Badanläggningar kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Badanläggningar 2013. 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna"

Transkript

1 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Badanläggningar 2013 Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Renovering kontra nybyggnation Hur skapa hållbara badanläggningar Vad kan ett projekt kosta och investeringskostnader kontra driftkostnader över tid Kommunal kontra privat entreprenad Energioptimering av en badanläggning Hur skapa attraktivitet hos badanläggningarna Arbetsmiljön i badanläggningar Drift utifrån olika verksamheter i anslutning till badanläggning Separat bokningsbar fördjupningsdag 18 april 2013 Vattenreningarna i anläggningarna Konkreta verktyg för att du ska kunna arbeta effektivare med vattenrening i din anläggning Moderator Bengt Jönsson, förbundsordförande Svenska simförbundet Talare: Bengt Jönsson, Svenska Simförbundet, Stockholm Jonas Medberg, Ecoscape Architects AB, Helsingborg Jack Lindgren, Ecoscape Architects AB, Helsingborg Katarina Elfverson, Göteborg Stad Maria Lindstedt, Konsumentverket, Karlstad Elisabeth Andreasson, Konsumentverket, Karlstad Håkan Engström, Älvshögsborg, Trollhättan Thomas C Johansson, Skanska, Stockholm Göte Mölleby, Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro Jessica Westerlund, Arbetsoch miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro Reinhold Larsson, ECiS, Energy Concept in Sweden AB, Mölndal Per Martin, Processing AB, Kungsbacka Vilhelm Backman, Enköping kommun Magnus Mark, Enköping kommun Mattias Jonsson, Medley AB, Solna u Konferens april 2013, fördjupningsdag 18 april 2013, Stockholm

2 Konferensprogram Tisdag 16 april 9.00 Löpande registrering med kaffe och smörgås 9.30 Moderator Bengt Jönsson, inleder konferensen 9.40 Den hållbara badanläggningen Hållbarhetsperspektivet är något som kommer brett inom byggnation. Hur tänker en arkitekt kring dessa bitar och hur integreras miljöfrågor med funktion, teknik, estetik och ekonomi i en badanläggning? Hur genomströmar miljömedvetenhet en badanläggning? Aktuella badhustrender nationellt och internationellt form, rum och aktiviteter Verksamhetsutvecklingens och driftanalysens roller i utvecklingen av en hållbar badanläggning Hur mycket dyrare blir en hållbarare anläggning sett utifrån långsiktigt driftsperspektiv och går detta att motivera? Vilka stötestenar brukar en mer hållbarhetsinriktad anläggning innebära? Flexibel varmvattensbassäng-höj och sänkbar botten - vad är det? Jack Lindgren & Jonas Medberg, Ecoscape Architects Helsingborg Ecoscape Architects har kompetens inom design och utveckling av badanläggningar och har bland annat utvecklat Filborna Arena i Helsingborg. Utgångspunkt ligger på drift- och förvaltningsfrågor och kompetens återfinns inom bland annat programarbete för om- och nybyggnad och design och projektering Paus Angered bad och isanläggning i Göteborg Den 13 april invigs den nya sim- och isanläggningen i stadsdelen Angered. Projektet har sedan start utgått från att förbättra den låga folkhälsan, öka simkunnigheten och bredda föreningslivet. Verksamhetsinnehållet har styrt husets utformning och gestaltning. Hur har processen gått till utifrån ett kund- och driftperspektiv och vilket ställningstaganden har fått göras under processens gång för att ligga i enlighet med de tänkta verksamheter som ska rymmas i anläggningen? Bakgrunden till projektet att med kommunalt perspektiv i egen regi och tillsammans med andra aktörer aktivt arbeta för en ökad folkhälsa, hur visar sig detta behov i process och projekt? Hur ska barn och ungdomar se anläggningen som en naturlig mötesplats för fysisk aktivitet? Kostnadseffektiviteten i nybyggnation kontra renovering? Praktikfall Miljöperspektivet i samordningen av aktiviteter, hur blir det egentligen ur ett driftsperspektiv? Hur jobba multifunktionellt i utformningen? Katarina Elfverson, Göteborg Stad Katarina Elfverson är verksamhetschef på idrotts och föreningsförvaltningen i Göteborg stad. Hon har ett tidigare förflutet från det privata näringslivet och arbetat med kundfokuserad affärsutveckling och marknadsföring bl. a i fastighet- it- och energibranschen Paus Branschöverenskommelse kring barnsäkerhet varför är detta nödvändigt? Konsumentverket har under 2012 startat ett projekt kring säkerheten vid badanläggningar. Anledningen är de drunkningsolyckor och drunkningstillbud där barn varit inblandade under senare år. Målet med arbetet är att tillsammans med aktörer på området ta fram riktlinjer för säkerheten vid dessa anläggningar. Maria Lindstedt och Elisabeth Anderasson från Konsumentverket presenterar arbetet med branschöverenskommelsen utifrån bemanning och bevakning, säkerhetsinformation, skyltning och ordningsregler. Vad innebär en skylt med texten Bad sker på egen risk? Vilket ansvar har en badvakt när det gäller tillsyn över barn som badar på en badanläggning? Finns det regler som ställer krav på åldersgräns för barn som badar utan förälder? Ska badanläggningar ha kompetent personal som kan agera livräddare och ge HLR? Maria Lindstedt, utredare, projektledare, Konsumentverket Elisabeth Andreasson, verksjurist Konsumentverket Lunch Badanläggningen och Arenan argumentation, drift och en mötesplats för idrottsföreningarna Sedan 1994 har KB Älvhögsborg haft totalansvaret för bad- och sportanläggningen Arena Älvhögsborg, vilken tidigare drivits i traditionell kommunal regi. Vilka frågor är det som kommuniceras mellan de tre olika parterna i kommanditbolaget? Hur och varför har anläggningen valt att lägga upp sin verksamhet utifrån affärsområdena bad/simhall, friskvård, uthyrning och utbildning/konferens/event? Hur resonerar bolaget för att utveckla verksamheten utifrån en marknad som förändras allt snabbare? Kommanditbolag som bolagsform- varför och hur fungerar det? Är konkurrensbegränsningslagen eller LOU tillämpligt? Vad betyder driftformen ur ett tillsynsperspektiv? Hur får vi en bättre dialog med politiker och en större delaktighet i de fritidspolitiska frågor som berör oss? Vem sitter på kunskapen och erfarenheten? Att samla idrotter, föreningsliv samt andra friskvårdskompetenser skapar kompetensöverföring och ett fritidspolitiskt värde. Vilka politiska krav kan detta eventuellt komma i konflikt med? Anläggning kontra Arena-vad är skillnaden? Arenabegreppet som varumärke.

3 Konferensprogram Onsdag 17 april Håkan Engström, VD Arena Älvhögsborg Håkan Engström är Vd sedan 2008 och har ett förflutet som bland annat kredit- och företagschef inom bank och är ekonom i grunden. Håkan har även varit engagerad inom föreningslivet i diverse olika roller. Arena Älvhögsborg har funnits sedan 1968 och omsätter idag ca kkr Fika Betong i tuff miljö så håller betongen! Att betong utsätts för stora påfrestningar i en badanläggning är ett vedertaget faktum. En del skador uppstår redan vid projekteringsstadiet, utifrån felaktiga konstruktionslösningar. Även under produktionsskedet finns många möjligheter till fel. Presentationen ger en inblick i hur betong reagerar i badhusmiljöer. Hur skapar man en hållbar anläggning utifrån betongen som material? Vilken typ av betongskador uppstår normalt i en badanläggning? Vad är viktigt att tänka på för att få beständiga betongkonstruktioner i en badanläggning? Vad kan entreprenören bidra med för att åstadkomma bästa möjliga förutsättningar för en långsiktigt funktionell badanläggning? Thomas C Johansson, Betongspecialist Skanska, kursledare Teknologisk Institut Thomas arbetar som betongspecialist på byggföretaget Skanska och har mångårig erfarenhet av olika byggprojekt med betong som material Paus Att utforma en ändamålsenlig simanläggning Svensk Simidrott är en av de största och mest framgångsrika idrotterna i Sverige. Svenska Simförbundet har närmare medlemmar i 330 föreningar och allmän simkunnighet är ett prioriterat område som förbundet arbetar med. Förbundsdirektör Bengt Jönsson delar med sig av Svenska Simförbundets erfarenheter när det gäller ny-, och ombyggnation eller renovering av simanläggningar. Hur kan simhallar utformas för att stimulera de olika målgruppernas behov av motion? Hur bygger man en funktionell simhall utifrån de olika simidrotternas behov? Erfarenheter från tidigare byggnationer av simanläggningar vad har fungerat, vad har inte fungerat? Vad innebär modulbyggande av badanläggningar? Bengt Jönsson, förbundsdirektör Svenska simförbundet Ledamot Sveriges Olympiska Kommitté, ordförande Pool2Tusen, Städa Sverige AB Konferensens första dag avslutas 9.00 Moderator Bengt Jönsson inleder dagen 9.10 Arbetsmiljöstudier i en badanläggning hur står det till med astman idag? Tidigare mätningar av klorföreningar och undersökningar av svensk badhuspersonal vid kommunala fritidsbad visar på ögon- och nässymtom samt luftvägspåverkan som kan kopplas till arbetet. Arbets- och miljömedicinska kliniken vid Örebro Universitetssjukhus genomför för närvarande motsvarande undersökningar på personal vid rehabiliteringsbassänger för att undersöka exponering av klorföreningar och luftvägspåverkan. Varför göra arbetsmiljömätningar? Hur göra mätningarna- och för vem? Vad säger studierna egentligen och vilka konsekvenser får det för oss i det dagliga arbetet? Jessica Westerlund, arbetsmiljöingenjör, Arbets- och miljömedicinska kliniken, Örebro Universitetssjukhus Göte Mölleby, miljösköterska, Arbets- och miljömedicinska kliniken, Örebro Universitetssjukhus Arbets- och miljömedicinska klinikens (AMM) arbete rör sambandet mellan hälsa/ohälsa och olika typer av exponeringar i arbetsmiljön, boendemiljön och den yttre miljön. Arbetet riktar sig till primärvård, företagshälsovård, kommuner, myndigheter, organisationer, universitet och högskolor, företag och privatpersoner Fika Rätt ventilation och energioptimering i en badanläggning- är det möjligt? Som en del av de högre energikrav som ställs på byggnader ska även energiförbrukning vid en badanläggning övervakas och mätas. Eftersom vattenmiljön i en anläggning ställer andra krav på ventilationslösningar krävs god kännedom kring aktuell teknik och VVS-installationer för att systemen ska fungera, också över tid. Är det verkligen möjligt att arbeta med ventilation och energioptimering i en badanläggning eller är vi glada så länge det bara funkar? Vilka olika typer av installationer finns kring en badanläggning och hur påverkar detta anläggningens funktion? Hur fungerar de ventilationsprinciper som normalt används vid badanläggningar? Hur ser en energibalans ut för en badanläggning och vilka faktorer påverkar energianvändningen. (Avdunstnings-, konvektions- och strålningsförluster etc)? Vanliga fel och brister vid drift kring badanläggningar - Slits

4 installationer mer i badanläggningar och vad bör förebyggande underhåll innehålla för att säkerställa goda driftmöjligheter? Energioptimering- hur gör man det? Är en badanläggning mer komplicerad styrreglertekniskt än andra byggnader? Vilka åtgärder kan genomföras för att minska den totala värme- och elenergianvändningen vid badanläggningar? Reinhold Larsson, Energy Concept in Sweden AB Reinhold Larsson är energiexpert på Energy Concept in Sweden med säte i Mölndal och genomför bland annat funktionsbesiktningar inom ventilation och energi. Han har lång erfarenhet av bl a energieffektivisering av industrier (process och byggnad), sjukhus, badanläggningar mm Lunch Så blir du en bättre upphandlare-upphandling ur en entreprenörs perspektiv Upphandling av stora eller små projekt inom publika badanläggningar ställer stora krav på beställaren. Hög tekniknivå i en oförlåtande driftsmiljö ställer krav på en väldefinierad inköpsstrategi redan från projektstart. Presentationen ger en inblick om hur en entreprenör resonerar när förfrågningsunderlaget ska kalkyleras. Hur ser produktionskostnaderna ut i Norden? Finns det delmoment som driver kostnaderna på den svenska marknaden? Upphandling av konsulter, ett första steg på en långvarig relation Entreprenörens syn på teknisk och kommersiell risk Varför värdera andra aspekter än lägsta pris och hur fungerar detta i praktiken? Driftkostandskalkyler - fallgropar och hur får jag vad jag lovats? Hur hanterar entreprenören luckor i förfrågningsunderlaget, och varför är det en riktigt bra investering att ta sig tid att genomföra en seriös anbudsgenomgång? Per Martin, VD, Processing AB Processing AB är nordens största bolag inom Publik badvattenrening. Bolaget är via sina dotterbolag aktivt i Sverige, Norge, Finland och Danmark Paus Praktikfall Enköpings Simhall Den 16 oktober 2012 fattade kommunfullmäktige i Enköping ett inriktningsbeslut om simhallsprojektet. Beslutet innebär att det befintliga badet rivs och att en helt ny simhall byggs på samma plats. Detta ställer andra krav på kommunen under den tid som byggnationen av den nya anläggningen sker. Genom att en hockeyanläggning och fotbollsplaner finns i absolut närhet finns möjligheter att göra vinster gällande energiförbrukningen. Magnus Mark, projektledare och Vilhelm Backman, fastighetschef på Teknikförvaltningen i Enköpings kommun berättar om hur Enköping valt att arbeta med byggandet av den nya simanläggningen. Bakgrund till projektet statusbedömning på anläggningen Den politiska processen fram till beslut Hur hitta rätt personer för de olika delarna i förarbetet? Egen regi eller inte- Investeringskostnader - Entreprenadform - LCC-analys Hur lösa ordinarie verksamhet under byggtid? Vilhelm Backman, Enköping kommun Vilhelm Backman är fastighetschef, sedan 2009 på teknikförvaltningen och har tidigare arbetat i Stockholms stad och som egen företagare. Magnus Mark är projektledare på fastighetsavdelningen sedan början av 2010, och har en bakgrund som produktionschef från entreprenadsidan innan övergång till beställarsidan Fika Så driver vi badanläggningen attraktionskraft genom koncept, marknadsföring och skalekonomi Konkurrensen om människors tid blir allt tuffare, alla som driver simhallar måste förhålla sig till detta. En privat aktör kan bidra till ett ökat aktivitetsutbud och en attraktivare anläggning, som i slutändan främjar både folkhälsan och skattebetalarna i kommunen. Hur konkurrerar sim- och badupplevelsen med övriga aktiviteter på marknaden? Hur kan man med hjälp av koncept, skalbarhet och effektiv marknadsföring göra anläggningen mer attraktiv och locka fler besökare? Vad innebär det för personal, kunder och verksamma föreningar med en privat operatör? Vilka för- och nackdelar finns med privat drift av kommunala badoch friskvårdsanläggningar? Genom vilka faktorer kan en privat operatör göra anläggningen billigare för skattebetalarna? Mattias Jonsson, VD Medley Medley är Sveriges största privata driftoperatör av kommunala bad- och friskvårdsanläggningar. Sammanlagt driver Medley 33 st anläggningar runtom i landet, som årligen lockar 5 miljoner besökare Konferensen avslutas

5 Separat bokningsbar fördjupningsdag Torsdag 18 april Badanläggningar 2013 Vattenrening i anläggningarna Konkreta verktyg för att du ska arbeta effektivare med vattenrening Som driftansvarig på operativ nivå vet du hur komplext arbetet med vattenrening kan vara. Denna fördjupningsdag i anslutning till konferensen Badanläggningar 2013 fokuserar på hur driftspersonal kan hantera vattenrening i anläggningarna. Fördjupningsdagen kommer ha en mer praktisk inriktning och behandla vattenrening och underhåll av filter med avseende på de olika tekniker som finns. Förutom de tekniska begränsningar som finns gällande olika vattentekniker påverkas vattenmiljön av brukarna. Fördjupningsdagen kommer därför också behandla vikten av informationsarbete som del i det förebyggande arbetet. Under fördjupningsdagens första del innehåller ett pass av erfarenhetutbyte med exempel på driftstörning och åtgärd av detta. Företrädare för en badanläggning och en entreprenör föreläser kring den mest aktuella tekniken och drift av anläggning på bästa sätt Fördjupningsdagen inleds Innehåll i fördjupningsdagen: Hälsorisker vid bassängbad Mikroorganismer Kemiska föroreningar Lagstiftning - Miljöbalken och hälsoskydd Allmänna råd och tekniska handböcker Skötsel av anläggning Mekanisk rening Kemisk rening Filterkonstruktion Driftsinstruktioner Kontroll och provtagning Kemikaliehantering och kemikaliedosering Mätsystem - larm Journalföring Arbetsmiljö Fördjupningsdagen avslutas Vi bryter för fika och lunch under dagen Fördjupningsdagen leds av: Henrik Jansson, teknisk chef, Processing AB Nordens största bolag inom Publik badvattenrening. Bolaget är via sina dotterbolag aktivt i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Erik Eriksson, Gustavsbergsbadet, Värmdö Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Med de energi och klimatmål som regeringen satt upp till 2020 påverkas all form av byggnation. Så även badanläggningar. I de fall som nya anläggningar uppförts har ofta badinrättningen blivit del av större anläggningar med ett flertal aktiviteter och verksamheter utöver simning och bad, inte minst äventyrsbad. Den april 2013 bjuder vi in till en mötesplats mellan olika aktörer som på något sätt är involverade i framtagande, byggnation, ägande och drift av badanläggningar. Under det två dagar som konferensen pågår får du ta del av högaktuella föreläsningar med syfte att du, när en upphandling ska genomföras, ska ha en bred bild av området och kan formulera relevanta frågeställningar och problemområden. Därutöver har du chansen att ta del av dina kollegors erfarenheter och träffas för att diskutera gemensamma frågor, utöver vad som görs i din vardag. Missa inte heller den separata fördjupningsdagen Vattenrening i anläggningarna, designad främst för dig som arbetar med drift av en badanläggning där du får del av högaktuell teknik och premisserna för vattenrening. Välkommen till konferensen som hjälper dig att anta morgondagens utmaningar gällande badanläggningar! Elisebeth Berge Projektledare Teknologisk Institut För dig som ska eller har börjat bygga eller renovera en badanläggning - hur blir jag en bättre kravställare? Bra anledingar att gå på Badanläggningar 2013 Få verktygen för att göra bättre föranalyser utifrån fördjupad branschkunskap Inspireras av framgångsrika exempel från kollegor i landet Möt experter som ger dig möjligheter att utveckla din badanläggning Ta del av spetsad kompetensutveckling för dig som arbetar med drift av anläggningarna Nätverka med kollegor från hela landet

6 Porto betalt Sverige Badanläggningar 2013 Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG! ÖVRIG INFORMATION På hittar du praktisk information och tips på boende. Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler vänligen se hemsidan. Har du övriga frågor kontakta gärna projektledaren Elisebeth Berge på Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. datum och plats Konferens april 2013 (3846-2) Fördjupningsdag 18 april 2013 (3868-1) Teknologisk Institut Utbildningscenter Olof Palmes gata 31, Stockholm Tunnelbana: T-centralen Pris Ordinarie pris 4 personer och fler: Konferens två dagar 6990 kr/person 5990 kr/person UTSTÄLLARE OCH SPONSORER Teknologisk Institut erbjuder utställarplatser till företag med möjlighet till marknadsföring mot en specifik kundgrupp samt givande möten med nya och redan etablerade kunder och kontakter. För att marknadsföra ert företag genom ett av B2B-marknadens mest kostnadseffektiva sätt, vänligen kontakta projektledare Elisebeth Berge på telefon eller via e-post för mer information om priser och paket. I samarbete med: Seminariedag 3990 kr/person - I priset ingår lunch och förfriskningar under fikapauser. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer på priserna ovan. Rabatter och erbjudanden går ej att kombinera. Andra utbildningar i Teknologisk Instituts regi n Praktisk energiförbrukning n Kalkylera med LCC n OVK-Bygglagstiftning och praktisk funktionskontroll av ventilationssystem Se för datum och mer information Röster från tidigare deltagare Badbranschen behöver mer av den här typen av forum. Fortsätt med detta! Viktigt att man får diskutera kollegor emellan så vi kan hjälpas åt till att förändra/förbättra inom branschen Har aldrig varit på en konferens som så tydligt haft entreprenörerna i fokus så mycket Returadress Teknologisk Institut, Olof Palmes gata 31, Stockholm

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

Badanläggningar 2014. Förstudie, behovsanalys och projektorganisation nyckeln till en hållbar anläggning

Badanläggningar 2014. Förstudie, behovsanalys och projektorganisation nyckeln till en hållbar anläggning Grupperbjudande: 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Badanläggningar 2014 Förstudie, behovsanalys och projektorganisation nyckeln till en hållbar anläggning Illustration: Henning Larsen Architects A/S.

Läs mer

Mäta och styra den tekniska förvaltningen

Mäta och styra den tekniska förvaltningen Stärk och effektivisera förvaltningen! Mäta och styra den tekniska förvaltningen Komponentavskrivning Verksamhetsutveckling Rekrytering Komponentavskrivningar så hanterar du bäst övergången från det tidigare

Läs mer

Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration!

Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration! En dag full av kunskap och inspiration för din personliga utveckling! Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration! Ta del av de

Läs mer

Badanläggningar 2012 Om- & nybyggnation

Badanläggningar 2012 Om- & nybyggnation 5 lärorika praktikfall! Badanläggningar 2012 Om- & nybyggnation Framtidens badanläggningar nya tekniska lösningar och alternativa driftformer! Strategisk planering och kvalitetsfokus på material och simhallsteknologi

Läs mer

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Maskiner, konstruktioner och anläggningar utsätts för slitage i form av mekanisk nötning, korrosion, kemiska angrepp och så vidare.

Läs mer

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm Bli uppdaterad på endast 1 dag Mervärdesskatt för den offentliga sektorn Detta får du ut av att deltaga: Inblick i senaste lagändringar och praxis Presentation av konkreta exempel och praktikfall Målinriktad

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK KURSINBJUDAN 2015 > 7-8 maj i Göteborg > 24-25 september i Stockholm > 13-14 oktober i Malmö > 1-2 december i Stockholm 2015 NYA KURSTILLFÄLLEN BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka

Läs mer

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Hela den nya lagen från början till slut Alla viktiga förändringar Alla viktiga nyheter som nu tillkommit Alla nya möjligheter som nu

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Medborgarservice i kommunen

Medborgarservice i kommunen Uppbyggnad och vidareförädling av kommunal kundtjänst Medborgarservice i kommunen Planering Införande Vidareutveckling En väg in fördelar, utmaningar, uppbyggnad och vidareförädling Styrning och ledning

Läs mer

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 För 7:e året i rad fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 Konferens & Utställning 23 september - Stockholm Missa inte boka tidigt-rabatt på 1.000kr! TALARE Agneta Persson, WSP Sverige AB Björn Wellhagen,

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 TALARE Särskilt inbjuden talare Näringsdepartementet Kent Johansson Uppsala kommun Sven Ekman Göteborgs Stad

Läs mer

Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning

Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning Ny unik konferens och mötesplats! Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning Tryggare och säkrare akutmottagning Patientflöden Flexibla lokaler efter framtida behov Framtidens akutmottagning så planerar

Läs mer

INTERNPRISSÄTTNING AV HYROR I KOMMUN

INTERNPRISSÄTTNING AV HYROR I KOMMUN inbjudan till konferens i Göteborg den 15-16 oktober 2012 EXPERTER Kungliga Tekniska Högskolan Hans Lind Föreningen Sveriges Kommunalekonomer Ola Eriksson PRAKTIKFALL FRÅN Sänk dina kostnader med bättre

Läs mer

Energieffektivisering av offentliga byggnader

Energieffektivisering av offentliga byggnader Energieffektivisering av offentliga byggnader Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 december 2009 TALARE FRÅN Mila Hamberg Handläggare Uthållig kommun Akademiska Hus Stockholm AB Peter Westhammar

Läs mer

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje Skolbibliotek 2011 AKTUELL FORSKNING & HÖGINTRESSANTA PRAKTIKFALL Nya krav, möjligheter och metoder! TALARE Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 TALARE FRÅN Länsstyrelsen Stockholm Margareta Florin Borlänge kommun Anette Wikblom IMS, Socialstyrelsen Catrine

Läs mer

FRAMTIDENS LEKPLATSER inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014

FRAMTIDENS LEKPLATSER inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 VÅRA TALARE Konsumentverket Anna Strandberg Utredare Sveriges lantbruksuniversitet Fredrika Mårtensson Universitetslektor Johan Ström Konstnär,

Läs mer

Framgångsrika lösningar för seniorboende

Framgångsrika lösningar för seniorboende Framgångsrika lösningar för seniorboende Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 mars 2011 TALARE FRÅN SABO Ylva Sandström Karlskrona Seniorhusförening Fredrik von Platen HSB Anna Olofsson Så skapar

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 februari 2014 SPECIELLT INBJUDEN Utredare: Privata utförare kontroll och insyn (SOU 2013:53) Regeringskansliet Johan Höök VÅRA TALARE Göteborg Energi Andreas

Läs mer

IT & sociala medier i skolan

IT & sociala medier i skolan 100% nöjda på vårens succékonferens! IT & sociala medier i skolan Forskning, konkreta tips och nya arbetssätt för ökat lärande Talare Hur ser lärandet ut i digitala miljöer och hur påverkar det relationen

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

Kommunens möteplats om stadsträd! FRAMTIDENS URBANA TRÄDBESTÅND 2014

Kommunens möteplats om stadsträd! FRAMTIDENS URBANA TRÄDBESTÅND 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 november 2014 EXPERTER Johan Östberg Forskare och landskapsingenjör Tomas Lagerström Landskapsarkitekt och växtutvecklare Örjan Stål Träd- och markspecialist

Läs mer

Skånes Energiting 2008

Skånes Energiting 2008 Skånes Energiting 2008 Tid: 17 juni Plats: Stadionmässan, Malmö Arrangör: Energikontoret Skåne Förnybar energi Effektiv energianvändning Hållbara transporter Skånes Energiting är mötesplatsen för alla

Läs mer

VÅRDEFFEKTIV LOKALPLANERING

VÅRDEFFEKTIV LOKALPLANERING VÅRDEFFEKTIV LOKALPLANERING inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 augusti 2014 VÅRA TALARE Chalmers Tekniska Högskola Arkitektur Nina Ryd Docent & arkitekt Sveriges Byggindustrier Ola Månsson VD

Läs mer

Konferens och utställning om hållbart ytskydd. 23-24 januari Arken, Göteborg. www.ytskydd.com

Konferens och utställning om hållbart ytskydd. 23-24 januari Arken, Göteborg. www.ytskydd.com Konferens och utställning om hållbart ytskydd 23-24 januari Arken, Göteborg www.ytskydd.com Arrangör: Medarrangör: I samarbete med: Ytskydd, en nyckel till ökad livslängd och bättre driftsäkerhet Tack

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

Bad & motion för alla

Bad & motion för alla Medley är en tävlingsgren inom simningen där man simmar alla de fyra simsätten. Medleys huvudkontor Dalvägen 14, 169 56 Solna Tel 08-503 82 700, Fax 08-503 82 701 E-post: info@medley.se Samtliga anläggningar

Läs mer

Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer

Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer Tandvårdens nya nationella kvalitetsindikatorer och riktlinjer Inbjudan till konferens i Stockholm den 7-8 juni 2010 TALARE FRÅN Nils Oscarson Marianne Appelquist Andreas Cederlund Landstinget Östergötland

Läs mer

Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten

Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten De nya uppdaterade nationella riktlinjerna kring strokevård och behandling vad innebär de för dig i vården av strokepatienten? Akut behandling

Läs mer

Drift och planering av framtidens vårdlokaler Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2011

Drift och planering av framtidens vårdlokaler Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2011 Drift och planering av framtidens vårdlokaler Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2011 TALARE Nya Karolinska Solna Anna-Karin Oscarsson Södersjukhuset Eva Tillman Locum Maria Östholm

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Den nya akutmottagningen 2014

Den nya akutmottagningen 2014 GÅ 4 OCH FÅ 1000 KR RABATT/PERSON Den nya akutmottagningen 2014 Byggnation Nya arbetssätt Processlösningar Framtidens akutmottagning Södersjukhuset, Locum AB Säkerhetsaspekter på morgondagens akutmottagning

Läs mer

Ledarskap för kvinnliga läkare

Ledarskap för kvinnliga läkare Anmäl dig senast 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! Ledarskap för kvinnliga läkare Att leda grupper professionellt arbete i grupp på sjukhus Bättre ledarskap med bekräftarteknik! Att lyckas med ett uppdrag

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

Modern hemtjänst i framkant CHEF I HEMTJÄNSTEN 2015. Möt det ökade behovet:

Modern hemtjänst i framkant CHEF I HEMTJÄNSTEN 2015. Möt det ökade behovet: inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 VÅRA TALARE Skönsmomodellen Åsa Swan Verksamhetsutvecklare & projektledare Karin Holmin Affärsområdeschef hemtjänst Grums kommun Cathrine Jensen

Läs mer

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder!

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Aktuell forskning kring glaukom, retina och neurooftalmologi Hornhinnetransplantation senaste nytt! Laserkirurgi från dåtid till nutid!

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

Lageroptimering 2009. 20 oktober 2009, Stockholm. Separat bokningsbar fördjupningsdag den 21 oktober. Anmäl dig till en eller två dagar!

Lageroptimering 2009. 20 oktober 2009, Stockholm. Separat bokningsbar fördjupningsdag den 21 oktober. Anmäl dig till en eller två dagar! Anmäl dig till en eller två dagar! Lageroptimering 2009 Vinn fler kundorder med ett effektivt lager! Lär dig mer om RFID (Radio Frequency IDentifi cation) dagens och framtidens möjligheter Så lyckas Everfresh

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN KF Shared Services Christer Jönsson ABB Ingrid Wåhlberg Volvo Business Service Elisabeth Rocke Lönsam koncentration av tjänster för optimerad

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011

Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Utställarerbjudande för Microsoft TechDays 2011 Örebro 29-30 mars 2011 Vad är TechDays? TechDays är Microsofts största konferens i Sverige för de som arbetar med Microsofts produkter, plattform och lösningar.

Läs mer

Forum för familjerättssekreterare

Forum för familjerättssekreterare Forum för familjerättssekreterare Inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 december 2010 LYSSNA TILL Familjerättssocionomernas Riksförening (FSR) Cecilia J Granberg Ordförande Halmstad kommun Kristina

Läs mer

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 september 2013 VÅRA TALARE Vinnova Nationell kontaktperson Malmö högskola Carl-Henrik Bonde Ekonomichef Göteborgs universitet Pirjo Gustafsson Redovisningsekonom

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

LEAN HR Hur Toyotamodellen kan förbättra och förenkla arbetet på HR-avdelningen!

LEAN HR Hur Toyotamodellen kan förbättra och förenkla arbetet på HR-avdelningen! Flera intressanta praktikfall från HR-avdelningar i olika branscher! LEAN HR Hur Toyotamodellen kan förbättra och förenkla arbetet på HR-avdelningen! Vad är LEAN och hur kan du applicera det på HR-processerna?

Läs mer

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm Högaktuell konferens och mötesplats! Akutpsykiatri 2013 Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration Psykiatrisk ambulans ett framgångsrikt projekt i Bergen, Norge Transkulturell psykiatri så förbättrar

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

Barnmorskan i förlossningsvården

Barnmorskan i förlossningsvården Unik utbildningsdag! Barnmorskan i förlossningsvården Trygg och säker förlossningsvård en utopi eller en faktisk möjlighet? Att i tidigt skede värdera riskförlossningar och underlätta det normala födandet

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010 Konferens Välkommen till en nordisk heldagskonferens i Göteborg onsdagen. Arrangörer för konferensen är Västra Götalandsregionen, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap och Handikappförbundens samarbetsorganisation

Läs mer

Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder

Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder Aktuella behandlingsråd för infekterade sår Sårsmärta smärtlindringens positiva effekter på sårläkningen! Läkningshämmande faktorer fallbeskrivningar! Preventivt

Läs mer

Äldretandvård 2013. Pia Gabre docent Folktandvården Uppsala Sahlgrenska akademin. Gunilla Nordenram docent

Äldretandvård 2013. Pia Gabre docent Folktandvården Uppsala Sahlgrenska akademin. Gunilla Nordenram docent Äldretandvård 2013 Aktuell forskning munhälsans betydelse för hälsa och välbefinnande hos äldre Multisjuka äldre en riskgrupp i tandvården! Kariesriskbedömning och kariesprofylax hos äldre Dementa patienter

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Marknadsföring för icke marknadsförare

Marknadsföring för icke marknadsförare Två dagar som stärker din marknadsföringskompetens! Marknadsföring för icke marknadsförare Arbetar du med marknadsföring utan att ha rätt utbildning? Är du ny i marknadsföringsarbetet och behöver du inspiration

Läs mer

Överviktiga barn och ungdomar

Överviktiga barn och ungdomar SIFU AB - ett dotterbolag till Överviktiga barn och ungdomar forskning, praktik och evidensbaserad familjeviktskola Ny unik behandlingsmetod! Familjeviktskolan lär dig tillämpa den effektiva behandlingsmetoden

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS ll tt år ν d a с a kll! Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Umeå universitet Lena Birkelöf Stockholms stad Annika Andersson Astrid

Läs mer

Säkerhet 2009 Mötesplatsen för dig som arbetar med säkerhetsfrågor!

Säkerhet 2009 Mötesplatsen för dig som arbetar med säkerhetsfrågor! ny ch o ap nsk u lk ful e rd Vä! ion t a pir ins Säkerhet 2009 Mötesplatsen för dig som arbetar med säkerhetsfrågor! Så får du medarbetarna att följa säkerhetsrutinerna! Lär dig arbeta framgångsrikt med

Läs mer

Framtidens LSS kräver nya arbetssätt

Framtidens LSS kräver nya arbetssätt Framtidens LSS kräver nya arbetssätt Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2010 TALARE FRÅN LSS-kommittén, Riksdagen Kenneth Johansson Försäkringskassan Magnus Liefvendahl Magnus Jansson Allan

Läs mer

Matavfall. Effektiva och hållbara lösningar för din kommun. Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 juni 2011

Matavfall. Effektiva och hållbara lösningar för din kommun. Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 juni 2011 Matavfall Effektiva och hållbara lösningar för din kommun Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 juni 2011 TALARE FRÅN Renhållningen Kristianstad Carl Lilliehöök Naturvårdsverket Sanna Due Bergslagens

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

Projektledning inom bygg

Projektledning inom bygg Projektledning inom bygg kunskap utveckling inspiration Effektivisera din projektledning led mer effektivt! Energieffektiva byggnader Kostnadskontroll i byggprojekt Hållbarhetsfrågan så arbetar du kostnadseffektivt

Läs mer

STOR A. Ledarskapsdagen. 4 november 2014 - Berns - Stockholm. Speciellt inbjuden: Percy Barnevik. Mina allra bästa råd till dig som ledare

STOR A. Ledarskapsdagen. 4 november 2014 - Berns - Stockholm. Speciellt inbjuden: Percy Barnevik. Mina allra bästa råd till dig som ledare Av Sveriges största chefsnätverk 4 november 2014 - Berns - Stockholm - Hur får du dina medarbetare att prestera mera och bli mer motiverade? - Så uppnår du en god karriärsutveckling - Så leder du morgondagens

Läs mer

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud Sår 2015 kunskap utveckling inspiration Olika typer av sår lär dig att identifiera och särskilja olika sårtyper och göra en fullständig anamnes! Varför blir ett sår svårläkt? Debridering och rengöring

Läs mer

lean på ekonomiavdelningen

lean på ekonomiavdelningen inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 november 2013 VÅRA TALARE Scania CV Henrik Fellesson Group Controller Statens Servicecenter Tomas Hallqvist Chef Systemadministratör Få lean att fungera i

Läs mer

Chef för personliga. assistenter 2014. talare

Chef för personliga. assistenter 2014. talare KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION Chef för personliga KUNSKAP UTVECKLING INSPIRATION assistenter 2014 kunskap utveckling inspiration Lär dig leda på distans! Vem tar hand om chefen? Lär dig hantera utmaningarna

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

MAS-DAGARNA 2014. Ny patientlag 1 januari 2015. MAS nya roll vad krävs för:

MAS-DAGARNA 2014. Ny patientlag 1 januari 2015. MAS nya roll vad krävs för: inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 september 2014 KEYNOTE SPEAKER & MODERATOR Luleå kommun, Riksföreningen för MAS Ulla Olsson VÅRA TALARE Karlskrona kommun Ann-Britt Mårtensson Enköpings kommun

Läs mer

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset Diabetes 2011 Aktuell forskningen kring diabetes och nya läkemedel hur kan du implementera nya rön i ditt vardagliga arbete? Hur motiverar du diabetespatienten till ökad motion och andra livsstilsförändringar?

Läs mer

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN

EKONOM PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN FOKUS: NYCKELTAL inbjudan till konferens i Stockholm den 10-11 juni 2014 VÅRA TALARE Isabell Landström Programdirektör Elisabeth Nordin Hammarö kommun Mia Hernell Blomqvist Kvalitetscontroller Upplands

Läs mer

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 TALARE Nationella Lärlingskommittén Peter Holmberg Consensum Carin Jogre Linköpings Praktiska Mikael Karlsson

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Skoladministratörens viktiga roll och funktion i skolan 2011

Skoladministratörens viktiga roll och funktion i skolan 2011 Skoladministratörens viktiga roll och funktion i skolan 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars i Stockholm TALARE Vittraskolan Forsgläntan Annika Hilmersson Stockholms stad Agneta Herlin

Läs mer

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010 Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress Hur gör vi energideklarationer till färdplaner för ett hållbart samhälle? Under årets kongress

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER

LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER NYTT TILLFÄLLE KONFERENSEN ÄR TILLBAKA! LOKALFÖRSÖRJNINGSSTRATEGIER I KOMMUN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2014 VÅRA TALARE Hagfors kommun Louise Sjöholm Västerås stad Frederick

Läs mer

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst

Arbetsledning för kundfokuserad hemtjänst Arbetsledning för Inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 oktober 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Södermalms hemtjänst AB Sonja Gaugl Malmö stad södra innerstaden Kristina Stern TimeFinder Maria Breitholtz Söderström

Läs mer

Telefonrådgivning om sjuka barn

Telefonrådgivning om sjuka barn Telefonrådgivning om sjuka barn Infektioner, feber, magsmärta och huvudvärk vilka egenvårdsråd kan du ge och när ska barnet till läkare? Akut omhändertagande vid kramper vilka råd på telefon kan du ge

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten!

Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Anmäl hela teamet redan idag Gå 4, betala för 3! Stroke 2013 För hela teamet runt patienten! Hjärnans återhämtningsförmåga fysiologi och akut vård vid stroke! Hur kan vi samordna stödet för närstående

Läs mer

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning innebandykonvent 2010 16 17 april Bäst även utanför plan bli en attraktiv samarbetspartner Svenska Innebandyförbundet har glädjen att traditionsenligt bjuda in till vårt konvent i samband med SM-finalerna

Läs mer

Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i

Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i Malmö Sjöbo Kristianstad Helsingborg - Lund har under hösten 010 startat arbetet med grunden att ta fram ett dokument, gällande mål och verksamhetsinriktning för Skåne Sim och skånsk simidrott. Ledare

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

Vägledning för badanläggningar

Vägledning för badanläggningar Vägledning för badanläggningar Vägledning för badanläggningar Konsumentverket 2013 Ansvarig handläggare: Maria Lindstedt Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 1. Bakgrund... 4 2. Säkerhet vid

Läs mer

Kundcentraler och energimätare

Kundcentraler och energimätare Kundcentraler och energimätare 16-17 oktober 2013 Sankt Gertrud, Malmö PROGRAM Onsdagen den 16 oktober 08.00-10.00 Studiebesök hos Öresundsverket Rundvandring i kraftverket med start i den gamla turbinhallen,

Läs mer

Forskningsdialog och rådsdag

Forskningsdialog och rådsdag Inbjudan till Forskningsdialog och rådsdag 26-27 augusti, 2014 Almåsa konferens Västerhaninge, Stockholm Välkommen till Forskningsdialog och rådsdag Svensk Fjärrvärme bjuder in till möte för att planera

Läs mer

Övervikt och prevention

Övervikt och prevention Gå 4 betala för 3! Övervikt och prevention inom primär- och företagshälsovård Aktuell forskning kring övervikt och fetma Så här kan du arbeta aktivt med livsstilsförändringar gällande kost och motion!

Läs mer

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och fysisk rehabilitering Livskvalitet att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Så här kan ett rehabiliteringsprogram

Läs mer