Miljömärkning för logianläggningar Lokala kriterier, Åland HOTELL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljömärkning för logianläggningar Lokala kriterier, Åland HOTELL"

Transkript

1 Miljömärkning för logianläggningar Lokala kriterier, Åland HOTELL 2014

2 Välkommen! Green Key är en miljömärkning som kan tilldelas logianläggningar. Green Key startade i Danmark 1994 och är en del av Foundation for Environmental Education. På Åland administrerar Agenda 21 miljömärkningen. Så här ansöker du För att bli belönad med Green Key måste ett antal krav uppfyllas. Kraven är utformade som kriterier och dessa indelas i två kategorier; obligatoriska och poängkriterier (*). De obligatoriska kriterierna ska vara uppfyllda när ansökan för certifiering lämnas in. Varje år ska anläggningen uppfylla alla obligatoriska kriterier och ett visst antal poängkriterier. År Antal poängkriterier Antal poängkriterier uppfyllda 1 1 kriterium 2 4 kriterier 3 7 kriterier 4 10 kriterier 5 13 kriterier 6 16 kriterier kriterier Kontaktuppgifter till Agenda 21 Kontaktperson: Karin Rosenberg Post- och besöksadress: Agenda 21, Norragatan 13, Mariehamn Telefon: Webbplats: E-post:

3 Kontaktuppgifter Logianläggningens namn Adress Postnummer Postort Telefon Webbadress E-post Namn, miljöansvarig Telefon, miljöansvarig E-post, miljöansvarig Namn, verksamhetsansvarig Telefon, verksamhetsansvarig E-post, verksamhetsansvarig Kort beskrivning av anläggningen (som presenteras på Agenda 21s hemsida) Antal rum Antal gästnätter/år Antal gästbäddar Antal anställda

4 I. MILJÖLEDNING I.1 Ledningen är involverad och har utsett en miljöansvarig från personalen. Den miljöansvariga fungerar som kontaktperson för Agenda 21. Ej relevant, orsak Beskrivning Fyll i under kontaktuppgifter. I.2 Verksamheten har en miljöpolicy som de presenterar i ansökan. Dokument bifogas i ansökan. I.3 Verksamheten har framställt en handlingsplan med miljömål och jobbar Dokument bifogas i ansökan. aktivt för förbättring. I.4 All dokumentation som rör Green Key finns i en miljöpärm som uppdateras vid behov. I.5 Verksamheten följer nationella lagar och förordningar. I.6 Den miljöansvarige ser årligen över Green Keys kriterier. POÄNGKRITERIE I.7 *Ägarna/aktieägarna/styrelsen hålls fortlöpande informerade om Green Key. Arbetet med Green Key lyfts i styrelsen minst en gång per år. II. PERSONALMEDVERKAN Miljöpärmen är tillgänglig vid besök av kontrollant. Protokoll från styrelsemötet sparas i miljöpärmen. II.1 Verksamhetsledningen håller möten med personalen för att informera om miljöarbetet. Protokoll från dessa möten sparas i miljöpärmen. II.2 Den miljöansvarige har möten med ledningen för att presentera verksamhetens utveckling på miljöområdet. Protokoll från dessa möten sparas i miljöpärmen. II.3 Den miljöansvarige och vid behov annan personal utbildas i miljö och hållbar Detta dokumenteras genom att: utveckling (exempelvis Agenda 21s grundkurs i Green Key och hållbar utveckling). II.4 Den miljöansvarige ser till att personalen är informerad om verksamhetens Ny personal informeras genom att: miljöarbete, samt att all personal kan informera gästerna om miljöarbetet. II.5 Städpersonalen har informerats om vilka rutiner som gäller vid byten av Rutinerna skrivs ner och sparas i

