Miljömärkning för logianläggningar Lokala kriterier, Åland HOTELL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljömärkning för logianläggningar Lokala kriterier, Åland HOTELL"

Transkript

1 Miljömärkning för logianläggningar Lokala kriterier, Åland HOTELL 2014

2 Välkommen! Green Key är en miljömärkning som kan tilldelas logianläggningar. Green Key startade i Danmark 1994 och är en del av Foundation for Environmental Education. På Åland administrerar Agenda 21 miljömärkningen. Så här ansöker du För att bli belönad med Green Key måste ett antal krav uppfyllas. Kraven är utformade som kriterier och dessa indelas i två kategorier; obligatoriska och poängkriterier (*). De obligatoriska kriterierna ska vara uppfyllda när ansökan för certifiering lämnas in. Varje år ska anläggningen uppfylla alla obligatoriska kriterier och ett visst antal poängkriterier. År Antal poängkriterier Antal poängkriterier uppfyllda 1 1 kriterium 2 4 kriterier 3 7 kriterier 4 10 kriterier 5 13 kriterier 6 16 kriterier kriterier Kontaktuppgifter till Agenda 21 Kontaktperson: Karin Rosenberg Post- och besöksadress: Agenda 21, Norragatan 13, Mariehamn Telefon: Webbplats: E-post:

3 Kontaktuppgifter Logianläggningens namn Adress Postnummer Postort Telefon Webbadress E-post Namn, miljöansvarig Telefon, miljöansvarig E-post, miljöansvarig Namn, verksamhetsansvarig Telefon, verksamhetsansvarig E-post, verksamhetsansvarig Kort beskrivning av anläggningen (som presenteras på Agenda 21s hemsida) Antal rum Antal gästnätter/år Antal gästbäddar Antal anställda

4 I. MILJÖLEDNING I.1 Ledningen är involverad och har utsett en miljöansvarig från personalen. Den miljöansvariga fungerar som kontaktperson för Agenda 21. Ej relevant, orsak Beskrivning Fyll i under kontaktuppgifter. I.2 Verksamheten har en miljöpolicy som de presenterar i ansökan. Dokument bifogas i ansökan. I.3 Verksamheten har framställt en handlingsplan med miljömål och jobbar Dokument bifogas i ansökan. aktivt för förbättring. I.4 All dokumentation som rör Green Key finns i en miljöpärm som uppdateras vid behov. I.5 Verksamheten följer nationella lagar och förordningar. I.6 Den miljöansvarige ser årligen över Green Keys kriterier. POÄNGKRITERIE I.7 *Ägarna/aktieägarna/styrelsen hålls fortlöpande informerade om Green Key. Arbetet med Green Key lyfts i styrelsen minst en gång per år. II. PERSONALMEDVERKAN Miljöpärmen är tillgänglig vid besök av kontrollant. Protokoll från styrelsemötet sparas i miljöpärmen. II.1 Verksamhetsledningen håller möten med personalen för att informera om miljöarbetet. Protokoll från dessa möten sparas i miljöpärmen. II.2 Den miljöansvarige har möten med ledningen för att presentera verksamhetens utveckling på miljöområdet. Protokoll från dessa möten sparas i miljöpärmen. II.3 Den miljöansvarige och vid behov annan personal utbildas i miljö och hållbar Detta dokumenteras genom att: utveckling (exempelvis Agenda 21s grundkurs i Green Key och hållbar utveckling). II.4 Den miljöansvarige ser till att personalen är informerad om verksamhetens Ny personal informeras genom att: miljöarbete, samt att all personal kan informera gästerna om miljöarbetet. II.5 Städpersonalen har informerats om vilka rutiner som gäller vid byten av Rutinerna skrivs ner och sparas i

5 II.6 II.7 lakan och handdukar. *Verksamheten har en CSR policy, som gäller till exempel mänskliga rättigheter, jämlikhet och arbetsmiljö. *Ledningen uppmuntrar kreativ personal och miljöansvar. Detta sker exempelvis genom workshops, diskussioner, möjlighet för personalen att pröva sina idéer inom verksamheten och bejakande av initiativ. miljöpärmen. Dokument bifogas i miljöpärmen. Valfri typ av dokumentation i miljöpärmen. III. INFORMATION TILL GÄSTERNA III.1 Green Key-dekalen och diplomet ska vara väl synligt för gästerna. Foto. III.2 De anställda kan informera sina gäster om anläggningens miljöpolicy och miljömål. Gästerna uppmuntras att delta i miljöarbetet. Miljöpolicy och mål kommuniceras genom att: Gästerna vägleds genom att: III.3 Informationsmaterial om Green Key är synligt och lättillgängligt för gästerna Informationsmaterial finns här: på anläggningen och anläggningens webbsida. III.4 Personalen i receptionen kan informera gästerna om miljömärkningen och verksamhetens miljöarbete. III.5 Personalen i receptionen kan informera gästerna om den lokala III. 6 III.7 kollektivtrafiken. Det finns tydlig information om sätt att spara vatten och energi för gäster och personal (till exempel tv, belysning och värme). POÄNGKRITERIE *Verksamheten ger gästerna möjlighet att utvärdera miljöarbetet (exempelvis med ett frågeformulär) Hur informeras gästerna? Dokument i miljöpärmen. Dokument bifogas i miljöpärmen. IV. VATTEN

6 IV.1 Den totala vattenförbrukningen registreras minst en gång i månaden. Vattnet läses av så här ofta: IV.2 Nyinköpta toaletter är vattensnåla (max sex liter per spolning). IV.3 Personalen åtgärdar regelbundet droppande kranar och läckande toaletter. IV.4 Alla badrum har en papperskorg. IV.5 Åtminstone hälften av duscharna har ett vattenflöde på mindre än nio liter per minut. IV.6 Minst hälften av kranarna har ett vattenflöde på mindre än åtta liter per minut. IV.7 Urinoarer är spolbara och snålspolande. IV.8 Nyinköpta diskmaskiner förbrukar inte mer än 3,5 liter per korg och är energisnåla. IV.9 Intill diskmaskinen finns instruktioner på hur man sparar vatten när man diskar. IV.10 Allt avloppsvatten måste renas. Lagstiftning som styr detta ska följas. IV.11 Eventuella miljöfarliga flytande kemikalier måste förvaras så att de inte kan läcka och skada miljön. IV.12 *Anläggningen installerar vattenfelsbrytare för att snabbt åtgärda läckage och underlätta felsökning. IV.13 *Separata vattenmätare installeras på områden med hög förbrukning. IV.14 *Vattenflödet från kranar och toaletter på de allmänna områdena är under sex liter per minut. IV.15 *Nyinköpta toaletter är av dubbelspolningstyp; 3/6 liter. IV.16 *Kranvatten eller renat kranvatten serveras till gästerna. IV.17 *Utomhuspoolerna är övertäckta för att minska avdunstning. IV.18 *Utomhuspoolen kontrolleras regelbundet för läckage. Dokument om vattenförbrukning sparas i miljöpärmen. Vattenflödet är: Vattenflödet är: Dokumentet sparas i miljöpärmen. Vattenflödet är:

7 V. TVÄTT, RENGÖRING OCH HYGIEN V.1 Det finnas skyltar i badrummet som informerar gästerna om att lakan och handdukar byts när gästen så önskar. På skyltarna står det: Dokumentet sparas i miljöpärmen. V.2 Nyinköpt rengörings- och tvättmedel är miljömärkt. Produkterna är miljömärkta med: (Exempelvis med svanen eller EUblomman). V.3 Toalett- och hushållspapper samt pappershanddukar är miljömärkta. Produkterna är miljömärkta med: (Exempelvis med svanen eller EUblomman). V.4 *Mikrofiberdukar används vid städning för att spara på vatten och kemikalier. V.5 *All tvål och schampo som ges åt gästerna är miljömärkt. Produkterna är miljömärkta med: (Exempelvis med svanen eller EUblomman). V.6 *Tvål och schampo finns i utmatare för att minska användning av engångsartiklar. VI AVFALL VI.1 Anläggningen källsorterar i alla kategorier där återvinningsmöjligheter finns. Följande kategorier av avfall sorteras: VI.2 Om inte sophämtning sker ska anläggningen se till att avfallet blir säkert transporterat till närmsta återvinningscentral. VI.3 Instruktioner för källsortering och hantering av avfall finns lättillgängliga, och Instruktioner och

8 VI.4 VI.5 VI.6 VI.7 VI.8 VI.9 VI.10 är lätta att förstå, för både gäster och personal. Engångsmuggar, -tallrikar och -bestick får endast användas vid poolområdet, vid musikarrangemang och take-away. Farligt avfall (som batterier och kemikalier) bör förvaras i separata kärl och sedan lämnas till närmaste återvinningscentral. *Om anläggningen använder engångsartiklar, som shampo och tvål, måste de vara förpackade i återvinningsbart eller biologiskt nedbrytbart material. *Gästerna kan själva sortera avfall i sitt rum i det kategorier som nämns i VI.1. *Engångsförpackningar för smör, grädde och dylikt används inte, eller är förpackade i återvinningsbart material. *Anläggningen har ett avtal för hämtning av förpackningar och om möjligt även andra emballage. *Om anläggningen vid något tillfälle använder engångsartiklar är dessa biologiskt nedbrytbara. källsorteringsanvisningar sparas i miljöpärmen. Engångsartiklar används endast vid dessa tillfällen: VII. ENERGI VII.1 Energiförbrukningen registreras minst en gång i månaden. Dokument om energiförbrukning sparas i miljöpärmen. VII.2 System för justering av värme och luftkonditionering ska användas i tomma Beskriv rutin: rum. VII.3 Minst hälften av glödlamporna är av lågenergityp. Övriga ljuskällor byts ut Andel lågenergilampor är: när möjligt. VII.4 Ytorna på ventilationsanläggningens värmeväxlare ska rengöras regelbundet. Ange frekvens: VII.5 Fettfilter i kökets ventilation rengörs minst en gång per år. Ange frekvens: VII.6 Ventilationssystemen kontrolleras minst en gång per år och nödvändiga Ange frekvens:

9 reparationer utförs så att systemen är så energieffektiva som möjligt. VII.7 Kyl, frys, och andra utrymmen för kall- och varmförvaring har intakta Kontrollerades senast: tätningslister. VII.8 Nyinköpta pumpar och kylsystem använder godkända kylmedel, inte CFC eller HCFC. Utrustningen följer den nationella lagstiftningen om återvinning av kylskåp. VII.9 Nyinköpta mini-barer har en energiförbrukning som inte överstiger 1 kwh/dag. VII.10 Det finns rutiner för hur elektrisk utrustning, som TV-apparater och kylskåp, Beskriv rutin: stängs av när rum inte ska hyras ut. VII.11 *Alla fönster på anläggningar som används året runt har isolering med treglasfönster. VII.12 *90% av anläggningens glödlampor är av lågenergityp. VII.13 *Minst vart femte år görs en översikt av energiåtgången med hjälp av en rådgivare. VII.14 *Anläggningen visar ansträngningar för att minska vatten- eller Anläggningen gör så här: elförbrukningen på avdelningar med hög konsumtion; som bastu och pool. VII.15 *LED-lampor används. Ange hur många % av ljuskällorna som är LED-lampor. VII.16 *Anläggningen producerar och använder egen förnyelsebar energi. VII.17 *Ventilationsanläggningen har en energioptimerad fläkt och en energibesparande motor. VII.18 *Automatiska system installeras så att lamporna stängs av när gästerna lämnar sina rum. VII.19 *Rörelsedetektorer installeras så utomhusbelysningen stängs av automatiskt. VII.20 *Separata elmätare installeras på för elförbrukningen strategiskt viktiga platser. VII.21 *Luftkonditioneringen slår av automatiskt då fönster öppnas. VII.22 *Anläggningen har högre krav än de nationella minimikraven gällande

10 isolering vid nybyggnation och renovering. VII.23 *Värmeväxlare installeras för att ta hand om överskottsvärme från kylskåp, ventilationssystem, pooler och avloppsvatten etc. VII.24 *Värmerör ska vara isolerade. VII.25 *Rörelsedetektorer installeras i allmänna utrymmen så att belysningen energieffektiviseras. VII.26 *Rummen har ett nyckelkortssystem som säkrar att elektrisk utrustning stängs av då gästen inte är i boendet/rummet. VII.27 *Datorer och kopieringsmaskiner stängs automatiskt av efter en viss tid de varit oanvända. VIII. LIVSMEDEL VIII.1 När det är möjligt köper verksamheten ekologiskt märkt mat och fokusera på att köpa in lokalproducerade produkter. VIII.2 Andelen av inköpta miljömärkta eller lokalproducerade matvaror ska vara på samma nivå eller öka varje år. Om inte detta sker måste anledningen till detta kommuniceras till Agenda 21. VIII.3 *Ett vegetarisk alternativ finns på menyn i restaurangen. VIII.4 *I konferensrum serveras kranvatten istället för flaskvatten. VIII.5 *På anläggningen serveras frukt och grönsaker med den nordiska säsongen som utgångspunkt. VIII.6 *På anläggningen finns rutiner som hjälper att minimera matsvinn. Alla i kök och servering är bekanta med rutinerna. Följande ekologiska och/eller lokalproducerade livsmedel serveras: (Minst 5 livsmedel). Dokument sparas i miljöpärmen. Exempel på säsongsbetonade livsmedel som serveras: Dokument sparas i miljöpärmen. Beskriv rutin:

11 IX. INOMHUSMILJÖ IX.1 Verksamheten följer lagstiftningen vad gäller förorenade ämnen inomhus i sina lokaler. IX.2 Restaurangen är rökfri i enlighet med tobakslagen. IX.3 Majoriteten av verksamhetens rum är rökfria. Andelen rökfria rum: IX.4 När verksamheten gör omfattande ändringar inomhus (ombyggnad, renovering, byte av inredning osv. ) tas största möjliga hänsyn till miljövänligt material samt inomhusklimat. POÄNGKRITERIE IX.5 *Verksamheten har en personalpolicy vad gäller rökning under arbetstid. Policy: X. TRÄDGÅRD, PARKER OCH PARKERINGSOMRÅDEN X.1 Kemiska bekämpningsmedel och gödningsmedel får inte användas mer än Verksamheten använder: en gång per år och endast om det inte finns någon ekologisk eller naturlig motsvarighet. X.2 Nyligen inköpta gräsklippare ska vara elektriska, använda blyfri bensin, ha katalysator, ha en miljömärkning eller vara manuellt driven. X.3 Blommor och trädgården skall vattnas tidig morgon eller efter solnedgången. Verksamheten bevattnar: X.4 *Trädgårdsavfall komposteras. X.5 *Regnvatten samlas och används för bevattning av blommor och trädgård. X.6 *Trädgården vattnas med droppbevattning. X.7 *När nya grönområden planteras föredras inhemska eller endemiska arter.

12 XI. MILJÖAKTIVITETER XI.1 Informationsmaterial om närliggande parker, natur- och Anläggningen informerar om: naturskyddsområden finns lättillgängligt för gästerna. XI.2 Verksamheten ger information om närmaste plats att hyra eller låna cyklar. Cyklar finns att låna / hyra hos: XI.3 *Gästerna ges möjlighet att låna eller hyra cykel av anläggningen. XI.4 *Verksamheten sponsrar natur- och miljöaktiviteter eller föreningar i lokalområdet XI.5 *Anläggningen erbjuder sina gäster och personal aktiviteter för att öka Exempel på ordnade aktiviteter: kunskapen om hållbar utveckling samt miljö- och naturfrågor. XI.6 *Verksamheten förser gästerna med information kring närliggande EUbadstränder. XI.7 *Anläggningen erbjuder sina gäster miljöanpassade turistiska aktiviteter. Exempel på aktiviteter: XII. ADMINISTRATION XII.1 XII.2 XII.3 Alla personalutrymmen måste uppfylla samma kriterier som utrymmen avsedda för gäster. Hårfrisörer, spaanläggningar eller liknande som är i verksamhetens lokaler informeras om anläggningens Green Key märkning och miljöarbete samt uppmuntras att driva sina verksamheter i enlighet med Green Key-andan. *Nyligen inhandlade sällanköpsvaror har miljömärkning eller är producerade av företag som har ett miljöledningssystem. Dessa sällanköpsvaror har inhandlats: Av dessa företag:

13 XII.4 XII.5 *Gäster och personal uppmuntras till att använda miljövänliga transportmedel. *Ledningen uppmuntrar till minskad användning av papper i konferensrummen.

14 Förbindelse Skicka in ifylld kriteriechecklista tillsammans med miljöpolicy, miljömål och handlingsplan till Agenda 21. Jag,, försäkrar att inlämnade uppgifter är riktiga. Vi på anläggningen förbinder oss att upprätthålla de åtaganden som certifieringen Green Key innebär. Ort och datum Tack för din ansökan!

Definition av små logianläggningar Små logianläggningar är anläggningar med maximalt 15 sovrum.

