»Jag tänker både. hjärna« med hjärta och TEMA: TJÄNSTE- INNOVATION FIXAMINGATA NU! FLEXPROP REVOLUTIONERAR FLYGINDUSTRIN. Gisele Mwepu, IT-entreprenör

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "»Jag tänker både. hjärna« med hjärta och TEMA: TJÄNSTE- INNOVATION FIXAMINGATA NU! FLEXPROP REVOLUTIONERAR FLYGINDUSTRIN. Gisele Mwepu, IT-entreprenör"

Transkript

1 FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 5 DEC 2014nytt»Jag tänker både med hjärta och hjärna«gisele Mwepu, IT-entreprenör TEMA: TJÄNSTE- INNOVATION FIXAMINGATA NU! FLEXPROP REVOLUTIONERAR FLYGINDUSTRIN

2 LEDARE Tjänsteinnovation blir allt viktigare i samhället och det är något som hänger nära samman med den digitala revolution som vi befinner oss mitt uppe i. Innovation är mer än nya prylar NÄR MAN SÄGER ordet innovation tänker nog de flesta på ny teknik och nya fysiska produkter. Men innovation kan vara väldigt mycket mer. Tjänsteinnovation blir allt viktigare i samhället och det är något som hänger nära samman med den digitala revolution som vi befinner oss mitt uppe i. Tjänsteinnovation möjliggörs ofta av ny teknik, men innovationerna handlar ofta minst lika mycket om nya sätt att använda tekniken. Tänk bara på Spotify, som inte i första hand är en ny teknisk lösning, utan ett nytt sätt att distribuera musik och framför allt en ny affärsmodell där betalningen för musiken sker på ett helt annat sätt än tidigare. Tjänsteinnovation påverkar hela vår ekonomi och skapar tillväxt. Men den förändrar också våra vardagsliv. När behövde du till exempel senast besöka ett bankkontor för att uträtta ett bankärende? Tjänsteinnovation sker inte bara inom det privata näringslivet, utan också inom offentlig verksamhet, eller i samarbeten mellan privat och offentligt. Ett exempel är nya e-tjänster som underlättar för medborgarna i kontakter med kommuner och myndigheter. Tjänstesektorn växer och står för en allt större andel av ekonomin. Samtidigt luckras gränsen mellan varuproduktion och tjänsteproduktion upp och nya innovationer skapas i gränslandet mellan varuproduktion och tjänster. Företaget Apple säljer datorer och telefoner, men mycket av företagets verksamhet handlar om utvecklingen av mjukvara och olika tjänster kopplade till produkterna. Vi kan se en liknande utveckling inom företag som Ericsson, Volvo, ABB, AGA och andra koncerner, där tjänster står för en allt större del av företagens försäljning. Industriföretagen samarbetar också ofta med tjänsteföretag för att utveckla nya lösningar inom exempelvis produktion, distribution och service. Det finns därför ingen motsättning mellan att stimulera tjänsteinnovation och att stärka industrins konkurrenskraft. Tvärtom, innovation sker ofta när kunskap och kompetens från helt olika håll möts. Därför måste vi satsa ännu mer på samverkan över traditionella gränser. VINNOVA ger finansiering till forskning och innovation som bidrar både till teknikutveckling kopplat till tjänster och till tjänsteinnovation på andra sätt, till exempel när det handlar om framtidens transportsystem och tjänsteinnovation i offentlig sektor. Men våra insatser är en del i en större helhet där politiken i stort spelar en avgörande roll. Det brukar ibland sägas att politiker överskattar vad de kan åstadkomma på kort sikt, men underskattar vad som går att göra på lång sikt. Det är nog ovanligt sant när det gäller innovationspolitiken. De satsningar vi gör i dag inom forskning, utveckling och innovation har en avgörande betydelse för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Vi befinner oss nu i början av en ny mandatperiod och om jag får önska något så är det ett större helhetsgrepp om innovationspolitiken för de kommande åren, där särskilt forsknings-, utbildnings- och näringspolitiken samordnas mer. Om Sverige ska kunna behålla och flytta fram positionerna i den globala ekonomin behöver olika delar av politiken dra åt samma håll. Charlotte Brogren, generaldirektör, VINNOVA REDAKTIONEN Ansvarig utgivare Charlotte Brogren, VINNOVA Redaktion Karin Wallton, VINNOVA samt Karin Wandrell, Snick-Snack Art Director Kim Sonntag, Snick-Snack Tryck E-print/Strokirk-Landströms Papper G-Print Omslagsfoto Pia Nordlander Tidningen ges ut fem gånger per år. För prenumeration ISSN Svan och FSC in här 2 VINNOVA-NYTT DECEMBER 2014

3 Innehåll Kort & Koncist KORT & KONCIST Nackaborna skapar sin stad. Tankestyrd armprotes. Innovationsledning i regioner. Dataspel kan få jämställdhetsmärkning. Sid 3 COLOURBOX TEMA: TJÄNSTEINNOVATION Utvecklingen av nya tjänster är minst lika viktigt som teknisk innovation för att skapa lojala kunder och tillväxt. Sid 6 DUKAT FÖR SUCCÉ Lennart Larsson har ägnat 40 år åt emissioner och duken ctrap, som fångar in lukt, fukt och mögel, är det kommersiella resultatet av hans forskning. PROFILEN IT-entreprenören Gisele Mwepu lever för att lösa andra människors problem genom nya innovativa tjänster. VISIONEN GER VINGAR Tjurighet ger resultat. Det vet Flexprop som lyckats sätta en helt ny standard för produktionsutrustning. BONDE I STAN Nu går det att odla hållbart och ekologiskt på stadens outnyttjade grönytor samtidigt som det skapar nya arbetstillfällen. UTBLICK: MARIANA MAZZUCATO Staten spelar en viktigare roll för att skapa radikala innovationer än vad som vanligtvis lyfts fram, enligt Mariana Mazzucato. ÖPPNA DATA VINNOVA skapar en ny portal för att göra det möjligt att söka efter alla slags öppna data i Sverige. UNIVERSUMS TUFFASTE STÅLBRALLA Underkläder skapade i rymdmaterial skyddar såväl i stålverken som ute i rymden. FOTO: PIA NORDLANDER Sid 11 Sid 12 Sid 14 Sid 15 Sid 16 Sid 18 Sid 20 Ny yrkesförening samlar innovationsledare Föreningen Innovationsledarna driver gemensamma frågor för yrkesverksamma innovationsledare inom alla typer av företag och organisationer. Yrkesrollen som innovationsledare blir allt vanligare, i takt med en ökad insikt om att ett systematiskt innovationsarbete bidrar till ökad tillväxt, förnyelse och användarnytta. Under sitt första verksamhetsår har föreningen samlat 100 medlemmar. Som innovationsledare ansvarar de för, eller bidrar aktivt till, ledning och organisering av innovationsarbete samt ökad innovationsförmåga i ett företag eller organisation. För närvarande ligger fokus på att tydliggöra yrkesrollen, kartlägga utbildningar för innovationsledare samt att sprida kunskap om innovationsledning som profession och organisatorisk funktion. Är du också innovationsledare, eller har du en kollega som jobbar med innovationsledning? Läs mer på innovationsledarna.se. Digitaliserad skola förbättrar undervisningen COLOURBOX Teknik för tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter, ett nytt digitalt hjälpmedel för elever inom matematik och ett system för digitala prov. Det är några av de innovationsprojekt som nu får finansiering genom VINNOVAs satsning på digitalisering för framtidens skola. Projekten som får finansiering ska ta fram produkter eller tjänster inom digital teknik som utgår från elevers, lärares eller skolpersonals behov och som kan bidra till att undervisningen i skolan förbättras. VINNOVA-NYTT DECEMBER

4 TEMA Kort &// Xxxxxxxxxx Koncist Nackaborna skapar sin stad Under hösten har nackaborna fått skicka in förslag på hur husen i kommunen ska se ut i framtiden. Parallellt med det har boende på Kvarnholmen i Nacka bjudits in till en workshopserie för att ta fram konkreta förslag över hur allmänna platser på Kvarnholmen kan utformas. Det är en del av det VINNOVA-finansierade projektet Konsten att skapa stad som Nacka kommun driver för att utmana tänkesätt och pröva nya metoder och modeller att bygga stad. Kommunen samarbetar med konstnären och entreprenören Katarina Fredrika för att aktivt och medvetet använda konst, kultur och konstnärlig kompetens som verktyg och resurser i stadsutvecklingens olika faser. Syftet är att pröva och utveckla nya metoder och modeller för att skapa en levande stad där människor trivs och mår bra. KIM SONNTAG MIKKEL AALAND COLOURBOX Grattis till innovationspriset! Yubico får Svenska Innovationspriset för att de lyckats utveckla en lösning för att säkert, snabbt och enkelt logga in med en och samma USB-nyckel till hela internet. Priset delas ut för åttonde året i rad av Veckans Affärer och ÅF för att uppmärksamma svenska innovationer som nått ett kommersiellt genomslag. Företaget Yubico har tidigare fått stöd från VINNOVA för att utveckla sin teknik. Innovationspriset Student går till Swiftcourt och Johan Hedén Hultgren för digitala verktyg som gör det möjligt att lösa tvister som i dag är för små för att få tillgång till rättvisan. Innovationspriset Student delas ut för att uppmärksamma en person, grupp eller företag som skapat en innovativ tjänst eller produkt under sin utbildning på universitetet eller högskola. Svenska Innovationspriset och Innovationspriset Student delades ut den 4 november i samband med Veckans Affärers konferens Framtidsdagen VINNOVA är en partner. Silicon Valley får nordiskt innovationskontor Ett nytt nordiskt innovationskontor har slagit upp dörrarna i Silicon Valley. Genom Nordic Innovation House ska unga teknikbolag från de nordiska länderna bland annat få kontakt med mentorer, investerare och samarbetsparters som ger dem möjlighet att utvecklas och växa. Nordic Innovation House, som ligger i centrala Palo Alto i Kalifornien, fungerar som kontorsplats, inkubator och resurscenter för nordiska teknikföretag. Kontoret startade som ett norskt initiativ för två år sedan, projektet blev framgångsrikt och därför har beslut tagits om att expandera erbjudandet till startup-företag från alla de nordiska länderna. Finansieringen kommer huvudsakligen från Nordic Innovation, ett organ inom Nordiska ministerrådet, i samverkan med VINNOVA och organisationer i de övriga länderna. Genom att samarbeta i form av Nordic Innovation House kan vi sänka trösklarna för unga teknikbolag att komma in i affärslivet i Silicon Valley och erbjuda en språngbräda för nästa Skype eller nästa Zendesk. Vi underlättar till exempel för startup-företag att komma i kontakt med vassa mentorer, investerare och samarbetsparters, säger Anne Lidgard, som arbetar i Silicon Valley för VINNOVA. 4 VINNOVA-NYTT DECEMBER 2014

5 Xxxxxxxxxx // TEMA DATASPEL KAN FÅ JÄMSTÄLLDHETS- MÄRKNING Ett nytt märkningssystem inom dataspelsbranschen som gör det möjligt för kunder att hitta normkritiska spel. Det är ett av de 19 projekt som får planeringsbidrag av V INNOVA inom utlysningen Mångfaldslabbet. Projekten som får finansiering ska genomföra förstudier, som är ett första steg för att senare kunna utveckla innovationer med utgångspunkt i en normkritisk metod. VINNOVA finansierar projekten med sammanlagt fem miljoner kronor. Ett exempel är dataspelsbranschens förening som planerar att ta fram ett märkningssystem som gör det möjlig t för kunder att hitta och premiera normkritiska spel, något som på sikt kan påverka spelutvecklingen. Ett annat projekt ska drivas av Rikspolisstyrelsen, som vill utveckla normkritisk missbrukarprofilering via appar och spel, för att hitta missbruk och försäljning bland unga kvinnor. Ett tredje exempel är projektet Hotell funktionell som ska undersöka förutsättningarna för att planera, designa och driva ett hotell av och med personer med funktionsnedsättning. 111 MILJONER TILL UTMANINGSDRIVEN INNOVATION Nya lösningar för det smarta hemmet där IT-tjänster delar på infrastruktur, utveckling av passivhus som fungerar i kallt klimat och ett nytt IT-verktyg för digitala bilder som ger kortare väntetider för provsvar och ökad patientsäkerhet. Det är några av de projekt som visat goda resultat och som nu får fortsatt finansiering av VINNOVA inom programmet Utmaningsdriven innovation. Projekten som får finansiering består av breda samarbeten där högskolor och universitet, näringsliv och offentlig sektor samverkar. Innovation är ett kraftfullt sätt att möta svårlösta samhällsutmaningar. De projekt vi nu satsar på har nått goda resultat och vi ser möjligheter att de kan utveckla konkurrenskraftiga och hållbara lösningar som efterfrågas globalt och som kan bidra till att skapa tillväxt och nya jobb. Inte minst inom hälsa och sjukvård där Sverige ligger långt framme, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för VINNOVA. 130 miljoner euro till innovationsupphandling Offentlig upphandling utgör en stor del av BNP i den europeiska unionen och kan vara ett kraftfullt verktyg för att stimulera innovationskraften inom offentlig verksamhet samt tillväxten i europeisk industri. Därför har 130 miljoner euro avsatts av EU-kommissionen under 2015 för att finansiera innovationsupphandlingsprojekt inom områdena informations- och kommunikationsteknik, sjukvård, transport, energi, utbildning, säkerhet samt infrastruktur för forskning. TANKESTYRD ARMPROTES överträffar förväntningarna För första gången någonsin har en konstgjord arm med perma nent inopererat styrsystem använts en längre tid. Resultatet är bättre än väntat. Patientens liv har förändrats i stort, men även i smått han kan nu hantera allt ifrån m askinerna på jobbet till snörningen på sina barns skrid skor. Forskningen bakom protesen har delvis finansierats av VINNOVA. Det var i januari 2013 som den förste patienten i världen fick en tankestyrd armprotes inopererad, med fast inkoppling till skelett, nerver och muskler. Operationen leddes av Rickard Brånemark, forskare och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Nu publicerar tidskriften Science Translational Medicine en studie om de goda resultaten. Chalmersforskaren Max Ortiz Catalan är huvudansvarig för tankestyrningstekniken, som nu bevisats fungera i verkliga livet. COLOURBOX Innovationsledning i regioner Att driva innovationsarbetet i en region ställer höga krav på ledningsförmåga och organisering. Nu finns det möjlighet att söka finansiering från VINNOVA för att utveckla innovationsledningen i Sveriges regioner. Utlysningen ska stärka både det strategiska och det praktiska ledarskapet för utvecklingen i starka innovationsmiljöer. Den vänder sig till konstellationer av aktörer som tillsammans kan driva på framväxten av attraktiva innovationsmiljöer i regionerna. Läs mer om utlysningen på VINNOVA.se. ORTIZ-CATALAN COLOURBOX VINNOVA-NYTT DECEMBER

6 TEMA // Tjänsteinnovation VETERINÄR FÖRSÄKRING WEBBSHOP Kattsand Mat HUSDJURET AB Hemkörning 6 VINNOVA-NYTT DECEMBER 2014

7 Tjänsteinnovation // TEMA Tjänster skapar trogna kundertext Monica Walldén FOTO Colourbox Det är länge sedan innovation sågs som något som bara har med teknikutveckling att göra. I dag är utvecklingen av nya tjänster avgörande för företag och offentlig sektor för att förenkla medborgarnas liv, få lojalare kunder och för att skapa tillväxt. TJÄNSTEINNOVATION är viktigt för hela vår ekonomi. Det menar Cecilia Sjöberg, direktör och avdelningschef för Tjänster och informationsoch kommunikationsteknik (IKT) på VINNOVA. Varor och tjänster utvecklas samtidigt och blir alltmer kopplade till varandra. När vi pratar innovation så handlar det o ftast om både varor och tjänster. Man levererar inte längre bara en vara utan man bygger en relation. Tjänsterna knyter kunderna närmare företagen, säger Cecilia Sjöberg. Med längre och starkare relationer följer ökade incitament att hålla en god kvalitet. Om man kombinerar tjänster och en vara, exempel vis genom att leverera en buss med tillhörande busstjänst där avtal med chaufförer som ska köra linjen och service för själva bussen ingår, kan det påverka även produktionsledet eftersom man inte vill leverera en buss som skapar kostnader längre fram. Kunderna är kanske mer lättflyktiga i dag, men får man bra relationer och håller god kvalitet så behåller man sina kunder, säger Cecilia Sjöberg. Digital revolution Den digitala tekniken har fullständigt revolutionerat tjänsteområdet. Tidigare var tjänster både personberoende och arbetskraftskrävande, men med digital teknik kan man duplicera och leverera tjänsterna när som helst. Ett tydligt exempel på detta är dataspel. Dessa kan utformas en gång, eller utvecklas under tiden, och kan spridas till hundratusentals människor samtidigt. Sakernas internet är ett spännande område där teknik och innovativa tjänster kommer samspela framöver. Det har även skett ett perspektivskifte inom den offentliga sektorn. Många myndigheter kan i dag erbjuda digitala tjänster som underlättar informationsöverföringen. Alltfler tillgängliga öppna data ger fler möjligheter att utveckla nya tjänster. Digitala tjänster bör styras av medborgarnas livshändelser och vardagliga liv snarare än att utgå ifrån myndigheternas uppgift. Många gånger kan dessa minska den stuprörseffekt medborgarna oftast drabbas av, då de måste ha kontakt med flera myndigheter för att lösa ett p roblem. Exempel på tjänsteinnovationer inom detta område är Verksamt. se, Bygglov.se och de tjänster som Skatteverket och Försäkringskassan kan erbjuda. Digitala tjänster kan verkligen revolutionera statlig och kommunal verksamhet. Och det är lite samma tanke som finns hos företagen: Vad vill kunden ha? Så det är viktigt att tänka om! Affärsmodellerna i sig är tjänsteinnovationer. Man kan inte sitta i sitt labb och utveckla en tjänst utan de utvecklas när man testar dem på riktiga kunder, i samspel med kunden. Det sättet att tänka utmanar rådande utvecklingsmodeller och affärsmodeller, avslutar Cecilia Sjöberg. n VINNOVA-NYTT DECEMBER

8 TEMA // Tjänsteinnovation Det ska vara lätt att felanmäla saker som inte fungerar i närmiljön. Det är tanken bakom fixamingata.se, ett initiativ som utgår från att effektiv e-förvaltning kan hjälpa både medborgaren och kommunen utan att det behöver bli krångligare eller dyrare för någon. FIXAMINGATA...Hål i vägen riksväg 40 TEXT Karin Aase FOTO Colurbox FIXAR FELEN FORTARE 8 VINNOVA-NYTT DECEMBER 2014

9 Tjänsteinnovation // TEMA TÄNK DIG att du är ute och kör bil på landet när du plötsligt upptäcker en grop i vägbanan. Du inser att hålet kan vara farligt för andra i trafiken och tänker att du borde ringa någon ansvarig och rapportera det. Men där slutar det oftast. Förmodligen vet du inte exakt var kommungränsen går eller inom vems geografiska ansvarsområde hålet finns. Dessutom tar det tid att via kommunens växel eller webbplats hitta fram till den person som behöver informationen för att kunna laga vägen. Och någonstans här har du redan gett upp, insett att anmälan kommer att ta tid du inte har och istället hoppas du att de ansvariga snart upptäcker hålet själva. Men så behöver det inte vara. I april 2013 lanserades sajten fixamingata.se av ett projektkonsortium under ledning av Sambruk, en intresseförening som driver kommunal verksamhetsutveckling genom att utveckla e-tjänster och nya arbetssätt. Tanken bakom den nya sajten, som bygger på en engelsk förlaga, är att medborgarna oavsett var i landet de befinner sig ska kunna gå in på en och samma sida för att anmäla fel eller problem som de har upptäckt, förklarar Claes- Olof Olsson, ansvarig tjänsteman på Sambruk. Markera på kartan I systemet finns redan information om vem som är ansvarig för vad i varje kommun, oavsett om det är kommunen själv eller en entreprenör. När någon upptäcker något som behöver åtgärdas behöver personen bara markera platsen i systemets karttjänst så skickas automatiskt en felanmälan direkt till rätt instans, oavsett var i landet problemet finns. FIXAMINGATA.SE Syfte Att genom en open source-baserad molntjänst, fixamingata.se, utveckla svenska kommuners e-förvaltning så att människor i hela Sverige på ett enkelt och effektivt sätt kan kommunicera upptäckta fel i samhällsmiljön till ansvarig funktion oavsett plats eller tidpunkt. Tidsperiod Start hösten 2012, lansering april 2013 Finansiering kronor från VINNOVA via Sveriges kommuner och landsting (SKL), övriga medel från Sambruk samt ett tiotal kommuner som deltog i utvecklingsarbetet. Jag ser det här som en service till medborgarna. En smidig kommunikationskanal som är öppen dygnet runt där det lätt går att rapportera fel utan att för den sakens skull behöva lägga tid på att ta reda på vem som måste kontaktas. I dagsläget har ett tiotal kommuner anammat fixamingata.se så pass att de aktivt marknadsför och använder tjänsten. Ytterligare en stor majoritet tar emot rapporterna från fixamingata.se samtidigt som de också arbetar med egna, kommunspecifika system för felrapportering. Nu jobbar vi hårt för att få fler att upptäcka fixamingata.se. Att medborgarna ska kunna kommunicera med myndigheter oavsett tid och plats är grunden för modern och effektiv e-förvaltning, och med fixamingata.se tar vi bort en stor del av hindren för medborgarna att kunna bidra med information om sådant som behöver åtgärdas i samhället. n Kontakt: Att medborgarna ska kunna kommunicera med myndigheter oavsett tid och plats är grunden för modern och effektiv e-förvaltning. Claes-Olof Olsson VINNOVA-NYTT DECEMBER

10 TEMA // Tjänsteinnovation Den mest kompletta leverantören får kundens lojalitet. Det är den bakomliggande strategi som har fått industrigasföretaget AGA att komplettera sina produkter med tjänster. Och deras tjänstesektor växer stadigt med god tillväxt. TEXT Monica Walldén FOTO: AGA FLEXIBLA AFFÄRSMODELLER FÖR HÅLLBAR KONKURRENSKRAFT Syfte Underlätta svenska industriföretags förflyttning från produktionsorientering till tjänsteorientering. Tidsperiod Finansiering kronor genom VINNOVA. Med tjänsterna kommer lojaliteten DE SENASTE TRE ÅREN har AGA medverkat i det VINNOVA-finansierade projektet Flexkraft Flexibla affärsmodeller för hållbar konkurrenskraft där de har fått möjlighet att ytterligare vässa sitt tjänsteerbjudande. Fördelen för oss är uteslutande kundvärdet. Vi ser det som ytterst viktigt att erbjuda tjänster som kompletterar våra produkter så att dessa blir ännu mer värdefulla för kunden. Kan vi skapa kundvärde genom att erbjuda efterfrågade och uppskattade tjänster så kan vi också behålla differentieringen gentemot konkurrenter. Vi kan behålla eller öka våra marknadsandelar och få lojala kunder. Det ökar vår förmåga och gör oss attraktivare som affärspartner, säger Jesper Hess, ansvarig för servicetjänster på AGA och även AGAs representant i projektet Flexkraft. Med Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum (MTC) som nav har ett antal industriföretag genom projektet fått utveckla sin förmåga att anpassa sina affärsmodeller till nya förhållanden på marknaden. Grundtanken är att ett företag som har en flexibel och kostnadsef- fektiv affärsmodell både kan möta och forma kundens efterfrågan och därigenom öka sin konkurrenskraft. Tidigare forskning kring dessa områden är begränsad. Företagen har arbetat tillsammans med akademin för att fördjupa kunskaperna om hur en övergång från produkterbjudanden till tjänsteerbjudanden kan genomföras på bästa sätt. Möjlighet att nätverka Jesper Hess understryker betydelsen av att få en brygga mellan industrin och akademin, som han anser är viktigt för att utbytet ska fungera på ett bra sätt. MTC översatte industrins och akademins olika»språk«och därigenom blev projektet mycket effektivare. Vi har jobbat sedan mitten av 1980-talet med tjänsteerbjudanden som komplement till vår basaffär. Med Flexkraft har vi tittat på hur djupt in i kundens behov vi kan gå med våra tjänster. Vi har anpassat och reviderat delar av vårt tjänsteinnehåll och kan därigenom bli mer relevanta för kunderna. Ett resultat är att vi blivit mer standardiserade i våra underhållstjänster för att kunden lättare ska kunna förstå vad vi erbjuder och för att affärsmodellen ska bli mindre yvig Jesper Hess för oss själva, säger Jesper Hess. En stor fördel med att medverka i projektet har varit möjligheterna till nätverkande med de andra industriföretagen och akademin, menar Jesper Hess. Genom att diskutera strategierna på ett transparent sätt och dela med sig av sina erfarenheter kunde företagen få en känsla för om de var på rätt väg med det de gör. Den insikten var minst lika viktig som insikten om de förändringar som behövde göras. Vi som»aktiebolaget Sverige«måste fortsätta att vara i framkant och duktiga inom de områden vi verkar i. Vi kan dessutom göra det här ännu bättre för att skapa ytterligare konkurrenskraft för våra företag internationellt. Därför är utveckling av kunskapsbaserade tjänster som komplement till våra produkter otroligt viktigt för den framtida industrin i Sverige, säger Jesper Hess. n Kontakt: 10 VINNOVA-NYTT DECEMBER 2014

11 Nonwovenskikt ctrap// FOKUS Dukat för succé TEXT Klara Möller Norén ILLUSTRATION Fredrik Saarkoppel EN DUK som fångar in lukt, fukt, mögel och andra störande och skadliga emissioner är det kommersiella resultatet av mer än 40 års forskning. ctrap är den första produktifieringen av Lennart Larssons samlade kunskap och forskning i medicinsk mikrobiologi. Jag har ägnat fyrtio år åt att beskriva problemet med emissioner. Det är fantastiskt kul att även kunna visa på en lösning! Han fick idén till ctrap Från idéstadiet utvecklades ett doktorandprojekt; Pawel Markowicz disputerade den 28 november i år med emissionsduken som sitt ämne. I april 2013 bildades bolaget ctrap AB med en trainee från LU Innovation System, Johan Mattsson, som vd. Ett drygt trettiotal installationer, totalt mer än kvadratmeter, har gjorts sedan dess, framför allt i kommunala skolor och förskolor. ctrap återfinns även i olika offentliga lokaler och på arbetsplatser runt om i landet. Duken kan så småningom bli mättad. I de försök som gjorts hade ungefär en procent av kapaciteten förbrukats på 13 månader. Livslängden blir därmed, teoretiskt sett, åtminstone 100 år. ctrap skiljer sig från andra emissionsspärrar genom att den släpper igenom fukt och inte innehåller några kemikalier. Den monteras med tejp eller stift, inte med kemikalier och är därmed riskfri att använda. Tester på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har antytt att ctrap även kan vara effektiv för att begränsa radon. Med nya medel från VINNOVA ska företaget nu testa detta närmare. Idag bekämpas radon med ökad ventilation. I ett hus där vi gjorde försök kunde de sänka ventilationen till normalnivå direkt efter installationen. Energibesparingen gjorde att installationen av ctrap tjänades in på bara ett år. Radonförsöken avslutas i vår. n Kontakt: CTRAP Syfte Uppskatta vilken minskning av radonkoncentration som kan uppnås genom att installera ctrap på väggar av blåbetong. Tidsperiod Finansiering VINNOVA bidrar till finansieringen med kronor. Läs mer ctrap.se VAR: ctrap kan användas på både tak, väggar och golv. Lämpligt ytskikt Adsorbentskikt fångar oönskade partiklar och organiska ämnen samt radon Vattenånga passerar obehindrat så att materialet kan andas Tätt polymerskikt hindrar allt utom vattenånga FUKTSKADA Mögelutsöndringar/Sporer Nedbrytningsprodukter Organiska föreningar/gifter Lukt På rulle: 1,9 mm tjock 115 cm bred Ca 34 m lång

12 PROFILEN // Gisele Mwepu Gisele Mwepu är IT-entreprenör och utvecklar tjänsteinnovationer. På så vis löser hon finansiella problem för personer i afrikanska länder som står utanför bankerna, och hjälper föräldrar i Sverige som inte talar svenska att ändå kommunicera med sina barns skola. TEXT Lotta Fredholm FOTO Pia Nordlander Hur kom det sig att du blev IT-entreprenör? När jag kom till Sverige för nitton år sedan fick jag ganska direkt min son, så jag var hemma och lärde mig svenska via teven. När jag sedan gick på sfi (svenska för invandrare) så insåg jag snabbt att det inte var för mig, så jag tentade av svenskan och började istället utbilda mig inom datavetenskap. Men mitt i utbildningen sprack IT-bubblan och det fanns inga jobb. Tillsammans med en klasskamrat startade jag ett företag som vi drev i sex år, men sedan behövde jag nya utmaningar jag ville driva och åstadkomma olika saker. Så kom Soft Solution Partner till som är mitt IT-bolag. Jag har en passion för att lösa problem i människors liv, det är min drivkraft. Du skapar mobila finansiella tjänster för människor, vad är det? Jag vill skapa tillgång till finansiella tjänster för alla, oavsett var man är eller vilken finansiell status man har. Med vårt finansiella system»min passion är att lösa människors problem«12 VINNOVA-NYTT DECEMBER 2014

13 Gisele Mwepu // PROFILEN Okapi Finance slipper man ta sig långt för att exempelvis betala räkningar. Man behöver tillgång till en smartphone, eller så kan man gå till en av Okapis auktoriserade agenter som finns även på landsbygden, som tillhandahåller all Okapiservice. Med våra system går det att skicka pengar direkt från ett Visa-kort till ett annat, eller betala sina räkningar. Varför behövs detta? Behovet av denna typ av tjänster är enormt i hela södra Afrika! Det finns banker, men de är inte till för den lilla människan. När jag var i Kenya senast läste jag i tidningen om hur en pensionär rånats. Pensionärer har inte råd att bo i huvudstaden, men måste varje månad ta sig dit för att få ut sin pension på shilling och bara transporten kostar shilling. När de sedan är på väg hem med sina pensionspengar slår tjuvarna till det är som en affärsidé för dem! Vad är på gång nu? Med stöd från VINNOVA håller vi på att utveckla ett analysverktyg, som ska kunna samla in data och ge en bild av människors finansiella riskprofil. Användarna gör sina transaktioner via vår tjänst och då syns det om man tjänar pengar, hur mycket och hur regelbundet. L ennart Funk, professor i artificiell intelligens, håller på att utveckla de algoritmer som krävs. Med hjälp av analysverktyget kan både positiva och negativa finansiella beteenden analyseras och vägas samman. Kan du ge exempel på hur detta kan användas? Tänk dig en kvinna som säljer apelsiner på marknaden hon får kanske in motsvarande 200 dollar i månaden, men banken ser ändå inte henne som en säker kund. Med vårt analys verktyg kan bankerna abonnera på information och då faktiskt se att hon kan klara av ett lån för att utveckla sin verksamhet och kanske anställa en person. Ett annat exempel är de metallhantverkare som jag nyligen träffade i Kenya. De gör transaktioner på 400 shilling per dag, och i det förbund jag träffade ingick medlemmar, vilket är stora summor som inte syns. Utan banksäkerhet kan de inte skaffa sjukförsäkring, men det kan de få med hjälp av vårt analysverktyg. Att synas som finan siell aktör innebär att inkluderas i samhället. Och banker och andra finansiella institut ser inte oss som konkurrenter, tvärtom. Jag ger dem tillgång till en marknad som de inte har i dag. Var står ditt företag om fem år? Vår plan är att finnas i tio länder Steg ett är länder i södra Afrika, men även länder i Asien och Latinamerika. På fem års sikt tror jag att vi kan vara jättestora! Vilken innovation är du mest stolt över? Min senaste, SAFI Skolapp för inkludering. Jag blev så trött på att hela tiden höra i medierna att det gick så dåligt i skolan för barn till invandrare. Det beror delvis på dålig kommunikation mellan hem och skola, eftersom vissa föräldrar inte kan svenska och andra är analfabeter. Jag tog fram en lösning för bättre kommunikation en app som går ut på att läraren kan skicka meddelande till föräldern på svenska, som sedan föräldern kan läsa på sitt språk och därefter svara så att svaret når läraren på svenska. Den som inte kan läsa får meddelandet uppläst via talsyntes. Det finns ett antal förvalda meddelanden, som handlar om att det är kallelse till utvecklingssamtal, eller att eleven inte varit i skolan. För förskolan kan det handla om att man vill berätta för föräldrarna att blöjorna är slut, eller att barnet ska ha med sig frukt. Vad är ditt råd till unga som vill arbeta med utveckling av nya innovativa tjänster? Det är viktigt med rätt inställning att tro på sig själv och ha en stark egen vilja i kombination med utbildning. Utbildningen, i mitt fall datavetenskap, gör att jag förstår hur jag kan lösa de problem som jag ser finns i samhället. Hur är det att arbeta som kvinnlig entreprenör? Jag får ofta frågan om det inte är svårt, eftersom det är mest män både i teknik och finansbranschen. Men jag tycker att det har varit lätt och bemötandet har varit jättebra. Det är en fördel med kvinnlig intuition i dessa fält vi ser behoven och tänker med både hjärtat och hjärnan. n Gisele Mwepu om svenskt forskningsoch innovationsklimat: FÖRDELAR Sverige är bra på att satsa på forskning och även på entreprenörer i ett tidigt skede, när man hittat en innovation som man vill utveckla. NACKDELAR Jag ser ett glapp när man vill låta det lilla företaget växa, då finns det inte tillräckliga finansiella resurser. Jag fick exempelvis svar på en Swedfundansökan rörande Okapi, där de skrev att de»väljer att ge stöd åt etablerade finansiella institut«. Det är onödigt eftersom dessa redan har pengar. Mer resurser borde istället satsas på nya entreprenörer, det är vi som bygger landet. Personalia Namn Gisele Mwepu Ålder 40 år Jobb Grundare och VD för Okapi Finance International AB. Utbildning Magisterexamen i datologi vid Mälardalens Högskola, civilingenjör i datateknik vid Uppsala universitet. Läste senast Whitney, en mors berättelse av Cissey Houston. Det driver mig En passion att förändra världen Motto Man ska vara sig själv och tro på sig själv.»när jag skulle starta företag trodde inte ens min man på mig, men jag är envis.«fritid»när jag inte jobbar är jag mamma. Och jag tycker mycket om styrketräning och att träffa vänner. Jag har på senare år blivit bra på att hitta balansen mellan jobb och fritid.«vinnova-nytt DECEMBER

