Marknadsförarens nyckeltalsbok En årlig skrift från Sveriges Marknadsförbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsförarens nyckeltalsbok En årlig skrift från Sveriges Marknadsförbund"

Transkript

1 2012 Marknadsförarens nyckeltalsbok En årlig skrift från Sveriges Marknadsförbund Stefan Nerpin Anders Sancho

2 Förord Du läser just nu förordet till den första utgåvan av Sveriges Marknadsförbunds Marknadsförarens nyckeltalsbok. Tanken är att denna publikation ska uppdateras och revideras varje år. Som ett led i vårt arbete med att hjälpa våra medlemmar att bli framgångsrika och lyckas med sin marknadsföring har vi tagit fram denna guide. Det finns en stor mängd nyckeltal och parametrar som kan användas för att mäta resultatet av marknadsföring och vi har hittills saknat samlad information om dem eller hur de hänger ihop. Den här boken visar vilka nyckeltal som finns tillgängliga och på vilka områden det saknas eller behövs komplettering med nya nyckeltal. Ambitionen är också att koppla samman mjuka och hårda mätetal så att marknadsföringen tydligare kan kopplas till företagets resultaträkning. Detta innebär också att boken inte bara är till för marknadsföraren utan också för styrelser och företagsledningar som vill förstå marknadsföringens betydelse för affären. Därigenom kan den också fungera som underlag vid diskussion mellan företagsledning och marknadsförare. Ett annat syfte är att sätta fokus på det ökade krav på mätbarhet och spårbarhet som idag ställs på marknadsföraren. Embryot till Sveriges Marknadsförbunds nyckeltalsbok föddes i mars 2010 på ett hotell i Stockholm då bokens initiativtagare Stefan Nerpin, dåvarande koncernmarknadschef på SEB, tillsammans med marknadsförbundets övriga styrelseledamöter definierade nyckeltalsboken som ett av flera strategiska initiativ för att öka förbundets medlemsnytta och engagemang. Boken är framtagen i samarbete mellan Sveriges Marknadsförbund och Vengine AB Associates. Boken är i allra högsta grad ett levande dokument och gör inte på något sätt anspråk på att vara fullständigt. Här välkomnar vi din hjälp och din input. Till boken finns också en referensgrupp knuten. Följ gärna med oss på resan som vi just startat och delta i uppdatering, diskussioner etc. på de seminarier som också kommer att ingå i det fortsatta arbetet med vår handbok. Jan Fager VD, Sveriges Marknadsförbund Meg Tivéus Styrelseordförande, Sveriges Marknadsförbund 2

3 Om Sveriges Marknadsförbund Sveriges Marknadsförbund är landets största nätverk för marknadsförare och den enda intresseorganisation som för samman alla marknadsförare, oavsett specialitet eller bransch. Sedan 1919 hjälper vi våra medlemmar att bli framgångsrika och lönsamma, med marknadsförings som ett viktigt verktyg. Vi bevakar trender, lagstiftning, ger råd, utbildar, främjar forskning, förmedlar erfarenheter och bildar opinion. I marknadsförbundet finns idag ca 800 företagsmedlemmar och 30 lokala marknadsföreningar. Läs mer på Om Författarna Stefan Nerpin har en internationell bakgrund som koncernmarknadschef för energikoncernen Vattenfall, bank och finansgruppen SEB samt post- och transportkoncernen TNT där han tjänstgjorde som global varumärkes- och kommunikationschef vid huvudkontoret i Amsterdam. Dessförinnan arbetade Stefan som affärsområdeschef på internationella PR-byrån Burson-Marsteller samt som projektledare på reklambyrån SandbergTrygg. Stefan började sin karriär som marknads- och medieanalytiker på The Nielsen Company och är civilekonom från Lunds Universitet med fördjupning i strategisk affärsplanering och marknadsföring. Stefan är idag vd för National Geographic Society i Nordeuropa, medgrundare till bl a Vengine Associates, WDO Innovation samt styrelseledamot i ett antal verksamheter. Anders Sancho har en lång erfarenhet av operativ marknadsföring, främst inom snabbrörliga konsumentvaror och detaljhandel. Senast tjänstgjorde han som marknadsdirektör för barnmatsföretaget Semper. Dessförinnan har Anders arbetat i olika ledningspositioner inom marknadsföring och affärsutveckling på Electrolux, Nestlé samt som marknadschef på Arla Foods. I dessa roller har Anders byggt en djup erfarenhet av att skapa tydliga länkar mellan finansiella affärsmål och marknadsavdelningens strategi, taktiska arbete och processer. I botten är Anders civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm med fördjupning i marknadsföring och internationell affärsledning. Idag är Anders managing partner på Vengine Associates, managementkonsulter i kommersiell marknadsstrategi och affärsutveckling. Projektledare Sofia Wreding, Sveriges Marknadsförbund. Förutom projektledare för denna bok, är Sofia i sin roll som marknadschef på Sveriges Marknadsförbund ansvarig för förbundets marknadsföring. Det inkluderar bl a kommunikation till förbundets medlemmar och utveckling av medlemskapet i strävan i att alltid erbjuda bästa stöd och verktyg för Sveriges marknadsförare. Sofia är civilingenjör från Industriell Ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola och har en bakgrund från B2B och IT/telekom-branschen där hon jobbat med produktpaketering och marknadsföring ur en rad olika vinklar. 3

4 Innehållsförteckning Introduktion Varumärke Marknad Produkt PR Reklam Direkt Sammanfattning

5 Introduktion Bakgrund Som professionell marknadsförare är det viktigt att fatta välgrundade beslut. Beslut som baseras på fakta och analys av hur olika marknadsföringsåtgärder bidrar till lönsamhet före, under och efter en affär. Sveriges Marknadsförbund ser det därför som naturligt att ta fram en handbok med användbara verktyg för att göra det arbetet. Det finns bra handböcker på marknaden, men de är ofta nischade och svåra att tillämpa brett. Eller så är de väldigt omfattande, vilket gör dem svårt att använda praktiskt. Syfte Marknadschefen går från att vara kommunikatör till att bli affärsman och kraven på att visa effekt av marknadsföringen stiger. Dagens marknadschefer måste ta ett ökat ansvar för sista raden i resultaträkningen, driva försäljning och rekrytering av nya kunder samt delta aktivt i företagets affärsutveckling. Trots ökande krav på resultat är glappet mellan ambition och genomförande ofta stort när det kommer till effektmätning. En anledning är att det behövs fler nyckeltal för att koppla marknadsaktivteter till affär och lönsamhet. De mjuka värden marknadsförare traditionellt använder (preferens, räckvidd, kännedom m fl) räcker inte till. Du behöver mäta nya saker och tala samma språk som resultaträkningen. Med den här boken vill vi dels ge fler möjligheter till analys och genomtänkta beslut och dels ett underlag för en diskussion mellan marknadsansvarig, VD, sälj- och ekonomiansvarig kring vilka nyckeltal som är viktigt för just er verksamhet. Det är ingen handbok i att bygga ditt business case. Men den ger användbara verktyg som kan hjälpa dig att själv finna det. Avgränsningar Boken utgör inget facit. Vi börjar här och ser fram emot att i dialog med dess användare och vår referensgrupp förbättra innehållet och se till att varje årlig version är till större praktisk hjälp för marknadsföraren än den förra. Den kapiteluppdelning vi gjort är en översiktlig förenkling av verkligheten och ett av många sätt att se på verksamheter. Då boken inte har några akademiska eller litterära ambitioner och många nyckeltal funnits länge som allmängods utan ägare och det är svårt att avgöra ursprunget för respektive tal, har vi valt att inte inkludera någon källförteckning. Nyckeltalen har olika bakgrund och ofta även en odokumenterad härkomst trots att de dagligen används av tusentals praktiker. Det finns kanske mått som är felplacerade i strukturen, eller t o m felaktiga trots att vi gjort vad vi kan för att undvika just det senare. Använd gärna boken med ett kritiskt förhållningssätt. Den definition av marknadsföring vi valt att försöka avgränsa oss till är hämtad ifrån brittiska Chartered Institute of Marketing och lyder Marknadsföring är den process som lönsamt identifierar, förutser och tillgodoser kundernas krav. 5

6 Målgrupp Med den här boken vill vi bistå våra medlemmar i att bli mer affärsmässiga och fatta ännu klokare beslut. Det är en praktiskt tillämpbar handbok utan vetenskapliga ambitioner som riktar sig till beslutsfattare inom marknadsföring. Referensgrupp Till denna handbok har vi kopplat en erfaren referensgrupp som fungerar som kvalitets- och praktikerstöd till de årliga uppdateringarna som produceras av författarna samt Sveriges Marknadsförbunds projektledning. Uppdateringarna kommer att bygga på medlemmarnas uttryckta behov och önskemål. Referensgruppen går inför varje utgåva igenom handboken och ger sina kommentarer och rekommendationer till justeringar och utveckling av innehållet års utgåva har följande referensgrupp (i bokstavsordning): Gina Azaric, 3 Gina är marknadschef på telekomoperatören 3, ett varumärke som hon varit med och byggt upp från starten. Hennes erfarenheter som marknadschef på Arla, lastminute.com och Amedic har gett henne starka färdigheter i både operativt och strategiskt marknads- och varumärkesarbete. Två år i rad har hon fått utmärkelsen bästa marknadschef av tidningen Resumé. Gina är Civilekonom från Lunds Universitet och har studerat arbetspsykologi, retorik och litteratur. Hon har även undervisat på Berghs School of Communication. Johanna Salgado Bengtsson, Carlsberg Sverige. Johanna är Civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg och MBA från EADA i Barcelona. Hon har lång erfarenhet av operativ och strategisk marknadsföring, främst inom snabbrörliga konsumentvaror på stora internationella bolag. Johanna jobbar idag som group brand manager/marknadschef på Carlsberg Sverige och har tidigare arbetat som Nordisk produktmarknadschef på Sony Ericsson samt i olika befattningar inom brand- och product management på Arla Foods. Martin Düring, AMF Pension. Martin arbetar som analyschef på pensionsbolaget AMF och är en uppskattad talare bl a på området totalkommunikationsanalys för helhetsförståelsen av insatseffekter från varumärke, reklam, PR och digitala kanaler. I över 15 år har Martin med olika infallsvinklar fokuserat på marknadsfrågor för avancerade finansiella tjänster. Han har på GE Capital även arbetat med processförbättrings- och kvalitetsfrågor. I botten är Martin civilekonom från Uppsala Universitet med fördjupningsstudier i England bakom sig. Fredrik Josefsson, SEB. Fredrik har en bakgrund som marknadschef, bland annat för eftermarknad på Saab i Asien samt flera seniora marknadspositioner på energikoncernen Shell i Europa. Idag är Fredrik operativt ansvarig för bank- och finanskoncernen SEB s marknadsföring till privat och SME segmenten i Sverige samt till storföretag och institutioner internationellt. I grunden har han en Holländsk kandidatexamen och en MBA i internationell marknadsföring från England. Mats Rönne, fristående konsult. Mats har mer än 25 års erfarenhet av internationell marknadsföring och varumärkesstrategi, såväl som seniorkonsult i egen verksamhet och i stora koncerner som Electrolux och Ericsson där han verkat som Europeisk mediadirektör och vp brand management samt branding and marketing communications director. Utöver senaste rollen som marknadschef för Skanskas bostadsverksamhet verkar Mats som konsult på bland annat smartcompany och Planner Fed. Han har varit ordförande för Sveriges Annonsörer och är utbildad vid London School of Economics and Political Science samt Lester B. Pearson College of the Pacific. 6

7 Modell och navigeringsstruktur Ett kommersiellt företag förväntas med sin verksamhet skapa värden för sina ägare ofta presenterat som aktieägarvärde och inte sällan nedbrutet i ett antal ekonomiska mått som t ex lönsamhet och tillväxt samt börsvärde om företaget är ett börsnoterat aktiebolag. Marknadsförarens roll i detta är att bidra till att skapa aktieägarvärden utifrån sina marknadsinsikter och verktyg för att marknadsföra företagets produkter, tjänster och erbjudanden. Som marknadsförare ansvarar man vidare för att skapa nya och vårda befintliga kundrelationer med en god köp- och betalningsvilja, men också för att bygga och skydda företagets immateriella tillgångar i termer av varumärken och företagets totala anseende på marknaden. Med den enkla modellen nedan visar vi hur ekonomiska mått som lönsamhet, tillväxt och värde intimt hänger ihop med, eller snarare blir resultat av marknadsförarens arbete för ökat kundvärde. En ökad mängd transaktioner driver tillväxten, relationen till kunden skapar förutsättningar för en prissättning som gynnar lönsamheten och ett ökat anseende för varumärket driver aktieägarvärdet. Man kan alltså uttrycka det som att marknadsföraren starkt bidrar till aktieägarvärdet genom att påverka olika kundvärden i positiv riktning. Modell 1. VÄRDESKAPANDE SKAPA AKTIEÄGARVÄRDE GENOM KUNDVÄRDE. Copyright 2012 Vengine AB 7

8 Modell 2. KUNDHJUL Kundvärden för företaget och hur de relaterar till kundens köpprocess samanfattas nedan i en enkel kundhjulsmodell med koppling till tre av värdeskapandemodellens (se ovan) parametrar. Kunder rör sig mellan olika stadier. Från kännedom om ett varumärke, som bygger varumärkets anseende, via bland annat köp som driver transaktion till den starkaste nivån av relation där man inte bara är lojal utan även rekommenderar varumärket till nya potentiella kunder. I modellens alla nio olika stadier påverkar kundens beteende på ett tydligt sätt företagets resultat såväl ekonomiskt som immateriellt. Ett enkelt exempel på detta kan vara att korsköp (köp av varumärket i ny kategori) skapar merförsäljning med befintliga fasta kostnader med ökad total lönsamhet som följd. Det är marknadsförarens uppgift och ansvar att med en väl genomtänkt strategi dels rekrytera in nya kunder i hjulet och dels förflytta dem mot en allt starkare relation. Copyright 2012 Vengine AB 8

9 Modell 3. MARKNADSSTRATEGI Innan dess att du som marknadsförare påbörjar kommunikation och marknadsaktiviter för att skapa kundvärde bör du tillsammans med dina kollegor arbeta fram en marknadsstrategi. För att förenkla navigering har vi delat in detta område, och därmed senare i boken även nyckeltalen, i tre avsnitt; Varumärke, Marknad och Produkt. Varumärke (1) involverar utöver positionering och image även de vanligast förekommande värderingsmetoderna. Marknad (2) är tänkt att inkludera marknadschefens alla ansvarsområden med koppling till försäljningsmål såväl som marknadsandelsmål och företagsövergripande nyckeltal. Det som oftast ligger närmast kundtransaktionen i tid Produkt (3) innehåller bland annat portföljhanterings-, pris- och lönsamhetsnyckeltal utöver mått som kundnöjdhet och produkttillfredsställelse. Copyright 2012 Vengine AB 9

10 Modell 4. MARKNADSKOMMUNIKATION Kommunikationen med marknad och kunder sker på ett oändligt antal olika sätt i en ökande flora av mediekanaler och mötesplatser. För att förenkla navigeringen i handboken och för att samla nyckeltalen under ett hanterbart antal rubriceringar har vi valt att dela in marknadskommunikation i tre områden; PR, Reklam och Direkt. I begreppet PR (4.) har vi valt att inkludera sponsoring och events utöver riktad marknads- PR. I Reklam (5.) har vi fokuserat dels på nycketal som används vid reklamtester och dels på parametrar som skapar underlag för mediastrategier. Vissa nyckeltal som vi valt att lägga under varumärke och produkt används även för kommersiell utvärdering av reklam. Vi inkluderar online-reklam i detta avsnitt och i avsnittet Direkt (6) har vi utöver många sedan länge etablerade nyckeltal även valt att inkludera affilliate-program och andra direktkommunikationsformer som sker online och one-to-one. Copyright 2012 Vengine AB 10

11 1. Varumärke Varumärkesledning (Brand Management) är den process som skyddar, underhåller och utvecklar ett varumärke så att det associeras med önskade värden och bidrar positivt till affärsresultaten. Varumärkesledning involverar en rad viktiga aspekter såsom utveckling av erbjudandeportföljen, ryktet och imagen, kundnöjdheten, presentationen i butik och design. Varumärkesledning bygger på en grund av företagets mission, affärsmodell och erbjudande, men fokuserar främst på varumärkets attraktionskraft i relation till kunderna och andra viktiga intressentgrupper. Bra varumärkesledning resulterar bl a i ökad försäljning (kunder vill köpa mer), inte bara av en produkt utan av fler produkter som associeras med samma varumärke. Varumärkesarbetet syftar även ofta till att skapa högre priselasticitet med t ex större marginalpotential genom prispremium (kunder vill betala mer). Inom varumärkesområdet är mätetal som handlar om varumärkets värde och anseende samt kundpreferenser som affärstillgång de allra viktigaste. Varumärke Nyckeltal (Sve) Nyckeltal (Eng) Beskrivning Användning Varumärkeskännedom Brand Awareness Procentandel av befolkning (eller målgrupp) som känner till varumärket. För att hitta en utgångspunkt för marknadsföringens omfattning och fokus, genom kunskap om medvetenheten kring Top of mind Top of mind Det varumärke som en individ först kommer att tänka på när den tillfrågas om en viss produktkategori. Varumärkesuppfattning Varumärkesanseende Brand Familiarity Brand Reputation Procentandel som har någon form utav uppfattning om varumärket. Det anseende ett varumärke har bland allmänhet och målgrupp. Kan mätas som ett index utifrån hur gott eller dåligt anseende varumärket har bland människor. Varumärkesförtroende Brand Trust Hur högt förtroende att varumärke åtnjuter. Kan mätas som hur mycket eller lite människor i olika intressentgrupper litar på varumärket. Varumärkesassociation (Position, Image, Personlighet etc.) Brand Association (Position, Image, Personality etc.) De associationer ett varumärke bär med sig i målgruppens uppfattning. Kan mätas i hur många som associerar varumärket med de attribut som eftersträvas. märket. Ger en bild av hur konsumenten/kunden rangordnar varumärket i relation till konkurrerande varumärken. Ett underlag för att värdera styrkan i det egna och andra varumärken. Se ovan (varumärkesanseende) Förtroendet för varumärket är mycket viktigt för att skapa till exempel rekommendation. Som exempel; har man högt förtroende men relativt låg marknadsandel är det eventuellt prissättning eller distribution man måste koncentrera insatserna till Används för att mäta den kvalitativa effekten av kommunikationen. Skapas de associationer som eftersträvas? 11

12 Varumärkestänkbarhet Brand Consideration Mäter andelen som kan tänka sig att köpa varumärket. Varumärkesgillande Brand Likeability Ett mått på hur mycket kunder (oftast i målgruppen) gillar produkten eller varumärket. Varumärkespreferens Brand Preference I de flesta fall är detta ett mått som indikerar sannolikheten att kunden kommer att köpa ett varumärke eller produkt Varumärkesdifferentiering (Differentieringsgrad) Brand Differentiation (Ratio) vid nästa köptillfälle. Det sätt (association, nytta, funktion, applikation, utseende mm) på vilket varumärket (enligt marknaden) särskiljer sig från konkurrerande varumärken. Kan mätas med avvikelsegraden i potentiella kunders uppfattning relativt andra varumärken i samma bransch. Varumärkeslojalitet Brand Loyalty Den andel kunder som köper/säger sig vilja köpa varumärket/föredrar varumärket Varumärkesmotivation Brand Motivation Ett nyckeltal som i indexformat visar hur väl anställda i ett företag förstår och levererar varumärkesupplevelsen. Avkastning på investeringar i varumärket Varumärkesrekommendation Return on Brand Investment (RoBI) Brand Recommendation Nettobidraget i värde av en varumärkesinvestering i relation till investeringen, dvs rebrandingkostnader mm. Den andel av kunderna som indikerar att de rekommenderar ett varumärke till sina vänner. Prispremium Price Premium Mäter ett varumärkes pris i relation till konkurrenter på marknaden. Volympremium Volume Premium Mäter den volym som ett varumärke levererar i relation till konkurrenter på marknaden. För att analysera företaget eller produktens ställning i relation till konkurrenter Brand likeability är viktigt att följa då detta är en förutsättning för lojalitet och rekommendation Ett av många nyckeltal som ger ett underlag för att värdera styrkan i det egna och andra varumärken. Ett mått som är viktigt att följa i de skeden då man vill utveckla en position som potentiella kunder ser som unik i relation till konkurrenterna på marknaden. Hög lojalitet till ett varumärke skapar förutsättningar för merförsäljning till exempel i samband med en utvidgning av varumärket (s.k. brand extension) Ett varumärke blir aldrig starkare än hur bra de som arbetar med varumärket lyckas leverera dess värde. För att optimera varumärkesinvesteringar relativt resultat. Kräver utarbetade mätenheter som kan spegla varumärkets ackumulerade värdeökning relativt insatser. Ett av de starkaste måtten för ett varumärkes potentiella framgång på marknaden. Word of mouth den kanske starkaste typen av marknadsföring. Prisstrategin är viktig dels för att nå lönsamhet men också för positioneringen av varumärket. I vissa branscher en viktig parameter att följa för bibehållen konkurrenskraft. 12

13 Varumärkets Intjäningsförmåga Varumärkesutvidgningskraft Varumärkesfärdighet Varumärkesefterlevnad Varumärkets Transaktionsvärde Varumärkesvärdering - Avkastningsmetoden Varumärkesvärdering - Marknadsmetoden Brand Revenue Generation Capability Brand Extension Lever Brand Completion Brand Compliance Brand Transaction Value Brand Asset Valuation Return Method Brand Asset Valuation Market Value Method Mäter varumärkets effekt på försäljningen inklusive framtida potentiell försäljning. Inäktspotentialen i en varumärkesutvidgning i en relevant kategori. Räknas som den procentuella andelen kunder som skulle föredra varumärket i en förlängning in i en ny kategori multiplicerat med genomsnittlig intäkt per kund för samma kategori Ett mått på hur många av varumärkesbärare som har rätt grafisk profil (%) Ett nyckeltal som mäter hur stor andel av varumärkestillgångar eller aktiviteter som är i enlighet med strategi, image, design mm. Identifierar det värde som varumärket tillför (volym och värde) till en transaktion av en produkt/tjänst. Beräknar värdet på varumärket genom att diskontera de förväntade finansiella fördelarna (prispremium, volympremium, inkomster, residualkassaflöden, royaltykassaflöden, marginalkassaflöden) som erhålls under varumärkets återstående ekonomiska livslängd till nuvärde. Marknadsvärdering beräknar värdet på basis av vad andra köpare på marknaden har betalt for tillgångar som kan anses rimligt jämförbara med dem som är föremål for värdering. Ett mått för att bedöma varumärket styrka som variabel i att skapa försäljning. Ett mått som kan användas i förstudier av ett varumärkes potential att växa in i nya kategorier. Vid rebranding behöver man löpande mäta hur stor andel av varumärkestillgångarna som byter identitet till den nya. Detta för att sätta mål för när rebrandingen ska vara klar samt för att kunna budgetera bytesprocessen. Att följa tex i samband med sammanslagningar av varumärken eller i samband med decentraliserad geografisk utvidgning av ett varumärke Kan användas för att mäta varumärkets värde för affären. Ska resultera i en bedömning av vilken köpeskilling som rimligen kan förväntas bli realiserad om varumärket säljs. Se ovan (varumärkesvärderingavkastningsmetoden) 13

14 Varumärkesvärdering - Kostnadsmetoden Brand Asset Valuation Cost Value Method Kostnadsvärdering beräknar värdet av ett varumärke på basis av de belopp som investerats för att bygga upp varumärket, eller för att återanskaffa eller återskapa det. Kostnad for att ersätta varumärket ska omfatta kostnaden att ta fram ett liknande varumärke med jämförbar användbarhet. Se ovan (varumärkesvärderingavkastningsmetoden). Kostnadsvärdering kan användas som komplement till ovanstående värderingsmetoder, eller när det finns tillförlitliga underlag för att beräkna nedlagda kostnader. 14

15 2. Marknad Marknadsledning (Marketing Management) är den övergripande disciplin som handlar om att planera, organisera, leda och kontrollera företagets marknadsföringsaktiviteter. Marknadsledning fokuserar på den praktiska användningen av marknadsföringstekniker och kan också definieras som den process som fördelar resurser till organisationens marknadsföringsaktiviteter och som styr över hur marknadsföringsbudgeten spenderas. Viktiga nyckeltal inom marknadsledning handlar bland annat om marknadsandelar, marknadens tillväxt, segmentering och försäljningsmarginaler. Marknad Nyckeltal (Sve) Marknadsstorlek Marknadstillväxt Marknadsandel Segmentsandel Per capita volym/värde Plånboksandel Vägd distribution Genomsnittlig Relationstid Nyckeltal (Eng) Market size (value) Market growth Market Share Segment Share Per capita consumption Share of wallet Weighed distribution Average Relationship Lenght (ARL) Beskrivning Totala storleken på den marknad man opererar. Kan mätas i värde, volym och antal enheter Marknadens tillväxt alternativ minskning mäts i procent eller som index mot den tidsperiod man vill jämföra med. Mäts i volym eller värde. Den procentuella andelen av en marknad som en specifik aktör eller produkt har. Mäts i volym eller värde. Den procentuella andelen av ett marknadssegment som en specifik aktör eller produkt har. Den genomsnittliga per capita-konsumtionen av en produkt/tjänst Beskriver två olika parametrar. Dels hur stor andel av en kunds totala utgifter som en marknad eller ett företag står för, dels som ett internt begrepp för att se vilken andel av totala affären som kommer från de olika verksamhetsdelarna inom ett företag. Visar i de fall produkt eller tjänst säljs av återförsäljare i hur stor (värde)andel av dessa som finns tillgänglig för slutkund Genomsnittlig längd (i tid) på företagets relation med sina kunder Kundomsättning Churn Hur snabbt kunderna omsätts/hur stor andel som avslutar sin relation Användning Underlag för beräkning av till exempel potential, business case och egen och konkurrenters marknadsandel Underlag för analys (egen utveckling i relation till marknaden) och till exempel för målsättningar i budgetarbete Viktigt nyckeltal för att genom marknadsundersökningar avgöra hur stor del ett företag har av marknaden, oberoende av dess utveckling. Viktigt nyckeltal för att genom marknadsundersökningar avgöra hur stor del ett företag har av ett marknadssegment, oberoende av marknadens utveckling. En parameter som hjälper till att bedöma potentialen i marknaden eller i företagets produkter Det kundorienterade begreppet kan användas som värde på lojalitet, men då i kombination med andra mätvärden som tex möjlighet till alternativ, marknadsutveckling, etc. Viktigt redskap för att styra investeringar i säljstöd och marknadsföring. Används för att beräkna totalt kundvärde. Används för att beräkna förmågan att behålla kundrelationer. 15

16 Totalt kundvärde Kundprospektering Totalt kundantal Kundnöjdhet Omsättning Bruttoförsäljning Nettoförsäljning Kostnad såld vara Bruttomarginal Customer Lifetime Value (CLV) Lead Generation Total Customer Volume Total Customer Satisfaction Total Revenues Gross Sales (Value) Net Sales (Value) Cost of goods sold (CoGS) Gross margin Nuvärdet av alla framtida intäkter som genereras av en specifik kundrelation. Antalet nya potentiella kunder som genereras av en marknadsaktivitet Antalet kunder som köpte din produkt eller varumärke under en specifik tidsperiod. Antalet kunder eller det procentuella antalet kunder som i undersökning svarar att deras erfarenhet av företaget, produkten eller servicen överträffar satta målsättningar. Totalt försäljningsvärde före rabattkostnader, avdrag och reklamationer Totalt försäljningsvärde (omsättning) före rabattkostnader, avdrag och reklamationer Totalt försäljningsvärde efter rabattkostnader, avdrag och reklamationer Rörlig kostnad för varje enskild såld vara Den marginal en produkt eller verksamhet genererar när de rörliga kostnaderna har dragits ifrån nettoförsäljningen Nettomarginal Net profit Företagets resultat efter samtliga kostnader men före skatt Avkastning på investerat kapital Avkastning på investeringar i marknadsföring Return on Investment (ROI) Return on Marketing Investment (RoMI) Nettomarginalen som procentuell andel av investerat kapital. Kan också förklaras med en enkel uträkning: ROI = [(Payback - Investment) / Investment)]*100 RoMI uttrycks procentuellt och beräknas enligt följande: (Tillförd bruttomarginal- Marknadsinvesteringen)/Marknadsinvesteringen. I marknadsinvesteringen ska alla kostnader som kan relateras till kampanjen tas med. Om täljaren=0 når alltså kampanjen breakeven. Oftast otillräckligt med hänsyn till företagets kapitalkostnad. För att avgöra och sätta ramar för marknadsinvesteringar. För att konsekvent följa upp nykundsbearbetningen och bedöma framgången i de aktiviteter som görs för att generera nya kunder För att enklare göra bedömning av framtida potential i affären. Nöjda kunder genererar lojalitet och rekommendation. Kundnöjdhet är ett viktigt värde för att följa upp och leda affärsprocessen Framförallt för interna målsättningar, jämförelser och analyser. Nyckeltal i företagets resultaträkning Framförallt för interna målsättningar, jämförelser och analyser. Nyckeltal i företagets resultaträkning Framförallt för interna målsättningar, jämförelser och analyser. Nyckeltal i företagets resultaträkning När möjligheter till prisjusteringar är begränsade är denna parameter avgörande för lönsamheten i affären. Tydliggör lönsamheten i affären. Möjliggör jämförande mellan produkter och tjänster oavsett hur de belastas av fasta kostnader Mest använda nyckeltal för att bedöma ett företags framgång Med relevanta antaganden kan man bedöma potentialen i ett investeringsprojekt. För att optimera marknadsföringen, på lång eller kort sikt, relativt resultaten. Kräver utarbetade mätenheter som kan spegla marknadsföringens effektivitet i förhållande till intäkter, vinst och marknadsandelar. 16

17 Nuvärdet Volymmål Segments- och delsegmentsmarginal Marknadsbudget i relation till omsättning Nettorekommendation Merförsäljning Marknadsinvestering per befintlig kund Intern Intressentnöjdhet Intern Användningsgrad Rörelseresultat Intern avkastningsnivå Nettoresultat efter skatt Ekonomiskt mervärde Net Present Value (NPV) Target Volume Segment and sub segment margin Marketing Spend Revenue Ratio även Marketing to Sales Ratio Net Promotor Score (NPS) Incremental Sales (or Promotional Lift) Marketing Spend Per Customer Internal Stakeholder Satisfaction Internal Stakeholder Usage Level of Marketing Services Earnings Before Interest and Tax (EBIT) Internal Rate of Return (IRoR) NOPAT Economic Value Added (EVA) Det beräknade värdet av en investerings framtida kassaflöde, diskonterat med hänsyn till en given kalkylräntesats Antalet sålda enheter/volym av en vara, i ett segment, kanal eller totalt som måste uppnås för att nå intäkts- och marginalmål. Marginalen från ett segment/produktlinje räknas fram genom specifika intäkter minus rörliga kostnader, dvs kostnader som skulle kunna undvikas om segmentet inte fanns Marknadsbudgeten som andel av företagets omsättning. Ofta indexerat. Andelen befintliga kunder som är villiga att rekommendera dina produkter/tjänster minus den andel som inte vill rekommenderar dig. Den ökade försäljning som en specifik marknadsaktivitet genererar. Ej att förväxla med RoMI. Totala marknadskostnaden fördelad på antalet aktiva kunder under ett år Som kundnöjdhet, men undersökningen genomförs på interna intressenter såsom ledning, styrelse och andra nyckelfunktioner Mäter divisioners, och marknadsområdens användande av centralt producerade marknadsföringsredskap Operationella intäkter minus operationella kostnader plus icke-operationella intäkter Nuvärdet av alla framtida cash flow flöden som en investering genererar i relation till investeringen Resultat efter finansiella kostnader och skatt. NOPAT = operationella intäkter x (1 skattesatsen) Skillnaden mellan operationellt resultat efter skatt och kapitalkostnaden på totalt kapital. Används både för att besluta om en viss investering ska genomföras, eller för att jämföra olika investeringsalternativ För att tydliggöra försäljningsmålet som krävs för att möta finansiella KPI:er Möjliggör till exempel analys om ett segment eller en produktlinje ska leva kvar alternativt om man ska satsa mer på det. Används som mått för att jämföra/ benchmarka företagets marknadsinvesteringar i relation till branschindex och konkurrenter. Ett av de viktigaste nyckeltalen för att bedöma framtida potentialen i din affär. Rekommendation, online såväl som off-line blir allt viktigare Ett sätt att följa upp aktiviteter i marknadsplanen. Används i benchmarking-syfte samt för att bedöma om marknadsbudgeten är relevant Kan användas som utvärderingsmått av till exempel en central marknadsavdelning Ett mått på hur väl en central marknadsavdelning uppnår effektivisering och optimering av den centralt producerade marknadsföringsverktyg. Ett sätt att beskriva rörelseresultat För att jämföra attraktiviteten i olika investeringsalternativ. Ett alternativt sätt att titta på företagets operationella resultat om det är skuldsatt då man bortser från de skattebesparingar man då kan göra Ett sätt att beskriva äkta vinst, dvs det ekonomiska mervärde som rörelsen bidrar med 17

18 Aktiekurspåverkan Stock Return Effekten på aktiepriset som förväntas av en marknadsstrategisk åtgärd eller de faktiska effekterna av en åtgärd. Aggregerad indexerad årlig tillväxt (förväntad) Compounded Annual Growth Rate (CAGR) (expected) Årlig förväntad tillväxt redovisad som index på index under en bestämd period. Balansomslutning Total Assets Summan av ett företags tillgångar respektive summan av skulder och eget kapital Räntabilitet på sysselsatt kapital Sysselsatt kapital Rörelsekapital Return on capital employed Capital employed Working capital Anger företagets lönsamhet i förhållande till externt finansierat (lånat) kapital och eget kapital. Rörelseresultat + finansiella intäkter i % av sysselsatt kapital. Totalt kapital Räntefria skulder. Eget kapital + Räntebärande skulder Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder För att beräkna en marknadsinsats påverkan på aktiepriset som en indikator på framgång. Som underlag för budgetering och underlag för investeringsanalyser Balansomslutningen är ingen värdering av företaget utan ger helt enkelt en bild av bolagets tillgångar respektive skulder Mäter effektiviteten och lönsamheten på ett företags kapitalinvesteringar Ett nyckeltal som främst används för att räkna fram räntabilitet på sysselsatt kapital. Det krävs positivt rörelsekapital för att säkerställa att ett bolag kan driva verksamheten och att tillräckliga medel finns för att hantera kortfristiga skulder och operationella utgifter. 18

19 3. Produkt Produktledning (Product Management) är den funktion i ett företag som hanterar utveckling, design, marknadsföring och försäljning av en produkt genom produktens livscykel. Produktledning omfattar det breda spektrum av aktiviteter som krävs för att få produkter till marknaden, och för att stötta/underhålla dem därefter. Många parametrar som används i produktledning blir aggregerat nyckeltal som används i ledningen av företagets marknadsfunktion. Andra relevanta nyckeltal för produktledning återfinns under rubriken varumärkesledning. Flertalet av nyckeltalen är helt enkelt identiska. I denna handbok har vi valt att inte dubbellägga nyckeltalen under flera rubriker. Beroende på företag och bransch innebär produktledning även ett ansvar för direkt kommersiella beslut som mycket väl gränsar till säljledning. I sammanställningen av nyckeltal som rör produktledning har vi tagit med ett antal parametrar på detta område. Tabellen nedan följer produktlivscykeln med start i produktutvecklingen och produktpotential, vidare till lanseringsfasen och därefter nyckeltal som främst används för uppföljning och produktledning. Produkt Nyckeltal (Sve) Nyckeltal (Eng) Beskrivning Användning Förväntad marginal Expected Margin % Attityd till produkt Attitude towards product Den i business caset framräknade marginalen. Bygger på prognostiserat pris och rörliga kostnader. Kunders attityd till och i förlängningen ett mått på förväntan på en produkt och/eller varumärke. Köpintention Purchase intent Mått på kundens intention att köpa en produkt Kannibaliseringsgrad Level of Cannibalization Nivån (absolut eller i procent) av försäljningen som kommer från en annan av företagets existerande produkter Tänkbart urval Consideration Set Det ofta lilla urval av produkter och/eller varumärken i en kategori som en konsument/kund väljer mellan Priselasticitet Price elasticity Hur förändringar i varan eller tjänstens pris påverkar efterfrågan och därmed såld volym Underlag för beräkning av till exempel potentialen i en produktlansering Kan mätas löpande för att ge förklaring till prestation på marknaden men också i en förstudie till lansering och därmed bedöma attraktiviteten i en ny produkt/tjänst. Ger tydlig indikation på om ett produktkoncept har förutsättningar för att bli framgångsrikt på marknaden. Kan användas både före en lansering (som del av business caset) eller i en utvärdering av produkten senare i livscykeln Används för att mäta konkurrenskraften i en produkt. Kan även göras i undersökning före lansering. En analys för att hitta optimal prissättning på en vara under de förutsättningar som råder på en marknad 19

20 Reservationspris Reservation price Det maximala pris en kund är beredd att betala för en vara eller tjänst Prispremium Price premium Det indextal med vilket det satta priset överstiger konkurrenters eller genomsnittligt marknadspris Relativpris Relative price Som prispremium men visar om man har prissatt över eller under marknadens genomsnittspris Genomsnittlig intäkt per enhet Intäktsnivå för nollresultat Antal enheter för att nå nollresultat Average Revenue Per Unit (ARPU) Revenue Break- Even Level Unit Break-Even Sales Genomsnittlig intäkt per kund/prenumerant, dvs totala intäkter som andel av totala antalet kunder Den intäktsnivå som krävs för att nå nollresultat i ett givet business case Som ovan men man mäter antalet enheter/volym. Kanalmarginal Channel Margin En produkts eller tjänsts marginal i en specifik distributionskanal. Kan också visa ett företags genomsnittliga marginal i en distributionskanal Kanalandel Channel Share Marknadsandel (volym eller värde) i en specifik distributionskanal, tex hos en återförsäljarkedja. Kanaltillväxt Channel Growth Totala tillväxten i en distributionskanal där man är verksam med en tjänst eller vara Tid till marknad Time To Market Tiden mellan uppkomsten av en tjänst- / produktidé och till dess att den finns till försäljning på marknaden Produktidégenerering New Product Development (NPD) Ideation Rate Ett mått på hur hög idégenerering ett företag har. Ett tillägg kan vara att följa hur många av idéerna som verkligen blir framgångsrika på marknaden Som en del av en fördjupad prissättningsanalys. Kan i relation till kundens upplevelse till produkten underlätta analys av försäljning samt ge underlag till optimal prissättning Se ovan. Ofta använt vid abonnemang och prenumerationstjänster. Ger en möjlighet att följa affärens effektivitet. Som en del i att bedöma projektets potential Se ovan. (intäktsnivå för nollresultat) För att analysera och jämföra affärens lönsamhet i olika kanaler. Ger underlag för fördelning av resurser och budget. För att jämföra marknadsposition inom olika kanaler. Underlag för budgetering av aktiviteter och resurser. Ger indikation på om kanalen är värd att satsa på eller inte. Kort tid till marknaden är viktigt framförallt i starkt konkurrentutsatta marknader. Viktigt därför att följa och förbättra företagets utveckling av denna parameter En kontinuerlig uppföljning skapar förutsättning för att optimera idégenereringsprocessen på ett företag 20

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

"Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!"

Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden! "Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!" Ekonomie doktor/docent Johan Anselmsson johan.anselmsson@transvector.se 040-30 34 32 Johan Anselmsson (johan.anselmsson@transvector.se) Bitr.

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex

Svenskt Marknadsföringsindex Svenskt Marknadsföringsindex Fakta om undersökningen Sveriges Marknadsföringsindex har som mål att årligen att sammanställa vad marknadschefer i Sverige tror om framtiden, vilka utmaningar de ser och hur

Läs mer

Sponsring. konkreta tips och råd. Magnus Berglund 1 september 2017

Sponsring. konkreta tips och råd. Magnus Berglund 1 september 2017 Sponsring Teori, inspiration och konkreta tips och råd. Magnus Berglund 1 september 2017 Om sponsring Sponsring är associationsmarknadsföring; en affärsmässig metod för kommunikation, marknadsföring och

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex 2016

Svenskt Marknadsföringsindex 2016 Svenskt Marknadsföringsindex 2016 Ett verktyg för marknadschefer 2015 startade vi upp Sveriges Marknadsföringsindex för att sammanställa vad marknadschefer och andra marknadsföringsansvariga i Sverige

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid Harjoitusty ö 5. Försäljning, marknadsföring och kundens

Läs mer

Diplomerad Tidskriftsrådgivare 2013

Diplomerad Tidskriftsrådgivare 2013 Diplomerad Tidskriftsrådgivare 2013 1 Diplomerad Tidskriftsrådgivare 2013 DTR skall vara: Objektiv Professionell Utvecklande Nyttig Positiv 4 x 1 dag + Diplomering Trender Kreativitet Effekt Cross media

Läs mer

Ulf Streiby. CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB

Ulf Streiby. CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB Ulf Streiby CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB Kundens hjärta förtjänar man! Vad händer med kundrelationen när mycket av kontakten och handeln blir digital Hur förtjänar man kundens hjärta och lojalitet

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

Moment 4 Projektmetodik. Daniel Nordström

Moment 4 Projektmetodik. Daniel Nordström Moment 4 Projektmetodik Daniel Nordström Presentationens innehåll Projekt Projektmetodik Projektets olika faser Dokumentation av projektet Nätverk och nätverkande Förstudie (Affärsplan del 1) Länkar Projekt

Läs mer

Resan till marknadsledarskapet. En presentation om varumärke och positionering. Lars Källgren, varumärkeskonsult på Cabomba Brothers.

Resan till marknadsledarskapet. En presentation om varumärke och positionering. Lars Källgren, varumärkeskonsult på Cabomba Brothers. Resan till marknadsledarskapet En presentation om varumärke och positionering. Lars Källgren, varumärkeskonsult på Cabomba Brothers. Varumärket har tre beståndsdelar Värdering KÄRNVÄRDEN MISSION POSITION

Läs mer

ECR Sveriges checklistor för effektiva produktintroduktioner

ECR Sveriges checklistor för effektiva produktintroduktioner ECR Sveriges checklistor för effektiva produktintroduktioner ECR Sveriges checklistor för att kartlägga idéer ECR Sveriges checklista för test av idéer Insamling av idéer Beskriv hålet i marknaden vilket

Läs mer

Finansiering. Föreläsning 3 Investeringsbedömning BMA: Kap Jonas Råsbrant

Finansiering. Föreläsning 3 Investeringsbedömning BMA: Kap Jonas Råsbrant Finansiering Föreläsning 3 Investeringsbedömning BMA: Kap. 5-6 Jonas Råsbrant jonas.rasbrant@fek.uu.se Investera eller dela ut? F03 - Investeringsbedömning 2 Huvudmetoder för investeringsbedömning Payback-metoden

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Om VIVA. Bolaget har kontor i Uppsala (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Oslo.

Om VIVA. Bolaget har kontor i Uppsala (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Oslo. Välkommen! önskar & Om VIVA Viva Media är en digital affärspartner som erbjuder strategier och tjänster med fokus på att konvertera digitala medieinvesteringar till konkreta affärer. Bolaget har kontor

Läs mer

RAPPORTER VAD UTMÄRKER EN FRAM- GÅNGSRIK ANNONSÖR?

RAPPORTER VAD UTMÄRKER EN FRAM- GÅNGSRIK ANNONSÖR? RAPPORTER VAD UTMÄRKER EN FRAM- GÅNGSRIK ANNONSÖR? VAD UTMÄRKER EN FRAMGÅNGSRIK ANNONSÖR? En forskningsstudie av Niklas Bondesson och Sara Rosengren 1 Funkar din reklam? Det här än fråga som allt fler

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

CRM i molnet. Nätverket för dig inom Marknad, Sälj & Kundservice Bli medlem kostnadsfritt på www.wednesdayrelations.org

CRM i molnet. Nätverket för dig inom Marknad, Sälj & Kundservice Bli medlem kostnadsfritt på www.wednesdayrelations.org CRM i molnet. Från relationer till upplevelser - mjuka värden och hårda fakta Stockholm 20 september Viktoria Ohlsson Marknadsansvarig Wednesday Relations Medlemmar (11 000) Leverantörer Konsulter Byråer

Läs mer

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden:

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden: 2013-10- 03 Mall för Affärsplan - Science Park Halmstad Följande dokument är ett exempel på en affärsplanemall för nystartade företag. Dokumentet ska ses som en mall och man använder de delar som anses

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Strategiplan för Motormännen-koncernen. Strategiplan för Motormännen-koncernen

Strategiplan för Motormännen-koncernen. Strategiplan för Motormännen-koncernen Strategiplan 2015 2017 för Motormännen-koncernen Strategiplan 2015-2017 för Motormännen-koncernen Beslutad av styrelsen för Motormännens Riksförbund 2014-10-21 Vision M 2020-150 000 medlemmar Mission Bilistens

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Sponsring. Grundläggande förståelse och konkreta tips för ökade sponsorintäkter. Magnus Berglund Eskilstuna, 8 oktober 2016

Sponsring. Grundläggande förståelse och konkreta tips för ökade sponsorintäkter. Magnus Berglund Eskilstuna, 8 oktober 2016 Sponsring Grundläggande förståelse och konkreta tips för ökade sponsorintäkter. Magnus Berglund Eskilstuna, 8 oktober 2016 Om Magnus Magnus Berglund Sponsringsrådgivare Hjälper företag att sponsra rätt

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Digital producent 4 dgr

Digital producent 4 dgr Digital producent 4 dgr Lär dig hur du framgångsrikt kan jobba med digitala medier. Få fler besökare, kunder och affärer. Under 4 dagar för du möjlighet att lära dig mer om hur du kan skapa en digital

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN Frågeställningar Detta material är tänkt att finnas som ett hjälpmedel eller stöd kring vilka frågeställningar som kan vara relevanta att ta upp inom olika områden som berör ett företag. VISION AFFÄRSIDÈ

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Varumärkets betydelse för lönsamheten kartlagd - unik undersökning av Sveriges 500 största företag

Varumärkets betydelse för lönsamheten kartlagd - unik undersökning av Sveriges 500 största företag Göteborg, 2005-08-15 Pressrelease för fri publicering: Varumärkets betydelse för lönsamheten kartlagd - unik undersökning av Sveriges 500 största företag Syftet med forskningsprojektet Brand Orientation

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

VD kommentar till kvartal tre rapport

VD kommentar till kvartal tre rapport VD kommentar till kvartal tre rapport INEV Studios inleder kraftfull expansion Förvärvet av Tourn Media i juni 2014 har varit en bra affär för INEV Studios. Tourn Media är en marknadsplats för content

Läs mer

Jonas Vahlne. Ansvarig för strategi och analys. På den globala mediebyrån Mindshare. Video på nätet Mål och uppföljning av video på nätet

Jonas Vahlne. Ansvarig för strategi och analys. På den globala mediebyrån Mindshare. Video på nätet Mål och uppföljning av video på nätet Jonas Vahlne Ansvarig för strategi och analys På den globala mediebyrån Mindshare MSEK 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Medieinvesteringar i video på nätet 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Källa:

Läs mer

FUNGERAR DIN PR-STRATEGI?

FUNGERAR DIN PR-STRATEGI? FUNGERAR DIN PR-STRATEGI? Så kan du använda data för att mäta effekten av din PR Mynewsdesk PR Academy Studieguide 4 av 5 Del 1 Ett ramverk för mätning AMEC-modellen är ett ramverk som är framtaget av

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden Anna

Läs mer

Går det att mäta effekten av ditt företags sponsring?

Går det att mäta effekten av ditt företags sponsring? Går det att mäta effekten av ditt företags sponsring? Anders Lindén, VD Tango Sponsring Marknadsundersökningsdagen, 15 mars 2012 Kort intro Sponsor Statistik Tango Sponsring 20 års branscherfarenhet Oberoende

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Growth Consulting AB. En företagspresentation Growth Consulting AB

Growth Consulting AB. En företagspresentation Growth Consulting AB Growth Consulting AB En företagspresentation 2017-02-04 Growth Consulting AB Entreprenöriella affärskonsulter Vi hjälper våra kunder att etablera en KRAFTIG TILLVÄXT med långsiktig STABIL LÖNSAMHET. 2017-02-04

Läs mer

ERV - Effektiv räckvidd Xtreme Nordic

ERV - Effektiv räckvidd Xtreme Nordic ERV - Effektiv räckvidd Xtreme Nordic Viktigt att veta Vi ser till A-regioner Dold avsändare Print Annons Vi mäter alltid på A-region och inte läsekretsen Vi maskerar alltid avsändare i reklamen för att

Läs mer

TRANSFERPRISER. Ekonomisk styrning VT Utbredd ekonomisk organisationsform

TRANSFERPRISER. Ekonomisk styrning VT Utbredd ekonomisk organisationsform 1 RESULTATENHETER OCH TRANSFERPRISER Ekonomisk styrning VT-2013 RESULTATENHETER Utbredd ekonomisk organisationsform Ansvar Likartad struktur i hela världen Ökad spridning inom offentlig sektor New Public

Läs mer

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN 2016-02-28 KOMMUNIKATIONSPLATTFORM Svenska Aikidoförbundet 2 OM KOMMUNIKATIONS- PLATTFORMEN INNEHÅLL: SYFTE: Syftet med den här kommunikationsplattformen

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE Det är viktigt att se resultatet av sitt arbete för att kunna styra sitt kommunikationsarbete. För du kör väl inte bil utan en hastighetsmätare? Och du driver förmodligen inte en verksamhet utan en budget?

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

vad är marknadsföring?

vad är marknadsföring? om föreläsaren praktisk marknadsföring ring RPC Stockholm, den 16 december 2004 pappa (Milton, 10 och Nellie 7) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) forskare (Stocholms universitet: marknadsföring)

Läs mer

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010

+ 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 INVESTMENT PITCH + 55% GENOMSNITTLIG ÅRLIG TILLVÄXT SEDAN 2010 Varför Bangerhead? 55% årlig genomsnittlig tillväxt sedan 2010 Ny e-handelsplattform lyfter januariomsättningen online 47% kontra januari

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Vad är affärsmässighet vid renovering av miljonprogrammen?

Vad är affärsmässighet vid renovering av miljonprogrammen? Vad är affärsmässighet vid renovering av miljonprogrammen? Anders Sandoff Industriell och finansiell ekonomi Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Hur skapa förutsättning för affärsmässiga beslut?

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

2014-10- 16 RÄCK UPP HANDEN OM DU INBOUND MARKETING OCH SOCIAL SELLING DRIVA TRAFIK VIA LINKEDIN & KONVERTERA BESÖKARE

2014-10- 16 RÄCK UPP HANDEN OM DU INBOUND MARKETING OCH SOCIAL SELLING DRIVA TRAFIK VIA LINKEDIN & KONVERTERA BESÖKARE INBOUND OCH SOCIAL SELLING DRIVA TRAFIK VIA LINKEDIN & KONVERTERA BESÖKARE Annica Thorberg 14 OKT #inboundmarketing #nyab2bmafö #linkedinforforetag RÄCK UPP HANDEN OM DU Vill ha MER TRAFIK till företagets

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 Innehåll VISION & AFFÄRSIDÈ OM FÖRETAGET FÖRETAGETS HISTORIA

Läs mer

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding blir mer effektiv på att attrahera och behålla medarbetare Bristen på rätt kompetens

Läs mer

ES3. Nyckeltal för analys och styrning

ES3. Nyckeltal för analys och styrning ES3. Nyckeltal för analys och styrning Trostek, W., Företagsekonomi för icke-ekonomer Nyckeltal Hela kap. 17 och några sidor i kap. 11 och 12, se nedan räntabilitet på eget kapital (R E ), se sidorna 232-234

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20071025 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20080820 5562118637 Delårsrapport 20080101 tom 20080630 Breddat produktprogram och fortsatt satsning

Läs mer

Företagsstrategi. Affärsidé. Ledningsfilosofi (exempel Volvo) Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring. Mission Vision.

Företagsstrategi. Affärsidé. Ledningsfilosofi (exempel Volvo) Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring. Mission Vision. Företagsstrategi Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring ME1002 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 4 Tomas Sörensson 1 Affärsidé Mission Vision Mission Övergripande uppgift Vision Önskvärt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 EN BRANSCH I SAMVERKAN 650 installationsföretag, 32 leverantörer, 5 grossister Visa möjligheterna med modern elteknik Trygga, smarta, effektiva lösningar Din elektriker. Framtidens

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Industriell marknadsföring, KTH. Björn Nyberg 2011-09-13

Industriell marknadsföring, KTH. Björn Nyberg 2011-09-13 Industriell marknadsföring, KTH Björn Nyberg 2011-09-13 Brand Management-konsult Grundades 1999 Ca 40 anställda En kombination av kompetens från managementkonsulter, FMCG- och researchföretag samt medie-

Läs mer

Förord. Maria Lönnbark VD

Förord. Maria Lönnbark VD Varumärkesbok Förord I varje möte med omvärlden bygger vi tillsammans bilden av Folktandvården Gävleborg. För att vi ska kunna skapa en tydlig och attraktiv bild finns en varumärkesplattform som ger oss

Läs mer

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Det här är programmet för dig som vill vända och vrida på din affärsidé för att skriva en affärsplan - planen

Läs mer

Historisk struktur sju Gyllene Hjul

Historisk struktur sju Gyllene Hjul Historisk struktur sju Gyllene Hjul Årets bästa sponsring Årets interna event Årets rättighets innehavare Årets event B2C Årets samhälls engagemang Årets event B2B Årets mest kreativa lösning TNS 3 Gyllene

Läs mer

Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/8 2013

Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/8 2013 1 Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/8 2013 Hjälpmedel: Räknare Betyg: G = 13 p, VG = 19 p Maxpoäng 25 p OBS: Glöm ej att redovisa dina delberäkningar som har lett till ditt svar! För beräkningsuppgifterna:

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

Främsta kompetenser och erfarenheter

Främsta kompetenser och erfarenheter Främsta kompetenser och erfarenheter Som företagsledare har jag gedigen erfarenhet av att utveckla och leda framförallt professionella organisationer. Jag är van vid att arbeta både strategiskt och i pragmatisk

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 1 januari 31 mars 2010 1 januari 31 mars 2009 Nettoomsättning 46,1 msek Nettoomsättning 58,5 m S EK Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn kunskaps tisdagar Peter Tilling 2011 Sociala medier B2B KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011 Peter Tilling konsult i SEMSEO SEMSEO hjälper SME företag hitta nya affärer Utbildar i e-handel, SEO, SEM, sociala medier Fd. rådgivare/konsult

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0007N Företagsanalys Datum Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Beatrice Beskriva processen med att

Läs mer

Marknadsföring på INTERNET

Marknadsföring på INTERNET 2010-09-28 Marknadsföring på INTERNET Peter Agoston info@peteragoston.se Stort, brusigt och svårt att kontrollera The Opte Project Nätverk av signaler och noder Tänk om man skulle få uppleva detta Verkar

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer