LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Grönberg Merja. Liljestrand Tom. Paakkanen Petra Heikkilä Pekka. Länsipuro Janne. Kaleva Olavi stadsdirektör

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2011 1. Grönberg Merja. Liljestrand Tom. Paakkanen Petra Heikkilä Pekka. Länsipuro Janne. Kaleva Olavi stadsdirektör"

Transkript

1 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Stadsstyrelsen TID kl. 17:30-21:00 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Alm Agneta I viceordförande Järvinen Anja II viceordförande Grönberg Merja medlem Kullberg Bengt medlem Liljestrand Tom medlem Lindfors Leena medlem Paakkanen Petra medlem Heikkilä Pekka medlem Väkevä Antti medlem Länsipuro Janne medlem Laitinen Åke Isotalos ersättare ÖVRIGA Lobbas Mats fm:s ordförande Hagfors Kari fm:s 1. vice ordförande Uutinen Taisto fm:s 2. vice ordförande Kaleva Olavi stadsdirektör Masar Christoffer förvaltningsdir.,sekreterare Nieminen Risto utvecklingsdirektör Kettunen Kirsi ekonomidirektör FRÅNVARANDE Isotalo Arja Gustafsson Siv ordförande ekonomichef

2 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ UNDERSKRIFTER Ordförande Sekreterare Agneta Alm BEHANDLADE ÄREND Christoffer Masar JUSTERING AV Lovisa januari PROTOKOLLET Åke Laitinen Janne Länsipuro PROTOKOLLET TILL Lovisa i stadskansliet den 19 januari PÅSEENDE Protokollsutdragets riktighet intygar Lovisa

3 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Stadsstyrelsen FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Sida 1 Mötets laglighet och beslutförhet 5 2 Protokolljusterare 6 3 Riksdagsvalet år 2011 och valmyndigheter 7 4 Allmänna förhandsröstningsställen vid riksdagsvalet 2011 och Itella Abp:s anbud 5 Röstning i anstalter och hemmaröstning vid riksdagsvalet år Regionalt näringslivsprogram 21 7 Utarbetande av en strategisk generalplan 24 8 Ändring av samarbetsavtal mellan Lovisa stad och Lappträsk kommun 9 Ändring av benämning och justering av lönen för centrallagerskötaren Anhållan om tilläggsanslag / Finskspråkiga skolcentret Ansökan om förhandsbesked om nyttjande av Lovisa stads förköpsrätt i samband med fastighetsaffären gällande en i Garpgård by i Lovisa stad belägen lägenhet på ca fyra hektar med RNr 6: Byggandet av vindkraft Försäljningsprinciper för i stadens ägo befintliga byggnader och lokaler som står tomma eller som är obehövliga för stadens verksamhet 14 Utredning av luftkonditioneringsbehovet i åldringshem och servicehus, fullmäktigemotion 15 Stadens uppmärksammande av Lovisanejdens veteraner, fullmäktigemotion Stadens förköpsrätt vid fastighetsköp 52

4 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Anmälningsärenden stadsstyrelsen för kännedom Nämndernas beslut 55

5 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Stadsstyrelsen Mötets laglighet och beslutförhet STST 1 Konstaterades.

6 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Stadsstyrelsen Protokolljusterare STST 2 Valdes ledamöterna Åke Laitinen och Janne Länsipuro.

7 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Riksdagsvalet år 2011 och valmyndigheter 1192/ /2010 STST 465 Beredning: förvaltningsdirektör Christoffer Masar Riksdagsvalet förrättas söndag Enligt 15 i vallagen skall stadsstyrelsen i god tid före valet tillsätta: - för varje röstningsområde en valnämnd, som består av ordförande, vice ordförande och tre andra medlemmar samt ett nödvändigt antal ersättare, dock minst tre. - för förhandsröstning som verkställs i anstalter och för hemmaröstning en eller flera valbestyrelser, som består av ordförande, vice ordförande och en annan medlem samt ett nödvändigt antal ersättare, dock minst tre. Valnämndernas ersättare och valbestyrelsernas ersättare skall ställas i den ordning i vilken de träder i stället för medlemmarna. Såväl valnämndens och valbestyrelsens medlem mar som deras ersättare skall i mån av möj lighet företräda de i partiregistret antecknade partier som vid föregående riksdagsval ställt upp kandidater i valkretsen i fråga. Den politiska representativiteten hos medlemmarna och ersättarna i val nämnderna och valbestyrelserna granskas separat. Likaledes i fråga om til lämpningen av jämställdhetslagen. Av såväl ordinarie medlemmar som er sättare skall män och kvinnor vara representerade till minst 40 procent var dera. Föredragande: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen utser: 1. valnämnder för röstningsområdena: 001 Lovisa centrum, (Bibliotek-Mediatek) 002 Antby, (Antby pensionärsbostäder) 003 Valkom, (Valkom allaktivitetshus) 004 Västra åsen, (Myllyharjun koulu)

8 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Märlax, (fd daghemmet) 006 Skinnarby, (Bygdegården) 007 Hardom, (Furuborg) 008 Pernå kyrkoby, (Kyrkoby skola) 009 Forsby, (Agricolahallen) 010 Isnäs, (Servicehuset) 011 Sarvsalö, (Byagård) 012 Strömfors norra, (Teutjärven koulu) 013 Strömfors kyrkoby, (Biblioteket) 014 Strömfors södra, (Tesjoen koulu) 015 Liljendal (Biblioteket) 2. en valbestyrelse. Ledamot Agneta Alm föreslog understödd av ledamot Janne Länsipuro att ärendet bordläggs. Gödkändes enhälligt. STST 3 Stadsstyrelsen utsåg: 1. valnämnder för röstningsområdena: 001 Lovisa centrum (Bibliotek-Mediatek) Hans Hellner, ordf. SFP Arja Isotalo, viceordf. SDP Henry Friman SAML Kimmo Nykänen SANNF Marita Peltokorpi VF

9 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Ersättare 1. Ritva Suomalainen SAML 2. Ari Selin SANNF. 3. Tapio Sutinen VF 4. Bo Lindfors SDP 5. Rauni Eteläsaari GRÖN 002 Antby (Antby pensionärsbostäder) Kirsti Keckman, ordf. SAML Yvonne Wilenius, viceordf. SDP Patrik Stenvall SFP Markku Paltola SANNF Ulla Ora GRÖN Ersättare 1. Mari Ståhls SAML 2. Paula Järvinen SANNF. 3. Eeva Kauppinen SDP 4. Jorma Harju VF 5. Erkki Rahkonen C 003 Valkom (Valkom allaktivitetshus) Pertti Lohenoja, ordf. SDP Vesa Peltoluhta, viceordf. SANNF. Thérèse Meriheinä SFP Päivi Hintikka-Pönni SAML Paavi Siipola VF Ersättare 1. Henry Tikander SDP 2. Jarmo Toikka SAML 3. Marjo Mustonen GRÖN 4.Arvo Vilpponen SANNF. 5. Kirsti Väkevä SANNF. 004 Västra åsen (Myllyharjun koulu) Jaakko Isotalo, ordf. Ralf Lindén, viceordf. Tuija-Riitta Lindholm Risto Jourio Anja Häkkinen SDP SFP SAML SANNF. VF Ersättare 1. Åke Laitinen SDP 2. Arja Kokko SAML 3. Pekka Kvick SANNF

10 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Gunilla Heikkinen VF 5. Pirkko Brand SAML 005 Märlax (fd. daghemmet) Ismo Kokko, ordf. Gunda Lindholm, viceordf. Paavo Tiainen Veera Jalkanen Tuula Felin SAML SFP SDP SANNF GRÖN Ersättare 1. Gunvor Honkanen SDP 2. Minna-Maria Ketola SAML. 3. Mikaela Salmén SANNF 4. Jouko Kuosa GRÖN 5. Erkki Teräväinen C 006 Skinnarby (Bygdegården) Håkan Karlsson, ordf. Per Hellström, viceordf. Bodil Bäckman Kerstin Lindroos Rafael Westerlund SFP SFP SFP SFP SAML. Ersättare 1. Henry Nyman SFP 2. John Vilja GRÖN 3. Brita Lund SDP 4. Åke Lund SFP 5. Susanne Ståhlström SFP 007 Hardom (Furuborg) Lars Ilman, ordf. Juha Karvonen, viceordf. Reeta Rossi Pia Hydén Tuula Lampela SFP SAML GRÖN SFP SDP Ersättare 1. Birgit Lindfors SFP 2. Henry Johansson SFP 3. Helmer Hydén SFP 4. Keijo Liski GRÖN 5. Leena Heino SDP

11 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Pernå kyrkoby (Kyrkoby skola) Kalevi Lappalainen, ordf. Monica Sund, viceordf. Henrik Löflund Päivi Bärlund Galina Galkina SDP SFP SDP SAML GRÖN Ersättare 1. Helena Forsbäck-Turunen SFP 2. Maria Virtanen SDP 3. Harry Lindholm SFP 4. Marianne Hällsten SFP 5. Aarno Saarinen SDP 009 Forsby (Agricolahallen) Patrick Flinck, ordf. Kenneth Hoffman, viceordf. Elina Mieskolainen Robert Krogars Rita Reinholm SFP SDP GRÖN SAML SFP Ersättare 1. Torbjörn Lönnfors SFP 2. Ann-Charlotta Starck SFP 3. Kari Heikkinen VF 4. Eija Maukkonen SDP 5. Mirva Savikko SAML 010 Isnäs (Servicehuset) Veikko Ekström, ordf. Pertti Ajomaa Sanni Turunen Gunvor Björkman Mia Aitokari SDP SAML GRÖN SDP OBUNDN Ersättare 1. Antti Pesonen GRÖN 2. Ensio Tolvanen SDP 3. Lars Bäcklund SFP 4. Emilia Näri GRÖN 5. Elina Hinkkanen GRÖN 011 Sarvsalö (Byagård) Karl-Gustav Holmström, ordf. Nancy Stoor, viceordf. Leena Lindqvist SFP SFP SFP

12 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Karre Anttonen Henrik Blomqvist GRÖN SFP Ersättare 1. Hilding Blomqvist SFP 2. Ethel Berg SFP 3. Maria Björklund SFP 4. Bo-Erik Mikander SFP 5. Therese Sundberg SFP 012 Strömfors norra (Teutjärven koulu) Janne Pekkola, ordf. Heidi Espo, viceordf. Torsten Granroth Markus Backman Jutta Backman SAML SDP SFP SANNF GRÖN Ersättare 1. Henrik Mickels SFP 2. Seija Häggblom SDP 3. Anne Bottas SAML 4. Antti Remus GRÖN 5. Kirsi Purtilo GRÖN 013 Strömfors kyrkoby (Biblioteket) Annika Malms-Tepponen, ordf. Paula Kivimäki, viceordf. Tapani Huuhtanen Atte Fellman Anna-Kaarina Kippola SFP SDP SAML SANNF GRÖN Ersättare 1. Gunilla Keitel SFP 2. Erkki Asikainen SDP 3. Markku Taponen SAML 4. Kaleva Tikkamäki GRÖN 5. Anne-Maija Hovi SDP 014 Strömfors södra (Tesjoen koulu) Taisto Uutinen, ordf. Raili Äijö, viceordf. Helena Alaviuhkola Timo Noroviita Seppo Monto SDP SFP SAML GRÖN C

13 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Ersättare 1. Ann-Lis Udd SFP 2. Markku Paakkarinen SDP 3. Päivi Heikkilä SAML 4. Erja Noroviita GRÖN 5. Anders Elander SFP 015 Liljendal (Biblioteket) Paul Valkama, ordf. Jens Rinne, viceordf. Carita Sjögård Margareta Ollas Susanna Heiska-Könönen SFP SDP SFP SFP SAML Ersättare 1. Gösta Nylund SFP 2. Helge Sjögård SFP 3. Synnöve Sjögård SFP 4. Synnöve Kronvall SDP 5. Anne Valkama SFP Valbestyrelse Päivi Uotinen, ordf. Leif Eriksson, viceordf. Agneta Alm SAML. SDP SFP Ersättare 1. Rune Nyström SFP 2. Raija Willström SDP 3. Camilla Antas SAML. 4. Emilia Vaherjoki GRÖN 5. Vilma Brotherus GRÖN 6. Kalevi Honkanen SDP 7. Rauno Pekkola C

14 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Stadsstyrelsen Allmänna förhandsröstningsställen vid riksdagsvalet 2011 och Itella Abp:s anbud 4/ /2011 STST 4 Beredning: förvaltningsdirektör Christoffer Masar Justitieministeriet och Itella Abp har ingått ett ramavtal om ordnandet av förhandsröstningen vid riks dagsvalet Itella Abp har sänt ett anbud om förhandsröstningsservice på posten i Lovisa. Anbudet är ramavtalsenligt. Enligt vallagen bestämmer stadsstyrelsen de allmänna förhandsröstningss tällena. Kommunerna beslu tar självständigt och efter eget gottfinnande hur många förhandsröstningss tällen kommunen ska ha och var de ska förläggas. Förhandsröstningen ordnas Enligt justitieministeriets valan visningar bör man vid bes tämmandet av de allmänna förhandsröstningsstäl lena uppmärksamma följande: Det måste finnas tillräckligt många förhandsröstningsställen Kommunen måste absolut se till att det i kommunen finns tillräckligt många allmänna förhandsröst ningsställen i förhållande till antalet röstberättigade invånare i kommunen, så att väljarna kan rösta på förhand utan något större besvär och utan att det skulle ta onödigt lång tid. Var bör förhandsröstningsstället ligga? Förhandsröstningsstället bör vara på en plats som är lätt att hitta och som de röstberättigade gärna kommer till. Förhandsröstningen kan t.ex. ordnas på en sådan plats som medborgarna också annars ofta besöker. Förhandsröt ningsstället bör vara så neutralt som möjligt beträffande ideologiska och ekonomiska sammankopplingar att en så stor del som möjligt av väljarna gärna kommer till platsen. I de senaste valen har man fått bra erfarenhet av bl.a. - postkontor, - bibliotek, - olika affärs- och köpcentrum - kommunhus och andra kommunala ämbetsverk - olika läroverk, - kommunala servicecentrum och - samservicecentrum samt - ambulerande röstningsställen d.v.s. röstningsbussar och förbindelsefartyg och motsvarande

15 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Stadsstyrelsen Använd helst samma förhandsröstningsställen från val till val Förhandsröstningen bör i mån av möjlighet ordnas på samma ställe från val till val eftersom väljarna på detta sätt lättare vet och kommer ihåg var de kan rösta på förhand. Om förhandsröstningsställena ändras ofta kan detta le da till att väljarna blir osä kra på var de kan rösta. Man kan gärna öka antalet röstningsställen, men att sluta använda ett visst ställe eller flytta stället orsa kar alltid osäkerhet bland väljarna. Sörj för brandsäkerheten Förhandsröstningsställena ska placeras i byggnaden så att brandsäkerheten inte äventyras. I arrange mangen ska det speciellt sörjas för att byggnadens utrymningsvägar hålls oblockerade och att skyltarna för utrymningsvägar inte täcks. Tillräckligt med utrymme och valförrättare Förhandsröstningsstället bör vara tillräckligt stort så att röstningen kan för rättas smidigt och tillförlit ligt, dvs. med bevarande av valhemligheten, val friheten och valfriden. I ut rymmet skall kunna placeras ett tillräckligt antal punkter för granskning av identiteten och för givande av röstsedlar, röst ningsbås samt mottagningspunkter för röstningen. Utrymmet skall vara di mensionerat och ordnat så att det uppstår så lite rusning och köer som möj ligt. Rusning beror inte nöd vändigtvis på att det finns för få förhandsröst ningsställen utan på att för handsröstningen ordnas i sådana lokaler, där det inte finns plats för tillräc kligt många valbås eller mottagningspunkter för röstningen och/eller på att det inte finns tillräckligt många valförrättare vid mottagningspunkten. När det gäller röstningsförrättningen är det ju inte själ va röstningen som tar tid utan just mottagandet av röstningen (dvs. när valförrättaren stämplar röstse deln, innesluter röstsedeln i valkuvertet, inneslu ter valkuvertet och följebre vet i ytterkuvertet samt gör anteckning i röst rättsregistret om att väljarna har röstat). Kommunerna bör i fortsättningen se till att det finns tillräckligt med mottagningspunkter. I praktiken betyder detta att det ska finnas tillräckligt med personal och att förhandsröstningen ordnas i ett tillräckligt stort utrym me så att röstningen ur väljarens synpunkt går så snabbt och smidigt som möjligt. Enligt vallagen ska vid förhandsröstning i allmänt förhandsröstningsställe i hemlandet minst två valför rättare vara samtidigt närvarande.

16 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Stadsstyrelsen Effektiv informering Kommunen skall aktivt informera kommuninvånarna om var kommunens förhandsröstningsställen finns och deras öppettider. I praktiken kan denna information ges med hjälp av kungörelser, utomhusreklam, tidningsannon ser, tidningsartiklar, informationsblad som skickas till alla hushåll, på kom munens webbplats osv. Till lokala tidningar och lokalradion bör skickas en förteckning över för handsröstningsställena och deras öppettider. Vägen till röstningsstället skall märkas tydligt, t.ex. med vägvisare och skyltar. Handikappades möjlighet att rösta Uppmärksamhet bör fästas vid att handikappade och på annat sätt rörelse hindrade har goda möjligheter att rösta. I mån av möjlighet bör t.ex. parke ringsplats för handikappades fortskaffningsmedel reserveras i omedelbar närhet av röstningsstället och hjälp ordnas för handikappade både på röst ningsstället och utanför det. Eventuella trösklar och trappor på röstningss tället skall t.ex. förses med ramp så att de som använder eldriven rullstol utan svårigheter kommer till röstningsplatsen. Med tanke på rullstolsbundna bör det dessutom finnas ett valbås i vilket man ryms med rullstol eller fris tående skrivunderlag med skärm så att väljarna kan fylla i sin röstsedel i skydd för andras blickar. Förhandsröstningsställena i Lovisa Förhandsröstningsstället bör vara en plats som är lätt att hitta och som de röstberättigade gärna kom mer till. Posten i Lovisa samt närservicekontoren i Strömfors, Pernå och Liljendal kan anses vara naturliga och välbekanta platser lämpliga för förhandsröstning i nya Lovisa. Förhandsröstningen vid riksdagsvalet ordnas: - i postens kontor i Lovisa, Drottninggatan 13, Lovisa, under följande öppettider: kl kl kl

17 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Stadsstyrelsen i närservicekontoret i Strömförs, Koivulanmäkivägen 1c, Ström fors, under följande öppettider: kl kl kl kl kl kl i närservicekontoret i Pernå, Schäsvägen 3, Pernå, under följande öppettider: kl kl kl kl kl kl i närservicekontoret i Liljendal, Bäckasgränd 1A, Liljendal, under följande öppettider: kl kl kl kl För ordnande av förhandsröstningen i riksdagsvalet betalas till Itella Abp en er sättning en fast ersätt ning på euro samt dessutom 1,06 euro för var je väljare. Till priserna fogas mervärdesskatt. I priset ingår förrättningen av förhandsröstningen i postens kontor, anskaffningen av och kostnaderna för Prepaid-bankkoder för Itellas valförrättare samt direkt till förrättningen av förhandsval anslutna uppgifter och kostnaderna för framställning och tryck ning av meddelanden och skyltar som enligt anvisningarna skall hållas framme på postens förhandsröstningsställen. Såvida den totala mängden kommunavtal som görs med Itella underskrider 40 postkontor uppbär Itella utöver de i kommunavtalet nämnda kostnaderna dessutom en engångsersättning som uppgår till 950,00 euro per kommun som ingått avtal. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen beslutar anta Itella Abp:s anbud om förhandsröstningstjäns ter vid riksdagsvalet 2011.

18 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen beslutar att den allmänna förhandsröstningen vid riksdagsva let ordnas på ovannämnt sätt och vid ovannämnda klockslag i postkontoret i Lovisa samt närservicekontoren i Pernå, Liljendal och Ström fors. Förutom tekniska förändringar godkändes ärendet enligt förslaget. Paragrafen justerades omedelbart.

19 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Stadsstyrelsen Röstning i anstalter och hemmaröstning vid riksdagsvalet år / /2011 STST 5 Beredning: förvaltningsdirektör Christoffer Masar Förhandssröstningsställen är de allmänna förhandsröstningsställena i hem landet om vars antal och pla cering kommunstyrelsen beslutar. Förhands röstningställen är dessutom sjukhus, verksamhetsenheter inom socialvården som lämnar vård dygnet runt och andra enheter inom socialvården som kommunstyrelsen har bestämt att skall vara förhandsröstningsställen samt straffanstalter. Vid riksdagsvalet år 2011 fungerar: - bäddavdelningen på Lovisa sjukhus, - Hambergska hemmet, - servicehuset Elenora, - servicehuset Esplanad, - Ulrikahemmet/Palvelukoti Rantakartano, - Gyllenetiders Hem, - Taasiagården, - Emil-hemmet, - Hemgården och - Mäntyniemi boendeserviceenhet

20 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Stadsstyrelsen som röstningsställen i anstalter. Röstberättigad, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller för handsröstningsstället, får förhandsrösta hemma. Genom en förändring till vallagen i maj 2010 får nu också närståendevårdaren rösta i samband med hemmaröst ningen. Föredragande: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen godkänner ovannämnda förhandsröstningsställen i anstalter och förrättandet av hemmaröstning. Med tillägget av Liljendal servicehus godkändes ärendet enligt förslaget.

21 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Närings- och utvecklingssektionen Stadsstyrelsen Närings- och utvecklingssektionen Stadsstyrelsen Regionalt näringslivsprogram 588/ /2010 NUSEK 42 Beredning: tf. näringslivsansvarig Antti Vaittinen Beredningen av det gemensamma näringslivsprogrammet för Lovisa och Lappträsk har fortskridit inom TTT-projektet i samarbete med konsultbola get Net Effect. Bilagda förslag som TTT-projektets styrgrupp god känt kommer att föreläggas stadsstyrelsen i Lovisa för godkännande. Kommunstyrelsen i Lappträsk kommer troligen att behandla ärendet Det slutliga beslutet om näringslivsprogrammet fattas av stads- och kom munfullmäktige. Bilaga 5 och 6. Föredragande: utvecklingsdirektör Risto Nieminen Närings- och utvecklingssektionen beslutar förelägga bilagt förslag till regionalt näringslivsprogram stadssty relsen i Lovisa och vidare stadsfullmäktige för godkännande. Under ärendets behandling gjorde sektionsmedlem Jorma Törnroos följande motförslag: Ärendet remitteras för ny beredning sålunda att - dokumentet bearbetas så att det till sin struktur, sina innehållsmässiga mål sättningar och språkmässigt är tydligt - det på nytt beredda utkastet till näringslivsstrategi behandlas i aftons kolan som är gemensam för stadsfullmäkti ge i Lovi sa och kommun full mäktige i Lappträsk innan det slutligen godkänns. Camilla Antas understödde det framlagda förslaget, medan de övriga sek tionsmedlemmarna understödde föredragandens ursprungliga förs lag. Om röstning verkställdes, varefter resultatet blev - 4 röster (Liljestrand, Laitinen, Grönberg, Heijnsbroek-Wirén) för fö re dragandens ursprungliga förslag och - 2 röster (Antas, Törnroos) för motförslaget. Närings- och utvecklingssektionen beslutade förelägga det bifogade förs la get till regionalt näringslivsprogram stadsstyrelsen i

22 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Närings- och utvecklingssektionen Stadsstyrelsen Närings- och utvecklingssektionen Stadsstyrelsen Lovisa och vidare stadsfullmäktige för godkännande. Jorma Törnroos och Camilla Antas framlade sin avvikande mening i beslu tet. STST 273 Beredning: utvecklingsdirektör Risto Nieminen Kommunstyrelsen i Lappträsk bordlade det regionala näringslivsprogram met vid sitt sammanträde Kommunfullmäktige behandlade ären det i sin aftonskola och kommunstyrelsen behandlar ärendet på nytt vid sitt sammanträde Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte remittera ärendet för fort satt beredning. Förslaget till Lovisanejdens näringslivsprogram har bilagts. Bilaga nr 75. Föredragande: stadsdirektör Olavi Kaleva Beslut. Stadsstyrelsen beslutar remittera Lovisanejdens näringslivsprogram för fortsatt beredning i samarbete med Lappträsk kommun. Enligt förslaget. NUSEK 90 Beredning och föredragning: utvecklingsdirektör Risto Nieminen TTT-projektets styrgrupp har berett det regionala näringslivsprogrammet med bistånd av konsult (FCG). Styrgruppen beslutade på sitt möte förelägga det bifogade regionala näringslivsprogrammet vid nam net "Lovisanejden näringslivsprogram för Lappträsk och Lovisa" Lovisa stad och Lappträsk kommun för godkännande. Utvecklingskommittén i Lappträsk har behandlat förslaget och sänt det i framlagd form till behandling av kommunstyrelsen.

23 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Närings- och utvecklingssektionen Stadsstyrelsen Närings- och utvecklingssektionen Stadsstyrelsen Bilaga nr 5 Närings- och utvecklingssektionen diskuterar programmet och beslutar sän da det i framlagd form för godkännande av stadsstyrelsen och vidare av stadsfullmäktige. Närings- och utvecklingssektionen diskuterade programmet och beslutade sända det i framlagd form för godkännande av stadsstyrelsen och vidare av stadsfullmäktige. Bilaga nr 19. STST 6 Beredning: utvecklingsdirektör Risto Nieminen Redan i samgångsavtalet som godkändes år 2008 beredde man sig på att utarbeta en regional näringsstrategi tillsammans med företagarna och utarbetandet av en näringsstrategi var också uppsatt som mål i budgeten för Lovisa år Förslaget till ett regionalt näringslivsprogram som förverkligar Lovisas och Lappträsks strategier finns som bilaga. Bilaga nr 1. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen beslutar föreslå att stadsfullmäktige godkänner det bifogade regionala näringslivsprogrammet. Förutom tekniska förändringar till svenskspråkiga versionen godkändes ärendet enligt förslaget.

24 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Närings- och utvecklingssektionen Närings- och utvecklingssektionen Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Utarbetande av en strategisk generalplan 1190/ /2010 NUSEK 35 Beredning: Operativa styrgruppen Närings- och utvecklingssektionen utsåg en operativ styrgrupp för att förbereda utarbetandet av stadens strategiska generalplan. Till styr gruppen utsågs utvecklingsdirek tören, tekniska direktören, stadsarkitekten, planläggningschefen vid Östra Nylands förbund samt ordförandena för nä rings- och utvecklingssektionen, tekniska nämnden och byggnads- och miljönämnden. Utvecklingsdirektören verkar som ordförande. Styrgruppen höll sitt första egentliga förberedande möte och beslöt att den strategiska gene ralplanen i fortsättningen kallas strategisk modell för områdesstrukturen. Modellens innehåll har beskrivits i den medföljande bi lagan. Bilaga 1. Beträffande tidtabellen beslöt närings- och utvecklingssektionen redan vid mötet att ett utkast till modellen för strategisk områdesstruktur skall färdigställas redan i juni 2010 och den förvaltningsmässiga behandlin gen skall kunna påbörjas i september Styrgruppen förberedde även ett förslag till framställningssätt av den strate giska modellen för områdes struktur och beslöt föreslå att projektet förbe reds utgående från utkastet i bi laga 2. Styrgruppen planerade även en mo dell för kartpresentation och konstaterade att det för förberedelserna behövs mera bakgrundsmaterial. Styrgruppen fortsätter med förberedelserna Bilaga 3. Föredragning: utvecklingsdirektör Risto Nieminen. Närings- och utvecklingssektionen godkänner förslagen i bilagorna som in nehållsmodell och framställningssätt för Lovisas modell för strategisk om rådesstruktur som grund för de fortsatta förberedelserna. Förslaget godkändes.

25 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Närings- och utvecklingssektionen Närings- och utvecklingssektionen Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen NUSEK 88 Beredning och föredragning: utvecklingsdirektör Risto Niemi nen Den strategiska modellen för områdesstrukturen har beretts enligt fattade beslut. Styrgruppen godkände sommaren 2010 på basis av Lovisa stads partnerskapsavtal företaget AIRIX Ympäristö Oy till slutet av september för koordineringen av arbetet med modellen för områdesstrukturen. För utarbe tandet av modellen ordnades en workshop för närings- och utvecklingssek tionen samt stadsstyrelsen och en workshop för stadsfullmäktige Med workshoparbetet som grund beredde styrgruppen tillsam mans med konsulten ett förs lag till modell för områdesstrukturen i Lovisa. Utvecklingsgruppen inom ansvarsområdet utvecklingst jänster har bearbetat förslaget vidare. Förslaget till modell för områdesstrukturen finns som bila ga. Bilaga nr 3 Närings- och utvecklingssektionen föreslår att stadsstyrelsen och därefter kommunfull mäktige godkänner förslaget till modell för områdesstrukturen i Lovisa en ligt bilagan. Föredraganden lade på förslag av ledamot Heijnsbroek-Wirens till meningen "byggande tillåts också i framtiden på glesbygdsområdet" i utgångsförslaget i slutsatserna för programmet. Ersättaren Länsipuro föreslog att meningen stryks och ledamot Antas understödde förslaget. Omröstning följde (JA/meningen bevaras, NEJ/meningen stryks). Meningen ströks efter omröstningen med rösterna 4-3 (JA/3 (Heijnsbroek-Wiren, Vilamaa, Liljestrand), NEJ/4 (Laitinen, Antas, Grönberg, Länsipuro) Närings- och utvecklingssektionen föreslår att stadsstyrelsen och därefter kommunfullmäktige godkänner förslaget till modell för områdesstrukturen i Lovisa enligt bilagan. Bilaga nr 17.

26 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Närings- och utvecklingssektionen Närings- och utvecklingssektionen Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen STST 466 Beredning: utvecklingsdirektör Risto Nieminen Den strategiska modellen för områdesstrukturen behövs som instruktion och som utgångspunkt för utarbetandet av stadsstrategin samt för planering en av stadens markanvändning. Bilaga nr 158. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige godkänner den bifogade model len för områdesstrukturen i Lovisa. Efter avslutad diskussion föreslog Olavi Kaleva undestödd av ledamot Ag neta Alm att ärendet remitteras för ny behandling. Ärendet remitterades enhälligt för ny behandling. STST 7 Beredning: utvecklingsdirektör Risto Nieminen Förslaget till modell för områdesstrukturen har korrigerats på basis av den diskussion som förts i stadsstyrelsen. Bilaga nr 2. Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige godkänner förslaget till modell för områdesstrukturen i Lovisa enligt bilagan. Ändringsförslag 1: Ledamot Janne Länsipuro föreslog en ändring i modellen för områdesstruk turen för Lovisa, första sidan punkt fyra De centrala målen för ut vec klin gen. I ändringsförslaget skulle den sista meningen vid ifrågavarande punkt ha ändrats till att lyda "Målet är att koncentrera samhällsstrukturen, men också på de gamla byområdena i Lovisa där det finns en färdig och funk tionsdu glig grundinfrastruktur kan byggande med undantagslov komma i

27 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Närings- och utvecklingssektionen Närings- och utvecklingssektionen Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen fråga." Förslaget förföll i brist på understöd. Ändringsförslag 2: Ledamot Petra Paakkanen föreslog en ändring av den första pilen i mo del len för om rå des struk turen för Lovisa gällande Isnäs-(Rönnäs). I än drings förs laget under ifrågavarande punkt borde ordet huvudsakligen ersät tas med or det också. Förslaget förföll i brist på understöd. Ändringsförslag 3: Ledamot Janne Länspuro föreslog understödd av ledamot Petra Paakkanen ett tillägg i modellen för områdesstrukturen för Lovisa, första sidan punkt tre De centrala målen för utvecklingen. Enligt ändringsförslaget fogas i slu tet av punkten "samt att mängden distansarbetare ökas". Vid omröstning seg rade motförslaget med rösterna 9-2 medan stadsdirektörens förslag var Ja och motförslaget Nej. För utgångsförslaget röstade ledamöterna Grönberg och Laitinen. För mot förslaget röstade ledamöterna Järvinen, Kullberg, Liljestrand, Lindfors, Paakkanen, Heikkilä, Väkevä, Länsipuro och Alm. Ändringsförslag 4: Ledamot Janne Länsipuro föreslog ett tillägg i modellen för områdes strukturen för Lovisa, andra sidan De centrala målen för utvecklingen. I än dringsförslaget skulle till sidan fogas en ny punkt två "Utveckling av en ny, an rops baserad matartrafik är en central fråga". Förslaget förföll i brist på understöd Ändringsförslag 5: Ledamot Bengt Kullberg föreslog understödd av ledamöterna Merja Grön berg och Petra Paakkanen att i modellen för områdesstrukturen för Lovisa gällande Strömfors glesbygdsområde stryks de två första punkterna. Vid om röstning segrade motförslaget med rösterna 7-4 medan stadsdirektö rens förslag var Ja och motförslaget Nej. För utgångsförslaget röstade ledamöterna Järvinen, Heikkilä, Väkevä och Länsipuro.

28 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Närings- och utvecklingssektionen Närings- och utvecklingssektionen Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen För motförslaget röstade ledamöterna Grönberg, Kullberg, Liljestrand, Lindfors, Paakkanen, Laitinen och Alm. Beslutet i enlighet med förslaget frånsett de ändringar som ändringsförsla gen 3 och 5 medfört.

29 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Grundtrygghetsnämnden Stadsstyrelsen Ändring av samarbetsavtal mellan Lovisa stad och Lappträsk kommun 3/ /2011 GN Beredning och föredragande: tf. grundtrygghetsdirektör Sten Frondén. Lovisa stad och Lappträsk kommun bildade från ett i den sk ram lagen avsett samarbetsområde för social- och hälsovårdstjänster. Samarbetet regleras av två avtal: 1. Avtal mellan Lovisa stad och Lappträsk kommun om grundande av ett sa marbetsområde för primärhälsovård och vissa tjänster inom socialväsen det 2. Serviceavtal I det första avtalet stipuleras om de mera allmänna principerna och servi cens innehåll preciseras i serviceavtalet. Det senare granskas årligen. Gränsdragningen mellan dessa båda avtal har delvis varit diffus, och bör nu rättas genom att överföra vissa villkor från huvudavtalet till serviceavtalet. Också visa språk liga förtydliganden bör göras. Avsikten med de nu föreslagna ändringarna är endast att förtydliga den ge mensamt skapade praxisen, inte att göra förändringar i sak. Statsrådet har preciserat ramlagen så att definitionen av socialtjänster än dras. Från år 2013 gäller samarbetsförpliktelsen samtliga tjänster inom so cialvården föru tom dagvården av barn. Detta kommer att leda till att innehållet i serviceavtalet måste utvidgas att omfatta också äldrevården. Följande förändringar har gjorts i bifogade avtalsutkast: Grundande av samarbetsområde: 2.a Tillägg och hälsovårdslagen 2.b. Ändring Tjänster inom social arbete enligt separat serviceavtal - förteckningen av tjänster flyttad till serviceavtalet 5.1 Tilläggs ordet fastställd beslutar om ändringar i fastställd budget första stycket skrivs om, förtydligas andra stycket

30 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Grundtrygghetsnämnden Stadsstyrelsen dagen i ändrad betalningsdag från den femte till den tolfte månaden Serviceavtalet: Tillägg: Efter första stycket sätts in den förteckning som tidigare fanns I avtal om grundande av samarbetsområde. Listan kompletteras med arbetsverkstäder för unga och vuxna Ordet övertagningsrätt korrigeras, bör i det svensksspråkiga avtalet vara upp tag nings rätt enl. KomL 51. Servicepunkter; stryks ordet nuvarande Kostnadernas fördelningsgrunder stryks alternativ 3: som tidsdebitering ny punkt: fördelning enligt fast %-sats Stryks stycket fem, som inleds med Tidsdebiteringen baserar sig på. Bilagan till serviceavtalet: Kolumnen tidsdebitering tas bort som obehövlig Stryks punkten underhållstjänster, (hyror + städning); intern debiterings post Stryks punkten centrallager Hälsovård för skolelever och studeranden; kostnaderna fördelas endast på basis av prestation, ej längre delvis per capita Stryks punkterna Röntgen- och laboratorietjänster, eftersom de ingår i lä karmottagningens besökspris. Stryks punkten Instrumentservice; intern överföringspost Ändras punkten sjuktransporter och förstadelsverksamhet, en del av kost na derna fördelas per capita. De föreslagna ändringarna har gjorts under förhandligar med representanter för Lappträsk kommuns central- och socialförvaltning den Bilaga 56. Grundtrygghetsnämnden föreslår att stadsstyrelsen godkänner de föreslagna avtalsförändringarna för behandling i stadsfullmäktige och i Lappträsk kommun. Enligt förslaget.

31 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Grundtrygghetsnämnden Stadsstyrelsen STST 8 Bilaga nr 3. Föredragande: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen beslutar förelägga stadsfullmäktige de av grundtrygghetsnämnden föreslagna ändringarna i sa marbetsavtalet och serviceavtalet mellan Lovisa stad och Lappträsk kom mun. Förutom tekniska förändringar godkändes ärendet enligt förslaget.

32 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Personalsektionen Stadsstyrelsen Ändring av benämning och justering av lönen för centrallagerskötaren 1173/01.02/2010 PSEK 100 Beredning och föredragning: personalchef Minna Uusitalo Centrallagret omplacerades administrativt från grundtryggheten till ekono miavdelningen fr.o.m (FM ). Som chef för centrallagret verkar ekonomiplanerare Annette Povenius-Väyrynen. I centrallagret arbetar centrallagerskötare Jukka Soininen och lagerbiträde Marja Eskelinen. I och med kommunsamgången har centrallagerskötarens uppgiftsområde och beskrivning utvidgats. Avsikten med överföringen till ekonomiavdel ningen var att centrallagret bättre skulle kunna betjäna hela staden. Inom samkommunen för hälsovården i Lovisanejden skötte centrallagerskötaren endast om materialanskaffningar till hälsocentralens olika avdelningar. Fr.o.m. början av år 2010 har centrallagerskötarens uppgifter utvidgats till att utöver hälsocentralens anskaffningar även inbegripa alla anskaffningar och konkurrensutsättningar av vårdartiklar för omsorgsboende och hem vård, städ- och rengöringsmaterial för hela staden samt hela stadens kontorsmateriel samt anskaffning av andra små artiklar. Centrallagerskötaren samarbetar med stadens controller och upphandlingsgruppen. Dessa uppgif ter har i och med kommunsamgången lagts till som nya uppgifter för centrallagerskötaren fr.o.m. början av år Med hänvisning till ovanstående föreslår Annette Povenius-Väyrynen att benämningen för centrallagerskötaren fr.o.m ändras till upphand lingsansvarig. Benämningen upphandlingsansvarig motsvarar bättre central lagerskötarens nuvarande, mera omfattande uppgiftsbeskrivning. Eftersom centrallagerskötarens/den upphandlingsansvariges uppgifter helt uppenbart har blivit mera omfattande och mera krävande föreslår Poveni us-väyrynen också att den uppgiftsrelaterade lönen justeras (AKTA kapitel II 5). Centrallagerskötarens lön har inte justerats i början av år Lö nenivån har varit densamma som i den tidigare samkommunen, även om uppgifterna blivit mera omfattande fr.o.m. början av året. Den nuvarande grundlönen för centrallagerskötaren är 1880 /mån. och VAS-til lägget 41,00 /mån. (VAS-tillägget beviljades ur den resultat baserade ju steringspotten) d.v.s. den uppgiftsrelaterade lönen uppgår till 1921,00 /mån.

33 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Personalsektionen Stadsstyrelsen Annette Povenius-Väyrynen föreslår att grundlönen för den upphandlings ansvarige fastställs till 2000,00 /mån. samt att ett tillägg på basis av svå righetsgraden (VAS-tillägg) 100,00 /mån. beviljas, varvid den uppgiftsre laterade lönen uppgår till 2100, /mån. VAS-tillägget är motiverat med an ledning av det specialkunnande som krävs för skötandet av konkur rensutsättningen. Enligt statistikcentralens statistik över löner inom den kommunala sektorn enligt yrkesklassificering år 2009 är lönen för centrallagerskötare: Grundlön, medelvärde 1839,00 /mån. Medelvärdet för lön för ordinarie arbetstid 2133,00 /mån. Medelvärdet för totallön 2163,00 /mån. Löneförhöjningen har beaktats i löneanslagen för ekonomiavdelningen år ) Personalsektionen föreslår stadsstyrelsen och därefter kommunfullmäktige att centrallagerskötarens benämning ändras till upphandlingsansvarig fr.o.m ) Personalsektionen beslutar att den uppgiftsrelaterade lönen fr.o.m för den upphandlingsansvarige är 2 100,00 /mån. (grundlönen 2000,00 /mån. och VAS-tillägget 100,00 /mån.) förutsatt att stadsstyrel sen godkänner ändringen av benämningen. Enligt förslag. STST 9 Föredragning: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen beslutar föreslå stadsfullmäktige att centrallagerskötarens be nämning ändras till upphandlingsansvarig fr.o.m Enligt förslaget.

34 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Tekniska nämnden Stadsstyrelsen Anhållan om tilläggsanslag / Finskspråkiga skolcentret 1140/ /2010 TN 174 Beredning: lokalchef Antti Kinnunen, tfn I husbyggnadsinves teringsprogrammet finns för innevarande år upptaget på börjandet av det finskspråkiga skolcentrets projekt. Till projektets begyn nelseskede har hört bl.a. anskaffning av väjnings-/ersättande lokaler samt inledning av planerin gen av nybyggnadsprojektet. Utgifter som ansluter sig till hyrning av väjnings-/ersättande lokaler, byg gande av grundläggning samt drift kan inte påföras investeringsutgifterna, utan de är driftsutgifter. Dylika driftsutgifter utgör sammanlagt ,00 euro. Föredragande: teknisk direktör Marko Luukkonen Tekniska nämnden föreslår stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige att ett tilläggsanslag om ,00 euro beviljas i tekniska centralens driftsutgif ter under punkt lokalserviceenheten/länsiharjun koulu. Finansieringen kan täckas från punkten husbyggnadsinvesteringar/finsksp råkiga skolcentret. Tekniska nämnden godkände föredragandens förslag. STST 10 Föredragande: stadsdirektör Olavi Kaleva Stadsstyrelsen beslutar föreslå stadsfullmäktige att ett tilläggsanslag om ,00 euro beviljas i tekniska centralens driftsutgifter för år 2010 under punkt lo kalserviceenheten/länsiharjun koulu. Finansieringen kan täckas från punk ten husbyggnadsinvesteringar/finskspråkiga skolcentret. Förutom tekniska förändringar godkändes ärendet enligt förslaget.

35 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Stadsstyrelsen Ansökan om förhandsbesked om nyttjande av Lovisa stads förköpsrätt i samband med fastighetsaffären gällande en i Garpgård by i Lovisa stad belägen lägenhet på ca fyra hektar med RNr 6:9 1217/ /2010 STST 11 Beredning: teknisk direktör Marko Luukkonen, tfn: Nylands transport har begärt ett förhandsbeslut angående nyttjande av för köpsrätt (förköpslag 608/ ) gällande den i rubriken identifierade fas tighetsaffären. På skriftlig begäran av fastighetsägare, vari bör utredas före målet för köpet, köpeskillingen och övriga köpevillkor samt anges fasti ghet sägarens adress, kan kommunen på förhand meddela, att den icke kom mer att nyttja sin förköpsrätt, såframt fastigheten säljes på de uppgivna vill koren inom två år, räknat från kommunens beslut. (För köpslag /608 8 ) Sökanden begär besked om att Lovisa stad inte kommer att nyttja sin för köpsrätt i samband med över låtelsen av fastigheten, där Nylands transport överlåter den fastighet företa get har i sin ägo åt Tom Westerlund. Föremålet för ansökan är en gammal, ur bruk tagen grustäkt, som säljs åt en medlem av områdets tidigare ägarfa milj. Föremålets fastighetsbeteckning är Kontrahenterna har för avsikt att underteckna fastighetsaffären gällande grustäktsområdets mark på bl.a. följande villkor: Köpesumman är euro, betalningen er läggs i samband med att affären görs upp, ägo- och besittningsrätten över går då köpebrevet undertecknas, ingen lös egen dom. I gällande delgeneralplan för Pernå kust och skärgård är området betecknat som område för jord- och skogsbruk (M). Området har ingen gällande de taljplan. Ansökan, som skrivits av Nylands transport Ab och kompletterats av rep resentanten för köparen (Hen rik Westerlund), finns bifogat. Bilaga nr 4. Föredragande: stadsdirektör Olavi Kaleva Lovisa stad beslutar, att staden inte kommer att nyttja sin rätt enligt för köpslagen i fastighetsaffären, som motsvarar villkoren i ansökan om för handsbesked och som gäller fas tighet RNr

36 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Stadsstyrelsen Enligt förslaget.

37 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Tekniska nämnden Tekniska nämnden Stadsstyrelsen Byggandet av vindkraft 517/ /2010 TN 99 Beredning: chefen för samhällsteknik Markus Lindroos, Tekniska centralen har berett byggandet av vindkraft på det område som an visas i Lovisa stranddelgeneralplan. Under år 2009 tillfrågades bolag om deras intresse för byggandet av vindkraft på det område i Lovisa som an visas på kartbilagan. Fortum Power and Heat Oy och Saba Wind Ab anmälde sitt intresse och svarade godtagbart på samtliga framlagda frågor. På hösten 2009 underhan dlades med Fortum Power and Heat Oy och Saba Wind Ab i enlighet med stadsstyrelsens beslut Slutliga preciseringar till framställningarna begärdes före Av Saba Wind Ab begärdes per brev om preciseringar, efter som de in te tidigare hade lämnat in dem. Saba Wind Ab inlämnade de om bed da uppgifterna. Bilaga 58 utdrag ur stranddelgeneralplanen föravtal Föredragande: tekniska direktörens ställföreträdare Markus Lindroos Tekniska nämnden beslutar föreslå stadsstyrelsen att Fortum Power and Heat Oy väljs till att bygga vindkraftsområdet på den plats som an visas på kartbilagan. Motiveringarna är att Fortum har en längre arrende tid och ga rantisummorna och arrendeavgiften börjar löpa redan i föravtalss ke det. Där till föreslår nämnden att bifogade föravtal godkänns. Behandling: Ordförande Ismo Kokko anmälde jäv och kallade vice ordförande Leif Skogster till ordförande. Under behandlingens gång föreslog ledamot Berg holm att ärendet remitte ras för tillägg sutredningar. Ledamot Ekebom-Jönsas understödde förslaget. Vid verks tälld omröstning fick föredragandens förs lag (JA) 2 röster och le damot Bergholms förslag (NEJ) 6 röster.

38 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Tekniska nämnden Tekniska nämnden Stadsstyrelsen Tekniska nämnden beslutade med rösterna 2-6 remittera ärendet. För verkställighet: Tekniska centralen TN 170 Beredning: teknisk direktör Marko Luukkonen, tfn Tekniska centralen har berett utarrenderingen av ett område för vindkraft i Björnvik i Lovisa på det område som anvisas i Lovisa stranddelgeneralplan. Bolag som fungerar inom branschen har tillfrågats om deras intresse för byggandet av vindkraft i Lovisa på det område som anvisas på kartbilagan. Fortum Po wer and Heat Oy (senare i denna text F) och Saba Wind Oy (se nare i denna text S) anmälde sitt intresse för byggandet av vindkraftverk på det område som i generalplanen reserverats för ifrågavarande verksam het. På hösten 2009 har underhandlats med F och S i enlighet med stadssty rel sens beslut Slutliga preciseringar till framställningarna be gärdes fö re Av S begärdes preciseringar per brev , ef ter som de inte hade inlämnats tidigare. S inlämnade de begärda uppgifter na Ärendet behandlades i tekniska nämnden , där ären det lämnades på bordet p.g.a. öppna frågor i ärendet. Under hösten 2010 be gärdes av bo lagen pre ciseringar av mar kar ren de vill koren i anbuden för att för säkra sig om att an buden är jämförelsedugliga. Av bolagen begärdes en tydi ga anbud på det år liga arrendets storlek. F inlämnade preciseringarna av markarren deärendet, men det anbud som S inlämnade var inte till samtliga delar i en lighet med stadens begäran om tilläggsutredningar. Arrendets stor lek beror på antalet vindkraftverk som ska byggas, och utgör tusentals euro per vindkraftverk på årsnivå och för arrendeområdets del rör det sig kring tiotusen euro. S band i sitt anbud arrendets storlek delvis till vindkraftver kens årliga rena vinst, vilket ur arrendegivarens synvinkel inte kan anses tillräckligt tydligt. I markarrendeärendet är F:s anbud tydligare än det anbud som S inlämnat och motsvarar den precisering av anbudet som sta den be gärt i ärendet. På basis av de uppgifter och utredningar som man fått i ärendet skul le me d stor sannolikhet inte flera än två eller tre vindkraft verk

39 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Tekniska nämnden Tekniska nämnden Stadsstyrelsen få rum på det ge ne ralplaneenliga området för vindskraftspark beroende på skyddsavstånden till semesterbostäderna, skyddsavståndet som Fingrids ledningsgata förut sätter och det inbördes avstånd som vindkraftverken fö rutsätter. Den tidiga re framkomna uppskattningen om sju eller t.o.m. nio vindkraftverk torde kunna anses alltför hög. Arrendeområdets omfattning beror på antalet vindkraftverk och avgörs slutligt först efter fortsatta utred ningar och i tills tåndsskedet. Ur stadens synvinkel har arrenderingen av markområdet för vindkraftverk just ingen ekonomisk betydelse. Markarrendet kompenserar närmast den in täktsförlust som drabbar skogsekonomin på arrendeområdet. Ur stadens synvinkel ansluter sig de positiva inverkningarna närmast till byggandet av sta dens image som en föregångare inom grön teknologi och innovativitet och till ut vecklandet av teknologi och verksamhetsmodeller i ämnet i frå ga. Ur F:s synvinkel har man utöver elproduktionen en möjlighet att samla erfa renheter och förkovra sina kunskaper i byggande, drift och underhåll av vindkraft. Genomförandet av projektet skulle också möjliggöra en demon stration av nya tekniska lösningar och nya kraftverksmodeller i Lovisa. Det område som ägs av Lovisa stad och som i delegeneralplanen reserverats för byggande av vindkraft passar synnerligen bra för F för genomförande av ett projekt likt det förenämnda, eftersom det ligger i närheten av Lovisa kärnk raftverk, där det redan finns en stark infrastruktur och personal. I general planen har i beteckningen för vindkraftsområdet konstaterats att byggandet av kraftverk förutsätter detaljplan. Då man vet att det kan byggas endast två eller tre vindkraftverk utreds möjligheten att framskrida i ären det genom undantagsförfarande och avgörande som gäller planeringsbehov. Bilaga 97 utdrag ur stranddelgeneralplanen Föredragande: teknisk direk tör Marko Luukkonen Tekniska nämnden beslutar föreslå stadsstyrelsen att Fortum Power and Heat Oy väljs till byggare av vindkraftsområdet i Björnvik och att man med dem fortsätter beredningen av de avtal som ansluter sig till ärendet. Som mo tiveringar för beslutet är Fortums beredskap att ingå ett arrendeavtal till fast pris, vilket staden förutsätter, och de faktorer som framförts ovan i föredragningstexten.

40 LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Tekniska nämnden Tekniska nämnden Stadsstyrelsen Behandling: Ordförande Ismo Kokko anmälde jäv och som ordförande under behandlin gen av denna paragraf fungerade vi ce ord fö ran de Leif Skogster. Tekniska nämnden godkände föredragandens förslag. Denna paragraf justerades omedelbart. Fortsatt behandling: Stadsstyrelsen För kännedom: Fortum Power and Heat Oy Saba Wind Oy STST 12 Beredning: teknisk direktör Marko Luukkonen Tekniska centralen har berett utarrenderingen av ett markområde för vindk raftverk på det område i Björnvik (området väster om Atomvägen) i Lovisa, som anvisas i Lovisa stranddelgeneralplan. Man har tillfrågat inom branschen verksamma bolag om deras intresse för byggandet av vindkraft i Lo visa på det i kartbilagan anvisade områet. I bör jan var tre bolag intresserade av området och när ett bolag drog sig tillbaka, kvarstod Fortum Power and Heat Oy samt Saba Wind Oy. Utgående från underhandlingar i ärendet fick man av vartdera anbud om vindkraftsparkens reserveringsavgift och årsar rende för markområdet. Anbuden låg relativt nä ra varandra visavi storleks klass, medan Fortums anbud var åskådligare och motsvarade de krav som staden ställt i underhandlingarna och i anbudsbe gäran. Saba Wind Oy kun de inte förbinda sig vid arrende till fast pris, utan skulle ha velat binda arrendet till kraftverkets eventuella avkastning. Av de arrendeanbud man er hållit var Fortum Power Heat Oy:s anbud bättre. I ljuset av preliminära uppgifter, som man erhållit under beredningen av ärendet, skulle det tekniskt sett vara möjligt att placera högst två eller tre vindkraftverk på området. Vid utarbetandet av generalplanen hade man framfört uppskattningar om byg gandet av upp till sju eller nio vindkraft verk. Antalet vindkraftverk begrän sas emellertid av den närbelägna semesterbosättningen och de begränsnin gar som orsakas av

TN 99 Beredning: chefen för samhällsteknik Markus Lindroos, 050 382 7550

TN 99 Beredning: chefen för samhällsteknik Markus Lindroos, 050 382 7550 Tekniska nämnden 99 22.06.2010 Tekniska nämnden 170 30.11.2010 Stadsstyrelsen 12 10.01.2011 Byggandet av vindkraft 517/10.03.01/2010 TN 99 Beredning: chefen för samhällsteknik Markus Lindroos, 050 382

Läs mer

Allmänna förhandsröstningsställen vid presidentvalet 2012, Itella Abp:s anbud

Allmänna förhandsröstningsställen vid presidentvalet 2012, Itella Abp:s anbud Stadsstyrelsen 234 03.10.2011 Allmänna förhandsröstningsställen vid presidentvalet 2012, Itella Abp:s anbud 827//2011 STST 234 Beredning: förvaltningsdirektör Christoffer Masar Justitieministeriet och

Läs mer

Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen

Beredning och föredragning: teknisk direktör Marko Luukkonen Tekniska nämnden 169 30.11.2010 Stadsstyrelsen 13 10.01.2011 Stadsfullmäktige 15 09.02.2011 Försäljningsprinciper för i stadens ägo befintliga byggnader och lokaler som står tomma eller som är obehövliga

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsstyrelsen TID 28.06.2017 kl. 17:35-18:36 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 14/2012 334. Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum

LOVISA STAD PROTOKOLL 14/2012 334. Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum LOVISA STAD PROTOKOLL 14/2012 334 Stadsstyrelsen TID 18.06.2012 kl. 17:00-18:07 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Alm Agneta I viceordförande Järvinen Anja

Läs mer

RIKSDAGSVALET 2007: de allmänna förhandsröstningsställena i kommunen m.m.

RIKSDAGSVALET 2007: de allmänna förhandsröstningsställena i kommunen m.m. JUSTITIEMINISTERIET 28.8.2006 JM 14/51/2006 Kommunstyrelsen (exkl. Åland) RIKSDAGSVALET 2007: de allmänna förhandsröstningsställena i kommunen m.m. Justitieministeriet vill tacka alla kommuner för ett

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2011 35. Grönberg Merja Heijnsbroek-Wirén Mia medlem. ÖVRIGA Isotalo Arja stst:s ordförande utvecklingsdirektör,föredrag.

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2011 35. Grönberg Merja Heijnsbroek-Wirén Mia medlem. ÖVRIGA Isotalo Arja stst:s ordförande utvecklingsdirektör,föredrag. LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2011 35 Närings- och utvecklingssektionen TID 15.06.2011 kl. 17:00-21:03 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Liljestrand Tom ordförande Laitinen Åke viceordförande

Läs mer

PRESIDENTVALET 2006: De allmänna förhandsröstningsställena i kommunen m.m.

PRESIDENTVALET 2006: De allmänna förhandsröstningsställena i kommunen m.m. JUSTITIEMINISTERIET 10.5.2005 JM 6/51/2005 Kommunstyrelsen (exkl. Åland) PRESIDENTVALET 2006: De allmänna förhandsröstningsställena i kommunen m.m. Justitieministeriet vill tacka alla kommuner för ett

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2011 66 Revisionsnämnden TID 28.09.2011 kl. 17:00-20:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Laukas Gunnel viceordförande Backlund

Läs mer

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren

Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren Stadsstyrelsen 212 22.10.2013 Stadsstyrelsen 216 23.10.2013 Budget och ekonomiplan 2014-2016 634/02.02.00/2013 STST 212 Beredning: ekonomidirektör Kirsi Kettunen Medlemmar i stadsstyrelsen har tilldelats

Läs mer

1. Fastställande av de allmänna förhandsröstningsställena i kommunen

1. Fastställande av de allmänna förhandsröstningsställena i kommunen JUSTITIEMINISTERIET 9.1.2004 OM 22/51/2003 Kommunstyrelserna i kommunerna i landskapet Åland Kommunala centralvalnämnderna i landskapet Åland EUROPAPARLAMENTSVALET 2004: De allmänna förhandsröstningsställena

Läs mer

1.Fastställande av de allmänna förhandsröstningsställena i kommunen

1.Fastställande av de allmänna förhandsröstningsställena i kommunen J U S T I T I E M I N I S T E R I E T 8.12.2003 OM 22/51/2003 Kommunstyrelsen (exkl. Åland) Kommunala centralvalnämnden (exkl. Åland) EUROPAPARLAMENTSVALET OCH KOMMUNALVALET 2004: De allmänna förhandsröstningsställena

Läs mer

PROTOKOLLET TILL På Lovisa stads anslagstavla på rådhuset 27.04.2010 PÅSEENDE

PROTOKOLLET TILL På Lovisa stads anslagstavla på rådhuset 27.04.2010 PÅSEENDE LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2010 1 Revisionsnämnden TID 20.04.2010 kl. 18:00 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Laukas Gunnel viceordförande Backlund Jan

Läs mer

Riksdagsval. Förhandsröstning 8 14.4.2015 Valdag söndagen den 19 april 2015. En lättläst broschyr

Riksdagsval. Förhandsröstning 8 14.4.2015 Valdag söndagen den 19 april 2015. En lättläst broschyr 2015 Förhandsröstning 8 14.4.2015 Valdag söndagen den 19 april 2015 En lättläst broschyr Riksdagens uppgifter Vi har riksdagsval vart fjärde år. är det folket som har makten i Finland. Enligt Finlands

Läs mer

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01.

Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014. Bolagisering av hamnen 226/00.01. Stadsstyrelsen 102 14.04.2014 Stadsstyrelsen 117 05.05.2014 Stadsfullmäktige 63 14.05.2014 Bolagisering av hamnen 226/00.01.00/2012 STST 102 Beredning: huvudbokförare Tamara Liimatainen Med stöd av Europeiska

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/ Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2016 1 Stadsfullmäktige TID 12.10.2016 kl. 18:00 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Lepola Janne

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1 Bildningsnämnd svenskpråkiga sektion TID 16.04.2014 kl. 18:02-18:44 PLATS Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa NÄRVARANDE Andersson Otto Anton ordförande

Läs mer

Justitieministeriet ber kommunerna beakta det följande:

Justitieministeriet ber kommunerna beakta det följande: JUSTITIEMINISTERIET 18.6.2009 JM 32/51/2009 Kommunstyrelsen i Liljendal Stadsstyrelsen i Lovisa Kommunstyrelsen i Pernå Kommunstyrelsen i Strömfors KOMMUNALVALET I LOVISA DEN 25 OKTOBER 2009 Enligt statsrådets

Läs mer

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 Stadsfullmäktige 10 03.02.2014 Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 FGE 10 Stadsstrukturnämnden 167 Beredning: detaljplanearkitekt Elina

Läs mer

Centralvalnämnden Kommunstyrelsen Allmänna förhandsröstningsställen vid kommunalvalet 2017

Centralvalnämnden Kommunstyrelsen Allmänna förhandsröstningsställen vid kommunalvalet 2017 Centralvalnämnden 29 11.10.2016 Kommunstyrelsen 348 31.10.2016 Allmänna förhandsröstningsställen vid kommunalvalet 2017 Centralvalnämnden 11.10.2016 29 Allmänna förhandsröstningsställen Allmänna förhandsröstningsställen

Läs mer

STST Helsingfors förvaltningsdomstol har medelst sina tre beslut av upphävt beslut, som Hangö stad har tidigare fattat.

STST Helsingfors förvaltningsdomstol har medelst sina tre beslut av upphävt beslut, som Hangö stad har tidigare fattat. Stadsstyrelsen 6 16.01.2017 Stadsstyrelsen 15 23.01.2017 Stadsfullmäktige 1 29.01.2017 Kommunalbesvär / Outi Mc Donald, Olli Mustonen 553/10/2010, 1635/33/2012 STST 16.01.2017 6 Helsingfors förvaltningsdomstol

Läs mer

Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet för företagshälsovård, fullmäktigemotion

Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet för företagshälsovård, fullmäktigemotion Stadsfullmäktige 56 10.04.2013 Personalsektionen 49 04.12.2013 Stadsstyrelsen 261 16.12.2013 Personalsektionen 30 27.05.2014 Stadsstyrelsen 205 18.08.2014 Möjlighet till specialistkonsultation i avtalet

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 2/2015 1 (17) Mötesinformation Tid Onsdag 11.11.2015 kl. 14.00 18.00 Torsdag 12.11.2015 kl. 9.00 13.40 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen

Läs mer

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 1/2016 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot

LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 1/2016 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot LOVISA STAD FÖREDRAGNINGSLISTA 1/2016 1 Stadsfullmäktige TID 20.01.2016 kl. 18:00 PLATS Harjurinteen koulu, Bangatan 1 NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Liljestrand Tom I vice ordförande Lepola Janne

Läs mer

42 Justering av indelningen i röstningsområden

42 Justering av indelningen i röstningsområden Stadsfullmäktige 42 02.05.2016 42 Justering av indelningen i röstningsområden FGE Centralvalnämnden 16.3.2016 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, tfn 044 780 9216 och utvecklingschef Jussi Järvenpää,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 5 /2016 Sammanträdestid onsdag 6.7.2016 kl. 19.00-19.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Holmström Harry, ordförande

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2016 35 Revisionsnämnden TID 05.04.2016 kl. 17:00-21:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Hagfors Kari vice ordförande Schauman

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

1/16. Interimistisk organisationskommission 29.09.2009. Kokous 2/2008 30.10.2008 14 Valmistelija MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

1/16. Interimistisk organisationskommission 29.09.2009. Kokous 2/2008 30.10.2008 14 Valmistelija MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 1/16 Kokous 2/2008 30.10.2008 14 Valmistelija MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Konstaterades. 30.10.2008 15 Valmistelija VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Valdes ledamöterna Taisto Uutinen och Agneta Alm. 30.10.2008

Läs mer

Vissa bestämda tider i kommunalvalet

Vissa bestämda tider i kommunalvalet Vissa bestämda tider i kommunalvalet 9.4.2017 Tidpunkt 1 Utförs av Åtgärd Vallagen I början av 2013 Fullmäktige Kommunala centralvalnämnden tillsätts 13 1 och 3 April 2016 Fullmäktige Indelningen i röstningsområden

Läs mer

PARAGRAFER 1-9. MARIEHAMNS FÖRSAMLING PROTOKOLL Kyrkofullmäktige

PARAGRAFER 1-9. MARIEHAMNS FÖRSAMLING PROTOKOLL Kyrkofullmäktige S:t Görans församlingshem 13.02.2012 18.30 19.28 2 NÄRVARANDE Andersson Ulla Beijar Christian Eriksson Karl-Göran Eriksson Hans Erik Fagerholm Inga-Britt Flink Margareta Funck Ann-Charlotte Gammals Bror

Läs mer

25 Områden i behov av planering

25 Områden i behov av planering Byggnads- och miljönämnden 111 09.06.015 Kommunstyrelsen 346 0.11.015 Kommunfullmäktige 113 16.11.015 Ändringar i 5 och 6 i byggnadsordningen Byggnads- och miljönämnden 09.06.015 111 Bestämmelsen i byggnadsordningen

Läs mer

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare Mötesdag - kokouspäivä 24.10. Nr: 9/ sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Tid Fredag 24.10. kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande)

Läs mer

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden Std.1 ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995 Sammanträden och behandling av ärenden 1 Reglering av fullmäktiges verksamhet 2 Bildande av fullmäktigegrupper

Läs mer

Vissa bestämda tider vid Europaparlamentsvalet den 25 maj 2014

Vissa bestämda tider vid Europaparlamentsvalet den 25 maj 2014 Vissa bestämda tider vid Europaparlamentsvalet den 25 maj 2014 Tidpunkt 1 Utförs av Åtgärd Vallagen (om inte någon annan lag anges) I början av 2013 Fullmäktige Kommunala centralvalnämnden tillsätts Senast

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten JOHANNES FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSRÅDET PROTOKOLL Nr 7/2014 Tid: onsdag 30.7.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande Andersén Henrik Anner, Rea

Läs mer

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration Fullmäktige 85 14.12.2015 Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration 431/05.11.00/2013 SOCHVUTS 83 Social- och hälsovårdsutskottet 18.11.2013 Beredare: Social-

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/2013 1 Mötesinformation Tid Torsdag 28.11.2013 kl. 9.04 14.36 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen Andra linjen 14, Helsingfors Suomen Kuntaliitto

Läs mer

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014 112 Svenska skolsektionen Tid 16.06.2014 kl. 08.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare

Läs mer

Valchefen och övrig personal

Valchefen och övrig personal Centralvalnämnden 50 6.09.205 Centralvalnämnden och kommunens personal under valperioden 203 207 Centralvalnämnden 50 Nästa val är kommunalvalet 9.4.207. Under valperioden 203 207 förrättas inga andra

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 287 Kallelse och beslutförhet KS 288 Val av protokolljusterare,

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B

LOVISA STAD PROTOKOLL 5/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B LOVISA STAD PROTOKOLL 5/2012 117 Stadsfullmäktige TID 09.05.2012 kl. 18:05-19:35 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Lobbas Mats ordförande Hagfors Kari I viceordförande

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 1/10

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 1/10 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 1/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 16.2.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

Tid Söndag kl Plats Allaktivitetshuset Snäckan

Tid Söndag kl Plats Allaktivitetshuset Snäckan 2.3. Nr: 2- sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) * =närvarande Tid Söndag 2.3. kl. 17.15-18.15 Plats Allaktivitetshuset Snäckan ordinarie:

Läs mer

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn Stadsstyrelsen 145 09.05.2016 Stadsstyrelsen 176 06.06.2016 Stadsfullmäktige 39 29.06.2016 Stadsstyrelsen 217 08.08.2016 Stadsstyrelsen 247 22.08.2016 Stadsfullmäktige 52 31.08.2016 TJÄNSTEN SOM BILDNINGSDIREKTÖR

Läs mer

LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET

LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid och plats för sammanträdet: torsdag 16.4.2015 kl. 17:00-18:40 i församlingsgårdens stora sal (Drottninggatan 22). Ordförande: Karl af Hällström,

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 7/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 3 juni 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 24.1.2012 1/12 Sammanträdestid Tisdag 24.1.2012, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande, sammanträdesrummet x Höglund, Roger x Lindblom,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

Förfarande för tillsättande och behörighet Valnämnd och valbestyrelse. Kommunstyrelsen skall i god tid före val tillsätta

Förfarande för tillsättande och behörighet Valnämnd och valbestyrelse. Kommunstyrelsen skall i god tid före val tillsätta Kommunstyrelsen 23 23.01.2017 Tillsättande av valnämnder och valbestyrelse för kommunalvalet 2017 Kommunstyrelsen 23.01.2017 23 Tidpunkt för röstningen Kommunalvalet 2017 förrättas söndag 9.4.2017. Förrättande

Läs mer

Fullmäktigemotion nr 10/2012: Skicket av Kyrkslätts kommuns byggnader ska undersökas

Fullmäktigemotion nr 10/2012: Skicket av Kyrkslätts kommuns byggnader ska undersökas Kommunfullmäktige 112 08.10.2012 Direktionen för serviceproduktion 115 20.12.2012 Fullmäktigemotion nr 10/2012: Skicket av Kyrkslätts kommuns byggnader ska undersökas Kommunfullmäktige 08.10.2012 112 Ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 85 Tjänstemannabeslut 86 Rättelseyrkande

Läs mer

RIKSDAGSVALET 2015: Bestämmande av röstningsställena och meddelande av deras uppgifter, valmaterial, valutbildning och övrig information om valet

RIKSDAGSVALET 2015: Bestämmande av röstningsställena och meddelande av deras uppgifter, valmaterial, valutbildning och övrig information om valet 1.10.2014 OM 27/51/2014 Kommunstyrelsen i landskapet Åland RIKSDAGSVALET 2015: Bestämmande av röstningsställena och meddelande av deras uppgifter, valmaterial, valutbildning och övrig information om valet

Läs mer

Beredning: Ralf Sjödahl, Annika Kuusimurto, Tuija Niemeläinen. Lovisa stad begär anbud angående kost- och städservice enligt bilagans serviceobjekt

Beredning: Ralf Sjödahl, Annika Kuusimurto, Tuija Niemeläinen. Lovisa stad begär anbud angående kost- och städservice enligt bilagans serviceobjekt Stadsstyrelsen 56 01.03.2010 Stadsstyrelsen 172 31.05.2010 Anbudsförfrågan angående Lovisa stads kost- och städservice 216/02.08.00/2010 STST 56 Beredning: Ralf Sjödahl, Annika Kuusimurto, Tuija Niemeläinen

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 7 /2015 Sammanträdestid: Onsdag 1.6.2016 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren-Fagerström Madelene,

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Björkman-Nystén Nina ledamot LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2013 1 Stadsfullmäktige TID 16.01.2013 kl. 18:01-18:52 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Paakkanen Petra I viceordförande Hagfors Kari II viceordförande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 4126/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 267 30.9.2013 128 Beviljande av stadens proprieborgen till Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat för ett lån för ombyggnad och tillbyggnad

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag Fullmäktige 17 11.04.2016 Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag 431/05.11.00/2013, 1420/05.11.00/2016 SOCHVUTS 13 Social-

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den 21.01.2009 kl 19.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. TN 1 Kallelse och beslutförhet. 2. TN 2 Val av protokolljusterare,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGSNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGSNÄMNDEN NÄRINGSNÄMNDEN Sammanträdestid Måndagen den 12 december 2011 kl 18.30 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Nn 83 Kallelse och beslutsförhet 2. Nn 84 Fastställande

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45.

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45. 03.10.2014 71 Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45 Sammanträdesplats: Polaris i Edsevö Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

Esbo stad Beslut 1 / 5

Esbo stad Beslut 1 / 5 Esbo stad Beslut / 5 79/0.0.0/0 Stadsstyrelsen 7..0 Fullmäktige 0..0 Tillfällig ändring av Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s bolagsordning och delägaravtal jämte åtgärder samt stadens borgen för bolagets

Läs mer

Uppsägning av näringslivsansvarig Tiina Keskimäkis anställningsförhållande

Uppsägning av näringslivsansvarig Tiina Keskimäkis anställningsförhållande Stadsstyrelsen 274 31.10.2011 Stadsstyrelsen 291 28.11.2011 Uppsägning av näringslivsansvarig Tiina Keskimäkis anställningsförhållande 919/01.01.04/2011 STST 274 Beredning: utvecklingsdirektör Risto Nieminen,

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2014 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Kaleva Olavi stadsdirektör Andergård-Stenstrand Lilian tf förvaltningsdir.

LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2014 1. Heijnsbroek-Wirén Mia ledamot. Kaleva Olavi stadsdirektör Andergård-Stenstrand Lilian tf förvaltningsdir. LOVISA STAD PROTOKOLL 1/2014 1 Stadsstyrelsen TID 20.01.2014 kl. 17:32-19:13 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Liljestrand Tom ordförande Lepola Janne I vice ordförande Grönberg

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 Justeringar i instruktionen för stadsstyrelsen och koncernförvaltningen/ försäljning av fastigheter som ingår i stadens målinriktade lokalitetsplan samt bedömning av detaljplaners

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten nr 12/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 183 KST 184 Mötets konstituering Användning av förköpsrätten Sida 2 Nr 12/2013 Mötesplats och -tid Närvarande medlemmar Kommunhuset kl. 18.00 - Övriga närvarande Ärenden

Läs mer

Harmonisering av skötseln av enskilda vägar

Harmonisering av skötseln av enskilda vägar Stadsfullmäktige 46 16.05.2016 Harmonisering av skötseln av enskilda vägar FGE 46 122/10.03.01/2016 Stadsstrukturnämnden 16.3.2016 46 Beredning: stadsingenjör Heikki Penttilä, tfn 044 780 9332 Karleby

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2.6.2014 Nr 11/2014 11/221 Sammanträdestid Måndag 2.6.2014 kl. 15-15.30 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 5/2012 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 5/2012 KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 5/2012 Mötestidpunkt 19.9.2012 kl 18.30 20.46 Mötesplats Lappträsk utbildningscentral, föreläsningssalen Lampola, Sjökullavägen 97 Ärenden för behandling KONSTATERANDE AV MÖTETS

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Finströms bibliotek, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Finströms bibliotek, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 19.02.2013 2 Sammanträdestid Tisdagen den 19 februari 2013 kl 18.30-19.45 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015 GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Tid: Tisdag 26.5.2015 kl. 17.00 Plats: Grankulla kyrka, övre brasrum. Närvarande Medlemmar: Bäck Ulla Collander Ruth Ehrström-Tegengren Mona Hedlund Turid, vice

Läs mer

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsfullmäktige 136 10.12.2014 Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsplaneringsnämnden 19.8.2014 115 1) Bakgrund Via centralförvaltningen har en försäljning av ett frilufts- och strövområde

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 18/2010 677. Grönberg Merja. Liljestrand Tom. Paakkanen Petra. Ilvetsalo-Koskinen Sonja Länsipuros ersättare

LOVISA STAD PROTOKOLL 18/2010 677. Grönberg Merja. Liljestrand Tom. Paakkanen Petra. Ilvetsalo-Koskinen Sonja Länsipuros ersättare LOVISA STAD PROTOKOLL 18/2010 677 Stadsstyrelsen TID 13.09.2010 kl. 17:30-22:20 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Isotalo Arja ordförande Alm Agneta I viceordförande Järvinen Anja

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Stst Begäran om utlåtande: Bilaga 99 A

Stst Begäran om utlåtande: Bilaga 99 A KOMMUNREFORMEN Stst 20.2.2012 99 Begäran om utlåtande: Bilaga 99 A Remissfrågorna: Bilaga 99 B Stadssekreteraren: Finansministeriet begär utlåtande av kommunerna (kommunfullmäktige) över utredningen som

Läs mer

Esbo stad Protokoll 8. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 8. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1 5442/00.00.01/2012 Stadsstyrelsen 8 7.1.2013 8 Val av social- och hälsovårdsnämnden och dess sektioner Beredning och upplysningar: Rytilahti Katja, tfn 09 816 22398 E-post

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande

Märta Marjamäki Märta Marjamäki Ordförande ÅRSMÖTET 1/8 Till medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund K A L L E L S E Medlemmarna i Finlands Svenska Socialförbund rf kallas till ordinarie årsmöte, som hålls måndagen 7 april 2014 kl. 16.30 på

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 1 Mötets konstituering BILDNSVES 2 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 3 Godkännande av förslag till verksamhetsberättelsen för svenska skola 2012 BILDNSVES

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den 19.06.2013 kl 19.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. TN 35 Kallelse och beslutförhet.

Läs mer

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan Sammanträdesdatum 1(10) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan 13.15-14.35. Annika Högberg (S), ordförande

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 19 Mötets konstituering BILDNSVES 20 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 21 Arbetsplan för läsåret 2011 2012, svenska skola BILDNSVES 22 Den svenska förskolans

Läs mer

Kallelsedatum Nr 1/ Sammanträdesplats Sammanträdesdatum Klockslag Sida S:t Görans församlingshem

Kallelsedatum Nr 1/ Sammanträdesplats Sammanträdesdatum Klockslag Sida S:t Görans församlingshem S:t Görans församlingshem 13.01.2015 18.30 20.03 2 NÄRVARANDE Andersson Ove Andersson Ulla Beijar Christian Birney Julia Eriksson Hans Erik Eriksson Karl-Göran Fagerholm Inga-Britt Flink Margareta Forsbom

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr.

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr. FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 Nr 8 Sammanträdestid Måndagen den 15 november 2010 kl 19.00-21.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

REVIDERAD AV STYRELSEN

REVIDERAD AV STYRELSEN ARBETSORDNING FÖR ÅBO AKADEMIS STYRELSE GODKÄND AV STYRELSEN 9.2.2012 REVIDERAD AV STYRELSEN 18.4.2012 1. ALLMÄNT Denna arbetsordning fungerar som interna regler för styrelsens arbete. Arbetsordningen

Läs mer

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 02.09.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Pia-Maria Blomqvist-Schrey x Uolevi Salminen

Läs mer

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING Antagen av Hagfors kommuns fullmäktige 1999-01-26 4 Senast ändrad av Hagfors kommuns fullmäktige 2014-12-15 105 INLEDNING Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att

Läs mer