ALLT STÖRRE INTRESSE FÖR LÄROSÄTENAS ALUMNER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLT STÖRRE INTRESSE FÖR LÄROSÄTENAS ALUMNER"

Transkript

1 ÖREBRO UNIVERSITET ALLT STÖRRE INTRESSE FÖR LÄROSÄTENAS ALUMNER Utvärdering av nationella alumnkonferensen oktober på Örebro universitet Leona Axelsson 5/11/2010

2 Ett 60-tal personer från landets olika universitet och högskolor har i två dagar mötts på Örebro universitet för den årliga nationella alumnkonferensen. Att hålla kontakten med före detta studenter har blivit en allt viktigare fråga för lärosätena och dessa årliga träffar är ett sätt att både utbilda och byta erfarenheter om alumnfrågor. Lars Westberg Inledning Varje år arrangeras en konferens med fokus på alumnverksamhet för samtliga lärosäten i Sverige. Syftet med sammankomsten är att främja erfarenhetsutbyte mellan lärosätena i landet samt inspirera och utveckla det nationella alumnnätverket. Årets nationella alumnkonferens arrangerades av Örebro universitet oktober. Bakgrund Alumnkonferensen riktar sig till de som arbetar med alumnfrågor vid universitet och högskolor; centralt som alumnkoordinatorer och alumnansvariga ute på akademierna, fakulteterna samt institutionerna. Förra årets alumnkonferens anordnades i Stockholm och värdar var Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Södertörns högskola. Årets nationella sammankomst arrangerades av Örebro universitet och konferensansvarig var alumnsamordnare Leona Axelsson. Evenemanget planerades, genomfördes och utvärderades tillsammans med alumnansvariga som ingår i Örebro universitets interna alumnnätverk: Sören Hilmerby (programansvarig för maskinteknik), Marianne Feldt-Uhlmann (lektor i sång på Musikhögskolan), Shutong Ding (doktorand och alumnansvarig för Statistics Master), Sofia Sohl (doktorand i statskunskap) och Annika Gardhorn (studierektor i medie- och kommunikationsvetenskap). Informationschef Niklas Jälevik invigningstalade. Deltog gjorde även representant från studentkåren, vice ordförande Leo Jonason, som var en av de gruppansvariga under temadiskussionerna. Evenemangssamordnare Ingela Abramsson bidrog med praktiskt stöd och översättarna hjälpte till att ta fram programblad och annan information på engelska. Dessutom deltog flera alumnansvariga lärare från akademierna. Konferensprogrammet bestod av föreläsningar, temadiskussioner och en workshop. Bland programpunkterna kan nämnas strategisk extern och intern marknadsföring, lärosätenas byggande av det egna varumärket, sociala medier utifrån ett forskningsperspektiv, samarbete mellan lärosätena, goda exempel på samverkan och internationell alumnverksamhet. Under konferensens första dag pågick det en minimässa med sex internationella och nationella utställare. Utställarna var företag som erbjöd verktyg och stöd för alumnverksamheten; Intraworlds, UMDAC, Mira Network, Apsis, Paloma och Örebro universitets lokala samarbetspartner Inkubera. Företaget Blackbaud från Storbritannien deltog som en av konferensens huvudfinansiärer, men kunde tyvärr inte skicka någon representant. Resultat Sammanfattningsvis kan vi konstatera att helhetsbetyget för konferensen blev väl godkänd och att konferensen överträffade de flesta deltagares förväntningar. Överlag tyckte deltagarna att det var stimulerande att träffas, byta erfarenheter och på så sätt lära sig mer om varandras arbete och tillsammans driva utvecklingsprocessen framåt. De mest uppskattade inslagen på konferensen var introduktionsföreläsningen (Jenny Abrahamsson, KI och Karin Lidberg, GU), föreläsningen om extern marknadsföring 1

3 (Westander) och workshopen om internt alumnarbete (Leona Axelsson m.fl., ÖU). Dessutom fick deltagarnas möjlighet att nätverka, information om konferensen och dess genomförande höga poäng i utvärderingen. Alumnverksamheten är en relativt ny företeelse i Sverige och därför befinner sig verksamheten fortfarande i en uppbyggnadsfas. Under konferensens första dag diskuterades frågan om vi nationellt ska enas om en gemensam benämning för vår verksamhet, dvs. ska det heta alumnverksamhet eller alumniverksamhet. Variationen ute på lärosätena beror bland annat på att Språkrådet för några år sedan gick ut och rekommenderade den försvenskade formen alumnverksamhet. Fördelen med att använda samma uttryck är att vi på ett tydligare sätt kan synliggöra vår verksamhet och våra gemensamma mål, vilket i förlängningen skulle stärka vårt arbete på de lokala lärosätena. Av samtliga deltagare som svarade använder 61 % uttrycket alumnidag och 39 % alumndag. Diskussionen om en gemensam benämning får vi helt enkelt ta med oss till nästa års konferens och se om vi kan enas då. Under konferensen diskuterades om vi skulle ha en gemensam alumndag för hela Sverige, där vi på samtliga lärosäten arrangerar någon form av aktivitet för våra alumner. Majoriteten tyckte att det var en bra idé. Örebro universitet föreslår att de som vill kan arrangera en alumndag första tisdagen i oktober med start nästa år, vilket kan vi marknadsföra tillsammans. En gemensam marknadsföring skulle skapa större uppmärksamhet i medierna, kampanjen skulle öka antalet alumner i våra nätverk och stärka engagemanget för alumnfrågor på våra högskolor och universitet. Diskussionerna kring frågorna om gemensam benämning av vår verksamhet och en gemensam alumndag fortsätter på vår Facebook-grupp Alumnsamordnare vid Sveriges universitet och högskolor. Gruppen skapades inför förra årets alumnkonferens i Stockholm. Administratörer för gruppen är Helena Berg (KTH), Jessica Bergström (UMU) och Leona Axelsson (ÖU). Det framkom många bra synpunkter under dagarna, vilket blir ett viktigt underlag för nästa års alumnkonferens. Lärosäten som drivit alumnfrågor en längre tid tog upp behovet av att träffas och gemensamt diskutera den fortsatta utvecklingen av alumnverksamheten. Örebro universitet föreslår att det inför nästa års konferens skulle läggas till en programpunkt som kunde löpa parallellt med introduktionsföreläsningen för nya alumnansvariga, nämligen en workshop för de mer erfarna alumnansvariga. Det är ett förslag som skickas vidare till nästa års arrangör. Deltagare från Uppsala universitet tog på sig att undersöka om lärosätet kan arrangera alumnkonferens Information om konferensen finns på universitetets hemsida Lars Westberg har skrivit en artikel om konferensen och den finns publicerad bland universitetets nyheter. Dessutom har Mira Network bloggat om evenemanget, så information om konferensen har spridits till deras nordiska kunder (för länkar se Källor ). Bilagor: Statistik för nationella alumnkonferensen oktober 2010 Enkätsvar från deltagare Alumnkonferensens program oktober Deltagarlista 2

4 Statistik för nationella alumnkonferensen oktober 2010 Antal deltagare/utställare/föreläsare 21/10 76 Utav enbart deltagare 21/10 66 Antal deltagare 22/10 57 Anmälda utställare: Intraworlds (Tyskland), Blackbaud (Storbritannien), UMDAC, Mira Network, Apsis, Paloma, Inkubera Föreläsare: Patrik Westander, Westander Jenny Abrahamsson, Karolinska institutet Karin Lidberg, Göteborgs universitet Karin Gibson, Linköpings universitet Mats Eriksson, Örebro universitet Leona Axelsson m.fl., Örebro universitet Källor: Alumnkonferensens svenska och engelska hemsidor: ÖU-nyhet: Miras blogg: 3

5 Enkätsvar från deltagare 1) Vilket är ditt helhetsintryck av alumnkonferensen 2010? Antal svar 46 Medel 3,95 2) I vilken grad motsvarade alumnkonferensen dina förväntningar? Antal svar 46 Medel 3,93 3) Använder du uttrycket alumndag eller alumnidag? Antal svar 46 Alumndag 17 svar Alumnidag 27 svar Inget svar 2 4) Tycker du att vi ska ha en gemensam nationell dag för alumnverksamhet i Sverige? Antal svar 46 Ja 41 svar Nej 1 svar Inget svar 4 DAG 1 5) Vad tyckte du om föredraget Introduktion för nya alumnkoordinatorer av Karin Lidberg, Göteborgs universitet & Jenny Abrahamsson, Karolinska institutet Antal svar 31 Medel 4,16 6) Vad tyckte du om föredraget "Skapa publicitet kring alumnfrågor av Patrik Westander, Westander? Antal svar 44 Medel 4,18 7) Vad tyckte du om företagspresentationer? Antal svar 40 Medel 2,7 8) Vad tyckte du om minimässan med utställare? Antal svar 36 Medel 3,13 9) Vad tyckte du om föredraget Hur ökar vi engagemanget kring alumnfrågor? av Leona Axelsson och interna alumnansvariga vid Örebro universitet? Antal svar 42 Medel 3,62 10) Vad tyckte du om gruppövningen Baadjoo! med trummor av Johanna Österling Brunström? 4

6 Antal svar 19 Medel 3,42 DAG 2: 11) Vad tyckte du om föredraget Att bygga nätverk via sociala medier, fördelar och nackdelar Antal svar 43 Medel 3,3 12) Vad tyckte du om temadiskussioner: Internationalisering Antal svar 24 Medel 3,2 Fundraising Antal svar 6 Medel 3,5 Sociala medier Antal svar 30 Medel 3,13 Interna processer Tyvärr har denna punkt försvunnit från enkäten, för kommentarer se sista fråga 13) Vad tyckte du om föreläsning Alumni för internationella studenter - ett utvecklingsprojekt? av Karin Gibson, Linköpings universitet? Antal svar 41 Medel 3,58 14) Vad tyckte du om informationen inför alumnkonferensen (webbsida, e-postutskick mm)? Antal svar 44 Medel 4,2 15) Vad tyckte du om genomförandet av alumnkonferensen? Antal svar 43 Medel 4,3 16) Vad tyckte du om måltider (lunch, kaffe och middag)? Antal svar 42 Medel 4,2 17) Vad tyckte du om utrymmet för nätverkande under konferensen? Antal svar 42 Medel 3,88 5

7 18) Övriga kommentarer/tips för nästa års konferens: - Mycket bra! Väldigt givande att träffa andra som jobba med samma frågor! Vi tappade fart under temadiskussionerna andra dagen. kanske ska man ha mer specifika frågor att utgå ifrån, eller också är det bättre att lägga diskussionerna tidigare och ha en intressant föreläsare på slutet. Tack för ett bra arrangemang! - Tack för en fantastisk konferens! Lite tips: - Maten var fantastisk men eftersom många reser blir det svårt för många att dag 1 klara sig på en macka fram till Var tyvärr tvungen att avvika från konferensen i slutet av första dagen och kunde inte vara med den andra dagen. Kan därför inte svara på alla frågor. Det lilla jag kunde vara med tyckte jag var kanonbra! - Jättefint ordnat Leona och övriga på Örebro universitet!! Relevanta och inspirerande föreläsare och jag fick verkligen svar på alla mina frågor om alumniverksamhet. Dessutom fantastiskt god mat och trevlig underhållning vid middagen! Möjligtvis skulle man kunna ha lite längre pauser under Dag 1 på nästa års konferens. - Det enda jag egentligen har någon synpunkt på är att första dagen kändes lite väl tight i upplägget så det gavs lte lite tid att träffa företagen och så. - En väldigt lärorik konferens och väl genomförd! - Mer praktiskt hur man bör arbeta med sociala medier för alumner. Vad ska man använda de olika kanalerna till (fylla dem med). Mer tid åt att kunna besöka mässutställare, nu blev det lite tajt mellan passen. Annars var det en bra konferens. stort tack för trevliga och lärorika dagar. - Introduktion för nya koordinatorer: Bra presentationer och tips för sitt arbete. Dock utgick föredraget till stor del från att lärosätet redan har ett påbörjat arbete med alumnfrågor och ett verktyg för att administrera det. Det hade varit bra att få mer info och tips om hur det initiala arbetet med att skapa en alumnverksamhet kan gå till. Företagspresentationerna var ganska korta, särskilt med tanke på att det var ganska liten tid till att kunna gå runt och besöka deras montrar. Jag hade gärna haft mer tid till att besöka montrarna. Fråga 10: Jag hade anmält mig till badjooaktivitetet, men missade den tyvärr. Dock var det mitt egna fel =( Jag tyckte att temadiskussionen interna processer var mycket givande, den temadiskussionen får en femma av mig! Jag tyckte att utrymmet för nätverkande var bra, hade dock gärna sett ännu mer, kanske man kunde ordna en speeddating mellan varandra där man får diskutera olika områden (ex. val av verktyg, vision och mål med alumnverksamheten etc.) Några tips är att kunna få ta del av power-point-presentationerna från föredragen, helst att de finns utskrivna med anteckningsutrymme och att de delas ut innan föredraget. Det hade också varit bra om det finns någon som är ansvarig för att ta anteckningar under temadiskussionerna och att dessa anteckningar sedan sammanställs och skickas ut. Det är alltid bra att kunna dokumentera de olika konferenserna för framtiden och för att lättere kunna ta tillvara på de kunskaper som framkommer under konferensdagarna. Tack så mycket för en otroligt givande och bra arrangerad konferens! - Det vore intressant att få höra hur andra gjort rent praktiskt när de startat upp ett alumnnätverk. Alltså från första beslutet till att lärosätet har ett färdigt nätverk att använda. 6

8 - Mer av det som blev introduktionsföreläsningen. Väldigt nyttigt att lyssna på hur andra gjort och vad som givit bra eller ev dålig utdelning. Det hade varit bra att få liknande vägledning kring sociala medier. "Så här gör vi och det fungerar så här". För en som är ny känns detta som en svår värld att vänja sig vid... - Tack för en hääärlig stämning under konferensen! Tveksam till att ett företag sitter med på presentationerna/diskussionerna. Går det att ha visningar av alumnverktyget? Presentationerna ger inte så mycket. Hann ej med utställningen alls. Upplevde konf som lite småstressig emellanåt, in i smågrupper och ut i smågrupper. Bra att Örebro universitets lokala alumnkoordinatorer fick berätta - gärna mer tid på så'nt. Tidigare pratat om att ha med ngn extern talare som pratar om arbetet med kundklubb, arbetet med alumner från tidigare arbetstagare el likn. Hur jobbar dom? Nå't om att bygga upp arbetet med att få studenter och alumner mer delaktiga i alumnverksamheten volonteers. - Mer tid för nätverkande. Introduktionen för nybörjare var mycket bra och informativ. Skulle kunna vara med som en programpunkt för alla. Sociala medier bör vi ha med nästa år igen och följa upp utvecklingen. Publicitet kring alumnfrågor var bra och lärorikt. Skulle kunna var mer kring dessa frågor, passet kunde ha varit längre. Frågan om hur man ökar engagemanget och intresset kring alumnifrågor både internt och externt. Tack för en bra konferens, ser fram emot nästa! - Det känns som om samma sak tas upp, även om det också är välbehövligt och nyttigt att höra hur det går för alla. Det vore intressant att höra någon som har kommit långt fram med Alumni, hur de arbetar. Vilket skulle kunna ge nya grepp och infallsvinklar. - Jag anser att det måste ändras något i konceptet. Vi pratar om samma saker och säger samma saker. Det blir inget nytt i temadiskussionerna. detta tror jag beror på två saker. 1 det är en stor personalomsättning inom alumniverksamheten, vilket gör att det blir lätt upprepningar. den andra är att jag inte tror att det ska vara någon från "oss" som ska leda dem utan att man tar in experter av olika slag. En expert som kan kommibinera akademin och det tillämpade arbetet. - Jag hade gärna sett att info.passet för nya alumner hade varit lite senare på dagen, hann inte vara med på detta tyvärr då jag kom senare med tåget. Viktigt att hålla tiderna, inte dra ut på tiden för avslut med en halvtimme som vi gjorde på torsdagen. Viktigt med konkreta verktyg för att arbeta med frågorna. Trevligt umgänge och bra arrangerat på kvällen. Minimässan kändes lite onödig och gav inte så mycket. - Se till på nästa konferensen att lärosäten som jobbar på liknande sätt har tid att diskutera gemensamma frågor. - Göra vissa gruppindelningar och temadiskussioner även efter storlek på lärosäte och hur långt man kommit i processen med att införa alumnverksamhet. Mer för de skolor som är i uppstarten och ännu har långt kvar till fundraising, internationalisering och sociala medier tex. - Höja nivån på diskussioner och föredrag. Att många är nya präglar givetvis samtalen men det kändes ibland lite stillastående. Vore bra att få mer input på faktiska verktyg "hur göra" och inte så teoretiserande föredrag. Ett förslag är också att alla får 5 minuter var att presentera sina viktigaste händelser/utveckling under året som gått. För att alla i gruppen ska få en inblick i varandras arbete. Tror också det skapar engagemang. 7

9 - Variera arbetsformen? På varje konferens och internat jag åker grupparbetas det dag 2 och det börjar kännas lite tjatigt så jag efterlyser andra arbetsformer. - Temadiskussion om interna processer var också bra: 4 på skalan. Borde funnits "Deltog ej/ingen åsikt" som alternativ på utvärderingen. Ta upp konkreta (goda och dåliga) exempel under temadiskussioner - more time to group discussion! - Mer tid att diskutera när det var tid avsatt för det. Ofta tog diskussionen fart efter ett tag i en ny grupp men då vi endast hade korta tidsramar var det svårt att hinna med och få ut bra saker ur diskussionen. - Det framgick inte av programmet att företagspresentationerna skulle ske inne i salen och ta så pass lång tid så många började resa på sig och gå innan de upptäckte detta. Lite tydligare info hade varit bra. - Åtminstone den tidiga gruppen i sociala medier var för stor. Max 10 personer per grupp är mer lagom. Kanske kan man dela den genom att ge två pass med lite olika inriktning samtidigt, t.ex. Facebook / Övriga medier, eller fokus på interaktion med alumnerna / sociala medier som informationskanal, eller om att hantera inbjudningar/jobberbjudanden, information m.m. via social medier jämfört med vanliga alumndatabassystem (fördelar/nackdelar). - Det var många nya som var nyfikna på vilka datasystem andra använder. Ett tips är mer tid till företagspresentationer så de kan visa sina system också (och mer tid för frågor efter) och/eller ha som val för diskussioner att man även kan prata om vilka behov av datasystem man har och utbyta erfarenheter. - Begränsa möjligheten för företagen att gå på övriga programpunkter. - Första dagen blev det stressigt att hinna äta lunch och fika, bättre att göra som det var gjort andra dagen - med tid avsatt för lunch och fika. Jag hade också hellre ätit riktig lunch än lunchmacka första dagen. Spåret "interna processer" var också bra (saknas i utvärderinen ovan). Mitt helhetsintryck av konferensen var att den gav mig som ny inom området väldigt mycket. Speciellt att få höra andras erfarenheter och upplägg var extra givande. - Ni glömde temadiskussionen kring interna processer vilken jag var på. Den får betyg 4. Det känns som om det varje år är många nya. Man skulle kanske kunna ha två nivåer på diskussionerna så att vi som har varit med ett tag kan få möjlighet att höja ribban. Sammanfattning: mycket bra konferens med mycket god mat. Tack! - Försöka få med fler lärare då denna grupp som regel har relationer till alumnerna från undervisningen men även skulle ha mycket att vinna genom att delta. 8

UTVÄRDERING AV ALUMNKONFERENSEN PÅ GÖTEBORGS UNIVERSITET OKTOBER 2008

UTVÄRDERING AV ALUMNKONFERENSEN PÅ GÖTEBORGS UNIVERSITET OKTOBER 2008 UTVÄRDERING AV ALUMNKONFERENSEN PÅ GÖTEBORGS UNIVERSITET 23-24 OKTOBER 28 Totalt svarade 3 stycken på webbenkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens på drygt 7 procent. Längst bak i dokumentet finns fritextfrågorna

Läs mer

Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016

Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016 1(5) Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016 Hej! Linköping, november 2015 Först och främst vill jag på förhand rikta ett stort tack till dig som ska medverka som föreläsare och/eller

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Utvärdering av Samhällsvägledarnas Yrkeskonferens svar

Utvärdering av Samhällsvägledarnas Yrkeskonferens svar Utvärdering av Samhällsvägledarnas Yrkeskonferens 2015 37 svar 1. Årskonferensen som helhet Hur upplevde du årskonferensen som helhet? Mycket bra Bra Mindre bra "Ev. ytterligare exempel från en kommun

Läs mer

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar

Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 1 Resultat av deltagarnas utvärderingar av BESÖK:s premiärdagar 2012-06-11 Projektets premiärdagar inledande utbildningstillfällen med fokus på två av målgruppens mest efterfrågade utvecklingsområden ägde

Läs mer

Sammanställning enkät höstmötet 2007

Sammanställning enkät höstmötet 2007 Sammanställning enkät höstmötet 2007 1) Vad förväntar du dig. 1. Nyheter i programmet, samt utbyte av erfarenheter. 2. Intressanta föredrag och nyheter i funktionalitet, samt hur ekonomiprogrammen används.

Läs mer

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar.

Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Totalt 31 inlämnade utvärderingar. Har tagit med samtliga. Bra Nätverkande och utbyte av erfarenheter och tips. Bra innehåll och föredrag med lagom variation och relevanta frågeställningar. Bra med grupparbete

Läs mer

Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/5 2015

Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/5 2015 Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/ 20 Antal svarande: 7 stycken Har du tidigare deltagit i SKNT:s årskonferens? 44 st 27 st Vad tyckte du om Årskonferensens olika delar? Programinnehållet 4,4

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN ARVIKA 12-03-08

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN ARVIKA 12-03-08 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN ARVIKA 12-03-08 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Arvika Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Torsby Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING Heldag i en kommun Årjäng 12-02-01 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Årjäng Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Utvärdering Lärande med stöd av IKT vt-10

Utvärdering Lärande med stöd av IKT vt-10 Utvärdering Lärande med stöd av IKT vt-10 1. Hur bedömer du som helhet kursens kvalitet? ( 1 anger lägsta betyg, anger högsta betyg) Fråga 1 Fråga 1 Motivering: Bl a jätteintressant att träffa folk från

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Kursutvärdering av Introduktionskursen, 7 poäng, ht 2006

Kursutvärdering av Introduktionskursen, 7 poäng, ht 2006 Kursutvärdering av Introduktionskursen, 7 poäng, ht 2006 Nedan följer en sammanställning av kursutvärderingen av Introduktionskursen på 7 poäng som ingår i receptarieutbildningen på 120 poäng vid Umeå

Läs mer

Utvärdering av Sambruks Vårkonferens 1-2 april 2009

Utvärdering av Sambruks Vårkonferens 1-2 april 2009 Utvärdering av Sambruks Vårkonferens 1-2 april 9 Plats: Quality Airport Hotel Arlanda personer av sammanlagt 7 tillfrågade har besvarat enkäten. 1=dåligt 2=mindre bra 3=genomsnittligt 4=bra =mycket bra

Läs mer

Utvärdering Naturvårdsträff

Utvärdering Naturvårdsträff Utvärdering Naturvårdsträff 713-71 Föreläsning Urban Emanuelsson 1 1 1 1 1 1 3 5 7 9 1 Medelvärde:,7 Kommentar: En gav betyget 1, men tyckte att föredraget var för långt. Fältbesök biotopskydd 1 1 1 3

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Svarsfrekvens ca 80 %. Av de 80 % som svarat blev resultat enligt nedan. Sammanfattning genomförd kurs av samtliga föreläsare och gruppledare. ämnen på lagom

Läs mer

Utvärdering av SKNTs årskonferens 2016 i Borås - Deltagare

Utvärdering av SKNTs årskonferens 2016 i Borås - Deltagare Utvärdering av SKNTs årskonferens 2016 i Borås - Deltagare Antal lämnade svar: 64 Har du deltagit i tidigare årskonferenser? Ja 46 Nej 18 Vad tyckte du om Årskonferensens olika delar? 60 56 50 40 30 20

Läs mer

Utställarpaket Microsoft TechDays

Utställarpaket Microsoft TechDays Utställarpaket Microsoft TechDays Örebro 23-24 mars 2010 TechDays 2009 blev en stor succé. Med nästan 1300 deltagare - två dagar fyllda av 97 sessioner, över 100 experter, mötesplatser, utställningar och

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG

I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG Innehållsförteckning EVENT... TJEJKVÄLLEN... KARRIÄRKVÄLLEN... TIMES WEEK... STUDIERESAN... LUNCHFÖRELÄSNING... SKRÄDDARSYTT EVENT... 1 2 3 4 5 6 7 MARKNADSFÖRING...

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Örebro 29-30 mars 2011 Vad är TechDays? TechDays är Microsofts största konferens i Sverige för de som arbetar med Microsofts produkter, plattform och lösningar.

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING DREAM BIG ARVIKA 12-03-29 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Dream Big Arvika Datum då aktiviteten genomfördes: 29 mars 2012 Insamlingsperiod

Läs mer

Introduktion för nya alumnkoordinatorer Nationell alumnkonferens Örebro universitet 2010 10 21

Introduktion för nya alumnkoordinatorer Nationell alumnkonferens Örebro universitet 2010 10 21 Introduktion för nya alumnkoordinatorer Nationell alumnkonferens Örebro universitet 2010 10 21 Jenny Abrahamsson, Alumni Relations Officer, jenny.abrahamsson@ki.se, Karolinska Institutet Karin Lidberg,

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

ENGAGEMANGSGUIDER 2011 Nätverksträff 1 En sammanfattning

ENGAGEMANGSGUIDER 2011 Nätverksträff 1 En sammanfattning ENGAGEMANGSGUIDER 2011 Nätverksträff 1 En sammanfattning Den första nätverksträffen 2011 i projektet Engagemangsguider pågick mellan den 9-10 juni på Södra Teatern i Stockholm. Ett önskemål bland de Engagemangsguider

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Statistik Utvärdering Workshop, Puzzelprojektet 6/11 på Brigaden i Linköping

Statistik Utvärdering Workshop, Puzzelprojektet 6/11 på Brigaden i Linköping Fråga Respondenter Antal svar Fördelning % 1) Hur upplevde DU dagen i helhet? 38 38. 3 5 5 13,2 4 16 16 42,1 5 17 17 44,7 2a) Hur upplevde du inledning framförd av Jan Cederborg och Ann-Margret Månsson

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING AFTERNOON TEA ARVIKA 11-11-18 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Afternoon Tea Arvika Datum då aktiviteten genomfördes: 18 november

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING DREAM BIG STORFORS 11-12-19 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Dream Big Storfors Datum då aktiviteten genomfördes: 19 december 2011

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

Sammanställning av enkät till doktorander i socialt arbete. Nationella forskarskolan i socialt arbete, augusti 2014

Sammanställning av enkät till doktorander i socialt arbete. Nationella forskarskolan i socialt arbete, augusti 2014 Sammanställning av enkät till doktorander i socialt arbete. Nationella forskarskolan i socialt arbete, augusti 2014 Enkäten skickades ut i första halvan av augusti 2014. Sista svarsdatum var den första

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN HAMMARÖ 12-02-14

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN HAMMARÖ 12-02-14 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN HAMMARÖ 12-02-14 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Hammarö Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Ansvarig lärare: Andréa Mannberg 1. Deskriptiv statistik Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Vilket betyg vill du ge kursen som helhet?

Läs mer

Utvärdering Populärvetenskaplig framställning,

Utvärdering Populärvetenskaplig framställning, Utvärdering Populärvetenskaplig framställning, 2013-11-18 Det var 16 deltagare denna gång, fjorton från tekfak och två från HU Jag bad dem skriva ner tre saker som ska behållas till nästa omgång (om det

Läs mer

Kleindagarna 2011. 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 2. Kommentera gärna ditt svar ovan:

Kleindagarna 2011. 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Kleindagarna 2011 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 16 Tre helt underbara dagar som jag länge kommer att minnas. Fantastiska betingelser. Vi

Läs mer

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd. Examination av examensarbeten. Sammanfattning av seminariet

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd. Examination av examensarbeten. Sammanfattning av seminariet Examination av examensarbeten Sammanfattning av seminariet 2012-03-23 Examensarbeten är en viktig del av utbildningen och ger studenter möjlighet att visa självständighet, tillämpa sina förvärvade kunskaper

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Asylboende Malmö 2016-04-05. Enkätnamn: Asylboende Malmö 2016-04-05 Antal respondenter: 66

Asylboende Malmö 2016-04-05. Enkätnamn: Asylboende Malmö 2016-04-05 Antal respondenter: 66 Asylboende Malmö 2016-04-05 Enkätnamn: Asylboende Malmö 2016-04-05 respondenter: 66 Urval: Alla Frågor: Alla frågor Fråga 1 Hur nöjd är du med Programupplägget? 1 Inte alls nöjd 0 0% 2 0 0% 3 6 13% 4 23

Läs mer

Utvärdering av IPS säkerhetskulturkonferens, 5-6 februari 2013

Utvärdering av IPS säkerhetskulturkonferens, 5-6 februari 2013 Utvärdering av IPS säkerhetskulturkonferens, 5-6 februari 2013 IPS genomförde sin första konferens den 5-6 februari 2013, med ämnet Säkerhetskultur. Deltagarna ombads att ge sina omdömen om konferensen

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Marientte Fogde Jämställdhetskonferensen 2011. Antal svarande = 69. Svarsfrekvens i procent = 54.8. Utvärderingsresultat. Relativa frekvenser av svar

Marientte Fogde Jämställdhetskonferensen 2011. Antal svarande = 69. Svarsfrekvens i procent = 54.8. Utvärderingsresultat. Relativa frekvenser av svar Marientte Fogde Jämställdhetskonferensen 2011 () Antal svarande = 69 Svarsfrekvens i procent = 54.8 Utvärderingsresultat Teckenförklaring Relativa frekvenser av svar Median Frågetext Vänstra värdet 25%

Läs mer

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna,

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

- Hur kan man som företagare tjäna mer på det man brinner för?

- Hur kan man som företagare tjäna mer på det man brinner för? - Hur kan man som företagare tjäna mer på det man brinner för? Med inspiration från Kurbits införde vi dagliga guidade turer. Och det blev succé! Vi har även jobbat med tydligare skyltning, vilket också

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011

Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011 Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011 Totalt på denna utbildning deltog 81 personer. 75 personer har besvarat enkäten vilket innebär att svarsfrekvensen ligger på 93 procent. 72 st har svarat på denna fråga

Läs mer

Sammanställning av utvärdering nätverksträff 9 mars, mat och hälsa

Sammanställning av utvärdering nätverksträff 9 mars, mat och hälsa 38 besvarade utvärderingen av 56 deltagare. Vad tyckte du om föreläsningspasset Hur kan vi arbeta kring barn, mat och hälsa? längd. och viktig info som framkom innehåll med/om sådant vi redan vet! Mycket

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

Produktkatalog. Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet

Produktkatalog. Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet Produktkatalog Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet LULEÅ STUDENTKÅR 1 kår 6 sektioner Luleå Studentkår är en intresseorganisation som verkar för studenter på Luleå tekniska universitet. Vårt ansvarsområde

Läs mer

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från 2013 Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Med pedagogisk meriteringsmodell avses "en modell för hur lärare kan meritera sig

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

MYCKET BRA (7/44) BRA (34/44) GANSKA BRA (4/44) INTE BRA (1/44)

MYCKET BRA (7/44) BRA (34/44) GANSKA BRA (4/44) INTE BRA (1/44) Kursutvärdering moment 4, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? BRA (34/44) GANSKA BRA (4/44) Intressant Detta var det intressantaste kursmomentet Den sammanfattande föreläsningen i slutet

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

arbetsmarknad@luleastudentkar.com 0920-49 32 72 Luleå Studentkår Luleå Tekniska Universitet 971 87 Luleå

arbetsmarknad@luleastudentkar.com 0920-49 32 72 Luleå Studentkår Luleå Tekniska Universitet 971 87 Luleå Luleå Studentkår är en intresseorganisation som verkar för studenter på Luleå tekniska universitet. Genom våra studentföreningar har vi en nära anknytning till studenter hos samtliga utbildningar inom

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Enkätsvar från Nätverksträffen 23 okt -08 i Stockholm

Enkätsvar från Nätverksträffen 23 okt -08 i Stockholm Enkätsvar från Nätverksträffen 23 okt -08 i Stockholm Uppföljning av resultat och lärdomar från nätverksträff Landsbygdsnätverkets syfte med konferensen: o Förbättra genomförandet och förstärka det svenska

Läs mer

Produktkatalog CHARM 2015

Produktkatalog CHARM 2015 Produktkatalog CHARM 2015 Innehåll Våra paket 1 Ingår i alla paket 3 Överblick paket 4 Tillval 5 Tillval event 7 Tillval marknadsföring 12 Välkommen till CHARM 2015! Tack så mycket för Er anmälan till

Läs mer

Mänskliga rättigheter i högre utbildning. Konferens om mänskliga rättigheter, våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn

Mänskliga rättigheter i högre utbildning. Konferens om mänskliga rättigheter, våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn Mänskliga rättigheter i högre utbildning Konferens om mänskliga rättigheter, våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn Stockholm 19-20 september ADRESS Box 7703 103 95 Stockholm BESÖKSADRESS

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag. 7,5 poäng HT 2013

Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag. 7,5 poäng HT 2013 Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag Innehållsförteckning 1. Kursens syfte och mål...1 2. Omfattning...1 3. Kursens innehåll...1 4. Behörighet och antagning...1 5. Examination...2 6. Inlämning...2

Läs mer

Deltagarnas utvärdering av 23 saker

Deltagarnas utvärdering av 23 saker Deltagarnas utvärdering av 23 saker 2008-08-19 I sammanställningen har tagits med vad alla skrivit men i de fall där flera personer skrivit samma sak eller ungefär samma sak redovisas detta endast en gång.

Läs mer

Carolines presentation vi konferensen Entreprenöriellt lärande 21-22 oktober 2015 Eskilstuna

Carolines presentation vi konferensen Entreprenöriellt lärande 21-22 oktober 2015 Eskilstuna Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Carolines presentation vi konferensen Entreprenöriellt lärande 21-22 oktober 2015 Eskilstuna Vi valde att göra en visuell

Läs mer

Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande

Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande av konferenser. Konferensadministration är kul Varför ska jag ta hjälp av SISU Idrottsutbildarnas

Läs mer

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm FTI presenterar Den moderna teknikinformationen Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm Späckat program med spännande föreläsningar Write less, say more the

Läs mer

400 enkäter delades ut på plats till Seniordagens besökare. 132 besökare (33%) valde att medverka och svara på enkäten.

400 enkäter delades ut på plats till Seniordagens besökare. 132 besökare (33%) valde att medverka och svara på enkäten. SENIORDAGEN 2013 Utvärderingsenkät besökare 400 enkäter delades ut på plats till Seniordagens besökare. 132 besökare (33%) valde att medverka och svara på enkäten. Syftet med enkäten var att fånga upp

Läs mer

Konferens Årets Ungdomskommun 2009

Konferens Årets Ungdomskommun 2009 Vad har varit bra? Konferens Årets Ungdomskommun 2009 Utvärdering 5 st god/underbar mat 4 st sveriges ungdomsråd 4 st mycket bra talare 3 st allt har varit bra 3 st bra mix av föreläsare 3 st bra upplägg

Läs mer

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas!

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas! Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar Tekniska högskolan vid Umeå universitet 27 november - 28 november 2013 Konferensbidrag välkomnas! Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Läs mer

Attrahera tjejer till Datateknik++ Prof. Peter Parnes 20150526

Attrahera tjejer till Datateknik++ Prof. Peter Parnes 20150526 Attrahera tjejer till Datateknik++ Prof. Peter Parnes 20150526 2%!!! Varför fokus på tjejer? Aktiva kvinnor i program D: Kvinnor 10 av totalt 194 Andel kvinnor: 5,2% Y: Kvinnor 13 av totalt 151 Andel kvinnor:

Läs mer

Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011

Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011 Utvärdering av ksp-konferensen i Karlstad 2011 Här följer en sammanfattning av de öppna svaren från utvärderingsenkäten samt kommentarer av styrelsen. Totalt kom det in 76 enkäter av de 97 som fick chansen

Läs mer

Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet

Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Läs mer

Företagspaket. Umeå 27/1-30/1. Tema: mentorskap. Kontaktpersoner. Projektledare: Stina Ingvarsson 070-381 15 87 Annelie Dammander 070-241 42 95

Företagspaket. Umeå 27/1-30/1. Tema: mentorskap. Kontaktpersoner. Projektledare: Stina Ingvarsson 070-381 15 87 Annelie Dammander 070-241 42 95 Företagspaket datatjej 2005 Umeå 27/1-30/1 Tema: mentorskap Kontaktpersoner Projektledare: Stina Ingvarsson 070-381 15 87 Annelie Dammander 070-241 42 95 Hemsida: Mailadress: www.cs.umu.se/ datatjej datatjej@cs.umu.se

Läs mer

Rapport från Nationell Makerskonferens Malmö

Rapport från Nationell Makerskonferens Malmö Rapport från Nationell Makerskonferens Malmö 161021-22 161021-22 gick makerkonferensen Nationell Makerskonferens av stapeln i Malmö. Platsen var Sveriges äldsta makerspace Frabriken Stapln som ligger ca

Läs mer

Kursutvärdering HT 14. Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029

Kursutvärdering HT 14. Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029 Kursutvärdering HT 14 Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029 Hur svarade kursen mot kursbeskrivningen? fördelning 0% 0% 0% 10% 25% 65% antal (0) (0) (0) (2) (5) (13) Medelvärde (för

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau NYHETSBREV 2011 # 2 Lite klarare luft, lite starkare färger och en härlig energi efter sommarens ledighet. Hoppas att ni också känner så nu när hösten närmar sig. Efter sommarens många möten med vänner

Läs mer

Therese Bendelin & Maria Henriksson Psykologprogrammet Lunds Universitet

Therese Bendelin & Maria Henriksson Psykologprogrammet Lunds Universitet Therese Bendelin & Maria Henriksson Psykologprogrammet Lunds Universitet 091130 Utvärderingen är gjord inom ramen för psykologutbildningen på Lunds Universitet på uppdrag av Ingrid Thuresson, ordförande

Läs mer

Utvärdering Learning is the shit kommentarer

Utvärdering Learning is the shit kommentarer Utvärdering Learning is the shit kommentarer Helhetsintryck Oerhört inspirerande. Tacksam över att ha fått delta! Fantastiskt forum! Inspirerande till tusen. Tack för tre helt otroligt fantastiska, inspirerande

Läs mer

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag

Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Inbjudan till miljöteknikseminarium med workshop Lena Sommestad leder delegation till Tjeckien Affärsmöjligheter inom avfallshantering, vattenrening och sanering i Tjeckien 24-25 januari 2005 i Prag Sveriges

Läs mer

Välkommen till höstmöte för Cleantech Inn Sweden

Välkommen till höstmöte för Cleantech Inn Sweden Anmäl er senast 1 november - http://www.cleantechinn.se/hostmote2013 Välkommen till höstmöte för Cleantech Inn Sweden Datum: 12 november, 2013 Plats: Light Meetings, Fokus på tillväxt - för dig och ditt

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen KONFERENS 18-19 NOVEMBER 2014 SCANDIC

Läs mer

Hur arrangerar man Utbildningsdag och Vårmöte i Nuklearmedicin kort handledning

Hur arrangerar man Utbildningsdag och Vårmöte i Nuklearmedicin kort handledning SWEDISH SOCIETY OF NUCLEAR MEDICINE sid. 1(4) Hur arrangerar man Utbildningsdag och Vårmöte i Nuklearmedicin kort handledning Allmänt om vårmöte i Nuklearmedicin Svensk Förening för Nuklearmedicin (SFNM)

Läs mer

Brukarträff 14-4-2010

Brukarträff 14-4-2010 Brukarträff 14-4-2010 Plats: Holiday Club, Åre Deltagare: 1. Anna Lindegren, Mica 2. Anders Edström, Fritid och rekreation 3. Rob Andersson, Boende Område Brunflo/Torvalla 4. Ia Linusson, RSMH 5. Anna

Läs mer

http://www.regionorebro.se/4.51ddd3b10fa0c64b24800034364/12.51ddd3b10fa0c64...

http://www.regionorebro.se/4.51ddd3b10fa0c64b24800034364/12.51ddd3b10fa0c64... Sida 1 av 2 #$% #/0 2% 3%/$ 6 7 /8 '()*+,-. 1()*+'. (*+-. -(4*+5. ('*+,. -(4*+5.,)(,*+).,(*+)4., 4(*+). ) ('*+,. )('*+'. (*+)5., )(*+. ) 1()*+'.,,(4*+)).,,(*+),. ) )('*+'.! " )5(5*+4.,)(,*+)., )'()*+5.

Läs mer

Regional samverkanskurs Utvärdering 2012

Regional samverkanskurs Utvärdering 2012 www.lansstyrelsen.se/orebro Regional samverkanskurs Utvärdering 2012 Dnr 455-7382-2012 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Målgrupp/deltagare... 2 2.1 Förkunskapskrav... 2 3 Kursinnehåll... 2 4 Planering

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-02-11 Kursfakta Kursens namn Inom program Kursansvarig

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Fiskodling BI1125, 30035.1112 15 Hp Studietakt = 50% Nivå och djup = Grund Kursledare = Andreas Pettersson Värderingsresultat Värderingsperiod: 2012-05-07-2012-05-20 Antal svar 8 Studentantal 9 Svarsfrekvens

Läs mer