Definition av små logianläggningar Små logianläggningar är anläggningar med maximalt 15 sovrum. Miljömärkning för logianläggningar Lokala kriterier för Åland SMÅ ANLÄGGNINGAR 2015 Välkommen! Green Key är en miljömärkning som kan tilldelas logianläggningar. Green Key startade i Danmark 1994 och är

Läs mer

Miljömärkning för logianläggningar Lokala kriterier, Åland CAMPING, STUGBY, B&B OCH VANDRARHEM

Miljömärkning för logianläggningar Lokala kriterier, Åland CAMPING, STUGBY, B&B OCH VANDRARHEM Miljömärkning för logianläggningar Lokala kriterier, Åland CAMPING, STUGBY, B&B OCH VANDRARHEM 2014 Välkommen! Green Key är en miljömärkning som kan tilldelas logianläggningar. Green Key startade i Danmark

Läs mer

Miljömärkning för logianläggningar och restaurang Lokala kriterier för Åland SMÅ ANLÄGGNINGAR B&B & gästhem

Miljömärkning för logianläggningar och restaurang Lokala kriterier för Åland SMÅ ANLÄGGNINGAR B&B & gästhem Miljömärkning för logianläggningar och restaurang Lokala kriterier för Åland SMÅ ANLÄGGNINGAR B&B & gästhem 2016-2020 Välkommen! Green Key är en miljömärkning som kan tilldelas logianläggningar och restauranger.

Läs mer

Välkommen! Så här ansöker du

Välkommen! Så här ansöker du Miljömärkning för logianläggningar och restaurang Lokala kriterier för Åland RESTAURANG/KAFÈ 2016 Välkommen! Green Key är en miljömärkning som kan tilldelas restauranger, kaféer, logi- och besöksanläggningar.

Läs mer

Green Key Åland Miljömärkning för logianläggningar. Handledningsguide för kriterielistan

Green Key Åland Miljömärkning för logianläggningar. Handledningsguide för kriterielistan Green Key Åland Miljömärkning för logianläggningar Handledningsguide för kriterielistan Välkommen till Green Key Åland! Den här guiden är en första hjälp för att komma igång med att miljömärka en anläggning

Läs mer

Miljömärkning för logianläggningar och restaurang Lokala kriterier för Åland HOTELL

Miljömärkning för logianläggningar och restaurang Lokala kriterier för Åland HOTELL Miljömärkning för logianläggningar och restaurang Lokala kriterier för Åland HOTELL 2016-2020 Välkommen! Green Key är en miljömärkning som kan tilldelas logianläggningar och restauranger. Green Key startade

Läs mer

Miljömärkning för logianläggningar och restaurang Lokala kriterier för Åland CAMPING Camping & stugor

Miljömärkning för logianläggningar och restaurang Lokala kriterier för Åland CAMPING Camping & stugor Miljömärkning för logianläggningar och restaurang Lokala kriterier för Åland CAMPING Camping & stugor 2016-2020 Välkommen! Green Key är en miljömärkning som kan tilldelas logianläggningar och restauranger.

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Låt grupperna intervjua den/de ansvariga för de olika delarna för att få hjälp att svara på frågorna.

Låt grupperna intervjua den/de ansvariga för de olika delarna för att få hjälp att svara på frågorna. Verktyget är uppdelat i sex delar: 1. el och värme, 2. mat och matavfall, 3. transporter, 4. varor, 5. avfall och återvinning samt 6. planering och kommunikation Dela upp klassen i 6 grupper och låt dem

Läs mer

Handledningsguide för kriteriechecklistan

Handledningsguide för kriteriechecklistan Handledningsguide för kriteriechecklistan Innehållsförteckning 1. Om handledningsguiden... 3 2. Vad är Green Key?... 4 3. Hur ni ansöker... 5 4. Kontrollbesök... 7 5. Kriteriechecklista... 8 A. Miljöledning...

Läs mer

Kriterium 1.4 Innehåll i Green Key-miljöpärm/mapp

Kriterium 1.4 Innehåll i Green Key-miljöpärm/mapp Kriterium 1.4 Innehåll i Green Key-miljöpärm/mapp Dokumentationen som krävs kan vara elektronisk eller i pappersform i en pärm. Det viktiga är att nödvändiga uppgifter kring kriteriernas uppfyllnad kan

Läs mer

Handledningsguide för kriteriechecklistan

Handledningsguide för kriteriechecklistan Handledningsguide för kriteriechecklistan 1 Innehållsförteckning 1. Om handledningsguiden... 3 2. Vad är Green Key?... 4 3. Hur ni ansöker... 5 4. Kontrollbesök... 6 5. Kriteriechecklista... 7 A. Miljöledning...

Läs mer

Handledningsguide för kriteriechecklistan

Handledningsguide för kriteriechecklistan Handledningsguide för kriteriechecklistan 1 Innehållsförteckning 1. Om handledningsguiden... 3 2. Vad är Green Key?... 4 3. Hur ni ansöker... 5 4. Kontrollbesök... 6 5. Kriteriechecklista... 7 A. Miljöledning...

Läs mer

Blomsterbutik Ansökan 2009:C

Blomsterbutik Ansökan 2009:C Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Blomsterbutik Ansökan 2009:C Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren för nedan angiven Produkt. Ansökan skickas

Läs mer

Mål & Åtgärder för Smaka på Stockholm miljöarbete 2011

Mål & Åtgärder för Smaka på Stockholm miljöarbete 2011 Stockholm 2011-05-17 Mål & Åtgärder för Smaka på Stockholm miljöarbete 2011 Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete

Läs mer

Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011

Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011 1(5) Miljöpolicy för Liljeholmens folkhögskola 2011 Innehållsförteckning Teologisk grund...2 Långsiktig målsättning...2 Mat och dryck... 2 Byggnader... 2 Inköp och förbrukningsvaror... 2 Resor och transport...

Läs mer

Ansökan Miljömärkt Event

Ansökan Miljömärkt Event Ansökan Miljömärkt Event Kriterierna gäller från 2013-01-01 till 2015-12-31 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 8. Särskilda

Läs mer

Miljöutskottet planerar och samordnar. Miljöutbildning planeras och utförs. Information om nationens miljöarbete och -program når ut till tjänstemän.

Miljöutskottet planerar och samordnar. Miljöutbildning planeras och utförs. Information om nationens miljöarbete och -program når ut till tjänstemän. Aktiviteter & Information 1 Miljöaktiviteter för nationens medlemmar arrangeras minst två gånger per termin. 2 gånger per termin Miljöutskottet planerar och samordnar. 2 En gång per termin, lämpligen i

Läs mer

Miljöchecklista för evenemang där Växjö kommun är arrangör

Miljöchecklista för evenemang där Växjö kommun är arrangör Miljöchecklista för evenemang där Växjö kommun är arrangör Checklistan baserar sig på Växjö kommuns miljöprogram. 1. Planering och genomförande Evenemanget ska bidra till att miljömålen i Växjö kommuns

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Miljöprogram. Hallands nation. Antaget: 2011-05-11 Senast ändrat: 2012-02-15 Dokumentansvarig: Quratelet, Hallands nation

Miljöprogram. Hallands nation. Antaget: 2011-05-11 Senast ändrat: 2012-02-15 Dokumentansvarig: Quratelet, Hallands nation Miljöprogram Hallands nation 2011 Antaget: 2011-05-11 Senast ändrat: 2012-02-15 Dokumentansvarig: Quratelet, Hallands nation Hallands nation Thomanders väg 3 046-15 91 91 Dokumentets syfte är att fungera

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Centerpartiets miljöpolicy

Centerpartiets miljöpolicy Centerpartiets miljöpolicy - för en hållbar utveckling juni 2008 www.centerpartiet.se Centerpartiets miljöpolicy För en hållbar, ekologisk och tillväxtfrämjande utveckling Centerpartiet ska vara ett föredöme

Läs mer

Information och tillsyn i Hörby kommun

Information och tillsyn i Hörby kommun M Hörby kommun 242 80 Hörby Besöksadress: Ringsjövägen 4 Tel: 0415-37 80 00 Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se www.horby.se Tillsyn av icke-anmälningspliktiga hygienlokaler (massörer, kroppsvård) Lokalt

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen Förskolans miljöprogram samt checklista för Miljöbaggen Antagen BUN 2012 06 20 Reviderad av ledningsgruppen för förskolans miljöarbete 2014 06 16 Förskolornas miljöprogram Förskolornas miljöprogram är

Läs mer

INLEDANDE KARTLÄGGNING AV EKOSTÖDVERKSAMHETEN

INLEDANDE KARTLÄGGNING AV EKOSTÖDVERKSAMHETEN INLEDANDE KARTLÄGGNING AV EKOSTÖDVERKSAMHETEN Bästa ekostödperson, Du håller nu i din hand blanketten för en inledande kartläggning av ekostödverksamheten. Med hjälp av blanketten får er arbetsgemenskap

Läs mer

Miljömål 2011. Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete.

Miljömål 2011. Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete. Miljömål 2011 Kompetens, utbildning och kommunikation Stockholms Stadsmissions medarbetare, deltagare, kunder och leverantörer ska känna till och beakta organisationens miljöarbete. Organisationens miljöledningssystem

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Lagstöd till kontrollrapport

Lagstöd till kontrollrapport Lagstöd till kontrollrapport 1. Infrastruktur, lokaler och utrustning Planlösning och produkt-/personalflöden Materialval/ konstruktion Vatten, avlopp, handtvätt Belysning Luftkvalitet och ventilation

Läs mer

Miljöcertifiering med hjälp av Grön idrott

Miljöcertifiering med hjälp av Grön idrott Miljöcertifiering med hjälp av Grön idrott Grön drott kan användas för miljöcertifiera föreningen, arrangemanget, klubblokalen eller anläggningen. På föreningsnivå kan man certifiera sig på tre nivåer

Läs mer

Revisionsrapport för Miljödiplomering 2016 Vägen Ut! kooperativen i Göteborg

Revisionsrapport för Miljödiplomering 2016 Vägen Ut! kooperativen i Göteborg Vägen Ut! kooperativen Christina Xenos 414 58 Göteborg Revisionsrapport för Miljödiplomering 2016 Vägen Ut! kooperativen i Göteborg Grunduppgifter Revision Omdiplomering Revisionskriterier: Kraven enligt

Läs mer

Hulta Golfklubb. Kvalitets- och Miljökommittén

Hulta Golfklubb. Kvalitets- och Miljökommittén Intern 2013-01-14 1 (7) Kvalitets-och Miljökommittén Miljö 00x-13 A Hulta Golfklubb Miljöplan 2013 Antagen av Hulta Golfklubbs styrelse den 14 januari 2013. 2013-01-14 2 (7) Miljö 00x-13 A Innehållsförteckning

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2014

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2014 MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2014 Företag/verksamhet: Griftegårdsavdelningen Tranås kommun Gatuadress: Griftegårdsgatan 1 Postadress: Tranås kommun 573 82 Tranås Miljösamordnare: Anki Lantz Telefon:

Läs mer

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier Miljömål och handlingsplan för Önnestads folkhögskola Önnestads folkhögskolas miljömål syftar till att med människan i centrum bidra till en hållbar utveckling genom effektiv hushållning med resurser och

Läs mer

2011 års kriterier för miljödiplomering av studentsektioner vid LiU

2011 års kriterier för miljödiplomering av studentsektioner vid LiU Linköpings Universitet BESLUT Liu-2011-00453 Universitetsförvaltningen 2011-03-03 2011 års kriterier för miljödiplomering av studentsektioner vid LiU Diplomeringen av studentsektioner som Gröna Sektioner

Läs mer

Green Key Åland. Handledning för miljöcertifiering. Hotellkriterier

Green Key Åland. Handledning för miljöcertifiering. Hotellkriterier Green Key Åland Handledning för miljöcertifiering Hotellkriterier 2016-2020 Välkommen till Green Key Åland! Den här guiden är en första hjälp för att komma igång med att miljöcertifiera en anläggning enligt

Läs mer

Grön skola kriterier 2010-09-23

Grön skola kriterier 2010-09-23 2009 års kriterier för GRÖN SKOLA Bildningsnämnden Lysekil Lpo 94 Mål att sträva emot Visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv. Utvecklar sin förmåga att göra och

Läs mer

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet.

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet. Beskrivning av miljöarbetet på Vaxholms Kastell Vaxholms Kastell, nedan kallat Kastellet är ett resultatområde inom Strömma Turism och Sjöfart AB, nedan kallat Strömma. Strömmas miljöpolicy är övergripande

Läs mer

Egenkontroll skolor och förskolor

Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt hälso- och miljöarbete Syfte Alla skolor, förskolor, fritidshem och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera

Läs mer

Var med och spara på. vårt fina vatten! Tips och information till boende och verksamma i Eksjö kommun om att spara på vattnet

Var med och spara på. vårt fina vatten! Tips och information till boende och verksamma i Eksjö kommun om att spara på vattnet Var med och spara på vårt fina vatten! Tips och information till boende och verksamma i Eksjö kommun om att spara på vattnet Maj 2017 Begränsningar av vattenanvändningen i Eksjö tätort Den 1 december 2016

Läs mer

MiljöProgram Kristianstads nation

MiljöProgram Kristianstads nation MiljöProgram Kristianstads nation Allmänt Syfte Syftet med Kristianstads nations miljöprogram är att underlätta och stödja miljöarbetets utveckling i nationen. Miljöprogrammet ska finnas öppet tillgängligt

Läs mer

Till Växjö, Europas grönaste stad

Till Växjö, Europas grönaste stad Välkommen! Welcome! Willkommen! Bienvenu! Bienvenida!Tervetuloa! Till Växjö, Europas grönaste stad 欢 迎 ترحيب 歡 迎 歓 迎 환영 Publicitet - som Europas grönaste stad Många besöker Växjö För att se förnybar energi,

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också.

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Vårt miljöarbete Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Stockholmsmässan ägs gemensamt av Stockholms stad och Stockholms Handelskammare,

Läs mer

Klubbens miljöarbete Förslag till körschema

Klubbens miljöarbete Förslag till körschema Miljödiplom Kriterier 2014 Syfte: Stimulera golfklubbar att aktivt arbeta med miljöfrågorna i förgrunden samt stimulera till ett aktivt deltagande av klubbens medlemmar men även visa omvärlden att golfbanan

Läs mer

MILJÖPLAN. Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig. Vi har utsett miljöansvariga. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret 13/14.

MILJÖPLAN. Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig. Vi har utsett miljöansvariga. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret 13/14. MILJÖPLAN Mål Åtgärd Tidsplan Ansvarig Vi har utsett miljöansvariga vid sektionen. Vi har en miljöansvarig vid sektionen. Verksamhetsåret Minst en av de miljöansvariga har under året deltagit av LiU anordnad

Läs mer

MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB.

MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB. MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB. Golfa i grön miljö, dä ä Solklart! Karlstad GK. Inledning Golf är en helhetsupplevelse för både kropp och själ. Inte minst viktig är naturupplevelsen under en golfrunda.

Läs mer

Hotellkriterier - Green Key 1 juli december 2020

Hotellkriterier - Green Key 1 juli december 2020 Hotellkriterier - Green Key 1 juli 2016 31 december 2020 Green Keys hotellkriterier är anpassade för hotell. För att kunna erhålla en märkning via Green Key krävs att verksamheten följer gällande lagstiftning,

Läs mer

Restaurang Sjömagasinet

Restaurang Sjömagasinet REVISIONSRAPPORT FÖR MILJÖDIPLOMERING 2017 Grunduppgifter Omdiplomering - tredjepartsrevision Utfärdare Revisionskriterier: Kraven enligt Göteborgsmetoden för miljödiplomering som är godkända enligt Svens

Läs mer

INFORMATION Februari 2014

INFORMATION Februari 2014 Livsmedels INFORMATION Februari 2014 Offentlig kontroll av livsmedelsanläggning Inspektion Detta informationsblad är sammanställt för att informera om inspektion i offentlig kontroll av livsmedelsföretag/verksamheter.

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

Manus till miljöutbildningen

Manus till miljöutbildningen Manus till miljöutbildningen Prezi-presentationen Innehållsförteckning Förord 3 Manus till miljöutbildningen 5 Om Green Key (Bild 1 22) 5 Miljöområden inom Green Key 7 Vatten (Bild 25-29) 7 Kemikalier

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bygg- och miljökontorets interna miljöplan, reviderad 2012-10-30 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1

ÖVERGRIPANDE MÅL 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bygg- och miljökontorets interna miljöplan, reviderad 2012-10-30 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 INTERN MILJÖPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERGRIPANDE MÅL 1 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 KONTORSMATERIEL OCH FÖRBRUKNINGSVAROR 1 PAPPER OCH KUVERT 1 LUNCHRUM 2 RESOR TILL OCH FRÅN ARBETET 2 TJÄNSTERESOR

Läs mer

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Du som är ute med din båt, du kan göra massor för miljön! Kristianstad kommun har med hjälp av information från Håll Sverige Rent och Sweboat

Läs mer

HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN

HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN MILJÖFÖRVALTNINGEN RÅDRUMMET Karlstad 2014 CHECKLISTA HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN Hej! Vi vill hjälpa dig att göra ditt evenemang så hållbart som möjligt: miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Läs mer

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen Förskolans miljöprogram samt checklista för Miljöbaggen Antagen 2012-x-x Förskolornas miljöprogram Förskolornas miljöprogram är till för att inspirera och vägleda arbetet med miljö- och hållbar utveckling.

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Restaurangkök TILLSYNSPROJEKT 2009

Restaurangkök TILLSYNSPROJEKT 2009 Restaurangkök TILLSYNSPROJEKT 2009 Restaurangkök 2009 1 Bakgrund Erfarenhet från andra kommuner visar att det finns problem gällande rengöring. Genom ett projekt som både genom visuell- och tryckplattskontroll

Läs mer

Miljöhandlingsplan Rasbo MK, 2008

Miljöhandlingsplan Rasbo MK, 2008 Rasbo Motorklubb Rasbo Gåvsta 755 96 Uppsala För att kunna leva upp till klubbens Miljöpolicy och Miljöcertifiering, har berörd handlingsplan tagits fram för att beskriva vilka mål vi skall uppnå, hur

Läs mer

Mål Åtgärd Tidsplan Ansvariga Sektionsstyrelsen ska. Vi har två miljöansvariga vid sektionen. Under verksamhetsåret 2016 är det David Brostedt och

Mål Åtgärd Tidsplan Ansvariga Sektionsstyrelsen ska. Vi har två miljöansvariga vid sektionen. Under verksamhetsåret 2016 är det David Brostedt och MILJÖPLAN Mål Åtgärd Tidsplan Ansvariga ska ha minst en miljöansvarig Vi har två miljöansvariga vid sektionen. Under verksamhetsåret 2016 är det David Brostedt och Åtgärda i början av varje ny termin Minst

Läs mer

Checklista för tillsyn enligt FoHM:s vägledning om migrationsverkets asylboenden (kan även tillämpas på HVBhem för ensamkommande barn)

Checklista för tillsyn enligt FoHM:s vägledning om migrationsverkets asylboenden (kan även tillämpas på HVBhem för ensamkommande barn) Checklista för tillsyn enligt FoHM:s vägledning om migrationsverkets asylboenden (kan även tillämpas på HVBhem för ensamkommande barn) Administrativa uppgifter Datum: Diarienummer:.. Verksamhetens namn:

Läs mer

Rutiner för livsmedelshantering

Rutiner för livsmedelshantering Rutiner för livsmedelshantering När man säljer mat gäller lite andra regler än när man kokar ihop sin matlåda i hemmet. Dels för att betalande gäster förväntar sig en viss kvalité, samt dels för att ett

Läs mer

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete Universiteten har en nyckelroll KI har tillsammans med andra universitet och lärosäten världen över en nyckelroll i arbetet att nå en hållbar utveckling.

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

Green Key Hotellkriterier 1 juli december 2020

Green Key Hotellkriterier 1 juli december 2020 Green Key Hotellkriterier 1 juli 2016 31 december 2020 www.radissonblu.com www.parkinn.se www.ligula.se www.radissonblu.com www.freyshotels.com Innehållsförteckning INTRODUKTION... 1 1. MILJÖLEDNING...

Läs mer

Bli klimatsmart. ett projekt

Bli klimatsmart. ett projekt Bli klimatsmart ett projekt Bakgrund Program för hållbar utveckling miljö Ålborg-åtaganden Borgmästaravtal Nationella och regionala miljömål Organisation Energieffektivisering Teknik Beteende Bli klimatsmart

Läs mer

Miljöplan för Torpets Förskola

Miljöplan för Torpets Förskola Miljöplan för Torpets Förskola 2015-2016 Reviderad 2016-01-07 Torpets miljöplan På Torpets Förskola ska vi sträva mot ett hållbart samhälle och värna om framtiden. Vi skall utveckla miljömedvetenheten

Läs mer

sophämtning & vatten och avlopp

sophämtning & vatten och avlopp Layout: Johanna Westling Kessai, Sundbybergs stad Information till småhusägare om sophämtning & vatten och avlopp från Sundbybergs stad avfall Sophämtningsavgifter 2014 Villaägare betalar en fast avgift

Läs mer

Livsmedelsbutik. Ansökan 2009. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Licenstagaren)

Livsmedelsbutik. Ansökan 2009. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Licenstagaren) Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Livsmedelsbutik Ansökan 2009 Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren för nedan angiven Produkt. Ansökan skickas

Läs mer

Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion 2014/2015

Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion 2014/2015 Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion Grundläggande krav för diplomering o Organisation O1. Mål Genomfört Åtgärd Tidplan Ansvarig Uppföljning/resultat Två (minst en) utsedda miljöansvariga vid

Läs mer

Egenkontroll på förskolor och skolor

Egenkontroll på förskolor och skolor Malmö stad Miljöförvaltningen Egenkontroll på förskolor och skolor Besöksadress Bergsgatan 17 Postadress 205 80 Malmö Telefon 040-34 10 00 Fax 040-30 41 05 Organisationsnummer 212000-1124 www.malmo.se

Läs mer

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

Green Key Vandrarhemkriterier 1 juli december 2020

Green Key Vandrarhemkriterier 1 juli december 2020 Green Key Vandrarhemkriterier 1 juli 2016 31 december 2020 www.kolarbyn.se www.svenskaturistforeningen.se www.ligula.se www.studiolagno.wordpress.com www.sov.nu Innehållsförteckning INTRODUKTION... 1 1.

Läs mer

Green Key Åland. Handledning för miljöcertifiering

Green Key Åland. Handledning för miljöcertifiering Green Key Åland Handledning för miljöcertifiering Restaurang/café 2017 Välkommen till Green Key Åland! Den här guiden är en första hjälp för att komma igång med att miljöcertifiera er restaurang/ert café

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014. Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30

Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014. Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30 Intern miljöplan 2013-10-30 Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014 Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30 Verksamheterna på bygg- och miljökontoret ska vara långsiktigt

Läs mer

Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013

Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013 Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013 Det är viktigt att miljöarbete bedrivs i alla verksamheter för att nå miljömålen i miljöprogrammet. För detta ändamål har en central handlingsplan till

Läs mer

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Våra sju miljömål Universitetssjukhusets sju miljömål gäller under en tre års period. Varje division ska bryta ner dessa

Läs mer

ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM

ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM ATT GÖRA ETT EGENKONTROLLPROGRAM Om du driver livsmedelsverksamhet är Du ansvarig för att Dina produkter är säkra och uppfyller kraven på hygien och redlighet. Detta gör du genom att ha en fungerande egenkontroll

Läs mer

Har du farligt avfall hemma?

Har du farligt avfall hemma? Har du farligt avfall hemma? Innehåll 3 Lämna in ditt farliga avfall - ditt bidrag till en bättre miljö! 4 Här kan du lämna farligt avfall, el-avfall och småbatterier 5 När du behöver tömning ringer du

Läs mer

FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA

FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA 1 (11) Verksamhetsutövaren ska fortlöpande och systematiskt identifiera, förutse och förebygga risker i verksamheten utifrån hälso- och miljösynpunkt. Ett

Läs mer

Anmälan enligt 38 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - lokal för undervisning

Anmälan enligt 38 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - lokal för undervisning MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sida 1 av 3 Kommunhuset Blankett uppdaterad: 2016-03-10 234 81 LOMMA 040-641 10 00 Lagrum: 38 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser Ny

Läs mer

Checklista - Internrevision

Checklista - Internrevision Verktygslådan SMART Titel Utgåva Checklista - Internrevision 2015-03-25 Checklista - Internrevision Ronden gäller för alla enheter som tillagar mat eller mottager mat från annat kök. Använd gärna egenkontrollen

Läs mer

GRÖNA. lilla LUNDSTRÖMS

GRÖNA. lilla LUNDSTRÖMS LUNDSTRÖMS lilla GRÖNA Nu har vi bestämt oss för att göra ännu mer för att bidra till en bättre miljö och ett hållbart samhälle. I den här lilla skriften kan du läsa om vad vi hittills gjort i vårt miljöarbete,

Läs mer

Fördelar med det Svanenmärkta huset:

Fördelar med det Svanenmärkta huset: SVANENMÄRKTA HUS Bygg- och fastighetssektorn är en stor energianvändare och därmed även en stor klimatpåverkare. En ökad medvetenhet i branschen om hur man belastar miljön så lite som möjligt får därför

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

1. Miljöråd. 2. Tema, mål & aktiviteter

1. Miljöråd. 2. Tema, mål & aktiviteter Rapporten godkänd 2010-12-02 Kommentar: Vilkent roligt och kreativt sätt att presentera frågeställningarna till barnen! Era mål är välformulerade och ni har härliga bilder som visar er verksamhet, vi skulle

Läs mer

NCM:s samtliga miljöaspekter

NCM:s samtliga miljöaspekter Inköp och upphandling Inköp NCM köper saker för xx kkr per år. NCM har som målsättning att vid alla inköp beakta miljöaspekter och välja det mest miljöanpassade där så är möjligt. Personalen använder i

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Vi skall uppmuntra till att tänka dynamiskt för att minimera miljöpåverkan även utanför Malmö Saluhalls verksamhet.

Vi skall uppmuntra till att tänka dynamiskt för att minimera miljöpåverkan även utanför Malmö Saluhalls verksamhet. MILJÖPOLICY Vårt mål är att, tillsammans med våra hyresgäster, skapa en miljö som är trivsam, funktionell och miljöanpassad. För att lyckas med detta har vi påbörjat ett miljöarbete som involverar alla

Läs mer

VD Kenneth Stahre och vice VD Roger Lifvergren bär det yttersta ansvaret för att miljölagen efterlevs och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet.

VD Kenneth Stahre och vice VD Roger Lifvergren bär det yttersta ansvaret för att miljölagen efterlevs och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet. Miljöberättelse 216 Organisation och verksamhet Stahrebolaget är ett av Mellansveriges största företag inom sanering, skadeservice och underhållsservice. Våra beställare är försäkringsbolag, kommuner,

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Energironderingen inleds med ett samtal med verksamhetschef eller personal från verksamheten kring statistik och andra strukturella frågor.

Energironderingen inleds med ett samtal med verksamhetschef eller personal från verksamheten kring statistik och andra strukturella frågor. Energirondering Före ronderingen: Tag fram energistatistik värme, vatten och el månadsvis för de senaste 24 månaderna Tag fram timvärden för elanvändning under en representativ månad Kolla upp drifttider

Läs mer

Energieffektiva produkter: Övergripande ramar. Anita Aspegren, enhetschef Testlab. Ekodesign EnergiPuls 4 juni 2009. Handlingsplan för hållbar

Energieffektiva produkter: Övergripande ramar. Anita Aspegren, enhetschef Testlab. Ekodesign EnergiPuls 4 juni 2009. Handlingsplan för hållbar Ekodesign EnergiPuls 4 juni 2009 Anita Aspegren, enhetschef Testlab www.energimyndigheten.se Energieffektiva produkter: Övergripande ramar Energi Den andra strategiska energiöversynen och energieffektiviseringspaketet

Läs mer

Waldmann Ljusteknik AB

Waldmann Ljusteknik AB Miljöberättelse 2015 Waldmann Ljusteknik AB Skebokvarnsvägen 370 124 50 BANDHAGEN Org. nr: 556113-3447 Tfn: 08-99 03 50, fax: 08-99 16 09 E-post: info-se@waldmann.com Hemsida: www.waldmann.com VD/Miljöansvarig:

Läs mer

Y-Sektionens Handlingsplan för Grön Sektion Verksamhetsåret 15/16

Y-Sektionens Handlingsplan för Grön Sektion Verksamhetsåret 15/16 Y-Sektionens Handlingsplan för Grön Sektion Verksamhetsåret 15/16 Syfte Y-sektionens syfte att vara med i grön sektion är att gemensamt med LiU och andra sektioner arbeta mot ett hållbart campus. Y-sektionen

Läs mer

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - -

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - - ENERGI DEKLARATION Skanör 40:11 2013-juli Mellangatan 38B Utfört av ENERGIDIREKT 23930 Skanör RCC Consulting AB Dekl.id:553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt och beställning Dekl id: 553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015 HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015 Mätning budgetår 14-15 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras.

Läs mer