5 II.6 II.7 lakan och handdukar. *Verksamheten har en CSR policy, som gäller till exempel mänskliga rättigheter, jämlikhet och arbetsmiljö. *Ledningen uppmuntrar kreativ personal och miljöansvar. Detta sker exempelvis genom workshops, diskussioner, möjlighet för personalen att pröva sina idéer inom verksamheten och bejakande av initiativ. miljöpärmen. Dokument bifogas i miljöpärmen. Valfri typ av dokumentation i miljöpärmen. III. INFORMATION TILL GÄSTERNA III.1 Green Key-dekalen och diplomet ska vara väl synligt för gästerna. Foto. III.2 De anställda kan informera sina gäster om anläggningens miljöpolicy och miljömål. Gästerna uppmuntras att delta i miljöarbetet. Miljöpolicy och mål kommuniceras genom att: Gästerna vägleds genom att: III.3 Informationsmaterial om Green Key är synligt och lättillgängligt för gästerna Informationsmaterial finns här: på anläggningen och anläggningens webbsida. III.4 Personalen i receptionen kan informera gästerna om miljömärkningen och verksamhetens miljöarbete. III.5 Personalen i receptionen kan informera gästerna om den lokala III. 6 III.7 kollektivtrafiken. Det finns tydlig information om sätt att spara vatten och energi för gäster och personal (till exempel tv, belysning och värme). POÄNGKRITERIE *Verksamheten ger gästerna möjlighet att utvärdera miljöarbetet (exempelvis med ett frågeformulär) Hur informeras gästerna? Dokument i miljöpärmen. Dokument bifogas i miljöpärmen. IV. VATTEN

6 IV.1 Den totala vattenförbrukningen registreras minst en gång i månaden. Vattnet läses av så här ofta: IV.2 Nyinköpta toaletter är vattensnåla (max sex liter per spolning). IV.3 Personalen åtgärdar regelbundet droppande kranar och läckande toaletter. IV.4 Alla badrum har en papperskorg. IV.5 Åtminstone hälften av duscharna har ett vattenflöde på mindre än nio liter per minut. IV.6 Minst hälften av kranarna har ett vattenflöde på mindre än åtta liter per minut. IV.7 Urinoarer är spolbara och snålspolande. IV.8 Nyinköpta diskmaskiner förbrukar inte mer än 3,5 liter per korg och är energisnåla. IV.9 Intill diskmaskinen finns instruktioner på hur man sparar vatten när man diskar. IV.10 Allt avloppsvatten måste renas. Lagstiftning som styr detta ska följas. IV.11 Eventuella miljöfarliga flytande kemikalier måste förvaras så att de inte kan läcka och skada miljön. IV.12 *Anläggningen installerar vattenfelsbrytare för att snabbt åtgärda läckage och underlätta felsökning. IV.13 *Separata vattenmätare installeras på områden med hög förbrukning. IV.14 *Vattenflödet från kranar och toaletter på de allmänna områdena är under sex liter per minut. IV.15 *Nyinköpta toaletter är av dubbelspolningstyp; 3/6 liter. IV.16 *Kranvatten eller renat kranvatten serveras till gästerna. IV.17 *Utomhuspoolerna är övertäckta för att minska avdunstning. IV.18 *Utomhuspoolen kontrolleras regelbundet för läckage. Dokument om vattenförbrukning sparas i miljöpärmen. Vattenflödet är: Vattenflödet är: Dokumentet sparas i miljöpärmen. Vattenflödet är:

7 V. TVÄTT, RENGÖRING OCH HYGIEN V.1 Det finnas skyltar i badrummet som informerar gästerna om att lakan och handdukar byts när gästen så önskar. På skyltarna står det: Dokumentet sparas i miljöpärmen. V.2 Nyinköpt rengörings- och tvättmedel är miljömärkt. Produkterna är miljömärkta med: (Exempelvis med svanen eller EUblomman). V.3 Toalett- och hushållspapper samt pappershanddukar är miljömärkta. Produkterna är miljömärkta med: (Exempelvis med svanen eller EUblomman). V.4 *Mikrofiberdukar används vid städning för att spara på vatten och kemikalier. V.5 *All tvål och schampo som ges åt gästerna är miljömärkt. Produkterna är miljömärkta med: (Exempelvis med svanen eller EUblomman). V.6 *Tvål och schampo finns i utmatare för att minska användning av engångsartiklar. VI AVFALL VI.1 Anläggningen källsorterar i alla kategorier där återvinningsmöjligheter finns. Följande kategorier av avfall sorteras: VI.2 Om inte sophämtning sker ska anläggningen se till att avfallet blir säkert transporterat till närmsta återvinningscentral. VI.3 Instruktioner för källsortering och hantering av avfall finns lättillgängliga, och Instruktioner och

8 VI.4 VI.5 VI.6 VI.7 VI.8 VI.9 VI.10 är lätta att förstå, för både gäster och personal. Engångsmuggar, -tallrikar och -bestick får endast användas vid poolområdet, vid musikarrangemang och take-away. Farligt avfall (som batterier och kemikalier) bör förvaras i separata kärl och sedan lämnas till närmaste återvinningscentral. *Om anläggningen använder engångsartiklar, som shampo och tvål, måste de vara förpackade i återvinningsbart eller biologiskt nedbrytbart material. *Gästerna kan själva sortera avfall i sitt rum i det kategorier som nämns i VI.1. *Engångsförpackningar för smör, grädde och dylikt används inte, eller är förpackade i återvinningsbart material. *Anläggningen har ett avtal för hämtning av förpackningar och om möjligt även andra emballage. *Om anläggningen vid något tillfälle använder engångsartiklar är dessa biologiskt nedbrytbara. källsorteringsanvisningar sparas i miljöpärmen. Engångsartiklar används endast vid dessa tillfällen: VII. ENERGI VII.1 Energiförbrukningen registreras minst en gång i månaden. Dokument om energiförbrukning sparas i miljöpärmen. VII.2 System för justering av värme och luftkonditionering ska användas i tomma Beskriv rutin: rum. VII.3 Minst hälften av glödlamporna är av lågenergityp. Övriga ljuskällor byts ut Andel lågenergilampor är: när möjligt. VII.4 Ytorna på ventilationsanläggningens värmeväxlare ska rengöras regelbundet. Ange frekvens: VII.5 Fettfilter i kökets ventilation rengörs minst en gång per år. Ange frekvens: VII.6 Ventilationssystemen kontrolleras minst en gång per år och nödvändiga Ange frekvens:

9 reparationer utförs så att systemen är så energieffektiva som möjligt. VII.7 Kyl, frys, och andra utrymmen för kall- och varmförvaring har intakta Kontrollerades senast: tätningslister. VII.8 Nyinköpta pumpar och kylsystem använder godkända kylmedel, inte CFC eller HCFC. Utrustningen följer den nationella lagstiftningen om återvinning av kylskåp. VII.9 Nyinköpta mini-barer har en energiförbrukning som inte överstiger 1 kwh/dag. VII.10 Det finns rutiner för hur elektrisk utrustning, som TV-apparater och kylskåp, Beskriv rutin: stängs av när rum inte ska hyras ut. VII.11 *Alla fönster på anläggningar som används året runt har isolering med treglasfönster. VII.12 *90% av anläggningens glödlampor är av lågenergityp. VII.13 *Minst vart femte år görs en översikt av energiåtgången med hjälp av en rådgivare. VII.14 *Anläggningen visar ansträngningar för att minska vatten- eller Anläggningen gör så här: elförbrukningen på avdelningar med hög konsumtion; som bastu och pool. VII.15 *LED-lampor används. Ange hur många % av ljuskällorna som är LED-lampor. VII.16 *Anläggningen producerar och använder egen förnyelsebar energi. VII.17 *Ventilationsanläggningen har en energioptimerad fläkt och en energibesparande motor. VII.18 *Automatiska system installeras så att lamporna stängs av när gästerna lämnar sina rum. VII.19 *Rörelsedetektorer installeras så utomhusbelysningen stängs av automatiskt. VII.20 *Separata elmätare installeras på för elförbrukningen strategiskt viktiga platser. VII.21 *Luftkonditioneringen slår av automatiskt då fönster öppnas. VII.22 *Anläggningen har högre krav än de nationella minimikraven gällande

10 isolering vid nybyggnation och renovering. VII.23 *Värmeväxlare installeras för att ta hand om överskottsvärme från kylskåp, ventilationssystem, pooler och avloppsvatten etc. VII.24 *Värmerör ska vara isolerade. VII.25 *Rörelsedetektorer installeras i allmänna utrymmen så att belysningen energieffektiviseras. VII.26 *Rummen har ett nyckelkortssystem som säkrar att elektrisk utrustning stängs av då gästen inte är i boendet/rummet. VII.27 *Datorer och kopieringsmaskiner stängs automatiskt av efter en viss tid de varit oanvända. VIII. LIVSMEDEL VIII.1 När det är möjligt köper verksamheten ekologiskt märkt mat och fokusera på att köpa in lokalproducerade produkter. VIII.2 Andelen av inköpta miljömärkta eller lokalproducerade matvaror ska vara på samma nivå eller öka varje år. Om inte detta sker måste anledningen till detta kommuniceras till Agenda 21. VIII.3 *Ett vegetarisk alternativ finns på menyn i restaurangen. VIII.4 *I konferensrum serveras kranvatten istället för flaskvatten. VIII.5 *På anläggningen serveras frukt och grönsaker med den nordiska säsongen som utgångspunkt. VIII.6 *På anläggningen finns rutiner som hjälper att minimera matsvinn. Alla i kök och servering är bekanta med rutinerna. Följande ekologiska och/eller lokalproducerade livsmedel serveras: (Minst 5 livsmedel). Dokument sparas i miljöpärmen. Exempel på säsongsbetonade livsmedel som serveras: Dokument sparas i miljöpärmen. Beskriv rutin:

11 IX. INOMHUSMILJÖ IX.1 Verksamheten följer lagstiftningen vad gäller förorenade ämnen inomhus i sina lokaler. IX.2 Restaurangen är rökfri i enlighet med tobakslagen. IX.3 Majoriteten av verksamhetens rum är rökfria. Andelen rökfria rum: IX.4 När verksamheten gör omfattande ändringar inomhus (ombyggnad, renovering, byte av inredning osv. ) tas största möjliga hänsyn till miljövänligt material samt inomhusklimat. POÄNGKRITERIE IX.5 *Verksamheten har en personalpolicy vad gäller rökning under arbetstid. Policy: X. TRÄDGÅRD, PARKER OCH PARKERINGSOMRÅDEN X.1 Kemiska bekämpningsmedel och gödningsmedel får inte användas mer än Verksamheten använder: en gång per år och endast om det inte finns någon ekologisk eller naturlig motsvarighet. X.2 Nyligen inköpta gräsklippare ska vara elektriska, använda blyfri bensin, ha katalysator, ha en miljömärkning eller vara manuellt driven. X.3 Blommor och trädgården skall vattnas tidig morgon eller efter solnedgången. Verksamheten bevattnar: X.4 *Trädgårdsavfall komposteras. X.5 *Regnvatten samlas och används för bevattning av blommor och trädgård. X.6 *Trädgården vattnas med droppbevattning. X.7 *När nya grönområden planteras föredras inhemska eller endemiska arter.

12 XI. MILJÖAKTIVITETER XI.1 Informationsmaterial om närliggande parker, natur- och Anläggningen informerar om: naturskyddsområden finns lättillgängligt för gästerna. XI.2 Verksamheten ger information om närmaste plats att hyra eller låna cyklar. Cyklar finns att låna / hyra hos: XI.3 *Gästerna ges möjlighet att låna eller hyra cykel av anläggningen. XI.4 *Verksamheten sponsrar natur- och miljöaktiviteter eller föreningar i lokalområdet XI.5 *Anläggningen erbjuder sina gäster och personal aktiviteter för att öka Exempel på ordnade aktiviteter: kunskapen om hållbar utveckling samt miljö- och naturfrågor. XI.6 *Verksamheten förser gästerna med information kring närliggande EUbadstränder. XI.7 *Anläggningen erbjuder sina gäster miljöanpassade turistiska aktiviteter. Exempel på aktiviteter: XII. ADMINISTRATION XII.1 XII.2 XII.3 Alla personalutrymmen måste uppfylla samma kriterier som utrymmen avsedda för gäster. Hårfrisörer, spaanläggningar eller liknande som är i verksamhetens lokaler informeras om anläggningens Green Key märkning och miljöarbete samt uppmuntras att driva sina verksamheter i enlighet med Green Key-andan. *Nyligen inhandlade sällanköpsvaror har miljömärkning eller är producerade av företag som har ett miljöledningssystem. Dessa sällanköpsvaror har inhandlats: Av dessa företag:

13 XII.4 XII.5 *Gäster och personal uppmuntras till att använda miljövänliga transportmedel. *Ledningen uppmuntrar till minskad användning av papper i konferensrummen.

14 Förbindelse Skicka in ifylld kriteriechecklista tillsammans med miljöpolicy, miljömål och handlingsplan till Agenda 21. Jag,, försäkrar att inlämnade uppgifter är riktiga. Vi på anläggningen förbinder oss att upprätthålla de åtaganden som certifieringen Green Key innebär. Ort och datum Tack för din ansökan!

Tips och inspiration för en mer

Tips och inspiration för en mer Tips och inspiration för en mer Ingen kan göra allt men alla kan göra något I den här broschyren presenteras ett stort antal miljöförbättrande åtgärder inom fyra områden: Energi, Resor, Mat och Återvinning.

Läs mer

1993 Första spadtaget (Film)

1993 Första spadtaget (Film) 1993 Första spadtaget (Film) 14 års arbete för ett hållbart samhälle. Så började det... Det var 1994, tretton år sen nu, som vi började med hållbarhetsarbetet på Scandic. Kalle, du var med oss redan då.

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Referensnr: Upph. ref.nr: 96-83-2014:016

Läs mer

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande Bra avfallshantering i verksamheter med inbyggt kretsloppstänkande Innehåll Återanvändning sid 5 Förpackningar och tidningar sid 6 Kontorspapper sid 7 El-avfall sid 8 Farligt avfall sid 9 Hushållsavfall

Läs mer

Giltig från 2014-07-01. Dokument id

Giltig från 2014-07-01. Dokument id nders Mannikoff 1 (8) Orientering Bebyggelsen står idag för 40 % av Sveriges energianvändning. Från och med den 1 januari 2009 ska alla som hyrs ut eller säljs ha en energideklaration. Troligen kommer

Läs mer

Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN

Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN INNEHÅLL 3. VARMT VÄLKOMMEN 4. DITT HYRESAVTAL 5. NÄR DU FLYTTAR IN 6. OMRÅDESINFORMATION 7. BETALA HYRAN 8. AUTOGIROANMÄLAN 9. SKÖNARE HEM 10. UNDERHÅLL

Läs mer

Lev mer miljövänligt!

Lev mer miljövänligt! Europeiska kommissionen Lev mer miljövänligt! Tips för en grönare värld Lev mer miljövänligt! 1 Inledning 3 Energi 8 Luft 12 Vatten 16 Mark Inledning Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar

Läs mer

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss.

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss. Att bo hos Bygg Göta Tips och regler för dig som bor hos oss. 1 Innehållsförteckning 1. Hyreskontraktet... 3 2. Att flytta in och ut... 4 3. Trivselregler för alla... 6 4. Sophanteringen... 7 5. Tips om

Läs mer

VI SKALL SOPA RENT FRAMFÖR EGEN DÖRR

VI SKALL SOPA RENT FRAMFÖR EGEN DÖRR STAMPEN MEDIA PARTNER: Adeprimo Adiento Appelberg Publishing Group Bröllopstorget...Devote Dobb Production Familjeapoteket Familjeliv Katshing Minnesota Mobiento Odla.nu SvenskaFans.com FanTV... Wallstreet

Läs mer

Välkommen som hyresgäst

Välkommen som hyresgäst Välkommen som hyresgäst Råd & tips från Fastighetsägarna Reviderad maj 2012 2 Innehåll Välkommen! 4 När du ska flytta in 4 Vilka regler har en hyresvärd och en hyresgäst att rätta sig efter? 6 Om något

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet GOLFEN & MILJÖN Svenska Golfförbundet Texten i denna broschyr är framtagen av Ellika Hermansson Török, Fyren Miljökommunikation i samarbete med SGF:s banenhet och är baserad på rapporten Golfsportens miljöpåverkan

Läs mer

Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys

Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys Hjälp till utformning av egenkontroll och faroanalys (verksamhetens namn) Miljöförvaltningen Innehållsförteckning Vad är systemet för egenkontroll -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Miljöklassade kontorsbyggnader - En studie i intresset bland hyresgäster och investerare Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Miljöklassade kontorsbyggnader - En studie i intresset bland hyresgäster och investerare Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Miljöklassade kontorsbyggnader - En studie i intresset bland hyresgäster och investerare Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör REBECKA GUNNARSSON Institutionen för bygg- och miljöteknik

Läs mer

Inflyttningsguide. Välkommen till oss!

Inflyttningsguide. Välkommen till oss! Foto: K Bjällerstedt Mickos, bildarkivet.se, Andreas Offesson, Jesper Molin, Leif Johansson, Rebecca Wallin, T Andersson, Göran Strand, Jörgen Wiklund & Co. Inflyttningsguide Välkommen till oss! I denna

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Bra att tänka på vid inköp av kläder, mat, förpackning, etc.

Bra att tänka på vid inköp av kläder, mat, förpackning, etc. Bra att tänka på vid inköp av kläder, mat, förpackning, etc. Genom att göra bra miljöval när vi handlar kan vi påverka produktionen av varor till att bli mer miljövänlig. Vi kan även påverka hur stort

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Policy för hållbar utveckling 2014-2016 1 Policyn uppdateras nästa gång hösten 2016 De detaljerade hållbarhetsmålen uppdateras nästa gång hösten 2014 Kontakt: Anna Lilja, informatör, anna.l@konsumentforeningenstockholm.se,

Läs mer

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Att bo i hyresrätt har många fördelar och det är vår förhoppning att du ska trivas

Läs mer

En handbok för dig som säljer och hanterar mat i föreningens regi

En handbok för dig som säljer och hanterar mat i föreningens regi i lf grhwbbrc< cwqeutffmx SÄKER MAT I IDROTTSRÖRELSEN En handbok för dig som säljer och hanterar mat i föreningens regi Kopiera gärna delar av eller hela häftet; du kan också skriva ut dem från www.r.f.se

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljökontoret informerar om MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Du som driver en förskola, skola

Läs mer

Kvarteret Mullvaden i Mölndal. Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28. Renovering och modernisering

Kvarteret Mullvaden i Mölndal. Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28. Renovering och modernisering Kvarteret Mullvaden i Mölndal Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28 Renovering och modernisering Planerad renovering och modernisering Innehåll Planerad renovering och 3 modernisering

Läs mer

En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader.

En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader. En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ELIS JAKUBOVA, JOHANNA MILLANDER Institutionen för Energi- och miljö Avdelningen

Läs mer

10% mindre 2010 Klimatsmart i hemmet

10% mindre 2010 Klimatsmart i hemmet Klimatsmart i hemmet 10 % mindre 2010 Innehåll Gemensamma utrymmen sid. 31 Hur klimatsmart kan du bli i hemmet? sid. 33 Stockholms klimatutmaning är du med? Badrum sid. 15 Kök sid. 9 Stockholm har ett

Läs mer

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt lägenhetsförråd i källaren!

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt lägenhetsförråd i källaren! Hemförsäkring Vid inflyttningen är det viktigt att du har tecknat en hemförsäkring för ditt nya boende. I hemförsäkringen ingår en ansvarsdel som ersätter skador som du av vårdslöshet orsakar på annans

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer