationssystemens uppbyggnad, men som behöver lära mer om reglerteknik. Med egna kunskaper i reglerteknik kan du lättare möta kundens förväntningar på ett bra inomhusklimat. Den tekniska driften förbättras och genom sänkta driftkostnader får fastigheten ett högre driftnetto. Syfte Steg 1-utbildningen ger de grundläggande insikterna i styr- och reglersystem och är avsedd för dig som arbetar med fastighetsdrift och har god kännedom om VVS-tekniska system. Med kunskaperna från steg 1 ska du kunna upprätthålla en säkerställd god teknisk och ekonomisk drift av värme- och luftkondi-tioneringssystems reglerfunktioner. Du skall: kunna läsa och förstå enklare flödesscheman för värme- och luftkonditioneringssystem ha kännedom om orsaken till vanliga problem i VVS-installationer känna till de vanligaste reglerparametrarna, såsom P-band och samspelet mellan objekt och reglerutrustning i ett reglersystem Begreppsförklaring inom styr/regler/övervakning - symboler och terminologi - tolkning av ritningar Innehåll Praktisk reglerteknik - objektets egenskaper - regulatorer Teknik för styrning, reglering och övervakning - luftbehandlingssystem - värmesystem - tappvarmvattensystem - fjärrvärmeanslutna system VVS-regulatorers vanligaste funktioner - reglermetoder - minbegränsningsfunktioner - frysvaktsfunktioner Praktiska övningar - drift av styr- och reglersystem för olika ändamål i simulator I de praktiska övningarna ingår träning i hand-havande av reglerutrustning. Deltagare Du som arbetar med fastighetsdrift och har god kännedom om VVS-tekniska system, t ex fastighets-skötare, drift- och fastighetstekniker, ventilationsmättekniker, ventilationsinjusterare, kontrollanter, besiktningsmän för OVK m fl. Förkunskaper Kunskaper om VVS-systems uppbyggnad och funktion. Lämpliga utbildningar för att erhålla nödvändiga förkunskaper är Teknologisk Instituts kurser Ventilationsteknik för drifttekniker 9110 eller Värmeteknik för driftpersonal

19 STYR OCH REGLER styr och regler styr- OCH REGLERTEKNIK FÖR VÄRME- OCH VENTILATIONSSYTEM STEG2 Styr- och reglerteknik för värmeoch ventilationssystem steg 2 3 dagar Kursnummer: 9151 Syfte Fortsättningsutbildningen går vidare med kunskaper och insikter om styr- och reglerteknik. Vi fördjupar oss i reglerteknik och skapar förståelse för dynamiska förlopp genom laborationer i reglersimulatorer. Steg 2-utbildningen gör dig rustad att trimma din egen anläggning med enklare injustering av reglersystem. Deltagare Fastighetsskötare, drifttekniker, maskinister, injusterare/driftsättare av luftdistributionssystem och servicepersonal som svarar för drift, underhåll och övervakning av värme- och ventilationssystem. Förkunskaper Deltagarna skall ha förvärvat grundkunskaper om styr- och reglerteknik motsvarande steg 1. Innehåll Tillämpad reglerteknik - objektets egenskaper - P-regulatorn - PI-regulatorn - PID-regulatorn - reglersystem - insvängningsförlopp - injusteringsregler - laboration i reglersimulator Mollierdiagrammet - de vanligaste parametrarna - praktisk tillämpning - beräkningsexempel 19

20 KYLA kyla Teoretisk kyl- och värmepumpteknik med dimensionering KYLCERTIFIERING Teoretisk kyl- och värmepumpteknik (MED DIMENSIONERING) Kursnummer: 9210 Utbildningen ger deltagarna kunskaper om Grundläggande energi- och värmelära Termodynamik med kylprocessens funktion i tryckentalpidiagram Laboration där teoretiska kunskaper tillämpas i en praktisk övning på ett kylaggregat Genomgång av köldmediesystemets olika komponenter, dess funktion och egenskaper Köldmedier och oljor vad ska man välja, egenskaper samt hälso- och miljörisker? Dimensionering av en kylanläggning och dess ingående komponenter Indirekta kylsystem. Genomgång av frysskyddsmedel, egenskaper, miljörisker samt påverkan på energieffektiviteten Energieffektivisering vilka faktorer påverkar kyl-/värmepumpanläggningens verkningsgrad? Regelsystem Kylnormen, Köldmediekungörelsen Kontroll av kyl-/värmepumpanläggningar Kylcertifiering Kursnummer: 9244 Nycertifiering och Omcertifiering EU-kommissionen har tagit beslut om att samtliga personer, som genomför läckagekontroll, återvinning, installation, underhåll och service, på applikationer som innehåller ozon och växthuspåverkande gaser, skall inneha personligt kylcertifikat enligt EG nr 303/2008 art. 2.1 och art. 5. Detta kommer att gälla fullt ut från 4 juli, Kommissionens förordning finner du bl a på Teknologisk Instituts utbildningar i Kylcertifiering är skräddarsydda utbildningar för yrkesaktiva kylmontörer/tekniker med krav på personligt certifikat. Utbildningarna ger dig tillsammans med tidigare kunskap det du behöver för att klara certifieringsproven. Kurserna genomförs i samverkan med SWEDCERT AB, som är ett av INCERT godkänt organ för personligt kylcertifikat i aktuella klasser. Deltagare Kylteknisk yrkesaktiv personal som i sin yrkesutövning utför läckagekontroller, återvinning, installation samt underhåll och service på kyl, värmepump eller AC-aggregat mobil kyla innehållande ozon eller växthuspåverkande gaser. För mer information är du välkommen att kontakta Bengt Karlsson vid SWEDCERT, tel Syfte 20

21 JURIDIK juridik Entreprenad- och avtalsrättens grunder, Entreprenad- och avtalsrättens grunder Kursnummer: 6241 Denna kurs är grundläggande och vänder sig till dig som behöver översiktliga men breda juridiska kunskaper eller som senare önskar delta i juridiska kurser på högre nivå. Innehåll Utbildningen ger en mycket god överblick över avtalet och förekommande standardavtal, kontraktshandlingarnas juridiska innebörd och konsekvenser. Deltagarnas egna frågeställningar och erfarenheter tas väl tillvara. Handelsrättslig lagstiftning Avtalsrättens grunder: anbud, accept och avtal Köp av varor (ABM) Köparens rätt vid fel respektive leveransförsening Riskövergång Entreprenader: upphandlings-, entreprenadoch ersättningsformer. (AMA AF, teknisk beskrivning, MER etc) fast pris, löpande räkning Standardavtalen AB 04, ABT 06 för byggnads-anläggnings- och installationsentreprenader Orientering om standardavtal AFF avtal för fastighetsförvaltning Orientering om köp av konsulter ABK Orientering andra standardavtal Orientering om nya LOU Skadestånd i entreprenadförhållande Ekonomi: rätt till betalning, priset, kostnadsreglering, index, dröjsmålsränta, betalningskrav, tvister, preskription av fordran med mera Kort beskrivning av övriga lagar och regelverk som är vanliga i branschen Gruppövningar, frågor och diskussion Deltagare Kursen vänder sig till alla som kommer i beröring med köpeavtal, entreprenadavtal, skötselavtal eller medverkar i utformning och tillämpning av dessa och saknar juridisk utbildning eller erfarenhet.kursen riktar sig bland annat till personal som handlägger upphandlingsärenden eller ansvarar för inköp av entreprenader och material på beställarsidan, samt till entreprenörer, arbetsledare, utförare, förvaltare med flera på entreprenadsidan. Ovanstående deltagare/målgrupper avser hus-, mark-, anläggnings och installationsaktörer i såväl offentlig förvaltning, offentliga bolag som privata företag. 21

energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter

energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter Över 600 kursdeltagare kan inte ha fel mer än 85% av dessa har dessutom klarat certifieringsprovet direkt! Anmäl dig du också till

Läs mer

vvs UTBILDNINGAR PRIsLIsTA. ventilation, värme & KYLA

vvs UTBILDNINGAR PRIsLIsTA. ventilation, värme & KYLA vvs UTBILDNINGAR PRiSLISTA. VENTILATION, VÄRME & KYLA DIMENSIONERING VVS Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer 1 3 feb, 22 24 feb & 15 mar Kursnr: 9130 29 31 mars,19 21 april & 7 maj 30 aug 1

Läs mer

VVS Ventilation Värme Kyla

VVS Ventilation Värme Kyla är nu heldanskt och har bytt namn till Teknologisk Institut. Vi befäster därmed våra tre styrkefaktorer bredd, kvalitet och långsiktighet och blir en ännu mer kraftfull leverantör av såväl utbildnings-

Läs mer

Vi utbildar Sverige! Energi. Energibranschens Utbildningsprogram Hösten 2009

Vi utbildar Sverige! Energi. Energibranschens Utbildningsprogram Hösten 2009 Vi utbildar Sverige! Energi Energibranschens Utbildningsprogram Hösten 2009 Kompetensutvecklingsprogram för energibranschen... 3 Energi Energideklarationer Utbildning inför certifiering till energiexpert...

Läs mer

EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER ÅF-SIFU AB

EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER ÅF-SIFU AB EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER ventilationsteknik för drifttekniker 2002 2003 www.sifu.se ÅF-SIFU AB Ventilationsteknik Ventilationsteknik för drifttekniker, steg 1, 9110, 5 dagar 16-20 sep 2002, Borås 21-25

Läs mer

- Energiexpert - Energiexpert - Utbildning inför certifiering Paket 2

- Energiexpert - Energiexpert - Utbildning inför certifiering Paket 2 - Energiexpert - Komplett kurs för dig som ska certifiera dig till energiexpert för att arbeta med energideklarationer enligt lagkravet. Energiexpert - Utbildning inför certifiering Paket 2 Vill du certifiera

Läs mer

Vi utbildar Sverige! FASTIGHETS företagande. Fastighetsbranschens Utbildningsprogram 2010

Vi utbildar Sverige! FASTIGHETS företagande. Fastighetsbranschens Utbildningsprogram 2010 Vi utbildar Sverige! FASTIGHETS företagande Fastighetsbranschens Utbildningsprogram 2010 Kompetensutvecklingsprogram för fastighetsbranschen... 3 Diplomerad fastighetsförvaltare auktorisation... 4 Ekonomi

Läs mer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer

ELBESIKTNING & SÄKERHET, UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING. besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer , UPPDATERING & VIDAREUTBILDNING besiktning av elanläggningar elsäkerhet maskiners elutrustning styrning & drift av elmotorer 2 3 SIDA BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR. GRUNDKURS BESIKTNING AV ELANLÄGGNINGAR.

Läs mer

Vidareutbilda dig inom VVS och bli ännu bättre i ditt jobb

Vidareutbilda dig inom VVS och bli ännu bättre i ditt jobb Vidareutbilda dig inom VVS och bli ännu bättre i ditt jobb INNEHÅLL Diplomutbildningar VVS Diplomerad Tekniker... 2 Diplomerad Projektledare... 4 Diolomerad Projektledare... 6 Nya VVS Utbildningar AUTOCAD-

Läs mer

Elföreskrifter & installationsregler

Elföreskrifter & installationsregler Elföreskrifter & installationsregler vi lyssnar lyhört på marknadens krav och hjälper våra kunder till rätt kunskap, på rätt plats och rätt tid inom organisationen. SIDA 2 Elföreskrifter & instllationsregler

Läs mer

MEDICINSK TEKNIK. Centralgasanläggningar

MEDICINSK TEKNIK. Centralgasanläggningar MEDICINSK TEKNIK Centralgasanläggningar Utbildning 2010 Medicinska gaser 16-19 mars 2010, Göteborg 26-29 oktober 2010, Stockholm 16 400 kr SIS Handbok ingår ej i priset. Kursnr: 6141 Deltagare: Gasföreståndare,

Läs mer

www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark

www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark Utbildning inom kyl- och värmepumpteknik 2005 www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark Kyl- och värmepumpteknik Tid och Plats Stockholm 24-28 jan 2005 3-7 okt 2005 4-8 april

Läs mer

Litteratur/Kunskapskrav inför certifiering som sakkunnig funktionskontrollant, enligt BFS 2011:16 OVK 1 med ändringar.

Litteratur/Kunskapskrav inför certifiering som sakkunnig funktionskontrollant, enligt BFS 2011:16 OVK 1 med ändringar. 2012-03-14 1(5) Litteratur/Kunskapskrav inför certifiering som sakkunnig funktionskontrollant, enligt BFS 2011:16 OVK 1 med ändringar. Dokumenten nedan är tillåtna hjälpmedel vid skriftligt prov (tentamen).

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert; beslutade den 0 månad 0. BFS 2013:xx Utkom från trycket

Läs mer

Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker

Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker Peter Rohlin, INCERT AB BeLivs Seminarium: Energieffektivisering i dagens livsmedelslokaler 2 Installations Certifiering i Stockholm AB Elektriska

Läs mer

Komplett energiutbildning -gren värme & ventilation

Komplett energiutbildning -gren värme & ventilation Energi & Utbildning AB - Komplett Energiutbildning, Broschyr 2013-2014 Komplett energiutbildning -gren värme & ventilation Denna branschunika energi & VVS utbildning är godkänd som teknisk utbildning enligt

Läs mer

Komplett energiutbildning

Komplett energiutbildning Komplett energiutbildning -gren värme & ventilation Våren 2014 Denna branschunika energi & VVS utbildning är godkänd som teknisk utbildning enligt Boverkets kravbild på blivande Energiexperter samt Funktionskontrollanter

