VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BALANS- OCH RESULTATRÄKNING FÖR ÅKARP-BURLÖVS TENNISKLUBB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BALANS- OCH RESULTATRÄKNING FÖR ÅKARP-BURLÖVS TENNISKLUBB"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BALANS- OCH RESULTATRÄKNING FÖR ÅKARP-BURLÖVS TENNISKLUBB ÅR 2013

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Åkarp-Burlövs Tennisklubb, Org.nr , delger härmed följande berättelse för verksamhetsåret STYRELSE Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamöter: Suppleanter: Adjungerad: Revisor: Revisorsuppleant: Valberedning: Håkan Harvigsson Jacob Malmros Christer Andersson Leslaw Gerber Stina Piltz Johan Rendin Mikael Håkansson Henry Svensson Kristian Melin Ronald Jönsson Tina Tagestam Borgfors Robin Waldmann Anette Mårtensson Bo Bergdal Anders Lundström Stina Piltz (sammankallande) Robin Waldmann Johan Rendin ANSTÄLLDA Chefstränare: Robin Waldmann 100 % Administration: Stina Piltz 50 % Vaktmästare: Muhidin Mujo Dimiraca 50 % Huvudtränare: Timanställda tränare: Anton Appelgren 75 % (per termin) Artur Baron (från HT 2013) 50 % (per termin) Lina Mårtensson, Kristina Andersson, Axel Arnberg Iwona Gorecki, Kalle Piltz, Johan Rendin Emelie Andersson, Emma Harvigsson, Viktor Malmros Viktor Rogowski, Michell Barkijevic, Henrik Riesbeck Pontus Wiklund, Gustav Wiksten, Marcus Nilsson Christian Johansson, Oliver Lindström ORGANISATION Rev

3 KOMMITTÉER Ban- och Fastighetskommitté: Håkan Harvigsson (sammankallande) Christer Andersson Henry Svensson Åke Wiklund Jouko Parkkila Muhidin Mujo Dimiraca Uppgift: Se till att öppna och stänga utomhusbanorna och se till att banorna sköts under perioden de är öppna. Årligen medverka vid kommunens besiktning av utomhusbanorna och svara för att avtalet med kommunen följs (angående utomhusbanorna) samt lägga fram investeringsunderlag och kostnader inför budgetarbetet. Ekonomikommitté: Jacob Malmros (sammankallande) Leslaw Gerber Håkan Harvigsson Stina Piltz Robin Waldmann Uppgift: Budgetarbete och sammanställa resultatprognoser. Vid behov ta fram kostnadskalkyler och finansieringsmodeller samt bistå vid och utföra övriga ekonomiska projekt som klubben har behov av. Föräldra- och Trivselkommitté: Tina Borgfors (sammankallande) Patrik Bryland Gudrun Bryland Jouko Parkkila Eva Lundgren Nicklas Hvidberg Uppgift: Vara behjälplig vid ungdomsaktiviteter och tävlingar samt med den allmänna trivseln på klubben och i lokalerna. Svara för egna arrangemang för klubbens medlemmar och för egna insamlingar, försäljning eller liknande aktiviteter Marknadskommitté: Vakant Pga. av brist på kommittémedlemmar återgick marknadskommitténs uppgifter till styrelsen under året. Uppgift: Öka klubbens intäkter via sponsring och marknadsaktiviteter, ansvara för ev. sponsorpaket. Ta fram medlemsenkäter och genomföra medlemsundersökningar. Tävlingskommitté: Robin Waldmann (sammankallande) Ronald Jönsson Stina Piltz Johan Rendin Anton Appelgren Pontus Wiklund Uppgift: Ansvara för klubbens tävlingar, såsom Åkarp Open, Klubbmästerskap, IF SO Tour, Godsblixt osv. Föreslå nya tävlingar. Behjälplig vid initiering av tävlingsstartande. Hålla eller initiera interna och externa utbildningar, typ domarkurser m.fl. Ungdomsråd: Anton Appelgren (sammankallande) Emelie Andersson Emma Harvigsson Uppgift: Vara ett bollplank för styrelsen när det gäller ungdomsfrågor och vara lyhörda för ungdomarnas önskemål, funderingar mm i klubben. Vara behjälplig då det arrangeras ungdomsaktiviteter (läger mm) och tävlingar (kiosk, banor mm) samt arrangera egna interna ungdomsträffar/aktiviteter Rev

4 SAMMANTRÄDEN Årsmöte hölls den 13:e mars 2013 under ordförandeskap av Håkan Harvigsson. Styrelsen har i övrigt haft 7 protokollförda sammanträden. Under 2013 har styrelsen arbetat med klubbutveckling såsom strategiarbete och kvalitet. ADMINISTRATION Vi forsätter att använda programmet SportAdmin. Vi kommer att fortsätta utveckla och effektivisera vårt administrativa arbete och rutiner i denna mjukvara även om tennisförbundet helst ser att vi går över till Idrottonline fullt ut. Vid tävlingsadministration fortsätter vi att använda tjänsten Tentour Online. MÅLSÄTTNINGAR 100 % nöjda och engagerade medlemmar och medarbetare Hög kvalitet i hela verksamheten Av tränande skall minst 10 % tävla Väl representerade i seriesammanhang Årlig tillväxt på minst 2 % Ekonomi i balans VISION Att bli en av de mest attraktiva och framstående tennisklubbarna i Skåne. VERKSAMHETSIDÉ Vi vänder oss till alla kategorier och åldrar av spelare från nybörjare till elitspelare. Oavsett om man vill spela tennis enbart för motionens skull, eller satsa på en tävlingskarriär, så ska man kunna göra det hos oss. Verksamheten erbjuder en individuellt anpassad tennis med hög kvalitet och hög ambitionsnivå. KÄRNVÄRDEN Glädje Kamratskap och klubbkänsla Engagemang och utveckling ÅKARP- BURLÖVS TENNISKLUBB 2013 Vid årsmötena inom Åkarps Tennisklubb och Burlövs Tennisklubb under 2012 beslöts om ett samgående klubbarna emellan och detta skedde formellt 1/ Namnet fastställdes till Åkarp-Burlövs Tennisklubb och en logo för den sammanslagna klubben togs fram. Vi har nu träning alla dagar i veckan i klubbens regi och har kunnat samordna träningarna och serielagen som var tanken med sammanslagningen. Frågan som återstår är om vi kommer att kunna ha verksamhet på två ställen när det gäller utomhusspel och träningar. Beslut i frågan kommer att tas under våren Rev

5 TENNISHALLEN OCH UTOMHUSBANOR Vår verksamhet bedrivs till största delen i tennishallen som ägs och drivs av Stiftelsen Burlövs Tennishall. I Stiftelsen sitter representanter ifrån Åkarp-Burlövs TK. Senaste året har Håkan Harvigsson, Mikael Håkansson och Ronald Jönsson representerat klubben i Stiftelsen. Intill anläggningen ligger också tre grusbanor som vi driver själva i samarbete med Burlövs kommun. Vi har också tillgång till två grusbanor i Arlöv som tidigare drevs av Burlövs Tennisklubb. Hallprojekt: Under det gångna året har div. löpande underhållsarbete utförts, såsom målningsarbete. Det har varit mycket problem med tennishallens värmepump under det gångna året och en del reparationer har gjorts. Dock fungerar inte systemet tillfredställande ännu. Avtal med ny servicepartner har tecknats och vi hoppas få rätt på de problem vi brottats med till höstterminen 2014, så att våra tränande inte behöver frysa mer. Övrigt projekt: Renovering av utomhusbanorna gjordes i Åkarp med nya linjer, nätstolpar och nät. Vi tackar kommunen för detta. Ett större underhåll av utomhusbanorna kommer troligen bli nödvändigt inom snar framtid. Arbete pågår tillsammans med kommunen med att planera detta. BOKNING AV LÖSTIMMAR Löstimmar kan bokas och betalas med kreditkort via internet. Medlemmar använder sitt medlemsnummer vid bokning av löstimmar. Icke medlemmar registrerar sig själva i bokningssystemet och får en engångskod för tillträde till hallen. Belysningen är spärrad för spel mellan Bokning av både löstimmar och abonnemang har skötts av Stiftelsen Burlövs Tennishall. TENNISSHOPEN I vår tennisshop säljer klubben tennisrack, skor, kläder, förbrukningsmaterial och bedriver racketservice där vi har målsättningen att vara en service för våra medlemmar till förmånliga priser. Shopen gjorde 2013 ett positivt resultat som går direkt till klubben. Regelbundna erbjudanden för våra medlemmar har presenterats under året och medlemsrabatten är alltid 10 %. INFORMATION Hemsidan (www.akarpstk.net) fungerar idag som vår viktigaste informationskanal och uppdateras löpande både med kommande aktiviteter samt rapporter från genomförda arrangemang. På hemsidan finns även information om banbokning och länk till bokning on-line. Vi har c:a 45 st unika besökare dagligen på klubbens hemsida. Som ett komplement till vår hemsida har aktivitetsutskick gjorts ett par gånger per termin till samtliga medlemmar. Anslagstavlorna i hallen används flitigt och uppdateras varje vecka. Informationsblad om klubbens verksamhet har lämnats till alla barn som deltagit i vår Prova På - verksamhet. Information om alla extra aktiviteter samt anmälningslistor sätts upp löpande på anslagstavlan i hallen och lappar till respektive målgrupp delas ut inför våra olika aktiviteter. En nyårs- och informationsträff hölls den 6/ för föräldrar kombinerad med prisutdelning i Klubbmästerskapen. Inbjudan till Åkarp Open och affisch skickades med till de flesta klubbar i Region Syd, och till lagledare i Tennis Syds serier. Inbjudan till IF SO Tour har också gjorts via till klubbar i närområdet. Vi informera löpande om våra lovverksamheter i Burlövstidningen som skickas ut till samtliga hushåll i kommunen Rev

6 TRÄNINGSVERKSAMHETEN Träningsverksamheten bedrivs i tre terminer; vårtermin på 15 veckor, utomhustermin på 5 veckor och hösttermin på 15 veckor. Vårterminen startade den 7 januari, utomhussäsongen den 20 maj och höstterminen den 19 augusti. Träningen avslutades i början på december innan det årliga klubbmästerskapet. Träningsverksamheten är indelad i nivåer som omfattar Mini- (Röd), Midi- (Orange) och Maxitennis (Grön), Träningsjunior, Utvecklingsspelare, Tävlingsspelare, Elitspelare samt Vuxentennis Deltagarantalet i ungdomsträningen (0-25 år) har fortsatt varit högt under hösten och omfattade 226 spelare (230 st 2012). I vuxentennisen deltog 131 spelare (78 st 2012) vilket motsvarar en ökning med 68 %. Intresset har varit så stort att sena vardagkvällar också använts som träningstid för våra vuxna. På sommarlovet hade vi träning för ungdomar i sommarlovstennisen. Rekordmånga deltagare 98st (61st 2012) deltog under veckorna 25-27, 32 och 33, måndag - fredag Under sommaren hade vi öppen medlemsträning varje tisdag och torsdag mellan kl Antal barn och ungdomar som provat på tennis var 728 st (330 st 2012). Den stora ökningen beror dels på att vi bjudit in skolor från Arlöv. I Åkarp har ökning skett genom att vi även bjudit in mellan- och högstadieeleverna. Ansökan om medlemskap och anmälan till träningsverksamhet sker direkt via hemsidan. MEDLEMSAVGIFTER Medlemsavgifterna har under verksamhetsåret varit: Junior 200:- Senior 250:- Familj 500:- TRÄNINGSAVGIFTER Minitennis (Röd) 4-7år: 1 tim/v 430,- 2 tim/v 800,- Miditennis (Orange) 6-10år: 1 tim/v 820,- 2 tim/v 1580, 3 tim/v 2160,- Maxitennis (Grön) 8-12år, 1 tim/v 1210,- 1,5 tim/v 1670,- Träningsjunior och 2 tim/v 2215,- 2,5 tim/v 2760,- Tävlingsspelare: 3 tim/v 3190,- 3,5 tim/v 3550,- 4 tim/v 3930,- 4,5 tim/v 4280,- 5 tim/v 4670,- 5,5 tim/v 5070,- 6 tim/v 5440,- 6,5 tim/v 5800,- Vuxentennis 1 tim/v 1575,- 1,5 tim/v 2100,- 2 tim/v 3030,- 2,5 tim/v 4040,- Rev

7 MEDLEMS- OCH TRÄNINGSUTVECKLING Antalet medlemmar uppgick i december 2013 till 465 st (401 st i december 2012) varav tränande ungdomar och vuxna var 357 st 2013 (308 st 2012). Detta motsvarar en ökning av tränande medlemmar på c:a 16 %. Analys av medlemsutvecklingen visar att fler tränar mer än 1 gång/vecka jämfört med förra året. Från tidigare Burlövs TK tillkom några spelare i kategorin vuxentennis. Sammanfattningsvis noteras en positiv utveckling för barn i minitennis 0-6 år och ungdomar år samt ett fortsatt ökat intresset för vuxentennis där vi kunnat starta upp ännu flera nya grupper. Tabellerna och diagrammet nedan baserar sig på siffror från Åkarps Tennisklubb tom och från Åkarp-Burlövs Tennisklubb för 2013 Medlemsutveckling Träningsalternativ Dec 2010 Dec 2011 Dec 2012 Dec 2013 Ungdomsträning Vuxentennis Antal tränande Övriga medlemmar Antal Medlemmar Medlemsutveckling baserat på ålder och kön (föreningsrapport) Ålder Dec 2010 Dec 2011 Dec 2012 Dec 2013 M K M K M K M K 0-6 år år år år år år Totalt antal Totalt M + K M = Män och pojkar, K = Kvinnor och flickor Den positiva medlemsutvecklingen har även lett till ett ökat behov av bantimmar. Klubben hyr inomhusbanorna av Stiftelsen Burlövs Tennishall och utomhusbanorna ägs av kommunen men drivs av oss själva. Under 2013 har 130 timmar/vecka (115 timmar 2012) utnyttjats till ordinarie träning och 20 timmar/vecka har avsatts för serielagsmatcher/träning (17 timmar 2012). Rev

8 AKTIVITETER På alla lov har det funnits minitennistävling, matchdagar (midi/maxi/junior- och tävlingsspelare) och Cardio tennis. Varje lov har det också funnits organiserad tränarledd Prova på tennis för ungdomar och vuxna, vilket har resulterat i många nya medlemmar. Klubbens utvecklings- och tävlingsspelare genomförde under året obligatoriska fystester. 24/6 arrangerade klubben en sommaravslutning med tennisspel, fika och kursutvärdering för alla vuxna som deltar i klubbens träningsverksamhet. Det lockade drygt 30 spelare. 27/10 var många av klubbens medlemmar iväg på Davis Cup mot Danmark som spelades i Helsingborg. Klubben fick 50 st fribiljetter som snabbt bokades upp av intresserade medlemmar. Under hösten lanserades nya ÅBTK Mini-, Midi- och Maxitour för alla spelare som deltar i klubbens träning. Detta projekt hoppas vi kommer att öka intresset och ge fler förutsättningar för tävlingsspel. Godisblixten ligger som årets sista mycket uppskattade tennisskoleavslutning för alla barn och ungdomar i åldern 7-12 år. 40 spelare och samtliga tränare deltog. TÄVLINGSVERKSAMHETEN Åkarp Open, årets första grustävling i Sverige, arrangerades som vanligt i april/maj. Intresset var stort med 202 deltagare (235 st 212) varav 47st från klubben. Under tävlingen genomfördes 210 matcher (249 st 2012) fördelat på 13 klasser (14 klasser 212). 27 klubbar var representerade. Sanktionen för tävlingen var sökt för den 18/4-1/5. Under Åkarp Open jobbade tävlingsledare, domare, cafépersonal på ett utmärkt sätt, alla rekryterades från de egna leden. Den 3-5 maj arrangerade vi tillsammans med fem klubbar ett mycket lyckat Tävlings-/Elitläger i Vetlanda med c.a 50 tävlings- och elitspelare. Från ÅBTK deltog 10 spelare med Anton Appelgren och Robin Waldmann som ledare. Transport skedde med minibuss. Förläggning och mat ordnades av Vetlanda TK. Ansvariga för lägret var Robin Waldmann tillsammans med Tomas Carlsson, Vetlanda. Den 9-11 maj deltog 10 spelare i SEB Next Generation Cup (f.d. Kalle Anka Cup). Den 6 september genomförde vi en tävlingsresa till LUGI TF:s IF SO Maxitour där 10 spelare deltog. Under höstlovet, vecka 44, åkte 17 tävlingsdeltagare med tränare och flera föräldrar upp till Göteborg för att delta i Halloween Cup, en dygnet runt tävling för bredd. Under två heldagar och nätter var det full aktivitet. Bäst i tävlingen lyckades Kristina Alilovic och Robin Waldmann som tillsammans vann Mixeddubbel för 3:e året i rad. Inför tävlingen genomfördes en organiserad matchträning för alla som skulle delta. Onsdagen 20 november stod vi som värd för Division 1 spel mellan Åkarp-Burlövs TK och Allmänna TK Lund. Många kom ner till hallen för att heja fram vårt Damlag. Matchen slutade 3-1 till oss. Söndag 1 december stod vi återigen värd för Division 1 spel och denna gången mellan Åkarp-Burlövs och Tabergsdalens TK. Matchen slutade 2-2. Både spelare, funktionärer och publik bjöds på mat som en trevlig avslutning vid både tillfällena. Klubbmästerskap genomfördes under vecka med 89 spelare (118 st 2012) med starter fördelat på 11 klasser (12 klasser 2012). Vi har arrangerat 7 st IF SO Tour tävlingar på hemmaplan (4 st 2012), alla med fullt deltagarantal på 18 st. Tävlingarna syftar till att på ett enkelt och anpassat sätt introducera tävlandet för våra yngsta spelare. Klubbens tränare fanns på plats som ledare och domare Rev

9 INDIVIDUELLA TÄVLINGSINSATSER Kristina Alilovic Robin Waldmann 1:a DD Åkarp Open med Alexis M 1:a HD Pro Supex Cup med Joakim A 1:a DS Åkarp Open 1:a MD Halloween Cup med Kristina A 1:a DD Majspelen med Alexis M 1:a DD ATL Euro Finans Open med Lina M 1:a DD Vårvinterslicen med Lina M Emelie Andersson 1:a MD Halloween Cup med Robin W Semi DS Åkarp Open 2:a DD Fair Play Cup med Alexis M Anton Appelgren 2:a HD HCP Höllviksspelen med Anton B Semi HS MOTION Minikannan Anton Brandt 2:a HD HCP Höllviksspelen med Anton A Michell Barkijevic 2:a DS Åkarp Open Emma Harvigsson 2:a GD Vikingaspelen med Håkan H 1:a GD ATL Indoor Open med Håkan H Axel Heiskanen-Nilsson Semi MD Vårvinterslicen med Lina M Håkan Harvigsson 2:a GD Vikingaspelen med Emma H 2:a HS Motion Minikannan Semi HS45 Vikingaspelen Haris Jasarevic Semi HS MOTION Höllvikspelen 2:a PS16 Spegeln Spelen 1:a GD ATL Indoor Open med Emma H Semi HD Åkarp Open med Ervin D Semi PS16 ATL Euro Finans Open Semi PS16 Midsommarspelen Niclas Mårtensson 2:a HD Åkarp Open med Adam H Viktor Rogowski 1:a PS18 Vikingaspelen Lina Mårtensson 1:a DD Vårvinterslicen med Kristina A 1:a DD ATL Euro Finans Open med Kristina A Karl Wiksten Semi MD Vårvinterslicen med Axel H-N 2:a PS13 SEB NG Cup, Syd Lomma-Bjärred Alexis Marshall Adam Hoff 1:a DD Majspelen med Kristina A 1:a HS 40 ATL Euro Finans Open 1:a DD Åkarp Open med Kristina A 2:a HD Åkarp Open med Niclas M 1:a DD Höllviksspelen med Christine H Semi HS Majspelen 1:a FS16 Nya Örestadsspelen Semi HD ATL Euro Finans Open med Ronald J Vidare till regionsslutspel Ystad SEB NG Cup 2:a DD Fair Play Cup med Kristina A Semi FD16 Båstadtennis Corem Open Ronald Jönsson med Ida Jarlskog, ATL 2:a HS Åkarp Open Semi FS16 Höllviksspelen Semi HD ATL Euro Finans Open med Adam H KLUBBMÄSTARE 2013 HS Patrik Hirdbo PS14 Karl Wiksten HS Motion Lars Norman PS12 Ludvig Åberg HD: Ej färdigspelad PS10 Gustav Lindén GD: Ej färdigspelad JD14 Gustav Kuljis / Kasper Rogowski MD: Kristina Alilovic / Haris Jasarevic JD10 Marc Tudosoiu / Gustav Lindén FS12: Hannah Atlevi Rev

10 SERIESPEL Klubbens målsättning är och har varit att vara väl etablerade i seriesammanhang. Totalt har 54 spelare under året representerat klubben i olika seriesammanhang. Följande lag har representerat klubben under året: Tennis Syds inomhusserie 2012/ st lag Herrar seniorer, Damer veteran +40, Flickor 21, Pojkar 21, 2 st lag Pojkar 14, 2 st lag Pojkar 12 och Flickor 10. Tennis Syds utomhusserie st ag Herrar seniorer, Damer Seniorer, Herrar veteran +45, Damer veteran +40, Flickor 21, Pojkar 14, 2 st lag Pojkar 12, 2 st lag Pojkar 10 och Flickor 10. Svenska Tennisserien ute 2013 A-lag Herrar i Syd Div 2 Ronald Jönsson, Axel Heiskanen Nilsson, Adam Hoff, Bo Fredriksson, Björn Mossberg och Robin Waldmann. Laget slutade på en 3:e plats och får fortsätta att spela i samma serie även nästa år. B-lag Herrar i Syd Div 3 Axel Arnberg, Anton Appelgren, Jouko Parkkila, Anton Brandt, Kristian Melin, Vitkor Rogowski och Haris Jasarevic Laget slutade på en 4:e plats och får fortsätta att spela i samma serie även nästa år. Herrlag 35 i Syd Div 1 (+35) Ronald Jönsson, Adam Hoff, Bo Fredriksson, Niklas Mårtensson och Bo Fredriksson Laget slutade på en 2:a plats och får fortsätta att spela i samma serie även nästa år. Tennis Syds inomhusserie 2013/2014 (pågående) 4 st lag Herrar seniorer, Damer veteran +40, Flickor 21, Pojkar 14, 2 st lag Pojkar 12, 2 st lag Pojkar 10 och Flickor 10 Svenska Tennisserien inne 2013/2014 A-lag Damer Div 1. Lina Mårtensson, Kristina Alilovic, Alexis Marshall och Emelie Andersson. Laget slutade på en 4:a plats och får fortsätta att spela i samma serie även nästa år. A-lag Herrar i Syd Div 3. Ronald Jönsson, Axel Heiskanen Nilsson, Adam Hoff och Bo Fredriksson. Laget slutade på en 4:e plats och får fortsätta att spela i samma serie även nästa år. Herrlag 35 i Syd Div 1 (+35) Ronald Jönsson, Adam Hoff, Bo Fredriksson, Patrik Hirdbo, Niklas Mårtensson och Björn Mossberg Laget slutade på en 2:a plats och får fortsätta att spela i samma serie även nästa år. Följande lag vann sin serie under året: Tennis Syds serie inomhus 2012/2013 Pojkar 14, Div 1A, I laget spelade: Haris Jasarevic, Karl Wiksten och Marcus Kristoffersson Damer Veteraner 40+, Div 1B, I laget spelade: Sara Alvaeus Lim, Siv Degerman, Theodora Mårtensson, Anneli Mårtensson och Sofia Vairaktaridou Tennis Syds serie utomhus 2013 Pojkar 12, Grupp 7, I laget spelade: Hanna Atlevi, Ludwig Åberg och Jonathan Bogenberg Herrar Seniorer, Div 2A, I laget spelade: Håkan Harvigsson, Jacob Malmros och Jonas Källmén Damer Seniorer, Div 1, I laget spelade: Kristina Alilovic, Alexis Marshall. Michell Barkijevic, Isabelle Bondiz-Rasic och Emma Harvigsson Rev

11 UTBILDNING OCH SAMVERKAN Anton Appelgren, Viktor Rogowski och Lina Mårtensson slutförde TGU 1 under våren. Lina Mårtensson gick Styrketräning för Barn och Ungdomar i Helsingborg i februari. Under våren hölls en kurs i mental träning och prestationsutveckling för 20st spelare. Kursmaterial finns kostnadsfritt på vår hemsida. 6-7/4 deltog Emma Harvigsson, Gustav Wiksten, Michelle Barkijevic, Oliver Lindström, Emelie Andersson och Christian Johansson på Plattformen. Detta är första steget i SvTFs nya utbildningsprogram. 26/4 var Robin Waldmann på Cheftränarträff i Båstad arrangerad av Tennis Syd med inriktning på Taktik och Strategi. Stina Piltz deltog den 8/7 i ett symposium som anordnades under Skistar Swedish Open i Båstad. Temat var Vägen tillbaka och huvudfrågan var hur återuppbyggnaden av svensk tennis ska gå till. Vad krävs av Svenska Tennisförbundet, klubbar, tränare, föräldrar och spelare. Symposiet leddes av Fidde Rosengren, Mats Wilander och Thomas Johansson. Håkan Harvigsson och Christer Andersson deltog den 17/7, mitt under Swedish Open i Båstad, i en ordförandeträff arrangerat av Tennis Syd /9 och 12-13/10 deltog Anton Appelgren på pilotutbildningen av TGU 2. Inför varje termin hålls tränarmöten, där det är viktigt att få fram synpunkter från alla tränarna och hålla en öppen dialog. Vid höstmötet hölls även en teknikdag för att få ihop en röd tråd för alla tränarna. Till teknikdagen framtogs en Teknik & Metodik folder som kommer vara ett levande dokument och ett hjälpmedel för tränarna. Repetition av HLR-utbildning genomfördes också med tränarna under mötet i augusti. Klubbutbyten och samverkan har genomförts under året tillsammans med följande klubbar: Lugi TF, Vetlanda TK, Smålandsstenars TK, ATL Lund, Is Göta, Kalmar TK och Fair Play TK. Robin Waldmann, Anton Appelgren och Artur Baron deltar i projekt Tennis 12 och Play and Stay, vilket startade under hösten i samverkan med Tennis Syd och 8 klubbar. Första träffen var ett inspirationsmöte i Höllviken. Projektstart är under våren Under året har vi haft utökat mentorskap för våra nya tränare av Iwona Gorecki. Stina Piltz och Håkan Harvigsson har deltagit i kommunens Föreningsträffar Samtal förs även med andra klubbar i kommunen utanför tennisen, såsom Sydsim, för att se om vi kan lära oss något av varandra när det gäller mentalträning och att få juniorer att tävla. Kristian Melin är sammankallande. UTMÄRKELSER Årets Prestation 2012 gick till damlaget för sina fina insatser i division 1 och delades ut på årsmötet i mars Som ny hedersmedlem utsågs Börje Nilsson för sina insatser under många år både i Åkarps TK och Stiftelsen Burlövs Tennishall. Tyvärr gick Börje bort under Vi minns honom som en positivt och engagerad eldsjäl. Rev

12 ÅRSREDOVISNING BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Likvida medel , ,55 Fondandelar , ,20 Förutbetalda kostnader uppluppna intäkter , ,00 Övriga kortfristiga fordr , ,00 Andelar Bingo , ,00 Lager varuautomaten 0, ,00 Lager shop , , , ,75 Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier , ,00 Byggnader , ,41 SUMMA TILLGÅNGAR , ,16 SKULDER Uppluppna kostnader , ,00 EGET KAPITAL Kapitalkonto , ,60 Årets resultat , , , ,16 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL , ,16 Rev

13 RESULTATRÄKNING 2013 % 2012 % Intäkter Träningsavgifter , ,00 Medlemsavgifter , ,00 Erhållna bidrag , ,82 Shop , ,62 Åkarp Open, KM, Aktiviteter, övriga , ,55 100,0% , ,44 100,0% Inköp och direkta kostnader Inköp tennisbollar , ,00 Erlagda deltagaravgifter , ,00 Domarkostnader och priser , ,00 Trivselbefrämjande kostnader , ,00 Kurser och utbildning , ,00 10,0% , ,00 10,0% Personalkostnader Löner anställda och arvoden , ,00 Arvoden träning ungdomar , ,00 Sociala avgifter , ,00 Rese,telefon-ersättn, övriga , ,00 53,0% , ,00 51,0% Kostnader lokaler och banor Hyra tennishallen , ,00 Förbrukningsinventarier, materie , ,75 31,0% , ,00 34,0% Resultat före administrativa och övriga kostnader , ,44 Administrativa och övriga kostnader Kontorsmaterial, porto, tel,mm , ,20 Försäkring , ,00 Föreningsavgifter o tidskrifter , ,00 Bankostn, varuautomat, övriga , ,52 5,5% , ,20 3,5% Avskrivning inventarier Soffor , ,00 Hjärtstartare , , , ,00 Värdeminskning byggnader Byggnader Arlöv , ,00 Finansiella intäkter och kostnader Räntor och utdelningar 2 081, , , ,32 Övr finansiella kostnader -725,00-725,00 ÅRETS RESULTAT , ,56 Rev

14 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN Noter 1 LIKVIDA MEDEL Kassa 12,00 Postgiro ,91 SE Banken ,11 Swedbank , och , ,61 FOREX Bank ,78 Skattekonto (Skatteverket) , ,41 2 PENNINGMARKNADSFOND andelar 931,9066 Robur penningmarknadsfond IB ,20 värdeförändring 935, ,27 3 UPPLUPNA INTÄKTER OCH FÖRUTBETALDA KOSTNADER IKANO Bank AB - Företag 1 696,00 FOLKSAM ÖMSESIDIG SAKFÖRSÄKRING 1 450,00 SHOP 5 905,00 Mini + Midi 27-28/ ,00 Klubbmästerskap december , ,00 4 ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR Lönebidrag + stöd Arbetsförmedlingen ,00 5 ANDELAR Bingo 9 000,00 6 LAGER SHOP ,00 Ingående Lager ,00 Lagerförändring ,00 Utgående Lager ,00 Rev

15 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN Noter 7 INVENTARIER Beloppet ,00 kr fanns i ingående balansen. Specifikation saknas på vad beloppet består av (år 1999) ,00 Anskaffat år 2000: SIBA, dator Fuji/Siemens, Canon-skrivare 6 828,00 Anskaffat år 2003: SIBA, Acer bärbar dator , ,00 Anskaffat år 2012: Soffor - IKEA (3 st) ,00 Anskaffat år 2012: Hjärtstartare , ,00 Ingående ack avskrivning ,00 Årets avskrivning ,00 Bokfört restvärde , ,00 8 BYGGNADER (VINTERGATAN, ARLÖV) Byggnader ,41 Ingående ack värdeminskning ,00 Årets värdeminskning ,00 Bokfört restvärde 5 752, ,41 9 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna semesterlöner ,00 Upplupna soc.avg. sem.lön ,00 E-ON (Vintergatan, Arlöv) 2 159,00 Skatteverket ,00 Lön dec , ,00 Rev

16 EKONOMI Föreningens ekonomi är god men vi hade ett litet underskott Årets resultat finns i redovisat i Årsredovisningen (Balans- och Resultaträkning). SPONSORER ÅBTK har under året haft tio sponsorer. Vi vill framföra ett stort tack till samtliga för deras värdefulla stöd till verksamheten. SLUTORD Styrelsen vill framföra sitt varma tack till Burlövs kommun, sponsorer, anställda, medlemmar och spelare. Ni har alla bidragit till ett mycket bra verksamhetsår under Med den entusiasm och framåtanda som vi i styrelsen upplever att det finns i klubben tror vi på ett riktigt bra och spännande tennisår Under 2014 kommer vi bl.a. att ta över driften av tennishallen, fortsätta satsa på tränarutbildningar och arbeta med att få ingång fler juniorer att tävla. Åkarp Håkan Harvigsson Ordförande Jacob Malmros Christer Andersson Leslaw Gerber Vice Ordförande Sekreterare Kassör Stina Piltz Mikael Håkansson Johan Rendin Ledamot Ledamot Ledamot Henry Svensson Kristian Melin Ronald Jönsson Suppleant Suppleant Suppleant Tina Tagestam Borgfors Suppleant Rev

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 BKC har många aktiva spelare i våra träningsgrupper. I år har vi gjort ett stort jobb, lagt ner tid och tanke för att göra säsongen så bra som möjligt. Med vår

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsens sammansättning Ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Jan Ekberg Robert Lind Inge Hjelm Eva Krusén Jan Wetenius Anders Holtryd, suppleant Sören Karlsson, suppleant

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Vision eller verksamhetsidé: Skapa en trivsam klubb, som kan erbjuda träning och spel för nybörjare till tävlingsspelare.

Vision eller verksamhetsidé: Skapa en trivsam klubb, som kan erbjuda träning och spel för nybörjare till tävlingsspelare. Vision eller verksamhetsidé: Skapa en trivsam klubb, som kan erbjuda träning och spel för nybörjare till tävlingsspelare. Huvudmål Öka trivseln i klubben. Både den fysiska miljön och erbjuda trevliga aktiviteter.

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 TULLINGE TENNISKLUBB Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 TULLINGE TENNISKLUBB Verksamhetsberättelse 2014 TULLINGE TENNISKLUBB Verksamhetsberättelse 2014 1 Förord 2014 var ett år med hög aktivitetsnivå i klubben på alla områden. Dels stod klubben inför svåra ekonomiska problem, vilket ledde till ett flertal

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Närvarande: Bilagor: Viktor Sjögren Sebastian Hellvin Johan Skarin Sofia Carlsson Gawain Nordlander Johan Lundbäck Josefin Hellvin Bilaga A, Verksamhetsberättelse Bilaga B,

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Verksamhetsberättelse för 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Swedish Chapter of the Internet Society - ISOC-SE...

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Årsmöte 2012-02-22. Sekreterare Justerare Justerare. Peter Malmquist Lukas Lindroos Henry Yang

Årsmöte 2012-02-22. Sekreterare Justerare Justerare. Peter Malmquist Lukas Lindroos Henry Yang Årsmöte 2012-02-22 1 Mötet öppnades. 2 Mötets behörighet: Årsmötet har utannonserats i tid (två veckor innan) via e-post. Mötet fanns behörigt. 3 Val av mötets ordförande: Robin valdes. 4 Val av mötets

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Sjöberga Samfällighetsförening

Sjöberga Samfällighetsförening Sjöberga Samfällighetsförening Årsredovisning 2012/2013 Org nr:716406-1181 Styrelsen för Sjöberga Samfällighetsförening får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2012/2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Tennisverksamheten 2014 Tennisskola Tennisskolan fortsätter enligt struktur och organisation som infördes höstterminen 2012: - Tennislekis/minitennis, tränarledd träning för ca 100

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2011 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 2011. Styrelsen har efter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FALU TENNISKLUBB 2012

VERKSAMHETSPLAN FALU TENNISKLUBB 2012 VERKSAMHETSPLAN FALU TENNISKLUBB 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND.. S. 1 2. VISION.S. 1.1 LÅNGSIKTIGA MÅL. S. 1.2 KORTSIKTIGAMÅL.. S. 1.3 STRATEGIER.. S. 2 2.4 SWOT-ANALYS.. S. 2 2.4.1 STYRKOR (interna)

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING 2008-07-01 2009-06-30 RÄKEN SKAPSÅRET

M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING 2008-07-01 2009-06-30 RÄKEN SKAPSÅRET M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING RÄKEN SKAPSÅRET 2008-07-01 2009-06-30 Styrelsen för Mälaröarnas Waldorfskoleförening avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Linköping Judo 2014 Januari 2015 Linköping Judo en klubb för alla! Linköping Judo har under året haft 311 unika medlemmar som tränat under drygt 20 pass per vecka under terminstiderna

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp I- Kremlan Samfällighetsförening Org nr 7179-9845 ÅnSnfOOVtSNlNG ZOIZO OI-ZO1Z1Z31 1 (6) ARSREDOVISNING styrelsen for samfällighetsföreningen Kremlan i Danderyds kommun får härmed avge redovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 2007-08-31 1 Flädje Nya Golfklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6)

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Org nr Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011, föreningens elfte räkenskapsår ÅRSREDOVISNING För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Stockholms Köpmansklubb

Stockholms Köpmansklubb Verksamhetsberättelse Stockholms Köpmansklubb 2014-01-01-2014-12-31 Stockholms Köpmansklubb 1(6) VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2014 Stockholms Köpmansklubbs Nämnd får härmed avgiva redogörelse

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND Org nr 716406-8129 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002 HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 716406-8129 020101 010101 RESULTATRÄKNING NOT -021231-011231

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Helsingborg TKs. Barn-, Ungdoms- & Seniorverksamhet

Helsingborg TKs. Barn-, Ungdoms- & Seniorverksamhet Helsingborg TKs Barn-, Ungdoms- & Seniorverksamhet Filbornavägen 11 Hemsida: HTKs Barnverksamhet Tennis 12 FamiljeTennis 3-6 år Minitennis 5-8 år Akademi Röd 5-7 år Miditennis 7-10 år Akademi Orange 7-9

Läs mer

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006 Årsredovisning för Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907 Räkenskapsåret 2006 1-12 2007-05-06 Styrelsen för Bostadsföreningen Åsa upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 Sidan 1 av 9 Org nr 716444-1615 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Höjdena Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011.01.01-2011.12.31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Inom

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3 Årsmöte 2015 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2014... 3 Resultat- och balansräkning 2014... 4 Revisorernas berättelse... 6 Verksamhetsplan... 8 Budget 2015... 8 Dessa handlingar är under

Läs mer

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013

Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 Brf Gillet 10 Årsredovisning 2013 1(9) Årsredovisning Brf Gillet Nr 10 Org.nr 717600-0516 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2005

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2005 Gävle Orienteringsklubb Ekonomisk berättelse 2005 Bokslutskommentarer och fonder Resultatrapport konton Resultatrapport resultatenheter Balansrapport Revisionsberättelse EKONOMI Bokslutskommentarer Årets

Läs mer

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening 1 (5) ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-09-01 2014-08-31 Org nr 716417-1956 Förslag till vinstdisposition: Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 730 228

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2013 1 2 Styrelsen för Svenska Landseer klubben får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Suppleant

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

NSSF Förvaltningsberättelse 2009

NSSF Förvaltningsberättelse 2009 1 NSSF Förvaltningsberättelse 2009 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Håkan Westman, ordförande, Mikael Lyckinger, vice ordförande, Ove Eriksson, kassör, Mats Clémentz, sekreterare, Nicklas

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf Smedjehusen. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning. för. Brf Smedjehusen. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Brf Smedjehusen Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 2 Bostadsrättsföreningen Smedjehusen Org.nr 769616-8095 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Smedjehusen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bilagor till årsmöte 2013

Bilagor till årsmöte 2013 Verksamhetsberättelse för år 2012, Grimsta samfällighetsförening Styrelsen har under 2012 bestått av följande ledamöter. Monica Jacobsson Sten (74) ordförande Björn Lindquist (63) sekreterare Ola Granqvist

Läs mer

De olika serierna och dess regelverk

De olika serierna och dess regelverk De olika serierna och dess regelverk Serierna är uppbyggda i sex olika kategorier (A-F), som på olika sätt är anpassade mot målgruppens spelare. Nedan återfinns kortfattade beskrivningar av respektive

Läs mer

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen och verksamhetschefen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Malmö avger härmed följande redovisning för förvaltningen av föreningens

Läs mer

Motion: ansökan om att starta upp tennissektion inom AIK

Motion: ansökan om att starta upp tennissektion inom AIK Motion: ansökan om att starta upp tennissektion inom AIK Inledning Vi vill starta upp en sektion för tennis inom Allmänna idrottsklubben. Vi är ett gäng AIK:are som alla har relativt lång tennisbakgrund,

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 3 Datum: 2010-02-22 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Lena Weiffert

Läs mer

Huddingescouternas Samarbetsorgan

Huddingescouternas Samarbetsorgan HSS Verksamhetsberättelse 2005 Sida 1 Huddingescouternas Samarbetsorgan Verksamhetsberättelse 2005 Flemingsberg Sjö, Huddinge, Segeltorps, Stuvsta, Trångsund-Skogås och Vårby Gårds Scoutkårer. Mål med

Läs mer