FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSUTVECKLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSUTVECKLING"

Transkript

1

2

3 ADMINISTRATION OCH IT IdrottOnline är ett gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott och utgör basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund. Systemet är byggt utifrån att föreningen ska hitta allt på ett och samma ställe, vare sig det gäller hemsida, medlemsregister, ansökan till LOK-stöd och Idrottslyft, administration av utbildningar och tävlingar samt mycket mer. Föreningen får tillgång till allt detta helt kostnadsfritt. IdrottOnline Hemsida grund I denna utbildning lär du dig grunderna i hemsidan i IdrottOnline. Hur du hanterar och publicerar information, laggruppsidor, kalendrar och mycket mer. 1 feb OBS tiden kl mars 12 mars Uddevalla 17 mars Borås Hemsida fortsättning I denna utbildning får du djupare kunskap om hemsidan i IdrottOnline. Vi går bl.a. igenom design, domänhantering, inbäddad media, nyhetsbrev och Google Analytics. 2 feb OBS tiden kl mars 28 apr Skövde Hemsida workshop Utbildningen är en fördjupning av IdrottOnline Hemsida. Du arbetar praktiskt i din förenings hemsida med kursledare som stöd. Kursen vänder sig framförallt till administratörer av föreningens hemsida i IdrottOnline. Du bör ha gått Hemsida grund eller ha motsvarande kunskaper. 2 apr Borås Gruppadministratör Utbildningen riktas till föreningsledare, gruppansvariga och tränare och ger kunskap om hur de kan administrera och kommunicera med sina grupper samt LOK-stödshantering. 14 maj * OBS tiden kl Administration grund Utbildningen ger dig kunskap om medlemsregistret. Du får tid att jobba i registret för din förening och lägga upp medlemmar m.m. 1 feb OBS tiden kl feb 20 feb Bollebygd 4 mars Borås 11 mars Uddevalla 18 mars Åmål 19 mars 20 mars Vänersborg 25 mars Lidköping Administration fortsättning Du lär dig den digitala närvaroregistreringen av LOK-stödet och hur du fyller i utbildningar/lärgrupper via IdrottOnline. Det är lämpligt att ha gått IdrottOnline Administration grund innan. 2 feb OBS tiden kl feb 1 apr Uddevalla 7 apr Borås 8 apr Åmål 9 apr 10 apr Trollhättan 22 apr Lidköping 5 maj Skövde Avgiftshantering och E-bokföring Utbildningen lär dig koppla avgifter från IdrottOnline till Speedledgers E-bokföringssystem. E-bokföringsdelen är en informations-/säljträff och inte en utbildning i verktyget. Det är lämpligt att ha gått IdrottOnline Administration grund innan. 8 maj OBS tiden kl maj Uddevalla OBS tiden kl Sociala medier Samtliga IdrottOnlineutbildningar om inget annat anges Kl Pris: Idrotten gillar sociala medier Sätten att kommunicera via sociala medier är här för att stanna. Detta är en föreläsning för dig som är nyfiken på vilka möjligheter som finns med den sociala webben. Hur kommunicerar idrottsförening 2.0? Du får inblick i möjlighterna med Facebook, Twitter, Google, YouTube m.fl. 6 maj * kl kr FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSUTVECKLING Idrottens föreningslära är till för styrelsemedlemmar och ledare i organisationen som vill utveckla sig och sin förening/sitt förbund. Det handlar i grunden om den ideella föreningen, om dess utveckling i nutid och framtid samt om de utmaningar som står för dörren. Här finns allt som har med föreningskunskap, föreningsjuridik och föreningsrätt att göra. Här ingår också utveckling av föreningens organisation och verksamhet. Idrottens föreningslära Grund Ekonomi grund Utbildningen behandlar föreningsstyrelsens ansvar, att vara arbetsgivare, hur ser en ideell förening ut? Skatteverket medverkar och går igenom rättsläget kring idrottens skattefrågor samt inkomst- och mervärdesskatt. De kostnadsfria utbildningarna genomförs i samverkan med respektive kommun. 1 feb kl mars Alingsås kl kostnadsfri 1 apr Lidköping kl kostnadsfri 10 apr kl kostnadsfri Fortsättning Ekonomi i föreningen Kravet på föreningens redovisning och förvaltning har förändrats mycket under senare år. I linje med detta är det viktigt att hela styrelsen har insikt om ekonomin i föreningen. Denna utbildning berör styrelsens ansvar i den ideella föreningen angående bokföringsskyldighet, budget och skatter m.m. Även vilka hjälpmedel som finns i den ekonomiska hanteringen med bl.a revision och försäkringar. 8 mars * kl kr 15 mars Skövde kl kr Tema Att vara föreningsrevisor Temakvällen vänder sig till revisorer och suppleanter. SISU Idrottsböcker har tagit fram ett enkelt utbildningsmaterial för den som är föreningsrevisor. Vi går igenom och gör nedslag i materialet som innehåller checklistor för att underlätta arbetet som föreningsrevisor. Utbildningen genomförs i samverkan med respektive kommun. 26 feb Skene kl kostnadsfri Bokföring grund Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i bokföring samt hur du praktiskt använder dem i föreningen. Du behöver inte ha några förkunskaper. Du lär dig genom praktiska övningar att arbeta med grundbok och huvudbok. Vi går igenom balans- och resultaträkning samt bokslut. 5-6 apr apr Alingsås 1 Dag 1 kl , dag 2 Databokföring Databokföring 1 tar vid där Bokföring grund slutade och lär dig arbeta med föreningens bokföring i datorn. Du bygger på dina kunskaper inom databokföring i flera steg. Utbildningen utförs i VISMA SPCS Förening. Vi arbetar efter Idrottens Redovisning med BAS-kontoplan version 2.1. Databokföring 1 dag 1 kl , dag apr 1 Databokföring 2 dag 1 kl , dag mars Borås 1 Nu satsar vi på Valberedningen! Varför är intresset ofta svagt för att delta i en valberedning? Hur ska en valberedning arbeta? Under denna temakväll för föreningar samt SDF:s valberedningar är målen att såväl fånga upp frågor utöver de ovan presenterade som att ge svar att ta med i det egna arbetet. 24 mars Falköping kl kostnadsfri Arrangeras av Winn Winn West Utveckla era arrangemang Denna tvådagarsutbildning fokuserar på föreningens inkomstgenererande aktiviteter. Vi utgår från er värdgrund, styrkor och drivkrafter ni har idag. Med hjälp av olika verktyg växer en konkret och användbar affärsplan fram. Vi varvar teori och arbete med den egna affärsidén. 20 mars + 3 apr Falköping kl kr 2 apr + 3 apr Mölndal kl kr Allt kommunicerar Utbildningen handlar om vad du och föreningen behöver tänka på när ni vill kommunicera och marknadsföra er verksamhet och ert varumärke. Varje förening som aktivt vill jobba med sin kommunikation behöver jobba med sitt varumärke och därmed sin identitet, profil och image. 20 mars Borås kl kr 25 mars Trollhättan kl kr 31 mars kl kr 2 apr Tibro kl kr Marknadsföring i praktiken En handfast kurs som ger dig en konkret handlingsplan för att nå föreningens affärsmål. Lär dig komma igenom bruset och nå fram till din målgrupp med rätt budskap och kostnadseffektiva metoder. 1 mars Borås kl kr 8 mars kl kr 15 mars Skövde kl kr 22 mars Uddevalla kl kr Winn Winn West Winn Winn West arbetar affärsorienterat i föreningarna med att utveckla såväl sociala, som tävlings- och uppvisningsarrangemang. Vi skapar förutsättningar för ökade intäkter till föreningarna, nätverk över sektorsgränserna och fler anställda inom idrotten.

4 IDROTTSSKADOR OCH REHAB Idrottsmassage SISU Idrottsutbildarna Västergötland erbjuder en komprimerad utbildning där du får grundläggande kunskap i idrottsmassage. Utbildningen vänder sig till dig som gått Idrottsskador. Denna utbildning är helt fristående från SISU Idrottsutbildarna Västs stegutbildning i Idrottsmassage. Dag 1 kl , dag 2 kl Idrottsskador Utbildningen ger dig baskunskaper i anatomi/fysiologi, grundläggande träningslära, olika typer av idrottsskador, skadeförebyggande träning samt akut omhändertagande. 1 feb 8 mars 22 mars Skara 5 apr Trollhättan Idrottsmassage 1 och 2 Tejpning Grundläggande utbildning i tejpning vid idrotts- och arbetsskador. Du får bl.a. lära dig akut omhändertagande vid idrottsskada, bandageringstekniker vid akut skada, tejpning av fot, hand, knä samt ben för att förebygga skador. Det är en fördel om du har grundläggande kunskaper i anatomi och idrottsskador. 2 feb 9 mars Kinesiotejpning SISU Idrottsutbildarna Väst erbjuder stegutbildning i Idrottsmassage. Metoden och tejpens unika egenskaper används för att effektivt kunna stimulera muskler och andra vävnader. Du får bl.a. lära dig grunderna om kinesiotejpning samt grundteknikerna muskel-, ligament- och lymfteknik. Idrottsmassage 1 - övre extremiteter Effekter av massage, massagegrepp, praktik på rygg och armar mars 12 apr 3 maj Idrottsmassage 2 - nedre extremiteter Kroppens och muskelns uppbyggnad, skelettmuskulatur, praktik på sätet, benets fram- och baksida, vad och bröst apr Lidköping kl kl LEDARSKAP OCH TRÄNARSKAP Plattformen/ Plattformen Unga ledare GTU - Grundtränarutbildning Idrottens barn- och ungdomsledarutbildning Plattformen riktar sig till aktivitetsledare för barn och ungdomar i åldern 7-15 år inom alla idrotter. Plattformen Unga ledare hålls för ledare i åldern år (undantag för yngre deltagare kan göras i samråd med berörd förening). Utbildningen innehåller blocken barn och ungdomars utveckling, ledarskap, barnet och ungdomen i centrum och praktisk pedagogik. Plattformen feb * 1-2 mars Trollhättan mars Borås mars Uddevalla april Alingsås Dag 1 kl , dag 2 Plattformen Unga ledare 1-2 mars Ljungskile 8-9 mars 5-6 apr Vänersborg maj * (ej internat) Dag 1 kl dag 2 kl GTU är en fördjupning i tränarskap, träningslära och tränarpraktik för aktivitetsledare. Utbildningen skapar möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan tränare inom olika idrotter. GTU 1 - Grundtränarutbildning nivå 1 Utveckling och behov i förpubertets- och pubertetsåldern. 5-6 apr Dag 1 kl , dag 2 1 Coachingsamtalet Att vara tränare eller mentor handlar om att vara vägledare. Fokus på denna kurs är att lära ut goda vägledningsmetoder. Utbildningen har samtalet som utgångspunkt för att sätta mål och hitta drivkrafter hos aktiva eller ledare. Ett samtal som också kan leda till bättre idrottsprestationer. 12 apr * kl kr 26 apr Borås kl kr GTU 2 - Grundtränarutbildning nivå 2 Kan erbjudas vid tillräckligt stor efterfrågan. Tjejer på Arenan kr idrottsledarkurs för tjejer En grundläggande idrottsledarkurs för tjejer år som är eller vill bli ledare/tränare/förtroendevalda apr Skövde Dag 1 kl dag 2 kl kr Deltagaravgiften är endast 800 kr för deltagare från Västergötlands föreningar eftersom stor del subventioneras av SISU Idrottsutbildarna Västergötland/Västergötlands Idrottsförbund. Deltagare från övriga distrikt betalar 2300 kr. 800 kr Deltagaravgiften är endast 800 kr eftersom stor del subventioneras av SISU Idrottsutbildarna/Västergötlands Idrottsförbund/Västsvenska Idrottsförbundet. Vässa din feedback! I denna utbildning tränas deltagarna genom reflektionsövningar i att ge feedback på beteendenivå samt att söka förklaringar till varför idrottare beter sig som de gör. Med denna kunskap kan ledaren lättare förstå och påverka beteenden i sin idrottsgrupp. 25 mars * kl TRÄNINGSLÄRA Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom Allsidighet som grund, lek som form, glädje och långsiktig utveckling som mål. Denna tvådagarskurs syftar till att ge deltagarna ökad förståelse om vad och hur man bör träna barn och ungdomar utifrån deras biologiska ålder. Här presenteras nya rekommendationer grundade på den samlade forskning som finns kring ämnet. Åldersanpassad fysisk träning kompletterar och fördjupar Plattformen och GTU och riktas mot tränare/ ledare för barn och ungdomar. 8 mars + 16 mars Grästorp maj * 1 Kost för träning, hälsa och prestation Kosten spelar en viktig roll i samband med träning. Att äta rätt ger bra förutsättningar för god hälsa och ökad prestation. Små förändringar i kosten kan ge stora vinster. Föreläsningen syftar till att på ett enkelt sätt förklara och ge tips om hur en balanserad kost kan se ut och påverka kroppen. 2 apr kl Workshop löpanalys SISU Idrottsutbildarna Väst, Västsvenska idrottsförbundet, Qualisys och ElitRehab bjuder in till löpanalys-workshop. Det blir en spännande kväll med löpanalys och information om hur du med rörelseanalys och bra upplagd träning kan förbättra löpsteget, förebygga skador och öka prestationsförmågan. 27 mars kl kostnadsfri Löpteknik och fysik Löptekniken är viktig för att kunna springa fort. Hur springer du på rätt sätt och hur tränar du kroppen för att kunna springa rätt? Föreläsningen berör dessa två delar och riktar sig främst till dig som håller på med löpning. Föreläsningen är fristående men kan också ses som en naturlig fördjupning av Workshop löpanalys. 8 apr kl

5 TIPS PÅ UTBILDNINGSMATERIAL SISU Idrottsböcker har skapat idrottsbokhandeln.se för dig som är intresserad av idrott, träning, friskvård och hälsa. Du hittar böcker och andra utbildningsmaterial inom områden som föreningskunskap, fysiologi, ledarskap, kost, idrottspsykologi och mental träning. Idrottens bokklubb är till för dig som är nyfiken på kunskap, lärande och kompetensutveckling inom dessa områden. Tveka inte, bli en av oss! Läs mer på SÅ HÄR GÖR DU! ANMÄLAN För att anmäla dig till SISU Idrottsutbildarnas utbildningar gå in på våra respektive hemsidor Här hittar du också mer information om varje utbildning. Anmälan är bindande. Eventuella återbud ska meddelas. Återbud senare än fem dagar innan utbildningsstart medför att full avgift tas ut om inte läkarintyg kan uppvisas. KALLELSE I inbjudan till respektive utbildning framgår vad som ingår i deltagaravgiften. Oftast ingår utbildningsmaterial, lunch och fika på heldagsutbildning samt enklare fika på kortare utbildningar. Deltagaravgiften faktureras den adress som angetts i samband med anmälan. Ta kontakt med din förenings SISU-konsulent och undersök om föreningen har resursmedel innestående som kan användas till deltagaravgiften. KONTAKT Väst: eller tel: Västergötland: eller tel: *KOSTNADSFRIA UTBILDNINGAR Utbildningar som är kostnadsfria för medlemmar i föreningar från s kommun. Original: Jonas Neijmer Foto: Andreas Winblad, Jonas Neijmer, Katarina Löfgren, Tri4Fun Ola Silvdahl Kallelse mailas till deltagarna cirka en vecka före utbildningen. DELTAGARAVGIFT sisuidrottsutbildarna.se/vast sisuidrottsutbildarna.se/vastergotland

UTBILDNINGSPROGRAM. Våren 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND

UTBILDNINGSPROGRAM. Våren 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND UTBILDNINGSPROGRAM Våren 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND ADMINISTRATION OCH IT IdrottOnline är ett kostnadsfritt gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott och utgör

Läs mer

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan!

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! 1. Är ni flera i föreningen som behöver fylla på kunskap? Då kan en utbildning på plats hos er vara ett utmärkt alternativ till de öppna kurserna

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Vinnare i långa loppet

Vinnare i långa loppet Vinnare i långa loppet Tränings- och tävlingslära i Specialidrott a loppet a i Specialidrott jat läsa ämnet Specialidrott i stationsutveckling inom din jag äta? Hur lär jag mig att skilda kapitel som alla

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år Lärgruppsplan Orientera för att ha kul att träna upp till 13 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara en

Läs mer

TÄNK HUND 2013. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2013. studieframjandet.se TÄNK HUND 2013 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har i år valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer: SBK,

Läs mer

Bli bättre på bostadsrätt

Bli bättre på bostadsrätt Bli bättre på bostadsrätt Utbildningar 2012 Ur kursprogrammet Grundläggande ekonomi IT för styrelseledamöter Bättre kommunikation INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 BLI BÄTTRE PÅ BOSTADSRÄTT...2

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

SKIDKONVENT 2012. - från sk idlek t ill elit 22-23 se ptember. Ett samarbete mellan

SKIDKONVENT 2012. - från sk idlek t ill elit 22-23 se ptember. Ett samarbete mellan SKIDKONVENT 2012 - från sk idlek t ill elit 22-23 se ptember Ett samarbete mellan Skidkonvent 2012 Intresset för längdskidåkning har ökat kraftigt i hela landet mycket tack vare de två senaste säsongernas

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Enkla tips för klubbens hemsida!

Enkla tips för klubbens hemsida! Idrottens verksamhetssystem för kommunikation och administration www.idrottonline.se IFK MORA: Den starka klubbkänslan är viktig för landslagets Anna Haag SÄFFLE FF: Medlemmarna möts på nätet HARNÄS/SKUTSKÄR

Läs mer

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Problemet med framtiden är att den ofta anländer innan vi är redo för den. Arnold H.Glasgow Den offentliga sektorn förändras i en allt snabbare takt. Kommunernas

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog.

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog. 2012-11-05 Välkommen! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar. Här hittar du både lokala

Läs mer

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult ! 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer utbildning till Friskvårdskonsult 1. Vilken inriktning

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar Innebandy är Ett bevis på nyskapande idrott! Enkelt att utöva! Lätt att lära sig! Billigt och roligt! Underhållande och publikvänligt! Socialt och seriöst! Svenska Innebandyförbundet vill Skapa en stämning

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer