Badanläggningar 2012 Om- & nybyggnation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Badanläggningar 2012 Om- & nybyggnation"

Transkript

1 5 lärorika praktikfall! Badanläggningar 2012 Om- & nybyggnation Framtidens badanläggningar nya tekniska lösningar och alternativa driftformer! Strategisk planering och kvalitetsfokus på material och simhallsteknologi under projekteringen för ökad kvalitet Kostnadseffektiva och miljövänliga lösningar för minskad energiförbrukning i din badanläggning Projekteringen hur du effektivt samordnar relevant kompetens från samtliga involverade parter Arbetsmiljöregler för kemikaliehantering nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket! Ordförande: Bengt Jönsson, Svenska Simförbundet Talare: Konferens april 2012, Stockholm Bengt Jönsson Svenska Simförbundet Mathias Sylwan Sveriges Kommuner & Landsting Mats Svensson Betongcentrum, Teknologisk Institut Ole Bisted Dansk Teknologisk Institut Magnus Elfström Lundafastigheter Tommy Eriksson Wikén Arbetsmiljöverket Karl T. Mohr Dansk Teknologisk Institut Per Kersmark, Filborna Arena Stefan Lindbäck Sundsvalls Kommun Himlabadet Jan-Olof Edman Borås Kommun LFF Simon Chrisander Strategigrupp Simhopp Magnus Thorarensen BRP Systems Bengt Torgander Menerga Stefan Johansson, Skövde kommun, Arena Skövde Tobias Salomonsson Malmsten AB Henrik Johansson ARBS Anders Christiansen ARBS Anders Wernesten Svenska Livräddningssällskapet Separat bokningsbar Temadag 20 april: Trygga och säkra badanläggningar Så lyckas du minimera potentiella olyckor, hot och risker i din badanläggning! Samarbetspartners:

2 Konferens 18 april Kaffe och registrering Bengt Jönsson, förbundsdirektör, Svenska Simförbundet, inleder konferensens första dag Svenska Simidrottsanläggningar en plats för alla! Svenska simanläggningar bakgrund och nuläge Tid att renovera eller bygga nytt vilka aspekter faller in? Vad är simhallsdrift och hur kan din simhall drivas på bästa sätt? Hur ser framtiden ut för simanläggningsbranschen? Bengt Jönsson, förbundsdirektör, Svenska Simförbundet Förmiddagskaffe Offentligt Privat Partnerskap En alternativ lösning vid projektering, finansiering och drift av kommunens nya simhall Vad är OPP? Möjligheter och risker för din kommun med OPP? Så upphandlar du OPP! Lunch Mathias Sylwan, förbundsjurist, Sveriges Kommuner & Landsting Malmstenhallen en nyckelfärdig badanläggning Presentation av ett helt nytt simhallskoncept Att bygga rationellt Fördelar med totalentreprenad Tryggheten i att köpa ett färdigt koncept Tobias Salomonsson, projektledare entreprenad, Malmsten AB Effektiva strategier för samordning av relevant kompetens från involverade parter i projekteringen Praktikfall Ingen kompetens i den egna organisationen? Beställarens olika problemställningar i projektets startfas Tillvägagångssätt för att veta vad du behöver och hur du hittar rätt konsulter till ditt projekt För och nackdelar med olika upphandlings- och entreprenadformer Projektorganisationen hur Lundafastigheter har använt sig av sakkunniga och besiktningsmän Eftermiddagsfika Simhallar en krävande miljö för betong och stål Vanliga orsaker till skador på betongen i din badanläggning Tillståndsbedömning av befintliga konstruktioners skick inför en ombyggnad/utbyggnad av en simhall Dra nytta av erfarenheter när simhallar projekteras och byggs för att undvika framtida skador på konstruktionerna Olika korrosionsskydd på stål. Med olämpliga rostfria stål riskeras sprödbrott Mats Svensson, civilingenjör, Betongcentrum, Teknologisk Institut Hur du säkerställer rent vatten och bra vattenkvalitet i din badbassäng Varför kräver badvattnet i din badanläggning vattenrening? Vad innebär god vattenkvalitet och vattenrening? Hur ska en bra vattenrening gå till? Att säkerställa bra vattenkvalitet i din badbassäng? Ole Bisted, v/ ingeniør, Center for Svømmebadsteknologi, Dansk Teknologisk Institut BENSTRÄCKARE Hur du utformar en attraktiv och säker anläggning för föreningar och allmänhet ur ett simhoppsperspektiv Lokala, nationella och internationella krav på simhoppsanläggningar Rekommendationer på simhoppsanläggningar enligt FINA Internationella simförbundet för simsport Hoppbassäng och landträning allmänna krav och rekommendationer för simanläggningar i träningssyfte Simon Chrisander, FINA domare och ledamot, Strategigrupp Simhopp Bengt Jönsson avslutar konferensens första dag Norra Brunn separat bokningsbart kvällsarrangemang! Begränsat antal platser, först till kvarn! Magnus Elfström, projektledare, Högevallsbadet

3 Konferens 19 april Praktikfall Bengt Jönsson inleder konferensens andra dag Himlabadet nytt bad med liten miljöbelastning Dimensionering så använder du badet och vattnet rätt! Hur du får rätt temperatur i din badanläggning och samtidigt håller en låg energiförbrukning Undvik framtida komplikationer genom att tänka på typ av ytskikt redan i planeringsskedet Så förbrukar du så lite kemikalier som möjligt vid rengöring av din badanläggning Är det ok om något går fel i byggnationen och vad gör du då? Stefan Lindbäck, sektionschef på fastighetsavdelningen, Sundsvall Kommun Himla badet Nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket gällande arbetsmiljöregler för kemikaliehantering Varför kommer det nya föreskrifter? Vad innebär de nya föreskrifterna för badanläggningar? Hur påverkar föreskrifterna arbetsmiljöarbetet? Tommy Eriksson Wikén, sakkunnig inom kemiska arbetsmiljörisker, Arbetsmiljöverket Förmiddagsfika Att upphandla IT-system, kassa- och Entré i en ny badanläggning Behovsbilden utifrån anläggningens utformning Verksamheten och vem som driver den? Tillgänglighet och service utifrån besökarnas perspektiv Förenkla administrationen med hjälp av IT-systemet Vem skall upphandla och hur? Magnus Thorarensen, BRP Systems Rätt val av energi- och ventilationssystem för att undvika övertryck och spara energi Granskning av olika ventilationssystem Tryck-och klimatförhållandena i badhallen, inklusive avdunstning från poolens yta Material-och ventilationskomponenter, inklusive värmeåtervinning Hur spara el, värme och energi? Lunch Karl T. Mohr, v/seniorkonsulent, Center for Svømmebadsteknologi, Dansk Teknologisk Institut Effektiva energisparsystem för luft och vatten i simhallar Luftavfuktning i simhallen för bästa luftkvalitet Luftbehandling biutrymme Värmeåtervinningsprinciper för duschvatten och bassängspädvatten Värmepumpadapter för bubbelpooler Bengt Torgander,VD, Menerga Filborna Arena från kvartersbad till Helsingborgs största sim och friskvårdscentra Så driver du en simarena i föreningsregi! Praktikfall Hur du skapar kvalitet på rätt plats när det gäller materialval, vattenrening och ventilation Effektiva metoder för att minska energiförbrukningen och uppnå kostnadseffektivitet i din badanläggning Hur maximera externa intäkter Per Kersmark, VD, Filborna Arena Eftermiddagsfika Utvärdering av Arena Skövde 2 år efter öppning blev det som planerat? Tanke och idé vid val av teknik och material under Praktikfall projekteringsfasen Hur du skapar en hållbar simhall med miljövänliga energilösningar Så lever simhallen upp till projektets planerade aktiviteter och besök! Stefan Johansson, Arenachef, Skövde kommun, Arena Skövde Borås simarena en komplett arena för 53 miljoner Beskrivning av hur uppdraget från politikerna såg ut Praktikfall Redogörelse av idé och tanke under byggprocessens olika delar Ekonomi hur du lyckas bygga en simhall på utsatt budget! Simhallsprojektets framgångsfaktorer Sammanfattning och utvärdering av hur det går nu 2 år senare Jan-Olof Edman, avdelningschef, Borås Kommun LFF Konferensen avslutas av Bengt Jönsson

4 Separat bokningsbar Temadag 20 april Trygga och säkra badanläggningar Så förebygger och minimera du olyckor, hot och risker i din badanläggning! För dig som ansvarig för badanläggningen innebär trygghet och säkerhet vetskapen om att du gjort och gör allt för att sätta dina badgästers och din personals säkerhet i främsta rummet. Temadagen den 20 april 2012 vänder sig till dig som söker kunskap och verktyg för att förebygga och minimera potentiella olyckor, hot och risker i din badanläggning. Syftet är även att svara på de frågor som blir aktuella när en olycka inträffar, som vem bär ansvaret? Har säkerheten varit godtagbar? Vilka rutiner finns för att förebygga olyckor? Under denna heldag får du en fördjupning i hur du bland annat blir bättre på att bedöma och identifiera potentiella risker i din simhall samt konkreta råd och exempel på lösningar för en tryggare och säkrare badanläggning. Hur skapar du en yrkesstolthet bland badvakter likt den som finns i utlandet? Hur du arbetar för ökad säkerhet på din arbetsplats? Anders Christiansen, operativt ansvarig och Henrik Johansson, utbildningsansvarig, ARBS Allmänna räddning och bevakningssällskapet Badsäkerhet i din kommun då, nu och i framtiden! Så ser nordisk badsäkerhet och samverkan ut idag! EU-perspektivet hur ser det ut i övriga Europa när det gäller bad och bad verksamhet? EQF kvalitetssäkrade utbildningar för badpersonal inom hela Europa Verktyg för kommunen för att skapa vattensäkerhet Tips och råd hur du arbetar in vattensäkerhet i dina kommunala handlingsplaner Sex kriterier för ökad vattensäkerhet i din kommun Anders Wernesten, utredare och statistiker, Svenska Livräddningssällskapet 17:00 Temadagen avslutas Under dagen bryter vi för: Förmiddagsfika kl , lunch samt eftermiddagsfika kl :00 Temadagen inleds En säker badmiljö hur du minimerar och förebygger potentiella olyckor, hot och risker! Risker och beredskapsnivå hur ser standarder, riktlinjer samt driftavtalens utformning ut i kommunerna idag? Badjuridik hur du systematiskt förebygger olyckor och vem är ansvarig om någon skadar sig? Brandskydd och utrymning av badanläggningar Badkemi hur hanterar du kemikalier på ett tryggt sätt och undviker gasolyckor i simhallen? Exempel ur praktiken på olyckor vid badanläggningar och efterföljande polisutredningar Badbevakningsfilosofi så marknadsför du en badanläggning genom hög säkerhet och trygg miljö! Beredskap vid hot, våld och övergrepp i badanläggningen Utställare & Sponsorer Teknologisk Institut erbjuder utställarplatser till företag med möjlighet till marknadsföring mot en specifik kundgrupp samt givande möten med nya och redan etablerade kunder och kontakter. För att marknadsföra ert företag genom ett av B2Bmarknadens mest kostnadseffektiva sätt, vänligen kontakta Felicia Fazzi på telefon eller via e-post för mer information om priser och paket.

5 Badanläggningar 2012 Om- & nybyggnation Omkring hälften av landets ca 450 simhallar är ålderstigna och behöver antingen renoveras, byggas om eller ersättas. Du som förvaltar eller arbetar med badanläggningar står inför en rad utmanande arbetsuppgifter då det är en mycket central fråga hur badanläggningen ska hanteras, både när det gäller bygg- och driftmässigt. Oftast innebär simhallsprojekt en stor investering för kommunen och anses ofta vara ett särpräglat högriskprojekt. Frågor som brukar dyka upp startskedet är om det är värt att renovera eller om det ska byggas nytt? Hur ska rätt kompetens upphandlas, rätt material och teknologi väljas samt rätt drift utföras? Vad kommer projektet att kosta och vad blir investeringskostnaderna kontra driftkostnaderna på sikt? Ska kommunen fortsätta driva anläggningen eller ska det läggas ut på entreprenad? För att nå optimala lösningar i projektet kräver projekteringstiden ofta en samordning av relevant kompetens från samtliga involverade parter. I avsikt att säkerställa långsiktig kostnadseffektivitet och samtidigt anpassa din badanläggning utifrån dagens och morgondagens behov, behöver du energismarta lösningar och strategier för att undvika framtida resurskrävande renoveringar eller kompletteringar. Badanläggningar 2012 den april har skapats utifrån badanläggningsbranschens behov om att utbyta kunskap och erfarenheter inom området ny- och ombyggnation av badanläggningar. Konferensen kommer i ett brett spektrum ta upp vad du ska tänka på vid byggnationer av badanläggningar, alltifrån badens utformningar, byggtekniska frågor, kemikaliehantering, ventilation och vattenrening, upphandlings- och driftform. Du får ta del av erfarenheter från fem av Sveriges mest kända badanläggningar samt fördjupade kunskap från några av de främsta inom området. Missa inte detta unika tillfälle att lära av andra kommuner och experter i framkant när det gäller badanläggningar, träffa kollegor samt utbyta och jämföra erfarenheter! Varmt Välkommen! Felicia Fazzi Projektledare och Samhällsplanerare Teknologisk Institut UTSTÄLLARE FÄST- OCH FOGMASSOR KEMISKA PRODUKTER FÖR BYGGINDUSTRIN ENWA Badanläggningar AB Ett företag i ENWA Water Treatment

6 B Porto betalt Sverige PRAKTISKA UPPLYSNINGAR Datum: Konferens april 2012 (3846-1) Temadag 20 april 2012 (3847-1) plats: Nacka Strandsmässan, Augustendalstorget 6, Nacka Strand Resväg från T-centralen Röd eller grön linje till slussen. Buss 443 avgår från Slussen till Nacka Strand med en beräknad restid på 13 minuter. För mer detaljerad resväg, gå in på Rekommenderade hotell i närheten: Hotel J, Ellensviksvägen 1, Nacka Strand Telefon: Uppge bokningskod Teknologisk Institut vid bokning för erhållande av avtalad rabatt på standard rum. Begränsat antal, först till kvarn gäller! Norra Brunn Konferensmiddag med stand-up Comedy på norra Brunn OBS! Separat anmälan. När: kl. 19:30. Var: Surbrunnsgatan 33. Pris: 700 kr exkl. moms I priset ingår entré, show, tre rätter, ett glas vin eller öl samt kaffe Begränsat antal platser, först till kvarn! Pris Tre enkla sätt att anmäla dig! Telefon E-post Webben Ordinarie pris Konferens kr kr Temadag kr kr Boka 2 eller fler pris grupprabatt I priset ingår lunch, förfriskningar under pauser samt dokumentationsmaterial. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer. Övrig info Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler vänligen se På webben hittar du även praktisk information och tips på boende. För övriga frågor kontakta projektledaren Felicia Fazzi, Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. Antal platser är begränsat. Andra utbildningar i Teknologisk Instituts regi: Underjordisk Infrastruktur & Geoteknik 2012 Effektiv projektledning Arbetsledning Arbetsmiljöutbildning för chefer och ledare Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008 Försäljning för dig inom teknik & industri B2B-försäljning för tekniska säljare Se för datum och mer information. RETURADRESS Teknologisk Institut, Box 2513, Göteborg

Badanläggningar 2013. 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna

Badanläggningar 2013. 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Badanläggningar 2013 Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Renovering kontra nybyggnation Hur skapa hållbara badanläggningar Vad kan ett projekt

Läs mer

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Ny högaktuell konferens! Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Hur kan den strategiska planeringen av nybyggnation se ut? Ta del av analyser av kommunala boendeprojekt Erfarenheter av förvaltning

Läs mer

Cisterndagarna 2013. Årets branschmötesplats!

Cisterndagarna 2013. Årets branschmötesplats! Årets branschmötesplats! Cisterndagarna 2013 Konferensen som uppdaterar dig om myndigheternas föreskrifter, lyfter nya tekniker och skapar möjligheter för erfarenhetsutbyte! På begäran Ändringar i cisternföreskrifterna

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

Centrum och handelsplatser i den moderna staden

Centrum och handelsplatser i den moderna staden Exempel från Sundbyberg, Uppsala, Växjö och Örebro Centrum och handelsplatser i den moderna staden Hållbarhet och attraktivitet i stadens handelsmiljöer Så skapas ett stadsdelscentrum Hållbarhetscertifiering

Läs mer

Kontor 2013. Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren. Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall!

Kontor 2013. Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren. Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall! Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall! Kontor 2013 Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren Så byggde vi Sveriges modernaste kontor Nya Swecohuset Därför

Läs mer

Tunneldagarna. Projektering och hållbart byggande. u Konferens 20-21 maj 2014, Stockholm. Medlem i Betongföreningen? Få 1400 kr rabatt!

Tunneldagarna. Projektering och hållbart byggande. u Konferens 20-21 maj 2014, Stockholm. Medlem i Betongföreningen? Få 1400 kr rabatt! Tunneldagarna Projektering och hållbart byggande u Konferens 20-21 maj 2014, Stockholm Regelverk för tunnlar och tunnelsäkerhet Virtuellt byggande i tunnelprojekt Berginjektering metoder för prognostisering

Läs mer

Labbdagarna 2012. Grupprabatt 3 eller fler 1000 kr i rabatt per deltagare. Den självklara mötesplatsen för dig inom laborativ verksamhet!

Labbdagarna 2012. Grupprabatt 3 eller fler 1000 kr i rabatt per deltagare. Den självklara mötesplatsen för dig inom laborativ verksamhet! Grupprabatt 3 eller fler 1000 kr i rabatt per deltagare Labbdagarna 2012 Den självklara mötesplatsen för dig inom laborativ verksamhet! A Biology of Business systemdesign för kvalitet i en komplex organisation

Läs mer

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013 Succékonferens för 6:e året i rad! Akutsjukvård 2013 Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård Ta del av Akutförbättring ett nationellt projekt från SKL för bättre patientflöden på akutmottagningen

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

LOV i kommunen. Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet och beställarrollen

LOV i kommunen. Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet och beställarrollen Det mest aktuella om IT-stöd i kundvalsmodellen Den senaste forskningen om ledarskap inom LOV Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? LOV i kommunen - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet

Läs mer

IT & sociala medier i skolan

IT & sociala medier i skolan 100% nöjda på vårens succékonferens! IT & sociala medier i skolan Forskning, konkreta tips och nya arbetssätt för ökat lärande Talare Hur ser lärandet ut i digitala miljöer och hur påverkar det relationen

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm Högaktuell konferens och mötesplats! Akutpsykiatri 2013 Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration Psykiatrisk ambulans ett framgångsrikt projekt i Bergen, Norge Transkulturell psykiatri så förbättrar

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

Fokus Simhallar: Riva - renovera - bygga nytt. Konferensrapport från 7 juni 2010, Stockholm

Fokus Simhallar: Riva - renovera - bygga nytt. Konferensrapport från 7 juni 2010, Stockholm Fokus Simhallar: Riva - renovera - bygga nytt Konferensrapport från 7 juni 2010, Stockholm Konferensrapport: Riva renovera bygga nytt Rapportör: Agneta Dahlén Ansvarig utgivare: Roger Johansson, Kompetenscentrum

Läs mer

Projektledning inom bygg

Projektledning inom bygg Projektledning inom bygg kunskap utveckling inspiration Effektivisera din projektledning led mer effektivt! Energieffektiva byggnader Kostnadskontroll i byggprojekt Hållbarhetsfrågan så arbetar du kostnadseffektivt

Läs mer

Urban ljussättning och belysning

Urban ljussättning och belysning Gå 3 eller fler få 1000 kr rabatt per person! Urban ljussättning och belysning Social, ekologisk och ekonomisk hållbar ljusarkitektur Illustration: Henning Larsen Architects A/S. Så skapar vi attraktiva

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

Framtidens boende för äldre 2015

Framtidens boende för äldre 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens boende för äldre 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer för äldre anpassade till moderna

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

några av våra föreläsare

några av våra föreläsare kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med det senaste inom laboratoriearbete och utveckla dina kunskaper för ett framgångsrikt arbete på labbet Inspireras av några av landets främsta föreläsare

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Ärendehantering 2.0. 12-13 februari 2013 Stockholm. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/arendehantering tfn: 08 587 662 20. Konferensen vänder sig till

Ärendehantering 2.0. 12-13 februari 2013 Stockholm. Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/arendehantering tfn: 08 587 662 20. Konferensen vänder sig till Ärendehantering 2.0 12-13 februari 2013 Stockholm Smartare och effektivare ärendehantering som minskar kostnaderna och ökar kundnöjdheten Ta del av trender, utmaningar och möjligheter inom dagens och framtidens

Läs mer

abilitypartner Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan!

abilitypartner Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan! ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan! Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER 6 7 december 2006, Berns Salonger, Stockholm UR INNEHÅLLET: Den sociala webben

Läs mer

Digital teknik för optimala processer FRAMTIDENS SAMHÄLLSBYGGNAD FOKUS: EFFEKTIVA PROCESSER. Nya metoder för:

Digital teknik för optimala processer FRAMTIDENS SAMHÄLLSBYGGNAD FOKUS: EFFEKTIVA PROCESSER. Nya metoder för: inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2014 VÅRA TALARE PBL-överklagandeutredningen Susanne Bagge Särskild utredare Sveriges Kommuner och Landsting Daniel Antonsson Programansvarig samhällsbyggnad,

Läs mer