Frågor och svar avslutande av.se registrar (last resort)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar avslutande av.se registrar (last resort)"

Transkript

1 Frågor och svar avslutande av.se registrar (last resort) ) Vad är en registrar? En registrar är en ackrediterad återförsäljare av domännamn. Alla som vill ha en.sedomän måste registrera domännamnet hos en registrar som sedan förvaltar det på uppdrag av innehavaren..se har avtal med ungefär 140 olika.se registrarer. 2) Vilken registrar har jag? Du har själv valt registrar för ditt/dina domännamn. Om du har haft WinStart som registrar för ett eller flera domännamn ska du ha fått ett mejl och/eller ett brev som förklarar att.se:s avtal med WinStart nu har upphört. WinStart har alltså inte längre rätt att registrera eller förvalta.se domäner. De berörda domänerna förvaltas i stället av.se:s så kallade skyddsregistrar. Där blir de kvar antingen tills du väljer en ny registrar eller till och med Är du osäker på vilken registrar som förvaltar ett visst.se domännamn kan du använda.se:s särskilda sökfunktion på kundtjanst. 3) Vilka domäner berörs? Har du ett eller flera domännamn som berörs av att avtalet med WinStart sagts upp ska du ha fått ett mejl och/eller ett brev från.se. Där finns det med en lista över de berörda domännamnen (alternativt instruktioner om hur du kan få fram en sådan lista). 4) Vad innebär mejlet/brevet som jag fått? Det meddelar att.se:s avtal med WinStart har upphört och att WinStart inte längre har rätt att registrera och förvalta.se domännamn. Ditt/dina berörda domännamn förvaltas i stället tillfälligt av.se:s skyddsregistrar. Du förväntas därför välja en ny registrar enligt de instruktioner som finns i mejlet/brevet. Observera att det endast är själva domännamnet som påverkas av att avtalet med WinStart har upphört. Kringtjänster som webbhotell och e post kopplade till domänen ligger utanför detta avtal. Har du frågor om dessa tjänster måste du kontakta din leverantör av dem (ditt webbhotell). 5) Hur gör jag för att byta registrar? I mejlet/brevet som du har fått står precis hur du ska göra. Där finns också den domäninformation och den kod (en så kallad auktoriseringskod) som du behöver för att 1

2 kunna byta från.se:s skyddsregistrar till en ny registrar. (Alternativt instruktioner om hur du får fram information och kod.) 6) Kan ni skicka om mejlet med uppgifter? Nej, av praktiska skäl skickas mejlet bara ut en gång. Du får också ett brev med vanlig post som innehåller alla uppgifter du behöver för att kunna byta från.se:s skyddsregistrar till en ny registrar. Behöver du trots detta få informationen igen så måste du besöka webbplatsen Där kan du begära ut ett engångslösenord som används för att logga in. När du väl är inloggad kan du generera de nödvändiga koderna och lämna över informationen till din nya registrar. Sedan kan registrarbytet genomföras. Om e postadressen i.se:s register är felaktig så måste du först uppdatera denna innan du kan få engångslösenordet skickat till dig. På finns en e postuppdateringsblankett. Skriv ut och fyll i den och skicka sedan in den till.se så uppdateras e postadressen i.se:s register. Därefter kan du begära ut ett nytt engångslösenord. 7) Mitt engångslösenord fungerar inte! Lösenordet är versalkänsligt, så kontrollera först att du skrivit in stora och små bokstäver rätt. Det går heller inte att använda lösenordet mer än en gång. Har du loggat in med det och därefter loggat ut så är det förbrukat och då måste du begära ut ett nytt via webbplatsen (se nedan). 8) Jag behöver ett nytt engångslösenord för att logga in och få min auktoriseringskod! Gå till och ange ditt kontakt ID. (Har du tillgång till mejlet som du fått om att avtalet mellan.se och WinStart har upphört, så finns ditt kontakt ID med där. I annat fall kan du söka på ditt domännamn på och få fram ditt kontakt ID den vägen.) Du ska också skriva in ett domännamn som är kopplat till ditt kontakt ID. Då skickas engångslösenordet till den e postadress som finns i.se:s register. 9) Varför kommer inte engångslösenordet fram till min e post? Troligen beror detta på att e postadressen som finns i.se:s register inte längre är aktuell. I så fall behöver du uppdatera denna innan du kan få något lösenord. På finns en e postuppdateringsblankett. Skriv ut och fyll i den och skicka sedan in den till.se så uppdateras e postadressen i.se:s register. Därefter kan du begära ut ett nytt engångslösenord. För att se om e postadressen i.se:s register stämmer kan du söka på ditt kontakt ID på vår webbplats På grund av personuppgiftslagen kan vi dock inte visa några uppgifter om innehavaren är en privatperson. 10) Varför har ni flyttat fram förfallodatum för vissa domännamn men inte för andra? 2

3 Detta gör.se för att se till att domännamnstjänsten inte avbryts innan innehavaren hunnit välja en ny registrar (senast ). När avtalet mellan.se och WinStart upphörde flyttades därför förfallodatumet fram för domännamn med förfallodatum den månad som avtalet avslutades samt ytterligare fem månader framåt i tiden. För de domännamn som förföll innan avtalet avslutades har förfallodatum dock inte flyttats fram eftersom avtalet då fortfarande var i kraft. Däremot har eventuellt deaktiveringseller avregistreringsdatum flyttats fram för redan förfallna domännamn som ännu inte tagits bort ur registret. Det innebär att inga domännamn hos skyddsregistraren kommer att deaktiveras eller avregistreras under skyddsperioden så att alla först får en chans att välja en ny registrar. 11) Kommer ni att flytta tillbaka förfallodatum igen? Nej, om förfallodatum har flyttats fram på grund av uppsägningen av avtalet med WinStart så gäller det nya datumet. 12) När ska jag byta registrar för mitt/mina domännamn? Det bästa är att så fort som möjligt välja ut en ny registrar för det/de domännamn som tillfälligt förvaltas av.se:s skyddsregistrar. Från och med uppsägningen av.se:s avtal med WinStart har du tre (3) månader på dig (det vill säga till och med ) att byta till en ny registrar. Skulle du inte välja en ny registrar inom denna period kommer berörda domännamn automatiskt att flyttas över till.se:s egen registrar,.se Direkt..SE Direkt har högre årsavgift än andra registrarer och erbjuder inga kringtjänster som webbhotell och e post i egen regi. Vi rekommenderar att du byter registrar innan de tre månaderna har löpt ut. 13) Vilken registrar ska jag välja? Detta är något du får ta ställning till själv. Du kan välja mellan alla.se:s 140 registrarer. En lista över dem finns på https://www.iis.se/domaner/aterforsaljare/se/. Det går att filtrera listan utifrån olika typer av information så att man lätt kan hitta lämpliga alternativ. 14) Kommer mitt webbhotell att fungera när jag har valt ny registrar? Även om det inte alltid verkar så, är domännamnsregistreringen någonting separat från kringtjänster som webbhotell och e post kopplade till domänen. Hur det fungerar med dessa kringtjänster kan skilja sig åt beroende på vilken registrar du väljer. Det är vanligt att köpa alla tjänster i ett paket från en leverantör som både är registrar och webbhotell, men detta är inte alltid nödvändigt. Undrar du över dessa tjänster ska du vända dig till din leverantör av dem. 15) Ska jag flytta webbhotellet också? Hur det fungerar med kringtjänster som webbhotell och e post kan skilja sig åt beroende på vilken registrar du väljer. Det är vanligt att köpa alla tjänster i ett paket från en 3

4 leverantör som både är registrar och webbhotell, men detta är inte alltid nödvändigt. Undrar du över dessa tjänster ska du vända dig till din leverantör av dem. 16) Varför ska jag välja ny registrar i stället för att bli kvar hos.se:s skyddsregistrar? Skyddsregistraren är en övergångsfunktion som.se sätter upp under en begränsad tid eftersom WinStart har förlorat rätten att registrera och förvalta.se domännamn. När övergångsperioden är över ( ) måste ditt/dina domännamn ha en annan registrar som förvaltar dem. 17) Vad händer om jag inte väljer någon ny registrar? Ditt/dina domännamn finns hos.se:s skyddsregistrar till och med Har du inte bytt registrar till dess kommer berörda domännamn automatiskt att flyttas över till.se:s egen registrar,.se Direkt. Årsavgiften per domännamn blir då 255 kronor inklusive moms..se Direkt erbjuder inte heller några kringtjänster som till exempel webbhotell eller e post. Vi rekommenderar att du väljer en annan registrar än.se:s egen och att du gör det så snart som möjligt. 18) Varför kan jag inte ha kvar WinStart som registrar? Avtalet mellan.se och WinStart har upphört på grund av att företaget inte längre uppfyller kraven i.se:s Registry Registrar avtal. 19) Varför skickar ni ut mejl/brev till mig? För att berätta att avtalet mellan.se och WinStart har upphört och informera dig om att du därför behöver välja en ny registrar för det/de domännamn som WinStart har varit registrar för. 20) Kan mina domäner ligga kvar hos.se? Till och med förvaltas de berörda domänerna av.se:s skyddsregistrar. Det är en övergångsfunktion som.se sätter upp under en begränsad tid eftersom WinStart inte längre har rätt att registrera och förvalta.se domännamn. Om du inte väljer en ny registrar innan kommer ditt/dina domännamn automatiskt att flyttas över till.se:s egen registrar,.se Direkt. Årsavgiften per domännamn blir då 255 kronor inklusive moms..se Direkt erbjuder inte heller några kringtjänster som till exempel webbhotell eller e post. Vi rekommenderar att du väljer en annan registrar än.se:s egen och att du gör det så snart som möjligt. 21) Vad kostar det om mina domäner ligger kvar? Hos.SE:s egen registrar.se Direkt är priset för ett års förnyelse 255 kronor inklusive moms. 22) Vad är fördelen med att ha sina domäner hos.se Direkt? 4

5 Så länge.se har kvar ansvaret för toppdomänen.se lär.se Direkt finnas kvar som registrar. Du riskerar alltså inte att avtalet med.se Direkt upphör på det sätt som skett med WinStart så att du tvingas välja en annan registrar igen. 23) Vad är nackdelen med att ha sina domäner hos.se Direkt? Hos.SE Direkt ligger årsavgiften per domän på 255 kronor inklusive moms, vilket är högre än hos andra registrarer..se Direkt erbjuder heller inte några kringtjänster som webbhotell eller e post. Vill du ha sådana tjänster kopplade till din domän som kund till.se Direkt så måste du ordna dem på annat håll. 24) Kan jag flytta mitt webbhotell också? Många registrarer erbjuder också webbhotelltjänster och vill du byta webbhotell för berörda domännamn så är det fullt möjligt. Men du kan göra detta först när du valt en ny registrar. Flytten av webbhotell utförs sedan via den nya registraren. 25) Vart ska jag flytta mitt webbhotell? Många registrarer erbjuder även webbhotelltjänster. På https://www.iis.se/domaner/aterforsaljare/se/ finns en lista över alla.se:s registrarer. Listan kan filtreras så att den bara visar registrarer som också erbjuder webbhotelltjänster. 26) Vilka tjänster har jag hos WinStart? Många domäninnehavare köper också kringtjänster som webbhotell och e post från sin registrar. Observera att dessa tjänster inte i sig påverkas av att avtalet mellan.se och WinStart har upphört. Köper du dessa tjänster från WinStart ska du vända dig till WinStart för vidare information om dem. 27) Kan mina tjänster hos WinStart ligga kvar där även om jag väljer en ny registrar? Detta är en fråga för WinStart och din nya registrar. Det finns inga egentliga tekniska hinder för detta, men vissa registrarer säljer bara registreringen av domännamn som en pakettjänst tillsammans med kringtjänster som webbhotell och e post. Kontakta WinStart samt din nya registrar för att ta reda på hur du kan göra. 28) Vårt företag har fler.se domännamn än dem som listas i ert mejl/brev, varför är inte de med? Det är enbart.se domännamn som förvaltades av WinStart som berörs av att avtalet mellan.se och WinStart har upphört. I de mejl.se har skickat ut listas alla de berörda domännamn som är knutna till en viss kontaktperson (kontakt ID). Om ni har.se domännamn som inte är med i listan så är det antingen så att dessa förvaltas av någon annan registrar än WinStart, eller så är de kopplade till andra kontaktpersoner. I det senare fallet ska ni ha fått fler mejl/brev adresserade till respektive kontaktperson. 5

6 För att se vilken registrar som förvaltar ett visst.se domännamn kan du använda.se:s särskilda sökfunktion på kundtjanst. 29) Mitt domännamn ska förnyas inom kort. Från vem kommer fakturan? Finns det utestående fakturor för ditt/dina berörda domännamn från WinStart så måste du lösa detta med dem. Men WinStart har nu förlorat rätten att registrera och förvalta.se domännamn i och med att deras avtal med.se upphört. Därför kan WinStart inte längre förnya ditt/dina domännamn. För att kunna förnya det/dem måste du i stället välja en ny registrar. Du kan välja mellan alla de 140 registrarer som finns listade på https://www.iis.se/domaner/aterforsaljare/se/. Det går att filtrera listan utifrån olika typer av information så att man lätt kan hitta lämpliga alternativ. Däremot finns där ingen information om priser (på grund av att.se inte vill gynna någon enskild registrar). 6

Information. Registry Services. FAQ för Registrarer 2015-01-20

Information. Registry Services. FAQ för Registrarer 2015-01-20 Information Registry Services FAQ för Registrarer SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2009 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 7 1.1 VAD ÄR SKILLNADEN PÅ.SE, REGISTRY SERVICES OCH SE DIREKT?... 7 1.2

Läs mer

REGgie-projektet Rapport. REGgie. .SE:s beslut. Dokumentnummer: Senast sparat: 26 juni 2007

REGgie-projektet Rapport. REGgie. .SE:s beslut. Dokumentnummer: Senast sparat: 26 juni 2007 Dokumentnummer: Senast sparat: 26 juni 2007 SE, Stiftelsen för Internetinfrastruktur 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1 Introduktion...3 1.1 Detta dokument...3 1.2 Förkortningar och definitioner...3

Läs mer

Hur lånar jag på biblioteket?

Hur lånar jag på biblioteket? Bibliotekets startsida / Hur lånar jag på biblioteket? Hur lånar jag på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker, filmer, cd-skivor, tidskrifter och annat. För att låna behöver du ett bibliotekskort.

Läs mer

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 Frågor och svar Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 ÖVERGRIPANDE Fråga 1: Fråga 2: Fråga 3: Fråga 4: Fråga 5: Fråga 6: Varför blir Sandviken Energi nu Bixia? Vi går samman med Bixia för att bli starkare

Läs mer

ACE står för ascii compatible encoding en metod att använda icke-engelska tecken, som åäö i domännamn.

ACE står för ascii compatible encoding en metod att använda icke-engelska tecken, som åäö i domännamn. AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se s REGISTRERINGSVILLKOR PARTER One.com (nedan: One.com eller Registraren) som är, eller som senast den 31 maj 2009 kommer att vara, av Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Frobbit AB www.frobbit.se

Frobbit AB www.frobbit.se Frobbit AB www.frobbit.se Svar på Remiss från.se angående Alternativt Tviste Förfarande Frobbit! lämnar härmed sina synpunkter på.se remiss angående Alternativt TvisteFörfarande (ATF)..SE ställde i remissen

Läs mer

Handla i vår webbshop!

Handla i vår webbshop! Handla i vår webbshop! www.plandent.se Manual Inloggning Börja alltid med att logga in i webbshopen genom att gå till www.plandent.se och klicka på LOGGA IN I WEBBSHOP uppe i högra hörnet. Fyll i ditt

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du?

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du? ABUSE DOCUMENT 1. Hur förhindras oegentlig överlåtelse? En person har via en whois slagning på ett domännamn fått fram namnet på den som innehar domännamnet. Han får också fram personnr eller organisationsnummer

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR Gällande för toppdomänen.nu 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för

Läs mer

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Göteborg den 28 december 2011 Uppdaterad den 27 januari 2012 Tillagda frågor och svar hittar du i slutet av dokumentet Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Vad innebär konkurs? En gäldenär

Läs mer

Anders Nyman Stoppa domänskojarna! oseriösa metoder vid försäljning av domännamn och webbplatser

Anders Nyman Stoppa domänskojarna! oseriösa metoder vid försäljning av domännamn och webbplatser Anders Nyman Stoppa domänskojarna! oseriösa metoder vid försäljning av domännamn och webbplatser Anders Nyman Stoppa domänskojarna! oseriösa metoder vid försäljning av domännamn och webbplatser Stoppa

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 15 februari 2011 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

När din arbetsgivare går i konkurs

När din arbetsgivare går i konkurs När din arbetsgivare går i konkurs 1 Innehåll När din arbetsgivare går i konkurs 3 Varför och hur företag sätts i konkurs 3 Det här gör en konkursförvaltare 4 Uppsägning från konkursförvaltaren samt uppsägningstider

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt

Läs mer

Inloggnings- och registreringsfrågor

Inloggnings- och registreringsfrågor Inloggnings- och registreringsfrågor» Varför kan jag inte logga in? Det finns flera möjliga förklaringar till detta. Först och främst, försäkra dig om att ditt användarnamn och lösenord stämmer. Om du

Läs mer

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING Av och med: Tommy Kreutner Kreutner.se Skriven någon gång för ganska länge sedan Det var en gång en gammal bortglömd domän, domänen var fortfarande knuten till ett webbhotell

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Frågor och svar om Projektrummet

Frågor och svar om Projektrummet 1(6) Senast uppdaterad 2008-08-21 Frågor och svar om Projektrummet FRÅGOR OCH SVAR OM PROJEKTRUMMET... 1 1. Hur ändrar jag uppgifter för min organisation eller mitt arbetsställe?... 2 2. Hur ändrar jag

Läs mer

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0

Årsavslutning 2013-2014. Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Årsavslutning 2013-2014 Denna vägledning beskriver iscala version 3.0 Innehållsförteckning Inledning... 3 Administrationskonsolen... 3 Kopiering av kontoplanen... 5 Kopiering av parametrar och automatkonteringstabeller...

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning

Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning Innehåll Grundvillkor i arbetslöshetsförsäkringen 4 Två försäkringar 4 Så hög är ersättningen 4 Så länge får du ersättning 7 Arbetsvillkor 8

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Nya Autogiro. Funktionsbeskrivning och användarhandledning

Nya Autogiro. Funktionsbeskrivning och användarhandledning Nya Autogiro Funktionsbeskrivning och användarhandledning Denna manual gäller fr.o.m. det att Nya Autogiro finns tillgängligt. Manualen för Nya Autogiro kommer att gälla parallellt med manualerna för dagens

Läs mer

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern)

Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) Frågor och svar om Uppsägning av Telia Mobil plånbok och skaffa WyWallet (Extern) 1 Varför har ni sagt upp min mobila plånbok? WyWallet erbjuder nu allt det och lite till som du som kund är van vid i Telia

Läs mer

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5 STR Service AB astra Modulen KASSA Version 1.5 1 Allmänt om Kassan Syftet med astra Kassa är att skapa ett så enkelt system som möjligt för att hålla ordning på ditt företags kontanta medel samt dina kunders/elevers

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer