Uppsägning av kontrakt för domännamn.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppsägning av kontrakt för domännamn."

Transkript

1

2 Uppsägning av kontrakt för domännamn. Den här blanketten fyller du i när du vill säga upp ditt domänavtal med Internet.se Svenska AB. Om du vill ha auth-kod för att flytta till ett annat ombud, var vänlig och ange detta på raden för anledning till uppsägning. OBSERVERA att dina andra tjänster som är kopplade till din domän avslutas med blanketten Uppsägning av avtal för webbhotell och/eller övriga tjänster.

3 Uppsägning av kontrakt för domännamn. Domännamn (t.ex dittföretag.se). OBS! Tänk på stavningen. Namn (företag eller privatperson). Organisationsnummer eller personnummer. Telefonnummer Underskrift innehavare (firmatecknare eller motsvarande) Ort och datum Anledning till uppsägning: Enligt avtal skall uppsägningen vara oss tillhanda senast 3 månader innan ny avtalsperiod inleds. Uppsägningen är giltig först efter att Internet.se bekräftat uppsägningen via brev. Vänligen spara vår bekräftelse som en värdehandling. Faxa blanketten till eller posta Internet.se Svenska AB Box 14134, Göteborg Internet.se Svenska AB Box GÖTEBORG Telefon Fax Hemsida: E-post: Bankgiro: Postgiro: Org. nr:

4 Ändring/komplettering av kontaktperson. Den här blanketten använder du när du ska ändra eller uppdatera kontaktperson och dennes uppgifter hos Internet.se Svenska AB. Kontaktpersonen har, om inget annat anges, fulla rättigheter att göra ändringar samt begära ut uppgifter för alla företagets tjänster. Ange i kryssrutan om uppgifterna skall ersätta befintliga eller om de ska komplettera de nu gällande. Om du även vill uppdatera kontaktuppgifterna i domännamnet var vänlig ange även detta i kryssrutan. Vid ändring av domänens uppgifter ersätter de nya uppgifterna ALLTID de befintliga. OBSERVERA att blanketten inte är giltig när du ska ändra företagsnamn eller organisationsnummer. Till det använder du blanketten Ansökan om överlåtelse.

5 Ändring/komplettering av kontaktperson. Fyll i de uppgifter som skall uppdateras och posta eller faxa blanketten till oss. Namn (företag eller privatperson). Organisationsnummer eller personnummer. NY Kontaktperson NYTT Telefonnummer NYTT Faxnummer NY E-postadress Övrig information: Underskrift innehavare (firmatecknare eller motsvarande). Ort och datum. De nya uppgifterna skall: Ersätta befintliga Komplettera befintliga Jag vill även uppdatera kontaktuppgifter i domännamn som administreras av Internet.se: Ja Nej Faxa blanketten till eller posta Internet.se Svenska AB Box 14134, Göteborg Internet.se Svenska AB Box GÖTEBORG Telefon Fax Hemsida: E-post: Bankgiro: Postgiro: Org. nr:

6 Ändring av befintligt avtal. Den här blanketten använder du när du vill upp- eller nedgradera ett avtal med Internet.se Svenska AB. OBSERVERA att blanketten INTE används för att ändra tilläggstjänster.

7 Ändring av befintligt avtal. Undertecknad beställer nedan ändring av befintlig tjänst hos Internet.se Svenska AB. Befintlig tjänst (t.ex webbhotell eller domännamn). Avtalsnummer (numret finns på din faktura). Tillägg av ny tjänst eller ändring av nuvarande tjänst. Namn (företag eller privatperson). Organisationsnummer eller personnummer. Telefonnummer Underskrift innehavare (firmatecknare eller motsvarande). Ort och datum Ändringen träder i kraft med start från nästa avtalsperiod om inget annat avtalats. Faxa blanketten till eller posta Internet.se Svenska AB Box 14134, Göteborg Internet.se Svenska AB Box GÖTEBORG Telefon Fax Hemsida: E-post: Bankgiro: Postgiro: Org. nr:

8 Ägarbyte/överlåtelse av avtal. Den här blanketten använder du när du ska byta ägare på ett avtal med Internet.se Svenska AB. OBSERVERA att den både den NUVARANDE ägaren och den NYA ägaren måste signera blanketten samt att du i detta avtal överlåter AVTALET, inte domännamnet.

9 Ansökan om överlåtelse av avtal. Vi beställer härmed ägarbyte av nedanstående avtal och godkänner gällande villkor hos Internet.se Svenska AB. Avtalsvillkor finns på se/avtal. Nuvarande avtal avslutas med förmån för annan juridisk/fysisk person. Tjänst (t.ex webbhotell eller domännamn). Avtalsnummer (numret finns på din faktura) NUVARANDE ÄGARE (företag eller privatperson) Organisationsnummer eller personnummer. NY ÄGARE (företag eller privatperson). Kontaktperson Organisationsnummer eller personnummer. Adress Postnummer Postort E-postadress Telefonnummer Underskrift NUVARANDE ÄGARE. Underskrift NY ÄGARE. Ort och datum Ort och datum Faxa blanketten till eller posta Internet.se Svenska AB Box 14134, Göteborg Internet.se Svenska AB Box GÖTEBORG Telefon Fax Hemsida: E-post: Bankgiro: Postgiro: Org. nr:

10 Uppsägning av avtal för webbhotell och/eller övriga tjänster. Den här blanketten använder du när du ska säga upp avtal med Internet.se Svenska AB för webbhotell och/eller övriga tjänster. Kontakta gärna vår support om du har frågor angående vilka tjänster som ska avslutas. OBSERVERA att domännamn kopplade till tjänsten avslutas med blanketten Uppsägning av kontrakt för domännamn.

11 Uppsägning av avtal för webbhotell och/eller övriga tjänster. Undertecknad säger härmed upp nedanstående tjänst. Tjänst (t.ex webbhotell eller domännamn). Avtalsnummer (numret finns på din faktura) Namn (företag eller privatperson). Organisationsnummer eller personnummer. Telefonnummer Underskrift innehavare (firmatecknare eller motsvarande). Ort och datum Anledning till uppsägning: Enligt avtal skall uppsägningen vara oss tillhanda senast 3 månader innan ny avtalsperiod inleds. Uppsägningen är giltig först efter att Internet.se bekräftat uppsägningen via brev. Vänligen spara vår bekräftelse som en värdehandling. Faxa blanketten till eller posta Internet.se Svenska AB Box 14134, Göte- Internet.se Svenska AB Box GÖTEBORG Telefon Fax Hemsida: E-post: Bankgiro: Postgiro: Org. nr:

12 Ägarbyte/överlåtelse av domännamn. Den här blanketten använder du för att byta ägare på ett domännamn. Kostnaden för överlåtelsen är 950 kronor per domän för:.se,.com,.net,.org,.biz,.info samt.eu. För övriga domäner är du välkommen att kontakta vår support för prisinformation. OBSERVERA att både den nuvarande och nya ägaren måste signera blanketten.

13 Ägarbyte/överlåtelse av domännamn. Vi beställer härmed ägarbyte av nedanstående domännamn och godkänner gällande villkor hos Internet.se Svenska AB. Avtalsvillkor finns att läsa på www. internet.se/avtal. Kostnaden för överlåtelsen är 950 kronor per domän om inget annat angetts. Domännamn som ska överlåtas (t.ex dittföretag.se). OBS! Tänk på stavningen. NUVARANDE ägare (företag eller privatperson). Organisationsnummer eller personnummer. NY ÄGARE (företag eller privatperson). Kontaktperson Organisationsnummer eller personnummer för den NYA ägaren. Adress Postnummer Postort E-postadress Telefonnummer Underskrift firmatecknare eller registrerad kontaktperson. Underskrift NY ÄGARE. Ort och datum Ort och datum Faxa blanketten till eller posta Internet.se Svenska AB Box 14134, Göteborg Internet.se Svenska AB Box GÖTEBORG Telefon Fax Hemsida: E-post: Bankgiro: Postgiro: Org. nr:

14 Fullmakt Den här blanketten är en fullmakt som som används för att genomföra flytt och ändringar av de landsdomäner som har speciella krav. Det går att lista en eller flera domäner på samma blankett.

15 Power of Attorney Fullmakt for/för Internet.se Svenska AB Box Göteborg to: - authorize changes related to domain names, including, but not limited to, changes of contacts, changes of name servers, registrar transfer, enter and terminate agreements regarding concerned domain names att: - ombesörja ändringar kopplade till domännamn, däribland, men inte begränsat till byte av kontakter, byte av namnservrar och byte av registratur samt säga upp och teckna nya avtal avseende tjänster knutna till berörda domännamn The domain names concerned/berörda domännamn: Company/företag Place ort Signature/signatur Date/datum Title/titel Printed name authorized by signatory / namnförtydligande av firmatecknare. Internet.se Svenska AB Box GÖTEBORG Telefon Fax Hemsida: E-post: Bankgiro: Postgiro: Org. nr:

16 Återkallande av uppsägning. Den här blanketten använder du för att återkalla tidigare uppsägning som skickats in till Internet.se Svenska AB. Det tidigare avtalet återaktiveras till samma tjänst och avtal som gällde för dagen vid uppsägningen. Har du frågor om avtalsnummer och priser är du välkommen att ringa vår support på

17 Återkallande av uppsägning. Undertecknad återkallar härmed uppsagt avtal hos Internet.se Svenska AB. Avtalet återaktiveras med idag gällande avtalsvillkor. Avtalsvillkoren finns att läsa på Tjänst som skall återaktiveras (t.ex webbhotell eller domännamn). Domännamn kopplat till tjänsten. Avtalsnummer (numret finns på din faktura). Namn (företag eller privatperson). Kontaktperson Organisationsnummer eller personnummer. Telefonnummer Faxnummer E-postadress Underskrift innehavare (firmatecknare eller motsvarande). Ort och datum. Faxa blanketten till eller posta Internet.se Svenska AB, Box 14134, Göteborg Internet.se Svenska AB Box GÖTEBORG Telefon Fax Hemsida: E-post: Bankgiro: Postgiro: Org. nr:

18 Anmälan om adressändring. Den här blanketten använder du när du ska uppdatera din e-postadress och/eller postadress till ditt företag hos Internet.se Svenska AB. Om även kontaktuppgifterna i ditt domännamn ska uppdateras var vänlig och ange det i kryssrutan. När du ändrar domänens uppgifter ersätter de nya uppgifterna ALLTID de befintliga. OBSERVERA att blanketten inte är giltig när du ändrar företagsnamn eller organisationsnummer. Då använder du istället blanketten Ansökan om överlåtelse.

19 Anmälan om adressändring. Namn (företag eller privatperson) Kontaktperson Organisationsnummer eller personnummer. NY e-postadress eller postadress. Postnummer Postort Telefonnummer Faxnummer Underskrift innehavare (firmatecknare eller motsvarande). Ort och datum Jag vill även uppdatera kontaktuppgifter i domännamn som administreras av Internet.se: JA NEJ Faxa blanketten till eller posta Internet.se Svenska AB, Box 14134, Göteborg Internet.se Svenska AB Box GÖTEBORG Telefon Fax Hemsida: E-post: Bankgiro: Postgiro: Org. nr:

ett avtalsförslag. Om du inte gör ett aktivt val av elhandelsbolag får du ett tillfälligt elpris hos Bixia.

ett avtalsförslag. Om du inte gör ett aktivt val av elhandelsbolag får du ett tillfälligt elpris hos Bixia. Hur gör jag när jag ska flytta in? Du fyller i bifogad anmälan och skickar den till oss senast 15 dagar före inflyttningsdag. Här anmäler du vilka tjänster du vill beställa från oss: tillgång till elnät,

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 91 4 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller

Läs mer

Frågor och svar avslutande av.se registrar (last resort)

Frågor och svar avslutande av.se registrar (last resort) Frågor och svar avslutande av.se registrar (last resort) 2014 12 09 1) Vad är en registrar? En registrar är en ackrediterad återförsäljare av domännamn. Alla som vill ha en.sedomän måste registrera domännamnet

Läs mer

Återförsäljaransökan

Återförsäljaransökan Återförsäljaransökan 1 Insändes tillsammans med en kopia på företagets registreringsbevis. Företagsuppgifter Namn mot marknaden: Ansökningsdatum: Registrerat företagsnamn: Organisationsnummer: Faktureringsadress:

Läs mer

Ändra styrelse och firmateckning 818

Ändra styrelse och firmateckning 818 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra styrelse och firmateckning 818 Aktiebolag 1 (4) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Ansökan Till Business Brilliance Master Mind

Ansökan Till Business Brilliance Master Mind Ansökan Till Business Brilliance Master Mind Du kan lämna in ansökan på 2 olika sätt: 1.Spara dokumentet på din dator, fyll i ansökan, spara och bifoga i ett mail till admin@boundlessbrilliance.com. 2.Skriv

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

PLR i samarbete med. PAS Card AB. för tillverkning av ID06 kort

PLR i samarbete med. PAS Card AB. för tillverkning av ID06 kort PLR i samarbete med för tillverkning av ID06 kort Förutsättningar för tillverkning av ID06 kort hos i samarbete med PLR: Kontroll av medlemskap hos PLR Kontroll att företag och organisationsnummer stämmer

Läs mer

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&)

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&) Gå in på www.lernia.se Klicka på rubriken Registrera CV 1. Fyll i dina användaruppgifter. - Skriv in din e-postadress, glöm inte att upprepa e-postadressen - Skriv in ett önskat lösenord och upprepa detta.

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR

REGISTRERINGSVILLKOR REGISTRERINGSVILLKOR Gällande för toppdomänen.nu 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse som ansvarar för

Läs mer

Nyemission Vallerstad Vind Ekonomisk Förening Teckningstid 14 januari 8 februari 2013

Nyemission Vallerstad Vind Ekonomisk Förening Teckningstid 14 januari 8 februari 2013 Nyemission i Vallerstad Vind Ekonomisk Förening Teckningstid 14 januari 8 februari 2013 1 Allmänt om Vallerstad Vind Ekonomisk Förening (VVEF) Befintliga vindandelar Under hösten 2009 emitterade VVEF 5

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet

Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet Information om Bredband, Telefoni och TV BRF URSHOLMEN Från och med den 1:a juli kommer att ansluta Brf Ursholmen med fiberanslutning och finnas som leverantör av bredband, telefoni och Digital-TV via

Läs mer

Ansökan - Auktoriserat konsultföretag

Ansökan - Auktoriserat konsultföretag Auktorisationsnummer(fylls i av Säker Vatten) Ansökan - Auktoriserat konsultföretag Företagsuppgifter (obligatoriska uppgifter märkta med *) Juridiskt företagsnamn * Organisationsnummer * Postadress (ev.

Läs mer

Flytt av tjänstepension

Flytt av tjänstepension Flytt av tjänstepension För dig som arbetsgivare En anställd eller fd anställd vill flytta sin intjänade tjänstepension till oss och behöver din hjälp. Det är du som arbetsgivare som äger försäkringen

Läs mer

PAS Card - Sveriges först ackrediterade leverantör av ID06 kort!

PAS Card - Sveriges först ackrediterade leverantör av ID06 kort! PAS Card - Sveriges först ackrediterade leverantör av ID06 kort! Tillverkning av ID06 kort hos för BEF-medlemsföretag inkluderar följande: Förtryckt kort enligt Sveriges Byggindustriers standard med beröringsfria

Läs mer

1.1 Ikasp Nätverkslösningar AB, organisationsnummer 556641-2762, Box 147, 135 23 TYRESÖ, nedan benämnd IKASP

1.1 Ikasp Nätverkslösningar AB, organisationsnummer 556641-2762, Box 147, 135 23 TYRESÖ, nedan benämnd IKASP Återförsäljaravtal 1 PARTER 1.1 Ikasp Nätverkslösningar AB, organisationsnummer 556641-2762, Box 147, 135 23 TYRESÖ, nedan benämnd IKASP 1.2 [FÖRETAGETS/ORGANISATIONENS NAMN], [ORG. NR], [ADRESS], nedan

Läs mer

TV: Tjänster från Comhem, Canal Digital, Viasat, Boxer m.fl får du helt på egen hand styra avtalet med din leverantör.

TV: Tjänster från Comhem, Canal Digital, Viasat, Boxer m.fl får du helt på egen hand styra avtalet med din leverantör. Uppsägning och överflyttning tjänster för TV, Telefoni och Bredband TV: Tjänster från Comhem, Canal Digital, Viasat, Boxer m.fl får du helt på egen hand styra avtalet med din leverantör. Telefoni via Telia-avtal:

Läs mer

100/100 Mbit/s Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet

100/100 Mbit/s Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet Information om Bredband, TV och Telefoni Inom kort kommer att ansluta er fastighet med fiberanslutning och finnas som leverantör av fiberbredband. Alla lägenheter kommer att få tillgång till 100/100 Mbit/s

Läs mer

För att göra en engångsinsättning betalas beloppet in på respektive fonds bankgiro som anges på nästa sida. Sparande för framtida investeringar

För att göra en engångsinsättning betalas beloppet in på respektive fonds bankgiro som anges på nästa sida. Sparande för framtida investeringar Anmälan Fondsparande Juridiska personer (utan koppling till pension) Skicka blanketten portofritt till: Frisvar, AMF Fonder AB, Fondadministration, 110 06 Stockholm. 1 Fondkontohavare Firmanamn Organisationsnummer

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Telefon 1(även riktnr) E-post

Telefon 1(även riktnr) E-post 1 SPARKONTOAVTAL FYLL I DINA UPPGIFTER Depånummer ifylles av Avanza: Namn (tilltalsnamn, efternamn)/firma Personnr/Org.nr Adress (enl. folkbokföringen/reg. adress) Telefon 1(även riktnr) Telefon 2 (även

Läs mer

Allmännavillkor (Uppdaterad 09/09-2015)

Allmännavillkor (Uppdaterad 09/09-2015) Avtalsvillkor Allmännavillkor (Uppdaterad 09/09-2015) EMS Design Webbyrå (Erik Martin Sundell Design) Domäner och företag som ägs av EMS Design www.emsdesign.se www.sverigehemsidor.se www.kopa-hemsida.se

Läs mer

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL)

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ERBJUDANDET Teckningstid: 4-16 december 2013 Teckningskurs: Betalning: 95,00 SEK / A-aktie Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter

Läs mer

AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se s REGISTRERINGSVILLKOR

AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se s REGISTRERINGSVILLKOR AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se s REGISTRERINGSVILLKOR PARTER QuickNet AB (nedan: Registraren) som är, eller som senast den 31 maj 2009 kommer att vara, av Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Läs mer

ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2)

ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2) ANSÖKAN OM NORDNET FÖRETAGSÄGD KAPITALFÖRSÄKRING VIA FÖRMEDLARE Med återbetalningsskydd, med depå hos Nordnet Bank AB (sid 1 av 2) Försäkringsnr (ifylles av Nordnet) Depånr (ifylles av Nordnet) FÖRSÄKRINGS-

Läs mer