SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-24 2015-06-10"

Transkript

1 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-24 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Anna Riekje Niburg (S) Örjan Gustafsson (C) Irene Westergaard (MP) Hans Nahlbom (S) Jons Ingemar Larsson (S), ersätter Karolina Treson (S) Zbigniew Karcewski (KD), ersätter Carina Jannesson (M) Övriga deltagare Camilla Björck, miljöchef, föredragande 22, 28 Hanna Rosdahl, sekreterare Annica Edström, miljöinspektör, föredragande 21 Susanne Pettersson, miljöinspektör, föredragande 24, 25, 26 Annika Persson, energi- och klimatrådgivare, föredragande 27 Kenneth Lilja (S), ej tjänstgörande ersättare Billy Ferm (C), ej tjänstgörande ersättare Malin Sundin (KD), ej tjänstgörande ersättare Margit Hielle (V), ej tjänstgörande ersättare Karl-Erik Falk (MOP), ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Åke Falk (C) Miljökontoret kl Sekreterare Paragrafer Hanna Rosdahl Ordförande Justerande Christina Bröms Åke Falk ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Mora Orsa miljönämnd Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Mora Orsa Miljökontor, Orsa Underskrift

2 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 2 Innehållsförteckning Delegationsordning för Mora Orsa Miljönämnd Revidering Ekonomi... 4 Redovisning av delegationsbeslut... 5 Redogörelse för åtgärder om solskydd, Föräldrakooperativet Blåklockan, Bonäs 120:8, Mora kommun Nya lokala hälsoskyddsföreskrifter, Mora kommun Nya lokala hälsoskyddsföreskrifter, Orsa kommun Information Åtgärder för fluorid och uran i dricksvatten, Skattungbyns vatten- och avloppsförening, Orsa kommun... 23

3 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 3 21 Dnr A01 Delegationsordning för Mora Orsa Miljönämnd Revidering 2015 Miljönämnden beslutar att fastställa revidering av delegationsordningen för nämnden enligt upprättat förslag. et är fattat med stöd av 6 kap. 33 i kommunallagen. Sammanfattning Miljökontoret har gått igenom aktuell delegationsordning. Felaktigheter har rättats till och förändringar i lagstiftningen innebär att vissa hänvisningar har ändrats. om förbud har i några ärendetyper ändrats från miljöinspektör till förvaltningschef. om att förena föreläggande eller förbud med vite samt beslut om miljösanktionsavgift på belopp över 2000 kronor lyfts till miljönämnden. När det gäller avgift inom livsmedelskontrollen vid extra offentlig kontroll samt ändring av erfarenhetsklassning lyfts dessa beslut från miljöinspektör till förvaltningschef. De föreslagna ändringarna synliggörs genom att det som ska tas bort är överstruket och nytt som lagts till är kursivt. Motivering För att avlasta nämnden mindre viktiga ärenden och för att även i övrigt möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning finns möjligheter för nämnden att delegera sin beslutanderätt. sunderlag Tjänsteutlåtande, Annica Edström Förslag till revidering av delegationsordning

4 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 4 22 Dnr A02 Ekonomi Miljönämnden beslutar att lägga den ekonomiska redovisningen till handlingarna. Sammanfattning Resultatet för perioden januari till april 2015 är tkr. Detta beror på att de årliga intäkterna för livsmedelskontrollen och miljöbalkstillsynen är fakturerade och att personalkostnaderna är lägre än budgeterat. Resultatet gäller både för Mora och Orsa kommuner. Totalt sett kommer årsprognosen troligtvis bli ca + 50 tkr. Orsa kommun fakturerar varje månad en tolftedel av årsbudgeten fördelat på varje verksamhet, administration, livs, miljö, kalkning och naturvård. När det gäller nämndens kostnader såsom arvoden och sociala avgifter, redovisas kostnader i respektive kommun. sunderlag Ekonomisk rapport januari-april

5 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 5 23 Redovisning av delegationsbeslut Miljönämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut tagna under perioden till och med Sammanfattning Miljönämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänsteman enligt delegationsordning antagen av nämnden 6 februari Dessa beslut ska anmälas/redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegation. Delegationslista Delegationslista för perioden till och med Diarie nr Händelsedatum Fastighet Ärenderubrik Objektnam Handläggare Händelserubrik HANSJÖ 113:1 Anmälan Nedgrävning av häst DB-ÖVRIGT Privat fastighet Annika Persson Ansökan dispens plöjning/schaktning, DB-ÖVRIGT Vasaloppetsspårets Olle Bylander Hansjö 236:2 Remiss bygglov tillbyggn fritidshus DB-MILJÖ Michael Horn BERGKARLÅS 129:13 Värmepump DB-MILJÖ privat fastighet Magnus Lundberg Remiss Moraeus med mera DB-MILJÖ Samlingsobjekt Polisen Susanne Pettersson Färnäs 422:4 Eget omhändertagande av latrin DB-MILJÖ Privatfastighet Mia Bergman UTANMYRA 113:2 Remiss bygglov tillbyggn fritidshus DB-MILJÖ Privat fastighet Michael Horn

6 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 6 Diarie nr Händelsedatum Fastighet Ärenderubrik Objektnam Handläggare Händelserubrik GOPSHUS 63:1 Remiss bygglov tillbyggn DB-MILJÖ Privatfastighet Michael Horn Torsmo 5:17 Remiss strandskydd och bygglov, nybyggn DB-MILJÖ Privatfastighet Mia Bergman Remiss Orsa kajt n och Orsa bajk n DB-MILJÖ Samlingsobjekt Polisen Susanne Pettersson Remiss nationaldagsfirande, Mora DB-MILJÖ Samlingsobjekt Polisen Susanne Pettersson VIKA 145:1 Värmepump DB-MILJÖ Privatfastighet Elisabeth Åkärbjär Orsa Kyrkby 3:6 Remiss Moraeus med mera DB-MILJÖ Orsa Camping Susanne Pettersson NORET 1:78 Klassning DB-MILJÖ Preem AB Mia Bergman NORET 1:82 Värmepump DB-MILJÖ Privatfastighet Magnus Lundberg Kråkberg 21:16 Remiss bygglov tillbyggn fritidshus DB-MILJÖ Privatfastighet Mia Bergman Rothagen 127:2 Remiss strandskydd och bygglov, fritidshus DB-MILJÖ Privatfastighet Michael Horn FÄRNÄS 375:2 Värmepump DB-MILJÖ Bilarbäckens Kennel Magnus Lundberg Orsa Kyrkby 48:92 Köldmedia årsrapport 2014 DB-MILJÖ Värdshuset Macken Susanne Pettersson Stranden 73:12 Köldmedia årsrapport 2014 DB-MILJÖ Restaurang Bon Susanne Pettersson

7 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 7 Diarie nr Händelsedatum Fastighet Ärenderubrik Objektnam Handläggare Händelserubrik Remiss kabel, Vångsgärde DB-MILJÖ Samlingsobjekt Olle Bylander Stranden 44:1 Köldmedia årsrapport 2014 DB-MILJÖ Mora simhall Susanne Pettersson Stranden 18:4 Köldmedia årsrapport 2014 DB-MILJÖ Restaurang & Café Susanne Pettersson Avgift Utmeland 557:4 Remiss bygglov, nybyggn testanläggning DB-MILJÖ Igrene AB Annica Edström Remiss Musik vid Siljan DB-MILJÖ Samlingsobjekt Polisen Susanne Pettersson Remiss Vasaloppets sommarvecka DB-MILJÖ Samlingsobjekt Polisen Susanne Pettersson Landbobyn 5:33 Remiss bygglov nybyggn fritidshus DB-MILJÖ Michael Horn Utmeland 89:24 Klassning DB-MILJÖ Såifa Mia Bergman Morkarlby 43:170 Värmepump DB-MILJÖ Elisabeth Åkärbjär Stranden 44:16 Köldmedia årsrapport 2014 DB-MILJÖ Moraparken Susanne Pettersson Avgift KÄTTBO 15:1 Ansökan miljöfarlig verksamhet DB-MILJÖ Täktverksamhet JP Grus Olle Bylander Göta 3 Köldmedia årsrapport 2014 DB-MILJÖ Apotek Hjärtat Susanne Pettersson Färnäs 802:2 Värmepump DB-MILJÖ Magnus Lundberg

8 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 8 Diarie nr Händelsedatum Fastighet Ärenderubrik Objektnam Handläggare Händelserubrik Öna 249:10 Remiss bygglov nybyggn lagerlokal DB-MILJÖ Täktverksamhet Michael Horn Remiss trubadurkväll, Jugen Jon DB-MILJÖ Samlingsobjekt Polisen Susanne Pettersson BONÄS 237:1 Värmepump DB-MILJÖ Privatfastighet Elisabeth Åkärbjär Remiss Mora träningscenter DB-MILJÖ Samlingsobjekt Polisen Susanne Pettersson Klagomål (nedskräpning), vatten förorenat DB-MILJÖ Samlingsobjekt Elisabeth Åkärbjär STRANDEN 5:2 Förorenat område - Fördjupade DB-MILJÖ Fd. Saxvikens sågverk AB Annika Persson NUSNÄS 199:1 Remiss strandskydd och bygglov nybyggn DB-MILJÖ Privatfastighet Mia Bergman Vika 280:4 Remiss bygglov tilbyggn fritidshus DB-MILJÖ Michael Horn ORSA KYRKBY 41:27 Remiss strandskydd nybyggn växthus DB-MILJÖ Privatfastighet Olle Bylander STRANDEN 46:4 Köldmedia årsrapport 2014 DB-MILJÖ Kommunhuset kv Susanne Pettersson HEMUS 66:1 Remiss alkohol DB-MILJÖ Unihoc Arena Susanne Pettersson Köpmannen 11 Köldmedia årsrapport 2014 DB-MILJÖ Frelins café och Susanne Pettersson Utmeland 486:1 Köldmedia årsrapport 2014 DB-MILJÖ WIBE AB Susanne Pettersson

9 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 9 Diarie nr Händelsedatum Fastighet Ärenderubrik Objektnam Handläggare Händelserubrik ÖSTNOR 193:8 Värmepump DB-MILJÖ Privatfastighet Elisabeth Åkärbjär STRANDEN 18:4 Köldmedia årsrapport 2014 DB-MILJÖ Lidl Sverige KB Susanne Pettersson Avgift Öna 107:1 Remiss strandskydd och förhandsbesked, DB-MILJÖ Privatfastighet Michael Horn Morkarlby 58:14 Värmepump DB-MILJÖ Magnus Lundberg Stranden 18:2 Tillsyn - Hårfärgskoll 2014 DB-MILJÖ Hälsokraft/Hälsorondell Annica Edström Avgift Klagomål nedskräpning DB-MILJÖ Samlingsobjekt Jens Andersson Avgift Vattnäs 130:1 Remiss alkohol DB-MILJÖ Vattnäs Konsertlada Susanne Pettersson NUSNÄS 404:3 Värmepump DB-MILJÖ privat fastighet Magnus Lundberg Remiss veteranbåtsfestival DB-MILJÖ Samlingsobjekt Polisen Susanne Pettersson Remiss DP 275, Noret 1:27 östra DB-MILJÖ Samlingsobjekt Michael Horn Remiss Inspirationsfestival DB-MILJÖ Samlingsobjekt Polisen Susanne Pettersson Stranden 44:16 Remiss alkohol DB-MILJÖ Tingsnässtugan Susanne Pettersson Nusnäs 473:5 Remiss bygglov tillbyggn fritidshus DB-MILJÖ Privatfastighet Mia Bergman

10 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 10 Diarie nr Händelsedatum Fastighet Ärenderubrik Objektnam Handläggare Händelserubrik KALLMORA 52:1 Värmepump DB-MILJÖ Privat fastighet Elisabeth Åkärbjär Sundbäck 16:1 Remiss bygglov tillbyggn fritidshus DB-MILJÖ Privat fastighet Mia Bergman Vinäs 282:1 Remiss strandskydd och bygglov, tillbyggn DB-MILJÖ Privatfastighet Michael Horn Östnor 172:7 Remiss strandskydd och bygglov nybyggn DB-MILJÖ Michael Horn Kumbelnäs 137:4 Remiss strandskydd och förhandsbesked DB-MILJÖ Privatfastighet Mia Bergman Morkarlby 43:167 Värmepump DB-MILJÖ Elisabeth Åkärbjär Hansjö 11:12 Värmepump DB-MILJÖ Privatfastighet Elisabeth Åkärbjär Morkarlby 552:5 Värmepump DB-MILJÖ Privatfastighet Magnus Lundberg KÄTTBO 14:6 Värmepump DB-MILJÖ Privatfastighet Magnus Lundberg Noret 1:27 Remiss DP 275, Noret 1:27 östra DB-MILJÖ Mora Norets Michael Horn Vinäs 182:2 Värmepump DB-MILJÖ Magnus Lundberg Stranden 18:4 Tillsyn - Hårfärgskoll 2014 DB-MILJÖ Life Annica Edström MSA Utmeland 75:8 Remiss strandskydd muddring båtränna DB-MILJÖ Olle Bylander

11 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 11 Diarie nr Händelsedatum Fastighet Ärenderubrik Objektnam Handläggare Händelserubrik NORET 128:4 Köldmedia årsrapport 2014 DB-MILJÖ Mora Lasarett Susanne Pettersson Stranden 19:3 Köldmedia årsrapport 2014 DB-MILJÖ ICA Supermarket Susanne Pettersson Avgift Skattungbyn 168:2 Remiss bygglov nybyggn bostadshus DB-MILJÖ Privatfastighet Mia Bergman Ryssa 162:4 Remiss bygglov nybyggn fritidshus DB-MILJÖ Michael Horn Remiss studentmarsch, Mora DB-MILJÖ Samlingsobjekt Polisen Susanne Pettersson GESUNDA 5:1 Värmepump DB-MILJÖ privat fastighet Magnus Lundberg BONÄS 164:8 Värmepump DB-MILJÖ Privatfastighet Magnus Lundberg VIKA 173:1 Avloppsanläggning DB-MILJÖ Privatfastighet Michael Horn Utmeland 75:8 Remiss strandskydd och bygglov nybyggn DB-MILJÖ Michael Horn Hansjö 38:2 Anmälan miljöfarlig verksamhet DB-MILJÖ Täktverksamhet Grönklitt Olle Bylander NUSNÄS 423:3 Köldmedia årsrapport 2014 DB-MILJÖ Grannas A Olsson Susanne Pettersson Öna 257:1 Köldmedia årsrapport 2014 DB-MILJÖ Mora Press & Susanne Pettersson Garsås 254:2 Värmepump DB-MILJÖ Magnus Lundberg

12 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 12 Diarie nr Händelsedatum Fastighet Ärenderubrik Objektnam Handläggare Händelserubrik Remiss alkohol DB-MILJÖ Serveringstält Orsayran Susanne Pettersson OLJONSBYN 44:2 Värmepump DB-MILJÖ Privat fastighet Elisabeth Åkärbjär Stranden 18:2 Tillsyn - Hårfärgskoll 2014 DB-MILJÖ Hälsokraft/Hälsorondell Annica Edström Gesunda 31:3 Remiss strandskydd tillbyggn + nybyggn DB-MILJÖ Olle Bylander Skattungbyn 30:11 Remiss strandskydd DB-MILJÖ Olle Bylander Noret 48:79 Köldmedia årsrapport 2014 DB-MILJÖ Noretskolan Susanne Pettersson Remiss Morakalaset DB-MILJÖ Samlingsobjekt Polisen Susanne Pettersson Selja 269:1 Remiss bygglov nybyggn torp DB-MILJÖ Privatfastighet Michael Horn Klagomål nedskräpning DB-MILJÖ Samlingsobjekt Jens Andersson Bonäs 120:8 Tillsyn UV-strålning DB-MILJÖ Föräldrakooperativet Susanne Pettersson med vite KRÅKBERG 34:44 Värmepump DB-MILJÖ Privatfastighet Elisabeth Åkärbjär FÄRNÄS 519:2 Värmepump DB-MILJÖ Privatfastighet Elisabeth Åkärbjär Remiss bygglov tillbyggn fritidshus DB-MILJÖ Vattenskyddsområde Michael Horn

13 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 13 Diarie nr Händelsedatum Fastighet Ärenderubrik Objektnam Handläggare Händelserubrik Kvarnberg 3:9 Värmepump DB-MILJÖ Privatfastighet Magnus Lundberg Morkarlby 554:5 Remiss bygglov tillbyggn förskola DB-MILJÖ Solgungans förskola Michael Horn KUMBELNÄS 101:1 Värmepump DB-MILJÖ Privatfastighet Magnus Lundberg KVARNBERG 4:2 Värmepump DB-MILJÖ Makkolabaren Elisabeth Åkärbjär Stranden 18:4 Tillsyn - Hårfärgskoll 2014 DB-MILJÖ Life Annica Edström Avgift Järnvägen 1 Remiss alkohol DB-MILJÖ Orsa Stadshotell Susanne Pettersson Skattungbyn 143:4 Remiss Inspirationsfestival DB-MILJÖ Inspirationsfestivalen Susanne Pettersson ORSA KYRKBY 41:25 Värmepump DB-MILJÖ Privatfastighet Elisabeth Åkärbjär ULVSJÖN 1:3 Remiss strandskydd + förhandsbesked, DB-MILJÖ Privatfastighet Mia Bergman Häradsarvet 101:1 Remiss förhandsbesked nybyggn av lokal DB-MILJÖ Pub 38 Michael Horn HANSJÖ 89:10 Avloppsanläggning DB-MILJÖ Privatfastighet Mia Bergman Tillstånd Orsa 1:13 Kemikalieolycka Mässingsberget DB-MILJÖ Vindkraft Olle Bylander Vinäs 75:2 Registrering DB-LIVS Mora vandrarhem och Sara Rapp Registrering

14 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 14 Diarie nr Händelsedatum Fastighet Ärenderubrik Objektnam Handläggare Händelserubrik Öna 213:81 Kontroll DB-LIVS Café Bakgården Camilla Björck Avgift Stranden 45:1 Klassning DB-LIVS Lilla Helfvetet Sara Rapp Klassning & Avgift Stranden 16:2 Kontroll DB-LIVS Bull-Dog Café Elisabeth Åkärbjär Utmeland 656:1 Klassning DB-LIVS Tomtebogården Sara Rapp Klassning & Avgift Stranden 19:3 Kontroll DB-LIVS ICA Supermarket Camilla Björck Avgift Morkarlby 583:2 Klassning DB-LIVS Busgården Skinn & Camilla Björck Klassning & Avgift Sundbäck 14:3 Kontroll DB-LIVS Digerbergets skola Annica Edström Avgift Greven 11 Klassning DB-LIVS Restaurang Akropolis Sara Rapp Klassning & Avgift Stranden 35:8 Registrering DB-LIVS Ruken Restaurang Sara Rapp Registrering Kontroll DB-LIVS Fordon JWU 898 Sara Rapp Utmeland 656:1 Registrering DB-LIVS Tomtebogården Sara Rapp Registrering Orsa Kyrkby 3:6 Klassning DB-LIVS Strandrestaurangen Sara Rapp Klassning & Avgift Gesunda 7:2 Registrering DB-LIVS Busgard hönseri Sara Rapp Registrering

15 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 15 Diarie nr Händelsedatum Fastighet Ärenderubrik Objektnam Handläggare Händelserubrik Stranden 35:8 Klassning DB-LIVS Ruken Restaurang Sara Rapp Klassning & Avgift Orsa Kyrkby 4:37 Kontroll DB-LIVS Saluhallen i Orsa AB Annica Edström Avgift Noret 2:75 Registrering DB-LIVS Apoteket Hjärtat ICA Sara Rapp Registrering Skattungbyn 143:4 Registrering DB-LIVS Inspirationsfestivalen Sara Rapp Registrering Täkten 3 Kontroll DB-LIVS Orsakocken Sara Rapp Orsa Besparingsskog Klassning DB-LIVS Camp Noppikoski Magnus Lundberg Klassning & Avgift Stranden 16:2 Klassning DB-LIVS Bull-Dog Café Sara Rapp Klassning & Avgift Kallmora 1:12 Registrering DB-LIVS Café Slipstenen Sara Rapp Registrering Greven 11 Registrering DB-LIVS Restaurang Akropolis Sara Rapp Registrering Registrering DB-LIVS Preem mobil Elisabeth Åkärbjär Registrering

16 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida Dnr H02 Redogörelse för åtgärder om solskydd, Föräldrakooperativet Blåklockan, Bonäs 120:8, Mora kommun Miljönämnden beslutar att förelägga Föräldrakooperativet Blåklockan i Bonäs ekonomisk förening, org.nr , att senast den 28 augusti 2015 lämna in en skriftlig redogörelse till miljönämnden över planerade åtgärder för att förbättra möjligheten till skugga/solskydd vid lekanordningar på gården. Redogörelsen ska innehålla tidsplan, motivering för planerade åtgärder samt kartskiss med åtgärder utritade. Miljönämnden beslutar att förena beslutet med ett vite på 5000 kr om redogörelse inte har kommit in senast den 28 augusti et är fattat med stöd av 2 kap 2-3, 9 kap 3 samt 26 kap 9 och 14 miljöbalken (1998:808), 3 Lag om vite (1985:206). Yrkanden Anna-Riekje Niburg (S) och Örjan Gustafsson (C) yrkar bifall till föreliggande förslag Sammanfattning Den 16 juni 2014 genomförde miljökontoret en inspektion på Föräldrakooperativet Blåklockan i syfte att se om det finns tillgång till skugga/solskydd på gården. Vid inspektionen konstaterades att det i princip helt saknas skugga vid sandlådor och lekanordningar. Den skugga som finns är i huvudsak den från förskolebyggnaden och den hamnar där inga lekanordningar finns. Personalen själva önskar att det fanns ett permanent solskydd vid sandlådan som är i solen nästan hela dagen. Bristen på skugga/solskydd vid lekanordningar har även påpekats av miljökontoret vid en inspektion den 21 maj Den 3 juli 2014 skrevs ett föreläggande om att komma in med redogörelse enligt ovan senast den 28 november Den 4 december 2014 skickades en påminnelse via mail då inget kommit in. Samma dag ringde sedan en representant från förskolan och berättade att de lämnat över föreläggandet till fastighetsägaren då förskolan inte tyckte det var deras ansvar. Miljökontoret förklarade att förskolan är verksamhetsutövare och därför har föreläggandet riktats till dem. Representanten skulle prata med fastighetsägaren och sedan återkomma. Den 28 januari 2015 skickades återigen en påminnelse via mail då inget kommit in. Den 29 januari 2015 kom mail från förskolan där de skrev att de ska ha dialog med ansvariga. Det framkom dock inte när dialogen skulle genomföras eller när de hade för avsikt att lämna in redogörelse enligt föreläggandet. Därför skickades en begäran om komplettering den 9 februari Därefter har inget kommit in.

17 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 17 Motivering Enligt 2 kap 2 miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Enligt 2 kap 3 miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Med olägenhet för människors hälsa avses, enligt 9 kap 3 miljöbalken, störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Tillsynsmyndigheten får enligt 26 kap 9 miljöbalken meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med denna balk ska efterlevas. Skugga/solskydd behövs för att minska barnens exponering av solens skadliga UV-strålning. Hudcancer är den cancertyp som ökar snabbast i Sverige. Barn är extra utsatta för UV-strålning från solen. De har tunnare hud än vuxna och bränner sig därför lättare vilket ökar risken för att de längre fram i livet ska drabbas av hudcancer. Miljönämnden bedömer att åtgärder måste vidtas på gården vid Föräldrakooperativet Blåklockan för att förbättra möjligheten till skugga/solskydd för barnen. Den skugga som finns på gården finns inte vid lekanordningar som gungor, klätterställning och sandlåda. Det är viktigt att åtgärder som vidtas är väl genomtänkta så att de får önskad effekt på den aktuella gården/platsen. sunderlag Tjänsteutlåtande, Susanne Pettersson Sändlista Föräldrakooperativet Blåklockan i Bonäs

18 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida Dnr H07 Nya lokala hälsoskyddsföreskrifter, Mora kommun Miljönämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget på nya lokala hälsoskyddsföreskrifter. Miljönämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att upphäva lokala hälsoskyddsföreskrifter för Mora kommun, 20 FS 1992:4, samt ändringar av lokala hälsoskyddsföreskrifter för Mora kommun, 20 FS 1996:52. Yrkanden Örjan Gustafsson (C) yrkar bifall till föreliggande förslag. Sammanfattning Nuvarande lokala hälsoskyddsföreskrifter för Mora kommun är från 1992 och Föreskrifterna hänvisar till lagstiftning som ersatts av nyare lagstiftning. Syftet med de nya föreskrifterna är att uppdatera så att de hänvisar till aktuell lagstiftning. Justeringar i de nya föreskrifterna har även gjorts i kartan som begränsar tomgångskörning. I nuvarande föreskrifter finns ingen avgränsning för var begränsningar av tomgångskörning gäller, utan det omfattar hela kommunen. I förslaget har en avgränsning till Mora tätort gjorts. I SKL:s underlag står det att det bör ligga i linje med lagstiftarens intentioner att begränsa föreskrifternas omfattning till exempel till områden med detaljplan eller andra tätortsområden. Det finns dock kommuner som har valt att låta begränsningar i tomgångskörning omfatta hela kommunen. Bakgrund Miljöbalken ger kommuner möjlighet att meddela föreskrifter som behövs till skydd mot olägenheter för människors hälsa (9 kap miljöbalken). Hur föreskrifterna ska utformas regleras i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. I föreskrifterna kan det till exempel anges att en verksamhet som kan medföra olägenhet för människors hälsa inte får bedrivas eller inrättas utan att kommunen har lämnat tillstånd eller att anmälan har gjorts till kommunen. Lagstiftaren har i 9 kap. 13 miljöbalken särskilt angett att kommunala föreskrifter som meddelats till skydd för olägenheter för människors hälsa inte får medföra onödigt tvång för allmänheten eller annan obefogad inskränkning i den enskildes frihet. Vissa föreskrifter kan meddelas både med avseende på skyddet för människors hälsa och skyddet för miljön. Detta gäller föreskrifter om enskilda avloppsanläggningar och värmepumpar. Generellt gäller att kommunerna inte behöver utnyttja hela bemyndigandet. Kommunerna har dock inte möjlighet att gå utöver bemyndigandet och meddela föreskrifter som inte omfattas av bemyndigandet.

19 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 19 Räddningstjänsten, NODAVA samt Tekniska förvaltningen har haft möjlighet att lämna synpunkter på områden som de berörs av. De har fått nuvarande föreskrifter samt SKL:s anvisningar att utgå ifrån. Tekniska förvaltningen kom inte in med några synpunkter. Tekniska förvaltningen har sen även fått yttra sig över kartan om tomgångskörning, de hade inga synpunkter på kartan. Räddningstjänsten samt NODAVA:s synpunkter finns som bilagor. NODAVA önskade att föreskrifterna innehåller skydd för vattentäkter. Detta kan dock regleras genom vattenskyddsområden upprättade enligt 7 kap 21 miljöbalken. I utkastet till VA-plan för Mora finns även förslag till åtgärd att längre fram ta fram lokala hälsoskyddsföreskrifter till större enskilda gemensamma vattentäkter. sunderlag 1. Tjänsteutlåtande, Susanne Pettersson Förslag till nya hälsoskyddsföreskrifter 3. Nu gällande hälsoskyddsföreskrifter 4. Synpunkter från Brandkåren 5. Synpunkter från NODAVA 6. SKL:s anvisningar om lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Sändlista Kommunstyrelsen Mora kommun

20 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida Dnr H07 Nya lokala hälsoskyddsföreskrifter, Orsa kommun Miljönämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget på nya lokala hälsoskyddsföreskrifter. Miljönämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att upphäva lokala hälsoskyddsföreskrifter för Orsa kommun, 20 FS 1987:8, samt ändringar av lokala hälsoskyddsföreskrifter för Orsa kommun, 20 FS 1991:18. Yrkanden Örjan Gustafsson (C) yrkar bifall till föreliggande förslag. Sammanfattning Nuvarande lokala hälsoskyddsföreskrifter för Orsa kommun är från 1987 med en ändring gjord Föreskrifterna hänvisar till lagstiftning som ersatts av nyare lagstiftning. Syftet med de nya föreskrifterna är att uppdatera så att de hänvisar till aktuell lagstiftning. 3 om nyttjande av mark, grund- och ytvatten som värmekälla i de nuvarande föreskrifterna har tagits bord då det regleras i 17 i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och därför inte behöver vara med i föreskriften. Mindre justeringar har även gjorts i kartan som begränsar tomgångskörning. I SKL:s underlag står det att det bör ligga i linje med lagstiftarens intentioner att begränsa föreskrifternas omfattning till exempel till områden med detaljplan eller andra tätortsområden. Det finns dock kommuner som har valt att låta begränsningar i tomgångskörning omfatta hela kommunen. Bakgrund Miljöbalken ger kommuner möjlighet att meddela föreskrifter som behövs till skydd mot olägenheter för människors hälsa (9 kap miljöbalken). Hur föreskrifterna ska utformas regleras i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. I föreskrifterna kan det till exempel anges att en verksamhet som kan medföra olägenhet för människors hälsa inte får bedrivas eller inrättas utan att kommunen har lämnat tillstånd eller att anmälan har gjorts till kommunen. Lagstiftaren har i 9 kap. 13 miljöbalken särskilt angett att kommunala föreskrifter som meddelats till skydd för olägenheter för människors hälsa inte får medföra onödigt tvång för allmänheten eller annan obefogad inskränkning i den enskildes frihet. Vissa föreskrifter kan meddelas både med avseende på skyddet för människors hälsa och skyddet för miljön. Detta gäller föreskrifter om enskilda avloppsanläggningar och värmepumpar. Generellt gäller att kommunerna inte behöver utnyttja hela bemyndigandet. Kommunerna har dock inte möjlighet att gå utöver bemyndigandet och meddela föreskrifter som inte omfattas av bemyndigandet.

21 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 21 Räddningstjänsten, NODAVA samt Fritids- och servicekontoret har haft möjlighet att lämna synpunkter på områden som de berörs av. De har fått nuvarande föreskrifter samt SKL:s anvisningar att utgå ifrån. Räddningstjänsten hade ingen erinran annat än att de kan ha nytta av 13 för att minska förekomsten av soteld. Fritids- och servicekontoret kom inte in med några synpunkter. Fritids- och servicekontoret har sen även fått yttra sig över kartan om tomgångskörning, de hade inga synpunkter på kartan. NODAVA önskade att föreskrifterna innehåller skydd för vattentäkter (se bilaga). Detta kan dock regleras genom vattenskyddsområden upprättade enligt 7 kap 21 miljöbalken. I utkastet till VA-plan för Orsa finns även förslag till åtgärd att längre fram ta fram lokala hälsoskyddsföreskrifter till större enskilda gemensamma vattentäkter. sunderlag 1. Tjänsteutlåtande, Susanne Pettersson Förslag till nya hälsoskyddsföreskrifter 3. Nu gällande hälsoskyddsföreskrifter 4. Synpunkter från NODAVA 5. SKL:s anvisningar om lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Sändlista Kommunstyrelsen Orsa kommun

22 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida Information Information från kontoret Projektet hårfärgskoll 2014, information om slutrapporten Klimatpiloter september 2015 Green drive region

23 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida Dnr L05 Åtgärder för fluorid och uran i dricksvatten, Skattungbyns vatten- och avloppsförening, Orsa kommun Miljönämnden beslutar att förlänga tiden för åtgärder att sänka fluoridhalten i dricksvattnet för samtliga abonnenter hos Skattungbyns vatten- och avloppsförening, orgnr , till den 30 september Miljönämnden beslutar att förena beslutet med ett vite på kronor om åtgärder av fluoridhalten i dricksvattnet inte är genomförda senast den 30 september Miljönämnden beslutar att förelägga Skattungbyns vatten- och avloppsförening, orgnr , att senast den 30 september 2016 att sänka uranhalten i dricksvattnet för samtliga abonnenter så att riktvärdet uppfylls. et är fattat med stöd av artikel 54 i förordning (EG) nr 882/2004 samt 6, 7 och 8 Statens Livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten, 23 livsmedelslagen (2006:804) samt 3 Lag om viten (1985:206). Yrkanden Christina Bröms (C) yrkar att miljönämnden omprövar nämndens beslut från , dnr L05 och förlänger tiden för åtgärder av fluorid och uran från den 30 april 2016 till den 30 september 2016 och att förena beslutet om åtgärder av fluorid med vite. Hans Nahlbom (S) yrkar att miljönämnden beslutar att överklagan av nämndens beslut från , dnr L05 ska överlämnas till länsstyrelsen för handläggning enligt tjänsteutlåtande Propositionsordning Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att miljönämnden bifaller Christina Bröms (C) yrkande. Sammanfattning En överklagan av Mora Orsa miljönämnds beslut har kommit in till miljökontoret. et gäller förlängd tid för att vidta åtgärder av fluoridhalten samt krav på att sänka uranhalten i dricksvattnet. Åtgärder för att minska fluorid- och uranhalterna i dricksvattnet ska vara genomförda senast 30 april et är förenat med ett vite på kr. Miljönämnden anser att det har framkommit nya uppgifter i ärendet som innebär att beslutet omprövas. Vid en revision på Skattungbyns vatten- och avloppsförening konstaterades det att halten fluorid i dricksvattnet var högre än gränsvärden (otjänligt). I september 2012 år förelade därför miljönämnden föreningen att senast den 31 december 2014 vidta åtgärder så att fluoridhalten för samtliga abonnenterna uppfyller kraven i dricksvattenföreskrifterna. Miljönämndens beslut överklagades till

24 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 24 sista instans men har nu vunnit laga kraft vilket innebär att nämndens beslut om att föreningen ska åtgärda vattnet vad gäller fluorid gäller. Föreningen gjorde även en ansökan om dispens från dricksvattenföreskrifterna till Livsmedelsverket, vilken inte blivit beviljad. Under sommaren 2014 konstaterades att dricksvattnet har en uranhalt som ligger över riktvärdet och som därför behöver åtgärdas. Miljönämnden beslutade i november 2014 att förelägga Skattungbyns vatten- och avloppsförening att komma in med en redogörelse för att minska uranhalten i dricksvattnet hos konsumenterna samt att redogöra vilken information om dricksvattenkvalitén som gått ut till medlemmarna. Med anledning av en skrivelse till Orsa kommun från Skattungbyns vatten- och avloppsförening hölls i mars 2015 ett möte med representanter från miljönämnden, kommunstyrelsen, Nodava samt representanter från föreningens styrelse. På mötet kunde konstateras att några åtgärder inte har vidtagits för att minska halten av fluorid och uran i dricksvattnet. Man kom dock fram till att föreningen ska ta fram en handlingsplan med konkreta förslag för att åtgärda fluorid och uran, denna handlingsplan ska vara klar inom ett halvår. Motivering Den som producerar dricksvatten ska så snart det är möjligt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att uppfylla de kvalitetskrav som finns i bilaga 2 i dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30). Enligt dricksvattenföreskrifterna ska ett dricksvatten vara hälsosamt och rent. Skattungbyns vattenoch avloppsförening ska enligt miljönämndens beslut den 26 september 2012 ha åtgärdat fluoridhalten i dricksvattnet senast den 31 december Detta har föreningen inte gjort. Med hänsyn till abonnenterna är det viktigt att åtgärderna inte försenas ytterligare. sunderlag Överklagan från Skattungbyns VA-förening Tjänsteutlåtande Camilla Björck, Sändlista Skattungbyns vatten och avloppsförening

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 2 2015-04-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 2 2015-04-29 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 2015-04-29 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 10.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Karolina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Karolina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-23 2015-08-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-23 2015-08-26 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-23 2015-08-26 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 10.30 ande Christina Bröms (C), ordförande Margareta Ahlström (MOP) Carina Janneson (M) Anna Riekje Niburg

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2013-06-05

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2013-06-05 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 Plats och tid Koppången, G:a brandstationen, Orsa kommun kl 08.00 10.00 Beslutande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karin Finnpers-Wahlund (C) Karolina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-16 2015-09-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-16 2015-09-30 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-16 2015-09-30 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 10.45, ajournering 9.15 9.40 ande Christina Bröms (C), ordförande Margareta Ahlström (MOP) Carina Janneson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-8 2014-11-05 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 10.00 Beslutande Hans Nahlbom (S), ordförande Christina Bröms, (C) vice ordförande Anna Riekje Niburg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 2014-10-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 2014-10-01 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 2014-10-01 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.30 ande Hans Nahlbom (S) Christina Bröms (C) Anna Riekje Niburg (S) Karolina Treson (S) Billy Ferm

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-8 Plats och tid Nya ÅVC, Mora kommun kl 08.00 10.15 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) 45-46 Karin Finnpers-Wahlund (C) Karolina Treson (S) Ingrid

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 2014-02-05

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 2014-02-05 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 Plats och tid Koppången, G:a brandstationen, Orsa kommun kl 08.00 11.00 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karin Finnpers-Wahlund (C) Barbara Sundberg

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-8 Plats och tid Kommunsalen, Orsa kommun kl 08.00 11.10 Beslutande Hans Nahlbom (S) Ordförande Bert Persson (C) ers Christina Bröms (C) Karin Finnpers-Wahlund (C) Karolina

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 2013-02-06

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 2013-02-06 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 Plats och tid Koppången, G:a brandstationen, Orsa kommun kl 08.00 11.30 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karin Finnpers-Wahlund (C) Gunnar Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-10 2013-04-24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-10 2013-04-24 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-10 Plats och tid Koppången, G:a brandstationen, Orsa kommun kl 08.00 12.00 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karolina Treson (S) ersätter Gunnar Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-16 Datum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-16 Datum MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-16 Datum 2016-06-08 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 9.15 (därefter utflykt till ca 11,00) ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl 08.00 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Vice ordf Karin Finnpers-Wahlund (C) Gunnar Nilsson (S) Barbara

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-17 2013-10-02

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-17 2013-10-02 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-17 Plats och tid Koppången, G:a brandstationen, Orsa kommun kl 08.00 11.20 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karin Finnpers-Wahlund (C) Karolina Treson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-16 2016-02-03 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 10.30 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Anna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-19 2016-04-27 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 12.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Zbigniew

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-18 2012-09-26

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-18 2012-09-26 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-18 Plats och tid KS-Salen, Mora kommun kl 08.00 11.00 Beslutande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karin Finnpers-Wahlund (C) Einar Bäckström ( C) ers

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-10 Plats och tid Koppången, G:a brandstationen, Orsa kommun kl 08.00 10.15 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karin Finnpers-Wahlund (C) Karolina Treson

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-16 2012-11-07

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-16 2012-11-07 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-16 Plats och tid KS-Salen, Orsa kommunhus kl 08.00 11.30 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karin Finnpers-Wahlund (C) Gunnar Nilsson (S) Barbara Sundberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 2011-08-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 2011-08-18 1 MORA ORSA MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 OBS! På grund av felaktigt datum i föregående utskrivet och justerat protokoll. Justeras protokollet om 2011-09-08. Plats och tid Kulturhuset, Orsa kl

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-03-14 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:40 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S)

Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30. Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist Paavola (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Lokal Utsikten, måndag 8 juni 2015 kl 08.30 09.30 Beslutande ledamöter Gunnar Johansson (S), ordförande Eva-Britt Ekberg (S), vice ordförande Ulrica Rönnquist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-37 2016-09-07 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 10.30 ande Åke Falk (C), ordförande Billy Ferm (C), ersätter Christina Bröms (C) Margareta Ahlström (MOP)

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 2012-06-12

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 2012-06-12 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl 08.00 11.45 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Einar Bäckström (C), Karin Finnpers-Wahlund (C) Gunnar Nilsson (S) Barbara

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Miljönämnden 2016-12-14 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Lars-Göran Gustavsson (S), ordförande Bertil Helmersson (V) Hans Lind

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:05. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:05. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30-14:05 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Carl von der Esch (M), ordf. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Göran Hammarlund (FP) Britta

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sida Ulla Rombo Socialkontoret, tisdagen den 28 maj 2013, kl 13.00

Sida Ulla Rombo Socialkontoret, tisdagen den 28 maj 2013, kl 13.00 2013-05-14 Sida 1-11 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, tisdagen den 14 maj 2013, kl 08:30-09.30 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1

Socialnämndens arbetsutksott 2015-01-27 1 Sammanträdesprotokoll 2015-01-27 1 Plats och tid Socialkontoret, Malung, kl. 08.00-10.30 Beslutande Carina Albertsson (S), ordförande Brita Sohlin (M), vice ordförande Lars-Erik Bech (V) övriga deltagande

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 66 Verksamhetsplan 2013 för miljönämndens verksamhet... 95 67 Behovsutredning 2013 för miljönämndens verksamhet... 96 68 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2012...

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26 Olle Jansson (S)

Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26 Olle Jansson (S) 1(8) 2014-05-19 Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-14.40 ande Ledamöter Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden

Ärendeförteckning. Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Sida 1 av 13 Ärendeförteckning 66 Anmälan enligt miljöbalken om mellanlagring av annat avfall än farligt avfall på Staketet 2 67 Bygglov för pumphus på Dönaberga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljönämnden 2012-06-20 1 Plats och tid Kommunalkontoret 14.00-16.30 Beslutande Lisa Johansson (V), ordförande Lars-Göran Gustavsson (S) Jörgen Norén (S) Lars Björlin (S) Ulf Andersson (M) Conny Sivertsen

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden 2015-12-10 56 Verksamhetsplan 2016 för miljönämndens verksamhet... 91 57 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet 2015... 92 58 Handlingsplan för det systematiska arbetsmiljö-

Läs mer

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 76 Plats och tid Kommunhusets B-sal, Herrljunga, onsdag, kl. 17.00-20.00 Beslutande Johnny Carlsson, (C) ordf. Bengt-Olof Gunnarsson, (C) Annica Qvarnström, (C) Birgitta Larsson, (S) Kerstin Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (6)

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Skive, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.15 15.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande (S) Gerd Karlsson, vice

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl 08.00 10.30 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Vice ordf Karin Finnpers-Wahlund (C) Gunnar Nilsson (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN

PROTOKOLL MILJÖTILLSYNSNÄMNDEN 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Lars-Ivar Kahl (M) Malcolm Hansson (S) Hans Grahn (M) Per-Erik Lundberg (S) Anita Bäck (KD) Annica Elvefors (FP)

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer

Annica Malmer, förvaltningschef Margareta Levin, sekreterare Sofia Magnusson, miljöinspektör 12. Harriet Cajfeldt-Carlsson Paragrafer: 12-16

Annica Malmer, förvaltningschef Margareta Levin, sekreterare Sofia Magnusson, miljöinspektör 12. Harriet Cajfeldt-Carlsson Paragrafer: 12-16 13 Plats och tid: Beslutande: Vänstra kammaren i kommunhuset, Habo, torsdagen den 17 februari 2011 klockan 15.00-17.20 Erik Johansson(M), ordförande Nina Zacho (MP) tjg ersättare för Bertil Engström (MP)

Läs mer

Sammanställning Enkätsvar VA 2014

Sammanställning Enkätsvar VA 2014 Kommunledningskontoret Utvecklingsenheten/Eva Larsson Sammanställning Enkätsvar VA 04 04-0-6 version.0 Innehållsförteckning Sammanfattning... Inledning... 4 Resultat... 4 Slutsats... 5 Bilaga Följebrev

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.00 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Mats Eriksson (C), ersättare för Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund

Läs mer

Anna Kölfeldt, miljöchef Sofia Lindström, sekreterare Susanné Westin, miljöinspektör Rolf Elamsson, revisor Håkan Olsson, revisor

Anna Kölfeldt, miljöchef Sofia Lindström, sekreterare Susanné Westin, miljöinspektör Rolf Elamsson, revisor Håkan Olsson, revisor 1(9) Miljönämnden Plats och tid Åsaka-Velandarummet, kl. 16:30-18:30 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Tornebjer Torslid (S), Ordförande Jan-Ove Berntsson (S), 1:e vice ordförande Angelica Lundgren Bielinski

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13: Anette Avelin (L) Daniel Tukia (MP)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13: Anette Avelin (L) Daniel Tukia (MP) Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-05-02 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30 14.15 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Dan Larson (M), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 2015-10-13 115 (126) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 13 oktober 2015, kl. 17.00-17.45 Beslutande Övriga deltagande Leif Skeppstedt (S) ordf Göran Axelsson (M) tjänstg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2013-01-30 Plats och tid Socialkontoret, konferensrum Älven, kl 08.30-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje

Läs mer

Ero Ahola (S) Othmar Nekham (MP) Ordföranden samt Håkan Nylander. Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson

Ero Ahola (S) Othmar Nekham (MP) Ordföranden samt Håkan Nylander. Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2015-02-11 Sammanträdestid Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Ingemar Johansson (C), ordförande Bengt Hackberg (S), vice ordförande Håkan Nylander (M) Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Justering av jävsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av jävsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2012-08-16 11 (16) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierp, kl 14.00 15.00 ande Bertil Ahlin (C), ordförande Stig Lundquist (M) Anette Eriksson (S) Stefan Wårdsäter (S) Övriga närvarande Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2013-03-13 Plats och tid Socialkontoret, Konferensrum Älven, Prostgatan 7, Mora, kl 08.30 10.00 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-18 2012-08-29

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-18 2012-08-29 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-18 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl 08.00 11.00 Beslutande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C), Karin Finnpers-Wahlund (C) Gunnar Nilsson (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP)

Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2013-09-24 1 (10) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15:20-16:30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Övriga deltagare Mats Andresen,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C)

Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl Anders Westerlund (S) 93, 96 Ledamot ( ) Nils-Börje Jönsson (C) 1( 6) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 13.30 17.00 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Hans Stifors (PF) Ordförande Vice ordförande Elisabeth Holmer (S) Tjänstgörande ersättare Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Dnr: SN. Rapport från socialnämndens verksamhet Samverksansskolan i Vinäs... 3

Dnr: SN. Rapport från socialnämndens verksamhet Samverksansskolan i Vinäs... 3 2013-06-19 Sida 1-12 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 19 juni 2013, Kl 08:30 10:00 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla Rombo (KD) Eva

Läs mer

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-30 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2082-2089

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.30 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) Plats och tid Björkö skola/förskola, Björkö, klockan 16.15 18.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13)

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid: BUN:s lokaler Sparbanksgatan 1, kl 09.00 11.00. Beslutande: Ersättare: Tjänstemän: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer