Allmänna villkor Leaseonline AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna villkor Leaseonline AB"

Transkript

1 Allmänna villkor Leaseonline AB 1. Villkor - Avtal Om Underhållsservice OBS! Det åligger Leasetagaren att boka in och utföra service på Fordonet vid rätt tidpunkt enligt respektive biltillverkares servicerekommendationer. Om Fordonet ej sköts enligt anvisningarna kan Leasetagaren komma att debiteras extra kostnader. Leasetagarens skyldigheter och serviceavtalets tillämplighet För att Leasetagaren skall vara berättigad till underhållsservice enligt Avtalet gäller följande: 1. Faktura på fastställd Månadsavgift enligt Avtalet utfärdas en gång per månad och skickas till den av Leasetagaren uppgivna adressen. 2. Leasetagaren skall betala Månadsavgiften på det sätt som framgår av varje faktura. 3. Om Leasetagaren inte betalar fakturorna i enlighet med vad som föreskrivs ovan, belastas obetalda fakturabelopp efter ett påminnelsebrev med en dröjsmålsränta om 1,5% per månad. 4. Det åligger Leasetagaren att omedelbart underrätta Leaseonline om adressändring. 5. Leasetagaren ansvarar för skötsel och underhåll av fordonet i enlighet med instruktioner i fordonets instruktionsbok. 6. Leasetagaren kan enbart lämna in bilen för service och reparationer till levererande Återförsäljare eller annan auktoriserad märkesverkstad som anvisas av Leaseonline. 7. Vid varje service- eller reparationstillfälle skall Leasetagaren uppvisa bevis på gällande Avtal. 8. Vid händelse av mekaniska eller elektriska fel eller skador skall Leasetagaren underrätta Återförsäljaren eller en auktoriserad verkstad som anvisas av denne därom inom tio (10) dagar från det att felet upptäcktes.

2 Reparationer och service i utlandet - - Reparation och service av bilen utomlands skall betalas av Leasetagaren själv. Ersättning för reparationer som faller under bestämmelser för garantier lämnade av Fordonets tillverkare skall hanteras av tillverkaren via återförsäljarnätverket för respektive bilmärke. 2. Villkor - Avtal Om Hjulförvaring/hjulbyte Avtalet berättigar mot uppvisande av Leasetagaren till skifte av hjul vår och höst samt förvaring av hjul för Fordonet med bestämmelser och begränsningar enligt nedan. Leaseonline samarbetar med företaget Vianor för hantering av hjulen till Fordonet. Vianor tar kontakt med Leasetagaren och beslutar i samråd med denne om hanteringen av hjulen till Fordonet. Så här går det till: Vid leverans av Fordonet sommartid: - Vinterhjulen färdigställs och Leasetagaren informeras om var hjulen kommer att förvaras inför skiftet på hösten. - Kallelse till säsongsskifte skickas direkt till Leasetagaren. - Skifte genomförs på hösten varpå de avmonterade sommarhjulen tas till säsongsförvaring. Vid leverans av Fordonet vintertid: - Efter att bilens leveransdag bekräftats färdigställs vinterhjulen och transporteras till Återförsäljaren. - Leasetagaren informeras om att hjulen är levererade till Återförsäljaren, och Vianor stämmer av med Leasetagaren kring förvaring av sommarhjulen. - Återförsäljaren monterar vinterhjulen innan Fordonet levereras till föraren. - Sommarhjulen hämtas av Vianor från Återförsäljaren och transporteras till avtalad Vianor-verkstad som förvarar dessa till nästa skiftestillfälle. - Leasetagaren får en bekräftelse på vilken Vianor-verkstad som förvarar hjulen. Onormalt slitage Normalt sett beräknas Fordonets däck hålla under Leasetagarens avtalade leasingperiod/ körsträcka. Om däcken utsätts för onormalt slitage (exempelvis p.g.a. aggressiv körning, upprepade rivstarter etc.) så kan Leasetagaren bli debiterad kostnaden för att byta hjul, enligt vad som framgår i avsnittet 4. Villkor för bedömning av slitage och skador

3 3. Villkor - Avtal Om Försäkring För Fordonet gäller försäkring i samarbete med Länsförsäkringar. De första trettiosex (36) månaderna ingår en vagnskadegaranti som täcker skador på Fordonet som Leasetagaren själv orsakar. I tillägg ingår i Avtalet en halvförsäkring och dessutom tilläggsförsäkringen MER. Nedan finner du en exemplifierande översikt över de försäkringar som ingår i Avtalet: Vagnskadegaranti - ersätter - Skador på Fordonet vid en trafikolycka, även om felet är Leasetagarens Trafikförsäkring - ersätter - Vid personskador personskadeskydd - Vid skador på andras egendom egendomsskydd Halvförsäkringen - ersätter utöver trafikförsäkringen också - Vid brand, åsknedslag eller explosion brandskydd - Vid stenskott glasskydd - Vid stöld och inbrott stöldskydd - Vid bärgning och bogsering räddningsskydd - Vid behov av anlitande av advokat i samband med tvist rättsskydd - Vid behov av en psykolog efter en trafikolycka krisskydd - Skador på motor, startmotor, generator med mera maskinskadeskydd - Om fel drivmedel tankas i Fordonet allriskskydd MER-försäkring Tilläggsförsäkringen MER ingår i Avtalet och ger ett extra bra skydd. Tillägget betalar till exempel: - Hyrbil under reparationstiden i upp till fyrtiofem (45) dagar - Sjuttiofem (75) procent av kostnaden för en hyrbil - Kontant ersättning på etthundra (100) kronor per dag istället för hyrbil - Ersättning för skador vid krock med ett djur - Ersättning för skador om någon vandaliserat Fordonet - Självrisken för MER-försäkringen är lägre än om endast helförsäkring eller en vagnskadegaranti skulle innehas. Efter att Leasetagaren hämtat ut Fordonet hos Återförsäljaren skickas ett separat försäkringsbrev ut till Leasetagaren från försäkringsbolaget Länsförsäkringar, innehållande närmare försäkringsvillkor. För ytterligare information om bilförsäkringen besök

4 4. Villkor för bedömning av slitage och skador Det är viktigt att du tar väl hand om din leasingbil under avtalsperioden. Nedan beskrivs de riktlinjer som ligger till grund för kontroll av bilen vid leasingperiodens slut. Den kan hjälpa dig att undvika onödiga kostnader när du lämnar tillbaka bilen. Viktigt under avtalstiden Kom ihåg att det är du själv som ansvarar för hur din leasingbil sköts. Tar du väl hand om din bil har du möjlighet att undvika onödiga extra kostnader när det är dags att lämna tillbaka den. Underhåll och vårda bilen med regelbunden skötsel både ut- och invändigt. Säkerställ att bilen servas i enlighet med tillverkarens serviceplan och alltid hos auktoriserad märkesverkstad. Se vidare information i ditt servicecertifikat. Håller du dig inom avtalad körsträcka slipper du debitering för körda mil utöver avtalad körsträcka. Viktigt inför återlämnandet av bilen efter leasingperiodens slut När du återlämnar bilen ska den vara tvättad och rengjord, både ut- och invändigt. Fordonshandlingar skall finnas tillgängliga (Registreringsbevis, ev. bilprovningens besiktningsprotokoll, instruktionsböcker samt servicebok. All utrustning som levererades då bilen var ny skall finnas med och vara intakta. Exempel: alla nycklar, nyckel till låsbara hjulmuttrar, varningstriangel, reservhjul eller motsvarande utrustning, verktygssats, domkraft, ev skivor till navigator etc. Sommar- respektive vinterhjul placeras i bilen tillsammans med tillhörande hjulmuttrar och hjulsidor. Eventuella dekaler, klistermärken eller logotyper skall avlägsnas innan återlämnandet. När besiktningen är genomförd får du en skriftlig rapport. Den anger eventuella skador som konstaterats och som inte är hänförliga till normalt slitage samt kostnad för att åtgärda dessa. Kostnaden för dessa skador samt eventuella kostnader för körda övermil utöver avtalad körsträcka enligt leasingkontraktet skall regleras när bilen återlämnas

5 Normalt slitage Nedan är generella exempel på normalt slitage förenliga med ålder och bilens körsträcka. Här beskriver vi även onormalt slitage som debiteras utöver leasingavgiften vid bilens återlämnande. 1, Kaross, stötfångare och lack Normalt slitage; Stenskott på motorhuv och front, förenliga med ålder och bilens körsträcka. Max 10 mm stora stenskottsskador Repor som kan poleras bort Ytliga ilastningsrepor utan lackskada på stötfångare bak Mindre bucklor förenliga med ålder och bilens körsträcka (max 1 st per karossdel slagbucklor ) som kan åtgärdas utan omlackering Ej normalt slitage; Märken, bucklor eller repor som påverkar bilens utseende Repor tillräckligt djupa för att nå underliggande metall eller plastmaterial Lackering som inte är fackmannamässigt utfört Reparationer som inte är fackmannamässigt utförda Bilderna nedan visar exempel på skador som klassificeras som Ej normalt slitage på kaross, stötfångare och lack.

6 Ej normalt slitage gällande kaross, stötfångare och lack:

7 Ej normalt slitage gällande kaross, stötfångare och lack:

8 2, Glas Normalt slitage; Mindre märken i glas ( vita prickar ) som inte är i siktfält Stenskott mindre än 10 mm som ej är i synfältet, max 3 st. Ej normalt slitage; Stenskott med tecken på sprickbildning Repor och sprickor i glas Bilderna nedanför visar exempel på skador som klassificeras som Ej normalt slitage på glas.

9 3, Däck och fälg Normalt slitage; Minst 3 mm mönsterdjup på sommarhjul. Minst 5 mm mönsterdjup på vinterhjul samt ev reservhjul Mindre ytliga lackskador på fälgar, upp till 5 mm (mindre kantskador utan att fälgen deformerats). Ej normalt slitage; Ojämnt eller onormalt däckslitage. Skär- eller klämskador på däckets sidor från t ex trottoarkanter Mindre än 3 respektive 5 mm mönsterdjup på sommar- och vinterhjul, inklusive reservhjul. Se punkt ovan. Regummerade eller olika däcktyper Sprickor eller ojämnheter i fälgen Skavda eller kantstötta fälgar, skador större än 5 mm Sprickor, deformering Avvikelser från fabriksspecifikation Felaktiga fälgar Bilderna nedanför visar exempel på skador som klassificeras som Ej normalt slitage på däck och fälg.

10 4, Inredning Normalt slitage; Normalt slitage på mattor, innerpaneler och klädsel etc Reparationer fackmannamässigt utfört Ej normalt slitage; Saknad utrustning t ex insynsskydd, skyddsmattor etc Lukt från t.ex. tobaksrök eller pälsdjur Spår av pälsdjur Nedsmutsad inredning Icke-standard handsfree-satser eller skador orsakade av att sådana tagits bort Hål, revor, fläckar eller annat onormalt slitage Bilderna nedanför visar exempel på skador som klassificeras som Ej normalt slitage på inredning.

11 Bilderna nedanför visar exempel på skador som klassificeras som Ej normalt slitage på inredning. 5, Teknik, service och underhåll Normalt slitage; Komplett ifylld servicebok där det framgår att bilen servats regelbundet av auktoriserad verkstad och enligt tillverkarens rekommendationer Ej normalt slitage; Arbete utfört av icke auktoriserad verkstad Ofullständigt ifylld servicebok Service ej utförd inom rätt tid eller körsträcka enligt serviceavtalet vilket innebär att motorgaranti inte längre gäller Bilen är inte servad i enlighet med tillverkarens rekommendationer Ej fungerande utrustning, t.ex. klimatanläggning Elektronikfel Har du frågor kring denna guide vänligen kontakta Leaseonline.

12 5. Allmänna villkor - finansiering av privatleasing Allmänna villkor - privatleasing Dessa allmänna villkor gäller för privatleasing av fordon. Tillsammans med av Leasegivaren, Leasetagaren och Återförsäljaren undertecknad avtalsblankett utgör dessa villkor det fullständiga avtalet mellan Leasegivaren och Leasetagaren. 1. LEASETAGARE OCH MEDLEASETAGARE Leasetagaren är den som Leasegivaren i första hand kommer att tillställa avier avseende hyra och andra typer av meddelanden. Övrig leasetagare benämns Medleasetagare. Leasetagare respektive Medleasetagare är gentemot Leasegivaren solidariskt ansvariga för förpliktelserna enligt detta avtal. Med Leasetagare avses i det följande även Medleasetagare. Genom ingående av detta avtal befullmäktigar Medleasetagaren Leasetagaren att i alla avseenden företräda Medleasetagaren gentemot Leasegivaren i anledning av detta avtalsförhållande samt äga rätt att med bindande verkan för Medleasetagaren träffa uppgörelser samt mottaga och lämna meddelanden. 2. BRUKANDE AV FORDONET Fordonet är Leasegivarens egendom. Fordonet får endast brukas av Leasetagaren eller av denne anvisad person som innehar giltigt körkort och i övrigt är lämplig som förare. Fordonet får endast användas för enskilt bruk och inte i näringsverksamhet. Leasetagaren har gentemot Leasegivaren det fulla ansvaret för hur fordonet brukas. För färd utom Norden krävs Leasegivarens skriftliga medgivande. Fordonet får inte stadigvarande föras utanför Sverige. Fordonet får ej användas i tävlingssammanhang. Leasetagaren ansvarar för att gällande bestämmelser rörande fordonets utrustning och brukande iakttas, även parkeringsföreskrifter och trafikregler. Vidare förbinder sig Leasetagaren att inte använda fordonet i strid med gällande garantibestämmelser och/eller försäkringsbestämmelser samt att tillse att fordonet återkommande kontrollbesiktigas. Det är vid straffansvar förbjudet för Leasetagaren att sälja, vidareuthyra, pantsätta, avhända sig eller på motsvarande sätt förfoga över fordonet eller del därav. Leasetagaren ansvarar gentemot Leasegivaren för de ekonomiska påföljder som kan drabba Leasegivaren, i dennes egenskap av ägare till fordonet, på grund av Leasetagarens förfogande över och brukande av fordonet. 3. VÅRD OCH REPARATION AV FORDONET Det åligger Leasetagaren att väl vårda fordonet så att mer än normal förslitning inte förekommer samt följa de anvisningar som ges i instruktions- och/eller serviceboken. Det åligger Leasetagaren att begränsa eventuella skador på fordonet. Fordonet får inte byggas om, målas om eller i övrigt förändras ut- eller invändigt. Leasegivaren äger rätt att när som helst under hyrestiden besiktiga fordonet om Leasegivaren har skälig anledning att anta att Leasetagaren bryter mot bestämmelsen i denna punkt. Leasetagaren är ersättningsskyldig för samtliga kostnader som Leasegivaren kan ha för att återställa fordonet i normalt skick. Reparationer och underhåll ska i första hand utföras vid

13 Återförsäljarens verkstad och annars vid av Leasegivaren godkänd verkstad. Om fel eller skada på fordonet uppkommer under hyrestiden ska Leasetagaren omedelbart underrätta Leasegivaren och Återförsäljaren om detta och av Återförsäljaren inhämta instruktioner om vilka åtgärder som ska vidtagas, om reparationen inte omfattas av nybilsgaranti eller underhållsservice. Leasetagaren ska svara för samtliga kostnader förknippade med fordonet och fordonets brukande, inklusive skatter och avgifter, såvida inte annat framgår av särskilt tecknat serviceavtal. 4. FÖRSÄKRINGAR Leasetagaren ska, om inte annat skriftligen överenskommits med Leasegivaren, teckna och på egen bekostnad vidmakthålla fullständigt försäkringsskydd för fordonet med lägsta självriskalternativ och med Leasegivaren som förmånstagare enligt följande: - Trafikförsäkring. - Vagnskadeförsäkring, om vagnskadegaranti ej gäller för fordonet eller i den mån vagnskadegarantin upphör under hyrestiden. - Brand-, stöld-, glas- och maskinförsäkring, dvs. delkasko. - Bilräddning. - Rättsskydd för förare i trafikmål. Vid försäkringsfall ska Leasetagaren omedelbart underrätta Leasegivaren och Återförsäljaren samt inge skriftlig skadeanmälan på försäkringsbolagets formulär. Leasetagaren svarar alltid för självrisk. Vid stöld och skadegörelse ska alltid polisanmälan göras av Leasetagaren. Vid försäkringsfall, där försäkringsbolaget bedömer att reparation inte ska ske, ska försäkringsersättningen betalas direkt till Leasegivaren, varvid detta avtal upphör att gälla. Upphör avtalet på denna grund, ska Leasegivaren ha rätt till ersättning enligt vad som anges i punkt 11, såsom om hävning av avtalet skett. 5. SKADA PÅ ELLER FÖRLUST AV FORDONET M.M. Leasetagaren är ansvarig för skada på fordonet, inklusive förlust av fordonet, som uppkommer vid brukande av fordonet under hyrestiden, om inte Leasetagaren reklamerar utan dröjsmål och gör sannolikt att skadan inte orsakats av Leasetagarens oaktsamhet. Täcks en skada på fordonet eller skadeståndsanspråk mot Leasegivaren i egenskap av fordonets ägare inte av försäkring, är Leasetagaren alltid ersättningsskyldig. 6. LEVERANS OCH FEL I FORDONET Leasegivaren lämnar inga garantier avseende fordonet. Leasetagaren ska vid leverans av fordonet undersöka fordonet och utan dröjsmål reklamera fel eller brist till Återförsäljaren. Sker inte sådan reklamation ska fordonet anses ha levererats i avtalsenligt skick och enligt specifikation. Fel eller brist i fordonet berättigar inte Leasetagaren till innehållande av eller avdrag på betalningar enligt detta avtal. Leasetagaren är inte heller berättigad till uppskov med dessa betalningar. Leasetagaren äger endast rätt att häva detta avtal på grund av fel eller brist i fordonet om Leasegivaren har motsvarande

14 rätt enligt avtalet med Återförsäljaren. Om Leasetagaren häver avtalet med Leasegivaren, har Leasetagaren aldrig bättre rätt mot Leasegivaren än vad Leasegivaren har mot Återförsäljaren. 7. DEPOSITION Leasegivaren har rätt att kräva att Leasetagaren, innan Leasetagaren tar fordonet i besittning, erlägger en deposition. Deponerat belopp äger Leasegivaren rätt att, till dess hyresförhållandet upphört och slutreglering skett, behålla som säkerhet för Leasetagarens rätta fullgörande av detta avtal. Ränta utgår inte på deponerat belopp. 8. HYRA, HYRESTID, ÄNDRING M.M. Leasegivaren lämnar inga garantier avseende fordonet. Leasetagaren ska vid leverans av fordonet undersöka fordonet och utan dröjsmål reklamera fel eller brist till Återförsäljaren. Sker inte sådan reklamation ska fordonet anses ha levererats i avtalsenligt skick och enligt specifikation. Fel eller brist i fordonet berättigar inte Leasetagaren till innehållande av eller avdrag på betalningar enligt detta avtal. Leasetagaren är inte heller berättigad till uppskov med dessa betalningar. Leasetagaren äger endast rätt att häva detta avtal på grund av fel eller brist i fordonet om Leasegivaren har motsvarande rätt enligt avtalet med Återförsäljaren. Om Leasetagaren häver avtalet med Leasegivaren, har Leasetagaren aldrig bättre rätt mot Leasegivaren än vad Leasegivaren har mot Återförsäljaren. Leasegivaren har rätt att kräva att Leasetagaren, innan Leasetagaren tar fordonet i besittning, erlägger en deposition. Deponerat belopp äger Leasegivaren rätt att, till dess hyresförhållandet upphört och slutreglering skett, behålla som säkerhet för Leasetagarens rätta fullgörande av detta avtal. Ränta utgår inte på deponerat belopp. Hyran omfattar fordonet med extra utrustning enligt specifikation. Leasegivaren ska ha rätt att, vid anfordran, få kompensation av Leasetagaren för skatter eller avgifter i övrigt som under hyrestiden debiteras Leasegivaren i dess egenskap av fordonsägare eller på grund av upplåtelsen av fordonet och som inte kunnat beaktas vid hyrans bestämmande enligt detta avtal. Om Leasegivaren så påfordrar ska hyran erläggas genom autogiro. Hyran ska erläggas månadsvis med det belopp som är angivet som hyresavgift på den av parterna undertecknade avtalsblanketten. Hyresavgiften förfaller till betalning i förskott. Hyresavgiften ska vara Leasegivaren tillhanda senast första dagen i varje kalendermånad. Från och med dagen för faktisk leverans till den första dagen i nästkommande kalendermånad utgår en trettiondels (1/30) hyresavgift per dag. Detta belopp ska erläggas samtidigt med den första hyresavgiften. Den första hyresavgiften ska erläggas den första kalendermånaden efter dagen för faktisk leverans av fordonet. Avtalet upphör att gälla när hyrestiden är till ända. Hyran är grundad på Leasegivarens kostnad för finansiering av fordonet. Leasegivaren får därför med omedelbar verkan höja hyran i den utsträckning som motiveras av att Leasegivarens kostnader för finansiering av fordonet ökar på grund av dyrare upplåning, kreditpolitiska beslut eller andra kostnadsökningar som Leasegivaren skäligen inte kunde förutse när hyrestiden startade. Likaså ska Leasegivaren omedelbart sänka hyran om kostnaden för finansieringen minskar av samma skäl. Vid hyresändring kan Leasegivaren ändra storleken av den hyresavgift som ska betalas per månad så att avtalad hyrestid kan behållas.

15 9. DRÖJSMÅL MED BETALNING AV HYRAN M.M. Vid dröjsmål med betalning av hyra eller annan ersättning utgår förseningsavgift med 145 kronor samt dröjsmålsränta med 24 procent per år, dock minst 45 kronor. Leasegivaren friskriver sig från ansvar för skada som beror av svensk eller utländsk lag, förordning eller föreskrift, eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet utanför Leasegivarens kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, lockout och blockad gäller även om Leasegivaren själv är föremål för eller vidtar sådan åtgärd. Skada till följd av Leasegivarens avtalsbrott ersätts endast om skadan orsakats av oaktsamhet. Ersättning från Leasegivaren utgår inte i något fall för indirekt skada, om inte skadan orsakats av grov oaktsamhet. 10. ÅTERLÄMNANDE OCH AVRÄKNING M.M. Om Leasetagaren och Leasegivaren är överens kan hyrestiden förlängas eller avtalet sägas upp i förtid. Om avtalet upphör i förtid ska Leasetagaren utge ersättning i enlighet med principerna i punkt 11 nedan. Vid hyrestidens utgång ska Leasetagaren på egen bekostnad omgående återlämna fordonet jämte extrautrustning till en av Leasegivaren anvisad plats (normalt till Återförsäljaren). Då fordonet återlämnas ska det vara i normalt skick med hänsyn till normalt slitage. Vid återlämnande efter hyrestidens utgång eller då avtalet hävts enligt punkt 11 nedan ska genom Leasegivarens försorg upprättas testprotokoll utvisande fordonets skick. Om Leasegivaren efter upprättat testprotokoll konstaterar att fordonet utsatts för förändring eller förslitning som inte förutsatts, eller om fordonet använts i större grad eller på annat sätt än vad som förutsatts av Leasegivaren vid avtalets ingående, ska Leasetagaren ersätta Leasegivaren för de kostnader som Leasegivaren haft för att återställa fordonet i normalt skick. Om fordonet, oberoende av orsaken till detta, inte återlämnas på avtalad tid ska Leasetagaren ersätta Leasegivaren för de kostnader denne haft för att återställa fordonet till en plats där Leasegivaren kan ta fordonet i bruk samt den skada som Leasegivaren kan ha lidit med anledning av detta. Om fordonet enligt Leasegivarens anvisning ska återlämnas till Återförsäljaren, gäller vad som i detta stycke sägs om Leasegivaren i stället Återförsäljaren. Leasetagaren är skyldig att erlägga hyra fram till dess att fordonet återlämnas. Dessutom utgår avtalad övermilsersättning för körda mil utöver den beräknade genomsnittliga körsträckan per månad. Undermil krediteras ej. Det är vid straffansvar förbjudet att utan Leasegivarens medgivande bruka fordonet efter hyrestidens utgång. 11. HÄVNING AV AVTALET Dröjsmålsränta utgår med en årlig ränta om 24 procent beräknad på till betalning förfallen hyresavgift eller annan ersättning, dock lägst 45 kr. Leasegivaren äger rätt att uttaga påminnelseoch inkassobrevsavgift Leasegivaren har rätt att omedelbart häva avtalet och genast återtaga fordonet om någon av följande förutsättningar föreligger. A Leasetagaren dröjer med erläggandet av hyran eller annan betalning mer än fjorton (14) dagar efter förfallodagen. B Leasetagaren vanvårdar fordonet eller vägrar Leasegivaren att besiktiga fordonet. C Leasetagaren ställer in sina betalningar, försätts i konkurs eller blir föremål för skuldsanering.

16 D Leasetagaren överskrider den maximala körsträcka som är angiven i avtalet. E Leasetagaren i övrigt väsentligen åsidosätter någon bestämmelse i detta avtal. Om avtalet hävs ska Leasetagaren till Leasegivaren betala dels samtliga förfallna obetalda hyror, jämte ränta därå enligt punkt 9 till dess full betalning skett, dels samtliga kostnader uppkomna i samband med återtagandet av fordonet. Leasetagaren ska dessutom utge ersättning till Leasegivaren med anledning av att avtalet hävts i förtid, denna ersättning ska motsvara 35 % av kvarvarande ej förfallna hyror för den återstående hyrestiden. 12. SÄRSKILD UPPSÄGNINGSAVGIFT Om Leasetagaren, med Leasegivarens skriftliga medgivande, säger upp detta avtal under tiden från och med Leasetagarens underskrift av avtalet men innan leverans av fordonet skett, ska Leasetagaren till Leasegivaren erlägga hela kostnaden för avvecklingen av Leasegivarens mellanhavande med Återförsäljaren samt särskild uppsägningsavgift om två (2) procent av fordonets inköpspris, dock lägst kronor. 13. ÖVERLÅTELSE Leasetagaren äger inte rätt att, utan Leasegivarens samtycke, till annan helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal. Leasegivaren är berättigad att överlåta eller pantsätta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal, inklusive äganderätten till det hyrda fordonet, dock med förbehåll för Leasetagarens rätt. Leasetagaren ska efter erhållen underrättelse om överlåtelse eller pantsättning av Leasegivarens rättigheter enligt detta avtal, betala förfallna hyror respektive fullgöra sina skyldigheter i övrigt enligt detta avtal till den som trätt i Leasegivarens ställe. 14. ÄNDRING AV AVTALSVILLKOR Eventuella ändringar av eller tillägg till detta avtal gäller endast om dessa skriftligen har godkänts av bägge parter. Har meddelande som rör detta avtal av Leasegivaren avsänts till Leasetagaren i rekommenderat brev under Leasetagarens i detta avtal angivna adress, eller på den ändrade adress som vid meddelandets avsändande är för Leasegivaren känd som rätt adress, ska meddelandet anses ha kommit adressaten tillhanda senast på tredje arbetsdagen efter avsändandet. Har meddelande avsänts med telefax eller e-post, ska det anses ha kommit adressaten tillhanda arbetsdagen efter det att ett godkänt kvitto från telefaxen eller e-posten har erhållits. 15. LeasetagarenS INSOLVENS Skulle utmätning ske hos Leasetagaren eller om Leasetagaren försatts i konkurs åligger det Leasetagaren att omedelbart genom företeende av detta avtal för vederbörande utmätningsman eller konkursförvaltare upplysa om Leasegivarens äganderätt. Leasegivaren har rätt att förse fordonet med skylt som visar att Leasegivaren äger fordonet. 16. MEDDELANDEN OCH ADRESSÄNDRING Har meddelande som rör detta avtal av Leasegivaren avsänts till Leasetagaren i rekommenderat brev

17 under Leasetagarens i detta avtal angivna adress, eller på den ändrade adress som vid meddelandets avsändande är för Leasegivaren känd som rätt adress, ska meddelandet anses ha kommit adressaten tillhanda senast på tredje arbetsdagen efter avsändandet. Har meddelande avsänts med telefax eller e-post, ska det anses ha kommit adressaten tillhanda arbetsdagen efter det att ett godkänt kvitto från telefaxen eller e-posten har erhållits. 17. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Eventuella ändringar av eller tillägg till detta avtal gäller endast om dessa skriftligen har godkänts Leasetagaren samtycker till att Leasegivaren registrerar och lagrar uppgifter som Leasetagaren lämnat eller lämnar i framtiden eller som följer av Leasegivarens tjänster till Leasetagaren samt även att Leasegivaren inhämtar, registrerar och samkör personuppgifter om Leasetagaren från andra källor. Ändamålet är att uppgifterna får sammanställas, bearbetas och på annat sätt behandlas för Leasegivarens administration och analys av hyresförhållandet och även Leasegivarens kredithantering, kreditbedömning och kreditupplysningsverksamhet. Leasetagaren samtycker även att uppgifterna får behandlas utomlands och, utan hinder av banksekretess, utlämnas till andra enheter inom Leasegivaren i Sverige eller utomlands, inom ramen för ändamålet. Uppgifter får inom ramen för ändamålet utlämnas till Leasegivarens samarbetspartners i Sverige och utomlands och samköras med motsvarande uppgifter hos mottagaren. Leasetagaren samtycker vidare till att Leasegivaren samt Leasegivarens samarbetspartners, såväl i Sverige som utomlands, använder, sammanställer och bearbetar uppgifterna i syfte att erbjuda och marknadsföra sina produkter och tjänster till Leasetagaren, samt att Leasegivaren låter andra utvalda företag, i Sverige och utomlands, får del av Leasetagarens namn- och adressuppgifter för marknadsföringsändamål. Leasetagaren samtycker också till att uppgifter om Leasetagaren och hyresförhållandet bearbetas och analyseras i syfte att fastställa lämpliga målgrupper för speciella marknadsföringskampanjer. Uppgifterna får lagras av Leasegivaren i tre år efter att hyresförhållandet avslutas för Leasegivarens nämnda ändamål. Om Leasegivaren överlåter avtalet enligt punkt 13, får även personuppgifter om Leasetagaren överlåtas. Leasetagaren har rätt att en gång per år utan kostnad skriftligen ta del av de personuppgifter som finns registrerade om Leasetagaren. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan Leasetagaren när som helst begära att uppgifterna rättas eller tas bort. Leasetagare kan även när som helst avsäga sig ytterligare erbjudanden om produkter och tjänster. Leasegivaren är personuppgiftsansvarig och kan kontaktas på Leasegivarens kundservicetelefon. 18. FORCE MAJEURE SAMT BEGRÄNSNING AV SKADEERSÄTTNING Leasegivaren friskriver sig från ansvar för skada som beror av svensk eller utländsk lag, förordning eller föreskrift, eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet utanför Leasegivarens kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, lockout och blockad gäller även om Leasegivaren själv är föremål för eller vidtar sådan åtgärd. Skada till följd av Leasegivarens avtalsbrott ersätts endast om skadan orsakats av oaktsamhet. Ersättning från Leasegivaren utgår inte i något fall för indirekt skada, om inte skadan orsakats av grov oaktsamhet.

18 19. TVIST M.M. Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras enligt svensk rätt och av svensk domstol. Hänvisningen till svensk rätt omfattar inte dess lagvalsregler. 6. Övriga villkor Leaseonline förbehåller sig rätten att vidta förändringar av Tjänsterna avseende struktur, omfattning och funktion. Leaseonline ska meddela Leasetagaren om sådan förändring minst en (1) månad innan förändringen äger tillämplighet. För det fall förändringen är till nackdel för Leasetagaren har denne rätt att säga upp Avtalen till upphörande med verkan från och med et att förändringen trätt i kraft. Giltig uppsägning från Leasetagarens sida med anledning av sådan förändring ska ha kommit Leaseonline tillhanda före förändringens ikraftträdande. Avtalen träder i kraft vid det datum då Fordonet kan avhämtas hos Återförsäljaren och gäller för en tid av [tjugofyra (24)] eller [trettiosex (36)] månader beroende på avtalets avtalade längd. Vid Leasetagarens dröjsmål med betalning av fakturerad Månadsavgift överstigande fjorton (14) dagar äger Leaseonline rätt att säga upp Avtalen till omedelbart upphörande. Leasetagaren har enbart rätt att överlåta Avtalen på annan efter skriftligt samtycke från Leaseonline. Leaseonline äger dock rätt att, utan samtycke från Leasetagaren, fritt överlåta Avtalen inklusive tillhörande rättigheter och skyldigheter till tredje man. Avtalen skall tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt, och tvist i anledning av Avtalen skall slutligt avgöras vid allmän domstol. Meddelanden som lämnas till Leasetagaren enligt Avtalen får skickas med e-post till den e-postadress som anges i Avtalens inledning. Leasetagaren skall utan dröjsmål upplysa Leaseonline om förändringar i e-postadressen. Birger Jarlsgatan 57C, SE Stockholm, Telefon: E-post: Internet:

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

Testkund, Ett Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ

Testkund, Ett Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ 21550 SE Sida 1 Box 1341, 171 26 Solna, Sweden Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ Solna 2014-06-23 Varsågod, här kommer dina lånehandlingar! Din låneansökan på 60 000 kronor har blivit godkänd. Nu vill vi

Läs mer

Värdepappersbolaget. East Capital AB. Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. Information om East Capital AB och våra tjänster

Värdepappersbolaget. East Capital AB. Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. Information om East Capital AB och våra tjänster Värdepappersbolaget East Capital AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument Information om East Capital AB och våra tjänster Riktlinjer för bästa orderutförande Information om egenskaper

Läs mer

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus 1 (5) Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit Januari 2015 1. Parter, avtal, ansökan m m Dessa

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer

VILLKOR KAPITALMARKNADSKONTO (inom Värdepapperstjänst BAS) Utgivningsdatum 2015-06-03

VILLKOR KAPITALMARKNADSKONTO (inom Värdepapperstjänst BAS) Utgivningsdatum 2015-06-03 VILLKOR KAPITALMARKNADSKONTO (inom Värdepapperstjänst BAS) 2015-06-03 1(3) 1.Allmän information Dessa villkor reglerar ditt förhållande till den bank som anges i avtalet som dessa villkor gäller för. Du

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Bekvämare för dig som kör Peugeot Peugeotkortet är ett av bilbranschens förmånligaste betal-/kreditkort. Med Visakopplingen har du möjlighet

Läs mer

Kontoavtal Hammarbykortet

Kontoavtal Hammarbykortet Kontoavtal Hammarbykortet Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42119126 Tipsa en vän! Tipsa en vän så bjuder vi er båda på 3 000 poäng! Vi bjuder även den sökande på den första

Läs mer

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36

Försäkringsvillkor Bil. Januari 2009. Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Försäkringsvillkor Bil Januari 2009 Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Några ord om din försäkring För bil som du använder i trafiken är du tvungen att ha en trafikförsäkring. Den ersätter de skador som

Läs mer

Garantier och allt annat du behöver för ett tryggt och enkelt bilinnehav.

Garantier och allt annat du behöver för ett tryggt och enkelt bilinnehav. Garantier och allt annat du behöver för ett tryggt och enkelt bilinnehav. Företagets transportbilar ska aldrig vara ett bekymmer. När bilarna står stilla stannar affärerna för många företag. Men det finns

Läs mer

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22)

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22) 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Tidaholms Sparbank (org. nr. 567200-4883),Box 23, 522 21 Tidaholm, 0502-18500,tidaholms-sparbank.se, info@tidaholms-sparbank.se

Läs mer

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 203-09 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 2

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg Tfn växel:

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon 1 (4) Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon När du köper reservdelar eller reparation hos Swecon Anläggningsmaskiner AB gäller i första hand garantibestämmelserna

Läs mer

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T Sida 1 av 5 1. Inledande bestämmelser Kortutgivare och kreditgivare är Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, nedan kallad Banken. Utfärdade Kort är Bankens egendom och ska återlämnas till Banken vid

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (publ), org.nr. 516401-0208 Box 22209, 250 24 Helsingborg Tfn

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN 1. Parter/Definition Kreditgivare: Avida Finans AB, org. nr 556230-9004, eller den som efter en eventuell överlåtelse är innehavare av Kreditavtalet. Kreditavtal: Skuldebrevet jämte vid var tid gällande

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/ kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer Adress EnterCard

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01

Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01 Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01 I den mån dessa allmänna villkor innehåller bestämmelser som är oförenliga med Ramavtal för Betalkonton och Betaltjänster

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort GULDKORT 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE Reglemente 1 (24) Issued by (dept, name, phone, location) / Utfärdat av (avd, namn, tfn, geo plac) Version No / Versionsnr Appendix / Bilaga AB Volvo, Corporate HR Sweden, Peter Sonesson 2015.1 REGLEMENTE

Läs mer