VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BALANS- OCH RESULTATRÄKNING FÖR ÅKARP-BURLÖVS TENNISKLUBB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BALANS- OCH RESULTATRÄKNING FÖR ÅKARP-BURLÖVS TENNISKLUBB"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BALANS- OCH RESULTATRÄKNING FÖR ÅKARP-BURLÖVS TENNISKLUBB ÅR 2013

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Åkarp-Burlövs Tennisklubb, Org.nr , delger härmed följande berättelse för verksamhetsåret STYRELSE Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamöter: Suppleanter: Adjungerad: Revisor: Revisorsuppleant: Valberedning: Håkan Harvigsson Jacob Malmros Christer Andersson Leslaw Gerber Stina Piltz Johan Rendin Mikael Håkansson Henry Svensson Kristian Melin Ronald Jönsson Tina Tagestam Borgfors Robin Waldmann Anette Mårtensson Bo Bergdal Anders Lundström Stina Piltz (sammankallande) Robin Waldmann Johan Rendin ANSTÄLLDA Chefstränare: Robin Waldmann 100 % Administration: Stina Piltz 50 % Vaktmästare: Muhidin Mujo Dimiraca 50 % Huvudtränare: Timanställda tränare: Anton Appelgren 75 % (per termin) Artur Baron (från HT 2013) 50 % (per termin) Lina Mårtensson, Kristina Andersson, Axel Arnberg Iwona Gorecki, Kalle Piltz, Johan Rendin Emelie Andersson, Emma Harvigsson, Viktor Malmros Viktor Rogowski, Michell Barkijevic, Henrik Riesbeck Pontus Wiklund, Gustav Wiksten, Marcus Nilsson Christian Johansson, Oliver Lindström ORGANISATION Rev

3 KOMMITTÉER Ban- och Fastighetskommitté: Håkan Harvigsson (sammankallande) Christer Andersson Henry Svensson Åke Wiklund Jouko Parkkila Muhidin Mujo Dimiraca Uppgift: Se till att öppna och stänga utomhusbanorna och se till att banorna sköts under perioden de är öppna. Årligen medverka vid kommunens besiktning av utomhusbanorna och svara för att avtalet med kommunen följs (angående utomhusbanorna) samt lägga fram investeringsunderlag och kostnader inför budgetarbetet. Ekonomikommitté: Jacob Malmros (sammankallande) Leslaw Gerber Håkan Harvigsson Stina Piltz Robin Waldmann Uppgift: Budgetarbete och sammanställa resultatprognoser. Vid behov ta fram kostnadskalkyler och finansieringsmodeller samt bistå vid och utföra övriga ekonomiska projekt som klubben har behov av. Föräldra- och Trivselkommitté: Tina Borgfors (sammankallande) Patrik Bryland Gudrun Bryland Jouko Parkkila Eva Lundgren Nicklas Hvidberg Uppgift: Vara behjälplig vid ungdomsaktiviteter och tävlingar samt med den allmänna trivseln på klubben och i lokalerna. Svara för egna arrangemang för klubbens medlemmar och för egna insamlingar, försäljning eller liknande aktiviteter Marknadskommitté: Vakant Pga. av brist på kommittémedlemmar återgick marknadskommitténs uppgifter till styrelsen under året. Uppgift: Öka klubbens intäkter via sponsring och marknadsaktiviteter, ansvara för ev. sponsorpaket. Ta fram medlemsenkäter och genomföra medlemsundersökningar. Tävlingskommitté: Robin Waldmann (sammankallande) Ronald Jönsson Stina Piltz Johan Rendin Anton Appelgren Pontus Wiklund Uppgift: Ansvara för klubbens tävlingar, såsom Åkarp Open, Klubbmästerskap, IF SO Tour, Godsblixt osv. Föreslå nya tävlingar. Behjälplig vid initiering av tävlingsstartande. Hålla eller initiera interna och externa utbildningar, typ domarkurser m.fl. Ungdomsråd: Anton Appelgren (sammankallande) Emelie Andersson Emma Harvigsson Uppgift: Vara ett bollplank för styrelsen när det gäller ungdomsfrågor och vara lyhörda för ungdomarnas önskemål, funderingar mm i klubben. Vara behjälplig då det arrangeras ungdomsaktiviteter (läger mm) och tävlingar (kiosk, banor mm) samt arrangera egna interna ungdomsträffar/aktiviteter Rev

4 SAMMANTRÄDEN Årsmöte hölls den 13:e mars 2013 under ordförandeskap av Håkan Harvigsson. Styrelsen har i övrigt haft 7 protokollförda sammanträden. Under 2013 har styrelsen arbetat med klubbutveckling såsom strategiarbete och kvalitet. ADMINISTRATION Vi forsätter att använda programmet SportAdmin. Vi kommer att fortsätta utveckla och effektivisera vårt administrativa arbete och rutiner i denna mjukvara även om tennisförbundet helst ser att vi går över till Idrottonline fullt ut. Vid tävlingsadministration fortsätter vi att använda tjänsten Tentour Online. MÅLSÄTTNINGAR 100 % nöjda och engagerade medlemmar och medarbetare Hög kvalitet i hela verksamheten Av tränande skall minst 10 % tävla Väl representerade i seriesammanhang Årlig tillväxt på minst 2 % Ekonomi i balans VISION Att bli en av de mest attraktiva och framstående tennisklubbarna i Skåne. VERKSAMHETSIDÉ Vi vänder oss till alla kategorier och åldrar av spelare från nybörjare till elitspelare. Oavsett om man vill spela tennis enbart för motionens skull, eller satsa på en tävlingskarriär, så ska man kunna göra det hos oss. Verksamheten erbjuder en individuellt anpassad tennis med hög kvalitet och hög ambitionsnivå. KÄRNVÄRDEN Glädje Kamratskap och klubbkänsla Engagemang och utveckling ÅKARP- BURLÖVS TENNISKLUBB 2013 Vid årsmötena inom Åkarps Tennisklubb och Burlövs Tennisklubb under 2012 beslöts om ett samgående klubbarna emellan och detta skedde formellt 1/ Namnet fastställdes till Åkarp-Burlövs Tennisklubb och en logo för den sammanslagna klubben togs fram. Vi har nu träning alla dagar i veckan i klubbens regi och har kunnat samordna träningarna och serielagen som var tanken med sammanslagningen. Frågan som återstår är om vi kommer att kunna ha verksamhet på två ställen när det gäller utomhusspel och träningar. Beslut i frågan kommer att tas under våren Rev

5 TENNISHALLEN OCH UTOMHUSBANOR Vår verksamhet bedrivs till största delen i tennishallen som ägs och drivs av Stiftelsen Burlövs Tennishall. I Stiftelsen sitter representanter ifrån Åkarp-Burlövs TK. Senaste året har Håkan Harvigsson, Mikael Håkansson och Ronald Jönsson representerat klubben i Stiftelsen. Intill anläggningen ligger också tre grusbanor som vi driver själva i samarbete med Burlövs kommun. Vi har också tillgång till två grusbanor i Arlöv som tidigare drevs av Burlövs Tennisklubb. Hallprojekt: Under det gångna året har div. löpande underhållsarbete utförts, såsom målningsarbete. Det har varit mycket problem med tennishallens värmepump under det gångna året och en del reparationer har gjorts. Dock fungerar inte systemet tillfredställande ännu. Avtal med ny servicepartner har tecknats och vi hoppas få rätt på de problem vi brottats med till höstterminen 2014, så att våra tränande inte behöver frysa mer. Övrigt projekt: Renovering av utomhusbanorna gjordes i Åkarp med nya linjer, nätstolpar och nät. Vi tackar kommunen för detta. Ett större underhåll av utomhusbanorna kommer troligen bli nödvändigt inom snar framtid. Arbete pågår tillsammans med kommunen med att planera detta. BOKNING AV LÖSTIMMAR Löstimmar kan bokas och betalas med kreditkort via internet. Medlemmar använder sitt medlemsnummer vid bokning av löstimmar. Icke medlemmar registrerar sig själva i bokningssystemet och får en engångskod för tillträde till hallen. Belysningen är spärrad för spel mellan Bokning av både löstimmar och abonnemang har skötts av Stiftelsen Burlövs Tennishall. TENNISSHOPEN I vår tennisshop säljer klubben tennisrack, skor, kläder, förbrukningsmaterial och bedriver racketservice där vi har målsättningen att vara en service för våra medlemmar till förmånliga priser. Shopen gjorde 2013 ett positivt resultat som går direkt till klubben. Regelbundna erbjudanden för våra medlemmar har presenterats under året och medlemsrabatten är alltid 10 %. INFORMATION Hemsidan (www.akarpstk.net) fungerar idag som vår viktigaste informationskanal och uppdateras löpande både med kommande aktiviteter samt rapporter från genomförda arrangemang. På hemsidan finns även information om banbokning och länk till bokning on-line. Vi har c:a 45 st unika besökare dagligen på klubbens hemsida. Som ett komplement till vår hemsida har aktivitetsutskick gjorts ett par gånger per termin till samtliga medlemmar. Anslagstavlorna i hallen används flitigt och uppdateras varje vecka. Informationsblad om klubbens verksamhet har lämnats till alla barn som deltagit i vår Prova På - verksamhet. Information om alla extra aktiviteter samt anmälningslistor sätts upp löpande på anslagstavlan i hallen och lappar till respektive målgrupp delas ut inför våra olika aktiviteter. En nyårs- och informationsträff hölls den 6/ för föräldrar kombinerad med prisutdelning i Klubbmästerskapen. Inbjudan till Åkarp Open och affisch skickades med till de flesta klubbar i Region Syd, och till lagledare i Tennis Syds serier. Inbjudan till IF SO Tour har också gjorts via till klubbar i närområdet. Vi informera löpande om våra lovverksamheter i Burlövstidningen som skickas ut till samtliga hushåll i kommunen Rev