Läs mer

utbildning industriell elteknik

utbildning industriell elteknik utbildning industriell elteknik väx verklighetsanpassat via våra öppna kurser, skräddarsydda programutbildningar, branschkonferenser och yrkeshögskoleutbildningar. SIDA 2 industriell elteknik grundläggande

Läs mer

ELFÖRESKRIFTER & INSTALLATIONSREGLER

ELFÖRESKRIFTER & INSTALLATIONSREGLER ELFÖRESKRIFTER & INSTALLATIONSREGLER vi lyssnar lyhört på marknadens krav och hjälper våra kunder till rätt kunskap, på rätt plats och rätt tid inom organisationen. SIDA ELFÖRESKRIFTER & INSTLLATIONSREGLER

Läs mer

FunkiS. Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se

FunkiS. Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se FunkiS Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se Certifierade funktionskontrollanter Kommunala handläggare 1 250 medlemmar av 1 400 Vägledning OVK FARO FARO-S AV OVK Remissinstans 1 Kurser 2015

Läs mer

Vi sänker din energiförbrukning!

Vi sänker din energiförbrukning! ENERGIDEKLARATION OCH ENERGIEFFEK TIVISERING Vi sänker din energiförbrukning! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ENERGIBYRÅN 3 2 ENERGIBYRÅNS TJÄNSTER 4 OVK (OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL) 4 LAGEN OM ENERGIDEKLARATION

Läs mer

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Examensmål

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Examensmål VVS- och fastighetsprogrammet (VF) VVS- och fastighetsprogrammet (VF) ska utveckla elevernas kunskaper i installation, felsökning, reparation, drift och underhåll samt förvaltning av fastigheter, tekniska

Läs mer

Fjärrvärme. en allt hetare fråga!

Fjärrvärme. en allt hetare fråga! Fjärrvärme en allt hetare fråga! Utbildning 2010 Fjärrvärme utbildningsprogram 3-5 mars 2010, Stockholm Kursnr: 9313 Service av fjärrvärmecentraler, 3 dagar Syfte: Att ge dig kännedom om fjärrvärmecentralens

Läs mer

SYSTEMKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

SYSTEMKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet SYSTEMKUNSKAP Ämnet systemkunskap behandlar hur VVS-, ventilations-, kyl- och värmepumpssystem fungerar och är uppbyggda. Det behandlar också betydelsen av underhåll av systemen. I ämnet behandlas dessutom

Läs mer

MASKINSÄKERHET. För användare, leverantörer och konstruktörer.

MASKINSÄKERHET. För användare, leverantörer och konstruktörer. MASKINSÄKERHET För användare, leverantörer och konstruktörer. Tillämpning av nya maskindirektivet 2006/42/EG samt CE-märkning av maskininstallationer i byggnader. Utbildningar och dataprogram 2010. TILLÄMPNING

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK

KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK Att kyl- och värmepumpsanläggningar är installerade på ett riktigt sätt är väsentligt ur miljösynpunkt och för effektiv energihushållning. Ämnet kyl- och värmepumpsteknik behandlar

Läs mer

Praktisk elteknik. Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning. Bygger din kompetens

Praktisk elteknik. Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning. Bygger din kompetens Praktisk elteknik Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning 1 Bygger din kompetens Praktisk elteknik STF har ett utbud av kurser i praktisk elteknik. Tillsammans ger de dig heltäckande

Läs mer

Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig

Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig Gällande fr o m 2014-04-02 1. Allmänt 1.1 Syftet med denna certifiering är att utgöra en validering av grundkompetens, erfarenhet och fortlöpande fortbildning

Läs mer

Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering

Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering Boverket Allmänna råd 2007:1 Funktionskontroll av ventilationssystem energieffektivisering Boverkets allmänna råd 2007:1 till förordningen (2006:1296) om ändring i förordningen (1991:1273) om funktionskontroll

Läs mer

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter och allmänna råd (2011:6) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen (Scheme Committee) för certifiering av 1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Om du räknar till fyra räknar vi på din fastighet.

Om du räknar till fyra räknar vi på din fastighet. Om du räknar till fyra räknar vi på din fastighet. Optimerat klimat i din fastighet. Välkommen till ELEKTROKYL ENERGITEKNIK. Projektering Installation Med en enda leverantör av alla de installationer som

Läs mer

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen

Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 2015-03-06 Sida 1(5) Certifieringsregler för entreprenadbesiktningsmän Entreprenadbesiktningar inom bygg-, anläggnings- och installationsbranschen 1. Allmänt 1.1 Certifiering av besiktningsman utförs av

Läs mer

Utbildning inom fiberoptik

Utbildning inom fiberoptik Utbildning inom fiberoptik Bygger din kompetens Utbildning inom Fiberoptik Fiberoptiken kan ses som den förmedlare som förser oss med information, kommunikation och interaktivitet. Genom optokablar finns

Läs mer

INSTALLATIONSTEKNIK VVS

INSTALLATIONSTEKNIK VVS INSTALLATIONSTEKNIK VVS Ämnet installationsteknik VVS behandlar uppbyggnad och funktion av system och installationer inom VVS-området. Det behandlar också hur dessa utformas för att ge ett tillfredsställande

Läs mer

Utbildningar inom bygg, elteknik, energi, fastighet, management, produktion och VVS.

Utbildningar inom bygg, elteknik, energi, fastighet, management, produktion och VVS. Utbildningar inom bygg, elteknik, energi, fastighet, management, produktion och VVS. 2012 Utbildningarna som tar dig hela vägen från teori till praktik. Utbildningarna som alla tekniker måste ha! www.tiutbildning.se

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P och BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Frågeställningar. Varför energideklarering? Energideklarering av byggnader. Beräkningsmetodik. Energicertifiering av byggnader

Frågeställningar. Varför energideklarering? Energideklarering av byggnader. Beräkningsmetodik. Energicertifiering av byggnader Energideklarering av byggnader Energicertifiering av byggnader Beräkningsmetodik Minimikrav för energiprestanda Direktiv 2002/91/EG Kontroller av värmepannor Kontroller av luftkonditioneringssystem Frågeställningar

Läs mer

INSTALLATIONSCERTIFIERING I STOCKHOLM AB - INCERT

INSTALLATIONSCERTIFIERING I STOCKHOLM AB - INCERT INSTALLATIONSCERTIFIERING I STOCKHOLM AB - INCERT ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM PERSONCERTIERING - ENERGIEXPERT ENLIGT BOVERKETS FÖRESKRIFTER, BFS 2007:5 CEX 1 med ändringar t o m BFS 2013:17 BEHÖRIGHETSKLASSER

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2009:5 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (1991:36) om funktionskontroll av ventilationssystem; Utkom

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering (2013:3);

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

Komplett energiutbildning

Komplett energiutbildning Komplett energiutbildning -gren värme & ventilation Hösten 2014 Vi erbjuder en komplett energi & VVS utbildning som är godkänd som teknisk utbildning enligt Boverkets kravbild på blivande Energiexperter

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:16 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter;

Läs mer

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om ikraftträdande och övergångsbestämmelser och samtliga fotnoter; se respektive

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm

Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Utbildning till Behörig Ingenjör Brandlarm Ett SBSC certifikat som behörig ingenjör brandlarm är idag en allmänt accepterad bekräftelse på att innehavaren har kvalificerad kompetens inom brandlarmområdet.

Läs mer

VVS-ingenjör. Enstaka kurser du kan söka från utbildningen: Utbildningsanordnare: TUC Sweden AB

VVS-ingenjör. Enstaka kurser du kan söka från utbildningen: Utbildningsanordnare: TUC Sweden AB Enstaka kurser du kan söka från utbildningen: Utbildningsanordnare: TUC Sweden AB VVS-ingenjör Kurs Kursbeskrivning Kursort/Distans Antal YH-poäng Antal lektionstimmar/vecka Startdatum Slutdatum Senaste

Läs mer

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar Att spara energi är att spara miljö och pengar Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster Är du ansvarig för fastighetens uppvärmning, kyla och ventilation? Då är du även ansvarig för fastighetsgästernas

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert; beslutade den 17 december 2013. BFS 2013:17 Utkom från

Läs mer

Tjänster Projektering

Tjänster Projektering Tjänster Projektering VVE-Teknik projekterar, installerar, kontrollerar och underhåller klimatanläggningar. Vi utför även analyser, besiktningar och statuskontroller på alla typer av fastigheter och system.

Läs mer

TEKNISKA SYSTEM VVS. Ämnets syfte

TEKNISKA SYSTEM VVS. Ämnets syfte TEKNISKA SYSTEM VVS Ämnet tekniska system VVS behandlar den arbetsprocess där man projekterar och dokumenterar tekniska system och anläggningar inom teknikområdet VVS-installation. I projektering ingår

Läs mer

SFS 1985:997 B B ändringar tom SFS 2008:248 7 3. som bryter ned ozonskiktet. fluorerade gaser SFS 2007:846 B B ändringar tom SFS 2015:19 11

SFS 1985:997 B B ändringar tom SFS 2008:248 7 3. som bryter ned ozonskiktet. fluorerade gaser SFS 2007:846 B B ändringar tom SFS 2015:19 11 CEX - Litteraturförteckning Gällande litteratur är alltid senaste utgåva eller ändring A: Kunskap om, dvs behärska sakfrågan B: Kännedom om, dvs vara väl insatt i sakfrågan och hur man inhämtar mer information

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen för certifiering av 1 Bakgrund och syfte med certifieringen

Läs mer

Driftingenjör inom kyla, VVS och Energi 400 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslöv Karlsson Climate AB

Driftingenjör inom kyla, VVS och Energi 400 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslöv Karlsson Climate AB Utbildningsnummer 201319060-1 Driftingenjör inom Kyla, VVS och Energi Karlsson Climate AB Yrkeshögskolan i Eslövs kommun Driftingenjör inom kyla, VVS och Energi 400 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslöv Karlsson

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2007:5 Boverkets föreskrifter och allmänna råd för certifiering av energiexpert Utkom från trycket den 20 februari 2007 beslutade den 16 februari

Läs mer

Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN

Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN Byggproduktion I - BYGB15 TENTAMEN Tid Måndagen den 29 mars 2010, kl. 08.15-13.15 Plats Universitetets skrivsal Ansvarig Jens Beiron, kan nås via mobiltel 0705-977997 eller ank 12 54 Hjälpmedel Miniräknare

Läs mer

Komplett energiutbildning

Komplett energiutbildning Komplett energiutbildning -gren värme & ventilation HT14-VT15 Vi erbjuder en av marknadens mest omfattande energi & VVSutbildningar som står till buds i Sverige. Nyhet! Nu ingår även VVS-CAD! Samhället

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år;

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; beslutade den -- maj 2015. Skolverket föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 förordning

Läs mer

Utbildning för konstruktörer och projektörer av Trätakstolar EK 5

Utbildning för konstruktörer och projektörer av Trätakstolar EK 5 Utbildning för konstruktörer och projektörer av Trätakstolar EK 5 SP Borås 23, 24 november 2010 med prov 7 december 2010 NU ENLIGT EUROKOD 5 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 2010-09-07 2 (6) MÅLGRUPP

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Grundutbildning för VVS-montörer. Innehåll: VVS-teori och VVS-material 2. VVS-svets och lödning 3. Arbetsmiljö och säkerhet 3

MÅLBESKRIVNING. Grundutbildning för VVS-montörer. Innehåll: VVS-teori och VVS-material 2. VVS-svets och lödning 3. Arbetsmiljö och säkerhet 3 MÅLBESKRIVNING Grundutbildning för VVS-montörer Innehåll: VVS-teori och VVS-material 2 VVS-svets och lödning 3 Arbetsmiljö och säkerhet 3 Arbetsredskap 4 Ellära och elkompetens 4 Energi 5 Entreprenadkunskap

Läs mer

Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014

Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014 Uponor Academy UTBILDNINGAR HÖSTEN 2014 08 2014 Uponor Academy VVS-kunskap för professionella Kunskap ger förtroende. Vi vet att ökad förståelse för gällande krav och lösningar hjälper dig i dina affärsmässiga

Läs mer

SKOLFS. beslutade den maj 2015.

SKOLFS. beslutade den maj 2015. SKOLFS Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:44) om ämnesplan för ämnet samhällsbyggande i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den maj

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET FASTIGHETSTEKNIK ENERGI & INNEMILJÖ www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Praktisk Elteknik - grundkurs Vi jobbar mycket praktiskt med skruvmejsel och mätinstrument.

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

Konsekvensutredning CEX 5. Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert

Konsekvensutredning CEX 5. Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert Konsekvensutredning CEX 5 s föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av energiexpert Konsekvensutredning CEX 5 s föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2013:3) om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering; BFS 2015:xx Utkom från trycket

Läs mer

Bilaga B: Kravspecifikation

Bilaga B: Kravspecifikation Bilaga B: Kravspecifikation Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus Målsättning Att få fram kompletta system för värmeåtervinning av ventilationsluften i befintliga flerbostadshus.

Läs mer

SBF 1007:5 Norm Behörig ingenjör brandlarm

SBF 1007:5 Norm Behörig ingenjör brandlarm Norm Behörig ingenjör brandlarm Förord Ju tidigare en brand upptäcks, desto enklare är branden att begränsa och släcka. En anläggning för brandlarm är ett viktigt system som upptäcker begynnande bränder.

Läs mer

Kurs i energieffektivering och energihantering för fastighetsfolk

Kurs i energieffektivering och energihantering för fastighetsfolk Kurs i energieffektivering och energihantering för fastighetsfolk Mats Norrfors - ÅF Infrastruktur AB Mats Rönnelid - Högskolan Dalarna, energi och miljöteknik Anette Edsvik Gävle Dala Energikontor Varför

Läs mer

Ämnet samhällsbyggande behandlar byggprocessens olika delar samt byggmaterial, byggnadsteknik och installationsteknik.

Ämnet samhällsbyggande behandlar byggprocessens olika delar samt byggmaterial, byggnadsteknik och installationsteknik. SAMHÄLLSBYGGANDE Ämnet samhällsbyggande behandlar byggprocessens olika delar samt byggmaterial, byggnadsteknik och installationsteknik. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet samhällsbyggande ska syfta till

Läs mer

PRODUKTIONSUTRUSTNING

PRODUKTIONSUTRUSTNING PRODUKTIONSUTRUSTNING Ämnet produktionsutrustning behandlar industriteknisk utrustning, dess användningsområden samt gällande säkerhetsföreskrifter. Det handlar också om hur utrustningen vårdas samt hur

Läs mer

Henåns skola. Ventilationen och inomhusklimatet. Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company. Historik - framtid

Henåns skola. Ventilationen och inomhusklimatet. Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company. Historik - framtid Henåns skola Ventilationen och inomhusklimatet Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Historik - framtid Inneklimatproblem 2011-12 Utredning av ventilation 2013 Åtgärder 2014-2015 Kontroller

Läs mer

Nya energikrav i BBR. Peter Johansson FSB:s Informations- och utbildningsdagar 30 maj 2012, Gävle

Nya energikrav i BBR. Peter Johansson FSB:s Informations- och utbildningsdagar 30 maj 2012, Gävle Nya energikrav i BBR Peter Johansson FSB:s Informations- och utbildningsdagar 30 maj 2012, Gävle BBR 19 (BFS 2011:26) 5. Brandskydd 9. Energihushållning Regler för ändring av byggnader 2012-06-18 Sida

Läs mer

Verktyg för energieffektivisering

Verktyg för energieffektivisering Verktyg för energieffektivisering Vi hjälper våra partners att skapa energismarta fastigheter Effektiv energianvändning... Stora besparingsmöjligheter Kontor och bostäder står för 40 % av Europas energiförbrukning.

Läs mer

EBR. Diplomerad distributionselektriker. Bygger din kompetens

EBR. Diplomerad distributionselektriker. Bygger din kompetens EBR Diplomerad distributionselektriker Bygger din kompetens EBR Diplomerad distributionselektriker Vi erbjuder ett väl sammansatt utbildningspaket som ger dig förutsättningar för att utvecklas framgångsrikt

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Avsnitt 2 Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

Avsnitt 2 Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) Avsnitt 2 Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) I detta avsnitt finns allmänna råd markerade i en ruta. Till dessa allmänna råd finns det kommenterande texter. 2.1 Vem

Läs mer

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 PLUS Kursöversikt är till för dig och ger en snabb överblick av våra utbildningar. Välkommen till PLUS Utbildning som 2015 firar 30 år som företag! PLUS arbetar sedan 1985 med kompetensutveckling

Läs mer

UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN

UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN VÅREN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ www.plus.se

Läs mer

Sammanfattning. I detta kapitel beskrivs översiktligt hur underhållsarbetet organiseras och genomförs vid Höganäs.

Sammanfattning. I detta kapitel beskrivs översiktligt hur underhållsarbetet organiseras och genomförs vid Höganäs. Sammanfattning I detta kapitel beskrivs översiktligt hur underhållsarbetet organiseras och genomförs vid Höganäs. Innehåll 1 Översiktlig beskrivning av underhållsarbetet... 1 2 Miljökritisk utrustning

Läs mer

Kursutbud Arbetsmiljö

Kursutbud Arbetsmiljö Kursutbud Arbetsmiljö Yrkesmästaren Vi ser utbildning som en pågående process genom yrkeslivet. Arbetsuppgifter förändras kontinuerligt vilket medför att lärande är nödvändigt för att effektivisera det

Läs mer

Kursplan för VA-projektör, 300 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslövs Kommun

Kursplan för VA-projektör, 300 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslövs Kommun Kursplan 2014-2015 Utbildningsnummer: 201312720-1 VA-projektör, Yrkeshögskolan i Eslövs kommun Kursplan för VA-projektör, 300 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslövs Kommun Översikt över ingående kurser i utbildningen

Läs mer

INSTALLATIONSCERTIFIERING I STOCKHOLM AB - INCERT

INSTALLATIONSCERTIFIERING I STOCKHOLM AB - INCERT Bilaga 4.8 INSTALLATIONSCERTIFIERING I STOCKHOLM AB - INCERT ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM PERSONCERTIERING - ENERGIEXPERT ENLIGT BOVERKETS FÖRESKRIFTER, BFS 207:5, BEHÖRIGHETSKLASSER Behörighet kan meddelas

Läs mer

VENTILATIONSPLÅTSLAGERI

VENTILATIONSPLÅTSLAGERI VENTILATIONSPLÅTSLAGERI Ämnet ventilationsplåtslageri behandlar ventilationstekniska system och deras uppbyggnad samt hur ett väl fungerande inneklimat påverkar vår boende- och arbetsmiljö. Ämnets syfte

Läs mer

Anders Pousette Johan Lundberg Lagen om Energikartläggning i stora företag

Anders Pousette Johan Lundberg Lagen om Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Johan Lundberg 2016-03-21 Lagen om Energikartläggning i stora företag EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Rapportering

Läs mer

Diplomerad fastighetsförvaltare

Diplomerad fastighetsförvaltare Diplomerad fastighetsförvaltare En unik utbildning parallellt med jobb Start hösten 2016 F A Att arbeta som fastighetsförvaltare Som fastighetsförvaltare får du ett omväxlande, spännande och kul arbete

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25 ÅTGÄRDSRAPPORT Anticimex Energideklaration SE-QE-Energi-SD-700, bil 2, Åtgärdsrapport, utg 7 2009-03-16 Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Skoghem 21 Byggnadens adress: Skoghemsvägen 2 A, 217 74 Malmö

Läs mer

www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark

www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark utbildningskatalog bygg fastighet VVS kyla brand 2006 www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark Kompetensutveckling 2006 bygg, fastighet, VVS, kyla och brand Kära läsare och

Läs mer

Vägledning för certifiering av energikartläggare enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag

Vägledning för certifiering av energikartläggare enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag 1 (19) Vägledning för certifiering av energikartläggare enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag Innehållsförteckning Vägledning för certifiering av energikartläggare enligt lagen

Läs mer

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning 2014-06-18 1/5 Innehåll Syfte/bakgrund... 3 Omfattning... 3 Ansvar och Genomförande... 3 Renodlad BAS med sjävständig entreprenör... 3 Renodlad BAS med egen

Läs mer

ANSÖKAN. Certifiering av P-märkt innemiljö

ANSÖKAN. Certifiering av P-märkt innemiljö Företag/organisation: ansöker till om certifiering av P-märkt innemiljö enligt s regler för P-märkning av innemiljö (och energianvändning) - CR114 Fastighet (hela eller delar av lokalerna): Adress: Ägare

Läs mer

ProjektHydraulik AB. Målinriktad hydraulikutbildning. Industri. 4 dagar. Grundläggande hydraulik FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING. Underhåll hydraulsystem

ProjektHydraulik AB. Målinriktad hydraulikutbildning. Industri. 4 dagar. Grundläggande hydraulik FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING. Underhåll hydraulsystem ProjektHydraulik AB Målinriktad hydraulikutbildning HYDRAULIK FÖR EL & AUTOMATION GRUNDKURS EL FÖR HYDRAULIKER 3 dagar TILLÄMPAD FELSÖKNING Mobil Industri PROPORTIONAL- TEKNIK (GRUNDKURS 2) GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) om för certifiering av energiexpert

Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) om för certifiering av energiexpert Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) om för certifiering av energiexpert Boverket oktober 2013 Titel: Konsekvensutredning med anledning av ändringar

Läs mer

Utbildningar inom Bygg, Elteknik, Energi, Fastighet, Management, Produktion och VVS

Utbildningar inom Bygg, Elteknik, Energi, Fastighet, Management, Produktion och VVS Utbildningar inom Bygg, Elteknik, Energi, Fastighet, Management, Produktion och VVS Gör som 12 000 andra tekniker och ingenjörer gör varje år. Utbilda dig hos Teknologisk Institut. Utbildningarna som alla

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Repetition. 15 januari 2015 Sara Bäckström 2

IDAG. Handläggande under byggtid Besiktning Repetition. 15 januari 2015 Sara Bäckström 2 IDAG Handläggande under byggtid Besiktning Repetition 15 januari 2015 Sara Bäckström 2 Byggherrens handläggning under byggtid Viktigt med kommunikation!!! God projektstyrning Effektiv organisation-beror

Läs mer

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se Kontrollansvarig Byggherrens stöd vid projektering och byggande www.karf.se 1 I denna broschyr avser Kontrollansvarig och Kontrollplan de begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 9,

Läs mer