Kiselalger i Kalmar län En undersökning av åtta vattendragslokaler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kiselalger i Kalmar län En undersökning av åtta vattendragslokaler"

Transkript

1 Kiselalger i Kalmar län 2016 En undersökning av åtta vattendragslokaler

2 Omslagsbilden föreställer den näringskrävande kiselalgen Navicula germainii, som dominerade kiselalgssamhället i LO05 Loftaån i Kalmar län Foto: Iréne Sundberg, Medins Havs- och Vattenkonsulter AB, tidigare Medins Biologi AB

3

4

5

6

7

8

9 Kiselalger används allmänt för att bedöma vattenkvalitet i Europa, liksom i många andra länder. I Hering et al. (2006) rekommenderas kiselalger som bioindikator i de flesta typer av europeiska vattendrag. Metoden baseras på det faktum att alla kiselalger har optima med avseende på tolerans eller preferens för olika miljöförhållanden (näringsrikedom, lättnedbrytbar organisk förorening, surhet mm.). Det är viktigt att kiselalgsanalysen sker till artnivå och att utföraren har goda artkunskaper samt använder anvisad taxonomisk litteratur. Den största felkällan i denna undersökningstyp ligger nämligen i själva artbestämningen (Kahlert et al. 2007)..

10 Metoden innebär i korthet att minst fem stenar borstas av med en ren tandborste och påväxtmaterialet sköljs ner i en behållare med vatten. Stenarna insamlas längs en provtagningssträcka som är representativ för lokalen med avseende på bottensubstrat, vegetation, vattendjup, vattenhastighet och beskuggning. Proven fixeras med etanol. Om det är för djupt för att vada eller om det inte finns stenar tas prov från vattenväxter..

11

12 Stations EU-CD Nr Vatten/lokal Datum Kommun (enligt VISS) Koordinater (SWEREF 99_TM) x y B2 Glasholmsån, E22 SE Torsås DY02 Dynestadsån, Gursten SE Västervik HA02 Habbestorpebäcken, Fliserydsvägen SE Mönsterås HAL01 Hallingebergån, Hallingeberg SE Västervik HL05 Halltorpsån, Värnanäs SE Kalmar LO05 Loftaån, utlopp vid Ottinge SE Västervik OK02 Oknebäcken, Oknebäck, E22 SE Mönsterås VA02 Vassbäcksån, nedströms Kvännaren SE Västervik IPS-indexet Indexet bygger på alla noterade kiselalgsarter och beräknas med hjälp av formeln enligt Zelinka & Marvan (1961): AjSjVj/ AjVj där Aj är den relativa abundansen i procent av taxon j, Sj är föroreningskänsligheten hos taxon j (1-5, där ett högt värde visar en hög föroreningskänslighet) och Vj är indikatorvärdet hos taxon j (1-3, där ett högt värde betyder att ett taxon endast tål begränsade ekologiska variationer, dvs. är en stark indikator). Resultat erhållna enligt formeln ovan räknas om till skalan 1-20 (enligt 4,75 * ursprungligt indexvärde 3,75), där 20 är värdet för bästa vattenkvalitet.

13 K l Status IPSvärde EKvärde % P T D ACID = [log((admi/euno)+0,003)+2,5]+ [log((circumneutrala+alkalifila+alkalibionta)/(acidobionta+acidofila)+0,003)+2,5] En täljare eller nämnare = 0 ersätts med 1, när relativa abundansen uttrycks som procent. I Omnidia anges den relativa abundansen av van Dams grupper i promille, varvid 0 ersätts med 10.

14 Surhetsklasser Surhetsindex ACID Motsvarar medel-ph (medelvärde av 12 mån. före provtagning) Motsvarar ph-minimum (12 mån. före provtagning) Alkaliskt 7,3 7,3 - Nära neutralt 5,8-7,5 6,5-7,3 - Måttligt surt 4,2-5,8 5,9-6,5 < 6,4 Surt 2,2-4,2 5,5-5,9 < 5,6 Mycket surt < 2,2 < 5,5 < 4,8

15 Preliminär klassning av missbildningsfrekvens Preliminär påverkansgrad <1 % ingen eller obetydlig ingen eller obetydlig 1-2 % låg svag 2-4 % måttlig måttlig 4-8 % hög stark > 8 % mycket hög mycket stark Missbildningskategorier onormal form - svag missbildning onormal form stark missbildning Onormal form: asymmetri böjning inbuktning utbuktning övriga avvikelser i form onormalt mönster svag missbildning onormalt mönster stark missbildning Onormalt mönster: avvikande striering avvikande raf övriga avvikelser i mönster

16

17 Antal räknade arter Diversitet IPS-klass TDI-klass %PT % PT-klass Klass 2016 Nr Vattendrag IPS (1-20) TDI (0-100) Status B2 Glasholmsån 36 2,19 14,8 2 66, , God DY02 Dynestadsån 58 3,70 13,7 3 71, ,9 3 3 Måttlig HA02 Habbestorpebäcken 15 1,71 18,5 1 28,0 1 0, Hög HAL01 Hallingebergån 38 3,61 12,0 3 75, ,3 5 3 Måttlig HL05 Halltorpsån 69 3,80 15,2 2 59, , God LO05 Loftaån 56 3,25 11,8 3 74, , Måttlig OK02 Oknebäcken 45 3,71 17,6 1 32,2 1 1, Hög VA02 Vassbäcksån 67 4,83 14,8 2 55, ,7 3 2 God IPS (1-20) 20 Hög 15 God Måttlig 10 Otillf. Dålig 5 HA02 OK02 HL05 VA02 B2 DY02 HAL01 LO05 Figur 3. Kiselalgsindexet IPS i Kalmar län 2016, där lokalerna är sorterade från högsta till lägsta IPS-värde. Namn på respektive lokalnummer finns i. Linjerna reparenterar gräns mellan statusklasserna, Otillf.=Otillfredsställande.

18 2016 Nr Vattendrag ADMI (%) EUNO (%) acidobiont ( ) acidofil ( ) circumneutral ( ) alkalifil ( ) alkalibiont ( ) odefinierad ( ) ACID Surhetsklass B2 Glasholmsån 67,1 1, ,51 Alkaliskt DY02 Dynestadsån 42,9 1, ,17 Alkaliskt HA02 Habbestorpebäcken 65,1 0, ,05 Alkaliskt HAL01 Hallingebergån 24,9 1, ,00 Alkaliskt HL05 Halltorpsån 45,3 8, ,65 Nära neutralt LO05 Loftaån 14,4 0, ,35 Alkaliskt OK02 Oknebäcken 21,9 1, ,35 Nära neutralt VA02 Vassbäcksån 18,6 5, ,51 Nära neutralt

19 Missbildningsfrekvens (%) Preliminär påverkansgrad Nr. Vattendrag, lokal B2 Glasholmsån, E22 1,7 svag DY02 Dynestadsån, Gursten 1,2 svag HA02 Habbestorpebäcken, Fliserydsvägen 0,2 ingen/obetydlig HAL01 Hallingebergån, Hallingeberg 0,0 ingen/obetydlig HL05 Halltorpsån, Värnanäs 1,2 svag LO05 Loftaån, utlopp vid Ottinge 0,0 ingen/obetydlig OK02 Oknebäcken, Oknebäck, E22 1,2 svag VA02 Vassbäcksån, nedströms Kvännaren 1,0 svag

20

21

22 %PT IPS (1-20) TDI (0-100) ADMI (%) Lokal År Status ACID Surhetsklass B2 Glasholmsån 09 17,1 35,6 9,6 God 46,2 4, ,09 Nära neutralt ,1 39,4 37,9 Måttlig 17,2 5, ,69 Nära neutralt 0, ,8 42,4 28,3 Måttlig 21,3 3, ,88 Nära neutralt 0, ,4 35,7 4,1 God 13,8 7, ,98 Nära neutralt 2, ,8 66,0 5,2 God 67,1 1, ,51 Alkaliskt 1,7 HL05 Halltorpsån, Värnanäs LO05 Loftaån, utlopp vid Ottinge OK02 Oknebäcken, Oknebäck VA02 Vassbäcksån, nedstr. Kvännaren EUNO (%) acidobiont ( ) acidofil ( ) 09 17,8 30,9 6,7 Hög 33,3 16, ,88 Nära neutralt ,9 59,4 21,6 Måttlig 16,2 3, ,73 Nära neutralt 0, ,1 33,4 8,3 God 18,2 18, ,45 Måttligt surt 0, ,2 26,8 4,5 Hög 48,6 11, ,32 Nära neutralt 0, ,2 59,8 6,1 God 45,3 8, ,65 Nära neutralt 1, ,6 39,6 10,8 God 6,8 4, ,61 Nära neutralt ,7 80,5 35,8 Måttlig 14,6 1, ,52 Alkaliskt ,9 66,1 16,2 Måttlig 6,1 16, ,18 Måttligt surt ,2 72,5 17,2 Måttlig 16,8 3, ,17 Nära neutralt 0, ,8 74,8 9,1 Måttlig 14,4 0, ,35 Alkaliskt 0, ,6 29,9 2,4 Hög 24,6 3, ,67 Nära neutralt ,6 32,2 1,4 Hög 21,9 1, ,35 Nära neutralt 1, ,0 23,6 1,2 Hög 61,6 13, ,28 Nära neutralt ,9 28,7 9,1 God 30,0 25, ,37 Måttligt surt 0, ,4 25,1 1,1 Hög 55,3 11, ,32 Nära neutralt 0, ,8 55,5 14,7 God 18,6 5, ,51 Nära neutralt 1,0 circumneutral ( ) alkalifil ( ) alkalibiont ( ) odefinierad ( ) Missbildade skal %

23 Andrén, C. & Jarlman, A Benthic diatoms as indicators of acidity in streams. Fundamental and Applied Limnology Vol.173/3: Cemagref Etude des méthodes biologiques d appréciation quantitative de la qualité des eaux. Rapport Q.E. Lyon-A.F. Bassin Rhône-Méditeranée- Corse: 218 p. Eriksson, M. & Jarlman, A Kiselalgsundersökning i vattendrag i Skåne statusklassning samt en studie av kopplingen mellan deformerade skal och förekomst av bekämpningsmedel. Länsstyrelsen i Skåne län, rapport 2011:5. Falasco, E., Bona, F., Badion, G., Hoffmann, L. & Ector, L Diatom teratological forms and environmental alterations: a review. Hydrobiologia, 623, Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndighetens författningssamling. Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten, HVMFS 2013:19. ( lagar/vagledningar/vattenforvaltning/nationell-vagledning-ochforeskrifter-for-vattenforvaltning.html) Havs- och vattenmyndigheten Handledning för miljöövervakning: Programområde Sötvatten, Undersökningstyp Påväxt i sjöar och vattendrag kiselalgsanalys Version 3:2, ( lagar/vagledningar/ovriga-vagledningar/undersokningstyper-formiljoovervakning.html) Hering, D., Johnson, R. K. & Buffagni, A Linking organism groups major results and conclusions from the STAR project. Hydrobiologia 566: Kahlert, M. & Andrén, C Benthic diatoms as valuable indicators of acidity. Verh. Internat. Verein. Limnology 29: Kahlert, M., Andrén, C. & Jarlman, A., Bakgrundsrapport för revideringen 2007 av bedömningsgrunder för Påväxt kiselalger i vattendrag. Rapport 2007:23. Institutionen för miljöanalys. Sveriges Lantbruksuniversitet.) Kahlert, M Utveckling av en miljögiftsindikator kiselalger i rinnande vatten. Rapport 2012:12, Länsstyrelsen Blekinge län. Kelly, M.G Use of the trophic diatom index to monitor eutrophication in rivers. Water Research 32: Miettinen, J Rapport Påväxt 2012, Länsstyrelsen Kalmar län. Ecomonitor Oy. Naturvårdsverket Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon. En handbok om hur kvalitetskrav i ytvattenförekomster kan bestämmas och följas upp. Handbok 2007:4, utgåva 1 december Bilaga A Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. (

24 lagar/vagledningar/vattenforvaltning/nationell-vagledning-ochforeskrifter-for-vattenforvaltning.html) SIS 2014a. Svensk Standard, SS-EN 13946:2014, Water quality - Guidance for the routine sampling and preparation of benthic diatoms from rivers and lakes. SIS 2014b. Svensk Standard, SS-EN 14407:2014, Water quality Guidance for the identification and enumeration of benthic diatom samples from rivers and lakes. Sundberg, I Kiselalgsundersökning i Kalmars län Medins Biologi AB. Sundberg, I Kiselalger i vattendrag i Kalmar län En undersökning av sex lokaler. Medins Biologi AB. Sundberg, I Kiselalger i vattendrag i Kalmar län En undersökning av sju lokaler. Medins Biologi AB. Sundberg, I Kiselalger i Kalmar län En undersökning av 10 lokaler. Medins Biologi AB. Sundberg, I Kiselalger i Kalmar län En undersökning av 10 lokaler. Medins Havs- och Vattenkonsulter AB. Sundberg, I Kiselalger i den regionala miljöövervakningen i Hallands län En undersökning av 24 vattendragslokaler. Medins Havs- och Vattenkonsulter AB. Sundberg, I & Meissner, Y Kiselalger i vattendrag i Kalmar län En undersökning av 10 lokaler. Medins Biologi AB. van Dam, H., Mertens, A. & Sinkeldam, J A coded checklist and ecological indicator values of freshwater diatoms from The Netherlands. Netherlands Journal of Aquatic Ecology 28(1): Zelinka, M. & Marwan, P Zur Präzisierung der biologischen Klassifikation der Reinheit fliessender Gewässer. Arch. Hydrobiol. 57:

25 Förklaring till resultatsidor kiselalger Lokaluppgifter Index och hjälpparametrar: EK (IPS) = Ekologisk kvot, dvs. IPS-värde/referensvärde Statusklassning (näringsämnen och organisk förorening): Statusklassning (surhet):

26 B2. Glasholmsån, E22 Koordinater: / (SWEREFTM) Län: 8 Kalmar Kommun: Torsås Vattendragsbredd: 4 m Medeldjup provyta: 0,15 m Provtagningsmetodik: SS-EN Vattennivå: låg Provtagning.: Länsstyrelsen Kalmar Vattenhastighet: lugnt Prov taget från: sten Grumlighet: grumligt Antal borstade stenar: 5 Vattenfärg: färgat Analysmetodik: SS-EN Vattentemperatur: - C Artanalys: Iréne Sundberg Beskuggning: >50 % Provplats: - Resultat index och klassning Statusklassning (näringsämnen och organisk förorening) Antal räknade skal: 422 IPS: 14,8 (klass 2) GOD STATUS nära måttlig status Antal räknade taxa: 36 TDI: 66,0 (klass 2-3) Diversitet: 2,19 % PT: 5,2 (klass 1-2) Statusklassning (surhet) Missbildningar (%): 1,7 ACID: 8,51 ALKALISKT EK (IPS): 0,76 (klass 2) Kommentar årets undersökning IPS-indexet i Glasholmsån motsvarade klass 2, god status, men indexvärdet ligger nära gränsen mot klass 3, måttlig status. Näringskrävande arter dominerade och andelen föroreningstoleranta former (%PT) var svagt förhöjd. Diversiteten var relativt låg beroende på dominans av den näringskrävande artgruppen Achnanthidium minutissimum group III (breda former) Surhetsindexet ACID motsvarade alkaliska förhållanden, vilket pekar på att årsmedelvärdet för ph ligger över 7,3. Andelen deformerade kiselalgsskal var 1,7 %, vilket kan tyda på en svag påverkan av bekämpningsmedel, metaller eller liknande. Jämförelse med tidigare undersökningar Treårsmedelvärden År IPS Klass TDI Klass %PT Klass ACID Statusklass Surhetsklass ,6 2 33,9 1 3, ,25 God status Nära neutralt IPS (1-20) Hög God Måttlig Otillf. Dålig ACID Alkaliskt Nära neutr. Måttligt surt Surt Mycket surt Kommentar jämförelse med tidigare undersökningar Lokalen undersöktes även 2009, 2012, 2013 och 2014 och indexen har för dessa år räknats om (utom 2012, då undersökningen utfördes av annan konsult) eftersom vissa arters värden har ändrats sedan dess. Omräkningen innebar endast en svag höjning av TDI-värdena (mängden näringskrävande arter). IPS-indexet visade god status 2009, 2014 och 2016 (dock nära måttlig status 2016), men måttlig status 2012 och Artsammansättningen var liknande 2012 och 2013 med stor andel föroreningstoleranta kiselalger (%PT), främst Nitzschia subacicularis. Åren 2009, 2014 och 2016 var föroreningstoleranta arter betydligt färre. Surhetsindexet ACID har visat nära neutrala förhållanden (årsmedelvärde för ph 6,5-7,3) alla år, utom 2016 som hamnade i alkaliskt. Andelen deformerade kiselalgskal har beräknats från 2012 och var mindre än 1 % 2012 och 2013, vilket innebär ingen eller obetydlig påverkan av bekämpningsmedel, metaller eller liknande. Andelen var förhöjd både 2014 och 2016, vilket kan tyda på en svag till måttlig påverkan. Medins Havs- och Vattenkonsulter AB, Ackrediteringsnummer (SWEDAC) 1646

27 DY02. Dynestadsån, Gursten Koordinater: / (SWEREF99_TM) Län: 8 Kalmar Vattendragsbredd: 1,5 m Kommun: Västervik Medeldjup provyta: 0,1 m Provtagningsmetodik: SS-EN Vattennivå: låg Provtagning.: Länsstyrelsen Kalmar Vattenhastighet: strömt Prov taget från: sten Grumlighet: klart Antal borstade stenar: 5 Vattenfärg: - Analysmetodik: SS-EN Vattentemperatur: - C Artanalys: Iréne Sundberg Beskuggning: 5-50 % Provplats: - Resultat index och klassning Antal räknade skal: 415 IPS: 13,7 (klass 3) MÅTTLIG STATUS Antal räknade taxa: 58 TDI: 71,0 (klass 2-3) Diversitet: 3,70 % PT: 16,9 (klass 3) Statusklassning (surhet) Missbildningar (%): 1,2 ACID: 8,17 ALKALISKT EK (IPS): 0,70 (klass 3) Statusklassning (näringsämnen och organisk förorening) Kommentar I Dynestadsån motsvarade IPS-indexet klass 3, måttlig status. Mängden näringskrävande arter (TDI) var stor och andelen föroreningstoleranta kiselalger (%PT) relativt stor. Kiselalgsamhället dominerades av den näringskrävande artgruppen Achnanthidium minutissimum group III (breda former) och den föroreningstoleranta arten Eolimna minima. Surhetsindexet ACID motsvarade alkaliska förhållanden, vilket pekar på att årsmedelvärdet för ph ligger över 7,3. Andelen missbildade kiselalgsskal var 1,2 %, vilket kan tyda på en svag påverkan av bekämpningsmedel, metaller eller liknande. Medins Havs- och Vattenkonsulter AB, Ackrediteringsnummer (SWEDAC) 1646

28 HA02. Habbestorpebäcken, Fliserydsvägen Koordinater: / (SWEREF99_TM) Län: 8 Kalmar Vattendragsbredd: 1 m Kommun: Mönsterås Medeldjup provyta: 0,03 m Provtagningsmetodik: SS-EN Vattennivå: låg Provtagning.: Länsstyrelsen Kalmar Vattenhastighet: lugnt Prov taget från: sten Grumlighet: klart Antal borstade stenar: 10 Vattenfärg: klart Analysmetodik: SS-EN Vattentemperatur: 10,5 C Artanalys: Ylva Meissner Beskuggning: 5-50 % Provplats: - Resultat index och klassning Antal räknade skal: 421 IPS: 18,5 (klass 1) HÖG STATUS Antal räknade taxa: 15 TDI: 28,0 (klass 1) Diversitet: 1,71 % PT: 0,5 (klass 1-2) Statusklassning (surhet) Missbildningar (%): 0,2 ACID: 10,05 ALKALISKT EK (IPS): 0,95 (klass 1) Statusklassning (näringsämnen och organisk förorening) Kommentar Stationen HA01 är flyttad och ersatt med HA02, då status ej stämmer överens med fosforhalter och lokalen dominerades av en art, Karayevia oblongella (Länsstyrelsens kommentar). Arten förekom även vid den nya lokalen, men framförallt dominerade artgruppen Achnanthidium minutissimum group II (65%), som är vanlig i näringsfattiga till måttligt näringsrika vatten. IPS-indexet hamnar därför i klass 1, hög status. Vissa mer eller mindre näringskrävande arter förekom, men endast i låga antal och andelen föroreningstoleranta kiselalger (%PT) var mycket liten. Kiselalgssamhället var dock artfattigt och diversiteten låg, vilket kan bero på någon form av störning. Karayevia oblongella är en art under utredning då dess ekologiska preferens inte är helt klarlagd och Achnanthidium minutissimum- gruppen är en s.k. primärkolonisatör som kan gynnas av störningar. Dessa faktorer kan ha påverkat indexen. Surhetsindexet ACID motsvarade alkaliska förhållanden, vilket pekar på att årsmedelvärdet för ph ligger över 7,3. Mindre än 1 % missbildade skal observerades, vilket innebär ingen eller obetydlig påverkan av bekämpningsmedel, metaller eller liknande. Medins Havs- och Vattenkonsulter AB, Ackrediteringsnummer (SWEDAC) 1646

29 HAL01. Hallingebergån, Hallingeberg Koordinater: / (SWEREF_TM) Län: 8 Kalmar Vattendragsbredd: 5 m Kommun: Västervik Medeldjup provyta: 1,5 m Provtagningsmetodik: SS-EN Vattennivå: låg Provtagning.: Länsstyrelsen Kalmar Vattenhastighet: lugnt Prov taget från: växt Grumlighet: klart Antal borstade stenar: - Vattenfärg: klart Analysmetodik: SS-EN Vattentemperatur: 14,9 C Artanalys: Iréne Sundberg Beskuggning: Provplats: - Resultat index och klassning Antal räknade skal: 422 IPS: 12,0 (klass 3) MÅTTLIG STATUS Antal räknade taxa: 38 TDI: 75,4 (klass 2-3) Diversitet: 3,61 % PT: 40,3 (klass 5) Statusklassning (surhet) Missbildningar (%): 0,0 ACID: 8,00 ALKALISKT EK (IPS): 0,61 (klass 3) Statusklassning (näringsämnen och organisk förorening) Kommentar Lokalen i Hallingebergån hade ett IPS-index motsvarande klass 3, måttlig status. Mängden näringskrävande arter (TDI) var stor och andelen föroreningstoleranta kiselalger (%PT låg precis över gränsen till att vara mycket stor. Kiselalgssamhället dominerades av den näringskrävande Achnanthidium minutissimum group III (breda former) och de föroreningståliga arterna Eolimna minima och Nitzschia paleacea. Surhetsindexet ACID visade alkaliska förhållanden, vilket tyder på ett årsmedelvärde för ph över 7,3. Andelen missbildade kiselalgskal var 0 %. Medins Havs- och Vattenkonsulter AB, Ackrediteringsnummer (SWEDAC) 1646

30 HL05. Halltorpsån, Värnanäs Koordinater: / (SWEREF99_TM) Län: 8 Kalmar Kommun: Kalmar Vattendragsbredd: 5 m Medeldjup provyta: 0,1 m Provtagningsmetodik: SS-EN Vattennivå: låg Provtagning.: Länsstyrelsen Kalmar Vattenhastighet: stilla Prov taget från: sten Grumlighet: klart Antal borstade stenar: 5 Vattenfärg: klart Analysmetodik: SS-EN Vattentemperatur: 14,1 C Artanalys: Iréne Sundberg Beskuggning: 5-50 % Provplats: - Resultat index och klassning Statusklassning (näringsämnen och organisk förorening) Antal räknade skal: 411 IPS: 15,2 (klass 2) GOD STATUS Antal räknade taxa: 69 TDI: 59,8 (klass 2-3) Diversitet: 3,80 % PT: 6,1 (klass 1-2) Statusklassning (surhet) Missbildningar (%): 1,2 ACID: 6,65 NÄRA NEUTRALT EK (IPS): 0,78 (klass 2) Kommentar årets undersökning IPS-indexet i Halltorpsån motsvarade klass 2, god status. Indexvärdet ligger i den nedre, dvs. sämre delen av klassintervallet. Mängden näringskrävande arter var förhöjd och andelen föroreningstoleranta kiselalger (%PT) svagt förhöjd. Antalet räknade arter var högt. Surhetsindexet ACID visade nära neutrala förhållanden, vilket betyder att årsmedelvärdet för ph bör ligga mellan 6,5-7,3. Andelen missbildade kiselalgsskal var 1,2 %, vilket kan tyda på en svag påverkan av bekämpningsmedel, metaller eller liknande. Jämförelse med tidigare undersökningar Treårsmedelvärden År IPS Klass TDI Klass %PT Klass ACID Statusklass Surhetsklass 13/14/16 16,8 2 40, , ,14 God status Nära neutralt IPS (1-20) Hög God Måttlig Otillf. Dålig ACID Alkaliskt Nära neutr. Måttligt surt Surt Mycket surt Kommentar jämförelse med tidigare undersökningar Lokalen har undersökts 2009, och Indexen har räknats om för 2009, 2013 och 2014 (annan konsult 2012) och innebar en svag höjning av TDI-värdena (mängden näringskrävande arter). Åren 2009, 2013 och 2014 låg IPSindexet i gränslandet mellan hög och god status. År 2012 och 2016 var emellertid indexet betydligt lägre och låg gränslandet mellan god och måttlig status (måttlig status 2013, god status 2016). Kiselalgssamhället har alla år bestått av både näringskrävande och näringsskyende arter. Skillnaden 2012 och 2016, jämfört med övriga år, var att den näringskrävande artgruppen Achnanthidium minutissimum group III (breda former) noterades, medan Achnanthidium minutissimum group II, som finns i näringsfattiga till måttligt näringsrika vatten, förekom 2009, 2013 och Andelen föroreningstoleranta arter (%PT) var störst 2012, då bland annat Gomphonema parvulum var relativt vanlig. Treårsmedelvärdet (2013/14/16) hamnar i god status. Surhetsindexet ACID har visat nära neutrala förhållanden (årsmedelvärde för ph 6,5-7,3) alla år, utom 2013 då det hamnade i måttligt sura förhållanden (årsmedelvärde för ph 5,9-6,5 och/eller ph-minimum under 6,4). Treårsmedelvärdet ligger i nära neutralt. Andelen deformerade kiselalgsskal beräknades även 2012, 2013 och 2014 och var då mindre än 1 % (ingen /obetydlig påverkan av bekämpningsmedel, metaller eller liknande), medan den var svagt förhöjd 2016 (svag påverkan). Medins Havs- och Vattenkonsulter AB, Ackrediteringsnummer (SWEDAC) 1646

31 LO05. Loftaån, utlopp vid Ottinge Koordinater: / (SWEREF99_TM) Län: 8 Kalmar Vattendragsbredd: 3,5 m Kommun: Västervik Medeldjup provyta: 0,15 m Provtagningsmetodik: SS-EN Vattennivå: låg Provtagning: Länsstyrelsen Kalmar Vattenhastighet: lugnt Prov taget från: sten Grumlighet: grumligt Antal borstade stenar: 5 Vattenfärg: klart Analysmetodik: SS-EN Vattentemperatur: 11,5 C Artanalys: Ylva Meissner Beskuggning: 5-50 % Provplats: - Resultat index och klassning Antal räknade skal: 438 IPS: 11,8 (klass 3) Antal räknade taxa: 56 TDI: 74,8 (klass 2-3) Diversitet: 3,25 % PT: 9,1 (klass 1-2) Statusklassning (surhet) Missbildningar (%): 0,0 ACID: 8,35 ALKALISKT EK (IPS): 0,60 (klass 3) Kommentar årets undersökning Statusklassning (näringsämnen och organisk förorening) I Loftaån motsvarade IPS-indexet klass 3, måttlig status. Mängden näringskrävande arter (TDI) var stor, medan andelen föroreningstoleranta kiselalger (%PT) var svagt förhöjd. Kiselalgsamhället dominerades av de näringskrävande arterna Navicula germainii och Achnanthidium minutissimum group III (breda former). Surhetsindexet ACID motsvarade alkaliska förhållanden, vilket pekar på att årsmedelvärdet för ph ligger över 7,3. Inga missbildade kiselalgsskal noterades i provet. MÅTTLIG STATUS Jämförelse med tidigare undersökningar Treårsmedelvärden År IPS Klass TDI Klass %PT Klass ACID Statusklass Surhetsklass 11/14/16 12,0 3 49, , ,76 Måttlig status Alkaliskt IPS (1-20) Hög God Måttlig Otillf. Dålig ACID Alkaliskt Nära neutr. Måttligt surt Surt Mycket surt Kommentar jämförelse med tidigare undersökningar Lokalen undersöktes även 2009, 2010, 2011 och 2014 och indexen har räknats om, vilket innbar en höjning av samtliga TDI-värden (mängden näringskrävande arter). IPS-indexet var högre 2009 och visade god status. Kiselalgssamhället dominerades då av arten Achnanthes linearioides (ca 53 %). Även näringskrävande (TDI) och föroreningstoleranta (%PT) kiselalger påträffades, men var färre än övriga år. Därefter har lokalen visat måttlig status. IPS-indexet var lägst och andelen arter som indikerar förekomst av lättnedbrytbar organisk förorening (%PT) var störst år Surhetsindexet ACID hamnade i nära neutrala förhållanden 2009 och 2014 och i alkaliska förhållanden (dock mycket nära nära neutralt) 2010 och 2016, men i måttligt sura förhållanden Treårsmedelvärdet (2011/14/16) indikerar nära neutrala förhållanden. Andelen missbildade skal beräknades även 2014 och var då 0 %, liksom Medins Havs- och Vattenkonsulter AB, Ackrediteringsnummer (SWEDAC) 1646

32 OK02. Oknebäcken, Oknebäck, E22 Koordinater: / (SWEREF99_TM) Län: 8 Kalmar Vattendragsbredd: 2 m Kommun: Mönsterås Medeldjup provyta: 0,05 m Provtagningsmetodik: SS-EN Vattennivå: låg Provtagning: Länsstyrelsen Kalmar Vattenhastighet: lugnt Prov taget från: sten Grumlighet: klart Antal borstade stenar: 5 Vattenfärg: klart Analysmetodik: SS-EN Vattentemperatur: 11,3 C Artanalys: Iréne Sundberg Beskuggning: 5-50 % Provplats: - Resultat index och klassning Antal räknade skal: 416 IPS: 17,6 (klass 1) Antal räknade taxa: 45 TDI: 32,2 (klass 1) Diversitet: 3,71 % PT: 1,4 (klass 1-2) Statusklassning (surhet) Missbildningar (%): 1,2 ACID: 7,35 NÄRA NEUTRALT EK (IPS): 0,90 (klass 1) Kommentar årets undersökning Statusklassning (näringsämnen och organisk förorening) HÖG STATUS mycket nära god status IPS-indexet i Oknebäcken vid Oknebäck motsvarade klass 1, hög status, men indexvärdet ligger mycket nära gränsen mot god status. Vissa näringskrävande (TDI) och föroreningstoleranta (%PT) arter noterades. På grund av den relativt stora förekomsten av arten Karayevia oblongella (32,5 %), blir IPS-indexet något osäkert eftersom det är en art med osäker ekologisk preferens och är under utredning. Surhetsindexet ACID visade nära neutrala förhållanden, vilket motsvarar ett årsmedelvärde för ph mellan 6,5-7,3. Andelen missbildade kiselalgsskal var 1,2 %, vilket kan tyda på en svag påverkan av bekämpningsmedel, metaller eller liknande. Jämförelse med tidigare undersökningar År IPS Klass TDI Klass %PT Klass Statusklassning (näringsämnen och organisk förorening) ,6 1 29,9 1 2,4 1-2 Hög status mycket nära god status ,6 1 32,2 1 1,4 1-2 Hög status mycket nära god status Tvåårsmedelvärden 09/16 17,6 1 31,1 1 1,9 1-2 Hög status År 2009 ACID 6,67 Statusklassning (surhet) Nära neutralt År 2009 Andel missbildningar (%) ingen analys ,35 Nära neutralt ,2 Tvåårsmedelvärden 09/16 7,01 Nära neutralt Kommentar jämförelse med tidigare undersökningar Lokalen undersöktes även 2009 och indexen har räknats om, eftersom vissa arters indexvärden ändrats sedan dess. Omräkningen innebar endast en liten ökning av IPS och TDI samt en liten minskning av %PT. Resultatet var detsamma 2009 och 2016, dvs hög status, mycket nära god status och nära neutrala förhållanden. Artsammansättningen var likande med dominans av Karayevia oblongella och artgruppen Achnanthidium minutissimum group II. Missbildningar undersökets inte Medins Havs- och Vattenkonsulter AB, Ackrediteringsnummer (SWEDAC) 1646

33 VA02. Vassbäcksån, nedströms Kvännaren Koordinater: / (SWEREF99_TM) Län: 8 Kalmar Kommun: Västervik Vattendragsbredd: 5 m Medeldjup provyta: 1 m Provtagningsmetodik: SS-EN Vattennivå: låg Provtagning: Länsstyrelsen Kalmar Vattenhastighet: stilla Prov taget från: växt Grumlighet: klart Antal borstade stenar: 5 Vattenfärg: klart Analysmetodik: SS-EN Vattentemperatur: 12,5 C Artanalys: Iréne Sundberg Beskuggning: Provplats: - Resultat index och klassning Statusklassning (näringsämnen och organisk förorening) Antal räknade skal: 414 IPS: 14,8 (klass 2) GOD STATUS nära måttlig status Antal räknade taxa: 67 TDI: 55,5 (klass 2-3) Diversitet: 4,83 % PT: 14,7 (klass 3) Statusklassning (surhet) Missbildningar (%): 1,0 ACID: 6,51 NÄRA NEUTRALT EK (IPS): 0,76 (klass 2) Kommentar årets undersökning IPS-indexet i Vassbäcksån motsvarade klass 2, god status, men indexvärdet ligger nära gränsen mot måttlig status. Andelen föroreningstoleranta arter (%PT) var relativt stor, vilket visar att lokalen ligger i riskzonen för att hamna i måttlig status. Antalet räknade arter var högt, liksom diversiteten. Surhetsindexet ACID visade nära neutrala förhållanden, vilket betyder att årsmedelvärdet för ph bör ligga mellan 6,5-7,3. Andelen missbildade kiselalgsskal var 1,0 %, vilket kan tyda på en svag påverkan av bekämpningsmedel, metaller eller liknande. Det är dock ett gränsfall till ingen eller obetydlig påverkan. Jämförelse med tidigare undersökningar År IPS Klass TDI Klass %PT Klass Statusklassning (näringsämnen och organisk förorening) ,0 16,9 18, ,6 28,7 25, ,2 9,1 1, Hög status God status Hög status ,8 2 55, ,7 3 God status nära måttlig status Treårsmedelvärden 13/14/16 16,7 2 36,5 1 8,3 1-2 God status År 2009 ACID 6,28 Statusklassning (surhet) Nära neutralt År 2009 Andel missbildningar (%) ingen analys ,37 Måttligt surt , ,32 Nära neutralt , ,51 Nära neutralt ,0 Treårsmedelvärde 13/14/16 6,07 Nära neutralt Kommentar jämförelse med tidigare undersökningar Lokalen undersöktes även 2009, 2013 och 2014 och indexen har räknats om, vilket innbar en svag höjning av samtliga TDI-värden (mängden näringskrävande arter). IPS-indexet visade hög status 2009 och 2014, men god status 2013 och Sämst resultat uppvisar 2016 då IPS-indexet låg nära gränsen mot måttlig status och andelen föroreningstoleranta kiselalger (%PT) var relativt stor. Treårsmedelvärdet (2013/14/16) av IPS ligger i god status. Surhetsindexet ACID visade nära neutrala förhållanden (årsmedelvärde för ph 6,5-7,3) 2009, 2014 och 2016, men måttligt sura förhållanden Treårsmedelvärdet (2013/14/16) hamnar i den nedre delen av klassintervallet för nära neutralt. Andelen missbildade skal beräknades inte i undersökningen Andelen var mindre än 1 % 2013 och 2014, men 2016 noterades 1 %, vilket kan tyda på en svag påverkan. Medins Havs- och Vattenkonsulter AB, Ackrediteringsnummer (SWEDAC) 1646

34 Förklaring till artlistor för kiselalger Index och hjälpparametrar: Följande parametrar används för att räkna ut ACID:

35 B2. Glasholmsån, E Lokalkoordinater: / (SWEREFTM) Metodik: SS-EN 14407: Handledning för miljöövervakning Det. Iréne Sundberg, Medins Havs- och Vattenkonsulter AB Arter Kod S V ph Antal Antal Relativ Missbildskal cf. frekvens (%) ade skal Achnanthidium kranzii (Lange-Bertalot) Round & Bukhtiyarova ADKR 4, ,6 0 Achnanthidium minutissimum group III (mean width >2,8µm) ADM3 4, ,1 7 Achnanthidium subatomoides (Hustedt) Monnier, Lange-Bertalot & Ector ADSO 5, ,2 0 Eolimna minima (Grunow) Lange-Bertalot EOMI 2, ,5 0 Eunotia metamonodon Lange-Bertalot EMMO 5, ,2 0 Eunotia minor (Kützing) Grunow EMIN 4, ,7 0 Eunotia sp. EUNS 5, ,2 0 Fragilaria capucina Desmazieres s.lat. FCAPsl 4, ,2 0 Fragilaria capucina Desmazières var. vaucheriae (Kützing) Lange-Bertalot FCVA 3, ,2 0 Fragilaria rumpens (Kützing) G.W.F. Carlson FRUM 4, ,5 0 Fragilaria sp. FRAS 4, ,5 0 Gomphonema angustatum (Kützing) Rabenhorst GANG 3, ,1 0 Gomphonema exilissimum (Grunow) Lange-Bertalot & Reichardt s.lat. GEXLsl 5, ,5 0 Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing GPAR 2, ,2 0 Gomphonema pumilum (Grunow) Reichardt & Lange-Bertalot s.lat. GPUMsl 4, ,4 0 Gomphonema sphenovertex Lange-Bertalot & Reichardt GSPV 0, ,2 0 Gomphonema sp. GOMS 3, ,4 0 Hippodonta capitata (Ehrenberg) Lange-Bertalot, Metzeltin & Witkowski HCAP 4, ,5 0 Karayevia oblongella (Oestrup) Aboal KOBG 4, ,9 0 Mayamaea atomus (Kützing) Lange-Bertalot var. alcimonica (Reichardt) Reichardt MAAL 4, ,7 0 Mayamaea fossalis (Krasske) Lange-Bertalot MAFO 3, ,2 0 Navicula cryptocephala Kützing NCRY 3, ,5 0 Navicula germainii Wallace NGER 3, ,2 0 Navicula slesvicensis Grunow NSLE 3, ,2 0 Navicula tenelloides Hustedt NTEN 3, ,2 0 Nitzschia epithemoides Grunow var. disputata (Carter) Lange-Bertalot NEDT 4, ,2 0 Nitzschia fonticola Grunow NFON 3, ,7 0 Nitzschia linearis (Agardh) W. Smith var. linearis NLIN 3, ,2 0 Nitzschia palea (Kützing) W. Smith NPAL 1, ,2 0 Nitzschia palea (Kützing) W. Smith var. debilis (Kützing) Grunow NPAD 3, ,7 0 Nitzschia pusilla (Kützing) Grunow NIPU 2, ,2 0 Nitzschia supralitorea Lange-Bertalot NZSU 1, ,5 0 Nitzschia sp. NZSS 1, ,2 0 Stauroneis thermicola (Petersen) Lund STHE 5, ,5 0 Surirella angusta Kützing SANG 4, ,2 0 Tryblionella debilis Arnott ex O'Meara TDEB 2, ,9 0 SUMMA (antal skal): SUMMA (antal taxa): 36 Index och hjälpparametrar (beräkningar för de kursiverade parametrarna är inte ackrediterade): Antal taxa: 36 TDI (0-100): 66,0 ADMI (%): 67,1 Acidofil ( ): 17 Alkalibiont ( ): 0 RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Diversitet: 2,19 % PT: 5,2 EUNO (%): 1,2 Circumneutral ( ): 879 Odefinierad ( ): 40 Medelbredd IPS (1-20): 14,8 ACID: 8,51 Acidobiont ( ): 0 Alkalifil ( ): 64 Missbildade (%): 1,7 ADMI (μm): 2,81 Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC (2005). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

36 DY02. Dynestadsån, Gursten Lokalkoordinater: / (SWEREF99_TM) Metodik: SS-EN 14407: Handledning för miljöövervakning Det. Iréne Sundberg, Medins Havs- och Vattenkonsulter AB Arter Kod S V ph Antal Antal Relativ Missbildskal cf. frekvens (%) ade skal Achnanthidium exiguum (Grunow) Czarnecki ADEG 3, ,2 0 Achnanthidium minutissimum group III (mean width >2,8µm) ADM3 4, ,9 0 Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen var. angustissima (O. Müller) Simonsen AUGA 2, ,2 0 Aulacoseira subarctica (O. Müller) Haworth AUSU 4, ,4 0 Brachysira neoexilis Lange-Bertalot BNEO 5, ,5 0 Cavinula intractata (Hustedt) Lange-Bertalot CITT 5, ,2 0 Cocconeis placentula Ehrenberg incl. varieties CPLA 4, ,5 0 Cyclostephanos dubius (Hustedt) Round CDUB 3, ,4 0 Cyclotella radiosa (Grunow) Lemmermann CRAD 4, ,7 0 Diploneis sp. DIPS 4, ,2 0 Discostella stelligera (Cleve & Grunow) Houk & Klee DSTE 4, ,0 0 Encyonema minutiforme Krammer ENMF 5, ,5 0 Eolimna minima (Grunow) Lange-Bertalot EOMI 2, ,7 0 Eunotia incisa Gregory var. incisa EINC 5, ,2 0 Eunotia minor (Kützing) Grunow EMIN 4, ,7 0 Eunotia sp. EUNS 5, ,2 0 Fragilaria bicapitata A. Mayer FBIC 5, ,2 0 Fragilaria capucina Desmazieres s.lat. FCAPsl 4, ,9 0 Fragilaria capucina Desmazières var. vaucheriae (Kützing) Lange-Bertalot FCVA 3, ,4 5 Fragilaria famelica (Kützing) Lange-Bertalot var. famelica FFAM 4, ,5 0 Fragilaria gracilis Østrup FGRA 4, ,5 0 Fragilaria mesolepta Rabenhorst FMES 4, ,2 0 Fragilaria sp. FRAS 4, ,7 0 Frustulia marginata Amossé FMGN 4, ,0 0 Gomphonema angustatum (Kützing) Rabenhorst GANG 3, ,5 0 Gomphonema exilissimum (Grunow) Lange-Bertalot & Reichardt s.lat. GEXLsl 5, ,5 0 Gomphonema olivaceoides Hustedt GOLD 4, ,2 0 Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing GPAR 2, ,4 0 Gomphonema sp. GOMS 3, ,7 0 Hippodonta capitata (Ehrenberg) Lange-Bertalot, Metzeltin & Witkowski HCAP 4, ,2 0 Hippodonta coxiae Lange-Bertalot HCOX 4, ,2 0 Karayevia laterostrata (Hustedt) Bukhtiyarova KALA 4, ,5 0 Karayevia oblongella (Oestrup) Aboal KOBG 4, ,2 0 Meridion circulare (Greville) Agardh var. circulare MCIR 4, ,5 0 Navicula cryptocephala Kützing NCRY 3, ,7 0 Navicula gregaria Donkin NGRE 3, ,2 0 Navicula reichardtiana Lange-Bertalot var. reichardtiana NRCH 3, ,2 0 Navicula sp. NASP 3, ,2 0 Naviculadicta sp. NDSP 3, ,5 0 Neidium ampliatum (Ehrenberg) Krammer NEAM 5, ,2 0 Nitzschia acidoclinata Lange-Bertalot NACD 5, ,7 0 Nitzschia palea (Kützing) W. Smith var. debilis (Kützing) Grunow NPAD 3, ,2 0 Nitzschia palea (Kützing) W. Smith var. tenuirostris Grunow NPAT 1, ,2 0 Nitzschia pusilla (Kützing) Grunow NIPU 2, ,2 0 Nitzschia subacicularis Hustedt NSUA 3, ,7 0 Nupela vitiosa (Schimanski) Lange-Bertalot NUVI 5, ,7 0 Pinnularia sinistra Krammer PSIN 3, ,2 0 Psammothidium rossii (Hustedt) Bukhtiyarova & Round PROS 5, ,2 0 Pseudostaurosira parasitica (W. Smith) Morales var. subconstricta (Grunow) Morales PPSC 4, ,2 0 Rossithidium anastasiae (Kaczmarska) Potapova RANA 5, ,2 0 Rossithidium pusillum (Grunow) Round & Bukhtiyarova RPUS 5, ,7 0 Sellaphora seminulum (Grunow) Mann SSEM 1, ,2 0 Stauroneis kriegeri Patrick STKR 4, ,5 0 Staurosira brevistriata (Grunow) Grunow SBRV 3, ,2 0 Staurosira pinnata Ehrenberg s.lat. SRPIsl 4, ,1 0 Staurosira venter (Ehrenberg) Cleve & Möller SSVE 4, ,1 0 Tabellaria fenestrata (Lyngbye) Kützing TFEN 5, ,5 0 Tabellaria flocculosa (Roth) Kützing TFLO 5, ,5 0 SUMMA (antal skal): SUMMA (antal taxa): 58 Index och hjälpparametrar (beräkningar för de kursiverade parametrarna är inte ackrediterade): Antal taxa: 58 TDI (0-100): 71,0 ADMI (%): 42,9 Acidofil ( ): 22 Alkalibiont ( ): 24 RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Diversitet: 3,70 % PT: 16,9 EUNO (%): 1,2 Circumneutral ( ): 581 Odefinierad ( ): 70 Medelbredd IPS (1-20): 13,7 ACID: 8,17 Acidobiont ( ): 0 Alkalifil ( ): 304 Missbildade (%): 1,2 ADMI (μm): 2,83 Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC (2005). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

37 HA02. Habbestorpebäcken, Fliserydsvägen Lokalkoordinater: / (SWEREF99_TM) Metodik: SS-EN 14407: Handledning för miljöövervakning Det. Ylva Meissner, Medins Havs- och Vattenkonsulter AB Arter Kod S V ph Antal Antal Relativ Missbildskal cf. frekvens (%) ade skal Achnanthidium minutissimum group II (mean width 2,2-2,8µm) ADM2 5, ,1 1 Ctenophora pulchella (Ralfs ex Kützing) Williams & Round CTPU 3, ,2 0 Eunotia minor (Kützing) Grunow EMIN 4, ,2 0 Fragilaria capucina Desmazieres s.lat. FCAPsl 4, ,7 0 Fragilaria gracilis Østrup FGRA 4, ,9 0 Gomphonema angustatum (Kützing) Rabenhorst GANG 3, ,9 0 Gomphonema clavatum Ehrenberg GCLA 5, ,7 0 Gomphonema exilissimum (Grunow) Lange-Bertalot & Reichardt s.lat. GEXLsl 5, ,4 0 Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing GPAR 2, ,5 0 Gomphonema sp. GOMS 3, ,6 0 Karayevia oblongella (Oestrup) Aboal KOBG 4, ,7 0 Navicula rhynchocephala Kützing NRHY 4, ,2 0 Rossithidium anastasiae (Kaczmarska) Potapova RANA 5, ,2 0 Surirella brebissonii Krammer & Lange-Bertalot var. kützingii Krammer & Lange-Bertalot SBKU 3, ,2 0 Ulnaria danica (Kützing) Compère & Bukhtiyarova UDAN 4, ,5 0 SUMMA (antal skal): SUMMA (antal taxa): 15 Index och hjälpparametrar (beräkningar för de kursiverade parametrarna är inte ackrediterade): Antal taxa: 15 TDI (0-100): 28,0 ADMI (%): 65,1 Acidofil ( ): 2 Alkalibiont ( ): 0 RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Diversitet: 1,71 % PT: 0,5 EUNO (%): 0,2 Circumneutral ( ): 950 Odefinierad ( ): 36 Medelbredd IPS (1-20): 18,5 ACID: 10,05 Acidobiont ( ): 0 Alkalifil ( ): 12 Missbildade (%): 0,2 ADMI (μm): 2,57 Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC (2005). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

38 HAL01. Hallingebergån, Hallingeberg Lokalkoordinater: / (SWEREF_TM) Metodik: SS-EN 14407: Handledning för miljöövervakning Det. Iréne Sundberg, Medins Havs- och Vattenkonsulter AB Arter Kod S V ph Antal Antal Relativ Missbildskal cf. frekvens (%) ade skal Achnanthidium minutissimum group III (mean width >2,8µm) ADM3 4, ,9 0 Cavinula mollicula (Hustedt) Lange-Bertalot CVMO 5, ,2 0 Cocconeis placentula Ehrenberg incl. varieties CPLA 4, ,4 0 Cyclostephanos dubius (Hustedt) Round CDUB 3, ,5 0 Encyonopsis subminuta Krammer & Reichardt ESUM 5, ,5 0 Eolimna minima (Grunow) Lange-Bertalot EOMI 2, ,7 0 Eunotia dorofeyukae Lange-Bertalot & Kulikovskiy EDOR 5, ,2 0 Eunotia incisa Gregory var. incisa EINC 5, ,2 0 Eunotia minor (Kützing) Grunow EMIN 4, ,5 0 Eunotia sp. EUNS 5, ,5 0 Fragilaria capucina Desmazières var. vaucheriae (Kützing) Lange-Bertalot FCVA 3, ,5 0 Fragilaria rumpens (Kützing) G.W.F. Carlson FRUM 4, ,9 0 Gomphonema gracile Ehrenberg s.lat. GGRAsl 4, ,8 0 Gomphonema hebridense Gregory GHEB 5, ,5 0 Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing GPAR 2, ,9 0 Gomphonema sp. GOMS 3, ,2 0 Karayevia suchlandtii (Hustedt) Bukhtiyarova KASU 4, ,2 0 Lemnicola hungarica (Grunow) Round & Basson LHUN 2, ,5 0 Navicula cryptocephala Kützing NCRY 3, ,9 0 Navicula germainii Wallace NGER 3, ,2 0 Navicula radiosa Kützing NRAD 5, ,2 0 Navicula sp. NASP 3, ,4 0 Nitzschia acidoclinata Lange-Bertalot NACD 5, ,8 0 Nitzschia frustulum (Kützing) Grunow var. frustulum NIFR 2, ,5 0 Nitzschia media Hantzsch NIME 4, ,6 0 Nitzschia palea (Kützing) W. Smith NPAL 1, ,2 0 Nitzschia palea (Kützing) W. Smith var. debilis (Kützing) Grunow NPAD 3, ,4 0 Nitzschia paleacea (Grunow) Grunow NPAE 2, ,2 0 Nitzschia radicula Hustedt NZRA 2, ,2 0 Nitzschia subacicularis Hustedt NSUA 3, ,5 0 Nitzschia sp. NZSS 1, ,2 0 Planothidium biporomum (Hohn & Hellerman) Lange-Bertalot PLBI 4, ,9 0 Psammothidium didymum (Hustedt) Bukhtiyarova & Round PDID 5, ,2 0 Rossithidium anastasiae (Kaczmarska) Potapova RANA 5, ,5 0 Sellaphora seminulum (Grunow) Mann SSEM 1, ,4 0 Stauroneis kriegeri Patrick STKR 4, ,2 0 Staurosira pinnata Ehrenberg s.lat. SRPIsl 4, ,9 0 Tabellaria flocculosa (Roth) Kützing TFLO 5, ,2 0 SUMMA (antal skal): SUMMA (antal taxa): 38 Index och hjälpparametrar (beräkningar för de kursiverade parametrarna är inte ackrediterade): Antal taxa: 38 TDI (0-100): 75,4 ADMI (%): 24,9 Acidofil ( ): 17 Alkalibiont ( ): 5 RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Diversitet: 3,61 % PT: 40,3 EUNO (%): 1,4 Circumneutral ( ): 536 Odefinierad ( ): 33 Medelbredd IPS (1-20): 12,0 ACID: 8,00 Acidobiont ( ): 0 Alkalifil ( ): 410 Missbildade (%): 0,0 ADMI (μm): 2,90 Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC (2005). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

39 HL05. Halltorpsån, Värnanäs Lokalkoordinater: / (SWEREF99_TM) Metodik: SS-EN 14407: Handledning för miljöövervakning Det. Iréne Sundberg, Medins Havs- och Vattenkonsulter AB Arter Kod S V ph Antal Antal Relativ Missbildskal cf. frekvens (%) ade skal Achnanthes sp. ACHS 4, ,5 0 Achnanthidium bioretii (Germain) Edlund ABRT 5, ,2 0 Achnanthidium kranzii (Lange-Bertalot) Round & Bukhtiyarova ADKR 4, ,2 0 Achnanthidium minutissimum group III (mean width >2,8µm) ADM3 4, ,3 1 Achnanthidium subatomoides (Hustedt) Monnier, Lange-Bertalot & Ector ADSO 5, ,2 0 Amphora copulata (Kützing) Schoeman & Archibald ACOP 4, ,2 0 Brachysira neoexilis Lange-Bertalot BNEO 5, ,5 0 Chamaepinnularia submuscicola (Krasske) Lange-Bertalot CSMU 4, ,2 0 Craticula molestiformis (Hustedt) Lange-Bertalot CMLF 2, ,2 0 Diadesmis contenta (Grunow ex. Van Heurck) Mann DCOT 4, ,2 0 Diploneis sp. DIPS 4, ,2 0 Encyonema ventricosum (Agardh) Grunow ENVE 4, ,2 0 Eolimna minima (Grunow) Lange-Bertalot EOMI 2, ,2 0 Eunotia bilunaris (Ehrenberg) Schaarschmidt EBLU 5, ,5 0 Eunotia formica Ehrenberg s. lat. EFOR 5, ,5 0 Eunotia incisa Gregory var. incisa EINC 5, ,2 0 Eunotia metamonodon Lange-Bertalot EMMO 5, ,0 0 Eunotia minor (Kützing) Grunow EMIN 4, ,1 0 Eunotia sp. EUNS 5, ,2 0 Fragilaria capucina Desmazieres s.lat. FCAPsl 4, ,4 0 Fragilaria capucina Desmazières var. vaucheriae (Kützing) Lange-Bertalot FCVA 3, ,7 0 Fragilaria gracilis Østrup FGRA 4, ,0 0 Fragilaria pararumpens Lange-Bertalot, G. Hofmann & Werum FPRU 4, ,2 0 Fragilaria perminuta (Grunow) Lange-Bertalot FPEM 4, ,7 0 Fragilaria tenera (W. Smith) Lange-Bertalot FTEN 4, ,5 0 Fragilaria sp. FRAS 4, ,2 0 Frustulia marginata Amossé FMGN 4, ,5 0 Gomphonema angustatum (Kützing) Rabenhorst GANG 3, ,0 0 Gomphonema exilissimum (Grunow) Lange-Bertalot & Reichardt s.lat. GEXLsl 5, ,5 0 Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing GPAR 2, ,4 0 Gomphonema pumilum (Grunow) Reichardt & Lange-Bertalot s.lat. GPUMsl 4, ,9 0 Gomphonema sphenovertex Lange-Bertalot & Reichardt GSPV 0, ,5 0 Gomphonema truncatum Ehrenberg GTRU 4, ,2 0 Gomphonema varioreduncum Jüttner, Ector, Reichardt, Van de Vijver & Cox GVRD 5, ,5 0 Gomphonema sp. GOMS 3, ,9 0 Hippodonta capitata (Ehrenberg) Lange-Bertalot, Metzeltin & Witkowski HCAP 4, ,2 0 Karayevia oblongella (Oestrup) Aboal KOBG 4, ,2 4 Mayamaea atomus (Kützing) Lange-Bertalot MAAT 2, ,2 0 Meridion circulare (Greville) Agardh var. circulare MCIR 4, ,2 0 Navicula cryptocephala Kützing NCRY 3, ,9 0 Navicula germainii Wallace NGER 3, ,7 0 Navicula ireneae Van de Vijver, Jarlman & Lange-Bertalot NIRN 4, ,2 0 Navicula radiosa Kützing NRAD 5, ,2 0 Navicula rhynchocephala Kützing NRHY 4, ,5 0 Navicula tenelloides Hustedt NTEN 3, ,2 0 Nitzschia adamata Hustedt NZAD 2, ,2 0 Nitzschia lacuum Lange-Bertalot NILA 5, ,2 0 Nitzschia linearis (Agardh) W. Smith var. linearis NLIN 3, ,2 0 Nitzschia linearis (Agardh) W. Smith var. subtilis (Grunow) Hustedt NLSU 3, ,2 0 Nitzschia media Hantzsch NIME 4, ,2 0 Nitzschia palea (Kützing) W. Smith NPAL 1, ,5 0 Nitzschia palea (Kützing) W. Smith var. debilis (Kützing) Grunow NPAD 3, ,2 0 Nitzschia sp. Iconogr. 2. Taf. 70:21a-b NZS1 4, ,2 0 Nitzschia subacicularis Hustedt NSUA 3, ,5 0 Nitzschia sp. NZSS 1, ,2 0 Pinnularia sp. PINS 4, ,2 0 Placoneis clementis (Grunow) Cox PCLT 4, ,2 0 Planothidium frequentissimum (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot PLFR 3, ,2 0 Planothidium rostratum (Oestrup) Lange-Bertalot PRST 4, ,2 0 Psammothidium abundans (Manguin) Bukhtiyarova & Round PABD 5, ,9 0 Pseudostaurosira parasitica (W. Smith) Morales PPRS 4, ,7 0 Pseudostaurosira parasitica (W. Smith) Morales var. subconstricta (Grunow) Morales PPSC 4, ,2 0 Rossithidium anastasiae (Kaczmarska) Potapova RANA 5, ,2 0 Sellaphora disjuncta (Hustedt) Mann SDIS 4, ,7 0 Sellaphora mutatoides Lange-Bertalot & Metzeltin SMTO 4, ,5 0 Stauroneis gracilior (Rabenhorst) Reichardt SGRL 5, ,5 0 Staurosira pinnata Ehrenberg s.lat. SRPIsl 4, ,7 0 Staurosira venter (Ehrenberg) Cleve & Möller SSVE 4, ,0 0 Tabellaria flocculosa (Roth) Kützing TFLO 5, ,2 0 SUMMA (antal skal): SUMMA (antal taxa): 69 Index och hjälpparametrar (beräkningar för de kursiverade parametrarna är inte ackrediterade): Antal taxa: 69 TDI (0-100): 59,8 ADMI (%): 45,3 Acidofil ( ): 100 Alkalibiont ( ): 0 RAPPORT utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Accredited Laboratory Diversitet: 3,80 % PT: 6,1 EUNO (%): 8,5 Circumneutral ( ): 720 Odefinierad ( ): 58 Medelbredd IPS (1-20): 15,2 ACID: 6,65 Acidobiont ( ): 0 Alkalifil ( ): 122 Missbildade (%): 1,2 ADMI (μm): 2,83 Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC (2005). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

Kiselalgsundersökning i Allarpsbäcken och Oppmanna kanal 2012

Kiselalgsundersökning i Allarpsbäcken och Oppmanna kanal 2012 Kiselalgsundersökning i Allarpsbäcken och Oppmanna kanal 2012 INNEHÅLL Inledning sid. 2 Metodik sid. 2 Resultat sid. 5 Referenser sid. 7 Artlistor sid. 8 Kort rapport för varje provtagningslokal sid. 11

Läs mer

Metodik och genomförande - kiselalger (Amelie Jarlman, Jarlman Konsult AB)

Metodik och genomförande - kiselalger (Amelie Jarlman, Jarlman Konsult AB) Rönne å - Vattenkontroll 2014 Metodik och genomförande - kiselalger (Amelie Jarlman, Jarlman Konsult AB) Provtagningspunkter År 2014 insamlades påväxtprov för kiselalgsanalys på åtta lokaler i Rönne ås

Läs mer

Metodik och genomförande - kiselalger (Amelie Jarlman, Jarlman Konsult AB)

Metodik och genomförande - kiselalger (Amelie Jarlman, Jarlman Konsult AB) Metodik och genomförande - kiselalger (Amelie Jarlman, Jarlman Konsult AB) Allmänt om kiselalger Kiselalger är ofta den dominerade gruppen inom de s.k. påväxtalgerna, vilka sitter fast på eller lever i

Läs mer

Resultat 2012 kiselalger (Amelie Jarlman, Jarlman Konsult AB)

Resultat 2012 kiselalger (Amelie Jarlman, Jarlman Konsult AB) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Rönne å - Vattenkontroll 2012 Resultat 2012 kiselalger (Amelie Jarlman, Jarlman Konsult AB) IPS och statusklassning IPS-indexet

Läs mer

Metodik och genomförande - kiselalger (Amelie Jarlman, Jarlman Konsult AB)

Metodik och genomförande - kiselalger (Amelie Jarlman, Jarlman Konsult AB) Metodik och genomförande - kiselalger (Amelie Jarlman, Jarlman Konsult AB) Allmänt om kiselalger Kiselalger är ofta den dominerade gruppen inom de s.k. påväxtalgerna, vilka sitter fast på eller lever i

Läs mer

Kiselalger i Hallands län 2014

Kiselalger i Hallands län 2014 Kiselalger i Hallands län 2014 Kiselalger i Hallands län 2014 En undersökning av 13 vattendragslokaler Företagsvägen 2, 435 33 Mölnlycke Tel. 031-338 35 40 www.medins-biologi.se Uppdragsgivare Länsstyrelsen

Läs mer

Kiselalger i Västra Götalands län 2010

Kiselalger i Västra Götalands län 2010 Kiselalger i Västra Götalands län 2010 Iréne Sundberg Ylva Meissner Företagsvägen 2, 435 33 Mölnlycke Tel 031-338 35 40 Fax 031-88 41 72 www.medins-biologi.se Org. Nr. 556389-2545 Projektnummer Kund 2066

Läs mer

Kiselalgsundersökning i Väjlabäcken och Fäbrobäcken 2014

Kiselalgsundersökning i Väjlabäcken och Fäbrobäcken 2014 Kiselalgsundersökning i Väjlabäcken och Fäbrobäcken 2014 INNEHÅLL Inledning sid. 2 Metodik sid. 2 Resultat och diskussion sid. 6 Referenser sid. 8 Artlistor sid. 9 Kort rapport för varje provtagningslokal

Läs mer

Metodik och genomförande - kiselalger (Amelie Jarlman, Jarlman Konsult AB)

Metodik och genomförande - kiselalger (Amelie Jarlman, Jarlman Konsult AB) Metodik och genomförande - kiselalger (Amelie Jarlman, Jarlman Konsult AB) Provtagningspunkter År 2013 insamlades påväxtprov för analys av kiselalger på två lokaler i Rönne å (tabell 1). Tabell 1. Provtagningspunkter

Läs mer

Kiselalgsundersökning i vattendrag i Emåns vattensystem 2010

Kiselalgsundersökning i vattendrag i Emåns vattensystem 2010 Kiselalgsundersökning i vattendrag i Emåns vattensystem 200 Ylva Meissner Iréne Sundberg Företagsvägen 2, 435 33 Mölnlycke Tel 03-338 35 40 Fax 03-88 4 72 www.medins-biologi.se Org. Nr. 556389-2545 Projektnummer

Läs mer

Kiselalger i Göta älvs avrinningsområde 2014

Kiselalger i Göta älvs avrinningsområde 2014 Kiselalger i Göta älvs avrinningsområde 2014 En undersökning av åtta lokaler Iréne Sundberg Ylva Meissner Företagsvägen 2, 435 33 Mölnlycke Tel 031-338 35 40 Fax 031-88 41 72 www.medins-biologi.se Org.

Läs mer

MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND 2015 Bilaga 8 BILAGA 8

MOTALA STRÖMS VATTENVÅRDSFÖRBUND 2015 Bilaga 8 BILAGA 8 BILAGA 8 Påväxtalger vattendrag år 205 2 Metodik Kiselalger är ofta den dominerade gruppen inom de s.k. påväxtalgerna, vilka sitter fast på eller lever i direkt anslutning till olika typer av substrat

Läs mer

Kiselalger i Ljusnan-Voxnans avrinningsområde 2014

Kiselalger i Ljusnan-Voxnans avrinningsområde 2014 Kiselalger i Ljusnan-Voxnans avrinningsområde 204 Ylva Meissner Företagsvägen 2, 435 33 Mölnlycke Tel 03-338 35 40 Fax 03-88 4 72 www.medins-biologi.se Org. Nr. 556389-2545 Projektnummer Kund 294 Ljusnan-Voxnans

Läs mer

Kiselalger i Ljusnan- Voxnans avrinningsområde 2015

Kiselalger i Ljusnan- Voxnans avrinningsområde 2015 Kiselalger i Ljusnan- Voxnans avrinningsområde 2015 2015-11-23 Kiselalger i Ljusnan-Voxnans avrinningsområde 2015 Rapportdatum: 2015-11-23 Version: 1.0 Projektnummer: 2882 Uppdragsgivare: Utförare: Författare:

Läs mer

Kiselalgsundersökning i vattendrag i Emåns vattensystem 2008

Kiselalgsundersökning i vattendrag i Emåns vattensystem 2008 Kiselalgsundersökning i vattendrag i Emåns vattensystem 2008 Medins Biologi AB Mölnlycke 2009-05-28 Ylva Meissner Iréne Sundberg Amelie Jarlman Medins Biologi AB Företagsvägen 2, 435 33 Mölnlycke Tel 031-338

Läs mer

Kiselalgsundersökning i Blekinge 2015

Kiselalgsundersökning i Blekinge 2015 2015:18 Kiselalgsundersökning i Blekinge 2015 www.lansstyrelsen.se/blekinge Rapport: 2015:18 Rapportnamn: Kiselalgsundersökning i Blekinge Län 2015 Utgivare: Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona.

Läs mer

Kiselalger i tio vattendrag i Örebro län Statusbedömning av miljötillståndet

Kiselalger i tio vattendrag i Örebro län Statusbedömning av miljötillståndet Kiselalger i tio vattendrag i Örebro län 2016 Statusbedömning av miljötillståndet Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen

Läs mer

Kiselalger i Kungsbackaåns avrinningsområde 2011

Kiselalger i Kungsbackaåns avrinningsområde 2011 Kiselalger i Kungsbackaåns avrinningsområde 2011 Amelie Jarlman Iréne Sundberg Ylva Meissner Företagsvägen 2, 435 33 Mölnlycke Tel 031-338 35 40 Fax 031-88 41 72 www.medins-biologi.se Org. Nr. 556389-2545

Läs mer

Kiselalger i vattendrag i Gotlands län Rapporter om natur och miljö nr 2014:3

Kiselalger i vattendrag i Gotlands län Rapporter om natur och miljö nr 2014:3 Kiselalger i vattendrag i Gotlands län 2013 Rapporter om natur och miljö nr 2014:3 Projektnummer Kund 2559 Länsstyrelsen Gotland Version Datum 1.0 2014-03-26 Titel Kiselalger i vattendrag i Gotlands län

Läs mer

Kiselalger i Stockholms län 2017

Kiselalger i Stockholms län 2017 Fakta 2017:17 Kiselalger i Stockholms län 2017 Publiceringsdatum 2017-12-01 Rapporten är författad av Iréne Sundberg, med medverkan av Ylva Meissner. Kontakt Enheten för miljöanalys och miljöplanering

Läs mer

Kiselalgsundersökning i vattendrag i Emåns vattensystem 2011

Kiselalgsundersökning i vattendrag i Emåns vattensystem 2011 Kiselalgsundersökning i vattendrag i Emåns vattensystem 2011 Ylva Meissner Iréne Sundberg Företagsvägen 2, 435 33 Mölnlycke Tel 031-338 35 40 Fax 031-88 41 72 www.medins-biologi.se Org. Nr. 556389-2545

Läs mer

Sammanställning av kiselalgsundersökningar. runt Ivösjön 2012-2014

Sammanställning av kiselalgsundersökningar. runt Ivösjön 2012-2014 Sammanställning av kiselalgsundersökningar i vattendrag runt Ivösjön 2012-2014 Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Metodik... 3 Provtagning... 3 Avrinningsområden och påverkansfaktorer... 5 Analys

Läs mer

Kiselalgsundersökning på fyra lokaler i Vegeån

Kiselalgsundersökning på fyra lokaler i Vegeån Kiselalgsundersökning på fyra lokaler i Vegeån 2014-09-03 Amelie Jarlman Jarlman Konsult AB Vegeån vid Åbromölla, punkt 22C den 3 september 2014 (foto: Birgitta Bengtsson, Ekologgruppen). Sammanfattning

Läs mer

www.lansstyrelsen.se/orebro Kiselalger i 19 vattendrag i Örebro län 2012 Statusbedömning av miljötillståndet Publ. nr 2012:43 Kiselalger i 19 vattendrag i Örebro län 2012 Information Titel: Kiselalger

Läs mer

Kiselalger i vattendrag i i Kalmar län 2010

Kiselalger i vattendrag i i Kalmar län 2010 Kiselalger i vattendrag i i Kalmar län 2010 Iréne Sundberg Företagsvägen 2, 435 33 Mölnlycke Tel 031-338 35 40 Fax 031-88 41 72 www.medins-biologi.se Org. Nr. 556389-2545 Projektnummer Kund 2097 Länsstyrelsen

Läs mer

Kiselalger i tre av Stockholms vattendrag 2012

Kiselalger i tre av Stockholms vattendrag 2012 Kiselalger i tre av Stockholms vattendrag 2012 Iréne Sundberg Företagsvägen 2, 435 33 Mölnlycke Tel 031-338 35 40 Fax 031-88 41 72 www.medins-biologi.se Org. Nr. 556389-2545 Projektnummer Kund 2388 Miljöförvaltningen

Läs mer

Kiselalger i tre av Stockholms vattendrag 2012

Kiselalger i tre av Stockholms vattendrag 2012 Kiselalger i tre av Stockholms vattendrag 2012 Iréne Sundberg Företagsvägen 2, 435 33 Mölnlycke Tel 031-338 35 40 Fax 031-88 41 72 www.medins-biologi.se Org. Nr. 556389-2545 Projektnummer Kund 2388 Miljöförvaltningen

Läs mer

Kiselalgsundersökning i Holjeån och Skräbeån 2013

Kiselalgsundersökning i Holjeån och Skräbeån 2013 Kiselalgsundersökning i Holjeån och Skräbeån 2013 INNEHÅLL Inledning sid. 2 Metodik sid. 2 Resultat och diskussion sid. 5 Referenser sid. 7 Artlistor sid. 8 Kort rapport för varje provtagningslokal sid.

Läs mer

Kiselalger i Värmlands län

Kiselalger i Värmlands län Kiselalger i Värmlands län 20 publikationsnummer 203:7 länsstyrelsen värmland Publ nr 203:7 ISSN 0284-6845 Omslag: Kiselalgen Eunotia bidens, foto: Länsstyrelsen Värmland, 65 86 Karlstad 054-9 70 00, www.lansstyrelsen.se/varmland

Läs mer

Kiselalger i Kronobergs län 2014

Kiselalger i Kronobergs län 2014 Kiselalger i Kronobergs län 204 En undersökning av 29 vattendragslokaler Iréne Sundberg Ylva Meissner Företagsvägen 2, 435 33 Mölnlycke Tel 03-338 35 40 Fax 03-88 4 72 www.medins-biologi.se Org. Nr. 556389-2545

Läs mer

Kiselalgsanalys för SRK i Dalälven 2012

Kiselalgsanalys för SRK i Dalälven 2012 Kiselalgsanalys för SRK i Dalälven 2012 Maria Kahlert, Eva Herlitz & Isabel Quintana Institutionen för vatten och miljö, SLU Box 7050, 750 07 Uppsala Rapport 2013:11 - 2 - Kiselalgsanalys för SRK i Dalälven

Läs mer

Författare: Iréne Sundberg Amelie Jarlman

Författare: Iréne Sundberg Amelie Jarlman Rapport Januari 2001:01 2010 Kiselalgsundersökning i vattendrag i Norra Östersjöns vattendistrikt 2009 Författare: Iréne Sundberg Amelie Jarlman Januari 2010 Kiselalgsundersökning i vattendrag i Norra

Läs mer

Uppföljning av naturvårdsbränning Kiselalger i Värsjöbäcken 2014

Uppföljning av naturvårdsbränning Kiselalger i Värsjöbäcken 2014 Uppföljning av naturvårdsbränning Kiselalger i Värsjöbäcken 2014 Maria Kahlert Institutionen för vatten och miljö, SLU Box 7050, 750 07 Uppsala Rapport 2014:22 - 2 - Uppföljning av naturvårdsbränning Kiselalger

Läs mer

Kiselalger i Stockholms län 2007

Kiselalger i Stockholms län 2007 Kiselalger i Stockholms län 2007 En undersökning av kiselalger i vattendrag på 31 lokaler Kiselalger från lokal 13 i Oxundaån. Medins Biologi AB Mölnlycke 2007-11-07 Iréne Sundberg Amelie Jarlman Medins

Läs mer

Kiselalger i Stockholms län En undersökning av kiselalger i vattendrag på 31 lokaler

Kiselalger i Stockholms län En undersökning av kiselalger i vattendrag på 31 lokaler Rapport November 2001:01 2007 Kiselalger i Stockholms län 2007 En undersökning av kiselalger i vattendrag på 31 lokaler Författare: Iréne Sundberg Amelie Jarlman November 2007 Kiselalger i Stockholms

Läs mer

Kiselalgsundersökning i vattendrag i Gotlands län Rapporter om natur och miljö nr 2008: 6

Kiselalgsundersökning i vattendrag i Gotlands län Rapporter om natur och miljö nr 2008: 6 Kiselalgsundersökning i vattendrag i Gotlands län 2007 Rapporter om natur och miljö nr 2008: 6 Kiselalgsundersökning i vattendrag i Gotlands län 2007 IRÉNE SUNDBERG & AMELIE JARLMAN Medins Biologi AB

Läs mer

Undersökning av påväxtalger i tre av Stockholms vattendrag 2015

Undersökning av påväxtalger i tre av Stockholms vattendrag 2015 Undersökning av påväxtalger i tre av Stockholms vattendrag 2015 1 PåväxtalgeritreavStockholmsvattendrag2015 UndersökningavpåväxtalgeritreavStockholmsvattendrag2015. Påuppdragav: Utförtav: Rapportenbörciteras:

Läs mer

Miljöenheten. Kiselalgsundersökning i vattendrag i Västmanlands län Författare: Amelie Jarlman 2008:8

Miljöenheten. Kiselalgsundersökning i vattendrag i Västmanlands län Författare: Amelie Jarlman 2008:8 Miljöenheten Kiselalgsundersökning i vattendrag i Västmanlands län 2007 Författare: Amelie Jarlman 2008:8 Titel: Kiselalgsundersökning i vattendrag i Västmanlands län 2007 Författare: Amelie Jarlman Miljöenheten

Läs mer

Kiselalger i fem vattendrag i Ski kommun (Norge) 2012

Kiselalger i fem vattendrag i Ski kommun (Norge) 2012 Kiselalger i fem vattendrag i Ski kommun (Norge) 2012 Maria Kahlert & Isabel Quintana Institutionen för vatten och miljö, SLU Box 7050, 750 07 Uppsala Rapport 2013:6 - 2 - Kiselalger i fem vattendrag i

Läs mer

Analys av kiselalger från LKAB, Kiruna 2013

Analys av kiselalger från LKAB, Kiruna 2013 Analys av kiselalger från LKAB, Kiruna 2013 Maria Kahlert, Eva Herlitz & Isabel Quintana Institutionen för vatten och miljö, SLU Box 7050, 750 07 Uppsala Rapport 2014:6 - 2 - Analys av kiselalger från

Läs mer

Kiselalgsundersökning i vattendrag i Västerhavets vattendistrikt 2008

Kiselalgsundersökning i vattendrag i Västerhavets vattendistrikt 2008 Kiselalgsundersökning i vattendrag i Västerhavets vattendistrikt 2008 Medins Biologi AB Mölnlycke 2009-09-28 Iréne Sundberg Amelie Jarlman Medins Biologi AB Företagsvägen 2, 435 33 Mölnlycke Tel 031-338

Läs mer

Uppsala 100210 Andra nordisk-baltiska interkalibreringen av kiselalgsanalys - 2009

Uppsala 100210 Andra nordisk-baltiska interkalibreringen av kiselalgsanalys - 2009 Uppsala 100210 Andra nordisk-baltiska interkalibreringen av kiselalgsanalys - 2009 Maria Kahlert, Inst. för Vatten & Miljö SLU, och Amelie Jarlman, Jarlman Konsult AB Lund Syfte Syftet med denna kiselalgsinterkalibreringen

Läs mer

Påväxtalger i Vätterns avrinningsområde

Påväxtalger i Vätterns avrinningsområde Påväxtalger i Vätterns avrinningsområde Rapport nr 109 från Vätternvårdsförbundet Rapport nr 109 från Vätternvårdsförbundet (Rapport 1-29 utgavs av Kommittén för Vätterns vattenvård. Kommittén ombildades

Läs mer

TULLSTORPSÅN 2011/2012

TULLSTORPSÅN 2011/2012 Vattenundersökningar i TULLSTORPSÅN 211/212 Tullstorpsån Ekonomisk förening Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) Uppdragsgivare: Kontaktperson: Tullstorpsån Ekonomisk

Läs mer

Kiselalger i Norra Östersjöns vattendistrikt 2013

Kiselalger i Norra Östersjöns vattendistrikt 2013 Kiselalger i Norra Östersjöns vattendistrikt 2013 En undersökning av 71 lokaler Iréne Sundberg Företagsvägen 2, 435 33 Mölnlycke Tel 031-338 35 40 Fax 031-88 41 72 www.medins-biologi.se Org. Nr. 556389-2545

Läs mer

Nybroån Recipientkontroll 2012

Nybroån Recipientkontroll 2012 Nybroån Recipientkontroll 212 På uppdrag av Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån 213-4-15 (rev 213-6-3) Nybroån Recipientkontroll 212 Rapporten är upprättad av: Johan Hammar och Cecilia Holmström

Läs mer

Analys av Kiselalger LKAB, Kiruna 2011

Analys av Kiselalger LKAB, Kiruna 2011 Analys av Kiselalger LKAB, Kiruna 2011 Maria Kahlert Institutionen för vatten och miljö, SLU Box 7050, 750 07 Uppsala Rapport 2012:3 - 2 - Analys av Kiselalger LKAB, Kiruna 2011 Maria Kahlert - 3 - Institutionen

Läs mer

Kiselalger som indikator på miljögifter. Maria Kahlert Institutionen för Vatten & Miljö Sveriges Lantbruksuniversitet

Kiselalger som indikator på miljögifter. Maria Kahlert Institutionen för Vatten & Miljö Sveriges Lantbruksuniversitet Kiselalger som indikator på miljögifter Maria Kahlert Institutionen för Vatten & Miljö Sveriges Lantbruksuniversitet Vad kan en lantbrukare göra för att förbättra miljön? Vilka åtgärdar ger vilka effekter

Läs mer

Recipientkontrollen i Lagan 2013

Recipientkontrollen i Lagan 2013 Recipientkontrollen i Lagan 2013 Medins Biologi AB Företagsvägen 2, 435 33 Mölnlycke Tel 031-338 35 40 Fax 031-88 41 72 www.medins-biologi.se Org. Nr. 556389-2545 Recipientkontrollen i Lagan 2013 Medins

Läs mer

Bottenfauna 2012 Ljusnan- Voxnan

Bottenfauna 2012 Ljusnan- Voxnan Bottenfauna 2012 Ljusnan- Voxnan Mikael Christensson Martin Liungman Medins Biologi AB 1. Metodik 1.1 Bottenfauna 1.1.1 Provtagning Provtagningen av bottenfauna i rinnande vatten utfördes den 28 september

Läs mer

N A T U R V Å R D S V E R K E T

N A T U R V Å R D S V E R K E T 5 Kselalger B e d ö m n n g s g r u vattendrag n d e r f ö r s j ö a r o c h v a t t e n d r a g Parameter Vsar sta hand effekter Hur ofta behöver man mäta? N på året ska man mäta? IPS organsk Nngspåver

Läs mer

Bottenfaunaundersökning i Edsviken 2010

Bottenfaunaundersökning i Edsviken 2010 Bottenfaunaundersökning i Edsviken 21 Bottenfaunaundersökning i Edsviken 21 Författare: Ulf Lindqvist 21-6-1 Rapport 21:13 Naturvatten i Roslagen AB Norr Malma 421 761 73 Norrtälje 176 22 9 65 Recipientundersökningar

Läs mer

Kiselalgsundersökning i vattendrag i Norra Östersjöns vattendistrikt 2008

Kiselalgsundersökning i vattendrag i Norra Östersjöns vattendistrikt 2008 Kiselalgsundersökning i vattendrag i Norra Östersjöns vattendistrikt 2008 Medins Biologi AB Mölnlycke 2009-06-17 Iréne Sundberg Amelie Jarlman Medins Biologi AB Företagsvägen 2, 435 33 Mölnlycke Tel 031-338

Läs mer

Kiselalgsundersökningar i kalkade vattendrag i Halland (2020)

Kiselalgsundersökningar i kalkade vattendrag i Halland (2020) ANBUDSINBJUDAN OCH 1 (23) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2016-02-12 581-664-2016 Kiselalgsundersökningar i kalkade vattendrag i Halland 2016-2018 (2020) Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Postadress Besöksadress

Läs mer

Kiselalgssamhällen i Sverige

Kiselalgssamhällen i Sverige Axis 2 SOM25 1 4 5 7 8 10 13 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 Axis 1 Kiselalgssamhällen i Sverige En statistisk analys Maria Kahlert SLU, Vatten och miljö: Rapport 2014:1 Referera gärna till rapporten på

Läs mer

Växtplankton i Bottenhavet 2012

Växtplankton i Bottenhavet 2012 Växtplankton i Bottenhavet 2012 Växtplankton Dalälvens VVF 2012 Analysrapport till Svensk MKB AB 2013-05-02 RAPPORT Utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Ackreditated Laboratory Laboratorier

Läs mer

Bakgrundsrapport för revideringen 2007 av bedömningsgrunder för Påväxt kiselalger i vattendrag

Bakgrundsrapport för revideringen 2007 av bedömningsgrunder för Påväxt kiselalger i vattendrag Bakgrundsrapport för revideringen 2007 av bedömningsgrunder för Påväxt kiselalger i vattendrag Maria Kahlert 1, Cecilia Andrén 2, Amelie Jarlman 3 1) Institutionen för miljöanalys Sveriges Landbruksuniversitet

Läs mer

Utveckling av en biologisk miljögiftsindikator kiselalger

Utveckling av en biologisk miljögiftsindikator kiselalger Maria Kahlert Dept. of Aquatic Sciences and Assessment Utveckling av en biologisk miljögiftsindikator kiselalger Påverkan av tungmetaller och organiska miljögifter Presenterat även på 6TH CENTRAL EUROPEAN

Läs mer

Test av kiselalgers lämplighet som miljögiftsindikator inom

Test av kiselalgers lämplighet som miljögiftsindikator inom Test av kiselalgers lämplighet som miljögiftsindikator inom miljömålsuppföljningen Maria Kahlert, SLU Syfte och bakgrund Syftet med projektet var att utveckla och testa en allmän biologisk indikator för

Läs mer

Statusklassning Bohuskusten. Anna Dimming Ragnar Lagergren

Statusklassning Bohuskusten. Anna Dimming Ragnar Lagergren Statusklassning Bohuskusten Anna Dimming Ragnar Lagergren Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

Bottenfaunaundersökning i Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet. juni 2011

Bottenfaunaundersökning i Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet. juni 2011 Bottenfaunaundersökning i Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet juni 2011 Bottenfaunaundersökning i Björnöfjärden, Fjällsviksviken och Skarpösundet juni 2011 Författare: Ulf Lindqvist tisdag

Läs mer

LYCKEBYÅN RECIPIENTKONTROLL 2003 DEL II. Bottenfauna. EA International Bottenfauna, Lyckebyån 2003 sida 1 av 17

LYCKEBYÅN RECIPIENTKONTROLL 2003 DEL II. Bottenfauna. EA International Bottenfauna, Lyckebyån 2003 sida 1 av 17 DEL II Bottenfauna EA International Bottenfauna, Lyckebyån 2003 sida 1 av 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 3 2 Metodik... 3 3 Resultat övergripande... 5 4 Resultat stationvis... 9 4.1 Lyckebyån

Läs mer

Kiselalgernas missbildningar under toxiska förhållanden

Kiselalgernas missbildningar under toxiska förhållanden Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för Naturresurser och Lantbruksvetenskap Institutionen för Miljö och Vatten Självständigt arbete 15 hp Grundnivå C Naturresursprogrammet Uppsala 2009 Kiselalgernas

Läs mer

Bottenfauna i Västra Götalands län 2013

Bottenfauna i Västra Götalands län 2013 Bottenfauna i Västra Götalands län 2013 Biologisk uppföljning i försurade och kalkade vatten Del 2: Lokalbeskrivningar och artlistor Karin Johansson Mikael Christensson Jonatan Johansson Företagsvägen

Läs mer

GULLSPÅNGSÄLVEN Skillerälven uppströms Filipstad (station 3502)

GULLSPÅNGSÄLVEN Skillerälven uppströms Filipstad (station 3502) GULLSPÅNGSÄLVEN 28-212 Skillerälven uppströms Filipstad (station 352) Innehåll Avrinningsområde/utsläpp Väderförhållanden Vattenföring Surhetstillstånd Metaller Organiskt material Siktdjup och klorofyll

Läs mer

Jämförande test av kiselalgers och bottenfaunas lämplighet som indikatorer för närsaltshalt och surhet inom miljömålsuppföljningen

Jämförande test av kiselalgers och bottenfaunas lämplighet som indikatorer för närsaltshalt och surhet inom miljömålsuppföljningen 2011: 7 Jämförande test av kiselalgers och bottenfaunas lämplighet som indikatorer för närsaltshalt och surhet inom miljömålsuppföljningen Hög Ekologisk status i Västra Orlundsån God Måttlig Otillfredsställande

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter och allmänna råd (NFS 2008:1) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

Läs mer

Kompletterande undersökning av Bottenfauna, kiselalger och växtplankton i Rönnbäckenområdet

Kompletterande undersökning av Bottenfauna, kiselalger och växtplankton i Rönnbäckenområdet NICKEL MOUNTAIN AB ANSÖKAN OM BEARBETNINGSKONCESSION, SUNDSBERGET BILAGA 6 Kompletterande undersökning av Bottenfauna, kiselalger och växtplankton i Rönnbäckenområdet 2011-02-07 Rapport till Nickel Mountain

Läs mer

PM F08 110 Metaller i vattenmossa

PM F08 110 Metaller i vattenmossa Version: _ 1(11) PM F08 110 Metaller i vattenmossa Upprättad av: Hanna Larsson, Medins Biologi AB Granskad av: Alf Engdahl, Medins Biologi AB Version: _ 2(11) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3

Läs mer

Miljöövervakningsprogram för Bällstaån

Miljöövervakningsprogram för Bällstaån MILJÖFÖRVALTNINGEN MILJÖANALYS TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2012-10-15 Handläggare: Stina Thörnelöf Telefon: 08-508 28 852 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-11-20 p. 22 Miljöövervakningsprogram 2012-2015

Läs mer

Fiskundersökningar i Ringsjöns tillflöden Höörsån, Kvesarumsån, Hörbyån

Fiskundersökningar i Ringsjöns tillflöden Höörsån, Kvesarumsån, Hörbyån Fiskundersökningar i Ringsjöns tillflöden 2001 Höörsån, Kvesarumsån, Hörbyån Lund 2002-01-14 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon 046-249432

Läs mer

Utveckling av en miljögiftsindikator kiselalger i rinnande vatten

Utveckling av en miljögiftsindikator kiselalger i rinnande vatten 2012:12 Utveckling av en miljögiftsindikator kiselalger i rinnande vatten www.lansstyrelsen.se/blekinge Rapport, år och nr: 2012/12 Rapportnamn: Upplaga: Endast publicerad på webben Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Nya statusklassningar vattendrag nov 2013

Nya statusklassningar vattendrag nov 2013 Nya statusklassningar vattendrag nov 2013 Renate Foks 12 nov 2013 Hagbyån och Halltorpsån Utdrag från VISS, 12 nov 2013 Hagbyån Hagbyån Hagbyån Halltorpsån Halltorpsån gul = måttlig ekologisk status, grön=

Läs mer

Paleolimnologisk undersökning av Florsjön (Söderhamn) och Östersjön (Bollnäs)

Paleolimnologisk undersökning av Florsjön (Söderhamn) och Östersjön (Bollnäs) Paleolimnologisk undersökning av Florsjön (Söderhamn) och Östersjön (Bollnäs) Christian Bigler Richard Bindler Johan Rydberg Tom Korsman UMEÅ UNIVERSITET Ekologi, miljö och geovetenskap Miljöförändringsanalys

Läs mer

Fiskundersökningar i Tommarpsån och Verkaån 2008

Fiskundersökningar i Tommarpsån och Verkaån 2008 Fiskundersökningar i Tommarpsån och Verkaån 28 Österlens Vattenvårdsförbund Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon 46-249432 E-post: eklov@fiskevard.se

Läs mer

Variation i biologisk mångfald och samhällsstruktur hos bottenfauna och kiselalger i två små avrinningsområden

Variation i biologisk mångfald och samhällsstruktur hos bottenfauna och kiselalger i två små avrinningsområden Variation i biologisk mångfald och samhällsstruktur hos bottenfauna och kiselalger i två små avrinningsområden Sandin, L., Göthe, E., Kahlert, M. & Temnerud, J. Institutionen för vatten och miljö, SLU

Läs mer

Så kan bedömningsgrunderna för vattendirektivet förbättras

Så kan bedömningsgrunderna för vattendirektivet förbättras Så kan bedömningsgrunderna för vattendirektivet förbättras Mats Svensson, Havs- och Vattenmyndigheten Mats Lindegarth, Göteborgs Universitet, Havsmiljöinstitutet Stina Drakare, Sveriges Lantbruksuniversitet

Läs mer

MEDINS BIOLOGI Miljöundersökningar i vattendrag, sjöar och hav

MEDINS BIOLOGI Miljöundersökningar i vattendrag, sjöar och hav MEDINS BIOLOGI Miljöundersökningar i vattendrag, sjöar och hav Vi som jobbar Sjösättning Provtagning från is Vattenprover Kiselalger Viktiga primärproducenter i vattendrag Finns överallt Sitter fast Insamlas

Läs mer

Rönne å vattenkontroll 2009

Rönne å vattenkontroll 2009 Rönne å vattenkontroll 29 Undersökningsprogram Vattenkemi Vattenkemiskt basprogram. 32 provpunkter i vattendrag och fyra sjöar. Basprogrammet ger underlag för tillståndsbeskrivningar avseende organiska

Läs mer

Inventering av bottenfaunan i Almaån

Inventering av bottenfaunan i Almaån Inventering av bottenfaunan i Almaån Hässleholms kommun 2006-01-31 Uppdraget Naturvårdsingenjörerna AB har på uppdrag av Hässleholms kommun undersökt bottenfaunan i Almaån på tre olika lokaler. Två av

Läs mer

Planktiska alger i Emåns vattensystem 2002

Planktiska alger i Emåns vattensystem 2002 EMÅNS VATTENFÖRBUND Planktiska alger i Emåns vattensystem 2002 En planktonundersökning i 19 sjöar Den potentiellt besvärsbildande algen Gonyostomum semen Medins Sjö- och Åbiologi AB Medins Sjö- och Åbiologi

Läs mer

Kan Ivösjöns växtplanktonsamhälle visa på förändringar i vattenkvalitet?

Kan Ivösjöns växtplanktonsamhälle visa på förändringar i vattenkvalitet? Kan Ivösjöns växtplanktonsamhälle visa på förändringar i vattenkvalitet? 2016-03-01 Susanne Gustafsson på uppdrag av Ivösjökommittén Kan Ivösjöns växtplanktonsamhälle visa på förändringar i vattenkvalitet?

Läs mer

Växtplanktonsamhället i Ivösjön mellan 1977 och 2007

Växtplanktonsamhället i Ivösjön mellan 1977 och 2007 Växtplanktonsamhället i Ivösjön mellan 1977 och 2007 Susanne Gustafsson Limnolog Lunds universitet Bild 1. En kiselalg, av släktet bandkisel, har dominerat Ivösjöns växtplanktonsamhälle i 25 av de undersökta

Läs mer

Påverkan på Funnan från Funäsdalens avloppsreningsanläggning. Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund

Påverkan på Funnan från Funäsdalens avloppsreningsanläggning. Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund Påverkan på Funnan från Funäsdalens avloppsreningsanläggning Daniel Rickström Tony Persson Ljusnan-Voxnans Vattenvårdsförbund 1 Sammanfattning Härjedalens kommun avser att bygga ut avloppsreningsanläggningen

Läs mer

WP 4.3 Benthic diatoms, streams and lakes Maria Kahlert, SLU

WP 4.3 Benthic diatoms, streams and lakes Maria Kahlert, SLU WP 4.3 Benthic diatoms, streams and lakes Maria Kahlert, SLU WATERS is coordinated by WATERS is financed by AARHUS AU UNIVERSITY Hafok AB WP 4.3 Benthic diatoms Diatom method in Sweden only streams Main

Läs mer

Recipientkontrollen i Lagan 2014

Recipientkontrollen i Lagan 2014 Recipientkontrollen i Lagan 2014 Medins Biologi AB Företagsvägen 2, 435 33 Mölnlycke Tel 031-338 35 40 Fax 031-88 41 72 www.medins-biologi.se Org. Nr. 556389-2545 Recipientkontrollen i Lagan 2014 Medins

Läs mer

Undersökningstyp: Påväxt i rinnande vatten kiselalgsanalys. Bakgrund och syfte med undersökningstypen. Samordning. Strategi

Undersökningstyp: Påväxt i rinnande vatten kiselalgsanalys. Bakgrund och syfte med undersökningstypen. Samordning. Strategi Påväxt i rinnande vatten kiselalgsanalys 1 Programområde: Sötvatten : Påväxt i rinnande vatten kiselalgsanalys Författare: Se avsnittet Författare och övriga kontaktpersoner. Bakgrund och syfte med undersökningstypen

Läs mer

Bottenfauna R 2009:2. En undersökning av bottenfauna i sötvatten i Göteborgs kommun 2008 ISSN 1401-243X

Bottenfauna R 2009:2. En undersökning av bottenfauna i sötvatten i Göteborgs kommun 2008 ISSN 1401-243X Bottenfauna En undersökning av bottenfauna i sötvatten i Göteborgs kommun 2008 R 2009:2 ISSN 1401-243X VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad

Läs mer

Bottenfauna i Stockholms stad 2013

Bottenfauna i Stockholms stad 2013 En undersökning av profundal- och litoralfauna i elva sjöar och ett brackvatten Martin Liungman Erik Wijkblad Anders Boström Jonatan Johansson Karin Johansson Per-Anders Nilsson Carin Nilsson, Företagsvägen

Läs mer

Beskrivning av använd metod, ingående data och avvägningar som gjorts vid klassificering av näringsämnen i sjöar och vattendrag i Värmlands län 2013

Beskrivning av använd metod, ingående data och avvägningar som gjorts vid klassificering av näringsämnen i sjöar och vattendrag i Värmlands län 2013 Beskrivning av använd metod, ingående data och avvägningar som gjorts vid klassificering av näringsämnen i sjöar och vattendrag i Värmlands län 2013 1. Allmänt om klassificeringen Klassificeringen baseras

Läs mer

Återinventering av stormusslor i Edsån 2008

Återinventering av stormusslor i Edsån 2008 Återinventering av stormusslor i Edsån 008 Peter Ljungberg, Roger Norling och Helena Herngren Inventering, text och foto Peter Ljungberg Aquacom Gyllenkroks allé 9 4 Lund 0706-9999 aquacom@ljungberg.nu

Läs mer

Fiskundersökningar i Ringsjöns tillflöden 2003. Hörbyån, Kvesarumsån, Höörsån

Fiskundersökningar i Ringsjöns tillflöden 2003. Hörbyån, Kvesarumsån, Höörsån BILAGA 7 Fiskundersökningar i Ringsjöns tillflöden 2003 Hörbyån, Kvesarumsån, Höörsån Lund 2004-03-04 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon

Läs mer

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Provfiske. Kävlingeån - Bråån 2015. Kävlingeåns Löddeåns fvo. Sid 1 (12)

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Provfiske. Kävlingeån - Bråån 2015. Kävlingeåns Löddeåns fvo. Sid 1 (12) Provfiske Kävlingeån - Bråån 2015 Kävlingeåns Löddeåns fvo Sid 1 (12) INNEHÅLL 1 Sammanfattning 3 2 Inledning 4 3 Metodik 4 4 Resultat 5 4.1 Karta elfiskelokaler 5 4.2 Lista elfiskelokaler 5 4.3 Datablad

Läs mer

Biologisk karaktärisering av bäckar i typområden jordbruksmark. Willem Goedkoop & Maria Kahlert

Biologisk karaktärisering av bäckar i typområden jordbruksmark. Willem Goedkoop & Maria Kahlert Biologisk karaktärisering av bäckar i typområden jordbruksmark av Willem Goedkoop & Maria Kahlert 1 2 Förord I denna rapport redovisas resultat från biologiska undersökningar i åtta vattendrag som avvattnar

Läs mer

Resultat elfiske i Rönneåns vattensystem 2014

Resultat elfiske i Rönneåns vattensystem 2014 Rönne å - vattenkontroll Resultat elfiske i Rönneåns vattensystem Nedanstående tabeller och figurer visar resultatet av elfiske i Rönne å vattensystem Tabell. Artantal, andel laxfisk samt beräknad täthet

Läs mer

Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010

Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010 Inventering av stormusslor med fokus på hotade arter i Lillån samt Sjömellet i Hässleholms kommun Augusti 2010 Spetsiga målarmusslor vid Sjömellet Inventeringen utförd av: F:a Helena Sundström Herngren

Läs mer

Fiskundersökningar i Rönne å 2012

Fiskundersökningar i Rönne å 2012 Eklövs Fiske och Fiskevård Fiskundersökningar i Rönne å 2012 Länsstyrelsen i Skåne län Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon: 046-249432 E-post:

Läs mer

Bottenfaunaundersökning i Söderhamnsfjärden

Bottenfaunaundersökning i Söderhamnsfjärden Bottenfaunaundersökning i Söderhamnsfjärden Rapport till WSP Environmental 2007-06-12 Mats Uppman RAPPORT Utfärdad av ackrediterat laboratorium REPORT issued by an Ackreditated Laboratory Laboratorier

Läs mer

Ivösjön en vattenförekomst i EU

Ivösjön en vattenförekomst i EU Ivösjön en vattenförekomst i EU Arbete i sex års cykler - 2009-2015 Mål: God ekologisk status Ingen försämring 1. Kartläggning 2. Kvalitetsmål och normer Klar 22 december 2007 Klar 22 december 2009 3.

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:9) om ackreditering av laboratorier Ändring införd t.o.m. STAFS 2009:2 Tillämpningsområde

Läs mer