Mäta och styra den tekniska förvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mäta och styra den tekniska förvaltningen"

Transkript

1 Stärk och effektivisera förvaltningen! Mäta och styra den tekniska förvaltningen Komponentavskrivning Verksamhetsutveckling Rekrytering Komponentavskrivningar så hanterar du bäst övergången från det tidigare sättet att redovisa till komponentmetod Nyckeltal så tar du fram, använder och utvärderar nyckeltal för att styra resurserna effektivt Kompetensförsörjning så kan du arbeta mer strukturerat för att attrahera och bibehålla personal Brand-, inbrottslarm och passage så tänker du kring behov och skyddsnivåer Teknisk förvaltning arbeta mer långsiktigt, strategiskt och kostnadseffektivt! Bättre struktur och effektivitet - vägen till en digitaliserad förvaltning Drift och underhållsentreprenad för gata & park ta del av Täby kommuns utvecklade driftsmodell Talare BREC Bo Nordlund TÄBY KOMMUN Poa Collins Peter Forsberg SWEDISH STANDARDS INSTITUTE (SIS) Henrik Börjesson PARTILLE KOMMUN Katarina Heglind Ulrika Hyllander SANDHOLM ASSOCIATES Jörgen Gustavsson BENGT DAHLGREN BRAND & RISK AB Stellan Eriksson GOVERNO Anders Persson Carin Forest STRATSYS AB Fredrik Demling u Konferens oktober 2015, Stockholm

2 Konferensprogram Onsdag 21 oktober REGISTRERING MED KAFFE OCH SMÖRGÅS KONFERENSEN INLEDS Nyckeltal så tar du fram, använder och utvärderar nyckeltal för att styra resurserna effektivt Så utvärderar du nyckeltal Nyckeltalens roll i arbetet med planering, uppföljning, analys och förbättringsarbete Så tar du fram och använder kundorienterade nyckeltal för att styra resurserna effektivt Vi bryter för bensträckare under passet JÖRGEN GUSTAVSSON, Styrelseordförande, Sandholm Associates Jörgen är en van och uppskattad föredragshållare/workshopsledare och har mångårig erfarenhet från kommuner, landsting och industrin rörande verksamhetsutveckling LUNCH Kompetensförsörjning så kan du arbeta mer strukturerat för att attrahera och bibehålla din personal Rekrytering en del av kompetensförsörjningen Så kan du arbeta på ett strukturerat sätt för att attrahera och bibehålla din personal Låt kompetensförsörjningen bli en del av ert ledningssystem Varför arbeta systematiskt och med kvalitet i kompetensförsörjningen? Standards kan hjälpa dig på vägen HENRIK BÖRJESSON, Ordförande för SIS TK 562, HR Management Henrik arbetar även som utvecklingsledare och Stf avdelningschef för avdelningen HR Strategi & Utveckling inom Swedavia AB FIKA OCH NÄTVERKSTID Fördjupande pass - workshop ingår! Komponentavskrivningar så fungerar det! Under senare år har komponentavskrivning av olika typer av anläggningstillgångar blivit en mycket aktuell fråga. Till stor del beror detta på att både Bokföringsnämnden (K3-reglerna för större företag) och Rådet för kommunal redovisning anger att komponentavskrivning ska tilllämpas, men även internationella redovisningsregler (IFRS) bygger på en komponentansats i redovisningen. Tillämpning av komponentmetod i redovisningen skapar möjligheter till en bättre redovisning men handlar också om mycket annat, exempelvis rutiner och processer i verksamheten. Hur ser regelverket ut? Vad får det för effekter? Styr- och budgetfrågor Gränsdragning mellan underhållskostnad och investering hur påverkas detta? Hur hanterar kommunen bäst övergången från det tidigare sättet att redovisa till komponentmetod? Hur kan man dela in byggnader och fastigheter i komponenter? Varför är komponentavskrivning så viktigt och hur fungerar det? Vilka är de positiva effekterna? Vi bryter för bensträckare under passet BO NORDLUND, Tekn dr., BREC Bo har lång erfarenhet av att hålla utbildningar inom värderings- och redovisningsfrågor kopplade till fastigheter och har under många år arbetat med frågor avseende komponentavskrivning när det gäller fastigheter. Han har gedigen erfarenhet som bl.a. fastighetsanalytiker och är tidigare auktoriserad revisor. Förutom egna konsultföretaget inom fastighetsredovisning och fastighetsekonomisk analys och utveckling återfinns han även som lärare på Kungliga Tekniska Högskolan KONFERENSENS FÖRSTA DAG AVSLUTAS Få möjlighet att knyta kontakter och nätverka med kollegor runt om i landet! Fördjupande pass!

3 Konferensprogram Torsdag 22 oktober KONFERENSEN INLEDS VILL DU VARA UTSTÄLLARE PÅ KONFERENSEN MÄTA OCH STYRA DEN TEKNISKA FÖRVALTNINGEN? Teknologisk Institut erbjuder utställarplatser till företag med möjlighet till marknadsföring mot en specifik kundgrupp samt givande möten med nya och redan etablerade kunder och kontakter. För att marknadsföra ert företag genom ett av B2B-marknadens mest kostnadseffektiva sätt, vänligen kontakta projektledare Malin Hammer Northcott på telefon eller via e-post för mer information om priser och paket. LÄR DIG MER OM Nyckeltalens roll i arbetet med planering, uppföljning, analys och förbättringsarbete Komponentavskrivningar i praktiken ta del av Partille kommuns arbete Partille kommun arbetar sedan 1 januari 2014 med komponentredovisning för gata/väg och övriga infrastrukturprojekt. Under projektet som påbörjades 2013 i kommunen har flera ställningstaganden gjorts för att anpassa redovisningen samt att förändra synen på vad som ska aktiveras som en anläggningstillgång. Hur har Partille kommun fått komponentavskrivningar att fungera? Så ser vår modell ut Hur kan man dela in gata och väg i komponenter? Vilka blev konsekvenserna? Viktiga lärdomar samt misstag att undvika! KATARINA HEGLIND, Redovisningschef, Partille kommun Katarina har arbetat i Partille kommun som redovisningschef i drygt 4 år. ULRIKA HYLLANDER, Controller, Partille kommun Ulrika har arbetat som controller på Samhällsbyggnadskontoret i ca 4 år FIKA OCH NÄTVERKSTID CASE! Metoder att dela in fastigheter och gata/väg i komponenter Hur andra tekniska förvaltningar hanterar en spretig politisk vilja Täby kommuns incitationsmodell hur de utvärderar och följer upp att entreprenören lever upp till avtalet Hur Partille kommun fått komponentavskrivningar att fungera Bättre struktur och effektivitet vägen till en digitaliserad förvaltning Vägen till en effektiv kommunal förvaltning börjar med att göra det enkelt för medborgare att göra rätt. Samtidigt kommer nya insikter om de svårigheter som privatpersoner och företag upplever när de, i sina livssituationer som skär över förvaltningsgränser, behöver samla flera offentliga aktörer kring sig. Krav på samverkan inom kommunen, mellan kommuner och med statliga myndigheter är höga och utmanar etablerade strukturer, men vad betyder det i praktiken? Och hur behöver strukturer och arbetssätt förändras? Så kan ni finslipa och förändra era arbetssätt och strukturer i takt med utvecklingen i samhället Vilka metoder finns för att effektivisera förvaltningen och förbättra samverkan med andra förvaltningar, kommuner och statliga myndigheter? Vad finns att vinna på detta och vad betyder det i praktiken? Interaktiva inslag! CARIN FOREST, Partner, Governo ANDERS PERSSON, Konsult på Governo samt Forskare vid Linköpings Universitet

4 12.00 LUNCH Drift och underhållsentreprenad för gata & park ta del av Täby kommuns utvecklade driftsmodell Täby utvecklar den nya funktionsentreprenaden med en tydligare uppföljning via incitament. Det ställer krav på både entreprenör och beställare att vara aktiva och driva på utveckling av entreprenaden. Vilka funktionskrav ställer vi på entreprenören? Styrning arbetssätt och samverkansmetoder Vår incitationsmodell så utvärderar och följer vi upp att entreprenören lever upp till avtalet Så planerar/sköter vi vinterunderhåll av gata/park Inspirationscase! POA COLLINS, Stadsträdgårdsmästare och Avdelningschef Gata & Park, Täby kommun Poa har bred erfarenhet av att planera, utveckla och förvalta allmän plats. PETER FORSBERG, Driftschef, Täby kommun Peter har lång erfarenhet både som entreprenör och beställare av drift och underhåll FIKA OCH NÄTVERKSTID Teknisk förvaltning arbeta mer långsiktigt, strategiskt och kostnadseffektivt Kraven på kommunernas strategiska arbete är högre än någonsin och utmaningen att arbeta långsiktigt är svår att realisera. Det finns ständigt kostsamma bränder att släcka och många av dem är utanför den strategiska kartan! Få en inblick i hur andra tekniska förvaltningar arbetar med att: Skapa en överblick av vad som görs och vad som bör göras Navigera och prioritera på kort och lång sikt Hantera en spretig politisk vilja FREDRIK DEMLING, Seniorkonsult, Stratsys AB Över 100 av Sveriges kommuner arbetar med Stratsys IT- verktyg och tjänster för att strukturera och effektivisera sitt strategiska arbete på både kort och lång sikt. Stratsys 15 års erfarenhet av kommunalt kvalitetsarbete har utvecklats och anpassats efter den moderna kommunens behov KONFERENSEN AVSLUTAS BENSTRÄCKARE Brand-, inbrottslarm och passage så tänker du kring behov och skyddsnivåer Lagar, regler och försäkringskrav utgör minimi-nivån för din verksamhet. Men vilken skyddsnivå behöver fastigheten och den inhyrda verksamheten egentligen? Personskyddet är naturligtvis prioriterat men vilka konsekvenser får ett verksamhetsavbrott eller större egendomsskador? Verksamhetsanalys Brand Skalskydd Tillträde STELLAN ERIKSSON, Brand- och riskprojektör, Bengt Dahlgren Brand & Risk AB Stellan har tidigare arbetat som säkerhetsstrateg hos Västra Götalandsregionen Västfastigheter.

5 Mäta och styra den tekniska förvaltningen Komponentavskrivning Verksamhetsutveckling Rekrytering Det ställs höga krav på dig som arbetar inom tekniska förvaltningen. Att mäta och styra förvaltningen i rätt riktning är en förutsättning för en positiv verksamhetsutveckling. Pengarna räcker längre i en effektiv förvaltning! Vi har samlat ledande expertis inom högaktuella ämnen för att ge er verktygen att styra förvaltningen på ett mer långsiktigt, strategiskt och kostnadseffektivt sätt. Gå på konferensen och lär dig om bl.a.: Komponentavskrivningar - hör Bo Nordlund berätta hur det fungerar samt hur gränsdragningen mellan underhållskostnad och investering påverkas. Denna kunskap ger dig bättre förutsättningar att lyckas med övergången från raka avskrivningar till komponentavskrivningar. Att attrahera och bibehålla kompetent personal är en utmaning många kommuner står inför. Detta är en oerhört viktig fråga då det är svårt att uppnå en effektiv förvaltning med brist på rätt personal. På konferensen får du lyssna till Henrik Börjesson som berättar hur du kan arbeta mer systematiskt och med kvalitet i kompetensförsörjningen. Detta och mycket mer får du ta del av under konferensen! Lär dig även hur du kan förbättra existerande arbetssätt och strukturer och återvänd till arbetsplatsen med nya kunskaper, metoder, idéer och värdefulla kontakter! Öppna programmet och läs mer! Varmt välkommen! Malin Hammer Northcott Projektledare Teknologisk Institut

6 Porto betalt Sverige Mäta och styra den tekniska förvaltningen Komponentavskrivning Verksamhetsutveckling Rekrytering Varför ska du gå på konferensen Mäta och styra den tekniska förvaltningen? Lär dig mer om komponentavskrivningar hur regelverket ser ut och hur det fungerar i praktiken Lyssna till varför det är så viktigt att arbeta systematiskt och med kvalitet i kompetensförsörjningen Ta del av metoder för hur du kan effektivisera förvaltningen och förbättra samverkan med andra förvaltningar, kommuner och statliga myndigheter! Nätverka med kollegor från andra kommuner och ta del av deras erfarenheter TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG! tel DATUM OCH PLATS Stockholm oktober 2015 (3973-1) Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A ANDRA UTBILDNINGAR I TEKNOLOGISK INSTITUTS REGI PRIS Ordinarie pris Boka senast den 11 september Konferens kr/person kr/person I priset ingår lunch och förfriskningar under fikapauser. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer på priserna ovan. Rabatter och erbjudanden går ej att kombinera. Boka tidigt! 500 kr rabatt! ÖVRIG INFORMATION På hittar du praktisk information och tips på boende. Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler vänligen se hemsidan. Har du övriga frågor kontakta gärna projektledaren Malin Hammer Northcott på Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. VA-juridik och regresser vid översvämningsskador Skydd mot översvämning pga skyfall Medborgardialog Riskminimerad upphandling inom bygg och anläggning Barns lek- och utemiljö Se för datum och mer information RETURADRESS TEKNOLOGISK INSTITUT, RÅDMANSGATAN 38, STOCKHOLM

Medborgarservice i kommunen

Medborgarservice i kommunen Uppbyggnad och vidareförädling av kommunal kundtjänst Medborgarservice i kommunen Planering Införande Vidareutveckling En väg in fördelar, utmaningar, uppbyggnad och vidareförädling Styrning och ledning

Läs mer

Förtätning av staden 2015

Förtätning av staden 2015 BOKA INNAN DEN 18 SEPTEMBER 1 000 KR RABATT! Förtätning av staden 2015 Så bygger vi framtidens stadsrum Utflyktsprogram ingår i priset! Källa: Sweco Architects Förtätningens baksida så undviker du dem

Läs mer

Kulturens roll i en föränderlig värld

Kulturens roll i en föränderlig värld Ett smörgåsbord av tidsaktuella frågor Kulturens roll i en föränderlig värld Nya kultursammanhang med nya utmaningar för kulturarbetaren Bildkälla: Tillbyggnad till Landskrona teater (2011) Wilhelmson

Läs mer

AVANCERAD VERKSAMHETS-

AVANCERAD VERKSAMHETS- inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 januari 2015 MODERATOR Rikard Olsson Ekan Management VÅRA TALARE Migrationsverket My Rabenius Kvalitetsavdelningen Sida Annika Lysén Chefscontroller Försäkringskassan

Läs mer

Den nya akutmottagningen 2014

Den nya akutmottagningen 2014 GÅ 4 OCH FÅ 1000 KR RABATT/PERSON Den nya akutmottagningen 2014 Byggnation Nya arbetssätt Processlösningar Framtidens akutmottagning Södersjukhuset, Locum AB Säkerhetsaspekter på morgondagens akutmottagning

Läs mer

Badanläggningar 2013. 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna

Badanläggningar 2013. 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Badanläggningar 2013 Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Renovering kontra nybyggnation Hur skapa hållbara badanläggningar Vad kan ett projekt

Läs mer

SO-dagarna 2013. Succén tillbaka nu i Göteborg! Digitala verktyg för lärande. Konkreta verktyg för ökat lärande med tydligt SO-fokus

SO-dagarna 2013. Succén tillbaka nu i Göteborg! Digitala verktyg för lärande. Konkreta verktyg för ökat lärande med tydligt SO-fokus Succén tillbaka nu i Göteborg! SO-dagarna 2013 Konkreta verktyg för ökat lärande med tydligt SO-fokus Nya läroplanens viktiga förmågor The Big 5 Lgr 11:s krav på SO-undervisningen Så lär du ut ett källkritiskt

Läs mer

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Ny högaktuell konferens! Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Hur kan den strategiska planeringen av nybyggnation se ut? Ta del av analyser av kommunala boendeprojekt Erfarenheter av förvaltning

Läs mer

Kontor 2013. Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren. Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall!

Kontor 2013. Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren. Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall! Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall! Kontor 2013 Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren Så byggde vi Sveriges modernaste kontor Nya Swecohuset Därför

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Urban ljussättning och belysning

Urban ljussättning och belysning Gå 3 eller fler få 1000 kr rabatt per person! Urban ljussättning och belysning Social, ekologisk och ekonomisk hållbar ljusarkitektur Illustration: Henning Larsen Architects A/S. Så skapar vi attraktiva

Läs mer

Framtidens operationsavdelning

Framtidens operationsavdelning TA MED HELA TEAMET! GÅ 6 BETALA FÖR 5 Framtidens operationsavdelning Ny- och ombyggnation FÖR DIG SOM INTE FICK PLATS SIST Hör världsledande forskare om det senaste inom arkitektur inom vården Ta del av

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

Stratsys ANVÄNDARKONFERENS

Stratsys ANVÄNDARKONFERENS ANVÄNDARKONFERENS Stratsys 2014 Årets konferens bjuder på en intressant blandning av inbjudna specialister, samarbetspartners och ett flertal kunder som delar med sig av sina erfarenheter och goda exempel.

Läs mer

Cisterndagarna 2013. Årets branschmötesplats!

Cisterndagarna 2013. Årets branschmötesplats! Årets branschmötesplats! Cisterndagarna 2013 Konferensen som uppdaterar dig om myndigheternas föreskrifter, lyfter nya tekniker och skapar möjligheter för erfarenhetsutbyte! På begäran Ändringar i cisternföreskrifterna

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Effektiv Samhällsbyggnad 2015

Effektiv Samhällsbyggnad 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Effektiv Samhällsbyggnad 2015 Strategier, metoder och arbetssätt som skapar en mer effektiv samhällsbyggnadsprocess Konferens 27-28 januari 2015 i Stockholm

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm Högaktuell konferens och mötesplats! Akutpsykiatri 2013 Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration Psykiatrisk ambulans ett framgångsrikt projekt i Bergen, Norge Transkulturell psykiatri så förbättrar

Läs mer

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013 Succékonferens för 6:e året i rad! Akutsjukvård 2013 Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård Ta del av Akutförbättring ett nationellt projekt från SKL för bättre patientflöden på akutmottagningen

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Nyhet! Välkommen till en högaktuell konferens för dig som utvecklar förskolan: FÖRSKOLA I UTVECKLING Hur du möter nya förutsättningar för förskolan och

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

Framtidens resecentrum 2012

Framtidens resecentrum 2012 Den rätta vägen för ökad samverkan och attraktivt resande! Framtidens resecentrum 2012 Långsiktig planering Effektiv samverkan Kostnadseffektiva lösningar Planering och utformning av framtidens hållbara

Läs mer

så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen

så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Välkommen till konferensen KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 14-15 november 2012 Westmanska

Läs mer

Centrum och handelsplatser i den moderna staden

Centrum och handelsplatser i den moderna staden Exempel från Sundbyberg, Uppsala, Växjö och Örebro Centrum och handelsplatser i den moderna staden Hållbarhet och attraktivitet i stadens handelsmiljöer Så skapas ett stadsdelscentrum Hållbarhetscertifiering

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje Skolbibliotek 2011 AKTUELL FORSKNING & HÖGINTRESSANTA PRAKTIKFALL Nya krav, möjligheter och metoder! TALARE Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt

Läs mer

FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST & LINDQVIST KONFERENS, STOCKHOLM

FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST & LINDQVIST KONFERENS, STOCKHOLM SUCCÈKONFERENSEN ÄR TILLBAKA Nytt uppdaterat innehåll där vi tar konferensen till nästa nivå! FÖR 3:E ÅRET I RAD! FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer