Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning"

Transkript

1 Ny unik konferens och mötesplats! Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning Tryggare och säkrare akutmottagning Patientflöden Flexibla lokaler efter framtida behov Framtidens akutmottagning så planerar och utvecklar ni en mottagning efter framtida behov Hur ni skapar effektiva miljöer som tar hänsyn till patientflöden och arbetssätt Flexibla och ändamålsenliga lösningar som gör det möjligt att anpassa lokalerna för olika krav Så bygger ni en tryggare och säkrare akutmottagning! Smarta tekniska lösningar som underlättar arbetet på akutmottagningen! Ta del av utmaningar du ställs inför när framtidens akutmottagningar planeras Moderator Marie Källman, Sveriges Kommuner och Landsting Talare Henriette Tyldum, Akershus Universitetssjukhus Klavs Hyttel, C F Mølle Ingela Andersson Lyberg Region Skåne Kjell Ivarsson Helsingborgs lasarett Eva Tovinger, SÄS, Borås Johan Strömbäck Sunderby sjukhus Marie Källman Sveriges Kommuner och Landsting Stellan Eriksson Västfastigheter, Göteborg Göran Örnung Capio S:t Görans Fredrik Karlsson Södertäljes Sjukhus AB Lars Johan Vestlinder Länssjukhuset Sundsvall Andreas Solberg Länssjukhuset Sundsvall Per Lindmarker, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna u november 2012, Stockholm

2 Konferensprogram Tisdag 27 november 9.00 Löpande registrering- Kaffe/thé och smörgås 9.30 Moderator Marie Källman, projektledare Sveriges Kommuner och Landsting, inleder konferensen Marie arbetar med nationella genombrottsprojekt och förbättringsarbeten. Hon har bl. a drivit projekten Bättre flyt på opererande verksamheter och Akutenprojektet på Akademiska sjukhuset Vad ska framtidens akutmottagning vara och vilka behov ska den möta? Akershus universitetssjukhus är ett av Europas modernaste sjukhus genom dess logistik, medicin tekniska utrustning och det senaste inom datateknologi. Det inrymmer även Norges största akutmottagning. Vad vi anser ska utföras på vår akutmottagning Hur kan lokalerna stödja arbetssätt och rutiner? Arbetssätt som används på vår akutmottagning Lokalernas nya utformning hur påverkar det arbetet i vardagen? Henriette Tyldum, avdelningschef, akutmedicinsk avdelning, Akershus Universitetsjukhus Henriette har en lång och gedigen erfarenhet av vården och har sedan slutet av 90-talet arbetat som chef inom intensiv- och akutsjukvård. Idag är hon chef för Norges största akutmottagning samt styrelsemedlem i NMTG (Norwegian Manchester Triage Group) Paus 11:00 Behovsanpassad arkitektur de starkaste och viktigaste trenderna för morgondagens sjukhus Vilka är de starkaste och viktigaste trenderna för framtidens sjukhus en spaning in i framtiden Erfarenheter och lärdomar av akutmottagningar och andra vårdmiljöer i Sverige och i världen Hur vi gick tillväga i nybyggnationen av akutmottagningen i Malmö Så såg planeringen ut inför om-/nybyggnation av de tre stora sjukhusen; Akershus Universitetssjukhus, UMAS och det nya universitetssjukhuset i Aarhus Hur tillgodose olika patienters behov och krav? Föredraget hålls på Danska Vilka faktorer är viktiga att beakta vid ombyggnation tillgänglighet, ljud, ljus, färgval, öppna och flexibla planlösningar etc? Klavs Hyttel, arkitekt, C F Mølle Klavs Hyttel har varit chefarkitekt på en rad banbrytande sjukhusprojekt i Skandinavien. Han ger dig en inblick i överväganden kring akutmottagningens placering och utformning i förhållande till ny och redan existerande sjukhusstruktur Erfarenheter från om- & nybyggnation av akutmottagning Skånes Universitetssjukhus Malmö Tids- och kostnadseffektivitet vid utveckling av ny akutmottagning Planeringsprocessen - delaktighet från brukarens sida Hur skapa nytänkande i planeringsprocessen? Unik lösning med akutmottagning vägg i vägg med infektionskliniken Ingela Andersson Lyberg, projektchef, fysisk utveckling av sjukhusområdena i Malmö och Lund, koncernkontoret, Region Skåne Ingela har lång erfarenhet från verksamhet med akutsjukvård och att leda planering av fastigheter för vård utsågs byggnationen av UMAS akutmottagning och infektionsklinik till vinnare av det prestigefyllda Stadsbyggnadspriset. 12:45 Lunch 14:00 Så styrde vi utformningen av akutmottagningen på Helsingborgs lasarett - faciliteter och arbetssätt Helsingborgs nya akutmottagning stod klar i januari Syftet vid utformningen var att anpassa lokalerna efter en modern akutsjukvård. Sjukhuset i stort ska kunna möta upp framtidens vårdbehov, öka kapaciteten, minska energiförbrukningen samt vara flexibelt och hållbart för framtiden. Att göra läxan först - från processanalys till design av lokaler/ faciliteter Öppenhet inför förändringar och flexibilitet i lokalerna Ta del av lärdomar från arbete i parallella spår Kultur och struktur i nya lokaler krav på ledarskapet Kjell Ivarsson, verksamhetschef, Akutkliniken, Helsingborg Lasarett 15:00 EFTERMIDDAGSFIKA 15:30 Hur tänka vid ombyggnation vid begränsade lokalutrymmen? Bygga om eller bygga nytt så resonerade vi! Hur tänka och planera innan man bygger för framtida arbete - istället för att bygga och sedan tänka? Utmaningar med begränsade utrymmen Hur lyckas i ombyggnation medan full verksamhet pågår? Tips och råd till dig som ska bygga om i befintliga lokaler! Prisbelönad byggnation

3 Konferensprogram Onsdag 28 november Eva Tovinger, verksamhetschef, akutmottagningen, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås Hur bygga om för att få rätt patient till rätt plats? Vid ombyggnationen av Sunderbyn akutmottagning var öppna ytor för bättre observation ett önskemål. I och med ombyggnationen planerades lokalerna även för möjlighet att kunna arbeta mer utifrån RETTS. Effektiva vårdprocesser i ändamålsenliga lokaler RETTS som grund i planeringen för en effektivare och säkrare akutmottagning! Så ser den generella lokalplaneringen av akutmottagningen ut! Hur påverkas verksamheten under ombyggnationen patienter/ patientsäkerhet och personal Johan Strömbäck, enhetschef, akutmottagningen, Sunderby Sjukhus Konferensens första dag avslutas 17:10 18:15 Konferensens första dag avslutas med mingel och tilltugg RETTS 9:00 Moderator Marie Källman inleder konferensens andra dag 9.10 Så bygger ni en tryggare och säkrare akutmottagning! Hur öka säkerheten då våldet på akutmottagningarna ökar samtidigt som ökat patientflödet sker? Hur skapa ett bra tillträdesskydd i vårdverksamhet? Lokalförsörjningsprocessen -hur blir arbetsmiljön så säker som möjligt avseende hot och våld? Att bygga säkra och trygga lokaler för både patient och personal som är godkända av arbetsmiljöverket Så undviker du att lösa föremål används som tillhygge/vapen! Att skapa en lugn och trygg akutmottagning för både patienter och personal Stellan Eriksson, säkerhetsstrateg, Västfastigheter, Göteborg Stellan har en bred erfarenhet av säkerhetsarbete inriktat på sjukhus. Tidigare har han bland annat arbetat som projektledare för brand och säkerhet samt teknisk förvaltare för Brand Västfastigheter, Göteborg. 10:00 Förmiddagsfika Säkerhet 10:30 Capio S:t Görans - Att bygga efter Leanprinciper och flödesoptimera Sedan 2005 arbetar S:t Görans sjukhus med värdeflödesanalyser. Idag arbetar hela sjukhuset processorienterat enligt LEAN. Under hösten startar ombyggnationen av S:t Görans sjukhus där lokalerna kommer anpassas efter Lean, vilket är unikt i Sverige. LEAN Hur bygga efter Lean och flöden hur ser arbetsstrukturen ut på golvet? Vad är viktigt för att ett sjukhus ska fungera smidigt oavsett tid på dygnet Planering av lokaler och dess placering hur optimera flödet i praktiken? Att möta framtidens tillströmning av patienter behovsbedömning av omvärldsfaktorer och patientklientel Göran Örnung, flödesägare, chef akutmedicinska sektionen, medicinkliniken, Capio S:t Görans sjukhus

4 11:20 Hur teknikförbereda för framtiden? Hur teknikförbereda i ny- respektive ombyggnation? Så kan smarta tekniska lösningar underlätta arbetet på akutmottagningen! Att skapa en tystare arbetsmiljö! Mikrosystem som fungerar för både säkerhet och observation! Enhetliga tekniska lösningar för akutmottagningar och sjukhuset Fredrik Karlsson, läkare, akutmottagningen, Södertäljes Sjukhus AB 12:10 Lunch 13:20 Inspireras av Länssjukhuset i Sundsvall Nordens och ett av Europas modernaste traumarum Framtidens traumarum hur bör ett traumarum se ut för att möta upp framtida behov? Vilka faktorer är viktiga att ta hänsyn till? Vilka krav ställs på ett traumarum idag? Tanke bakom planeringen funktion och innehåll Erfarenheter och resultat från ombyggnationen av traumarummet på Länssjukhuset i Sundsvall Lars Johan Vestlinder, medicinteknisk ansvarig sjuksköterska, Akutcentrum Andreas Solberg, anestesisjuksköterska, Länssjukhuset Sundsvall Lars Johan har varit huvudansvarig för att utrusta traumarummet, där bland annat unika tekniska lösningar placerats och annan utrustning designad av personalen på akutcentrum. I och med ombyggnationen har även en ny traumaorganisation skapats Eftermiddagsfika Patientflöden varför är det så viktigt? 15:10 Hur kommer Karolinska Universitetetsjukhusets specialiserade akutmottagning se ut i framtiden? Nya Karolinska Solna ska bli ett nytt och toppmodernt sjukhus där högspecialiserad sjukvård kommer bedrivas. Sjukhuset arkitektur, inredning och utformning ska möta framtidens krav på sjukvården med effektiva vårdflöden, ökat fokus på patienten och högre patientsäkerhet. Hinder och utmaningar med nybyggnationen? Målet med den nya akutmottagningen? Hur bygga en akutmottagning efter specialiserade krav exempelvis remitterade patienter? Hur kommer NKS akutmottagning påverka närliggande akutmottagningar? Processorientering en av byggstenarna i nya akutmottagningen? Kan andra akutmottagningar ta del av er planering vid ny- eller ombyggnation av akutmottagning? Per Lindmarker, verksamhetschef, akutkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 16:00 Moderator summerar konferensen 16:10 Konferensen avslutas Avdelning 56 på Centralsjukhuset i Karlstad, Mava, har utsetts till vinnare av Stora priset för bästa arbetsplats i vården Läs mer på Idag är det oftast bara patienten själv som vet hur hela vägen genom sjukhuset ser ut. Men det är längs denna väg som det finns utrymme att göra stora förbättringar, både för patienterna och för medarbetarna. Ta del av teori, praktiska exempel samt tankar och erfarenheter av det nationella projektet som pågår just nu och där 27 av landets akutmottagningar deltar. Projektet heter Akut förbättring och Marie Källman är projektledare. Marie Källman, projektledare, Sveriges Kommuner och Landsting

