Definition av små logianläggningar Små logianläggningar är anläggningar med maximalt 15 sovrum.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Definition av små logianläggningar Små logianläggningar är anläggningar med maximalt 15 sovrum."

Transkript

1 Miljömärkning för logianläggningar Lokala kriterier för Åland SMÅ ANLÄGGNINGAR 2015

2 Välkommen! Green Key är en miljömärkning som kan tilldelas logianläggningar. Green Key startade i Danmark 1994 och är en del av Foundation for Environmental Education. På Åland administrerar Ålands Natur och Miljö miljömärkningen. Definition av små logianläggningar Små logianläggningar är anläggningar med maximalt 15 sovrum. Så här ansöker du För att bli belönad med Green Key måste ett antal krav uppfyllas. Kraven är utformade som kriterier och dessa indelas i två kategorier; obligatoriska och poängkriterier (*). De obligatoriska kriterierna ska vara uppfyllda när ansökan för certifiering lämnas in. Varje år ska anläggningen uppfylla alla obligatoriska kriterier och ett visst antal poängkriterier. År Antal poängkriterier Antal poängkriterier uppfyllda 1 1 kriterium 2 4 kriterier 3 7 kriterier 4 10 kriterier 5 13 kriterier 6 16 kriterier kriterier Kontaktuppgifter till Ålands Natur och Miljö Kontaktperson: Karin Rosenberg Post- och besöksadress: Ålands Natur och Miljö, Österleden 110 (Sjökvarteret), Mariehamn Telefon: Webbplats: E-post:

3 Kontaktuppgifter Logianläggningens namn Adress Postnummer Postort Telefon Webbadress E-post Namn, miljöansvarig Telefon, miljöansvarig E-post, miljöansvarig Namn, verksamhetsansvarig Telefon, verksamhetsansvarig E-post, verksamhetsansvarig Kort beskrivning av anläggningen (som presenteras på Green Keys hemsida) Antal rum Antal gästnätter/år Antal gästbäddar Antal anställda

4 I. MILJÖLEDNING I.1 Ledningen är involverad och har utsett en miljöansvarig från personalen. Den miljöansvariga fungerar som kontaktperson för Ålands Natur och Miljö. Ej relevant, orsak Beskrivning Fyll i under kontaktuppgifter. I.2 Verksamheten har en miljöpolicy som de presenterar i ansökan. Dokument bifogas i ansökan. I.3 Verksamheten har framställt en handlingsplan med miljömål och jobbar Dokument bifogas i ansökan. aktivt för förbättring. I.4 All dokumentation som rör Green Key finns i en miljöpärm som uppdateras vid behov. I.5 Verksamheten följer nationella lagar och förordningar. I.6 Den miljöansvarige ser årligen över Green Keys kriterier. POÄNGKRITERIE I.7 *Ägarna/aktieägarna/styrelsen hålls fortlöpande informerade om Green Key. Arbetet med Green Key lyfts i styrelsen minst en gång per år. Miljöpärmen är tillgänglig vid besök av kontrollant. Protokoll från styrelsemötet sparas i miljöpärmen. II. PERSONALMEDVERKAN II.1 II.2 II.3 Den miljöansvarige har möten med ledningen för att presentera verksamhetens utveckling på miljöområdet. Städpersonalen har informerats om vilka rutiner som gäller vid byten av lakan och handdukar. *Verksamheten har en CSR policy, som gäller till exempel mänskliga rättigheter, jämlikhet och arbetsmiljö. Protokoll från dessa möten sparas i miljöpärmen. Rutinerna skrivs ner och sparas i miljöpärmen. Dokument bifogas i miljöpärmen.

5 III. INFORMATION TILL GÄSTERNA III.1 Green Key-dekalen och diplomet ska vara väl synligt för gästerna. Foto. III.2 De anställda kan informera sina gäster om sin miljöpolicy och miljömål. Gästerna uppmuntras att delta i miljöarbetet. Miljöpolicy och mål kommuniceras genom att: Gästerna vägleds genom att: III.3 Informationsmaterial om Green Key är synligt och lättillgängligt för gästerna Informationsmaterial finns här: på anläggningen och anläggningens webbsida. III.4 Personalen i receptionen kan informera gästerna om miljömärkningen och verksamhetens miljöarbete. III.5 Personalen i receptionen kan informera gästerna om den lokala III. 6 III.7 kollektivtrafiken. Det finns tydlig information om sätt att spara vatten och energi för gäster och personal (till exempel tv, belysning och värme). POÄNGKRITERIE *Verksamheten ger gästerna möjlighet att utvärdera miljöarbetet (exempelvis med ett frågeformulär) Hur informeras gästerna? Dokument i miljöpärmen. Dokument bifogas i miljöpärmen. IV. VATTEN IV.1 Den totala vattenförbrukningen registreras minst en gång i månaden. Vattnet läses av så här ofta: IV.2 Nyinköpta toaletter är vattensnåla (max sex liter per spolning). IV.3 Personalen åtgärdar regelbundet droppande kranar och läckande toaletter. Dokument om vattenförbrukning sparas i miljöpärmen.

6 IV.4 Alla badrum har en papperskorg. IV.5 Åtminstone hälften av duscharna har ett vattenflöde på mindre än nio liter per minut. IV.6 Minst hälften av kranarna har ett vattenflöde på mindre än åtta liter per minut. IV.7 Urinoarer är spolbara och snålspolande. IV.8 Nyinköpta diskmaskiner förbrukar inte mer än 3,5 liter per korg och är energisnåla. IV.9 Intill diskmaskinen finns instruktioner på hur man sparar vatten när man diskar. IV.10 Allt avloppsvatten måste renas. Lagstiftning som styr detta ska följas. IV.11 Eventuella miljöfarliga flytande kemikalier måste förvaras så att de inte kan läcka och skada miljön. IV.12 *Anläggningen installerar vattenfelsbrytare för att snabbt åtgärda läckage och underlätta felsökning. IV.13 *Separata vattenmätare installeras på områden med hög förbrukning. IV.14 *Vattenflödet från kranar och toaletter på de allmänna områdena är under sex liter per minut. IV.15 *Nyinköpta toaletter är av dubbelspolningstyp; 3/6 liter. IV.16 *Kranvatten eller renat kranvatten serveras till gästerna. IV.17 *Utomhuspoolerna är övertäckta för att minska avdunstning. IV.18 *Utomhuspoolen kontrolleras regelbundet för läckage. Vattenflödet är: Vattenflödet är: Dokumentet sparas i miljöpärmen. Vattenflödet är: V. TVÄTT, RENGÖRING OCH HYGIEN V.1 Det finns skyltar i badrummet som informerar gästerna om att lakan och handdukar byts när gästen så önskar. På skyltarna står det: Dokumentet sparas i miljöpärmen.

7 V.2 Nyinköpt rengörings- och tvättmedel är miljömärkt. Produkterna är miljömärkta med: (Exempelvis med svanen eller EUblomman). V.3 Toalett- och hushållspapper samt pappershanddukar är miljömärkta. Produkterna är miljömärkta med: (Exempelvis med svanen eller EUblomman). V.4 *Mikrofiberdukar används vid städning för att spara på vatten och kemikalier. V.5 *All tvål och schampo som ges åt gästerna är miljömärkt. Produkterna är miljömärkta med: (Exempelvis med svanen eller EUblomman). V.6 *Tvål och schampo finns i utmatare för att minska användning av engångsartiklar. VI AVFALL VI.1 Anläggningen källsorterar i alla kategorier där återvinningsmöjligheter finns. Följande kategorier av avfall sorteras: VI.2 Om inte sophämtning sker ska anläggningen se till att avfallet blir säkert transporterat till närmsta återvinningscentral. VI.3 Instruktioner för källsortering och hantering av avfall finns lättillgängliga, och är lätta att förstå, för både gäster och personal. Instruktioner och källsorteringsanvisningar sparas i VI.4 VI.5 Engångsmuggar, -tallrikar och -bestick får endast användas vid poolområdet, vid musikarrangemang och take-away. Farligt avfall (som batterier och kemikalier) bör förvaras i separata kärl och sedan lämnas till närmaste återvinningscentral. miljöpärmen. Engångsartiklar används endast vid dessa tillfällen:

8 VI.6 VI.7 VI.8 VI.9 VI.10 VII. *Om anläggningen använder engångsartiklar, som shampo och tvål, måste de vara förpackade i återvinningsbart eller biologiskt nedbrytbart material. *Gästerna kan själva sortera avfall i sitt rum i det kategorier som nämns i VI.1. *Engångsförpackningar för smör, grädde och dylikt används inte, eller är förpackade i återvinningsbart material. *Anläggningen har ett avtal för hämtning av förpackningar och om möjligt även andra emballage. *Om anläggningen vid något tillfälle använder engångsartiklar är dessa biologiskt nedbrytbara. ENERGI VII.1 Energiförbrukningen registreras minst en gång i månaden. Dokument om energiförbrukning sparas i miljöpärmen. VII.2 System för justering av värme och luftkonditionering ska användas i tomma Beskriv rutin: rum. VII.3 Minst hälften av glödlamporna är av lågenergityp. Övriga ljuskällor byts ut Andel lågenergilampor är: när möjligt. VII.4 Ytorna på ventilationsanläggningens värmeväxlare ska rengöras regelbundet. Ange frekvens: VII.5 Fettfilter i kökets ventilation rengörs minst en gång per år. Ange frekvens: VII.6 Ventilationssystemen kontrolleras minst en gång per år och nödvändiga Ange frekvens: reparationer utförs så att systemen är så energieffektiva som möjligt. VII.7 Kyl, frys, och andra utrymmen för kall- och varmförvaring har intakta Kontrollerades senast: tätningslister. VII.8 Nyinköpta pumpar och kylsystem använder godkända kylmedel, inte CFC eller HCFC. Utrustningen följer den nationella lagstiftningen om återvinning av kylskåp.

9 VII.9 Nyinköpta mini-barer har en energiförbrukning som inte överstiger 1 kwh/dag. VII.10 Det finns rutiner för hur elektrisk utrustning, som TV-apparater och kylskåp, Beskriv rutin: stängs av när rum inte ska hyras ut. VII.11 *Alla fönster på anläggningar som används året runt har isolering med treglasfönster. VII.12 *90% av anläggningens glödlampor är av lågenergityp. VII.13 *Minst vart femte år görs en översikt av energiåtgången med hjälp av en rådgivare. VII.14 *Anläggningen visar ansträngningar för att minska vatten- eller Anläggningen gör så här: elförbrukningen på avdelningar med hög konsumtion; som bastu och pool. VII.15 *LED-lampor används. Ange hur många % av ljuskällorna som är LED-lampor. VII.16 *Anläggningen producerar och använder egen förnyelsebar energi. VII.17 *Ventilationsanläggningen har en energioptimerad fläkt och en energibesparande motor. VII.18 *Automatiska system installeras så att lamporna stängs av när gästerna lämnar sina rum. VII.19 *Rörelsedetektorer installeras så utomhusbelysningen stängs av automatiskt. VII.20 *Separata elmätare installeras på för elförbrukningen strategiskt viktiga platser. VII.21 *Luftkonditioneringen slår av automatiskt då fönster öppnas. VII.22 *Anläggningen har högre krav än de nationella minimikraven gällande isolering vid nybyggnation och renovering. VII.23 *Värmeväxlare installeras för att ta hand om överskottsvärme från kylskåp, ventilationssystem, pooler och avloppsvatten etc. VII.24 *Värmerör ska vara isolerade. VII.25 *Rörelsedetektorer installeras i allmänna utrymmen så att belysningen energieffektiviseras.

10 VII.26 VII.27 VIII. *Rummen har ett nyckelkortssystem som säkrar att elektrisk utrustning stängs av då gästen inte är i boendet/rummet. *Datorer och kopieringsmaskiner stängs automatiskt av efter en viss tid de varit oanvända. LIVSMEDEL VIII.1 När det är möjligt köper verksamheten ekologiskt märkt mat och fokusera på att köpa in lokalproducerade produkter. VIII.2 Andelen av inköpta miljömärkta eller lokalproducerade matvaror ska vara på samma nivå eller öka varje år. Om inte detta sker måste anledningen till detta kommuniceras till Ålands Natur och Miljö. VIII.3 *Ett vegetarisk alternativ finns på menyn i restaurangen. VIII.4 *I konferensrum serveras kranvatten istället för flaskvatten. VIII.5 *På anläggningen serveras frukt och grönsaker med den nordiska säsongen som utgångspunkt. VIII.6 *På anläggningen finns rutiner som hjälper att minimera matsvinn. Alla i kök och servering är bekanta med rutinerna. Följande ekologiska och/eller lokalproducerade livsmedel serveras: (Minst 5 livsmedel). Dokument sparas i miljöpärmen. Exempel på säsongsbetonade livsmedel som serveras: Dokument sparas i miljöpärmen. Beskriv rutin: IX. INOMHUSMILJÖ IX.1 Verksamheten följer lagstiftningen vad gäller förorenade ämnen inomhus i sina lokaler.

11 IX.2 Restaurangen är rökfri i enlighet med tobakslagen. IX.3 Majoriteten av verksamhetens rum är rökfria. Andelen rökfria rum: IX.4 När verksamheten gör omfattande ändringar inomhus (ombyggnad, renovering, byte av inredning osv. ) tas största möjliga hänsyn till miljövänligt material samt inomhusklimat. POÄNGKRITERIE IX.5 *Verksamheten har en personalpolicy vad gäller rökning under arbetstid. Policy: X. TRÄDGÅRD, PARKER OCH PARKERINGSOMRÅDEN X.1 Kemiska bekämpningsmedel och gödningsmedel får inte användas mer än Verksamheten använder: en gång per år och endast om det inte finns någon ekologisk eller naturlig motsvarighet. X.2 Nyligen inköpta gräsklippare ska vara elektriska, använda blyfri bensin, ha katalysator, ha en miljömärkning eller vara manuellt driven. X.3 Blommor och trädgården skall vattnas tidig morgon eller efter solnedgången. Verksamheten bevattnar: X.4 *Trädgårdsavfall komposteras. X.5 *Regnvatten samlas och används för bevattning av blommor och trädgård. X.6 *Trädgården vattnas med droppbevattning. X.7 *När nya grönområden planteras föredras inhemska eller endemiska arter. XI. MILJÖAKTIVITETER XI.1 Informationsmaterial om närliggande parker, natur- och naturskyddsområden finns lättillgängligt för gästerna. Anläggningen informerar om:

12 XI.2 Verksamheten ger information om närmaste plats att hyra eller låna cyklar. Cyklar finns att låna / hyra hos: XI.3 *Gästerna ges möjlighet att låna eller hyra cykel av anläggningen. XI.4 *Verksamheten sponsrar natur- och miljöaktiviteter eller föreningar i lokalområdet XI.5 *Anläggningen erbjuder sina gäster och personal aktiviteter för att öka Exempel på ordnade aktiviteter: kunskapen om hållbar utveckling samt miljö- och naturfrågor. XI.6 *Verksamheten förser gästerna med information kring närliggande EUbadstränder. XI.7 *Anläggningen erbjuder sina gäster miljöanpassade turistiska aktiviteter. Exempel på aktiviteter: XII. ADMINISTRATION XII.1 XII.2 XII.3 XII.4 XII.5 XII.6 Alla personalutrymmen måste uppfylla samma kriterier som utrymmen avsedda för gäster. Hårfrisörer, spaanläggningar eller liknande som är i verksamhetens lokaler informeras om anläggningens Green Key märkning och miljöarbete samt uppmuntras att driva sina verksamheter i enlighet med Green Key-andan. Verksamhetens papper för kopiering och övrigt förbrukningsmaterial (som broschyrer och annat tryckt material) har en miljömärkning. *Nyligen inhandlade sällanköpsvaror har miljömärkning eller är producerade av företag som har ett miljöledningssystem. *Gäster och personal uppmuntras till att använda miljövänliga transportmedel. *Ledningen uppmuntrar till minskad användning av papper i konferensrummen. Produkterna är miljömärkta med: (Exempelvis med svanen eller EUblomman). Dessa sällanköpsvaror har inhandlats: Av dessa företag:

13 Förbindelse Skicka in ifylld kriteriechecklista tillsammans med miljöpolicy, miljömål och handlingsplan till Ålands Natur och Miljö. Jag,, försäkrar att inlämnade uppgifter är riktiga. Vi på anläggningen förbinder oss att upprätthålla de åtaganden som certifieringen Green Key innebär. Ort och datum Tack för din ansökan!

Miljömärkning för logianläggningar Lokala kriterier, Åland HOTELL

Miljömärkning för logianläggningar Lokala kriterier, Åland HOTELL Miljömärkning för logianläggningar Lokala kriterier, Åland HOTELL 2014 Välkommen! Green Key är en miljömärkning som kan tilldelas logianläggningar. Green Key startade i Danmark 1994 och är en del av Foundation

Läs mer

Handledningsguide för kriteriechecklistan

Handledningsguide för kriteriechecklistan Handledningsguide för kriteriechecklistan 1 Innehållsförteckning 1. Om handledningsguiden... 3 2. Vad är Green Key?... 4 3. Hur ni ansöker... 5 4. Kontrollbesök... 6 5. Kriteriechecklista... 7 A. Miljöledning...

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem

Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem Svanenmärkning av Hotell och vandrarhem Version 3.4 14 juni 2007 31 oktober 2014 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är ett Svanenmärkt hotell? 3 Varför välja Svanen? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker

Läs mer

Det miljövänliga kontoret

Det miljövänliga kontoret Det miljövänliga kontoret AFA FASTIGHETER, ENERGI OCH MILJÖ För att värna om miljön måste vi alla hjälpas åt. Vi arbetar aktivt för att våra fastigheter ska vara ett attraktivt alternativ även ur ett miljöperspektiv.

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, restaurang och konferens

Svanenmärkning av Hotell, restaurang och konferens Svanenmärkning av Hotell, restaurang och konferens Version 4.3 23 oktober 2013-31 december 2018 Nordisk Miljömärkning Innehåll Vad är ett Svanenmärkt hotell, restaurang och konferens? 4 Varför välja Svanenmärkning?

Läs mer

TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag

TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag vardag KL I M AT TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag Ingen kan göra allt, men alla kan göra något En mindre miljöpåverkande livsstil behöver inte vara något svårt, tungt eller tråkigt. Vår

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

Tips och inspiration för en mer

Tips och inspiration för en mer Tips och inspiration för en mer Ingen kan göra allt men alla kan göra något I den här broschyren presenteras ett stort antal miljöförbättrande åtgärder inom fyra områden: Energi, Resor, Mat och Återvinning.

Läs mer

1993 Första spadtaget (Film)

1993 Första spadtaget (Film) 1993 Första spadtaget (Film) 14 års arbete för ett hållbart samhälle. Så började det... Det var 1994, tretton år sen nu, som vi började med hållbarhetsarbetet på Scandic. Kalle, du var med oss redan då.

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn K0001N Kvalitetsutveckling, grundkurs Datum 2013-03-11 Material Kursexaminator Rapport (Kvalitetsarbete i praktiken) Erik Lovén Betygsgränser Poäng

Läs mer

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Referensnr: Upph. ref.nr: 96-83-2014:016

Läs mer

Energi- och klimatguide. Utmana dig själv

Energi- och klimatguide. Utmana dig själv Energi- och klimatguide Utmana dig själv Energi- och klimattips invånarguide 1(8) Förord Att agera energieffektivt och klimatvänligt i vardagen förutsätter för många att vissa rutiner förändras. Det gäller

Läs mer

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande

Bra avfallshantering i verksamheter. med inbyggt kretsloppstänkande Bra avfallshantering i verksamheter med inbyggt kretsloppstänkande Innehåll Återanvändning sid 5 Förpackningar och tidningar sid 6 Kontorspapper sid 7 El-avfall sid 8 Farligt avfall sid 9 Hushållsavfall

Läs mer

Välkommen till ditt nya hem!

Välkommen till ditt nya hem! Inflyttningsguide Inflyttnings- guiden Välkommen till Järfällahus! I denna broschyr hittar du viktig information som rör ditt boende. 1. Välkommen till ditt nya hem! Järfällahus AB är ett fastighetsbolag

Läs mer

Lev mer miljövänligt!

Lev mer miljövänligt! Europeiska kommissionen Lev mer miljövänligt! Tips för en grönare värld Lev mer miljövänligt! 1 Inledning 3 Energi 8 Luft 12 Vatten 16 Mark Inledning Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar

Läs mer

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009 Avfall,vatten och avlopp Guide 2009 Allmän information om avfall Överallt där människor bor eller arbetar bildas avfall. Den här broschyren riktar sig främst till våra kommuninvånare som bor i småhus,

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17

Renhållningsföreskrifter. Haninge kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Renhållningsföreskrifter Haninge kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-17 Haninge Sida 2 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga

Läs mer

Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok

Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok Miljöhandbok Miljö är ett område som krupit längst upp på dagordningen både globalt och lokalt. Vi på Svanströmsgruppen upplever ett ökat engagemang från våra kunder

Läs mer

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också.

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Vårt miljöarbete Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Stockholmsmässan ägs gemensamt av Stockholms stad och Stockholms Handelskammare,

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: 0704933442

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: 0704933442 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2015 Kvalitetskategori 3 Hotelltjänster 2015 Kvalitetskategori 3 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-12-2015:024 96-12-2015 2015-07-01 Slutdatum: 2017-06-30

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 30225

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 30225 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 556406 Byggnaden - Identifikation Län Halland Kommun Halmstad Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Luppen 20 Husnummer 1 Adress Frennarps Bygata 110 Prefix

Läs mer

Giltig från 2014-07-01. Dokument id

Giltig från 2014-07-01. Dokument id nders Mannikoff 1 (8) Orientering Bebyggelsen står idag för 40 % av Sveriges energianvändning. Från och med den 1 januari 2009 ska alla som hyrs ut eller säljs ha en energideklaration. Troligen kommer

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2015 Kvalitetskategori 4 - Norrköping Hotelltjänster 2015 Kvalitetskategori 4 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-11-2015:043 96-11-2015 2015-07-01

Läs mer

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss.

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss. Att bo hos Bygg Göta Tips och regler för dig som bor hos oss. 1 Innehållsförteckning 1. Hyreskontraktet... 3 2. Att flytta in och ut... 4 3. Trivselregler för alla... 6 4. Sophanteringen... 7 5. Tips om

Läs mer

Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN

Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN INNEHÅLL 3. VARMT VÄLKOMMEN 4. DITT HYRESAVTAL 5. NÄR DU FLYTTAR IN 6. OMRÅDESINFORMATION 7. BETALA HYRAN 8. AUTOGIROANMÄLAN 9. SKÖNARE HEM 10. UNDERHÅLL

Läs mer

VI SKALL SOPA RENT FRAMFÖR EGEN DÖRR

VI SKALL SOPA RENT FRAMFÖR EGEN DÖRR STAMPEN MEDIA PARTNER: Adeprimo Adiento Appelberg Publishing Group Bröllopstorget...Devote Dobb Production Familjeapoteket Familjeliv Katshing Minnesota Mobiento Odla.nu SvenskaFans.com FanTV... Wallstreet

Läs mer

Välkommen som hyresgäst

Välkommen som hyresgäst Välkommen som hyresgäst Råd & tips från Fastighetsägarna Reviderad maj 2012 2 Innehåll Välkommen! 4 När du ska flytta in 4 Vilka regler har en hyresvärd och en hyresgäst att rätta sig efter? 6 Om något

Läs mer

JANUARI. Action of the Day Nordens Ark

JANUARI. Action of the Day Nordens Ark En av de största utmaningarna vi alla står inför är den globala uppvärmningen. Något som kan komma att ge allvarliga globala konsekvenser för både människa och natur. Av denna anledning deltar Nordens

Läs mer