Ekologisk mat i restauranger - attitydundersökning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekologisk mat i restauranger - attitydundersökning"

Transkript

1 Ekologisk mat i restauranger - attitydundersökning Foto: Mats Gerentz/SLU På allt fler restauranger är det idag självklart att använda ekologiska råvaror och produkter i så stor utsträckning som möjligt. Man vet vad det betyder för att stärka restaurangens profil/varumärke och locka gäster, som inser vad medvetna val innebär för både ambitionen i köket och en renare natur. Ekocentrum, informationscentrum för ekologiska produkter är en ideell förening med medlemmar som arbetar med livsmedel och/eller miljöfrågor.

2 Ekologisk mat i restauranger - - attitydundersökning 2005 Sammanfattning sid 2 Inledning sid 3 Enkät sid 4 Intervjuer sid 8 Slutsatser sid 17

3 Sammanfattning Attidydundersökningen gjordes hösten 2005 av Ekocentrum, Informationscentrum för Ekologiska Produkter som en del i projekt Restaurang-Eko. Undersökningen bestod av enkät (54 svar) och uppföljande djupintervjuer (24 st). Intervjuerna gjordes med ledande restauranger inom gastronomi och nyskapande. Enkät Svaren från enkäten visar att majoriteten av dem som svarat är intresserade av miljöfrågor och tror att de är viktiga för branschens framtid. Enkäten visar att Bra för miljön anges av en majoritet för handla ekologiskt medan Fritt från GMO inte är särskilt intressant och att ledningen bara i något enstaka fall kräver det. Godare, Hälsosammare och Bra för vår profil får relativt höga värden medan Kunderna/gästerna frågar efter får låga. De svarandes uppgift om andel ekologiska inköp ligger på genomsnittet 21,7 procent. Vanligast angivna andelen är 10 procent. Varför man inte är intresserad av att köpa ekologiskt beror framför allt på Högt pris och Svårt att få tag i varorna. I några få fall är anledningarna Dålig leveranssäkerhet och Lokalt producerat är mer intressant. Bara i ett svar är anledningen Dålig kvalitet. Kommentar: Uppgivet intresse och angivna procentsatser ska tolkas med viss försiktighet då de som medverkat i enkäterna sannolikt är mer intresserade av miljöfrågor än ett genomsnitt i branschen. Intervjuer Åtskilliga ambitiösa krögare/kockar är intresserade av att hitta nya råvaror av god och jämn kvalitet, med höga smaker och ett ursprung och en historia som stärker den egna profilen. Det finns ett stort glapp mellan å ena sidan krögare/kockar som är intresserade och vill köpa ekologiskt men som inte vet vad som finns på marknaden och å andra sidan producenter som inte hittar några avnämare. Ansvariga och kunniga samordnare på t ex länsnivå är en möjlig väg och en väl fungerande logistik för ekologiskt och närproducerat. Här kan både små och stora grossister spela mer avgörande roller för en växande eko-produktion och försäljning av ekologiska livsmedel i framtiden. Många anger grossisternas begränsade intresse och utbud av ekologiskt som det största hindret för större och mer regelbundna inköp. Leveranssäkerhet av tillräckliga mängder med hög kvalitet över lång tid är ett generellt och allvarligt problem, oavsett region och tid på året. Kommentar: Djupintervjuerna visar att man många gånger sätter likhetstecken mellan KRAV-godkänt och närproducerat utan att ha kontroll på vad som är certifierat och godkänt. 2

4 Inledning Attidydundersökningen gjordes hösten 2005 av Ekocentrum, Informationscentrum för Ekologiska Produkter. Undersökningen är en del i projekt Restaurang-Eko, som delfinansieras av Jordbruksverket. Attitydundersökningen bestod av enkät och djupintervjuer. Enkäten besvarades dels av besökande på en fackmässa, RestaurangExpo (35 svar. Antal besökande i Ekocentrums monter var ca 300), och dels genom utskick med restaurangbranschens största tidning, Restauratören (20 svar. Utskick ca ex). I intervjuerna medverkade 24 respondenter. Om urvalet av de intervjuade Urvalet av respondenter (24 st) till djupintervjun är gjort efter visat intresse för att handla ekologiskt och närproducerat. Restaurangerna är valda för att ligga i framkanten vad gäller gastronomi och nyskapande. Två intervjuade arbetar på konferensanläggningar och lika många på hotell, varav ett är bland de största i landet. De intervjuade är kockar/krögare som arbetar i köket och ansvarar helt eller delvis för inköpen över så gott som hela landet, från Tomelilla i söder till Åre i norr. En intervjuad var inköpare utan uppgifter i köket. Krogvärlden är mycket manlig. 22 av 24 intervjuade är män, vilket också speglar förhållandet på krogarna vad gäller ledande ställning/chefer. Intervjuerna har gjorts i personliga möten i sju och per telefon i 17 fall minimum en halvtimme, som längst en och en halv timme. Samtliga intervjuer har varit positiva, så till vida att man tagit sig tid att sätta sig in i ämnet och tagit sig god tid att svara. Frågorna mejlades ut i förväg, men få hade läst dem före intervjun. 3

5 Enkät Sammanställning av enkät på mässan RestaurangExpo september och i tidningen Restauratören november Fråga 1. Vilken typ av restaurang arbetar du på? 8 Personal-/företagsrestaurang 12 Kursgårds-/Konferensrestaurang/ Hotell 11 Lunchrestaurang 15 Gourmetkrog/à la carte 8 övriga: 1 Café/konditori, 4 studerande/lärare, 1 Catering, 1 Vägkrog och 1 arbetade på båt. 4 som kryssat för Snabbmat har även kryssat för Lunchrestaurang och räknas dit i sammanställningen. (Fråga 2 bara med i den ena enkäten) 2. Hur stor andel ekologiska livsmedel köper du till restaurangen idag? Av de 19 som angivit en andel blir genomsnittet 21,7 procent. Högsta andelen är 98 procent och den lägsta 0. Andelar som 80 och 60 procent anges också. Vanligast angivna andelen är 10 procent (7 st). Genomsnittet för gourmetkrogarna är drygt 37 procent (med variation från 98 till 10 procent), för konferensrestaurangerna ca 22 procent. För lunchrestauranger är genomsnittet 6,6 och för övriga 7 procent (där 0 procent står för en Vägkrog). Uppgivet intresse och angivna procentsatser ska tolkas med viss försiktighet, se slutkommentaren sid Hur stort är ert intresse för att köpa ekologiska livsmedel till restaurangen? 51 har svarat och inte mindre än 13 har angett siffran 10 vilket alltså är mycket stort intresse. Genomsnittsintresset är lite drygt 7. För gourmetrestaurangerna är genomsnittet 8 (fem har angett 10!), för hotell/konferensanläggningar lite knappt 6,5 (tre tior men också två tvåor), personalrestauranger 8,3, lunchrestauranger 6,8, övriga (studerande/elever etc) 5, och för caféet Vilka anledningar ser du att köpa ekologiska livsmedel till er restaurang? 38 Bättre för miljön 25 Råvarukvalitet 24 Bra för vår profil 23 Hälsosamma 22 Om det ekologiska är lokalt är det intressant 17 Godare 10 Kunderna/gästerna kräver det 8 Frihet från GMO 1 Ledningen kräver det Annat: Roligare att arbeta med. Sunt och egentligen självklart 4

6 Många har som synes kryssat i flera alternativ. Vanligaste skälet är bättre för miljön följt av råvarukvalitet tätt följt av bra för vår profil, hälsosamma och om det ekologiska är lokalt är det intressant. Även godare anges i viss utsträckning medan kunderna/gästerna kräver det, frihet från GMO liksom ledningen kräver det inte är något tydligt skäl att handla ekologiskt. 11 av 15 gourmetkrogar har kryssat för bättre för miljön, 10 råvarukvalitet, 9 bra för vår profil, 7 om det ekologiska är lokalt är det intressant, 6 godare, 4 hälsosamma, 3 gästerna/kunderna frågar efter/kräver det, 2 frihet från GMO och 0 ledningen kräver det. För konferensanläggningar etc (12 st) gäller att 9 har kryssat för bättre för miljön, 7 om det ekologiska är lokalt är det intressant, 6 hälsosamma, 6 råvarukvalitet, 5 bra för vår profil, 5 godare, 2 frihet från GMO, 2 kunderna kräver/frågar efter det och 1 ledningen kräver det, För lunchrestauranger (11 st där 3 valt att inte svara på frågan) har 7 har kryssat för bättre för miljön, 6 hälsosamma, 5 råvarukvalitet, 4 bra för vår profil, 4 om det ekologiska är lokalt är det intressant, 3 frihet från GMO, 2 godare, 1 kunderna/gästerna kräver/frågar efter det och 0 ledningen kräver det. För personalrestauranger (8 st varav alla utom en svarat) har 7 har kryssat för bra för vår profil, 6 bättre för miljön, 6 hälsosamma, 5 råvarukvalitet, 4 godare, 3 kunderna/gästerna kräver/frågar efter det, 2 om det ekologiska är lokalt är det intressant, 1 ledningen kräver det och 0 frihet från GMO, Kommentar: Bra för miljön är det klart viktigaste skälet till att använda ekologiska livsmedel i de olika verksamheterna, utom för Personalrestauranger som anger bra för vår profil tätt följt av bättre för miljön. Här vore intressant att veta om man menar restaurangens profil eller företaget där restaurangen finns. En hypotes är att det kan gälla båda. Ledningen kräver det är minst viktiga anledningen enligt enkäten, vilket kan tyda på att man tar egna initiativ i miljöinköpen utan ledningens uttalade ambition i frågan. Dock ska man komma ihåg att många antagligen majoriteten även om det inte framgår av enkätsvaren driver sina egna verksamheter och är sin ledning, ensam eller ihop med en eller flera kompanjoner. Frihet från GMO ligger också långt ner på svarslistan och anledningen är troligen att man inte är så insatt i den kontroversiella frågan eller inte tagit ställning i debatten. Angående råvarukvalitet kan konstateras att ju högre uttalade gastronomiska ambitioner, desto fler kryss i det svarsalternativet. 5

7 5. Varför är du inte intresserad av att köpa ekologiska livsmedel till er restaurang? 19 Högt pris på produkterna 12 Svårt att få tag i råvarorna 4 Lokalt producerat är mer intressant 4 Kunderna/gästerna frågar inte efter det (frågan med bara i den ena enkäten) 3 Dålig leveranssäkerhet (frågan med bara i den ena enkäten) 1 Dålig kvalitet/råvarukvalitet Annat: Personalens kunskaper, Har inte tänkt på det. Frågan har fått få svar (23 av 54). Högt pris och svårt att få tag i produkterna är de tydligaste skälen i alla kategorier. Dålig kvalitet har fått ett kryss markerat av en lärare. 6. Frågan om EU-märket. Femton korrekta svar av 54 visar att märket är tämligen okänt i hela branschen. Till saken hör att flera av de svarande hade fått information om EU-logon av Ekocentrum under mässan. En kommentar från en svarande: Om detta märke har funnits en längre tid är det pinsamt att jag som kökschef inte får mer information om detta!!! 7. Hur tror du att framtiden för ekologiska livsmedel ser ut på din typ av restaurang? Hoppas att det inte bara blir en trend! Om tillgången är god blir nog många intresserade. Gästen ska vara mer krävande, är en synpunkt från en gourmetkrog. Från en restaurangskola kommer svaret: Ljus framtid, vi måste vara en förebild Förhoppningsvis ett större utbud hos våra grossister! svarar en gourmetkrog på framtidsfrågan. Bara utbudet och priserna justeras blir det mycket bättre, svarar en annan krog med samma inriktning. Vi hoppas ekologiskt blir det vanliga och det andra alternativ, säger man på en cateringfirma, som idag har ca 20 procent ekologiska livsmedel. Växande med goda möjligheter att servera bra lokalproducerade ekologiska produkter, tror man på det svarande gästgiveriet. Tror att det kommer mer och mer. Kan man påverka/styra så att grossisterna har ekolivsmedel i lager så skulle det bidra. Vi köper alltid när vi har råd. På vår lunchrestaurang försvinner gästerna när priserna ligger för högt, få väljer de dyrare alternativen. Jag tror att gästerna kommer att kräva mera EKO & närproducerat samt att konferensbesökare är mer uppmärksamma på ämnet, säger man på en konferensrestaurang som också har spa. Läraren som svarat hävdar att ekolivsmedel kommer att öka om pris och kvalitet blir konkurrensbart med ej ekologiska livsmedel. Det kommer mer och mer när kunderna blir mer medvetna tror man på en lunchrestaurang. Mycket stor då myndigheter och organisationer sätter press på oss! är framtidsutsikterna från en personalrestaurang. 6

8 Mycket bra, hävdas det från en gourmetkrog som redan har 80 procent eko av råvaruinköpen. Ljus säger man på ett känt hotell med ca 20 procent ekologiskt på inköpslistan. Där är man dock irriterad över att man inte fått mer och tydligare information om EU-märket. På en kursgård med ca 5 procent eko skräder man inte orden: Dålig eftersom de stora grossisterna lägger på många % och lokalt utbud är jobbigt att få fram (bilresor, tel, brev mm) plus ojämn tillgång vissa perioder. Sammanfattning: De sammanslagna svaren från två enkäter visar att majoriteten av dem som svarat är intresserade av miljöfrågor och tror att de är viktiga för branschens framtid. Enkäten visar att Bra för miljön anges av en majoritet för handla ekologiskt medan Fritt från GMO inte är särskilt intressant och att ledningen bara i något enstaka fall kräver det. Godare, Hälsosammare och Bra för vår profil får relativt höga värden medan Kunderna/gästerna frågar efter får låga. Varför man inte är intresserad av att köpa ekologiskt beror framför allt på Högt pris och Svårt att få tag i varorna. I några få fall är anledningarna Dålig leveranssäkerhet och Lokalt producerat är mer intressant. Bara i ett svar är anledningen Dålig kvalitet. Många har valt att kommentera och förtydliga sina svar enligt ovan vilket ger både insikter och inspiration. Slutkommentar: Uppgivet intresse och angivna procentsatser ska tolkas med viss försiktighet då de som medverkat i enkäterna sannolikt är mer intresserade av miljöfrågor än ett genomsnitt i branschen. De uppföljande djupintervjuerna som gjordes hösten -05 visar också att man många gånger sätter likhetstecken mellan KRAV-godkänt och närproducerat utan att ha kontroll på vad som är certifierat och godkänt. 7

9 Intervjuer Sammanfattning av kockars och krögares kunskap om, inställning till och intresse för att handla ekologiska livsmedel, idag och i framtiden De intervjuade har med några undantag uttryckt uppfattningen att både ekologiskt och närproducerat är intressant, men man med tre undantag inte har kommit igång i någon större utsträckning. Ett tydligt mönster är att man i första hand söker närproducerat och är det ekologiskt, ser man det som ett plus. Vi springer inte benen av oss för att hitta ekologiskt. Lokala producenter gynnar vi så mycket vi kan, men vi har inte järnkoll på hur många som verkligen är ekologiska. Lokalt som produceras med omtanke är mer värd mat även om det inte är ekologisk. Jag söker lokalt först, men hittar jag inte kvalitet söker jag vidare. Jag vill ha den bästa produkten för mina gäster skull. Även om jag har miljö som ambition kan jag inte släppa kvalitet. Vi kan inte köpa en sämre vara bara för att den är ekologisk eller närproducerad. Det håller inte. Minst lika bra och till eventuell högre pris, men även där finns gränser. Jag tittar främst på produktens smak och kvalitet är det sedan KRAV är det kanon. Eko får inte styra före smak. Genomgående vill man ha rena livsmedel med hög kvalitet med mycket smak. På krogar som mer eller mindre regelbundet handlar eko/närproducerat uppskattas att råvarorna har en historia/ett ursprung som ibland berättas för gästerna men sällan eller aldrig markeras i menyn. Även om inte så många frågar efter eko/ursprung så tycker man att inköpsstrategin ger krogen en sympatisk profil som lockar medvetna gäster. Många vill ha svenskt och regionalt och en del frågar även efter ekologiskt. En krögare ifrågasatte tydligt fördelarna med lokalt producerade varor. Lokalproducerat är bullshit. Varför skulle det vara bättre för att det kommer härifrån? För mej är miljö och ekologi viktigare. 8

10 Så gott som samtliga intervjuade hade någon eller några ekologiska produkter på inköpslistan och menyn. Allmänt var man osäker på om det var KRAV-godkänt eller bara närproducerat. X-fågel är väl KRAV-godkänd?, var en vanlig retorisk fråga. Jag skulle bli förvånad om hon inte är ekologisk. Dyrt som kvicksilver, men hon producerar fantastiska grönsaker. Handlar hos Eko-fisk. Då är väl fisken ekologisk? Vi kör Gotländsk oxfilé. Kan vara KRAV, men jag vet inte. Inte i första hand KRAV-märkt man är ute efter. Många märkningar att hålla reda på. Går inte ha koll på vad som är miljö och ekologiskt. Ju högre ambition i köket (stjärnor i Guide Rouge och poäng i White Guide) desto mer intresserade är man att välja ekologiskt och/eller närproducerat med tydligt ursprung. De allra flesta arbetar efter säsong och planerar inköpen därefter. Vanligaste och mest regelbundna inköpen görs av rotsaker, örter och grönsaker (dock svårt att få tag i under vinterhalvåret). Vin, ost och andra mejeriprodukter är också vanliga liksom lamm, mjöl, gryner/linser och förstås vilt, svamp, bär, fisk och skaldjur. Vanligt är man har ett eller flera eko-viner även på restauranger som i övrigt har sparsamma inköp av ekologiskt och närproducerat. Att man har eko-viner nämns ofta lite stolt! Vi söker bra ekologiska viner. Ofta ger eko en bättre produkt, max smak. KRAV-viner säljer hyggligt, riktigt bra faktiskt. Både rött och vitt. Ekologiska viner hade vi förut, men inte längre. Finns ingen efterfrågan. Det är ingen som frågar efter det. Lika ovanligt som nå n frågar efter koscher-vin. Vad som står högt på eko-önskelistan är framför allt kyckling, nöt- och griskött, större och jämnare utbud under året av rot- och grönsaker av hög och jämn kvalitet till överkomliga priser. Flera nämner också ekologiskt kaffe i förpackningsstorlekar lämpade för restauranger och storkök. Rättvisemärkt är det ingen som tar upp spontant. Mer örter och sallader som är helt eko, det vore fint. 9

11 Ansvar för miljön är den vanligaste anledningen FÖR ekologiskt följt av etik. GMO-fritt liksom djuretik betonas starkt av en intervjuad men nämns knappast av övriga. Den egna hälsan - eller andras anses inte i något fall vara huvudargument. Alla vill väl djurens bästa, liten merkostnad kanske, men det blir inget eko-kött hos oss i alla fall. (Hotell där VD bromsar.) Vanliga skäl MOT att handla mer eko är att det är svårt att få tag i ekologiska kvalitetsprodukter över lång tid, huvudgrossisten har lite eller inget att erbjuda och själva hinner man inte lägga tid på att kontinuerligt söka egna inköpskällor. Även priset spelar roll, men i mindre utsträckning. Man är beredd att betala för kvalitet inom vissa gränser, men man har en lika tydlig uppfattning om att ekologiskt är dyrare som otydlig kunskap om kostnadsnivåer. KRAV-tomater kan vi inte handla för dom kostar tio gånger mer ja, lite överdrivet kanske, men dom är i alla fall betydligt dyrare. (Kock på trendig krog i Stockholm.) Smalt ekosortiment och svalt intresse från de stora grossisterna är en genomgående uppfattning. Grossisterna tar för sig, väldigt mycket dyrare, om det finns något. Min huvudgrossist är så prisfixerad att man kräks. Och plockar du utanför ordinarie sortiment har du minst en halv månad extra leveranstid. Det finns visionära krögare och visionära producenter. Men inga visionära grossister/distributörer. Bromsklossar för utvecklandet av hela branschen. Dålig information från producenter om vad som finns att köpa och bristande logistik är andra skäl till att man inte handlar mer ekologiska produkter. Du vet att det finns gårdar som har grisar som går ute men hur får man tag i det? Det känns som om produkterna finns, men informationen är dålig. Vi får ingen info och vi saknar kunskap. Borde finnas lamm och så nt här i närheten men vi behöver himla stora kvantiteter. Klart logistikproblem. Ett annat är att producenterna/bönderna måste ta modern teknik till hjälp för att producera ekologiskt med hög kvalitet och till rimliga kostnader. Inte bli kvar vid det gamla och präktiga. Mer lokalproducerat idag. Söker via Skärgårdssmak, företrädesvis i Stockholms skärgård. 10

12 Det fanns också goda erfarenheter av producenter med aktiv marknadsföring. Periodvis funkar det med eko hos oss. Jag gillar när det kommer en person från landet med jord under naglarna och erbjuder något riktigt bra och gott. Producenten kom inklivande i blåställ och stövlar och presenterade sina produkter. Mycket trovärdigt. Verkligheten är också den att man har fullt upp med den dagliga verksamheten och sällan eller aldrig har tid att planera för framtiden när det gäller eko och närproducerat. Inte heller finns tid att själv jaga leverantörer, än mindre att hämta med egen bil. Hur jag får tag i nya produkter? Mycket ramlar man på ryktesvägen. Långa transporter som påverkar miljön negativt är något som flera av de intervjuade tar upp spontant. Vissa KRAV-produkter kommer från andra sidan jordklotet och då är jag inte lika benägen att köpa. Annars - under säsong - väljer jag KRAV så mycket som går. (Krögare med miljöprofil.) Vi behöver inte åka till Frankrike för att köpa bra ost. Medan andra lagade sjötunga med sockerärter från Afrika hade jag morötter och sej. Det är mat jag känner för. En pluskänsla i vardagen. Vanligt önskemål är ökat samarbete mellan producenterna vad gäller information, samordnad distribution och för att tillsammans åstadkomma utlovade leveranser. Professionellt affärsmannaskap saknas bland producenterna som inte alltid förstår restaurangernas krav och vardag. Jag fick tag i en producent en bit utanför stan som lovade leverera primörer en viss dag. Dom kom inte och han hörde inte av sig. När jag ringde sa han att han inte hade tillräckligt men att han skulle höra med grannen. När jag ringde några dagar senare sa han att grannen inte hade något heller. Söker närproducerat men ingen kommer med några erbjudanden. Problemet är också att få ihop transporter, så idag handlar jag själv mycket i hälsobutiker. Med mer alerta producenter hade det varit lättare. Vissa hör av sig, men inte i den omfattning som de borde. Får många kontakter gratis när man vet att jag är intresserad så kontaktar dom mej. Leveranssäkerheten är ett problem. Känns som om många är månskensbönder. 11

13 Krögare/kockar som handlar kontinuerlig med lokala producenter (både med och utan certifiering) återkommer till den nytta och glädje de har av ett nära samarbete. Inte bara under själva mötet utan också att det leder till en kvalitetshöjning i köksarbetet då man vet historien bakom produkten och även har något att berätta för gästerna. Försöker lära känna producenterna. Då har man en kvalitetssäkring. När vi berättar att det här lammet har betat hos BM i K-sta reagerar gästerna positivt. Följdfrågan om det är eko kommer aldrig. Gästerna smäller av när vi berättar att vi har ostar från Flen! (Nästgårds krögare.) Dialogen med producenter som driver utvecklingen framåt viktig. Någon som månat extra för att produkten och naturen ska må bra. Undermålig kvalitet nämndes i något fall, men det är inte är någon allmän uppfattning bland de intervjuade. Hög kvalitet en viktig förutsättning för att handla ekologiskt. Ekovaror av undermålig kvalitet och kanske till ett högre pris har svårt att hävda sig på krogar med gastronomiska ambitioner. Leveranssäkerhet av tillräckliga mängder med hög kvalitet över lång tid är ett problem, oavsett region. Producenterna förstår inte alltid vad vi är ute efter och tror att vi är beredda att betala vad som helst bara för att det är KRAV. Lokala producenter med halvbra produkter som tar bra betalt, då blir det inte kul En insikt och förståelse för producenternas situation uttrycktes av en enda krögare. Ekologiska producenter har det inte lätt. Dom får ju mycket mindre avkastning. Men dom brinner för det dom kommer på med. Mycket kärlek i dom produkterna. Jämtland nämns av några som förebild och som troligen kommit längst vad gäller att ta vara på närproducerat, marknadsföring, kontakt med krogar etc. I Halland (Högskolan i Halmstad nämns) har man också kommit en bit på väg, liksom i Sörmland. Det funkar bra i Jämtland. Vi har kommit långt, kanske längst i Sverige. Vi är ett gäng krögare i ena änden, och ett gäng lokala producenter i den andra. Och nu försöker vi mötas. (Konferenskrögare i Halland.) Du beställer inte ett kg vaxbönor utan 200 st och får exakt antal i jämna storlekar. Morötterna är upplagda som tändstickor kommer som smycken. Priset? Något över men du behöver inte slänga något. Spar arbete. (Samma nöjda konferenskrögare som ovan.) Den motsatta uppfattningen finns också: Den ekologiska rotsellerin som kom var en liten, dyr sak där hälften fick ansas bort. I Sörmland är man duktiga. Viktigt att det finns en ambitiös spindel i nätet. Annars fungerar det inte i längden. 12

14 Några regionala skillnader vad gäller inställning, kunskap och eko-ambition är svåra att upptäcka. En iakttagelse är att kockar/krögare på landsbygden har en klar uppfattning om att det är enklare att få tag i ekologiskt och närproducerat i storstäderna medan deras storstadskollegor har precis motsatt uppfattning. Det är lättare att få tag i ekologiska produkter i en storstan än hos oss på landet. Logistiken många duktiga odlare häromkring har svårt att få leveranserna att fungera. Självklart har dom som arbetar nära producenterna enklare att få tag i närproducerat. Bara två av de intervjuade hade helt klart för sig vilken positiv utveckling det är för organic på krogarna i övriga världen, där bla USA, England och Tyskland är ledande. Det stora flertalet har en vag uppfattning om att något är på gång medan några inte hade vare sig kunskap eller uppfattning om utvecklingen i världen vad gäller ekologiskt på krogen. Stort i USA, kommer att bli stort även här. Och vi vill gärna vara med och leda den utvecklingen. Men även här i Europa. Många av produkterna vi importerar är Organic, varför produceras inte dom härhemma? Jag har sett utvecklingen i Danmark på nära håll och deras snabba utveckling och framgång inom eko. Tycker vi borde lära oss av danskarna och göra om deras success story snacka om ekologisk revolution! Det ekologiska tåget har varit lite trögstartat i vårt land. Men nu börjar även det tåget få upp ångan och det gäller att hänga på. Se bara vad som händer i bl a USA, i England och i Tyskland. Där är organic högsta matmode. Kul att kolla trender nu är det inne med ekologiskt, men vi var nästan tre år före stora trenden. I framtiden kommer allt att vara producerat på naturens villkor. Det är en positiv utveckling - trend om man så vill - som vi bara är i början på. (Visionär krögare med mycket höga gastronomiska ambitioner) Flera nämnde andra länders ambitioner, profilering och stolthet över inhemska produkter. Där finns en stor potential för svenska produkter enligt flera av de intervjuade. Vi måste bli bättre på att få fram och framhäva våra egna produkter. Fransmännen är duktiga och vi tittar på dom och glömmer vilka bra grejor vi har. Italien är min eko-förebild. Ekologiskt på torget, färgat garn och folk handlar. Hembakat bröd. Mycket känsla och upplevelse. Bondens marknad har också lite av det här men det borde vara mycket mer. 13

15 En krögare ifrågasatte att det svenska regionala skulle ha några fördelar. Är det så bra mat när vi låter våra djur gå inomhus när andra går fria på Pampas? Och svensk lammproduktion tycker jag är en katastrof. Vi tar från Nya Zeeland. De som kommit igång och regelbundet arbetade med ekologiska och närproducerade råvaror med tydligt ursprung uttrycker en klar uppfattning att medvetna inköp höjer arbetsglädjen och gemenskapen i köket. På en krog har hela personalen engagerats i miljö- och kvalitetsfrågorna. Vilket höjt både arbetsmoral och sammanhållning enligt krögaren/kocken. Hela personalen har fått utbildning i miljökunskap. Det ger en medvetenhet som påverkar hela vår verksamhet och i allt vi gör. Respekt för såväl miljön och råvaran som personalen och gästerna. Det är inte bara svenskt, utan det finns även många bra ekologiska råvaror från andra länder. På frågan Hur stort intresset för att köpa ekologiska livsmedel? Ligger svaren mellan 1 och 10. Vanligaste svaret ligger runt 7 vilket sannolikt är en bit över ett genomsnitt av Sveriges krogar. Och som tidigare sagts: Ju högre ambition i köket desto mer intresserade är man att välja ekologiskt och/eller närproducerat med tydligt ursprung. Av 24 intervjuade är 20 sina egna chefer medan fyra alltså är anställda. De sistnämnda var alla eko-konsumenter privat men i sin yrkesroll på restaurangen eller hotellet köpte man så gott som ingenting av vare sig ekologiskt eller närproducerat. Anledningen var att deras chefer eller företagets policy inte uttryckt någon önskan eller inriktning att köpa ekologiskt - vanligen på grund av ett befarat högre pris som skulle påverka lönsamheten negativt. Inte någon av de fyra uttalade någon önskan om att situationen skulle ändras. Står inte på profilagendan (Inköpare på stort hotell.) Vi köpte ekologiskt till för två år sedan, men så fick vi ny VD som såg fakturorna och då fick vi sluta. 14

16 Intressant är också vad man INTE sa i intervjuerna. Ingen ifrågasatte att inköp av ekologiska varor bidrar till en bättre miljö eller att det var onödigt. Man var helt inne på att det var en viktig fråga, men att man hade olika skäl till varför man inte köpte mer eller så gott som ingenting alls. Många är medvetna privat och handlar en hel del ekologiskt till familjen. Men här på krogen tänker jag inte så mycket på, här har vi liksom inte kommit igång. Kan inte vara sunt att köpa mat som processats kemiskt. Det sunda växer sig starkare, tycker jag väl. (Inköpare med litet intresse att handla eko till sitt företag.) Ingen av de intervjuade hade läst artikeln EKOEGO i tidningen Gourmet (nov 06). 15

17 KRAV/Svan-märkning Två krögare/kockar har spontant nämnt ordet Rödstrumpor på frågan om deras kunskap och inställning till KRAV. Man har inte lika tydlig uppfattning om Svanen, men generellt tycker man att det är många märkningar att hålla reda på och för majoriteten står KRAV för något tråkigt och präktigt. Undantag finns dock. På två trendkrogar sa man spontant att man gärna skulle sätta upp KRAV-dekalen både på dörrar och matsedlar! En klar majoritet har heller inte någon klar uppfattning vad KRAV står för. Och bland dem som har en uppfattning går meningarna isär. För mej står KRAV för kvalitet, höga smaker och bra utseende och att näringsinnehållet är kvar. Kortast möjliga tid från jorden till tallriken. KRAV? Dålig på det här. Står för något positivt bara. KRAV och Rättvisemärkt är det samma sak? Om den har KRAV-stämpel är den då ekologisk? Varför jag inte fortsatte med KRAV var den byråkratiska ordningen. Dokumentation i en verksamhet som vår är alldeles för krånglig och tidsödande. Konstruerad för storkök men knappast för oss som gör nya menyer varje morgon. Procentsatser och beräkningar tar för lång tid. KRAV lite fyrkantiga i sig. Rigida i sitt resonemang. Bra med en kontrollorganisation för det måste till, men de har en sinnebild av vår värld som inte stämmer med vår verklighet. Foträt stämpel på KRAV. Fungerar inte i en icke foträt restaurang totalt ointressant, faktiskt. Svan-märning står för nå t positivt men sen går jag bet. Vet inte vad det innebär. Ska byta diskmedel till mer miljövänligt. Jag kan tänka mej att Svanen-märka det mesta. I och för sig ett fungerande kontrollsystem, men ibland är det svårt att inlemma riktigt små företag i ett sånt system mycket pappersarbete. Bra för Scandic och andra kedjor, men knappast för en liten restaurang. Scandic har stärkt sin profil genom miljötänket, men så har man också folk som tar hand om allt pappersarbete. Svanen? Är inte det ett miljömärke för tvättmedel? Svanen? Känns gammalt. Svan-märka varför inte?! Ger kvitto på att vi fyller alla krav på hygien. Känns skönt att sätta på dörren och visar att här är rent och snyggt och ordning, märkt med datum och råvarorna står i kylar. Jätteintressant, men jag vill inte betala för Svanmärkning plus all administration. Jag tror på en förenklad certifiering. 16

18 Slutsatser Åtskilliga ambitiösa krögare/kockar är intresserade av att hitta nya råvaror av god och jämn kvalitet, med höga smaker och ett ursprung och en historia som stärker den egna profilen. Det finns ett stort glapp mellan å ena sidan krögare/kockar som är intresserade och vill köpa ekologiskt men som inte vet vad som finns på marknaden och å andra sidan producenter som inte hittar några avnämare. Ansvariga och kunniga samordnare på ex länsnivå är en möjlig väg (goda exempel från Jämtland, Halland och Sörmland) och en väl fungerande logistik för ekologiskt och närproducerat. Här kan både små och stora grossister spela mer avgörande roller för en växande eko-produktion och försäljning av ekologiska livsmedel i framtiden. Många anger grossisternas begränsade intresse och utbud av ekologiskt som det största hindret för större och mer regelbundna inköp. Leveranssäkerhet av tillräckliga mängder med hög kvalitet över lång tid är ett generellt och allvarligt problem, oavsett region och tid på året Bilagor: Enkät från RestaurangExpo Enkät från Restauratören 17

19 Regeringens tydliga mål är att öka den ekologiska produktionen, vilket naturligtvis kräver en ökad användning i såväl små som stora kök. På uppdrag av Jordbruksverket ansvarar Ekocentrum för projektet Restaurang-Eko, som vänder sig till kockar, krögare och personal på privata restauranger samt till branschorganisationer, grossister och restaurangskolor. Uppdraget utgår från restaurangernas inställning, behov och önkemål och arbetar med information,trycksaker/ guider och hemsidor som stämmer med branschens dagliga verksamhet. Du är välkommen att höra av dig när du vill veta mer i stort som smått eller vara med i projektet. Carin Enfors Ekocentrum, , , Välkommen till vår hemsida www. ekocentrum.info

Framtidens Mat. Sammanfattning sid 2 Inledning Enkät sid 4 Intervjuer sid 10 Slutsatser sid 13. Ekologisk mat i restauranger Attitydundersökning 2010

Framtidens Mat. Sammanfattning sid 2 Inledning Enkät sid 4 Intervjuer sid 10 Slutsatser sid 13. Ekologisk mat i restauranger Attitydundersökning 2010 Framtidens Mat Ekologisk mat i restauranger - Attitydundersökning 2010 Sammanfattning sid 2 Inledning sid Enkät sid 4 Intervjuer sid 10 Slutsatser sid 13 1 Sammanfattning Attitydundersökningen gjordes

Läs mer

Välj godare råvaror till ditt kök

Välj godare råvaror till ditt kök KRAV-CERTIFIERA DIN RESTAURANG Välj godare råvaror till ditt kök Receptet på godare mat VASA ALLÉ GÖTEBORG Restaurang Wasa Allé ligger mitt i Vasastaden i Göteborg. Här är ambitionsnivån skyhög, inte minst

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

Hållbar Utveckling Miljömärkning

Hållbar Utveckling Miljömärkning Jakob Warlin 9c Gunnesboskolan Hållbar utveckling Handledare: Senait Bohlin Hållbar Utveckling Miljömärkning Är man som vuxen konsument medveten om olika miljömärkningars betydelse? Påverkar det ens inköp?

Läs mer

Utvärdering av KRAVs märkningsregler för restaurang och storhushåll Enkätsammanställning

Utvärdering av KRAVs märkningsregler för restaurang och storhushåll Enkätsammanställning Växjö 2014-05-30 Utvärdering av KRAVs märkningsregler för restaurang och storhushåll Enkätsammanställning Idag finns det mer än 800 KRAV-certifierade restauranger, caféer och storhushållskök i Sverige.

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Vi har fått in svar från 27 föräldrar. Vi har ca 70 barn i fyran och femman, resten är sexor. Alla frågor kunde ni svara på med ett

Läs mer

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING KURSPROGRAM 2014 Kursprogrammet Hållbar mat i kommuner och landsting bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. Våra utbildningar

Läs mer

örmånspaket för Menigos kunder Menigo Partner

örmånspaket för Menigos kunder Menigo Partner ETT erbjudande från Menigo Foodservice örmånspaket för Menigos kunder Menigo Partner Låt oss förenkla din vardag Har du det mest prisvärda elavtalet? Hur utbildar du din personal? Vad kostar egentligen

Läs mer

Naturskyddsföreningens kampanj för att minska matens miljöpåverkan.

Naturskyddsföreningens kampanj för att minska matens miljöpåverkan. Naturskyddsföreningens kampanj för att minska matens miljöpåverkan. Om alla svenskar bytte kött mot grönsaker två gånger i veckan skulle det motsvara koldioxidutsläppet från 233 000 bilar under ett helt

Läs mer

Vår affärsidé Vi förser den professionella måltidsbranschen med varor, tjänster och kunskap som förenklar våra kunders vardag och förbättrar deras

Vår affärsidé Vi förser den professionella måltidsbranschen med varor, tjänster och kunskap som förenklar våra kunders vardag och förbättrar deras Välkommen! Vår affärsidé Vi förser den professionella måltidsbranschen med varor, tjänster och kunskap som förenklar våra kunders vardag och förbättrar deras affär. Vår vision Där mat och dryck serveras

Läs mer

Sibylle Mendes. Criadora Consult. Upphandla livsmedel Stockholm 19 nov 2013

Sibylle Mendes. Criadora Consult. Upphandla livsmedel Stockholm 19 nov 2013 . Sibylle Mendes Criadora Consult Upphandla livsmedel Stockholm 19 nov 2013 Goda exempel De goda exemplen finns, men de har krävt en hel del extra arbete av såväl kostchefer som upphandlare. Vadstena,

Läs mer

Genomgång av Ekomatsedeln. Praktiska övningar som ger inblick i Ekomatsedelns

Genomgång av Ekomatsedeln. Praktiska övningar som ger inblick i Ekomatsedelns Kursprogrammet Hållbar mat i kommuner och landsting bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. Våra utbildningar ger utomordentligt goda resultat. Det visar

Läs mer

Beställ varor när du vill Dygnet runt 7 dagar i veckan året om

Beställ varor när du vill Dygnet runt 7 dagar i veckan året om Beställ varor när du vill Dygnet runt 7 dagar i veckan året om Med Mårdskog & Lindkvist Matgrossistens webbshop kan du beställa varor precis när det passar dig. Den är enkel att använda och hjälper dig

Läs mer

Varför handla ekologiskt?

Varför handla ekologiskt? 100519 Varför handla ekologiskt? Ida Wreifält, 9B Handledare: Fredrik Alven Innehållsförteckning: Inledning sid 1 Bakgrund sid 1-2 Syfte sid 2 Metod sid 2 Resultat sid 2-4 Slutsats sid 4 Felkällor sid

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

Underlag för dig som vill förbereda frågorna om. service & pedagogik, samt miljöpåverkan

Underlag för dig som vill förbereda frågorna om. service & pedagogik, samt miljöpåverkan CHECKLISTA Nivå 2 Underlag för dig som vill förbereda frågorna om service & pedagogik, samt miljöpåverkan Denna checklista innehåller frågor som, beroende på skolans förutsättningar, kan behövas förberedas

Läs mer

Vi är en frukt och grönsaksgrossist

Vi är en frukt och grönsaksgrossist Vi är en frukt och grönsaksgrossist med ett enormt sortiment att välja bland. Vår passion är vårt arbete och vi gör vårt yttersta för att möta just dina önskemål. John G. Swedberg VARFÖR VÄLJA JOHN G.

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

Klimatanpassa din matlagning

Klimatanpassa din matlagning Klimatanpassa din matlagning Varje tallrik räknas. Att klimatanpassa ditt kök är kanske den bästa miljöinsats du kan göra. Och det fina är att det varken är svårt eller omständligt. Med vårt initiativ

Läs mer

Vår affärsidé: Vårt löfte:

Vår affärsidé: Vårt löfte: Välkommen till oss! Vår affärsidé: Att hjälpa restauranger och storkök med de varor, tjänster och den kunskap de behöver för att driva och utveckla sin verksamhet. Vårt löfte: Vi bryr oss om din verksamhet.

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist. Martin & Servera-gruppen

Sveriges ledande restaurang- och storköksspecialist. Martin & Servera-gruppen Välkommen till oss! Vår affärsidé Vi förser den professionella måltidsbranschen med varor, tjänster och kunskap som förenklar våra kunders vardag och förbättrar deras affär. Sveriges ledande restaurang-

Läs mer

Program & inbjudan. nov.

Program & inbjudan. nov. Program & 12 inbjudan. nov. Senast den vi vill 5 november älan! ha din anm Välkommen till Den stora matdagen Hösten kommer och dagarna blir kortare. Vi drar oss inåt efter denna fantastiska sommar. Nu

Läs mer

Inget klydd. Bröderna Vollmer gräver där de står

Inget klydd. Bröderna Vollmer gräver där de står på menyn Inget klydd Bröderna Vollmer gräver där de står Text: Niclas Kindvall m Foto: Stefan Larsson Med en total satsning på lokala råvaror och ett hängivet sökande efter de rena smakerna har Vollmers

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015

EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015 EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015 Macklean insikter 2 Rapportens konklusioner i korthet 1 Ekologiskt är en växande konsumenttrend som skapar en

Läs mer

Ekologisk livsmedelsmarknad

Ekologisk livsmedelsmarknad Ekologisk livsmedelsmarknad Halvårsrapport om den ekologiska livsmedelsförsäljningen i detaljhandeln inklusive Systembolaget. Januari Juli 2016 sammanställd av Ekoweb.nu 18 års erfarenhet av ekomarknaden

Läs mer

Christl Kampa-Ohlsson

Christl Kampa-Ohlsson Christl Kampa-Ohlsson Mat som förbättrar världen om sambandet mellan mat miljö - hälsa !!????!! Hushållens utsläpp av växthusgaser 27 % Mat 25 % Rekreation och fritid 16 % Transporter 16 % Bostad 6 % Kläder

Läs mer

Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet

Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet Hur upplever du att tävlingen Nordsjö Kalix Open genomförts i sin helhet Bra genomförd tävling,hoppas den återkommer Riktigt bra för att vara första gången, gärna en något tuffare profil nästa år! Bra

Läs mer

Besvara nedanstående frågor. Redovisa sedan era svar på webben wwf.se/matphv. Namn på butiken: Kommun:

Besvara nedanstående frågor. Redovisa sedan era svar på webben wwf.se/matphv. Namn på butiken: Kommun: Besvara nedanstående frågor. Redovisa sedan era svar på webben wwf.se/matphv UTBILDNINGS- MATERIAL Butik på hållbar väg OM BUTIKEN Bra mat för hälsa och miljö! Namn på butiken: Kommun: Tillhör butiken

Läs mer

God mat + Bra miljö = Sant

God mat + Bra miljö = Sant God mat + Bra miljö = Sant Vad vi äter spelar roll - både för hälsan och miljön! Här berättar vi mer om hur vår mat påverkar miljön och hur du själv kan bidra med dina beslut Sju smarta regler för maten

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

PROJEKTPLAN & RAPPORT 2010-12-10

PROJEKTPLAN & RAPPORT 2010-12-10 PROJEKTPLAN & RAPPORT 2010-12-10 SAMMANFATTNING - Överraskande många företag med produkter av hög kvalitet och stor potential inom restaurangsektorn. - Stort engagemang och öppenhet hos de flesta att utvecklas

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER?

VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? VARFÖR VÄLJER KONSUMENTER EKOLOGISKA PRODUKTER? Solweig Wall Ellström, KRAV, E-post: konsument@krav.se Attityder till ekologiska livsmedel Det är bra, det är viktigt och det är klokt att köpa ekologiskt.

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Ett krogpaket. för jobben!

Ett krogpaket. för jobben! Ett krogpaket för jobben 2014-03-24 På stjärnkrogar i Stockholm serveras svenskt Wagyu-kött från Västervik. I Örebro bryggs och säljs öl som vinner internationellt erkännande. Och i Fäviken lagas mat som

Läs mer

Minska matsvinnet. Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad. Nyhet: Doggybag Beställ nu!

Minska matsvinnet. Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad. Nyhet: Doggybag Beställ nu! Minska matsvinnet Erbjud dina gäster att ta hem resterna i doggybag Nyhet: Doggybag Beställ nu! Gör som Johan Jureskog Låt gästerna ta hand om sina egna rester Tillsammans gör vi skillnad Så här jobbar

Läs mer

18 R E S T A U R A N G V Ä R L D E N

18 R E S T A U R A N G V Ä R L D E N 18 RESTAURANGVÄRLDEN HAR SVERIGE EN ÄRLIG CHANS ATT UPPNÅ MÅLET: EUROPAS FRÄMSTA MATLAND? FÖR FÖRSTA GÅNGEN GER BRANSCHEN ETT GEMENSAMT SVAR PÅ FRÅGAN I RESTAURANGVÄRLDEN. ATTENTION POUR LA SUÈDE Sverige

Läs mer

Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1.

Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1. Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1. Själva grundtanken är att det ska bli mindre krångligt att handla lokalt producerad mat. Det ska inte behövas bil, en stor frys och att man råkar känna

Läs mer

Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss?

Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss? Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss? Kvinna 25 År Kvinna 35År Man 54 år Kvinna 63 år Kvinna 34 år Mina reflektioner

Läs mer

Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521

Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521 Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521 1 Innehållsförteckning Inledning...S.2 Bakgrund...S.2 Syfte/frågeställning...S.3 Metod...S.3 Resultat...S3,4 Slutsats...S.4 Felkällor...S. 4 Avslutning...S.4

Läs mer

Viktigt att veta innan du börjar

Viktigt att veta innan du börjar Namnlappar Viktigt att veta innan du börjar Innan vi börjar med din design så betalar du 150:- i en startavgift som du sedan får tillbaks på fakturan då du beställer dina namnlappar. (har du redan en

Läs mer

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer.

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Garant = Sant! Ekologiskt På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Idag har vi cirka 90 ekologiska, smaktestade och noga utvalda produkter

Läs mer

ICA-kundernas syn på hållbarhet

ICA-kundernas syn på hållbarhet ICA-kundernas syn på hållbarhet Om ICAs kundpanel ICAs Kundpanel rekryterades under sommaren 2011 och innehöll vid undersökningstillfället cirka 2300 kunder. Kunderna rekryteras slumpmässigt via telefon.

Läs mer

UPPDRAG: LIVSMEDEL OCH HANDEL

UPPDRAG: LIVSMEDEL OCH HANDEL UPPDRAG: LIVSMEDEL OCH HANDEL Vilka val vi gör när vi handlar är viktigt för vilken påverkan vår konsumtion har på människor och miljö både lokalt och på andra sidan jorden. Giftfri mat? Hur maten produceras

Läs mer

Medlemsenkät. 2. Film

Medlemsenkät. 2. Film Medlemsenkät 1. Stillbild 2. Film Bakgrund Under våren genomförde vi två enkätundersökningar som gick ut till samtliga medlemmar i BLF Skälet till undersökningarna är att få tillgång till underlag för

Läs mer

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 5049/02.08.00/2013 Stadsstyrelsen 114 7.4.2014 Fullmäktige 65 19.5.2014 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar

Läs mer

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström

Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du har bara en kropp - ta hand om den! av Elin Häggström Du är värdefull! Det är viktigt att få höra att man är värdefull och att man är duktig på något. Så kom ihåg, beröm dina kompisar och personer i

Läs mer

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Besö ksenkä t Lysekil, Hävets Hus öch Käpärutstä llningen Juli 2014 Förutsättningar: En person frågades ut

Läs mer

Resultatet av Indecaps enkätundersökning

Resultatet av Indecaps enkätundersökning Resultatet av Indecaps enkätundersökning Först och främst vill jag tacka er som var med och svarade på enkätundersökningen. Anledningen till att vi skickar ut en sådan lite då och då är för att få en chans

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel. - redovisning av telefonintervjuer, november/december Beatrice Pernehagen

KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel. - redovisning av telefonintervjuer, november/december Beatrice Pernehagen KfS:s medlemmar om genteknik vid framställning av livsmedel - redovisning av telefonintervjuer, november/december 1998 Beatrice Pernehagen Kooperativa institutet Box 200 63 104 60 Stockholm Telefon 08-772

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

Förslag till nya regler restaurang och storhushåll, kapitel 15

Förslag till nya regler restaurang och storhushåll, kapitel 15 Förslag till nya regler restaurang och storhushåll, kapitel 15 Läsanvisning I regeltexten nedan har strukturen och numreringen på reglerna ändrats för att bättre stämma överens med KRAVs skrivregler för

Läs mer

RESULTAT MEDLEMSPANEL OM GENMODIFIERAT FODER, FEBRUARI 2004

RESULTAT MEDLEMSPANEL OM GENMODIFIERAT FODER, FEBRUARI 2004 RESULTAT MEDLEMSPANEL OM GENMODIFIERAT FODER, FEBRUARI 2004 Bakgrund Enkäten genomfördes mellan den 2 och 25 februari. Syftet var att ta reda på medlemmarnas inställning till genmodifierat foder och hur

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Det bästa som hänt under min tid som boklånare

Det bästa som hänt under min tid som boklånare Stockholms stadsbibliotek Det bästa som hänt under min tid som boklånare Resultat och analys av en enkät som visar vad låntagare vid Stockholms stadsbibliotek tycker om att låna e-böcker från biblioteket.se.

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Bättre upphandling av livsmedel

Bättre upphandling av livsmedel Bättre upphandling av livsmedel Upphandling 24 seminarie 29/11 2012 Nils Berntsson, Marknadsdirektör Martin&Servera 1 Martin & Servera: Mat, dryck, utrustning, koncept och tjänster Martin & Servera är

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Tändvätska för att hitta din glöd privat och på jobbet! Att ge varandra tändvätska innebär att vi ger varandra rätt energi. Då får vi

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

Parallella arrangemang. Norra Europas största fackmässa för hotell, restaurang och storkök

Parallella arrangemang. Norra Europas största fackmässa för hotell, restaurang och storkök Parallella arrangemang Norra Europas största fackmässa för hotell, restaurang och storkök erbjudande! Mässan du inte vill missa Boka plats på GastroNord eller Vinordic senast 31 maj 2013 så får du Affärspaketet

Läs mer

Nordic Taste & Flavour Centre inbjudan till kurs Smaka på kemi

Nordic Taste & Flavour Centre inbjudan till kurs Smaka på kemi KURS 3 JUNI 2015 PÅ SP FOOD & BIOSCIENCE I GÖTEBORG Nordic Taste & Flavour Centre inbjudan till kurs Smaka på kemi Välkommen till kurs med fokus på lättillgänglig smakkemi som du har nytta utav! Vi svarar

Läs mer

GENUIN MATGLÄDJE. med fokus på rena smaker och riktigt bra råvaror

GENUIN MATGLÄDJE. med fokus på rena smaker och riktigt bra råvaror GENUIN MATGLÄDJE med fokus på rena smaker och riktigt bra råvaror KRÖGARENS ORD När jag fick frågan om jag ville driva Bergskrogen fanns det inget hotell på Öje bergets sluttning i Järvsö. Bara en hög

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Startande av gårdsbutik Journalnummer: 2009-2821 Kontaktperson,

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR Ett nytt skräddarsytt hus med charmen hos ett gammalt. Det var Ann-Sofie och Johan Lyckows önskemål när familjen växte. När de gick på visningar föll valet snabbt på Trivselhus.

Läs mer

Frågor till dig som söker arbete hos oss

Frågor till dig som söker arbete hos oss Frågor till dig som söker arbete hos oss För att vi ska få en mer utförlig bild av dig och dina förväntningar på oss, samtidigt som du får en bild av oss och våra förväntningar, vill jag be dig läsa igenom

Läs mer

Vår enkät kring vad ni tycker om appen Tinder har legat ute i fyra veckor och vi har fått in 44 svar. Här följer en sammanställning av era svar:

Vår enkät kring vad ni tycker om appen Tinder har legat ute i fyra veckor och vi har fått in 44 svar. Här följer en sammanställning av era svar: Vår enkät kring vad ni tycker om appen Tinder har legat ute i fyra veckor och vi har fått in 44 svar. Här följer en sammanställning av era svar: Tjejer som "swipar" höger (valt ut någon de är intresserad

Läs mer

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT Sofia Aronsson ANVÄNDBARHET OCH GRAFISK DESIGN MIS 13, Nackademin Yrkeshögskola Lärare: Ellinor Ihlström Inledning... 3! Analys... 3! Hitta... 3! Förstå... 5! Använda... 6!

Läs mer

Orkla Matbarometer en undersökning om nordisk kosthållning

Orkla Matbarometer en undersökning om nordisk kosthållning Orkla Matbarometer en undersökning om nordisk kosthållning ORKLA MATBAROMETER Orkla är en av de största aktörerna på den nordiska livsmedelsmarknaden och har därmed ett ansvar för att bidra till ökad folkhälsa,

Läs mer

Visa vad din butik står för. KRAV-certifiera! Receptet på godare mat

Visa vad din butik står för. KRAV-certifiera! Receptet på godare mat Visa vad din butik står för KRAV-certifiera! Receptet på godare mat Visa vad din butik står för KRAV är en symbol för positiv utveckling. Nästan alla konsumenter, 98 procent*, känner till KRAV-märket.

Läs mer

Fler vegetariska lunchalternativ i Jönköpings kommun?

Fler vegetariska lunchalternativ i Jönköpings kommun? Fler vegetariska lunchalternativ i Jönköpings kommun? Anna Sperl Jönköpings kommun, Miljökontoret 28 november 2013 Innehållsförteckning 1.0 Introduktion... 3 2.0 Bakgrund... 3 3.0 Mål och syfte... 4 3.1

Läs mer

Har precis lagt en beställning på Linkan Android för Scrollan som många här använder.

Har precis lagt en beställning på Linkan Android för Scrollan som många här använder. SCROLLAN android Postad av Marcus Lundström - 13 jan 2013 22:42 Har precis lagt en beställning på Linkan Android för Scrollan som många här använder. Lite chansning eftersom det knappt finns någon information

Läs mer

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Definitioner av begrepp i detta dokument: BeM Avser riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening. Medlem Medlem

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken Minnesanteckningar 2012-01-24 Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken 24 januari 2012 Medverkande: Stefan Bäckström, ordförande Lärande- och kulturnämnden Lennart Backlund, utredare Ingela Rauhala,

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

[ KEITARINGU ] CATERING på japanska

[ KEITARINGU ] CATERING på japanska [ KEITARINGU ] CATERING på japanska NjUT Av livets frukt EN fest för smak och syn. här - där öst möter väst INGENTING är omöjligt Ska du ordna en fest, ett affärsmöte eller något annat evenemang? Söker

Läs mer

VADDÅ EKO? Ekologiskt, vad innebär det? Och hur kontrolleras det?

VADDÅ EKO? Ekologiskt, vad innebär det? Och hur kontrolleras det? VADDÅ EKO? Ekologiskt, vad innebär det? Och hur kontrolleras det? För att du ska veta att maten är ekologisk räcker det att det står ekologisk på förpackningen. Eller så kikar du efter de här två märkena,

Läs mer

Ökat socialt innehåll i vardagen

Ökat socialt innehåll i vardagen -3-111 -3-3 Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen, vård och omsorg Ökat socialt innehåll i vardagen - Utvärdering av hur personal som deltagit i utvecklingsarbete om ökat socialt innehåll i vardagen uppfattar

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Monica Holm Verksamhetsutvecklare monica.holm@ostersund.se. Evonne Kjellsdotter Mattsson Kostchef evonne.k.mattsson@ostersund.se

Monica Holm Verksamhetsutvecklare monica.holm@ostersund.se. Evonne Kjellsdotter Mattsson Kostchef evonne.k.mattsson@ostersund.se Monica Holm Verksamhetsutvecklare monica.holm@ostersund.se Evonne Kjellsdotter Mattsson Kostchef evonne.k.mattsson@ostersund.se Vi ska laga och servera god mat till växande barn & ungdomar som ska orka

Läs mer

Enkelt. Smart. Prisvärt.

Enkelt. Smart. Prisvärt. Enkelt. Smart. Prisvärt. Rätt råvara. Rätt maskin. Rätt service. Hur många koppar serverar du per dag? MERRILD 94 grader Kaffe- och tekonceptet 94 grader ger dig en helhetslösning för din kaffeoch teservering.

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

Trerätters år 9. Förväntat resultat Efter arbetsområdets slut förväntas eleven

Trerätters år 9. Förväntat resultat Efter arbetsområdets slut förväntas eleven Trerätters år 9 Förankring i kursplanen Undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att planera och tillaga måltider och att genomföra uppgifter som förekommer i ett hem. använda metoder, livsmedel och

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Mål resurshushållning i kursplanen

Mål resurshushållning i kursplanen RESURSHUSHÅLLNING Mål resurshushållning i kursplanen Ha kunskaper om resurshushållning för att kunna välja och använda metoder, redskap och teknisk utrustning för matlagning Kunna planera, tillaga, arrangera

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

2014-03- 26. Vad kan vi lita på och litar vi på det? Foto: Fredrik Fernqvist

2014-03- 26. Vad kan vi lita på och litar vi på det? Foto: Fredrik Fernqvist 2014-03- 26 Vad kan vi lita på och litar vi på det? Märkningarnas roll och betydelse Fredrik Fernqvist, 2014-03-20 Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, Alnarp Fredrik.Fernqvist@slu.se

Läs mer