Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag."

Transkript

1 Allmänna villkor Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Tjänsten som tillhandahålls bygger på att du som kund skickar in dina föremål, företrädesvis knivar, saxar, kvarndelar m.m. till vårt sliperi via post. Dina föremål kommer att slipas av våra professionella slipexperter med lång erfarenhet och enligt samma höga standard som vi alltid erbjuder våra professionella kunder vi skiljer med andra ord inte på hur vi slipar åt privat- respektive företagskunder och restaurangproffs! Dina föremål returneras normalt till dig inom 2 arbetsdagar från det att vi erhållit föremålen från dig. Vid exceptionella förhållanden såsom sjukdom hos våra slipmästare eller vid klämdagar inför eller mellan röda dagar kan returen ta längre tid än två arbetsdagar, men vi räknar med att detta sällan händer och att det i vart fall aldrig skall ta längre tid än fem arbetsdagar från det att föremålen mottagits innan Du har Dina föremål tillbaka och nyslipade. Du måste vara över 18 år för att göra en beställning och ingå detta avtal. Vad vi slipar och inte slipar Vi förbehåller oss rätten att inte slipa föremål som inte är prissatta på vår hemsida annat än i de fall detta skriftligen överenskommits mellan dig som kund och Knivbrev AB (maila gärna Din förfrågan om Du är osäker, bifoga gärna bilder). Vi slipar ej moderna vapen såsom knivar av typen stiletter, butterflies, kaststjärnor eller andra föremål som kan användas i brottslig verksamhet eller som kan väcka anstöt. Vi slipar knivar som är avsedda för jakt och fiske eller andra typer av fritidsaktiviteter eller sporter (ex. seglarknivar). Knivbrev förbehåller sig rätten att avgöra vad vi anser vara bruksföremål alternativt vapen. Om Du skickar in föremål som nämns ovan (dvs. moderna vapen som stiletter, butterflies etc.) returneras föremålen oslipade till dig. Knivbrev äger dock rätt att fakturera dig för fraktkostnaden, knivbrevet samt knivskydden om Du sänder in föremål som kan anses som moderna vapen. Knivbrev förbehåller sig även rätten att endast ta emot föremål som får plats i knivskydden och går in i kuvertet utan att föremålen pressats ner eller riskerar att kunna åka ut, mail oss eller se instruktionerna på vår hemsida före beställning om du är osäker. Om vi mottar en försändelse där Knivbrevet inte förslutits med medföljande klämmor och skyddstejp så har Knivbrev rätt att återsända föremålen i större och säkrare förpackningar mot en extra kostnad om femtio kronor för nytt material som då läggs på Din faktura eller faktureras separat.

2 Vi tar ut en avgift om femton kronor per knivskydd som klippts till felaktigt och därefter inte reparerats av dig eller då det av någon anledning måste bytas ut pga. att våra instruktioner inte följts. Detta gäller även knivskydd som inte klippts till alls och där del av handtaget tryckts in i Knivskyddet vilket strider mot våra säkerhetsföreskrifter på hemsida samt i medföljande instruktionsblad. Om du känner dig det minsta osäker på hur knivskydden ska användas så är det bara att maila eller ringa oss så beskriver vi snabbt detta så att du inte behöver tvivla på hur Du skall göra. Knivbrev äger rätten att debitera femtio kronor per föremål som skickas in och som ej (vilket i sig strider mot våra säkerhetsföreskrifter) är diskade! Att föremål som skickas in till oss är diskade och rena är en självklarhet för de flesta men det har faktiskt hänt att vi fått in odiskade knivar. Dubbelbeställning med och utan kampanjkod Om du gör 2 beställningar från vår hemsida inom loppet av 2 timmar där den ena beställningen innehåller en kampanjkod och den andra inte, så kommer endast beställningen med kampanjkoden vara den vi tolkar som aktuell d v s beställningen utan kampanjkod tolkas då som felaktig och tas bort vilket ju är till Din fördel. Om vi missar detta och ändå skickar ut 2 Knivbrev faktureras du ej för det Knivbrev som är felaktigt utskickat. Detta Knivbrev ska dock kastas och ej returneras till oss! Knivskydden som låg i det felaktiga Knivbrevet ska dock läggas in i det korrekta Knivbrevet och returneras till oss. Om dessa knivskydd ej returneras till Knivbrev äger vi rätt att fakturera femton kronor per Knivskydd för dessa. Om du returnerar hela den felaktiga beställningen ökar portokostnaden för Dig så gör inte det! I detta fall d v s om Du returnerar hela den felaktiga beställningen och inte endast knivskydden - äger Knivbrev rätt att fakturera dig ett hundra kronor (100 kr)för porto och hanteringskostnader. Dubbelbeställning av 2 identiska beställningar Om du gör 2 eller flera identiska beställningar med eller utan kampanjkod (men där 1 eller fler egentligen är felaktig enligt dig) så ska du rapportera denna felbeställning via e- post till oss. Detta ska du göra senast kl samma dag som du gjort beställingen eller första vardag efter helg om beställning gjordes under helgdag. Om så inte sker äger Knivbrev rätt att fakturera dig enligt följande: Kostnaden blir lägre om du inte skickar in det felaktiga brevet/breven i retur (då vi sparar porto på detta). Kostnaden för detta blir då ett hundra kronor per annullerat Knivbrev, vilket då ger dig rätten att kasta Knivbrevet eller de felbeställda Knivbreven. Om du däremot skickar in breven tomma (utan några föremål att slipa) leder detta till en högre porto- och hanteringskostnad än om du kastat dem, varför Knivbrev då äger rätten att fakturera dig två hundra kronor. Observera att vad som nu sagts avser felbeställningar och ej förnyelser

3 eller avslut av abonnemang vilket du finner information om längre ner i detta avtal. Vid avsaknad av beställt Knivbrev eller material Om du inte får hem något Knivbrev, svarspostklisterlapp och/eller instruktionerna saknas eller om ett eller flera knivskydd saknas så ska detta rapporteras av dig till oss senast inom 10 dagar efter genomförd beställning. Detta ska ske skriftligen via e- post till Vi skickar då ut ett nytt Knivbrev till dig helt utan extra kostnad. Om vi inte erhållit ovan skriftliga information/rapport från Dig inom 10 dagar äger Knivbrev rätt att fakturera dig ett hundra kronor (100 kr) för att skicka ut det innehåll du saknar och behöver. Vid avsaknad av Knivbrev eller material - vid förnyelse I samband med din förnyelse skickas din faktura ut separat. Om du inte får något Knivbrev i samband med detta eller saknar en eller flera delar av innehållet så ska detta rapporteras inom 10 dagar från det att fakturan mottogs. Om detta rapporteras inom 10 dagar skickar vi ut en ny försändelse utan extra kostnad. Om du hör av dig efter 10 dagar och säger att du inte fått något nytt Knivbrev eller saknar någon del av innehållet som t.ex. ett eller flera knivskydd så äger Knivbrev rätt att debitera dig ett hundra kronor (100 kr) för att vi måste skicka ut ett nytt Knivbrev. Vid behov av större Knivbrev Ibland kan Du behöva ett större Knivbrev, exempelvis om några av föremålen/ knivarna (blad + skaft) är längre än 36 cm. Om du uppmärksammar behovet av ett större Knivbrev senast 15 dagar efter att du fått hem Knivbrevet eller 15 dagar från din förnyelsefaktura så skickar vi ut ett nytt, större Knivbrev till dig utan extra kostnad. Detta förutsätter att du inte redan skickat in några föremål samt har knivskydden kvar. Vi skickar även ut ny svarspostklisterlapp! Om du redan skickat in några av de föremål du beställt knivskydd till kommer det större Knivbrevet att betraktas som ett s.k. extrainskick och faktureras separat; se separata villkor kring detta. Om du har Knivskydd kvar till dina längre knivar så behöver du dock inte betala extra för dessa. Du faktureras då endast för frakten för extrainskicket. Exempel: Om du beställer hem 1 Knivbrev för 4 föremål och märker att du har behov av ett längre Knivbrev men inte rapporterar detta innan du skickat in dina övriga 3 knivar som fick plats, så kommer du att få 1 faktura till på fraktkostnaden när du skickar in den 4:e kniven i exemplet (förutsatt att du använder 1 av de 4 knivskydden du fick hem). Fraktpriserna finner du på vår hemsida under Priser. Om du begär nytt större Knivbrev först efter 15 dagar äger Knivbrev rätt att fakturera dig ett hundra kronor (100 kr)för detta oavsett om du har knivskydden

4 samt övrigt material kvar eller ej. Dessa regler gäller oavsett om du är i behov av större knivbrev vid nybeställning eller vid en del- eller helårsförnyelse. Inskick och skadade knivskydd Om Knivbrevet eller ett eller flera knivskydd är skadade eller kan antas vara defekta får de inte användas då det kan leda till personskador vid leverans eller att dina föremål försvinner under transport! Exempel på sådana skador kan vara att du själv råkar skära hål på knivskyddet när du ska föra in knivarna i det, att limningarna/svetsningarna släppt samt liknande defekter. Detsamma gäller om du märker att tejpen på knivskydden ej fäster tillräckligt hårt (sker om kniven inte är helt ren, ex. vid fettavlagringar eller om tejpen legat för länge och börjat torka ut). Det kan även ske om du tvättat dina knivar i diskmaskin vilket kan skapa avlagringar. Diska aldrig knivar i diskmaskin det sliter oerhört på dem! Knivskydden går att laga om man är lite händig, ex. genom bra tejp och vid behov lite extra kartong eller wellpapp. Hör dock först med oss om du är osäker så kan vi istället få möjlighet att skicka ut ett eller flera nya knivskydd till dig. Så snart du upptäcker att ett kuvert eller ett eller flera av dina personliga knivskydd är skadade måste du meddela oss detta så att vi omedelbart kan skicka ut en ny försändelse, dock senast inom 15 dagar från beställning, delårs- eller helårsförnyelse. Då vi gör detta kostnadsfritt. Förläng eller förstora dina knivskydd själv vid behov För längre knivar som t.ex. filéknivar där knivskyddet inte täcker hela bladet går det bra att linda in utskjutande del med hushållspapper, wellpapp eller en bit knivskydd från ett annat knivskydd du förkortat tidigare (dvs. du skarvar då knivskyddet med den avklippta delen från ett annat knivskydd). Tejpa förlängning/skarvningen hårt. Knivskyddet ska dock alltid användas i den mån det går, dvs ovan beskriver endast hur knivskydden kan förlängas. Om ditt blad är bredare än knivskyddet så går det bra att sprätta upp knivskyddet och skarva på en bit vanlig kartong, wellpapp eller ordentligt med hushållspapper. Fäst detta med tejp. Vid denna typ av behov kommer vi inte att fakturera dig något extra för att du måste modifiera knivskyddet så att det passar. Det viktiga är att Du ser till att knivarna är skyddade och att ingen person kan skadas vid leverans vilket ligger på ditt ansvar i detta fall. Bortslarvat material Om du råkat slänga eller slarva bort ditt Knivbrev, svarspostklisterlappen eller ett eller flera knivskydd äger Knivbrev rätt att fakturera ett hundra kronor (100kr)extra för nyutskick baserat på tidigare beställning. Vi skickar då ut ett komplett nytt Knivbrev till dig. Meddela oss detta genom att maila oss på Om du vill så kan du hoppa över detta utskick helt även om du då måste betala för det antal knivskydd du beställt enligt den faktura som kommer hem till dig vare sig du skickat in några föremål eller låter bli.

5 Olika antal knivar vid beställning kontra faktiskt inskickade Om du vid beställning anger att du vill ha ett visst antal knivskydd men inte skickar in beställt antal föremål för slipning inom 14 dagar från beställning så äger Knivbrev rätt att fakturera dig för hela beställningen enligt gällande priser för s k stålknivar (se priser för detta på vår hemsida under priser ). Det fakturerade och erlagda beloppet har du dock till godo fram till nästa Knivbrev skickas ut. Skälet till att vi måste göra på ovan sätt är att vårt faktureringsbolag sänder ut faktura dag 15 räknat från beställning och att justering av fakturan blir för tids- och kostnadskrävande för oss att administrera. Du kan dock även skicka in outnyttjade knivskydd i eget kuvert inom ovan nämnd 14- dagarsperiod. Fakturering sker då inte. Du får dock stå för portokostnaden själv om du returnerar knivskydden i separat kuvert. Du måste dock även lägga med ett brev/meddelande där du anger ditt kundnummer samt skälet till varför du skickar in ett tomt knivskydd om du inte använder vårt Knivbrev. Mängdrabatt trots färre inskickade knivskydd Vid fakturering för outnyttjat knivskydd så behåller du den mängdrabatt du får i förhållande till antal inskickade föremål + de tomma eller de knivskydd du inte skickar in efter 14 dagar och blir debiterad för. Observera att du dock kan returnera alla knivskydd utom ett inom 14 dagar varvid du då ej kommer att faktureras för dessa. Styckepriset per slipad kniv kan dock således bli högre om du skickar in färre föremål och därmed hamnar i ett annat prisintervall än du hade vid beställning (se prisintervallerna under priser på vår hemsida). Du behöver inte skicka in dina knivar direkt När du gör din beställning kan du vänta ända fram till det att nästa Knivbrev skickas ut med att skicka in dina knivar (vilket kan vara upp till 12 månader om du väljer 1 gång per år). Fakturan skickas ut efter 15 dagar från beställning eller tidigare om slipningen redan skett. Denna ska betalas till fullo oavsett om du väljer att inte skicka in några knivar alls (eller färre än vad du beställt knivskydd för om det gått längre än 14 dagar, se vad som sägs ovan). När fakturan skickas efter 15 dagar så äger Knivbrev rätt till betalning från dig för slipning motsvarande det antal knivskydd du beställt enligt det styckepris som gäller för den period du valde. Observera dock att du självklart har rätt att skicka in dina föremål senare och då har ett tillgodo fram till nästa del- eller helårsförnyelse sker. Om du valt att skicka in knivar fler än en gång per år äger Knivbrev även rätt att debitera dig på samma vis för övriga gånger du inte skickar in några föremål i enlighet med ditt abonnemang. Knivbrev skickar dock självklart ut nytt Knivbrev med det antal skydd du beställt inför varje delårsförnyelse. Trångt i Knivbrevet Om någon av knivarna inte får plats ligger det på ditt ansvar att höra av dig till Knivbrev och begära ut ett nytt större Knivbrev som du får utan extra kostnad

6 förutsatt att detta sker senast inom 14 dagar från det att du gjorde din beställning eller fick hem fakturan vid delårsförnyelsen. Om du begär nytt större Knivbrev så ska Du inte använda vårt mindre Knivbrev du fått hem och skicka in några föremål i det utan kassera det och invänta nytt större brev + ny svarspostklisterlapp. I annat fall äger Knivbrev rätt att debitera frakt samt ev. nytt/nya knivskydd för det extra brev vi skickar ut enligt samma priser som för ett s.k. extrainskick. Begäran om större knivbrev ska göras inom 14 dagar från det att din beställning gjordes. Vid begäran om större Knivbrev efter att fakturan skickats dag 15 från beställning så äger Knivbrev rätt att fakturera detta som ett extrainskick. Fakturan kommer att skickas separat efter att du redan fått hem dina knivar. Extrainskick Extrainskick är något man kan göra vid behov av att slipa flera föremål utanför sitt ordinarie abonnemang. Ett extrainskick beställs genom att du mailar eller ringer oss. Om du gör en beställning på vår hemsida betraktas detta som ett nytt abonnemang. Styckepriserna på ett extrainskick blir alltid samma som på ditt abonnemang som ligger till grund för extrainskicket. Om du t.ex. har ett gällande abonnemang på 4 knivar och önskar skicka in ytterligare 2 knivar (eller om 2 av dina 4 knivar behöver slipas oftare) så kan du beställa ett extrainskick. Priserna för de 2 knivarna du skickar in i exemplet blir då desamma som ditt grundabonnemang, dvs. samma styckepris som du hade fått om du skickat in 4 knivar. Eventuella kampanjrabatter gäller ej vid extrainskick. Fakturan för ett beställt extrainskick skickas ut efter slipning eller senast 15 dagar efter denna beställning. Eventuellt tillgodo vid betalning utan att föremål skickas in förfaller och kan ej nyttjas till framtida betalningar när nästa ordinarie Knivbrev skickas ut eller om direkt om det grundliggande abonnemanget sägs upp. Detta gäller om annat ej skriftligen kommit överens med Knivbrev. Felaktiga adressuppgifter Om du anger felaktiga uppgifter vid beställning eller begärt eftersändning, eller flyttat så att ditt Knivbrev inte når fram och returneras till oss så äger Knivbrev rätten att debitera dig 100 kronor för att åter skicka ut Knivbrevet till dig. Detta gäller oavsett om det är första Knivbrevet, del- eller helårsförnyelsen eller dina nyslipade föremål som kommer tillbaka till oss med Postens meddelande Adressaten okänd. Slipning Knivbrevs sliperi slipar knivar professionellt. Det betyder att vi slipar knivarna så som majoriteten av professionella kockar önskar ha sina olika typer av knivar slipade. I det fall du skickar in knivar utan att specificera särskilda önskemål så

7 kommer vi att slipa dem enligt vår professionella standard. Detta gäller även antika knivar, samlarknivar etc. Modern slipning Professionell knivslipning behöver ej vara i linje med hur du hade tänkt dig att dina knivar skulle slipas så klargör i så fall detta innan du sänder in knivarna om du har några särskilda önskemål. Detta ska göras skriftligen genom att du bilägger dina kommentarer på ett A4 i Knivbrevet. Där ska du även ange vilka särskilda önskemål du har, ditt mobilnummer så att vi kan nå dig vid frågor, din e- postadress. Skriv även en referens till vilken kniv dina önskemål gäller och skriv tydligt ut detta på knivskyddet (penna med bläck) som sitter på kniven det avser, ex. genom Se särskilda önskemål kring denna kniv. Vi polerar ej dina knivar Vi slipar dina föremåls egg. I våra priser och i vårt erbjudande ingår det ej att polera dina knivar eller på andra sätt försöka få bort skönhetsfläckar som ej påverkar föremålets funktion. Om du t.ex. har rostfläckar på en kniv så kommer vi ej att fokusera på att få bort dessa utan endast fokusera på att ge dig en ny professionell råegg samt tillhörande finegg. Vi tar därför ej heller ansvar för om vissa nya skönhetsfläckar skulle uppkomma när vi slipar dina föremål även om vi självklart gör vårt yttersta för att så inte ska ske. Diska knivarna när du får hem dem Notera att dina knivar behöver diskas när du får hem dem. Detta då det är slipvax på dem vilket används när vi bygger upp din finegg. Detta får du bort med lite ljummet vatten och vanligt diskmedel. Om våra knivskydd skulle lämna några klisterrester så går detta att ta bort detta med lite Aceton eller genom att gnugga bort det med en hårdare svamp. Observera följande: Vi slipar bort s.k. klackar på dina knivar för att blad och klack skall vara i samma linje. En del kunder bryr sig mer om hur deras kniv ser ut än hur den fungerar vilket vi ej lägger någon värdering i (det är valfritt). Om du önskar att din/dina knivar ska slipas annorlunda än majoriteten av professionella kockar önskar, så måste detta tydligt specificeras när du skickar in dina knivar enligt instruktionen ovan. Priser De priser som gäller återfinns på hemsidan under Priser. Priserna avser styckepriser och gäller per gång, ex. per delårsförnyelse. Notera att eventuella kampanjkoder endast kan utnyttjas 1 gång per familj, hushåll och adress under en 3 årsperiod och gäller vid första sliptillfället om inget annat uttryckligen och skriftligen avtalats.

8 Vi förbehåller oss rätten att justera dessa priser och de prisintervall vi tillämpar under din abonnemangsperiod utan att meddela dig i förväg. Knivbrev äger dock endast rätten att justera dina slippriser med +20% från varje helårsförnyelses eventuellt uppdaterade prislista. Om priset för slipningen av ett föremål justeras mer än med 20 % äger du rätten att omedelbart avbryta ditt pågående abonnemang. Denna rätt måste du åberopa senast 10 arbetsdagar efter det att du fått din faktura där de nya priserna upptäcks. Nöjdhetsgaranti Om du inte är nöjd med slipningen äger du rätt att åberopa vår nöjdhetsgaranti. Det betyder att du då kostnadsfritt får skicka in dina knivar med vändande post varvid vi gör om arbetet, helt utan kostnad för slipning eller för frakt. Observera dock att denna garanti inte omfattar att du vill ha dina knivar slipade på ett annat sätt om du inte specificerat det enligt de regler vi har för det (se rubrik Slipning ). Om du blir missnöjd vill vi att du i så fall talar om på vilket sätt du är missnöjd och vid tvist förbehåller vi oss rätten att anlita utomstående sakkunnig för att avgöra om slipningen överensstämmer med professionell slipning eller inte. Vi försöker dock att i möjligaste mån göra våra kunder nöjda och hoppas att en sådan situation inte skall inträffa överhuvudtaget. Skulle denna utomstående hävda att slipningen gjorts fackmannamässigt gäller inte garantin och du får stå för kostnaderna enligt gällande priser och avtal. Notera att denna garanti ej gäller för skönhetsfel eller småskador från slipningen (vilket vi självklart gör allt för att undvika). Skönhetsfel som ej påverkar knivens verkningsgrad ersätts ej. Nöjdhetsgarantin ska åberopas senast 5 dagar efter det att du mottagit dina föremål i retur från oss. Transportförsäkring - privatpersoner Du kan skicka ditt Knivbrev försäkrat som ett REK brev (Postens rekommenderade brev). Du behöver inte ange detta när du gör din beställning (notera och läs rubriken nedan för dig som är företagare och väljer att skicka med REK). Allt du behöver göra är att lämna in dina föremål till närmaste postkontor och spara inlämningskvittot (ditt försäkringsbevis). Observera att om du inte vill ha REK så ska du stryka ordet REK på den svarspostklisterlapp du får med i Knivbrevet med vår returadress på. Detta då Posten ibland kan göra stickkontroller och då tar ut din försändelse ur den normala posthanteringen och gör om transporten till REK. Detta kostar pengar som faktureras oss. Vidare kan vi ej se något annat än att du önskat REK när Posten levererat och följaktligen returnerar vi då ditt Knivbrev som REK med för var tid gällande pris för detta.

9 Om du väljer att skicka dina knivar via s.k. REK - Post så är en del av försändelsen försäkrad av Posten. Vi ersätter eventuell överskjutande del upp till maximalt kronor per Knivbrev. Om dina knivar tillsammans är värda mer än kronor kan du beställa hem 2 eller fler Knivbrev för fullgott försäkringsskydd av beloppen. Observera att REK är en försäkring och att vår vanliga fraktkostnad tillkommer per Knivbrev (se priser på hemsidan för gällande fraktkostnad). Väljer du att skicka dina knivar med REK och de mot förmodan skulle försvinna under transporten eller hos vårt sliperi så ersätts dina föremål till nyanskaffningspris förutsatt att du kan uppvisa giltiga inköpskvitton samt Postens inlämningskvitto. Knivbrev äger rätt att välja om kontant utbetalning ska ske eller om vi ersätter dig med likadana knivar belopp som motsvarar återanskaffningsvärdet för försvunna knivar. Ersättning lämnas inte om Knivbrevet är skadat eller om man kan anta att våra Knivskydd ej används och att föremålet därmed kommit på villovägar innan de kommit in till oss. Observera att det är ditt ansvar att knivarna ska förslutas så som Knivbrev föreskriver i såväl medskickade instruktioner som på hemsidan. Transportförsäkring - företag För dig som är företagskund och väljer REK så är det viktigt att känna till att Postens regler föreskriver att endast företagets firmatecknare kan hämta ut en sådan försändelse (när företagets föremål kommer i retur). Posten har även rutiner för att låta ombud hämta ut REK försändelser men för detta hänvisar vi dig till Postens för var tid gällande regler som du finner på Observera att nuvarande regler föreskriver att man ska lämna in en fullmakt 1 vecka för det att man ska hämta ut en REK försändelse via ombud. Detta ska firmatecknaren göra på det lokala företagscentret. Om du ej har möjlighet att låta firmatecknaren hämta ut ditt Knivbrev så kan du kontakta oss för att vi ska begära försändelsen i retur och därefter skicka med eller utan REK till annan person. Detta kostar tvåhundra femtio kronor (250 kr) och inkluderar då Postens egna avgifter för detta, porto samt handläggning. Detta belopp faktureras dig i efterskott. Förväxling av knivar Om allt skulle gå fel och du mot förmodan skulle motta någon annan kunds knivar oavsett vem som begått detta misstag så åläggs du att skicka tillbaka dessa till oss så snart du upptäcker detta. Dock senast inom 10 arbetsdagar. Om detta inträffar så bjuder vi dig på samtliga kostnader för slipningen av dina föremål samt övriga kostnader för retur av de felaktigt skickade knivarna!

10 Om du inte returnerar de felaktigt skickade knivarna senast 5 arbetsdagar efter att vi etablerat kontakt och du fått hem nytt Knivbrev så äger Knivbrev rätten att debitera dig för knivarnas nyanskaffningsvärde så att vi kan ersätta den kund vars knivar hamnat hos dig (om inget annat avtalats). Om du upptäcker att du fått fel knivar ska du omedelbart kontakta Knivbrev. De felaktiga knivarna ska då returneras till oss genom REK - försändelse genom att du lämnar in det nya Knivbrevet du får hem till ett lokalt postombud och sparar inlämningskvittot. Knivbrev ska förse dig med nytt Knivbrev, rätt antal knivskydd samt svarspostklistermärke med REK. Du behöver inte stå för några kostnader kring detta eller dina egna knivar om de t.ex. skickats fel till kunden vars knivar du eller någon annan har. Kort och gott står vi för samtliga kostnader så länge du returnerar de felaktigt skickade knivar enligt tiden som beskrivs ovan. Abonnemanget Hur ofta man behöver slipa sina knivar beror helt på knivarnas kvalité/hårdhetsgrad, hur ofta de används, vad de används till samt hur de underhålls. När du beställer hem ett knivbrev bestämmer du själv vilken tid mellan inskickningstillfällena du önskar, dvs. hur ofta du vill grundslipa dina knivar. De olika alternativ som tillhandahålls finner du under priser på vår hemsida. Abonnemanget gäller tills vidare och alltid minst på 1 år oavsett hur många inskickningstillfällen du valt (vilket vi även kallar för delårsförnyelser). Du kan avsluta ditt abonnemang inför nästa helårsförnyelse precis närsomhelst, notera följande: Knivbrev skickar då endast ut det antal Knivbrev som är kvar innan avtalsperiodens slut. Om du t.ex. valt att skicka in dina knivar 2 gånger per år men väljer att säga upp abonnemanget efter 3 månader så kommer du fortfarande få ytterligare 1 nytt Knivbrev med valt antal knivskydd som du ska betala för efter 6 månader när det kommer. Förnyelsen sker alltid efter 12 månader förutsatt att du då inte avslutat ditt abonnemang genom att informera oss via mail I detta exempel får du alltså inte ett nytt Knivbrev när 12 månader passerat efter uppsägningen. Abonnemanget är bindande under den avtalstid du väljer, dvs. om du väljer 3 knivar 2 gånger per år så förbinder du dig att betala för minst 3 knivar 2 gånger per år oavsett om du skickar in några knivar alls eller skickar in färre knivar än du beställt slipning för. Observera att ett inskick mellan de inskickningstider (ex. att du skickar in 1 eller flera knivar direkt efter att du fått tillbaka dina knivar) ej klassas som ett inskick, utan benämns som extrainskick. Detta ska dock betalas precis som ett vanligt abonnemang, dvs. oavsett om du skickar in några knivar eller ej. Det förnyas dock aldrig.

11 Års- och delårsförnyelse Abonnemanget förnyas automatiskt efter 1 år och samtidigt som Knivbrevet skickas hem till dig efter 1 år (oavsett hur många inskick du valt per år). Du kan alltså avsluta abonnemanget när du vill men innan nästa års första Knivbrev skickats ut. Uppsägningen gäller då inför nästa avtalsperiod. När perioden löpt ut skickas alltid ett nytt Knivbrev ut till alla kunder som inte sagt upp. I och med detta anses du acceptera den nya avtalsperioden på 1 år med det antal sliptillfällen och föremål per sliptillfälle du valt. I samband med års- eller delårsförnyelsen skickas även din faktura ut. Detta betyder dock ej att du omedelbart behöver skicka in dina föremål. Detta kan du vänta med ända tills nästa Knivbrev anländer varvid föregående ej nyttjat knivbrev samt betalningen för detta förfaller och ej kan nyttjas för kommande betalning. Skicka in fler knivar (s.k. extrainskick) Om du så önskar kan du närsomhelst skicka in fler föremål än vad du valde vid beställning. Oavsett hur många knivar du skickar in via ett extrainskick så kommer du få samma styckepris på slipning av stål- eller keramiska knivar som du fick vid ditt senaste abonnemangsinskick. För övriga sliptjänster gäller ordinarie prislista vilket återfinns på vår hemsida. Om du t.ex. valt att skicka in 2 gånger per år och 3 knivar per gång och därefter skickar in en 4:e kniv direkt efter att du fått tillbaka dina knivar så debiteras du samma styckepris på den 4:e kniven som tidigare, dvs. ett lägre styckepris än ordinarie prislista enligt detta exempel. Frakten enligt gällande prislista tillkommer för ett extrainskick. Observera att om du i samma exempel endast skickar in 2 knivar trots att du beställt slipning av 4 knivar i extrainskicket så kommer du att debiteras för fyra knivar plus frakt och ev. extraförsäkring. Priset för de 2 knivar du ej väljer att skicka in är samma som för slipning av stålknivar (se priser på hemsidan). Uppsägning av abonnemanget Du kan säga upp ditt abonnemang närsomhelst. Knivbrev har dock rätten att fortsätta skicka ut det antal Knivbrev du valde vid beställning fram tills det att avtalsperioden löpt ut samt fakturera för detta oavsett om du skickar in något eller ej. Om du t.ex. väljer abonnemangsformen 3 knivar per år, 2 gånger per år men väljer att säga upp abonnemanget efter första inskicket så slutar ditt abonnemang att gälla 12 månader efter att du gjorde din första beställning. Ett inskick mellan 2 perioder gäller ej som att du skickat in 2 gånger ett år utan betraktas som ett extrainskick. Uppsägning ska ske via mail till

12 Uppsägning av abonnemanget med hjälp av distansavtalslagen När man beställer ett Knivbrev så har du alltid laglig rätt att ångra dig i upp till 14 dagar efter din beställning enligt distansavtalslagen. På samma vis äger Knivbrev rätt att debitera dig för de kostnader som beställningen, porto och handläggning kostat oss. Om du väljer att avsluta ditt abonnemang innan vi ens hunnit skicka ut något Knivbrev från oss så kostar tar vi ej betalt dvs. 0 kr. Om vi däremot redan skickat ut Knivbrevet äger Knivbrev rätten att debitera dig ett hundra kronor för hantering, porto, knivskydd m.m. Om du dessutom får för dig att returnerar ditt Knivbrev tomt eller med beställda knivskydd kostar detta oss än mer pengar i hantering och porto. Knivbrev äger i detta fall rätt att fakturera dig för dessa kostnader vilka beräknas till två hundra kronor. Betalning När du beställer hem ett Knivbrev accepterar du att ditt abonnemang påbörjas omedelbart, oavsett om du skickar in några föremål eller ej! Du har däremot rätt att avbryta i upp till 14 dagar enligt distansavtalslagen (se rubrik ovan). Senast 15 dagar efter beställt Knivbrev kommer din faktura att skickas till dig. Om du inte har skickat in några knivar vid denna tidpunkt så fakturerar vi så som om du skulle skicka in det antal knivskydd du beställt där vi förutsätter att det är stålknivar som du önskar grundslipa (se priser för slipning av stålknivar på vår hemsida). Du har då ett tillgodo som kan utnyttjas ända fram tills nästa Knivbrev skickas ut (års- eller delårsförnyelsen) från oss. Därefter kan ditt tillgodo ej längre utnyttjas som betalning för kommande Knivbrev. Om du skickar in föremål, skickar med REK eller önskar sliptjänster med andra priser äger Knivbrev rätt att fakturera dig extra för denna mellanskillnad. Knivbrev äger även rätt att avvakta med att debitera beloppet och lägga det på en kommande faktura (ex. om det är ett lågt belopp vilket Knivbrev äger rätt att avgöra). När dina knivar returneras till dig erhåller du din faktura och har 20 dagar på dig att betala den från utställelsedatum. Fakturan kan även komma att skickas ut separat via 3:e part varvid fakturafrågor i första hand hänvisas till denna part enligt det som framgår av fakturan. Vi förbehåller oss rätten att skicka ut en ny faktura om beloppet/en på ursprungsfakturan av någon anledning skulle vara fel, t.ex. ex. genom att vi glömt ta betalt för någon tjänst eller pga. tryckfel/systemfel. Knivbrev äger rätt att överlåta fakturering till 3:e part samt att om Knivbrev så väljer även sälja sina fakturor till 3:e part. Om du inte betalar din faktura i tid äger vi eller 3:e part rätt att överlåta fakturan till valfritt inkassobolag som därefter tar över ärendet. Detta innebär att du får en påminnelsefaktura med lagstadgad avgift som måste betalas inom angiven tid. I annat fall övergår ärendet till inkasso varvid ytterligare lagstadgade avgifter påförs Dig.

13 Observera att du betalar för antal beställda knivskydd, frakt och ev. REK - frakt i förhållande till periodintervall för inskick och alltså ej för antalet knivar du faktiskt skickar in, så beställ inte fler knivskydd än du tänker använda då vi måste fakturera dig för detta. Om du däremot returnerar oanvända Knivskydd + de föremål du önskar slipa inom 10 dagar slipper du betala extra för de oanvända skydden. Notera dock att ditt styckepris då kan bli högre pga. att du kanske inte längre får mängdrabatt (se prislistan på vår hemsida). Fakturering vid års- eller delårsförnyelse Vid förnyelse skickas din faktura ut från 3:e part. Denna faktura baseras på det antal skydd du tidigare beställt för din helårsprenumeration. Du kan ändra antal beställda knivskydd inför varje helårsförnyelse eller delårsförnyelse. Notera att dina styckepriser då även kan komma att bli lägre eller högre beroende på din förändring. Detta gör du genom att kontakta oss via e- post på Förnyelsefakturan ska betalas inom 20 dagar. Du har däremot fram till nästa sliptillfälle, dvs. den dag du vi skickar ut nästa Knivbrev, på dig att skicka in dina knivar. Om denna dag passeras utan att några föremål skickas in för slipning anses Knivbrevet förbrukat och det tillgodo du hade kan då längre ej utnyttjas som medel för framtida betalningar. Detta avbryter dock inte ditt abonnemang utan när nästa Knivbrev skickas ut har du återigen 20 dagar på dig att betala den fakturan. Presentkort Knivbrevs presentkort lanserades under För att klassas som en presentkortskund enligt detta avtal så gäller det att rätt kod (den som följer med presentkortet) används och att den fortfarande är gällande. Här följer de undantag och tillägg som gäller för presentkortskunder i förhållande till detta avtal vars delar i övrigt gäller som vanligt: När du beställer ett Knivbrev via presentkort så förnyas det aldrig per automatik. Om du skickar in föremål som kostar mer än vad ditt presentkort är värt så äger Knivbrev rätt att fakturera dig denna extrasumma. Fakturan på totalt belopp minus presentkortets värde skickas då direkt till samma adress som Knivbrevet skickas till. Giltighetstid 24 månader från beställning. Borttappat presentkort ersätts ej. Gäller som betalning vid ett tillfälle. Presentkortet kan inte växlas eller bytas mot pengar. o Gäller även om hela presentkortet ej nyttjas. Förvara presentkortskoden tryggt. Såsnart en presentkortskod nyttjas anses den vara förbrukad och beställning med samma kod betraktas då som en traditionell beställning där reglerna för presentkortet i detta avtal ej är applicerbara.

14 Ev. rabattkoder går ej att kombinera med presentkortskoden. I övrigt gäller detta avtal precis som för övriga kundbeställningar. Personuppgifter De personuppgifter som du lämnar till Knivbrev, behandlas i enlighet med personuppgiftslagens (1998:405), ("PUL"), regler. PUL ska skydda individer mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Uppgifterna hämtas normalt direkt från dig som kund eller som visar intresse för att bli kund, men kan även kompletteras från extern part. Dina kunduppgifter kan komma att lämnas ut till en eller flera av Knivbrevs avtalspartners som i sin tur kan komma att ge dig olika typer av erbjudanden som Knivbrev anser kan vara till nytta för dig.

Allmänna villkor. Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag.

Allmänna villkor. Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Allmänna villkor Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Tjänsten som tillhandahålls bygger på att du som kund skickar in dina föremål,

Läs mer

Allmänna villkor för användande av Knivbrev

Allmänna villkor för användande av Knivbrev Allmänna villkor för användande av Knivbrev Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller mellan Knivbrev AB, org. nr. 556922-1947 ( Knivbrev AB ) och Användare av Tjänsten. 1. ALLMÄNT OM TJÄNSTEN 1.1. Knivbrev

Läs mer

Allmänna villkor för användande av Knivbrev

Allmänna villkor för användande av Knivbrev Allmänna villkor för användande av Knivbrev Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller mellan Knivbrev AB, org. nr. 556922-1947 ( Knivbrev AB ) och Användare av Tjänsten. 1. ALLMÄNT OM TJÄNSTEN 1.1. Knivbrev

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16 Innehållsförteckning 1. Köp- och leveransvillkor 1.1 Faktura 1.2 Leverans- och fraktvillkor 1.3 Reklamation 1.4 Öppet köp och ångerrätt 1.5 Utbildning * 1.6 PuL - Personuppgiftslagen *OBS! För utbildning

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Detta avtal gäller mellan TelliQ AB nedan kallad TelliQ och Kunden nedan kallad (Kund),

Detta avtal gäller mellan TelliQ AB nedan kallad TelliQ och Kunden nedan kallad (Kund), Tjänsteavtal TelliQ 2016-03-22 Detta avtal gäller mellan TelliQ AB nedan kallad TelliQ och Kunden nedan kallad (Kund), vid leverans av driftstjänster till TelliQ produkter. Avtalet träder i kraft i samband

Läs mer

Våra allmänna köpvillkor

Våra allmänna köpvillkor Våra allmänna köpvillkor 1. Giltighetsområde Våra köpvillkor gäller för försäljning inom Sverige. Vid försäljning utanför Sverige ber vi dig kontakta vår kundtjänst. AtelierGS ingår inga avtal med minderåriga

Läs mer

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330

Leverantör: Telecom3 Sverige AB ( T3 ), Org.nr: 556642-1763, Västra Esplanaden 2, 903 26 Umeå. Tel: 0770-350 330 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden från

Läs mer

.. Kopvillkor. Allmänt

.. Kopvillkor. Allmänt .. Kopvillkor Allmänt Privatperson För dig som är privatperson, gäller Distansavtalslagen om din beställning är genomförd på distans (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta

Läs mer

POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE

POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE 1. Allmänt 1.1 Posten Meddelande AB (nedan kallat Posten) erbjuder myndig konsument och företag tjänsten Riktiga vykort (hädanefter kallad tjänsten)

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

ALLMÄNNA KÖPVILLKOR ALLMÄNT AVTAL KUNDUPPGIFTER M.M.

ALLMÄNNA KÖPVILLKOR ALLMÄNT AVTAL KUNDUPPGIFTER M.M. DIN SKO ECCO JERNS NILSON SHOES RADICAL SPORTS SKOPUNKTEN ALLMÄNNA KÖPVILLKOR ALLMÄNT Dessa villkor gäller alla beställningar som görs av kunden hos NilsonGroup AB, org. nr 556192-9315, via vår e-handelsbutik

Läs mer

Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB

Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB Allmänna villkor Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB Clean Me, Morpan 1, 611 94 Nyköping Org.nr:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Definitioner. 2. Vad är det som gäller mellan Kunden och Fello?

ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Definitioner. 2. Vad är det som gäller mellan Kunden och Fello? ALLMÄNNA VILLKOR 1. Definitioner Gällde från 2017-04-27 till 2017-10-31 1.1 För att undvika missförstånd och onödiga upprepningar följer nedan en lista på ord som har en särskild innebörd i det här dokumentet.

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Produktbeskrivning Resttrafik

Produktbeskrivning Resttrafik Produktbeskrivning Resttrafik 1 Inledning Produkten Resttrafik är en del i Telefoniabonnemang och ger Kundens Slutkund tillgång till de trafikslag som inte omfattas av förval och som hittills faktureringsmässigt

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

Särskilda resevillkor

Särskilda resevillkor - 1 - Särskilda resevillkor 1. Avtalet Det är av yttersta vikt att resenären tar del av de allmänna och särskilda resevillkoren. Dessa reglerar, tillsammans med de upplysningar som finns på Destination

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07 Uppdaterat 2014-01-07 Allmänna villkor Familjehemsbanken är en mötesplats för privatpersoner som är eller vill bli familjehem, jourhem samt kontaktfamilj och personer som arbetar inom familjevården i kommun

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten.

Kunden den person som genom undertecknande av fullmakt, skriftligt eller muntligt, har gett RefundFlight i uppdrag att utföra Tjänsten. Allmänna villkor Allmänt Dessa allmänna villkor, inklusive eventuella ändringar, utgör del av avtalet mellan Kunden och företaget RefundFlight Europe AB (RefundFlight). Eventuella tillägg eller ändringar

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Köp- och Leveransvillkor

Köp- och Leveransvillkor Köp- och Leveransvillkor Köp För att handla hos oss måste du vara 18 år. Vi bekräftar köpet genom en orderbekräftelse som automatiskt skickas till angiven e-postadress efter godkänd betalning. Vi polisanmäler

Läs mer

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö Telisol AB Sida 1 5 Dessa försäljningsvillkor är gällande vid avtal där Telisol tillhandahåller varor och tjänster. Vad som nedan anges skall gälla om inget annat framgår av särskild överenskommelse i

Läs mer

Allmänna Villkor för städabonnemang - Företagskund. Dessa Allmänna Villkor utgör en integrerad del av Avtalet mellan Perfect Maid och kunden.

Allmänna Villkor för städabonnemang - Företagskund. Dessa Allmänna Villkor utgör en integrerad del av Avtalet mellan Perfect Maid och kunden. Allmänna Villkor för städabonnemang - Företagskund Dessa Allmänna Villkor utgör en integrerad del av Avtalet mellan Perfect Maid och kunden. 1. Förutsättningar för städabonnemang Kunden har ett städobjekt

Läs mer

Produktbeskrivning Resttrafik

Produktbeskrivning Resttrafik Produktbeskrivning Resttrafik 1 Inledning Produkten Resttrafik är en del i TeliaSonera Telefoniabonnemang och ger Kundens Slutkund tillgång till de trafikslag som inte omfattas av förval och som hittills

Läs mer

Riksbyggens generella krav på leverantör och partner

Riksbyggens generella krav på leverantör och partner Riksbyggens generella krav på leverantör och partner För att vi på Riksbyggen ska kunna underlätta och utveckla samarbetet med våra leverantörer och partners vill vi att Ni som är eller är intresserade

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur.

Kunden, Kund Fysisk eller juridisk person som träffat avtal om medlemskap med Grandeur. Grandeur Sweden AB, 556885-4367 Dessa gäller för samtliga tjänster som Grandeur Sweden AB tillhandahåller sina kunder. Genom att teckna avtal om medlemskap med Grandeur Sweden AB godkänner Kunden dessa.

Läs mer

Betala med faktura. Villkor Företagskund. Kundtjänst. www.jula.se. För företag, organisationer och offentlig förvaltning. www.jula.

Betala med faktura. Villkor Företagskund. Kundtjänst. www.jula.se. För företag, organisationer och offentlig förvaltning. www.jula. betalar portot Svarspost Kundtjänst 532 20 Skara Gäller from 1 sept 2010 Kundnummer 5200 57000 Jula AB Villkor Företagskund A Frankeras ej Följande villkor gäller för ansökan och utnyttjande av fakturering

Läs mer

PM i Ängelholm är i första hand en ordermottagning. Självklart ställer vi ändock upp och hjälper dig om

PM i Ängelholm är i första hand en ordermottagning. Självklart ställer vi ändock upp och hjälper dig om Bästa service vårt mål! Vi strävar efter att upprätthålla en mycket hög servicenivå. Av denna anledning är det extra viktigt för oss att poängtera några saker som vi ber dig att speciellt beakta. Se även

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

Limiten för Visa och Mastercard är 15 000 kr. Limiten för Direktbank är 100 000 kr.

Limiten för Visa och Mastercard är 15 000 kr. Limiten för Direktbank är 100 000 kr. Jag har ångrat mitt köp eller beställt fel produkt, vad ska jag göra? Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du har mottagit varan och handlar därmed med full trygghet. Om du ångrar

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2013-11-28

Familjehemsbanken Uppdaterat 2013-11-28 Uppdaterat 2013-11-28 Allmänna villkor Familjehemsbanken Familjehemsbanken är en mötesplats för personer/familjer som är eller vill bli familjehem, jourhem och/ eller kontaktfamilj/person och personer

Läs mer

1. Servicevitaminen AB (555877-6909). Driver varumärket Sweden Home Support i Region Västra Sverige.

1. Servicevitaminen AB (555877-6909). Driver varumärket Sweden Home Support i Region Västra Sverige. Medlem av Almega Hemserviceföretagen Varumärket Sweden Home Support drivs idag av två olika bolag: 1. Servicevitaminen AB (555877-6909). Driver varumärket Sweden Home Support i Region Västra Sverige. 2.

Läs mer

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET 1.1.2012 1. Avtalsobjekt Avtalet Saunalahti Servicepaket är ett tidsbundet avtal till paketpris som omfattar ett abonnemang för mobil kommunikation samt utrustning

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Avtalspartner är Fello AB, 556921-7648, Box 19078, 400 12 Göteborg, nedan kallat ( Fello ) och kund nedan kallad ( Abonnent ).

Avtalspartner är Fello AB, 556921-7648, Box 19078, 400 12 Göteborg, nedan kallat ( Fello ) och kund nedan kallad ( Abonnent ). Allmänna villkor Avtalspartner är Fello AB, 556921-7648, Box 19078, 400 12 Göteborg, nedan kallat ( Fello ) och kund nedan kallad ( Abonnent ). 1. ALLMÄNT Dessa Allmänna villkor (Allmänna Villkor) reglerar

Läs mer

Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen

Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen Sida 1 av 6 Nytt inköpssystem inom hela Lantmännenkoncernen Obligatorisk information till leverantörer som önskar ansluta sig till Lantmännens e-handelsplattform PaL rutiner & villkor I texten nedan kommer

Läs mer

Köp & leveransvillkor utanför EU

Köp & leveransvillkor utanför EU Köp & leveransvillkor utanför EU KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR AVSEENDE LEVERANSER TILL KONSUMENT UTANFÖR EU 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa köp- och leveransvillkor, nedan kallade Villkoren, tillämpas på samtliga

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Alla priser är inkluderade 25% moms. Förbeställda, men ej uthämtade varor debiterar vi den verkliga fraktkostnaden (t/r) och minst 99 kr.

Alla priser är inkluderade 25% moms. Förbeställda, men ej uthämtade varor debiterar vi den verkliga fraktkostnaden (t/r) och minst 99 kr. KÖPINFORMATION Alla priser inkluderar moms. Percykel reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på vår sida eller i våra annonser. Vi förbehåller oss rätten

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/5

KUNDAVTAL TELECOM 3 SVERIGE AB 1/5 1/5 Detta Kundavtal ("Avtalet") mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person som anges under punkten 1 nedan ("Kunden") gäller för de tjänster och den utrustning som T3 tillhandahåller Kunden

Läs mer

Köpvillkor. 2016-02-29 Rapunzel of Sweden AB

Köpvillkor. 2016-02-29 Rapunzel of Sweden AB Köpvillkor 2016-02-29 Rapunzel of Sweden AB Innehållsförteckning KÖPVILLKOR 1 Allmänna villkor 3 Priser och betalning 4 Kortbetalning 4 Fakturabetalning 4 Faktura 14 dagar 4 Betalningsvillkor 5 Kreditprövning

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

Köpvillkor. Vänligen se din orderbekräftelse eller din faktura för ditt aktuella erbjudande.

Köpvillkor. Vänligen se din orderbekräftelse eller din faktura för ditt aktuella erbjudande. 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av våra produkter och följer dem noggrant till färdig produkt för att kunna säkerställa

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER 1.6.2012 Allmänt och tillämpningsområde Dessa särskilda villkor för tjänsten tillämpas på de mobila teletjänster som Saunalahti tillhandahåller sina

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Avtal som redan har ingåtts påverkas inte av en eventuell ändringar.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Avtal som redan har ingåtts påverkas inte av en eventuell ändringar. Allmänna villkor 1. Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor gäller för alla avtal som ingås med oss (pinkorblue.se) med anledning av vårt utbud på vår webbshop-sida www.pinkorblue.se (nedan även kallad

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning Bilaga 5 Allmänna villkor Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer

Köp av produkter hos oss innebär samtidigt godkännande av våra köpevillkor. Vid beställning via webshop föreligger bindande köpeavtal.

Köp av produkter hos oss innebär samtidigt godkännande av våra köpevillkor. Vid beställning via webshop föreligger bindande köpeavtal. Köpvillkor 1. Allmänt Vid beställning via webshop träffas avtal om köp först när VP Autoparts (fortlöpande "vi", "oss") bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse via E-mail. Beställaren (fortlöpande

Läs mer

Köpvillkor. Vänligen se din orderbekräftelse eller din faktura för ditt aktuella erbjudande.

Köpvillkor. Vänligen se din orderbekräftelse eller din faktura för ditt aktuella erbjudande. 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av våra produkter och följer dem noggrant till färdig produkt för att kunna säkerställa

Läs mer

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund!

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! Allmänna Villkor Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! 1 Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet ( Avtalet ) mellan kunden ( Kund ) och Lokaldelen i Sverige AB(

Läs mer

PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01

PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01 PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01 ALLMÄNNA HYRESVILLKOR 1 Parter. Uthyrningen sker fritt Leif "Budda" Baltazars AB (Budda's Ljud & Ljus), Ruddammsgatan 5, 803 20 GÄVLE, nedan kallad Uthyraren. Vid eventuell

Läs mer

I Avtalet kan Demando och Företaget enskilt och bli benämnda Part eller Parterna.

I Avtalet kan Demando och Företaget enskilt och bli benämnda Part eller Parterna. Användarvillkor - Företag Demando Recruitment AB, (org. nr 559029 6686) nedan benämnt Demando, tillhandahåller en Marknadsplats för Rekryteringar ( Tjänsten ). I det följande anges de villkor som gäller

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

Särskilda resevillkor

Särskilda resevillkor - 1 - Särskilda resevillkor 1. Avtalet Det är av yttersta vikt att resenären tar del av de allmänna och särskilda resevillkoren. Dessa reglerar, tillsammans med de upplysningar som finns på Destination

Läs mer

AVTAL. Ramavtal Möbler

AVTAL. Ramavtal Möbler Sidan 1 av 4 AVTAL Ramavtal 73-03 Möbler 1 Parter Mellan Tranås Skolmöbler AB, nedan kallad leverantören, och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, har följande avtal träffats. 2 Omfattning

Läs mer

Allmännavillkor (Uppdaterad 09/09-2015)

Allmännavillkor (Uppdaterad 09/09-2015) Avtalsvillkor Allmännavillkor (Uppdaterad 09/09-2015) EMS Design Webbyrå (Erik Martin Sundell Design) Domäner och företag som ägs av EMS Design www.emsdesign.se www.sverigehemsidor.se www.kopa-hemsida.se

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

Köpvillkor Priser Beställning

Köpvillkor Priser Beställning Priser Alla priser på våra klockor är angivna i SEK inklusive moms. Frakten är gratis inom Sverige. Frakt till Norge, Danmark eller Finland kostar 180 kr, och för utlandsbeställningar godtar vi endast

Läs mer

Norsjö Carrier Electric El & Norsjö Carrier 4-Stroke Bensin

Norsjö Carrier Electric El & Norsjö Carrier 4-Stroke Bensin 1 Norsjö Carrier Electric El & Norsjö Carrier 4-Stroke Bensin Postadress/ besöksadress: Lennartsfors 1 672 92 Årjäng Tlf. +46 573 392 20 Fax. +46 573 300 35 info@norsjo.com www.norsjo.com 2 Försäljningsvillkor

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Borné Consulting AB:s Allmänna villkor avser såväl konsultation som varuförsäljning.

Borné Consulting AB:s Allmänna villkor avser såväl konsultation som varuförsäljning. Stockholm 2012-10-01 Borné Consulting AB, Allmänna villkor Tillämplighet Borné Consulting AB:s Allmänna villkor kan komma att ändras utan att kunder som tidigare erhållit en skriftlig kopia av dessa först

Läs mer

Köpvillkor 1 Köp 2 Pris 3 Betalning Betalning via Paypal med kredit-/kontokort

Köpvillkor 1 Köp 2 Pris 3 Betalning Betalning via Paypal med kredit-/kontokort Köpvillkor 1 Köp 2 Pris 3 Betalning 4 Leveranstid 5 Leverans 6 Garanti 7 Ångerrätt och Öppet köp 8 Reklamationer 9 Sekretess och säkerhet personuppgifter 10 Övrigt 11 Teknisk support och kundtjänst 1 Köp

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Produktvillkor för Frankeringsmaskin

Produktvillkor för Frankeringsmaskin PRODUKTVILLKOR 1 (6) Produktvillkor för Frankeringsmaskin 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (6) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Införa tjänsten... 3 2.1. Ansvar vid användning av frankeringsmaskin... 3

Läs mer

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company

Allmänna villkor för köp av tjänster från Mr Company Sida 1(5) 1.Villkor Dessa villkor gäller vid köp av tjänster och produkter från Norsk Bedriftstjeneste AS ("Mr Company") såvida inte villkoren ändras genom skriftligt avtal mellan Mr Company och Uppdragsgivaren.

Läs mer

AVTAL 1 (5) Adressuppgifter institutionen. Mobiltelefon alternativt e-post. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO

AVTAL 1 (5) Adressuppgifter institutionen. Mobiltelefon alternativt e-post. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO AVTAL 1 (5) Avtal Mellan nedanstående parter, benämnda uppdragsgivare (köpare) respektive uppdragstagare (säljare) har följande avtal träffats. Placeringsavtalet omfattar nedanstående avtalsvillkor. Parter

Läs mer

Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV

Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV Allmänna villkor för One Stop Curriculum Vitae AB's tjänst: One Stop CV 1. Avtalets syften, Dessa villkor reglerar förhållandet mellan One Stop Curriculum Vitae AB, nedan benämnd Leverantören, och licensierad

Läs mer

Köp & leveransvillkor

Köp & leveransvillkor Köp & leveransvillkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR AVSEENDE LEVERANSER TILL KONSUMENT INOM EU 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa köp- och leveransvillkor, nedan kallade Villkoren, tillämpas på samtliga beställningar

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13 Avropsstöd Vägledning Lekmaterial 2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 2.1. Produktgrupp Leksaker... 3 2.2. Produktgrupp Hobbymaterial... 3 2.3. Produktgrupp Idrottsleksaker... 3 3. Avrop

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring avtalsvillkoren med tillhörande svar

För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring avtalsvillkoren med tillhörande svar VILLKOR Särskilda villkor för installation och nätanslutning av småhus med fiber Gällande fr o m 2015-12-01 För att förenkla för dig som kund har vi nedan tagit fram några av de vanligaste frågorna kring

Läs mer

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se.

VÄNLIGEN LÄS FÖLJANDE HANDELSVILLKOR GRUNDLIGT INNAN DU BESTÄLLER VAROR FRÅN webshop.sivantos.se. HANDELSVILLKOR 1 ALLMÄN INFORMATION Försäljning från denna hemsida webshop.sivantos.se sker av Sivantos A/S ("Sivantos"), Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista med denna e-postadress: webshop.se@sivantos.com.

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Köp- och leveransvillkor KICKS e-handel

Köp- och leveransvillkor KICKS e-handel Köp- och leveransvillkor KICKS e-handel Om KICKS KICKS är den ledande skönhetskedjan i Norden. Med attraktiva varumärken inom doft, makeup, hudvård och hårvård samt välutbildade skönhetsexperter i butik

Läs mer

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning

PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER. 1. Bakgrund. 2. Budgivning och inropsavgift. 3. Objektsbeskrivning PS ONLINEAUKTIONER AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AUKTION ONLINE FÖR KONSUMENTER 1. Bakgrund 1.1 Dessa allmänna villkor för köp via auktioner online ( Villkoren ) gäller när en konsument ( Kund ) gör ett köp

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Frågor och svar. FöreningsTriss

Frågor och svar. FöreningsTriss Frågor och svar FöreningsTriss Vad tjänar föreningarna på detta? Föreningsersättningen är 12 kr per såld lott. Varför får föreningarna bara 30% i provision på lotten när de normalt får 50%? Svenska Spel

Läs mer

AVTAL. Ramavtal Möbler

AVTAL. Ramavtal Möbler Sidan 1 av 5 AVTAL Ramavtal 73-03 Möbler 1 Parter Mellan Brio Lek & Lär, nedan kallad leverantören, och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, har följande avtal träffats. 2 Omfattning Successiva

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Allmänna köpvillkor. 1. Den exakta leveranstiden hittar du på respektive produktsida.

Allmänna köpvillkor. 1. Den exakta leveranstiden hittar du på respektive produktsida. Allmänna köpvillkor 1. Den exakta leveranstiden hittar du på respektive produktsida. 2. När du klickar på knappen Köp skickas din beställning på de varor som du lagt i varukorgen. Vi skickar dig en bekräftelse

Läs mer

Yrkeskläder och skor 2012-2. Avropsstöd 2015-01-07

Yrkeskläder och skor 2012-2. Avropsstöd 2015-01-07 Avropsstöd Yrkeskläder och skor 2012-2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Avrop på ramavtalet... 3 4. Beställning... 3 4.1. Kundkonto... 4 4.2. Kundtjänst... 4 5. Pris... 4 6. Leveransvillkor...

Läs mer

Publik information - Viking Assistans. Sida 1 (5)

Publik information - Viking Assistans. Sida 1 (5) Publik information - Viking Assistans Sida 1 (5) Vikings tjänst i Telia Sense - Viking Assistans Viking erbjuder genom Telia Sense en helt ny och unik digital beställningstjänst för bärgning och väghjälp.

Läs mer