5 Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning Tryggare och säkrare akutmottagning Patientflöden Flexibla lokaler efter framtida behov Du som arbetar med planering av om- och nybyggnation av akutmottagningar står inför en rad utmanande arbetsuppgifter då dessa ofta komplexa byggnadsprojekt utgör en mycket central fråga i den framtida hälso- och sjukvårdsutvecklingen. Den snabba medicinska utvecklingen ger nya möjligheter men ställer också helt nya krav på framtidens akutmottagningar och dess omgivning. Mycket fokus läggs i dag på att effektivisera och korta ned väntetider för patienten samtidigt som personalen ska trivas och känna sig trygga i sina lokaler. Konferensen Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning riktar sig till dig som ansvarar för och arbetar med frågor rörande akutmottagningens planering och renovering. Under två inspirerande dagar, den november i Stockholm, får du ta del av erfarenheter från både praktikfall och experter som befinner sig i framkant inom ny- och ombyggnation av akutmottagningar. Krav från dagens arbetssätt ställs på nya, okonventionella lösningar för den framtida akutmottagningens organisation, logistik och fysiska miljöer, där fokus ligger på triage-, teamanpassade lokaler samt flödesoptimering genom hela vårdkedjan. Lokalerna ska vara kostnadseffektiva, hållbara, praktiska, designmässigt utformade med ett tilltalande yttre och inre för både personal och patienter. Framför allt måste akutmottagningar planeras på ett sätt som ger säkerhet och trygghet, minskar risker för hot och våld samt vara hållbara och flexibla på långsikt. Du kommer få verktyg och praktiska kunskaper genom exempel på strategisk lokalförsörjning, prognostisering för att möta framtida behov av akutmottagningen, långsiktigt hållbara och energisnåla byggnader samt anpassa akuten efter nya medicintekniska lösningar. Missa inte detta unika tillfälle att lära av andra aktörer och experter i framkant när det gäller akutmottagningar, träffa kollegor samt utbyta och jämföra erfarenheter med andra sjukhus! Varmt välkomna! Katarina Forsberg Projektledare, leg. sjuksköterska Teknologisk Institut Röster från tidigare succékonferenser Konferensen höll väldigt hög standard under båda dagarna alla föreläsare var väldigt intressanta! Det är väldigt sällan jag lämnar en kurs/utbildning och känner att den var värd tiden. Denna gång var det verkligen värt tid och pengar Mycket inspirerande och innehållsrik konferens med bra teoretiskt upplägg - väldigt bra arrangerat Inspirerande när avdelningar kommer och presenterar hur de jobbar med smarta lösningar, det ger så mycket att få idéer och förslag från verkligheten UTSTÄLLARE OCH SPONSORER Teknologisk Institut erbjuder utställarplatser till företag med möjlighet till marknadsföring mot en specifikkundgrupp samt givande möten med nya och redan etablerade kunder och kontakter. För att marknadsföra ert företag genom ett av B2B-marknadens mest kostnadseffektiva sätt, vänligen kontakta Josef Lindenryd på telefon Eller via e-post för mer information om priser och paket.

6 Porto betalt Sverige Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning Tryggare och säkrare akutmottagning Patientflöden Flexibla lokaler efter framtida behov TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG! ÖVRIG INFORMATION På hittar du praktisk information och tips på boende. Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler vänligen se hemsidan. Har du övriga frågor kontakta gärna projektledaren Katarina Forsberg på Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. datum och plats Konferens november 2012 (3858-1) Teknologisk Institut Utbildningscenter Olof Palmes gata 31, Stockholm tunnelbana T-centralen Pris Ordinarie pris Boka 3 eller fler - grupprabatt Konferens kr kr UTSTÄLLARE OCH SPONSORER Teknologisk Institut erbjuder utställarplatser till företag med möjlighet till marknadsföring mot en specifikkundgrupp samt givande möten med nya och redan etablerade kunder och kontakter. För att marknadsföra ert företag genom ett av B2B-marknadens mest kostnadseffektiva sätt, vänligen kontakta Josef Lindenryd på telefon Eller via e-post för mer information om priser och paket. Grupprabatten gäller personer från samma arbetsplats vid samtidig anmälan. I priset ingår lunch, förfriskningar under pauser och dokumentationsmaterial. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer. Andra utbildningar i Teknologisk Instituts regi n Palliativ vård för icke palliativa enheter n Kvinnohälsa 2012 n SBAR n Psykiatri för icke psykiatriker n Palliativ vård 2012 n Salutogent ledarskap n Övervikt och fetma n Telefonrådgivning på kvinnokliniken Se för datum och mer information Returadress Teknologisk Institut, Olof Palmes gata 31, Stockholm

Den nya akutmottagningen 2014

Den nya akutmottagningen 2014 GÅ 4 OCH FÅ 1000 KR RABATT/PERSON Den nya akutmottagningen 2014 Byggnation Nya arbetssätt Processlösningar Framtidens akutmottagning Södersjukhuset, Locum AB Säkerhetsaspekter på morgondagens akutmottagning

Läs mer

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013 Succékonferens för 6:e året i rad! Akutsjukvård 2013 Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård Ta del av Akutförbättring ett nationellt projekt från SKL för bättre patientflöden på akutmottagningen

Läs mer

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm Högaktuell konferens och mötesplats! Akutpsykiatri 2013 Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration Psykiatrisk ambulans ett framgångsrikt projekt i Bergen, Norge Transkulturell psykiatri så förbättrar

Läs mer

Framtidens resecentrum 2012

Framtidens resecentrum 2012 Den rätta vägen för ökad samverkan och attraktivt resande! Framtidens resecentrum 2012 Långsiktig planering Effektiv samverkan Kostnadseffektiva lösningar Planering och utformning av framtidens hållbara

Läs mer

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Ny högaktuell konferens! Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Hur kan den strategiska planeringen av nybyggnation se ut? Ta del av analyser av kommunala boendeprojekt Erfarenheter av förvaltning

Läs mer

Badanläggningar 2013. 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna

Badanläggningar 2013. 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Badanläggningar 2013 Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Renovering kontra nybyggnation Hur skapa hållbara badanläggningar Vad kan ett projekt

Läs mer

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler INTERAKTIV KONFERENS TILLBAKA NYTT SPÄNNANDE INNEHÅLL! Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler Att bygga vårdlokaler för mänskliga möten Takterrass, psykiatrins hus Uppsala. Foto Elin Olsson (nod)c-o-m-b-i-n-e

Läs mer

Mäta och styra den tekniska förvaltningen

Mäta och styra den tekniska förvaltningen Stärk och effektivisera förvaltningen! Mäta och styra den tekniska förvaltningen Komponentavskrivning Verksamhetsutveckling Rekrytering Komponentavskrivningar så hanterar du bäst övergången från det tidigare

Läs mer

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska Akutsjukvård Gå 4 betala för 3! ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Den akuta vårdkedjan, patientsäkerhet och samarbete i fokus med prehospital triage, patientstyrning och direktinläggningar!

Läs mer

Medborgarservice i kommunen

Medborgarservice i kommunen Uppbyggnad och vidareförädling av kommunal kundtjänst Medborgarservice i kommunen Planering Införande Vidareutveckling En väg in fördelar, utmaningar, uppbyggnad och vidareförädling Styrning och ledning

Läs mer

Akutsjukvård 2012. Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Göran Örnung Överläkare Capio S:t Görans Sjukhus

Akutsjukvård 2012. Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Göran Örnung Överläkare Capio S:t Görans Sjukhus Gå 4, betala för 3! Succé nu för 5:e året! Akutsjukvård 2012 Patientsäkerhet Akutmottagningens organisation Prehospital vård! Organisation, direktstyrning och prehospital vård är akutmottagningen den optimala

Läs mer

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen!

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Gå 4 betala för 3! Mötesplats för tredje året i rad! Anmäl dig nu fullbokad 2009! Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Widgren, Lethvall och Örnung om triage vinster, vetenskap och vidareutveckling

Läs mer

Framtidens operationsavdelning

Framtidens operationsavdelning TA MED HELA TEAMET! GÅ 6 BETALA FÖR 5 Framtidens operationsavdelning Ny- och ombyggnation FÖR DIG SOM INTE FICK PLATS SIST Hör världsledande forskare om det senaste inom arkitektur inom vården Ta del av

Läs mer

Framtidens operationsavdelning 2014

Framtidens operationsavdelning 2014 SKRÄDDARSYDD KONFERENS UTIFRÅN ERA BEHOV Framtidens operationsavdelning 2014 Byggnation Vårdmiljö Medicinteknik Flera lärorika verksamhetsfall Arbetsprocessen för ny operationsenhet på Hospital Herlev

Läs mer

Badanläggningar 2012 Om- & nybyggnation

Badanläggningar 2012 Om- & nybyggnation 5 lärorika praktikfall! Badanläggningar 2012 Om- & nybyggnation Framtidens badanläggningar nya tekniska lösningar och alternativa driftformer! Strategisk planering och kvalitetsfokus på material och simhallsteknologi

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

Kontor 2013. Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren. Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall!

Kontor 2013. Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren. Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall! Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall! Kontor 2013 Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren Så byggde vi Sveriges modernaste kontor Nya Swecohuset Därför

Läs mer

Ledarskap för kvinnliga läkare

Ledarskap för kvinnliga läkare Anmäl dig senast 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! Ledarskap för kvinnliga läkare Att leda grupper professionellt arbete i grupp på sjukhus Bättre ledarskap med bekräftarteknik! Att lyckas med ett uppdrag

Läs mer

Förtätning av staden 2015

Förtätning av staden 2015 BOKA INNAN DEN 18 SEPTEMBER 1 000 KR RABATT! Förtätning av staden 2015 Så bygger vi framtidens stadsrum Utflyktsprogram ingår i priset! Källa: Sweco Architects Förtätningens baksida så undviker du dem

Läs mer

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET

Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Akutsjukvård 2013 SAMARBETE ORGANISATION PATIENTSÄKERHET Samarbete ambulans, akutmottagning och vårdavdelning för ett effektivt patientflöde! Omhändertagande av multisjuka äldre för att undvika väntan

Läs mer

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt!

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Ortopedisk omvårdnad Kirurgisk omvårdnad Multidisciplinärt teamarbete Hög kompetens nära patienten Förbättrad patientinformation ERAS rätt vård före, efter och

Läs mer

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje Skolbibliotek 2011 AKTUELL FORSKNING & HÖGINTRESSANTA PRAKTIKFALL Nya krav, möjligheter och metoder! TALARE Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt

Läs mer

Urban ljussättning och belysning

Urban ljussättning och belysning Gå 3 eller fler få 1000 kr rabatt per person! Urban ljussättning och belysning Social, ekologisk och ekonomisk hållbar ljusarkitektur Illustration: Henning Larsen Architects A/S. Så skapar vi attraktiva

Läs mer

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund

Ortopedisk vård. effektivare, mer patientsäker vård. Marie Lilja avdelningschef Universitetssjukhuset i Lund Gå 4 betala för 3! Ortopedisk vård effektivare, mer patientsäker vård LEAN effektivare vård med minskat dubbelarbete och mer tid för patienten! Kortare vårdtid och färre komplikationer med utvecklad höftfrakturprocess

Läs mer

Akutpsykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats!

Akutpsykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats! En konferens för hela teamet Grupprabatt! Gå 4 betala för 3! Akutpsykiatri ta del av den senaste utvecklingen och praktikfall som lyckats! När en människa behöver akutpsykiatrisk vård det senaste inom

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

Nationell konferens för socialtjänsten 2014

Nationell konferens för socialtjänsten 2014 Nationell konferens för socialtjänsten 2014 kunskap utveckling inspiration Ta del av de senaste nyheterna och viktigaste förändringarna för socialtjänsten! Under två kunskapstäta dagar har du en unik möjlighet

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

IT & sociala medier i skolan

IT & sociala medier i skolan 100% nöjda på vårens succékonferens! IT & sociala medier i skolan Forskning, konkreta tips och nya arbetssätt för ökat lärande Talare Hur ser lärandet ut i digitala miljöer och hur påverkar det relationen

Läs mer

Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik

Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik och drag! p a e nsk a för u ll k efull e u t d Ak vär a ng å m Intensivvård 2009 - ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik Respiration och ventilation av den svårt sjuka lungan Multiresistenta

Läs mer