14 FOKUS // Produktion Visionen ger Man måste inte vara stor för att göra avtryck på världen. Flexprop i Halmstad har satt en helt ny standard för produktionsutrustning i biltillverkning. Företaget kom på andra plats i prestigefulla Eureka Innovation Award och ska nu börja revolutionera flygindustrin. Detta trots att företaget bara har fem anställda. TEXT Karin Aase MAN FÅR VARA lite tjurig. Om man har som mål att förändra det sätt som världen tillverkar bilar och flygplan på, då går det åt lite energi. Men det är väldigt roligt. Karl-Otto Strömberg, vd och grundare av Flexprop, borde verkligen veta. Redan 1985 startade han sitt första företag baserat på en uppfinning som förändrade sättet att tillverka propellrar. Med 25 anställda på hemmaplan flög han runt i världen och jobbade med de stora spelarna på marknaden, ända tills konkursen slog till i slutet av 1990-talet. Men trots att företaget var barskrapat fanns en stor tillgång kvar, den kunskap om fiberkomposit som Karl-Otto Strömberg hade hunnit bygga upp under tiden. Och nu kom Volvo lastvagnar med en förfrågan. Kunde han möjligtvis ta sin kunskap och realisera en vision de hade för sin fabrik i Umeå? De tog med mig dit och visade en 3,5 ton tung järnkonstruktion de hade i produktionen och frågade om jag kunde göra om den så att den hade samma funktionalitet men bara vägde 220 kilo. Och det var klart jag kunde! Från tungt till lätt Tack vare Volvos förtroende för hans kunskaper kunde Karl-Otto Strömberg blåsa liv i företaget igen. De byggde om hela produktionsutrustningen för fabriken i Umeå, och gick sedan vidare med att göra samma saker i mindre skala för flera av världens stora biltillverkare. Vi har till exempel ändrat standarden för hur man sätter på yttertak i hela VAG-koncernen genom att sänka totalvikten på utrustningen som behövs från 1,5 ton till 400 kilo. Det innebär att vi har sänkt deras investeringskostnad med 75 procent, energiförbrukningen med 40 procent och verkstadsytan som behövs med 60 procent. Det känns helt fantastiskt, och det är också det som vi har Karl-Otto Strömberg blivit nominerade för. Nu har även flygindustrin börjat intressera sig för Flexprops lösningar och Karl-Otto Strömberg räknar med att flyget kommer att bli en större kund än bilindustrin redan under Jag är verkligen besjälad av den här visionen att med hjälp av fiberkomposit kunna minska energin som går åt när man flyttar runt utrustning i fabriker. Man måste drivas av något när man försöker ändra standarden i en hel industri, och jag tänker att det här kan väl få vara mitt bidrag till världen. n Kontakt: FLEXPROP AB I HALMSTAD Gör Förändrar produktionen inom bil- och flygindustrin genom att ta fram lättviktsfixturer av kolfiberkomposit. Har fått stöd av VINNOVA för flera projekt genom åren. Aktuellt Företaget kom på andra plats i Eureka Innovation Award i kategorin competitiveness för sitt arbete med att minska VAG-koncernens energiförbrukning. 14 VINNOVA-NYTT DECEMBER 2014

15 Utmaningsdriven innovation // FOKUS Genom att utnyttja stadens gröna ytor till odling för kommersiell vinning går det att skapa nya arbetstillfällen. Kärnan i projektet Stadsbruk är att hitta modeller för att odla i staden på ett ekonomiskt, ekologiskt och hållbart sätt. TEXT Karin Wandrell Bonde i stan BARA I MALMÖ finns det 800 markområden som av olika anledningar inte används. Efter en förstudie, finansierad av VINNOVA, fick Stadsbruk i maj i år nya pengar för att skapa ett kommersiellt jordbruk i stadsmiljö i Malmö. Allt gick väldigt snabbt, säger Anders R asmusson, chef för Movium, SLU:s tankesmedja för hållbar stadsutveckling. Vi kör testbäddar parallellt med att vi utvecklar strategin. Allt för att locka till oss de som är öppna för de möjligheter och utmaningar som Stadsbruk innebär. Malmö fick vara testbädd för odlingen i Rosengård där allt från kidneybönor till sallad, kikärtor och örter har vuxit under sommaren. Målet är att under tre säsonger engagera odlare för att kunna utveckla bärkraftiga försäljningsmodeller. Affärsutvecklingen står Xenofilia för, som bland annat skapat Kryddor från Rosengård. Den grönyta som används tillhör kyrkan i Västra Kävlinges församling och är en spännande plats i sig, säger Anders Rasmusso n. På ena sidan fältet ligger den traditionella s venska kyrkan och på den andra sidan S veriges första moské. Dessutom är Judiska församlingens förskola med i projektet och o dlar grönsaker som barnen ska äta. Fältet ligger också mellan invandrartäta Rosengård och ett av de starkaste SD-fästena i landet så man kan säga att odlingen befinner sig mitt i krysset mellan religion och kultur. Många lärdomar Testodlingen i somras var ett sätt att identifiera problem och hitta lösningar. Hur skapar man till exempel bördig jord av grässvål som legat orörd i 30 år? Sådan mark innebär också problem i form av ogräs och insektsskador från till exempel knäpparlarver. Vi vill inte ha in stora maskiner, men kan JOHAN ASCARD heller inte plocka för hand. Nu har vi hittat några maskiner vi tror kan användas kommande säsonger. De är utvecklade i Sverige och används i mindre yrkesodlingar och även i u-länder där man Anders Rasmusson har samma skala på jordbruket som vi, säger Anders Rasmusson. Eftersom odlandet första året skedde i så liten skala har man främst använt sig av marknadshandel och deltog bland annat i eventet Stadens skafferi i Folkets park. Vi sålde slut på två timmar, vilket var jätteroligt, men det visade också vilket slit torghandel i sig är. I framtiden vill vi hellre sälja direkt till restauranger eller större affärer eftersom det är smidigare. Tanken är att bygga upp en infrastruktur kring vilka ytor som är möjliga att bruka med Stadsbruk som koncept. Stadsodling är hett, men jag tror inget annat land har den ingång som vi har. V INNOVA är de första som intresserar sig för att ta fram en riktig affärsmodell. Tack vare dem har universitetet engagerat sig och det har gjort att forskare diskuterar odlingsstrategi. Även Malmö stad har hjälpt till. Det sammantaget gör att Stadsbruk blir något annat än entusiasterna som delvis lever på sin skörd. En annan del av projektet är Nätverk Stadsbruk Sverige där städer som Göteborg, Växjö och Kristianstad ingår. I nätverket diskuterar vi erfarenheter och hur vi har tagit oss över hinder, säger Anders Rasmusson. Tanken är att nätverket ska leva vidare efter projektet och att vi, när vi kommit halvvägs och känner oss trygga, även ska bjuda in andra organisationer och kommuner. Det ska helt enkelt bli en mötesplats för erfarenheter och lösningar. n Kontakt: STADSBRUK Syfte Att skapa ett kommersiellt jordbruk i stadsmiljö. Tidsperiod Finansiering VINNOVA bidrar till finansieringen med 9,5 miljoner kronor inom programmet Utmaningsdriven innovation VINNOVA-NYTT DECEMBER

16 UTBLICK Det finns en bild av att privata företag är snabba att ta täten när det gäller innovationsutveckling, medan staten är byråkratiskt tungfotad. Den bilden vill Mariana Mazzucato ändra på hon vill lyfta näringspolitiken och anser att staten har en viktig roll att fylla för att skapa radikala innovationer. TEXT Lotta Fredholm FOTO Mariana Mazzucato»Statens betydelse har underskattats«staten SPELAR en betydligt större roll för innovationsutveckling än vad som oftast lyfts fram, säger Mariana Mazzucato, professor i innovationsekonomi vid University of Sussex, när hon är på snabbvisit i Stockholm, inbjuden av VINNOVA och Entreprenörskapsforum. Hon har utvecklat dessa tankar i sin bok The entrepreneurial state debunking private vs. public sector myths som kom ut Här vill hon, som titeln antyder, avliva myten om den reglerande och trögrörliga staten kontra det dynamiska privata näringslivet. Ett exempel hon tar upp är företaget Apples smartphone. Vad är det som gör den smart? Jo, det är pekskärmen, GPS:en och själva internet. Nästan alla de viktiga delarna har utvecklats av offentliga uppdragsgivare för statens pengar, till exempel det amerikanska försvaret som utvecklade internet eller CIA som stod för pekskärmen, säger hon. Innovativa ekosystem Enligt Mariana Mazzucato kan inte staten ensam lösa de innovationsutmaningar som finns, lika lite som det privata näringslivet kan det, utan hon förespråkar nära samverkan i»symbiotiska, ömsesidiga ekosystem«. I USA har många innovationsföretag stöttats ekonomiskt av staten, exempelvis elbilsföretaget Tesla som nyligen fick 465 miljoner dollar. Trots detta väljer vi oftast att prata om riskkapitalister i innovationssammanhang, trots att det ofta är just statliga pengar som står för den långsiktiga och tålmodiga finansieringen. Den amerikanska hälsomyndigheten NIH finansierade exempelvis biotekprojekt under 20 år, innan riskkapitalisterna kom in, säger Mariana Mazzucato. Rätt roll Hon pekar på nästa stora område,»det gröna«, dit förnyelsebar energi och hållbara system hör. Här är många av finansiärerna statliga banker, som Tyska centralbanken. Vi borde vara mer tydliga med att det ser ut så här och också finna system för hur en del av de investerade pengarna kan återgå till staten, och då pratar jag inte bara i form av skatt, säger Mariana Mazzucato. Hon har inte med Sverige som exempel i sin bok, men ser Sverige som ett land som investerar i innovation och utveckling. Men det gäller att fortsätta att göra dessa investeringar, och erkänna att det inte räcker att bara försöka täcka upp där marknaden misslyckats, utan investeringarna måste riktas bredare än så, säger hon. Ett land som vill vara aktivt då det gäller innovation och samverka med den privata sektorn på ett bra sätt behöver också attrahera mycket hög nivå av expertis inom den offentliga sektorn. Det förutsätter en syn på statens roll när det gäller innovation som är större än att lappa och laga där marknaden misslyckas. Statliga aktörer måste istället vara mer ändamålsorienterade. Det har historiskt sett visat sig attrahera toppkrafter, säger hon och exemplifierar med Steven Chu, en nobelprisbelönad fysiker som ledde USA:s Energidepartement under åren 2009 till 2013, då målet var förnyelsebar energi. Hon återkommer till att staten och den privata sektorn bör samfinansiera stora och viktiga projekt, som i Public Private Partnerships, PPP-samarbeten. Ett aktuellt exempel är inom EU, där vi, i antibiotikaresistensens kölvatten, är i skriande behov av att utveckla livsnödvändiga, nya antibiotika något som sker i samverkan mellan staten och läkemedelsindustrin. Mariana Mazzucato betonar dock vikten av att bedöma hur dessa PPP-samarbeten fungerar. Det är viktigt med indikatorer för att se vilket slags ekosystem man har, parasiterar den ena parten på den andra eller bidrar båda? Här behövs också en näringslivssektor som är intresserad av att samfinansiera projekt tillsammans med staten, säger hon. Vilket råd vill du ge till Sveriges nya regering? Mitt råd till alla politiker är att tänka nytt och utanför ideologierna. Politiker ska inte skapa onödiga begränsningar det handlar inte om affärer kontra staten, eller det allmänna kontra det privata, utan om att samarbeta om det som medborgarna vill se. Då räcker det inte att bara ge innovationspengar utan det krävs beslut om åt vilket håll landet ska gå, säger Mariana Mazzucato och fortsätter: Om Sverige exempelvis är intresserat av miljöteknik, som Tyskland och Kina, 16 VINNOVA-NYTT DECEMBER 2014

17 måste politikerna fatta ett sådant beslut och sedan behöver finansdepartementet och de innovationsdrivande krafterna jobba tillsammans. Min erfarenhet från Storbritannien är att man talar helt olika språk inom finansdepartementet och näringsdepartementet och om en sådan klyfta existerar kommer det inte att fungera även om man satsar stora pengar på innovation. Hon förespråkar offentliga insatser som går utöver att staten ska betala för forskning, eller ge skatteförmåner till företag som satsar pengar på innovationsutveckling. Viktigast nu är att ta fram en ny modell, där näringslivet samarbetar med staten. Det vore underbart med ett innovationsforum, där entreprenörer och företagsledare tillsammans med regeringens representanter kan ta fram vilka typer av investeringar som både staten och det privata näringslivet behöver göra för att skapa framtidens innovationer, säger Mariana Mazzucato. n MARIANA MAZZUCATO Mariana Mazzucato är professor i innovationsekonomi vid Science Policy Research Unit (SPRU) vid University of Sussex, i Storbritannien. Hon forskar om innovationsekonomi, finansvärlden och ekonomisk tillväxt, samt statens roll i den moderna kapitalismen. Den 6 oktober belönades hon med New Statesman/SPERI-priset i politisk ekonomi. VINNOVA-NYTT DECEMBER

18 VINNOVA SYNS Att göra information lättillgänglig är en bra bas för digital innovation, exempelvis reseappar. Nu ska VINNOVA i samarbete med internationella aktörer skapa en ny portal för att möjliggöra sökande efter alla slags öppna data i Sverige. TEXT Lotta Fredholm»Öppna data är dagens råvara för digitala innovationer«colourbox ÖPPNA DATA är information som ska kunna användas av den som vill, och tanken bygger på att den bästa innovationskompetensen kanske inte alltid finns inom den egna organisationen. I dag är öppna data den råvara som möjlig gör digitala innovationer, att jämföra med järn och olja under industrialiseringen, säger Erik Borälv, handläggare vid VINNOVA och projektansvarig för oppnadata.se. VINNOVA har haft utlysningar inom programmet Öppna datakällor sedan I oktober stängdes den fjärde utlysningen, där det gick att söka stöd för att tillhandahålla öppna data enligt en speciell EU-standard, kallad Data Catalogue, eller DCAT. Vi fick in 30 ansökningar och beviljade stöd till hela 18. Det var en riktad utlysning som uteslöt nybörjarna, säger han. Exempel på tjänster som skapats ur öppna data är olika reseappar, exempelvis Resledaren som är ett stöd för personer med kognitiva funktionshinder, när de ska använda kollektivtrafiken i Stockholm. Här kan användarna få hjälp med resealternativ när den tunnelbana de tänkt ta är inställd, vilket ger ett enklare resande, säger Erik Borälv. Han ser en utveckling där information från öppna data kombineras med existerande system. En glassförsäljare kan koppla sina inköpssystem med info om vädret ska det bli värmebölja är det dags att beställa mer glass och ställa fram utemöblerna, säger han. Ökad insyn Öppna data kan, förutom att användas för innovation, även ligga till grund för olika affärsidéer och inte minst ge chans till insyn i offentliga verksamheter. Exempelvis kan man tänka sig en öppen redovisning av hur en kommun fördelar sin budget. Den intresserade medborgaren kan få inblick och även skapa ett eget budgetförslag. Det bidrar till en initierad dialog och skapar förståelse för att om det byggs en ishall, kan man inte också satsa på en fotbollsplan, säger Erik Borälv och fortsätter: Öppna data är positivt för transparens, demokrati och innovation. VINNOVAS kärnverksamhet är innovation, och vi satsar våra resurser där. En sådan satsning är samarbetet med en internationell organisation, Open Knowledge Foundation, med kompetens inom portalbyggande. De har byggt portaler för Öppna data i Storbritannien, åt Vita huset och EU och nu ska de arbeta med oss, säger Erik Borälv. Målet är en svensk portal där det på ett smidigt sätt ska gå att hitta alla källor till öppna data inom Sverige. Innehållet behöver göras tillgängligt i den ovan nämnda EU-standarden DCAT och alla data ska även indexeras. När portalen är klar ska den fungera som en sökmotor för alla Öppna data inom Sverige, säger Erik Borälv. n ÖPPNA DATA Öppna data ska kunna användas för olika digitala innovationer och data behöver då vara: utan hinder för återanvändning, alltså utan tröskel i form av avgifter eller licensvillkor fria att göra vad man vill med snabbt och korrekt uppdaterade tillgängliga i originalformat Portalen som nämns i texten finns under oppnadata.se. Den nya portalen som ska fungera som sökmotor för svenska Öppna data är under utveckling och kommer att lanseras efter nyår. 18 VINNOVA-NYTT DECEMBER 2014

19 KALENDARIUM Lästips Universitets och högskolors samverkansmönster och dess effekter Universitet och högskolor (UoH) spelar en viktig roll för Sveriges innovationskraft, konkurrenskraft och attraktionskraft. Vi satsar i internationell jämförelse stora resurser på utbildning och forskning vid UoH. Samverkan mellan lärosäten å ena sidan och företag, offentliga verksamheter och civilsamhället å andra sidan är avgörande för UoHs effekter på det omgivande samhället. Den här rapporten presenterar en litteraturöversikt av samverkansmönster och dess effekter. Företag inom svensk massaoch pappersindustri VINNOVA genomför en serie analyser av näringslivets struktur, strategiska områden I VINNOVAs senaste publikationer kan du läsa om svensk massa- och pappersindustri, om hur universitet och högskolor i Sverige samverkar med övriga samhället och om vad VINNOVA erbjuder i stort. för förnyelse samt forskningsoch innovationssamarbete för ett antal näringsgrenar. Studierna genomförs med samma metodik men med viss anpassning till näringsgrenarnas olika karaktäristika. Denna studie analyserar företag inom massa- och pappersindustrin. VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet Nu finns en ny broschyr med en kort beskrivning av VINNOVA. Där kan du bland annat läsa att vi investerar 2,7 miljarder kronor varje år i runt forsknings- och innovationsprojekt. Vi berättar också om vad VINNOVA erbjuder, vilka målgrupper vi arbetar med, vad vi investerar i och hur vi jobbar. Broschyren finns också på engelska. Insatser för innovationer inom hälsa I den här broschyren kan du läsa om VINNOVAs satsningar inom hälsoområdet. Sverige har en lång tradition av att utveckla innovationer inom hälsoområdet samt en väl fungerande vård med en gedigen dokumentation av resultat. Det ger oss möjlighet att utveckla konkurrenskraftiga lösningar där vi vet att behoven är stora och där det finns en efterfrågan globalt. Visualisering inom akademi, näringsliv och offentlig sektor Att göra det man vet men inte ser synligt och det som är svårt att greppa lite lättare att förstå, det är visualisering. Mängden data i samhället och i företag växer och behöver transformeras för att kunna tolkas. Visualiseringsteknik används bland annat vid samhällsplanering, inom vården och som undervisningsverktyg. Den här broschyren presenterar några av resultaten från det femåriga Visualiseringsprogrammet, som genomföredes av KKstiftelsen, Stiftelsen för S trategisk Forskning, Vårdalstiftelsen, Invest in Sweden Agency och VINNOVA. JAN 8 9 Transportforum 2015 Nordens största årliga konferens för transportsektorn. Forskare och aktörer inom transportsektorn möts för kunskapsutbyte och kontaktskapande. Arrangeras av VTI i Linköping. JAN Upphandlingsdagarna 2015 En årlig konferens och mötesplats för alla som berörs av svensk och europeisk offentlig upphandling. Konferensen äger rum i Stockholm. FEB 3 Pristävlingar som drivkraft för innovation VINNOVA arrangerar en konferens på temat innovationstävlingar. Dagen handlar om hur man kan arbeta med innovationstävlingar som ett verktyg i innovationsprocessen. APRIL Sveriges Innovationsriksdag Sveriges Innovationsriksdag är årskonferensen för Swedish Incubators & Science Parks (SISP). I vår samlas företrädare för Sveriges inkubatorer och science parks med politiker, beslutsfattare och näringslivsrepresentanter för dialog, erfarenhetsutbyte och inspiration i Västerås. Samtliga rapporter beställs eller laddas ner på

20 TILL SIST // Stålbrallan Stålbrallan, tillverkad av bland annat det rymdbaserade materialet Nomex, klarar allt från extrem hetta till rymdresor. Det är en helt ny typ av flamsäkra underkläder som både skyddar och är snygga. TEXT Karin Wandrell FOTO Colourbox Universums tuffaste Stålbralla! DEN STORA FÖRDELEN med de nya underkläderna är att de är användarvänliga gjorda för att röra sig i och inte bara skydda. De är bekväma, ser bra ut och är något man faktiskt vill bära till skillnad från att vara tvungen, säger Gert Nilson, teknisk direktör vid Jernkontoret, stålindustrins intresseorganisation. Jernkontoret har tillsammans med klädföretaget Björn Borg och rymddesignerföretaget Umbilical Design skapat ett kreativt samarbete som lett fram till Stålbrallan. Allt började egentligen med projektet Framtidens arbete där man intervjuade anställda på stålverk. På ett av verken fick Cecilia Hertz från Umbilical Design ta på sig flamsäkra kläder, men när hon frågade efter underkläder fanns det inga. Hon jobbar sedan tidigare tillsammans med Björn Borg och när de ville göra en high tech-satsning för att profilera sig på ett nytt sätt kom detta upp. Tillsammans hjälptes vi åt att ta fram specifikationer och annat. Men själva poängen var att hitta ett rymdbaserat material som kunde fungera, säger Gert Nilson. Valet föll på en polyamid, samma typ av material som till exempel nylon och kevlar, som är värmebeständigt upp till 350 grader Celsius. Materialet är ganska tätt och stramt så det krävdes en hel del designarbete av Björn Borg för att få fram plagg som fungerar i rörelse och arbete. Det har goda egenskaper men också vissa begränsningar, säger Gert Nilson. Vi hittade en mängd tänkbara material och valde ett av dem för att göra demon som visade upp för första gången i Almedalen i somras. Med demon som bas kommer man troligen att välja fler kombinationer av material som är optimala i detta sammanhang, men vi är inte där än. Delade ut pris Intresset för de nya underkläderna är stort och Björn Borg har redan fått flera förfrågningar från stålverk som undrar om de finns att köpa. Nu är det upp till klädföretaget att göra en marknadsmässig analys för att se om det finns en lönsam marknad. I samband med lanseringen i Almedalen passade de tre samarbetspartnerna också på att dela ut det nyinstiftade priset Stålbrallan som skapats för att uppmuntra en grupp eller person som utmanat och förbättrat något genom korsbefruktning och gränsöverskridande samarbeten. Denna gång blev det kvinnonätverket Street Gäris som plockade hem priset som i sann rymdanda delades ut av självaste Christer Fuglesang. Stål-, rymd- och modeindustrin är tre väldigt olika spelare, men när vi började arbeta tillsammans upptäckte vi att det blev väldigt kreativt och att det skapade mycket nytt fort, säger Gert Nilson. Priset är ett sätt att uppmärksamma det här sättet att jobba och lyfta fram andra som arbetar på liknande sätt. Kontakt: STÅLBRALLAN Projektets mål har varit att ta fram flamsäkra underkläder baserade på rymdmaterial som klarar den extrema hettan i stålverk. Det har genomförts i samarbete mellan Jernkontoret, klädföretaget Björn Borg och Umbilical Design. Stålbrallan finns i två boxermodeller för män och kvinnor samt i en sportbehå för kvinnor. VINNOVA har bidragit med finansiering genom det strategiska innovationsprogrammet för metalliska material.

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

SAMARBETE MED HÖGSKOLORNA

SAMARBETE MED HÖGSKOLORNA SAMARBETE MED HÖGSKOLORNA FRÅGEFORMULÄR Det europeiska projektet EMCOSU (Emerging Modes of Cooperation between Private Sector Organisations and Universities) Nya former för samarbete mellan Den privata

Läs mer

Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom området.

Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom området. INBJUDAN 2015-08-24 1 (5) Sektionen för demokrati och styrning Anders Nordh Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar 1. Med samverkan i fokus Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar och långsiktigt utveckla lärosätenas forskning och

Läs mer

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 1 (6) Sammanfattning av arbetsprogram för samarbete mellan VINNOVA och SKL om: STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 Antagen av styrgruppen VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Överenskommelse STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET

Överenskommelse STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 1 (4) Överenskommelse mellan Verket för innovationssystem (VINNOVA) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Välkommen till Kollektiva

Välkommen till Kollektiva Välkommen till Kollektiva Vi är ett företag som hjälper vanliga människor att ta makten över sina egna pengar. Vi gör det tillsammans som ett kollektiv med hjälp av enkla och smarta mobila tjänster. Vi

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret GO:innovation Göteborg som testarena för hållbar stadsutveckling Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret 2015-09- 16 Älvstaden Opportunities in Attractive Areas - öppen för världen - inkluderande, grön

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 250 år av erfarenhet HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 2005 2004 2005 E-legitimation införs av skatteverket YouTube lanseras Big Brother sänds för första

Läs mer

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige Regeringen Proj. n r VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM A k 2017-05- 1 2 Regeringsbeslut I 3 2017-05-04 N2017/03280/IFK Näringsdepartementet D/Dnr 2QIT-02nt-l Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12 SVID, Stiftelsen Svensk Industridesigns, remissyttrande angående Inordnande av Statens centrum för arkitektur och design i Moderna museet en kraftsamling

Läs mer

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi vill att våra kunder inom offentlig sektor

Läs mer

Sammanfattning av programmet UID FutureMap

Sammanfattning av programmet UID FutureMap Sammanfattning av programmet UID FutureMap Världen behöver en ny, socialt hållbar arbetsmodell. Människans fria, trygga medvetande och hälsa skadas av de ekonomiska modeller, som styr världen sedan flera

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för?

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Titel En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Angelica Hafström, Innovationsstrateg, Innovare R&D och kommittérepresentant SIS/TK 532 Nationell innovationskonferens, Luleå 2015-02-05

Läs mer

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

@IVA1919 #Attraktionskraft. Attraktionskraft för hållbar tillväxt

@IVA1919 #Attraktionskraft. Attraktionskraft för hållbar tillväxt @IVA1919 #Attraktionskraft Attraktionskraft för hållbar tillväxt http://www.iva.se/publicerat/nycklar-till-okad-attraktivitetoch-konkurrenskraft--nu-kommer-filmen/ Visionen Skapa Sveriges framtida välstånd

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2016-05-24 1.0 Stadskontoret Stadskontoret Innehållsförteckning Det digitala

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15

ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 ÅRSSAMMANFATTNING IKEA SVERIGE VÅ15 2 IKEA VISION & AFFÄRSKONCEPT »Vår affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsprodukter till så låga priser att så många

Läs mer

Tar din kommun tillvara på digitaliseringens möjligheter? INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2017

Tar din kommun tillvara på digitaliseringens möjligheter? INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2017 SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2017 Tar din kommun tillvara på digitaliseringens möjligheter? INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES DIGITALISERINGSKOMMUN 2017 KVALITETSMÄSSAN DEN 14 16 NOVEMBER 2017 SVENSKA

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

innovationsmyndigheten Vinnova. Jag förstår används. Läs mer om cookies här.

innovationsmyndigheten Vinnova. Jag förstår används. Läs mer om cookies här. (Di Digital/Silicon Valley) Hissen upp till 39:e våningen går snabbt och det slår lock för öronen. Här, i en av byggnaderna på San Franciscos huvudgata Market Street, håller den norska myndigheten Innovasjon

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin och miljöteknikstrategin Uppströms teknik i kretslopp KTH 20 mars 2013 Anna Carin Thomér Marie Ivarsson Den nationella innovationsstrategin

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Urban lunch-time: Innovation för hållbar stadsutveckling hur gör man?

Urban lunch-time: Innovation för hållbar stadsutveckling hur gör man? Urban lunch-time: Innovation för hållbar stadsutveckling hur gör man? Shutterstock Jessica Algehed, Anders Sandoff, Christian Jensen, Filip Bladini, Jon Williamsson, och Klas Palm Affärsdriven hållbar

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta

Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta Finland 2030: Världens mest attraktiva och kunniga försöks- och innovationsmiljö Finland är ett tryggt land som förnyar sig och bryr sig om, där livskvaliteten

Läs mer

En andel i Ekobanken är en investering i en positiv framtid

En andel i Ekobanken är en investering i en positiv framtid En andel i Ekobanken är en investering i en positiv framtid Nu ska vi utveckla Ekobanken ytterligare ett steg in i framtiden. Målet är att erbjuda fler banktjänster till alla kunder i banken. Var med och

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015

Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015 Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015 Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015 Rapport 2013:1 ISSN 1402-876X Omslagsbild: CKS. Linköpings

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Innovationskraft i offentlig verksamhet. Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april

Innovationskraft i offentlig verksamhet. Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april Innovationskraft i offentlig verksamhet Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet - Innovation för tjänster och produkter! - Innovation för processer

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

VINNOVA ansökan Innovationsplattform för hållbar stadsutveckling fas 2

VINNOVA ansökan Innovationsplattform för hållbar stadsutveckling fas 2 Dnr Sida 1 (6) 2015-08-30 Handläggare Anna-Karin Stoltz Ehn 08-508 265 68 Till Exploateringsnämnden 2015-09-24 VINNOVA ansökan Innovationsplattform för hållbar stadsutveckling fas 2 Förslag till beslut

Läs mer

Digitaliseringens transformerande kraft

Digitaliseringens transformerande kraft Digitaliseringens transformerande kraft Vad innebär utvecklingen? Omvärldsanalys Vad bör staten göra? förslag till strategiska områden för digitaliseringspolitiken förslag inom sakområden Kunskap och bred

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet. ehälsa nytta och näring

Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet. ehälsa nytta och näring Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet ehälsa nytta och näring ehälsa nytta och näring Förord I Sverige finns goda förutsättningar att förbättra vården och omsorgen med hjälp av moderna

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Tina Yildirim Yrke: Entreprenör, har startat och drivit två företag, artistförmedling inom musik och InvivoPlay, sajt och app för ökat välbefinnande genom att koppla ihop användare med coacher Utbildning:

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1 VINNOVAssatsningar för små och medelstora företag Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se Bild 1 VINNOVA utvecklar Sveriges innovations- kraft för hållbar tillväxt Bild 2 Nationella Samverkansprogram SMF

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey

Vatten och tillväxt. Dreamhack. Hockey Vatten och tillväxt Dreamhack Hockey Kunden uppdragsgivaren Engagemang som privatperson Dagis, skola, äldrevård, vatten & avlopp, vårdcentral, avfall, fastighet etc. Engagemang som företagare Tillstånd

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt

Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt Universitet som drivkraft för utveckling och tillväxt Gräv där du står! Vision 2016: Örebro universitet är ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Vårt

Läs mer

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB Smart industri en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Foto: ABB Industrin är större än de producerande företagen Insatsproduktion Företagstjänster Transporter Finansiering Industriföretag 550 000

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Välkommen till Det digitala Malmö

Välkommen till Det digitala Malmö Välkommen till Det digitala Malmö Världen blir mer och mer digital för varje dag. Samma sak händer i Malmö. I Malmö stad vill vi använda digitaliseringen på ett positiv sätt och därigenom förbättra servicen

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

Attraktionskraft för Tillväxt

Attraktionskraft för Tillväxt Attraktionskraft för Tillväxt Johan Carlstedt, huvudprojektledare i samarbete med IVA Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA) IVA:s arbete för ökad innovationskraft

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda?

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda? antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013 Vad är en digital agenda? Till skillnad från en bredbandsstrategi tar den digitala agendan upp helheten kring IT. Allt från användandet,

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Nytänkande sätt att finansiera vården

Nytänkande sätt att finansiera vården Nytänkande sätt att finansiera vården Social Impact Bonds Gordon Brown skapade 2007 gruppen Council on Social Action Mandat: Uppmuntra innovation och stärka resultattänkande i offentlig sektor Lanserade

Läs mer