Badanläggningar kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Badanläggningar 2013. 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna"

Transkript

1 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Badanläggningar 2013 Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Renovering kontra nybyggnation Hur skapa hållbara badanläggningar Vad kan ett projekt kosta och investeringskostnader kontra driftkostnader över tid Kommunal kontra privat entreprenad Energioptimering av en badanläggning Hur skapa attraktivitet hos badanläggningarna Arbetsmiljön i badanläggningar Drift utifrån olika verksamheter i anslutning till badanläggning Separat bokningsbar fördjupningsdag 18 april 2013 Vattenreningarna i anläggningarna Konkreta verktyg för att du ska kunna arbeta effektivare med vattenrening i din anläggning Moderator Bengt Jönsson, förbundsordförande Svenska simförbundet Talare: Bengt Jönsson, Svenska Simförbundet, Stockholm Jonas Medberg, Ecoscape Architects AB, Helsingborg Jack Lindgren, Ecoscape Architects AB, Helsingborg Katarina Elfverson, Göteborg Stad Maria Lindstedt, Konsumentverket, Karlstad Elisabeth Andreasson, Konsumentverket, Karlstad Håkan Engström, Älvshögsborg, Trollhättan Thomas C Johansson, Skanska, Stockholm Göte Mölleby, Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro Jessica Westerlund, Arbetsoch miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro Reinhold Larsson, ECiS, Energy Concept in Sweden AB, Mölndal Per Martin, Processing AB, Kungsbacka Vilhelm Backman, Enköping kommun Magnus Mark, Enköping kommun Mattias Jonsson, Medley AB, Solna u Konferens april 2013, fördjupningsdag 18 april 2013, Stockholm

2 Konferensprogram Tisdag 16 april 9.00 Löpande registrering med kaffe och smörgås 9.30 Moderator Bengt Jönsson, inleder konferensen 9.40 Den hållbara badanläggningen Hållbarhetsperspektivet är något som kommer brett inom byggnation. Hur tänker en arkitekt kring dessa bitar och hur integreras miljöfrågor med funktion, teknik, estetik och ekonomi i en badanläggning? Hur genomströmar miljömedvetenhet en badanläggning? Aktuella badhustrender nationellt och internationellt form, rum och aktiviteter Verksamhetsutvecklingens och driftanalysens roller i utvecklingen av en hållbar badanläggning Hur mycket dyrare blir en hållbarare anläggning sett utifrån långsiktigt driftsperspektiv och går detta att motivera? Vilka stötestenar brukar en mer hållbarhetsinriktad anläggning innebära? Flexibel varmvattensbassäng-höj och sänkbar botten - vad är det? Jack Lindgren & Jonas Medberg, Ecoscape Architects Helsingborg Ecoscape Architects har kompetens inom design och utveckling av badanläggningar och har bland annat utvecklat Filborna Arena i Helsingborg. Utgångspunkt ligger på drift- och förvaltningsfrågor och kompetens återfinns inom bland annat programarbete för om- och nybyggnad och design och projektering Paus Angered bad och isanläggning i Göteborg Den 13 april invigs den nya sim- och isanläggningen i stadsdelen Angered. Projektet har sedan start utgått från att förbättra den låga folkhälsan, öka simkunnigheten och bredda föreningslivet. Verksamhetsinnehållet har styrt husets utformning och gestaltning. Hur har processen gått till utifrån ett kund- och driftperspektiv och vilket ställningstaganden har fått göras under processens gång för att ligga i enlighet med de tänkta verksamheter som ska rymmas i anläggningen? Bakgrunden till projektet att med kommunalt perspektiv i egen regi och tillsammans med andra aktörer aktivt arbeta för en ökad folkhälsa, hur visar sig detta behov i process och projekt? Hur ska barn och ungdomar se anläggningen som en naturlig mötesplats för fysisk aktivitet? Kostnadseffektiviteten i nybyggnation kontra renovering? Praktikfall Miljöperspektivet i samordningen av aktiviteter, hur blir det egentligen ur ett driftsperspektiv? Hur jobba multifunktionellt i utformningen? Katarina Elfverson, Göteborg Stad Katarina Elfverson är verksamhetschef på idrotts och föreningsförvaltningen i Göteborg stad. Hon har ett tidigare förflutet från det privata näringslivet och arbetat med kundfokuserad affärsutveckling och marknadsföring bl. a i fastighet- it- och energibranschen Paus Branschöverenskommelse kring barnsäkerhet varför är detta nödvändigt? Konsumentverket har under 2012 startat ett projekt kring säkerheten vid badanläggningar. Anledningen är de drunkningsolyckor och drunkningstillbud där barn varit inblandade under senare år. Målet med arbetet är att tillsammans med aktörer på området ta fram riktlinjer för säkerheten vid dessa anläggningar. Maria Lindstedt och Elisabeth Anderasson från Konsumentverket presenterar arbetet med branschöverenskommelsen utifrån bemanning och bevakning, säkerhetsinformation, skyltning och ordningsregler. Vad innebär en skylt med texten Bad sker på egen risk? Vilket ansvar har en badvakt när det gäller tillsyn över barn som badar på en badanläggning? Finns det regler som ställer krav på åldersgräns för barn som badar utan förälder? Ska badanläggningar ha kompetent personal som kan agera livräddare och ge HLR? Maria Lindstedt, utredare, projektledare, Konsumentverket Elisabeth Andreasson, verksjurist Konsumentverket Lunch Badanläggningen och Arenan argumentation, drift och en mötesplats för idrottsföreningarna Sedan 1994 har KB Älvhögsborg haft totalansvaret för bad- och sportanläggningen Arena Älvhögsborg, vilken tidigare drivits i traditionell kommunal regi. Vilka frågor är det som kommuniceras mellan de tre olika parterna i kommanditbolaget? Hur och varför har anläggningen valt att lägga upp sin verksamhet utifrån affärsområdena bad/simhall, friskvård, uthyrning och utbildning/konferens/event? Hur resonerar bolaget för att utveckla verksamheten utifrån en marknad som förändras allt snabbare? Kommanditbolag som bolagsform- varför och hur fungerar det? Är konkurrensbegränsningslagen eller LOU tillämpligt? Vad betyder driftformen ur ett tillsynsperspektiv? Hur får vi en bättre dialog med politiker och en större delaktighet i de fritidspolitiska frågor som berör oss? Vem sitter på kunskapen och erfarenheten? Att samla idrotter, föreningsliv samt andra friskvårdskompetenser skapar kompetensöverföring och ett fritidspolitiskt värde. Vilka politiska krav kan detta eventuellt komma i konflikt med? Anläggning kontra Arena-vad är skillnaden? Arenabegreppet som varumärke.

3 Konferensprogram Onsdag 17 april Håkan Engström, VD Arena Älvhögsborg Håkan Engström är Vd sedan 2008 och har ett förflutet som bland annat kredit- och företagschef inom bank och är ekonom i grunden. Håkan har även varit engagerad inom föreningslivet i diverse olika roller. Arena Älvhögsborg har funnits sedan 1968 och omsätter idag ca kkr Fika Betong i tuff miljö så håller betongen! Att betong utsätts för stora påfrestningar i en badanläggning är ett vedertaget faktum. En del skador uppstår redan vid projekteringsstadiet, utifrån felaktiga konstruktionslösningar. Även under produktionsskedet finns många möjligheter till fel. Presentationen ger en inblick i hur betong reagerar i badhusmiljöer. Hur skapar man en hållbar anläggning utifrån betongen som material? Vilken typ av betongskador uppstår normalt i en badanläggning? Vad är viktigt att tänka på för att få beständiga betongkonstruktioner i en badanläggning? Vad kan entreprenören bidra med för att åstadkomma bästa möjliga förutsättningar för en långsiktigt funktionell badanläggning? Thomas C Johansson, Betongspecialist Skanska, kursledare Teknologisk Institut Thomas arbetar som betongspecialist på byggföretaget Skanska och har mångårig erfarenhet av olika byggprojekt med betong som material Paus Att utforma en ändamålsenlig simanläggning Svensk Simidrott är en av de största och mest framgångsrika idrotterna i Sverige. Svenska Simförbundet har närmare medlemmar i 330 föreningar och allmän simkunnighet är ett prioriterat område som förbundet arbetar med. Förbundsdirektör Bengt Jönsson delar med sig av Svenska Simförbundets erfarenheter när det gäller ny-, och ombyggnation eller renovering av simanläggningar. Hur kan simhallar utformas för att stimulera de olika målgruppernas behov av motion? Hur bygger man en funktionell simhall utifrån de olika simidrotternas behov? Erfarenheter från tidigare byggnationer av simanläggningar vad har fungerat, vad har inte fungerat? Vad innebär modulbyggande av badanläggningar? Bengt Jönsson, förbundsdirektör Svenska simförbundet Ledamot Sveriges Olympiska Kommitté, ordförande Pool2Tusen, Städa Sverige AB Konferensens första dag avslutas 9.00 Moderator Bengt Jönsson inleder dagen 9.10 Arbetsmiljöstudier i en badanläggning hur står det till med astman idag? Tidigare mätningar av klorföreningar och undersökningar av svensk badhuspersonal vid kommunala fritidsbad visar på ögon- och nässymtom samt luftvägspåverkan som kan kopplas till arbetet. Arbets- och miljömedicinska kliniken vid Örebro Universitetssjukhus genomför för närvarande motsvarande undersökningar på personal vid rehabiliteringsbassänger för att undersöka exponering av klorföreningar och luftvägspåverkan. Varför göra arbetsmiljömätningar? Hur göra mätningarna- och för vem? Vad säger studierna egentligen och vilka konsekvenser får det för oss i det dagliga arbetet? Jessica Westerlund, arbetsmiljöingenjör, Arbets- och miljömedicinska kliniken, Örebro Universitetssjukhus Göte Mölleby, miljösköterska, Arbets- och miljömedicinska kliniken, Örebro Universitetssjukhus Arbets- och miljömedicinska klinikens (AMM) arbete rör sambandet mellan hälsa/ohälsa och olika typer av exponeringar i arbetsmiljön, boendemiljön och den yttre miljön. Arbetet riktar sig till primärvård, företagshälsovård, kommuner, myndigheter, organisationer, universitet och högskolor, företag och privatpersoner Fika Rätt ventilation och energioptimering i en badanläggning- är det möjligt? Som en del av de högre energikrav som ställs på byggnader ska även energiförbrukning vid en badanläggning övervakas och mätas. Eftersom vattenmiljön i en anläggning ställer andra krav på ventilationslösningar krävs god kännedom kring aktuell teknik och VVS-installationer för att systemen ska fungera, också över tid. Är det verkligen möjligt att arbeta med ventilation och energioptimering i en badanläggning eller är vi glada så länge det bara funkar? Vilka olika typer av installationer finns kring en badanläggning och hur påverkar detta anläggningens funktion? Hur fungerar de ventilationsprinciper som normalt används vid badanläggningar? Hur ser en energibalans ut för en badanläggning och vilka faktorer påverkar energianvändningen. (Avdunstnings-, konvektions- och strålningsförluster etc)? Vanliga fel och brister vid drift kring badanläggningar - Slits

4 installationer mer i badanläggningar och vad bör förebyggande underhåll innehålla för att säkerställa goda driftmöjligheter? Energioptimering- hur gör man det? Är en badanläggning mer komplicerad styrreglertekniskt än andra byggnader? Vilka åtgärder kan genomföras för att minska den totala värme- och elenergianvändningen vid badanläggningar? Reinhold Larsson, Energy Concept in Sweden AB Reinhold Larsson är energiexpert på Energy Concept in Sweden med säte i Mölndal och genomför bland annat funktionsbesiktningar inom ventilation och energi. Han har lång erfarenhet av bl a energieffektivisering av industrier (process och byggnad), sjukhus, badanläggningar mm Lunch Så blir du en bättre upphandlare-upphandling ur en entreprenörs perspektiv Upphandling av stora eller små projekt inom publika badanläggningar ställer stora krav på beställaren. Hög tekniknivå i en oförlåtande driftsmiljö ställer krav på en väldefinierad inköpsstrategi redan från projektstart. Presentationen ger en inblick om hur en entreprenör resonerar när förfrågningsunderlaget ska kalkyleras. Hur ser produktionskostnaderna ut i Norden? Finns det delmoment som driver kostnaderna på den svenska marknaden? Upphandling av konsulter, ett första steg på en långvarig relation Entreprenörens syn på teknisk och kommersiell risk Varför värdera andra aspekter än lägsta pris och hur fungerar detta i praktiken? Driftkostandskalkyler - fallgropar och hur får jag vad jag lovats? Hur hanterar entreprenören luckor i förfrågningsunderlaget, och varför är det en riktigt bra investering att ta sig tid att genomföra en seriös anbudsgenomgång? Per Martin, VD, Processing AB Processing AB är nordens största bolag inom Publik badvattenrening. Bolaget är via sina dotterbolag aktivt i Sverige, Norge, Finland och Danmark Paus Praktikfall Enköpings Simhall Den 16 oktober 2012 fattade kommunfullmäktige i Enköping ett inriktningsbeslut om simhallsprojektet. Beslutet innebär att det befintliga badet rivs och att en helt ny simhall byggs på samma plats. Detta ställer andra krav på kommunen under den tid som byggnationen av den nya anläggningen sker. Genom att en hockeyanläggning och fotbollsplaner finns i absolut närhet finns möjligheter att göra vinster gällande energiförbrukningen. Magnus Mark, projektledare och Vilhelm Backman, fastighetschef på Teknikförvaltningen i Enköpings kommun berättar om hur Enköping valt att arbeta med byggandet av den nya simanläggningen. Bakgrund till projektet statusbedömning på anläggningen Den politiska processen fram till beslut Hur hitta rätt personer för de olika delarna i förarbetet? Egen regi eller inte- Investeringskostnader - Entreprenadform - LCC-analys Hur lösa ordinarie verksamhet under byggtid? Vilhelm Backman, Enköping kommun Vilhelm Backman är fastighetschef, sedan 2009 på teknikförvaltningen och har tidigare arbetat i Stockholms stad och som egen företagare. Magnus Mark är projektledare på fastighetsavdelningen sedan början av 2010, och har en bakgrund som produktionschef från entreprenadsidan innan övergång till beställarsidan Fika Så driver vi badanläggningen attraktionskraft genom koncept, marknadsföring och skalekonomi Konkurrensen om människors tid blir allt tuffare, alla som driver simhallar måste förhålla sig till detta. En privat aktör kan bidra till ett ökat aktivitetsutbud och en attraktivare anläggning, som i slutändan främjar både folkhälsan och skattebetalarna i kommunen. Hur konkurrerar sim- och badupplevelsen med övriga aktiviteter på marknaden? Hur kan man med hjälp av koncept, skalbarhet och effektiv marknadsföring göra anläggningen mer attraktiv och locka fler besökare? Vad innebär det för personal, kunder och verksamma föreningar med en privat operatör? Vilka för- och nackdelar finns med privat drift av kommunala badoch friskvårdsanläggningar? Genom vilka faktorer kan en privat operatör göra anläggningen billigare för skattebetalarna? Mattias Jonsson, VD Medley Medley är Sveriges största privata driftoperatör av kommunala bad- och friskvårdsanläggningar. Sammanlagt driver Medley 33 st anläggningar runtom i landet, som årligen lockar 5 miljoner besökare Konferensen avslutas

5 Separat bokningsbar fördjupningsdag Torsdag 18 april Badanläggningar 2013 Vattenrening i anläggningarna Konkreta verktyg för att du ska arbeta effektivare med vattenrening Som driftansvarig på operativ nivå vet du hur komplext arbetet med vattenrening kan vara. Denna fördjupningsdag i anslutning till konferensen Badanläggningar 2013 fokuserar på hur driftspersonal kan hantera vattenrening i anläggningarna. Fördjupningsdagen kommer ha en mer praktisk inriktning och behandla vattenrening och underhåll av filter med avseende på de olika tekniker som finns. Förutom de tekniska begränsningar som finns gällande olika vattentekniker påverkas vattenmiljön av brukarna. Fördjupningsdagen kommer därför också behandla vikten av informationsarbete som del i det förebyggande arbetet. Under fördjupningsdagens första del innehåller ett pass av erfarenhetutbyte med exempel på driftstörning och åtgärd av detta. Företrädare för en badanläggning och en entreprenör föreläser kring den mest aktuella tekniken och drift av anläggning på bästa sätt Fördjupningsdagen inleds Innehåll i fördjupningsdagen: Hälsorisker vid bassängbad Mikroorganismer Kemiska föroreningar Lagstiftning - Miljöbalken och hälsoskydd Allmänna råd och tekniska handböcker Skötsel av anläggning Mekanisk rening Kemisk rening Filterkonstruktion Driftsinstruktioner Kontroll och provtagning Kemikaliehantering och kemikaliedosering Mätsystem - larm Journalföring Arbetsmiljö Fördjupningsdagen avslutas Vi bryter för fika och lunch under dagen Fördjupningsdagen leds av: Henrik Jansson, teknisk chef, Processing AB Nordens största bolag inom Publik badvattenrening. Bolaget är via sina dotterbolag aktivt i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Erik Eriksson, Gustavsbergsbadet, Värmdö Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Med de energi och klimatmål som regeringen satt upp till 2020 påverkas all form av byggnation. Så även badanläggningar. I de fall som nya anläggningar uppförts har ofta badinrättningen blivit del av större anläggningar med ett flertal aktiviteter och verksamheter utöver simning och bad, inte minst äventyrsbad. Den april 2013 bjuder vi in till en mötesplats mellan olika aktörer som på något sätt är involverade i framtagande, byggnation, ägande och drift av badanläggningar. Under det två dagar som konferensen pågår får du ta del av högaktuella föreläsningar med syfte att du, när en upphandling ska genomföras, ska ha en bred bild av området och kan formulera relevanta frågeställningar och problemområden. Därutöver har du chansen att ta del av dina kollegors erfarenheter och träffas för att diskutera gemensamma frågor, utöver vad som görs i din vardag. Missa inte heller den separata fördjupningsdagen Vattenrening i anläggningarna, designad främst för dig som arbetar med drift av en badanläggning där du får del av högaktuell teknik och premisserna för vattenrening. Välkommen till konferensen som hjälper dig att anta morgondagens utmaningar gällande badanläggningar! Elisebeth Berge Projektledare Teknologisk Institut För dig som ska eller har börjat bygga eller renovera en badanläggning - hur blir jag en bättre kravställare? Bra anledingar att gå på Badanläggningar 2013 Få verktygen för att göra bättre föranalyser utifrån fördjupad branschkunskap Inspireras av framgångsrika exempel från kollegor i landet Möt experter som ger dig möjligheter att utveckla din badanläggning Ta del av spetsad kompetensutveckling för dig som arbetar med drift av anläggningarna Nätverka med kollegor från hela landet

6 Porto betalt Sverige Badanläggningar 2013 Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG! ÖVRIG INFORMATION På hittar du praktisk information och tips på boende. Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler vänligen se hemsidan. Har du övriga frågor kontakta gärna projektledaren Elisebeth Berge på Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. datum och plats Konferens april 2013 (3846-2) Fördjupningsdag 18 april 2013 (3868-1) Teknologisk Institut Utbildningscenter Olof Palmes gata 31, Stockholm Tunnelbana: T-centralen Pris Ordinarie pris 4 personer och fler: Konferens två dagar 6990 kr/person 5990 kr/person UTSTÄLLARE OCH SPONSORER Teknologisk Institut erbjuder utställarplatser till företag med möjlighet till marknadsföring mot en specifik kundgrupp samt givande möten med nya och redan etablerade kunder och kontakter. För att marknadsföra ert företag genom ett av B2B-marknadens mest kostnadseffektiva sätt, vänligen kontakta projektledare Elisebeth Berge på telefon eller via e-post för mer information om priser och paket. I samarbete med: Seminariedag 3990 kr/person - I priset ingår lunch och förfriskningar under fikapauser. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer på priserna ovan. Rabatter och erbjudanden går ej att kombinera. Andra utbildningar i Teknologisk Instituts regi n Praktisk energiförbrukning n Kalkylera med LCC n OVK-Bygglagstiftning och praktisk funktionskontroll av ventilationssystem Se för datum och mer information Röster från tidigare deltagare Badbranschen behöver mer av den här typen av forum. Fortsätt med detta! Viktigt att man får diskutera kollegor emellan så vi kan hjälpas åt till att förändra/förbättra inom branschen Har aldrig varit på en konferens som så tydligt haft entreprenörerna i fokus så mycket Returadress Teknologisk Institut, Olof Palmes gata 31, Stockholm

Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016

Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016 Konferens och workshop kring framtidens förskolor Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016 Var och hur bygger vi framtidens förskola? Var finner du utrymmen i dagens stadsmiljö för att bygga nya förskolor?

Läs mer

Strategisk lokalresursplanering i praktiken

Strategisk lokalresursplanering i praktiken Sätt lokalfrågan på agendan! Strategisk lokalresursplanering i praktiken Möt morgondagens lokalbehov strategiskt och systematiskt Hur kan du göra lokalfrågan mer strategisk och lyfta den på agendan? Kapacitetsbedömningar

Läs mer

Boende för äldre 2015

Boende för äldre 2015 Grupperbjudande: 1000 kr rabatt/person vid minst 3 anmälda! Boende för äldre 2015 Planera för framtidens äldreboende Behovsanpassad arkitektur för äldre Verktyg för att stimulera självständighet och delaktighet

Läs mer

Attraktiva fritidshem

Attraktiva fritidshem Kvalitetshöjande insikter och inspirerande praktikfall Attraktiva fritidshem Höjd status och samverkan med pedagogik och barnen i fokus Pedagogisk samverkan mellan skola, förskola och fritids så lyckas

Läs mer

Boende för äldre. Boende för äldre. nu och i framtiden! som möter framtidens behov. Stockholm 12-13 april 2016. www.teknologiskinstitut.

Boende för äldre. Boende för äldre. nu och i framtiden! som möter framtidens behov. Stockholm 12-13 april 2016. www.teknologiskinstitut. Boende för äldre nu och i framtiden! Boende för äldre som möter framtidens behov Att skapa ett yt och personaleffektivt boende som samtidigt är trivsamt och tryggt Hur kan du utforma morgondagens äldreboenden

Läs mer

Attraktiva skolgårdar

Attraktiva skolgårdar Ny efterfrågad konferens! Attraktiva skolgårdar Så skapar du skolgårdar som ger de bästa förutsättningarna för barnet Så möjliggör du för naturmiljö- och utomhuspedagogik på skolgårdar Att anlägga en ny

Läs mer

Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen

Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen Planeringsverktyg för ekosystemtjänster Bild: WHITE Naturen i staden livsviktigt! Ekosystemtjänsters betydelse i planeringen Så får du beslutsfattarna att förstå nyttan med ekosystemtjänster Metoder och

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

Byggarbetsmiljödagarna Så skapar du säkra arbetsplatser och främjar en god säkerhetskultur

Byggarbetsmiljödagarna Så skapar du säkra arbetsplatser och främjar en god säkerhetskultur Byggarbetsmiljö som minskar skador och olycksfall Byggarbetsmiljödagarna Så skapar du säkra arbetsplatser och främjar en god säkerhetskultur Så arbetar du för att minska skador och olycksfall på din byggarbetsplats

Läs mer

Badanläggningar 2016. Grupperbjudande: 1000 kr rabatt/ person vid minst 4 anmälda! Ny- och ombyggnation med hållbarhet och besökaren i fokus

Badanläggningar 2016. Grupperbjudande: 1000 kr rabatt/ person vid minst 4 anmälda! Ny- och ombyggnation med hållbarhet och besökaren i fokus Grupperbjudande: 1000 kr rabatt/ person vid minst 4 anmälda! Badanläggningar 2016 Ny- och ombyggnation med hållbarhet och besökaren i fokus Nya badanläggningar ta del av erfarenheter kring beslutsprocess,

Läs mer

Framtidens vårdmiljöer

Framtidens vårdmiljöer Ny skräddarsydd konferens med fokus praktikfall Framtidens vårdmiljöer För ny teknik och morgondagens vårdbehov med patienten i centrum BILD C.F. MØLLER Ny teknik för framtidens vårdmiljöer vilka möjligheter

Läs mer

Lokalresursplanering i offentlig sektor

Lokalresursplanering i offentlig sektor Ta er lokalresursplanering ett steg vidare! Lokalresursplanering i offentlig sektor Bättre verksamhetsnytta och ökad kostnadseffektivitet Vad är nyttan med lokalplanering? Hur utveckla lokalbeståndet för

Läs mer

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut.

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut. NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI Hjärtsjukvård Forskning Utveckling Omvårdnad Nytt om kvinnohjärtan Deto 2 x AMI studien Specialistsjuksköterskans roll HLR Etiska riktlinjer Det senaste inom koronarangio

Läs mer

Destinationsutveckling 2013

Destinationsutveckling 2013 Lyssna till internationellt prisbelönta Destination Röros Destinationsutveckling 2013 Tillvarata besöksnärigens stora tillväxtpotential Så blir din destination exportmogen Hur tackla de mellanmänskliga

Läs mer

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Maskiner, konstruktioner och anläggningar utsätts för slitage i form av mekanisk nötning, korrosion, kemiska angrepp och så vidare.

Läs mer

Lönsam energieffektivisering av fastigheter

Lönsam energieffektivisering av fastigheter Lär dig hur du kan spara miljonbelopp! Lönsam energieffektivisering av fastigheter Miljonbesparingar Framgångsrika praktikfall Ny teknik- och lösningar Så skapar du lönsamhet vid satsningar på energieffektivisering

Läs mer

Badanläggningar 2014. Förstudie, behovsanalys och projektorganisation nyckeln till en hållbar anläggning

Badanläggningar 2014. Förstudie, behovsanalys och projektorganisation nyckeln till en hållbar anläggning Grupperbjudande: 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Badanläggningar 2014 Förstudie, behovsanalys och projektorganisation nyckeln till en hållbar anläggning Illustration: Henning Larsen Architects A/S.

Läs mer

Energideklarationsdagen 2016

Energideklarationsdagen 2016 Årets mötesplats! Energideklarationsdagen 2016 Nya direktiv från Boverket nuläge och framtid Moderator Processen med energikartläggning vad krävs och hur gör du det bäst? MAGNUS JERLMARK Kiwa Swedcert

Läs mer

Specialpedagogikdagarna

Specialpedagogikdagarna Träffa kollegor från hela landet! Specialpedagogikdagarna Senaste forskning Anpassningar och stöd Samverkan Fördjupande seminarium: Elever med funktionsnedsättningar, diagnoser och kognitiva svårigheter

Läs mer

Mäta och styra den tekniska förvaltningen

Mäta och styra den tekniska förvaltningen Stärk och effektivisera förvaltningen! Mäta och styra den tekniska förvaltningen Komponentavskrivning Verksamhetsutveckling Rekrytering Komponentavskrivningar så hanterar du bäst övergången från det tidigare

Läs mer

Urban ljussättning och belysning

Urban ljussättning och belysning Boka innan 20 februari och få 500 kr rabatt! Urban ljussättning och belysning Ekologisk, ekonomisk och estetiskt tilltalande ljussättning Belysning för framtidens städer Talare Att skriva upphandlingar

Läs mer

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm Bli uppdaterad på endast 1 dag Mervärdesskatt för den offentliga sektorn Detta får du ut av att deltaga: Inblick i senaste lagändringar och praxis Presentation av konkreta exempel och praktikfall Målinriktad

Läs mer

Informationssäkerhet i kommunal verksamhet Vägen till god informationssäkerhet mötesplats och erfarenhetsutbyte

Informationssäkerhet i kommunal verksamhet Vägen till god informationssäkerhet mötesplats och erfarenhetsutbyte Säkra informationen i din kommun! Informationssäkerhet i kommunal verksamhet Vägen till god informationssäkerhet mötesplats och erfarenhetsutbyte Molntjänster hur säkerställs säkerheten? Säkerhetsrutiner

Läs mer

Geriatrisk vård för framtiden

Geriatrisk vård för framtiden Lägg grunden för den framtida geriatriska vården! Geriatrisk vård för framtiden Stärk helhetssynen och teamarbetet för den äldre patienten på sjukhuset Så möjliggör du en personcentrerad vård av den geriatriska

Läs mer

Översvämningar på grund av skyfall

Översvämningar på grund av skyfall HÖGAKTUELL KONFERENS! Översvämningar på grund av skyfall Regresser och juridik Vilka skyldigheter har kommunen, fastighetsägare och försäkringsbolag vid en översvämning? Vad blir de samhällsekonomiska

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK KURSINBJUDAN 2015 > 7-8 maj i Göteborg > 24-25 september i Stockholm > 13-14 oktober i Malmö > 1-2 december i Stockholm 2015 NYA KURSTILLFÄLLEN BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka

Läs mer

Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration!

Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration! En dag full av kunskap och inspiration för din personliga utveckling! Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration! Ta del av de

Läs mer

Badanläggningar 2015. Ny- och ombyggnation för en hållbar anläggning. Grupperbjudande: 1000 kr rabatt/person vid minst 4 anmälda!

Badanläggningar 2015. Ny- och ombyggnation för en hållbar anläggning. Grupperbjudande: 1000 kr rabatt/person vid minst 4 anmälda! Grupperbjudande: 1000 kr rabatt/person vid minst 4 anmälda! Badanläggningar 2015 Ny- och ombyggnation för en hållbar anläggning Driftoptimera ett badhus Moderator Hur arbetar man fuktsäkert under projektering,

Läs mer

Kommunens nya roll & ansvar KOMMUNAL IDROTT- & FRITIDSPLANERING. Framtidens anläggning utifrån invånarnas behov

Kommunens nya roll & ansvar KOMMUNAL IDROTT- & FRITIDSPLANERING. Framtidens anläggning utifrån invånarnas behov inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 januari 2015 MODERATOR Paul Sjöblom Fil.dr, forskare VÅRA EXPERTER Malmö högskola Karin Book Universitetslektor ProActivity AB Johan Faskunger Utredare, fil.

Läs mer

Framtidens bostäder och boendemiljöer

Framtidens bostäder och boendemiljöer Ta del av konkreta verktyg från sju svenska kommuner! Framtidens bostäder och boendemiljöer Bildkälla: TEMA Bostadsbrist Framtidens behov Bostadsutveckling Hur kan vi öka bostadsbyggandet och vad krävs

Läs mer

Energieffektivisering i miljonprogram

Energieffektivisering i miljonprogram Hållbar energieffektivisering i praktiken Energieffektivisering i miljonprogram Kostnadseffektiva åtgärder som rustar för framtiden Så optimerar vi underhållsrenovering med energi- Talare effektivisering

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsarbete i fastighetsbranschen

Miljö- och hållbarhetsarbete i fastighetsbranschen HÖGAKTUELL KONFERENS Miljö- och hållbarhetsarbete i fastighetsbranschen Ekonomi Miljötänk Socialt ansvar Cederqvist & Jäntti arkitekter Så skapar vi klimatanpassade fastigheter Energieffektiva fastigheter

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Badanläggningar 2012 Om- & nybyggnation

Badanläggningar 2012 Om- & nybyggnation 5 lärorika praktikfall! Badanläggningar 2012 Om- & nybyggnation Framtidens badanläggningar nya tekniska lösningar och alternativa driftformer! Strategisk planering och kvalitetsfokus på material och simhallsteknologi

Läs mer

Framtidens operationsavdelning 2016

Framtidens operationsavdelning 2016 Skräddarsydd konferens efter Era behov Framtidens operationsavdelning 2016 Byggnation, vårdmiljö och medicinteknik med patient och personal i fokus BILD WHITE ARKITEKTER AB Vad säger den senaste forskningen

Läs mer

Badanläggningar Årets mötesplats! Miljö, tillgänglighet och hälsa. Stockholm, januari

Badanläggningar Årets mötesplats! Miljö, tillgänglighet och hälsa. Stockholm, januari Årets mötesplats! Badanläggningar 2017 Miljö, tillgänglighet och hälsa Foto: Svensk Simidrott Kostnadseffektiva badanläggningar så minskar du energianvändningen Nya färdigställda badanläggningar hur har

Läs mer

Juridik inom Socialtjänsten

Juridik inom Socialtjänsten För en ökad rättssäkerhet! Juridik inom Socialtjänsten Juridik LSS Barnhandläggning Genomgång och analys av senaste rättspraxis När barnets bästa står mot föräldrars åsikt Personkretsbedömningar Föreläsare:

Läs mer

Kravforum 2015. Kund och affärsnytta. Effektiva metoder och strategier för en bättre kravhantering. Stockholm 11 12 november 2015

Kravforum 2015. Kund och affärsnytta. Effektiva metoder och strategier för en bättre kravhantering. Stockholm 11 12 november 2015 Kund och affärsnytta Kravforum 2015 Effektiva metoder och strategier för en bättre kravhantering Kravhanteringsprocessens huvudaktiviteter öka effektivitet och träffsäkerhet Agil kravhantering för bättre

Läs mer

Akutpsykiatri 2014. Hör psykospatientens erfarenheter. Bemötande Tillgänglighet Samverkan. Ett tryggt samtal om mötets betydelse

Akutpsykiatri 2014. Hör psykospatientens erfarenheter. Bemötande Tillgänglighet Samverkan. Ett tryggt samtal om mötets betydelse Hör psykospatientens erfarenheter Akutpsykiatri 2014 Bemötande Tillgänglighet Samverkan Konsekvenser av att förlora en närstående genom suicid Den goda kommunikationens dubbla funktion när två experter

Läs mer

Livskraftig näringslivsutveckling

Livskraftig näringslivsutveckling Värdefull blandning av expertis och best practice Livskraftig näringslivsutveckling Innovation, tillväxt och attraktion lokal och regional utveckling Den perfekta staden vad är en attraktiv stad? Moderator

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS: CHEFSDAGARNA Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

PERSONLIG ASSISTANS: CHEFSDAGARNA Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

Resursfördelning i omsorgsförvaltningen 2017

Resursfördelning i omsorgsförvaltningen 2017 Effektivisera din resursfördelning Resursfördelning i omsorgsförvaltningen 2017 Maximera din begränsade budget Effektiv resursfördelning utan att tappa kvalitet Nya Välfärdsteknologisnurran 2.0 lär dig

Läs mer

Framtidens urbana trädbestånd

Framtidens urbana trädbestånd inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 oktober 2013 experter Henrik Sjöman SLU Alnarp Vikki Bengtsson Ekolog Pro-natura PrAktikfALL från malmö stad Arne Mattsson göteborgs stad Helena Bjarnegård kungsbacka

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB (Higab)

Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB (Higab) Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB (Higab) INTRESSEANMÄLAN Konstnärligt gestaltningsuppdrag Angereds bad- och isanläggning, Göteborg DEL 1 2011-11-07 Intresseanmälan - konstnärligt gestaltningsuppdrag

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK NYA KURSTILLFÄLLEN KURSINBJUDAN 2016 2016 > 22-23 september i Stockholm > 6-7 december i Stockholm BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka och förstå byggnader, teknik, energi- och miljöfrågor

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

Telefonrådgivning inom psykiatrin

Telefonrådgivning inom psykiatrin Gå 3! r ö af l a et 4b Telefonrådgivning inom psykiatrin Hur bemöta suicidtankar och planer i telefonrådgivningen? Lagar och föreskrifter för dig i telefonrådgivningen Depression och ångestsyndrom ditt

Läs mer

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Hela den nya lagen från början till slut Alla viktiga förändringar Alla viktiga nyheter som nu tillkommit Alla nya möjligheter som nu

Läs mer

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 För 7:e året i rad fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 Konferens & Utställning 23 september - Stockholm Missa inte boka tidigt-rabatt på 1.000kr! TALARE Agneta Persson, WSP Sverige AB Björn Wellhagen,

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

Kriskommunikation - beredskap, rätt organisation och ditt ledarskap

Kriskommunikation - beredskap, rätt organisation och ditt ledarskap Praktikfall - kommunikation i akut läge Kriskommunikation - beredskap, rätt organisation och ditt ledarskap Seminarieledare: Lotta Lagerdahl Ansvarig Kriskommunikation GCI Presenterar praktikfall: 11 oktober

Läs mer

Framtidens lekplatser

Framtidens lekplatser inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 maj 2013 experter konsumentverket Anna Strandberg msb Jan Schyllander slu Alnarp Fredrika Mårtensson Säkra, tillgängliga och pedagogiska lekplatser karolinska

Läs mer

Få mer gjort som skolledare och öka ditt välbefinnande!

Få mer gjort som skolledare och öka ditt välbefinnande! Ökad personlig effektivitet verktyg och metoder Få mer gjort som skolledare och öka ditt välbefinnande! Lär dig att prioritera och skapa kontroll över din tid Frigör energi mindre stress, bättre resultat

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010 Konferens Välkommen till en nordisk heldagskonferens i Göteborg onsdagen. Arrangörer för konferensen är Västra Götalandsregionen, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap och Handikappförbundens samarbetsorganisation

Läs mer

Medborgarservice i kommunen

Medborgarservice i kommunen Uppbyggnad och vidareförädling av kommunal kundtjänst Medborgarservice i kommunen Planering Införande Vidareutveckling En väg in fördelar, utmaningar, uppbyggnad och vidareförädling Styrning och ledning

Läs mer

Vägledning i en föränderlig värld

Vägledning i en föränderlig värld Träffa kollegor från hela landet Vägledning i en föränderlig värld Utvecklas i din roll som studie- och yrkesvägledare! Så upprätthåller du som studie- och yrkesvägledare kompetensen och håller dig uppdaterad

Läs mer

Skolans och förskolans utemiljö

Skolans och förskolans utemiljö Ny konferens Skolans och förskolans utemiljö Lär dig använda utemiljön som pedagogisk resurs Få kunskap om barnens perspektiv Vad är flexibel utemiljö? Så kan du planera för en utemiljö som fungerar året

Läs mer

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE Familjehem 2017 kunskap utveckling inspiration Handledning hur kan du som handledare använda dig själv som arbetsredskap på bästa sätt? Familjehemsutredning vad vill vi veta om familjerna och hur bör vi

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Skånes Energiting 2008

Skånes Energiting 2008 Skånes Energiting 2008 Tid: 17 juni Plats: Stadionmässan, Malmö Arrangör: Energikontoret Skåne Förnybar energi Effektiv energianvändning Hållbara transporter Skånes Energiting är mötesplatsen för alla

Läs mer

Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa

Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa Anmäl flera från samma klinik och få grupprabatt! Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa Blödningar och smärta vilka råd om egenvård kan du ge och när bör kvinnan komma till sjukhus? Komplikationer

Läs mer

Barns lek- och utemiljö

Barns lek- och utemiljö Succékonferensen är tillbaka med nytt spännande innehåll! Barns lek- och utemiljö Så skapar du bättre lek- och för barnen Utveckla din förmåga att se utemiljön genom barnens ögon vad finner de önskvärt

Läs mer

Kvalitet och lärande i skolan

Kvalitet och lärande i skolan Lär av framgångsrika kommuners systematiska kvalitetsarbete Kvalitet och lärande i skolan På vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Så kan du få det systematiska kvalitetsarbetet att löpa som en röd

Läs mer

Bad & motion för alla

Bad & motion för alla Medley är en tävlingsgren inom simningen där man simmar alla de fyra simsätten. Medleys huvudkontor Dalvägen 14, 169 56 Solna Tel 08-503 82 700, Fax 08-503 82 701 E-post: info@medley.se Samtliga anläggningar

Läs mer

Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning

Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning Ny unik konferens och mötesplats! Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning Tryggare och säkrare akutmottagning Patientflöden Flexibla lokaler efter framtida behov Framtidens akutmottagning så planerar

Läs mer

Ekonomiskt bistånd 2017

Ekonomiskt bistånd 2017 Ekonomiskt bistånd 2017 kunskap utveckling inspiration Hur kan du arbeta systematiskt och framgångsrikt för att hjälpa biståndstagare att hitta sina egna vägar till självförsörjning? Ny lagstiftning på

Läs mer

Attraktiv Näringslivskommun

Attraktiv Näringslivskommun Attraktiv Näringslivskommun Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 mars 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Arena för tillväxt Roland Lexén Årets tillväxtkommun 2008! Umeå kommun Roland Carlsson Entreprenörsregionen

Läs mer

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Örebro 29-30 mars 2011 Vad är TechDays? TechDays är Microsofts största konferens i Sverige för de som arbetar med Microsofts produkter, plattform och lösningar.

Läs mer

AttrAktiv näringslivs- kommun Stärk er konkurrenskraft: Best practise! Effektiv företagsservice Hållbar tillväxt Stimulera nyföretagande TALARE

AttrAktiv näringslivs- kommun Stärk er konkurrenskraft: Best practise! Effektiv företagsservice Hållbar tillväxt Stimulera nyföretagande TALARE AttrAktiv näringslivs- kommun 2013 inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 september 2013 TALARE Tillväxtverket Anneli Sjögren Avdelningschef Entreprenörskap och företagsutveckling PRAKTIKFALL FRÅN

Läs mer

Framgångsrika lösningar för seniorboende

Framgångsrika lösningar för seniorboende Framgångsrika lösningar för seniorboende Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 mars 2011 TALARE FRÅN SABO Ylva Sandström Karlskrona Seniorhusförening Fredrik von Platen HSB Anna Olofsson Så skapar

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Våld i nära relationer 2013

Våld i nära relationer 2013 NY AKTUELL KONFERENS! Våld i nära relationer 2013 Förebyggande arbete speciellt utsatta grupper nya metoder Ur barns perspektiv så pratar du med barn som upplevt våld Uppbrottsprocessen så är du ett stöd

Läs mer

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 februari 2014 SPECIELLT INBJUDEN Utredare: Privata utförare kontroll och insyn (SOU 2013:53) Regeringskansliet Johan Höök VÅRA TALARE Göteborg Energi Andreas

Läs mer

Konferens och utställning om hållbart ytskydd. 23-24 januari Arken, Göteborg. www.ytskydd.com

Konferens och utställning om hållbart ytskydd. 23-24 januari Arken, Göteborg. www.ytskydd.com Konferens och utställning om hållbart ytskydd 23-24 januari Arken, Göteborg www.ytskydd.com Arrangör: Medarrangör: I samarbete med: Ytskydd, en nyckel till ökad livslängd och bättre driftsäkerhet Tack

Läs mer

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 TALARE FRÅN Länsstyrelsen Stockholm Margareta Florin Borlänge kommun Anette Wikblom IMS, Socialstyrelsen Catrine

Läs mer

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Globalisering, urbanisering och digitalisering spås

Läs mer

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm Sår 2016 kunskap utveckling inspiration Fördjupa dina kunskaper för att bättre tolka olika typer av sår Lär dig att välja rätt förband till rätt sår! Svårläkta sår vad gör du när såren inte läker? Diabetessår

Läs mer

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 TALARE Särskilt inbjuden talare Näringsdepartementet Kent Johansson Uppsala kommun Sven Ekman Göteborgs Stad

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

Effektiv energistyrning av fastigheter

Effektiv energistyrning av fastigheter Lönsam energieffektivisering Effektiv energistyrning av fastigheter Styrmedel för framgångsrika investeringar Trenderna inom energieffektivisering och förnyelsebar energi Energieffektivitet som finansiell

Läs mer

Framtidens hemtjänst Att leda med kvalité inom hemtjänsten

Framtidens hemtjänst Att leda med kvalité inom hemtjänsten Kompetensutveckling för dig som arbetar med ledarskap Framtidens hemtjänst Att leda med kvalité inom hemtjänsten Mobil hemtjänst vad innebär det och vad är framgångsfaktorerna och fallgroparna? Coachande

Läs mer

instämma i och bekräfta motionärens beskrivning av Valhallabadets aktuella status och poängtera anläggningens omfattande renoveringsbehov

instämma i och bekräfta motionärens beskrivning av Valhallabadets aktuella status och poängtera anläggningens omfattande renoveringsbehov Sammanträdesdatum Ärende nr. 2016-08-22 6.8 Handläggare Lars Erik Gustafson 031-368 43 16 Styrelsen Got Event AB Yttrande till kommunstyrelsen över motion från David Lega (KD) om uppdrag till Liseberg

Läs mer

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 februari 2011 TALARE Örebro universitet Umeå kommun Jan Brännström Jan Hjelte Uppsala

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

Projektledning inom bygg

Projektledning inom bygg Projektledning inom bygg kunskap utveckling inspiration Så förbättrar du ekonomistyrningen i byggprojekten! Hur kan du bättre effektivisera din projektledning? Entreprenadrätt för projektledare AB 04 och

Läs mer

Attraktiva hotell- och konferensanläggningar

Attraktiva hotell- och konferensanläggningar Så ökar du din beläggning! Attraktiva hotell- och konferensanläggningar Ökad beläggning Ny teknik Trender och framtidsspaning Så kan du erbjuda kunderna det som efterfrågas senaste trenderna och framtidsspaningen

Läs mer

NÄMNDSEKRETERARFORUM

NÄMNDSEKRETERARFORUM Succékonferensen PÅ tillfälligt besök i Göteborg! NÄMNDSEKRETERARFORUM inbjudan till konferens i Göteborg den 30-31 oktober 2012 TALARE FRÅN Göteborgs Universitet Halmstads kommun Anders Bergenek Nämndsekreterarens

Läs mer

Akutpsykiatri 2015 INSPIRERAS AV ISLAND! Bemötande Tvångsåtgärder Mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter inom psykiatrin

Akutpsykiatri 2015 INSPIRERAS AV ISLAND! Bemötande Tvångsåtgärder Mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter inom psykiatrin INSPIRERAS AV ISLAND! Akutpsykiatri 2015 Bemötande Tvångsåtgärder Mänskliga rättigheter Psykiatri och juridik tvångsvård, så påverkas du! Förändring av vårdkultur och nedstängning av bältesrum Suicidprevention

Läs mer

FRAMTIDENS FRILUFTSKOMMUN

FRAMTIDENS FRILUFTSKOMMUN inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 november 2014 VÅRA EXPERTER Peter Fredman Professor och forskare i friluftsliv Margaretha Svenning Miljöjurist Ulf Silvander Generalsekreterare PRAKTIKFALL FRÅN

Läs mer

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering

Bipolär sjukdom 2013. Den suicidnära patienten bemötande & bedömning av suicidrisk. Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Succékonferensen tillbaka nu med nytt innehåll! Bipolär sjukdom 2013 Fördjupad kunskap Behandlingsmetoder Medicinering Lär dig mer om diagnostik, symtom och kännetecken Hur särskilja bipolär sjukdom från

Läs mer

Optimalt inomhusklimat

Optimalt inomhusklimat Optimalt inomhusklimat Fördelar för människor, ekonomi och miljö. Gunnar Karlsen Region Öst Entreprenad Rådgivning Service Optimalt inomhusklimat Gunnar Karlsen Region Öst Sverige Sidan 1 Värdet av ren,

Läs mer

Drift och planering av framtidens vårdlokaler Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2011

Drift och planering av framtidens vårdlokaler Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2011 Drift och planering av framtidens vårdlokaler Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2011 TALARE Nya Karolinska Solna Anna-Karin Oscarsson Södersjukhuset Eva Tillman Locum Maria Östholm

Läs mer

Chemicals Management Summit 2016

Chemicals Management Summit 2016 Välkommen till konferensen som fokuserar på affärsmöjligheter med aktiva, hållbara kemikaliestrategier. Chemicals Management Summit 2016 vinnare och förlorare på hållbar kemikaliehantering Onsdag den 26

Läs mer

Nyckeltal för offentlig. upphandling

Nyckeltal för offentlig. upphandling Nyckeltal för offentlig Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 november 2011 TALARE SVT Eva-Lotta Löwstedt-Lundell Jämtlands Läns Landsting Fredric Kilander Lena Book Årets inköpare 2010 Växjö Kommun

Läs mer

STRATEGISK LOKALFÖRSÖRJNING 2016 Så svarar du upp mot kommunens behov och förbättrar lokaleffektiviteten

STRATEGISK LOKALFÖRSÖRJNING 2016 Så svarar du upp mot kommunens behov och förbättrar lokaleffektiviteten Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! STRATEGISK LOKALFÖRSÖRJNING 2016 Så svarar du upp mot kommunens behov och förbättrar lokaleffektiviteten KONFERENS 30-31 MAJ SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM

Läs mer

Resursfördelning i utbildningsförvaltningen

Resursfördelning i utbildningsförvaltningen Uppnå en rättvis resursfördelning! Resursfördelning i utbildningsförvaltningen Expertis Praktikfall Konkreta verktyg Resursfördelningsmodeller som bidrar till likvärdig undervisning Nyckeltalens roll i

Läs mer

Kommunala utmaningar inom idrott och fritid

Kommunala utmaningar inom idrott och fritid Kommunala utmaningar inom idrott och fritid kunskap utveckling inspiration Framtidens föreningsliv så lockar du fler! Hur skapar du spontanidrottsplatser som attraherar både killar och tjejer? Integration

Läs mer