Driftingenjör inom kyla, VVS och Energi 400 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslöv Karlsson Climate AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Driftingenjör inom kyla, VVS och Energi 400 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslöv Karlsson Climate AB"

Transkript

1 Utbildningsnummer Driftingenjör inom Kyla, VVS och Energi Karlsson Climate AB Yrkeshögskolan i Eslövs kommun Driftingenjör inom kyla, VVS och Energi 400 Yh-poäng Yrkeshögskolan i Eslöv Karlsson Climate AB

2 Betygssättning och Kunskapskontroll Tentamen är: Salsskrivning med fastställda poängrelaterade betygsgränser. Case är: Hemtentamen som i skriftlig rapportform skall lämnas in och betygsättas. Kunskapsprövning är: diagnostiskt test, paper, laboration & muntlig framställan. Betyg för kurserna sätts efter: 50 % för G och 75 % för VG. Där case eller tentamen finnes samt kunskapsprövningar utgör case eller tentamen 50 % av betyget. För att uppnå godkänd på en kurs skall samtliga ingående delar vara minst godkända. En inlämning som ej följer uppställda krav på bland annat formalia räknas som ej inlämnad.

3 Byggfysik, konstruktion och miljö 30p. Övergripande kursbeskrivning: Kursen skall ge grundläggande kunskaper i byggfysik, konstruktion och miljö. Kursen behandlar även en byggnads sammansatta funktion och hur valet av en byggnads material kan ge synergier med det tekniska systemet. Kursen ger insikt i en byggnads konstruktions möjligheter och begränsningar, med kunskaper för tekniskt konstruktionsarbete, ritningsläsning samt miljöns påverkan vid val av byggmaterial och tekniska system. I kursen skall de även nyttja sina kunskaper genom att teoretiskt konstruera en kylmaskin och därefter testa dessa teoretiska modeller genom att praktiskt driftsätta en kylmaskin. Kursen skall integrera mätning, provning och lösa tekniska problem inom det valda området. Skall med specialinriktade kunskaper i byggmaterial, fuktvandring, ventilation, m.m. kunna beskriva funktion, åtgärd och resultat. Skall kunna beskriva grundläggande konstruktion/uppbyggnad byggnad och ventilation kyl & fryssystem. Skall kunna genomföra transmissions-, tryckfalls-, flöde i kanaler och rör-, diffusion- samt energiberäkningar. Skall kunna dimensionera system samt tolka rambeskrivningar inom området byggnadsfysik och ventilation. Skall även ge påbyggnad av kylsystems komplexa funktion. Skall kunna dimensionera samt bygga och driftsätta en kylmaskin. Skall även kunna arbeta med mätning och verifiering av teoretisk beräkning mot praktisk funktion. Kunskapskontroll: Betyget sätts genom casestudier samt inlämning av rapport. blivit godkänd på löpande kunskapsprövningar, case och rapportskrivning samt uppfyller ovanstående kursmål.

4 Examensarbete i byggnaders komfortsystem 20p Övergripande kursbeskrivning Kursen skall under handledning utveckla förmågan att självständigt utreda ett problem och lämna åtgärdsförslag. Kursen ska vidare ge kunskaper om det praktiska arbetet med felsökning, problemlösning, konstruktion och projektledning. Att ur en driftingenjörs perspektiv kunna genomföra ett lösningsbaserat praktiskt och teoretiskt arbete. Att uppnå en högre kompetens gällande projektets bakomliggande teori, uppsatsformuleringen och presentationen. Kunskapskontroll: Kursen genomförs med en av eleven skapad tidplan och inriktning innehållande beskrivning av examensarbete. Denna skall presenteras genom föreläsning/seminarium samt med en uppsats. Uppsatsen samt presentationen kommer att bedömas av inbjudna företagare/gäster samt av examinator. blivit godkänd på löpande kunskapsprövningar, muntlig framställan och examensrapport samt uppfyller ovanstående kursmål.

5 Funktioner i byggnaders komfort, kyl-och VVS system 75p Övergripande kursbeskrivning: Kursen skall ge grundläggande kunskaper om byggnaders tekniska system för uppvärmning och komfort samt industriell produktion inom Kyla- värme och Inneklimat. Kursen ska vidare ge kunskaper i drift och funktion av byggnaders tekniska system för uppvärmning och komfort samt industriell produktion inom Kyla- värme och Inneklimat. Kursen ska också utveckla förmågan att identifiera och föreslå lösningar på olika driftproblem samt ge förmågan att självständigt föreslå åtgärder för en effektivare och miljövänligare användning. Skall kunna beskriva avancerade komfortsystem. Skall kunna beräkna och utreda avancerade systemuppbyggnader av större komplexa byggnader så som äventyrsbad. Skall kunna nyttja specialinriktade kunskaper vid energiberäkning av komplexa system och kostnadsbedömning av åtgärdsförslag. Skall kunna funktionerna i styr & regler vid optimering och samordning av komplexa system. Skall vidare känna till övervakning av komplexa system. Skall kunna tolka rambeskrivningar samt anbud inom området styr & regler och övervakning av komplexa system. Kunskapskontroll: Betyget sätts efter olika deltentamen och muntliga framställande blivit godkänd på löpande kunskapsprövningar och rapportskrivning och muntliga framträdande samt uppfyller ovanstående kursmål.

6 LIA 1 10p Övergripande kursbeskrivning: Kursen skall ge kunskaper och kännedom om de önskemål branschen har på kompetens och yrkesmannaskap. Kursen ska vidare ge förståelse för arbetet som driftingenjör. Kursen ska också utveckla och inspirera inför de fortsatta studierna. Skall ha insikt i kompetens och utrustning. Skall ha inblick i branschen Skall ha kännedom om arbetsmetodik och arbetssituation Skall ha inblick i ett eller flera system branschen jobbar med Kunskapskontroll: Betyget sätts efter inlämnad rapport, samt muntligt framförande av LIA uppgift, i hänsyn tillsammans med arbetsgivarens omdöme. blivit godkänd på löpande kunskapsprövningar och rapportskrivning och muntligt framförande samt uppfyller ovanstående kursmål.

7 LIA 2 20p Övergripande kursbeskrivning: Kursen skall orientera och ge kännedom om den praktiska arbetssituationen som driftingenjör. Kursen ska vidare ge kunskaper om det praktiska arbetet som driftingenjör. Kursen ska också vägleda, utveckla och inspirera inför de fortsatta studierna. Kursen skall även ge en inblick i praktiska lösningar inom processkyla samt arbetsmiljö. Skall kunna redovisa tekniska produkter inom yrkesområdet för proceskyla Skall ha insikt i uppbyggnad av processkyla. Skall ha kännedom i det praktiska arbetet Skall ha insikt i arbetsmiljön Kunskapskontroll: Betyget sätts efter inlämnad rapport, av LIA uppgift, i hänsyn tillsammans med arbetsgivarens omdöme. blivit godkänd på löpande kunskapsprövningar och rapportskrivning samt uppfyller ovanstående kursmål.

8 LIA 3 20p Övergripande kursbeskrivning: Kursen skall orientera och ge kännedom om den praktiska arbetssituationen som driftingenjör. Kursen ska vidare ge kunskaper om det praktiska arbetet som driftingenjör. Kursen ska också vägleda, utveckla och inspirera inför de fortsatta studierna. Kursen skall även ge en inblick i praktiska lösningar inom Fastigheters inneklimat samt komfortsystem. Skall ha insikt och praktisk kunskap gällande tekniska produkter inom Fastigheters inneklimat samt komfortsystem Skall kunna förklara uppbyggnaden av fastigheters inneklimat samt komfortsystem Skall ha kännedom i det praktiska arbetet Kunskapskontroll: Betyget sätts efter inlämnad rapport, samt med hänsyn till arbetsgivarens omdöme. blivit godkänd på löpande kunskapsprövningar och rapportskrivning samt uppfyller ovanstående kursmål.

9 LIA 4 25p Kursen skall spegla det praktiska arbetet som driftingenjör och projektledare. Övergripande kursbeskrivning: Kursen skall orientera och ge kännedom om den praktiska arbetssituationen som driftingenjör. Kursen ska vidare ge kunskaper om det praktiska arbetet med felsökning, problemlösning och projektledning. Kursen ska också vägleda, utveckla och inspirera inför examensarbetet och framtida arbete som driftingenjör. Konstruktion; Skall skapa enklare system. Anläggningar och system; Skall beskriva uppbyggnad av ventilation kyl & fryssystem. Beräkningar; Skall redovisa beräkning av sammansatta system. Arbetsmiljö; Skall beskriva arbetsmiljön och arbetssituationen i det praktiska arbetet som genomförs för en projektledare. Kunskapskontroll: Kursen genomförs med en LIA plan innehållande riktade praktiska arbetsmoment. Dessa arbetsmoment skall bedömas av handledare på LIA plats samt redovisas på skolan med en rapport som beskriver tillämpning av teori och praktisk övning. blivit godkänd på löpande kunskapsprövningar och rapportskrivning samt uppfyller ovanstående kursmål. en högre måluppfyllelse vid kunskapsprövningar samt vid rapportskrivning.

10 LIA 5 (25p) Kursen skall spegla det praktiska arbetet som driftingenjör och projektledare. Övergripande kursbeskrivning: Kursen skall orientera och ge kännedom om den praktiska arbetssituationen som driftingenjör. Kursen ska vidare ge kunskaper om det praktiska arbetet med felsökning, problemlösning och projektledning. Kursen ska också vägleda, utveckla och inspirera inför examensarbetet och framtida arbete som driftingenjör. Anläggningar och system; Skall beskriva uppbyggnad av ventilation kyl & fryssystem. Beräkningar; Skall redovisa beräkning av sammansatta system. Arbetsmiljö; Skall beskriva arbetsmiljön och arbetssituationen i det praktiska arbetet som genomförs för en projektledare. System; Skall skapa underlag typ ramhandling eller liknande. Kunskapskontroll: Kursen genomförs med en LIA plan innehållande riktade praktiska arbetsmoment. Dessa arbetsmoment skall bedömas av handledare på LIA plats samt redovisas på skolan med en muntlig presentation. blivit godkänd vid presentation samt uppfyller ovanstående kursmål. en högre måluppfyllelse vid kunskapsprövningar vid presentationen.

11 Mätteknik och drift 30p. Övergripande kursbeskrivning: Kursen skall ge kunskaper om de grundläggande principerna inom området reglerteori. I kursen behandlas reglersystemens funktion och uppbyggnad. Kursen ska vidare ge insikt om reglerteknikens möjligheter och begränsningar. Kursen skall utveckla förmågan att utnyttja matematiska modeller och känd mätteknik med praktisk problemlösning. Kursen skall integrera mätning, provning och lösa tekniska problem inom det valda området. Skall förstå reglerteorins problemställningar och metoder; Skall även förstå grundläggande definitioner och begrepp vid dimensionering av reglersystem Skall ha grundläggande kunskaper i specifikationer för tids- och frekvensplanet, reglerprinciper och regulatorstrukturer med bl.a. PID-regulatorn. Skall kunna förklara PID-regulatorns funktion samt förståelse för reglermetodik. Skall ge grundläggande kunskaper i att skapa styrkort och funktionsbeskrivningar Skall ge kunskaper i mätmetoder, analys av mätvärde, mekanik, provning/mätning av kylmaskin. Kunskapskontroll: Betyget sätts efter skriftlig tentamen. blivit godkänd på löpande kunskapsprövningar och tentamen samt uppfyller ovanstående kursmål.

12 Produktkunskap i komfort kyl- VVS och industrisystem 75p Övergripande kursbeskrivning: Kursen skall ge grundläggande kunskaper i val av produkter/aggregat för kylning, uppvärmning, VVS och komfort. Kursen skall även ge färdigheter i att identifiera kyl-värme-vvs och komfortprodukter i byggnader och industrier kursen behandlar även byggnaders sammansatta system och hur valet av en produkt kan påverka både miljö, byggnad och produktion. Skall kunna beskriva enskilda produkters funktion i komfort- och industrisystem. Skall kunna beskriva produkters sammansatta funktion integrerade i systemuppbyggnaden av större komplexa system inom kyl-värme-vvs och energi Skall kunna grunderna vid konstruktion och dimensionering av komplexa system inom kyl-värme-vvs och energi. Skall vidare känna till grundläggande kunskaper i kostnadsbedömning av åtgärdsförslag samt skapande av teknisk beskrivning och FFU Skall ha grundläggande kunskaper i att tolka rambeskrivning samt beräkning av anbud. Kunskapskontroll: Betyg sätts efter skriftlig tentamen. blivit godkänd på löpande kunskapsprövningar och tentamen samt uppfyller ovanstående kursmål.

13 Teknisk uppdragsledning 10p Övergripande kursbeskrivning Kursen skall ge grundläggande kunskaper i teknisk uppdragsledning, gruppdynamik och projektledning. Kursen ska även utveckla förmågan att samarbeta och hantera konflikter, samt känna till betydelsen av olika motivationsfaktorer. Kursen ska dessutom ge kunskaper i teknisk rapportskrivning, både vad gäller innehåll och presentation. Kursen ger färdigheter i att sammanställa iakttagelser och laborationer till en teknisk skrift. Kursen ger även grundläggande kunskaper inom företagsekonomi och organisationers uppbyggnad samt verksamhetsutveckling. Efter genomgången kurs skall den studerande: Kunna arbeta med verktyg som FIRO, IDI, Feedbacktrappan för en grupps utveckling Kunna skriva en teknisk rapport Ha kunskap om förloppen i en grupps utveckling. Ha kännedom om vikten av kommunikation och dess tillvägagångsätt. Ha grundläggande kunskaper i företagsekonomi Kunskapskontroll: Betyg sätts efter inlämnad grupprapport. Principer för betygsättning: För betyget G krävs att den studerande har fullgjort och blivit godkänd på löpande kunskapsprövningar och rapportskrivning samt uppfyller ovanstående kursmål.

14 Tillämpning av naturvetenskapliga ämnen 60p Övergripande kursbeskrivning: Kursen ger grundläggande kunskaper i naturvetenskapliga begrepp anpassade till utbildningens inriktning, vilket innebär metoder och modeller inom delområdena termodynamik, mekanik, vågrörelselära, ellära. Kursen ska ge träning i att analysera, formulera och lösa verkliga problem och därmed utgöra en plattform för de följande kurserna där tekniska tillämpningar inom naturvetenskap olika delområden behandlas. Kursen ger även kunskaper inom yrkesområdet samt fördjupad förståelse av hur teorier och modeller byggs upp i ett växelspel mellan observationer och experiment. Detta för att kunna formulera, planera och genomföra en uppgift, samt dokumentera, diskutera och redovisa arbetet. Skall kunna arbeta med fysikaliska storheter enheter och måttsystem, mätnoggrannhet, fysikaliskt modelltänkande, experimentell metodik, Newtons lagar, arbete och energi, konstanslagar, vätskemekanik, mekaniska svängningar, rotationsdynamik. Skall kunna förklara carnot, termisk jämvikt, värme och termometri, kinetisk gasteori, fasövergång, värmetransport, termodynamiska tillståndsvariabler och tillståndsekvationer, fasdiagram, termodynamikens huvudsatser, entropi och ge exempel på kretsprocesser. Skall ge grundläggande kunskaper i mekaniska vågor, akustik, elektromagnetiska vågor, reflexion, akustiska. Skall kunna arbeta och beskriva elektrostatik, el-komponenter, el-kopplingar mellan elektriska kretsar och ledningar. Skall även ge branschriktade kunskaper om lagar, författningar och normer. Samt grundläggande kunskaper i trefasteknik, symmetrisk och osymmetrisk belastning, olika spänningssystem, transformatorer, skydd mot farlig spänning, direkt- och icke direkt jordade system. Skall kunna genomföra enkla kopplingar i start och stopp av motordrifter med tillhörande manöver- och skyddsapparater. Skall kunna koppla matematik till fysikaliska begrepp och funktioner Skall kunna arbeta med experimentella metoder och teoretiska modeller Kunskapskontroll: Betygs sätts efter skriftlig tentamen samt från case scenario under kursens gång. blivit godkänd på löpande kunskapsprövningar och rapportskrivning samt uppfyller ovanstående kursmål.

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng

Kursplan VM06 & UTBILDNINGSINNEHÅLL VISUAL MERCHANDISER. 400 Yh poäng Kursplan & UTBILDNINGSINNEHÅLL VM06 VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VISUAL MERCHANDISER 400 Yh poäng VM06 Innehåll INNEHÅLL Utbildnings mål 3 Kursöversikt 5 Undervisning och examensformer 5 Kurs: Lia

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik

Läs mer

Gymnasieingenjörsutbildning, Ludvika 2015-2016

Gymnasieingenjörsutbildning, Ludvika 2015-2016 Gymnasieingenjörsutbildning, Ludvika 2015-2016 Profil: Utgång: Design- och produktutveckling Design- och produktutveckling Examensmål för vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år (SKOLFS 2015:10)

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv

Yrkeshögskolan i Eslöv. Yrkeshögskolan i Eslöv Yrkeshögskolan i Eslöv 2011 2012 Yrkeshögskolan i Eslöv 1 Foto: Framsida Johnér bildbyrå AB/Mikael Dubois. Övriga fotografer: Lena Malmström Pålsson, Axel Siljebratt, Roger Strömberg, Martin Möller, Camilla

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 20 Självvärdering Lärosäte: Lund universitet Utvärderingsärende reg.nr 643-01844-12 Område för yrkesexamen: Väg- och vattenbyggnad Civilingenjörsexamen Inledning

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Utbildningens övergripande mål

Utbildningens övergripande mål Har du planer på att kliva in i säkerhetsbranschen? Risk Management är en svåröverträffad utbildning som ger en både bred och gränsöverskridande grund för att kunna arbeta som såväl säkerhetssamordnare

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10 05 98 E-POST

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

Introduktion till Interaktionsdesign 5 YH-poäng

Introduktion till Interaktionsdesign 5 YH-poäng Introduktion till Interaktionsdesign 5 YH-poäng t är att ge den studerande nödvändiga grundkunskaper för att klara av utbildningen, och ge en bra inblick och översikt över vad utbildningen handlar om.

Läs mer

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte BYGG OCH ANLÄGGNING Ämnet bygg och anläggning behandlar byggandet från planeringsstadiet till färdigställande och drift. Det behandlar även bygg- och anläggningsbranschens olika yrken och arbetsvillkor.

Läs mer

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Examensmål

VVS- och fastighetsprogrammet (VF) Examensmål VVS- och fastighetsprogrammet (VF) VVS- och fastighetsprogrammet (VF) ska utveckla elevernas kunskaper i installation, felsökning, reparation, drift och underhåll samt förvaltning av fastigheter, tekniska

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering

Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014 Självvärdering Lärosäte: Lunds Universitet Utvärderingsärende reg.nr 643-01844-12 Huvudområde: Trådlös Kommunikation Masterexamen Organisation och ledning

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningsnamn: Logistik - och verksamhetsutvecklare Omfattning: 400 YH-poäng Ansvarig utbildningsanordnare: Falköpings kommun Utbildningsnummer: 201040140 Grunduppgifter Utbildningens namn Logistik -

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Projektledning och digital produktion

Projektledning och digital produktion Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievägledning@mkv.umu.se www.umu.se Dnr Datum Sid 1 (7) Termin 4 inom Programmet för medie-

Läs mer

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kulturverkstan Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kursen anlägger fem grundläggande perspektiv på konst- och kulturfältet: Filosofiskt (Olika

Läs mer

Redovisningskonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Redovisningskonsult. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Redovisningskonsult en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Yh-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning

Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning MM Myndigheten för yrl«eshögslcolan Utbi ld n i ngsplan för yrkeshögs koleutbild ning Utbildningens namn: Di plomerad I nnovationsutveckla re Ansvarig utbildningsanordnare: Centrum för lnnovation och Entreprenörskap

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: VVS-Projektör Ansvarig utbildningsanordnare: Roslagen Education AB Omfattning, poäng: 300 Studieort: Hallstavik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: MYH 2014/2121 Ansökningsnummer:

Läs mer

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng

Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Ekonomi- och redovisningskonsult 400 Yh-poäng Utbildningen syftar till att förbereda dig för yrkesarbete inom redovisningsområdet och ger dig möjlighet att ansöka om att bli auktoriserad redovisningskonsult.

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen MATEMATIK Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den

Läs mer

Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann

Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann Kursmål, programmål, betygskriterier och examination Viggo Kann Kursmål och programmål består inte bara av fina ord utan har flera viktiga syften. Den här texten beskriver bland annat hur lärandemål hänger

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer