vvs UTBILDNINGAR 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "vvs UTBILDNINGAR 2010"

Transkript

1 vvs UTBILDNINGAR 2010 VENTILATION, VÄRME & KYLA

2 VVS VVS - dimensionering Certifiering 4 innehåll Utbildningsvägar 5 Dimensionering VVS Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer Dimensionering av värmeinstallationer 6 Dimensionering av vatten- och avloppsinstallationer 7 OVK Bygglagstiftning samt funktionskontroll av ventilationssystem 8 Bygglagstiftning OVK- inför ny- och omcertifiering 9 Ventilation Ventilationsteknik steg 1 10 Ventilationsteknik steg 2 11 Energieffektiva ventilationssystem 12 Mätteknik 13 Elteknik för ventilationstekniker 14 Injustering av luftflöden 15 2

3 VVS Värme Värmeteknik steg 1 16 Injustering av värmesystem 17 Styr och regler Styr- och reglerteknik för värme- och ventilationssystem steg 1 18 Styr- och reglerteknik för värme- och ventilationssystem steg 2 19 Kyla Teoretisk kyl- och värmepumpteknik med dimensionering Kylcertifiering 20 Juridik Entreprenad- och avtalsrättens grunder 21 Diplomerad VVS tekniker Fem delutbildningar 22 Diplomerad fastighetstekniker Fyra delutbildningar med tentamen 23 Energi Energideklarationer utbildning inför certifiering till energiexpert 24 Praktisk energieffektivicering Energibesiktning av byggnader 25 Individuell fördelning av energiförbrukning 26 Installationer Installationssamordning CE märkning av installationer i byggnader 27 Medicinska gaser Centralgasanläggningar för medicinska gaser - praktisk utbildning för drifttekniker 28 Centralgasanläggningar för medicinska gaser - praktisk utbildning för momtörer 29 Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar 30 Seminarium 31 Arbetsmiljöutbildning Arbetsmiljöutbildning för chefer och ledare 32 BAS Byggarbetsmiljösamordnare 33 Kontaktinformation kontaktinformation 34 Noteringar Noteringar 35 3

4 VVS vvs certifiering Certifiering Kompetensutvecklingsprogram för VVS-branschen Det är med stor glädje som vi på Teknologisk Institut nu kan erbjuda VVS-branschen unika utvecklingsmöjligheter för att nå mål och positioner som t.ex. riksbehörig funktionskontrollant ventilation och certifierad energiexpert. I vår strävan att tillhandahålla kvalificerade utbildningar samverkar vi såväl med branschen som med de certifieringsorgan som är ackrediterade av SWEDAC. Vi vet att det är väsentligt för våra kursdeltagare att utbildningarna uppfyller de höga krav som samhället idag ställer på yrkesverksamma! OVK behörighet och certifiering till energiexpert. Om du skall söka OVK-behörighet och/eller certifiering till energiexpert och saknar traditionell ingenjörsexamen så erbjuder vi dig ett alternativ. Våra tre dimensioneringsutbildningar är godkända hos certifieringsorganen. Du kan efter genomförd utbildning och godkända tentamina tillgodoräkna dig dessa vid din ansökan. För att läsa mer om de fullständiga kompetenskraven går du in på www. boverket.se, för OVK BFS 2009:5, ÖVR 85 och för energiexpert BFS 2007:5, CEX. För mer information och studievägledning ring Eva Fritz, tel Skräddarsydda utvecklingsplaner Våra utbildningar kan dessutom anpassas direkt till det behov som varje unik kursdeltagare har. Vår tanke är att leverera absolut rätt utbildning till de personer som har ett kompetensbehov. Inte mer, och inte heller mindre! Varje kursdeltagare gör sin egen skräddarsydda utvecklingsplan. Diplom ett tydligt kompetensbevis För kursdeltagare som önskar att säkra sin kompetens inom VVS-området finns vår utbildning Diplomerad VVS-tekniker. Diplomet bygger på ett individuellt program omfattande fem delutbildningar med tentamen. Programmet genomförs under en tvåårsperiod. Kvalitetssäkring till 100% Vår höga kurskvalitet garanteras tack vare noga utvalda föreläsare och utbildningar vars innehåll och genomförandeformer är kvalitetssäkrade till 100 %. Vi lämnar gärna referenser! 4

5 VVS Utbildningsvägar inom VVS & Energi som leder till certifikat eller diplom Våra kurser är validerade av certifieringsorganen vilket ger dig unika möjligheter att söka riksbehörighet OVK samt certifierad energiexpert Dimensionering av luftbehandlingsstationer Dimensionering av värmeinstallationer Av certifieringsorganen validerade kurser Dimensionering av avloppsinstallationer Bygglagstiftning OVK 9135/9136 Teoretisk kyloch värmepumpteknik 9210 Energideklarationer - Utbildning inför certifiering till energiexpert 9127 Prov Juridik Prov Prov Riks OVK Prov CEX klass N CEX klass K/LK 5

6 DIMENSIONERING VVS DIMENSIONERING VVS Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer Dimensionering av värmeinstallationer Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer 3 dagar kurs och hemstudier + 3 dagar kurs och hemstudier + 1 dag skriftligt prov Kursnummer: 9130 Utbildningen ger deltagarna kunskaper om Inneklimatfaktorer, hygieniska och termiska krav Luftflödesbehov Effekt- och energibehov för värmning och kylning av luft Solvärmeinstrålning, interna värmelaster Dimensionering och tryckfallsberäkning av kanalsystem Ljudteori, ljuddämpning Mätteknik Injusteringsteori Luftdon, kastlängder, spridningsbilder, placering Fläktar och fläktdiagram, variabelt flöde Luftfilter Dimensionering av värme- och kylbatteri Värmeåtervinningsmetoder och dimensionering Styr- och reglersystem Föreskrifter och råd enligt BBR Ekonomiska kalkyler Dimensionering av värmeinstallationer 3 dagar kurs och hemstudier + 3 dagar kurs och hemstudier + 1 dag skriftligt prov Kursnummer: 9131 Utbildningen ger deltagarna kunskaper om Termiskt inneklimat; klädsel, aktivitet, operativ temperatur Effekt- och energibehov för transmission, ventilation och tappvarmvatten Byggnadens värmebalans Värmeproduktion; pannor, värmepumpar, fjärrvärme Rördimensionering och tryckfallsberäkning Injustering av värmesystem Dimensionering av radiatorer, strålningsvärme och luftburen värme 6

7 DIMENSIONERING VVS vvs dimensionering Dimensionering av vatten- och avloppsinstallationer Dimensionering av vattenoch avloppsinstallationer 3 dagar kurs och hemstudier + 1 dag skriftligt prov Kursnummer: 9132 Utbildningen ger deltagarna kunskaper om Norm- och sannolika flöden Dimensionering av tryckfallsberäkning av rörsystem för tappvatten Dimensionering av rörsystem för spill- och dagvatten Tryckstegring och tryckreducering Anordningar för behandling av spill- och dagvatten Våra kurser är validerade av certifieringsorganen vilket ger dig unika möjligheter att söka riksbehörighet OVK samt certifierad energiexpert 7

8 OVK ovk Bygglagstiftning samt funktionskontroll av ventilationssystem Bygglagstiftning samt funktionskontroll av ventilationssystem 4 dagar - teori och praktik för behörighet K och N enligt BFS 2009:5 +provdag. Kursnummer: 9135 Som funktionskontrollant utreder du hur installationen är tänkt att fungera och hur den fungerar i verkligheten. Du ska identifiera verksamhetstyp och personbelastning samt utföra egna mätningar och dokumentera dem på rätt sätt. Det ställer stora krav på besiktningens utförande! Du skall sedan antingen godkänna ventilationsfunktionen eller döma ut installationen. Det krävs av dig att du har goda kunskaper i mätteknik, ventilationsbestämmelser och besiktningsteknik. Kunskaperna från utbildningarna ger dig bättre möjligheter att avge ett säkert utlåtande om ventilationssystemets funktion. Färdigheterna får du genom att praktiskt utföra en fältmässig funktionskontroll av ventilationssystem typ FTX/FT. Innehåll Boverkets förordning och allmänna råd Arbetsmiljöverkets regler om funktionskontroll Dimensionering av luftflöden Systemegenskaper i anläggning och rum Genomgång av verkliga praktikfall Strategi för funktionskontroll Krav på mätmetoder, mätfel och mätredovisning Praktiskt grupparbete på anläggning och i rum Helhetsbedömning av utförd OVK Upprättande av utlåtande och redovisning av utfört praktiskt grupparbete på OVK Certifieringsprov godkänt av certifieringsorganen Program Dag 1 och 2: Bygglagstiftning Dag 3 och 4: Praktiskt genomförande av funktionskontroll Dag 5: Certifieringsprov Förkunskaper Flerårig erfarenhet av luftbehandlingsinstallationer. God kunskap inom luftflödesmätteknik. Testa gärnadina förkunskaper med hjälp av vårt diagnostiska prov med facit se: se/21668 Läs mer om de fullständiga kompetenskraven på (BFS 2009:5, ÖVR 85). 8

9 Nya regler från Boverket (BFS 2009:5) fr o m den 1 november OVK ovk Bygglagstiftning - OVK inför ny- och omcertifiering Bygglagstiftning - OVK inför ny- och omcertifiering 2 dagar + prov Kursnummer: 9136 Vår kurs om nuvarande och äldre ventilationsbestämmelser ger dig den kunskap inom 14 Bygglagstiftning enligt BFS 2009:5 ÖVR 85, som du behöver för att kunna ansöka om behörighet som funktionskontrollant. OBS! Du har en unik möjlighet att kombinera denna kurs med 2 dagar praktisk funktionskontroll under sakkunnig handledning, se kursen Funktionskontroll av ventilationssystem, 9135, ovan. Deltagare Kursen vänder sig till dig som skall ansöka om ny eller förnyad behörighet som funktionskontrollant. För dig som skall omcertifieras gäller - att du arbetat minst 500 timmar med OVK under den senaste certifieringsperioden - aktuellt lämplighetsintyg utfärdat av till exempel arbetsgivare, uppdragsgivare eller byggnadnämnd - att du uppdaterat dina kunskaper med de ändringar i regelverken som skett sedan du fick din behörighet detta visar du genom ett skriftligt prov Innehåll Nutida och äldre lagar och föreskrifter som berör byggandet, enligt 14 i BFS 2009:5 Certifieringsprov Program Dag 1 och 2: Bygglagstiftning Dag 3: Certifieringsprov Förkunskaper För att få behörighet krävs att den sökande uppfyller de krav som anges i 8-15 i Boverkets föreskrift om funktionskontroll av ventilationssystem (BFS 2009:5 ÖVR 85). 9

10 En inledande utbildning som alla inom området behöver! Mycket uppskattad av kursdeltagarna! VENTILATION ventilation ventilationsteknik steg 1 Ventilationsteknik - steg 1 3 dagar kurs och hemstudier + 3 dagar kurs och hemstudier + 1 dag skriftligt prov Kursnummer: 9110 Innehåll Ventilationsteknik för S, F- och FTX-system - Klimat och bestämmelser om luftkvalitet - Luftströmning i rum och i installation - Ventilationssystems funktion och uppbyggnad Bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem - Vem berörs, vem får utföra kontrollen och hur går det till? Information om styr- och reglerfunktioner Deltagare Steg 1: Fastighetsskötare, drift- och servicetekniker, säljare av teknisk utrustning samt alla som behöver grundkunskaper i ventilation Installationskomponenter, S, F, FTX-system - Kanaler, spjäll och luftdon - Fläktar, remdrift och motorer - Värmeväxlare, luftfuktare och filter Drift och underhåll för ventilation - Viktiga punkter för tillståndskontroll - Drift- och underhållsinstruktioner - Systemkunskap för S, F och FTX-system - Praktiska hjälpmedel Orientering om mätmetoder för luftflöde, temperatur och fukt - Demonstration av mätinstrument - Luftflödesmätning på till- och frånluftsdon 10

11 VENTILATION ventilation ventilationsteknik steg 2 Ventilationsteknik - steg 2 3 dagar Kursnummer: 9111 Utbildad personal sparar pengar Med goda kunskaper om ventilationssystems uppbyggnad, funktion och underhållsbehov sparar du pengar, tid och arbete samt förbättrar luftkvalitet och komfort. Dessutom är det så att såväl Boverkets bestämmelser för ventilationssystem som Arbetsmiljöverkets bestämmelser för luftkvalitet i arbets-lokaler fordrar att ventilationssystem körs och underhålls av utbildad och kompetent personal. Lär dig energiberäkna och driftoptimera Ventilationsteknik steg 2 är en fortsättningsutbildning på vår mycket populära utbildning Ventilationsteknik steg 1. Utbildningen ger dig förståelse för hur du kan vidta åtgärder för att förbättra inomhusklimatet och vilka ekonomiska fördelar detta ger. Du lär dig också hur du genomför energiberäkningar, driftoptimerar ventilationssystem, väljer lämpliga system och injusterar. Innehåll Grundläggande matematik (Förstudie med hjälp av mattekompendium) Tillståndsförändringar och dess påverkan på driftsekonomi. Genomgång av Mollierdiagram Beräkningsmetodik och formler för olika energiberäkningar Praktiska tillämpningsövningar av tillståndsförändringar Fläktdiagrammets uppbyggnad Deltagare Steg 2: Alla som gått Ventilationsteknik steg 1 eller motsvarande och som vill fördjupa sina kunskaper inom luftbehandlingsteknik. Fastighetsskötare, drift- och servicetekniker, säljare av teknisk utrustning, m fl. Efter avslutad kurs har du också fått svar på: - Hur du uppnår ett bra inomhusklimat till så låg kostnad som möjligt. - Hur driftekonomi och inomhusklimat påverkas av förändringar i luftflöden, tilluftstemperatur och driftstider. - Vad det kostar att värma och kyla luften i ett tillluftssystem - Hur mycket energi och pengar du sparar med olikatyper av värmeåtervinning. 11

12 Nu skärper Boverket kraven på OVK-kontrollerna! Mycket mera om energihushållning i OVK:n. VENTILATION ventilation Energieffektiva ventilationssystem 12 energieffektiva ventilationssystem 2 dagar Kursnummer: 9139 I Boverkets nya allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) ställs det krav på att undersöka vilka åtgärder som bör vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemen, utan att försämra inomhusklimaten. Det gäller således att inom ramen för OVK-besiktningen undersöka och redovisa åtgärder till energihushållning som kan tänkas passa i det aktuella ventilationssystemet och väga dessa åtgärder emot eventuella negativa effekter på inomhusklimatet. Boverket pekar ut fem områden som bör omfattas av undersökningen och ingå i åtgärdsförslagen: Optimering av luftflöden, tryck-, styr- och reglerutrustning Funktionsförbättringar i ventilationssystem Drift- och verksamhetsanpassning Underhåll och skötsel Dokumentation Teknologisk Institut har därför tagit fram en utbildning som direkt svarar upp emot Boverkets nya krav. Utbildningen vänder sig till personer som arbetar med ventilationskontroller (OVK), men som behöver komplettera sin kunskap med lämplig teknisk- och/eller ekonomisk utbildning för att kunna upprätta energieffektiva åtgärdsförslag. Genom att delta i Teknologisk Instituts kurser skapas förutsättningar för att klara de krav som lagstiftaren ställer på ventilationskontrollanterna. Innehåll Allmänt om energi för ventilation i en byggnad Energieffektivisering vid återkommande OVK-kontroll Förbättringsförslag uppdelade i de fem områden som Boverket prioriterar (se ovan!) Redovisning av resultat Mål Deltagarna skall efter kursen självständigt kunna upprätta förslag på förbättringsåtgärder för att skapa energieffektiva ventilationssystem och som samtidigt inte medför ett försämrat inomhusklimat. Deltagare Personer som avser utföra funktionskontroll av ventilationssytem (OVK) samt ge förbättringsförslag till energihushållning. Förkunskaper Energi/VVS-teknisk grundläggande kunskap samt kunskaper i matematik motsvarande gymnasienivå. Alternativ för dig som skall söka energicertifiering Om du skall söka certifiering till energiexpert och saknar traditionell ingenjörsexamen eller annan godtagbar examen så erbjuder vi dig ett alternativ. Teknologisk Instituts tre dimensioneringsutbildningar luft, värme och VA (se sid 8 i denna broschyr) är godkända hos certifieringsföretagen. Du kan efter genomförd utbildning och godkända tentamina tillgodoräkna dig dessa vid din ansökan. För att läsa mer om de fullständiga kompetenskraven går du in på (BFS 2007:5 CEX). Eva Fritz, tel , teknologiskinstitut.se

13 VENTILATION ventilation MÄTTEKNIK Mätteknik 2 dagar Kursnummer: 9115 Lär dig göra rätt från början Att mäta är att veta är ett välbekant uttryck. I detta sammanhang tål det att upprepas. Denna kunskap är nödvändig i samband med besiktning, injustering eller funktionskontroll av en luftbehandlingsinstallation. Att mäta rätt behövs även för att kunna föreslå eller utföra förändringar i anläggning - för att säkerställa luftkvalitet och inneklimat. Som drifttekniker, eller om du arbetar med energieffektivisering, har du också stor nytta av goda kunskaper i mätteknik. Vi lär dig rekommenderade mätmetoder enligt olika standarder inom ventilation, värme, kyla och inneklimat. Sakkunniga handledare Genom praktiska övningar under sakkunnig handledning lär du dig behärska mätmetoderna. Dessutom får du en unik möjlighet att prova mätinstrument av olika typer och fabrikat samt att göra mätningar i anläggning. Innehåll Allmän mätteknik mätfel, felkällor, felanalys Mätning av tryck allmänt om luftströmning statiskt och dynamiskt tryck tryckmätning med Prandtlrör Rekommenderade mätmetoder enligt T22 Prandtlrörsmätning och varmtrådsmätning i kanal fasta flödesmätdon mätning på frånlufts- och tilluftsdon Förkunskaper Praktisk och teoretisk kunskap om ventilationsinstallationer t ex Teknologisk Instituts kurs 9110 Ventilationsteknik för drifttekniker eller motsvarande. Deltagare Mättekniker/injusterare, kontrollanter, besiktningsmän, drifttekniker, driftsingenjörer, konsulter, skyddsombud, skyddsingenjörer, yrkesinspektörer, montörer, VVS-inspektörer, styr- och reglertekniker, säljare och servicetekniker. 13

14 Nu skärper Boverket kraven på OVK-kontrollerna! Mycket mera om energihushållning i OVK:n. VENTILATION ventilation elteknik för ventilationstekniker elteknik för ventilationstekniker 3 dagar Kursnummer: 9113 Som ventilationstekniker arbetar du med komplexa system och ställs ibland inför problem med elinstallationen. Det kan vara fläktar eller pumpar som inte fungerar, brott i en kabel eller något annat fel på strömförsörjningen. På denna utbildning breddar du din kompetens genom nya kunskaper i elteknik och praktisk träning i att utföra felsökning. Vi går igenom vilka regler som gäller för elarbete vilket också gör att du i framtiden själv kan lösa många problem i ditt dagliga arbete. Syfte Efter genomgången utbildning skall du kunna bedriva felsökning efter schema i normal ventilationsutrustning samt ha kunskaper om föreskrifter för drift och underhåll av elutrustning. Innehåll Kort repetition ellära Elmaskinens och trefas asynkronmotorns grundprinciper Orientering om varvtalsstyrning av motorer Manöver- och skyddsapparater Schemaläsning på manöverschema Felsökningsmetodik Specifika elbestämmelser för ventilationsinstallationer Behörigheter för elarbete Föreskrifter om elanläggningens skötsel Elfaran och säkerhetsåtgärder Elkraftsystemets uppbyggnad och funktion i ventilationssystem Tolkning av funktionsbeskrivning för manöverkrets Övningsuppgifter på kraft- och manöverschema Övningsuppgifter på handhavande av elektriska mätinstrument Övningsuppgifter på praktisk felsökning med felsökningstränare Deltagare Ventilationstekniker, drifttekniker, maskinister, mättekniker, injusterare, besiktningsmän, funktionskontrollanter för luftflöden/ventilation. Förkunskaper Kunskaper i ellära t ex motsvarande Teknologisk Instituts utbildning Grundläggande elteknik (4110), samt kunskap om ventilationssystems uppbyggnad och funktion. 14

15 VENTILATION Inför kurserna Injustering av luftflöden och Funktionskontroll av ventilationssystem kan du testa dina förkunskaper med hjälp av vårt diagnostiska prov med facit! Gå in på och testa dina kunskaper. Här finner du dokumentet som består av 14 sidor. De 4 sista sidorna är facit. ventilation injustering av luftflöden Injustering av luftflöden 3 dagar Kursnummer: 9117 Efter tre dagar med teori, praktiska injusteringsövningar i labbmiljö samt injustering på t ex en förskola, kan du på egen hand åta dig injusteringsuppdrag. En rätt gjord injustering skall vara väl dokumenterad med hjälp av mätprotokoll och injusteringsrapport. Detta för att kunna tillmätas förtroende vid funktionskontroll och besiktning samt för att vara till nytta vid framtida arbeten i fastigheten. En rätt utförd injustering leder dessutom till ett bättre inomhusklimat, lägre energiåtgång, mindre ventilationsljud och mindre fukt- eller radonproblem. Utbildningsinnehållet är anpassat efter RSVI:s krav på kunskap, hos certifierad injusterare. Vi lär dig att arbeta rätt redan från början! Därefter behöver du uppfylla de krav på erfarenhet av praktiskt arbete som är beskrivet i RSVI:s kravspecifikation. Innehåll Orientering om lagar och bestämmelser dimensionering av luftflöden Kontroll och beräkning av referenstillstånd Injustering enligt proportionalitetsmetoden metodbeskrivning förberedande arbeten injusteringens genomförande redovisning och protokoll referenstillstånd kostnadskalkylering Ljudteori/mätning Upp- och nedvarvning av fläktar Kontroll i samband med besiktning och funktionskontroll Grundläggande styr- och reglerprinciper Praktiska injusteringsövningar i Teknologisk Instituts ventilationslaboratorium injusteringsuppdrag på daghem dokumentation och redovisning Injusteringsproblem i samband med olika typer av ventilationssystem Beräkningsövningar Diskussion och erfarenhetsutbyte Förkunskaper Teknologisk Instituts utbildning Mätteknik för luftbehandlingsinstallationer (kursnr 9115) eller motsvarande kunskaper. Deltagare Mättekniker/injusterare, kontrollanter, besiktningsmän, drifttekniker, driftingenjörer, konsulter, skyddsombud, skyddsingenjörer, yrkesinspektörer, montörer, VVS-inspektörer, styr- och reglersäljare och servicetekniker. 15

16 Nu skärper Boverket kraven på OVK-kontrollerna! Mycket mera om energihushållning i OVK:n. VÄRME Värme Energieffektiva ventilationssystem Värmeteknik steg 1 3 dagar Kursnummer: 9160 Värmeinstallationer utgör en viktig del av byggnadens klimatsystem. För att få ett bra inneklimat till rimlig kostnad fordras förutom kunskaper om värmesystemets uppbyggnad och funktion också kunskaper om människans temperaturupplevelser. Utbildningen Värmeteknik för driftspersonal ger dig inte bara kunskaper om värmesystemets uppbyggnad och funktion utan också om: hur det termiska klimatet påverkar vårt välbefinnande vilka orsakerna och sambanden är vid felsökning i värmesystemen hur man analyserar driftförbättrande åtgärder och hur man lämnar riktig information för vidare analys och åtgärder. - pumpstyrning - inställning av regulatorer Felsökning i värmesystem och driftförbättrande åtgärder Deltagare Fastighetsskötare och drifts- och fastighetstekniker, underhållspersonal, fastighetsförvaltare och andra som har behov av systemtekniska kunskaper om värmesystem och termiskt inneklimat. NYHET! VÄRMETEKNIK STEG 2 Kursnummer Kontakta oss för mer information om denna utbildning. Innehåll Termiskt inneklimat Orientering i termiskt inneklimat, komfort och temperaturupplevelser Byggnadens värmebalans Byggnaders uppvärmningsbehov, dimensionerande utetemperatur och varaktighetsdiagram Effekt- och energibehov Värmeproduktion - system - komponenter - säkerhet Shuntgrupper, styr- och övervakningssystem - shuntgruppers uppbyggnad och funktion 16

17 VÄRME värme injustering av värmesystem Injustering av värmesystem 3 dagar Kursnummer: 9161 Ojämn fördelning av vattnet i värmesystemet leder till ojämn värme i fastigheten. Genom att de kallaste rummen blir styrande för värmen till fastigheten, kommer övriga delar att bli för varma och därmed förbruka mer energi. Injustering av värmesystemet betyder i regel en direkt energibesparing på 5-15%. Utbildningens mål är att ge deltagarna kunskap om varför och hur man injusterar vattenflöden i värmesystem. Utbildningen vänder sig till tekniker som skall utföra injustering av värmesystem samt övriga som arbetar med värmesystem och som behöver kännedom om vad injusteringen innebär och hur den utförs. Praktisk övning Framtagning av injusteringsvärden och genomförande av en injustering på demonstrationsutrustning Grupparbeten Värmereglering Värmeautomatik, shuntgrupper Injustering av värmegrupper Sammanfattning Faktorer som påverkar klimatupplevelser och rumstemperatur, m m Innehåll Värmesystem med fokus på radiatorer Uppbyggnad Värmebehov Värmeavgivning från radiatorer Dimensionerade temperaturer Effektbehov Flödesberäkningar Tryckfallsberäkningar Pumpar, ventiler, mätinstrument Injusteringsmetoder Översikt över olika metoder Normalflöde och lågflödesinjustering Framtagning av injusteringsvärden 17

18 STYR OCH REGLER styr och regler Styr- och reglerteknik för värme och ventilationssystem - steg 1 Styr- och reglerteknik för värmeoch ventilationssystem steg 1 4 dagar Kursnummer: 9150 Kurserna i stegutbildningen är lämpliga för dig som har grundkunskaper i värme- och ventilationssystemens uppbyggnad, men som behöver lära mer om reglerteknik. Med egna kunskaper i reglerteknik kan du lättare möta kundens förväntningar på ett bra inomhusklimat. Den tekniska driften förbättras och genom sänkta driftkostnader får fastigheten ett högre driftnetto. Syfte Steg 1-utbildningen ger de grundläggande insikterna i styr- och reglersystem och är avsedd för dig som arbetar med fastighetsdrift och har god kännedom om VVS-tekniska system. Med kunskaperna från steg 1 ska du kunna upprätthålla en säkerställd god teknisk och ekonomisk drift av värme- och luftkondi-tioneringssystems reglerfunktioner. Du skall: kunna läsa och förstå enklare flödesscheman för värme- och luftkonditioneringssystem ha kännedom om orsaken till vanliga problem i VVS-installationer känna till de vanligaste reglerparametrarna, såsom P-band och samspelet mellan objekt och reglerutrustning i ett reglersystem Begreppsförklaring inom styr/regler/övervakning - symboler och terminologi - tolkning av ritningar Innehåll Praktisk reglerteknik - objektets egenskaper - regulatorer Teknik för styrning, reglering och övervakning - luftbehandlingssystem - värmesystem - tappvarmvattensystem - fjärrvärmeanslutna system VVS-regulatorers vanligaste funktioner - reglermetoder - minbegränsningsfunktioner - frysvaktsfunktioner Praktiska övningar - drift av styr- och reglersystem för olika ändamål i simulator I de praktiska övningarna ingår träning i hand-havande av reglerutrustning. Deltagare Du som arbetar med fastighetsdrift och har god kännedom om VVS-tekniska system, t ex fastighets-skötare, drift- och fastighetstekniker, ventilationsmättekniker, ventilationsinjusterare, kontrollanter, besiktningsmän för OVK m fl. Förkunskaper Kunskaper om VVS-systems uppbyggnad och funktion. Lämpliga utbildningar för att erhålla nödvändiga förkunskaper är Teknologisk Instituts kurser Ventilationsteknik för drifttekniker 9110 eller Värmeteknik för driftpersonal

19 STYR OCH REGLER styr och regler styr- OCH REGLERTEKNIK FÖR VÄRME- OCH VENTILATIONSSYTEM STEG2 Styr- och reglerteknik för värmeoch ventilationssystem steg 2 3 dagar Kursnummer: 9151 Syfte Fortsättningsutbildningen går vidare med kunskaper och insikter om styr- och reglerteknik. Vi fördjupar oss i reglerteknik och skapar förståelse för dynamiska förlopp genom laborationer i reglersimulatorer. Steg 2-utbildningen gör dig rustad att trimma din egen anläggning med enklare injustering av reglersystem. Deltagare Fastighetsskötare, drifttekniker, maskinister, injusterare/driftsättare av luftdistributionssystem och servicepersonal som svarar för drift, underhåll och övervakning av värme- och ventilationssystem. Förkunskaper Deltagarna skall ha förvärvat grundkunskaper om styr- och reglerteknik motsvarande steg 1. Innehåll Tillämpad reglerteknik - objektets egenskaper - P-regulatorn - PI-regulatorn - PID-regulatorn - reglersystem - insvängningsförlopp - injusteringsregler - laboration i reglersimulator Mollierdiagrammet - de vanligaste parametrarna - praktisk tillämpning - beräkningsexempel 19

20 KYLA kyla Teoretisk kyl- och värmepumpteknik med dimensionering KYLCERTIFIERING Teoretisk kyl- och värmepumpteknik (MED DIMENSIONERING) Kursnummer: 9210 Utbildningen ger deltagarna kunskaper om Grundläggande energi- och värmelära Termodynamik med kylprocessens funktion i tryckentalpidiagram Laboration där teoretiska kunskaper tillämpas i en praktisk övning på ett kylaggregat Genomgång av köldmediesystemets olika komponenter, dess funktion och egenskaper Köldmedier och oljor vad ska man välja, egenskaper samt hälso- och miljörisker? Dimensionering av en kylanläggning och dess ingående komponenter Indirekta kylsystem. Genomgång av frysskyddsmedel, egenskaper, miljörisker samt påverkan på energieffektiviteten Energieffektivisering vilka faktorer påverkar kyl-/värmepumpanläggningens verkningsgrad? Regelsystem Kylnormen, Köldmediekungörelsen Kontroll av kyl-/värmepumpanläggningar Kylcertifiering Kursnummer: 9244 Nycertifiering och Omcertifiering EU-kommissionen har tagit beslut om att samtliga personer, som genomför läckagekontroll, återvinning, installation, underhåll och service, på applikationer som innehåller ozon och växthuspåverkande gaser, skall inneha personligt kylcertifikat enligt EG nr 303/2008 art. 2.1 och art. 5. Detta kommer att gälla fullt ut från 4 juli, Kommissionens förordning finner du bl a på Teknologisk Instituts utbildningar i Kylcertifiering är skräddarsydda utbildningar för yrkesaktiva kylmontörer/tekniker med krav på personligt certifikat. Utbildningarna ger dig tillsammans med tidigare kunskap det du behöver för att klara certifieringsproven. Kurserna genomförs i samverkan med SWEDCERT AB, som är ett av INCERT godkänt organ för personligt kylcertifikat i aktuella klasser. Deltagare Kylteknisk yrkesaktiv personal som i sin yrkesutövning utför läckagekontroller, återvinning, installation samt underhåll och service på kyl, värmepump eller AC-aggregat mobil kyla innehållande ozon eller växthuspåverkande gaser. För mer information är du välkommen att kontakta Bengt Karlsson vid SWEDCERT, tel Syfte 20

21 JURIDIK juridik Entreprenad- och avtalsrättens grunder, Entreprenad- och avtalsrättens grunder Kursnummer: 6241 Denna kurs är grundläggande och vänder sig till dig som behöver översiktliga men breda juridiska kunskaper eller som senare önskar delta i juridiska kurser på högre nivå. Innehåll Utbildningen ger en mycket god överblick över avtalet och förekommande standardavtal, kontraktshandlingarnas juridiska innebörd och konsekvenser. Deltagarnas egna frågeställningar och erfarenheter tas väl tillvara. Handelsrättslig lagstiftning Avtalsrättens grunder: anbud, accept och avtal Köp av varor (ABM) Köparens rätt vid fel respektive leveransförsening Riskövergång Entreprenader: upphandlings-, entreprenadoch ersättningsformer. (AMA AF, teknisk beskrivning, MER etc) fast pris, löpande räkning Standardavtalen AB 04, ABT 06 för byggnads-anläggnings- och installationsentreprenader Orientering om standardavtal AFF avtal för fastighetsförvaltning Orientering om köp av konsulter ABK Orientering andra standardavtal Orientering om nya LOU Skadestånd i entreprenadförhållande Ekonomi: rätt till betalning, priset, kostnadsreglering, index, dröjsmålsränta, betalningskrav, tvister, preskription av fordran med mera Kort beskrivning av övriga lagar och regelverk som är vanliga i branschen Gruppövningar, frågor och diskussion Deltagare Kursen vänder sig till alla som kommer i beröring med köpeavtal, entreprenadavtal, skötselavtal eller medverkar i utformning och tillämpning av dessa och saknar juridisk utbildning eller erfarenhet.kursen riktar sig bland annat till personal som handlägger upphandlingsärenden eller ansvarar för inköp av entreprenader och material på beställarsidan, samt till entreprenörer, arbetsledare, utförare, förvaltare med flera på entreprenadsidan. Ovanstående deltagare/målgrupper avser hus-, mark-, anläggnings och installationsaktörer i såväl offentlig förvaltning, offentliga bolag som privata företag. 21

energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter

energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter energiutbildningar Energideklarationer och Certifiering av energiexperter Över 600 kursdeltagare kan inte ha fel mer än 85% av dessa har dessutom klarat certifieringsprovet direkt! Anmäl dig du också till

Läs mer

KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering

KURSER & UTBILDNINGAR. VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik. Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering VÅREN 2011 VVS Ventilation Kyl- & värmepumpteknik Elbehörighet Energi Styr- & reglerteknik Ledarskap, arbetsledning och projektering KURSER & UTBILDNINGAR för installationsbranschen Kurser VT 2011 VVS

Läs mer

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2009 Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket 2009 1 Titel: Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem,

Läs mer

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling 2014 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för kompetensutveckling Arbetsmiljö, Bygg & fastighet, Energi, El, Industriteknik, IT/Telekom, Kvalitet, Miljö och Projektledning Det händer att jag får frågan

Läs mer

KURSUTBUD VÅREN 2009

KURSUTBUD VÅREN 2009 KURSUTBUD VÅREN 2009 INNEHÅLL Presentation av kursverksamheten inom Stockholms BF 4 BF9K 5 Arbetsmiljö Arbetsmiljöansvarig 6 Arbetsmiljökomplettering 7 Ställningsbyggnad 8 Lyfta Säkert 9 Entreprenör som

Läs mer

Certifiera installatörer

Certifiera installatörer Certifiera installatörer Uppdrag 18 implementering av förnybartdirektivet ER 2011:24 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark

www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark Utbildning inom kyl- och värmepumpteknik 2005 www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark Kyl- och värmepumpteknik Tid och Plats Stockholm 24-28 jan 2005 3-7 okt 2005 4-8 april

Läs mer

Fjärrvärme. en allt hetare fråga!

Fjärrvärme. en allt hetare fråga! Fjärrvärme en allt hetare fråga! Utbildning 2010 Fjärrvärme utbildningsprogram 3-5 mars 2010, Stockholm Kursnr: 9313 Service av fjärrvärmecentraler, 3 dagar Syfte: Att ge dig kännedom om fjärrvärmecentralens

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

Bara två saker är oändliga, universum och mänsklig dumhet. Och jag är inte säker på det förstnämnda.

Bara två saker är oändliga, universum och mänsklig dumhet. Och jag är inte säker på det förstnämnda. SBR BYGGINGENJÖRERNA KURSPROGRAM VÅREN SBR BYGGINGENJÖRERNA KURSPROGRAM VÅREN 2015 1 2014 KURSPROGRAM VÅR 2O15 2 SBR BYGGINGENJÖRERNA K U R S PR O G R A M VÅ R EN 2015 INNEHÅLL ABK 09... 3 AMA HUS 11,

Läs mer

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET. Smörja i tid. Förebyggande underhåll i kommunens verksamhetslokaler

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET. Smörja i tid. Förebyggande underhåll i kommunens verksamhetslokaler SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Smörja i tid Förebyggande underhåll i kommunens verksamhetslokaler Svenska Kommunförbundet 1999 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn 08-772 41 00 Epost: fastighet@svekom.se Webbplats:

Läs mer

Utbildningskatalog 2014. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2014. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2014 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2013 Produktion:H-tryck, Markaryd. Oktober 2013. Offentliga affärer och offentlig upphandling 2014 erbjuder

Läs mer

BUILD UP Skills Sverige Handlingsplan: Kompetensutveckling för energieffektivt byggande

BUILD UP Skills Sverige Handlingsplan: Kompetensutveckling för energieffektivt byggande BUILD UP Skills Sverige Handlingsplan: Kompetensutveckling för energieffektivt byggande Lars Tullstedt och Åsa Douhan, Sveriges Byggindustrier, 2013-02-11 rev 2013-04-12 1 Bilder på framsidan: Övre raden

Läs mer

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation Inspirationskatalog Inspirationskatalogen är en sammanställning av information om de upphandlade utbildningar som har genomförts i IDCs regi. Använd den gärna som inspirationskälla! Innehåll Arbetsmiljö...

Läs mer

TRANSPORT & LOgiSTik inköp MiLJö & FARLigT gods

TRANSPORT & LOgiSTik inköp MiLJö & FARLigT gods B Porto betalt Sverige TRANSPORT & LOgiSTik inköp MiLJö & FARLigT gods Utbildningsprogram 2010 Vill du veta mer om: Transport & Logistik, kontakta Christer Rydell, tel 031-350 55 54, cry@tiutbildning.se

Läs mer

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring BELOKs metodik Totalprojekt Handbok för genomförande och kvalitetssäkring Publikationen utgiven av BELOK (Beställargruppen för lokaler) Projekt 2012:5 Kan laddas ned via www.belok.se eller beställas genom

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL)

Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL) 1 (36) Installationsbranschens Certifierade Projektledare (ICPL) Förstudie: Stockholm 2014-04-24 Johan von Holst Granskad av: Anette Linder ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2 (goods 2E), SE-169 99 Stockholm

Läs mer

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm

Uppföljning av energikrav i byggprocessen. Bättre klimatskärm Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skrifterna Hela vägen fram uppföljning av energikrav i byggprocessen och Bättre klimatskärm att

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR

ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR Energieffektivisering i byggnader Utarbetad av Margot Bratt och Agneta Persson, WSP Sverige AB Stockholm, Januari, 2010 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete

Läs mer

Utbildningar inom bygg, elteknik, energi, fastighet, management, produktion och VVS.

Utbildningar inom bygg, elteknik, energi, fastighet, management, produktion och VVS. Utbildningar inom bygg, elteknik, energi, fastighet, management, produktion och VVS. 2012 Utbildningarna som tar dig hela vägen från teori till praktik. Utbildningarna som alla tekniker måste ha! www.tiutbildning.se

Läs mer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Projektrapport 091231 Förord I föreliggande handledning beskrivs riktlinjer och rutiner för uppföljning av energikrav under

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

P-märkt innemiljö och energianvändning. certifiering av energianvändning. Åsa Wahlström. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

P-märkt innemiljö och energianvändning. certifiering av energianvändning. Åsa Wahlström. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Åsa Wahlström P-märkt innemiljö och energianvändning Handbok inför certifiering av energianvändning SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP Energiteknik SP RAPPORT 2005:41 Åsa Wahlström P-märkt

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer