Badanläggningar kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Badanläggningar 2013. 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna"

Transkript

1 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Badanläggningar 2013 Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Renovering kontra nybyggnation Hur skapa hållbara badanläggningar Vad kan ett projekt kosta och investeringskostnader kontra driftkostnader över tid Kommunal kontra privat entreprenad Energioptimering av en badanläggning Hur skapa attraktivitet hos badanläggningarna Arbetsmiljön i badanläggningar Drift utifrån olika verksamheter i anslutning till badanläggning Separat bokningsbar fördjupningsdag 18 april 2013 Vattenreningarna i anläggningarna Konkreta verktyg för att du ska kunna arbeta effektivare med vattenrening i din anläggning Moderator Bengt Jönsson, förbundsordförande Svenska simförbundet Talare: Bengt Jönsson, Svenska Simförbundet, Stockholm Jonas Medberg, Ecoscape Architects AB, Helsingborg Jack Lindgren, Ecoscape Architects AB, Helsingborg Katarina Elfverson, Göteborg Stad Maria Lindstedt, Konsumentverket, Karlstad Elisabeth Andreasson, Konsumentverket, Karlstad Håkan Engström, Älvshögsborg, Trollhättan Thomas C Johansson, Skanska, Stockholm Göte Mölleby, Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro Jessica Westerlund, Arbetsoch miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro Reinhold Larsson, ECiS, Energy Concept in Sweden AB, Mölndal Per Martin, Processing AB, Kungsbacka Vilhelm Backman, Enköping kommun Magnus Mark, Enköping kommun Mattias Jonsson, Medley AB, Solna u Konferens april 2013, fördjupningsdag 18 april 2013, Stockholm

2 Konferensprogram Tisdag 16 april 9.00 Löpande registrering med kaffe och smörgås 9.30 Moderator Bengt Jönsson, inleder konferensen 9.40 Den hållbara badanläggningen Hållbarhetsperspektivet är något som kommer brett inom byggnation. Hur tänker en arkitekt kring dessa bitar och hur integreras miljöfrågor med funktion, teknik, estetik och ekonomi i en badanläggning? Hur genomströmar miljömedvetenhet en badanläggning? Aktuella badhustrender nationellt och internationellt form, rum och aktiviteter Verksamhetsutvecklingens och driftanalysens roller i utvecklingen av en hållbar badanläggning Hur mycket dyrare blir en hållbarare anläggning sett utifrån långsiktigt driftsperspektiv och går detta att motivera? Vilka stötestenar brukar en mer hållbarhetsinriktad anläggning innebära? Flexibel varmvattensbassäng-höj och sänkbar botten - vad är det? Jack Lindgren & Jonas Medberg, Ecoscape Architects Helsingborg Ecoscape Architects har kompetens inom design och utveckling av badanläggningar och har bland annat utvecklat Filborna Arena i Helsingborg. Utgångspunkt ligger på drift- och förvaltningsfrågor och kompetens återfinns inom bland annat programarbete för om- och nybyggnad och design och projektering Paus Angered bad och isanläggning i Göteborg Den 13 april invigs den nya sim- och isanläggningen i stadsdelen Angered. Projektet har sedan start utgått från att förbättra den låga folkhälsan, öka simkunnigheten och bredda föreningslivet. Verksamhetsinnehållet har styrt husets utformning och gestaltning. Hur har processen gått till utifrån ett kund- och driftperspektiv och vilket ställningstaganden har fått göras under processens gång för att ligga i enlighet med de tänkta verksamheter som ska rymmas i anläggningen? Bakgrunden till projektet att med kommunalt perspektiv i egen regi och tillsammans med andra aktörer aktivt arbeta för en ökad folkhälsa, hur visar sig detta behov i process och projekt? Hur ska barn och ungdomar se anläggningen som en naturlig mötesplats för fysisk aktivitet? Kostnadseffektiviteten i nybyggnation kontra renovering? Praktikfall Miljöperspektivet i samordningen av aktiviteter, hur blir det egentligen ur ett driftsperspektiv? Hur jobba multifunktionellt i utformningen? Katarina Elfverson, Göteborg Stad Katarina Elfverson är verksamhetschef på idrotts och föreningsförvaltningen i Göteborg stad. Hon har ett tidigare förflutet från det privata näringslivet och arbetat med kundfokuserad affärsutveckling och marknadsföring bl. a i fastighet- it- och energibranschen Paus Branschöverenskommelse kring barnsäkerhet varför är detta nödvändigt? Konsumentverket har under 2012 startat ett projekt kring säkerheten vid badanläggningar. Anledningen är de drunkningsolyckor och drunkningstillbud där barn varit inblandade under senare år. Målet med arbetet är att tillsammans med aktörer på området ta fram riktlinjer för säkerheten vid dessa anläggningar. Maria Lindstedt och Elisabeth Anderasson från Konsumentverket presenterar arbetet med branschöverenskommelsen utifrån bemanning och bevakning, säkerhetsinformation, skyltning och ordningsregler. Vad innebär en skylt med texten Bad sker på egen risk? Vilket ansvar har en badvakt när det gäller tillsyn över barn som badar på en badanläggning? Finns det regler som ställer krav på åldersgräns för barn som badar utan förälder? Ska badanläggningar ha kompetent personal som kan agera livräddare och ge HLR? Maria Lindstedt, utredare, projektledare, Konsumentverket Elisabeth Andreasson, verksjurist Konsumentverket Lunch Badanläggningen och Arenan argumentation, drift och en mötesplats för idrottsföreningarna Sedan 1994 har KB Älvhögsborg haft totalansvaret för bad- och sportanläggningen Arena Älvhögsborg, vilken tidigare drivits i traditionell kommunal regi. Vilka frågor är det som kommuniceras mellan de tre olika parterna i kommanditbolaget? Hur och varför har anläggningen valt att lägga upp sin verksamhet utifrån affärsområdena bad/simhall, friskvård, uthyrning och utbildning/konferens/event? Hur resonerar bolaget för att utveckla verksamheten utifrån en marknad som förändras allt snabbare? Kommanditbolag som bolagsform- varför och hur fungerar det? Är konkurrensbegränsningslagen eller LOU tillämpligt? Vad betyder driftformen ur ett tillsynsperspektiv? Hur får vi en bättre dialog med politiker och en större delaktighet i de fritidspolitiska frågor som berör oss? Vem sitter på kunskapen och erfarenheten? Att samla idrotter, föreningsliv samt andra friskvårdskompetenser skapar kompetensöverföring och ett fritidspolitiskt värde. Vilka politiska krav kan detta eventuellt komma i konflikt med? Anläggning kontra Arena-vad är skillnaden? Arenabegreppet som varumärke.

3 Konferensprogram Onsdag 17 april Håkan Engström, VD Arena Älvhögsborg Håkan Engström är Vd sedan 2008 och har ett förflutet som bland annat kredit- och företagschef inom bank och är ekonom i grunden. Håkan har även varit engagerad inom föreningslivet i diverse olika roller. Arena Älvhögsborg har funnits sedan 1968 och omsätter idag ca kkr Fika Betong i tuff miljö så håller betongen! Att betong utsätts för stora påfrestningar i en badanläggning är ett vedertaget faktum. En del skador uppstår redan vid projekteringsstadiet, utifrån felaktiga konstruktionslösningar. Även under produktionsskedet finns många möjligheter till fel. Presentationen ger en inblick i hur betong reagerar i badhusmiljöer. Hur skapar man en hållbar anläggning utifrån betongen som material? Vilken typ av betongskador uppstår normalt i en badanläggning? Vad är viktigt att tänka på för att få beständiga betongkonstruktioner i en badanläggning? Vad kan entreprenören bidra med för att åstadkomma bästa möjliga förutsättningar för en långsiktigt funktionell badanläggning? Thomas C Johansson, Betongspecialist Skanska, kursledare Teknologisk Institut Thomas arbetar som betongspecialist på byggföretaget Skanska och har mångårig erfarenhet av olika byggprojekt med betong som material Paus Att utforma en ändamålsenlig simanläggning Svensk Simidrott är en av de största och mest framgångsrika idrotterna i Sverige. Svenska Simförbundet har närmare medlemmar i 330 föreningar och allmän simkunnighet är ett prioriterat område som förbundet arbetar med. Förbundsdirektör Bengt Jönsson delar med sig av Svenska Simförbundets erfarenheter när det gäller ny-, och ombyggnation eller renovering av simanläggningar. Hur kan simhallar utformas för att stimulera de olika målgruppernas behov av motion? Hur bygger man en funktionell simhall utifrån de olika simidrotternas behov? Erfarenheter från tidigare byggnationer av simanläggningar vad har fungerat, vad har inte fungerat? Vad innebär modulbyggande av badanläggningar? Bengt Jönsson, förbundsdirektör Svenska simförbundet Ledamot Sveriges Olympiska Kommitté, ordförande Pool2Tusen, Städa Sverige AB Konferensens första dag avslutas 9.00 Moderator Bengt Jönsson inleder dagen 9.10 Arbetsmiljöstudier i en badanläggning hur står det till med astman idag? Tidigare mätningar av klorföreningar och undersökningar av svensk badhuspersonal vid kommunala fritidsbad visar på ögon- och nässymtom samt luftvägspåverkan som kan kopplas till arbetet. Arbets- och miljömedicinska kliniken vid Örebro Universitetssjukhus genomför för närvarande motsvarande undersökningar på personal vid rehabiliteringsbassänger för att undersöka exponering av klorföreningar och luftvägspåverkan. Varför göra arbetsmiljömätningar? Hur göra mätningarna- och för vem? Vad säger studierna egentligen och vilka konsekvenser får det för oss i det dagliga arbetet? Jessica Westerlund, arbetsmiljöingenjör, Arbets- och miljömedicinska kliniken, Örebro Universitetssjukhus Göte Mölleby, miljösköterska, Arbets- och miljömedicinska kliniken, Örebro Universitetssjukhus Arbets- och miljömedicinska klinikens (AMM) arbete rör sambandet mellan hälsa/ohälsa och olika typer av exponeringar i arbetsmiljön, boendemiljön och den yttre miljön. Arbetet riktar sig till primärvård, företagshälsovård, kommuner, myndigheter, organisationer, universitet och högskolor, företag och privatpersoner Fika Rätt ventilation och energioptimering i en badanläggning- är det möjligt? Som en del av de högre energikrav som ställs på byggnader ska även energiförbrukning vid en badanläggning övervakas och mätas. Eftersom vattenmiljön i en anläggning ställer andra krav på ventilationslösningar krävs god kännedom kring aktuell teknik och VVS-installationer för att systemen ska fungera, också över tid. Är det verkligen möjligt att arbeta med ventilation och energioptimering i en badanläggning eller är vi glada så länge det bara funkar? Vilka olika typer av installationer finns kring en badanläggning och hur påverkar detta anläggningens funktion? Hur fungerar de ventilationsprinciper som normalt används vid badanläggningar? Hur ser en energibalans ut för en badanläggning och vilka faktorer påverkar energianvändningen. (Avdunstnings-, konvektions- och strålningsförluster etc)? Vanliga fel och brister vid drift kring badanläggningar - Slits

4 installationer mer i badanläggningar och vad bör förebyggande underhåll innehålla för att säkerställa goda driftmöjligheter? Energioptimering- hur gör man det? Är en badanläggning mer komplicerad styrreglertekniskt än andra byggnader? Vilka åtgärder kan genomföras för att minska den totala värme- och elenergianvändningen vid badanläggningar? Reinhold Larsson, Energy Concept in Sweden AB Reinhold Larsson är energiexpert på Energy Concept in Sweden med säte i Mölndal och genomför bland annat funktionsbesiktningar inom ventilation och energi. Han har lång erfarenhet av bl a energieffektivisering av industrier (process och byggnad), sjukhus, badanläggningar mm Lunch Så blir du en bättre upphandlare-upphandling ur en entreprenörs perspektiv Upphandling av stora eller små projekt inom publika badanläggningar ställer stora krav på beställaren. Hög tekniknivå i en oförlåtande driftsmiljö ställer krav på en väldefinierad inköpsstrategi redan från projektstart. Presentationen ger en inblick om hur en entreprenör resonerar när förfrågningsunderlaget ska kalkyleras. Hur ser produktionskostnaderna ut i Norden? Finns det delmoment som driver kostnaderna på den svenska marknaden? Upphandling av konsulter, ett första steg på en långvarig relation Entreprenörens syn på teknisk och kommersiell risk Varför värdera andra aspekter än lägsta pris och hur fungerar detta i praktiken? Driftkostandskalkyler - fallgropar och hur får jag vad jag lovats? Hur hanterar entreprenören luckor i förfrågningsunderlaget, och varför är det en riktigt bra investering att ta sig tid att genomföra en seriös anbudsgenomgång? Per Martin, VD, Processing AB Processing AB är nordens största bolag inom Publik badvattenrening. Bolaget är via sina dotterbolag aktivt i Sverige, Norge, Finland och Danmark Paus Praktikfall Enköpings Simhall Den 16 oktober 2012 fattade kommunfullmäktige i Enköping ett inriktningsbeslut om simhallsprojektet. Beslutet innebär att det befintliga badet rivs och att en helt ny simhall byggs på samma plats. Detta ställer andra krav på kommunen under den tid som byggnationen av den nya anläggningen sker. Genom att en hockeyanläggning och fotbollsplaner finns i absolut närhet finns möjligheter att göra vinster gällande energiförbrukningen. Magnus Mark, projektledare och Vilhelm Backman, fastighetschef på Teknikförvaltningen i Enköpings kommun berättar om hur Enköping valt att arbeta med byggandet av den nya simanläggningen. Bakgrund till projektet statusbedömning på anläggningen Den politiska processen fram till beslut Hur hitta rätt personer för de olika delarna i förarbetet? Egen regi eller inte- Investeringskostnader - Entreprenadform - LCC-analys Hur lösa ordinarie verksamhet under byggtid? Vilhelm Backman, Enköping kommun Vilhelm Backman är fastighetschef, sedan 2009 på teknikförvaltningen och har tidigare arbetat i Stockholms stad och som egen företagare. Magnus Mark är projektledare på fastighetsavdelningen sedan början av 2010, och har en bakgrund som produktionschef från entreprenadsidan innan övergång till beställarsidan Fika Så driver vi badanläggningen attraktionskraft genom koncept, marknadsföring och skalekonomi Konkurrensen om människors tid blir allt tuffare, alla som driver simhallar måste förhålla sig till detta. En privat aktör kan bidra till ett ökat aktivitetsutbud och en attraktivare anläggning, som i slutändan främjar både folkhälsan och skattebetalarna i kommunen. Hur konkurrerar sim- och badupplevelsen med övriga aktiviteter på marknaden? Hur kan man med hjälp av koncept, skalbarhet och effektiv marknadsföring göra anläggningen mer attraktiv och locka fler besökare? Vad innebär det för personal, kunder och verksamma föreningar med en privat operatör? Vilka för- och nackdelar finns med privat drift av kommunala badoch friskvårdsanläggningar? Genom vilka faktorer kan en privat operatör göra anläggningen billigare för skattebetalarna? Mattias Jonsson, VD Medley Medley är Sveriges största privata driftoperatör av kommunala bad- och friskvårdsanläggningar. Sammanlagt driver Medley 33 st anläggningar runtom i landet, som årligen lockar 5 miljoner besökare Konferensen avslutas

5 Separat bokningsbar fördjupningsdag Torsdag 18 april Badanläggningar 2013 Vattenrening i anläggningarna Konkreta verktyg för att du ska arbeta effektivare med vattenrening Som driftansvarig på operativ nivå vet du hur komplext arbetet med vattenrening kan vara. Denna fördjupningsdag i anslutning till konferensen Badanläggningar 2013 fokuserar på hur driftspersonal kan hantera vattenrening i anläggningarna. Fördjupningsdagen kommer ha en mer praktisk inriktning och behandla vattenrening och underhåll av filter med avseende på de olika tekniker som finns. Förutom de tekniska begränsningar som finns gällande olika vattentekniker påverkas vattenmiljön av brukarna. Fördjupningsdagen kommer därför också behandla vikten av informationsarbete som del i det förebyggande arbetet. Under fördjupningsdagens första del innehåller ett pass av erfarenhetutbyte med exempel på driftstörning och åtgärd av detta. Företrädare för en badanläggning och en entreprenör föreläser kring den mest aktuella tekniken och drift av anläggning på bästa sätt Fördjupningsdagen inleds Innehåll i fördjupningsdagen: Hälsorisker vid bassängbad Mikroorganismer Kemiska föroreningar Lagstiftning - Miljöbalken och hälsoskydd Allmänna råd och tekniska handböcker Skötsel av anläggning Mekanisk rening Kemisk rening Filterkonstruktion Driftsinstruktioner Kontroll och provtagning Kemikaliehantering och kemikaliedosering Mätsystem - larm Journalföring Arbetsmiljö Fördjupningsdagen avslutas Vi bryter för fika och lunch under dagen Fördjupningsdagen leds av: Henrik Jansson, teknisk chef, Processing AB Nordens största bolag inom Publik badvattenrening. Bolaget är via sina dotterbolag aktivt i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Erik Eriksson, Gustavsbergsbadet, Värmdö Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Med de energi och klimatmål som regeringen satt upp till 2020 påverkas all form av byggnation. Så även badanläggningar. I de fall som nya anläggningar uppförts har ofta badinrättningen blivit del av större anläggningar med ett flertal aktiviteter och verksamheter utöver simning och bad, inte minst äventyrsbad. Den april 2013 bjuder vi in till en mötesplats mellan olika aktörer som på något sätt är involverade i framtagande, byggnation, ägande och drift av badanläggningar. Under det två dagar som konferensen pågår får du ta del av högaktuella föreläsningar med syfte att du, när en upphandling ska genomföras, ska ha en bred bild av området och kan formulera relevanta frågeställningar och problemområden. Därutöver har du chansen att ta del av dina kollegors erfarenheter och träffas för att diskutera gemensamma frågor, utöver vad som görs i din vardag. Missa inte heller den separata fördjupningsdagen Vattenrening i anläggningarna, designad främst för dig som arbetar med drift av en badanläggning där du får del av högaktuell teknik och premisserna för vattenrening. Välkommen till konferensen som hjälper dig att anta morgondagens utmaningar gällande badanläggningar! Elisebeth Berge Projektledare Teknologisk Institut För dig som ska eller har börjat bygga eller renovera en badanläggning - hur blir jag en bättre kravställare? Bra anledingar att gå på Badanläggningar 2013 Få verktygen för att göra bättre föranalyser utifrån fördjupad branschkunskap Inspireras av framgångsrika exempel från kollegor i landet Möt experter som ger dig möjligheter att utveckla din badanläggning Ta del av spetsad kompetensutveckling för dig som arbetar med drift av anläggningarna Nätverka med kollegor från hela landet

6 Porto betalt Sverige Badanläggningar 2013 Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG! ÖVRIG INFORMATION På hittar du praktisk information och tips på boende. Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler vänligen se hemsidan. Har du övriga frågor kontakta gärna projektledaren Elisebeth Berge på Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. datum och plats Konferens april 2013 (3846-2) Fördjupningsdag 18 april 2013 (3868-1) Teknologisk Institut Utbildningscenter Olof Palmes gata 31, Stockholm Tunnelbana: T-centralen Pris Ordinarie pris 4 personer och fler: Konferens två dagar 6990 kr/person 5990 kr/person UTSTÄLLARE OCH SPONSORER Teknologisk Institut erbjuder utställarplatser till företag med möjlighet till marknadsföring mot en specifik kundgrupp samt givande möten med nya och redan etablerade kunder och kontakter. För att marknadsföra ert företag genom ett av B2B-marknadens mest kostnadseffektiva sätt, vänligen kontakta projektledare Elisebeth Berge på telefon eller via e-post för mer information om priser och paket. I samarbete med: Seminariedag 3990 kr/person - I priset ingår lunch och förfriskningar under fikapauser. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer på priserna ovan. Rabatter och erbjudanden går ej att kombinera. Andra utbildningar i Teknologisk Instituts regi n Praktisk energiförbrukning n Kalkylera med LCC n OVK-Bygglagstiftning och praktisk funktionskontroll av ventilationssystem Se för datum och mer information Röster från tidigare deltagare Badbranschen behöver mer av den här typen av forum. Fortsätt med detta! Viktigt att man får diskutera kollegor emellan så vi kan hjälpas åt till att förändra/förbättra inom branschen Har aldrig varit på en konferens som så tydligt haft entreprenörerna i fokus så mycket Returadress Teknologisk Institut, Olof Palmes gata 31, Stockholm

Centrum och handelsplatser i den moderna staden

Centrum och handelsplatser i den moderna staden Exempel från Sundbyberg, Uppsala, Växjö och Örebro Centrum och handelsplatser i den moderna staden Hållbarhet och attraktivitet i stadens handelsmiljöer Så skapas ett stadsdelscentrum Hållbarhetscertifiering

Läs mer

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Ny högaktuell konferens! Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Hur kan den strategiska planeringen av nybyggnation se ut? Ta del av analyser av kommunala boendeprojekt Erfarenheter av förvaltning

Läs mer

Fokus Simhallar: Riva - renovera - bygga nytt. Konferensrapport från 7 juni 2010, Stockholm

Fokus Simhallar: Riva - renovera - bygga nytt. Konferensrapport från 7 juni 2010, Stockholm Fokus Simhallar: Riva - renovera - bygga nytt Konferensrapport från 7 juni 2010, Stockholm Konferensrapport: Riva renovera bygga nytt Rapportör: Agneta Dahlén Ansvarig utgivare: Roger Johansson, Kompetenscentrum

Läs mer

Urban ljussättning och belysning

Urban ljussättning och belysning Gå 3 eller fler få 1000 kr rabatt per person! Urban ljussättning och belysning Social, ekologisk och ekonomisk hållbar ljusarkitektur Illustration: Henning Larsen Architects A/S. Så skapar vi attraktiva

Läs mer

Kulturens roll i en föränderlig värld

Kulturens roll i en föränderlig värld Ett smörgåsbord av tidsaktuella frågor Kulturens roll i en föränderlig värld Nya kultursammanhang med nya utmaningar för kulturarbetaren Bildkälla: Tillbyggnad till Landskrona teater (2011) Wilhelmson

Läs mer

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler INTERAKTIV KONFERENS TILLBAKA NYTT SPÄNNANDE INNEHÅLL! Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler Att bygga vårdlokaler för mänskliga möten Takterrass, psykiatrins hus Uppsala. Foto Elin Olsson (nod)c-o-m-b-i-n-e

Läs mer

Cisterndagarna 2013. Årets branschmötesplats!

Cisterndagarna 2013. Årets branschmötesplats! Årets branschmötesplats! Cisterndagarna 2013 Konferensen som uppdaterar dig om myndigheternas föreskrifter, lyfter nya tekniker och skapar möjligheter för erfarenhetsutbyte! På begäran Ändringar i cisternföreskrifterna

Läs mer

konferensprogram Träffpunkt idrottsmiljö

konferensprogram Träffpunkt idrottsmiljö konferensprogram Träffpunkt idrottsmiljö BAd och IDA 2012 20 22 november Svenska Mässan Göteborg Några av årets föreläsare Anders Albertsson, Erik Blix, Karin Book, Rosan Bosch, Göran Carstedt, Ian Crockford,

Läs mer

Framtidens boende för äldre 2015

Framtidens boende för äldre 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens boende för äldre 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer för äldre anpassade till moderna

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt!

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Ortopedisk omvårdnad Kirurgisk omvårdnad Multidisciplinärt teamarbete Hög kompetens nära patienten Förbättrad patientinformation ERAS rätt vård före, efter och

Läs mer

BYGG OCH FASTIGHET. En branschrapport från Ledarna BRANSCHEN UR ETT CHEFSPERSPEKTIV. Hos oss blir du en bättre chef.

BYGG OCH FASTIGHET. En branschrapport från Ledarna BRANSCHEN UR ETT CHEFSPERSPEKTIV. Hos oss blir du en bättre chef. BYGG OCH FASTIGHET BRANSCHEN UR ETT CHEFSPERSPEKTIV En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. INNEHÅLL Inledning...3 Cheferna som bygger sverige...4 Ledarskap gör skillnad...7 Utmaningar

Läs mer

Fånga morgondagens möjligheter

Fånga morgondagens möjligheter PwC Academy Fånga morgondagens möjligheter Utbildningar våren 2010 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor pwc.com/se/pwcacademy Det finns ett antal omvärldsfaktorer som kommuner

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen!

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Gå 4 betala för 3! Mötesplats för tredje året i rad! Anmäl dig nu fullbokad 2009! Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Widgren, Lethvall och Örnung om triage vinster, vetenskap och vidareutveckling

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

abilitypartner Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan!

abilitypartner Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan! ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan! Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER 6 7 december 2006, Berns Salonger, Stockholm UR INNEHÅLLET: Den sociala webben

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014 medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014 Värva nya medlemmar och tävla om biljetter till Summerburst 2015! se sid 8 2 december Örebros nyaste stadsdel 10 december Studiebesök hos

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förenkla helt enkelt En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förord Ett bra näringslivsklimat med nya och växande företag är en förutsättning för att skapa sysselsättning

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer