INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden Uppföljning av internkontrollen Svar till Kommunstyrelsen i Habo gällande motion om ändrad alkoholhandläggning Redovisning av delegationsbeslut Informationsärenden Kurser och konferenser

2 110 Plats och tid: Vänstra kammaren i kommunhuset, Habo, torsdagen den 10 november 2011 klockan Beslutande: Bertil Engström (MP), ordförande Leif Jansson (S) Harriet Cajfeldt Carlsson (S) Staffan Bäckelid (KD) Camilla Lindén (S) Sven-Anders Nyström (M) fram till kl Kjell-Roland Strömberg (KD) Jimmie Larsson (M) Ulf Pettersson (KD) ersättare för Erik Johansson (M) Nina Zacho (MP) ersättare för Sven-Anders Nyström (M) från kl Övriga närvarande: Annica Malmer, förvaltningschef Margareta Levin, sekreterare Sofia Mancini, miljöinspektör Malin Persson, miljöinspektör Eva Åstrand, miljöinspektör Ingemar Bergbom, miljöinspektör Lena-Stina Wennman, miljöinspektör 76 Lars-Erik Sidenholm miljöinspektör Elisabeth Wigert, administrativ samordnare Nina Zacho (MP) inte tjänstgörande fram till kl Kristina Larsson (S) inte tjänstgörande, deltog fram till kl Utses att justera: Staffan Bäckelid Paragrafer: Ordförande:... Justerare:... Sekreterare:... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: i Habo och Mullsjö kommuner Sammanträdesdatum: Datum för anslags Datum för anslags uppsättande: nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: s arkiv Underskrift:...

3 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar Gustav Enander, Länsstyrelsen är inbjuden till dagens sammanträde att informera om klimatförändringarna i Jönköpings län. Nedanstående punkter berördes. Vetenskaplig bakgrund Framtida klimat i länet - perioder med extremare väderförhållanden blir vanligare Klimatanpassning Mål med länsstyrelsens klimatanpassningsarbete - ett klimatråd är bildat i länet Konsekvenser av klimatförändringarna Effekter på människors hälsa Effekter på vattentäkter Bebyggelse Areella näringar Ordföranden tackar Gustav för informationen.

4 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012 Miljöförvaltningens personal har arbetat fram ett förslag till verksamhetsplan 2012 för miljönämnden. Miljöchefen Annica Malmer, miljöinspektörerna Sofia Mancini, Lars-Erik Sidenholm, Margareta Levin och administrativa samordnaren Elisabeth Wigert presenterar förslaget för miljönämnden. Ledamöter ges tillfälle att ställa frågor om förslaget till verksamhetsplan. Beslut om antagande fattas vid nämndens sammanträde den 8 december. Ordföranden tackar för presentationen.

5 113 Expedieras: Revisorerna i Habo och Mullsjö Kommunstyrelsen i Habo och Mullsjö 77 Dnr Uppföljning av internkontrollen 2011 Beslut beslutar att godkänna uppföljningen av 2011 års internkontroll och överlämna redovisningen inklusive bilagan till revisorerna och kommunstyrelserna i Habo respektive Mullsjö kommuner. Ärendebeskrivning I internkontrollplanen för ingår tre kontrollmoment för 2011: 1. Delegationsordningen följs. 2. Rutinen för registrering av ärenden och klagomålsärenden i MiljöReda följs. 3. Rutinen för delgivningskvitton följs. Miljöförvaltningen och haft hjälp från socialförvaltningen vid granskningen. Detta efter påpekanden från revisorerna att nämnderna borde anlita externa kontrollanter i större utsträckning och inte kontrollera sin egen verksamhet. Granskningen visar att delegationsordningen, rutinen för registrering av ärenden och klagomålsärenden samt rutinen för delgivningskvitton följs. Vad gäller rutinen för delgivningskvitton påpekas att denna saknar specificering av vilka typer av beslut som ska skickas med delgivningskvitton. Detta kommer att tydliggöras. Resultatet av kontrollen i detalj redovisas i bilagan.

6 114 Expedieras: Kommunstyrelsen i Habo 78 Dnr Svar till Kommunstyrelsen i Habo gällande motion om ändrad alkoholhandläggning Beslut om svar utövar tillsyn främst inom miljöbalken och livsmedelslagen, men även inom ett flertal andra lagar med förordningar och föreskrifter. Vad gäller alkoholtillsynen i kommunerna i landet ligger denna oftast på socialnämnderna, alternativt på en myndighetsnämnd. anser inte att alkoholtillsynen ska bedrivas inom miljönämndens verksamhet p.g.a. av följande: - Resurser saknas på miljöförvaltningen. Enligt miljönämndens behovsutredning för 2010 saknas 3,0 tjänster för att klara nämndens tillsynsuppdrag med kringverksamhet. Ytterligare arbetsuppgifter skulle kräva ännu hårdare prioriteringar i verksamheten. - Miljönämnder har oftast inte tillsyn över alkohollagen och därmed inte kunskapen. Tillsynen bör bedrivas där kunskapen finns och där man har kontrollen över kedjan, från försäljning till eventuella följdproblem. - Personalen på miljöförvaltningen har i dag breda arbetsfält kunskapsmässigt vilket kräver att man ständigt håller sig uppdaterad. I stället för att bredda fälten ytterligare bör strävan vara mer specialisering. Ett alternativ i detta fall kunde vara att samarbeta med en annan kommun, ex. Mullsjö med alkoholtillsyn. - s tillsyn omfattar ju även tillsyn i Mullsjö kommun. Där ligger alkoholtillsynen under socialnämnden. För att underlätta miljöförvaltningens tillsyn bör den bedrivas under samma nämnd i de båda kommunerna. Så har man tidigare resonerat gällande tobaks- och läkemedelstillsynen.

7 forts Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen i Habo har fått in en motion angående ändrad handläggning för alkoholtillstånd. Handläggningen bör flyttas från socialnämnden till miljönämnden eller kommunstyrelsen. Som anledning anges en ansträngd personalsituation inom socialförvaltningens individ och familjeomsorgen där tillsynen i dag ligger.

8 Dnr Redovisning av delegationsbeslut Ärenden nr enligt delegationslistan vilka avgjorts med stöd av delegationsordning presenteras. Delegationslistan förklaras härmed anmäld.

9 Informationsärenden - Habo kommun, Ks au 146, Avverkning och skydd av tätortsnära skog information om kommunens skogsinnehav. - Habo kommun, Kf 99, Sammanträdesplan Habo kommun, Kf 87, Avsägelse ledamot i miljönämnden. - Habo kommun, Kf 88, Avsägelse samt val av ny ersättare i miljönämnden. - Habo kommun, Kf 102, Val av ny ledamot i ersättare i miljönämnden. - Mullsjö kommun, Kf 114, Begäran om entledigande från kommunala uppdrag. - Ekonomisk uppföljning av miljönämndens verksamhet oktober 2011.

10 118 Expedieras: Harriet Cajfeldt Carlsson Staffan Bäckelid Jimmie Larsson 81 Dnr Kurser och konferenser Beslut beslutar att Harriet Cajfeldt Carlsson, Staffan Bäckelid och Jimmie Larsson deltar i konferensen Miljömålen i halvtid i Jönköping den 1 december. beslutar också att Regionförbundets utbildningstillfällen tas upp till beslut vid senare tillfälle. Ärendebeskrivning Länsstyrelsen och Landstinget i Jönköpings län inbjuder till konferens Miljömålen i halvtid i Jönköping den 1 december Regionförbundet i Jönköpings län inbjuder till utbildning i fyra delar om offentlighet och sekretess, kommunallagen, förvaltningslagen samt mötesteknik vid 4 olika tillfällen från december 2011till mars 2012.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid ande Kosta Servicehem måndagen den 8 dec 2014. Kl.13.30-16.20 Anders Johansson (S) Ordf. Bengt Axelsson (S) Jan-Åke Lennartsson (C) v ordf. Ann-Kristin Berg (S) Åke Wenrup (M)

Läs mer

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson Gymnasienämnden 2009-12-08 1 (12) Plats Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 8 december 2009, kl 14.00-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Konsumentnämnden 2008-05-13 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Hjorten, Björnen 14.00-15.30 Beslutande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Elisabeth Öhmark Pia Risán Ulrica Öberg, tj ersättare Åsa Carlsson,

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50

Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50 Humanistiska nämnden 2009-02-17 1 (23) Plats och tid Kubbe, Nygatan 16/plan 4, kl. 15:00-15:50 Beslutande Ledamöter Ordf. Jan-Olov Häggström (S) Carola Öberg (S) tj ers Roger Sandström (S) Agneta Lindgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-08.50 Beslutande S Eva Ryberg S Peter Hellberg S Kenneth Sölvebring M Roger Fogelström M Sven-Olof Carlsson

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-23 Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-23 Kommunstyrelsens personalutskott 1(13) Tid och plats 2013-10-23 - i Kommunhuset klockan 10.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot Thomas Bjertner (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-05-18 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13:00-17:45 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Ylva Larsson (M) ersätter Thomas Bäuml (M)

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdagen den 3 februari 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-02-03 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Vakteln, kl 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 14 december 2010. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 14 december 2010. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Informationer, 174... 2 * IOGT-NTO, Alla barn har rätt till en vit jul, ansökan om bidrag, 175...3-4 * Ändring i kommunstyrelsens reglemente- borgen till Krokomsbostäder

Läs mer