Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet 2012-11-16"

Transkript

1 Monica Jonsson Vård- och omsorgstrateg Regionförbundet , Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting i Uppsala län Protokoll från mötet Närvarande: Bo Frändén Marie Palmgren Gunilla Westberg Gunnel Pettersson Annika Placido Tinna Cars Björling Cecilia Ulleryd Annika Bremer Inga-Lill Björklund Lena Chirico Monica Jonsson Mojgan Alimadad Jan-Åke Olsson Thomas Brandell Birgitta Mogård Carola Helenius-Nilsson Kenneth Lindholm Effektiviseringsberedningen Enköpings kommun Enköpings kommun Heby kommun Knivsta kommun Uppsala kommun Regionförbundet Regionförbundet, mötets sekreterare Tierps kommun Älvkarleby kommun Håbo kommun Uppsala kommun Östhammars kommun Dagordning 1. Fastställande av dagordning Dagordning fastställdes med ett tillägg; Information från Marie Palmgren angående kompetensutveckling enligt Enköpingsmodellen. 2. Val av justeringsperson Gunilla Westberg valdes till justeringsperson. 3. Föregående protokoll Föregående protokoll, ärende 4.2; dialog om ledning och styrning, diskuteras inte vid dagens möte. Styrgruppen för "plattformsprojektet" bjuder in arbetsgruppen Ledningskraft samt utvecklingsledarna för en dialog den 6 december. Besöksadress Kungsgatan 41 Telefon E-post Org. nr Postadress Box 1843, Uppsala Fax Hemsida Postgiro

2 4. BKS-projektet 4.1 Slutredovisning Bengt Finn presenterade en redovisning av det länsgemensamma BKS-projektet, Brukarstyrd kompetensutveckling i samverkan. Projektet har genomförts med stöd av statliga medel Projektet har omfattat kompetenssatsningar samt utveckling av brukarrevision. Rapporten är dokumenterad i utskickad handling. 4.2 Fortsatt utvecklingsarbete Enligt Bengt Finn finns behov av fortsatt stöd för att ny kunskap och nya arbetsmetoder ska vara implementerade. I diskussionen vid TKL framkom vikten av att implementering nu sker på hemmaplan. att Styrgruppen för "plattformsprojektet" får i uppdrag att ta fram förslag till TKL om det fortsatta arbetet gällande BKS. 5. Bättre liv för sjuka äldre. Monica Jonsson informerade om länets och kommunernas resultat gällande de nationella kvalitetsindikatorerna, vid mättillfället 30 september Generellt ligger länet strax över rikssnittet när det gäller registreringar i Svenska palliativregistret och Senior alert, men når inte målvärdet för prestationsersättningar. Länet når inte heller målvärdet när det gäller läkemedelsindikatorerna trots att en förbättring kan tolkas i statistiken. När det gäller undvikbar slutenvård och återinläggningar har Uppsala län höga siffror enligt statistiken. Dock är statistiken osäker både i ett nationellt perspektiv och i länsperspektivet. Uppsala län har inte tillgång till tillförlitligt statistiskt material för att kunna analysera siffrorna. PP-bilder bifogas protokollet. 6. Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län Styrgruppen för "plattformsprojektet" fick utgöra beslutsforum för att överenskommelsen skulle kunna leverereras till SKL den 15 november. Namnteckningar från landstingets och kommunernas beslutande tjänstemän samlades in genom kurir. TKL framför sin uppskattning och tack till Ingrid Larsson, Stefan Lundin, Eva Smith och Elisabeth Lannergård, som under kort tid skrivit fram överenskommelsen. 7. Närvård informationsmaterial TKL diskuterade behovet av informationsmaterial när det gäller närvård samt hur ett sådant material skulle utformas. 2 (5)

3 att avvakta den kommunikationsplan som ska tas fram inom ramen för Bättre liv för sjuka äldre. Planen kan utgöra modell för kommunikation när det gäller samverkan generellt. 8. Politisk förankring inom välfärdsområdet Utifrån uppdrag vid TKL den 21 september har Monica Jonsson lyft behovet av politisk förankring inom välfärdsområdet vid kommun- och landstingsdirektörsnätverket. Nätverket ansåg att ett förslag skulle tas fram och presenteras för politiken. Bo Frändén redogjorde för Effektiviseringsberedningens uppdrag; att utgöra ett politiskt forum vid behov av förhandlingar inom välfärdsområdet. TKL betonade att ett politiskt forum bör utgöras av nämndpolitiker och dess motsvarighet inom landstinget. att en arbetsgrupp bestående av Inga-Lill Björklund, Cecilia Ulleryd samt Monica Jonsson (sammankallande) tar fram ett förslag på regionalt politisk forum för välfärdsfrågorna. Monica Jonsson bjuder in skolchef till arbetsgruppen. 9. Rapport från Regionala ehälsorådet Bo Fränden informerade från Regionala ehälsorådet som föreslår att Nationell patientöversikt, NPÖ ska införas i kommunerna enligt följande tidsplan: - Enköping, Heby och Östhammars kommuner (använder Tieto Procapitas verksamhetssystem) klart februari Håbo och Älvkarleby kommuner (använder Logica Treserva verksamhetssystem) klart maj Tierps kommun (I-lab Viva verksamhetssystem) klart våren Knivsta och Uppsala kommun er (använder Siebel verksamhetssystem) klart hösten 2013 Dessutom avser man att starta några projekt som stöder införande och utveckling av NPÖ. 10. Matchning verksamhetsplaner; Regionförbundets mål inom välfärdsområdet med medlemsorganisationernas mål TKL konstaterade att det tidsmässigt inte är möjligt att matcha målen. Organisationernas processer för verksamhetsplanering är inte i fas med varandra. Frågan hänger ihop med ärende 9, om politisk förankring inom välfärdsområdet. Det är en vision att få till mer långsiktiga gemensamma mål. 11. Aktuella uppdrag till TKL utifrån dialog i ledningsgruppen för FoU-stöd Vid ledningsgruppen för FoU-stöds konferens gjordes en sortering av var olika frågor hör hemma. Vid dagens möte diskuterades de frågor som sorterats att tillhöra TKL: 3 (5)

4 Äldre Frågorna bearbetas inom Bättre liv för sjuka äldre. Missbruk Frågorna hanteras i närvårdssamverkan Funktionshinder Läkarmedverkan avser behovet av kompetens inom primärvården. Annika Brehmer återkommer om hur diskussionen förs inom landstinget. Barn och unga Ingen aktuell fråga just nu för TKL. 12. Uppdrag Samordning inom välfärdsområdet 2013 att vård- och omsorgsstrateg har följande huvudsakliga samordningsuppdrag under 2013: Generella uppdrag - Verkställande tjänsteman vid TKL; samordna och ansvara för beredning av ärenden - Ordförande för TKL's beredningsgrupp, tillika redaktionsråd gällande länets samverkansdokument. - Ordförande i regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege - Företräda länet när det gäller välfärd/vård och omsorg nationellt Särskilda uppdrag - Fortsatt samordning för att förbättra tillämpningen av Samordnad individuell plan - Samordna länets arbete i den nationella äldresatsningen Bättre liv för sjuka äldre. - Framtagande av länsgemensamma överenskommelser om samverkan mellan landstinget och kommunerna gällande berörda målgrupper. 13. Mötestider 2013 Följande mötestider beslutades för 2013: 1/2, 12/4, 31/5, 12-13/9 (konferens) samt15/11, ansvarar för ordförandeskapet 4 (5)

5 14. Förslag: Sondmat vid särskilda boenden Vid TKL i juni 2012 fick arbetsgruppen som arbetat fram riktlinjer om livsmedel för särskilda näringsändamål i uppdrag att återkomma med förslag gällande sondmat i särskilda boenden. Arbetsgruppen föreslår att: - inrättar en dietisttjänst motsvarande 50 procent. - fortsätter att ta ansvar för kostnaderna gällande sondmat och tillbehör. - Ändrade rutiner för beställning och distribution av sondmat införs. Dietisten ordinerar produkter, kommunerna sköter själva sina beställningar och utnyttjar, där möjligheten finns, befintliga hängavtal. Arbetsgruppen betonade att förslaget är en tillfällig lösning. Ansvarsfrågan måste lösas för en hållbar långsiktig lösning. TKL beslutar att godkänna förslaget 15. Enköpingsmodellen Marie Palmgren informerade om pågående projekt i Enköpings kommun; att utifrån behovet av kompetens inom vård och omsorg arbeta med kravmärkt yrkesroll. att bjuda in projektledare för information om arbetet vid nästa TKL 5 (5)

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

Aktuellt från välfärd och FoU-stöd

Aktuellt från välfärd och FoU-stöd 10 år 2003-2013 Aktuellt från välfärd och FoU-stöd December 2013 Varför FoU-stöd? Individen i centrum - eller brukaren, klienten, patienten, kunden har man talat om i många år. Det är egentligen självklart

Läs mer

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING FoU-rapport 2012/4 RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING Nima Najafi Regionförbundet Uppsala län Sammanfattning RIM-projektet är Uppsala läns regionala kraftsamling

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

Protokoll Länssamordningsgrupp (LSG) 14 juni 2011 Tid: kl 10.00-16.00 Lokal: Lappland, landstingshuset, Umeå

Protokoll Länssamordningsgrupp (LSG) 14 juni 2011 Tid: kl 10.00-16.00 Lokal: Lappland, landstingshuset, Umeå 2011 Ärende 31-43 Deltagare: Protokoll Länssamordningsgrupp (LSG) 14 juni 2011 Tid: kl 10.00-16.00 Lokal: Lappland, landstingshuset, Umeå Lotta Svärd, Ordförande Ewa Klingefors David Grahn Marie-Louise

Läs mer

1 (1) Delges. från. kommun. Kommunstyrelsen. t i. kommunerna och landstinget. 2012. Monica Erikssonn Stadsdirektör 1) 2) 3) 4)

1 (1) Delges. från. kommun. Kommunstyrelsen. t i. kommunerna och landstinget. 2012. Monica Erikssonn Stadsdirektör 1) 2) 3) 4) Stadsledningskontoret Thomas Energård Telefon: 021-3924444 E-post: thomas.energard@vasteras.se Delges TJÄNSTESKRIVELSE 2011-08-177 Dnr: 2009/312-KS Kommunstyrelsen 1 (1) Övergång avv verksamhet och skatteväxling

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 10 april klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Dagordning för den Politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik

Dagordning för den Politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik Utsänd 2011-04-12 Ledamöter i Den politiska ledningsgruppen för Kunskap till praktik Den Politiska ledningsgruppen för Samverkan mot våld Kallelse till sammanträde Plats: Nordkalotten Hotell och konferens

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

Individuell plan enligt SoL och HSL

Individuell plan enligt SoL och HSL Sara Esbjörnson & Anders Hagqvist Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? RAPPORT FRÅN FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? Sara Esbjörnson

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Patientprocess Mest sjuka äldre

Patientprocess Mest sjuka äldre Patientprocess Mest sjuka äldre Slutrapport 2013-09-02 Författare: Mette Davidsson, projektledare, Kommunförbundet Skåne Carina Nordqvist Falk, projektledare, Region Skåne Magnus Kåregård, medicinsk rådgivare,

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets revisorer i Uppsala

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Anneth Lundahl, Lars Björkman, 2012-04-11 xxx-2012 Lena Gustafsson, Peter Amundin Det goda livet för sjuka äldre i Västra

Läs mer

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Mellan människor och dokument

Mellan människor och dokument Mellan människor och dokument att skapa en långsiktig samverkan mellan kommuner och psykiatri Lisbeth Lindahl Mars 2009 FoU i Väst/GR Första upplagan april 2009 Layout: Infogruppen GR 2 Sammanfattning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Jeanette Adolfsson och Ulla-Britt Blomquist Foto: Björn Svensson, Bildarkivet URN:NBN:se:hi-2013-13319

Läs mer