Allmänna villkor Leaseonline AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna villkor Leaseonline AB"

Transkript

1 Allmänna villkor Leaseonline AB 1. Villkor - Avtal Om Underhållsservice OBS! Det åligger Leasetagaren att boka in och utföra service på Fordonet vid rätt tidpunkt enligt respektive biltillverkares servicerekommendationer. Om Fordonet ej sköts enligt anvisningarna kan Leasetagaren komma att debiteras extra kostnader. Leasetagarens skyldigheter och serviceavtalets tillämplighet För att Leasetagaren skall vara berättigad till underhållsservice enligt Avtalet gäller följande: 1. Faktura på fastställd Månadsavgift enligt Avtalet utfärdas en gång per månad och skickas till den av Leasetagaren uppgivna adressen. 2. Leasetagaren skall betala Månadsavgiften på det sätt som framgår av varje faktura. 3. Om Leasetagaren inte betalar fakturorna i enlighet med vad som föreskrivs ovan, belastas obetalda fakturabelopp efter ett påminnelsebrev med en dröjsmålsränta om 1,5% per månad. 4. Det åligger Leasetagaren att omedelbart underrätta Leaseonline om adressändring. 5. Leasetagaren ansvarar för skötsel och underhåll av fordonet i enlighet med instruktioner i fordonets instruktionsbok. 6. Leasetagaren kan enbart lämna in bilen för service och reparationer till levererande Återförsäljare eller annan auktoriserad märkesverkstad som anvisas av Leaseonline. 7. Vid varje service- eller reparationstillfälle skall Leasetagaren uppvisa bevis på gällande Avtal. 8. Vid händelse av mekaniska eller elektriska fel eller skador skall Leasetagaren underrätta Återförsäljaren eller en auktoriserad verkstad som anvisas av denne därom inom tio (10) dagar från det att felet upptäcktes.

2 Reparationer och service i utlandet - - Reparation och service av bilen utomlands skall betalas av Leasetagaren själv. Ersättning för reparationer som faller under bestämmelser för garantier lämnade av Fordonets tillverkare skall hanteras av tillverkaren via återförsäljarnätverket för respektive bilmärke. 2. Villkor - Avtal Om Hjulförvaring/hjulbyte Avtalet berättigar mot uppvisande av Leasetagaren till skifte av hjul vår och höst samt förvaring av hjul för Fordonet med bestämmelser och begränsningar enligt nedan. Leaseonline samarbetar med företaget Vianor för hantering av hjulen till Fordonet. Vianor tar kontakt med Leasetagaren och beslutar i samråd med denne om hanteringen av hjulen till Fordonet. Så här går det till: Vid leverans av Fordonet sommartid: - Vinterhjulen färdigställs och Leasetagaren informeras om var hjulen kommer att förvaras inför skiftet på hösten. - Kallelse till säsongsskifte skickas direkt till Leasetagaren. - Skifte genomförs på hösten varpå de avmonterade sommarhjulen tas till säsongsförvaring. Vid leverans av Fordonet vintertid: - Efter att bilens leveransdag bekräftats färdigställs vinterhjulen och transporteras till Återförsäljaren. - Leasetagaren informeras om att hjulen är levererade till Återförsäljaren, och Vianor stämmer av med Leasetagaren kring förvaring av sommarhjulen. - Återförsäljaren monterar vinterhjulen innan Fordonet levereras till föraren. - Sommarhjulen hämtas av Vianor från Återförsäljaren och transporteras till avtalad Vianor-verkstad som förvarar dessa till nästa skiftestillfälle. - Leasetagaren får en bekräftelse på vilken Vianor-verkstad som förvarar hjulen. Onormalt slitage Normalt sett beräknas Fordonets däck hålla under Leasetagarens avtalade leasingperiod/ körsträcka. Om däcken utsätts för onormalt slitage (exempelvis p.g.a. aggressiv körning, upprepade rivstarter etc.) så kan Leasetagaren bli debiterad kostnaden för att byta hjul, enligt vad som framgår i avsnittet 4. Villkor för bedömning av slitage och skador

3 3. Villkor - Avtal Om Försäkring För Fordonet gäller försäkring i samarbete med Länsförsäkringar. De första trettiosex (36) månaderna ingår en vagnskadegaranti som täcker skador på Fordonet som Leasetagaren själv orsakar. I tillägg ingår i Avtalet en halvförsäkring och dessutom tilläggsförsäkringen MER. Nedan finner du en exemplifierande översikt över de försäkringar som ingår i Avtalet: Vagnskadegaranti - ersätter - Skador på Fordonet vid en trafikolycka, även om felet är Leasetagarens Trafikförsäkring - ersätter - Vid personskador personskadeskydd - Vid skador på andras egendom egendomsskydd Halvförsäkringen - ersätter utöver trafikförsäkringen också - Vid brand, åsknedslag eller explosion brandskydd - Vid stenskott glasskydd - Vid stöld och inbrott stöldskydd - Vid bärgning och bogsering räddningsskydd - Vid behov av anlitande av advokat i samband med tvist rättsskydd - Vid behov av en psykolog efter en trafikolycka krisskydd - Skador på motor, startmotor, generator med mera maskinskadeskydd - Om fel drivmedel tankas i Fordonet allriskskydd MER-försäkring Tilläggsförsäkringen MER ingår i Avtalet och ger ett extra bra skydd. Tillägget betalar till exempel: - Hyrbil under reparationstiden i upp till fyrtiofem (45) dagar - Sjuttiofem (75) procent av kostnaden för en hyrbil - Kontant ersättning på etthundra (100) kronor per dag istället för hyrbil - Ersättning för skador vid krock med ett djur - Ersättning för skador om någon vandaliserat Fordonet - Självrisken för MER-försäkringen är lägre än om endast helförsäkring eller en vagnskadegaranti skulle innehas. Efter att Leasetagaren hämtat ut Fordonet hos Återförsäljaren skickas ett separat försäkringsbrev ut till Leasetagaren från försäkringsbolaget Länsförsäkringar, innehållande närmare försäkringsvillkor. För ytterligare information om bilförsäkringen besök

4 4. Villkor för bedömning av slitage och skador Det är viktigt att du tar väl hand om din leasingbil under avtalsperioden. Nedan beskrivs de riktlinjer som ligger till grund för kontroll av bilen vid leasingperiodens slut. Den kan hjälpa dig att undvika onödiga kostnader när du lämnar tillbaka bilen. Viktigt under avtalstiden Kom ihåg att det är du själv som ansvarar för hur din leasingbil sköts. Tar du väl hand om din bil har du möjlighet att undvika onödiga extra kostnader när det är dags att lämna tillbaka den. Underhåll och vårda bilen med regelbunden skötsel både ut- och invändigt. Säkerställ att bilen servas i enlighet med tillverkarens serviceplan och alltid hos auktoriserad märkesverkstad. Se vidare information i ditt servicecertifikat. Håller du dig inom avtalad körsträcka slipper du debitering för körda mil utöver avtalad körsträcka. Viktigt inför återlämnandet av bilen efter leasingperiodens slut När du återlämnar bilen ska den vara tvättad och rengjord, både ut- och invändigt. Fordonshandlingar skall finnas tillgängliga (Registreringsbevis, ev. bilprovningens besiktningsprotokoll, instruktionsböcker samt servicebok. All utrustning som levererades då bilen var ny skall finnas med och vara intakta. Exempel: alla nycklar, nyckel till låsbara hjulmuttrar, varningstriangel, reservhjul eller motsvarande utrustning, verktygssats, domkraft, ev skivor till navigator etc. Sommar- respektive vinterhjul placeras i bilen tillsammans med tillhörande hjulmuttrar och hjulsidor. Eventuella dekaler, klistermärken eller logotyper skall avlägsnas innan återlämnandet. När besiktningen är genomförd får du en skriftlig rapport. Den anger eventuella skador som konstaterats och som inte är hänförliga till normalt slitage samt kostnad för att åtgärda dessa. Kostnaden för dessa skador samt eventuella kostnader för körda övermil utöver avtalad körsträcka enligt leasingkontraktet skall regleras när bilen återlämnas

5 Normalt slitage Nedan är generella exempel på normalt slitage förenliga med ålder och bilens körsträcka. Här beskriver vi även onormalt slitage som debiteras utöver leasingavgiften vid bilens återlämnande. 1, Kaross, stötfångare och lack Normalt slitage; Stenskott på motorhuv och front, förenliga med ålder och bilens körsträcka. Max 10 mm stora stenskottsskador Repor som kan poleras bort Ytliga ilastningsrepor utan lackskada på stötfångare bak Mindre bucklor förenliga med ålder och bilens körsträcka (max 1 st per karossdel slagbucklor ) som kan åtgärdas utan omlackering Ej normalt slitage; Märken, bucklor eller repor som påverkar bilens utseende Repor tillräckligt djupa för att nå underliggande metall eller plastmaterial Lackering som inte är fackmannamässigt utfört Reparationer som inte är fackmannamässigt utförda Bilderna nedan visar exempel på skador som klassificeras som Ej normalt slitage på kaross, stötfångare och lack.

6 Ej normalt slitage gällande kaross, stötfångare och lack:

7 Ej normalt slitage gällande kaross, stötfångare och lack:

8 2, Glas Normalt slitage; Mindre märken i glas ( vita prickar ) som inte är i siktfält Stenskott mindre än 10 mm som ej är i synfältet, max 3 st. Ej normalt slitage; Stenskott med tecken på sprickbildning Repor och sprickor i glas Bilderna nedanför visar exempel på skador som klassificeras som Ej normalt slitage på glas.

9 3, Däck och fälg Normalt slitage; Minst 3 mm mönsterdjup på sommarhjul. Minst 5 mm mönsterdjup på vinterhjul samt ev reservhjul Mindre ytliga lackskador på fälgar, upp till 5 mm (mindre kantskador utan att fälgen deformerats). Ej normalt slitage; Ojämnt eller onormalt däckslitage. Skär- eller klämskador på däckets sidor från t ex trottoarkanter Mindre än 3 respektive 5 mm mönsterdjup på sommar- och vinterhjul, inklusive reservhjul. Se punkt ovan. Regummerade eller olika däcktyper Sprickor eller ojämnheter i fälgen Skavda eller kantstötta fälgar, skador större än 5 mm Sprickor, deformering Avvikelser från fabriksspecifikation Felaktiga fälgar Bilderna nedanför visar exempel på skador som klassificeras som Ej normalt slitage på däck och fälg.

10 4, Inredning Normalt slitage; Normalt slitage på mattor, innerpaneler och klädsel etc Reparationer fackmannamässigt utfört Ej normalt slitage; Saknad utrustning t ex insynsskydd, skyddsmattor etc Lukt från t.ex. tobaksrök eller pälsdjur Spår av pälsdjur Nedsmutsad inredning Icke-standard handsfree-satser eller skador orsakade av att sådana tagits bort Hål, revor, fläckar eller annat onormalt slitage Bilderna nedanför visar exempel på skador som klassificeras som Ej normalt slitage på inredning.

11 Bilderna nedanför visar exempel på skador som klassificeras som Ej normalt slitage på inredning. 5, Teknik, service och underhåll Normalt slitage; Komplett ifylld servicebok där det framgår att bilen servats regelbundet av auktoriserad verkstad och enligt tillverkarens rekommendationer Ej normalt slitage; Arbete utfört av icke auktoriserad verkstad Ofullständigt ifylld servicebok Service ej utförd inom rätt tid eller körsträcka enligt serviceavtalet vilket innebär att motorgaranti inte längre gäller Bilen är inte servad i enlighet med tillverkarens rekommendationer Ej fungerande utrustning, t.ex. klimatanläggning Elektronikfel Har du frågor kring denna guide vänligen kontakta Leaseonline.

12 5. Allmänna villkor - finansiering av privatleasing Allmänna villkor - privatleasing Dessa allmänna villkor gäller för privatleasing av fordon. Tillsammans med av Leasegivaren, Leasetagaren och Återförsäljaren undertecknad avtalsblankett utgör dessa villkor det fullständiga avtalet mellan Leasegivaren och Leasetagaren. 1. LEASETAGARE OCH MEDLEASETAGARE Leasetagaren är den som Leasegivaren i första hand kommer att tillställa avier avseende hyra och andra typer av meddelanden. Övrig leasetagare benämns Medleasetagare. Leasetagare respektive Medleasetagare är gentemot Leasegivaren solidariskt ansvariga för förpliktelserna enligt detta avtal. Med Leasetagare avses i det följande även Medleasetagare. Genom ingående av detta avtal befullmäktigar Medleasetagaren Leasetagaren att i alla avseenden företräda Medleasetagaren gentemot Leasegivaren i anledning av detta avtalsförhållande samt äga rätt att med bindande verkan för Medleasetagaren träffa uppgörelser samt mottaga och lämna meddelanden. 2. BRUKANDE AV FORDONET Fordonet är Leasegivarens egendom. Fordonet får endast brukas av Leasetagaren eller av denne anvisad person som innehar giltigt körkort och i övrigt är lämplig som förare. Fordonet får endast användas för enskilt bruk och inte i näringsverksamhet. Leasetagaren har gentemot Leasegivaren det fulla ansvaret för hur fordonet brukas. För färd utom Norden krävs Leasegivarens skriftliga medgivande. Fordonet får inte stadigvarande föras utanför Sverige. Fordonet får ej användas i tävlingssammanhang. Leasetagaren ansvarar för att gällande bestämmelser rörande fordonets utrustning och brukande iakttas, även parkeringsföreskrifter och trafikregler. Vidare förbinder sig Leasetagaren att inte använda fordonet i strid med gällande garantibestämmelser och/eller försäkringsbestämmelser samt att tillse att fordonet återkommande kontrollbesiktigas. Det är vid straffansvar förbjudet för Leasetagaren att sälja, vidareuthyra, pantsätta, avhända sig eller på motsvarande sätt förfoga över fordonet eller del därav. Leasetagaren ansvarar gentemot Leasegivaren för de ekonomiska påföljder som kan drabba Leasegivaren, i dennes egenskap av ägare till fordonet, på grund av Leasetagarens förfogande över och brukande av fordonet. 3. VÅRD OCH REPARATION AV FORDONET Det åligger Leasetagaren att väl vårda fordonet så att mer än normal förslitning inte förekommer samt följa de anvisningar som ges i instruktions- och/eller serviceboken. Det åligger Leasetagaren att begränsa eventuella skador på fordonet. Fordonet får inte byggas om, målas om eller i övrigt förändras ut- eller invändigt. Leasegivaren äger rätt att när som helst under hyrestiden besiktiga fordonet om Leasegivaren har skälig anledning att anta att Leasetagaren bryter mot bestämmelsen i denna punkt. Leasetagaren är ersättningsskyldig för samtliga kostnader som Leasegivaren kan ha för att återställa fordonet i normalt skick. Reparationer och underhåll ska i första hand utföras vid

13 Återförsäljarens verkstad och annars vid av Leasegivaren godkänd verkstad. Om fel eller skada på fordonet uppkommer under hyrestiden ska Leasetagaren omedelbart underrätta Leasegivaren och Återförsäljaren om detta och av Återförsäljaren inhämta instruktioner om vilka åtgärder som ska vidtagas, om reparationen inte omfattas av nybilsgaranti eller underhållsservice. Leasetagaren ska svara för samtliga kostnader förknippade med fordonet och fordonets brukande, inklusive skatter och avgifter, såvida inte annat framgår av särskilt tecknat serviceavtal. 4. FÖRSÄKRINGAR Leasetagaren ska, om inte annat skriftligen överenskommits med Leasegivaren, teckna och på egen bekostnad vidmakthålla fullständigt försäkringsskydd för fordonet med lägsta självriskalternativ och med Leasegivaren som förmånstagare enligt följande: - Trafikförsäkring. - Vagnskadeförsäkring, om vagnskadegaranti ej gäller för fordonet eller i den mån vagnskadegarantin upphör under hyrestiden. - Brand-, stöld-, glas- och maskinförsäkring, dvs. delkasko. - Bilräddning. - Rättsskydd för förare i trafikmål. Vid försäkringsfall ska Leasetagaren omedelbart underrätta Leasegivaren och Återförsäljaren samt inge skriftlig skadeanmälan på försäkringsbolagets formulär. Leasetagaren svarar alltid för självrisk. Vid stöld och skadegörelse ska alltid polisanmälan göras av Leasetagaren. Vid försäkringsfall, där försäkringsbolaget bedömer att reparation inte ska ske, ska försäkringsersättningen betalas direkt till Leasegivaren, varvid detta avtal upphör att gälla. Upphör avtalet på denna grund, ska Leasegivaren ha rätt till ersättning enligt vad som anges i punkt 11, såsom om hävning av avtalet skett. 5. SKADA PÅ ELLER FÖRLUST AV FORDONET M.M. Leasetagaren är ansvarig för skada på fordonet, inklusive förlust av fordonet, som uppkommer vid brukande av fordonet under hyrestiden, om inte Leasetagaren reklamerar utan dröjsmål och gör sannolikt att skadan inte orsakats av Leasetagarens oaktsamhet. Täcks en skada på fordonet eller skadeståndsanspråk mot Leasegivaren i egenskap av fordonets ägare inte av försäkring, är Leasetagaren alltid ersättningsskyldig. 6. LEVERANS OCH FEL I FORDONET Leasegivaren lämnar inga garantier avseende fordonet. Leasetagaren ska vid leverans av fordonet undersöka fordonet och utan dröjsmål reklamera fel eller brist till Återförsäljaren. Sker inte sådan reklamation ska fordonet anses ha levererats i avtalsenligt skick och enligt specifikation. Fel eller brist i fordonet berättigar inte Leasetagaren till innehållande av eller avdrag på betalningar enligt detta avtal. Leasetagaren är inte heller berättigad till uppskov med dessa betalningar. Leasetagaren äger endast rätt att häva detta avtal på grund av fel eller brist i fordonet om Leasegivaren har motsvarande

14 rätt enligt avtalet med Återförsäljaren. Om Leasetagaren häver avtalet med Leasegivaren, har Leasetagaren aldrig bättre rätt mot Leasegivaren än vad Leasegivaren har mot Återförsäljaren. 7. DEPOSITION Leasegivaren har rätt att kräva att Leasetagaren, innan Leasetagaren tar fordonet i besittning, erlägger en deposition. Deponerat belopp äger Leasegivaren rätt att, till dess hyresförhållandet upphört och slutreglering skett, behålla som säkerhet för Leasetagarens rätta fullgörande av detta avtal. Ränta utgår inte på deponerat belopp. 8. HYRA, HYRESTID, ÄNDRING M.M. Leasegivaren lämnar inga garantier avseende fordonet. Leasetagaren ska vid leverans av fordonet undersöka fordonet och utan dröjsmål reklamera fel eller brist till Återförsäljaren. Sker inte sådan reklamation ska fordonet anses ha levererats i avtalsenligt skick och enligt specifikation. Fel eller brist i fordonet berättigar inte Leasetagaren till innehållande av eller avdrag på betalningar enligt detta avtal. Leasetagaren är inte heller berättigad till uppskov med dessa betalningar. Leasetagaren äger endast rätt att häva detta avtal på grund av fel eller brist i fordonet om Leasegivaren har motsvarande rätt enligt avtalet med Återförsäljaren. Om Leasetagaren häver avtalet med Leasegivaren, har Leasetagaren aldrig bättre rätt mot Leasegivaren än vad Leasegivaren har mot Återförsäljaren. Leasegivaren har rätt att kräva att Leasetagaren, innan Leasetagaren tar fordonet i besittning, erlägger en deposition. Deponerat belopp äger Leasegivaren rätt att, till dess hyresförhållandet upphört och slutreglering skett, behålla som säkerhet för Leasetagarens rätta fullgörande av detta avtal. Ränta utgår inte på deponerat belopp. Hyran omfattar fordonet med extra utrustning enligt specifikation. Leasegivaren ska ha rätt att, vid anfordran, få kompensation av Leasetagaren för skatter eller avgifter i övrigt som under hyrestiden debiteras Leasegivaren i dess egenskap av fordonsägare eller på grund av upplåtelsen av fordonet och som inte kunnat beaktas vid hyrans bestämmande enligt detta avtal. Om Leasegivaren så påfordrar ska hyran erläggas genom autogiro. Hyran ska erläggas månadsvis med det belopp som är angivet som hyresavgift på den av parterna undertecknade avtalsblanketten. Hyresavgiften förfaller till betalning i förskott. Hyresavgiften ska vara Leasegivaren tillhanda senast första dagen i varje kalendermånad. Från och med dagen för faktisk leverans till den första dagen i nästkommande kalendermånad utgår en trettiondels (1/30) hyresavgift per dag. Detta belopp ska erläggas samtidigt med den första hyresavgiften. Den första hyresavgiften ska erläggas den första kalendermånaden efter dagen för faktisk leverans av fordonet. Avtalet upphör att gälla när hyrestiden är till ända. Hyran är grundad på Leasegivarens kostnad för finansiering av fordonet. Leasegivaren får därför med omedelbar verkan höja hyran i den utsträckning som motiveras av att Leasegivarens kostnader för finansiering av fordonet ökar på grund av dyrare upplåning, kreditpolitiska beslut eller andra kostnadsökningar som Leasegivaren skäligen inte kunde förutse när hyrestiden startade. Likaså ska Leasegivaren omedelbart sänka hyran om kostnaden för finansieringen minskar av samma skäl. Vid hyresändring kan Leasegivaren ändra storleken av den hyresavgift som ska betalas per månad så att avtalad hyrestid kan behållas.

15 9. DRÖJSMÅL MED BETALNING AV HYRAN M.M. Vid dröjsmål med betalning av hyra eller annan ersättning utgår förseningsavgift med 145 kronor samt dröjsmålsränta med 24 procent per år, dock minst 45 kronor. Leasegivaren friskriver sig från ansvar för skada som beror av svensk eller utländsk lag, förordning eller föreskrift, eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet utanför Leasegivarens kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, lockout och blockad gäller även om Leasegivaren själv är föremål för eller vidtar sådan åtgärd. Skada till följd av Leasegivarens avtalsbrott ersätts endast om skadan orsakats av oaktsamhet. Ersättning från Leasegivaren utgår inte i något fall för indirekt skada, om inte skadan orsakats av grov oaktsamhet. 10. ÅTERLÄMNANDE OCH AVRÄKNING M.M. Om Leasetagaren och Leasegivaren är överens kan hyrestiden förlängas eller avtalet sägas upp i förtid. Om avtalet upphör i förtid ska Leasetagaren utge ersättning i enlighet med principerna i punkt 11 nedan. Vid hyrestidens utgång ska Leasetagaren på egen bekostnad omgående återlämna fordonet jämte extrautrustning till en av Leasegivaren anvisad plats (normalt till Återförsäljaren). Då fordonet återlämnas ska det vara i normalt skick med hänsyn till normalt slitage. Vid återlämnande efter hyrestidens utgång eller då avtalet hävts enligt punkt 11 nedan ska genom Leasegivarens försorg upprättas testprotokoll utvisande fordonets skick. Om Leasegivaren efter upprättat testprotokoll konstaterar att fordonet utsatts för förändring eller förslitning som inte förutsatts, eller om fordonet använts i större grad eller på annat sätt än vad som förutsatts av Leasegivaren vid avtalets ingående, ska Leasetagaren ersätta Leasegivaren för de kostnader som Leasegivaren haft för att återställa fordonet i normalt skick. Om fordonet, oberoende av orsaken till detta, inte återlämnas på avtalad tid ska Leasetagaren ersätta Leasegivaren för de kostnader denne haft för att återställa fordonet till en plats där Leasegivaren kan ta fordonet i bruk samt den skada som Leasegivaren kan ha lidit med anledning av detta. Om fordonet enligt Leasegivarens anvisning ska återlämnas till Återförsäljaren, gäller vad som i detta stycke sägs om Leasegivaren i stället Återförsäljaren. Leasetagaren är skyldig att erlägga hyra fram till dess att fordonet återlämnas. Dessutom utgår avtalad övermilsersättning för körda mil utöver den beräknade genomsnittliga körsträckan per månad. Undermil krediteras ej. Det är vid straffansvar förbjudet att utan Leasegivarens medgivande bruka fordonet efter hyrestidens utgång. 11. HÄVNING AV AVTALET Dröjsmålsränta utgår med en årlig ränta om 24 procent beräknad på till betalning förfallen hyresavgift eller annan ersättning, dock lägst 45 kr. Leasegivaren äger rätt att uttaga påminnelseoch inkassobrevsavgift Leasegivaren har rätt att omedelbart häva avtalet och genast återtaga fordonet om någon av följande förutsättningar föreligger. A Leasetagaren dröjer med erläggandet av hyran eller annan betalning mer än fjorton (14) dagar efter förfallodagen. B Leasetagaren vanvårdar fordonet eller vägrar Leasegivaren att besiktiga fordonet. C Leasetagaren ställer in sina betalningar, försätts i konkurs eller blir föremål för skuldsanering.

16 D Leasetagaren överskrider den maximala körsträcka som är angiven i avtalet. E Leasetagaren i övrigt väsentligen åsidosätter någon bestämmelse i detta avtal. Om avtalet hävs ska Leasetagaren till Leasegivaren betala dels samtliga förfallna obetalda hyror, jämte ränta därå enligt punkt 9 till dess full betalning skett, dels samtliga kostnader uppkomna i samband med återtagandet av fordonet. Leasetagaren ska dessutom utge ersättning till Leasegivaren med anledning av att avtalet hävts i förtid, denna ersättning ska motsvara 35 % av kvarvarande ej förfallna hyror för den återstående hyrestiden. 12. SÄRSKILD UPPSÄGNINGSAVGIFT Om Leasetagaren, med Leasegivarens skriftliga medgivande, säger upp detta avtal under tiden från och med Leasetagarens underskrift av avtalet men innan leverans av fordonet skett, ska Leasetagaren till Leasegivaren erlägga hela kostnaden för avvecklingen av Leasegivarens mellanhavande med Återförsäljaren samt särskild uppsägningsavgift om två (2) procent av fordonets inköpspris, dock lägst kronor. 13. ÖVERLÅTELSE Leasetagaren äger inte rätt att, utan Leasegivarens samtycke, till annan helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal. Leasegivaren är berättigad att överlåta eller pantsätta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal, inklusive äganderätten till det hyrda fordonet, dock med förbehåll för Leasetagarens rätt. Leasetagaren ska efter erhållen underrättelse om överlåtelse eller pantsättning av Leasegivarens rättigheter enligt detta avtal, betala förfallna hyror respektive fullgöra sina skyldigheter i övrigt enligt detta avtal till den som trätt i Leasegivarens ställe. 14. ÄNDRING AV AVTALSVILLKOR Eventuella ändringar av eller tillägg till detta avtal gäller endast om dessa skriftligen har godkänts av bägge parter. Har meddelande som rör detta avtal av Leasegivaren avsänts till Leasetagaren i rekommenderat brev under Leasetagarens i detta avtal angivna adress, eller på den ändrade adress som vid meddelandets avsändande är för Leasegivaren känd som rätt adress, ska meddelandet anses ha kommit adressaten tillhanda senast på tredje arbetsdagen efter avsändandet. Har meddelande avsänts med telefax eller e-post, ska det anses ha kommit adressaten tillhanda arbetsdagen efter det att ett godkänt kvitto från telefaxen eller e-posten har erhållits. 15. LeasetagarenS INSOLVENS Skulle utmätning ske hos Leasetagaren eller om Leasetagaren försatts i konkurs åligger det Leasetagaren att omedelbart genom företeende av detta avtal för vederbörande utmätningsman eller konkursförvaltare upplysa om Leasegivarens äganderätt. Leasegivaren har rätt att förse fordonet med skylt som visar att Leasegivaren äger fordonet. 16. MEDDELANDEN OCH ADRESSÄNDRING Har meddelande som rör detta avtal av Leasegivaren avsänts till Leasetagaren i rekommenderat brev

17 under Leasetagarens i detta avtal angivna adress, eller på den ändrade adress som vid meddelandets avsändande är för Leasegivaren känd som rätt adress, ska meddelandet anses ha kommit adressaten tillhanda senast på tredje arbetsdagen efter avsändandet. Har meddelande avsänts med telefax eller e-post, ska det anses ha kommit adressaten tillhanda arbetsdagen efter det att ett godkänt kvitto från telefaxen eller e-posten har erhållits. 17. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Eventuella ändringar av eller tillägg till detta avtal gäller endast om dessa skriftligen har godkänts Leasetagaren samtycker till att Leasegivaren registrerar och lagrar uppgifter som Leasetagaren lämnat eller lämnar i framtiden eller som följer av Leasegivarens tjänster till Leasetagaren samt även att Leasegivaren inhämtar, registrerar och samkör personuppgifter om Leasetagaren från andra källor. Ändamålet är att uppgifterna får sammanställas, bearbetas och på annat sätt behandlas för Leasegivarens administration och analys av hyresförhållandet och även Leasegivarens kredithantering, kreditbedömning och kreditupplysningsverksamhet. Leasetagaren samtycker även att uppgifterna får behandlas utomlands och, utan hinder av banksekretess, utlämnas till andra enheter inom Leasegivaren i Sverige eller utomlands, inom ramen för ändamålet. Uppgifter får inom ramen för ändamålet utlämnas till Leasegivarens samarbetspartners i Sverige och utomlands och samköras med motsvarande uppgifter hos mottagaren. Leasetagaren samtycker vidare till att Leasegivaren samt Leasegivarens samarbetspartners, såväl i Sverige som utomlands, använder, sammanställer och bearbetar uppgifterna i syfte att erbjuda och marknadsföra sina produkter och tjänster till Leasetagaren, samt att Leasegivaren låter andra utvalda företag, i Sverige och utomlands, får del av Leasetagarens namn- och adressuppgifter för marknadsföringsändamål. Leasetagaren samtycker också till att uppgifter om Leasetagaren och hyresförhållandet bearbetas och analyseras i syfte att fastställa lämpliga målgrupper för speciella marknadsföringskampanjer. Uppgifterna får lagras av Leasegivaren i tre år efter att hyresförhållandet avslutas för Leasegivarens nämnda ändamål. Om Leasegivaren överlåter avtalet enligt punkt 13, får även personuppgifter om Leasetagaren överlåtas. Leasetagaren har rätt att en gång per år utan kostnad skriftligen ta del av de personuppgifter som finns registrerade om Leasetagaren. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan Leasetagaren när som helst begära att uppgifterna rättas eller tas bort. Leasetagare kan även när som helst avsäga sig ytterligare erbjudanden om produkter och tjänster. Leasegivaren är personuppgiftsansvarig och kan kontaktas på Leasegivarens kundservicetelefon. 18. FORCE MAJEURE SAMT BEGRÄNSNING AV SKADEERSÄTTNING Leasegivaren friskriver sig från ansvar för skada som beror av svensk eller utländsk lag, förordning eller föreskrift, eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet utanför Leasegivarens kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, lockout och blockad gäller även om Leasegivaren själv är föremål för eller vidtar sådan åtgärd. Skada till följd av Leasegivarens avtalsbrott ersätts endast om skadan orsakats av oaktsamhet. Ersättning från Leasegivaren utgår inte i något fall för indirekt skada, om inte skadan orsakats av grov oaktsamhet.

18 19. TVIST M.M. Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras enligt svensk rätt och av svensk domstol. Hänvisningen till svensk rätt omfattar inte dess lagvalsregler. 6. Övriga villkor Leaseonline förbehåller sig rätten att vidta förändringar av Tjänsterna avseende struktur, omfattning och funktion. Leaseonline ska meddela Leasetagaren om sådan förändring minst en (1) månad innan förändringen äger tillämplighet. För det fall förändringen är till nackdel för Leasetagaren har denne rätt att säga upp Avtalen till upphörande med verkan från och med et att förändringen trätt i kraft. Giltig uppsägning från Leasetagarens sida med anledning av sådan förändring ska ha kommit Leaseonline tillhanda före förändringens ikraftträdande. Avtalen träder i kraft vid det datum då Fordonet kan avhämtas hos Återförsäljaren och gäller för en tid av [tjugofyra (24)] eller [trettiosex (36)] månader beroende på avtalets avtalade längd. Vid Leasetagarens dröjsmål med betalning av fakturerad Månadsavgift överstigande fjorton (14) dagar äger Leaseonline rätt att säga upp Avtalen till omedelbart upphörande. Leasetagaren har enbart rätt att överlåta Avtalen på annan efter skriftligt samtycke från Leaseonline. Leaseonline äger dock rätt att, utan samtycke från Leasetagaren, fritt överlåta Avtalen inklusive tillhörande rättigheter och skyldigheter till tredje man. Avtalen skall tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt, och tvist i anledning av Avtalen skall slutligt avgöras vid allmän domstol. Meddelanden som lämnas till Leasetagaren enligt Avtalen får skickas med e-post till den e-postadress som anges i Avtalens inledning. Leasetagaren skall utan dröjsmål upplysa Leaseonline om förändringar i e-postadressen. Birger Jarlsgatan 57C, SE Stockholm, Telefon: E-post: Internet:

Guide för bedömning av slitage och skador

Guide för bedömning av slitage och skador Guide för bedömning av slitage och skador Vi hoppas att ditt bilinnehav via Leaseonline privatleasing kommer ge dig många mil av bekymmersfri körglädje och möjlighet till stor rörelsefrihet! Det är viktigt

Läs mer

Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården.

Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården. Regler vid Bokning och uthyrning av Husbil Stall Uppegården. Bokningsavgift. Depositionen / bokningsavgift på 3.000,- betalas senast 3 dagar efter bokning av husbilen. Betalning av hyresbeloppet. Hyresbelopp

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.

Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1. Allmänna Villkor Gällande fr.o.m. 2010-01-01 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Capiting Group AB, org. nr 556801-8625 1.2 ( Capiting Group ) och fysisk person som hyr en eller flera av

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Återlämning av leasingbil

Återlämning av leasingbil Bilaga 6 Återlämning av leasingbil Guide och riktlinjer Sign:... 2 Innehåll Läs igenom denna Återlämningsguide för att veta hur slitage på din bil bedöms under tiden du använder bilen. När det är dags

Läs mer

Self Storage Association Sweden

Self Storage Association Sweden Juni 2012 Self Storage Association Sweden Allmänna Bestämmelser Avseende upplåtelse av förvaringsutrymme 2 Allmänna bestämmelser 1. Upplåtelseavtal och villkor 1.1 Genom detta Avtal får Kunden rätt att

Läs mer

Låneavtal för. Personlig elevdator i grundskolan. Falköpings kommun 2012-...

Låneavtal för. Personlig elevdator i grundskolan. Falköpings kommun 2012-... Låneavtal för Personlig elevdator i grundskolan Falköpings kommun 2012-... 1 Allmänna förutsättningar Falköpings kommun erbjuder elever att genom lån disponera en bärbar dator. Datorn skall ses som ett

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

LEASINGAVTAL. Kontaktperson Telefon Kontaktperson Telefon

LEASINGAVTAL. Kontaktperson Telefon Kontaktperson Telefon Kontaktperson Telefon Kontaktperson Telefon Typ, modell, beteckning, serienummer, antal AVTALSTID, BETALNINGSVILLKOR M M (Belopp exkl moms där annat ej anges.) Med reservation för ändringar och tillägg

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

1 Avtalets omfattning

1 Avtalets omfattning 1 Avtalets omfattning Avtalet omfattar anslutning av Kunden till Aurigas system för kontroll, insamling och förmedling av korttransaktioner. Den plats där kortbetalning sker, kallas säljställe i avtalet.

Läs mer

Volvo Bil i Göteborg AB Riktlinjer vid retur av leasingbil

Volvo Bil i Göteborg AB Riktlinjer vid retur av leasingbil Volvo Bil i Göteborg AB Riktlinjer vid retur av leasingbil Vad handlar riktlinjerna om? Riktlinjerna handlar i första hand om vad som skall göras för att inte råka ut för reparationskostnader vid återlämnandet

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument)

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) Bilaga 1 ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR HUSVAGN OCH HUSBIL 2011 (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Husvagnsbranschens Riksförbund efter överenskommelse med Konsumentverket 1. Giltighet För

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby

Ljungby Bredband. Besöksadress Garvaren Plan 2. www.ljungbybredband.se kundtjanst@ljungbybredband.se. Postadress Garvaren 341 60 Ljungby Allmänna villkor för privata bredbandstjänster gällande fiber & ADSL. 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken Bredband tillhandahåller

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015

Allmänna villkor. Senast uppdaterad den 17 september 2015 Allmänna villkor Senast uppdaterad den 17 september 2015 Dessa allmänna villkor gäller från och med november 2014 och ersätter alla tidigare allmänna villkor för avtal mellan kund och Appio AB, org. nr.

Läs mer

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1 Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 2 Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor reparationskostnaden,

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

1. Allmänt 2. Avtal 3. Tjänsten 4. Start av Tjänst 4.1 4.2 5. Avgifter och betalning 6. Behandling av personuppgifter m.m.

1. Allmänt 2. Avtal 3. Tjänsten 4. Start av Tjänst 4.1 4.2 5. Avgifter och betalning 6. Behandling av personuppgifter m.m. 1. Allmänt På nedanstående villkor tillhandahåller Åtvid.net höghastighetsanslutning mot Internet. Utöver nämnda tjänster kan abonnenten teckna avtal om tilläggstjänster. För dessa betalar abonnenten särskilda

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser 2014/06 Self Storage Association Sweden Allmänna Bestämmelser Avseende upplåtelse av förvaringsutrymme för vin m.m. Allmänna bestämmelser vin mm. 1. Upplåtelseavtal och villkor 1.1 Genom detta Avtal får

Läs mer

Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool

Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool OPERATÖR Namn: Org.nr: Telefon: E-post: Kontaktperson: ANVÄNDARE Namn: Org.nr / pers.nr: Telefon: E-post: Ytterligare användare på samma adress: BÅT m.m. Modellbeteckning,

Läs mer

Offert. Säljare: Slavica Cosic Datum: 2012-12-07. Kund: Invajo, Kontaktperson: Diana Denim Adress: Tel: Fax: Mai: Projekt:

Offert. Säljare: Slavica Cosic Datum: 2012-12-07. Kund: Invajo, Kontaktperson: Diana Denim Adress: Tel: Fax: Mai: Projekt: Offert Säljare: Slavica Cosic Datum: 2012-12-07 Kund: Invajo, Kontaktperson: Diana Denim Adress: Tel: Fax: Mai: Projekt: Vi tackar för förfrågan och erbjuder följande enligt nedan: Pris exklusive moms

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Personbilsförsäkring Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset.

Försäkringstagare Försäkringstagare är den fysiska eller juridiska person som anges i försäkringsbeviset. OMFATTNINGSBESTÄMMELSER SPORTUTRUSTNING SPSE2011:1 Försäkringens omfattning Försäkringen ersätter det belopp (självrisken) med vilket försäkringstagarens hemförsäkringsbolag eller resebolag minskat skadeersättningen

Läs mer

Vagnskadegaranti. mässig trafik (t.ex. taxi och budbilar).

Vagnskadegaranti. mässig trafik (t.ex. taxi och budbilar). Vagnskadegaranti Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor Vagnskadegarantin gäller i tre år, för denna fabriksnya Porsche, från och med första registreringsdatum enligt registreringsbeviset. Om bilen skadas

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien Husbilsförsäkring Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter.

Läs mer

Försäkringsinformation Carplusförsäkring

Försäkringsinformation Carplusförsäkring Avtalsnummer 06000 13457-00000 Registreringsnummer Fabrikat Nissan XXX Avtalstid tre år f.o.m. Max körsträcka under avtalstiden 45 000 km Villkor LF Villkor för Motorfordon Försäkringstagare DnbNor Brukare

Läs mer

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse.

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse. Allmänna villkor 1. Om Star Audio AB Star Audio AB hyr ut, säljer och reparerar utrustning för ljud, ljus, bild mm samt tillhandahåller personal för transport, installation och handhavande av event-utrustningen.

Läs mer

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid

GAR-BO Försäkring AB. Försäkringsvillkor ESBRF09. Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Försäkringsvillkor ESBRF09 Entreprenadsäkerhetsförsäkring BRF, entreprenadtid Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING... 3 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING... 4 1. Vem försäkringen gäller för... 4 1.1 Försäkrat

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Allmänna hyresvillkor för Förare 2015-06-07

Allmänna hyresvillkor för Förare 2015-06-07 Allmänna hyresvillkor för Förare 2015-06-07 1. Allmänt Definitioner Kunden / Föraren Den som är medlem på webbapplikationen som behörig Förare och därigenom bereds möjlighet att hyra fordon. Behörig Förare

Läs mer

Anvisning Ansvariga för verksamhetsbundna fordon

Anvisning Ansvariga för verksamhetsbundna fordon Skånetransport Mikael Wihlborg Affärsområdeschef Tfn: 046-17 47 57 e-post: mikael.wihlborg@skane.se Datum 2009-12-03 1 (7) Anvisning Ansvariga för verksamhetsbundna fordon För varje verksamhetsbundet fordon

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01

PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01 PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01 ALLMÄNNA HYRESVILLKOR 1 Parter. Uthyrningen sker fritt Leif "Budda" Baltazars AB (Budda's Ljud & Ljus), Ruddammsgatan 5, 803 20 GÄVLE, nedan kallad Uthyraren. Vid eventuell

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande

Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande Kriminalvårdens avtalsvillkor till offert och ordererkännande varandra stridande bestämmelser i dessa handlingar gäller följande rangordning: 1. Allmänt 1.1 Parter Parter i Avtalet är Kriminalvården och

Läs mer

EL 2009 N 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET

EL 2009 N 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET EL 2009 N 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER Parter är Flexil Finans AB, nedan kallad Flexil, och den eller de som tecknat avtal med Flexil om Flexils tjänster och för vilken respektive ett konto förs,

Läs mer

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor

Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor DACAPO STAINLESS AB Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor 1. INLEDNING Dessa Allmänna Försäljnings- och Leveransvillkor gäller för samtliga leveranser av produkter och/eller tjänster från Dacapo Stainless

Läs mer

1. Syfte och avslut av städavtalet

1. Syfte och avslut av städavtalet Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom www.helpling.se Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

2012/91. Efter uppdragets färdigställande

2012/91. Efter uppdragets färdigställande Allmänna villkor för reparation och däckförvaring 2013 Villkor i enlighet med överenskommelsen 2012/18 mellan Konsumentverket och Däckspecialisternas Riksförbund 1. Definitioner A. Med konsument menas

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast)

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Bilaga 3 Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Mellan SMHI och XXXXX Registrerings-/Diarienummer: XXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15)

1. Gäller fr.o.m 2011-11-15 Allmänna villkor för Ljungby Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) Allmänna villkor för Bredbands ADSL/Fiber tjänster, PRIVAT (Gäller fr o m 2011-11-15) 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och fysisk person nedan kallad Kunden till vilken

Läs mer

Produktinformation 2. Uppgifter i produktinformation och prislistor är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

Produktinformation 2. Uppgifter i produktinformation och prislistor är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem. LimGrossen i Norrköping AB - NL 01 för leveranser av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom Sverige. Utgivna 2001 av Hovedorganisationen Dansk Industri, Danmark, Metalliteollisuuden

Läs mer

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8

SAMTRAFIKAVTAL. TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande. TeliaSonera Mobile Networks AB. Operatören AB. Sida 1/8 Sida 1/8 TeliaSonera Mobile Networks AB:s Referenserbjudande SAMTRAFIKAVTAL mellan TeliaSonera Mobile Networks AB och Operatören AB Sida 2/8 TeliaSonera Mobile Networks AB, org.nr 556025-7932, 123 86 Farsta,

Läs mer

Allmänna villkor-konsulttjänster

Allmänna villkor-konsulttjänster Bilaga 12 till anbudsinbjudan Allmänna villkor konsulttjänster 1 (6) Allmänna villkor konsulttjänster 1 OMFATTNING Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av avtalade tjänster där Leverantören ställer

Läs mer

Allmänna villkor. Cision 2014

Allmänna villkor. Cision 2014 Allmänna villkor Cision 2014 juni 2014 ALLMÄNNA VILLKOR 1. Allmänt 1.1. Dessa Allmänna villkor gäller tjänster som Kunden abonnerar på (Tjänsten) från Cision Sverige AB (Cision). Genom Tjänsten kommer

Läs mer

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

100 % fokus på dig som kör Ford.

100 % fokus på dig som kör Ford. 100 % fokus på dig som kör Ford. Vill du ha ett bra pris på din bilförsäkring utan att dra ner på trygghet, kvalitet och service? Då ligger Ford Försäkring bra till. Som en del av varumärket Ford ser vi

Läs mer

A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E )

A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E ) A N V Ä N D A R V I L L K O R ( F O R D O N S Ä G A R E ) 1. ALLMÄNNA VILLKOR Definitioner Fordonsägaren Den som är registrerad kund hos DriveBack AB och därigenom bereds möjligheten att publicera Fordon

Läs mer

Sveland Släpförsäkring

Sveland Släpförsäkring Sveland Släpförsäkring Viktigt att komma ihåg Informera oss om förändringar De uppgifter som står på försäkringsbrevet är de som gäller för din försäkring. Det är därför viktigt att du informerar oss om

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas som används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas som används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet Gas 2013 N Gäller fr o m 1 januari 2015 och tillsvidare Allmänna avtalsvillkor för försäljning av naturgas som används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet Allmänna avtalsvillkor är utarbetade

Läs mer