6 TRÄNINGSVERKSAMHETEN Träningsverksamheten bedrivs i tre terminer; vårtermin på 15 veckor, utomhustermin på 5 veckor och hösttermin på 15 veckor. Vårterminen startade den 7 januari, utomhussäsongen den 20 maj och höstterminen den 19 augusti. Träningen avslutades i början på december innan det årliga klubbmästerskapet. Träningsverksamheten är indelad i nivåer som omfattar Mini- (Röd), Midi- (Orange) och Maxitennis (Grön), Träningsjunior, Utvecklingsspelare, Tävlingsspelare, Elitspelare samt Vuxentennis Deltagarantalet i ungdomsträningen (0-25 år) har fortsatt varit högt under hösten och omfattade 226 spelare (230 st 2012). I vuxentennisen deltog 131 spelare (78 st 2012) vilket motsvarar en ökning med 68 %. Intresset har varit så stort att sena vardagkvällar också använts som träningstid för våra vuxna. På sommarlovet hade vi träning för ungdomar i sommarlovstennisen. Rekordmånga deltagare 98st (61st 2012) deltog under veckorna 25-27, 32 och 33, måndag - fredag Under sommaren hade vi öppen medlemsträning varje tisdag och torsdag mellan kl Antal barn och ungdomar som provat på tennis var 728 st (330 st 2012). Den stora ökningen beror dels på att vi bjudit in skolor från Arlöv. I Åkarp har ökning skett genom att vi även bjudit in mellan- och högstadieeleverna. Ansökan om medlemskap och anmälan till träningsverksamhet sker direkt via hemsidan. MEDLEMSAVGIFTER Medlemsavgifterna har under verksamhetsåret varit: Junior 200:- Senior 250:- Familj 500:- TRÄNINGSAVGIFTER Minitennis (Röd) 4-7år: 1 tim/v 430,- 2 tim/v 800,- Miditennis (Orange) 6-10år: 1 tim/v 820,- 2 tim/v 1580, 3 tim/v 2160,- Maxitennis (Grön) 8-12år, 1 tim/v 1210,- 1,5 tim/v 1670,- Träningsjunior och 2 tim/v 2215,- 2,5 tim/v 2760,- Tävlingsspelare: 3 tim/v 3190,- 3,5 tim/v 3550,- 4 tim/v 3930,- 4,5 tim/v 4280,- 5 tim/v 4670,- 5,5 tim/v 5070,- 6 tim/v 5440,- 6,5 tim/v 5800,- Vuxentennis 1 tim/v 1575,- 1,5 tim/v 2100,- 2 tim/v 3030,- 2,5 tim/v 4040,- Rev

7 MEDLEMS- OCH TRÄNINGSUTVECKLING Antalet medlemmar uppgick i december 2013 till 465 st (401 st i december 2012) varav tränande ungdomar och vuxna var 357 st 2013 (308 st 2012). Detta motsvarar en ökning av tränande medlemmar på c:a 16 %. Analys av medlemsutvecklingen visar att fler tränar mer än 1 gång/vecka jämfört med förra året. Från tidigare Burlövs TK tillkom några spelare i kategorin vuxentennis. Sammanfattningsvis noteras en positiv utveckling för barn i minitennis 0-6 år och ungdomar år samt ett fortsatt ökat intresset för vuxentennis där vi kunnat starta upp ännu flera nya grupper. Tabellerna och diagrammet nedan baserar sig på siffror från Åkarps Tennisklubb tom och från Åkarp-Burlövs Tennisklubb för 2013 Medlemsutveckling Träningsalternativ Dec 2010 Dec 2011 Dec 2012 Dec 2013 Ungdomsträning Vuxentennis Antal tränande Övriga medlemmar Antal Medlemmar Medlemsutveckling baserat på ålder och kön (föreningsrapport) Ålder Dec 2010 Dec 2011 Dec 2012 Dec 2013 M K M K M K M K 0-6 år år år år år år Totalt antal Totalt M + K M = Män och pojkar, K = Kvinnor och flickor Den positiva medlemsutvecklingen har även lett till ett ökat behov av bantimmar. Klubben hyr inomhusbanorna av Stiftelsen Burlövs Tennishall och utomhusbanorna ägs av kommunen men drivs av oss själva. Under 2013 har 130 timmar/vecka (115 timmar 2012) utnyttjats till ordinarie träning och 20 timmar/vecka har avsatts för serielagsmatcher/träning (17 timmar 2012). Rev

8 AKTIVITETER På alla lov har det funnits minitennistävling, matchdagar (midi/maxi/junior- och tävlingsspelare) och Cardio tennis. Varje lov har det också funnits organiserad tränarledd Prova på tennis för ungdomar och vuxna, vilket har resulterat i många nya medlemmar. Klubbens utvecklings- och tävlingsspelare genomförde under året obligatoriska fystester. 24/6 arrangerade klubben en sommaravslutning med tennisspel, fika och kursutvärdering för alla vuxna som deltar i klubbens träningsverksamhet. Det lockade drygt 30 spelare. 27/10 var många av klubbens medlemmar iväg på Davis Cup mot Danmark som spelades i Helsingborg. Klubben fick 50 st fribiljetter som snabbt bokades upp av intresserade medlemmar. Under hösten lanserades nya ÅBTK Mini-, Midi- och Maxitour för alla spelare som deltar i klubbens träning. Detta projekt hoppas vi kommer att öka intresset och ge fler förutsättningar för tävlingsspel. Godisblixten ligger som årets sista mycket uppskattade tennisskoleavslutning för alla barn och ungdomar i åldern 7-12 år. 40 spelare och samtliga tränare deltog. TÄVLINGSVERKSAMHETEN Åkarp Open, årets första grustävling i Sverige, arrangerades som vanligt i april/maj. Intresset var stort med 202 deltagare (235 st 212) varav 47st från klubben. Under tävlingen genomfördes 210 matcher (249 st 2012) fördelat på 13 klasser (14 klasser 212). 27 klubbar var representerade. Sanktionen för tävlingen var sökt för den 18/4-1/5. Under Åkarp Open jobbade tävlingsledare, domare, cafépersonal på ett utmärkt sätt, alla rekryterades från de egna leden. Den 3-5 maj arrangerade vi tillsammans med fem klubbar ett mycket lyckat Tävlings-/Elitläger i Vetlanda med c.a 50 tävlings- och elitspelare. Från ÅBTK deltog 10 spelare med Anton Appelgren och Robin Waldmann som ledare. Transport skedde med minibuss. Förläggning och mat ordnades av Vetlanda TK. Ansvariga för lägret var Robin Waldmann tillsammans med Tomas Carlsson, Vetlanda. Den 9-11 maj deltog 10 spelare i SEB Next Generation Cup (f.d. Kalle Anka Cup). Den 6 september genomförde vi en tävlingsresa till LUGI TF:s IF SO Maxitour där 10 spelare deltog. Under höstlovet, vecka 44, åkte 17 tävlingsdeltagare med tränare och flera föräldrar upp till Göteborg för att delta i Halloween Cup, en dygnet runt tävling för bredd. Under två heldagar och nätter var det full aktivitet. Bäst i tävlingen lyckades Kristina Alilovic och Robin Waldmann som tillsammans vann Mixeddubbel för 3:e året i rad. Inför tävlingen genomfördes en organiserad matchträning för alla som skulle delta. Onsdagen 20 november stod vi som värd för Division 1 spel mellan Åkarp-Burlövs TK och Allmänna TK Lund. Många kom ner till hallen för att heja fram vårt Damlag. Matchen slutade 3-1 till oss. Söndag 1 december stod vi återigen värd för Division 1 spel och denna gången mellan Åkarp-Burlövs och Tabergsdalens TK. Matchen slutade 2-2. Både spelare, funktionärer och publik bjöds på mat som en trevlig avslutning vid både tillfällena. Klubbmästerskap genomfördes under vecka med 89 spelare (118 st 2012) med starter fördelat på 11 klasser (12 klasser 2012). Vi har arrangerat 7 st IF SO Tour tävlingar på hemmaplan (4 st 2012), alla med fullt deltagarantal på 18 st. Tävlingarna syftar till att på ett enkelt och anpassat sätt introducera tävlandet för våra yngsta spelare. Klubbens tränare fanns på plats som ledare och domare Rev

9 INDIVIDUELLA TÄVLINGSINSATSER Kristina Alilovic Robin Waldmann 1:a DD Åkarp Open med Alexis M 1:a HD Pro Supex Cup med Joakim A 1:a DS Åkarp Open 1:a MD Halloween Cup med Kristina A 1:a DD Majspelen med Alexis M 1:a DD ATL Euro Finans Open med Lina M 1:a DD Vårvinterslicen med Lina M Emelie Andersson 1:a MD Halloween Cup med Robin W Semi DS Åkarp Open 2:a DD Fair Play Cup med Alexis M Anton Appelgren 2:a HD HCP Höllviksspelen med Anton B Semi HS MOTION Minikannan Anton Brandt 2:a HD HCP Höllviksspelen med Anton A Michell Barkijevic 2:a DS Åkarp Open Emma Harvigsson 2:a GD Vikingaspelen med Håkan H 1:a GD ATL Indoor Open med Håkan H Axel Heiskanen-Nilsson Semi MD Vårvinterslicen med Lina M Håkan Harvigsson 2:a GD Vikingaspelen med Emma H 2:a HS Motion Minikannan Semi HS45 Vikingaspelen Haris Jasarevic Semi HS MOTION Höllvikspelen 2:a PS16 Spegeln Spelen 1:a GD ATL Indoor Open med Emma H Semi HD Åkarp Open med Ervin D Semi PS16 ATL Euro Finans Open Semi PS16 Midsommarspelen Niclas Mårtensson 2:a HD Åkarp Open med Adam H Viktor Rogowski 1:a PS18 Vikingaspelen Lina Mårtensson 1:a DD Vårvinterslicen med Kristina A 1:a DD ATL Euro Finans Open med Kristina A Karl Wiksten Semi MD Vårvinterslicen med Axel H-N 2:a PS13 SEB NG Cup, Syd Lomma-Bjärred Alexis Marshall Adam Hoff 1:a DD Majspelen med Kristina A 1:a HS 40 ATL Euro Finans Open 1:a DD Åkarp Open med Kristina A 2:a HD Åkarp Open med Niclas M 1:a DD Höllviksspelen med Christine H Semi HS Majspelen 1:a FS16 Nya Örestadsspelen Semi HD ATL Euro Finans Open med Ronald J Vidare till regionsslutspel Ystad SEB NG Cup 2:a DD Fair Play Cup med Kristina A Semi FD16 Båstadtennis Corem Open Ronald Jönsson med Ida Jarlskog, ATL 2:a HS Åkarp Open Semi FS16 Höllviksspelen Semi HD ATL Euro Finans Open med Adam H KLUBBMÄSTARE 2013 HS Patrik Hirdbo PS14 Karl Wiksten HS Motion Lars Norman PS12 Ludvig Åberg HD: Ej färdigspelad PS10 Gustav Lindén GD: Ej färdigspelad JD14 Gustav Kuljis / Kasper Rogowski MD: Kristina Alilovic / Haris Jasarevic JD10 Marc Tudosoiu / Gustav Lindén FS12: Hannah Atlevi Rev

10 SERIESPEL Klubbens målsättning är och har varit att vara väl etablerade i seriesammanhang. Totalt har 54 spelare under året representerat klubben i olika seriesammanhang. Följande lag har representerat klubben under året: Tennis Syds inomhusserie 2012/ st lag Herrar seniorer, Damer veteran +40, Flickor 21, Pojkar 21, 2 st lag Pojkar 14, 2 st lag Pojkar 12 och Flickor 10. Tennis Syds utomhusserie st ag Herrar seniorer, Damer Seniorer, Herrar veteran +45, Damer veteran +40, Flickor 21, Pojkar 14, 2 st lag Pojkar 12, 2 st lag Pojkar 10 och Flickor 10. Svenska Tennisserien ute 2013 A-lag Herrar i Syd Div 2 Ronald Jönsson, Axel Heiskanen Nilsson, Adam Hoff, Bo Fredriksson, Björn Mossberg och Robin Waldmann. Laget slutade på en 3:e plats och får fortsätta att spela i samma serie även nästa år. B-lag Herrar i Syd Div 3 Axel Arnberg, Anton Appelgren, Jouko Parkkila, Anton Brandt, Kristian Melin, Vitkor Rogowski och Haris Jasarevic Laget slutade på en 4:e plats och får fortsätta att spela i samma serie även nästa år. Herrlag 35 i Syd Div 1 (+35) Ronald Jönsson, Adam Hoff, Bo Fredriksson, Niklas Mårtensson och Bo Fredriksson Laget slutade på en 2:a plats och får fortsätta att spela i samma serie även nästa år. Tennis Syds inomhusserie 2013/2014 (pågående) 4 st lag Herrar seniorer, Damer veteran +40, Flickor 21, Pojkar 14, 2 st lag Pojkar 12, 2 st lag Pojkar 10 och Flickor 10 Svenska Tennisserien inne 2013/2014 A-lag Damer Div 1. Lina Mårtensson, Kristina Alilovic, Alexis Marshall och Emelie Andersson. Laget slutade på en 4:a plats och får fortsätta att spela i samma serie även nästa år. A-lag Herrar i Syd Div 3. Ronald Jönsson, Axel Heiskanen Nilsson, Adam Hoff och Bo Fredriksson. Laget slutade på en 4:e plats och får fortsätta att spela i samma serie även nästa år. Herrlag 35 i Syd Div 1 (+35) Ronald Jönsson, Adam Hoff, Bo Fredriksson, Patrik Hirdbo, Niklas Mårtensson och Björn Mossberg Laget slutade på en 2:a plats och får fortsätta att spela i samma serie även nästa år. Följande lag vann sin serie under året: Tennis Syds serie inomhus 2012/2013 Pojkar 14, Div 1A, I laget spelade: Haris Jasarevic, Karl Wiksten och Marcus Kristoffersson Damer Veteraner 40+, Div 1B, I laget spelade: Sara Alvaeus Lim, Siv Degerman, Theodora Mårtensson, Anneli Mårtensson och Sofia Vairaktaridou Tennis Syds serie utomhus 2013 Pojkar 12, Grupp 7, I laget spelade: Hanna Atlevi, Ludwig Åberg och Jonathan Bogenberg Herrar Seniorer, Div 2A, I laget spelade: Håkan Harvigsson, Jacob Malmros och Jonas Källmén Damer Seniorer, Div 1, I laget spelade: Kristina Alilovic, Alexis Marshall. Michell Barkijevic, Isabelle Bondiz-Rasic och Emma Harvigsson Rev

11 UTBILDNING OCH SAMVERKAN Anton Appelgren, Viktor Rogowski och Lina Mårtensson slutförde TGU 1 under våren. Lina Mårtensson gick Styrketräning för Barn och Ungdomar i Helsingborg i februari. Under våren hölls en kurs i mental träning och prestationsutveckling för 20st spelare. Kursmaterial finns kostnadsfritt på vår hemsida. 6-7/4 deltog Emma Harvigsson, Gustav Wiksten, Michelle Barkijevic, Oliver Lindström, Emelie Andersson och Christian Johansson på Plattformen. Detta är första steget i SvTFs nya utbildningsprogram. 26/4 var Robin Waldmann på Cheftränarträff i Båstad arrangerad av Tennis Syd med inriktning på Taktik och Strategi. Stina Piltz deltog den 8/7 i ett symposium som anordnades under Skistar Swedish Open i Båstad. Temat var Vägen tillbaka och huvudfrågan var hur återuppbyggnaden av svensk tennis ska gå till. Vad krävs av Svenska Tennisförbundet, klubbar, tränare, föräldrar och spelare. Symposiet leddes av Fidde Rosengren, Mats Wilander och Thomas Johansson. Håkan Harvigsson och Christer Andersson deltog den 17/7, mitt under Swedish Open i Båstad, i en ordförandeträff arrangerat av Tennis Syd /9 och 12-13/10 deltog Anton Appelgren på pilotutbildningen av TGU 2. Inför varje termin hålls tränarmöten, där det är viktigt att få fram synpunkter från alla tränarna och hålla en öppen dialog. Vid höstmötet hölls även en teknikdag för att få ihop en röd tråd för alla tränarna. Till teknikdagen framtogs en Teknik & Metodik folder som kommer vara ett levande dokument och ett hjälpmedel för tränarna. Repetition av HLR-utbildning genomfördes också med tränarna under mötet i augusti. Klubbutbyten och samverkan har genomförts under året tillsammans med följande klubbar: Lugi TF, Vetlanda TK, Smålandsstenars TK, ATL Lund, Is Göta, Kalmar TK och Fair Play TK. Robin Waldmann, Anton Appelgren och Artur Baron deltar i projekt Tennis 12 och Play and Stay, vilket startade under hösten i samverkan med Tennis Syd och 8 klubbar. Första träffen var ett inspirationsmöte i Höllviken. Projektstart är under våren Under året har vi haft utökat mentorskap för våra nya tränare av Iwona Gorecki. Stina Piltz och Håkan Harvigsson har deltagit i kommunens Föreningsträffar Samtal förs även med andra klubbar i kommunen utanför tennisen, såsom Sydsim, för att se om vi kan lära oss något av varandra när det gäller mentalträning och att få juniorer att tävla. Kristian Melin är sammankallande. UTMÄRKELSER Årets Prestation 2012 gick till damlaget för sina fina insatser i division 1 och delades ut på årsmötet i mars Som ny hedersmedlem utsågs Börje Nilsson för sina insatser under många år både i Åkarps TK och Stiftelsen Burlövs Tennishall. Tyvärr gick Börje bort under Vi minns honom som en positivt och engagerad eldsjäl. Rev

12 ÅRSREDOVISNING BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Likvida medel , ,55 Fondandelar , ,20 Förutbetalda kostnader uppluppna intäkter , ,00 Övriga kortfristiga fordr , ,00 Andelar Bingo , ,00 Lager varuautomaten 0, ,00 Lager shop , , , ,75 Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier , ,00 Byggnader , ,41 SUMMA TILLGÅNGAR , ,16 SKULDER Uppluppna kostnader , ,00 EGET KAPITAL Kapitalkonto , ,60 Årets resultat , , , ,16 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL , ,16 Rev

13 RESULTATRÄKNING 2013 % 2012 % Intäkter Träningsavgifter , ,00 Medlemsavgifter , ,00 Erhållna bidrag , ,82 Shop , ,62 Åkarp Open, KM, Aktiviteter, övriga , ,55 100,0% , ,44 100,0% Inköp och direkta kostnader Inköp tennisbollar , ,00 Erlagda deltagaravgifter , ,00 Domarkostnader och priser , ,00 Trivselbefrämjande kostnader , ,00 Kurser och utbildning , ,00 10,0% , ,00 10,0% Personalkostnader Löner anställda och arvoden , ,00 Arvoden träning ungdomar , ,00 Sociala avgifter , ,00 Rese,telefon-ersättn, övriga , ,00 53,0% , ,00 51,0% Kostnader lokaler och banor Hyra tennishallen , ,00 Förbrukningsinventarier, materie , ,75 31,0% , ,00 34,0% Resultat före administrativa och övriga kostnader , ,44 Administrativa och övriga kostnader Kontorsmaterial, porto, tel,mm , ,20 Försäkring , ,00 Föreningsavgifter o tidskrifter , ,00 Bankostn, varuautomat, övriga , ,52 5,5% , ,20 3,5% Avskrivning inventarier Soffor , ,00 Hjärtstartare , , , ,00 Värdeminskning byggnader Byggnader Arlöv , ,00 Finansiella intäkter och kostnader Räntor och utdelningar 2 081, , , ,32 Övr finansiella kostnader -725,00-725,00 ÅRETS RESULTAT , ,56 Rev

14 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN Noter 1 LIKVIDA MEDEL Kassa 12,00 Postgiro ,91 SE Banken ,11 Swedbank , och , ,61 FOREX Bank ,78 Skattekonto (Skatteverket) , ,41 2 PENNINGMARKNADSFOND andelar 931,9066 Robur penningmarknadsfond IB ,20 värdeförändring 935, ,27 3 UPPLUPNA INTÄKTER OCH FÖRUTBETALDA KOSTNADER IKANO Bank AB - Företag 1 696,00 FOLKSAM ÖMSESIDIG SAKFÖRSÄKRING 1 450,00 SHOP 5 905,00 Mini + Midi 27-28/ ,00 Klubbmästerskap december , ,00 4 ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR Lönebidrag + stöd Arbetsförmedlingen ,00 5 ANDELAR Bingo 9 000,00 6 LAGER SHOP ,00 Ingående Lager ,00 Lagerförändring ,00 Utgående Lager ,00 Rev

15 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN Noter 7 INVENTARIER Beloppet ,00 kr fanns i ingående balansen. Specifikation saknas på vad beloppet består av (år 1999) ,00 Anskaffat år 2000: SIBA, dator Fuji/Siemens, Canon-skrivare 6 828,00 Anskaffat år 2003: SIBA, Acer bärbar dator , ,00 Anskaffat år 2012: Soffor - IKEA (3 st) ,00 Anskaffat år 2012: Hjärtstartare , ,00 Ingående ack avskrivning ,00 Årets avskrivning ,00 Bokfört restvärde , ,00 8 BYGGNADER (VINTERGATAN, ARLÖV) Byggnader ,41 Ingående ack värdeminskning ,00 Årets värdeminskning ,00 Bokfört restvärde 5 752, ,41 9 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna semesterlöner ,00 Upplupna soc.avg. sem.lön ,00 E-ON (Vintergatan, Arlöv) 2 159,00 Skatteverket ,00 Lön dec , ,00 Rev

16 EKONOMI Föreningens ekonomi är god men vi hade ett litet underskott Årets resultat finns i redovisat i Årsredovisningen (Balans- och Resultaträkning). SPONSORER ÅBTK har under året haft tio sponsorer. Vi vill framföra ett stort tack till samtliga för deras värdefulla stöd till verksamheten. SLUTORD Styrelsen vill framföra sitt varma tack till Burlövs kommun, sponsorer, anställda, medlemmar och spelare. Ni har alla bidragit till ett mycket bra verksamhetsår under Med den entusiasm och framåtanda som vi i styrelsen upplever att det finns i klubben tror vi på ett riktigt bra och spännande tennisår Under 2014 kommer vi bl.a. att ta över driften av tennishallen, fortsätta satsa på tränarutbildningar och arbeta med att få ingång fler juniorer att tävla. Åkarp Håkan Harvigsson Ordförande Jacob Malmros Christer Andersson Leslaw Gerber Vice Ordförande Sekreterare Kassör Stina Piltz Mikael Håkansson Johan Rendin Ledamot Ledamot Ledamot Henry Svensson Kristian Melin Ronald Jönsson Suppleant Suppleant Suppleant Tina Tagestam Borgfors Suppleant Rev

Verksamhetsberättelse 2

Verksamhetsberättelse 2 Årsredovisning 2012 Innehåll Verksamhetsberättelse 2 Ordföranden har ordet 2 Uppföljning - mål 2012 3 Organisation 5 Personal 5 Sammanträden. Medlemsmöten 5 Representation 6 Utmärkelser 7 Medlemsutveckling

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Innehåll i detta nummer: Ledare Rätt klassindelning i tävling? Kassörens kommentarer Möteshandlingar Vintern slog till tidigt i år också,

Läs mer

Ifk GötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014

Ifk GötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014 IfkGötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014 IdROttsföRenInGen kamraterna GötebORG ORdInaRIe årsmöte, Svenska Mässan. MåndaGen den 9 mars 2015 kl 18:30. Föredragningslista: 1. Mötets öppnande Inledningsanförande

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE

UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE För verksamhetsåret 1 maj 2012 30april 2013 UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2013-2014 Innehåll Föredragningslista... 4 Röstlängd... 5 Styrelse och Kommttéer 2012-2013...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Falsterbo Golfklubb Fyrvägen 34, 239 40 Falsterbo Org nr 846000-1509 Telefon: 040-47 50 78 Fax: 040-47 27 22 E-post: info@falsterbogk.se Hemsida: www.falsterbogk.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund

Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Verksamhetsberättelse 2013-2014 Verksamhetsplan 2014-2015 Östergötlands Skidförbund Innehållsförteckning Föredragningslista...4 Röstlängd...4 Förbundets verksamhetsidé...5 Styrelsens slutsummering...5

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Ordförandens årskrönika 2012 2012 var hästsportens år. Bl a fyllde Ridsportförbundet 100 år. Det firade vi i Skånes Ridsportförbund med en stor fest på Flyinge. Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

KLUBBLADET Nr 4 2002 Kareby IS medlemstidning Knallemarknad sön 15 dec 10-15 Kringledammen God Jul o Gott Nytt År

KLUBBLADET Nr 4 2002 Kareby IS medlemstidning Knallemarknad sön 15 dec 10-15 Kringledammen God Jul o Gott Nytt År KLUBBLADET Nr 4 2002 Kareby IS medlemstidning Knallemarknad sön 15 dec 10-15 Kringledammen God Jul o Gott Nytt År ADRESS- OCH TELEFONLISTA Förtroendevalda 2002-2003 Huvudstyrelsen Lars Öberg (ordf) Jöran

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic Färgkoder * NCS-färgsystemet: Gult: NCS 058 * Pantone: Gult: PMS 116 C (bestru * CMYK: Gul: 100 % gul, 20 % mag * RGB (webb, tv, mail etc) GUL-Röd Rubriker Brödtext i Arial Reg man kan ha samma Ett lättläst

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott

Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott Innehåll Ordföranden reflekterar... 3 Spårvägens organisation, arrangemang etc... 9 Årsmötet 2012... 15 Läger, konferenser etc... 15 Fem projekt finansierades med

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö 2 0 1 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FUB i Malmö 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning sidan 3 Verksamhetsberättelse sidan 4 Kommittéer och deras sammankallande sidan 5 Extern information och samarbete sidan 6-7

Läs mer

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Innehåll Ordförande har

Läs mer

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA)

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA) SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA) ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012-01-01 - - 2012-12-31 KALLELSE Sturup den 20 februari 2013 SGA Regionernas representanter för SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION kallas härmed

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen Svenska Karateförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Karate Bläddra i dem, ladda hem eller beställ våra kataloger gratis på www.sbisport.se/shop SBI Sport AB Staffanstorpsvägen 115. 232 61 ARLÖV Tel: 040

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Årsmöte Handlingar 2014-02-23

Årsmöte Handlingar 2014-02-23 Årsmöte Handlingar 2014-02-23 2 ( 27) Förslag till föredragningslista för Redbergskyrkans årsmöte 2014... 3 Verksamhetsberättelse Redbergskyrkans styrelse 2013... 4 Ur Församlingsboken till Redbergskyrkans

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2010-2015

Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2010-2015 Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2010-2015 FSS En båtklubb för alla. Vision Vi är en väl fungerande klubb i ständig utveckling med aktiva och engagerade medlemmar. Vi har en god gemensam samvaro

Läs mer

LJUN GSKO GENS 19 64-2011

LJUN GSKO GENS 19 64-2011 LJUN GSKO GENS VARJEHANDA 19 64-2011 18/6 Årsmöte Bouleföreningen 24/6 Midsommarfirande Sollidenplan 2/7 Årsmöte Badhytternas Vänner 4/7 Inskrivning simskola 5/7 Årsmöte Vägföreningen 16/7 Årsmöte Bastuföreningen

Läs mer