Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag."

Transkript

1 Allmänna villkor Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Tjänsten som tillhandahålls bygger på att du som kund skickar in dina föremål, företrädesvis knivar, saxar, kvarndelar m.m. till vårt sliperi via post. Dina föremål kommer att slipas av våra professionella slipexperter med lång erfarenhet och enligt samma höga standard som vi alltid erbjuder våra professionella kunder vi skiljer med andra ord inte på hur vi slipar åt privat- respektive företagskunder och restaurangproffs! Dina föremål returneras normalt till dig inom 2 arbetsdagar från det att vi erhållit föremålen från dig. Vid exceptionella förhållanden såsom sjukdom hos våra slipmästare eller vid klämdagar inför eller mellan röda dagar kan returen ta längre tid än två arbetsdagar, men vi räknar med att detta sällan händer och att det i vart fall aldrig skall ta längre tid än fem arbetsdagar från det att föremålen mottagits innan Du har Dina föremål tillbaka och nyslipade. Du måste vara över 18 år för att göra en beställning och ingå detta avtal. Vad vi slipar och inte slipar Vi förbehåller oss rätten att inte slipa föremål som inte är prissatta på vår hemsida annat än i de fall detta skriftligen överenskommits mellan dig som kund och Knivbrev AB (maila gärna Din förfrågan om Du är osäker, bifoga gärna bilder). Vi slipar ej moderna vapen såsom knivar av typen stiletter, butterflies, kaststjärnor eller andra föremål som kan användas i brottslig verksamhet eller som kan väcka anstöt. Vi slipar knivar som är avsedda för jakt och fiske eller andra typer av fritidsaktiviteter eller sporter (ex. seglarknivar). Knivbrev förbehåller sig rätten att avgöra vad vi anser vara bruksföremål alternativt vapen. Om Du skickar in föremål som nämns ovan (dvs. moderna vapen som stiletter, butterflies etc.) returneras föremålen oslipade till dig. Knivbrev äger dock rätt att fakturera dig för fraktkostnaden, knivbrevet samt knivskydden om Du sänder in föremål som kan anses som moderna vapen. Knivbrev förbehåller sig även rätten att endast ta emot föremål som får plats i knivskydden och går in i kuvertet utan att föremålen pressats ner eller riskerar att kunna åka ut, mail oss eller se instruktionerna på vår hemsida före beställning om du är osäker. Om vi mottar en försändelse där Knivbrevet inte förslutits med medföljande klämmor och skyddstejp så har Knivbrev rätt att återsända föremålen i större och säkrare förpackningar mot en extra kostnad om femtio kronor för nytt material som då läggs på Din faktura eller faktureras separat.

2 Vi tar ut en avgift om femton kronor per knivskydd som klippts till felaktigt och därefter inte reparerats av dig eller då det av någon anledning måste bytas ut pga. att våra instruktioner inte följts. Detta gäller även knivskydd som inte klippts till alls och där del av handtaget tryckts in i Knivskyddet vilket strider mot våra säkerhetsföreskrifter på hemsida samt i medföljande instruktionsblad. Om du känner dig det minsta osäker på hur knivskydden ska användas så är det bara att maila eller ringa oss så beskriver vi snabbt detta så att du inte behöver tvivla på hur Du skall göra. Knivbrev äger rätten att debitera femtio kronor per föremål som skickas in och som ej (vilket i sig strider mot våra säkerhetsföreskrifter) är diskade! Att föremål som skickas in till oss är diskade och rena är en självklarhet för de flesta men det har faktiskt hänt att vi fått in odiskade knivar. Dubbelbeställning med och utan kampanjkod Om du gör 2 beställningar från vår hemsida inom loppet av 2 timmar där den ena beställningen innehåller en kampanjkod och den andra inte, så kommer endast beställningen med kampanjkoden vara den vi tolkar som aktuell d v s beställningen utan kampanjkod tolkas då som felaktig och tas bort vilket ju är till Din fördel. Om vi missar detta och ändå skickar ut 2 Knivbrev faktureras du ej för det Knivbrev som är felaktigt utskickat. Detta Knivbrev ska dock kastas och ej returneras till oss! Knivskydden som låg i det felaktiga Knivbrevet ska dock läggas in i det korrekta Knivbrevet och returneras till oss. Om dessa knivskydd ej returneras till Knivbrev äger vi rätt att fakturera femton kronor per Knivskydd för dessa. Om du returnerar hela den felaktiga beställningen ökar portokostnaden för Dig så gör inte det! I detta fall d v s om Du returnerar hela den felaktiga beställningen och inte endast knivskydden - äger Knivbrev rätt att fakturera dig ett hundra kronor (100 kr)för porto och hanteringskostnader. Dubbelbeställning av 2 identiska beställningar Om du gör 2 eller flera identiska beställningar med eller utan kampanjkod (men där 1 eller fler egentligen är felaktig enligt dig) så ska du rapportera denna felbeställning via e- post till oss. Detta ska du göra senast kl samma dag som du gjort beställingen eller första vardag efter helg om beställning gjordes under helgdag. Om så inte sker äger Knivbrev rätt att fakturera dig enligt följande: Kostnaden blir lägre om du inte skickar in det felaktiga brevet/breven i retur (då vi sparar porto på detta). Kostnaden för detta blir då ett hundra kronor per annullerat Knivbrev, vilket då ger dig rätten att kasta Knivbrevet eller de felbeställda Knivbreven. Om du däremot skickar in breven tomma (utan några föremål att slipa) leder detta till en högre porto- och hanteringskostnad än om du kastat dem, varför Knivbrev då äger rätten att fakturera dig två hundra kronor. Observera att vad som nu sagts avser felbeställningar och ej förnyelser

3 eller avslut av abonnemang vilket du finner information om längre ner i detta avtal. Vid avsaknad av beställt Knivbrev eller material Om du inte får hem något Knivbrev, svarspostklisterlapp och/eller instruktionerna saknas eller om ett eller flera knivskydd saknas så ska detta rapporteras av dig till oss senast inom 10 dagar efter genomförd beställning. Detta ska ske skriftligen via e- post till Vi skickar då ut ett nytt Knivbrev till dig helt utan extra kostnad. Om vi inte erhållit ovan skriftliga information/rapport från Dig inom 10 dagar äger Knivbrev rätt att fakturera dig ett hundra kronor (100 kr) för att skicka ut det innehåll du saknar och behöver. Vid avsaknad av Knivbrev eller material - vid förnyelse I samband med din förnyelse skickas din faktura ut separat. Om du inte får något Knivbrev i samband med detta eller saknar en eller flera delar av innehållet så ska detta rapporteras inom 10 dagar från det att fakturan mottogs. Om detta rapporteras inom 10 dagar skickar vi ut en ny försändelse utan extra kostnad. Om du hör av dig efter 10 dagar och säger att du inte fått något nytt Knivbrev eller saknar någon del av innehållet som t.ex. ett eller flera knivskydd så äger Knivbrev rätt att debitera dig ett hundra kronor (100 kr) för att vi måste skicka ut ett nytt Knivbrev. Vid behov av större Knivbrev Ibland kan Du behöva ett större Knivbrev, exempelvis om några av föremålen/ knivarna (blad + skaft) är längre än 36 cm. Om du uppmärksammar behovet av ett större Knivbrev senast 15 dagar efter att du fått hem Knivbrevet eller 15 dagar från din förnyelsefaktura så skickar vi ut ett nytt, större Knivbrev till dig utan extra kostnad. Detta förutsätter att du inte redan skickat in några föremål samt har knivskydden kvar. Vi skickar även ut ny svarspostklisterlapp! Om du redan skickat in några av de föremål du beställt knivskydd till kommer det större Knivbrevet att betraktas som ett s.k. extrainskick och faktureras separat; se separata villkor kring detta. Om du har Knivskydd kvar till dina längre knivar så behöver du dock inte betala extra för dessa. Du faktureras då endast för frakten för extrainskicket. Exempel: Om du beställer hem 1 Knivbrev för 4 föremål och märker att du har behov av ett längre Knivbrev men inte rapporterar detta innan du skickat in dina övriga 3 knivar som fick plats, så kommer du att få 1 faktura till på fraktkostnaden när du skickar in den 4:e kniven i exemplet (förutsatt att du använder 1 av de 4 knivskydden du fick hem). Fraktpriserna finner du på vår hemsida under Priser. Om du begär nytt större Knivbrev först efter 15 dagar äger Knivbrev rätt att fakturera dig ett hundra kronor (100 kr)för detta oavsett om du har knivskydden

4 samt övrigt material kvar eller ej. Dessa regler gäller oavsett om du är i behov av större knivbrev vid nybeställning eller vid en del- eller helårsförnyelse. Inskick och skadade knivskydd Om Knivbrevet eller ett eller flera knivskydd är skadade eller kan antas vara defekta får de inte användas då det kan leda till personskador vid leverans eller att dina föremål försvinner under transport! Exempel på sådana skador kan vara att du själv råkar skära hål på knivskyddet när du ska föra in knivarna i det, att limningarna/svetsningarna släppt samt liknande defekter. Detsamma gäller om du märker att tejpen på knivskydden ej fäster tillräckligt hårt (sker om kniven inte är helt ren, ex. vid fettavlagringar eller om tejpen legat för länge och börjat torka ut). Det kan även ske om du tvättat dina knivar i diskmaskin vilket kan skapa avlagringar. Diska aldrig knivar i diskmaskin det sliter oerhört på dem! Knivskydden går att laga om man är lite händig, ex. genom bra tejp och vid behov lite extra kartong eller wellpapp. Hör dock först med oss om du är osäker så kan vi istället få möjlighet att skicka ut ett eller flera nya knivskydd till dig. Så snart du upptäcker att ett kuvert eller ett eller flera av dina personliga knivskydd är skadade måste du meddela oss detta så att vi omedelbart kan skicka ut en ny försändelse, dock senast inom 15 dagar från beställning, delårs- eller helårsförnyelse. Då vi gör detta kostnadsfritt. Förläng eller förstora dina knivskydd själv vid behov För längre knivar som t.ex. filéknivar där knivskyddet inte täcker hela bladet går det bra att linda in utskjutande del med hushållspapper, wellpapp eller en bit knivskydd från ett annat knivskydd du förkortat tidigare (dvs. du skarvar då knivskyddet med den avklippta delen från ett annat knivskydd). Tejpa förlängning/skarvningen hårt. Knivskyddet ska dock alltid användas i den mån det går, dvs ovan beskriver endast hur knivskydden kan förlängas. Om ditt blad är bredare än knivskyddet så går det bra att sprätta upp knivskyddet och skarva på en bit vanlig kartong, wellpapp eller ordentligt med hushållspapper. Fäst detta med tejp. Vid denna typ av behov kommer vi inte att fakturera dig något extra för att du måste modifiera knivskyddet så att det passar. Det viktiga är att Du ser till att knivarna är skyddade och att ingen person kan skadas vid leverans vilket ligger på ditt ansvar i detta fall. Bortslarvat material Om du råkat slänga eller slarva bort ditt Knivbrev, svarspostklisterlappen eller ett eller flera knivskydd äger Knivbrev rätt att fakturera ett hundra kronor (100kr)extra för nyutskick baserat på tidigare beställning. Vi skickar då ut ett komplett nytt Knivbrev till dig. Meddela oss detta genom att maila oss på Om du vill så kan du hoppa över detta utskick helt även om du då måste betala för det antal knivskydd du beställt enligt den faktura som kommer hem till dig vare sig du skickat in några föremål eller låter bli.

5 Olika antal knivar vid beställning kontra faktiskt inskickade Om du vid beställning anger att du vill ha ett visst antal knivskydd men inte skickar in beställt antal föremål för slipning inom 14 dagar från beställning så äger Knivbrev rätt att fakturera dig för hela beställningen enligt gällande priser för s k stålknivar (se priser för detta på vår hemsida under priser ). Det fakturerade och erlagda beloppet har du dock till godo fram till nästa Knivbrev skickas ut. Skälet till att vi måste göra på ovan sätt är att vårt faktureringsbolag sänder ut faktura dag 15 räknat från beställning och att justering av fakturan blir för tids- och kostnadskrävande för oss att administrera. Du kan dock även skicka in outnyttjade knivskydd i eget kuvert inom ovan nämnd 14- dagarsperiod. Fakturering sker då inte. Du får dock stå för portokostnaden själv om du returnerar knivskydden i separat kuvert. Du måste dock även lägga med ett brev/meddelande där du anger ditt kundnummer samt skälet till varför du skickar in ett tomt knivskydd om du inte använder vårt Knivbrev. Mängdrabatt trots färre inskickade knivskydd Vid fakturering för outnyttjat knivskydd så behåller du den mängdrabatt du får i förhållande till antal inskickade föremål + de tomma eller de knivskydd du inte skickar in efter 14 dagar och blir debiterad för. Observera att du dock kan returnera alla knivskydd utom ett inom 14 dagar varvid du då ej kommer att faktureras för dessa. Styckepriset per slipad kniv kan dock således bli högre om du skickar in färre föremål och därmed hamnar i ett annat prisintervall än du hade vid beställning (se prisintervallerna under priser på vår hemsida). Du behöver inte skicka in dina knivar direkt När du gör din beställning kan du vänta ända fram till det att nästa Knivbrev skickas ut med att skicka in dina knivar (vilket kan vara upp till 12 månader om du väljer 1 gång per år). Fakturan skickas ut efter 15 dagar från beställning eller tidigare om slipningen redan skett. Denna ska betalas till fullo oavsett om du väljer att inte skicka in några knivar alls (eller färre än vad du beställt knivskydd för om det gått längre än 14 dagar, se vad som sägs ovan). När fakturan skickas efter 15 dagar så äger Knivbrev rätt till betalning från dig för slipning motsvarande det antal knivskydd du beställt enligt det styckepris som gäller för den period du valde. Observera dock att du självklart har rätt att skicka in dina föremål senare och då har ett tillgodo fram till nästa del- eller helårsförnyelse sker. Om du valt att skicka in knivar fler än en gång per år äger Knivbrev även rätt att debitera dig på samma vis för övriga gånger du inte skickar in några föremål i enlighet med ditt abonnemang. Knivbrev skickar dock självklart ut nytt Knivbrev med det antal skydd du beställt inför varje delårsförnyelse. Trångt i Knivbrevet Om någon av knivarna inte får plats ligger det på ditt ansvar att höra av dig till Knivbrev och begära ut ett nytt större Knivbrev som du får utan extra kostnad

6 förutsatt att detta sker senast inom 14 dagar från det att du gjorde din beställning eller fick hem fakturan vid delårsförnyelsen. Om du begär nytt större Knivbrev så ska Du inte använda vårt mindre Knivbrev du fått hem och skicka in några föremål i det utan kassera det och invänta nytt större brev + ny svarspostklisterlapp. I annat fall äger Knivbrev rätt att debitera frakt samt ev. nytt/nya knivskydd för det extra brev vi skickar ut enligt samma priser som för ett s.k. extrainskick. Begäran om större knivbrev ska göras inom 14 dagar från det att din beställning gjordes. Vid begäran om större Knivbrev efter att fakturan skickats dag 15 från beställning så äger Knivbrev rätt att fakturera detta som ett extrainskick. Fakturan kommer att skickas separat efter att du redan fått hem dina knivar. Extrainskick Extrainskick är något man kan göra vid behov av att slipa flera föremål utanför sitt ordinarie abonnemang. Ett extrainskick beställs genom att du mailar eller ringer oss. Om du gör en beställning på vår hemsida betraktas detta som ett nytt abonnemang. Styckepriserna på ett extrainskick blir alltid samma som på ditt abonnemang som ligger till grund för extrainskicket. Om du t.ex. har ett gällande abonnemang på 4 knivar och önskar skicka in ytterligare 2 knivar (eller om 2 av dina 4 knivar behöver slipas oftare) så kan du beställa ett extrainskick. Priserna för de 2 knivarna du skickar in i exemplet blir då desamma som ditt grundabonnemang, dvs. samma styckepris som du hade fått om du skickat in 4 knivar. Eventuella kampanjrabatter gäller ej vid extrainskick. Fakturan för ett beställt extrainskick skickas ut efter slipning eller senast 15 dagar efter denna beställning. Eventuellt tillgodo vid betalning utan att föremål skickas in förfaller och kan ej nyttjas till framtida betalningar när nästa ordinarie Knivbrev skickas ut eller om direkt om det grundliggande abonnemanget sägs upp. Detta gäller om annat ej skriftligen kommit överens med Knivbrev. Felaktiga adressuppgifter Om du anger felaktiga uppgifter vid beställning eller begärt eftersändning, eller flyttat så att ditt Knivbrev inte når fram och returneras till oss så äger Knivbrev rätten att debitera dig 100 kronor för att åter skicka ut Knivbrevet till dig. Detta gäller oavsett om det är första Knivbrevet, del- eller helårsförnyelsen eller dina nyslipade föremål som kommer tillbaka till oss med Postens meddelande Adressaten okänd. Slipning Knivbrevs sliperi slipar knivar professionellt. Det betyder att vi slipar knivarna så som majoriteten av professionella kockar önskar ha sina olika typer av knivar slipade. I det fall du skickar in knivar utan att specificera särskilda önskemål så

7 kommer vi att slipa dem enligt vår professionella standard. Detta gäller även antika knivar, samlarknivar etc. Modern slipning Professionell knivslipning behöver ej vara i linje med hur du hade tänkt dig att dina knivar skulle slipas så klargör i så fall detta innan du sänder in knivarna om du har några särskilda önskemål. Detta ska göras skriftligen genom att du bilägger dina kommentarer på ett A4 i Knivbrevet. Där ska du även ange vilka särskilda önskemål du har, ditt mobilnummer så att vi kan nå dig vid frågor, din e- postadress. Skriv även en referens till vilken kniv dina önskemål gäller och skriv tydligt ut detta på knivskyddet (penna med bläck) som sitter på kniven det avser, ex. genom Se särskilda önskemål kring denna kniv. Vi polerar ej dina knivar Vi slipar dina föremåls egg. I våra priser och i vårt erbjudande ingår det ej att polera dina knivar eller på andra sätt försöka få bort skönhetsfläckar som ej påverkar föremålets funktion. Om du t.ex. har rostfläckar på en kniv så kommer vi ej att fokusera på att få bort dessa utan endast fokusera på att ge dig en ny professionell råegg samt tillhörande finegg. Vi tar därför ej heller ansvar för om vissa nya skönhetsfläckar skulle uppkomma när vi slipar dina föremål även om vi självklart gör vårt yttersta för att så inte ska ske. Diska knivarna när du får hem dem Notera att dina knivar behöver diskas när du får hem dem. Detta då det är slipvax på dem vilket används när vi bygger upp din finegg. Detta får du bort med lite ljummet vatten och vanligt diskmedel. Om våra knivskydd skulle lämna några klisterrester så går detta att ta bort detta med lite Aceton eller genom att gnugga bort det med en hårdare svamp. Observera följande: Vi slipar bort s.k. klackar på dina knivar för att blad och klack skall vara i samma linje. En del kunder bryr sig mer om hur deras kniv ser ut än hur den fungerar vilket vi ej lägger någon värdering i (det är valfritt). Om du önskar att din/dina knivar ska slipas annorlunda än majoriteten av professionella kockar önskar, så måste detta tydligt specificeras när du skickar in dina knivar enligt instruktionen ovan. Priser De priser som gäller återfinns på hemsidan under Priser. Priserna avser styckepriser och gäller per gång, ex. per delårsförnyelse. Notera att eventuella kampanjkoder endast kan utnyttjas 1 gång per familj, hushåll och adress under en 3 årsperiod och gäller vid första sliptillfället om inget annat uttryckligen och skriftligen avtalats.

8 Vi förbehåller oss rätten att justera dessa priser och de prisintervall vi tillämpar under din abonnemangsperiod utan att meddela dig i förväg. Knivbrev äger dock endast rätten att justera dina slippriser med +20% från varje helårsförnyelses eventuellt uppdaterade prislista. Om priset för slipningen av ett föremål justeras mer än med 20 % äger du rätten att omedelbart avbryta ditt pågående abonnemang. Denna rätt måste du åberopa senast 10 arbetsdagar efter det att du fått din faktura där de nya priserna upptäcks. Nöjdhetsgaranti Om du inte är nöjd med slipningen äger du rätt att åberopa vår nöjdhetsgaranti. Det betyder att du då kostnadsfritt får skicka in dina knivar med vändande post varvid vi gör om arbetet, helt utan kostnad för slipning eller för frakt. Observera dock att denna garanti inte omfattar att du vill ha dina knivar slipade på ett annat sätt om du inte specificerat det enligt de regler vi har för det (se rubrik Slipning ). Om du blir missnöjd vill vi att du i så fall talar om på vilket sätt du är missnöjd och vid tvist förbehåller vi oss rätten att anlita utomstående sakkunnig för att avgöra om slipningen överensstämmer med professionell slipning eller inte. Vi försöker dock att i möjligaste mån göra våra kunder nöjda och hoppas att en sådan situation inte skall inträffa överhuvudtaget. Skulle denna utomstående hävda att slipningen gjorts fackmannamässigt gäller inte garantin och du får stå för kostnaderna enligt gällande priser och avtal. Notera att denna garanti ej gäller för skönhetsfel eller småskador från slipningen (vilket vi självklart gör allt för att undvika). Skönhetsfel som ej påverkar knivens verkningsgrad ersätts ej. Nöjdhetsgarantin ska åberopas senast 5 dagar efter det att du mottagit dina föremål i retur från oss. Transportförsäkring - privatpersoner Du kan skicka ditt Knivbrev försäkrat som ett REK brev (Postens rekommenderade brev). Du behöver inte ange detta när du gör din beställning (notera och läs rubriken nedan för dig som är företagare och väljer att skicka med REK). Allt du behöver göra är att lämna in dina föremål till närmaste postkontor och spara inlämningskvittot (ditt försäkringsbevis). Observera att om du inte vill ha REK så ska du stryka ordet REK på den svarspostklisterlapp du får med i Knivbrevet med vår returadress på. Detta då Posten ibland kan göra stickkontroller och då tar ut din försändelse ur den normala posthanteringen och gör om transporten till REK. Detta kostar pengar som faktureras oss. Vidare kan vi ej se något annat än att du önskat REK när Posten levererat och följaktligen returnerar vi då ditt Knivbrev som REK med för var tid gällande pris för detta.

9 Om du väljer att skicka dina knivar via s.k. REK - Post så är en del av försändelsen försäkrad av Posten. Vi ersätter eventuell överskjutande del upp till maximalt kronor per Knivbrev. Om dina knivar tillsammans är värda mer än kronor kan du beställa hem 2 eller fler Knivbrev för fullgott försäkringsskydd av beloppen. Observera att REK är en försäkring och att vår vanliga fraktkostnad tillkommer per Knivbrev (se priser på hemsidan för gällande fraktkostnad). Väljer du att skicka dina knivar med REK och de mot förmodan skulle försvinna under transporten eller hos vårt sliperi så ersätts dina föremål till nyanskaffningspris förutsatt att du kan uppvisa giltiga inköpskvitton samt Postens inlämningskvitto. Knivbrev äger rätt att välja om kontant utbetalning ska ske eller om vi ersätter dig med likadana knivar belopp som motsvarar återanskaffningsvärdet för försvunna knivar. Ersättning lämnas inte om Knivbrevet är skadat eller om man kan anta att våra Knivskydd ej används och att föremålet därmed kommit på villovägar innan de kommit in till oss. Observera att det är ditt ansvar att knivarna ska förslutas så som Knivbrev föreskriver i såväl medskickade instruktioner som på hemsidan. Transportförsäkring - företag För dig som är företagskund och väljer REK så är det viktigt att känna till att Postens regler föreskriver att endast företagets firmatecknare kan hämta ut en sådan försändelse (när företagets föremål kommer i retur). Posten har även rutiner för att låta ombud hämta ut REK försändelser men för detta hänvisar vi dig till Postens för var tid gällande regler som du finner på Observera att nuvarande regler föreskriver att man ska lämna in en fullmakt 1 vecka för det att man ska hämta ut en REK försändelse via ombud. Detta ska firmatecknaren göra på det lokala företagscentret. Om du ej har möjlighet att låta firmatecknaren hämta ut ditt Knivbrev så kan du kontakta oss för att vi ska begära försändelsen i retur och därefter skicka med eller utan REK till annan person. Detta kostar tvåhundra femtio kronor (250 kr) och inkluderar då Postens egna avgifter för detta, porto samt handläggning. Detta belopp faktureras dig i efterskott. Förväxling av knivar Om allt skulle gå fel och du mot förmodan skulle motta någon annan kunds knivar oavsett vem som begått detta misstag så åläggs du att skicka tillbaka dessa till oss så snart du upptäcker detta. Dock senast inom 10 arbetsdagar. Om detta inträffar så bjuder vi dig på samtliga kostnader för slipningen av dina föremål samt övriga kostnader för retur av de felaktigt skickade knivarna!

10 Om du inte returnerar de felaktigt skickade knivarna senast 5 arbetsdagar efter att vi etablerat kontakt och du fått hem nytt Knivbrev så äger Knivbrev rätten att debitera dig för knivarnas nyanskaffningsvärde så att vi kan ersätta den kund vars knivar hamnat hos dig (om inget annat avtalats). Om du upptäcker att du fått fel knivar ska du omedelbart kontakta Knivbrev. De felaktiga knivarna ska då returneras till oss genom REK - försändelse genom att du lämnar in det nya Knivbrevet du får hem till ett lokalt postombud och sparar inlämningskvittot. Knivbrev ska förse dig med nytt Knivbrev, rätt antal knivskydd samt svarspostklistermärke med REK. Du behöver inte stå för några kostnader kring detta eller dina egna knivar om de t.ex. skickats fel till kunden vars knivar du eller någon annan har. Kort och gott står vi för samtliga kostnader så länge du returnerar de felaktigt skickade knivar enligt tiden som beskrivs ovan. Abonnemanget Hur ofta man behöver slipa sina knivar beror helt på knivarnas kvalité/hårdhetsgrad, hur ofta de används, vad de används till samt hur de underhålls. När du beställer hem ett knivbrev bestämmer du själv vilken tid mellan inskickningstillfällena du önskar, dvs. hur ofta du vill grundslipa dina knivar. De olika alternativ som tillhandahålls finner du under priser på vår hemsida. Abonnemanget gäller tills vidare och alltid minst på 1 år oavsett hur många inskickningstillfällen du valt (vilket vi även kallar för delårsförnyelser). Du kan avsluta ditt abonnemang inför nästa helårsförnyelse precis närsomhelst, notera följande: Knivbrev skickar då endast ut det antal Knivbrev som är kvar innan avtalsperiodens slut. Om du t.ex. valt att skicka in dina knivar 2 gånger per år men väljer att säga upp abonnemanget efter 3 månader så kommer du fortfarande få ytterligare 1 nytt Knivbrev med valt antal knivskydd som du ska betala för efter 6 månader när det kommer. Förnyelsen sker alltid efter 12 månader förutsatt att du då inte avslutat ditt abonnemang genom att informera oss via mail I detta exempel får du alltså inte ett nytt Knivbrev när 12 månader passerat efter uppsägningen. Abonnemanget är bindande under den avtalstid du väljer, dvs. om du väljer 3 knivar 2 gånger per år så förbinder du dig att betala för minst 3 knivar 2 gånger per år oavsett om du skickar in några knivar alls eller skickar in färre knivar än du beställt slipning för. Observera att ett inskick mellan de inskickningstider (ex. att du skickar in 1 eller flera knivar direkt efter att du fått tillbaka dina knivar) ej klassas som ett inskick, utan benämns som extrainskick. Detta ska dock betalas precis som ett vanligt abonnemang, dvs. oavsett om du skickar in några knivar eller ej. Det förnyas dock aldrig.

11 Års- och delårsförnyelse Abonnemanget förnyas automatiskt efter 1 år och samtidigt som Knivbrevet skickas hem till dig efter 1 år (oavsett hur många inskick du valt per år). Du kan alltså avsluta abonnemanget när du vill men innan nästa års första Knivbrev skickats ut. Uppsägningen gäller då inför nästa avtalsperiod. När perioden löpt ut skickas alltid ett nytt Knivbrev ut till alla kunder som inte sagt upp. I och med detta anses du acceptera den nya avtalsperioden på 1 år med det antal sliptillfällen och föremål per sliptillfälle du valt. I samband med års- eller delårsförnyelsen skickas även din faktura ut. Detta betyder dock ej att du omedelbart behöver skicka in dina föremål. Detta kan du vänta med ända tills nästa Knivbrev anländer varvid föregående ej nyttjat knivbrev samt betalningen för detta förfaller och ej kan nyttjas för kommande betalning. Skicka in fler knivar (s.k. extrainskick) Om du så önskar kan du närsomhelst skicka in fler föremål än vad du valde vid beställning. Oavsett hur många knivar du skickar in via ett extrainskick så kommer du få samma styckepris på slipning av stål- eller keramiska knivar som du fick vid ditt senaste abonnemangsinskick. För övriga sliptjänster gäller ordinarie prislista vilket återfinns på vår hemsida. Om du t.ex. valt att skicka in 2 gånger per år och 3 knivar per gång och därefter skickar in en 4:e kniv direkt efter att du fått tillbaka dina knivar så debiteras du samma styckepris på den 4:e kniven som tidigare, dvs. ett lägre styckepris än ordinarie prislista enligt detta exempel. Frakten enligt gällande prislista tillkommer för ett extrainskick. Observera att om du i samma exempel endast skickar in 2 knivar trots att du beställt slipning av 4 knivar i extrainskicket så kommer du att debiteras för fyra knivar plus frakt och ev. extraförsäkring. Priset för de 2 knivar du ej väljer att skicka in är samma som för slipning av stålknivar (se priser på hemsidan). Uppsägning av abonnemanget Du kan säga upp ditt abonnemang närsomhelst. Knivbrev har dock rätten att fortsätta skicka ut det antal Knivbrev du valde vid beställning fram tills det att avtalsperioden löpt ut samt fakturera för detta oavsett om du skickar in något eller ej. Om du t.ex. väljer abonnemangsformen 3 knivar per år, 2 gånger per år men väljer att säga upp abonnemanget efter första inskicket så slutar ditt abonnemang att gälla 12 månader efter att du gjorde din första beställning. Ett inskick mellan 2 perioder gäller ej som att du skickat in 2 gånger ett år utan betraktas som ett extrainskick. Uppsägning ska ske via mail till

12 Uppsägning av abonnemanget med hjälp av distansavtalslagen När man beställer ett Knivbrev så har du alltid laglig rätt att ångra dig i upp till 14 dagar efter din beställning enligt distansavtalslagen. På samma vis äger Knivbrev rätt att debitera dig för de kostnader som beställningen, porto och handläggning kostat oss. Om du väljer att avsluta ditt abonnemang innan vi ens hunnit skicka ut något Knivbrev från oss så kostar tar vi ej betalt dvs. 0 kr. Om vi däremot redan skickat ut Knivbrevet äger Knivbrev rätten att debitera dig ett hundra kronor för hantering, porto, knivskydd m.m. Om du dessutom får för dig att returnerar ditt Knivbrev tomt eller med beställda knivskydd kostar detta oss än mer pengar i hantering och porto. Knivbrev äger i detta fall rätt att fakturera dig för dessa kostnader vilka beräknas till två hundra kronor. Betalning När du beställer hem ett Knivbrev accepterar du att ditt abonnemang påbörjas omedelbart, oavsett om du skickar in några föremål eller ej! Du har däremot rätt att avbryta i upp till 14 dagar enligt distansavtalslagen (se rubrik ovan). Senast 15 dagar efter beställt Knivbrev kommer din faktura att skickas till dig. Om du inte har skickat in några knivar vid denna tidpunkt så fakturerar vi så som om du skulle skicka in det antal knivskydd du beställt där vi förutsätter att det är stålknivar som du önskar grundslipa (se priser för slipning av stålknivar på vår hemsida). Du har då ett tillgodo som kan utnyttjas ända fram tills nästa Knivbrev skickas ut (års- eller delårsförnyelsen) från oss. Därefter kan ditt tillgodo ej längre utnyttjas som betalning för kommande Knivbrev. Om du skickar in föremål, skickar med REK eller önskar sliptjänster med andra priser äger Knivbrev rätt att fakturera dig extra för denna mellanskillnad. Knivbrev äger även rätt att avvakta med att debitera beloppet och lägga det på en kommande faktura (ex. om det är ett lågt belopp vilket Knivbrev äger rätt att avgöra). När dina knivar returneras till dig erhåller du din faktura och har 20 dagar på dig att betala den från utställelsedatum. Fakturan kan även komma att skickas ut separat via 3:e part varvid fakturafrågor i första hand hänvisas till denna part enligt det som framgår av fakturan. Vi förbehåller oss rätten att skicka ut en ny faktura om beloppet/en på ursprungsfakturan av någon anledning skulle vara fel, t.ex. ex. genom att vi glömt ta betalt för någon tjänst eller pga. tryckfel/systemfel. Knivbrev äger rätt att överlåta fakturering till 3:e part samt att om Knivbrev så väljer även sälja sina fakturor till 3:e part. Om du inte betalar din faktura i tid äger vi eller 3:e part rätt att överlåta fakturan till valfritt inkassobolag som därefter tar över ärendet. Detta innebär att du får en påminnelsefaktura med lagstadgad avgift som måste betalas inom angiven tid. I annat fall övergår ärendet till inkasso varvid ytterligare lagstadgade avgifter påförs Dig.

13 Observera att du betalar för antal beställda knivskydd, frakt och ev. REK - frakt i förhållande till periodintervall för inskick och alltså ej för antalet knivar du faktiskt skickar in, så beställ inte fler knivskydd än du tänker använda då vi måste fakturera dig för detta. Om du däremot returnerar oanvända Knivskydd + de föremål du önskar slipa inom 10 dagar slipper du betala extra för de oanvända skydden. Notera dock att ditt styckepris då kan bli högre pga. att du kanske inte längre får mängdrabatt (se prislistan på vår hemsida). Fakturering vid års- eller delårsförnyelse Vid förnyelse skickas din faktura ut från 3:e part. Denna faktura baseras på det antal skydd du tidigare beställt för din helårsprenumeration. Du kan ändra antal beställda knivskydd inför varje helårsförnyelse eller delårsförnyelse. Notera att dina styckepriser då även kan komma att bli lägre eller högre beroende på din förändring. Detta gör du genom att kontakta oss via e- post på Förnyelsefakturan ska betalas inom 20 dagar. Du har däremot fram till nästa sliptillfälle, dvs. den dag du vi skickar ut nästa Knivbrev, på dig att skicka in dina knivar. Om denna dag passeras utan att några föremål skickas in för slipning anses Knivbrevet förbrukat och det tillgodo du hade kan då längre ej utnyttjas som medel för framtida betalningar. Detta avbryter dock inte ditt abonnemang utan när nästa Knivbrev skickas ut har du återigen 20 dagar på dig att betala den fakturan. Presentkort Knivbrevs presentkort lanserades under För att klassas som en presentkortskund enligt detta avtal så gäller det att rätt kod (den som följer med presentkortet) används och att den fortfarande är gällande. Här följer de undantag och tillägg som gäller för presentkortskunder i förhållande till detta avtal vars delar i övrigt gäller som vanligt: När du beställer ett Knivbrev via presentkort så förnyas det aldrig per automatik. Om du skickar in föremål som kostar mer än vad ditt presentkort är värt så äger Knivbrev rätt att fakturera dig denna extrasumma. Fakturan på totalt belopp minus presentkortets värde skickas då direkt till samma adress som Knivbrevet skickas till. Giltighetstid 24 månader från beställning. Borttappat presentkort ersätts ej. Gäller som betalning vid ett tillfälle. Presentkortet kan inte växlas eller bytas mot pengar. o Gäller även om hela presentkortet ej nyttjas. Förvara presentkortskoden tryggt. Såsnart en presentkortskod nyttjas anses den vara förbrukad och beställning med samma kod betraktas då som en traditionell beställning där reglerna för presentkortet i detta avtal ej är applicerbara.

14 Ev. rabattkoder går ej att kombinera med presentkortskoden. I övrigt gäller detta avtal precis som för övriga kundbeställningar. Personuppgifter De personuppgifter som du lämnar till Knivbrev, behandlas i enlighet med personuppgiftslagens (1998:405), ("PUL"), regler. PUL ska skydda individer mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Uppgifterna hämtas normalt direkt från dig som kund eller som visar intresse för att bli kund, men kan även kompletteras från extern part. Dina kunduppgifter kan komma att lämnas ut till en eller flera av Knivbrevs avtalspartners som i sin tur kan komma att ge dig olika typer av erbjudanden som Knivbrev anser kan vara till nytta för dig.

Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB

Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB Säljare av tjänst städabonnemang: Strykfritt AB Tullgårdsgatan 10 116 68 Stockholm Org. Nr 556797-4471 Sidan innehåller samtliga

Läs mer

Exempel på köpvillkor

Exempel på köpvillkor Exempel på köpvillkor Kund inom kläder och presentartiklar: Köpvillkor Enligt svensk lag. Leveranstid 10 arbetsdagar. 14 dagars full returrätt. Fri leverans inom Stockholm, Göteborg och Malmö. För övriga

Läs mer

FULLSTÄNDIGA KÖPVILLKOR

FULLSTÄNDIGA KÖPVILLKOR FULLSTÄNDIGA KÖPVILLKOR FRÅN 2014-01-27 ALLMÄN INFORMATION Alla produkter vi säljer kan användas i Sverige. Alla priser anges i svenska kronor. Alla priser på www.phonehouse.se är webb-priser och gäller

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Användarvillkor för Abonnemang avtal mellan privatkund och Julias Rent Hus AB

Användarvillkor för Abonnemang avtal mellan privatkund och Julias Rent Hus AB Användarvillkor för Abonnemang avtal mellan privatkund och Julias Rent Hus AB Säljare av tjänst: Julias Rent Hus AB Mörtgatan 10, 5tr. 133 43 Saltsjöbaden 556890-8395 Följande avtal gäller mellan följande

Läs mer

Allmänna Köpvillkor vid beställning på KappAhl Shop Online

Allmänna Köpvillkor vid beställning på KappAhl Shop Online Allmänna Köpvillkor vid beställning på KappAhl Shop Online ALLMÄNT ALLMÄNNA KÖPVILLKOR Följande allmänna köpvillkor ( Köpvillkor ) gäller vid beställning av produkter via www.kappahl.com genom KappAhl

Läs mer

Köpvillkor. Innehållsförteckning. Köpvillkor

Köpvillkor. Innehållsförteckning. Köpvillkor Köpvillkor Innehållsförteckning 1. KÖP... 2 2. PRISER... 2 3. LEVERANS... 3 4. BETALNING... 4 5. ÅNGERRÄTT... 5 6. REKLAMATION... 6 7. PERSONUPPGIFTSPOLICY... 6 8. FORCE MAJEURE... 6 9. COOKIES PÅ VÅR

Läs mer

KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB

KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB I KORTHET ERBJUDER VI DIG: KÖPVILLKOR - SWEDALA OUTLET AB Snabba och trygga leveranser tillsammans med Posten. Säkra och krypterade kortbetalningar i samarbete med SveaWebPay. Alltid 14 dagars lagstadgad

Läs mer

Allmänna villkor 1 Allmänt 2 Tjänstebeskrivning 3 Avtal och Avtalstid

Allmänna villkor 1 Allmänt 2 Tjänstebeskrivning 3 Avtal och Avtalstid Allmänna villkor.se och AB, AB, Olserödsgatan 90, 442 42 Kungälv. Org Nr 556711-5844. Tfn: 0303-71 91 00, Fax: 0303-71 91 09 Nedanstående avtalsvillkor och allmänna villkor ("villkor") avser din beställning

Läs mer

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt Senaste revisionsdatum: 2014-06-30 evry.com Användarhandledning Webbtjänsten Schakt Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Webbtjänsten Schakt 4 1.2 Detta material 4 1.3 Definitioner 4 1.3.1 Roller 4 1.3.2

Läs mer

Köp & leveransvillkor

Köp & leveransvillkor Köp & leveransvillkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR AVSEENDE LEVERANSER TILL KONSUMENT INOM EU 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa köp- och leveransvillkor, nedan kallade Villkoren, tillämpas på samtliga beställningar

Läs mer

Inledning. Avtal och köp. JURIDIK Introduktion

Inledning. Avtal och köp. JURIDIK Introduktion 6. JURIDIK Introduktion Inledning 3 Avtal och köp 3 Köpavtal 4 Offerter och fakturering 5 Konsumenträtt 6 IT-juridik 7 Kompanjonskap 8 Fördjupning Lagar och avtal 10 Konsumenträtt 19 Kompanjonskap 23 Sekretessavtal

Läs mer

Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse.

Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse. 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av våra produkter och följer dem noggrant till färdig produkt för att kunna säkerställa

Läs mer

Holiday Autos - hyresvillkor

Holiday Autos - hyresvillkor Holiday Autos - hyresvillkor Vi (Holiday Autos) vill att din biluthyrning skall gå så smidigt som möjligt. Läs därför noga igenom dessa villkor och alla andra dokument vi skickar till dig. Villkoren reglerar

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Information. Registry Services. FAQ för Registrarer 2015-01-20

Information. Registry Services. FAQ för Registrarer 2015-01-20 Information Registry Services FAQ för Registrarer SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2009 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 7 1.1 VAD ÄR SKILLNADEN PÅ.SE, REGISTRY SERVICES OCH SE DIREKT?... 7 1.2

Läs mer

klicka här för Kreditors villkor för avbetalning.

klicka här för Kreditors villkor för avbetalning. SkaffaMOBIL.se allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på SkaffaMOBIL.se hemsida angivet datum och ersätter tidigare av SkaffaMOBIL.se publicerade försäljningsvillkor. Varorna som

Läs mer

klicka här för Kreditors villkor för avbetalning.

klicka här för Kreditors villkor för avbetalning. AlltidREA.se:s allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på AlltidREA.se:s hemsida angivet datum och ersätter tidigare av AlltidREA.se publicerade försäljningsvillkor. Varorna som

Läs mer

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft.

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE Reglemente 1 (24) Issued by (dept, name, phone, location) / Utfärdat av (avd, namn, tfn, geo plac) Version No / Versionsnr Appendix / Bilaga AB Volvo, Corporate HR Sweden, Peter Sonesson 2015.1 REGLEMENTE

Läs mer

IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI

IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI IP SWEDENS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LEVERANS AV TV, INTERNET OCH/ELLER TELEFONI Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2015:5 2015-04-22 Mål nr B 5/13 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad Processråden I. N. och G. W. SVARANDE mysafety AB, 556522-0612, Box 27142, 102 52 Stockholm

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena

Välkommen till Kreativt Kooperativ möjligheternas arena Kreativt Kooperativ i Halmstad ek för Box 2258 550 02 Jönköping E post: kk.ekfor@juv.nu Hemsida: www.juv.nu/kreativt Bankgiro: 5091 8465 Ordförande: Inger Novak, ingernovak2@hotmail.se, 076 8729598 Kassör:

Läs mer

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Observera att innehållet i bokningsbekräftelsen utgör avtalsvillkor.

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Observera att innehållet i bokningsbekräftelsen utgör avtalsvillkor. ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Visit Dalarna AB (VDAB) och Dig när du bokar via Siljan Turism AB. Avtalet kan gälla boende, transport, köp av andra produkter och tjänster,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes

Läs mer

TDC Song Mobil Användarguide

TDC Song Mobil Användarguide TDC Song Mobil Användarguide INNEHÅLL 1 Välkommen till TDC Song 2 2 SIM-kort & Koder 2 3 Aktivera ditt abonnemang 2 4 Röstbrevlådan 3 5 Vidarekoppling och Medflyttning av samtal 4 6 Samtal väntar 5 7 Konferenssamtal

Läs mer

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING

HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING HEM- OCH VILLAFÖRSÄKRING Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck

Läs mer

Nya Autogiro. Funktionsbeskrivning och användarhandledning

Nya Autogiro. Funktionsbeskrivning och användarhandledning Nya Autogiro Funktionsbeskrivning och användarhandledning Denna manual gäller fr.o.m. det att Nya Autogiro finns tillgängligt. Manualen för Nya Autogiro kommer att gälla parallellt med manualerna för dagens

Läs mer